Kirkeblad marts 2013 - Brændkjærkirken

braendkjaerkirken.dk

Kirkeblad marts 2013 - Brændkjærkirken

Nyt

logo

33. årgang nr. 2 • marts april maj 2013

BRÆNDKJÆR

SOGN

K i r k e b l a d

Folkekirken har fået nyt ansigt på papiret

Hvad betyder det i virkeligheden?


FOLKEKIRKENS NYE LOGO

Folkekirken har fået nyt ansigt

på papiret

Hvad betyder det i virkeligheden?

Folkekirken har fået et logo, og det følges op

af en fælles visuel identitet. Logoet er blevet

til i et usædvanligt samarbejde mellem Jacob

Jensen Design og almindelige folkekirkemedlemmer.

”Vi er glade og stolte over at kunne præsentere et logo, som

viser, at folkekirken er historisk forankret i den kristne tro,

samtidig med at folkekirken er en rummelig kirke med plads

til den enkeltes tro,” udtaler Karsten Nissen der er biskop

over Viborg stift og formand for styregruppen.

Han tilføjer, at det naturligvis er frivilligt for

sognene om de vil bruge det.

Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af

små symboler. Korset tager udgangspunkt i det

historiske dagmarkors, og cirkelformen er inspireret

af døbefonten, fordi dåben er det kristne tegn

på, at den enkelte er en del af det kristne fællesskab.

De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken

er troen et personligt og direkte forhold

til Gud – og at troen kan have mange former.

Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver

plads til en stor forskellighed og høj grad af

individualitet inden for en klar fælles ramme.

Åben kreativ proces

Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner,

er tegnet af Jacob Jensen Design. Men det

er ikke blevet til bag lukkede døre på designernes

tegnestue. Logoet er resultatet af en lang proces,

hvor mange i og omkring folkekirken har bidraget.

Flere hundrede mennesker har indsendt billeder

og ideer, hvorefter en arbejdsgruppe med

repræsentanter fra hele folkekirken har arbejdet

med brugernes billeder, kristne symboler og det

særlige formsprog i dansk kulturarv. Arbejdsgruppens

første møde udmundede i et kreativt mandat

til Jacob Jensen Design. Her blev det fremhævet,

2

af sognepræst Ole Pihl

at det logo, danskerne fremover vil genkende folkekirken

på, både burde værne om traditionerne

og udtrykke mangfoldigheden.

Processen lykkedes, og nu har vi folkekirkens nye

logo på forsiden af kirkebladet. Det findes i mange

forskellige farver og som på forsiden også regnbuefarvet.

Jeg glæder mig over, at vi har fået et

fantastisk flot og indholdsrigt folkekirkeligt logo,

som vi fremover vil bruge i Brændkjærkirken.

KORSET er kristendommens centrale symbol.

HJERTET skal pege hen på Guds kærlighed til

mennesket og næstekærligheden.

KIRKEN er indsat som symbol på de konkrete og

lokale kristne fællesskaber.

DUEN skal pege hen på Helligånden og er kendt

som et symbol på fred.

ENGLEN er symbol på Guds ledsagere og budbringere.

DAGMARKORSET er indsat som symbol på

dåben og har en historisk dimension.

ANKERET er symbol på håb.

SKIBET er et symbol på den kristne kirke og menighed.

FISKEN er det ældste kristne symbol for Jesus

Kristus, Guds søn.

Se hvad der sker i kirken

på din smartphone

Hent gratis app

”kirkekalenderen”


PÅSKE 2013 i Brændkjærkirken

Velkommen til

påskefejring i din kirke.

Holder kirken udsalg: Nej!

Er der tilbud: Ja!

TOTAL

TILBUD

Hvorfor TOTAL-TILBUD? Fordi påske indeholder

et væld af følelser og livsnuancer - glæde,

fest, sorg, smerte, festsang, smerteråb, opgivelse,

overraskelse, angst, livfylde, forrådelse, fællesspisning,

fornægtelse, død, opstandelse, liv, tilgivelse,

håb og stilhed.

Påsken er som et skuespil, der strækker sig over 2

uger og 6 forskellige gudstjenester. Gudstjenesterne

indeholder et væld af følelser og livsnuancer.

Alle gudstjenesterne har sit eget præg og sin egen

genre. Det er som en stor påskebuffet! Spis det du

vil, eller smag på det hele. ”Børnegudstjeneste

om påske” er f.eks. også velegnet til, som voksen,

at gribe og begribe det enkle i det store, og ikke

mindst nyde kirkens fantastiske kor og børneliv.

Velkommen og Velbekomme!

17. marts 10.30 Børnegudstjeneste

Alle er velkomne! Se side 8-9.

24. marts 10.30 Palmesøndag: Festlig gospelgudstjeneste.

Jesus ridder ind i Jerusalem på et

æsel og hyldes som konge. Sejrsrus, festsange,

overraskelse og håb. Et fantastisk glædesakt i påskeskuespillet.

Gospelkoret Lusangi medvirker.

28. marts 17.00 Skærtorsdag aften: Jesus spiser

det sidste påskemåltid sammen med sine disciple.

Vi indstifter nadveren, og den uddeles under fællesspisning

og kirkejazz. Der opbygges en spænding.

Gudstjenesten slutter med at alteret tildækkes

med et sort klæde.

Fællesspisningen er gratis, men man er velkommen til at

lægge en skilling for maden Der er vand på bordene. Andre

drikkevarer kan købes. Der serveres børnemenu. Vi spiser i

kirken som en del af gudstjenesten.

29. marts 10.30 Langfredag: Korsfæstelsesdagen.

Jesus slås ihjel. Alteret er sort. Det forfærdelige

akt i skuespillet. Håbet forsvinder, angsten

fylder os, smerteskrigene lyder, fornægtelse og

forråd klinger i baghovedet. Mørket råder, som vi

kender det fra tunge perioder i vores eget liv. Det

lysende kors slukkes på kirken og tændes først igen

påskedag. Lad os se det i øjnene: Mørket overvindes

ikke ved at forbande det, men kun ved at tænde

lys!

31. marts 10.30 Påskedag: Optandelsens morgen.

