15. marts 2011 - NBL

nbl.landsforening.dk

15. marts 2011 - NBL

Svar fra Danske Spil

Side 11

Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening · Nr. 3 · Marts 2011 · Årgang 109

Rekordmange

besøgende på messe

Husk delegeret forsamling!

Side 17

Side 8-9

Kioskland godt fra start

Side 22

ISSN 1904-6480


NY LOV FRA 7. MARTS 2011

Det er forbudt at sælge stærkere

alkohol til unge under 18 år

Fra den 7. marts 2011 er det slut med at sælge vodka, rom og anden stærkere alkohol over

16,5% til unge under 18 år. Unge over 16 år kan stadig købe alkohol op til 16,5%. Spørg altid

om billed-ID, hvis du er det mindste i tvivl.

Som butiksmedarbejder er det også dit ansvar, at aldersgrænserne

bliver overholdt. Men det kan være svært at se på en person,

præcis hvor gammel han eller hun er. Derfor skal du altid

spørge om gyldigt billed-ID, hvis du er det mindste i tvivl. Det

kan enten være pas, kørekort eller det særlige unge-ID, som

unge kan købe hos kommunen. Overholdes aldersgrænserne

ikke, kan butikken, hvor du arbejder, risikere at få en bøde.

Alkohol < 16,5%

Loven om salg af alkohol er skærpet for at beskytte unge og

hjælpe dem med at udvikle bedre vaner i forbindelse med

alkohol. Danske unge er nemlig blandt de unge i Europa, der

drikker mest – og de drikker ofte meget på én gang. Hvert år

kommer 3.000 unge på hospitalet med alkoholforgiftning.

Materiale om aldersgrænserne for alkohol og tobaksvarer

kan bestilles på 18alkohol.dk

Alkohol 16,5%

18alkohol.dk


INDHOLD

Leder:

Det er vigtigere at have

en drøm end en plan ...............3

Messe med rekordmange

besøgende ................................8

I en god sags tjeneste ...........10

Udfasning og afhentning

af genpåfyldelige

sodavandsfl asker ...................10

Danske Spils svar ................... 11

Kiosker og nærbutikker

kan ikke undværes

i lokalsamfundene ................. 12

Kære kolleger .........................14

”Magnesia” var

i gavehumør............................16

Gældssanering

ved konkurs ............................18

Kiosk i Odense måtte lukke

efter 30 år ................................20

Kioskland er kommet

godt fra start...........................22

Leder

Det er vigtigere at have en drøm end en plan...

Af Ellinor som ejer et hus på landet

...i hvert fald, hvis det er en håbløs

lokalplan.

Det kan bestemt ikke være ansvarlige

lokale politikere, som har

tænkt den. Nej, det er nærmere

en skoleleder og nogle embedsmænd,

som mener, de tænker

stort og måske økonomisk rationelt.

Så kan politikere nemt

komme til først at se i kommunekassen

og derefter komme til at

mene, at den plan er god.

Jeg har drømmen.

Der var engang en landsby med

skole, brugsforening, bager med

telefoncentral, smedje, frisør, købmand,

mange gårde og små husmandsbrug.

Jeg kan gå rundt i Næsby og

fortælle mine nærmeste, at i den

gule bygning deroppe på bakken

gik jeg i skole. Nu bliver bygningen

godt nok brugt til noget andet,

men stort set ser den ud som

dengang. Se, her var klasselokalerne,

der stod kakkelovnen. Jeg

kan fortælle om børnenes leg på

sportspladsen, mens degnen gik

ned til sig selv for at spise varm

middagsmad med konen. Han

boede i det gamle røde hus, som

er landsbyens ældste skole. Nu

er det min ejendom, som jeg må

passe godt på.

Brugsen, ja den blev godt nok

nedlagt, da det blev umoderne at

få alle varerne ekspederet over disken,

men bygningen er der. Det

er ikke landbrug, der er det vigtigste

erhverv mere. Landsbyens

fællesskab bliver nu skabt ud fra

forskellighed. Husene er der, og

ud fra de ydre rammer kan man

stadigvæk fornemme et landsbymiljø

med respekt for menne-

skets livsvilkår.

Udviklingen har skiftet smeden

ud med en kunstner, mit barndomshjem

blev en butik som

også er lukket og nu privatbeboelse,

uddeleren er skiftet ud med

en skiltemaler og en forening

(NBL’s kontor).

Mangfoldighed skræmmer mig

ikke, men det gør enfoldighed.

Hvis man ændrer landsbymiljøet

væsentligt med lokalplaner,

som ikke har til hensigt at værne

om landsbyens kultur, natur og

miljø, går det slet ikke. Mennesket

er mere end det rationelle.

Hilsen Ellinor

Hvorfor har jeg valgt at videregive

denne historie fra Næsby, den

lille landsby i Vesthimmerland

hvor NBL har sit hovedsæde? Det

har jeg, da det siger så meget om

hvad der sker når alting lukker,

det siger så meget om, hvad der

vil ske, når man virkelig påtænker

HYPER supermarkeder i vores

lille land, for det vil ikke kun være

landsbyer, der bukker under – det

rammer så hårdt i mange store

byer også, såvel som det rammer

mange mennesker, det er en stor

fejl, at man overhovedet overvejer

dette.

Landsformand for

Nærbutikkernes Landsforening

Hanne Nielsen

Brancheblad for for Nærbutikkernes Landsforening / Marts / Marts 2011

3


NB

Brancheblad for

Nærbutikkernes

Landsforening

Marts 2011

Nr. 3, 109. årgang

ISSN 1904-6480

Hanne Nielsen

Ansvarshavende redaktør

Redaktion

Hanne Nielsen

Rønbjergvej 78

9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Mobil 20 51 60 12 (nødtelefon)

Fax 98 66 45 77

E-mail hn@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Internet www.nbl-landsforening.dk

Mediekonsulent

Torben Pedersen

Strengevej 49

6760 Ribe

Telefon 75 42 21 44

Mobil 20 48 85 01

Fax 75 42 02 38

E-mail tp@nbl-landsforening.dk

NBL Formandskontor

Bogholderi

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Fax 98 66 45 77

Giro 478-1147

Mail hn@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Internet www.nbl-landsforening.dk

Udgiver

NærButikkernes Landsforening (NBL)

Tryk

Grafi sk Hus Løgstør A/S

Blekingevej 13

9670 Løgstør

Telefon 98 67 10 72

Fax 98 67 24 59

Mail soren@vf-logstor.dk

Deadline for næste nummer

af NB Bladet er

15. marts

2011

NBL

Hovedbestyrelse

Medlem af Forretningsudvalg

Hanne Nielsen, landsformand

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Telefax 98 66 45 77

Mobil 20 51 60 12

Peter Odgaard - næstformand, medl. af FU

Svenstrup Nærkøb ApS

Godthaabsvej 3, 9230 Svenstrup J

Telefon 98 38 04 30

Erik Golczyk - formand, medl. af FU

Veri Kiosk & Video

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov

Telefon 86 21 59 55

Region 1 - Storkøbenhavn

Kurt Jensen - formand

Lokalkøbmanden

Roskildevej 22 A, 3600 Frederikssund

Telefon 47 31 28 33

Region 2 - Sjælland

Gert Nielsen

City Kiosken

Øster Gågade 29, 4800 Nykøbing Falster

Telefon 54 85 17 75

Region 3 - Fyn

Dennis Ribold - formand

Go on Seden

Ruglækkevej 16

5240 Odense NØ

Telefon 66 10 99 36

Region 4 - Sydøstjylland

Michael Albrectsen

Sydbyens Tips og Lotto

Haderslevvej 116, 6000 Kolding

Telefon 75 52 36 44

Region 5 - Sydvestjylland

Nes Bech - formand

Møllegade 12, 6670 Holsted

Telefon 75 39 21 28

Region 6 - Vestjylland

Kristian Halkjær - formand

Hvedevej 1, 7840 Højslev

Telefon 97 53 60 08

Region 7 - Århus Amt

Erik Golczyk - formand

Veri Kiosk & Video

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov

Telefon 86 21 59 55

Region 8 - Nordjylland

Peter Odgaard - formand

Svenstrup Nærkøb ApS

Godthaabsvej 3, 9230 Svenstrup J

Telefon 98 38 04 30

Kædechef Niels Andreæ

Kioskland

Bugattivej 18, 7100 Vejle

Telefon 76 41 64 40

DIVERSE

udvalg

TIPSUDVALG

Politisk udvalg

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

Spillemyndigheden

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

Erik Golczyk ...........................................86 21 59 55

BLAD- OG AVANCEUDVALG

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

NBL’s ADVOKAT

Allan Sørensen .....................................88 82 03 30

Uff e Skalborg Hansen.........................75 41 12 11

www.advokathb.dk

NBL’s REVISOR

Beierholm - 9640 Farsø .....................98 63 14 44

PSYKOLOGHJÆLP

Falck Health Care................................. 70 10 20 12

Følg seneste nyt på:

