Kirkeblad september 2011 - Brændkjærkirken

braendkjaerkirken.dk

Kirkeblad september 2011 - Brændkjærkirken

31. årgang nr. 4 • september oktober november 2011

BRÆNDKJÆR

SOGN

K i r k e b l a d


KIRKEN HAR MANGE RUM

Noget om Gud

og bananpalmer

Det er sin sag at sidde her i sommervarmen,

og skrive en lille præsteartikel til efteråret.

Men der er deadline på efterårets kirkeblad

lige om lidt, så det skal være nu. Det fik mig

faktisk til at tænke på, da jeg læste et semester af

mit teologistudie i Indien. Der er det nærmest sol

og sommer hele tiden, særligt når det er efterår og

koldt herhjemme. Dernede fejrede vi også høsttiden

et par gange, selvom præsteseminariet lå midt

i storbyen Chennai (Madras).

Der er bl.a. en festival i Indien, hvor man hylder

sine arbejdsredskaber. Her kan man opleve, at

rickshawchaufførerne (indiske taxaer) nærmest

har været ude og fælde et par bananpalmer, for at

beklæde deres køretøj med disse. Det samme gælder

motorcyklisterne og truckførerne. De hædrer

de køretøjer, der sørger for, at der kommer mad

på bordet, at deres familier kan leve og børnene

gå i skole. Motorkøretøjerne er med andre ord

deres daglige levebrød. Andre pynter deres lille

værksted med gudebilleder og bananpalmeblade

og brænder røgelse af ved døren (noget, mange i

Indien gør hver eneste dag) som offer og tak til

guderne.

Jeg fik mig en spændende snak med en af rickshawchaufførerne

om det at sætte pris på ens arbejdsredskaber

og huske at skønne på, at det man har

2

af sognepræst Iben Munkgaard Davids

virker, og at det hjælper én til en bedre dagligdag.

Vi blev dog også hurtigt enige om, at det i sidste

ende har mere med Gud at gøre end noget andet.

Indere er religiøse mennesker, og selvom jeg ikke

deler den hinduistiske tro, som er den mest fremherskende

i Indien, så deler jeg det, at tro på Gud

og ikke alene tillægge sig selv æren for al ting.

At være i et land som Indien med stor fattigdom,

gør sit indtryk. Jeg kom da også hjem og ønskede

at revolutionere alting. Hvorfor have opvaskemaskine?

Hvorfor smide ting væk, der kan genbruges?

Hvorfor leve i overflod, når man kan klare

sig med mindre?

Ja, det er utroligt, hvor hurtigt man alligevel falder

tilbage i gamle mønstre. Og jo, jeg har også

fået opvaskemaskine, selvom det kun er 4 år siden.

Måske skulle jeg hædre opvaskemaskinen lidt.

Den er dog ikke direkte mit daglige levebrød, men

klart et arbejdsredskab, der gør hverdagen beriget

og lettere. Jeg kunne også binde en krans og hænge

om præstekjolen, som den tjenestedragt den er

for mig i det daglige. Men i sidste ende, vil jeg dog,

som i min samtale med rickshawchaufføren nå til

den konklusion, at der skal mere til, nemlig en stor

tak til Gud for det daglige brød, for ”alle gode gaver,

der kommer ovenned”. Lad os takke for kærligheden,

der er det kit, der binder os mennesker

sammen. Lad os huske på ydmygheden, der får os

til at værdsætte det vi har og takke for det. Lad os

værne om alt det skabte, og dele gaver med hinanden,

så alle mættes.

”Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja pris dog Gud

for al hans kærlighed !”

( fra salmen: Vi pløjed og vi så´de,

Jacob Knudsen 1891)


Kære menighed

Jeg glæder mig som præst. Vi glæder os som

familie. Vi glæder os til at blive en del af livet

og menigheden i Brændkjærkirken. Vi

har allerede mødt en del dejlige mennesker

i og omkring kirken og glæder os til at møde

mange flere og lære jer at kende.

I stillingsannoncen søgte menighedsrådet en hel

præst til en hel menighed. Og det netop en menighed

bestående af både børn, unge, voksne og

ældre, som ikke nødvendigvis har ens behov, men

som alle har brug for kirken. Jeg glæder mig til at

være præst for en hel menighed, et træ med mange

grene og blade, som på hver deres måde er forskellige,

hvor der er stor alsidighed, men hvor alle

har det tilfælles, at de på forskellig måde har brug

for kirken. Jeg ser en hel menighed for mig, som

et smukt træ med både lige og krogede, korte og

lange, tykke og tynde grene, med smukke grønne

blade i et hav af grønne nuancer. Denne helhed,

glæder jeg mig til at være præst for. Menighedsrådet

søgte en hel præst til en hel menighed, og

de valgte mig efter en både kompetent og grundig

ansættelsessamtale. Tak for valget! Jeg vil gøre

mit bedste for at blive en hel præst for en hel menighed.

