16.07.2013 Views

KURSUS 06/07 - Teologisk Pædagogisk Center

KURSUS 06/07 - Teologisk Pædagogisk Center

KURSUS 06/07 - Teologisk Pædagogisk Center

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEOLOGISK PÆDAGOGISK CENTER

Kursusprogram

Efterår 2011 og forår 2012

Indholdsfortegnelse:

Praktiske oplysninger 2

Kronologisk kursusoversigt 3

Tematisk kursusoversigt 6

Ekstra kurser, forår 2011 8

Kurser, efterår 2011 11

Kurser, forår 2012 54


PRAKTISKE OPLYSNINGER

TPC/side 2

Kursusprogram efterår 2011

For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password. Alle nuværende præster (i

kirkeministeriets database) har fået det tilsendt på mail og skal ikke oprette sig som ny bruger. Har man

glemt sit brugernavn og password, kan man få det genfremsendt ved at klikke på ”har du ikke brugernavn

og password”.

Når man er logget på kan man udover at tilmelde sig kurser, se hvilke kurser man allerede er tilmeldt og

hente kursusmateriale (deltagerlister, program, praktiske oplysninger og læsestof etc.).

Generelle praktiske oplysninger om TPC, ansøgning, ophold m.m. kan læses på hjemmesiden under

menupunktet ”Om TPC”.

Alle kurser annonceres med et underforstået ”ret til ændringer forbeholdes”. Man kan holde sig orienteret

på centrets hjemmeside, hvor det samlede program løbende opdateres i tilfælde af evt. ændringer

eller tilføjelser til de enkelte kursusprogrammer.

Bemærk! Nye kursusrækker annonceres så vidt muligt med fastlagte terminer for alle de efterfølgende

kurser. Med mindre andet oplyses ved det enkelte kursus skal der kun søges i forbindelse med kursusrækkens

første kursus. Ved optagelse underrettes provsti og stift om alle kursusrækkens terminer.

Adressen er www.tpcloegumkloster.dk

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT

EKSTRA KURSER FORÅR 2011

Kursusprogram efterår 2011

MAJ

0607 30a/11 Hjørring seminarium 8

30 38/11 Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog 9

JUNI

1 38a/11 Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog 9

14 – 15 36/11 Forum Musik Teologi: Musik i Marsklandet 10

EFTERÅR 2011

JULI

24 – 27 44/11 Båringmødet 11

AUGUST

15 – 19 45/11 Provstikursus for Hadsund provsti 12

15 – 19 46/11 Teologi og musik 13

15 – 19 47/11 Sjælesorg og spiritualitet fra neden 14

19 – 20 47a/11 Homiletisk arbejdsgruppe 15

22 – 26 48/11 Forsoning, 3 (psykologisk) 16

22 – 26 49/11 Provstikursus for Tryggevælde provsti 17

26 – 27 49a/11 Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden 18

29 – 02 51/11 Provstikursus for Næstved provsti 19

SEPTEMBER

01 – 02 52/11 Efteruddannelse af provster 20

05 – 09 54/11 Indledende konfirmationsforberedelse, 1 og 2 21

05 – 16 55/11 Kreativ prædikenforberedelse 22

09 55a/11 Homiletisk dag med Wilfried Engemann 23

12 ff. 03a/12 Lucifers Barn – Karen Blixen og kristendommen 52

12 – 13 79/11 Stiftskursus i Aalborg stift 51

12 – 16 56/11 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 4 24

12 – 21 57/11 Det Nye Testamente læst kronologisk 25

14 58/11 Studiedag for præster i psykiatrien 26

14 – 15 80/11 Stiftskursus i Aarhus stift 51

19 – 20 81/11 Stiftskursus i Viborg stift 51

19 – 23 59/11 Pædagogik og æstetisk – kunst og opdragelse 27

19 – 23 59a/11 Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne 28

21 – 22 82/11 Stiftskursus i Ribe stift 51

26 – 28 53/11 Unge og kirken: Unge i krise 29

26 – 30 60/11 Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 2 30

26 – 30 61/11 Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,2 31

26 – 30 62/11 Den sene Kierkegaard 32

29 – 30 63/11 Efteruddannelse af provster 33

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 3


TPC/side 4

Kursusprogram efterår 2011

OKTOBER

03 – 04 83.11 Stiftskursus i Odense stift 51

03 – 07 64/11 Provstikursus for Syddjurs provsti 34

03 – 07 65/11 Grundkursus i sjælesorg for præster, 4 35

03 – 14 65a.11 Studiekursus i Weimar 36

05 – 06 84.11 Stiftskursus i Haderslev stift 51

24 – 25 85.11 Stiftskursus i Roskilde stift 51

24 – 28 66/11 Ledelse, 3: folkekirkelig økonomi og personalejura 37

24 – 28 67/11 Retrætelederuddannelse 38

24 – 28 68/11 Præster i Kirkens Korshær 39

26 – 27 86.11 Stiftskursus i Lolland-Falster stift 51

31 – 04 70/11 Med Gud i krig? 40

31 – 02 71/11 Forum for supervisorer 41

NOVEMBER

01 – 02 87.11 Stiftskursus på Bornholm 51

03 – 04 71a/11 Efteruddannelseskursus for hospicepræster 42

07 – 08 88/11 Stiftskursus i København stift 51

09 – 10 89/11 Stiftskursus i Helsingør stift 51

11 – 12 72/11 Efteruddannelse af provster 43

14 – 18 73/11 Grundkursus i sjælesorg for præster, 2 44

14 – 18 74/11 Folkekirken i det offentlige rum 45

16 – 17 75/11 Fællesudvalget for kristendomsundervisning 46

18 – 19 78/11 Kirkemusikalsk arbejdskreds 47

21 – 25 76/11 Provstikursus for Rødovre-Hvidovre provsti 48

21 – 25 77/11 Den autofiktive Paulus og hans kristologiske univers 49

24 90/11 Netværk … vedr. selvmord og forebyggelse af selvmord 50

FORÅR 2012

JANUAR

02 – 06 01/12 Grundkursus i sjælesorg for præster, 3 54

02 – 27 02/12 Studiekursus: Symbolerne 54

08 – 13 03/12 Lucifers barn – Karen Blixen og kristendommen 52

09 – 13 04/12 Velfærdsstat og individ 54

09 – 13 05/12 Konfirmand Aktion 54

16 – 20 06/12 Prædikenprojekt 55

22 – 04 07/12 Fra alfa til omega 55

23 – 25 08/12 Indledende konfirmationsforberedelse, 2 55

25 – 27 09/12 Kirkens kommunikation 55

27 – 28 10/12 Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden 55

30 – 03 11/12 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 1 55

FEBRUAR

06 – 10 12/12 ”Less is more” Arbejdsgruppe om liturgisk fornyelse 56

06 – 10 13/12 Grundkursus i sjælesorg for præster, 1 56

20 – 24 14/12 Provstikursus for Herning Søndre provsti 56

20 – 24 15/12 Provstikursus for Skælskør provsti 56

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

27 – 29 16/12 Kirkelig undervisning og læring, 1 56

27 – 02 17/12 Supervisoruddannelse 57

MARTS

02 – 03 18/12 Teologi og filosofi med børn 57

05 – 09 19/12 Konfirmandundervisning af psykisk udviklingshæmmede og

opmærksomhedsforstyrrede 57

05 – 09 20/12 Sløk – efter eksistentialismen 57

07 21/12 Når angst og depression spiller med. Samtalen med den psykisk syge 57

12 – 16 22/12 Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 3 58

19 – 21 23/12 Arbejdsmøde for landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-

kirkesamarbejder 58

19 – 23 24/12 Johannesevangeliet 58

21 – 23 25/12 Grøn kirke i religionspædagogikken 58

26 – 30 26/12 Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,3 58

26 – 30 27/12 Provstikursus for Aalborg Østre provsti 58

26 – 30 28/12 Teologi og naturvidenskab 59

APRIL

10 – 13 29/12 De kirkelige handlinger 59

13 – 14 30/12 Kirkemusikalsk arbejdskreds 59

16 – 20 31/12 Ledelse 1: Folkekirkelig ledelse og organisation 59

16 – 20 32/12 Musikterapi 59

23 – 01 33/12 Reformation og humanisme 59

28 – 06 34/12 Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af keltisk spiritualitet 60

MAJ

07 – 11 35/12 Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 60

07 – 11 36/12 Provstikursus for Århus Nordre provsti 60

11 – 12 37/12 Dansk-tysk præstestævne 60

21 – 23 38/12 Hospitals- og sygehuspræster 60

23 – 25 39/12 Landskursus for sognemedhjælpere 60

24 – 25 40/12 Homiletisk netværk 61

29 41/12 Forum Musik Teologi 61

31 – 01 42/12 Kirkelig undervisning og læring, 2 61

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 5


TEMATISK KURSUSOVERSIGT

TPC/side 6

Kursusprogram efterår 2011

ALMEN TEOLOGI

Teologi og musik 13

Forsoning, 3 (psykologisk) 16

Kreativ prædikenforberedelse 22

Det Nye Testamente læst kronologisk 25

Lucifers Barn – Karen Blixen og kristendommen 52

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 2 30

Den sene Kierkegaard 32

Studiekursus i Weimar 36

Med Gud i krig? 40

Den autofiktive Paulus og hans kristologiske univers 49

Studiekursus: Symbolerne 54

Velfærdsstat og individ 54

Fra alfa til omega 55

Sløk – efter eksistentialismen 57

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 3 58

Johannesevangeliet 58

Teologi og naturvidenskab 59

De kirkelige handlinger 59

Reformation og humanisme 59

RELIGIONSPÆDAGOGIK

Båringmødet 11

Indledende konfirmationsforberedelse, 1 21

Pædagogik og æstetik – kunst og opdragelse 27

De store linjer og de mange stemmer. Stiftskurser i efteråret 2011 51

Unge og kirken 29

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII, 2 31

Konfirmand Aktion 54

Indledende konfirmationsforberedelse, 2 55

Kirkelig undervisning og læring, 1 56

Teologi og filosofi med børn 57

Konfirmandundervisning af psykisk udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede 57

Arbejdsmøde for landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 58

Grøn kirke i religionspædagogikken 58

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,3 58

Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 60

Landskursus for sognemedhjælpere 60

Kirkelig undervisning og læring, 2 61

SJÆLESORG

Sjælesorg og spiritualitet fra neden 14

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 4 24

Studiedag for præster i psykiatrien 26

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

Grundkursus i sjælesorg for præster, 4 35

Retrætelederuddannelse 38

Forum for supervisorer 41

Efteruddannelseskursus for hospicepræster 42

Grundkursus i sjælesorg for præster, 2 44

Netværk … vedr. selvmord og forebyggelse af selvmord 50

Grundkursus i sjælesorg for præster, 3 54

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 1 55

Grundkursus i sjælesorg for præster, 1 56

Supervisoruddannelse 57

Når angst og depression spiller med. Samtalen med den psykisk syge 57

Musikterapi 59

Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af keltisk spiritualitet 60

Hospitals- og sygehuspræster 60

PRAKTISK TEOLOGI I ØVRIGT

Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog 9

Forum Musik Teologi 10

Homiletisk arbejdsgruppe 15

Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden 18 - 55

Homiletisk dag med Wilfried Engemann 23

Ledelse, 3 37

Folkekirken i det offentlige rum 45

Fællesudvalget for kristendomsundervisning 46

Kirkemusikalsk arbejdskreds 47

Prædikenprojekt 55

Kirkens kommunikation 55

”Less is more” Arbejdsgruppe om liturgisk fornyelse 56

Kirkemusikalsk arbejdskreds 59

Ledelse 1 59

Homiletisk netværk 61

Forum Musik Teologi 61

SÆRLIGE GRUPPER

Hjørring seminarium 8

Provstikursus for Hadsund provsti 12

Provstikursus for Tryggevælde provsti 17

Provstikursus for Næstved provsti 19

Efteruddannelse af provster 20 – 33 - 43

Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne 28

Provstikursus for Syddjurs provsti 34

Præster i Kirkens Korshær 39

Provstikursus for Rødovre-Hvidovre provsti 48

Provstikursus for Herning Søndre provsti 56

Provstikursus for Skælskør provsti 56

Provstikursus for Aalborg Østre provsti 58

Provstikursus for Århus Nordre provsti 60

Dansk-tysk præstestævne 60

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 7


EKSTRA KURSER, FORÅR 2011

TPC/side 8

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 30a/11

Religionspædagogik mellem system og livsverden.

