Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste - Haderslev ...

haderslev.dk

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste - Haderslev ...

Vil du have

en uddannelse hos

Sønderjyllands

bedste praktiksted?


At være kontorelev i en kommune vil i de kommende år blive en fantastisk spændende,

udfordrende og lærerig oplevelse.

Der er rigtig mange opgaver, der skal løses, og få arbejdspladser har så mange forskellige

ydelser og opgaver, som en kommune: sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, ældrepleje,

ejendomsadministration, økonomi og regnskab, svømme- og idrætshaller, biblioteker

og meget meget mere.

Hos Haderslev Kommune får du

• et godt elevsammenhold i en aktiv elevgruppe

en god elevløn

• et godt arbejdsmiljø

• et praktiksted der i 2008, 2009 og 2010 blev kåret til Årets Praktiksted i Sønderjylland

en spændende og alsidig uddannelse med selvstændige arbejdsopgaver

• mulighed for at sætte dit præg på uddannelsen

• studietur til Bruxelles

• et velfungerende netværk af elevansvarlige

en attraktiv arbejdstid

• spændende fremtidsmuligheder med mulighed for videreuddannelse

Elevuddannelsen varer 2 år – inklusiv 13 ugers skoleophold på IBC Aabenraa eller IBC

Kolding – og afsluttes med en fagprøve.

Har du lyst til en alsidig, spændende og travl hverdag? Så læs mere om dine

muligheder hos os. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Side 2


Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Så er du måske én af vores 5 nye elever!

Haderslev Kommune søger 5 kontorelever pr. 1. september 2012. Er du klar til en spændende

uddannelse af høj kvalitet, så er dette lige noget for dig.

Du kommer i løbet af elevtiden i forskellige afdelinger. Det giver dig en bred uddannelse,

som du kan bruge i mange sammenhænge.

Du er elev i 2 år – inklusiv 13 ugers skoleophold på IBC i Aabenraa eller i Kolding – og

uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Du kan læse meget mere om uddannelsen og Haderslev Kommune på

www.haderslev.dk/kontorelev

Er du interesseret – så er der 5 forskellige elevstillinger at vælge mellem. Du kan læse

mere om de enkelte stillinger på www.haderslev.dk.

Elev 1: 1 år i Kultur & Fritid (Erhvervs- og Borgerservice)

1 år i Teknik & Miljø (Erhvervs- og Borgerservice)

Elev 2: 1 år i Servicecentret

1 år i Økonomiafdelingen (Den Centrale Stab)

Elev 3: 1 år i Staben (Erhvervs- og Borgerservice)

1 år i Teknik & Miljø (Erhvervs- og Borgerservice)

Elev 4: 1 år i Børn & Familie

1 år i Personaleafdelingen (Den Centrale Stab)

Elev 5: 1 år i Teknik & Miljø

1 år i Jobcentret (Erhvervs- og Borgerservice)

Send din ansøgning med CV m.m. via knappen ”send ansøgning” nederst i jobannoncen.

På www.haderslev.dk/jobs finder du en jobannonce for hver enkelt elevstilling.

Haderslev Kommune behandler kun ansøgninger, der er modtaget elektronisk via ”send

ansøgning” knappen.

Send din ansøgning så vi har den senest fredag den 13. januar 2012.

Side 3


Dine kvalifikationer

Du skal have disse kvalifikationer for at blive elev hos os:

Uddannelse:

• Højere Handelseksamen (HH) eller

• HF eller Studentereksamen + 18 uger handelsskoleophold (HGS) eller

• Handelsskolernes Grunduddannelse på 2 år (HG)

følgende fag skal bestås på minimum niveau:

- Dansk - niveau C

- Erhvervsøkonomi - niveau E

- Engelsk – niveau D

- 2. fremmedsprog - niveau E

- IT – niveau C

- Salg & Service – niveau D

- Samfundsfag – niveau D

Personlig og faglig:

du har IT-kendskab på brugerniveau

du er nysgerrig, udadvendt, energisk og har masser af gå-på-mod

du er selvstændig og initiativrig

du er åben for personlig og faglig udvikling

du er serviceminded og ansvarsbevist

du er samarbejdsvillig

du er robust, skal kunne trives med forandringer og have lysten til at lære nyt

Interesse og motivation:

du har gjort dig overvejelser om en karriere, der rækker længere end 2 år

du har interesse og engagement for kontorfaget

du brænder for at arbejde på en spændende arbejdsplads med mange udfordringer

og fremtidsmuligheder

du er åben overfor de mange mulige kommunale job efter afsluttet elevuddannelse

Haderslev Kommune kåret som Årets Praktikplads 2008 og 2009, samt

årets læreplads 2010

Ved dimissionsfesten for kontoreleverne torsdag den 19. juni 2009 blev Haderslev

Kommune kåret som Årets Praktikplads 2009 af IBC Aabenraa.

