Læs mere om de danske klynger og netværk - Billund ...

billunderhvervsfremme.dk

Læs mere om de danske klynger og netværk - Billund ...

Branding

Brandingstrategi

I samarbejde med Conexia PR og en række nøglepersoner indenfor energiomdet i Nordjylland har

EnergyVision udarbejdet en strategi for branding af nordjyske energikompetencer. I

kommunikationsstrategien er planlagt forskellige konkrete profilerings-initiativer, der løbende vil

blive realiseret.

Fyrtårne

I brandingstrategien er udpeget en række særlige nordjyske styrkepositioner indenfor

energiomdet. For hver af disse styrkepositioner vil der blive udarbejdet en ”fyrtårns”-strategi, der

udstikker retningen for en række forskellige kommunikationsaktiviteter. Hvert enkelt fyrtårn vil

tage udgangspunkt i et nyt eller det eksisterende netværk omkring styrkepositionen.

AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE

Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Nordjyske Kommuner, virksomheder inden for energiomdet,

erhvervsfremmeorganisationer

INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE

University of Oslo, OREEC, Oslo Teknopol, Forskningsparken – Oslo Innovation Center, Stavanger University

ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

74

NØGLEORD

Vindenergi, Solenergi, Geotermi, Bølgekraft, Biogas, Biomasse, Energioptimering, Energineutralt byggeri,

bæredygtige energisystemer, bæredygtig transport

KONTAKT

For yderligere information, kontakt venligst:

Projektkoordinator Esben Ahlmann Hjuler

Tlf. 9940 7340

E-Mail: eah@adm.aau.dk

Projektkoordinator Lene Horn,

Tlf. 9940 3650

E-mail: leh@adm.aau.dk

Læs mere på: www.energyvision.dk

7

More magazines by this user
Similar magazines