Nu er kiosken solgt - NBL

nbl.landsforening.dk

Nu er kiosken solgt - NBL

Det er en kold tid!

Side 3

Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening · Nr. 2 · Februar 2011 · Årgang 109

Nu er kiosken solgt

Side 6-8

Husk delegeret forsamling!

Side 11

EuroShop 2011

Side 18

ISSN 1904-6480


Tre gange så meget hygge på ét lod


INDHOLD

Leder:

Det er en kold tid!!! ..................3

Tipstjenesten fj ernede

eksistensgrundlaget

for min kiosk .............................6

Godtgørelse til

lønmodtagere for manglende

eller mangelfuldt

ansættelsesbevis ...................10

Teller styrker

de danske butikker ................ 12

Q8 sparer 10% energi

på sine servicestationer .......14

Tyveri af designprodukter

eff ektivt stoppet

med tågesikring .....................16

EuroShop 2011 .......................18

NBLs sommerhus i Hulsig ....20

Leder

Det er en kold tid!!!

Vi kunne starte her med at sige som

Kim Larsen, det er en kold tid som vi

lever i. Når det er sagt, må jeg nok give

Kim Larsen ret. Det gælder ikke kun vejret,

som vi jo nok skal vænne os til.

Men det gælder bestemt også fremtiden,

for hvor er vi på vej hen? Der tales

om megabutikker – her synes jeg,

man skal stoppe op engang og tænke

sig grundigt om. Hvad vil man med disse

megabutikker? Er det for at gøre det

nemt for de politikere, der nogle gange

arbejder sent, eller er det fordi vi er blevet

dovne – og det på fl ere måder. Der

skal ikke være tvivl om, at vi alle kan

nå at handle inden kl. 18 på hverdage

og inden kl. 14 på lørdage, ja jeg er

langt tilbage, men dengang var der liv

i de mindre byer. Skal byernes butikker

nedlægges? Skal skolerne lukkes? Sker

dette, vil byerne blive aff olket, det gælder

især i Udkantsdanmark. Udkantsdanmark

er ikke kun Vestjylland men

over hele landet.

Jeg faldt over denne gamle stil fra

1945 skrevet af Grete Anker-Møller,

som da var 8 år gammel:

Jeg bor i Hornum, byen er ikke så stor,

men stor nok til os for vi har både Provst

og Præst. Og vi har også Hotel og Kro,

fi re Købmænd og en Brugs, en Gartner

og mange andre. Vi har også et Anlæg,

en Sognefoged og en Maler, og Arbejdsmand

og Vognmænd og to Smede, to

Bagere, og to Skomagere og 6 Systuer, en

Rebslager og en Blikkenslager, og en Station,

og et Mejeri, og 4 Manufakturforretninger.

Og 3 Slagtere og to Damefrisører

og to Barberer og to Tømrer, en Snedker

og en Central, to Lille Biler og en Kartoff elhandler,

To Læger og en Jordemoder og

en Garver, en Fiskeforretning og to Skoler,

og en Sadelmager og mange Handelsmænd,

og Asfalterede Veje, vi har også

Fortov, og en Urmager, og tre Murere, og

et Cementstøberi og en Skindhandler og

et Stadion, og et Elektricitetsværk og en

Boghandler.

Se dengang var der liv i byerne. Hornum

består i dag af 900 borgere. Der er

stadig liv i byen, men det ved de ikke

om holder ved, hvis der kommer hypermarkeder,

for Hornum vil være en af

de byer, der kommer til at give op. Hornum

ved godt, at det er en lidt forgroet

landsby – det er de kun stolte af, for de

har stadig næsten alt. De har stadig en

dagligvarebutik, som de vil forsøge at

bevare med hjælp fra god service og

andre parametre, der kan fastholde

kunderne i byen. Jeg synes, denne historie

taler for sig selv om udviklingen

indenfor detailhandel. Lad os stoppe

op og tænke os grundigt om. NBL er

ikke glade for liberaliseringen af lukkeloven,

den har allerede kostet mange

butikker livet, men vi giver ikke op.

UPS der lavede jeg en fejl,

beklager – læs herunder

den rette sammenhæng

”Danske Spil har klaget til EU over den

nye lov, og det er her vi står nu.”

Danske Spil har ikke klaget over den

ny lov til kommissionen. En udsættelse

af loven er til stor ulempe for Danske

Spil koncernen. Det er Dansk Automatspils

Brancheforening DAB, der sammen

med et dansk kasino, har klaget

til kommissionen over de forskellige

afgiftssatser for landbaserede kontra

online kasinospil.

Sådan udtaler Danske Spil

”Da Danske Spil blev bekendt med, at

DAB havde fremsendt en klage til kommissionen

som følge af de forskellige

afgiftssatser i den nye spilleafgiftslov,

besluttede vi, at Danske Automat Spil

A/S skulle melde sig ud af DAB, såfremt

kommissionen valgte at starte en formel

statsstøttesag. Denne beslutning

traf kommissionen som bekendt i december,

hvilket har betydet en udsættelse

af den nye spillelovgivning. En

udsættelse af den nye spillelovgivning

er til stor ulempe for Danske Spil koncernen,

hvilket er baggrunden for, at

Danske Automat Spil A/S nu har meldt

sig ud af DAB. I øvrigt har vi på intet

tidspunkt været enig i DAB´s håndtering

af sagen. Dette har vi påpeget

overfor DAB meget tidligt i forløbet og

inden DAB´s fremsendelse af klagen til

kommissionen”.

Landsformand for

Nærbutikkernes Landsforening

Hanne Nielsen

Brancheblad for for Nærbutikkernes Landsforening / Februar / Februar 2011

3


NB

Brancheblad for

Nærbutikkernes

Landsforening

Februar 2011

Nr. 2, 109. årgang

ISSN 1904-6480

Hanne Nielsen

Ansvarshavende redaktør

Redaktion

Hanne Nielsen

Rønbjergvej 78

9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Fax 98 66 45 77

E-mail hn@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Internet www.nbl-landsforening.dk

Mediekonsulent

Torben Pedersen

Strengevej 49

6760 Ribe

Telefon 75 42 21 44

Mobil 20 48 85 01

Fax 75 42 02 38

E-mail tp@nbl-landsforening.dk

NBL Formandskontor

Bogholderi

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Fax 98 66 45 77

Giro 478-1147

Mail hn@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Internet www.nbl-landsforening.dk

Udgiver

NærButikkernes Landsforening (NBL)