www.nbl-landsforening.dk

NBL’s KONSULENT

Hans Rasmussen ........................ 59 51 03 25

Tilmeld dig

NBLs nyhedsmail på

www.nbl-landsforening.dk

UDGIVELSES-

MÅNED

DEADLINE

April 15. marts 2011

Maj 9. april 2011

Juni 13. maj 2011

Juli 15. juni 2011

August 15. juli 2011

September 15. august 2011

Oktober 15. september 2011

November 15. oktober 2011

December 15. november 2011

Abonnement

NBL-bladet:

Kr. 600,årligt

ekskl. moms

4 Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Tre gange så meget hygge på ét lod


MØD NU TALSTÆRKT OP!

6

INDKALDELSE

Der indkaldes til generalforsamling i Region 8 Nord

TORSDAG DEN 14. APRIL 2011 KL. 18.45

i Brønderslev Bowlingcenter, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens/bestyrelsens beretning.

3. Forlæggelse/godkendelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand (lige år).

6.a Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

6.b 2 suppleanter til bestyrelsen.

7.a Valg af 2 revisorer (lige år).

7b 2 revisorsuppleanter.

8. Landsformandens indlæg.

9. Eventuelt.

Kl. 18.00 vil der være mulighed for en varm ret samt lidt at drikke!

Kl. ca. 20.00 vil der være mulighed for 2 timers bowling!

Kl. ca. 22.00 vil der være mulighed for kaffe!

Ovenstående mad m.v. koster kun 100,- kr. pr. person.

Bindende tilmelding til spisning, bowling og kaffe senest torsdag den 7. april 2011

til Hanne Attrup, kass., på tlf. 98 86 90 81 eller e-mail: hanne.attrup@c.dk

På bestyrelsens vegne

Peter Odgaard

GENERALFORSAMLING

Region 7, Århus

TIRSDAG DEN 29.MARTS 2011 KL. 19.30

på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens/bestyrelsens beretning

3. Forlæggelse/godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag(som skal være formanden i hænde senest den 22.marts 2011.

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelse/bestyrelsessuppleanter

7. Valg af delegerede til NBL´s delegeretmøde

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement.

Tilmelding senest den 23.marts 2011, af hensyn til maden.

Tilmelding til formand Erik Golczyk, Veri Kiosk & Video, Risskov, tlf. 86215955 eller

30622729

MØD NU TALSTÆRKT OP!

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


I Danmark forbinder vi ofte mad med hygge og samvær. Men hvornår er madlavning privat

hygge? Og hvornår er det fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen, hvor du kun skal

overholde noget af Fødevarestyrelsens lovgivning?

Madlavning som privat hygge

Det er privat madlavning, når du laver mad

derhjemme, men også f.eks.:

Fællesspisning på en folkeskole,

hvor deltagerne medbringer en ret.

Når frivillige laver toasts til en træningsaften

i idrætsklubben.

Hjemmebag til offentlige møder i eget

hjem.

Kirkekaffe med kage eller fællesspisning.

Ved privat madlavning gælder Fødevarestyrelsens

lovgivning ikke. Madlavning som privat

hygge er dit ansvar. Du bør derfor altid sikre

en god hygiejne ved madlavning.

Se om din madlavning er privat madlavning eller

fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen på

Fødevarestyrelsen.dk

Fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

Meget madlavning og mange spisearrangementer

ligger under ”bagatelgrænsen”. Det

vil sige i en zone mellem privat madlavning

og professionel fødevareproduktion. Det er

f.eks.:

Salg af hjemmelavet marmelade

fra vejboder.

Ridelejr med fuld forplejning for ca. 20

børn én uge om året.

Kogekonen der laver mad i sit private

køkken til højst ca. 10 fester på et år.

Frisørers servering af kaffe og te.

I denne mellemzone skal du følge noget af

fødevarelovgivningen, men ikke det hele. Du

har stadig ansvaret for, at maden ikke gør folk

syge.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 7


Messe med rekordmange

besøgende

UniGros’ traditionsrige Camping- og Forårsmesse trak ny udstillere og masser af besøgende

Af Gitte Glibstrup

Mere end 500 gæster lagde nyligt vejen forbi UniGros i

Vejle, der havde inviteret til sin årlige Camping- og Forårsmesse.

De besøgende oplevede et festfyrværkeri af engagerede

mennesker, farverigt slik og en masse skønne smagsprøver

– så der var forkælelse til alle sanser.

Messen har været afholdt de sidste 20 år, men aldrig

med så mange stande og så mange besøgende som i år.

Det hænger naturligt sammen med, at UniGros tilbyder

mere og mere til sine kunder – og dermed bliver interessante

for fl ere mennesker.

John Bille, direktør for Unigros, var meget tilfreds med

dagen.

▼ John Bille, direktør i UniGros.

8

– Der er en fantastisk opbakning fra industriens side, og

selvom vi er beskedne jyder, vil vi da gerne være glade,

når vores indsats giver bonus som med messen her, fortalte

han.

En travl dag

På messen kunne man møde et hav af gumlende gæster,

som smagte på de mange lækkerier. Der var masser af slik

og snold og også noget at drikke.

Mange gæster havde taget deres børn med, som blev

ekspert-testere af de søde produkter – en tjans, der lod til

at falde i god jord hos det unge publikum.

Alt fra spilleautomater og autoudstyr til håndlavet chokolade

og friskstegte pølser var at se, så der var nok at få

inspiration af for de fremmødte.

Det var også tydeligt at se, at alle hyggede sig. Der blev

noteret fl ittigt i ordrebøgerne, og der blev snakket og

stillet spørgsmål.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


– Det er en meget intim og en lidt hektisk messe, hvor

man risikerer at skulle stå lidt i kø for at snakke med dem,

man gerne vil. Men det er også hyggeligt, og der er tid til

at snakke med dem, man har behov for at møde, fortalte

John Bille.

Vigtig dag for UniGros

Det er en dag, der betyder meget for UniGros, for her

præsenteres en lang række nyheder, samtidig med at

man møder sine kunder.

– Vi vil gerne guide butikkerne i den rigtige retning,

så det er vores pligt at vide, hvad der rører sig. Vi følger

med i nyhederne og får input fra hele landet en dag som

denne, sagde John Bille.

Nu også køl og frys

Og faktisk kan UniGros nu tilbyde sine kunder snart sagt

alt.

Som noget helt nyt tilbyder UniGros nu køl og frost

med både bake-off og de tilhørende ovnløsninger.

– Vi har valgt en strategisk samarbejdspartner til området,

og det bliver rigtigt godt for vores kunder. Nu kan

vi leve helt op til mottoet: ”En bestilling, en levering, en

faktura”, som vi er meget stolte af, sagde en glad John

Bille, inden han hastede videre for at hilse på en ny strøm

gæster. ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 9


I en god sags tjeneste

– med fødevareBanken på arbejde

Din professionelle partner, METRO, leverer overskudsfødevarer

til fødevareBanken. METRO leverer dagligt sunde

fødevarer til fødevareBanken indenfor mejeri, brød, kød,

frugt & grønt og forarbejdede fødevarer. Da METRO sætter

en stor ære i kvalitet, leverer de friske og ferske varer,

som overholder egenkontrollen. Varerne bliver hver dag

pakket og kørt ud med kølebil til forskellige sociale hjælpeorganisationer.

Med denne ordning hjælpes der til i en

god sags tjeneste, og METRO styrker samtidig sin CSRprofi

l. Der bliver lagt arbejde i projektet, men det betaler

sig også at komme færre overskudsvarer i containeren.