Som præst brænder jeg for at kirken føles åben og

er både indbydende og attraktiv, så evangeliet, det

glædelige budskab, ikke kun bliver hørt af en lukket

kreds af mennesker. Derfor mener jeg, at det

er vigtigt, at vi som kirke placerer os i tiden og er

autentiske i vores forkyndelse af evangeliet for alle

aldre. Jeg vil gerne som præst møde mennesker

dér, hvor de er, og jeg nyder både de store og de

små samtaler. I det daglige arbejde i kirken ser jeg

frem til at løfte i flok med både frivillige og ansatte

medarbejdere, og det gør mig tryg at vide,

at der er plads til både alvor og humor i Brændkjærkirken.

Jeg er 40 år og har været præst i Nordjylland i 9

år. Jeg er gift med Gitte på syvende år. Gitte er

sygeplejerske og cand. soc. og har indtil nu været

adjunkt på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring,

hvor hun primært underviste i folkesundhed samt

børn og familie. Vi er en aktiv og glad sammenbragt

familie med 5 børn: Mathias (15 år), Hannah

(12 år), Sara (10 år, er hos os i ferier og weekender),

Jonas (8 år) og Naomi (2 år). Vi havde alle

7 en fantastisk fælles oplevelse på FDF´s landslejr i

den forløbne sommer, hvor jeg var præst for Nordjyllands

landsdelslejr.

Det er med både naturlig spænding og stor glæde

at vi nu flytter vores ting og vores liv til Brændkjærgade

49, børnene er begyndt i skole, og vi

har påbegyndt arbejdet med at slå gode og stærke

rødder i Kolding. Jeg og vi glæder os til indsættelsesgudstjenesten

søndag d. 4. september.

Håber vi ses!

Smil fra familien Pihl

Ole

• Ole Pihl har haft sin opvækst i Ringkøbing

og læst teologi i Århus.

• været sognepræst ved Vester Hassing kirke

(2002) og Abildgård kirke (2008).

• været arresthuspræst i Frederikshavn og

ungdomspræst i Frederikshavn provsti.

• været medlem af Aalborg Stifts udvalg for

Unge og Kirke.

• været formand for Hørby Ungdomsskole.

3

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Efterårets kollekter

I de kommende måneder har menighedsrådet besluttet

at samle ind til følgende formål:

September (herunder høstgudstjenesten):

Salmebøger/højskolesangbøger til Kolding Arrest.

Oktober

Det tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti

November

”Sorggruppen for Børn og Unge” i Kolding Provsti

JMMA

4

Nyt fra ud-

smykninggruppen

I sidste nummer af kirkebladet blev ”udsmykning

i Brændkjærkirken” præsenteret.

Vi vil løbende orientere om projektet. Derfor

denne info.

Vi har nu udsendt ca. 100 ansøgninger til

forskellige fonde og firmaer. Der er oprettet

en bankkonto, hvortil det er muligt at donere

et beløb.

Mange bække små, gør en stor Å.

Konto nummeret er: 7040-1624740.

Og vi har været i alle kirkens aktiviteter og

præsenteret projektet.

Der er lavet en lille folder, som alle er velkomne

til at få, ved henvendelse på kordegnekontoret.

Hvis der er nogle, der har navne på fonde

eller andre kontakter, hører vi meget gerne

fra jer.

For yderligere information er du velkommen

til at kontakte Grethe Thomasen, tlf.

22 99 42 09 efter kl. 13.00

Venlig hilsen

Grethe Thomasen

Gave til kirkebladet

I lighed med tidligere år følger der et indbetalingskort

med dette nummer af kirkebladet.

Hvis man har lyst til at give en gave

til kirkebladet, og dermed støtte udgivelsen

af bladet, kan man benytte dette indbetalingskort.

Sidste år blev der givet 3270,- kr.

Redaktionsudvalget siger tak for de mange

bidrag, der vidner om, at bladet bliver læst

og værdsat.

Indsættelse af

ny præst

Søndag den 4. september kl. 10.30

Efter en lang og grundig proces med læsning

af ansøgninger (37 i alt), prøveprædikener

og samtaler har menighedsrådet valgt

ny sognepræst til Brændkjær sogn. Valget

faldt på Ole Pihl, der kommer fra en stilling

som sognepræst ved Abildgård sogn i Frederikshavn.

Menighedsrådet og de øvrige

ansatte byder Ole hjertelig velkommen til

Brændkjær sogn.

Læs mere om Ole på side 3.

Ole indsættes i embedet af provst Frank

Kærgaard ved gudstjenesten den 4. september.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet

vært ved en frokost i kirkens sidehus.

Alle er velkomne.