Hjørring seminarium

6. maj – 7. maj 2011

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor, ph.d. Povl Götke

Deltagere: Studerende ved Hjørring Seminarium

Pris: 400 kr.

Kursets formål og indhold:

På kurset vil der blive sat fokus på religionspædagogik i forhold til Søren Kierkegaards eksistensfilosofiske

og Niklas Luhmanns systemteoretiske position. Religionspædagogikken vil også blive reflekteret i

lyset af globalisering og æstetisk dannelse.

Af programmet:

Eberhard Harbsmeier: 1. Kierkegaard og eksistenspædagogikken ~ 2. Religionernes teologi og interreligiøs

dialog ~ Povl Götke: 1. Luhmanns bidrag til pædagogikken ~ 2 Systemteori, religionspædagogik

og æstetisk dannelse.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 38/11

Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog Himlen i mine fodsåler

30. maj 2011 (Pastoralseminariet i København)

KURSUS 38a/11

Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog Himlen i mine fodsåler

1. juni 2011 (Pastoralseminariet i Århus)

En ny bønnebog til den personlige andagt er på vej. Himlen i mine fodsåler udkommer på forlaget Aros

den 18. maj.

I forbindelse med lanceringen (18. maj) vil der blive indbudt til et cafe-arrangement i København, hvor

kendte stemmer vil fortælle om dem selv og bøn. Der vil desuden blive indbudt til studiedage på pastoralseminarierne

i København og Århus. De arrangeres i et samarbejde mellem pastoralseminarierne,

TPC og den redaktionsgruppe, der har redigeret bogen, og finder sted i København mandag den 30. maj

og i Århus onsdag den 1. juni.

Redaktionsgruppen, der er nedsat af TPC, arbejder videre med anden del af projektet, som er en bønnebog

indeholdende to nye kollektrækker samt nye bønner til kirkelige handlinger og særlige gudstjenester.

Denne bog udkommer til maj 2012.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 9


KURSUS 36/11

Forum Musik Teologi:

Musik i Marsklandet

14. juni – 15. juni 2011 (i Løgumkloster)

TPC/side 10

Kursusprogram efterår 2011

Ved organist Jytte Lundbak og rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 14. maj 2011

Pris: 600 kr. (NB! Det gælder også præster)

Deltagere: Organister, præster og andre kirkelige medarbejdere

Kursets formål og indhold:

Form for musik og teologi er et årligt forum, hvor der i samarbejde med TPC drøftes emner i forholdet

mellem musik og teologi i samarbejde mellem organister og præster. Årets møde handler om orglet og

den slesvigske tradition for orgelmusik, og der indgår både foredrag, opførelse af musik og præsentation

af sønderjyske orgler.

Af programmet:

Musikforsker, professor Konrad Küster: Marskens orgelkultur – om orgelmusik i Nordtyskland/Danmark

~ Lektor, ph.d. Sven Rune Havsteen: Den lutherske musikanskuelse i det 16. og 17. århundrede

~ Historisk Musikgudstjeneste – musik af Liber Scholæ Ripensis, Johann Walter, Gallus Dressler,

Balthasar Resinarius, Heinrich Schütz og Dietrich Buxtehude. John Frandsen og ensemblet Convivium,

Ian Heilmann orgel, liturgi ved sognepræst Marianne Christiansen ~ Ekskursion til orgler i Sønderjylland

under ledelse af domorganist Birgitte Ebert og professor Konrad Küster.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSER EFTERÅR 2011

KURSUS 44/11

Lidenskab – magt og lyst.

Båringmødet

24. juli – 27. juli 2011

Ved lektor, ph.d. Povl Götke og Båringudvalget

Ansøgningsfrist: 22. juni 2011

Kursusprogram efterår 2011

Tilmelding: Løgumkloster Refugium, tlf. 7474-3301; mail@loegumklosterrefugium.dk

Pris: 2.630 kr.

Deltagere: Religionslærere, præster, sognemedhjælpere, seminarielærere, studerende og andre interesserede

Kursets formål og indhold:

Lidenskab er at ville ét, skriver Søren Kirkegaard. At ville ét uden tøven, uden tvivl eller hensyn, er en

mægtig drivkraft, som får mennesker til at gøre det umulige og det utænkelige. Lidenskaben frembringer

de største drømme og de største ødelæggelser. På årets Båringmøde vil vi rette blikket mod lidenskaben

på godt og ondt, i brændpunktet mellem engagement og besættelse.

Det er lysten, der driver værket, også i undervisningen. Den gode undervisning balancerer mellem

engagement og saglig distance, engagementet er den gnist i formidlingen, som kan gøre den levende

eller tage magten. Båringmødet 2011 har fokus på forholdet mellem lidenskab og tro, lidenskab og etik

og lidenskab og menneskeliv. Der er liv i lidenskaben, men er det sådan, at det menneske, der brænder

for ét, også brænder sine broer?

Af programmet:

Forlagsredaktør, cand.theol. Jeanne Dalgaard: Tro og konsekvens under Det Tredje Rige – et eksempel

(Dietrich Bonhoeffer) ~ Sogne- og feltpræst Lars Bom Nielsen: Livet i krigens lys ~ Prof.em.,

dr.theol. Kirsten Nielsen: ”Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud!” ~ Cand.mag. Jens-Peter Olesen,

University College i Nordjylland: Lidenskab: undervisningens glemte dimension ~ Forstander,

cand.pæd. Gunnar Kasper Hansen: ”Kærligheden er Gud – og vreden. Djævelen er smiger” (Emil Nolde)

~ Fhv. rektor Niels Thomsen: Johannes’ Åbenbaring – Det femte evangelium eller et rædselskabinet?

~ Sogne- og hospitalspræst Preben Kok: Hvorfor vil ingen være Klods Hans, når det er ham, der får

prinsessen? ~ Adjunkt og forfatter Ulrik Houlind Rasmussen: ”Thi Paradoxet er Tankens Lidenskab” –

Tænkning og lidenskab hos Søren Kierkegaard.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 11


KURSUS 45/11

Præst og person.

Provstikursus for Hadsund provsti

15. august – 19. august 2011

Ved lektor Benny Grey Schuster

Ansøgningsfrist: 13. maj 2011

Deltagere: Præster fra Hadsund provsti

TPC/side 12

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold:

Kurset vil fra forskellige vinkler sætte fokus på præstens arbejdsvilkår: hvor hentes de faglige og personlige

ressourcer, hvordan formidles de (bedre?) indad- og udadtil, og hvad siger sociologien og kunsten

om præsten – og dem han eller hun samarbejder med og er åndelig leder for?

Af programmet:

Seniorkonsulent, cand.scient.soc. Steen Marqvard Rasmussen, Landsforeningen af Menighedsråd: Menighedsrådsmedlemmers

religiøsitet. Metode og resultater fra en dansk undersøgelse ~ Cand.psych. Sabina

Pultz, stud.psych. Betina Jensen og cand.psych. Martin Skriver, Institut for Psykologi, KU: Narrativ

samtaleteknik ~ Klinisk psykolog Johannes Birkild: Kan præster leve uden stress? En psykologisk

vinkel på rollen og livet ~ Sygehuspræst Preben Kok: 1.-2. ”Og når min sjæl blev af sin grublen træt,

den hviled’ sig ved Fader Vor at bede” – en åndelig vinkel på rollen og livet ~ Lektor Erik Skyum Nielsen:

Præsten i ældre og nyere nordisk litteratur.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 46/11

Teologi og musik

15. august – 19. august 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved professor Thomas H. Troeger, professor Bine Bryndorff og rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 13. maj 2011

Pris: For andre end præster 3.965 kr.

Deltagere: Præster og organister

Kursets formål og indhold:

Musik og religion hører uløseligt sammen, men der er også et spændingsforhold og en frugtbar vekselvirkning

mellem musik og religion, mellem toner og ord. Kurset handler om forholdet mellem musik og

teologi – og den gensidige inspiration mellem dem. Dette forhold drøftes både teoretisk og aktuelt, især

med inspiration fra den amerikanske professor Thomas Troeger fra Yale, og forholdet indøves også

praktisk i en vekselvirkning mellem ord og musik i koncerter, musikgudstjenester og læsninger med

musik.

Af programmet:

Sognepræst, ph.d. Sanne Thøisen: Homiletik og æstetik med særligt henblik på amerikansk homiletik ~

Rektor Ole Brinth: Tekst og melodi i salmerne ~ Professor dr. Thomas Troeger, Yale University: 1.

Theology and Music – What Can Theology Learn from Music? ~ 2. Seminar and discussion of selected

texts ~ 3. The Beauty of Preaching ~ Musikgudstjeneste i Løgumkloster Kirke ~ Professor Bine Bryndorf:

Musik og teologi – hvad kan musikken lære af teologien? ~ Lektor, ph.d. Sven Rune Havsteen: 1.

Det teologiske grundlag for 1600-tallets kirkemusik (Harsdörfer og Frick) ~ 2. Musik og religion i det

19. århundrede ~ Orgelkoncert i kirken ved Bine Bryndorf ~ Eberhard Harbsmeier: Schleiermacher’s

og Kierkegaards musikfilosofi ~ Eberhard Harbsmeier og Christina Meißner: Musikalsk aftenandagt.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 13


KURSUS 47/11

Sjælesorg og spiritualitet fra neden

15. august – 19. august 2011

Ved præst og retræteleder Peter Ruge

Ansøgningsfrist: 15. maj 2011

Deltagere: Præster

TPC/side 14

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold:

Spiritualitet udfolder sig ofte i to strømninger: den ene idealistisk ”fra oven”, og den anden ”fra neden”

knyttet til lidelse og ydmyghed. Begge kan være frugtbare tilgange. I nutidig folkelig spiritualitet findes

imidlertid en tendens til primært at orientere sig efter længsler og perfektionsidealer – måske parallelt

med en generel tendens i samfundet.

På dette kursus vil vi fokusere på en spiritualitet, der er forankret i det ufuldkomne, det kropslige, det

syndige, det sårede og det skyggeagtige. Kurset lægger op til refleksion over, hvordan nutidig kristen

spiritualitet kan formuleres i pagt med reformatorisk tradition, således at man uden at afvise den folkelige

interesse kan præcisere en tydelig folkekirkelig position i feltet af spiritualitetsopfattelser i dag.

Samtidig vil vi overveje den betydning det har, at sjælesørgeren er i stand til selv at være opmærksomt

til stede ved sin egen smerte og ufuldkommenhed – og er vidende om erkendelsesmulighederne i dette

nærvær. Herved lægger kurset tillige op til dialog om spændingen mellem præstens ”hele menneske” og

det akademiske spor i den pastorale dannelse.

