16.07.2013 Views

KURSUS 06/07 - Teologisk Pædagogisk Center

KURSUS 06/07 - Teologisk Pædagogisk Center

KURSUS 06/07 - Teologisk Pædagogisk Center

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEOLOGISK PÆDAGOGISK CENTER<br />

Kursusprogram<br />

Efterår 2011 og forår 2012<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Praktiske oplysninger 2<br />

Kronologisk kursusoversigt 3<br />

Tematisk kursusoversigt 6<br />

Ekstra kurser, forår 2011 8<br />

Kurser, efterår 2011 11<br />

Kurser, forår 2012 54


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

TPC/side 2<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password. Alle nuværende præster (i<br />

kirkeministeriets database) har fået det tilsendt på mail og skal ikke oprette sig som ny bruger. Har man<br />

glemt sit brugernavn og password, kan man få det genfremsendt ved at klikke på ”har du ikke brugernavn<br />

og password”.<br />

Når man er logget på kan man udover at tilmelde sig kurser, se hvilke kurser man allerede er tilmeldt og<br />

hente kursusmateriale (deltagerlister, program, praktiske oplysninger og læsestof etc.).<br />

Generelle praktiske oplysninger om TPC, ansøgning, ophold m.m. kan læses på hjemmesiden under<br />

menupunktet ”Om TPC”.<br />

Alle kurser annonceres med et underforstået ”ret til ændringer forbeholdes”. Man kan holde sig orienteret<br />

på centrets hjemmeside, hvor det samlede program løbende opdateres i tilfælde af evt. ændringer<br />

eller tilføjelser til de enkelte kursusprogrammer.<br />

Bemærk! Nye kursusrækker annonceres så vidt muligt med fastlagte terminer for alle de efterfølgende<br />

kurser. Med mindre andet oplyses ved det enkelte kursus skal der kun søges i forbindelse med kursusrækkens<br />

første kursus. Ved optagelse underrettes provsti og stift om alle kursusrækkens terminer.<br />

Adressen er www.tpcloegumkloster.dk<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KRONOLOGISK <strong>KURSUS</strong>OVERSIGT<br />

EKSTRA KURSER FORÅR 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

MAJ<br />

<strong>06</strong> – <strong>07</strong> 30a/11 Hjørring seminarium 8<br />

30 38/11 Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog 9<br />

JUNI<br />

1 38a/11 Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog 9<br />

14 – 15 36/11 Forum Musik Teologi: Musik i Marsklandet 10<br />

EFTERÅR 2011<br />

JULI<br />

24 – 27 44/11 Båringmødet 11<br />

AUGUST<br />

15 – 19 45/11 Provstikursus for Hadsund provsti 12<br />

15 – 19 46/11 Teologi og musik 13<br />

15 – 19 47/11 Sjælesorg og spiritualitet fra neden 14<br />

19 – 20 47a/11 Homiletisk arbejdsgruppe 15<br />

22 – 26 48/11 Forsoning, 3 (psykologisk) 16<br />

22 – 26 49/11 Provstikursus for Tryggevælde provsti 17<br />

26 – 27 49a/11 Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden 18<br />

29 – 02 51/11 Provstikursus for Næstved provsti 19<br />

SEPTEMBER<br />

01 – 02 52/11 Efteruddannelse af provster 20<br />

05 – 09 54/11 Indledende konfirmationsforberedelse, 1 og 2 21<br />

05 – 16 55/11 Kreativ prædikenforberedelse 22<br />

09 55a/11 Homiletisk dag med Wilfried Engemann 23<br />

12 ff. 03a/12 Lucifers Barn – Karen Blixen og kristendommen 52<br />

12 – 13 79/11 Stiftskursus i Aalborg stift 51<br />

12 – 16 56/11 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 4 24<br />

12 – 21 57/11 Det Nye Testamente læst kronologisk 25<br />

14 58/11 Studiedag for præster i psykiatrien 26<br />

14 – 15 80/11 Stiftskursus i Aarhus stift 51<br />

19 – 20 81/11 Stiftskursus i Viborg stift 51<br />

19 – 23 59/11 Pædagogik og æstetisk – kunst og opdragelse 27<br />

19 – 23 59a/11 Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne 28<br />

21 – 22 82/11 Stiftskursus i Ribe stift 51<br />

26 – 28 53/11 Unge og kirken: Unge i krise 29<br />

26 – 30 60/11 Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 2 30<br />

26 – 30 61/11 Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,2 31<br />

26 – 30 62/11 Den sene Kierkegaard 32<br />

29 – 30 63/11 Efteruddannelse af provster 33<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 3


TPC/side 4<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

OKTOBER<br />

03 – 04 83.11 Stiftskursus i Odense stift 51<br />

03 – <strong>07</strong> 64/11 Provstikursus for Syddjurs provsti 34<br />

03 – <strong>07</strong> 65/11 Grundkursus i sjælesorg for præster, 4 35<br />

03 – 14 65a.11 Studiekursus i Weimar 36<br />

05 – <strong>06</strong> 84.11 Stiftskursus i Haderslev stift 51<br />

24 – 25 85.11 Stiftskursus i Roskilde stift 51<br />

24 – 28 66/11 Ledelse, 3: folkekirkelig økonomi og personalejura 37<br />

24 – 28 67/11 Retrætelederuddannelse 38<br />

24 – 28 68/11 Præster i Kirkens Korshær 39<br />

26 – 27 86.11 Stiftskursus i Lolland-Falster stift 51<br />

31 – 04 70/11 Med Gud i krig? 40<br />

31 – 02 71/11 Forum for supervisorer 41<br />

NOVEMBER<br />

01 – 02 87.11 Stiftskursus på Bornholm 51<br />

03 – 04 71a/11 Efteruddannelseskursus for hospicepræster 42<br />

<strong>07</strong> – 08 88/11 Stiftskursus i København stift 51<br />

09 – 10 89/11 Stiftskursus i Helsingør stift 51<br />

11 – 12 72/11 Efteruddannelse af provster 43<br />

14 – 18 73/11 Grundkursus i sjælesorg for præster, 2 44<br />

14 – 18 74/11 Folkekirken i det offentlige rum 45<br />

16 – 17 75/11 Fællesudvalget for kristendomsundervisning 46<br />

18 – 19 78/11 Kirkemusikalsk arbejdskreds 47<br />

21 – 25 76/11 Provstikursus for Rødovre-Hvidovre provsti 48<br />

21 – 25 77/11 Den autofiktive Paulus og hans kristologiske univers 49<br />

24 90/11 Netværk … vedr. selvmord og forebyggelse af selvmord 50<br />

FORÅR 2012<br />

JANUAR<br />

02 – <strong>06</strong> 01/12 Grundkursus i sjælesorg for præster, 3 54<br />

02 – 27 02/12 Studiekursus: Symbolerne 54<br />

08 – 13 03/12 Lucifers barn – Karen Blixen og kristendommen 52<br />

09 – 13 04/12 Velfærdsstat og individ 54<br />

09 – 13 05/12 Konfirmand Aktion 54<br />

16 – 20 <strong>06</strong>/12 Prædikenprojekt 55<br />

22 – 04 <strong>07</strong>/12 Fra alfa til omega 55<br />

23 – 25 08/12 Indledende konfirmationsforberedelse, 2 55<br />

25 – 27 09/12 Kirkens kommunikation 55<br />

27 – 28 10/12 Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden 55<br />

30 – 03 11/12 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 1 55<br />

FEBRUAR<br />

<strong>06</strong> – 10 12/12 ”Less is more” Arbejdsgruppe om liturgisk fornyelse 56<br />

<strong>06</strong> – 10 13/12 Grundkursus i sjælesorg for præster, 1 56<br />

20 – 24 14/12 Provstikursus for Herning Søndre provsti 56<br />

20 – 24 15/12 Provstikursus for Skælskør provsti 56<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

27 – 29 16/12 Kirkelig undervisning og læring, 1 56<br />

27 – 02 17/12 Supervisoruddannelse 57<br />

MARTS<br />

02 – 03 18/12 Teologi og filosofi med børn 57<br />

05 – 09 19/12 Konfirmandundervisning af psykisk udviklingshæmmede og<br />

opmærksomhedsforstyrrede 57<br />

05 – 09 20/12 Sløk – efter eksistentialismen 57<br />

<strong>07</strong> 21/12 Når angst og depression spiller med. Samtalen med den psykisk syge 57<br />

12 – 16 22/12 Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 3 58<br />

19 – 21 23/12 Arbejdsmøde for landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-<br />

kirkesamarbejder 58<br />

19 – 23 24/12 Johannesevangeliet 58<br />

21 – 23 25/12 Grøn kirke i religionspædagogikken 58<br />

26 – 30 26/12 Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,3 58<br />

26 – 30 27/12 Provstikursus for Aalborg Østre provsti 58<br />

26 – 30 28/12 Teologi og naturvidenskab 59<br />

APRIL<br />

10 – 13 29/12 De kirkelige handlinger 59<br />

13 – 14 30/12 Kirkemusikalsk arbejdskreds 59<br />

16 – 20 31/12 Ledelse 1: Folkekirkelig ledelse og organisation 59<br />

16 – 20 32/12 Musikterapi 59<br />

23 – 01 33/12 Reformation og humanisme 59<br />

28 – <strong>06</strong> 34/12 Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af keltisk spiritualitet 60<br />

MAJ<br />

<strong>07</strong> – 11 35/12 Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 60<br />

<strong>07</strong> – 11 36/12 Provstikursus for Århus Nordre provsti 60<br />

11 – 12 37/12 Dansk-tysk præstestævne 60<br />

21 – 23 38/12 Hospitals- og sygehuspræster 60<br />

23 – 25 39/12 Landskursus for sognemedhjælpere 60<br />

24 – 25 40/12 Homiletisk netværk 61<br />

29 41/12 Forum Musik Teologi 61<br />

31 – 01 42/12 Kirkelig undervisning og læring, 2 61<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 5


TEMATISK <strong>KURSUS</strong>OVERSIGT<br />

TPC/side 6<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

ALMEN TEOLOGI<br />

Teologi og musik 13<br />

Forsoning, 3 (psykologisk) 16<br />

Kreativ prædikenforberedelse 22<br />

Det Nye Testamente læst kronologisk 25<br />

Lucifers Barn – Karen Blixen og kristendommen 52<br />

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 2 30<br />

Den sene Kierkegaard 32<br />

Studiekursus i Weimar 36<br />

Med Gud i krig? 40<br />

Den autofiktive Paulus og hans kristologiske univers 49<br />

Studiekursus: Symbolerne 54<br />

Velfærdsstat og individ 54<br />

Fra alfa til omega 55<br />

Sløk – efter eksistentialismen 57<br />

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 3 58<br />

Johannesevangeliet 58<br />

Teologi og naturvidenskab 59<br />

De kirkelige handlinger 59<br />

Reformation og humanisme 59<br />

RELIGIONSPÆDAGOGIK<br />

Båringmødet 11<br />

Indledende konfirmationsforberedelse, 1 21<br />

Pædagogik og æstetik – kunst og opdragelse 27<br />

De store linjer og de mange stemmer. Stiftskurser i efteråret 2011 51<br />

Unge og kirken 29<br />

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII, 2 31<br />

Konfirmand Aktion 54<br />

Indledende konfirmationsforberedelse, 2 55<br />

Kirkelig undervisning og læring, 1 56<br />

Teologi og filosofi med børn 57<br />

Konfirmandundervisning af psykisk udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede 57<br />

Arbejdsmøde for landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 58<br />

Grøn kirke i religionspædagogikken 58<br />

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,3 58<br />

Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 60<br />

Landskursus for sognemedhjælpere 60<br />

Kirkelig undervisning og læring, 2 61<br />

SJÆLESORG<br />

Sjælesorg og spiritualitet fra neden 14<br />

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 4 24<br />

Studiedag for præster i psykiatrien 26<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 4 35<br />

Retrætelederuddannelse 38<br />

Forum for supervisorer 41<br />

Efteruddannelseskursus for hospicepræster 42<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 2 44<br />

Netværk … vedr. selvmord og forebyggelse af selvmord 50<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 3 54<br />

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 1 55<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 1 56<br />

Supervisoruddannelse 57<br />

Når angst og depression spiller med. Samtalen med den psykisk syge 57<br />

Musikterapi 59<br />

Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af keltisk spiritualitet 60<br />