Kom og vær med til

at give Ole en festlig

start på arbejdet ved

Brændkjærkirken!

Menighedsrådet


Efterårets kunstudstilling

– billeder fra tid til anden

af Grethe Thomasen, kunstudvalget

Jeg ønsker dig tid til at gribe efter stjernerne,

Og tid til at vokse, det vil sige at modnes.

Jeg ønsker dig tid til på ny at håbe, at elske.

Det er meningsløst at udsætte denne tid.

Med denne strofe vil jeg præsentere efterårets

kunstner, som er Henry Forsberg. Henry er født

og opvokset i Kolding, og er stadig bosat her.

Hans produktioner

spænder vidt, med

billeder i mange

forskellige afskygninger

og utallige

portrættegninger.

Henry Forsberg siger

selv, at ansigter

og portrætter har

fascineret ham si-

den han som 12 årig så portrætmalere i Spanien

sidde og male og tegne. Spørger man om hvilken

kunst jeg laver, er svaret: - alt hvad der er velegnet,

smukt og ekspressivt egnet som motiv.

Henry Forsberg har bl.a. udsmykket foyeren i

Kolding Hallen samt foyeren på Hotel Dagmar

i Ribe.

Efterårets udstilling åbner med fernisering søndag

den 9. oktober og kan ses til søndag den

20. november.

Ved ferniseringen søndag den 9. oktober vil der

være et let traktement, og lejlighed til at møde

Henry Forsberg.

Velkommen til efterårets udstilling

Har Folkekirken brug for hjælp udefra?

5. oktober kl. 19.30 i Brændkjærkirken

Kan vi rumme andre end os selv? Forstår vi hinanden? Det er nogle af emnerne på debataften i

Brændkjærkirken i Kolding, onsdag den 5. oktober 2011 kl. 19-21.30.

I mange år har Folkekirken (dvs. primært missionsorganisationerne) udsendt danske missionærer til

andre lande for at forkynde evangeliet. Nu er ’de andre lande’ her hos os, og mange af dem kristne.

De mødes og danner migrantmenigheder - uden for Folkekirken. Og dermed går Folkekirken glip

af en meget væsentlig dynamik og inspiration fra disse karismatiske og livskraftige menigheder.

Derfor: Hvordan kan Folkekirken og migrantmenighederne mødes, tale med og forstå hinanden -

for at vi kan hjælpe og inspirere hinanden til at forkynde evangeliet i Danmark.

Velkommen til spændende debataften med Iben Thranholm, Massoud Fouroozandeh og Niels

Henrik Arendt.

Arr.: Fokusgruppen for mission i Kolding Provsti

5

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Alle Helgen i Brændkjærkirken

den 6. november

Alle Helgen er en højtid som samler fl ere og fl ere

til gudstjeneste. Det er tiden, hvor vi mindes vores

døde. Hvor der skabes rum for sorgen, mindet og

håbet. I Brændkjærkirken holder vi hele to gudstjenester

til Alle Helgen.

Kl. 10.30 er der gudstjeneste, hvor det er sygehuspræst

Birgit Fur, der prædiker. Birgit Fur er også

en vigtig tovholder på Kolding Provstis sorggruppe

for børn og unge. Sorggruppen holder til

i Brændkjærkirken.

Kl. 17 er der minde- og musikgudstjeneste. Dette

bliver en anderledes gudstjeneste.

6

Velkomst til årets konfi rmander

Så starter de nye konfi rmander i Brændkjærkirken. Vi glæder os meget til et år sammen med jer.

Undervisningen starter hhv. onsdag den 31. august for centerklassekonfi rmanderne og torsdag d. 1.

september for de øvrige konfi rmander.

Vi vil også gerne byde jer velkommen ved

en særlig gudstjeneste. Den fi nder sted søndag

d. 2. oktober kl. 10.30, hvor alle konfi

rmander med deres familier bydes særligt

velkommen i Brændkjærkirken.

Sognepræsterne

Ole Pihl og Iben Munkgaard Davids

Her medvirker forfatter Nana Rømer Dorph-

Petersen. Hun er forfatter til bl.a. digtsamlingen

”I lyset af dig”- digte til trøst. Disse digte er blevet

uddelt til mange pårørende i forbindelse med

dødsfald, og er utroligt

populære. Nana

skrev dem, efter hun

selv pludseligt mistede

sin mand.

Der er både gjort

plads til sorgen og

håbet i disse smukke

digte. Digtsamlingen

vil, efter gudstjenesten,

blive ududdelt til alle, som

måtte ønske den.

i lyset af dig

digte til trøst

nana rømer dorph-petersen

ravnens forlag 2008

Nana Rømer Dorph-Petersen vil læse digtene højt

i gudstjenesten. Derudover medvirker kirkens organist

Theis Lyng Reinvang, og sognepræst Iben

Munkgaard Davids. Ved gudstjenesten vil navnene

på de, der er døde i Brændkjær Sogn siden sidste

Alle Helgen, ligeledes blive læst op.