Af programmet:

Peter Ruge: 1. Spiritualitet fra neden – tradition og nutid ~ 2. Den negative teologi – og dens indre praksis

~ Sr. Regina König: Klosterets vej ~ Sognepræst Lene Højholt: 1. Meditativ bibellæsning over passionsberetningen

~ 2. Franciskansk spiritualitet. Afkald og livsglæde ~ Fhv. lektor Lars Bo Bojesen: Når

det onde er godt for noget. Erfaringer med det dæmoniske, reflekteret psykologisk og teologisk ~ Magister

i filosofi, Asta Fink: Lidelse og transformation ~ Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen: Mening i

eller med lidelse og smerte – i et nyåndeligt perspektiv ~ Pilgrimspræst og terapeut Annette Foged

Schultz: At være den du er – simul justus et peccator ~ Sygehuspræst Preben Kok: I din magtesløshed

udfolder Guds kraft sig helt ~ Cand.psych og ledelseskonsulent Pernille Thorup: Det ikke-dømmende

nærvær.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 47a/11

Homiletisk arbejdsgruppe

19. august – 20. august 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved lektor Ulla Morre Bistrup, rektor Mogens Lindhardt, rektor Hennig Kjær Thomsen, rektor Eberhard

Harbsmeier og sognepræst, ph.d. Sanne Thøisen

Deltagere: Indbudt gruppe

Af programmet:

Prof. Thomas Troeger, Yale University: The Beauty of Preaching ~ Sanne Thøisen: Bibelsk prædiken i en

efterbibelsk tid ~ Workshops over Wilfried Engemanns nye homiletik og prædikensamling ~ Koncert i

kirken ved organist Dennis Bang Fick ~ Oplæg af Henning Kjær Thomsen og Mogens Lindhardt: Prædiken

mellem retorik og dogmatik – aktuelle homiletiske udfordringer i en dansk kontekst.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 15


KURSUS 48/11

Forsoning, 3 (psykologisk)

22. august – 26. august 2011

TPC/side 16

Kursusprogram efterår 2011

Ved psykolog Gry Stålsett, Modum Bad og lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen

Ansøgningsfrist: 22. maj 2011

Deltagere: Præster

Kursets formål og indhold:

Fokus på dette tredje kursus i rækken vil være en undersøgelse af forsoningens psykologiske implikationer.

Hvad vil det sige at forsone sig med sig selv? Giver det mening at tale om forsoning, hvis der

ikke er nogen tredjepart? Hvordan interagerer psykologi og religion i et menneskes forsøg på at forsone

sig med sig selv, sit liv, sin skæbne? Kan man forsone sig med det onde? Skal man forsone sig med det

onde? Kan forsoning bestå i fortsat kamp?

Kurset vil bestå i en kombination af foredrag, gruppearbejde og selvstudie.

Detaljeret program vil blive lagt ud på nettet snarest.

NB: Dette kursus udgør den tredje i en række af tre ugekurser omhandlende forsoning ud fra tre forskellige

perspektiver: dogmatisk (forsoning mellem Gud og mennesker), sociologisk (forsoning mellem

mennesker) og psykologisk (forsoning med sig selv). Der gøres opmærksomt på at ansøgere som har

deltaget i de to foregående kurser vil have fortrinsret.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 49/11

Forkynd evangeliet – om nødvendigt med ord.

Provstikursus for Tryggevælde provsti

22. august – 26. august 2011

Ved lektor, ph.d. Povl Götke

Ansøgningsfrist: 19. maj 2011

Deltagere: Præster fra Tryggevælde provsti

Kursets formål og indhold:

Hvad er en luthersk præst i en evangelisk-luthersk kirke anno 2011? Hvordan formidle kristendom og

kirke på nutidens præmisser? Hvordan få alle ordene omsat og indsat i kroppen? For er det ikke lige

præcis kroppen, det hele handler om, med kristendommens tale om inkarnation og kødets opstandelse?

Og hvad er en krop egentlig for en størrelse?

Af programmet:

Rektor Eberhard Harbsmeier: At være evangelisk-luthersk eller reformert præst – et komparativt studie

~ Lektor, ph.d. Annika Hvithamar: ”En by i Rusland” – Om den russiske kirkens genopstandelse fra de

døde ~ Liturgiske øvelser ~ Post.doc., ph.d. Kristine Helboe Johansen: ”Ordet blev kød” – om at få sat

krop på ordene ~ Lektor Benny Grey Schuster: Kirkearkitekturens teologi ~ Redaktør, cand.theol. Jeanne

Dalgaard: Et samvirkende fællesskab mellem præst og menighed ~ Sognepræst og daglig leder Erik

Bang: ”Sådan gør vi det i Wiwe-Hadsund” ~ Sognepræst Eva Pedersen og sognepræst Kamilla Lundager

Bundgaard Nielsen: Kristus, konfirmander og kooperativ læring.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 17


TPC/side 18

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 49a/11

Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden

26. august – 27. august 2011

Ved lektor Elmo Due og generalsekretær Kåre Schelde Christensen

Deltagere: Indbudt gruppe

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 51/11

Pastoralteologi.

Provstikursus for Næstved provsti

29. august – 2. september 2011

Ved lektor Benny Grey Schuster

Ansøgningsfrist: 27. maj 2011

Deltagere: Præster fra Næstved provsti

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold:

Arbejdet som præst i folkekirken i dag vil blive belyst ud fra en dogmatisk, åndelig og kunstnerisk vinkel,

hvilket skal lede frem til nogle kollegiale drøftelser om det konkrete, praktiske arbejde i sogn og

provsti. Desuden vil der blive lejlighed til at diskutere og afprøve nogle af de nyeste bud på en samtidig

systematisk og praktisk teologi i form af Grønkjærs trinitetsteologi og Bidstrups ph.d. projekt om lejlighedstalernes

fornyede aktualitet som mødested mellem folk og kirke.

Af programmet:

Valgmenighedspræst, dr.theol. Niels Grønkjær: Den nye Gud ~ Sognepræst Jesper Stange: 1. Luthersk

embedssyn i dag ~ 2. Tekstgennemgang ~ Sygehuspræst Preben Kok: ”Og når min sjæl blev af sin grublen

træt, den hviled’ sig ved Fader Vor at bede” – en åndelig vinkel på rollen og livet ~ Workshops:

Præst-struktur, præst-kolleger og præst-menighed ~ Lektor Ulla Morre Bidstrup: 1.-2. Lejlighedstalerne:

teologi og praksis ~ Benny Grey Schuster: Kirkerummets teologi ~ Past.em. Johannes H. Christensen:

Præsten i tvivlens greb eller under dens nådegave? Belyst med filmklip.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 19


KURSUS 52/11

Kirken og det danske arbejdsmarked.

Efteruddannelse af provster

1. september – 2. september 2011

TPC/side 20

Kursusprogram efterår 2011

Ved konsulent, cand. mag., MBA, Kirsten Moesgaard og rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 1. juni 2011

Pris: 2.500 kr.

Deltagere: Provster

Kursets formål og indhold:

Folkekirken er i gang med at blive en integreret del af det danske arbejdsmarkedssystem. De senere års

lovgivning lægger sig op ad den almindelige danske lovgivning – både på det økonomiske område og på

personaleområdet. Det giver en række udfordringer og muligheder, men også ulemper i forhold til den

måde, folkekirken er indrettet på og den ledelsesform, kirken har. Ikke desto mindre er det sådan. Og en

række styringsredskaber er introduceret – herunder stifternes og de kirkelige institutioners præstationer,

som er målsat i resultataftaler. Den problemstilling gennemgås og drøftes på kurset

Af programmet:

Fuldmægtig, cand. jur. Kirstine Frank Jensen: 1. Den danske model – organisering af det danske arbejdsmarkedssystem

~ 2. Kirkens ”normalisering” og rollefordelingen i kirken i forhold til Arbejdsmarkedet

~ Folketingets ombudsmand, dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen: 1. Ansættelse og afsked i relation

til ansættelsesformer ~ 2. Forholdet mellem kirkeministeriet og finansministeriet ~ 3. Arbejdsrettens

funktion – ombudsmandsfunktionen ~ Kirsten Moesgaard: 1. Menighedsrådet som arbejdsgiver ~ 2.

Arbejdsmarkedspolitik omsat til konkret hverdag i sogn og provsti ~ 3. Fra målsætninger til job, løn og

arbejdstilrettelæggelse ~ 4. Gennemgang, oplæg og cases.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 54/11

Indledende konfirmationsforberedelse, 1 og 2

5. september – 9. september 2011, samt 23. januar – 25. januar 2012

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen

Ansøgningsfrist: 6. juni 2011

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere og andre undervisere i kirkelig undervisning samt lærere fra

sogne, som overvejer at etablere eller netop har påbegyndt indledende konfirmationsforberedelse

Pris: For andre end præster: 3.965 kr. for 1. del

Kursets formål:

Kurset skal klæde deltagerne på til at undervise minikonfirmander. Der vil være teori, ligesom også en

del praktiske øvelser og workshops indgår. Endvidere er der indlagt studietid i løbet af ugen således, at

den enkelte kursusdeltager har mulighed for at tilrettelægge et minikonfirmandforløb, der kan bruges i

den kommende sæsons undervisning af minikonfirmander.

Af programmet:

Bibliotekar Helle D. Kjeldsen: Gennemgang af TPCs bibliotek og øvrige religionspædagogiske resourser

~ Leise Christensen: 1. Introduktion til undervisningsmaterialer ~ 2. Introduktion til læringsstile og

deres anvendelse i kirkens undervisning af minikonfirmander ~ Fortæller Dorte Futtrup: At fortælle for

minikonfirmander ~ Musikpædagog Anne-Mette Riis: Dans og salmesang med minikonfirmander ~

Sognepræst Anna Helleberg Kluge: Kristuskrans med minikonfirmander ~ Sognepræst Kirsten Darø

Jensen: Religionspsykologi og børn.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 21


KURSUS 55/11

Kreativ prædikenforberedelse

5. september – 16. september 2011

TPC/side 22

Kursusprogram efterår 2011

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor Benny Grey Schuster

Ansøgningsfrist: 3. juni 2011

Deltagere: Præster

Kursets formål og indhold:

Til grund for dette kursus ligger antagelsen af, at hvis præsten har det godt hhv. får det bedre med at

lave sin prædiken, bliver den også bedre for menigheden at høre på. Vedholdende rygter i medierne påstår,

at præster altid siger det samme ... og at det i øvrigt er uforståeligt; men der arbejdes utrolig meget

med prædikenens indhold og form i homiletikken, i præstegårdene og på prædikestolene. Kurset ønsker

at stimulere og fortsætte dette arbejde. Det henvender sig derfor ikke alene til den, som måtte have tabt

lidt af gnisten i prædikenskriveriet, som ofte går i stå med udformningen af den enkelte prædiken, eller

som i almindelighed er ved at blive træt af sin måde at forkynde på; men i lige så høj grad til den, der er

udmærket tilfreds med sit prædikenarbejde, men som alligevel kunne have lyst til at forny sig og afprøve,

om der er andre måder at bringe budskabet videre på.

I forhold til et traditionelt mønster, hvor man går ud fra allerede afholdte prædikener og analyserer

dem, vender vi processen om, så den er mere fremadrettet og kreativ. Kurset fokuserer på forskellige

metoder til at skaffe sig ny inspiration og glæde ved at lave og holde prædikener.

Der vil blive eksperimenteret med bevidst brug af forskellige prædikengenrer, og i arbejdsprocessen

vil der blive lagt vægt på kreativ tænkning og indøvelse i konstruktiv forberedelse, herunder forsøg med

strukturerede, kollegiale samtaler om og ud fra prædikenarbejdet. Kurset vil veksle mellem indledende

foredrag, gruppearbejde, studietid, plenumdrøftelser, skrivepauser, prædikengudstjenester og opsummerende

gennemgange af metoderne.

