afdelingerne - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

afdelingerne - Skræppebladet

4 - GELLERUPPARKEN

vendigt for dirigenten at skride ind for at

minde om, at indlæg kun skulle komme

fra talerstolen og på dansk.

Der var en del snak om, om at det er

alles ansvar at holde orden og anmelde

folk, der udefra smider affald i vore containergårde;

ligesom der var flere, der ønskede,

at det havde været muligt at læse

beretningen på deres eget sprog før mødet.

Ingrid fortalte, at man havde forsøgt at

få den oversat, men det ville have taget

en måned, og blev derfor ikke til noget.

Endelig kunne Ingrid fortælle, at budgettet

oprindeligt havde været sat til at

stige med 10%; men at man siden have

skåret blandt andet udskiftning af badekar

væk; så man nu var nede på omkring

5% stigning.

Herefter fremlagde Søren Løkkegaard

fra foreningsbestyrelsen beretning for foreningens

forhold – den kan læses på foreningens

sider i dette nummer.

BUDGETTET VEDTAGET

Helle Hansen fremlagde næste års budget

og regnskabet for sidste år. En stor

post er forsikringerne, der igen er steget

med en stor procentdel – ligesom udgifterne

til renholdelse og vedligehold stiger

kraftigt på grund af hærværk.

Der var lidt snak om budgettet; men

det blev godkendt ved håndsoprækning

og kun 5 stemmer imod.

YGGDRASIL ER SLIDT

Helle fortalte om den snak, der er omkring

Yggdrasils fremtid som beboerhus i

afdelingen. De nuværende brugere har

slidt meget på det, og vedligeholdelsesstandarden

er ikke god. Der er derfor på

afdelingens budget afsat penge til en

husmand, som kan passe huset i det daglige,

og det er tanken, at det igen skal

være hele afdelingens hus. Man regner

med, at huset genåbner efter en renovering

i begyndelsen af 2005.

A- ELLER B-ORDNING

På dagsordenen var der også et punkt

med valg af A- eller B-ordning.

Det drejer sig kort sagt om, hvilken vedligeholdelsesordning,

der skal gælde for

et lejemål. Under den nuværende ordning,

A-ordningen, overtager man en nyistandat

lejlighed, og man skal selv vedli-

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004

31

AFDELINGERNE

geholde den for egne penge i boperioden;

men afleverer man sin lejlighed i

orden, får man sit depositum igen.

Under den foreslåede B-ordning, indbetaler

man månedligt til en vedligeholdelseskonto,

som man så løbende kan

trække på, hvis for eksempel vægge eller

lofter trænger maling.

Der var nogle spørgsmål til ordningerne,

inden der blev stemt på de udleverede

stemmesedler.

Aførelsen blev, at man fortsætter

uændret med A-ordning i Gellerup.

VALG

Der skulle vælges otte personer til afdelingsbestyrelsen

samt nogle suppleanter,

og det er første gang, at jeg har oplevet,

at der ikke var kampvalg til posterne;

men i år var det sådan, at sekretæren

måtte trække folk til, inden de nødvendige

otte havde meldt sig.

Herfter kunne formand og dirigent afslutte

mødet, da der ikke blev nogen

brug for punktet eventuelt.

Af Sebastian Adorján Dyhr

HUNDE FORBUDT I GELLERUP

Afdelingsbestyrelsen gør nu en indsats for at oplyse

alle beboere om at hundehold stadig er forbudt i

Gellerupparken og at det medfører opsigelse af lejemålet

hvis man holder hund.

Det er tilladt at have gæster der har hund - dog skal

besøget anmeldes til varmemesteren forinden.

Afdelingsbestyrlen er i øjeblikket ved at få hustandsomdelt

en seddel om at hundehold er forbudt.

Der opfordres til at beboerne kontakter administrationen

hvis de er vidne om hundehold.

More magazines by this user
Similar magazines