kirkeblad 124 - Hørup Kirke

kjellerupkirke.dk

kirkeblad 124 - Hørup Kirke

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

2012 nr. 4 September - November


Fem ønskesten

En dreng kom

sjoskende slukøret

hjem fra skole. Det var

så hårdt med lektier,

læsning og undervis-

ning.

Pludselig stod der en

ønskefe foran ham. Han fik fem ønskesten.

Og straks ønskede han sig fri fra skolen.

Pludselig var han 20 år og fri for skolen. Nu

kunne livet virkelig begynde. Men det blev

alligevel ikke helt så perfekt. Han følte sig

alene, manglede ligesom en at dele livet

med. Den anden sten blev fundet frem .... og

pludselig var han 30 år med kone og tre

børn. Nu var der rigelig mulighed for at

udfolde livet. Men alligevel haltede det.

Ungerne skreg og vækkede ham om natten,

konen stillede krav, og han kunne ikke nøjes

med at lave spaghetti med pølser til

aftensmad. Den tredje sten blev fundet

frem .... så var han 50 år, børnene var fløjet

fra reden, så nu var der kun arbejdet og

konen, det kunne ikke andet end være

perfekt. Men det blegnede, fordi arbejdet

ligesom fyldte det hele, og han var super

træt, når han endelig kom hjem. Derfor

fandt han den fjerde sten frem .... flaget gik

til tops på hans 67 års fødselsdag. Han var

blevet folkepensionist, nu skulle livet nydes.

Men der var ikke penge nok til de rejser, han

ønskede sig, og gentagne ophold på

hospitalerne pillede al energien ud af ham.

Han tog sin femte ønskesten frem og ....

... hvad ville du have ønsket, hvis du var i

hans sted?

Nogle gange kan jeg godt ønske mig et

andet sted hen i livet, i verden, i forhold til

omstændighederne, ønske klarhed over en

situation eller at være en anden osv.

Nu har jeg aldrig mødt en ønskefe, men det

har dog ikke forhindret mig i at ønske.

Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at

bekymre sig? spørger Jesus. (Matt.6;27)

Jamen, Jesus taler om bekymringer, det er

noget helt andet.

Og dog .... ønsket om at være et andet sted

end hvor man rent faktisk er, hænger ganske

tæt sammen med bekymringer. Ikke

nødvendigvis bekymringer for økonomien

eller for dagen i morgen, men en bekymring

for om livet bliver indholdsrigt på min måde.

Bekymringer kan være af mange slags.

Jesu svar på spørgsmålet er frygtelig enkelt

og irriterende komplekst, når han siger: ”Søg

først Guds rige og hans retfærdighed, så skal

alt det andet gives jer i tilgift.”

Irriterende komplekst – fordi alt, der gives os

i tilgift, ikke længere er på min måde, men

på Guds måde.

Frygtelig enkelt – fordi der ikke stilles store

krav, ej heller skal der afgives et væld af

løfter. Blot dette ”enkle” at søge Gud med

alt, hvad man er.

Det er ikke det samme som at slippe for

dagen i dag, eller slippe for det, der

bekymrer, men det er at møde glæden og

sorgen som et barn i mors arme.

Såre enkelt og dog komplekst, for det bliver

ikke helt som vi har ønsket, men vi kan finde

hvile i det. Hvilket ses i et andet udsagn fra

Jesus: ”Kom til mig alle I som slider jer

trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give

jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af

mig ...” (Matt.11;28 -30)

Det, Jesus sagde dengang, giver mening

også i dag, fordi den sten, der ønskede at

holde Jesus nede,

blev rullet væk fra

graven påskemor-

2 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

gen.

KBM


Det sker!

Her er en datooversigt over arrangementer for voksne fra efteråret 2012 til sommeren 2013.

En nærmere beskrivelse af de enkelte dage vil blive bragt i det kirkeblad som dækker

tidspunktet for arrangementet.