Et kontant mål er, at hver deltager i løbet af kurset vil få udarbejdet fire prædikener og via gruppearbejde

have været med til at forberede yderligere tolv, således at man ved afrejsen vil have skitser med til

de kommende par måneders søn- og helligdage.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 55a/11

Homiletisk dag med Wilfried Engemann

9. september 2011 (Pastoralseminariet i Århus)

Kursusprogram efterår 2011

Ved lektor Ulla Morre Bidstrup og rektor Eberhard Harbsmeier. Seminaret arrangeres i et samarbejde

mellem TPC, Pastoralseminariet Århus og Det teologiske Fakultet i Århus

Ansøgningsfrist: 1. september 2011 (tilmelding skal ske direkte til Pastoralseminariet i Århus)

Deltagere: Præster, studerende og andre interesserede

Kursets formål og indhold:

TPC, Pastoralseminariet i Århus og Teologi på Århus Universitet er gået sammen med Aros Forlag om

at sætte fokus på prædikenen ved en temadag på Pastoralseminariet i Århus. Det sker i anledning af udgivelsen

fra Aros forlag af bogen ”Tilegnelse af frihed. Essays om kristen livskunst” af Wilfried Engemann,

der hermed for første gang udgives på dansk, oversat af Hanne Sander.

Wilfried Engemann (f. 1959), der flere gange har været i Danmark med forelæsninger og seminarer på

Københavns Universitet og kurser i efteruddannelsesmæssig sammenhæng om homiletiske emner, er

født og opvokset i Dresden i det daværende DDR, blev uddannet ved universiteterne i Leipzig, Rostock

og Greifswald. I 1994 blev Engemann kaldet som professor i Praktisk Teologi til Westfälischen Wilhelms-Universität

i Münster, siden 2011 er han professor i Wien.

Bent Flemming Nielsen står for den indledende introduktion til Engemann i den nye bog. På temadagen

vil han forestå en forelæsning om forholdet mellem tekst og prædiken.

Af programmet:

Professor, Dr.theol. Wilfried Engemann: Menchenwürde in der Predigt ~ Lektor, dr.theol. Bent Flemming

Nielsen: Tekst og prædiken.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 23


TPC/side 24

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 56/11

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 4

12. september – 16. september 2011

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1.-3. del

Af programmet:

Mikkel Wold: Spiritualitet I ~ Kultursociolog Dorte Odde Sørensen: Den gode samtale ~ Professor Tor

Johan Grevbo: Viatorisk sjælesorg I og II ~ Sygehuspræst Tove Gade: Spiritualitet II ~ Psykolog Ida

Koch: ”Når livet er for vanskeligt” – om moderne mistrivselsytringer hos store børn og unge.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 57/11

Det Nye Testamente læst kronologisk

12. september – 21. september 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved sognepræst Leif Kallesen, Hedeagerkirken og lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen

Ansøgningsfrist: 10. juni 2011

Deltagere: Præster

Kursets formål og indhold:

Ideen med kurset er, at vi skal læse NT i kronologisk rækkefølge (så godt det lader sig gøre!) for derigennem

– på én og samme tid – at gøre teksten fremmed og ny/vital.

Ved at læse teksterne ud fra deres kronologiske tilblivelse ønsker vi at skabe rammen for en refleksion

over kristendommens opståen og indhold, dens historiske, praktiske og teologiske udvikling (dogmer,

menighed, kirke, samspil mellem kristendom og samfund etc). Det er tænkt som en ny måde at tilegne

sig teksten på ”forfra”. Deltagerne inviteres til at efterprøve, hvor mange givende indsigter der springer

ud af selve den kronologiske læsemåde. Et eksperiment er det; men det skal forsøges, om det er muligt

at læse, som om vi var blandt dem, der for første gang læste de første skrifter, endnu før vi kendte de

efterfølgende. Formålet er både at øge nysgerrigheden overfor den nytestamentlige tekst og at give plads

til en funderende tilgang til kristendommens tilblivelses- og udviklingshistorie.

Vi håber at en sådan læsning vil afføde nogle ”aha-oplevelser” – hvor plottet er, at der kun må argumenteres

ud fra det hidtil læste. En sådan tilgang kan også beskrives som en ”opbyggelig” måde at indoptage

nogle af indsigterne fra den historisk kritiske læsning, uden derved at udøve samme genrekortslutning.

Kurset vil bestå i en kombination af tid til selvstudie (læsning af Det Nye Testamente på dansk) og

diskussion heraf, samt enkelte foredrag. Kurset er tænkt som et åbent værksted, hvor alle deltagere spiller

med. Kursets primære formål er gennem denne kronologiske læsning at give rum til en helhedslæsning,

der tænker kristendommens historiske udvikling med ind som en nødvendig hermeneutisk nøgle

Af programmet:

Leif Kallesen og Hans Vium Mikkelsen: 1. Introduktion ~ 2. Tekstgennemgange ~ Professor, dr.theol.

Mogens Müller: Religion bliver til – mit syn på Bibelen.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 25


KURSUS 58/11

Kunst og psykoterapi.

Studiedag for præster i psykiatrien

14. september 2011

Ved speciallæge i psykiatri Hanne Stubbe Teglbjerg

Ansøgningsfrist: 31. august 2011

TPC/side 26

Kursusprogram efterår 2011

Sted: Odense Universitetshospital, højhuset, 15. sal, ved kirkesalen

Deltagere: Præster i psykiatrien

Kursets formål og indhold:

At arbejde med kunst kan styrke menneskers selverfaring og derigennem reducere angst og andre psykiatriske

symptomer. Det er et af resultaterne af et ph.d.-projekt vedrørende skabende kunstterapi i psykiatrisk

behandling. Foredraget vil fortælle om projektet og diskutere de vigtigste resultater. Specielt vil der

blive sat fokus på, hvordan kunsten kan hjælpe sårbare mennesker med at orientere sig i verden og finde

mening i deres tilværelse.

Kursusdagen er arrangeret af hospitalspræsterne Inger Marie Bojesen og Anna Bojsen-Møller.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 59/11

Pædagogik og æstetisk – kunst og opdragelse

19. september – 23. september 2011

Ved rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 19. juni 2011

Deltagere: Præster og kirkelige medarbejdere

Pris: For andre end præster 3.965 kr.

Kursets formål og indhold:

Hvad bruger vi kunst til i kirkelig sammenhæng? Til at sanseliggøre den religiøse erfaring. Kurset præsenterer

i teori og praksis æstetikkens muligheder for det religionspædagogiske arbejde, noget for alle

sanser: I symboler, i billeder, i dramaets handlinger, i fantasi og ikke mindst musik bliver ordet sanseligt.

Kurset består i en grundlæggende orientering i arbejdet med de forskellige kunstarter og symboler i

pædagogisk og gudstjenestelig sammenhæng, og i praktiske øvelser og modeller for arbejdet med æstetiske

læreprocesser.

Af programmet:

Seminarielærer, ph.d. Henrik Jørgensen: Et forstå med sanserne. Symboldidaktik og arbejdet med symboler

~ Billedkunster Bodil Sohn: At synliggøre det usynlige. Arbejdet med billeder i undervisning og

gudstjeneste ~ Eberhard Harbsmeier: 1. Billeder og billedforbud ~ 2. Musik og religion – tone og sprog

~ 3. Æstetik og pædagogik ~ Dramaturg Kirsten Thonsgaard: At levendegøre fortid og nutid. Fortælling

og drama i undervisning og gudstjeneste ~ Musikpædagog Ingrid Oberborbeck: Hvad musikken gør

ved os. Musik i undervisning og gudstjeneste.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 27


TPC/side 28

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 59a/11

Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne

19. september – 23. september 2011

Ved lektor, ph.d. Povl Götke

Ansøgningsfrist: 17. juni 2011

Deltagere: Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne

Programmet udsendes direkte til studenterpræsterne og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 53/11

Unge og kirken: Unge i krise

26. september – 28. september 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved unge/gade- og gymnasiepræst Loa Mortensen, sogne- og gymnasiepræst Karen Blauenfeldt Dam og

lektor, ph.d. Povl Götke

Ansøgningsfrist: 24. juni 2011

Pris: For andre end præster 1.995,00 kr.

Deltagere: Kurset er primært for præster, der er ansat som unge/gadepræst og/eller gymnasiepræst. Andre

interesserede kan komme i betragtning, hvis de indsender en begrundet ansøgning

Kursets formål og indhold:

På det årlige møde om unge og kirke retter vi fokus mod unge i krise: Hvem er de unge anno 2011?

Hvad er det for nogle kriser, de har? Hvordan reagerer de på kriser? Hvordan kommer man i kontakt

med de unge? Og hvordan kan man som præst i Folkekirken hjælpe de unge, når de er i krise? På kurset

skal der også udveksles erfaringer og deles viden, så hver kursist bedes møde op med et problem, et tema,

en udfordring, en succeshistorie eller lignende, som vi kan drøfte i fællesskab.

Af programmet:

Ungdomspsykolog, cand. psych. Ida Koch: 1. Hvem er de unge, og hvad er det for nogle problemer, de

har? Hvordan kan kan hjælpe dem? ~ 2. Hvordan er forholdet mellem terapi og sjælesorg? Har folkekirken

og dens præster noget at bidrage med i forhold til unge i krise? Hvordan yder man sjælesorg i forhold

til unge? www.cyberhus.dk: Online sjælesorg.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 29


TPC/side 30

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 60/11

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 2

26. september – 30. september 2011

Ved generalsekretær Kåre Schelde Christensen

Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejder, der har deltaget i 1. del

Pris: For andre end præster 3.965 kr. pr. kursusdel

Kursets formål og indhold:

Nye spirituelle strømninger slår i dag igennem overalt i det danske samfund; fra dameblade til ledelsesstrategier

i erhvervslivet – og fra fast definerede grupperinger til langt ind i folkekirkens egen medlemsskare.

Kursets formål er at arbejde med de særlige omstændigheder og udfordringer, der er ved at være

præst og kirke i denne kontekst. Kursets indhold er centreret omkring pastorale og teologiske problemstillinger

i folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger. Hvordan forholder

man sig til dåbsoplæring og indføring i kristentro for mennesker med anden trosbagage, ’dual belonging’

og en udbredt religiøs søgen hos mange danskere? Hvilke spørgsmål rejser sig omkring forkyndelse,

dåb, mission og dialog, religionsteologi og kirkens opgave i et flerreligiøst samfund?

Dette andet modul afholdes i København og fokuserer på det konkrete møde og samtalen med mennesker

i forskellige nyåndelige miljøer i storbyen. I lyset heraf vil modulet undersøge kirkelige handlemuligheder,

når mange danskere i dag tiltrækkes af nyåndelige strømninger. Endelig behandles religionens

rolle i det senmoderne samt religionsteologisk refleksion i denne kontekst.

Af programmet:

Dialogsekretær Lars Mollerup-Degn: ”Tro i tiden” – om erfaringer fra (Areopagos og Folkekirke og

Religionsmødes) lytterunde blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet ~ Besøg hos

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme. Samtale med med-initiativtager til Phendeling Ani Tenzin

~ Deltagerne: Lytterunde-interview blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet i

København ~ Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen: At være kirke i lyset af mødet med nyåndeligheden

– erfaringer fra ”I Mesterens Lys” ~ Foredragsholder og musiker Peter Bastian: Hvordan ser nutidens

spirituelle længsel ud – og hvordan forløses den? ~ Professor, dr.theol., Kajsa Ahlstrand, Uppsala Universitet:

1. Religion i det senmoderne ~ 2. Religionsteologisk tænkning i mødet med nyåndeligheden.

Erfaringer fra udarbejdelse af en religionsteologi for Svenska Kyrkan ~ Stiftspræst vedr. nyreligiøsitet

Niels Underbjerg: Når folkekirken bliver en naturlig samtalepartner for det religiøst søgende menneske.

Overvejelser over kirkens mission og dialog på baggrund af 15 års erfaring fra kirkelig tilstedeværelse

på Krop, Sind og Ånd messer ~ Natkirkepræst Signe Malene Berg: Besøg i natkirken i Vor Frue Kirke ~

Kåre Schelde Christensen: Opsamling og pastoral refleksion over modul to med inddragelse af ”Listeners

Report” ved to kursusdeltagere.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 61/11

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,2

26. september – 30. september 2011

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen og uddannelsesleder Ruth Bjerrum, Diakonissestiftelsen

Deltagere: Kursister, der har deltaget i rækkens 1. del

Pris: 3.965 kr. pr. kursusdel

Sted: Diakonissestiftelsen på Frederiksberg

Kursets formål:

Dette ugekursus har fokus på folkekirken som arbejdsplads. Hvad er sognemedhjælperens rolle rundt

omkring i sognene, hvordan lyder stillingsbeskrivelserne, og hvor ligger de forskellige kompetencer?