Sommerferie

– tid til fordybelse og refleksion

af Marianne Kromann

Sommerferien er slut, og vi er igen tilbage i dagligdagen

med de gøremål og sammenhænge, vi er

en del af. Det være sig arbejde, menighedsrådsarbejde

og foreningsliv mv.

En tradition vi har haft i familien en del år er deltagelse

i ”Ferie med Indhold” ved Sæby.

”Ferie med IndholdW er en ferieform med et

bredt udbud af aktiviteter for hele familien. Lejrens

liv er præget af et folkekirkeligt miljø, sådan

som det kendes fra FDF- og KFUM og KFUKsammenhænge.

Formiddagenes program udgøres

af tilbud for alle om deltagelse i aldersopdelt

arbejde med bibelen og temaer i relation hertil.

Eftermiddagene giver mulighed for badning,

sportsdag, markedsdag, kreative værksteder, kor

og meget andet.

Fællesskab er et nøgleord, og dette praktiseres ved

bl.a. fællesspisning.

Denne form for ferie giver tid til fordybelse i kristendommen.

Det er en god måde at blive ”fyldt

på”, for igen at komme tilbage til dagligdagen

med alle dens pligter. Vi er også sammen som familie,

men de unge er også sammen med jævnaldrende

og får derigennem en anden dialog. I

år var vi samlet omkring 560 mennesker, heraf

mange børn og unge mennesker. Men hvor giver

det ny energi, at sidde samlet ved lejrbål mv. og

synge de mange sange og salmer med god musikledsagelse

i form af band.

Mulighedernes Marked er et programpunkt, hvor

lejren omdannes til et marked med et væld af aktiviteter,

som lejrens deltagere selv står for. Overskuddet

går, i år, til et børnehjem på Haiti.

Her er det kun opfindsomheden som sætter grænser

for hvad der kan købes og sælges.

Sang af Lars Busk Sørensen, som jeg gerne vil dele

med jer.

Solen begynder at gløde.

Mørket i verden har tabt.

Lad os gå ud for at møde

Lyset, Gud lige har skabt.

Små bitte dråber af glæde

Hænger i græsset. Vi tror,

Det er Guds vilje at træde

Ud på den hellige jord.

Fuglesang oppe og nede.

Støj fra en myldrende by.

Store og små gør sig rede.

Dagen er dirrende ny.

Markerne dufter af lykke.

Stråene bølger af småt.

Trods alt det onde og stygge

Tror vi, at livet er godt.

Lyset er kommet til verden.

Gud har besøgt vores jord.

Udvalgt blandt stjernene er den

Klode, hvor mennesker bor.

Kristus stod op fra de døde.

Mørket i verden har tabt.

Lad os gå ud for at møde

Lyset, Gud lige har skabt.

Velmødt med fornyet energi, til at tage fat

på en ny sæson.

7

KIRKEKLUMMEN


DEt’ FoR BøRN

8

Børnekor Onsdage kl. 14-15

3. og 4. klasse kan

synge i kor her i kirken.

Hver gang får

vi lidt at spise og

drikke, inden vi går

i gang.

Vi synger meget forskelligt

musik, træner

stemmerne, synger

flerstemmigt og

optræder ca. 4. gange om året.

Vi får nye venner, oplevelser og hygger os. I

år skal koret overnatte sammen : )

Korets årsplan kan ses på kirkens hjemmeside

og modtages, når man melder sig til ved

korets leder Anne Mette Meyer, sangpædagog

og sognemedhjælper.

Vi øver første gang onsdag den 7. september.

Spirekor

Tirsdage kl. 13-13.50

Det gode samarbejde med Brændkjær SFO

fortsætter. Personalet fra SFO’en følger de

1. og 2. klasser, der synger i kor, her over i

kirken.

Vi synger mange forskellige sange, danser

og optræder ca. 4 gange på et år. Alle

sangglade børn er velkomne og man behøver

ikke gå på Brændkjærskolen for at være

med. Vi har også børn fra andre skoler. Der

bliver delt tilmeldinger ud i klasserne efter

sommerferien, og man kan også melde sig

til hos Anne Mette.

Korets årsplan kan ses på kirkens hjemmeside.

Første gang bliver: Tirsdag d. 4. oktober.

