Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

blaavandshuk.golfklub.dk

Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

Udviklingskonference

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Udviklingskonference 20. november

2010 i Korsør

Arrangør DGU medlem af DIF

Forandringens vinde blæser over de

danske golfbaner. Medlemskabstyper,

målgrupper, geografi, produkter,

markedsføring, fleksibilitet, økonomi

og introduktion til golfspillet er

eksempler på faktorer, som bør

overvejes i forhold til at designe den

velfungerende golfklub.

2011 bliver på mange måder et år,

hvor den enkelte golfklub skal tilpasse

sig forandringer og skabe en

organisation, der skal blive bedre til

at rekruttere nye golfspillere og

samtidigt fastholde klubbens

nuværende medlemmer.

DGU vil derfor gerne invitere klubbens

bestyrelse og forretningsfører/

manager til konferencen: Den fleksible

fremtid, hvor vi har sammensat et

program bestående af dygtige

kapaciteter inden for markedsføring,

produktudvikling, rekruttering,

fastholdelse, medlemstyper og

golfens udvikling.

Dansk Golf Union ønsker på

konferencen at levere konkrete bud

på, hvordan golfklubberne

organisatorisk kan imødegå disse

forandringer, præsentere konkrete

koncepter og inspirere til en fleksibel

fremtid.

DGU ønsker ligeledes på konferencen

at præsentere den landsdækkende

kampagne, som igangsættes i foråret

2011, samt gennemgå de

samarbejdsmuligheder, der ligger på

lokalt niveau mellem sekretariatet og

den enkelte golfklub.

Konferencen bliver således også et

nøgle element i koordination mellem

DGU’s sekretariat og golfklubberne.

Kun sammen kan vi skabe en fleksibel

fremtid – vi ses i Korsør.

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union

Danmarks Hyggeligste Golfklub,

Blåvandshuk Golfklub, deltog i

konferencen med Formand og

næstformand.

18 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

More magazines by this user
Similar magazines