De 6 2 års elever havde hver især indstillet deres praktiksted til prisen, og dette

bakkende IBC Aabenraa op omkring. Prisen uddeles til Haderslev Kommune for

at have:

• udvist et særligt engagement i elevens uddannelse

• et særligt godt arbejdsmiljø

• været der, når eleven havde brug for det

• givet eleven mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt

• give eleven muligheden for at løse mange udviklende og spændende arbejdsopgaver

• givet eleven sine egne ansvarsområder og udvist stor tillid

Side 4


Afdelingerne

Erhvervs- og Borgerservice (Stab – Jobcenter)

Der er følgende enheder i den del af Erhvervs- og Borgerservice, som er beliggende på

”Hansborg”:

• Stab

• Kultur og Fritid

• Ydelseskontoret

• Aktivering

• Jobcenter

Dine arbejdsopgaver

Erhvervs- og Borgerservice varetager mange forskellige opgaver indenfor bl.a. arbejdsmarkeds-

og beskæftigelsesområdet og kultur og fritidsområdet, og du vil som elev

blandt andet blive inddraget i:

• administrativ sagsbehandling, bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelser, f.eks.

kontanthjælp, starthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge

– herunder opstart af borgersager, indhentelse af lægeoplysninger, udfærdigelse

af breve, indberetning til diverse sagssystemer

• administrative opgaver som: modtagelse af post, herunder journalisering, fordeling

og behandling samt dagsordensproduktion til både det administrative niveau som de

politiske udvalg. Direkte borgerkontakt og telefoniske henvendelser – hvor vejledning

og service er i fokus

• økonomiopgaver samt ad hoc og projektopgaver for afdelingschefen og kollegaer i

afdelingen

• opgaver med relation til kultur og fritidsområdet

Hvad kan Erhvervs- og Borgerservice tilbyde dig

Erhvervs- og Borgerservice kan tilbyde en elevstilling med faglig speciale i social administration.

Du vil blive en del af en forvaltning, hvor service og respekt for den enkelte

borger er i højsædet. Som elev i Erhvervs- og Borgerservice får du rig lejlighed til at stifte

bekendtskab med mange af de områder, vi administrerer – vi kan tilbyde en mangesidet,

indholdsrig og særdeles spændende elevperiode med mulighed for selvstændige

ansvarsområder. Vi forventer, at du i elevperioden opnår indsigt i området, hvor den

sociale lovgivning på arbejdsmarkedsområdet sætter dagsordenen. Du vil få mulighed

for at møde mange såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og være med til at

sikre en fortsat positiv udvikling og et varieret kultur og fritidsliv i Haderslev Kommune.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Er du til en uformel og humoristisk omgangstone, i et arbejdsmiljø hvor høj faglighed og

værdibaseret ledelse er omdrejningspunktet, er Erhvervs- og Borgerservice noget for

dig!

Udtalelse fra en elev

Erhvervs- og Borgerservice, Jobcentret har meget at byde på. Det er et serviceområde

og en afdeling, der hele tiden er i udvikling og lægger vægt på at eleven får ansvar.

Spændende opgaver er der mange af, og du kommer ikke til at kede dig. Kollegaerne er

utrolig søde og i mødekommende, - du føler dig straks velkommen. Du får masser af

faglig viden og personlig udvikling med i bagagen.

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig: Winnie Laugesen på telefon 74 34 08 03 eller på mail wila@haderslev.dk

Side 5


Herudover består Erhvervs- og Borgerservice af Byggeri, Vej og Park, Miljø og Natur,

Borgerservice og Plan- og Ejendomsudvikling, der selvstændigt søger elever.

Teknik og Miljø

Teknik- og Miljø består af 10 teams, hvor du som elev vil blive ansat i Økonomi- & Ressourceteamet

og Data & Information.

Dine arbejdsopgaver:

Økonomi og Ressourceteamet

Vi arbejder i Økonomisystemerne Navision/Share Point og Prisme, samt lønsystemet Silkeborg

Løn.

