afdelingerne - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

afdelingerne - Skræppebladet

AFDELINGERNE

5 - TOVESHØJ

BEBOERNE PÅ TOVESHØJ STEMTE NEJ

Der var til afdelingsmødet et pænt

fremmøde af beboere i afdeling

5 den 9. september 2004. Tousgårdsladens

sal rummede et halvt hundrede

mennesker alle inkl., og de valgte

Søren Løkkegaard til dirigent.

RIS OG ROS FRA AFDELINGSBE-

STYRELSEN

Susanne Petersen fremlagde beretningen

for afdelingens forhold i perioden siden

sidste møde i foråret. Her var både ris og

ros.

Petanquebanen er åbnet og må hjertens

gerne benyttes; der er kommet net

op bag boldbanen så diverse bolde ikke

spolerer præstationerne på nyerhvervelsen.

Beplantningen er udtyndet, og træer

fældet, nye planter er sat til glæde for

små pilfingre, der tror planterne skal hives

op igen, men det er ikke tilfældet,

planter skal forblive i jorden.

Jimmy Mikkelsen er gået på efterløn,

og Knud Hjelmager er gået på pension,

begge takkedes for deres arbejde hos os

på Toveshøj.

– budgetstigningen for høj

HVAD SKAL DE BRUGES TIL, ALLE

DE SKRALDESPANDE DER ER SAT

OP RUNDT OM I OMRÅDET?

Gårdmænd og rengøringspersonale og

mange beboere er godt trætte af, at området

bliver brugt som skraldespand.

Derfor anmodes beboerne om at bruge

de skraldespande, der nu engang er sat

op rundt om i området.

Af afholdte aktiviteter nævntes blandt

andet en båldag, og i nær fremtid er der

efterårsfest med spisning, musik og dans,

senere på året en Tysklandstur, og til

sidst den 12. december er der juleklip i

Laden.

Beboerne er velkomne til at møde op

til afdelingsmøderne, der forgår hver den

4. mandag i måneden på Edwin Rahrs

Vej 16, kælderen til højre, klokken 19.00.

Afdelingsbestyrelsen ønsker, at Toveshøj

skal forblive et attraktivt sted at bo, og

det ønske skal der mange gode kræfter

til for fortsat at virkeliggøre.

En tilbagevendende diskussion var,

hvorvidt det er dyrt eller billigt at bo på

Toveshøj. Endvidere ønsker beboerne at

finde en løsninger på de problemer, der

er, og som kommer i fremtiden. Til det

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004

32

blev der svaret, at der i årevis er arbejdet

med Gellerups problemer, og at integrationsminister

Bertel Haarder og borgmester

Louise Gades nylige besøg i området

skal ses i dette samme lys.

Sørens illustration ændrede ikke ved

beboernes beslutning

More magazines by this user
Similar magazines