Tryk

Grafi sk Hus Løgstør A/S

Blekingevej 13

9670 Løgstør

Telefon 98 67 10 72

Fax 98 67 24 59

Mail soren@vf-logstor.dk

Deadline for næste nummer

af NB Bladet er

15. februar

2011

NBL

Hovedbestyrelse

Medlem af Forretningsudvalg

Hanne Nielsen, landsformand

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Telefax 98 66 45 77

Mobil 20 51 60 12

Peter Odgaard - næstformand, medl. af FU

Svenstrup Nærkøb ApS

Godthaabsvej 3, 9230 Svenstrup J

Telefon 98 38 04 30

Erik Golczyk - formand, medl. af FU

Veri Kiosk & Video

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov

Telefon 86 21 59 55

Region 1 - Storkøbenhavn

Kurt Jensen - formand

Lokalkøbmanden

Roskildevej 22 A, 3600 Frederikssund

Telefon 47 31 28 33

Region 2 - Sjælland

Gert Nielsen

City Kiosken

Øster Gågade 29, 4800 Nykøbing Falster

Telefon 54 85 17 75

Region 3 - Fyn

Dennis Ribold - formand

Go on Seden

Ruglækkevej 16

5240 Odense NØ

Telefon 66 10 99 36

Region 4 - Sydøstjylland

Michael Albrectsen

Sydbyens Tips og Lotto

Haderslevvej 116, 6000 Kolding

Telefon 75 52 36 44

Region 5 - Sydvestjylland

Nes Bech - formand

Møllegade 12, 6670 Holsted

Telefon 75 39 21 28

Region 6 - Vestjylland

Kristian Halkjær - formand

Hvedevej 1, 7840 Højslev

Telefon 97 53 60 08

Region 7 - Århus Amt

Erik Golczyk - formand

Veri Kiosk & Video

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov

Telefon 86 21 59 55

Region 8 - Nordjylland

Peter Odgaard - formand

Svenstrup Nærkøb ApS

Godthaabsvej 3, 9230 Svenstrup J

Telefon 98 38 04 30

Kædechef Niels Andreæ

Kioskland

Bugattivej 18, 7100 Vejle

Telefon 76 41 64 40

DIVERSE

udvalg

TIPSUDVALG

Politisk udvalg

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

Spillemyndigheden

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

Erik Golczyk ...........................................86 21 59 55

BLAD- OG AVANCEUDVALG

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

NBL’s ADVOKAT

Allan Sørensen .....................................88 82 03 30

Uff e Skalborg Hansen.........................75 41 12 11

www.advokathb.dk

NBL’s REVISOR

Beierholm - 9640 Farsø .....................98 63 14 44

PSYKOLOGHJÆLP

Falck Health Care................................. 70 10 20 12

Følg seneste nyt på:

www.nbl-landsforening.dk

NBL’s KONSULENT

Hans Rasmussen ........................ 59 51 03 25

UDGIVELSES-

MÅNED

DEADLINE

Januar 10. december 2010

Februar 15. januar 2011

Marts 15. februar 2011

April 15. marts 2011

Maj 9. april 2011

Juni 13. maj 2011

Juli 15. juni 2011

August 15. juli 2011

September 15. august 2011

Oktober 15. september 2011

November 15. oktober 2011

December 15. november 2011

Abonnement

NBL-bladet:

Kr. 600,årligt

ekskl. moms

4 Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


Samarbejdsaftalefordele

Kontakt:


Tipstjenesten fj ernede eksistensgrundlaget

for min kiosk

– men nu er den solgt

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Glæden over at havde solgt Møllevangens Kiosk er stor

hos Anny Jensen, men bag smilet gemmer der sig alligevel

den alvor, at det netværk i lokalsamfundet, som

hun har opbygget gennem ni år som kioskejer, samtidigt

forsvinder. Hendes gemytlighed, livsglæden og det at

ville gøre det bedste for sine medmennesker, lyser langt

væk, når man møder Anny Jensen. At hun har fundet en

person med penge, som har kunnet købe hendes kiosk

er hun alligevel glad for inderst inde. Det giver hende friheder,

som hun ikke har haft i mange år, og som hun på

den ene måde ser frem til – og så alligevel håber hun på

et job i en forretning.

Eksistensgrundlaget blev fj ernet

– Byggeriet af Fakta på det modsatte hjørne af gaden

og Tipstjenestens tilladelse til, at de kunne have tips og

lotto, har betydet, at eksistensgrundlaget for min kiosk

er væk. Udviklingen har kørt mig i sænk, og der skal nye

tanker og kræfter til. Den nye ejer vil etablere en spillehal

i vores nuværende opholdsrum og håber dermed på

6

at få en rentabel forretning igen. Men! Det skuff er mig

dybt, at Tipstjenesten med kold hånd fj erner min kiosks

overlevelsesmuligheder, siger Anny Jensen.

Blomster til Kioskkællingen giver glæde

– Lige så skuff et jeg er over Tipstjenestens behandling,

lige så glad er jeg for de mange blomster, som kunderne

hele tiden kommer med. Det er blomster hjemme fra haven

eller dem, som en af kunderne køber hver uge hos

”Blomsterkællingen” og giver til ”Kioskkællingen” Det

gør mig glad og giver mig oplevelsen af, at jeg gør en

forskel i det lokalsamfund, som jeg dagligt betjener.

Det lille socialkontor

– Jeg er en blanding af købmand, sjælesørger og socialrådgiver

i dagligdagen. Folk køber deres avis, ordner

deres tips og lotto eller indkøber andre ting i min kiosk.

Samtidigt betror de mig godt og ondt fra deres hverdag.

▼ Gennem en snak og en telefonopringning fi k Anny Jensen

og NBL’s formand Hanne Nielsen løst en problemstilling,

som Anny Jensen havde arbejdet med i fl ere år.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


▲ Blomsten til ”kioskkællingen” var en varm hilsen til kioskejer

Anny Jensen, Møllevangens Kiosk i Vejle, fra en trofast

kunde.

De kommer til mig, når de har mistet en ven, kæreste,

mand og spørger mit til råds, hvis der er ting fra kommunen

eller f.eks. fagforeningen, som de ikke forstår. Jeg

gør, hvad jeg kan for at hjælpe dem og fi nde ud af, hvor

de skal henvende sig for at få den optimale hjælp, siger

Anny Jensen og understreger, at hendes kiosk altid har

været et hyggeligt, rart, venligt, varmt og nostalgisk sted

for lokalområdet at komme i.

To røverier har givet erfaringer

Anny Jensen kigger koncentreret op på skærmen fra

video-overvågningsskærmen, hver gang dørklokken

ringer. Hvem er det, der kommer ind, og er der forbehold,

der skal tages. For selv om godhed og livskvalitet

trives i kiosken, så har hun også to gange oplevet røveri.

En aften, da hun havde lukket forretningen og skulle

hjem, tog hun i døren for at lukke og låse den. Men med

døren kom der også en maskeret, knivbevæbnet mand,

som ville have udbyttet fra dagens salg. – Jeg tog ham i

kraven og sagde højlydt til ham, at her skal du ikke ind.

Da jeg så kniven, og han sagde til mig, at jeg ikke skulle

trykke på min mobiltelefon, så gav jeg ham en pose med

penge, og han forsvandt. At de fl este af pengene var i

min taske, viste han ikke, så hans udbytte blev beskedent,

siger Anny Jensen.

Blev holdt fast under røveri

– Midt på dagen kom to unge maskerede mænd ind i

forretningen og forlangte kassebeholdningen udleveret.

Den ene holdt mig, mens den anden ville tømme kassen.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011

▲ Anny Jensen ses her foran Møllevangens Kiosk, Vejle, som

hun har drevet gennem mange år. Nu har hun sagt stop og

solgt butikken efter at Tipstjenesten slagtede hende ved, at

give lov til tips, lotto og spil i supermarkedet på modsatte

hjørne.