Der vil blive set på kirketrivsel, arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Derudover vil vi se på sognemedhjælperen

som sognets informationsarbejder. Kurset indeholder desuden en ekskursion.

Af programmet:

Uddannelsesleder Ruth Bjerrum: 1. Kirken som arbejdsplads – struktur og kompetencer ~ 2. Trivsel i

kirken ~ Sognepræst Jesper Stange: Konflikthåndtering – i teori og praksis ~ Ekskursion ~ Sognepræst

og journalist Merete Ørskov: Sognemedhjælperen som sognets informationsarbejder.

Yderligere program tilgår kursusdeltagerne direkte.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 31


KURSUS 62/11

Den sene Kierkegaard

26. september – 30. september 2011

Ved forskningslektor, lic.theol. Joakim Garff

Ansøgningsfrist: 24. juni 2011

Deltagere: Præster

TPC/side 32

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold:

”Hvorledes frembringes Katastrophe i Aands Forhold?”, spurgte Kierkegaard i sin dagbog engang i december

1854 og gav selv svaret kort efter med sin herostratisk berømte kirkekamp, der skulle vise sig at

være lige katastrofal for præsteskabets kulturprotestantiske selvforståelse som omvæltendende for borgerskabets

banale hverdagsoptimisme. Kierkegaard anklager præsterne for ikke at omsætte deres tårevædede

søndagspræk i en eksistentiel mandagspraksis og udstiller dem skånselsløst som kannibaliserende

bekvemmelighedsteologer, hvem idylliske præstegårde, lukrative avancementer og en uforpligtende

puttenuttekristendom ligger langt mere på sinde end radikaliteten i Jesu forkyndelse og den dom, der

venter enhver i evigheden.

På kurset vil tre ansatte fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret belyse forskellige sider af det, man

har kaldt historiens mest spektakulære enmandsrevolution, som den kommer til orde i Kierkegaards polemiske

artikler og pamfletter; men de vil også indkredse nogle af de radikaliseringer, som teologisk,

kirkeligt og socialetisk finder sted hos den sene Kierkegaard og derved bringer ham i et særegent forhold

til den glæde, livfuldhed og opbyggelighed, som manden af samme navn tidligere udfoldede så

suverænt i sit forfatterskab.

Af programmet:

Joakim Garff: 1. Den sene Kierkegaard – og Kierkegaard inden da ~ 2. Kierkegaards billeddannelsesroman

og dens teologiske implikationer (Indøvelse i Christendom) ~ 3. Kierkegaard: radikalitetens

teolog – fra inderlighed til yderlighed ~ 4. Tekstgennemgang ~ Lektor, ph.d. Pia Søltoft: 1. Ægteskabet

– den individuelle tilværelses højeste! ~ 2. Kærlighedens kendetegn og et ægteskab, der er lidt i vejn’ ~

3. Vielsen – et kristeligt komediespil eller det der er værre! ~ Realkommentator, ph.d. Tonny Aagaard

Olesen: 1. ”– hvad er saa Gud?” Tilståelsens tematik ~ 2. Ludvig From. Den guddommelige satire ~ 3.

Revision af bestemmelsen: kristen.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 63/11

Kirken og det danske arbejdsmarked.

Efteruddannelse af provster

29. september – 30. september 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved konsulent, cand. mag., MBA, Kirsten Moesgaard og rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 29. juni 2011

Pris: 2.500 kr.

Deltagere: Provster

Kursets formål og indhold:

Folkekirken er i gang med at blive en integreret del af det danske arbejdsmarkedssystem. De senere års

lovgivning lægger sig op af den almindelige danske lovgivning – både på det økonomiske område og på

personaleområdet. Det giver en række udfordringer og muligheder – men også ulemper i forhold til den

måde, folkekirken er indrettet på og den ledelsesform, kirken har. Ikke desto mindre er det sådan. Og en

række styringsredskaber er introduceret – herunder stifternes og de kirkelige institutioners præstationer,

som er målsat i resultataftaler. Den problemstilling gennemgås og drøftes på kurset

Af programmet:

Fuldmægtig, cand. jur. Kirstine Frank Jensen: 1. Den danske model- organisering af det danske arbejdsmarkedssystem

~ 2. Kirkens ”normalisering” og rollefordelingen i kirken i forhold til Arbejdsmarkedet

~ Folketingets ombudsmand, dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen: 1. Ansættelse og afsked i relation

til ansættelsesformer ~ 2. Forholdet mellem kirkeministeriet og finansministeriet ~ 3. Arbejdsrettens

funktion – ombudsmandsfunktionen ~ Kirsten Moesgaard: 1. Menighedsrådet som arbejdsgiver ~ 2.

Arbejdsmarkedspolitik omsat til konkret hverdag i sogn og provsti ~ 3. Fra målsætninger til job, løn og

arbejdstilrettelæggelse ~ 4. Gennemgang, oplæg og cases.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 33


KURSUS 64/11

Folkekirkens udfordringer.

Provstikursus for Syddjurs provsti

3. oktober – 7. oktober 2011

Ved lektor ph.d. Povl Götke

Ansøgningsfrist: 1. juli 2011

Deltagere: Præster fra Syddjurs provsti

TPC/side 34

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold:

Folkekirken står midt i en brydningstid, hvor grundlæggende samfundsmæssige strukturer, præsternes

forhold til deres arbejde og de menige medlemmers religiøsitet forandrer sig. Hvordan skal vi som kirke

reagere på det? Hvad er det for nogle vilkår, vi arbejder under? Hvor er det, vi gerne vil hen? Det handler

om struktur, organisation og ledelse, men det handler også om et indhold og en arv, der skal forvaltes.

Hvad er kristendom egentlig, og har det kristne budskab noget at gøre med struktur, organisation og

ledelse?

Af programmet:

Lektor Erling Andersen: Ledelse af tro ~ Forstander Gunnar Kasper Hansen: Emil Nolde ~ Liturgiske

overvejelser og øvelser ~ Lektor Hans Vium Mikkelsen: Forsoning – det gør noget ved Gud, at Han er

blevet far ~ Post.doc, ph.d. Anders Thyrring Andersen: Kristen modernisme i efterkrigstidens danske

litteratur – til revurdering af litteraturhistorien ~ Povl Götke: Religionspædagogiske udfordringer.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 65/11

Grundkursus i sjælesorg for præster, 4

3. oktober – 7. oktober 2011

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1.-3. del

Kursusprogram efterår 2011

Af programmet:

Mikkel Wold: 1. Sjælesorgens historie som inspiration for nutidig sjælesorg ~ 2. Samtale med døende og

pårørende ~ Kultursociolog Dorte Odde: Den gode samtale I og II ~ Lektor, psykolog Bjarne Jacobsen:

Kierkegaard mellem psykologi og tro ~ Lektor Hans Vium Mikkelsen: Teodicé mellem dogmatik og

sjælesorg ~ Psykolog Ida Koch: ”Når livet er for vanskeligt” – om moderne mistrivselsytringer hos store

børn og unge.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 35


KURSUS 65a/11

Goethe og Schiller.

Studiekursus i Weimar

3. oktober – 14. oktober 2011

TPC/side 36

Kursusprogram efterår 2011

Ved professor, dr.phil. Per Øhrgaard, professor, dr.phil. Erik A. Nielsen og rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 1. juli 2011

Pris: Deltagerne skal selv betale rejseudgifterne samt forsikring, ca. 2.000 kr.

Deltagere: Præster

Kursets formål og indhold:

Studiekurset vil byde på både introduktion til og læsning af centrale værker af de store tyske digtere Goethe

og Schiller. Kurset afholdes i Weimar i de historiske omgivelser – med forelæsning om formiddagen, tid til

egen læsning og til at se på museer og seværdigheder i Weimar. Undervisningen består i både foredrag om

formiddagen og seminar med tekstarbejde om eftermiddagen. Man skal kunne læse tysk, men

undervisningen er på dansk. I weekenden mellem de to kursusuger er der en ekskursion via Naumburg og

Meissen til Dresden. I Weimar vil der blive stillet Münchener Ausgabe af Goethes værker til rådighed, som

deltagerne må beholde. TPC sørger for kost og logi – dog skal man selv betale for kost i Dresden.

Af programmet:

Eberhard Harbsmeier: ”Die Gretchenfrage” – om forholdet mellem dogmatisk og poetisk religion ~

Erik A. Nielsen og Per Øhrgaard: Gennemgang af centrale tekster af Goethe og Schiller: ”Werther”,

”Trilogie der Leidenschaft”, ”West-östlicher Diwan”, Goethes digte, Schiller’s ”Maria Stuart” og Schiller’s

frihedssyn, Goethes naturfilosofi, ”Wahlverwandtschaften”, ”Faust” I og II ~ Besøg på Goethehaus,

Schillerhaus, Anna Amalie biblioteket, Gemäldegalerie på slottet, Nietzsche-Archiv, Liszt-Haus,

Herderkirche, Bauhaus ~ Udflugt til Dresden via Naumburg og Meissen ~ Læsning og cellomusik med

cellisten Christina Meißner og Erik A. Nielsen.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 66/11

Ledelse, 3: folkekirkelig økonomi og personalejura

24. oktober – 28. oktober 2011

Ved konsulent, cand.mag. MBA Kirsten Moesgaard og lektor, ph.d. Povl Götke

Deltagere: Præster, kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede. Kursister,

der har deltaget i 2. del vil have fortrinsret.

Pris: 10.000 kr. pr. kursusdel (NB! Det gælder også præster)

Kursets formål og indhold:

Med betænkning 1477 er der skabt mulighed for, at det enkelte menighedsråd kan udpege og ansætte en

daglig leder. Kurset er tilrettelagt med henblik på at forberede den daglige leder på sin nye funktion, der

kræver kendskab til områder som folkekirkelig organisation og ledelse, kommunikation, økonomi og

jura. Kurset er fordelt på tre moduler af hver en uges varighed. Med en kombination af teoretiske oplæg

og praktiske øvelser skal kurset ikke blot give mere viden, men også kunnen på det ledelsesmæssige

område. Dette modul er det tredje og sidste og handler om folkekirkelig økonomi og jura.

Af programmet:

Sekretariatschef Asger Gewecke: Folkekirkens økonomi – beslutningskompetance og ansvarsplacering,

budgetterings- og regnskabsmodeller ~ Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen: Personalejura – hvordan

hyrer og fyrer man? Kirkeretlige forhold ~ Virksomhedsbesøg: Den reformerte kirke i Fredericia.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 37


KURSUS 67/11

Retrætelederuddannelse

24. oktober – 28. oktober 2011

Ved præst og retræteleder Peter Ruge

Ansøgningsfrist: 22. juli 2011

Deltagere: Præster

TPC/side 38

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold:

Retræten har en selvfølgelig hjemmel i den kristne tradition som tilbagetrækning fra ”verden” med det

formål at skabe fokus på forholdet til Gud og fordybelse i bøn. Derfor har retræten også en legitim plads

indenfor Folkekirkens rammer. I en folkekirkelig sammenhæng virker det derfor oplagt at forankre retræten

i den lokale menighed med sognepræsten som åndelig vejleder.

Forløbet vil give introduktion til retrætens klassiske rytme af læsninger, tidebøn og stilhed. Desuden

til former for fordybelsespraksis: Kristuskrans, hjertebøn, centrerende bøn, nærværsmeditation, meditativ

bibellæsning o.a. Der vil være introduktion til moderne retræteformer, til retrætens praktiske tilrettelæggelse,

og til åndelig vejledning i teori og praksis. Gennem praksis belyses retræten dels som tilbagetrækning,

dels som proces til livsfornyelse.