Hospitals- og sygehuspræster 60<br />

PRAKTISK TEOLOGI I ØVRIGT<br />

Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog 9<br />

Forum Musik Teologi 10<br />

Homiletisk arbejdsgruppe 15<br />

Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden 18 - 55<br />

Homiletisk dag med Wilfried Engemann 23<br />

Ledelse, 3 37<br />

Folkekirken i det offentlige rum 45<br />

Fællesudvalget for kristendomsundervisning 46<br />

Kirkemusikalsk arbejdskreds 47<br />

Prædikenprojekt 55<br />

Kirkens kommunikation 55<br />

”Less is more” Arbejdsgruppe om liturgisk fornyelse 56<br />

Kirkemusikalsk arbejdskreds 59<br />

Ledelse 1 59<br />

Homiletisk netværk 61<br />

Forum Musik Teologi 61<br />

SÆRLIGE GRUPPER<br />

Hjørring seminarium 8<br />

Provstikursus for Hadsund provsti 12<br />

Provstikursus for Tryggevælde provsti 17<br />

Provstikursus for Næstved provsti 19<br />

Efteruddannelse af provster 20 – 33 - 43<br />

Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne 28<br />

Provstikursus for Syddjurs provsti 34<br />

Præster i Kirkens Korshær 39<br />

Provstikursus for Rødovre-Hvidovre provsti 48<br />

Provstikursus for Herning Søndre provsti 56<br />

Provstikursus for Skælskør provsti 56<br />

Provstikursus for Aalborg Østre provsti 58<br />

Provstikursus for Århus Nordre provsti 60<br />

Dansk-tysk præstestævne 60<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 7


EKSTRA KURSER, FORÅR 2011<br />

TPC/side 8<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 30a/11<br />

Religionspædagogik mellem system og livsverden.<br />

Hjørring seminarium<br />

6. maj – 7. maj 2011<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Studerende ved Hjørring Seminarium<br />

Pris: 400 kr.<br />

Kursets formål og indhold:<br />

På kurset vil der blive sat fokus på religionspædagogik i forhold til Søren Kierkegaards eksistensfilosofiske<br />

og Niklas Luhmanns systemteoretiske position. Religionspædagogikken vil også blive reflekteret i<br />

lyset af globalisering og æstetisk dannelse.<br />

Af programmet:<br />

Eberhard Harbsmeier: 1. Kierkegaard og eksistenspædagogikken ~ 2. Religionernes teologi og interreligiøs<br />

dialog ~ Povl Götke: 1. Luhmanns bidrag til pædagogikken ~ 2 Systemteori, religionspædagogik<br />

og æstetisk dannelse.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 38/11<br />

Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog Himlen i mine fodsåler<br />

30. maj 2011 (Pastoralseminariet i København)<br />

<strong>KURSUS</strong> 38a/11<br />

Studiedag i forbindelse med udgivelsen af den nye bønnebog Himlen i mine fodsåler<br />

1. juni 2011 (Pastoralseminariet i Århus)<br />

En ny bønnebog til den personlige andagt er på vej. Himlen i mine fodsåler udkommer på forlaget Aros<br />

den 18. maj.<br />

I forbindelse med lanceringen (18. maj) vil der blive indbudt til et cafe-arrangement i København, hvor<br />

kendte stemmer vil fortælle om dem selv og bøn. Der vil desuden blive indbudt til studiedage på pastoralseminarierne<br />

i København og Århus. De arrangeres i et samarbejde mellem pastoralseminarierne,<br />

TPC og den redaktionsgruppe, der har redigeret bogen, og finder sted i København mandag den 30. maj<br />

og i Århus onsdag den 1. juni.<br />

Redaktionsgruppen, der er nedsat af TPC, arbejder videre med anden del af projektet, som er en bønnebog<br />

indeholdende to nye kollektrækker samt nye bønner til kirkelige handlinger og særlige gudstjenester.<br />

Denne bog udkommer til maj 2012.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 9


<strong>KURSUS</strong> 36/11<br />

Forum Musik Teologi:<br />

Musik i Marsklandet<br />

14. juni – 15. juni 2011 (i Løgumkloster)<br />

TPC/side 10<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved organist Jytte Lundbak og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 14. maj 2011<br />

Pris: 600 kr. (NB! Det gælder også præster)<br />

Deltagere: Organister, præster og andre kirkelige medarbejdere<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Form for musik og teologi er et årligt forum, hvor der i samarbejde med TPC drøftes emner i forholdet<br />

mellem musik og teologi i samarbejde mellem organister og præster. Årets møde handler om orglet og<br />

den slesvigske tradition for orgelmusik, og der indgår både foredrag, opførelse af musik og præsentation<br />

af sønderjyske orgler.<br />

Af programmet:<br />

Musikforsker, professor Konrad Küster: Marskens orgelkultur – om orgelmusik i Nordtyskland/Danmark<br />

~ Lektor, ph.d. Sven Rune Havsteen: Den lutherske musikanskuelse i det 16. og 17. århundrede<br />

~ Historisk Musikgudstjeneste – musik af Liber Scholæ Ripensis, Johann Walter, Gallus Dressler,<br />

Balthasar Resinarius, Heinrich Schütz og Dietrich Buxtehude. John Frandsen og ensemblet Convivium,<br />

Ian Heilmann orgel, liturgi ved sognepræst Marianne Christiansen ~ Ekskursion til orgler i Sønderjylland<br />

under ledelse af domorganist Birgitte Ebert og professor Konrad Küster.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


KURSER EFTERÅR 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 44/11<br />

Lidenskab – magt og lyst.<br />

Båringmødet<br />

24. juli – 27. juli 2011<br />

Ved lektor, ph.d. Povl Götke og Båringudvalget<br />

Ansøgningsfrist: 22. juni 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Tilmelding: Løgumkloster Refugium, tlf. 7474-3301; mail@loegumklosterrefugium.dk<br />

Pris: 2.630 kr.<br />

Deltagere: Religionslærere, præster, sognemedhjælpere, seminarielærere, studerende og andre interesserede<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Lidenskab er at ville ét, skriver Søren Kirkegaard. At ville ét uden tøven, uden tvivl eller hensyn, er en<br />

mægtig drivkraft, som får mennesker til at gøre det umulige og det utænkelige. Lidenskaben frembringer<br />

de største drømme og de største ødelæggelser. På årets Båringmøde vil vi rette blikket mod lidenskaben<br />

på godt og ondt, i brændpunktet mellem engagement og besættelse.<br />

Det er lysten, der driver værket, også i undervisningen. Den gode undervisning balancerer mellem<br />

engagement og saglig distance, engagementet er den gnist i formidlingen, som kan gøre den levende<br />

eller tage magten. Båringmødet 2011 har fokus på forholdet mellem lidenskab og tro, lidenskab og etik<br />

og lidenskab og menneskeliv. Der er liv i lidenskaben, men er det sådan, at det menneske, der brænder<br />

for ét, også brænder sine broer?<br />

Af programmet:<br />

Forlagsredaktør, cand.theol. Jeanne Dalgaard: Tro og konsekvens under Det Tredje Rige – et eksempel<br />

(Dietrich Bonhoeffer) ~ Sogne- og feltpræst Lars Bom Nielsen: Livet i krigens lys ~ Prof.em.,<br />

dr.theol. Kirsten Nielsen: ”Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud!” ~ Cand.mag. Jens-Peter Olesen,<br />

University College i Nordjylland: Lidenskab: undervisningens glemte dimension ~ Forstander,<br />

cand.pæd. Gunnar Kasper Hansen: ”Kærligheden er Gud – og vreden. Djævelen er smiger” (Emil Nolde)<br />

~ Fhv. rektor Niels Thomsen: Johannes’ Åbenbaring – Det femte evangelium eller et rædselskabinet?<br />

~ Sogne- og hospitalspræst Preben Kok: Hvorfor vil ingen være Klods Hans, når det er ham, der får<br />

prinsessen? ~ Adjunkt og forfatter Ulrik Houlind Rasmussen: ”Thi Paradoxet er Tankens Lidenskab” –<br />

Tænkning og lidenskab hos Søren Kierkegaard.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 11


<strong>KURSUS</strong> 45/11<br />

Præst og person.<br />

Provstikursus for Hadsund provsti<br />

15. august – 19. august 2011<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Ansøgningsfrist: 13. maj 2011<br />

Deltagere: Præster fra Hadsund provsti<br />

TPC/side 12<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Kurset vil fra forskellige vinkler sætte fokus på præstens arbejdsvilkår: hvor hentes de faglige og personlige<br />

ressourcer, hvordan formidles de (bedre?) indad- og udadtil, og hvad siger sociologien og kunsten<br />

om præsten – og dem han eller hun samarbejder med og er åndelig leder for?<br />

Af programmet:<br />

Seniorkonsulent, cand.scient.soc. Steen Marqvard Rasmussen, Landsforeningen af Menighedsråd: Menighedsrådsmedlemmers<br />

religiøsitet. Metode og resultater fra en dansk undersøgelse ~ Cand.psych. Sabina<br />

Pultz, stud.psych. Betina Jensen og cand.psych. Martin Skriver, Institut for Psykologi, KU: Narrativ<br />

samtaleteknik ~ Klinisk psykolog Johannes Birkild: Kan præster leve uden stress? En psykologisk<br />

vinkel på rollen og livet ~ Sygehuspræst Preben Kok: 1.-2. ”Og når min sjæl blev af sin grublen træt,<br />

den hviled’ sig ved Fader Vor at bede” – en åndelig vinkel på rollen og livet ~ Lektor Erik Skyum Nielsen:<br />

Præsten i ældre og nyere nordisk litteratur.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 46/11<br />

Teologi og musik<br />

15. august – 19. august 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved professor Thomas H. Troeger, professor Bine Bryndorff og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 13. maj 2011<br />

Pris: For andre end præster 3.965 kr.<br />

Deltagere: Præster og organister<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Musik og religion hører uløseligt sammen, men der er også et spændingsforhold og en frugtbar vekselvirkning<br />

mellem musik og religion, mellem toner og ord. Kurset handler om forholdet mellem musik og<br />

teologi – og den gensidige inspiration mellem dem. Dette forhold drøftes både teoretisk og aktuelt, især<br />

med inspiration fra den amerikanske professor Thomas Troeger fra Yale, og forholdet indøves også<br />

praktisk i en vekselvirkning mellem ord og musik i koncerter, musikgudstjenester og læsninger med<br />

musik.<br />

Af programmet:<br />

Sognepræst, ph.d. Sanne Thøisen: Homiletik og æstetik med særligt henblik på amerikansk homiletik ~<br />

Rektor Ole Brinth: Tekst og melodi i salmerne ~ Professor dr. Thomas Troeger, Yale University: 1.<br />

Theology and Music – What Can Theology Learn from Music? ~ 2. Seminar and discussion of selected<br />

texts ~ 3. The Beauty of Preaching ~ Musikgudstjeneste i Løgumkloster Kirke ~ Professor Bine Bryndorf:<br />

Musik og teologi – hvad kan musikken lære af teologien? ~ Lektor, ph.d. Sven Rune Havsteen: 1.<br />

Det teologiske grundlag for 1600-tallets kirkemusik (Harsdörfer og Frick) ~ 2. Musik og religion i det<br />

19. århundrede ~ Orgelkoncert i kirken ved Bine Bryndorf ~ Eberhard Harbsmeier: Schleiermacher’s<br />

og Kierkegaards musikfilosofi ~ Eberhard Harbsmeier og Christina Meißner: Musikalsk aftenandagt.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 13


<strong>KURSUS</strong> 47/11<br />

Sjælesorg og spiritualitet fra neden<br />

15. august – 19. august 2011<br />

Ved præst og retræteleder Peter Ruge<br />

Ansøgningsfrist: 15. maj 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

TPC/side 14<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Spiritualitet udfolder sig ofte i to strømninger: den ene idealistisk ”fra oven”, og den anden ”fra neden”<br />

knyttet til lidelse og ydmyghed. Begge kan være frugtbare tilgange. I nutidig folkelig spiritualitet findes<br />

imidlertid en tendens til primært at orientere sig efter længsler og perfektionsidealer – måske parallelt<br />

med en generel tendens i samfundet.<br />

På dette kursus vil vi fokusere på en spiritualitet, der er forankret i det ufuldkomne, det kropslige, det<br />

syndige, det sårede og det skyggeagtige. Kurset lægger op til refleksion over, hvordan nutidig kristen<br />

spiritualitet kan formuleres i pagt med reformatorisk tradition, således at man uden at afvise den folkelige<br />

interesse kan præcisere en tydelig folkekirkelig position i feltet af spiritualitetsopfattelser i dag.<br />

Samtidig vil vi overveje den betydning det har, at sjælesørgeren er i stand til selv at være opmærksomt<br />

til stede ved sin egen smerte og ufuldkommenhed – og er vidende om erkendelsesmulighederne i dette<br />

nærvær. Herved lægger kurset tillige op til dialog om spændingen mellem præstens ”hele menneske” og<br />

det akademiske spor i den pastorale dannelse.<br />

Af programmet:<br />

Peter Ruge: 1. Spiritualitet fra neden – tradition og nutid ~ 2. Den negative teologi – og dens indre praksis<br />