Behandling af e-fakturaer

Bogføring

Salgsfakturering

Bogføring af timer- og feriebehandling

Afstemning

Budget/regnskab

Vedligeholdelse af Web Portal

Hjælp og vejledning til medarbejder vedr. fakturaer og Share Point

Telefonbetjening

Hvad kan Teknik- og Miljø tilbyde dig

I Teknik og Miljø kan vi tilbyde dig en travl og spændende hverdag, med mange forskellige

opgaver og et godt arbejdsklima med en uformel omgangstone.

Teknik og Miljø arbejder ud fra værdierne: Fællesskab, Tillid, Kvalitet og Udvikling. Desuden

har medarbejderens personlige egenskaber en stor betydning.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du ønsker en afvekslende hverdag, kan lide at arbejde med edb, økonomi og tal vil

en elevstilling i Teknik og Miljø være noget for dig.

Udtalelse fra vores nuværende elev

”Som elev i Teknik og Miljø får man en spændende uddannelse inden for økonomi. Dagligdagen

som elev består bl.a. af behandling af indgående og udgående fakturaer, telefonbetjening,

afstemning og øvrig bilagsbehandling.

I Økonomi og ressourceteamet har eleven en spændende hverdag, med mange selvstændige

opgaver. Samtidig bliver man en del af et godt og velfungerende team, hvor

kollegaerne altid er parate til at hjælpe."

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig Marie-Louise Bork Nielsen på telefon 74 34 20 28 eller på mail

mlbn@haderslev.dk

eller hos 2. års elev Søren Michaelsen Petersen på telefon 74 34 20 48 eller på mail

smpe@haderslev.dk.

Side 6


Børne- og Familieservice

Børne- og Familieservice er et stort område, der dækker følgende fagområder:

• Dagtilbud til børn

• Skoleområdet herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

• Familierådgivningen herunder Sundhedsplejen

Du bliver placeret i tilknytning til Stab og Administration samt Skoleområdet i elevtiden.

I perioder arbejdes der i andre afdelinger i Børne- og Familieservice.

Dine arbejdsopgaver

Hovedvægten vil ligge på økonomi og administrative opgaver i en stabsfunktion, hvor

service og betjening af de mange decentrale skoler og institutioner er en vigtig opgave.

Hvad kan Børne- og Familieservice tilbyde dig

Du vil arbejde meget med økonomi og IT-systemer, men der vil også være oplæring i en

lang række af de kontorfunktioner, der findes i kommunen.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du har et godt humør og er glad for tal og IT, vil duen god uddannelse med

vægt på økonomi og generel offentlig administration.

Udtalelse fra en elev

”Som elev i Børn & Familieservice får man lov til at arbejde med forskellige arbejdsopgaver

fra små til store. Man får lov til arbejde selvstændigt med opgaverne og kan derved

fordybe sig i dem. Arbejdsmiljøet mellem kollegaerne er rigtig godt.”

Flere oplysninger fås hos:

Elevansvarlig Conny Jensen på telefon 74 34 10 23 eller på mail coje@haderslev.dk eller

hos

1. års elev Christina Jepsen på telefon 74 34 10 16 eller på mail chje@haderslev.dk.

Personaleafdelingen

Personaleafdelingen er organiseret med 3 teams:

Løn-teamet med 15 medarbejder

Forhandlingsteamet med 8 medarbejder

HR-teamet med 7 personer

Der er pt. 2 elev som rokerer mellem de 3 teams

Chefen for Personaleafdelingen er Lars Bang.

Hvert team har en egen teamleder:

Løn-teamet: Peter Paulsen

Forhandlingsteamet: Tiltræder pr. 1. maj 2012

HR-teamet: Jannie Westerholm

Dine arbejdsopgaver

Personaleafdelingen løser blandt andet følgende opgaver

• Udbetaling af løn og tjenestemandspensioner til ca. 6.000 ansatte

Side 7


• Kundebetjening (personlig/telefonisk)

• Opgaver i forbindelse med ansættelse og afskedigelse

• Tværgående konsulentvirksomhed

• Administration af Ny løn

• Feriepengeberegninger, feriedagsregnskab

• Afregning af A-skat, AM-bidrag, pensionsbidrag og servicefradrag

• Lønbudget opfølgning

• Udarbejdelse af personalepolitikker og retningslinjer

• Interne kurser

• Arbejdsmiljø/Sikkerhedsorg.