Korleder er sangpædagog og sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

Godnathistorie

Tirsdage kl 17.00-18.15 og så har vi spist

Vi sætter os på puder på gulvet, synger en

sang og så er vi klar til godnathistorie. Men

først når fortællelyset er tændt! For så er alle

schyyyhh..helt stille. Ind i mellem er historien

specielt for de 1-5 årige, men alle aldre er naturligvis

velkomne. Bagefter spiser vi pasta og

kødsovs i sidehuset. Det koster ikke noget at

spise med, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at fortælle dig en rigtig godnathistorie

følgende tirsdage:

6. september

med en historie for de 1-5 årige

4. oktober

15. november

29. november

med en historie for de 1-5 årige

Babyrytmik og

rytmik for småbørn

I dette efterår har

jeg 50 små børn

fordelt på undervisning

fra 0-2 år. Det

betyder, at der pt.

ikke er plads til flere

på denne side af jul.

Kig i kirkebladet til

december og se hvad der er af muligheder for

jeres familie i det nye år. Jeg kan også kontaktes

løbende for tilmelding til babyhold i

januar.

Mange hilsner Anne Mette


Minikonfi rmander

Torsdag kl.13-14.15

Børn i 3. klasse kan i efteråret komme og være minikonfi rmand hver torsdag

eftermiddag her i kirken. Opleve, hvad der foregår i en kirke, høre nogle fantastiske

historier og lære noget om hvad kristendom er, og hvordan det påvirker af sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

vores kultur og måde at være sammen på. Og vi hygger os gevaldigt med det.

Der er et sundt mellemmåltid hver gang og tid til at synge, snakke og lege.

Vi starter torsdag den 1. september

Tilmelding hos Anne Mette.

Undervisningen varetages af Anne Mette Meyer, Iben Munkgaard Davids, præst og Ole Pihl, præst.

Altergang – nøøøj, det er også for børn!

Jeg har et helt fantastisk stykke sæbe liggende

ved min køkkenvask. Det dufter af citron, og

jeg købte det, da vi var på ferie i Italien her

i pinsen. Hver gang jeg bruger det, minder

duften mig om vores fantastiske tur, og som

en herlig bonus bliver mine hænder dejlig rene.

Jeg må indrømme, at jeg ind i mellem vasker

mig bare for at nyde duften. Lidt snavset

er man vel altid. Det skidt kryber jo ind i de

mindste sprækker.

Og har min sæbe så noget med altergang at

gøre? Jo, en smule. For den lille bid brød og

saften i bægeret minder mig om, at vi altid er

elsket af Gud. At han kigger på mig med kær-

traditionel høstgudstjeneste

med noget for hele familien

lighedens øjne på trods af alle de dumheder,

jeg render og laver. Det har jeg brug for at blive

mindet om. Så stopper jeg op et øjeblik – lige

som hjemme ved køkkenvasken og sæben – og

husker på alt det gode.

Det skal vores unger da have del i. Også selvom

det i første omgang bare er skønt at få lov

at strække benene, få en lille kiks og en tår saft.

Brødet er glutenfrit og saften uden alkohol – så

kan alle være med.

Børn er meget velkomne ved alterbordet i

Brændkjærkirken. Husk det, hvis de hiver dig

i ærmet og vil med derop : )

Søndag den 18. september kl. 10.30 - ca 11.45. Bagefter auktion og frokost i sidehuset.

Vi fejrer at høsten er i hus og siger tak for alt det gode, vi får fra jorden. Bring frugt, grønt, blomster

eller bagværk med i kirken. Efter gudstjenesten holder vi auktion over det medbragte, hvor

pengene går til et godt formål.

Under prædikenen fortæller Anne Mette en historie for børnene i sidehuset.

Efter gudstjenesten er der frokost. Det koster lidt for voksne men børn spiser gratis.

Anne Mette Meyer . tlf. 51 16 91 01 . annemette@braendkjaerkirken.dk

9

DEt’ FoR BøRN


KoNCERtER

Koncerter

10

thomas Kjellerup

21. september kl. 19.30

Sct. Georgs Gilderne i Kolding arrangerer koncert med Thomas Kjellerup i Brændkjærkirken

onsdag d. 21. september kl. 19.30

Billetter a kr. 130 fås ved henvendelse til

Kaj-Henning Sørensen - kahs@live.dk eller John Preben Hansen - jhdh@hansen.mail.dk

Overskuddet går ubeskåret til hjælpefonden. Thomas Kjellerup er drømmenes troubadour. Han

har siden starten i 1985 skrevet et væld af smukke sange og har udgivet i alt 10 albums. Hans særkende

er de enkle, stemningsfulde tekster og iørefaldende melodier.

Med venlig hilsen Christian Sønderby

Kor Koncert

Søndag den 2. oktober kl. 16.00

Besøger Helsingør Kammerkor og deres dirigent: Filipe Carvalheiro Brændkjærkirken.

Helsingør kammerkor synger klassisk kormusik og vil til denne koncert opføre et blandet program,

bl.a. Frans Liszt: Missa Choralis.

Koret har lige fejret deres 60 års jubilæum, med en meget rost koncert.

