01.03.2022 Views

Dobromysl 8 Meditace ukázka

Vážené čtenářky, milí čtenáři, znáte to? Probudím se ve tři ráno a hlava je v perfektní kondici, mozek posílá jednu myšlenku za druhou a okamžitě nabízí řešení, nejlépe hned několik, včetně varování a potenciálních nebezpečí. Čím urputněji se snažím usnout, tím méně se mi to daří a ráno jsem unaven, jako po probdělé noci. Přitom existuje poměrně jednoduchý způsob, jak nezbedným myšlenkám povolit odlet, podobně jako jsem jim povolil přistání. Stejně tak, jako si řídíme celý svůj život, můžeme pomáhat řídit i naše vědomí. Pojďme nahlédnou do umění meditace a duševní hygieny. Přeji vám za redakci Dobromyslu hodně zdraví, lásky a mnoho štěstí do každého dne, který můžete prožít v radosti na té nejkrásnější planetě. Aleš Vodička, vydavatel. --- OBSAH Jak začít meditovat? Meditace v přítomnosti. Barvy čarují, čarujte s nimi také. Japonsko - tajemná země vycházejícího slunce. Hora Fudži – posvátný symbol Japonska. Jak si přivolat lásku? Malý slovníček magie, písmeno H. Výklad karet. I mariášové karty dovedou poradit, když víte, jak na to! https://www.mojebylinky.cz/dobromysl/

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

znáte to? Probudím se ve tři ráno a hlava je v perfektní kondici, mozek posílá jednu myšlenku za druhou a okamžitě nabízí řešení, nejlépe hned několik, včetně varování a potenciálních nebezpečí. Čím urputněji se snažím usnout, tím méně se mi to daří a ráno jsem unaven, jako po probdělé noci.

Přitom existuje poměrně jednoduchý způsob, jak nezbedným myšlenkám povolit odlet, podobně jako jsem jim povolil přistání. Stejně tak, jako si řídíme celý svůj život, můžeme pomáhat řídit i naše vědomí. Pojďme nahlédnou do umění meditace a duševní hygieny.

Přeji vám za redakci Dobromyslu hodně zdraví, lásky a mnoho štěstí do každého dne, který můžete prožít v radosti na té nejkrásnější planetě.

Aleš Vodička, vydavatel.
---
OBSAH
Jak začít meditovat?
Meditace v přítomnosti.
Barvy čarují, čarujte s nimi také.
Japonsko - tajemná země vycházejícího slunce.
Hora Fudži – posvátný symbol Japonska.
Jak si přivolat lásku?
Malý slovníček magie, písmeno H.
Výklad karet. I mariášové karty dovedou poradit,
když víte, jak na to!

https://www.mojebylinky.cz/dobromysl/

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

MEDITACE

MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

JAK ZAČÍT MEDITOVAT

KOUZELNÉ BARVY

ČARUJTE S NIMI TAKÉ

JAPONSKO - TAJEMNÁ ZEMĚ

VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

VYKLÁDÁNÍ

MARIÁŠOVÝCH KARETZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Láska, soucit, odpuštění, duch harmonie,

smysl pro bratrství a seterství.

„Neměli bychom brát meditaci jako záležitost

náboženství. Stejně tak bychom jako náboženské

téma neměli vnímat ani hodnoty jako soucit či

odpuštění. Jde o základní dobré lidské vlastnosti.“

Dalajláma

<< Obálka: Gareth Ashfield, Praha 2020, dřevěné knoflíky na plátně, inspirace Damien Hirst.

MOJEBYLINKY.CZ 3


4 DOBROMYSL


ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

© Bylinky revue, s. r. o.

Čerčanská 18, 14000 Praha 4

www.mojebylinky.cz/dobromysl

@dobromyslbookazin

Na vydání této publikace se podíleli:

Aleš Vodička, Jarka Kovaříková, Marek Vodička, Bára Veretová

Tiskne: Triangl

ISSN 2694-9687, MK ČR E 23963

Foto: Shutterstock a archív redakce

Distribuce: lokální distribuční společnosti

Bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoli šíření obsahu.

Vydavatel neodpovídá za neodborné užití rad, receptů či návodů uvedených v této publikaci.

V případě nejasností, prosíme, konzultujte vše se svým lékařem.

Předplatné Dobromysl ČR:

SEND, s. r. o., www.send.cz, tel.: 225 985 225, bylinky@send.cz, sms: 605 202 115.

Předplatné Dobromysl Slovensko:

www.predplatne.sk, tel.: +421 2 49 111 200-204, lkperm@lkpermanent.sk

www.ipredplatne.sk, tel.: +421 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk

Předplatné Dobromysl zahraničí:

www.mojebylinky.cz/zahranici

Jednotlivá čísla všech našich magazínů a knih najdete

v online obchodě na adrese: www.mojebylinky.cz

MOJEBYLINKY.CZ 5


6 DOBROMYSL


Vážené čtenářky, milí čtenáři,

znáte to? Probudím se ve tři ráno a hlava je v perfektní kondici,

mozek posílá jednu myšlenku za druhou a okamžitě nabízí řešení,

nejlépe hned několik, včetně varování a potenciálních nebezpečí.