~ Sr. Regina König: Klosterets vej ~ Sognepræst Lene Højholt: 1. Meditativ bibellæsning over passionsberetningen<br />

~ 2. Franciskansk spiritualitet. Afkald og livsglæde ~ Fhv. lektor Lars Bo Bojesen: Når<br />

det onde er godt for noget. Erfaringer med det dæmoniske, reflekteret psykologisk og teologisk ~ Magister<br />

i filosofi, Asta Fink: Lidelse og transformation ~ Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen: Mening i<br />

eller med lidelse og smerte – i et nyåndeligt perspektiv ~ Pilgrimspræst og terapeut Annette Foged<br />

Schultz: At være den du er – simul justus et peccator ~ Sygehuspræst Preben Kok: I din magtesløshed<br />

udfolder Guds kraft sig helt ~ Cand.psych og ledelseskonsulent Pernille Thorup: Det ikke-dømmende<br />

nærvær.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 47a/11<br />

Homiletisk arbejdsgruppe<br />

19. august – 20. august 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved lektor Ulla Morre Bistrup, rektor Mogens Lindhardt, rektor Hennig Kjær Thomsen, rektor Eberhard<br />

Harbsmeier og sognepræst, ph.d. Sanne Thøisen<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

Af programmet:<br />

Prof. Thomas Troeger, Yale University: The Beauty of Preaching ~ Sanne Thøisen: Bibelsk prædiken i en<br />

efterbibelsk tid ~ Workshops over Wilfried Engemanns nye homiletik og prædikensamling ~ Koncert i<br />

kirken ved organist Dennis Bang Fick ~ Oplæg af Henning Kjær Thomsen og Mogens Lindhardt: Prædiken<br />

mellem retorik og dogmatik – aktuelle homiletiske udfordringer i en dansk kontekst.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 15


<strong>KURSUS</strong> 48/11<br />

Forsoning, 3 (psykologisk)<br />

22. august – 26. august 2011<br />

TPC/side 16<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved psykolog Gry Stålsett, Modum Bad og lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen<br />

Ansøgningsfrist: 22. maj 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Fokus på dette tredje kursus i rækken vil være en undersøgelse af forsoningens psykologiske implikationer.<br />

Hvad vil det sige at forsone sig med sig selv? Giver det mening at tale om forsoning, hvis der<br />

ikke er nogen tredjepart? Hvordan interagerer psykologi og religion i et menneskes forsøg på at forsone<br />

sig med sig selv, sit liv, sin skæbne? Kan man forsone sig med det onde? Skal man forsone sig med det<br />

onde? Kan forsoning bestå i fortsat kamp?<br />

Kurset vil bestå i en kombination af foredrag, gruppearbejde og selvstudie.<br />

Detaljeret program vil blive lagt ud på nettet snarest.<br />

NB: Dette kursus udgør den tredje i en række af tre ugekurser omhandlende forsoning ud fra tre forskellige<br />

perspektiver: dogmatisk (forsoning mellem Gud og mennesker), sociologisk (forsoning mellem<br />

mennesker) og psykologisk (forsoning med sig selv). Der gøres opmærksomt på at ansøgere som har<br />

deltaget i de to foregående kurser vil have fortrinsret.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 49/11<br />

Forkynd evangeliet – om nødvendigt med ord.<br />

Provstikursus for Tryggevælde provsti<br />

22. august – 26. august 2011<br />

Ved lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Ansøgningsfrist: 19. maj 2011<br />

Deltagere: Præster fra Tryggevælde provsti<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Hvad er en luthersk præst i en evangelisk-luthersk kirke anno 2011? Hvordan formidle kristendom og<br />

kirke på nutidens præmisser? Hvordan få alle ordene omsat og indsat i kroppen? For er det ikke lige<br />

præcis kroppen, det hele handler om, med kristendommens tale om inkarnation og kødets opstandelse?<br />

Og hvad er en krop egentlig for en størrelse?<br />

Af programmet:<br />

Rektor Eberhard Harbsmeier: At være evangelisk-luthersk eller reformert præst – et komparativt studie<br />

~ Lektor, ph.d. Annika Hvithamar: ”En by i Rusland” – Om den russiske kirkens genopstandelse fra de<br />

døde ~ Liturgiske øvelser ~ Post.doc., ph.d. Kristine Helboe Johansen: ”Ordet blev kød” – om at få sat<br />

krop på ordene ~ Lektor Benny Grey Schuster: Kirkearkitekturens teologi ~ Redaktør, cand.theol. Jeanne<br />

Dalgaard: Et samvirkende fællesskab mellem præst og menighed ~ Sognepræst og daglig leder Erik<br />

Bang: ”Sådan gør vi det i Wiwe-Hadsund” ~ Sognepræst Eva Pedersen og sognepræst Kamilla Lundager<br />

Bundgaard Nielsen: Kristus, konfirmander og kooperativ læring.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 17


TPC/side 18<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 49a/11<br />

Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden<br />

26. august – 27. august 2011<br />

Ved lektor Elmo Due og generalsekretær Kåre Schelde Christensen<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 51/11<br />

Pastoralteologi.<br />

Provstikursus for Næstved provsti<br />

29. august – 2. september 2011<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Ansøgningsfrist: 27. maj 2011<br />

Deltagere: Præster fra Næstved provsti<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Arbejdet som præst i folkekirken i dag vil blive belyst ud fra en dogmatisk, åndelig og kunstnerisk vinkel,<br />

hvilket skal lede frem til nogle kollegiale drøftelser om det konkrete, praktiske arbejde i sogn og<br />

provsti. Desuden vil der blive lejlighed til at diskutere og afprøve nogle af de nyeste bud på en samtidig<br />

systematisk og praktisk teologi i form af Grønkjærs trinitetsteologi og Bidstrups ph.d. projekt om lejlighedstalernes<br />

fornyede aktualitet som mødested mellem folk og kirke.<br />

Af programmet:<br />

Valgmenighedspræst, dr.theol. Niels Grønkjær: Den nye Gud ~ Sognepræst Jesper Stange: 1. Luthersk<br />

embedssyn i dag ~ 2. Tekstgennemgang ~ Sygehuspræst Preben Kok: ”Og når min sjæl blev af sin grublen<br />

træt, den hviled’ sig ved Fader Vor at bede” – en åndelig vinkel på rollen og livet ~ Workshops:<br />

Præst-struktur, præst-kolleger og præst-menighed ~ Lektor Ulla Morre Bidstrup: 1.-2. Lejlighedstalerne:<br />

teologi og praksis ~ Benny Grey Schuster: Kirkerummets teologi ~ Past.em. Johannes H. Christensen:<br />

Præsten i tvivlens greb eller under dens nådegave? Belyst med filmklip.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 19


<strong>KURSUS</strong> 52/11<br />

Kirken og det danske arbejdsmarked.<br />

Efteruddannelse af provster<br />

1. september – 2. september 2011<br />

TPC/side 20<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved konsulent, cand. mag., MBA, Kirsten Moesgaard og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 1. juni 2011<br />

Pris: 2.500 kr.<br />

Deltagere: Provster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Folkekirken er i gang med at blive en integreret del af det danske arbejdsmarkedssystem. De senere års<br />

lovgivning lægger sig op ad den almindelige danske lovgivning – både på det økonomiske område og på<br />

personaleområdet. Det giver en række udfordringer og muligheder, men også ulemper i forhold til den<br />

måde, folkekirken er indrettet på og den ledelsesform, kirken har. Ikke desto mindre er det sådan. Og en<br />

række styringsredskaber er introduceret – herunder stifternes og de kirkelige institutioners præstationer,<br />

som er målsat i resultataftaler. Den problemstilling gennemgås og drøftes på kurset<br />

Af programmet:<br />

Fuldmægtig, cand. jur. Kirstine Frank Jensen: 1. Den danske model – organisering af det danske arbejdsmarkedssystem<br />

~ 2. Kirkens ”normalisering” og rollefordelingen i kirken i forhold til Arbejdsmarkedet<br />

~ Folketingets ombudsmand, dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen: 1. Ansættelse og afsked i relation<br />

til ansættelsesformer ~ 2. Forholdet mellem kirkeministeriet og finansministeriet ~ 3. Arbejdsrettens<br />

funktion – ombudsmandsfunktionen ~ Kirsten Moesgaard: 1. Menighedsrådet som arbejdsgiver ~ 2.<br />

Arbejdsmarkedspolitik omsat til konkret hverdag i sogn og provsti ~ 3. Fra målsætninger til job, løn og<br />

arbejdstilrettelæggelse ~ 4. Gennemgang, oplæg og cases.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 54/11<br />

Indledende konfirmationsforberedelse, 1 og 2<br />

5. september – 9. september 2011, samt 23. januar – 25. januar 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen<br />

Ansøgningsfrist: 6. juni 2011<br />

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere og andre undervisere i kirkelig undervisning samt lærere fra<br />

sogne, som overvejer at etablere eller netop har påbegyndt indledende konfirmationsforberedelse<br />

Pris: For andre end præster: 3.965 kr. for 1. del<br />

Kursets formål:<br />

Kurset skal klæde deltagerne på til at undervise minikonfirmander. Der vil være teori, ligesom også en<br />

del praktiske øvelser og workshops indgår. Endvidere er der indlagt studietid i løbet af ugen således, at<br />

den enkelte kursusdeltager har mulighed for at tilrettelægge et minikonfirmandforløb, der kan bruges i<br />

den kommende sæsons undervisning af minikonfirmander.<br />

Af programmet:<br />

Bibliotekar Helle D. Kjeldsen: Gennemgang af TPCs bibliotek og øvrige religionspædagogiske resourser<br />

~ Leise Christensen: 1. Introduktion til undervisningsmaterialer ~ 2. Introduktion til læringsstile og<br />

deres anvendelse i kirkens undervisning af minikonfirmander ~ Fortæller Dorte Futtrup: At fortælle for<br />

minikonfirmander ~ Musikpædagog Anne-Mette Riis: Dans og salmesang med minikonfirmander ~<br />

Sognepræst Anna Helleberg Kluge: Kristuskrans med minikonfirmander ~ Sognepræst Kirsten Darø<br />

Jensen: Religionspsykologi og børn.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 21


<strong>KURSUS</strong> 55/11<br />

Kreativ prædikenforberedelse<br />

5. september – 16. september 2011<br />

TPC/side 22<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor Benny Grey Schuster<br />

Ansøgningsfrist: 3. juni 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Til grund for dette kursus ligger antagelsen af, at hvis præsten har det godt hhv. får det bedre med at<br />

lave sin prædiken, bliver den også bedre for menigheden at høre på. Vedholdende rygter i medierne påstår,<br />

at præster altid siger det samme ... og at det i øvrigt er uforståeligt; men der arbejdes utrolig meget<br />

med prædikenens indhold og form i homiletikken, i præstegårdene og på prædikestolene. Kurset ønsker<br />

at stimulere og fortsætte dette arbejde. Det henvender sig derfor ikke alene til den, som måtte have tabt<br />

lidt af gnisten i prædikenskriveriet, som ofte går i stå med udformningen af den enkelte prædiken, eller<br />

som i almindelighed er ved at blive træt af sin måde at forkynde på; men i lige så høj grad til den, der er<br />

udmærket tilfreds med sit prædikenarbejde, men som alligevel kunne have lyst til at forny sig og afprøve,<br />

om der er andre måder at bringe budskabet videre på.<br />

I forhold til et traditionelt mønster, hvor man går ud fra allerede afholdte prædikener og analyserer<br />

dem, vender vi processen om, så den er mere fremadrettet og kreativ. Kurset fokuserer på forskellige<br />

metoder til at skaffe sig ny inspiration og glæde ved at lave og holde prædikener.<br />

Der vil blive eksperimenteret med bevidst brug af forskellige prædikengenrer, og i arbejdsprocessen<br />

vil der blive lagt vægt på kreativ tænkning og indøvelse i konstruktiv forberedelse, herunder forsøg med<br />

strukturerede, kollegiale samtaler om og ud fra prædikenarbejdet. Kurset vil veksle mellem indledende<br />

foredrag, gruppearbejde, studietid, plenumdrøftelser, skrivepauser, prædikengudstjenester og opsummerende<br />

gennemgange af metoderne.<br />

Et kontant mål er, at hver deltager i løbet af kurset vil få udarbejdet fire prædikener og via gruppearbejde<br />

have været med til at forberede yderligere tolv, således at man ved afrejsen vil have skitser med til<br />

de kommende par måneders søn- og helligdage.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 55a/11<br />