Kirkens organist, Theis, kan på det varmeste anbefale koncerten, for han har tidligere fra 1999-

2006 være dirigent for koret.

Der er gratis adgang. Theis Lyng Reinvang

Koncert med Per Nielsen

2. november kl. 19.30

Igen i år har Kræftens Bekæmpelse i Kolding inviteret trompetisten Per Nielsen og hans makker

Carl Ulrich til at give koncert i Brændkjærkirken.

Det er efterhånden blevet en tradition, at Kræftens Bekæmpelse en af de første dage i november afholder

denne koncert.

Hvert eneste år har det været en helt unik oplevelse med såvel nye som gamle melodier i den smukke

kirke med den helt utrolig gode akustik.

Kræftens Bekæmpelse håber på en bred opbakning, så vi fortsat kan hjælpe dem, som har eller har

haft den frygtede sygdom. Vi kan så garantere for en dejlig musikalsk oplevelse.

Billetter kan købes i Liva Stormarked. Med venlig hilsen Gunner Nielsen

Kræftens Bekæmpelse


3 x Læs en bog

studiekreds

26. august, 23. september og 2. december. Alle dage kl. 14.30 i kirkens sidehus.

Når I læser dette blad, har I allerede et stykke tid været i gang med Susanne Brøggers

”Jeg har set den gamle verden forsvinde - hvor er mine øreringe?”

Den vil vi tale om den 26. august, hvor I så får Hanne Reintofts bog: ”Når dagene

strenges”, som vi læser til den 23 september. Bogen følger den sønderjyske

familie, vi stiftede bekendtskab med i ”Nu er det længe siden”.

Sidste gang, vi skal have Læs en bog-dag i år, bliver den 2. december. Alle gange

begynder vi 14.30 med en kop kaffe og lidt kage. Pris: 15 kr.

Else Oxenvad

7550 2423

4 x Studiekreds

Tema:”Hvad mon der sker, når vi dør?”

Onsdage kl. 10.30 - 11.30, 19. oktober, 26. oktober, 2. november og 9. november.

I år er udkommet en ny bog: ”En bog om Helvede og Folkekirken”. Forfatteren Jacob

Holm har valgt at skrive om dette ”hotte” emne, der vækker mange følelser hos folk. Med

udgangspunkt i sproget, myterne, historien og litteraturen, skriver han meget nuanceret og spændende om

emnet. Der er stof til mange gode samtaler.

Vi vil i denne studiekreds diskutere bogens forskellige tilgangsvinkler til emnet og ikke mindst diskutere

forskellige opfattelser og overvejelser over himmel og helvede.

Sognepræst Iben M. Davids

3 x Eftermiddage med højskolesangbogen

fællessang

Onsdage kl. 14.30 - 16.00

14. september, 12. oktober og 9. november

Vi fortsætter odysseen gennem højskolesangbogen. Og alle, der har

lyst til at tage med på færden, er velkomne. Vi vil synge kendte og mindre

kendte sange. Rigmor Karstoft sørger for en kort præsentation af sangene, og Niels Karstoft vil akkompagnere

og indlære nye melodier. Der er kaffe og småkager til 5 kr. Eftermiddagen slutter med ”Ønskekoncert”,

hvor alle får lov til at byde ind med ønske til sange.

Rigmor & Niels Karstoft

11

KoNCERtER


AKtIVItEtER

Elisabeth

Dons Christensen

kommer til byen

Så er det atter tid til, at de fire bysogne holder fælles

sogneaften.

I år er det Simon Peters Kirke,

der er vært ved aftenen.

Foredraget handler om det sårbare

samliv, hvordan vi undgår

skilsmisser og i stedet

bevarer glæden og godheden

i samlivet.

Elisabeth Dons Christensen

skriver om sit foredrag:

“Hold af, hold ud,

hold fast” eller “Husk at

vande hinandens – tørstige

– kameler“.

De romantiske bryllupper

boomer og skilsmissetallene

med. Men

hvorfor er samlivet mel-

lem to, der elsker hinanden,

blevet så sårbart?

Hvad kan vi gøre

for at hindre, at sårbarheden

bliver til skilsmisse

og ulivssår i stedet for godhed og glæde?

Det bliver en aften med både humor og alvor, for

det handler jo om os mennesker, som de underlige

og forunderlige skabninger vi nu engang er.

Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til:

Simon Peter Kirkes mødelokaler

Islandsvej 12

Onsdag d. 12. oktober klokken 19.30

Arrangementet er gratis.

12

På udvalgets vegne

Else Oxenvad

7550 2423

Familietræf

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus

kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Kontaktpersoner:

Knud Arne Hjort 75 56 18 41 / 61 70 05 47

Ulla Kildegaard 22 51 19 88

Ole Christensen 50 45 89 53

Helle Christiansen 26 28 41 96

Kirsten Müller 75 52 96 70 / 22 33 27 98

31. august

Vi skal til Løverodde.