METRO reducerer mængden af aff ald og dermed CO 2 -

udslip.

I gennemsnit leverer METRO over 3000 måltider om

ugen til sociale projekter og organisationer i hovedstadsområdet

i samarbejde med fødevareBanken. ■

10

er en frivillig, velgørende organisation grundlagt i 2008

og fi nansieret gennem Socialministeriets satspuljemidler.

fødevareBanken er en non-profi t humanitær organisation,

som er opstået som svar på to samfundsproblemer;

madspild og madfattigdom.

fødevareBankens formål er at indsamle og videredistribuere

fødevarer, som er i overskud blandt aktører i fødevarebranchen.

De indsamlede fødevarer fordeles blandt

sociale hjælpeorganisationer og projekter i Danmark,

som er i direkte kontakt med samfundets svageste borgere

heriblandt børn, kriseramte mænd og kvinder, hjemløse,

beboere på asylcentre, stofmisbrugere og psykisk

syge.

Læs mere på www.foedevarebanken.dk

Udfasning og afhentning af

genpåfyldelige sodavandsfl asker

Nogle af jer har formentlig lagt mærke til, at det for øjeblikket

er Dansk Retursystem A/S, der henter genpåfyldelige

sodavands-plastfl asker hos jer i stedet for bryggerierne. Og

sådan vil det være en del måneder frem i tiden.

Baggrunden er, at Carlsberg og Royal Unibrew i løbet af

sidste år har udfaset genpåfyldelige sodavands-plastfl asker;

1,5 liters fra Carlsberg samt 0,5 og 1,5 liters fra Royal Unibrew.

Når de genpåfyldelige fl asker udgår, erstattes de af nye

engangsfl asker. I modsætning til de tidligere genpåfyldelige

sodavandsfl asker kan de nye fl asker kendes på det danske

pantmærke. Pantmærket skal sidde på alle pantede engangsemballager,

der sælges på det danske marked.

Som en service til butikkerne – og af hensyn til miljøet –

har Dansk Retursystem A/S valgt at hjælpe med indsamlingen

i en periode, efter at bryggerierne er holdt op med selv

at hente de udfasede fl asker.

Carlsberg holdt op med at sælge sodavand som f.eks. Sprite,

Coca-Cola, Squash, Fanta, Schweppes og Carlsberg Sport

fra 1. juni 2010. Fra august sidste år har Dansk Retursystem

A/S stået for afhentning af disse fl asker, hvilket Dansk Retursystem

A/S fortsætter med indtil 30. april i år.

Når det gælder Royal Unibrew, har bryggeriet siden november

ikke produceret sodavand som Pepsi, Faxe Konsi,

7-Up, Egekilde citrus og Nikoline sodavand i de pågældende

fl asker. Bryggeriet har selv hentet fl askerne indtil den 17. januar

i år. Herefter har Dansk Retursystem A/S samlet ind og

fortsætter med det efter planen – indtil 31. januar 2012.

Herefter forudsættes det, at returtagningspligten helt

bortfalder for den pågældende fl asketype. I får naturligvis

yderligere information, når datoen for ophøret af returtagningspligten

nærmer sig.

Forbrugerne mærker ikke noget til Carlsbergs og Royal

Unibrews overgang fra genpåfyldelige fl asker til engangsfl asker.

Flaskerne skal som vanligt i returautomaterne, der udbetaler

pant som normalt. Der bliver sat skilte op til forbrugerne

i god tid, inden fl askerne ikke længere udløser pant, så

forbrugerne kan få afl everet – og få pant for – de udfasede

fl asker.

Har I spørgsmål i forbindelse med udfasningen af Carlsbergs

1½ liters plastfl asker, er I velkomne til at kontakte

Dansk Retursystems kundeservice på telefon 43 32 32 32. ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Danske Spils svar

I sidste nummer af NBL-bladet bragte redaktionen en

artikel under overskriften ”Tipstjenesten fj ernede eksistensgrundlaget

for min kiosk – men nu er den solgt”. Et

portræt af Anny Jensen, som efter i mange år at have drevet

Møllevangens Kiosk nu har solgt den. Den udvikling

bebrejder hun Tipstjenesten (nuværende Danske Spil).

Med formuleringer i artiklen som ”... Tipstjenesten med

kold hånd fj erner min kiosks overlevelsesmuligheder” og

”... efter at Tipstjenesten slagtede hende” synes vi hos

Danske Spil, at det ville være naturligt at have prøvet kritikken

af hos os, før man bragte artiklen i bladet. Vi er dog

glade for i dette nummer at kunne svare på tiltale.

Mange steder i Danmark klarer mindre kiosker sig godt

som Danske Spil-forhandlere. Også selv om supermarkedet

henne på hjørnet sælger spil. I denne sammenhæng

vil vi derfor gerne understrege, at vi sætter pris på den

store indsats, som disse kioskejere lægger for dagen, og

på det engagement, de udviser. Hos dem kan kunderne

få en unik service, når de spiller. Og netop dette er, hvad

der gør de mindre kioskejere til unikke forhandlere, og

som distancerer dem fra de fl este supermarkeder og

tankstationer.

Det har i mange år været vores politik, at fl ere forhandlere

i samme område sælger spil. I sidste ende er det som

bekendt kundernes indkøbsvaner, der bestemmer, hvilke

butikker der overlever. Salget af spil lægger vi der, hvor

kunderne er – det er hel normal praksis for os, og heller

ikke i Anny Jensens tilfælde vil vi vige for denne politik.

Til slut vil vi benytte lejligheden til at rette en faktuel

fejl i artiklen. Anny Jensen er i artiklen citeret for at sige,

at Tipstjenestens tilladelse af spil til ”Byggeriet af Fakta

på det modsatte hjørne” har betydet, at eksistensgrundlaget

for hendes butik er væk.

Fakta-kæden sælger ikke spil.

Venstre:

Smøleri blokerer for vækst

14 måneder. Så lang tid har en række EU-lande smølet

med at gennemføre Service-direktivet, der skal gøre det

lettere at handle på tværs af grænserne.

– Smøleriet har betydet, at vi i fem lande stadig mangler

såkaldte Kvik-skranker, hvor virksomhederne kan få

hjælp til at overkomme bureaukratiet. Det er jo ikke raketvidenskab

at lave en kvik-skranke, så man kan undre

sig over, at lande som Grækenland, Italien og Rumænien

ikke har fået lavet disse Kvik-skranker, siger Morten Løkkegaard,

medlem af Europa-Parlamentet og medforfatter

på en status-rapport, som i dag blev stemt igennem

i parlamentet.

Rapporten retter en skarp kritik af langsommeligheden

i de lande, som lige nu forhindrer et mere smidigt marked.

Med venlig hilsen

Flemming Eriksen

Forhandlersalgchef

Danske Spil

– Det er imod al sund fornuft at modarbejde den løftestang

for vækst, som Service-direktivet må siges at være,

siger Morten Løkkegaard, der på Europa-Parlamentets

samling i Strasbourg i denne uge appellerede direkte til

Kommissæren for Det Indre Marked, Michel Barnier, om at

lægge meget mere pres på synderne.

– Det går ud over de pæne elever i klassen, som for

eksempel Danmark, der har set potentialet ved et bedre

marked. Vi taler om milliarder af ekstra kroner i handel,

tilføjer Løkkegaard.

Servicedirektivet blev vedtaget helt tilbage i 2006 efter

en heftig politisk debat i medlemslandene. Direktivet

skulle have været indført i alle landene 1. januar 2010. Den

kritiske rapport fra Europa-Parlamentet bliver nu sendt til

medlemslandene. ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 11


Kiosker og nærbutikker kan ikke

undværes i lokalsamfundene

Tekst og fotos af Heine Pedersen.

De politiske beslutninger på Christiansborg er med til at

gøre det umuligt at drive kiosker og nærbutikker i Danmark.

Det er holdningen hos landsformanden Hanne

Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening, og hun gør,

hvad hun kan for at påvirke folketingspolitikerne til at se

de uheldige konsekvenser, det har for medlemsforretningerne

og lokalbefolkningen. I en dialog med folketingsmedlem

Karsten Lauritzen, V, lagde hun ikke skjul på de

mange urimeligheder, hun fi nder i lovgivningen.