”Kristus er opstanden. Han er visselig opstanden”

– lyder det høje jubelråb. Lyset blev

tændt og overvandt mørket. Dette er aktet, hvor

påsken kulminerer. Her er glæde, overraskelse,

fest, opstandelse, tilgivelse, nyt liv og håb. Alle er

velkomne til at tage en påskelilje med fra haven,

altankassen eller Gamst og være med til at pynte

årstidskorset i kirken med de livgivende påskeliljer.

1. april 19.30 2. påskedag: Stilhed efter storm.

Vi mødes ved en aftengudstjeneste, hvor der er tid

til eftertanke og refleksion. Her sættes vores eget

liv i påskens perspektiv. Vi synger også nogle af de

fantastiske aftensalmer.

Ole og Iben

3

PÅSKE


PÅSKE

Påske er, når vi spiser sammen

Der er mange måder at indlede påsken på. Jeg har

i nogle år nu startet påskefejringen med at deltage

i Gademix’s påskeevent. Sammen med unge og

voksne har vi først sat fokus på, hvad påske er, og

derefter spist påskemåltid sammen. Nogle år har

der bl.a. været en rapper eller en skuespiller med

sammen med mig, eller en anden præst, til at sige

noget om påske, mennesker, når livet er træls, eller

når livet bare er super cool. Og hvert eneste år

har vi spist et herligt påskemåltid. Et stort tagselvbord

er blevet dækket. Frivillige har forinden været

i gang med at lave påskemad. Der er lam med

bitre urter, tårebrød, svampene – Judasører. Der

er det salte. Der er opstandelsessalat, med byg og

grønt. Et overdådigt bord, for alle smagssanser,

men samtidig fyldt med mening – hver eneste ret

er der kræset om med påsken for øje.

Sidste år startede vi en lignende tradition i Brændkjærkirken.

Vi fik ikke besøg af en rapper, men et

jazzorkester og to præster. Sammen holdt vi gudstjeneste

med over 130 mennesker i menigheden.

Vi satte os senere til bordet inde i kirkerummet og

modtog nadveren der, og bagefter spiste vi et måltid

sammen – bitre urter, lam, tårebrød, svampe,

lækkert og med stor smag af påske – mystiske, velduftende

og veludseende retter på det store påskebord.

Der blev gumlet, og tygget og mange uhm,

uhm lød fra menigheden.

Sikke en sanselig og velsmagende

påskefest.

Et måltid i aftenstunden,

hvor alle sanser havde været

og var i brug. En nadverfejring,

hvor der blev

forkyndt det meningsfulde

håb, påskens håb, at alle

mennesker er elsket og

favnet af Gud. Derefter et

fællesskab omkring maden,

hvor mange munde

blev mættet, og alle var velkomne.

Der sker noget, når

4

af sognepræst Iben Munkgaard Davids

man er sammen på den måde, når man deler sine

bekymringer eller sorger, og så hænger ud sammen

bagefter og spiser sammen. Man sidder ikke

bare med hver sin tallerken og kigger ind i fjernsynet,

eller spiser for alene at blive mæt. Sådan et

påskemåltid viser omsorg, som kan rumme alle.

Vi gumler sammen, vi ser hinanden. Det er billedet

på Gudsriget, på fællesskabet med Gud. Vi

spiser sammen med dem, vi holder af, men også

sammen med dem, vi slet ikke kender.

Vi gentager påskemåltidet i år. Der vil også være

en børnemenu. Så kom og vær med til:

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 17 i Brændkjærkirken.

Alle er velkomne.


Ingen mor skal se

sit barn dø!

Sogneindsamling søndag 10. marts

Du kan være med til at gøre

en forskel.

Vi starter dagen med gudstjeneste

kl. 10.30.

Efter gudstjenesten mødes

vi i Sidehuset, hvor der er lidt at spise og

drikke inden materialet til indsamlingen

udleveres.

”Ingen mor skal se sit barn dø af sult” er temaet

for årets indsamling. Forarbejdet med

bestilling af materiale er gjort, men uden

din hjælp, kommer det til at stå på bordet.

Så meld dig snarest muligt til at bemande

en rute.

Tilmelding kan ske til Lise Neergaard på

lise.ne@kananga.dk eller på 21 76 85 44

med navn, adresse, tlf.nr. samt evt. ruteønsker.

Kollekter

Vi ses d. 10. marts

Lise Neergaard

1.-10. marts: Folkekirkens nødhjælp. Se

omtale af sogneindsamlingen 10. marts.

17. marts-30. april: KFUM og K i Danmark.

Maj: Kirkens Korshær.

Kirkens Korshær driver et omfattende socialt

arbejde med bla. herberger og forsorgshjem

i fem større byer. Desuden står

de for mere end 30 varmestuer, hvor man

kan købe en portion mad billigt, få et varmt

bad og noget rent tøj.

Nyt fra

menighedsrådet

Det nye menighedsråd har konstitueret sig

og nedsat nogle udvalg – se mere herom på

kirkens hjemmeside.

De første større opgaver for menighedsrådet

er ansættelse af ny organist og valg af

ny biskop.

Ny organist

Stillingen som organist er opslået med ansøgningsfrist

den 11. februar. Derefter gennemgår

menighedsrådet alle ansøgninger

og udpeger dem vi ønsker til prøvespil og

samtale. Menighedsrådet håber, at vi kan

ansætte en ny organist pr. 1. april 2013.

Ny biskop

Haderslev stifts nuværende biskop Niels

Henrik Arendt fratræder sin stilling den 13.

marts 2013, derfor skal der vælges ny biskop.

Det er stiftets menighedsrådsmedlemmer

og præster, der kan deltage i afstemningen

og vælge blandt de fem opstillede

kandidater. Den valgte kandidat bispevies

søndag den 12. maj i Haderslev Domkirke.

Ny provst

Kolding provsti har fået ny provst. Sognepræst

i Sct. Nicolai sogn Grethe Wigh-

Poulsen er pr. 1. januar 2013 udnævnt til

provst for Kolding Provsti. Hun afløser

provst Frank Kærgaard, som har valgt at

gå på pension efter næsten 20 år som provst.

Menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige og afholdes i kirkens

Sidehus kl. 19.00 på følgende dage:

19. marts, 16. april og 28. maj.