Dette forløb over tre retræter og ét ugekursus sigter på at kvalificere sognepræsten til at kunne lede

retræter, og herunder påtage sig åndelig vejledning i menigheden. Det forudsættes, at deltagerne i løbet

af året læser nærmere angivet litteratur, selv tilrettelægger og leder en retræte samt foretager en skriftlig

evaluering heraf.

Retræten 6.-10. februar 2012 er henlagt til Loyola Hall i England, og har tillige karakter af teologisk

studietur til et klassisk retrætecenter. TPC afholder udgifterne til ophold, mens deltagerne selv er ansvarlige

for transport til og fra Liverpool – forventeligt ca. 1.400 kr. + obligatorisk erhvervsrejseforsikring

270 kr.

Af programmet:

Peter Ruge: Retræten som arketype og moderne kulturfænomen ~ Professor, dr.theol. Theodor Jørgensen:

Retrætens plads i folkekirken ~ Cand.theol. og forfatter Karin Grünewald: ”Tilpas jer ikke denne

verden” – Arven fra Ørkenfædrene – Retræten som livsform ~ Anglikansk præst Gottfried Grünewald:

”Gå ud i al verden” – Ignatius af Loyolas Exercitier – Retræten som redskab til nyorientering og reorientering

~ Sognepræst Lisbeth Rømer: Bonhoeffer – kommunitet og spiritualitet i en luthersk kontekst ~

Diocesan Dir. of Training, Ulla Monberg: 1. Den anglikanske tradition – spiritualitet, retræter og åndelig

dannelse ~ 2. Præstens åndelige dannelse i den anglikanske kirke ~ Cand.theol. Marianne Bach: Åndelig

vejledning og skriftemål ~ Kunstterapeut, mag.art. Lise Burgaard: Den indre alkymi – om ensomhedens

arketypiske erfaringer ~ Kontorchef Bent Jul: Retrætens og pilgrimsvandringens erfaring af indre

forvandling.

Datoer for retræter:

5.-7. september 2011, 6.-10. februar 2012 og 4.-7. juni 2012

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 68/11

Præster i Kirkens Korshær

24. oktober – 28. oktober 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved lektor Mikkel Wold i samarbejde med generalsekretær Helle Christiansen

Ansøgningsfrist: 22. juli 2011

Deltagere: Præster i Kirkens Korshær

Kursets formål og indhold:

Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på præster, der arbejder i Kirkens Korshær. Kurset vil indeholde

en gennemgang af en række centrale teologiske forhold af betydning for sjælesorgen, ligesom der vil

være en større behandling af begreberne traume og sorg med mulighed for supervision. Endvidere gennemgås

en række overordnede temaer med relation til sociale og samfundsmæssige forhold samt grænseområdet

mellem det teologisk og det sociale, således at der samlet set er en tendens mod en række

tværfaglige overvejelser.

Således indbydes der til et kursus, hvor både teologien, kunsten, psykologien og sociologien belyser

en række temaer med relevans for arbejdet med de socialt udsatte grupper.

Af programmet:

Lektor, dr.scient.soc. Søren Juul, Inst. for Samfund og Globalisering, RUC: Hvad blev der af solidariteten?

~ Lektor Hans Vium Mikkelsen: Teodicé, Bonhoeffer og sjælesorg ~ Past.em. og forfatter Lisbeth

Smedegaard Andersen: Håbets billeder ~ Forfatter Finn Slumstrup: Korshærens tidlige historie ~ Lektor

Benny Grey Schuster: Forholdet mellem kristendom og tragedie hos Shakespeare, belyst ud fra ”Kong

Lear” ~ Lektor, dr.theol. Peter Lodberg: Teologi og offentlighed ~ Professor, dr.med. Peter Elsass:

Traume og sorg samt supervision I og II ~ Mikkel Wold: Det syge sind og det syge samfund.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 39


Kursus 70/11

Med Gud i krig?

31. oktober – 4. november 2011

Ved lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen

Ansøgningsfrist: 29. juli 2011

Deltagere: Præster

TPC/side 40

Kursusprogram efterår 2011

Kursets formål og indhold

Danmark har siden januar 2002 været en nation i krig. Det danske forsvars opgaver har ændret sig radikalt

siden murens fald i 1989 og terrorangrebet i New York d. 11. september 2001. Formålet med den

danske indsats er ikke længere ”kun” at være fredsbevarende, men også at være fredsskabende. Hvad

betyder det for det danske militærs og samfunds selvforståelse? Hvad betyder det for folkekirkens udsendelse

af feltpræster? Hvad ønsker folkekirken at feltpræsterne skal bidrage med? Hvilke forventninger

har militæret til feltpræsterne? Og hvad mener feltpræsterne selv er god praksis?

Kurset er afledt af den debat, som har fundet sted i Dansk Kirketidende om feltpræstens opgave og

hverv, men er ikke begrænset til dette. Kurset har både foredragsholdere fra militæret, kirken og universitetet.

Fra Norge deltager dr.teol. og oberstløjtnant Nils Terje Lunde for på denne måde at perspektivere

den danske debat. I Norge er der fx. tradition for at teologer indgår som en vigtig samtalepartner i den

militær-etiske forskning på det norske forsvarsakademi.

Kurset er åben for alle præster med lyst til at drøfte disse overordnede etiske problemstillinger.

Af programmet:

Hans Vium Mikkelsen: Præsten skal ikke være kriger. Hovedpunkter fra debatten i Dansk Kirketidende

~ Tidl. kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen: Feltpræstens opgave og hverv. Hvad er feltpræstens

opgave i krig og fred, udstationeret og hjemme? ~ Professor, dr.theol. Svend Andersen: Krig, magt og

kristendom – anskuet ud fra et luthersk perspektiv ~ Fhv. forsvarschef Tim Sloth Jørgensen: Kan danske

soldater føre krig? ~ Oberstløjnant, dr.teol. Nils Terje Lunde: 1. Feltpræstekorpsets identitet og integritet

~ 2. Forsvars- og angrebskrig set i lyset af den lutherske to-regimentelære ~ Lektor, ph.d. Morten

Dige, Institut for Filosofi og Idehistorie, ÅU: Retfærdig krig – virkelighed, ideal eller utopi? ~ Lektor

Torben Rugbjerg Rasmussen, Center for Mellemøststudier, SDU: Selvforståelse og omdømme. Hvordan

påvirker det Danmark at være i krig?

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 71/11

Forum for supervisorer

31. oktober – 2. november 2011

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Supervisorer

Kursusprogram efterår 2011

Af programmet:

Kultursociolog Dorte Odde: Eksistensfænomenologisk supervision. Teori og øvelser ~ Professor Helle

Alrø, Inst. for Kommunikation, AUC: 1. Dialogisk supervision. Teori og øvelser ~ 2. Dialogisk supervision.

Øvelser.

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 41


TPC/side 42

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 71a/11

Efteruddannelseskursus for hospicepræster

3. november – 4. november 2011

Ved cand.theol. og præst Marianne Bach

Ansøgningsfrist: 3. august 2011

Deltagere: Hospicepræster

Kursets formål og indhold:

Kursets kontekst er hospice, og det vil belyse præstens praksis/sjælesorg fra teologisk og eksistentielt

hold og inddrage nogle af de seneste bidrag til en hospiceteologi og praksis.

Hvordan yder vi omsorg stillet over for dødens vilkår? Hvad har teologien at sige ind i det sidste livsafsnit

og de eksistentielle og trosmæssige spørgsmål, det kan afføde, og hvad fortæller det kristne håb

om det evige liv? Hvordan kan musik hjælpe det døende menneske til at leve til det sidste? Og hvilken

rolle kan ritualer spille for de pårørende i tab og sorg? Undervisningen inddrager teori/teologi, praksis

og professionel og personlig erfaring.

Af programmet:

Sygeplejerske og lektor Karen Stølen: Ritualers betydning i forbindelse med sorg og tab – et pårørendeperspektiv

~ Refugiemedarbejder Aksel Krogslund Olesen: Den levende musikformidling til døende ~

Teolog og forfatter Johannes Værge: Død, dom, evigt liv – teologisk og poetisk belyst ~ Deltagerne:

Erfaringsudveksling.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 72/11

Kirken og det danske arbejdsmarked.

Efteruddannelse af provster

11. november – 12. november 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved konsulent, cand. mag., MBA, Kirsten Moesgaard og rektor Eberhard Harbsmeier

Ansøgningsfrist: 11. august 2011

Pris: 2.500 kr.

Deltagere: Provster

Kursets formål og indhold:

Folkekirken er i gang med at blive en integreret del af det danske arbejdsmarkedssystem. De senere års

lovgivning lægger sig op af den almindelige danske lovgivning – både på det økonomiske område og på

personaleområdet. Det giver en række udfordringer og muligheder – men også ulemper i forhold til den

måde, folkekirken er indrettet på og den ledelsesform, kirken har. Ikke desto mindre er det sådan. Og en

række styringsredskaber er introduceret – herunder stifternes og de kirkelige institutioners præstationer,

som er målsat i resultataftaler. Den problemstilling gennemgås og drøftes på kurset.

Af programmet:

Fuldmægtig, cand. jur. Kirstine Frank Jensen: 1. Den danske model- organisering af det danske arbejdsmarkedssystem

~ 2. Kirkens ”normalisering” og rollefordelingen i kirken i forhold til Arbejdsmarkedet

~ Professor, dr.jur. Jørgen Grønnegaard Christensen: 1. Ansættelse og afsked i relation til ansættelsesformer

~ 2. Forholdet mellem kirkeministeriet og finansministeriet ~ 3. Arbejdsrettens funktion –

ombudsmandsfunktionen ~ Kirsten Moesgaard: 1. Menighedsrådet som arbejdsgiver ~ 2. Arbejdsmarkedspolitik

omsat til konkret hverdag i sogn og provsti ~ 3. Fra målsætninger til job, løn og arbejdstilrettelæggelse

~ 4. Gennemgang, oplæg og cases.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 43


KURSUS 73/11

Grundkursus i sjælesorg for præster, 2

14. november – 18. november 2011

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1. del

TPC/side 44

Kursusprogram efterår 2011

Af programmet:

Mikkel Wold: 1. Sjælesorgens historie ~ 2. Eksistentielle temaer og sjælesorg I ~ 3. Eksistentielle temaer

og sjælesorg II ~ Sygehuspræst og supervisor Tove Gade: Gudsbilleder I og II ~ Adjunkt, ph.d. Marie

Vejrup Nielsen: Hvad blev der af synden? ~ Lektor Lakshmi Sigurdsson: Mulmet i hjertet. Luther som

sjælesørger ~ Psykolog Ida Koch: ”Når livet er for vanskeligt” – om moderne mistrivselsytringer hos

store børn og unge ~ Lektor, psykolog Bjarne Jacobsen: Kierkegaard mellem psykologi og tro.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 74/11

Folkekirken i det offentlige rum

14. november – 18. november 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved mediekonsulent cand.theol. Rebecca Rudd og lektor, ph.d. Povl Götke

Ansøgningsfrist: 12. august 2011

Deltagere: Præster, mediekonsulenter samt kommunikations- og PR-medarbejdere.

Pris: For andre end præster 3.965 kr.

Kursets formål og indhold:

Det diskuteres om Danmarks Radio skal formidle den kristne kulturarv som en del af deres public service

aftale. Men hvordan med kirken? Gennem foredrag og folkeoplysning, underholdning og opdragelse,

sætter kirken sit fingeraftryk på det lokale samfundsliv. Er det også public service? Eller hvordan

skal kirken være tilstede i det offentlige rum? Som Forkyndende Kirke, som et public service medie

eller en kulturbærende og samfundsopbyggende institution?