▲ Kiosker og nærbutikker er ikke til at undvære. Jeg handler

der selv meget og nyder nærværet, hurtig betjening og en

hurtig snak om dagens aktuelle emner, siger folketingsmedlem

Karsten Lauritzen, V.

12

Politiske beslutninger med liberalisering af lukkeloven,

ny næringslov med unfair og ulige konkurrence mellem

fastliggende butikker, som skal leve op til en række love

og regler, og de midlertidige udsalgssteder og salgsvogne

er nogle eksempler på den skæve udvikling. Store butikscentre

over hele landet, arbejdet på at forbyde tobak

i forretningerne og regler for, at unge ikke må købe spiritus

er med til at gøre forholdene i kiosker og nærbutikker

umulige og betyder lukninger af mange små kiosker

og butikker i Danmark, postulerer landsformand Hanne

Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening, over for folketingsmedlem

Karsten Lauritzen, V.

Karsten Lauritzens holdninger er dog anderledes. Han

fastholder nødvendigheden af behovet for de nye tiltag

inden for liberalisering af lukkeloven og tiltag for at lovliggøre

salg fra alternative salgssteder som salgsvogn og

markeder, når det sker under kontrol.

Den naturlige udvikling vil normalisere sig

– Der sker en naturlig udvikling på en række områder.

De kan måske føles uoverskuelige og ødelæggende, når

man hører om det. Mit indtryk er dog helt klart det, at

tingene vil normalisere sig igen. Vi kan ikke undvære kiosker

og nærbutikkerne. Vi gider ikke hele tiden at skulle

ind i store centre for at købe ind. Men det skal prøves, før

vi fi nder ud af de fordele, der er ved at støtte op omkring

de små enheder igen, siger folketingsmedlem Karsten

Lauritzen, V.

Service og nærhed i kiosker og nærbutikker

– Der er en sund udfordring til kiosker og nærbutikker,

som ligger i at diff erentiere sig fra de store indkøbscentre.

Det på en måde, så man får deres kompetencer i top.

Derved vil koblingen til lokalsamfundet komme tilbage.

Servicen i kiosker og nærbutikker er optimal og bliver aldrig

den samme i de store butikscentre. Jeg er ikke i tvivl

om, at det er den service og nærhed, som vi ønsker, og

som vi vil lægge vort indkøbsmønster efter, siger folketingsmedlem

Karsten Lauritzen, der er opvokset på landet

og ofte gør sine indkøb i nærbutikker.

At gøre en forskel skaber fremgang

– Er de forretningsdrivende villige til forandringer og klar

til at omstille sig til de krav, som kunderne gerne vil have

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


opfyldt, så er det min overbevisning, at der er store muligheder.

Kiosker og nærbutikker skal ikke kæmpe med

på at have de billigste varer i forhold til supermarkederne.

Det kan ikke lade sig gøre, og det er min opfattelse, at

kunderne er klar til at betale for den service, de får i form

af netop service og hurtig ekspedition. Jeg ser positive

eksempler, der bekræfter mine holdninger. Tæt ved mit

hjem har vi Skarp Salling Dagli’Brugs. Den ligger helt ude

på landet, men udvider løbende. De gør det, som de andre

ikke kan og plejer kunderne. Det giver opbakning og

nyudvikling, som igen skaber nye kunder.

Tobak i butikkerne ændrer ikke rygevanerne

– Jeg føler selv at det lyder overdrevent, når man taler

om, at tobaks tilstedeværelse i butikkerne skal ulovliggøres.

De unge, der vil ryge, skal nok få fat i det tobak, de vil

have. Mønsteret for at være ryger lærer de helt andre stedet,

så for mig at se er det spild af tid, at vi bruger kræfter

på den debat. Jeg ved også godt, at vi med en lovgivning

om, at unge under 18 år ikke må købe spiritus gør forretningslivet

til ”politibetjente”. Det er her, at man skal sikre

sig, hvem der er fyldt de 18 år og afvise salg til dem, der

ikke er fyldt 18 år. Jeg ved også godt, at mange forældre

køber spiritus til deres teenagere og deres venner. Vort

forsøg med loven er en reduktion af de unges indtagelse

af spiritus, siger Karsten Lauritzen.

Nye butikscentre må ikke sælge fødevarer

– At jeg har været med til at stemme igennem, at der kan

bygges butikscentre rundt omkring i Danmark, skal ses

ud fra, at tingene vil tilpasse sig. Det bliver ikke konkurrenter

til kiosker og nærbutikker, for der må ikke laves forretninger,

der sælger fødevarer. Jeg er spændt på at se,

hvor mange centre det bliver til, for antallet vil tilpasse sig

behovet, og jeg er ikke sikker på, at det er så stort, siger

folketingsmedlem Karsten Lauritzen, V. ■

▼ Tobakken er velkommen til at blive stående på hylderne

i butikkerne, hvis det står til folketingsmedlem Karsten Lauritzen,

V. Han mener ikke, at det ændrer det mindste på de

unges rygevaner.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 13


Kære kolleger!

Det er altid svært at skulle se i øjnene og acceptere, at

man er insolvent efter mange års hårdt slid.

Den 28. januar i år kunne vi "fejre" vores 27-års jubilæum,

men vi havde ikke råd til nogen form for festivitas.

Efter 18 års liv med en dobbelthandicappet søn, hvor

det off entlige ikke indfriede lovens simpleste krav om

dækning af de opståede merudgifter, og på den måde

fi k mig og min hustru til at udrede ca. 2,7 millioner - fi -

nancieret over driften, måtte jeg se i øjnene at kampen

var tabt.

Gennem alle årene som selvstændig kioskejer og så

længe NBL har eksisteret, har jeg benyttet vores advokat

Allan Sørensen, Hjerrild og Bisgaard, Esbjerg til de opgaver/problemer

en virksomhed nu måtte give, og jeg er

ALTID blevet hurtigt og topprofessionelt hjulpet, og sparet

mig for en masse penge og unødvendige ærgrelser.

Derfor var det selvfølgeligt at kontakte Allan for hjælp

til den svære beslutning.

Allan er – i modsætning til alle andre advokater jeg har

mødt – en "ven af huset" og har udover det faglige også

tid og plads til det menneskelige aspekt. Som noget af

det første i den første samtale omkring min konkurs var

hans bekymring rettet mod mig og min familie. Det er

den slags, der varmer og giver optimisme i den mørke

tid.

Allan ordnede alt det fornødne med domstolen m.v.,

og tog så den lange vej fra Esbjerg til Bornholm fredag

den 4. februar om formiddagen.

Fra det øjeblik vi mødtes fi k jeg en indre ro, som jeg

ikke har haft i fl ere år. Humøret var højt hos Allan – uden

14

det topprofessionelle svigtede et øjeblik. Efter mødet i

skifteretten og efterfølgende hos os i vor kiosk førte Allan

hele processen igennem, til han om eftermiddagen

solgte stumperne af konkursboet til een af vore gode og

nære samarbejdspartnere, Bornholms Automat Service,

Rønne.

Alene den måde, Allan fyrede medarbejderne på, viste

at han oprigtigt var ked af det, men han informerede

medarbejderne om, hvordan de nu skulle forholde sig,

og hvis de havde brug for hjælp, skulle de endelig ringe

til ham. Den forståelse for medarbejderne har jeg heller

ikke set andre steder her på øen.

Jeg og min hustru ønsker hermed at takke Allan for

hans store hjælp i denne sag, og vi skal varmt opfordre

alle til at kontakte Allan, når og hvis I har problemer. Endelig

skal vi opfordre alle til at blive medlemmer af NBL,

der ledes af vores dygtige formand, Hanne. Vi har nogle

svære år foran os, derfor er det også vigtigt, vi har topprofessionelle

folk til at hjælpe os.

Jeg vil også bringe en tak til Danske Spil, Landbrugs-,

Vare- & Klasselotteriet, Bornholms Automat Service,

Rønne, for den helt enestående forståelse vi har mødt i

denne svære stund. Selvom jeg er personligt, insolvent

konkurs, er jeg stolt af at repræsentere de selskaber.