Bent Bach Nielsen

5

MENIGHEDSRÅDET


KIRKEN HAR MANGE RUM

Menighed møder menighed:

Besøg fra Christianskirken i Fredericia

I efteråret var menigheden her fra kirken på besøg

i Christianskirken i Fredericia, som en del af

Haderslev Stifts gudstjenesteprojekt ” Menighed

møder menighed”. Det var spændende at opleve

deres gudstjeneste, møde menigheden og personalet,

se kirke, lokaler og kirkegård, og høre om

deres måde at være kirke og sogn på - ikke så forskelligt

fra vores endda.

Nu er det så vores tur til at få besøg fra Christianskirkens

menighed.

De kommer til os ved gudstjenesten søndag d. 7.

april kl. 10.30.

Vi skal først og fremmest fejre gudstjeneste sammen.

Bagefter er der kirkefrokost, hvor der også

lægges op til en snak ved bordene om oplevelsen

af dagens gudstjeneste: ”Hvordan er vore søndags

gudstjenester forskellige fra hinanden, og hvad er

Har du lyst at skrive en klumme?

Ja, måske! Men hvad er en klumme egentlig?

Forfatteren til en bog om klummeskrivning Maj

Brit Lillelund Have siger følgende om genren: –

Nogle forstår klummen på den måde, at den ved

første øjekast virker meget let til bens og uden eller

med meget få rammer, men det er jeg ikke enig i.

Klummen er ikke bare en omgang ordgejl uden

nogen som helst rød tråd eller uden pejlemærke.

– Klummen er en genre, hvor man gennem en

tilsyneladende let stil, får udtrykt det store i det

små og omvendt. Og bag den tilsyneladende lette

stil ligger i den velfungerende klumme mange

overvejelser om sproglige virkemidler og pointeopbygning,

derfor er klummen, når den fungerer,

perfekt til både at bringe smilet og panderynken

frem.

Vil du læse flere af forfattens tips, kan du se dem

påwww.senturaklummen.blogspot.dk.

Vi har reserveret sider til 2 gode klummer i sommerens

kirkeblad. Spalterne, der når ud til flere

6

af sognepræst Iben Munkgaard Davids

det samme? Hvad er rigtigt godt ved søndagens

gudstjeneste generelt? Hvad kan ændres? osv.

Derefter har alle mulighed for at blive vist rundt i

kirken og sidehuset.

Så mød talstærkt op søndag d. 7. april kl. 10.30,

og vær med til at tage godt imod menigheden fra

Fredericia.

tusind læsere i Brændkjær sogn, kan blive dine.

Har du noget på hjerte, sjovt eller alvorligt,

der sætter alt eller blot en enkelt ting mellem

himmel og jord i et perspektiv, bladets

læsere kan have glæde af, så spids

pennen og send din klumme ind til

readaktionsudvalget senest fredag d.

5. april.

Vi modtager gerne på mail annemette@braendkjaerkirken.dk

eller udskrevet på papir -så afleveres

den på kirkekontoret eller i kirkens postkasse.

Alle indsendte klummer vil blive trykt i en lille folder,

som kan læses i kirkens dåbsværelse!

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i denne

lille sommerkonkurrence og glæder os til at læse

jeres klummer.

Med venlig hilsen

Readaktionsudvalget


Om at gøre en forskel

Så er vi godt på vej ind i et nyt år. Vi har fejret

julen sammen, derhjemme med familie og venner,

og vi har fejret julen i kirken er det ikke en

skøn tid.

I julen fødes Jesus i vores hjerter, og vi møder det

nye år fyldt af kærlighed, tro og håb på alt det fantastiske

i livet.

Jeg har som så mange andre tænkt på året, der

er gået, livet der går op og ned, på godt og ondt.

Der er mennesker, der er blevet forelskede, nogle

har mistet en af deres kære, nogle har fået et nyt

job eller er flyttet i nyt hus, eller andre har mistet

job og hus, og mange vil spørge sig selv: Kunne

jeg have gjort det anderledes? Hvorfor går det

ud over mig? Måske specielt dem der ikke har et

hjem eller en familie at dele livet med.

Og jeg har tænkt, kan jeg gøre en forskel? Hvad

er vigtigt i livet? En af de skelsættende ting, der er

sket for mig i det sidste år, er, at komme i Brændkjærkirken

som har slået dørene op på vid gab

og budt mig og min ægtefælle hjertelig velkomne

med åbne arme.

Jeg er blevet valgt ind i menighedsrådet og har

posten som kontaktperson. Jeg glæder mig utroligt

meget til det kommende samarbejde med alle

i menighedsrådet, præsterne, kirkens ansatte og

ikke mindst alle de frivillige, der er med til at gøre

Brændkjærkirken til det den er. Jeg håber at være

med til at styrke dette fælleskab og vise, at Brændkjærkirken

er for alle, her står døren på vid gab, og

vi byder alle velkomne.

Dette skal være min tilgang til livet, at gøre en

forskel. Ikke bare i de større spørgsmål, men også

i de små. Lære at se tingene med nye øjne, måske

som med et barns undren, nysgerrighed og begejstring.

Man siger: ”Smil og verdenen smiler til dig”. Og

ved I hvad, det passer! Nogle gange er det nødvendigt,

at man smider sine hæmninger og for-

af Martin Sortberg Brosbøl

domme overbord og gør noget uventet. Smil til

buschaufføren, tag naboens skraldepose med ned,

skriv et brev til en gammel kær ven, ryd naboens

fortov for sne, tilgiv det du ikke troede du kunne

tilgive og se livet blomstre. Vær åben overfor omverdenen

og dine medmennesker. Vi er alle forskellige,

vi har alle vores helt egen unikke livshistorie

at fortælle, og vi bør være åbne og ikke være

forudindtagede. Vi har alle en masse at lære af

hinanden, hvis vi tør lytte efter.

Jeg vil gerne slutte med at citere en bøn, som Ole

Pihl havde med til gudstjeneste juleaftensdag.

Bønnen er skrevet af Frans af Assisi.

Herre, gør mig til et redskab for din fred.

Hvor der er had, lad mig så kærlighed,

hvor der er krænkelse, tilgivelse,

hvor der er tvivl, tro

hvor der er fortvivlelse, håb,

hvor der er mørke, lys,

hvor der er bedrøvelse, glæde.