• MED-området

• People Tools analyser

• Leder- og ledelsesudvikling

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du ønsker en uddannelse inden for lønberegning, økonomi, personalemæssige opgaver

og hvis du vil have en elevtid, som er fyldt med selvstændige og spændende opgaver

og kan lide at arbejde med mennesker, tal og IT, så er det denne elevstilling du

skal søge.

Flere oplysninger kan fås hos

Elevansvarlig er Gitte Ebsen Jensen telefon 74 34 17 02 eller mail: giej@haderslev.dk

eller hos 2. års elev Helle Piehl telefon 74 34 02 68 eller mail hepi@haderslev.dk

Servicecentret

ServiceCenter er en enhed som er startet pr. 1. januar 2010 og etableret i forbindelse

med omstruktureringen af Haderslev Kommunes administrative organisation.

Formålet med ServiceCenter er at løse opgaver, der understøtter den primære drift, så

denne kan fokusere på sine kerneydelser.

ServiceCenter er organiseret med et kundesekretariat til at understøtte funktionerne.

Derudover opdeles ServiceCenter i 3 serviceenheder, henholdsvis Administrative Services,

IT-Services og Praktiske Services.

Du vil blive placeret i Administrative Services, men vil også få opgaver fra Kundesekretariatet.

Administrativ Services varetager følgende opgaver:

• ØkonomiServices

• ForsikringsServices

• Boligadministration

Kundesekretariat varetager følgende opgaver:

• Sekretariatsopgaver som, servicering af alle de øvrige enheder i Servicecentret og

ledelsen, kantinebestillinger, syge-/raskmeldinger m.m.

• HR-service inkl. administration af mærkedage og medarbejder goder

• Kommunikation

IT Services varetager følgende opgaver:

• Servicering og drift af diverse IT-opgaver

Praktiske Services varetager følgende opgaver:

• Facility Management (pedel- og trykkeriopgaver)

• MadService og Kantinen

• Rengøringstilsyn

Side 8


Dine arbejdsopgaver

Der vil være en kombination af arbejdsopgaver indenfor Administrative Services og Kundesekretariatet.

Økonomiopgaver indenfor regnskabs- og budgetfunktionen, bl.a.

Bogføring (fakturahåndtering)

Indberetninger i økonomisystemet samt brug af Excel regneark

Oplæring i den kommunale kontoplan

Oplæring i diverse IT-systemer

Huslejeopkrævninger

Forsikringsopkrævninger

Sekretariatsopgaver, bl.a.

Servicering af ledelsen samt de øvrige enheder i ServiceCenter, herunder kantinebestillinger,

syge-/raskmeldinger m.m. mødedagsordner og –referater

Ekspedition af kunder samt telefonbetjening

Administration af mærkedage, logogaver samt medarbejdertilbud

Opdateringer af Internettet og Servicecentrets eget Intranet

Posthåndtering, både elektronisk og papir

Derudover vil du blive inddraget i ServiceCenter’ øvrige opgaver.

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig – hvis du er nysgerrig, er det en fordel.

Hvad kan ServiceCenter tilbyde dig

Vi kan tilbyde dig en travl hverdag, hvor 2 dage ikke er ens. Der er stor selvstændighed

og frihed i opgaveløsningen – frihed under ansvar. Der er et godt arbejdsmiljø med

mange forskellige opgavetyper og du vil opnå en alsidig basisuddannelse indenfor kontor,

som der vil være flere muligheder for at ”bygge” videre på.

Vi kan også tilbyde dig en humoristisk og ungdommelig tænkende arbejdsplads med et

godt arbejdsmiljø og gode kollegaer.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du har lyst til en arbejdsdag, hvor der hele tiden sker noget nyt og spændende, så

er denne elevstilling lige noget for dig.

Hvis du har humor og kan holde hovedet koldt i en travl hverdag, så er vi klar til at give

dig spændende og selvstændige arbejdsopgaver.

Udtalelse fra en elev

”Som elev i ServiceCenter får man lov til at arbejde selvstændigt med mange forskellige

og spændende opgaver, store som små. Man får nogle rigtig gode kollegaer, som altid er

klar til at hjælpe. Man føler sig som en del af afdelingen, og ikke ”bare” som en elev. Jeg

er utrolig glad for at være i Servicecentret og min lyst til at arbejde med ovennævnte

opgaver fremadrettet er rigtig stor.”