Med venlig hilsen

Helge Rosted Hansen

Fhv. ejer af Nexø Torve Center,

nu medarbejder/bestyrer af sammeDu kan altid se, hvilke uger sommerhuset er ledigt ved at gå ind på

www.nbl-landsforening.dk, klikke på ”Medlemsgoder” og vælge ”Sommerhus i Skagen”.

Sommerhuset har plads til 6 personer. Huset indeholder: Ét værelse med dobbeltseng, ét værelse med en 1,40 m seng og ét

værelse med 2 enkeltsenge. Derudover er der en barneseng samt en højstol. Et sommerhus, som bare har det hele... Dette

dejlige sommerhus er opført i 1999 med et boligareal på 103 m 2 samt et udhus på 6 m 2 . Huset ligger kun 800 meter fra Kattegat

med en dejlig badestrand. Der er ligeledes cykelsti fra Hulsig til Skagen ca. 10 kilometer, og der er togforbindelse til Skagen.

Adresse: Tranevænget 1, Hulsig, 9990 Skagen

For nærmere oplysninger kontakt Nærbutikkernes Landsforening, tlf. 75 42 45 77, info@nbl-landsforening.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Præcise vagtplaner

får bundlinjen til at vokse

Der er mange penge at tjene for restauranter og cafeer ved at lægge præcise vagtplaner,

så man opnår en rentabel lønprocent. Selv få timers overbemanding kan hurtigt

æde gevinsten op.

Det danske softwarefi rma eTOTALplan har udviklet et internetbaseret

onlineprogram til udarbejdelse af bl.a. meget

præcise vagtplaner. Programmet tager højde for en

lang række faktorer, hvor lønprocenten er den vigtigste,

men hvor også arbejdstidsregler og overenskomster er

væsentlige elementer.

Programmet fra eTOTALplan holder på en brugervenlig

og overskuelig måde styr på tidsregistrering, løntimer,

dækningsgrader, vagtplaner, vagtbytte, ansættelseskontrakter,

ansattes stamdata, ansattes kalendere, lønsedler,

statistikker og meget mere.

Med programmet er det enkelt at udarbejde præcise

vagtplaner og tilhørende lønprocenter, da fx restaurant-

chefen eller hovedkontoret kan trække på statistikker

over omsætning m.m. på sammenlignelige dage. Samtidig

viser statistikmodulet omsætning og lønprocent

"live", så ledelsen kan agere omgående ved markante

afvigelser.

Programmet fra eTOTALplan fungerer på alle styresystemer

og kræver kun adgang til internettet og en browser.

Fingernem touchskærm

Betjeningen af programmet er ganske enkel. En touchskærm

bruges ved personaleindgangen, så medarbejderne

kan logge sig på og bruge skærmen som "stempelur"

og derved undgå at udfylde timesedler - med

risiko for fejl og manglende afl everinger. Den nøjagtige

registrering af timetal sikrer også præcis løneksport og er

en af de store gevinster ved programmet.

Tilsvarende kan medarbejderne via systemet selv

ajourføre deres stamdata, foretage vagtbytte, læse beskeder

på "opslagstavlen", anføre faste fritidsaktiviteter,

lægge ferie ind etc. Alt sammen er med til lette administrationen,

øge den interne kommunikation, skærpe lønprocenten

og ikke mindst sikre et mere smidigt samarbejde

på arbejdspladsen.

Programmet fra eTOTALplan kan desuden automatisk

generere en ansættelseskontrakt på basis af en række

forudbestemte parametre og den nye medarbejders

stamdata.

Hos eTOTALplan arbejder man med en videreudvikling

af programmet, hvor også meteorologiske oplysninger

vil indgå, når vagtplanerne skal dannes. Så ved man i

god tid, om der via sms-integrationen skal kaldes ekstra

betjening ind i morgen, fordi solen vil skinne fra kl. 15 og

give ekstra travlhed udendørs...

Man kan læse meget mere om programmet på www.

etotalplan.dk.

Kontaktinformation: Steen Winther, tlf. 20 20 18 69,

mail: steen@etotalplan.dk, eller eTOTALplan ApS, Taksvej

28 E, 7400 Herning, www.etotalplan.dk ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 15


”Magnesia” var i gavehumør

Vinderne af 10.000 kr. og en professionel mountainbike er fra Søndervig og Løjt Kirkeby.

Magnesia er et nyt navn på hylderne i drikkevareafdelingerne

i hundredvis af butikker hele landet over. Dette

højt profi lerede produkt er virkelig nemt at fi nde på

grund af sin traditionelle blå designfl aske. Endnu mere

speciel er fl askens indhold – forfriskende naturligt mineralvand

med et højt indhold af magnesium, som udover

at gøre den til den fi neste tørstslukker også gør den til et

eff ektivt kosttilskud.

Hemmeligheden er kilden

Magnesia-kilden springer på dybder over 100 meter

under ”Slavkov”-skovens beskyttede landskab i det sydøstlige

Tjekkiet. Her fl yder den igennem en usædvanlig

stensammensætning af Serpentine, som sammen med

kuldioxid beriger især dens magnesiumindhold.

Den søde søster

”Carlsbad Mineral Water”, producenten bag Magnesia og

medejer af det danske distributionsselskab ”Sund Kilde

ApS”, har i produktporteføljen også Magnesia Multia,

som er det gavnlige alternativ til sodavand, fremstillet af

Magnesia naturligt mineralvand. Dens bløde og meget

naturlige smag er et resultat af en nøje udvalgt kombination

af frugter og urter.

“Jeg kan se det kæmpe potentiale...”

er de første ord fra Thomas Hansen, købmand i Super-

Best Søndervig ved Ringkøbing og vinder af 10.000 kr. i

Magnesias udstillingskonkurrence.

– Vi kan se, at vores kunder tager sammenhængen mellem

sundhed og det de spiser og drikker mere og mere

seriøs. Og til det er naturlige produkter som Magnesia

med alle de urter, magnesium og reduceret sukkerindhold

svaret. Vi er ved siden af selve produktet meget tilfreds

med den professionelle service fra deres konsulenter,

tilføjer han.

Udviklingen af salget på det danske marked bekræfter

hans ord og viser, at Magnesia får kunder i Danmark, som

på de fl este andre markeder i verden.

Sport, motion og magnesium

Dette var temaet for Magnesia udstillingen i ”KIWI minipris”

i Løjt Kirkeby ved Aabenraa. Den menneskelige

krops øgede behov for magnesium samt væske ved træning

og motion er kendte fakta. Og hvad er bedre end

16

Magnesia, der opfylder begge behov i en naturlig form?

Rasmus B. Petersen fanger dette forhold i sin udstilling,

og kunne siden mandag d.14-02-2011 ved siden af hans

foretrukne Multia Grape nyde førstepræmien i udstillingskonkurrencen:

en ny professionel mountainbike.

Hvis du vil vide mere om Magnesia, så besøg www.

sund-kilde.dk, www.magnesia.eu eller www.facebook.

com/mineralvand. ■

▲ Købmand Thomas Hansen fra SuperBest Søndervig tilpasser

udvalget i sin butik dagens trend: sundhed. Magnesia

har derfor fået hans specielle opmærksomhed.

▲ Rasmus B. Petersen havde allerede fra starten besluttet

sig for, at han ville vinde Magnesias udstillingskonkurrence.

Hans temavalg og kreativitet gjort det til virkelighed.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


DELEGERET

FORSAMLING

Der indkaldes til ordinær delegeretforsamling

i Nærbutikkernes Landsforening

TIRSDAG DEN 24. MAJ 2011

på Den Gamle Kro, Overgade 23, 5000 Odense C

Delegeretforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Navneopråb af delegerede.

3. Nedsættelse af stemmeudvalg.

4. Afl æggelse af beretning.

5. Afl æggelse af årsregnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af to revisorer samt to suppleanter.

8. Eventuelt.

Vedtægterne er trykt i Årbog for Nærbutikkernes Landsforening, derfor

bedes denne medbragt.

Arrangementet er følgende:

Kl. 10.00-12.00 Hovedbestyrelsens møde

Kl. 12.00-13.00 Frokost for hovedbestyrelse samt delegerede

Kl. 13.00-? Delegeretmøde

CHR. AUGUSTINUS FABRIKKERS

UNDERSTØTTELSESFOND

Til fordel for forhenværende tobakshandlere og/eller købmænd og disses enker vil der den 11. maj

blive uddelt et antal legater.