Guddommelige mester, hjælp mig,

så jeg ikke så meget søger at blive

trøstet, som at trøste,

ikke at blive forstået, men at forstå,

ikke at blive elsket, men at elske.

For det er ved at give,

at vi modtager,

ved at tilgive, at vi bliver tilgivet,

og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv.

Vi ses i Brændkjærkirken

Bronzestatue af Frans af Assisi

7

KIRKEKLUMMEN


KONFIRMATION

Konfirmander 2013

26. april kl. 9.15

Elisabeth Holdt Biering, Brændkjærgade 83

Lasse Marcell Bøgen, Mølleparken 21

Sofie Kathrine Jørgensen, Klintevej 14

Lærke Verding Andersen, Kolliinsgade 8, 1

Stine Junge Andersen, Brændkjærgade 100

Marc Futtrup Christiansen, Volmersvej 4

Simon Frederiksen, Tingvejen 6

Caroline Hjort Henningsen, Bakkegærdet 9

Frederikke Rudebeck Jensen, Agtrupvej 125, 1

Simon Bæk Jørgensen, Snerlevej 14, 1 tv

Nadja Ahrenfeldt Kristensen, Brændkjærgade 26

Benjamin Gamborg Mathiesen, Humlevænget 3

Emil Qvist Nørgaard, Snerlevej 12, 2 th

Agnes Terp Rask Pedersen, Dalbygade 15, 1

Magnus Krogh Ibsgaard Pedersen,

Brændkjærgade 43

Klaus Bjørnskov Petersen, Eliassensvej 32

Marcus Friis Thisgaard Skibby,

Erik Glippings Vej 11

Kasper Skov Traberg, Christian 4 Vej 8

26. april kl. 11.15

Simon Velth Bæk, Christoffer 2 Vej 7

Alexander Bundsgaard Gammelgaard,

Sindalvej 1

Kasper Bechmann Janken, Haderslevvej 109

Lasse Momme Jessen, Klintevej 32

Frederik Herlev Lorentzen, Hertug Abels Vej 12

Lukas Mathiesen, Gråstenvej 17

Malthe Emil Boysen Nedergaard,

Taps Stationsvej 1

Carl Nielsen, Brændkjærgade 14

Dorte Søholt Olsen, Snerlevej 16, 2 th

Patrick Jagd Bjerre, Koldingvej 131B

Yasmin Anne Hitchinson Brøsch,

Frederik 7 Vej 2, 2 th

Alex Futtrup Christiansen, Volmersvej 4

Stella Marie Lambæk, Christoffer 2 Vej 8

Camilla Vennberg Lassen, Fjordvang 24

Mads Krogsgaard Møller, Overmarksvej 4

Nicolai Sabastian Ravn, Bjerggade 39

Martin Andersen Skovsende, Tvedvej 84A, st

8

Sara Slot, Hedevej 159

Amy Kvist Smith, Idyl 26D

Søren Emil Hoppe Steenberg, Låsbygade 52, 1

Carl-Emil Dyrendal Zeberg, Allikevej 5

Jacob Østerkjærhus, Brændkjærgade 25

27. april kl. 10.30

Christoffer Andersen, Bygmarken 12

Kathrine Juhl Andersen, Egevænget 46

Mikkel Bork Andersen, Degnevænget 25

Jacob Barklin, Mirabellevej 5

Nassim Faizi Bendaoud, Seestvej 49A

Anders Dahlmand Bramsen, Vyffs Vej 24

Søren Joachim Bruun, Søndergyden 21

Maja Daugård, Enebærparken 44

Frederik Elmann, Kringsvej 8

Eliza Mathisen Hansen, Poul Møllers Vej 20

Jacob Groes Hansen, Lavendelvej 3

Jonas Gadegaard Hansen, Februarvænget 18

Rasmus Bøttker Hansen, Gotthardpasset 13

Frederik Hedmark Henriksen, Gavnøvænget 2

Mads Bonde Jensen, Fjeldparken 48

Emil Nørgaard Kronow, Farøvej 12A

Helene Meier, Spølrundevej 10

Oskar Baagø Pedersen, Lindøvænget 8

Anders Bejerholm Rønnov, Rugmarken 4

Morten Hedegaard Sommer, Carl Plougs Vej 66

Tim Stampe, Lunavej 5

Kristian Sjøgren Thorsen, Søndergyden 5

28. april kl. 11

Rasmus Lundbak Christensen, Sundeved 11

Andreas Fogh Kavin, Gartnervænget 4

Julia Bjerre Pedersen, Enev. Sørensens Vej 59

Christian Lindegaard Viuff, Dannersvej 7, 2 tv


Sommerens kunstudstilling i kirken

På Elizabeth Padillo Olesens hjemmeside mødes man af

stille musik, varme farver og information om, hvordan livet

kan være som mennesker og kunstner.

Kunsten er blevet én af Elizabeths måder at beskrive sit

liv på. ”Her er vinduet til mit hjerte, som fremmed i det

danske samfund. Her er min måde, at overleve med værdighed

og glæde.” Vi kender Elizabeth fra 2008, hvor hun

udstillede i Brændkjærkirken. Og vi kender hende som

tværkirkelig kulturmedarbejder i Kolding provsti.

Det er derfor en glæde at byde Elizabeth Padillo Olesen

velkommen som sommerens udstiller.

Sommerens kunstudstilling kan opleves fra søndag den 5. maj til søndag den 23. juni 2013.

Der vil være fernisering efter gudstjenesten søndag den 5. maj, med et lille traktement.

Vil man se mere til kunstnerens arbejde, kan man besøge hjemmesiden: www.123hjemmeside.dk/Kunstliv-tro

Udstilling af Glaskors

Nu afdøde kunstner Malene Tørmod Petersen, Kolding, har til Brændkjærkirken udført et antal glaskors

værker. Værkerne bliver udstillet i våbenhuset og i vinduerne i dåbsværelset. De udstilles fra den 1. april,

og kan ses i uge 14 -15 -16. Ved aftengudstjenesten 2. påskedag vil de blive præsenteret.

Tag godt imod disse værker.

