10.09.2022 Views

Noviny Opravíme Kladno

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4 Kladno má na víc

září 2022

Díváme se dopředu

A myslíme na celé město

18

19

29

1

Modernizace železnice

Kvalitnější vlakové spojení s Prahou přinese Kladnu nový impulz

k rozvoji. Nesmíme promeškat příležitost.

Vzhledem k plánům na rozsáhlou rezidenční výstavbu v Dubí a ve

Švermově chceme zahájit jednání o možnosti elektrifikace stávající

jednokolejné trati až do Dubí.

rozvojové

území

2

Drážní stezka pro cyklisty, chodce

i bruslaře

Nové pohodlné spojení podél modernizované trati

vnímáme jako zásadní pro zlepšení pěší a cyklistické

prostupnosti města a pro dostupnost Sletiště.

23

3

Sítenský most

Nejdůležitější dopravní stavba příštích let.

Pro plynulost dopravy prosazujeme variantu

se 4 pruhy, kde je v každém směru jeden

pruh vyhrazený pro MHD a integrovaný

záchranný systém.

16

4

Bezpečnější Kladno

Moderní městská policie, která je

vidět tam, kde je to potřeba. Kromě

MHD hlavně v ulicích sídliště

ČSA, v okolí Bajkalu, v Dubí

nebo ve starých Kročehlavech.

29

6

12

4

15

7

13

rozvojové

území

14

5

Patrová parkoviště do

sídlišť

21

20

4

Na ulici už se auta nevejdou.

Podporujeme výstavbu patrových

(etážových) parkovišť, která

jsou levnější než parkovací domy.

Prioritně počítáme se 4 lokalitami

v Kročehlavech – na Okrsku 4, v Maďarské

ulici, v Italské a na Štěpánce.

Později např. s nám. Karla Wittgensteina

(centrum) a ulicí Vít. Nezvala

(sídliště Kladno-Sever).

25

2

3

5

6 Opravy sídlišť Okrsek 4 a Rozdělov-

Sever

7

Dvě sídliště, do kterých se od dokončení prakticky

neinvestovalo. Na obě má město studii s návrhem

etapizace oprav. Rozjetí prvních etap tak brání jen

vůle města a priority v rozpočtu.

Nezávislý úřad

1

5

24

Pro lepší fungování města je potřeba proměnit atmosféru

na magistrátu. Omezíme politické zásahy

do práce úředníků a nastavíme podmínky tak, aby

magistrát byl atraktivním zaměstnavatelem.

8

Nový život POLDI

Podporujeme klíčové dopravní napojení na dálnici,

bez kterého se další rozvoj průmyslové zóny neobejde.

Budeme hledat cesty, jak podpořit startupy a firmy s

vysokou přidanou hodnotou.

11

Dopravní hřiště pro

Kročehlavy

V kročehlavském sídlišti chybí dopravní

hřiště. Vhodným místem může být třeba

ZŠ Norská.

23

9

Park na Růžovém poli

Z Globusu nadšením neskáčeme, uděláme proto vše,

aby jeho dopady hlavně na les Bažantnice byly co nejmenší.

Kolem parkoviště a Lidického potoka chceme

zelenou rekreační zónu s venkovními sportovišti.

12

13

Nová víceúčelová hala na ZŠ Brjanská

Rozšíříme kapacity sportovišť. Vybudování stálé haly

místo stávající nafukovací navíc dává ekonomický smysl.

Nové využití autobusového nádraží

10

Z lesa Zabitý příjemný lesopark

Ze zarostlého lesa chceme novou rekreační oázu sídliště

Kročehlavy. Klíčové je získat les do majetku města.

Prosazujeme několik menších dopravních uzlů místo

jednoho velkého. Prostor autobusového nádraží chceme

využít pro bytovou výstavbu a služby. Předpokládáme

financování ve spolupráci s komerčním sektorem (PPP

projekt).

14

Proměna brownfieldu pod autobusovým

nádražím

Podpoříme majitele pozemků na místech někdejších železáren

v rozvoji území, který bude mít přínos pro město.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!