7


8
(Fortsat fra side 7)

Ved et uheld væltede han kassen ned af disken, og pengene

røg ud over hele lokalet. Pengesedlerne og nogle

af mønterne blev samlet op, og ude var røverne igen.

Disse to episoder har gjort, at Anny Jensen altid har en

direkte sender til politiet på sig. Bliver der røveri igen, så

kan jeg ubemærket alarmere politiet, og hjælp vil hurtigt

være til stede, trøster Anny Jensen sig med.

En æra er forbi

Nu er Anny Jensens æra som kioskejer forbi, og nye udfordringer

venter hver dag. Et livsværk er afsluttet, og en

tager over for på en anden måde at sikre sig en indtægt.

En ting er dog sikkert, og det er, at Anny Jensen anbefaler

sin afl øser at blive medlem af NBL, hvor hun selv har

hentet stor støtte på mange måder. ■

Vi har noget, som supermarkederne ikke har, siger Anny

Jensen og præsenterer de mange takkekort og specialblade,

som kiosken sælger.

Som medlem af NBL får du blandt andet:

✓ Gratis ekstern advokatrådgivning

✓ Gratis psykologhjælp, hvis uheldet er ude

Vil du vide mere om Nærbutikkernes Landsforening,

så grib telefonen og ring 75 42 45 77,

skriv til info@nbl-landsforening.dk

eller smut forbi vores hjemmeside

www.nbl-landsforening.dk

Med venlig hilsen

Landsformand

Hanne Nielsen

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


Nestlé

bars

3 kolli ass.

5,60 inkl. moms

1 display

5,58

inkl. moms

144 Crunch Hvid

96 Kit Kat Chunky

120 Lion Bar

120 Kit Kat

Human

økologisk juice

3

kolli ass.

12,19inkl. moms

Corny

müsli bars

3 3k kkolli

ass.

4,27 inkl. moms


Godtgørelse

til lønmodtagere for manglende eller

mangelfuldt ansættelsesbevis

Advokat (L) Allan Sørensen, Hjerrild & Bisgaard

Højesteret har nu afsagt domme i tre sager om godtgørelse

til lønmodtagere for manglende eller mangelfuldt

ansættelsesbevis.

Det har siden lovændringen i 2007 givet anledning til

betydelig tvivl, efter hvilke kriterier godtgørelse skal udmåles

i disse type sager.

Den ene af sagerne (90/2009) angik alene dette spørgsmål,

som Højesteret tog principiel stilling til. Højesteret

angav herved, efter hvilke retningslinjer udmåling af

godtgørelsen bør ske.

Udmålingsprincipper

Højesteret udtaler:

"...Er et ansættelsesbevis behæftet med en eller fl ere

mangler, som er undskyldelige og uden konkret betydning

for lønmodtageren, gælder bagatelgrænsen i lovens

§ 6, stk. 2, således at en godtgørelse skal fastsættes

i intervallet fra 0 til 1.000 kr.

Foreligger der i øvrigt mangler ved et ansættelsesbevis,

eller er et sådant ikke udstedt, uden at forholdet har

haft konkret betydning for lønmodtageren, bør en godtgørelse

som udgangspunkt fastsættes til et beløb på op

til 5.000 kr., afhængig af forholdets karakter. I mangel af

særlige holdepunkter for at gå op eller ned bør godtgørelsen

fastsættes til 2.500 kr. For at gå ned – og eventuelt

efter omstændighederne helt undlade at tilkende en

godtgørelse – taler, at arbejdsgiveren uden videre retter

for sig efter, at forholdet er påtalt. Et moment, som taler

for at gå op, kan omvendt være, at arbejdsgiveren undlader

dette.

I tilfælde, hvor der er opstået tvist om ansættelsesforholdet

eller konkret risiko herfor, som korrekt opfyldelse

af oplysningspligten kunne have afværget, bør en godtgørelse

som udgangspunkt fastsættes til et beløb på op

til 10.000 kr., afhængig af forholdets karakter og betydning.

I mangel af særlige holdepunkter for at gå op

eller ned bør godtgørelsen fastsættes til 7.500 kr. Som

momenter, der taler for at gå op, kan f.eks. nævnes, at

ansættelsesbeviset indeholder vilkår, som er vildledende

i forhold til lønmodtagerens retsstilling efter lov eller

10

overenskomst, at pligtforsømmelsen konkret har medført

risiko for tab af rettigheder, herunder for tab af ikke

ubetydelige lønbeløb, at der ikke er tale om et enkeltstående

tilfælde, eller at arbejdsgiveren ikke har rettet for

sig efter, at forholdet er blevet påtalt. Omvendt taler det

for at gå ned, at forholdet er af mindre betydning eller

undskyldeligt, eller at der er tale om et enkeltstående tilfælde.

Foreligger der skærpende omstændigheder, såsom

arbejdsgiverens bevidste forsøg på at omgå lønmodtagerens

rettigheder eller vedholdende passivitet over for

gentagne opfordringer til at udstede et ansættelsesbevis,

kan godtgørelsen udmåles til et beløb på op til 20 ugers

løn, afhængig af manglens eller manglernes karakter og

betydning. Udmåling af godtgørelser på over 25.000 kr.

bør dog være forbeholdt særligt grove tilfælde, som

samtidig har udsat lønmodtageren for risiko for at lide

betydelige tab.

Foreligger der fl ere successive overtrædelser af ansættelsesbevisloven,

f.eks. hvor en lønmodtager har modtaget

fl ere ansættelsesbeviser, som er behæftet med mangler,

bør der foretages en samlet konkret vurdering..."

Det ligger således klart nu hvilke udmålingsprincipper

som er gældende ved manglende eller mangelfulde ansættelsesbeviser,

og der ikke længere hersker tvilv omkring

størrelsen af godtgørelserne efter Højesterets udtalelser.


Årets tanketorsk 2010

fra et medlem!

Og så har Told og Skat pludselig fået øjnene op for

ulovligt salg af slik, nu hvor de tror, de har stoppet

ulovligt salg af øl og vand??? – Genialt!!!

Jeg har (havde) en kunde, der næsten dagligt købte

12 dåseøl – men så kom der lige én forbi på byggepladsen

og solgte nogle rammer fra Tyskland...

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


HUSK

DELEGERET!

FORSAMLING

Der indkaldes til ordinær delegeretforsamling

i Nærbutikkernes Landsforening

TIRSDAG DEN 24. MAJ 2011

på Den Gamle Kro, Odense

– se nærmere i næste nummer af NB bladet

VELKOMMEN TIL SÜGRO’S INSPIRATIONS

- OG FORÅRSMESSER 2011

Vi er klar med de stærkeste messetilbud, nyheder og inspiration fra de 50 største leverandører

samt vinsmagning, konkurrencer og lækker gratis forplejning alle messedage igennem.

Mød Team Sügro Syd. Torsdag d. 3. marts

Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld

Tilmeld dig på telefonnummer 73 56 16 66

Mød Team Sügro Nord.