Kunstudvalget byder velkommen

Grethe Thomasen

Indskrivning af konfirmander 2013/14

Det er ved at være tiden at tænke på næste

års konfirmander. For unge, der ønsker at

følge konfirma tionsforberedelsen i Brændkjær

sogn efter sommerferien, er der indskrivning

onsdag den 5. juni kl. 19.30-

21.00 i Brændkjærkirken, Agtrupvej 114.

Man skal have mindst en af sine forældre

med. Med bring dåbsattest/personnummer.

Vi begynder samlet i kirken kl. 19.30

med fælles velkomst og intro duktion.

Præsterne Ole Pihl og Iben Munkgaard Davids

9

KUNST I KIRKEN


DET’ FOR BØRN

Læseklubben Marsmanden

for børn i 4. klasse

Torsdage kl. 13.45-14.45

En klub for alle børn, der gerne vil læse nogle rigtig spændende,

sjove, uhyggelige, sørgelige og glade noveller af Lene

Kaaberbøl (har skrevet Skammerbøgerne) om livet og

børnene i den lille by Sogneager.

Det er nogle velskrevne noveller, der lægger op til mange

gode snakke om stort og småt i livet. Der er ikke hjemmearbejde

i læseklubben, og man behøver ikke være nogen

stor læsehest for at være med. Vi læser sammen. Hver gang

er der lidt at spise og drikke, så hjernen er klar.

De seneste års læseklub var en stor succes, som vi nu gentager

i år. Der er plads til 8 børn, og det er først til mølle.

Tilmelding hos Anne Mette.

Første gang torsdag d. 16. maj-sidste gang torsdag d. 13. juni.

10

Godnathistorie

Tirsdage kl. 17. Vi er færdige med aftensmaden ca. 18.15

Vi lægger puderne frem på gulvet, synger en sang og tænder fortællelyset. Så er alle ører åbne for en

ny historie. Bagefter er der aftensmad i sidehuset med børnevenlig menu. Det koster ikke noget og

tilmelding er ikke nødvendig.

Vi fortæller godnathistorie følgende dage i foråret:

tirsdag d. 5. marts med en historie for de 1-5 årige (alle aldre er selvfølgelig velkomne)

tirsdag d. 30. april og tirsdag d. 28. maj, hvor vi griller!

Rytmik for småfolk

mandage kl. 15.30-16.15

Rytmik for de 3-5 årige med sang, salmer, leg og

bevægelse i vores dejlige kirkerum. Tilmelding

hos Anne Mette.

Vi har rytmik fra mandag d. 29.april til mandag

d. 27. maj.

Anne Mette Meyer


Børnegudstjeneste om påske

søndag d. 17. marts kl. 10.30

Påskens traditioner er forskellige fra hjem til hjem. Æg, kyllinger, påskefrokoster,

ferie med familien. Kom over i kirken og vær med til at fejre påske med

børnene og find ud af, hvorfor det er årets største fest i kirken. Gudstjenesten

varer maks. 45. min.

Efter gudstjenesten finder vi påskeæg, som vi samler i kurven og deler med hin-

Hvad har Haren med Herren at gøre?

Julemandens lille langhårede fætter, der deler æg ud til alle søde børn er,

ligesom meget andet godt hoppet over grænsen sydfra. I begyndelsen

af 1900 tallet var danskerne klar til at tage traditionen med den

langørede gnaver, der som jordens eneste pattedyr lægger æg af

chokolade, til sig. Hvordan koblingen af pattedyr og æglægning

er opstået, er stadig et mysterium i dag. Så ud over begge at

gemme på et mysterium har Herren og Haren ikke meget

med hinanden at gøre. Derfor kan de jo godt være gode venner.

Og vi regner da med, at Haren kigger forbi med æg til

børnegudstjenesten.

Familiekor – for mødre og børn

mandage kl. 16.45-17.30

Anne Mette Meyer . tlf. 51 16 91 01 . annemette@braendkjaerkirken.dk

af sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

anden i kirken. Alle børn kan være med til at lede, og alle får også et påskeæg at slutte festen på. Vores

skønne børnekor og spirekor vil synge for os.

Korsang for mødre og deres børn fra 1. klasse og op. En herlig lejlighed til at gå til noget sammen

og få nye oplevelser i familien. Korsangen er på børnenes præmisser, men med udfordringer til alle

aldre. Vi sætter nu familiekor op for 3. gang, og man kan sagtens nå at springe til. Vi starter fra bunden

med nye sange og synger mange forskellige stilarter!

Der kræves ingen særlige forudsætninger (og tro ikke på

det, hvis dit barn siger, du ikke kan synge, mor). Jeg glæder

mig til at se ’gamle’ og nye sangere til forårs- og sommersange

i kirken.

Tilmelding hos Anne Mette.

Vi synger i familiekor fra mandag d. 29. april til

mandag d. 27. maj.

11

DET’ FOR BØRN


DET’ FOR BØRN

Bliv venner med din sogne-

medhjælper på Face Book!

Her kan man følge med i løst og fast om vores aktiviteter for børn og familier her Anne Mette Meyer

i kirken. Nye hold og andre nyheder vil jeg slå op på væggen, ligesom jeg stadig vil

sætte tingene i kirkebladet og skrive ud på mailinglisten. Tilmelding foregår stadig pr. mail eller telefon.

Send en venneanmodning til Anne Mette Brændkjærkirken Sognemedhjælper

12

Heltindeklub for piger i 3. klasse

tirsdage 13.45-14.45

Er du klar over, hvor mange seje, stærke heltinder der er spændende historier om i Biblen? Garanteret

ikke! Derfor må du hellere skynde dig at melde dig til Heltindeklub, for vi skal høre nogle af de spændende

historier og finde ud af, hvad det er, der gør en til en ægte heltinde? Uden mad og drikke duer

heltinden ikke – derfor får vi også lidt at spise og drikke hver gang. Der er også plads til leg, sang og

bevægelse! Skynd dig at melde dig til hos Anne Mette – der er plads til de 10 første.

Første gang tirsdag d. 9. april- sidste gang tirsdag d. 7. maj.

Er jeres familie flyttet til Kolding

inden for de sidste par år?