Kurset vil lægge ud med en teoretisk vinkel på kirken, medierne og det offentlige rum, og derefter

forsyne os med redskaber til at skabe klarhed og retning i kirkens kommunikation, lokalt og landsdækkende.

Vi finder svar på spørgsmålet: Hvem er det, der taler, og hvad taler vi om?

Af programmet:

Lektor, ph.d. Henrik Søndergaard: Er folkekirken en public service institution? ~ Lektor, dr.theol. Peter

Lodberg: Teologi og massemedier ~ Rebecca Rudd: Kirken i det offentlige rum – forkyndelse eller oplysning?

~ Journalist Pernille Steensgaard og konsulent Carsten Juul: Folkekirken i medierne – pressehåndtering

og medietræning ~ Virksomhedsbesøg på Mediehus: Kirken i lokalstoffet ~ Povl Götke:

Kommunikationsmediernes kirkehistoriske betydning – et bidrag til kristendomshistorieskrivningen ~

Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær: Strategisk kommunikation med særligt henblik på kirkeblad,

hjemmeside og lokalspøjte.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 45


TPC/side 46

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 75/11

Fællesudvalget for kristendomsundervisning

16. november – 17. november 2011

Ved rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Indbudt gruppe

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 78/11

Kirkemusikalsk arbejdskreds

18. november – 19. november 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved forskningsbibliotekar Peter Nissen, rektor Ole Brinth og rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Indbudt gruppe

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 47


TPC/side 48

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 76/11

Praktisk teologisk inspiration.

Provstikursus for Rødovre-Hvidovre provsti

21. november – 25. november 2011

Ved lektor Benny Grey Schuster

Ansøgningsfrist: 19. august 2011

Deltagere: Præster fra Rødovre-Hvidovre provsti

Kursets formål og indhold:

Kursets titel afspejler bredden af emner! Der indgår ganske vist en vægtig systematisk teologisk arbejdsdag

med fokus på en aktuel trinitetsteologi; men ellers er det meningen at præsentere, diskutere og afprøve

forskellige overvejelser og redskaber inden for de praktisk teologiske discipliner, ligesom der også

vil blive givet mulighed for at drøfte konkrete muligheder for arbejde og samarbejde i sogn og provsti.

Af programmet:

Adjunkt, ph.d. Kirstine Helboe Johansen, Afd. for Kirkehistorie og Praktisk Teologi, AU: Ritualer –

mellem tradition og følelser ~ Valgmenighedspræst, dr.theol. Niels Grønkjær: 1. Den nye Gud ~ 2.

Tekstgennemgang ~ Ekskursion til Esbjerg v/Schuster (inkl. præsentation af Erik Hagens’ ”Esbjergevangeliet”

v/sognepræst Arne Mårup) ~ Provst Frank Kærgaard: Teamsamarbejde i provstiet ~ Sognepræst

og homiletiklærer ved Pastoralseminariet i København Jan S. Asmussen: Davidsharpens klang.

Hvorfor og hvordan prædike over Det gamle Testamente i en luthersk gudstjeneste – hermeneutiske

overvejelser? ~ Lektor, ph.d. Leise Christensen: Læringsstile og den kirkelige undervisning.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 77/11

Den autofiktive Paulus og hans kristologiske univers

21. november – 25. november 2011

Ved fhv. lektor Lone Fatum

Ansøgningsfrist: 19. august 2011

Deltagere: Præster

Kursets formål og indhold:

Det er kursets formål at læse og diskutere alle syv ægte Paulusbreve med fokus på sammenhængen

mellem de to grundmotiver, det frelseshistoriske og det korsteologiske. Brevene vil blive præsenteret

som autofiktive tekster, da denne tilgang hjælper til at gennemskue, hvordan Paulus narrativiserer sig

selv som fortolkningsfigur i det kristologiske univers, som bygges op i brevene. Han indskriver sig med

sin personlige historie i Guds frelsesplan, og som jødisk hedningeapostel kan han både illustrere opgøret

med Loven og være garant for opfyldelsen af det nye Israel (især Gal; Rom). Han forkynder og

identificerer sig med Kristus i hans lidelse og død, og med sin sociale adfærd som ringeagtet apostel

anskueliggør han den værdiomvending, som er den moralske konsekvens af hans korsteologiske

fortolkning. På denne måde iscenesætter han sig som Kristus-figur for sine menigheder (især 1-2 Kor;

Fil). Til hans forudsætninger hører dels den apokalyptiske to-rumstænkning, dels en radikal dualistisk

skelnen mellem kød og ånd, synd og syndfrihed, død og opstandelsesliv. Hertil kommer forestillingen

om den eskatologisk bestemte umage, som er nødvendig på jorden for at opnå belønning i himmelen.

Tilsammen gør dette brevene til parænese og Kristus-efterfølgelse til Paulus-efterligning.

Af programmet:

~ Digter Søren Ulrik Thomsen: En Paulus-læsning ~ Lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen: Barths brug af

Paulus ~ Lektor, ph.d. Nils Holger Petersen: Paulus i musikken ~ Lektor, ph.d. Kasper Bro Larsen: Paulus

og Rembrandt ~ Lone Fatum: 1. Om den autofiktive tilgang og Paulusbrevenes hovedmotiver; Filemonbrevet

som præsentationstekst ~ 2. Den apokalyptiske to-rumstænkning, opstandelseshåbet og den

eskatologiske anderledeshed ~ 3. Loven, Kristus og Paulus i Guds frelsesplan; dualisme, dåben og det

åndelige Israel (Gal, Rom, Fil) ~ 4. Dødsdåb og evighedsliv; Kristus-fællesskabet og det eskatologiske

imperativ ~ 5. Den korsteologiske værdiomvending og de socialmoralske konsekvenser; Paulus som

Kristus-figur (1 Kor, 2 Kor, Fil, Filem) ~ 6. Sammenfatning om de to hovedtemaer, det eskatologiske

imperativ og Kristus-efterfølgelse som Paulus-efterligning.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 49


TPC/side 50

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 90/11

Kursusdag for Netværk af kontaktpersoner i stifterne vedr. selvmord og forebyggelse

af selvmord

24. november 2011 (kl. 10.30-12.00)

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2011

Sted: Hans Tausens Sognehus, Rugårdsvej 62, Odense

Deltagere: Kontaktpersoner i netværket

Af programmet:

Mette Søndergaard, underviser med brugererfaring. Århus Universitetshospital, Risskov, Uddannelsesafdelingen:

At leve med en psykisk lidelse.

Kursusdagen er arrangeret af hospicepræst Ingeborg Kastberg.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 79 – 89/11

De store linjer og de mange stemmer.

Stiftskurser i efteråret 2011

Kursusprogram efterår 2011

Ved professor dr.theol. Kirsten Nielsen, cand.theol., ph.d. Gertrud Yde Iversen og lektor, ph.d. Leise

Christensen

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere, minikonfirmand- og konfirmandlærere, andre kirkelige undervisere

Af programmet:

Bibelen er kristnes helligbog og en bog, der har sat sig spor i vores kultur. Når man går i gang med at

bruge den, opdager man, at det en bog med det hele: De store linjer og de mange stemmer. Det er udgangspunktet

for En indføring i Bibelen (Det Danske Bibelselskab, 2010), som Gertrud Yde Iversen og

Kirsten Nielsens har skrevet, et tilbud til enhver, som vil vide mere om Bibelen: hvad er det, man får i

hånden, hvis er den, hvad indeholder den og hvordan læser man den? En indføring i Bibelen er en bog til

selvstudium såvel som til studiekredse, kirkehøjskoler eller andre grupper, som ønsker information og

inspiration til selv at læse videre i Bibelen.

På stiftskurserne vil Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen drøfte en række af de spørgsmål, som

bogen behandler, mens Leise Christensen vil behandle de forskellige muligheder for at bruge bogen i

kirkens formidling af det bibelske budskab. Og alt dette vil ske under overskriften: De store linjer, de

mange stemmer. For Bibelen trækker ikke blot linjer fra Det Gamle Testamente op i Det Nye Testamente,

den tilbyder også mange forskellige måder at tænke og tale om det med Gud og os.

Kurserne afholdes i stifterne ud fra flg. plan.

Kursus 79/11 12.-13. september 2011 Stiftskursus i Aalborg stift

Kursus 80/11 14.-15. september 2011 Stiftskursus i Aarhus stift

Kursus 81/11 19.-20. september 2011 Stiftskursus i Viborg stift

Kursus 82/11 21.-22. september 2011 Stiftskursus i Ribe stift

Kursus 83/11 3.-4. oktober 2011 Stiftskursus i Odense stift

Kursus 84/11 5.-6. oktober 2011 Stiftskursus i Haderslev stift

Kursus 85/11 24.-25. oktober 2011 Stiftskursus i Roskilde stift

Kursus 86/11 26.-27. oktober 2011 Stiftskursus i Lolland-Falster stift

Kursus 87/11 1.-2. november 2011 Stiftskursus på Bornholm

Kursus 88/11 7.-8. november 2011 Stiftskursus i København stift

Kursus 89/11 9.-10. november 2011 Stiftskursus i Helsingør stift

Indbydelse og program med oplysninger om tid og sted udsendes til præster, sognemedhjælpere og andre

gennem stifterne.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 51


TPC/side 52

Kursusprogram efterår 2011

KURSUS 03a/12

Lucifers Barn – Karen Blixen og kristendommen

Mandage i efteråret 2011 (i Århus)

samt

8. januar – 13. januar 2012 (i Løgumkloster)

Ved lektor, ph.d. David Bugge

Ansøgningsfrist: 1. maj 2011

Pris: 3.750 kr. (kan for præster refunderes, se nedenfor)

Praktiske oplysninger:

Kurset er tilrettelagt som aftenundervisning: 10 mandage i efteråret 2011 kl. 19.15-21.30 ved Teologi,

Aarhus Universitet. Kurset er beregnet til 15 ECTS, der, hvis det ønskes, kan optjenes ved aflæggelse af

efterfølgende eksamen (skriftlig opgave). Der vil kunne knyttes vejledning til opgaveskrivningen.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse i kurset, at man aflægger eksamen og således gør brug af muligheden

for at optjene ECTS point.

Opfølgningen i Løgumkloster er kun for præster og har form som et studiekursus, hvor deltagerne på

egen hånd kan arbejde videre med deres selvvalgte pensum og problemstilling i forlængelse af studieforløbet

på fakultetet. Det forventes, at kursisterne – i samråd med faglærerne – har udarbejdet en individuel

arbejdsskitse forud for opfølgningsdelen i Løgumkloster, hvor der ud over samtaler med faglærere

og medkursister vil blive etableret daglige kollokvier, hvor deltagerne kan fremlægge deres studier.

For de præster, der har valgt at udarbejde en eksamensopgave, fungerer studiekurset desuden som skrivekursus

med henblik på opgavens færdiggørelse.

Evt. spørgsmål kan rettes til David Bugge; tlf.: 89 42 22 61; e-mail: DB@teo.au.dk

Tilmelding:

Uanset om man ønsker at aflægge eksamen i faget eller ej, skal man tilmelde sig via Efter- og videreuddannelse,

Aarhus Universitet: www.au.dk/evu.

For præster gælder, at kursusgebyret på 3.750 kr. kan refunderes af TPC efter endt deltagelse i kurset i

Århus samt opfølgningsdelen i Løgumkloster. For at kunne deltage i opfølgningen og for at få udbetalt

refusionen, skal præster søge om optagelse på kursus 03/12 på TPCs hjemmeside, og når de deltager i

opfølgningen medbringe en kopi af ansøgningen til EVU i Århus samt kvittering for betaling af kursusgebyret.

Kursets formål og indhold:

Bibelske fortællinger spiller en grundlæggende rolle i Karen Blixens litterære univers; men hendes forhold

hertil er langt fra entydigt. Undertiden kan hun vende en bibelsk pointe 180 grader, så at hendes

egen historie får karakter af en decideret modfortælling; til andre tider viderefører eller ligefrem overbyder

hun et bestemt bibelsk motiv.