Homiletisk dag med Wilfried Engemann<br />

9. september 2011 (Pastoralseminariet i Århus)<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved lektor Ulla Morre Bidstrup og rektor Eberhard Harbsmeier. Seminaret arrangeres i et samarbejde<br />

mellem TPC, Pastoralseminariet Århus og Det teologiske Fakultet i Århus<br />

Ansøgningsfrist: 1. september 2011 (tilmelding skal ske direkte til Pastoralseminariet i Århus)<br />

Deltagere: Præster, studerende og andre interesserede<br />

Kursets formål og indhold:<br />

TPC, Pastoralseminariet i Århus og Teologi på Århus Universitet er gået sammen med Aros Forlag om<br />

at sætte fokus på prædikenen ved en temadag på Pastoralseminariet i Århus. Det sker i anledning af udgivelsen<br />

fra Aros forlag af bogen ”Tilegnelse af frihed. Essays om kristen livskunst” af Wilfried Engemann,<br />

der hermed for første gang udgives på dansk, oversat af Hanne Sander.<br />

Wilfried Engemann (f. 1959), der flere gange har været i Danmark med forelæsninger og seminarer på<br />

Københavns Universitet og kurser i efteruddannelsesmæssig sammenhæng om homiletiske emner, er<br />

født og opvokset i Dresden i det daværende DDR, blev uddannet ved universiteterne i Leipzig, Rostock<br />

og Greifswald. I 1994 blev Engemann kaldet som professor i Praktisk Teologi til Westfälischen Wilhelms-Universität<br />

i Münster, siden 2011 er han professor i Wien.<br />

Bent Flemming Nielsen står for den indledende introduktion til Engemann i den nye bog. På temadagen<br />

vil han forestå en forelæsning om forholdet mellem tekst og prædiken.<br />

Af programmet:<br />

Professor, Dr.theol. Wilfried Engemann: Menchenwürde in der Predigt ~ Lektor, dr.theol. Bent Flemming<br />

Nielsen: Tekst og prædiken.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 23


TPC/side 24<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 56/11<br />

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 4<br />

12. september – 16. september 2011<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1.-3. del<br />

Af programmet:<br />

Mikkel Wold: Spiritualitet I ~ Kultursociolog Dorte Odde Sørensen: Den gode samtale ~ Professor Tor<br />

Johan Grevbo: Viatorisk sjælesorg I og II ~ Sygehuspræst Tove Gade: Spiritualitet II ~ Psykolog Ida<br />

Koch: ”Når livet er for vanskeligt” – om moderne mistrivselsytringer hos store børn og unge.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 57/11<br />

Det Nye Testamente læst kronologisk<br />

12. september – 21. september 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved sognepræst Leif Kallesen, Hedeagerkirken og lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen<br />

Ansøgningsfrist: 10. juni 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Ideen med kurset er, at vi skal læse NT i kronologisk rækkefølge (så godt det lader sig gøre!) for derigennem<br />

– på én og samme tid – at gøre teksten fremmed og ny/vital.<br />

Ved at læse teksterne ud fra deres kronologiske tilblivelse ønsker vi at skabe rammen for en refleksion<br />

over kristendommens opståen og indhold, dens historiske, praktiske og teologiske udvikling (dogmer,<br />

menighed, kirke, samspil mellem kristendom og samfund etc). Det er tænkt som en ny måde at tilegne<br />

sig teksten på ”forfra”. Deltagerne inviteres til at efterprøve, hvor mange givende indsigter der springer<br />

ud af selve den kronologiske læsemåde. Et eksperiment er det; men det skal forsøges, om det er muligt<br />

at læse, som om vi var blandt dem, der for første gang læste de første skrifter, endnu før vi kendte de<br />

efterfølgende. Formålet er både at øge nysgerrigheden overfor den nytestamentlige tekst og at give plads<br />

til en funderende tilgang til kristendommens tilblivelses- og udviklingshistorie.<br />

Vi håber at en sådan læsning vil afføde nogle ”aha-oplevelser” – hvor plottet er, at der kun må argumenteres<br />

ud fra det hidtil læste. En sådan tilgang kan også beskrives som en ”opbyggelig” måde at indoptage<br />

nogle af indsigterne fra den historisk kritiske læsning, uden derved at udøve samme genrekortslutning.<br />

Kurset vil bestå i en kombination af tid til selvstudie (læsning af Det Nye Testamente på dansk) og<br />

diskussion heraf, samt enkelte foredrag. Kurset er tænkt som et åbent værksted, hvor alle deltagere spiller<br />

med. Kursets primære formål er gennem denne kronologiske læsning at give rum til en helhedslæsning,<br />

der tænker kristendommens historiske udvikling med ind som en nødvendig hermeneutisk nøgle<br />

Af programmet:<br />

Leif Kallesen og Hans Vium Mikkelsen: 1. Introduktion ~ 2. Tekstgennemgange ~ Professor, dr.theol.<br />

Mogens Müller: Religion bliver til – mit syn på Bibelen.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 25


<strong>KURSUS</strong> 58/11<br />

Kunst og psykoterapi.<br />

Studiedag for præster i psykiatrien<br />

14. september 2011<br />

Ved speciallæge i psykiatri Hanne Stubbe Teglbjerg<br />

Ansøgningsfrist: 31. august 2011<br />

TPC/side 26<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Sted: Odense Universitetshospital, højhuset, 15. sal, ved kirkesalen<br />

Deltagere: Præster i psykiatrien<br />

Kursets formål og indhold:<br />

At arbejde med kunst kan styrke menneskers selverfaring og derigennem reducere angst og andre psykiatriske<br />

symptomer. Det er et af resultaterne af et ph.d.-projekt vedrørende skabende kunstterapi i psykiatrisk<br />

behandling. Foredraget vil fortælle om projektet og diskutere de vigtigste resultater. Specielt vil der<br />

blive sat fokus på, hvordan kunsten kan hjælpe sårbare mennesker med at orientere sig i verden og finde<br />

mening i deres tilværelse.<br />

Kursusdagen er arrangeret af hospitalspræsterne Inger Marie Bojesen og Anna Bojsen-Møller.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 59/11<br />

Pædagogik og æstetisk – kunst og opdragelse<br />

19. september – 23. september 2011<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 19. juni 2011<br />

Deltagere: Præster og kirkelige medarbejdere<br />

Pris: For andre end præster 3.965 kr.<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Hvad bruger vi kunst til i kirkelig sammenhæng? Til at sanseliggøre den religiøse erfaring. Kurset præsenterer<br />

i teori og praksis æstetikkens muligheder for det religionspædagogiske arbejde, noget for alle<br />

sanser: I symboler, i billeder, i dramaets handlinger, i fantasi og ikke mindst musik bliver ordet sanseligt.<br />

Kurset består i en grundlæggende orientering i arbejdet med de forskellige kunstarter og symboler i<br />

pædagogisk og gudstjenestelig sammenhæng, og i praktiske øvelser og modeller for arbejdet med æstetiske<br />

læreprocesser.<br />

Af programmet:<br />

Seminarielærer, ph.d. Henrik Jørgensen: Et forstå med sanserne. Symboldidaktik og arbejdet med symboler<br />

~ Billedkunster Bodil Sohn: At synliggøre det usynlige. Arbejdet med billeder i undervisning og<br />

gudstjeneste ~ Eberhard Harbsmeier: 1. Billeder og billedforbud ~ 2. Musik og religion – tone og sprog<br />

~ 3. Æstetik og pædagogik ~ Dramaturg Kirsten Thonsgaard: At levendegøre fortid og nutid. Fortælling<br />

og drama i undervisning og gudstjeneste ~ Musikpædagog Ingrid Oberborbeck: Hvad musikken gør<br />

ved os. Musik i undervisning og gudstjeneste.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 27


TPC/side 28<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 59a/11<br />

Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne<br />

19. september – 23. september 2011<br />

Ved lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Ansøgningsfrist: 17. juni 2011<br />

Deltagere: Studenterpræster og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne<br />

Programmet udsendes direkte til studenterpræsterne og akademiske medarbejdere ved studentermenighederne<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 53/11<br />

Unge og kirken: Unge i krise<br />

26. september – 28. september 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved unge/gade- og gymnasiepræst Loa Mortensen, sogne- og gymnasiepræst Karen Blauenfeldt Dam og<br />

lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Ansøgningsfrist: 24. juni 2011<br />

Pris: For andre end præster 1.995,00 kr.<br />

Deltagere: Kurset er primært for præster, der er ansat som unge/gadepræst og/eller gymnasiepræst. Andre<br />

interesserede kan komme i betragtning, hvis de indsender en begrundet ansøgning<br />

Kursets formål og indhold:<br />

På det årlige møde om unge og kirke retter vi fokus mod unge i krise: Hvem er de unge anno 2011?<br />

Hvad er det for nogle kriser, de har? Hvordan reagerer de på kriser? Hvordan kommer man i kontakt<br />

med de unge? Og hvordan kan man som præst i Folkekirken hjælpe de unge, når de er i krise? På kurset<br />

skal der også udveksles erfaringer og deles viden, så hver kursist bedes møde op med et problem, et tema,<br />

en udfordring, en succeshistorie eller lignende, som vi kan drøfte i fællesskab.<br />

Af programmet:<br />

Ungdomspsykolog, cand. psych. Ida Koch: 1. Hvem er de unge, og hvad er det for nogle problemer, de<br />

har? Hvordan kan kan hjælpe dem? ~ 2. Hvordan er forholdet mellem terapi og sjælesorg? Har folkekirken<br />

og dens præster noget at bidrage med i forhold til unge i krise? Hvordan yder man sjælesorg i forhold<br />

til unge? www.cyberhus.dk: Online sjælesorg.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 29


TPC/side 30<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 60/11<br />

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 2<br />

26. september – 30. september 2011<br />

Ved generalsekretær Kåre Schelde Christensen<br />

Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejder, der har deltaget i 1. del<br />

Pris: For andre end præster 3.965 kr. pr. kursusdel<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Nye spirituelle strømninger slår i dag igennem overalt i det danske samfund; fra dameblade til ledelsesstrategier<br />

i erhvervslivet – og fra fast definerede grupperinger til langt ind i folkekirkens egen medlemsskare.<br />

Kursets formål er at arbejde med de særlige omstændigheder og udfordringer, der er ved at være<br />

præst og kirke i denne kontekst. Kursets indhold er centreret omkring pastorale og teologiske problemstillinger<br />

i folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger. Hvordan forholder<br />

man sig til dåbsoplæring og indføring i kristentro for mennesker med anden trosbagage, ’dual belonging’<br />

og en udbredt religiøs søgen hos mange danskere? Hvilke spørgsmål rejser sig omkring forkyndelse,<br />

dåb, mission og dialog, religionsteologi og kirkens opgave i et flerreligiøst samfund?<br />

Dette andet modul afholdes i København og fokuserer på det konkrete møde og samtalen med mennesker<br />

i forskellige nyåndelige miljøer i storbyen. I lyset heraf vil modulet undersøge kirkelige handlemuligheder,<br />

når mange danskere i dag tiltrækkes af nyåndelige strømninger. Endelig behandles religionens<br />

rolle i det senmoderne samt religionsteologisk refleksion i denne kontekst.<br />

Af programmet:<br />

Dialogsekretær Lars Mollerup-Degn: ”Tro i tiden” – om erfaringer fra (Areopagos og Folkekirke og<br />

Religionsmødes) lytterunde blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet ~ Besøg hos<br />

Phendeling – <strong>Center</strong> for Tibetansk Buddhisme. Samtale med med-initiativtager til Phendeling Ani Tenzin<br />

~ Deltagerne: Lytterunde-interview blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet i<br />

København ~ Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen: At være kirke i lyset af mødet med nyåndeligheden<br />

– erfaringer fra ”I Mesterens Lys” ~ Foredragsholder og musiker Peter Bastian: Hvordan ser nutidens<br />

spirituelle længsel ud – og hvordan forløses den? ~ Professor, dr.theol., Kajsa Ahlstrand, Uppsala Universitet:<br />

1. Religion i det senmoderne ~ 2. Religionsteologisk tænkning i mødet med nyåndeligheden.<br />

Erfaringer fra udarbejdelse af en religionsteologi for Svenska Kyrkan ~ Stiftspræst vedr. nyreligiøsitet<br />

Niels Underbjerg: Når folkekirken bliver en naturlig samtalepartner for det religiøst søgende menneske.<br />

Overvejelser over kirkens mission og dialog på baggrund af 15 års erfaring fra kirkelig tilstedeværelse<br />

på Krop, Sind og Ånd messer ~ Natkirkepræst Signe Malene Berg: Besøg i natkirken i Vor Frue Kirke ~<br />

Kåre Schelde Christensen: Opsamling og pastoral refleksion over modul to med inddragelse af ”Listeners<br />

Report” ved to kursusdeltagere.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 61/11<br />