Mandag d. 7. marts & Tirsdag d. 8. marts

Houlkær Hallen, Odshøjvej 17, 8800 Viborg

Tilmeld dig på telefonnummer 97 85 11 00

Mød Team Sjælland. Torsdag d. 10 marts

Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446,

2650 Hvidovre

Tilmeld dig på telefonnummer 43 99 38 10

Vi glæder os til at se dig

- se mere om Sügro på www.sugro.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011 11


styrker de danske butikker

PBS er gået sammen med norske BBS og Teller, og de

tre selskaber er blevet til koncernen Nets. Det tredje

selskabsnavn, Teller, bevares som datterselskabsnavn i

Nets-koncernen.

Selvom sammenlægningen betyder, at PBS bliver større

og stærkere, vil en af de helt centrale opgaver fortsat

være at sørge for eff ektive og sikre betalinger i danske

butikker og for danske forbrugere. Den nære kontakt til

de mange danske kunder vil som altid være omdrejningspunktet

for virksomheden, understreger Senior Manager

Jens Damgaard fra Teller:

”Faktisk er en af de vigtigste grunde til den dansknorske

sammenlægning, at vi får endnu mere styrke til

fortsat at udvikle os og skabe nye services til fordel for

kunderne på vores hjemmemarkeder. Og til at sikre, at

Nordens førende leverandør af betalingsservices også i

fremtiden har nordiske rødder og fokus på Danmark og

danske butikker.”

Teller er også Nets

Teller har alle aktiviteter, der vedrører kortindløsning. Det

betyder, at de danske butikker i fremtiden vil møde det

røde Teller-navn med det gule, blå og røde logo i de fl este

af de situationer, hvor de hidtil har været vant til PBSnavnet.

For eksempel indgår butikkerne fremover deres indløsningsaftale

med Teller, og det er også Teller, der udsender

opgørelser og diverse servicemeddelelser. Desuden

vil Teller om kort tid lancere et månedligt nyhedsbrev

specielt til danske butikskunder.

”Bag det nye navn og logo står de samme mennesker,

der leverer den samme gode service, som butikkerne

kender fra PBS-tiden. Så jeg er sikker på, at kunderne hurtigt

bliver trygge ved det nye, og at de vil opleve, at vi er

ligeså tætte på dem som hidtil, selvom vi bliver større og

mere nordiske,” fortæller Jens Damgaard.

Interessen for internationale kort stiger fortsat

Med et stærkt kundegrundlag i Danmark og Norge tilbyder

Teller indløsning af en bred vifte af internationale

betalingskort til butikker i hele Norden. Teller er den kortindløser

i Norden med fl est kortindløsningsaftaler med

forretninger.

12

”I Teller kan vi tydeligt mærke, at dagligvarehandelen

for alvor har åbnet dørene også for de internationale betalingskort.

Det er en naturlig reaktion fra forretningernes

side på, at stadig fl ere danskere har fået et eller fl ere

internationale kort, som de naturligvis gerne vil kunne

bruge så mange steder som muligt. Derfor ser vi, at stadig

fl ere købmænd og supermarkeder vælger at tage

imod de internationale kort – også i erkendelse af de

mange fordele, der kan høstes for butikkerne,” fortæller

Jens Damgaard.

Udenlandske turister, der besøger Danmark, er naturligvis

også glade for butikker, der tager imod de internationale

kort, og for butikkerne selv er der kontante fordele:

• Gennemsnitskøbet er 70 % højere end med kontanter.

• Betalingskortet kan øge impulssalget i din forretning

• Færre kontanter i forretningen

• Forskellig valuta uden problemer

Førende leverandør af terminaler

Selvom butikkerne fremover som oftest vil møde Tellernavnet,

når de kommunikerer med Nets, så er der en

enkelt vigtig undtagelse. Alt, hvad der har at gøre med

kortterminaler, hører under Nets-divisionen Merchant

Solutions, og her er det Nets-navnet, butikkerne vil

møde. Nets Merchant Solutions er i dag en af Nordens

førende leverandører af terminalløsninger til fysiske butikker

og betalingsløsninger til e-handel. Og herudover

leverer Nets en lang række tillægsservices, som hjælper

med at forenkle betalingsprocessen for butikker både i

Danmark og i resten af Norden. ■

Ny aldersgrænser i 2011

Sundhedsstyrelsen har på et møde orienteret NBL

om, at de ny aldersgrænser for hhv. stærk alkohol (fra

16,5%) samt smertestillende håndkøbsmedicin forventes

at træde i kraft 7. marts 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejder nye

skilte m.v. rettet mod såvel medarbejdere som forbrugere.

Butikkerne vil automatisk modtage informationsmateriale

1-3 uger før de nye aldersgrænser

træder i kraft.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


Alt hvad du

behøver ...

... er Dansk Handelsblad, så

er du “klædt på” med alt,

hvad der er at vide om

dagligvarehandlen.

Dansk Handelsblad er det uundværlige medie for alle, der arbejder

professionelt i og med dagligvarehandlen.

Avisen

Vores ugentlige avis, har ikke alene fået et nyt design, men også en mere

skarp profil. Her får du nyheder, baggrundsartikler og reportager fra hele

dagligvarehandelen. Vi følger branchen tæt og giver dig både de kritiske historier

og indblik i den nyeste udvikling. Flere gange er avisen udvidet med

en temasektion - eksempeltvis UDBLIK, der giver dig viden og inspiration

fra dagligvarehandelen i udlandet. Andre sektioner går tæt på den nyeste

udvikling inden for fødevarebranchen, eller vilkårene for f.eks. nærbutikkerne.

Magasiner

Ud over den ugentlige avis udgiver vi også en række temamagasiner, hvoraf

det mest kendte er “Hvem er hvem”, som er din guide til nøglepersoner og

data i hele dagligvarebranchen. Andre temamagasiner går i dybden med

f.eks. fødevaretrends, butikken som medie, eller andre spændende emner.

Online og offline aktiviteter

Vi har relanceret vores website i et nyt design og med nye funktioner, ktioner, så

den nu er et centralt element i vores mediepalette. Her vil du dagligt

blive opdateret på nyheder, du kan læse artikler online, og du får

information om forskellige spændende aktiviteter.

4 ugers prøveabonnement

Det er faktisk lidt svært i få ord, at fortælle om alle de

fordele, der er ved et abonnement på Dansk Handelsblad.

Derfor vil vi gerne tilbyde dig et gratis abonnement i

4 uger. Så har du mulighed for, at prøve os af helt uforpligtende.

Du skal blot sende en SMS med teksten

“Handel” til 1204 - det koster alm. SMS takst. Tjenesten en

leveres af Dansk Handelsblad. Du kan også bestille

direkte på www.dhblad.dk

Fenrisvej 11 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 80 11 · info@dhblad.dk · www.dhblad.dk

Prøv den

GRATIS

i 4 uger

Send “Handel” til 1204

Det koster alm. SMS takst

Du kan også bestille direkte på:

www.dhblad.dk

www.sputnikreklame.dk


Q8 sparer 10% energi

på sine servicestationer

Varmepumper, LED-belysning, nye typer kølere i butikken og loftsvinduer med dagslys

skal give 10 pct. besparelser. Det svarer til energiforbruget hos 450 bilister

eller 1.350 danskere.

Selvom man er olieselskab og lever af at sælge brændstof

og olieprodukter, kan man sagtens gøre en indsats

for klima, miljø, CO² udledningen og selskabets egne

energiudgifter.