Ved nærlæsninger af udvalgte fortællinger af Karen Blixen skal det undersøges, hvordan kristne

grundmotiver forvaltes i forfatterskabet. Herigennem kastes der lys over en række centrale religionsfilosofiske

temaer: skæbne, lidelse, fortvivlelse, eros, agape, tilgivelse, soning, forløsning, ligesom det løbende

drøftes, hvilket potentiale der ligger i at bringe teologi og litteratur sammen.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011

Af programmet:

12.09. Introduktion: liv & værk; forskningshistorie; litteraturanbefalinger; litteratur & teologi

19.09. Sorg-Agre (Vinter-Eventyr)

26.09. Heloïse (Vinter-Eventyr)

03.10. Den unge Mand med Nelliken (Vinter-Eventyr)

10.10. Drømmerne (Syv fantastiske Fortællinger) og Ekko (Sidste Fortællinger)

24.10. Mit Livs Mottoer og uddrag fra Den afrikanske Farm

31.10. Farah (Skygger paa Græsset) og udvalgte breve (Breve fra Afrika)

07.11. Kardinalens første Historie (Sidste Fortællinger)

14.11. Kardinalens tredje Historie (Sidste Fortællinger)

21.11. Opsamling; gennemgående temaer; filmfremvisning.

Litteratur:

Svend Bjerg: Karen Blixens teologi (Kbh. 1989). Udsolgt fra forlaget; indgår i kompendiet.

Mogens Pahuus: Karen Blixens livsfilosofi (Aalborg 1995²).

Kompendium (købes på Teologi, Aarhus Universitet).

Svend Bjergs og Mogens Pahuus’ bøger udgør baggrundslitteratur, der læses på egen hånd.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 53


KURSER FORÅR 2012

Kurserne kan søges allerede nu

KURSUS 01/12

Grundkursus i sjælesorg for præster, 3

2. januar – 6. januar 2012

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1. og 2. del

KURSUS 02/12

Studiekursus: Symbolerne

2. januar – 27. januar 2012

Ved lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen

Deltagere: Præster

TPC/side 54

Kursusprogram efterår 2011

1. Hans Vium Mikkelsen: Trinitetsteologiens genkomst: hvorfor og hvordan?

2. Rektor Eberhard Harbsmeier og lektor, ph.d. Henrik Jørgensen: Symboler og pædagogik

3. Filmanmelder og programvært på Filmland Per Juul Carlsen: Film

KURSUS 03/12

Lucifers barn – Karen Blixen og kristendommen

8. januar – 13. januar 2012

Ved lektor, ph.d. David Bugge

Deltagere: Præster, der har deltaget i 03a/12

KURSUS 04/12

Velfærdsstat og individ.

Efterkrigstidens eksistentielle konflikter i litterær belysning hos Erik Aalbæk Jensen,

Peter Seeberg og Tage Skou-Hansen

9. januar – 13. januar 2012

Ved gymnasielektor, dr.phil. Peter Michael Lauritzen og lektor Benny Grey Schuster

Deltagere: Præster

KURSUS 05/12

Konfirmand Aktion

9. januar – 13. januar 2012

Ved landskoordinator Birgitte Nøhr Jahn og lektor, ph.d. Leise Christensen

Deltagere: Gæstelærere fra Egypten samt øvrige medarbejdere i Konfirmand Aktion

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 06/12

Prædikenprojekt

16. januar – 20. januar 2012

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen

Deltagere: Indbudt gruppe

KURSUS 07/12

Fra alfa til omega

22. januar – 4. februar 2012

Ved lektor Benny Grey Schuster

Deltagere: Præster

Kursusprogram forår 2012

KURSUS 08/12

Indledende konfirmationsforberedelse, 2

23. januar – 25. januar 2012

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere og andre undervisere i kirkelig undervisning samt lærere der har

deltaget i 1. del

KURSUS 09/12

Kirkens kommunikation

25. januar – 27. januar 2012

Ved redaktør Ellen Aagaard Petersen og lektor, ph.d. Povl Götke

Deltagere: Folkekirkelige mediemedarbejdere

KURSUS 10/12

Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden

27. januar – 28. januar 2012

Ved lektor Elmo Due og generalsekretær Kåre Schelde Christensen

Deltagere: Indbudt gruppe

KURSUS 11/12

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 1

30. januar – 3. februar 2012

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Institutionspræster

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 55


TPC/side 56

Kursusprogram forår 2012

KURSUS 12/12

”Less is more” Arbejdsgruppe om liturgisk fornyelse

6. februar – 10. februar 2012

Ved sognepræst og religionspædagogisk konsulent Jørgen Demant og lektor, ph.d. Povl Götke

Deltagere: Præster og andre som beskæftiger sig med liturgiske spørgsmål

KURSUS 13/12

Grundkursus i sjælesorg for præster, 1

6. februar – 10. februar 2012

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Præster

KURSUS 14/12

Provstikursus for Herning Søndre provsti

20. februar – 24. februar 2012

Ved rektor Eberhard harbsmeier

Deltagere: Præster fra Herning Søndre provsti

KURSUS 15/12

Provstikursus for Skælskør provsti

20. februar – 24. februar 2012

Ved lektor Benny Grey Schuster

Deltagere: Præster fra Skælskør provsti

KURSUS 16/12

Kirkelig undervisning og læring, 1

27. februar – 29. februar 2012, samt 31. maj – 1. juni 2012

Ved centerleder, ph.d. Michael Schelde og lektor, ph.d. Povl Götke

Deltagere: Præster og andre kirkelige undervisere

Vær opmærksom på at kurset fordeler sig over to perioder og implicerer forudgående selvevaluering og

mellemliggende kollegavejledning.

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram forår 2012

KURSUS 17/12

Supervisoruddannelse

27. februar – 2. marts 2012

Ved lektor Mikkel Wold

Deltagere: Præster, der har gennemført TPCs grundkursus i sjælesorg for sognepræster/institutionspræster

eller tilsvarende uddannelse.

Kurset er det første af en række ugekurser, som sammen med et supervisionsforløb sigter på at uddanne

supervisorer, der kan give supervision til præster, der gennemgår en uddannelse i sjælesorg eller andre

supervisionsforløb i de forskellige stifter. Uddannelsen tilrettelægges af Mikkel Wold i samarbejde med

professor, dr.med. Peter Elsass. På hjemmesiden vil der senere foreligge en detaljeret kursusbeskrivelse.

KURSUS 18/12

Teologi og filosofi med børn

2. marts – 3. marts 2012

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor, ph.d. Henrik Jørgensen

Deltagere: Indbudt gruppe

KURSUS 19/12

Konfirmandundervisning af psykisk udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede

5. marts – 9. marts 2012

Sognepræst Christina Schmidt

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere og andre undervisere i kirkelig undervisning samt lærere

KURSUS 20/12

Sløk – efter eksistentialismen

5. marts – 9. marts 2012

Ved valgmenighedspræst, dr.theol., Niels Grønkjær

Deltagere: Præster

KURSUS 21/12

Når angst og depression spiller med. Samtalen med den psykisk syge

7. marts 2012

Ved speciallæge i psykiatri Jørgen Due Madsen

Deltagere: Præster i psykiatrien

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 57


TPC/side 58

Kursusprogram forår 2012

KURSUS 22/12

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 3

12. marts – 16. marts 2012

Ved generalsekretær Kåre Schelde Christensen

Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejder, der har deltaget i 1. og 2. del

KURSUS 23/12

Arbejdsmøde for landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skolekirkesamarbejder

19. marts – 21. marts 2012

Ved lektor ph.d. Povl Götke

Deltagere: Medlemmer af landsnetværket

KURSUS 24/12

Johannesevangeliet

19. marts – 23. marts 2012

Ved lektor, ph.d. Kasper Bro Larsen

Deltagere: Præster

KURSUS 25/12

Grøn kirke i religionspædagogikken

21. marts – 23. marts 2012

Ved sognepræst, ph.d. Martin Ishøy

Deltagere: Præster og andre beskæftiget med kirkelig undervisning

KURSUS 26/12

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,3

26. marts – 30. marts 2012

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen

Deltagere: Kursister, der har deltaget i rækkens 1. og 2. del

KURSUS 27/12

Provstikursus for Aalborg Østre provsti

26. marts – 30. marts 2012

Ved lektor Benny Grey Schuster

Deltagere: Præster fra Aalborg Østre provsti

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram forår 2012

KURSUS 28/12

Teologi og naturvidenskab

26. marts – 30. marts 2012

Ved universitetspræst Jørgen Bo Christensen og universitetspræst Peter Nikolai Halvorsen

Deltagere: Præster

KURSUS 29/12

De kirkelige handlinger

10. april – 13. april 2012

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor Ulla Morre Bidstrup

Deltagere: Præster

KURSUS 30/12

Kirkemusikalsk arbejdskreds

13. april – 14. april 2012

Ved rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Indbudt gruppe

KURSUS 31/12

Ledelse 1: Folkekirkelig ledelse og organisation

16. april – 20. april 2012

Ved konsulent, MBA Kirsten Moesgaard og lektor, ph.d Povl Götke

Deltagere: Præster, kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede

Pris: 10.000 kr. pr. kursusdel (NB! Det gælder også for præster)

KURSUS 32/12

Musikterapi

16. april – 20. april 2012

Ved lektor, ph.d. Lars Ole Bonde og professor Inge Nygaard Pedersen, begge Inst. for Kommunikation,

AAU og rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Præster

KURSUS 33/12

Reformation og humanisme (Wittenberg)

23. april – 1. maj 2012

Ved professor Martin Schwarz Lausten og rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Præster

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 59


TPC/side 60

Kursusprogram forår 2012

KURSUS 34/12

Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af keltisk spiritualitet

28. april – 6. maj 2012

Ved pilgrimspræst og terapeut Annette Foged Schultz

Deltagere: Præster

Sted: Iona Abbey, Iona

KURSUS 35/12

Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver

7. maj – 11. maj 2012

Ved lektor ph.d. Povl Götke

Deltagere: Konsulenter og medarbejdere med religionspædagogiske opgaver i stifterne.

KURSUS 36/12

Provstikursus for Århus Nordre provsti

7. maj – 11. maj 2012

Ved lektor Benny Grey Schuster

Deltagere: Præster fra Århus Nordre provsti

KURSUS 37/12

Dansk-tysk præstestævne (Løgumkloster)

11. maj – 12. maj 2012

Ved leder af Christian Jensen Kolleg, pastor Friedemann Magaard og rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Præster fra Ribe og Haderslev stifter samt præster i Slesvig

KURSUS 38/12

Hospitals- og sygehuspræster

21. maj – 23. maj 2012

Ved sygehuspræst Christian Juul Busch

Deltagere: Hospitals- og sygehuspræster

KURSUS 39/12

Landskursus for sognemedhjælpere (Nyborg)

23. maj – 25. maj 2012

Ved Landsforeningen af sognemedhjælpere og seminarielektor, ph.d. Henrik Jørgensen

Deltagere: Sognemedhjælpere

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSUS 40/12

Homiletisk netværk

24. maj – 25. maj 2012

Ved Rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Indbudt gruppe

Kursusprogram forår 2012

KURSUS 41/12

Forum Musik Teologi

29. maj 2012

Ved formand for FMT, organist Jytte Lundbak og rektor Eberhard Harbsmeier

Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejdere

KURSUS 42/12

Kirkelig undervisning og læring, 2

31. maj – 1. juni 2012

Ved centerleder, ph.d. Michael Schelde og lektor, ph.d. Povl Götke

Deltagere: Præster og andre kirkelige undervisere der har deltaget i 1. del

(denne side senest ændret 11. marts 2011)

TPC/side 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!