Flot farvel til Torben Skovgaard - Dækbranchens Fællesråd

dbfrdk.vip.web.selv.dk

Flot farvel til Torben Skovgaard - Dækbranchens Fællesråd

Årsmøde i

Karkassehandler Foreningen

Nye regler for

anmel delse af arbejdsskader

Fra den 1. juli 2010 er det slut

med at bruge papir og kuglepen,

når der skal anmeldes en

arbejdsulykke til Arbejdstilsynet.

Fra det tidspunkt skal

arbejdsgivere nemlig anmelde

alle arbejdsulykker digitalt.

Det bliver lovpligtigt for arbejdsgivere,

læger og tandlæger i Danmark

at anmelde en arbejdsskade

via det digitale anmelde-system,

EASY. En anmeldelse via EASY går

automatisk videre til både Arbejds-

16 · DÆK-Magasinet 3 · 2010

skadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

For at kunne anmelde en

arbejdsulykke via EASY, skal virksomheden

tilmelde sig via Arbejdsskadestyrelsens

hjemmeside. Når

virksomheden tilmelder sig, skal

den opgive sit cvr. num-mer. Herefter

tilsender Arbejdsskadestyrelsen

en pinkode.

Læger og tandlæger, som

anmelder formodede erhversbetin-gede

lidelser, skal også tilmeldes

systemet. n

Bagerst fra venstre: Mads Høyer, Ulrich

Larsen, Henning Larsen Claus Høyer.

Forrest fra venstre: Kent Laursen, Formand

Peer Rasmussen, Torben Skovgaard,

Volker Nitz.

Sædvanen tro fandt Årsmødet sted

på hotel Hedegaarden i Vejle. Der

manglede kun et medlem for at vi var

fuldtallige. Formanden Peer Rasmussen

kom i sin beretning ind på den nuværende

markedssituation, som er præget

af faldende mængder, der mangler

således dæk på oparbejdningsvirksomhederne

Genan A/S og Imdex A/S.

Foreningen har alle årene ønsket en

tættere kontrol med de dæk, der bringes

ind til oparbejdning, da der fortsat

kommer uønskede dæk fra Tyskland,

Norge og Sverige uden at man dog

kan sætte stykantal på denne import.

Dækbranchens nye chef Volker Nitz

præsenterede et nyt elektronisk indberetningssystem,

som man i de kommende

måneder vil prøve at få tilpasset

ordningen. Miljøstyrelsen er allerede

orienteret og fi nder ideen god, da den vil

bringe bedre kontrol med de mængder

der indsamles på de enkelte værksteder

landet over. Det nye system skal

også ses i relation til de kommende

krav til Registrering hos Miljøcenteret i

Roskilde, og det vil i positivt fald blive

forelagt alle indsamlingsvirksomheder,

der er med i Tilbagetagningsordningen.

Bestyrelsen består af formand Peer

Rasmussen, menigt medlem Ulrich Larsen

og intern revisor Mogens Pedersen.

n

More magazines by this user
Similar magazines