Ja, jeg spørger, fordi jeg har fået tanken at lave et rytmikhold for tilflyttere. Er man helt ny et sted,

er det min erfaring, at et rytmikhold, hvor børn og voksne synger og leger, er et godt sted at møde

nye folk. Der er en del, der har spurgt, om jeg ikke vil oprette sådan et hold. Og en del tilflyttere har

fortalt mig, at de netop på et rytmikhold fik mødt folk fra byen og fik lært nogen at kende i en ny by.

Jeg havde tænkt at oprette et hold for 1-4 årige, men jeg vil gerne høre

fra jer tilflyttere først Er det en god ide? Hvis ja, er jeg

klar med et hold til jer i august, men send mig lige en

mail og giv jeres mening til kende på annemette@

braendkjaerkirken.dk.


Sang fra

højskolesangbogen

13. marts, 10. april og 8. maj kl. 14.30 i kirkens

sidehus.

Disse dage er der mulighed for at være med til at

synge nye og gamle sange fra højskolesangbogen.

Rigmor præsenterer sangene, og Niels indlærer

melodierne og akkompagnerer. Der er kaffe og

småkager til 5 kr. Eftermiddagen slutter med en

ønskekoncert.

Rigmor & Niels Karstoft

Udflugt

Onsdag d. 15. maj.

Så nærmer foråret sig og menighedsrådet indbyder

til den årlige udflugt. Datoen er i år sat til onsdag

d. 15. maj. Der er afgang fra busvendepladsen

ved højhusene kl. 12.45 og fra Brændkjærkirken kl.

13. Vi kører til ’Den gamle digegreves gård’ i Ballum.

Der vil vi drikke kaffe og høre om stedet. Afslutning

i en af omegnens kirker og hjemkost ca.

kl. 18.

Turen koster 75 kr, som betales ved tilmelding, der

skal ske til kordegnekontoret senest mandag d. 6.

maj. Der er plads til max. 50 personer i bussen.

Vi håber I møder talstærkt op!

Udflugtsudvalget

Eftermiddagsmøder

Spændende foredrag, hvor alle er velkomne. Kaffen

med brød koster 20 kr. Fri entre til foredraget.

Fredage kl. 14.30 i ulige uger i kirkens Sidehus.

Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61

1. marts

”Fremtidens folkekirke” v/generalsekr. i Kirkefondet

Morten Skrubbeltrang

15. marts

”Fra Vivild til Brændkjærkirken – mit liv i glimt”

v/ tidligere kirketjener Kaj Thomasen, Kolding.

12. april

”Kan vi være kirke uden diakoni?” v/ sognepræst

Ole Pihl.

Sommerhøjskole 2013

Vi ses på Seniorhøjskolen Nørre Nissum d.

7.-13. august – ikk’?

Velkommen på sommerhøjskole 2013. En fantastisk

uge venter forude, og der er tilmelding efter

først til mølle princippet. Brændkjærkirken deltager

som gruppe på højskolekurset ”Smag på Vestjylland”.

Om kurset hedder det: ”Denne uge på højskole

giver muligheden for at dykke ned i den vestjyske

egenart. Det kunne være de mange specielle

produkter, der har et udgangspunkt i det kystnære

miljø eller i kulturen, som er rundet af naturens

mange luner. Naturen som bærer præg af både istid

og storme, sol og regn. Ud over en række fælles

oplevelser, det være sig ekskursioner til Klosterheden,

Vesterhavet og Venø og koncert med Bent

Bro, medlem fra folkemusikergruppen Tørfisk, så

er der valgfag. Du kan vælge mellem: 1) Vestjyske

produkter og deres historier - ost, kryddersnaps,

caviar mm. naturligvis med smagsprøver. 2) Sangene,

musikken og deres fortællinger - Vestkysten

og Limfjordens digtere og sangere. 3) Naturen -

Vandreture ved Vestkysten og i Limfjordslandet.”

Sognepræst Ole Pihl kommer på besøg i løbet af

ugen. For yderligere oplysning se www.seniorhoejskolen.dk

samt sommerhøjskolefolderen som ligger

i kirken.

Pris: 3950- kr. inkl. bustransport

(Enk. vær. tillæg 400,- kr)

Tilmelding og betaling skal ske til Seniorhøjskolen

Nørre Nissum, Degneparken 22, Nørre Nissum,

7620 Lemvig, 97 89 10 11,

kontor@seniorhoejskolen.dk

Højskoleudvalget

13

LIV I KIRKEN


LIV I KIRKEN

De fredelige krigere

- foredrag ved skuespiller og fortæller Caspar

Koch den 13. og 20. marts kl. 19-21

Brændkjærkirken og Simon Peters Kirke er gået

sammen om at invitere skuespiller

og fortæller Caspar

Koch til Kolding. Han vil

fortælle om to fredelige krigere,

Dietrich Boenhoeffer

og Mahatma Gandhi, der

hver især mødte volden i verden

på en måde, som har været

til inspiration lige siden.

Selv skriver Caspar Koch om

sine foredrag:

Lige siden Aristofanes skrev ”Kvindernes Oprør” har der

været civil ulydighed. Men den civile ulydighed blev først

systematiseret og forfinet som et fredeligt våben, da Gandhi

skabte sine teorier om ikke-vold og respekt for modstanderen.

Siden da har verden haft den mulighed at

vælge den risikable, men fredelige vej ud af konflikter.

Gandhi blev verdenskendt, da han stod i spidsen for den

berømte saltmarch, der blev begyndelsen til enden på det

engelske koloniherredømme over Indien. I Tyskland stod

Dietrich Bonhoeffer frem som modstandsmand på et etisk

grundlag. Bonhoeffer blev hængt og Gandhi likvideret af en

attentatmand. Foredragene kan opleves enkeltvis, eller i en

samlet række.

DIETRICH BONHOEFFER,

13. marts i Brændkjær Kirken

- tro, kamp og kærlighed.

GANDHI, 20 marts, Simon Peters kirke

- og hans eksperimenter

med sandheden.

Entré ved begge foredrag 50 kr.

som går ubeskåret til Danmissions

arbejde i de Syriske flygtningelejre.

14

Mahatma Gandhi

Mandehørm

i Brændkjærkirken

Mandehørm er et hyggeforum

for mænd.