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,2<br />

26. september – 30. september 2011<br />

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen og uddannelsesleder Ruth Bjerrum, Diakonissestiftelsen<br />

Deltagere: Kursister, der har deltaget i rækkens 1. del<br />

Pris: 3.965 kr. pr. kursusdel<br />

Sted: Diakonissestiftelsen på Frederiksberg<br />

Kursets formål:<br />

Dette ugekursus har fokus på folkekirken som arbejdsplads. Hvad er sognemedhjælperens rolle rundt<br />

omkring i sognene, hvordan lyder stillingsbeskrivelserne, og hvor ligger de forskellige kompetencer?<br />

Der vil blive set på kirketrivsel, arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Derudover vil vi se på sognemedhjælperen<br />

som sognets informationsarbejder. Kurset indeholder desuden en ekskursion.<br />

Af programmet:<br />

Uddannelsesleder Ruth Bjerrum: 1. Kirken som arbejdsplads – struktur og kompetencer ~ 2. Trivsel i<br />

kirken ~ Sognepræst Jesper Stange: Konflikthåndtering – i teori og praksis ~ Ekskursion ~ Sognepræst<br />

og journalist Merete Ørskov: Sognemedhjælperen som sognets informationsarbejder.<br />

Yderligere program tilgår kursusdeltagerne direkte.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 31


<strong>KURSUS</strong> 62/11<br />

Den sene Kierkegaard<br />

26. september – 30. september 2011<br />

Ved forskningslektor, lic.theol. Joakim Garff<br />

Ansøgningsfrist: 24. juni 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

TPC/side 32<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold:<br />

”Hvorledes frembringes Katastrophe i Aands Forhold?”, spurgte Kierkegaard i sin dagbog engang i december<br />

1854 og gav selv svaret kort efter med sin herostratisk berømte kirkekamp, der skulle vise sig at<br />

være lige katastrofal for præsteskabets kulturprotestantiske selvforståelse som omvæltendende for borgerskabets<br />

banale hverdagsoptimisme. Kierkegaard anklager præsterne for ikke at omsætte deres tårevædede<br />

søndagspræk i en eksistentiel mandagspraksis og udstiller dem skånselsløst som kannibaliserende<br />

bekvemmelighedsteologer, hvem idylliske præstegårde, lukrative avancementer og en uforpligtende<br />

puttenuttekristendom ligger langt mere på sinde end radikaliteten i Jesu forkyndelse og den dom, der<br />

venter enhver i evigheden.<br />

På kurset vil tre ansatte fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret belyse forskellige sider af det, man<br />

har kaldt historiens mest spektakulære enmandsrevolution, som den kommer til orde i Kierkegaards polemiske<br />

artikler og pamfletter; men de vil også indkredse nogle af de radikaliseringer, som teologisk,<br />

kirkeligt og socialetisk finder sted hos den sene Kierkegaard og derved bringer ham i et særegent forhold<br />

til den glæde, livfuldhed og opbyggelighed, som manden af samme navn tidligere udfoldede så<br />

suverænt i sit forfatterskab.<br />

Af programmet:<br />

Joakim Garff: 1. Den sene Kierkegaard – og Kierkegaard inden da ~ 2. Kierkegaards billeddannelsesroman<br />

og dens teologiske implikationer (Indøvelse i Christendom) ~ 3. Kierkegaard: radikalitetens<br />

teolog – fra inderlighed til yderlighed ~ 4. Tekstgennemgang ~ Lektor, ph.d. Pia Søltoft: 1. Ægteskabet<br />

– den individuelle tilværelses højeste! ~ 2. Kærlighedens kendetegn og et ægteskab, der er lidt i vejn’ ~<br />

3. Vielsen – et kristeligt komediespil eller det der er værre! ~ Realkommentator, ph.d. Tonny Aagaard<br />

Olesen: 1. ”– hvad er saa Gud?” Tilståelsens tematik ~ 2. Ludvig From. Den guddommelige satire ~ 3.<br />

Revision af bestemmelsen: kristen.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 63/11<br />

Kirken og det danske arbejdsmarked.<br />

Efteruddannelse af provster<br />

29. september – 30. september 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved konsulent, cand. mag., MBA, Kirsten Moesgaard og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 29. juni 2011<br />

Pris: 2.500 kr.<br />

Deltagere: Provster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Folkekirken er i gang med at blive en integreret del af det danske arbejdsmarkedssystem. De senere års<br />

lovgivning lægger sig op af den almindelige danske lovgivning – både på det økonomiske område og på<br />

personaleområdet. Det giver en række udfordringer og muligheder – men også ulemper i forhold til den<br />

måde, folkekirken er indrettet på og den ledelsesform, kirken har. Ikke desto mindre er det sådan. Og en<br />

række styringsredskaber er introduceret – herunder stifternes og de kirkelige institutioners præstationer,<br />

som er målsat i resultataftaler. Den problemstilling gennemgås og drøftes på kurset<br />

Af programmet:<br />

Fuldmægtig, cand. jur. Kirstine Frank Jensen: 1. Den danske model- organisering af det danske arbejdsmarkedssystem<br />

~ 2. Kirkens ”normalisering” og rollefordelingen i kirken i forhold til Arbejdsmarkedet<br />

~ Folketingets ombudsmand, dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen: 1. Ansættelse og afsked i relation<br />

til ansættelsesformer ~ 2. Forholdet mellem kirkeministeriet og finansministeriet ~ 3. Arbejdsrettens<br />

funktion – ombudsmandsfunktionen ~ Kirsten Moesgaard: 1. Menighedsrådet som arbejdsgiver ~ 2.<br />

Arbejdsmarkedspolitik omsat til konkret hverdag i sogn og provsti ~ 3. Fra målsætninger til job, løn og<br />

arbejdstilrettelæggelse ~ 4. Gennemgang, oplæg og cases.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 33


<strong>KURSUS</strong> 64/11<br />

Folkekirkens udfordringer.<br />

Provstikursus for Syddjurs provsti<br />

3. oktober – 7. oktober 2011<br />

Ved lektor ph.d. Povl Götke<br />

Ansøgningsfrist: 1. juli 2011<br />

Deltagere: Præster fra Syddjurs provsti<br />

TPC/side 34<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Folkekirken står midt i en brydningstid, hvor grundlæggende samfundsmæssige strukturer, præsternes<br />

forhold til deres arbejde og de menige medlemmers religiøsitet forandrer sig. Hvordan skal vi som kirke<br />

reagere på det? Hvad er det for nogle vilkår, vi arbejder under? Hvor er det, vi gerne vil hen? Det handler<br />

om struktur, organisation og ledelse, men det handler også om et indhold og en arv, der skal forvaltes.<br />

Hvad er kristendom egentlig, og har det kristne budskab noget at gøre med struktur, organisation og<br />

ledelse?<br />

Af programmet:<br />

Lektor Erling Andersen: Ledelse af tro ~ Forstander Gunnar Kasper Hansen: Emil Nolde ~ Liturgiske<br />

overvejelser og øvelser ~ Lektor Hans Vium Mikkelsen: Forsoning – det gør noget ved Gud, at Han er<br />

blevet far ~ Post.doc, ph.d. Anders Thyrring Andersen: Kristen modernisme i efterkrigstidens danske<br />

litteratur – til revurdering af litteraturhistorien ~ Povl Götke: Religionspædagogiske udfordringer.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 65/11<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 4<br />

3. oktober – 7. oktober 2011<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1.-3. del<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Af programmet:<br />

Mikkel Wold: 1. Sjælesorgens historie som inspiration for nutidig sjælesorg ~ 2. Samtale med døende og<br />

pårørende ~ Kultursociolog Dorte Odde: Den gode samtale I og II ~ Lektor, psykolog Bjarne Jacobsen:<br />

Kierkegaard mellem psykologi og tro ~ Lektor Hans Vium Mikkelsen: Teodicé mellem dogmatik og<br />

sjælesorg ~ Psykolog Ida Koch: ”Når livet er for vanskeligt” – om moderne mistrivselsytringer hos store<br />

børn og unge.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 35


<strong>KURSUS</strong> 65a/11<br />

Goethe og Schiller.<br />

Studiekursus i Weimar<br />

3. oktober – 14. oktober 2011<br />

TPC/side 36<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved professor, dr.phil. Per Øhrgaard, professor, dr.phil. Erik A. Nielsen og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 1. juli 2011<br />

Pris: Deltagerne skal selv betale rejseudgifterne samt forsikring, ca. 2.000 kr.<br />

Deltagere: Præster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Studiekurset vil byde på både introduktion til og læsning af centrale værker af de store tyske digtere Goethe<br />

og Schiller. Kurset afholdes i Weimar i de historiske omgivelser – med forelæsning om formiddagen, tid til<br />

egen læsning og til at se på museer og seværdigheder i Weimar. Undervisningen består i både foredrag om<br />

formiddagen og seminar med tekstarbejde om eftermiddagen. Man skal kunne læse tysk, men<br />

undervisningen er på dansk. I weekenden mellem de to kursusuger er der en ekskursion via Naumburg og<br />

Meissen til Dresden. I Weimar vil der blive stillet Münchener Ausgabe af Goethes værker til rådighed, som<br />

deltagerne må beholde. TPC sørger for kost og logi – dog skal man selv betale for kost i Dresden.<br />

Af programmet:<br />

Eberhard Harbsmeier: ”Die Gretchenfrage” – om forholdet mellem dogmatisk og poetisk religion ~<br />

Erik A. Nielsen og Per Øhrgaard: Gennemgang af centrale tekster af Goethe og Schiller: ”Werther”,<br />

”Trilogie der Leidenschaft”, ”West-östlicher Diwan”, Goethes digte, Schiller’s ”Maria Stuart” og Schiller’s<br />

frihedssyn, Goethes naturfilosofi, ”Wahlverwandtschaften”, ”Faust” I og II ~ Besøg på Goethehaus,<br />

Schillerhaus, Anna Amalie biblioteket, Gemäldegalerie på slottet, Nietzsche-Archiv, Liszt-Haus,<br />

Herderkirche, Bauhaus ~ Udflugt til Dresden via Naumburg og Meissen ~ Læsning og cellomusik med<br />

cellisten Christina Meißner og Erik A. Nielsen.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 66/11<br />

Ledelse, 3: folkekirkelig økonomi og personalejura<br />

24. oktober – 28. oktober 2011<br />

Ved konsulent, cand.mag. MBA Kirsten Moesgaard og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Præster, kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede. Kursister,<br />

der har deltaget i 2. del vil have fortrinsret.<br />

Pris: 10.000 kr. pr. kursusdel (NB! Det gælder også præster)<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Med betænkning 1477 er der skabt mulighed for, at det enkelte menighedsråd kan udpege og ansætte en<br />

daglig leder. Kurset er tilrettelagt med henblik på at forberede den daglige leder på sin nye funktion, der<br />

kræver kendskab til områder som folkekirkelig organisation og ledelse, kommunikation, økonomi og<br />

jura. Kurset er fordelt på tre moduler af hver en uges varighed. Med en kombination af teoretiske oplæg<br />

og praktiske øvelser skal kurset ikke blot give mere viden, men også kunnen på det ledelsesmæssige<br />

område. Dette modul er det tredje og sidste og handler om folkekirkelig økonomi og jura.<br />

Af programmet:<br />

Sekretariatschef Asger Gewecke: Folkekirkens økonomi – beslutningskompetance og ansvarsplacering,<br />

budgetterings- og regnskabsmodeller ~ Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen: Personalejura – hvordan<br />

hyrer og fyrer man? Kirkeretlige forhold ~ Virksomhedsbesøg: Den reformerte kirke i Fredericia.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 37


<strong>KURSUS</strong> 67/11<br />

Retrætelederuddannelse<br />

24. oktober – 28. oktober 2011<br />

Ved præst og retræteleder Peter Ruge<br />

Ansøgningsfrist: 22. juli 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

TPC/side 38<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Retræten har en selvfølgelig hjemmel i den kristne tradition som tilbagetrækning fra ”verden” med det<br />

formål at skabe fokus på forholdet til Gud og fordybelse i bøn. Derfor har retræten også en legitim plads<br />

indenfor Folkekirkens rammer. I en folkekirkelig sammenhæng virker det derfor oplagt at forankre retræten<br />

i den lokale menighed med sognepræsten som åndelig vejleder.<br />

Forløbet vil give introduktion til retrætens klassiske rytme af læsninger, tidebøn og stilhed. Desuden<br />

til former for fordybelsespraksis: Kristuskrans, hjertebøn, centrerende bøn, nærværsmeditation, meditativ<br />

bibellæsning o.a. Der vil være introduktion til moderne retræteformer, til retrætens praktiske tilrettelæggelse,<br />

og til åndelig vejledning i teori og praksis. Gennem praksis belyses retræten dels som tilbagetrækning,<br />

dels som proces til livsfornyelse.<br />

Dette forløb over tre retræter og ét ugekursus sigter på at kvalificere sognepræsten til at kunne lede<br />

retræter, og herunder påtage sig åndelig vejledning i menigheden. Det forudsættes, at deltagerne i løbet<br />

af året læser nærmere angivet litteratur, selv tilrettelægger og leder en retræte samt foretager en skriftlig<br />

evaluering heraf.<br />

Retræten 6.-10. februar 2012 er henlagt til Loyola Hall i England, og har tillige karakter af teologisk<br />

studietur til et klassisk retrætecenter. TPC afholder udgifterne til ophold, mens deltagerne selv er ansvarlige<br />

for transport til og fra Liverpool – forventeligt ca. 1.400 kr. + obligatorisk erhvervsrejseforsikring<br />