Det er Q8 et godt eksempel på. Olieselskabet har nemlig

en erklæret klimastrategi, der nu for alvor bliver rullet

ud i praksis på Q8s servicestationer og F24 automattankanlæg

i Danmark. Målet er at spare 10 pct. på energiforbruget

inden udgangen af 2011*.

”Vi har arbejdet med energiforbedringerne i to år. Undervejs

har vi trukket på eksperter og gennemført en

række studier, der afdækkede muligheder og relevans.

Nu er vi på plads med et program, der lever op til Q8s

klimastrategi med 10 pct. energibesparelser,” forklarer

projektleder Morten Uttrup fra Q8.

Fem tiltag giver 10 pct.

Q8 opnår først og fremmest sine besparelser gennem

fem tiltag, der indføres trin for trin, når de enkelte ser-

14

Foto: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

vicestationer skal bygges om med Qvik To GO convenience

butikker:

• Grundbelysning i butikkerne udføres med strømbesparende

LED paneler. Belysningens styrke tilpasses

automatisk dagslyset og dæmpes med 50 pct. ved solopgang.

• Q8 indfører strømbesparende kølere og frysere i butikkerne.

Kølereoler forsynes med låger og LED-belysning.

• Varme og airconditioning i Q8-butikkerne kommer fra

energibesparende varmepumper, der erstatter elektrisk

varme og oliefyr. Varme i bilvaskehallen genereres

af overskudsvarme fra butikkens kølekompressorer,

hvor det er muligt.

• Ovenlys-vinduer indføres, hvor det er muligt. De kan

supplere den elektriske belysning ved at lede naturligt

dagslys ind i butikkerne.

• Q8 opretter en Klimaskole, hvor selskabets medarbejdere

lærer at være mere energibevidste på deres arbejdsplads.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


Erfaringer fra grøn teststation

Siden efteråret 2009 har Q8 prøvekørt sine energi-initiativer

på en servicestation på Tagensvej i København.

En station, som hurtigt er blevet landskendt for sin gratis

cykelplejeplads, der bruges af både lokale cyklister og af

cykelentusiaster på gennemfart.

Stationen er blevet en stor succes for Q8, der allerede

efter to måneders drift kunne konstatere, at den brugte

36 pct. mindre energi end en normal servicestation.

Ikke alle initiativer og tiltag fra Tagensvej har dog vist

sig at kunne rulles ud i hele Q8s netværk af servicestationer.

I hvert fald ikke i første ombæring:

”Vi ønsker, at der skal være fornuft og økonomisk relevans

i de miljømæssige tiltag, vi foretager. Nogle af

dem kræver større investeringer, og de skal kunne tjene

sig hjem igen. På grund af det danske afgiftssystem kan

det være ret svært, og derfor indfører vi f.eks. ikke solcelleanlæg,

vindturbiner og regnvandsopsamling på nuværende

tidspunkt,” forklarer Morten Uttrup.

Ikke småpenge

10 pct. energibesparelser på Q8s servicestationer landet

over lyder måske ikke af så meget, men sætter man tallet

lidt i perspektiv, bliver det pludselig til en masse.

27. FEBRUAR - 2. MARTS 2011 I BELLA CENTER

FOODBALANCE

HOTEL * RESTAURANT & CATERING

INTERNATIONAL FOOD FAIR OF SCANDINAVIA

COPENHAGEN WINE & SPIRITS SHOW

STORKØKKEN

TEMA11.DK

KØBER DU EN EVENTBILLET HOS DSB, KAN DU FÅ 20% RABAT PÅ TOG,

NÅR DU KOMMER UDENFOR HOVEDSTADSOMRÅDET.

Q8s årlige energiforbrug på sine stationer** er på ca.

27.000.000 kilowatt timer pr år (kWh/år), så besparelsen

bliver på 2.700.000 kW/h pr. år.

• Det svarer til en besparelse på 13.500 tons CO² pr. år

• Eller til det årlige energiforbrug for 1.350 danskere

• Eller det årlige forbrug fra ca. 450 personbiler

Initiativerne til energibesparelser på Q8s servicestationer

landet over er et centralt element i Q8s omfattende

mission omtankestrategi , der gennemstrømmer alle Q8s

aktiviteter over for miljø, kunder, medarbejdere, klima og

samfundet.

* Q8s danske klimastrategi forpligter virksomheden til

inden udgangen af regnskabsåret 2010/2011 at påvise

en reduktion i energiforbruget på 10 pct. målt i forhold

til regnskabsåret 2008/2009.

** Forbrugstallene omfatter 118 af Q8s servicestationer.

Q8 har i alt 176 Q8 servicestationer og 62 F24 automattank-anlæg.

Totalforbruget og besparelsen i hele

Q8-netværket vil derfor være større end de opgivne

tal.


Tyveri af designprodukter

eff ektivt stoppet med tågesikring

Designvirksomheden Bell Xpress havde stribevis af indbrud,

hvor tyvene forsvandt med de kendte Jacob Jensen-produkter,

virksomhedens computere og uerstattelige

prototyper. Det er nu stoppet med eff ektiv tågesikring.

13 indbrud på et år var den ubehagelige rekord hos Bell

Xpress før de fi k sikret deres lokaler i et mindre industrikvarter

i Østjylland.

”Tidligere havde vi ofte indbrud i vores administration.

Men efter vi fi k udbygget tyverialarmen med tågesikring,

har der ikke været indbrudsforsøg hos os. Kun ved glemsomhed

er de to gange blevet aff yret af personalet,” fortæller

administrerende direktør Bo Frandsen, Bell Xpress,

der er en af Danmarks markante design-producenter.

Prototyper forsvandt

”De mange indbrud var meget ubehagelige. Vi mistede

en del af produkterne i vores showroom samt pc’er og

andet fra vores kontorer. Men værst af det hele var, at

tyvene ved et af indbruddene også stjal en samling af

prototyper på nye designprodukter. Det var meget irriterende.

Og helt meningsløst - prototyperne har jo ingen

værdi for andre end os selv,” uddyber han.

For at stoppe rækken af indbrud fi k Bell Xpress installeret

tågekanoner, der eff ektivt har stoppet de irriterende

indbrud. Kun to gange har der siden været tyve på spil,

hvor det nærmest virker som om de ikke har set mærkaterne

på ruderne. Tågen stoppede dem, før de fi k tid til at

fj erne værdierne. Så nu kan virksomheden koncentrere

sig om produkterne og eksporten.

”Og når man nu arbejder med design i verdensklasse,

gør det jo ikke noget, at selv vores tågekanoner er så elegante,

at vi kan have den hængende i vores showroom,

hvor alverdens kunder kommer på besøg” smiler Bo

Frandsen.

Eksport til mere end 30 markeder

Bell Xpress har specialiseret sig i produktion og distribution

af JACOB JENSEN designprodukter, som Jacob Jensen

og nu hans søn Timothy Jacob Jensen står bag. Produkterne

er kendte og meget populære herhjemme, men

bestemt også meget populære i udlandet med eksport

af til over 30 lande I verden. De vigtigste 10-12 markeder

ligger i Europa, mens Japan er det største marked uden

for Europa.