Vi mødes tirsdage kl.

19.30 og taler sammen på

mandevis dvs. ofte få og velovervejede

ord.

I foråret læser vi nogle udpluk

fra bogen Hytten.

Den beskriver et møde

mellem en mand og Gud, personificeret

som en stor frodig afroafrikansk mamma,

Jesus i cowboy bukser og Helligånden som en

smuk asiatisk kvinde. En bog, der bl.a. udfordrer

vores gudsbillede. Udplukkene fra bogen læses op

og vi drøfter dem ud fra princippet: Kan vi bruge

det til noget? Man skal ikke have læst bogen på

forhånd. Der er ingen forberedelse. Vi behøver

ikke være enige. Vi tilstræber at blive klogere på

Gud og hinanden.

Kl. 21.00 præsenteres aftenens specialøl,

som nydes sammen med mindre gourmetanretninger.

Af hensyn til serveringen - gerne tilmelding

til Ole Pihl, 20651653, op@km.dk.

Men mød bare op. Vi deler som brødre!

2. april, 30. april, 14. maj og 11. juni

Fælleskirkelig aften

torsdage kl. 19.30 i kirkens sidehus.

Alle er velkomne til foredragene.

Det koster ikke noget, men man betaler

lidt for kaffen og småkagerne!

21. marts

Sognepræst Torben Hangaard, Vollsmose taler

ud fra emnet i hans bog, som hedder Ave Maria.

18. april

Skæld ud på Gud. Sygehuspræst Preben Kok taler

ud fra sin bog af samme navn.


KONCERTER

3. Sct. Georgs Gilde Kolding holder

humørfyldt forårskoncert, kom og bliv

i forårshumør.

Medvirkende blandt andet:

Kolding Mandskor og

solist Pia Hall

Kirkegårdsvandring

Torsdag d. 23.5. kl. 19.00 på Gl. Kirkegård.

Mødested: Kapellet.

Der er meget for sanserne, når vi går en tur på kirkegården.

Det er en glæde med de mange smukke

træer og buske, hække og blomster.

Guiderne denne aften vil være Peter Hartwig Sellau

og kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper. Kirkegårdsvandringen

varer en god times tid, hvorefter

der vil være en andagt i kapellet ved Per

Damgaard Pedersen fra Kristkirken.

Tilmelding senest en hverdag før på 75507870 ellerinfo@koldingkirkegaarde.dk

Sæt også kryds i kalenderen

onsdag d. 12. juni

hvor Sdr. Kirkegårds

100 års jubilæum markeres

med kirkegårdsvanding

og andagt.

FORÅRS-

KONCERT

Søndag

d. 21. april kl. 15.00

i Brændkjærkirken

Kolding

Billetter kan købes ved:

John Preben Hansen, tlf: 2731 6531, mail: jhdh@hansen.mail.dk

eller

LIVA STORMARKED

PRIS: KR. 100,-

Arrangør: 3. Sct. Georgs Gilde, Kolding

Hele overskuddet går til hjælpearbejde.

Guitarkoncert med

musikskole elever

Onsdag d. 1. maj kl. 19.00

Traditionen tro lægger

Brændkjærkirken rum til

en af de mange koncerter

i Musikskolens

festuge.

Der er fri entre.

2. Pinsedags-gudstjeneste

på Koldinghus

Mandag den 20. maj kl. 10.30

Kolding Provsti holder traditionen tro en fælles

2. Pinsedagsgudstjeneste. I år planlægges det at

placere gudstjenesten i Staldgården på Koldinghus,

hvor murene genlyder af historie. Staldgården

har været inspirationen til temaet, som i år er:

”Frihed og fangenskab.”

Alle sejl er sat til. Der er hyret både klokkespil,

blæserkvintet og kor, så det bliver festligt.

Der er stole på stedet, men man medbringer selv

egen madkurv til frokosten bagefter.

Der er mulighed for at bestille kirkebil via kirkekontoret

senest fredag den 17. maj kl. 13.

15

LIV I KIRKEN


LIV I KIRKEN

Læs en bog

Inden vi holder en velfortjent

sommerferie -

vist lidt absurd at tale

om, når sneen som i dag

ligger tykt udenfor, - vil

jeg gerne sige jer tak for en rigtig hyggelig sæson.

Personligt har jeg fået rigtigt meget ud af vores

temalæsning om det attende århundrede og de

personer, vi der har beskæftiget os med. Endnu

er vi ikke helt færdige med perioden. Medens

dette skrives mangler vi endnu at drøfte Lisbeth

Smedegaard Andersens meget fine skildring af

1800-tallet skildret gennem hendes oldefar Ulrik

Ibsens erindringer. Den bliver vi færdige med d. 8

februar, hvor I får næste bog med hjem. Her har

jeg valgt at låne Anne Marie Ejrnæs: Som svalen.

Også den handler om en af datidens store

koryfæer, nemlig forfatterinden Thomasine Gyllembourg.

Den taler vi om d. 22 marts. Og jeg

kunne tænke mig, at vi den sidste gang før sommer

– nemlig d. 3. maj – måske skulle læse en af

hendes noveller. Samme dag, vil jeg gerne have

forslag til bøger til efterårssæsonen.

Else Oxenvad

16

1 x Kvindeløb og 4 x træning

Familietræf

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus

kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Vi spiser sammen og derefter er der en aktivitet.

Det koster 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Onsdag den 13. marts

Spilleaften.

Onsdag den 10. april

Vi skal på besøg på Politimuseet.

Vi spiser først i kirken.

Onsdag den 24. april

Vi skal lege de gode gamle lege.

Onsdag den 8. maj

Vi skal på udflugt til Skamlingsbanken.

Onsdag den 22. maj

Grillaften hos Helle og Kurt.

Kontaktpersoner:

Knud Arne Hjort 75 56 18 41 / 61 70 05 47

Ulla Kildegaard 22 51 19 88

Ole Christensen 50 45 89 53

Helle Christiansen 26 28 41 96

Kirsten Müller 75 52 96 70 / 22 33 27 98

12. juni 2013

Er det mon i år, at Brændkjær sogn kommer op over 10 deltagere

til kvindeløbet i Geografisk Have? Det, synes jeg,

kunne være sjovt. Man behøver ikke at være i olympisk form

for at deltage. Det er tilladt at smålunte de ca. 5 km og at

møde op med godt humør og gåpåmod.