Flere oplysninger fås hos:

Elevansvarlige Anna Marie Tüchsen på telefon 74 34 88 22 eller på mail

amtu@haderselv.dk

eller hos 1. års elev Ole Søndergaard på telefon 74 34 88 04 eller på mail

oson@haderslev.dk.

Side 9


Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen er en afdeling under Den centrale stab.

Afdelingen består af 16 medarbejdere fordelt på følgende måde:

• Økonomichef

• Finansteamet med 10 medarbejdere.

• Økonomiteamet med 4 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver

Der vil være en kombination af arbejdsopgaver indenfor regnskabs- og budgetfunktionen.

Af opgaver kan følgende nævnes:

• Bogføring

• Betalingsservice

• Oplæring i kontoplanen

• Momsafregning

• Diverse afstemningsopgaver

• Deltagelse i relevante arbejdsgrupper

• Mulighed for deltagelse i intern revision

Derudover vil du også komme til at lave administrative opgaver, såsom dagsordener,

referater og postfordeling.

Hvad kan Økonomiafdelingen tilbyde dig

Økonomiafdelingen kan tilbyde dig en spændende arbejdsdag, hvor 2 dage ikke er ens.

Vi har mange forskellige arbejdsopgaver, som du får mulighed for at være behjælpelig

med. Selvstændig arbejdsopgaveløsning vil ligeledes være en del af din hverdag.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du ønsker en uddannelse inden for økonomi, og hvis du vil have en elevtid, som er

fyldt med udfordrende og spændende opgaver og kan lide at arbejde med tal og IT, så

er det denne elevstilling du skal søge.

Udtalelse fra en 2. års elev

”Som elev i Økonomiafdelingen har man altid en spændende dag foran sig. Man får lov

til at arbejde med mange forskellige opgaver, og nogle opgaver har man selv ansvaret

for. Kollegaerne i afdelingen er rigtig gode og er med til at gøre hver dag forskellig. Man

føler sig ikke bare som en elev, men som en del af sammenholdet i afdelingen.”

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig Joan Eriksen Kjems på telefon 74 34 01 62 eller på mail

jamk@haderslev.dk eller hos 2. års elev Anne Carina Martensen på telefon 74 34 01 69

eller på mail acma@haderslev.dk.

Side 10


Udviklings- og Stabssekretariatet

Udviklings- og Stabssekretariatet er en stabsfunktion til Den Centrale Stab.

Sekretariatet er knudepunktet i Den centrale stab, og afdelingen består af 2 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver

• Forefaldende sekretariats opgaver

• Sortering af post

• Kalenderstyring

• Telefonpasning

• Udfærdigelse af dagsordener / referater

• Planlægning af møder

• Betaling af regninger

• Kundebetjening (primært interne medarbejdere)

• Ad hoc opgaver

Sekretariatet servicerer bl.a. udviklingsteamet, der vil således også være mulighed for at

snuse til opgaver indenfor indkøbsfunktionen samt konsulentarbejdet.

Hvad kan Udviklings- og Stabssekretariatet tilbyde dig

Udviklings- og Stabssekretariatet kan tilbyde dig en spændende og alsidig arbejdsdag,

hvor ikke to dage er ens. Vi har mange forskellige arbejdsopgaver, som du får mulighed

for at blive en del af. Selvstændig arbejdsopgaveløsning vil ligeledes være en del af din

hverdag.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du ønsker en uddannelse med skriftlig kommunikation og planlægning af diverse

arrangementer, og du vil have en elevtid, der er fyldt med udfordrende og spændende

opgaver, så er det denne elevstilling du skal søge.

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig Gitte Ebsen Jensen på telefon 74 34 17 02 eller på mail gije@haderslev.dk.

Voksen- og Sundhedsservice

Voksen- og sundhedsservice er et stort serviceområde som overordnet betjener ældre-

og handicapområdet, og består af følgende afdelinger:

• Stab og Administration

• Visitationen

• Pleje og Træning

• Specialrådgivningen

• Sundhed og forebyggelse

Voksen- og Sundhedsservice består af mange decentrale enheder, såsom plejecentre,

hjemmeplejen, bofællesskaber m.fl.

Dine arbejdsopgaver:

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. komme til at bestå af:

- Administrativ sagsbehandling i omsorgsjournalen.