16

”Thailand og Malaysia har også vist stor interesse for

vores JACOB JENSEN DESIGN, og senest har vi blandt andet

i Hong Kong indrettet 30 shop-in-shop udelukkende

med vores produkter. Potentialet derude er meget stort.

Alene på den kinesiske østkyst bor der 500 millioner

mennesker, hvor af 20 millioner er dollar-millionærer,”

slutter Bo Frandsen.

Dansk kvalitet

Siden Protect blev etableret i 2001 har man produceret

og installeret over 30.000 anlæg med tågesikring

over hele verden. De er installeret hos så vidt forskellige

kunder som undervisningsinstitutioner, optikere, guldsmede,

radio-/TV- og IT-forhandlere, tankstationer og i

sommerhuse. Blandt andet har Jyske Bank ladet sine 120

afdelinger sikre med tågekanoner, så bankernes dyre

møbler, AV- og IT-udstyr ikke bliver stjålet. På samme

måde har f.eks. Georg Jensens design-forretning på Strøget

i København sikret sig med tåge, ligesom Q8, JYSK og

REMA 1000 har sikret deres butikker.

Den lokale kontakt til kunderne varetages af et landsdækkende

net af certifi cerede alarminstallatører og forhandlere,

som besidder stor kompetence og erfaring inden

for installation og drift af Protects produkter. ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


NærButikkernes

Landsforening

– Et medlemskab der betaler sig!

I fællesskab kan store byrder løftes og give alle fordele. Et medlemskab af NBL

byder på hjælp til løsning af mange problemstillinger i dagligdagen og adgang til

store rabatter og besparelser.

NBL er:

garant for, at netop dine interesser bliver varetaget optimalt

en ikke politisk brancheorganisation

repræsenteret i alle relevante udvalg

i forbindelse med hele branchens leverandørkreds

permanent medlem af Danske Spils 2 forhandlerudvalg.

din repræsentant ved behandling af lovstof, der vedrører branchen

udgiver af månedlig brancheblad

udgiver af årlig Håndbog med relevant lovstof, skemaer til APV,

politianmeldelse og meget mere

udlejer af eget sommerhus i Skagen

NBL tilbyder medlemmerne:

psykologhjælp til ejer og medarbejdere hvis uheldet rammer en

gratis konsulentbistand

gratis rådgivning fra advokat med fx personalejura

gratis rådgivning af revisor

rabatter på overnatning på Best Western Mercur Hotel, København

rabat på overnatning på Best Western Richmond Hotel, København

rabat på alle former for tryksager fra Grafi sk Hus, Løgstør.

rabat hos TDC. Telerabat aftale giver 30 % rabat på både national og

international fastnettrafi k og 5% rabat på opkald til mobiltelefoner.

NBL samarbejder med:

en række af andre organisationer vedrørende dine betingelser for salg af

magasiner, blade, aviser, tobak, rygeartikler, vin, konfekture, øl og vand m.v.

Dansikring Direct A/S – alt i sikring af butikken

WinKASPro – i alt omkring økonomistyring

ASE – A-kassen for selvstændige

Sügro – alt i dagligvarer

UniGros – alt i dagligvarer

Dansk Indkøb – alt i dagligvarer

Swedbank om kortindløsning

OptimAir vedr. rygekabiner. Der gives 10% rabat

Købstædernes Forsikring om skræddersyede forsikringsdækninger

til konkurrencedygtige præmier.

ProLøn

NETS

Yderligere information om Nærbutikkernes Landsforening kan fås ved

henvendelse til landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening,

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum. Tlf. 75 42 45 77. Fax. 98 66 45 77.

E-mail: hn@nbl-landsforening.dk. Web: www.nbl-landsforening.dk

Medlemskab ønskes indgået af:

Forretningsnavn:

Navn:

Adr.: Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:


EuroShop 2011

Siden det første arrangement i 1966 har EuroShop indtil

i dag udviklet sig til detailhandlens globalt førende

messe for investeringsgoder. Mens 331 udstillere deltog i

1966, heraf kun 55 internationale, var der på den seneste

messe i 2008 1895 udstillere fra 48 lande, som tilsammen

dækkede et udstillingsareal på over 100.000 m² netto.

Omkring 105.000 fagbesøgende fra alle 5 kontinenter

kom i 2008 til Rhinen. EuroShop er toneangivende i kvalitet,

alsidighed og internationalitet. Mange udstillere afpasser

bevidst deres produktnyheder og deres udbudssortiment

efter EuroShop. Messens særlige betydning

fremgår også klart af den høje internationaliseringsgrad

på over 60% på fagbesøgersiden, som samtidig er bevis

for dynamikken i den globale tidsalders internationale

detailhandelsrelationer.

EuroShops stadige vækst i de forløbne fi re årtier skyldes

først og fremmest, at messen konsekvent har tilpas-

18

set sig detailhandlens vekslende behov. Dens udbud er

konstant blevet viderudviklet og udbygget. For trods

udstillernes enorme udbudsmangfoldighed at kunne garantere

en optimal, specifi k målgruppekontakt og sikre

alle besøgende en klar orientering har EuroShop siden

2002 været opdelt i de fi re selvstændige underområder

EuroConcept, EuroSales, EuroCIS og EuroExpo. Således

er temaerne på området for EuroConcept butiksbyggeri,

butiksindretning, belysningsteknik, gulvbelægninger,

arkitektur & store design plus kølemøbler og køleanlæg.

EuroSales er titlen på det segment, som præsenterer alle

facetter inden for visuel marketing, salgsfremme og POSmarketing,

mens der i sektoren EuroCIS præsenteres innovativ

IT og sikkerhedsteknik. EuroExpo forener på sin

side temaerne messekonstruktion, design og event.

Parallelt med det voksende udbudssortiment på

EuroShop har man også gennem årene hele tiden åbnet

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


for nye målgrupper, således at det i dag ikke kun er beslutningstagere

fra food og non-food detailhandlen, fra

konsumindustrien og industrien for investeringsgoder,

en gros handel og håndværk, der er repræsenteret på

besøgersiden, men også arkitekter, indretningsarkitekter,

designere, dekoratører, messeansvarlige, reklamefagfolk,

IT-ansvarlige plus servicepersonale fra bank- og

fi nanssektoren, der har gavn af EuroShop som vigtig informations-

og inspirationsplatform.

EuroShop bringer ikke bare udbud og efterspørgsel

sammen, men er samtidig verdens vigtigste detailforum

for ideer og meninger.

Således varter EuroShop 2011 da også op med utallige

særpræsentationer. EuroShop Designer Village giver

f.eks. arkitektbureauer og designstudios lejlighed til at

indhente idépakker om design for fremtidige shops og

informere sig om nye trends. I POPAI Village illustrerer

europæiske og globale POPAI (Point of Purchase Advertising

International) medlemsvirksomheder i fællesskab

den totale bredde inden for POP-marketing. Anerkendte

kongresser og prisuddelinger, som EuroShop Retail Design

Conference, International EuroShop POP Conference

og Retail Technology Award, cementerer EuroShops

position som globalt førende messe. Endvidere kan de

fagbesøgende i hele messeperioden gratis frekventere

tosprogede (tysk-engelsk) forumområder som ”EuroShop

Forum Architektur & Design”, ”POPAI Forum” og

EuroCIS Forum.