270 kr.<br />

Af programmet:<br />

Peter Ruge: Retræten som arketype og moderne kulturfænomen ~ Professor, dr.theol. Theodor Jørgensen:<br />

Retrætens plads i folkekirken ~ Cand.theol. og forfatter Karin Grünewald: ”Tilpas jer ikke denne<br />

verden” – Arven fra Ørkenfædrene – Retræten som livsform ~ Anglikansk præst Gottfried Grünewald:<br />

”Gå ud i al verden” – Ignatius af Loyolas Exercitier – Retræten som redskab til nyorientering og reorientering<br />

~ Sognepræst Lisbeth Rømer: Bonhoeffer – kommunitet og spiritualitet i en luthersk kontekst ~<br />

Diocesan Dir. of Training, Ulla Monberg: 1. Den anglikanske tradition – spiritualitet, retræter og åndelig<br />

dannelse ~ 2. Præstens åndelige dannelse i den anglikanske kirke ~ Cand.theol. Marianne Bach: Åndelig<br />

vejledning og skriftemål ~ Kunstterapeut, mag.art. Lise Burgaard: Den indre alkymi – om ensomhedens<br />

arketypiske erfaringer ~ Kontorchef Bent Jul: Retrætens og pilgrimsvandringens erfaring af indre<br />

forvandling.<br />

Datoer for retræter:<br />

5.-7. september 2011, 6.-10. februar 2012 og 4.-7. juni 2012<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 68/11<br />

Præster i Kirkens Korshær<br />

24. oktober – 28. oktober 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved lektor Mikkel Wold i samarbejde med generalsekretær Helle Christiansen<br />

Ansøgningsfrist: 22. juli 2011<br />

Deltagere: Præster i Kirkens Korshær<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på præster, der arbejder i Kirkens Korshær. Kurset vil indeholde<br />

en gennemgang af en række centrale teologiske forhold af betydning for sjælesorgen, ligesom der vil<br />

være en større behandling af begreberne traume og sorg med mulighed for supervision. Endvidere gennemgås<br />

en række overordnede temaer med relation til sociale og samfundsmæssige forhold samt grænseområdet<br />

mellem det teologisk og det sociale, således at der samlet set er en tendens mod en række<br />

tværfaglige overvejelser.<br />

Således indbydes der til et kursus, hvor både teologien, kunsten, psykologien og sociologien belyser<br />

en række temaer med relevans for arbejdet med de socialt udsatte grupper.<br />

Af programmet:<br />

Lektor, dr.scient.soc. Søren Juul, Inst. for Samfund og Globalisering, RUC: Hvad blev der af solidariteten?<br />

~ Lektor Hans Vium Mikkelsen: Teodicé, Bonhoeffer og sjælesorg ~ Past.em. og forfatter Lisbeth<br />

Smedegaard Andersen: Håbets billeder ~ Forfatter Finn Slumstrup: Korshærens tidlige historie ~ Lektor<br />

Benny Grey Schuster: Forholdet mellem kristendom og tragedie hos Shakespeare, belyst ud fra ”Kong<br />

Lear” ~ Lektor, dr.theol. Peter Lodberg: Teologi og offentlighed ~ Professor, dr.med. Peter Elsass:<br />

Traume og sorg samt supervision I og II ~ Mikkel Wold: Det syge sind og det syge samfund.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 39


Kursus 70/11<br />

Med Gud i krig?<br />

31. oktober – 4. november 2011<br />

Ved lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen<br />

Ansøgningsfrist: 29. juli 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

TPC/side 40<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Kursets formål og indhold<br />

Danmark har siden januar 2002 været en nation i krig. Det danske forsvars opgaver har ændret sig radikalt<br />

siden murens fald i 1989 og terrorangrebet i New York d. 11. september 2001. Formålet med den<br />

danske indsats er ikke længere ”kun” at være fredsbevarende, men også at være fredsskabende. Hvad<br />

betyder det for det danske militærs og samfunds selvforståelse? Hvad betyder det for folkekirkens udsendelse<br />

af feltpræster? Hvad ønsker folkekirken at feltpræsterne skal bidrage med? Hvilke forventninger<br />

har militæret til feltpræsterne? Og hvad mener feltpræsterne selv er god praksis?<br />

Kurset er afledt af den debat, som har fundet sted i Dansk Kirketidende om feltpræstens opgave og<br />

hverv, men er ikke begrænset til dette. Kurset har både foredragsholdere fra militæret, kirken og universitetet.<br />

Fra Norge deltager dr.teol. og oberstløjtnant Nils Terje Lunde for på denne måde at perspektivere<br />

den danske debat. I Norge er der fx. tradition for at teologer indgår som en vigtig samtalepartner i den<br />

militær-etiske forskning på det norske forsvarsakademi.<br />

Kurset er åben for alle præster med lyst til at drøfte disse overordnede etiske problemstillinger.<br />

Af programmet:<br />

Hans Vium Mikkelsen: Præsten skal ikke være kriger. Hovedpunkter fra debatten i Dansk Kirketidende<br />

~ Tidl. kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen: Feltpræstens opgave og hverv. Hvad er feltpræstens<br />

opgave i krig og fred, udstationeret og hjemme? ~ Professor, dr.theol. Svend Andersen: Krig, magt og<br />

kristendom – anskuet ud fra et luthersk perspektiv ~ Fhv. forsvarschef Tim Sloth Jørgensen: Kan danske<br />

soldater føre krig? ~ Oberstløjnant, dr.teol. Nils Terje Lunde: 1. Feltpræstekorpsets identitet og integritet<br />

~ 2. Forsvars- og angrebskrig set i lyset af den lutherske to-regimentelære ~ Lektor, ph.d. Morten<br />

Dige, Institut for Filosofi og Idehistorie, ÅU: Retfærdig krig – virkelighed, ideal eller utopi? ~ Lektor<br />

Torben Rugbjerg Rasmussen, <strong>Center</strong> for Mellemøststudier, SDU: Selvforståelse og omdømme. Hvordan<br />

påvirker det Danmark at være i krig?<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 71/11<br />

Forum for supervisorer<br />

31. oktober – 2. november 2011<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Supervisorer<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Af programmet:<br />

Kultursociolog Dorte Odde: Eksistensfænomenologisk supervision. Teori og øvelser ~ Professor Helle<br />

Alrø, Inst. for Kommunikation, AUC: 1. Dialogisk supervision. Teori og øvelser ~ 2. Dialogisk supervision.<br />

Øvelser.<br />

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 41


TPC/side 42<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 71a/11<br />

Efteruddannelseskursus for hospicepræster<br />

3. november – 4. november 2011<br />

Ved cand.theol. og præst Marianne Bach<br />

Ansøgningsfrist: 3. august 2011<br />

Deltagere: Hospicepræster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Kursets kontekst er hospice, og det vil belyse præstens praksis/sjælesorg fra teologisk og eksistentielt<br />

hold og inddrage nogle af de seneste bidrag til en hospiceteologi og praksis.<br />

Hvordan yder vi omsorg stillet over for dødens vilkår? Hvad har teologien at sige ind i det sidste livsafsnit<br />

og de eksistentielle og trosmæssige spørgsmål, det kan afføde, og hvad fortæller det kristne håb<br />

om det evige liv? Hvordan kan musik hjælpe det døende menneske til at leve til det sidste? Og hvilken<br />

rolle kan ritualer spille for de pårørende i tab og sorg? Undervisningen inddrager teori/teologi, praksis<br />

og professionel og personlig erfaring.<br />

Af programmet:<br />

Sygeplejerske og lektor Karen Stølen: Ritualers betydning i forbindelse med sorg og tab – et pårørendeperspektiv<br />

~ Refugiemedarbejder Aksel Krogslund Olesen: Den levende musikformidling til døende ~<br />

Teolog og forfatter Johannes Værge: Død, dom, evigt liv – teologisk og poetisk belyst ~ Deltagerne:<br />

Erfaringsudveksling.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 72/11<br />

Kirken og det danske arbejdsmarked.<br />

Efteruddannelse af provster<br />

11. november – 12. november 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved konsulent, cand. mag., MBA, Kirsten Moesgaard og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Ansøgningsfrist: 11. august 2011<br />

Pris: 2.500 kr.<br />

Deltagere: Provster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Folkekirken er i gang med at blive en integreret del af det danske arbejdsmarkedssystem. De senere års<br />

lovgivning lægger sig op af den almindelige danske lovgivning – både på det økonomiske område og på<br />

personaleområdet. Det giver en række udfordringer og muligheder – men også ulemper i forhold til den<br />

måde, folkekirken er indrettet på og den ledelsesform, kirken har. Ikke desto mindre er det sådan. Og en<br />

række styringsredskaber er introduceret – herunder stifternes og de kirkelige institutioners præstationer,<br />

som er målsat i resultataftaler. Den problemstilling gennemgås og drøftes på kurset.<br />

Af programmet:<br />

Fuldmægtig, cand. jur. Kirstine Frank Jensen: 1. Den danske model- organisering af det danske arbejdsmarkedssystem<br />

~ 2. Kirkens ”normalisering” og rollefordelingen i kirken i forhold til Arbejdsmarkedet<br />

~ Professor, dr.jur. Jørgen Grønnegaard Christensen: 1. Ansættelse og afsked i relation til ansættelsesformer<br />

~ 2. Forholdet mellem kirkeministeriet og finansministeriet ~ 3. Arbejdsrettens funktion –<br />

ombudsmandsfunktionen ~ Kirsten Moesgaard: 1. Menighedsrådet som arbejdsgiver ~ 2. Arbejdsmarkedspolitik<br />

omsat til konkret hverdag i sogn og provsti ~ 3. Fra målsætninger til job, løn og arbejdstilrettelæggelse<br />

~ 4. Gennemgang, oplæg og cases.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 43


<strong>KURSUS</strong> 73/11<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 2<br />

14. november – 18. november 2011<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1. del<br />

TPC/side 44<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Af programmet:<br />

Mikkel Wold: 1. Sjælesorgens historie ~ 2. Eksistentielle temaer og sjælesorg I ~ 3. Eksistentielle temaer<br />

og sjælesorg II ~ Sygehuspræst og supervisor Tove Gade: Gudsbilleder I og II ~ Adjunkt, ph.d. Marie<br />

Vejrup Nielsen: Hvad blev der af synden? ~ Lektor Lakshmi Sigurdsson: Mulmet i hjertet. Luther som<br />

sjælesørger ~ Psykolog Ida Koch: ”Når livet er for vanskeligt” – om moderne mistrivselsytringer hos<br />

store børn og unge ~ Lektor, psykolog Bjarne Jacobsen: Kierkegaard mellem psykologi og tro.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 74/11<br />

Folkekirken i det offentlige rum<br />

14. november – 18. november 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved mediekonsulent cand.theol. Rebecca Rudd og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Ansøgningsfrist: 12. august 2011<br />

Deltagere: Præster, mediekonsulenter samt kommunikations- og PR-medarbejdere.<br />

Pris: For andre end præster 3.965 kr.<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Det diskuteres om Danmarks Radio skal formidle den kristne kulturarv som en del af deres public service<br />

aftale. Men hvordan med kirken? Gennem foredrag og folkeoplysning, underholdning og opdragelse,<br />

sætter kirken sit fingeraftryk på det lokale samfundsliv. Er det også public service? Eller hvordan<br />

skal kirken være tilstede i det offentlige rum? Som Forkyndende Kirke, som et public service medie<br />

eller en kulturbærende og samfundsopbyggende institution?<br />

Kurset vil lægge ud med en teoretisk vinkel på kirken, medierne og det offentlige rum, og derefter<br />

forsyne os med redskaber til at skabe klarhed og retning i kirkens kommunikation, lokalt og landsdækkende.<br />

Vi finder svar på spørgsmålet: Hvem er det, der taler, og hvad taler vi om?<br />