Hvis formen skal pudses lidt af inden løbet, tilbyder jeg en

lille træningstur med start fra kirken kl. 16.45 på følgende

mandage: 6. maj, 13. maj, 27. maj og 3. juni.

Man betaler selv startgebyret; men menighedsrådet sponsorer

løbetrøjer.

Tilmelding til undertegnede på tlf. 75 53 00 73 eller pr. mail jmma@km.dk senest d. 30. april.

Jytte Meyer Madsen


Besøgstjenesten

Besøgsven eller besøgsvært?

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender

du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring

til:

Karen Margrethe Hansen 7552 99 19

Indenlandsk

Sømandsmission

Møderne afholdes torsdage

kl. 14.30 hos Anne Lise

Poulsen, Gormsvej 22, tlf.

75520147

7. marts, 4. april og 2. maj

LUSANGI

Gospelkoret Lusangi øver i kirken torsdage fra kl.

19.30

Formand og dirigent:

Christine & Henrik Engelbrekt

Refshauge

Tlf. 51 80 95 00

www.lusangi.dk

Siden sidst

Det store musikalske krybbespil 9. december

Værestedet

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30

Mød op og få dig en snak og en kop kaffe. Hvis

du har lyst til det, er der også mulighed for at

deltage i forskellige aktiviteter, som f.eks. papirklip.

Først og

fremmest drejer

det sig om

at være sammen

med andre

mennesker.

Én gang om

måneden får vi

besøg udefra.

Kaffe med brød koster 15 kr.

Kontaktperson:

Grethe Clemensen 75 53 36 86

Danske Kirkedage 2013

9.-12. maj i Aalborg.

”Menneske, hvor er du?” er temaet for Danmarks

største tværkirkelige arrangement.

Læs mere på www.kirkedage.dk.

17

LIV I KIRKEN


SIDEN SIDST

Siden sidst

Menu fra Bad Taste Party

18

Bad Taste Party i familietræf

Dagplejen på besøg i kirken

Kirken var fuld til fastelavn. Foto: Katrine Blom Christian slog til tønden. Foto: Katrine Blom


Adresser m.m.

Brændkjærkirken

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

www.braendkjaerkirken.dk

Kirken er åben for besøgende alle

hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.

Sognepræst Ole Pihl

Tlf. 20 651 653

E-mail: op@km.dk

Sognepræst

Iben Munkgaard Davids

Tlf. 29 33 62 03

E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst Birgit Fur

Tlf. 23 34 28 53

Kordegnekontoret

Kordegn Jytte Meyer Madsen

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

Tlf. 75 53 00 73.

E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Mandag – fredag 09.30 - 13.00,

torsdag tillige 15.30-18.00.

Kirketjener Jacob Refshauge

Tlf. 20 14 32 10

E-mail:

kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Organist

Tommy Schmidt Bülow

Tlf. 21 26 29 46

Sognemedhjælper Anne Mette

Meyer

Tlf. 51 16 91 01

E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Forsidebilledet

Folkekirkens nye logo i regnbuens farver

Kirkebladet

Menighedsrådsformand:

Poul Wienberg

Mejløvænget 18, 6000 Kolding

Tlf.: 51 90 82 23

E-mail: poul@wienberg.it

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg:

Ole Pihl, Christine Engelbrekt Refshauge, Martin

Sortberg Brosbøl, Bent Bach Nielsen og Anne

Mette Meyer (ansvh.)

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,

juni og september. Deadline for aflevering af stof

er den 20. okt., 20. jan., 20. apr. og 20. juni.

Sats, montage og tryk: From Grafisk

Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

19

ADRESSER


Gudstjenester i Brændkjærkirken

MARTS

Søndag d. 3. 3.s.i fasten 10.30 I splid med sig selv Iben Munkgaard Davids

Tirsdag d. 5. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/ Iben Davids

Søndag d. 10. Midfaste 10.30 5 brød og 2 fisk Ole Pihl

Søndag d. 17. Maria bebudelse 10.30 Børnegudstjeneste Anne Mette Meyer/Iben Davids

Søndag d. 24. Palmesøndag 10.30 Gospelgudstjeneste m. Lusangi Ole Pihl

Torsdag d. 28. Skærtorsdag 17.00 Aftengudstjeneste m. spisning se s. 4 Iben Davids/Ole Pihl

Fredag d. 29. Langfredag 10.30 Langfredagsgudstjeneste Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 31. Påskedag 10.30 Festgudstjeneste Iben Munkgaard Davids

APRIL

Mandag d. 1. 2. Påskedag 19.30 Aftengudstjeneste Ole Pihl

Søndag d. 7. 1. s.e.påske 10.30 Thomas Menighed møder menighed se s. 6 Ole Pihl

Søndag d. 14. 2. s.e.påske 10.30 Den gode hyrde Birgit Fur

Søndag d. 21. 3. s.e.påske 10.30 Om kort tid Iben Munkgaard Davids

Fredag d. 26. Bededag 9.15 Konfirmation Iben Davids/Ole Pihl

11.15 Konfirmation Iben Davids/Ole Pihl

Lørdag d. 27. 10.30 Konfirmation Ole Pihl

Søndag d. 28. 4. s.e.påske 11.00 Konfirmation Iben Munkgaard Davids

Tirsdag d. 31. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/Ole Pihl

MAJ

Søndag d. 5. 5. s.e.påske 10.30 Om at bede Ole Pihl

Torsdag d. 9. Kr.Himmelfartsdag 10.30 Udsendelse Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 12. 6. s.e.påske 10.30 Om at vidne Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 19. Pinsedag 10.30 Helligånden Iben Munkgaard Davids

Mandag d. 20. 2. Pinsedag 10.30 Fællesgudstjeneste for Kolding Provsti se s. 15

Søndag d. 26. Trinitatis Søndag 10.30 At fødes på ny Ole Pihl

Tirsdag d. 28. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/ Ole Pihl

JUNI

Søndag d. 2. 1. s. e. trin. 10.30 Den rige mand og Lazarus Ole Pihl

More magazines by this user
Similar magazines