- Bevilling og udbetaling af kropsbårne hjælpemidler samt taxakørsel.

Side 11


- Personaleadministration, herunder også udfærdigelse af ansættelsesbrev.

- Betaling af fakturaer i økonomisystemet Prisme

- Udarbejdelse af dagsordner og referater

- Telefonbetjening

- Borgerbetjening

- Fordeling af post

Hvad kan Voksen- og Sundhedsservice tilbyde dig

Som elev ved Voksen- og Sundhedsservice får du stor mulighed for at stifte bekendtskab

til mange forskellige administrative opgaver. Vi kan tilbyde dig en spændende og afvekslende

hverdag med mulighed for selvstændige ansvarsområder. Du vil få gode og hjælpsomme

kollegaer, der har sans for humor og har en uformel omgangstone.

Hvorfor skal eleven vælge denne elevstilling

Hvis du kan lide at arbejde med administrative opgaver, har flair for IT og har lyst til

borgerkontakt, så er Voksen- og Sundhedsservice lige noget for dig!

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig for Voksen- og Sundhedsservice Inge-Marie Viereck på telefon 74 34 27 95

eller på mail inmv@haderslev.dk

Side 12


Uddannelsen

Kontoruddannelsen ved Haderslev Kommune er en kontoruddannelse med speciale i offentlig

administration. Gennem de 2 år uddannelsen varer, kommer du ofte til at arbejde

i flere serviceområder eller afdelinger.

Du skal søge den enkelte elevstilling via jobannoncen og ”send ansøgning”-knappen,

hvis du ønsker at søge alle fem elevpladser, skal du derfor sende fem ansøgninger.

Som elev ved Haderslev Kommune får du en spændende og alsidig uddannelse af høj

kvalitet. Uddannelsen giver dig et godt grundlag for en fremtidig karriere og videreuddannelse.

Under den praktiske del af uddannelsen - de 2 år ved Haderslev Kommune – skal du

• få viden om og forståelse for de opgaver, der udføres i en kommune

• medvirke i sagsbehandlingsopgaver inden for de områder, som du kommer til at

stifte bekendtskab med (eksempelvis boligstøtteberegning)

• kunne anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler, eksempelvis IT til

tekstbehandling, regneark m.v., men også forskellige fagspecifikke systemer

• få viden om et af områderne: IT og informatik, økonomi- og regnskabsfunktioner

eller sekretariatsfunktioner

• lære personaleadministrative opgaver, eksempelvis funktioner som lønsystemer

og personaleforhold

Du vil få en personlig uddannelsesplan, der sikre dig en alsidig og indholdsrig uddannelse.

Uanset hvilken elevstilling du vælger, vil duen uddannelse, der giver dig mulighed for

at søge arbejde i såvel den offentlige, som den private sektor efter endt uddannelse -

eller for at læse videre.

Løn

Du får løn under hele uddannelsen. Lønnens størrelse afhænger af din alder.

Hvis du er under 25 år er lønnen p.t.:

1. år: 12.291,35 kr. pr. måned

2. år: 12.936,56 kr. pr. måned

Er du 25 år eller derover, er lønnen p.t. 18.319,25 kr. pr. måned.

Skoleophold

Ud af de to år som du er elev ved Haderslev Kommune, skal du på 13 ugers skoleophold

på IBC Aabenraa eller IBC Kolding. De 13 ugers skoleophold er fordelt på 3 skoleperioder

og en fagprøve. På skoleopholdene har du forskellige fag, som du kan relatere til dit

daglige arbejde i det offentlige. Efter hver skoleperiode får du karakterer ud fra de fire

specialefag: Kommunikation, lovgivning, politik & økonomi og organisation & samarbejde.

Karaktererne gives efter den nye karakterskala. På skoleopholdene arbejder du med:

Gruppe- og projektarbejde, individuelt arbejde og learning by doing. Alle skoleperioderne

afsluttes med et gruppe- eller individueltprojekt.

Du har i løbet af skoleperioderne forskellige lærere. Nogle af lærerne har du til alle skoleperioderne,

og andre kun i få timer. Lærerne er altid klar til at give dig en god og

spændende undervisning. Af og til får I besøg af nogle foredragsholdere, som kan debattere

et aktuelt emne med jer på skoleperioden.