Nyt på EuroShop 2011 er ”MQ”-området, hvor fi gurproducenter

fra Premium-segmentet præsenterer sig. Her vil

i arkitektonisk tiltrækkende omgivelser kunne ses særligt

højkvalitative mannequiner til ekstraordinær produktiscenesættelse.

I 2011 vier EuroShop under titlen ”ECO-Park” for første

gang en egen platform til temaet vedvarenhed. Særshowet

realiseres i samarbejde med EHI Retail Institut.

Dermed tager EuroShop en vigtig udvikling i detailhandlen

op, idet interessen for alle temaer om vedvarenhed

er enorm. Via energieff ektive løsninger kan enorme

omkostningsbesparelser opnås med tilsvarende positive

indvirkninger på CO2 balancen. Det er samtidig et

fremragende marketingværktøj over for kunderne, som

stadig mere bevidst diskuterer temaet vedvarenhed. Foruden

udstillernes innovative løsninger i ”ECO-Park” byder

”ECO-Park-Forum” på en lang række baggrundsinformationer

og aktuelle diskussioner over temaet vedvarende

byggeri og indretning med fokus på detailhandlen.

Endnu en premiere løber af stabelen, dvs. et særshow

over temaet vedvarende produktudvikling, under mottoet

”Sustainovation – wie nachhaltige Innovationen

entstehen” (Sustainovation – hvordan vedvarende innovationer

opstår). Konceptet til showet er udfærdiget

af Messe Düsseldorf i fællesskab med de to virksomheder

Material ConneXion og brands&values. Ved hjælp af

en lang række eksempler langs den totale produktlivscyklus

(produktion, anvendelse, bortskaff else) gives en

imponerende fremvisning af potentialet i vedvarende

produktinnovationer med henblik på vækst og omkostningsbesparelser.

Initiativtagerne til udstillingen hjælper

virksomheder fra de mest forskelligartede brancher med

at realisere strategiske konkurrencefordele via forskellige

former for forretningspraksis. Foruden mange innovative

tematiske materialer viser Case Studies, hvordan virksomheder

kan få kunderne til at opleve temaet vedvarenhed

i deres produkter.

Hermed er EuroShop ikke bare den eneste Messe, som

viser samtlige detailhandlens investeringsgoder og bringer

udstillerne sammen med de vigtigste beslutningstagere

i detailhandlen og dens underleverandører og

partnere fra hele verden, men også et vigtigt trendbarometer,

som tidligt tager afgørende udviklinger op og

hvert tredje år byder den totale Retail-verden på kreativ,

innovativ og informativ inspiration af forskellig slags, på

samme tid og sted og i en direkte international sammenligning.


Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011 19


Pris pr. uge - højsæson (uge 23-35) kr. 4.000,- ekskl. rengøring.

Pris pr. uge - lavsæson (uge 36-22) kr. 3.000,- ekskl. rengøring.

Prisen er inklusiv strøm og vand. Prisen er beregnet efter gældende regler i skatteloven.

I skolernes sommerferie kan huset kun udlejes for én uge. Resten af året kan det lejes for mere end en uge.

Du kan altid se, hvilke uger sommerhuset er ledigt ved at gå ind på

www.nbl-landsforening.dk, klikke på ”Medlemsgoder” og vælge ”Sommerhus i Skagen”.

Sommerhuset har plads til 6 personer. Huset indeholder: Ét værelse med dobbeltseng, ét værelse med en 1,40 m seng og

ét værelse med 2 enkeltsenge. Derudover er der en barneseng samt en højstol. Et sommerhus, som bare har det hele... Dette

dejlige sommerhus er opført i 1999 med et boligareal på 103 m 2 samt et udhus på 6 m 2 . Huset ligger kun 800 meter fra Kattegat

med en dejlig badestrand. Der er ligeledes cykelsti fra Hulsig til Skagen ca. 10 kilometer, og der er togforbindelse til Skagen.

Adresse: Tranevænget 1, Hulsig, 9990 Skagen

Har du tænkt på, hvor og hvornår du skal holde ferie?

Det er allerede nu tid til at reservere NBL’s dejlige sommerhus i Hulsig ved Skagen.

Navn: Cpr-nr.:

Adresse: Medlemsnr.:

Postnr. + by: Tlf. privat:

Arbejdssted: Tlf. arbejde:

Jeg kunne tænke mig at leje sommerhuset i uge:

Udfyld skemaet og send det til: Nærbutikkernes Landsforening

Rønbjergvej 78

9681 Ranum

Tlf. 75 42 45 77

Fax 98 66 45 77

E-mail: info@nbl-landsforening.dk

20

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


Golf &

Oplevelser

– vi skræddersyer

din rejse...

Tilmeld dig vores

nyhedsbrev, og deltag

i lodtrækningen om

2x2 billetter til

Take That Live i

Parken den 16. juli

2011.

Vinderne udtrækkes

ultimo marts 2011.

Hver måned trækker

vi lod om 1 stk. rejsegavekort

på kr. 500,-.

Tilmeld dig ved at

sende navn, alder,

adresse og mail til

info@trip2golf.dk

eller via linket på

www.trip2golf.dk

Det nordjyske rejsebureau Trip2Golf, tilbyder dig golfrejser til hele verden, med mulighed for

at krydre din ferie med lidt ekstra i form af koncerter, vinsmagning eller en fodboldkamp.

Det er fjerde sæson Trip2Golf sender golfelskende og rejselystne danskere af sted til udlandet.

- Vi er utrolig glade for den opbakning vi har fået, og vi glæder os til at levere kvalitet og

service til endnu fl ere kunder fremover, udtaler indehaver Thomas Overgaard fra Trip2Golf.

Vi fi k desværre den værst tænkelige start i 2008, da Sterling gik konkurs og vi kom i klemme

med en masse billetter, fortæller Thomas Overgaard. Vi måtte afl yse fl ere rejser, hvor vi valgte

at give vore kunder pengene retur. Rigtig mange er heldigvis vendt tilbage og har efterspurgt

andre rejser. Primært golfrejser, men også rejser til fodboldkampe og koncerter er der interesse

for evt. i kombination med golf. I øjeblikket er Spanien, Portugal og USA de mest

efterspurgte golfrejsemål, slutter Thomas Overgaard.

Tilbud fra Trip2Golf – en uge i 5 stjernet

luksus på Spaniens største golfresort:

Pakken indeholder:

• Flytransport tur/retur fra Aalborg/

København/Billund til Malaga

• Transport af bagage og golfbag,

samt alle skatter og afgifter

• 7 overnatninger i delt dobbeltværelse

på La Cala***** incl. morgenmad.

• Golf på de tre baner Campo America,

Campo Asia og Campo Europa.

• Lejebil delt af 2 personer (Fiat Punto

eller lignende).

1 time i Spa centret


Ring og få en snak med os

eller besøg www.trip2golf.dk

Vi garanterer personlig og

seriøs rådgivning!