Čím urputněji se snažím usnout, tím méně se mi to daří a ráno jsem

unaven, jako po probdělé noci.

Přitom existuje poměrně jednoduchý způsob, jak nezbedným myšlenkám

povolit odlet, podobně jako jsem jim povolil přistání. Stejně

tak, jako si řídíme celý svůj život, můžeme pomáhat řídit i naše

vědomí. Pojďme nahlédnou do umění meditace a duševní hygieny.

Přeji vám za redakci Dobromyslu hodně zdraví, lásky a mnoho štěstí

do každého dne, který můžete prožít v radosti na té nejkrásnější

planetě.

Aleš Vodička, vydavatel.

OBSAH

8

14

18

34

48

54

64

72

Jak začít meditovat?

Meditace v přítomnosti.

Barvy čarují, čarujte s nimi také.

Japonsko - tajemná země vycházejícího slunce.

Hora Fudži – posvátný symbol Japonska.

Jak si přivolat lásku?

Malý slovníček magie, písmeno H.

Výklad karet. I mariášové karty dovedou poradit,

když víte, jak na to!

MOJEBYLINKY.CZ 7


Jak začít

meditovat?

Text: Marek Vodička

Meditace se může zdát na první pohled něčím

exotickým, co vyžaduje nějaký speciální výcvik, a co je

vyhrazeno jen určitým osobám, např. buddhistickým

mnichům nebo fakírům. Nic nemůže být dále od pravdy

– meditace je v podstatě velice jednoduchá činnost, jíž

může praktikovat naprosto každý. Navíc má pozitivní

účinky na naše psychické i tělesné zdraví, které byly

dokonce i vědecky prokázány. Pojďme se tedy podívat,

jak meditovat.

8 DOBROMYSL


18 DOBROMYSL


Barvy čarují,

ČARUJTE S NIMI TAKÉ!

Bez barev by byl náš život nudný, to je jasné. Nejenže

naši náladu vyjadřují (podle toho se také oblékáme), ale

taky ji formují. Dovedou nás naladit, rozveselit, zklidnit,

zahřát nebo ochladit – a kdo s nimi umí pracovat, může

těchto báječných schopností využít i v každodenním

životě. Základních barev je několik, ale jednotlivých

barevných odstínů je nekonečné množství. Každý může

sáhnout po té barvě, kterou zrovna potřebuje.

Barvy nám zpestřují život

Co s námi dělá červená, modrá, zelená a ostatní barvy?

Jak působí barvy v interiéru

Jaké barvy na oblečení?

MOJEBYLINKY.CZ 19


Japonsko

TAJEMNÁ ZEMĚ

VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

34 DOBROMYSL


MOJEBYLINKY.CZ 35


54 DOBROMYSL


Jak si přivolat

lásku?

Láska je ta nejdůležitější a nejkrásnější věc

na světě. Bohužel se však jen tak nenabízí,

někdo na ni čeká třeba celý život a stejně

se nedočká. Proto lidé odjakživa hledali

a hledají způsoby, jak ji získat a udržet si ji

za pomoci kouzel a magie.

Je možné si přičarovat lásku?

Vůně, byliny, čokoláda, amulety

Magické rituály a způsoby, jak přivolat lásku a vášeň

MOJEBYLINKY.CZ 55


64 DOBROMYSL


Malý

slovníček magie

PÍSMENO

HADÍ SÍLA KUNDALINI DOVEDE

PROBUDIT VYŠŠÍ VĚDOMÍ

Čarodějka Hekaté – paní porodu a cestování

Hexagram neboli Davidova hvězda

Hieroglyfy – tajemné písmo starých Egypťanů

Homunkulus, malý človíček, kterého se snažili vyrobit

MOJEBYLINKY.CZ 65


72 DOBROMYSL


VÝKLAD KARET

I mariášové karty

DOVEDOU PORADIT,

KDYŽ VÍTE, JAK NA TO!

Výklad z karet (kartomancie) může používat

různé vykládací systémy a různé druhy karet,

a nezanedbatelné místo mezi nimi zaujímají naše

české mariášky. I s nimi se můžete napojit na vesmírné

vědomí a nahlédnout do nitra lidských duší. Postup

výkladu mariášovými kartami je jiný než s tarotem, ale

také velmi účinný. Velmi podrobně jej má propracovaný

známá česká kartářka Dagmar Kludská.

Mariášky nejsou jen k mariáši, ale i k výkladu

Jak vykládat mariášové karty

Významy jednotlivých barev a karet

MOJEBYLINKY.CZ 73


OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ KNÍŽEK DOBROMYSL,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Seriály: Původní obyvatelé a jejich znalosti

Keltové, Slované, Egypťané

Numerologie, astrologie

Lexikon magie a mnoho dalšího!

dárek!

plakát

Kniha Dobromysl vychází každé 3 měsíce. Roční předplatné: 596 Kč / €23

Dobromysl 8

Cena: 149 Kč / 6,99 €

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

TEL.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, Čerčanská 18, 14000 Praha 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!