Side 13


Den første skoleperiode hedder ”Min arbejdsplads i det offentlige” og varer fire uger. På

skoleopholdene er der elever fra stat, region og kommune, og I kender derfor ikke hinanden

i forvejen. På det første skoleophold er der en ”ryste sammen tur”, hvor lærere og

elever kommer hinanden nærmere ved. På første skoleperiode har du fag som Velfærdsstaten,

Sagsbehandling & Forvaltningsret og Kommunikation.

På anden skoleperiode arbejder du ud fra emnet ”Det offentlige som serviceleverandør”,

som også varer fire uger. På denne skoleperiode skal I lave en konference helt fra bunden.

I skal på klassen finde på emne, målgruppe, indhold og økonomi. Fagene på anden

skoleperiode er bl.a. Markedsføring & Service, Image & Kultur og Lovproces & Praksis.

Den tredje skoleperiode varer fem uger, som består af fire ugers skole og en uges tur

med klassen til Bruxelles. Emnet på denne skoleperiode er ”Den offentlige sektor som

aktiv part i samfundet". Den sidste skoleperiode omhandler fagene Job & Karriere, Persondataloven

og Nye arbejdsformer.

Skoleopholdene afsluttes med en fagprøve, som vurderes ud fra de opnåede faglige, generelle

og personlige kvalifikationer. Fagprøven afleveres som et projekt, som ender

med en mundtlig eksamen.

Elevgruppen

Elevgruppen mødes én gang om måneden sammen med uddannelsesansvarlige

Karen Kulmbak. Elevgruppen består af alle elever - både 1. års og 2. års elever.

Til møderne snakker vi om, hvad der er sket siden sidst, om det går godt i afdelingerne,

og om der er noget, vi gerne vil have ændret. Det går på skift mellem os, hvem der laver

dagsorden, booker lokaler, forplejning og efterfølgende skriver referat. På denne

måde lærer vi lidt om at have overblik, og vi lærer, hvad det vil sige at have ansvar for

en opgave.

Elevgruppen tager også nogle gange på besøg forskellige steder. Vi har bl.a. været på

HK, hvor vi fik indblik i, hvor vigtigt det er at være medlem af en fagforening og senere

en A-kasse. Det kan også være steder som afdelinger/institutioner i kommunen. Ideen

med at besøge andre dele af kommunen, er at få et bedre indblik i, hvad der også arbejdes

med i kommunen.

Derudover er der 2 sociale arrangementer om året som Haderslev Kommune giver tilskud

til. I 2010 var vi ude at indspille en sang i foråret, og i efteråret var vi på rystesammen-tur

til Sønderballe i oktober måned.

Vi er p.t. 16 elever i Haderslev Kommune, ni 1. års elever og syv 2. års elever.

Du kan se læse meget mere om os, hvis du klikker dig ind på

www.haderslev.dk/kontorelev

Uddannelsesansvarlig:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Karen Kulmbak

Uddannelsesansvarlig for kontorelever

74 34 01 70

kcka@haderslev.dk

Side 14


Spørgsmål – kontakt os

Anders Rasmussen

1. års elev

74 34 05 26

anas@haderslev.dk

Ole Søndergaard

1. års elev

74 34 88 04

osonhaderslev.dk

Søren Petersen

2. års elev

74 34 03 30

smpe@haderslev.dk

Helle Piehl

2. års elev

74 34 02 68

hepi@haderslev.dk

Mette Buckhøj

1. års elev

74 34 8826

mebu@haderslev.dk

Tanja Dockweiler

1. års elev

74 34 02 70

tadohaderslev.dk

Tina Weiland

2. års elev

74 34 17 46

tkow@haderslev.dk

Anne Carina Martensen

2. års elev

74 34 01 69

acma@haderslev.dk

Christina Jepsen

1. års elev

74 34 10 16

chje@haderslev.dk

Gitte Nielsen

1. års elev

74 34 08 17

gihn@haderslev.dk

Maria Juul

2. års elev

74 34 02 46

mjuu@haderslev.dk

Christina Skøtt

2 års elev

73 54 56 32

coes@haderslev.dk

Louise Frost Todsen

1. års elev

74 34 03 14

loft@haderslev.dk

Malene Jørgensen

1. års elev

74 34 27 17

mjbl@haderslev.dk

Carina Nissen

2. års elev


cani@haderslev.dk

Maria Wad Falk

1. års elev

74 34 08 58

mawa@haderslev.dk

Side 15

More magazines by this user
Similar magazines