For at komme i betragtning ved uddelingen af fondens midler må følgende regler iagttages:

A. Ansøgeren må i en årrække have drevet selvstændig tobaks- eller købmandsforretning.

B. Ansøgeren må være værdigt trængende.

C. Ansøgeren må ikke drive selvstændig forretning.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Chr. Augustinus Fabrikkers Understøttelsesfonds kontor, c/o Scandinavian

Tobacco Group A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, og kan også rekvireres på tlf. 39 55 62 00.

Ansøgninger (bilagt årsopgørelse) må, for at komme i betragtning ved årets uddeling, være indsendt til

ovennævnte adresse senest den 1. april i år.

Legatbestyrelsen

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 17


Gældssanering ved konkurs

Af advokat (L) Allan Sørensen

Vi er nu lidt over 2 år efter, krisen startede, og vi har i denne

periode set et meget stort antal konkurser i Danmark, som

desværre også har ramt nogle af NBL’s medlemmer.

For størstedelen af NBL’s medlemmers vedkommende drives

kioskdriften personligt. Det vil sige, at man hæfter personligt

over for kreditorerne, men såfremt man driver driften

i selskabsform, vil reglerne om gældssanering i konkurs

også være relevant, såfremt man hæfter helt eller delvist for

virksomhedens kreditorer (typisk ved kaution eller meddebitor

på lån m.m.).

Såfremt man går personligt konkurs, er det i mange tilfælde

relevant at søge om gældssanering. Siden 2006 har

reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs givet

mulighed for gældfrihed efter kun 3 år ( i dag kaldet ”iværksætter

gældssanering”).

Man har siden 2006 haft muligheden for at få gældssanering

samtidig med, at konkursen afvikles af skifteretten.

Denne ordning giver virksomhedsejeren langt bedre mulighed

for at slippe fri af sin gæld og komme videre – og dette

sker på lempeligere vilkår i forhold til en traditionel gældssanering.

Så hvad enten man ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet

som lønmodtager eller har mod på at starte en ny

virksomhed, er det som virksomhedsejer en stor fordel at få

lavet en gældssanering i forbindelse med konkursbehandlingen.

Til forskel fra den almindelige ordning er det ved

gældssanering i forbindelse med konkurs ikke et krav, at

man skal være i en såkaldt stabil situation.

Det vil sige, at man godt kan få gældssanering uden at

18

have et fast arbejde; for eksempel hvis man modtager dagpenge

eller bistandshjælp.

Det, at der ses bort fra kravet om at være i arbejde, er sammen

med en lempeligere afdragsordning de to vigtigste

ændringer i den gældssaneringsordning. Ifølge den forpligtes

man kun til at afdrage på gælden i 3 år, hvor man efter

den traditionelle ordning er forpligtet til at afdrage i 5 år,

inden man er gældfri.

For at få gældssanering i forbindelse med konkurs skal

den væsentligste del af gælden skal være opstået i forbindelse

med erhvervsmæssig virksomhed, og ansøgning om

gældssanering skal indgives i forbindelse med konkursbehandlingen

eller i umiddelbar forlængelse af konkursboets

afslutning.

Det er derfor vigtigt, at man i god tid tager kontakt til en

advokat, som er bekendt med reglerne. Hver retskreds har

et antal advokater, som er faste medhjælpere ved Skifteretten,

og som i de almindelige gældssaneringssager bliver

udpeget af Skifteretten til at forestå gældssaneringen. Men

i konkurs vil det typisk være den pågældende kurator, som

gennemfører gældssaneringen, såfremt ansøgningen indgives

inden konkursboet afvikles og afsluttes. Det er vigtigt at

henvende sig i god tid til advokaten, idet der bl.a. skal være

penge til at indgive konkursbegæring (typisk kr. 30.000 til

sikkerhedsstillelsen) og til advokatsalær i forbindelse med

gældssaneringen. Dog kan Skifteretten vælge at betale omkostningerne

til gældssaneringen, såfremt der ikke er midler

i boet til en gældssanering.

Såfremt man er i tvivl om mulighederne, er man velkommen

til at rette henvendelse til NBL’s advokat for telefonisk

rådgivning. ■

Mød os på

Sügros Inspirations- og

forårsmesse 2011

TORSDAG DEN 3. MARTS KL. 12-19

i Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld

MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. MARTS KL. 13-19

i Houlkær Hallen, Odshøjvej 17, 8800 Viborg

TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 12-19

i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Unigros Camping- og Forårsmesse

FLERE SPIL PR. MASKINE: Det relativt nystiftede Automat Fabrikkerne var på

messe for at fortælle om sine automater. I dag er mange kiosker og nærbutikker

afhængige af deres spilindtæger, og det område forsøger Automat

Fabrikkerne at udvikle yderligere.

– Branchen må nok erkende, at den ikke har investeret nok i at få nye spillere

de seneste år, og derfor vælger mange nettet, siger Morten Pedersen,

direktør for Automat Fabrikkerne.

Tidligere har det eksempelvis været et problem, at mange maskiner kun

kan spille et enkelt spil – og dermed kun tiltrække en slags spillere – men med

de nye automater er der mulighed for at have fl ere spil på samme maskine.

Dermed kan man ramme både storspillere, som ønsker avancerede spil, og

de nyere spillere, som gerne vil have enkle spil.

SUNDE DRIKKE: Der bliver stadig stigende krav om sundere varer på hylderne

hos både kiosker, campingpladser og idrætscentre, og det kan en virksomhed,

som sælger smoothies, godt mærke. MySmoothie er ren, blendet frugt

uden sukker og vand – og det er et produkt, som mange forbrugere har en

god fornemmelse omkring, fortæller John Wøhlik fra Kildespring, der producerer

smoothies og juicer.

HÅNDLAVET CHOKOLADE: Et af de områder, hvor små butikker kan skille

sig ud, er udvalget af ekstra lækre varer og specialvarer. Den slags producerer

Chokoladeværkstedet Jota fra Gilleleje. Her er alt chokolade fremstillet

i hånden, og på messen blev blandt andet præsenteret et ualmindeligt

mundvands-fremkaldende sortiment af påskeæg.

NÆRBUTIKKERNES STAND: NBL var naturligvis også repræsenteret på messen,

og her kunne nysgerrige få information om foreningen og dens virke, ligesom

det var muligt at stille spørgsmål og bladre både i blade og den årlige

håndbog, som udgives af foreningen. Der var fi n interesse for standen, og

fl ere var henne og høre om de mange fordele, et medlemskab giver.

GODT TIL HALSEN: Harboe er en ny partner i den omfattende Unigros familie,

og det var første gang, at Harboe deltog på messen. Harboe er i forvejen

meget godt repræsenteret i dagligvarehandlen, men ville gerne ud i de

mindre butikker og kiosker – og så var Unigros en oplagt samarbejdspartner.

– Her på messen får vi en god og tæt dialog med vores kunder, så det er meget

fi nt, at vi kan komme her og præsentere vores varer, fortæller Claus Bech

og Kim Prip på Harboes stand, hvor der blev skænket kolde fadøl og smagt

på sodavand.

BIO DERHJEMME: Der er fortsat fi n interesse for at leje fi lm i kiosker og nærbutikker.

Selvom der fi ndes downloads og andre fi lm-tjenester i dag, så er det

blot med til at øge opmærksomheden, interessen og dermed også forbruget.

Klaus Ingemann, DVS entertainment & logistics a/s, fortæller, at DVS tilbyder

alt indenfor homeentertainment, hvad enten det er udlejning eller salg af

spil og fi lm.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 19


Kiosk i Odense

måtte lukke efter 30 år

Konkurrencen fra discountbutikkerne gjorde det umuligt at overleve som kiosk i Seden,

banken tog den endelige beslutning

Af Gitte Glibstrup

Egentlig startede det ganske lovende, da Dennis Ribold

for otte år siden overtog kiosken i Seden i det nordøstlige

Odense. Omsætningen steg fra år til år, og kiosken blev

igen et lokalt samlingssted, hvor man kunne få alt, hvad

man ønskede, fortæller indehaver Dennis Ribold.