Hans Povlsens Vej 16

9200 Aalborg SV

Tlf. 3055 1020 · info@trip2golf.dk

www.trip2golf.dk

Pris pr. person

fra kr. 6.995,-

Marts og april, 4 runder golf og 1 spa

Maj, 4 runder golf og 1 spa

Juni, juli og august 5 runder og 1 spa

- Medlem af rejsegarantifonden nr. 1975


22

ASE er den største a-kasse

for selvstændige

-meld dig ind nu!

Uafhængighed betaler sig

Tlf. 7013 7013 • www.ase.dk

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere


– her handler vi professionelt

Storkunder er kunder, der køber for over 100.000 kr. i METRO om året,

og som derfor har særlige fordele, bl.a. login til METROs storkundeside

på www.metro.dk

Hvis dit køb i METRO tegner til at runde de 100.000 kr. på årsbasis,

kan du naturligvis også blive storkunde og dermed få adgang til en lang

række fordele.

I givet fald bedes du kontakte Kundeservice næste gang, du er i METRO.

Kundeservice vil så formidle kontakten til en af METROs storkundekonsulenter.• Nærbutikker med stor omsætning og

online søges

• Vi kender branchen

- spørg blot dine kollegaer

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA

Ring

COUR

til

& LYKKE

statsaut.

LA COUR

ejd.mægler

& LYKKE LA COUR

Gunnar

& LYKKE

Jørgensen

LA COUR & LYKKE

LA på COUR direkte & LYKKE telefon LA COUR 3330 & LYKKE 1058 LA COUR for & LYKKE en uforplig- LA COUR & LYKKE

LA tende COUR & samtale LYKKE LA COUR om & dine LYKKE muligheder.

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

www.LL.dk

VI KENDER BYEN - BYEN KENDER OS

Nørre Voldgade 19 • 1358 København K

Tlf. 33 30 10 50 • E-mail: post@lacourlykke.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011


Leverandørliste

LEVERANDØR WEB/MAIL TELEFON TELEFAX

CARLETTI A/S www.carletti.dk 87 49 02 00 87 49 02 01

CANDYNAVIA APS Ægte Finsk Lakrids www.candynavia.dk 86 81 45 15 86 81 65 16

Elvirasminde A/S www.elvirasminde.dk 87 93 70 70 87 93 70 60

Frima Vafl er A/S www.frimavafl er.dk 70 26 25 11 70 26 25 12

Haribo Lakrids A/S www.haribo.dk 56 76 22 00 56 76 22 61

Chokoladeværkstedet Jota A/S www.jotachokolade.dk 38 10 90 25

Super Gros, Convenience www.supergros.dk 72 33 11 12 72 33 12 98

Møn Bolcher ApS www.moenbolcher.dk 55 81 01 01 55 81 01 12

Nestlé Danmark A/S www.nestle.dk 35 46 01 23 35 46 02 34

Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S www.st-group.com 43 45 67 66 43 45 43 55

Candyland www.candyland.dk 43 56 10 23 43 56 10 33

Premier Is, Mejerigaarden A/S www.premier-is.dk 96 18 35 00 96 18 35 55

Scandinavian Sweet Center ApS www.scandinaviansweet.dk 86 28 46 66 86 28 52 55

Cadbury STIMOROL Danmark A/S www.stimorol.dk 72 15 12 00 72 15 12 01

Automat Fabrikkerne A/S www.automatfabrikkerne.dk 70 10 15 16

House of Oliver Twist A/S www.oliver-twist.dk 66 15 71 17 65 93 07 67

Mac Baren Tobacco Company www.mac-baren-info.com 62 21 31 17

Kontaktinfo

Kioskland

Bugattivej 18

7100 Vejle

Kædechef

Niels Andreæ

Tlf.

E-mail

Web

Tlf.

E-mail

76 41 64 40

kioskland@unigros.dk

www.kiosk-land.dk

42 22 55 42

niels@unigros.dk

UniGros

SÜGRO Danmark A/S

Tlf. 75 63 09 60 · Fax 75 63 09 40

SÜGRO NORD

Tlf. 97 85 11 00 · Fax 97 85 44 12

SÜGRO SYD

Tlf. 73 56 16 66 · Fax 74 56 32 10

SÜGRO SJÆLLAND

Tlf. 43 99 38 10 · Fax 43 99 28 72

SÜGRO BORNHOLM

Tlf. 56 95 33 85 · Fax 56 95 76 72

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Februar 2011 23


Bliv annoncør i NBL’s

brancheblad/håndbog

Vi vil tilbyde jer annoncering i Danmarks mest eftertragtede specialmagasin – et

brancheblad med et oplag på 5.000 eksemplarer på nuværende tidspunkt, og et

forventet oplag på 6.000 eksemplarer i andet halvår af 2011. NBL’s brancheblad er i

rivende udvikling og når ud til kiosker, nærbutikker, tankstationer, campingpladser

og mange fl ere i detailhandelen.

Et blad, som vi arbejder på, at der hvert kvartal er et specialtillæg til, i form af temasider

som Tyverisikring/overvågning/alarmer – Tobak/vine/spiritus/kaff e/te – Slik og

lækkerbiskner – Spil/automater/lotterier – Telefoni for blot at nævne nogle af de

tanker, der er gjort.

Nyt layout har givet bladet et løft – det journalistiske indhold er højnet – bredden

af informationer og artikler er vokset – kvaliteten er øget væsentligt og antallet af

blade, der sendes på markedet øges for hver udgivelse, da fl ere brancher henvender

sig om at få tilsendt branchebladet.

Det eneste, der ikke stiger, er prisen! Vi fastholder priserne fra 2010 i hele 2011, så

man får MEGET MERE for de samme penge.

I NBL’s fagblad fokuserer vi på vores medlemmers situation – lader folketingspolitikerne

udtrykke deres holdninger omkring lukkeloven, ryge- og alkohol politik og

meget mere – vi forsøger at være først med de sidste nyheder i branchen – laver

artikler om produktion af de varer, der forhandles inden for branchen – præsenterer

leverandører – lader vores medlemmer komme til orde gennem læserbreve m.v.

NBL’s brancheblad er kontakten mellem producent-/engros-leddet og forhandlerne.

Et meget læst blad, som inspirerer indkøberne, når de vælger leverandører.

NBL håndbogen er et vigtigt værktøj for hele forhandlerleddet. Et opslagsværk, som

kiosk- og butiks-ejerne tyer til, når det angår en lang række af juridiske spørgsmål og

procedurer m.v.

Igen i år tilbyder vi at annoncere i såvel NBL’s brancheeblad som Håndbogen. Kontakt NBL for at få tilsendt dt

materiale om annoncering. Skulle der være spørgsmål ål

vedrørende annoncering, så ring endelig til mig og vi

kan få en snak om tingene.

Vil I gerne have besøg af vores annoncekonsulent og/

eller undertegnede, så kommer vi gerne på besøg hos

jer.

Mange hilsener fra

Hanne Nielsen

Landsformand for Nærbutikkernes Landsforening

Leder – Nærbutikker skal styrkes

Side 3

Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening · Nr. 5 · September 2010 · Årgang 108

Kioskens Kioskens styrke styrke er er

at at gøre gøre en en forskel forskel

Hurtig psykologhjælp

Side 10

Læs mere side 6

Strukturdebat skal styrke NBL

Side 16

Magasinpost MMP

ID-nr. 42003

More magazines by this user
Similar magazines