Af programmet:<br />

Lektor, ph.d. Henrik Søndergaard: Er folkekirken en public service institution? ~ Lektor, dr.theol. Peter<br />

Lodberg: Teologi og massemedier ~ Rebecca Rudd: Kirken i det offentlige rum – forkyndelse eller oplysning?<br />

~ Journalist Pernille Steensgaard og konsulent Carsten Juul: Folkekirken i medierne – pressehåndtering<br />

og medietræning ~ Virksomhedsbesøg på Mediehus: Kirken i lokalstoffet ~ Povl Götke:<br />

Kommunikationsmediernes kirkehistoriske betydning – et bidrag til kristendomshistorieskrivningen ~<br />

Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær: Strategisk kommunikation med særligt henblik på kirkeblad,<br />

hjemmeside og lokalspøjte.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 45


TPC/side 46<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 75/11<br />

Fællesudvalget for kristendomsundervisning<br />

16. november – 17. november 2011<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 78/11<br />

Kirkemusikalsk arbejdskreds<br />

18. november – 19. november 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved forskningsbibliotekar Peter Nissen, rektor Ole Brinth og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

Detaljeret program udsendes direkte til deltagerne<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 47


TPC/side 48<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 76/11<br />

Praktisk teologisk inspiration.<br />

Provstikursus for Rødovre-Hvidovre provsti<br />

21. november – 25. november 2011<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Ansøgningsfrist: 19. august 2011<br />

Deltagere: Præster fra Rødovre-Hvidovre provsti<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Kursets titel afspejler bredden af emner! Der indgår ganske vist en vægtig systematisk teologisk arbejdsdag<br />

med fokus på en aktuel trinitetsteologi; men ellers er det meningen at præsentere, diskutere og afprøve<br />

forskellige overvejelser og redskaber inden for de praktisk teologiske discipliner, ligesom der også<br />

vil blive givet mulighed for at drøfte konkrete muligheder for arbejde og samarbejde i sogn og provsti.<br />

Af programmet:<br />

Adjunkt, ph.d. Kirstine Helboe Johansen, Afd. for Kirkehistorie og Praktisk Teologi, AU: Ritualer –<br />

mellem tradition og følelser ~ Valgmenighedspræst, dr.theol. Niels Grønkjær: 1. Den nye Gud ~ 2.<br />

Tekstgennemgang ~ Ekskursion til Esbjerg v/Schuster (inkl. præsentation af Erik Hagens’ ”Esbjergevangeliet”<br />

v/sognepræst Arne Mårup) ~ Provst Frank Kærgaard: Teamsamarbejde i provstiet ~ Sognepræst<br />

og homiletiklærer ved Pastoralseminariet i København Jan S. Asmussen: Davidsharpens klang.<br />

Hvorfor og hvordan prædike over Det gamle Testamente i en luthersk gudstjeneste – hermeneutiske<br />

overvejelser? ~ Lektor, ph.d. Leise Christensen: Læringsstile og den kirkelige undervisning.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 77/11<br />

Den autofiktive Paulus og hans kristologiske univers<br />

21. november – 25. november 2011<br />

Ved fhv. lektor Lone Fatum<br />

Ansøgningsfrist: 19. august 2011<br />

Deltagere: Præster<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Det er kursets formål at læse og diskutere alle syv ægte Paulusbreve med fokus på sammenhængen<br />

mellem de to grundmotiver, det frelseshistoriske og det korsteologiske. Brevene vil blive præsenteret<br />

som autofiktive tekster, da denne tilgang hjælper til at gennemskue, hvordan Paulus narrativiserer sig<br />

selv som fortolkningsfigur i det kristologiske univers, som bygges op i brevene. Han indskriver sig med<br />

sin personlige historie i Guds frelsesplan, og som jødisk hedningeapostel kan han både illustrere opgøret<br />

med Loven og være garant for opfyldelsen af det nye Israel (især Gal; Rom). Han forkynder og<br />

identificerer sig med Kristus i hans lidelse og død, og med sin sociale adfærd som ringeagtet apostel<br />

anskueliggør han den værdiomvending, som er den moralske konsekvens af hans korsteologiske<br />

fortolkning. På denne måde iscenesætter han sig som Kristus-figur for sine menigheder (især 1-2 Kor;<br />

Fil). Til hans forudsætninger hører dels den apokalyptiske to-rumstænkning, dels en radikal dualistisk<br />

skelnen mellem kød og ånd, synd og syndfrihed, død og opstandelsesliv. Hertil kommer forestillingen<br />

om den eskatologisk bestemte umage, som er nødvendig på jorden for at opnå belønning i himmelen.<br />

Tilsammen gør dette brevene til parænese og Kristus-efterfølgelse til Paulus-efterligning.<br />

Af programmet:<br />

~ Digter Søren Ulrik Thomsen: En Paulus-læsning ~ Lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen: Barths brug af<br />

Paulus ~ Lektor, ph.d. Nils Holger Petersen: Paulus i musikken ~ Lektor, ph.d. Kasper Bro Larsen: Paulus<br />

og Rembrandt ~ Lone Fatum: 1. Om den autofiktive tilgang og Paulusbrevenes hovedmotiver; Filemonbrevet<br />

som præsentationstekst ~ 2. Den apokalyptiske to-rumstænkning, opstandelseshåbet og den<br />

eskatologiske anderledeshed ~ 3. Loven, Kristus og Paulus i Guds frelsesplan; dualisme, dåben og det<br />

åndelige Israel (Gal, Rom, Fil) ~ 4. Dødsdåb og evighedsliv; Kristus-fællesskabet og det eskatologiske<br />

imperativ ~ 5. Den korsteologiske værdiomvending og de socialmoralske konsekvenser; Paulus som<br />

Kristus-figur (1 Kor, 2 Kor, Fil, Filem) ~ 6. Sammenfatning om de to hovedtemaer, det eskatologiske<br />

imperativ og Kristus-efterfølgelse som Paulus-efterligning.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 49


TPC/side 50<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 90/11<br />

Kursusdag for Netværk af kontaktpersoner i stifterne vedr. selvmord og forebyggelse<br />

af selvmord<br />

24. november 2011 (kl. 10.30-12.00)<br />

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2011<br />

Sted: Hans Tausens Sognehus, Rugårdsvej 62, Odense<br />

Deltagere: Kontaktpersoner i netværket<br />

Af programmet:<br />

Mette Søndergaard, underviser med brugererfaring. Århus Universitetshospital, Risskov, Uddannelsesafdelingen:<br />

At leve med en psykisk lidelse.<br />

Kursusdagen er arrangeret af hospicepræst Ingeborg Kastberg.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 79 – 89/11<br />

De store linjer og de mange stemmer.<br />

Stiftskurser i efteråret 2011<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

Ved professor dr.theol. Kirsten Nielsen, cand.theol., ph.d. Gertrud Yde Iversen og lektor, ph.d. Leise<br />

Christensen<br />

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere, minikonfirmand- og konfirmandlærere, andre kirkelige undervisere<br />

Af programmet:<br />

Bibelen er kristnes helligbog og en bog, der har sat sig spor i vores kultur. Når man går i gang med at<br />

bruge den, opdager man, at det en bog med det hele: De store linjer og de mange stemmer. Det er udgangspunktet<br />

for En indføring i Bibelen (Det Danske Bibelselskab, 2010), som Gertrud Yde Iversen og<br />

Kirsten Nielsens har skrevet, et tilbud til enhver, som vil vide mere om Bibelen: hvad er det, man får i<br />

hånden, hvis er den, hvad indeholder den og hvordan læser man den? En indføring i Bibelen er en bog til<br />

selvstudium såvel som til studiekredse, kirkehøjskoler eller andre grupper, som ønsker information og<br />

inspiration til selv at læse videre i Bibelen.<br />

På stiftskurserne vil Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen drøfte en række af de spørgsmål, som<br />

bogen behandler, mens Leise Christensen vil behandle de forskellige muligheder for at bruge bogen i<br />

kirkens formidling af det bibelske budskab. Og alt dette vil ske under overskriften: De store linjer, de<br />

mange stemmer. For Bibelen trækker ikke blot linjer fra Det Gamle Testamente op i Det Nye Testamente,<br />

den tilbyder også mange forskellige måder at tænke og tale om det med Gud og os.<br />

Kurserne afholdes i stifterne ud fra flg. plan.<br />

Kursus 79/11 12.-13. september 2011 Stiftskursus i Aalborg stift<br />

Kursus 80/11 14.-15. september 2011 Stiftskursus i Aarhus stift<br />

Kursus 81/11 19.-20. september 2011 Stiftskursus i Viborg stift<br />

Kursus 82/11 21.-22. september 2011 Stiftskursus i Ribe stift<br />

Kursus 83/11 3.-4. oktober 2011 Stiftskursus i Odense stift<br />

Kursus 84/11 5.-6. oktober 2011 Stiftskursus i Haderslev stift<br />

Kursus 85/11 24.-25. oktober 2011 Stiftskursus i Roskilde stift<br />

Kursus 86/11 26.-27. oktober 2011 Stiftskursus i Lolland-Falster stift<br />

Kursus 87/11 1.-2. november 2011 Stiftskursus på Bornholm<br />

Kursus 88/11 7.-8. november 2011 Stiftskursus i København stift<br />

Kursus 89/11 9.-10. november 2011 Stiftskursus i Helsingør stift<br />

Indbydelse og program med oplysninger om tid og sted udsendes til præster, sognemedhjælpere og andre<br />

gennem stifterne.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 51


TPC/side 52<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

<strong>KURSUS</strong> 03a/12<br />

Lucifers Barn – Karen Blixen og kristendommen<br />

Mandage i efteråret 2011 (i Århus)<br />

samt<br />

8. januar – 13. januar 2012 (i Løgumkloster)<br />

Ved lektor, ph.d. David Bugge<br />

Ansøgningsfrist: 1. maj 2011<br />

Pris: 3.750 kr. (kan for præster refunderes, se nedenfor)<br />

Praktiske oplysninger:<br />

Kurset er tilrettelagt som aftenundervisning: 10 mandage i efteråret 2011 kl. 19.15-21.30 ved Teologi,<br />

Aarhus Universitet. Kurset er beregnet til 15 ECTS, der, hvis det ønskes, kan optjenes ved aflæggelse af<br />

efterfølgende eksamen (skriftlig opgave). Der vil kunne knyttes vejledning til opgaveskrivningen.<br />

Det er ikke en forudsætning for deltagelse i kurset, at man aflægger eksamen og således gør brug af muligheden<br />

for at optjene ECTS point.<br />

Opfølgningen i Løgumkloster er kun for præster og har form som et studiekursus, hvor deltagerne på<br />

egen hånd kan arbejde videre med deres selvvalgte pensum og problemstilling i forlængelse af studieforløbet<br />

på fakultetet. Det forventes, at kursisterne – i samråd med faglærerne – har udarbejdet en individuel<br />

arbejdsskitse forud for opfølgningsdelen i Løgumkloster, hvor der ud over samtaler med faglærere<br />

og medkursister vil blive etableret daglige kollokvier, hvor deltagerne kan fremlægge deres studier.<br />

For de præster, der har valgt at udarbejde en eksamensopgave, fungerer studiekurset desuden som skrivekursus<br />

med henblik på opgavens færdiggørelse.<br />

Evt. spørgsmål kan rettes til David Bugge; tlf.: 89 42 22 61; e-mail: DB@teo.au.dk<br />

Tilmelding:<br />

Uanset om man ønsker at aflægge eksamen i faget eller ej, skal man tilmelde sig via Efter- og videreuddannelse,<br />

Aarhus Universitet: www.au.dk/evu.<br />

For præster gælder, at kursusgebyret på 3.750 kr. kan refunderes af TPC efter endt deltagelse i kurset i<br />

Århus samt opfølgningsdelen i Løgumkloster. For at kunne deltage i opfølgningen og for at få udbetalt<br />

refusionen, skal præster søge om optagelse på kursus 03/12 på TPCs hjemmeside, og når de deltager i<br />

opfølgningen medbringe en kopi af ansøgningen til EVU i Århus samt kvittering for betaling af kursusgebyret.<br />

Kursets formål og indhold:<br />

Bibelske fortællinger spiller en grundlæggende rolle i Karen Blixens litterære univers; men hendes forhold<br />

hertil er langt fra entydigt. Undertiden kan hun vende en bibelsk pointe 180 grader, så at hendes<br />

egen historie får karakter af en decideret modfortælling; til andre tider viderefører eller ligefrem overbyder<br />

hun et bestemt bibelsk motiv.<br />

Ved nærlæsninger af udvalgte fortællinger af Karen Blixen skal det undersøges, hvordan kristne<br />

grundmotiver forvaltes i forfatterskabet. Herigennem kastes der lys over en række centrale religionsfilosofiske<br />

temaer: skæbne, lidelse, fortvivlelse, eros, agape, tilgivelse, soning, forløsning, ligesom det løbende<br />

drøftes, hvilket potentiale der ligger i at bringe teologi og litteratur sammen.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram efterår 2011<br />