Men så kom fi nanskrisen, og den betød, at omsætningen

de seneste tre år har gået den forkerte vej.

– Mange i vores område mistede deres job, og så begynder

man jo at se lidt ekstra på sine udgifter. Det er

ingen hemmelighed, at vi kiosker er lidt dyrere, så vores

kunder begyndte at handle andre steder, fortæller han.

▼ Dennis Ribold på sit lager.

20

I november sidste år åbnede så en Rema 1000 tæt på,

og det var dødsstødet til kiosken.

– Så gik det stærkt. Vi tabte mange penge allerede fra

første dag, og folk kom næsten kun for at handle cigaretter

og frimærker – varer som vi ikke tjener ret meget på –

så banken lukkede for kassekreditten, og så er der jo ikke

noget at gøre, erkender Dennis Ribold.

Så på blot en uge blev personalet afskediget, og kiosken

lukkede – og nu står den halvtomme butik tilbage

og ser trist ud.

– Der har været kiosk der i 30 år, så der kommer hver

dag folk og hiver i døren. Især vores ældre kunder, som

har svært ved at gå, er meget kede af det, siger han.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Gjorde alt

Men Dennis Ribold mener selv, at han og fru Linda har

gjort alt, hvad der stod i deres magt for at få det til at

fungere. De har leveret en god service og et meget stort

udvalg af varer. Men den lille kiosk på 245 kvm blev udkonkurreret

af de store butikker med lavere priser.

– Med den meget liberale lukkelov, som jo også er helt

på vej væk, så har vi ikke nogen fredede tidspunkter som

kioskejere. Samtidig har vi højere indkøbspriser, fordi vi

handler i små mængder, så vi kan ikke konkurrere med de

store butikker og kæder, siger han.

Butikken havde ellers alt fra håndkøb til franske hotdogs,

blomster og lotto.

– Jeg har det sådan, at vi gjorde alt, hvad vi overhovedet

kunne for at føre butikken videre, og vi kæmpede til

det sidste. Men fi nanskrise og arbejdsløshed kan vi ikke

kæmpe imod. Folk skal have fyldt køleskabet, og det vil

de gøre billigst muligt, når de er pressede. Så det er ikke

fordi, jeg synes, at Rema 1000 gjorde noget forkert. De

driver jo bare deres forretning, og sådan er udviklingen,

siger han.

Nu står han tilbage med en lidt trist følelse, når han

tænker på den tomme butik – og han ejer også lokalerne,

som han skal forsøge at sælge videre.

Er kommet videre

Heldigvis for Dennis Ribold har han noget andet at lave.

Hans kone har allerede fået nyt arbejde, og selv er han

fortsat i branchen.

For halvandet års tid siden overtog han nemlig en større

butik i Munkebo – en Super Spar købmandsbutik – som

han nu driver i det daglige. Butikken er 650 kvm stor, og

det er den størrelse, som Dennis Ribold mener, en butik

skal være i dag som minimum. Han har slagterafdeling og

bakeoff , og det er i hans øjne fremtiden. Den butik kører

heldigvis bedre og bedre, så der har han kunnet hente

lidt af underskuddet hjem, fortæller han.

– Det er sørgeligt for de små samfund og de ældre, som

mister deres lokale sted at handle. Det er kedeligt, at det

går den vej, men sådan er udviklingen. Og nu sidder jeg

selvfølgelig også med en større butik, som faktisk går

bedre og bedre, så jeg har lidt et ben i begge lejre, erkender

han. ■

Der henvises til eksisterende butikker, så kunderne kan få

dækkes deres behov.

Kiosken i Seden i Odense er trist at se på, men sådan er det,

når man må lukke nærmest fra den ene dag til den anden.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 21


Kioskland er kommet

godt fra start

Knap et år efter lanceringen af kæden Kioskland er der 50 butikker rundt om i landet

– og fl ere er på vej

Af Gitte Glibstrup

Kioskland havde en fl ot stand på UniGros’ Camping- og

Forårsmesse for nyligt. Det var muligt at se en del af konceptet

– samt naturligvis at få en masse information om

Danmarks nye kioskkæde.

Kæden er kommet fl ot fra start, og det lader til, at mange

butiksindehavere sætter pris på den fl eksible løsning.

– Da vi startede op i april 2010, var målet at nå 35 butikker

inden årets udgang. Nu er vi 50 butikker, fortæller en

glad Niels Andreæ, der er kædechef for Kioskland.

Kioskland har ikke købstvang for sine butikker.

– Men de behøver faktisk kun at handle hos os, for vi er

100 pct. dækkende, siger Niels Andreæ.

– De kiosker, vi indgår samarbejde med nu, er dem, der

gerne vil have et kædesamarbejde men ikke ønsker meget

stor binding.

Fælles tilbud

– Det er den minimale binding, som mange af vores butikker

er glade for, siger han.

Kæden kører naturligvis en fælles markedsføring for

alle – men det er i et niveau, hvor alle kan være med.

Eksempelvis er der kun tre fælles tilbud om måneden,

så man ikke overbebyrdes som kioskejer.

– Vores ide er, at butikkerne skal overleve. Vi giver dem

en attraktiv indkøbspris, og så må de selv bestemme prisen

ude i deres butik, siger Niels Andreæ.

Man kan tilvælge koncepter som Køleskabskoncept,

Kædechef Niels Andreæ foran Kiosklands orange farve.

22

Niels Andreæ viser et udvalg af Kiosklands slik.

Køl og Frys med Bake-off og Slik-Mix, som man har lyst til.

– Vi ser lyst på fremtiden. Vores kunder får et stærkt

koncept og et udvalg på 6000 varenumre at vælge imellem.

Drømmer om 100

Kæden har været stærkest på Sjælland og Fyn, men efterhånden

kommer Jylland også med.

Endnu er Kioskland butikkerne meget forskellige, men

der arbejdes på fl ere forskellige tiltag, der skal øge genkendeligheden

og strømline butikkerne lidt mere.

– Vi vil gerne profi lere ensartethed, men der skal samtidig

også være plads til hver enkelt butiks særkende, forklarer

Niels Andreæ og fortsætter:

– Vi lever ikke af at sælge varer ind i butikken, vi lever

af at sælge varerne ud af butikken, så vi tilpasser os de

enkelte butikkers omsætning og muligheder.

Kæden vil gerne være større, og Niels Andreæ løfter

sløret for, at man har et ønske om at være 100 velfungerende

butikker i løbet af de kommende år.

– Men vi vil ikke nødvendigvis være den største kæde.

Vi vil være den mest fl eksible – og vi vil ikke vokse hurtigere,

end vi kan følge med til, slår han fast.

Læs mere på www.kioskland.dk ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Toblerone

50 gr.

1 kolli olli

4,86

inkl. moms

moms


NærButikkernes

utikkernes

Landsforening

– Et medlemskab der betaler sig!

I fællesskab kan store byrder løftes og give alle fordele. Et medlemsskab

af NBL byder på hjælp til løsning af mange problemstillinger i

dagligdagen og adgang til store rabatter og besparelser.

NBL er:

garant for, at netop dine interesser bliver varetaget optimalt

en ikke politisk brancheorganisation

repræsenteret i alle relevante udvalg

i forbindelse med hele branchens leverandørkreds

permanent medlem af Danske Spils 2 forhandlerudvalg.

din repræsentant ved behandling af lovstof, der vedrører branchen

udgiver af månedlig brancheblad

udgiver af årlig Håndbog med relevant lovstof, skemaer til APV,

politianmeldelse og meget mere

udlejer af eget sommerhus i Skagen

NBL tilbyder medlemmerne:

psykologhjælp til ejer og medarbejdere hvis uheldet rammer en

gratis konsulentbistand

gratis rådgivning fra advokat med fx personalejura

gratis rådgivning af revisor

rabat på overnatning på Best Western Mercur Hotel, København

rabat på overnatning på Best Western Richmond Hotel, København

rabat på alle former for tryksager fra Grafi sk Hus, Løgstør.

rabat hos TDC. Fra fastnet til fastnet gives 30% rabat på alle opkald i ind- og

udland. 27% rabat på mobilopkald i Danmark, og 22% øvrige udland.

NBL samarbejder med:

en række af andre organisationer vedrørende dine betingelser for salg af

magasiner, blade, aviser, tobak, rygeartikler, vin, konfekture, øl og vand m.v.