Vi mødes ved kirken kl. 17.30

Husk madpakke

14. september

Hvordan begyndte det?

Om kirkens og sognets historie ved Bent

28. september

Vi skal spille brætspil.

Tag gerne dine egne spil med.

12. oktober

Vi skal male med Micael.

26. oktober

Vi får besøg! Men af hvem?

Det er en overraskelse.

9. november

Vi skal på besøg hos Tensing.

Vi mødes kl. 18.00 i Dalbygade.

23. november

Hvad er det?

Ole og Bent laver quiz med os om gamle ting og

sager.


Eftermiddagsmøder

Fredage kl. 14.30 i ulige uger i kirkens Sidehus.

Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61

2. september

”Morgensang, klokkeklang og vægtergang”

En sangeftermiddag hvor vi skal høre om at vokse

op i det gamle Ribe, hvor salmedigterne Brorson

og Ambrosius Stub i sin tid levede og boede dør

om dør.

v/ sognepræst Maria Frederiksen, Sdr. Stenderup

16. september

”Mit liv som KUF-mor”

Om at være reservemor for soldater både ude og

hjemme.

v/ leder af KFUM’s Soldaterhjem i Sønderborg

Anne Dorthe B. Nielsen

30. september

”Ulykken på Haderslev Dam”

v/ redaktør Poul-Erik Thomsen, Tinglev

14. oktober

”Drama-fortælling om syv af bibelens kvindeskikkelser”

De er syv som de syv skabelsesdage: Eva, Sara

og Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu

mor. Som perler på en snor. Nogle hører sammen

to og to, som i et had/ kærlighedsforhold. Andre

står alene. Fælles for dem alle er, at de blev mødre.

Nogle mistede deres børn, andre døde fra dem.

v/ sognepræst Lisbeth Flintenborg, Herning.

28. oktober

”Skæbnefortællinger”

Tre gribende fortællinger. Den første har overskriften:

”Fra tysk flygtning til dansk sydslesviger”.

Den anden om en russisk soldat, der oplevede

krigen fra den anden side. De to fortællinger

bindes sammen af fortællingen om oplevelsen af

mindehøjtidligheden for Danmarks befrielse den

4. maj 1985 på Rådhuspladsen i København.

v/højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen,

Rødding.

11. november

”Alle mine længsler de smyger sig om dig”

Sangeftermiddag med gode gamle tekster af bl.a.

Jeppe Aakjær samt nye sange og viser med tekster

af vor tids bedste digtere (Halfdan Rasmussen,

Piet Hein m.fl.)

v/ komponist Bjarne Haahr, Brædstrup

25. november

”Fra ploven til prædikestolen”

Ingrid Kjeldsen er født i det vestlige Vendsyssel,

arbejdede ved landbruget i sine helt unge år, blev

i 1970 præst i Viborg Stift og senere på Fyn, bor

nu som pensioneret præst i Kolding. Hun fortæller

om sit liv fra barndomsmiljø over studietid til

præstegerning.

v/ pastor Ingrid Kjeldsen, Kolding.

Besøgstjenesten

Besøgsven eller besøgsvært?

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender

du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring

til:

Karen Margrethe Hansen 7552 99 19

Indenlandsk

Sømandsmission

Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos Anne

Lise Poulsen, Gormsvej 22.

1. september

6. oktober

3. november

1. december

13

AKtIVItEtER


ARRANGEMENtER

Værestedet

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30

Mød op og få dig en snak, en kop kaffe. Vær med

til at klippe papirklip, dekorere glas, lave postkort

mv. Hvis du har lyst til det. Men først og fremmest

drejer det sig om at være sammen med andre

mennesker.

Én gang om måneden får vi besøg udefra.

Kontaktperson: Grethe Clemensen 75 53 36 86

14

Fælleskirkelige aftener

For ca. 20 år siden valgte jeg at sige JA til Jesus. Det er blevet til en spændende ”rejse”,

med besøg i mange forskellige kirkesamfund.

Det har været meget givende og interessant, at tale med mennesker, som har den

samme tro som jeg, men som udlever den på en lidt anden måde.

Efes. 4.4. Er vi ikke alle dele på samme legeme? Har vi ikke samme Ånd, og er vi ikke alle kaldet til

samme herlige fremtid? Ja, det må være det som er det væsentlige.

Desværre er der ofte iblandt os, en ”de mentalitet” i stedet for en ”vi mentalitet”, og alt for ofte taler

vi om hinanden i stedet for at tale med hinanden.

Derfor glæder jeg mig til, at vi sammen kan byde velkommen til de talere som har sagt ja til efterårsprogrammet.