Af programmet:<br />

12.09. Introduktion: liv & værk; forskningshistorie; litteraturanbefalinger; litteratur & teologi<br />

19.09. Sorg-Agre (Vinter-Eventyr)<br />

26.09. Heloïse (Vinter-Eventyr)<br />

03.10. Den unge Mand med Nelliken (Vinter-Eventyr)<br />

10.10. Drømmerne (Syv fantastiske Fortællinger) og Ekko (Sidste Fortællinger)<br />

24.10. Mit Livs Mottoer og uddrag fra Den afrikanske Farm<br />

31.10. Farah (Skygger paa Græsset) og udvalgte breve (Breve fra Afrika)<br />

<strong>07</strong>.11. Kardinalens første Historie (Sidste Fortællinger)<br />

14.11. Kardinalens tredje Historie (Sidste Fortællinger)<br />

21.11. Opsamling; gennemgående temaer; filmfremvisning.<br />

Litteratur:<br />

Svend Bjerg: Karen Blixens teologi (Kbh. 1989). Udsolgt fra forlaget; indgår i kompendiet.<br />

Mogens Pahuus: Karen Blixens livsfilosofi (Aalborg 1995²).<br />

Kompendium (købes på Teologi, Aarhus Universitet).<br />

Svend Bjergs og Mogens Pahuus’ bøger udgør baggrundslitteratur, der læses på egen hånd.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 53


KURSER FORÅR 2012<br />

Kurserne kan søges allerede nu<br />

<strong>KURSUS</strong> 01/12<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 3<br />

2. januar – 6. januar 2012<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Præster, der har deltaget i 1. og 2. del<br />

<strong>KURSUS</strong> 02/12<br />

Studiekursus: Symbolerne<br />

2. januar – 27. januar 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen<br />

Deltagere: Præster<br />

TPC/side 54<br />

Kursusprogram efterår 2011<br />

1. Hans Vium Mikkelsen: Trinitetsteologiens genkomst: hvorfor og hvordan?<br />

2. Rektor Eberhard Harbsmeier og lektor, ph.d. Henrik Jørgensen: Symboler og pædagogik<br />

3. Filmanmelder og programvært på Filmland Per Juul Carlsen: Film<br />

<strong>KURSUS</strong> 03/12<br />

Lucifers barn – Karen Blixen og kristendommen<br />

8. januar – 13. januar 2012<br />

Ved lektor, ph.d. David Bugge<br />

Deltagere: Præster, der har deltaget i 03a/12<br />

<strong>KURSUS</strong> 04/12<br />

Velfærdsstat og individ.<br />

Efterkrigstidens eksistentielle konflikter i litterær belysning hos Erik Aalbæk Jensen,<br />

Peter Seeberg og Tage Skou-Hansen<br />

9. januar – 13. januar 2012<br />

Ved gymnasielektor, dr.phil. Peter Michael Lauritzen og lektor Benny Grey Schuster<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 05/12<br />

Konfirmand Aktion<br />

9. januar – 13. januar 2012<br />

Ved landskoordinator Birgitte Nøhr Jahn og lektor, ph.d. Leise Christensen<br />

Deltagere: Gæstelærere fra Egypten samt øvrige medarbejdere i Konfirmand Aktion<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> <strong>06</strong>/12<br />

Prædikenprojekt<br />

16. januar – 20. januar 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

<strong>KURSUS</strong> <strong>07</strong>/12<br />

Fra alfa til omega<br />

22. januar – 4. februar 2012<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Deltagere: Præster<br />

Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 08/12<br />

Indledende konfirmationsforberedelse, 2<br />

23. januar – 25. januar 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen<br />

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere og andre undervisere i kirkelig undervisning samt lærere der har<br />

deltaget i 1. del<br />

<strong>KURSUS</strong> 09/12<br />

Kirkens kommunikation<br />

25. januar – 27. januar 2012<br />

Ved redaktør Ellen Aagaard Petersen og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Folkekirkelige mediemedarbejdere<br />

<strong>KURSUS</strong> 10/12<br />

Netværk om Folkekirkens møde med nyåndeligheden<br />

27. januar – 28. januar 2012<br />

Ved lektor Elmo Due og generalsekretær Kåre Schelde Christensen<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

<strong>KURSUS</strong> 11/12<br />

Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster, 1<br />

30. januar – 3. februar 2012<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Institutionspræster<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 55


TPC/side 56<br />

Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 12/12<br />

”Less is more” Arbejdsgruppe om liturgisk fornyelse<br />

6. februar – 10. februar 2012<br />

Ved sognepræst og religionspædagogisk konsulent Jørgen Demant og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Præster og andre som beskæftiger sig med liturgiske spørgsmål<br />

<strong>KURSUS</strong> 13/12<br />

Grundkursus i sjælesorg for præster, 1<br />

6. februar – 10. februar 2012<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 14/12<br />

Provstikursus for Herning Søndre provsti<br />

20. februar – 24. februar 2012<br />

Ved rektor Eberhard harbsmeier<br />

Deltagere: Præster fra Herning Søndre provsti<br />

<strong>KURSUS</strong> 15/12<br />

Provstikursus for Skælskør provsti<br />

20. februar – 24. februar 2012<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Deltagere: Præster fra Skælskør provsti<br />

<strong>KURSUS</strong> 16/12<br />

Kirkelig undervisning og læring, 1<br />

27. februar – 29. februar 2012, samt 31. maj – 1. juni 2012<br />

Ved centerleder, ph.d. Michael Schelde og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Præster og andre kirkelige undervisere<br />

Vær opmærksom på at kurset fordeler sig over to perioder og implicerer forudgående selvevaluering og<br />

mellemliggende kollegavejledning.<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 17/12<br />

Supervisoruddannelse<br />

27. februar – 2. marts 2012<br />

Ved lektor Mikkel Wold<br />

Deltagere: Præster, der har gennemført TPCs grundkursus i sjælesorg for sognepræster/institutionspræster<br />

eller tilsvarende uddannelse.<br />

Kurset er det første af en række ugekurser, som sammen med et supervisionsforløb sigter på at uddanne<br />

supervisorer, der kan give supervision til præster, der gennemgår en uddannelse i sjælesorg eller andre<br />

supervisionsforløb i de forskellige stifter. Uddannelsen tilrettelægges af Mikkel Wold i samarbejde med<br />

professor, dr.med. Peter Elsass. På hjemmesiden vil der senere foreligge en detaljeret kursusbeskrivelse.<br />

<strong>KURSUS</strong> 18/12<br />

Teologi og filosofi med børn<br />

2. marts – 3. marts 2012<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor, ph.d. Henrik Jørgensen<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

<strong>KURSUS</strong> 19/12<br />

Konfirmandundervisning af psykisk udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede<br />

5. marts – 9. marts 2012<br />

Sognepræst Christina Schmidt<br />

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere og andre undervisere i kirkelig undervisning samt lærere<br />

<strong>KURSUS</strong> 20/12<br />

Sløk – efter eksistentialismen<br />

5. marts – 9. marts 2012<br />

Ved valgmenighedspræst, dr.theol., Niels Grønkjær<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 21/12<br />

Når angst og depression spiller med. Samtalen med den psykisk syge<br />

7. marts 2012<br />

Ved speciallæge i psykiatri Jørgen Due Madsen<br />

Deltagere: Præster i psykiatrien<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 57


TPC/side 58<br />

Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 22/12<br />

Folkekirkens møde med østlige religioner og nye spirituelle strømninger, 3<br />

12. marts – 16. marts 2012<br />

Ved generalsekretær Kåre Schelde Christensen<br />

Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejder, der har deltaget i 1. og 2. del<br />

<strong>KURSUS</strong> 23/12<br />

Arbejdsmøde for landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skolekirkesamarbejder<br />

19. marts – 21. marts 2012<br />

Ved lektor ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Medlemmer af landsnetværket<br />

<strong>KURSUS</strong> 24/12<br />

Johannesevangeliet<br />

19. marts – 23. marts 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Kasper Bro Larsen<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 25/12<br />

Grøn kirke i religionspædagogikken<br />

21. marts – 23. marts 2012<br />

Ved sognepræst, ph.d. Martin Ishøy<br />

Deltagere: Præster og andre beskæftiget med kirkelig undervisning<br />

<strong>KURSUS</strong> 26/12<br />

Sognemedhjælpernes 4-ugers efteruddannelse, VIII,3<br />

26. marts – 30. marts 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Leise Christensen<br />

Deltagere: Kursister, der har deltaget i rækkens 1. og 2. del<br />

<strong>KURSUS</strong> 27/12<br />

Provstikursus for Aalborg Østre provsti<br />

26. marts – 30. marts 2012<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Deltagere: Præster fra Aalborg Østre provsti<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 28/12<br />

Teologi og naturvidenskab<br />

26. marts – 30. marts 2012<br />

Ved universitetspræst Jørgen Bo Christensen og universitetspræst Peter Nikolai Halvorsen<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 29/12<br />

De kirkelige handlinger<br />

10. april – 13. april 2012<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier og lektor Ulla Morre Bidstrup<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 30/12<br />

Kirkemusikalsk arbejdskreds<br />

13. april – 14. april 2012<br />

Ved rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

<strong>KURSUS</strong> 31/12<br />

Ledelse 1: Folkekirkelig ledelse og organisation<br />

16. april – 20. april 2012<br />

Ved konsulent, MBA Kirsten Moesgaard og lektor, ph.d Povl Götke<br />

Deltagere: Præster, kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede<br />

Pris: 10.000 kr. pr. kursusdel (NB! Det gælder også for præster)<br />

<strong>KURSUS</strong> 32/12<br />

Musikterapi<br />

16. april – 20. april 2012<br />

Ved lektor, ph.d. Lars Ole Bonde og professor Inge Nygaard Pedersen, begge Inst. for Kommunikation,<br />

AAU og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Præster<br />

<strong>KURSUS</strong> 33/12<br />

Reformation og humanisme (Wittenberg)<br />

23. april – 1. maj 2012<br />

Ved professor Martin Schwarz Lausten og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Præster<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 59


TPC/side 60<br />

Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 34/12<br />

Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af keltisk spiritualitet<br />

28. april – 6. maj 2012<br />

Ved pilgrimspræst og terapeut Annette Foged Schultz<br />

Deltagere: Præster<br />

Sted: Iona Abbey, Iona<br />

<strong>KURSUS</strong> 35/12<br />

Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver<br />

7. maj – 11. maj 2012<br />

Ved lektor ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Konsulenter og medarbejdere med religionspædagogiske opgaver i stifterne.<br />

<strong>KURSUS</strong> 36/12<br />

Provstikursus for Århus Nordre provsti<br />

7. maj – 11. maj 2012<br />

Ved lektor Benny Grey Schuster<br />

Deltagere: Præster fra Århus Nordre provsti<br />

<strong>KURSUS</strong> 37/12<br />

Dansk-tysk præstestævne (Løgumkloster)<br />

11. maj – 12. maj 2012<br />

Ved leder af Christian Jensen Kolleg, pastor Friedemann Magaard og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Præster fra Ribe og Haderslev stifter samt præster i Slesvig<br />

<strong>KURSUS</strong> 38/12<br />

Hospitals- og sygehuspræster<br />

21. maj – 23. maj 2012<br />

Ved sygehuspræst Christian Juul Busch<br />

Deltagere: Hospitals- og sygehuspræster<br />

<strong>KURSUS</strong> 39/12<br />

Landskursus for sognemedhjælpere (Nyborg)<br />

23. maj – 25. maj 2012<br />

Ved Landsforeningen af sognemedhjælpere og seminarielektor, ph.d. Henrik Jørgensen<br />

Deltagere: Sognemedhjælpere<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)


<strong>KURSUS</strong> 40/12<br />

Homiletisk netværk<br />

24. maj – 25. maj 2012<br />

Ved Rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Indbudt gruppe<br />

Kursusprogram forår 2012<br />

<strong>KURSUS</strong> 41/12<br />

Forum Musik Teologi<br />

29. maj 2012<br />

Ved formand for FMT, organist Jytte Lundbak og rektor Eberhard Harbsmeier<br />

Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejdere<br />

<strong>KURSUS</strong> 42/12<br />

Kirkelig undervisning og læring, 2<br />

31. maj – 1. juni 2012<br />

Ved centerleder, ph.d. Michael Schelde og lektor, ph.d. Povl Götke<br />

Deltagere: Præster og andre kirkelige undervisere der har deltaget i 1. del<br />

(denne side senest ændret 11. marts 2011)<br />

TPC/side 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!