Dansikring Direct A/S – alt i sikring af butikken

WinKASPro – i alt omkring økonomistyring

ASE – A-kassen for selvstændige

Sügro – alt i dagligvarer

UniGros – alt i dagligvarer

Dansk Indkøb – alt i dagligvarer

OptimAir vedr. rygekabiner. Der gives 10% rabat

Købstædernes Forsikring om skræddersyede forsikringsdækninger

til konkurrencedygtige præmier.

ProLøn

NETS

Yderligere information om Nærbutikkernes Landsforening kan fås ved

henvendelse til landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening,

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum. Tlf. 75 42 45 77. Fax. 98 66 45 77.

E-mail: hn@nbl-landsforening.dk. Web: www.nbl-landsforening.dk

Danmarks mest læste

specialmagasin!

Medlemskab ønskes indgået af:

Forretningsnavn:

Navn:

Adr.: Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:


NBL har forbedret aftalen med

Tilmelding til Kædeaftale, Telerabat+ og mobilaftale

med TDC og Nærbutikkernes Landsforening

Fax retur på: 75 42 45 77 eller mail til info@nbl-landsforening.dk

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig en 3-årig Telerabat+ aftale samt kædebonus og giver hermed mit samtykke til, at

TDC kan overtage mine forbindelser, såfremt jeg har fast operatørvalg.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig 3-årig mobilaftale med rabat på mobilopkald: 27% i Danmark og 22% i øvrige udland

Ja tak, jeg vil gerne have Telesikring. Telesikring betyder, at TDC kræver skriftlig accept af den person, der har oprettet

Telesikringen, hvis din virksomhed senere ønsker at ændre sit valg af operatør. En Telesikring sikrer din virksomhed

mod uønsket at få ændret sit valg af operatør.

Ja tak, jeg ønsker ____ stk. mobilbredbånd 3 Mbit. Normalprisen er 299,- kr. pr. md. Derefter kommer rabatten med

NBL kædeaftale. Det mobile bredbånd skal tilmeldes senest den 8. marts 2011.

CVR-nr.: Hovedtelefonnummer:

Årligt forbrug på fastnet: Nuværende udbyder:

(SKAL UDFYLDES)

Øvrige telefonnumre på adressen, som ønskes

omfattet af aftalen (SKRIV ALLE ANDRE NUMRE):

Nær ærButikkernes

utikkernes

Landsforening

andsforening

Underskrift: Dato:

Kontaktperson: Firmanavn:

(BLOKBOGSTAVER) (HUSK STEMPEL)

– Et medlemskab der betaler sig!

Nærbutikkernes Landsforening og TDC Kædeafdeling har indgået en medlemsaftale, hvor NBL’s

medlemmer får tilbudt en række udvalgte produkter og services, som er tilpasset netop jer som

medlemmer. Samarbejdet indebærer, at du ud over at få forskellige produkter til fordelagtige priser

også kan få en fastnet-rabataftale, som vil spare dig mange penge.

Vi har gennemgået hovedparten af NBL-medlemmernes engagement i TDC, og har fundet ud af, at

fl ere allerede er kunder hos TDC i større, mindre og slet intet omfang.

For at gøre det let for jer, anbefaler vi en rabatordning, der er nem og gennemskuelig samt giver

store besparelser. Rabatordningen hedder Telerabat+ 3 og den vil give dig følgende rabatter:

Rabat hos TDC fra fastnet til fastnet: 30% på alle opkald i ind- og udland

Rabat på mobilopkald: 27% i Danmark og 22% i øvrige udland

Ved tilmelding INDEN DEN 8. MARTS 2011 kan erhverves

1 stk. dongle/mobilt bredbånd Pro 3 Mbit/s inkl. 5000 Mbit forbrug

i DK pr. måned til 139,- ekskl. NBL rabat 27% = 101,47

SPAR 160,-

PR. MD.


26

Pictura: Skandinaviens største kortleverandør

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Pictura A/S

Marielundvej 48D

DK-2720 Herlev

Tlf. +45 44 91 22 11

Fax +45 44 91 01 61

kundeservice@pictura.dk

www.pictura.dk

• Nærbutikker med stor omsætning og

online søges

• Vi kender branchen

- spørg blot dine kollegaer

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA

Ring

COUR

til

& LYKKE

statsaut.

LA COUR

ejd.mægler

& LYKKE LA COUR

Gunnar

& LYKKE

Jørgensen

LA COUR & LYKKE

LA på COUR direkte & LYKKE telefon LA COUR 3330 & LYKKE 1058 LA COUR for & LYKKE en uforplig- LA COUR & LYKKE

LA tende COUR & samtale LYKKE LA COUR om & dine LYKKE muligheder.

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

www.LL.dkVI KENDER BYEN - BYEN KENDER OS

Nørre Voldgade 19 • 1358 København K

Tlf. 33 30 10 50 • E-mail: post@lacourlykke.dk
– her handler vi professionelt

Storkunder er kunder, der køber for over 100.000 kr. i METRO om året,

og som derfor har særlige fordele, bl.a. login til METROs storkundeside

på www.metro.dk

Hvis dit køb i METRO tegner til at runde de 100.000 kr. på årsbasis,

kan du naturligvis også blive storkunde og dermed få adgang til en lang

række fordele.

I givet fald bedes du kontakte Kundeservice næste gang, du er i METRO.

Kundeservice vil så formidle kontakten til en af METROs storkundekonsulenter.ASE er den største a-kasse

for selvstændige

-meld dig ind nu!

Uafhængighed betaler sig

Tlf. 7013 7013 • www.ase.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011


Leverandørliste

LEVERANDØR WEB/MAIL TELEFON TELEFAX

CARLETTI A/S www.carletti.dk 87 49 02 00 87 49 02 01

CANDYNAVIA APS Ægte Finsk Lakrids www.candynavia.dk 86 81 45 15 86 81 65 16

Elvirasminde A/S www.elvirasminde.dk 87 93 70 70 87 93 70 60

Frima Vafl er A/S www.frimavafl er.dk 70 26 25 11 70 26 25 12

Haribo Lakrids A/S www.haribo.dk 56 76 22 00 56 76 22 61

Chokoladeværkstedet Jota A/S www.jotachokolade.dk 38 10 90 25

Super Gros, Convenience www.supergros.dk 72 33 11 12 72 33 12 98

Møn Bolcher ApS www.moenbolcher.dk 55 81 01 01 55 81 01 12

Nestlé Danmark A/S www.nestle.dk 35 46 01 23 35 46 02 34

Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S www.st-group.com 43 45 67 66 43 45 43 55

Candyland www.candyland.dk 43 56 10 23 43 56 10 33

Premier Is, Mejerigaarden A/S www.premier-is.dk 96 18 35 00 96 18 35 55

Scandinavian Sweet Center ApS www.scandinaviansweet.dk 86 28 46 66 86 28 52 55

Cadbury STIMOROL Danmark A/S www.stimorol.dk 72 15 12 00 72 15 12 01

Automat Fabrikkerne A/S www.automatfabrikkerne.dk 70 10 15 16

House of Oliver Twist A/S www.oliver-twist.dk 66 15 71 17 65 93 07 67

Mac Baren Tobacco Company www.mac-baren-info.com 62 21 31 17

Kontaktinfo

Kioskland

Bugattivej 18

7100 Vejle

Kædechef

Niels Andreæ

Tlf.

E-mail

Web

Tlf.

E-mail

76 41 64 40

kioskland@unigros.dk

www.kiosk-land.dk

42 22 55 42

niels@unigros.dk

UniGros

SÜGRO Danmark A/S

Tlf. 75 63 09 60 · Fax 75 63 09 40

SÜGRO NORD

Tlf. 97 85 11 00 · Fax 97 85 44 12

SÜGRO SYD

Tlf. 73 56 16 66 · Fax 74 56 32 10

SÜGRO SJÆLLAND

Tlf. 43 99 38 10 · Fax 43 99 28 72

SÜGRO BORNHOLM

Tlf. 56 95 33 85 · Fax 56 95 76 72

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Marts 2011 27


Magasinpost MMP

ID-nr. 42003

More magazines by this user
Similar magazines