Torsdag den 22. september kl. 19.30, taler Benny Blumensaat, katolsk præst fra Esbjerg.

Emnet er: Fra fængselscelle til nadverbord

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30, taler Hanne og Kristian Lynge

Emnet er: Vort møde med Etiopien.

Torsdag den 24. november kl. 19.30, taler Søren Kokkenborg og beboerne fra Betesda Rehabiliteringshjem.

Der er allerede nu spændende talere booket også til 2012.

Kaffe og småkager 10 kr. Rita Brohus Wienberg

Lusangi

Gospelkoret Lusangi øver i kirken torsdage fra kl. 19.30

Formand og dirigent: Christine og Henrik Engelbrekt Refshauge

Tlf. 51 80 95 00

www.lusangi.dk

Menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige og afholdes i kirkens

sidehus kl. 19.00 på følgende dage:

13. september

4. oktober

15. november

6. december


Adresser m.m.

Brændkjærkirken

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

www.braendkjaerkirken.dk

Kirken er åben for besøgende alle

hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.

Sognepræst

Ole Pihl

Tlf. 24 49 20 10

E-mail: ole@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst

Iben Munkgaard Davids

Tlf. 29 33 62 03

E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst

Birgit Fur

Tlf. 23 34 28 53

Kordegnekontoret

Kordegn Jytte Meyer Madsen

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

Tlf. 75 53 00 73.

E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Mandag – fredag 09.30 - 13.00,

torsdag tillige 15.30-18.00.

Kirketjener

Kaj Thomasen

Tlf. 42 36 54 28

E-mail:

kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Organist

Theis Lyng Reinvang

Tlf. 31 18 88 73;

E-mail:

theis@braendkjaerkirken.dk

Sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

Tlf. 51 16 91 01

E-mail:

annemette@braendkjaerkirken.dk

Menighedsrådsformand:

Poul Wienberg

Mejløvænget 18

6000 Kolding

Tlf.: 51 90 82 23

E-mail: poul@wienberg.it

Forsidebilledet

Kirkebladet

Sådan ser han ud

Brændkjær sogns nye

sognepræst. Ole Pihl

indsættes i embedet af

provst Frank Kærgaard

søndag d. 4. september.

Se omtale på side 3-4.

JMMA

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg:

Christine Engelbrekt Refshauge, Bent Bach Nielsen,

Marianne Kromann og Jytte Meyer Madsen

(ansvh.)

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,

juni og sep.; og deadline for afl evering af stof er

den 20. okt, 20. jan, 20. apr og 20. juni.

Sats, montage og tryk: From Grafi sk

Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

15

ADRESSER


Gudstjenester i Brændkjærkirken

SEPtEMBER

Søndag d. 4. 11. s. e. trinitatis 10.30 Indsættelsesgudstjeneste

med efterfølgende kirkefrokost

Frank Kærgaard/ Ole Pihl

Tirsdag d. 6 17.00 Godnathistorier for de yngste Anne Mette Meyer

Torsdag d. 8 14.00 Høstgudstjeneste for plejehjem Ole Pihl

Søndag d. 11. 12. s. e. trinitatis 10.30 Luk op Ole Pihl

Søndag d. 18. 13. s. e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste med Ole Pihl

efterfølgende kirkefrokost. Årstidskors

Søndag d. 25. 14. s. e. trinitatis 10.30 Taknemmelighed Birgit Fur

oKtoBER

Søndag d. 2. 15. s. e. trinitatis 10.30 Velkomst til nye konfi rmander Ole Pihl/

Iben Munkgaard Davids

Tirsdag d. 4. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer

Søndag d. 9. 16. s. e. trinitatis 10.30 Græd ikke Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 16. 17. s. e. trinitatis 10.30 Helbredelse og ydmyghed Ole Pihl

Søndag d. 23. 18. s. e. trinitatis 10.30 Dobbelt kærlighed Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 30. 19. s. e. trinitatis 10.30 Fornyelse Ole Pihl

NoVEMBER

Søndag d. 6. Alle Helgens Dag 10.30 Højmesse Birgit Fur

Alle Helgens Dag 17.00 Musikgudstjeneste Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 13. 21. s. e. trinitatis 10.30 Tro Iben Munkgaard Davids

Tirsdag d. 15. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer

Søndag d. 20. Sidste s. i kirkeåret 10.30 Verdensdommen Ole Pihl

Søndag d. 27. 1. s. i advent 10.30 Årstidskors Ole Pihl

Tirsdag d. 29. 17.00 Godnathistorier for de yngste Anne Mette Meyer

DECEMBER

Søndag d. 4. 2. s. i advent 10.30 Krybbespil. Anne Mette Meyer/

Minikonfi rmanderne medvirker Iben Munkgaard Davids

More magazines by this user
Similar magazines