Dato Tid Kategori Tema

Onsdag d. 5/9 Kl. 10.00 Café KC Geronto-konfirmander

Onsdag d. 19/9 Kl. 14.30 Højskoletime Opvækst i Kjellerup ved Bent Jensen

Onsdag d. 26/9 Kl. 19.30 Sangaften

Højskolesangbogen og Thorvald

Aagaard ved Niels Peter Hornstrup

Onsdag d. 3/10 Kl. 10.00 Café KC Løvfaldstur med spisning

Onsdag d. 3/10 Kl. 19.30 Kristendom Grundkursus i kristendom

Onsdag d. 24/10 Kl. 14.30 Højskoletime Musik og politik ved Jonna Grønver

Fredag d. 2/11 Kl. 19.30 Gospelkoncert Lydiah Wairimu med koncertkor

Onsdag d. 7/11 Kl. 10.00 Café KC

Min opvækst på Færøerne ved Marjun

Nielsen

Torsdag d. 8/11 Kl. 19.30 Kristendom Gudstjenestens historie og indhold

Onsdag d. 14/11 Kl. 14.30 Højskoletime Blicher ved Line Højgaard

Torsdag d. 15/11 Kl. 19.30 Kristendom Den tidlige kirke

Onsdag d. 28/11 Kl. 19.30 Sogneaften

Fra drukkenbolt til familiefar ved Henrik

Bentz

Onsdag d. 5/12 Kl. 14.30 Højskoletimer Adventshygge med Luciaoptog

Onsdag d. 5/12 Kl. 19.30

Julekoncert

Levring

Familien Pultz

Tirsdag d. 11/12 Kl. 19.30 Julekoncert Hørup Midtjysk Kor

Onsdag d. 12/12 Kl. 10.00 Café KC Adventshygge

Onsdag d. 9/1 Kl. 14.30 Højskoletime Sognerejsen til Rom og Assisi

Onsdag d. 16/1 Kl. 10.00 Café KC Elektroniske spil for begyndere

Onsdag d. 23/1 Kl. 19.30 Sogneaften Filmaften ”Hævnen”

Søndag d. 3/2 Kl. 10.30 Diakoniens dag Børn og unge i sorg ved Jette Børlum

Onsdag d. 6/2 Kl. 14.30 Højskoletime

Gadebørn i Cameroun ved Anne

Therese Thanning

Onsdag d. 13/2 Kl. 10.00 Café KC Banko

Onsdag d. 20/2 Kl. 19.30 Koncert Kurt Ravn (entré 125,-kr.)

Onsdag d. 6/3 Kl. 10.00 Café KC Eventyrmanden fortæller HC Andersen

Onsdag d. 13/3 Kl. 14.30 Højskoletime Det u-perfekte liv ved Flemming Kloster

Onsdag d. 20/3 Kl. 19.30 Sangaften Optakt til påske

Onsdag d. 3/4 Kl. 10.00 Café KC Quiz om Kjellerup

Onsdag d. 3/4 Kl. 19.30 Sogneaften Pilgrimsvandring ved Anette Schultz

Onsdag d. 10/4 Kl. 19.30 Forårskoncert Kammerkoret NEMO

Onsdag d. 1/5 Kl. 10.00 Café KC Løvspringstur

Onsdag d. 5/6 Kl. 19.30 Sommerkoncert Hørup Kirkes Kor

Onsdag d. 12/6 Kl. 10.00 Café KC Rundvisning på Hørup Kirkegård

2012 nr. 4 September - November 3


Kristendom for voksne i Kirkecenteret

Torsdag den 8. november kl. 19.30

Gudstjenestens historie og indhold

v. Winnie Rischel

Blandt mange indkomne forslag har jeg valgt

to emner til dette efterår. Det hyppigst

ønskede emne og det første, vi skal beskæf-

tige os med, er gudstjenesten. ”Så gør vi

sådan, når til kirke vi går”, synger vi i

sanglegen, men hvorfor gør vi, som vi gør,

søndag formiddag? Den måde, vi holder

søndagsgudstjeneste på, er ikke dalet ned

fra himlen, men et udtryk for en lang

historie, som rummer både kontinuitet og

nybrud. Torsdag den 8. november kl. 19.30—

21.30 (kaffepause undervejs) skal vi arbejde

med gudstjenestens historie og indhold (og

fremtid?). Vi vil også komme ind på, hvad en

gudstjeneste egentlig er for noget. Den er

ikke et foredrag, den er ikke et debatmøde,

den er ikke et underholdningsshow, men

hvad er den så for noget?

Torsdag den 15. november kl. 19.30

Den tidlige kirke

Et emne, som flere

har ytret ønske om,

er den tidlige

kirke. Hvordan gik

det til, at nogle få

mennesker, der til

Grundkursus i kristendom

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30

v. Helle Krogh og Winnie Rischel

Sæsonens nyhed er grundkursus i kristendom.

Mange voksne har et tilhørsforhold til

kirke og kristendom. Det kommer f.eks. til

udtryk i forbindelse med, at deres børn

bliver døbt, konfirmeret, eller de selv eller

deres børn deltager i et kirkeligt arrangement.

Alligevel oplever mange, at de ikke

rigtig kan få hold på det med Gud og tro og

kirke. Det er ikke lyst og vilje der mangler,

det er bare kendskab og fortrolighed med

emnet.

Det kan vi gøre noget ved! På initiativ af

Helle Krogh præsenterer vi derfor grundkursus

i kristendom. Enhver er velkommen til

at deltage onsdag den 3. oktober kl. 19.30 i

at begynde med var

en sekt indenfor

jødedommen, blev

til verdens største religion, nemlig kristendommen?

Hvad skete der, efter at ny

testamente var færdigredigeret omkring år

200? Torsdag den 15. november kl. 19.30—

21.30 tager vi kort og billeder til hjælp og

dykker ned i kirkens første århundreder for

at blive klogere på, hvordan det gik til, at vi

er, som vi er (og andre i den store familie af

kristne kirker er, som de er).

Enhver kan deltage. Tilmelding er ikke

nødvendig. Kaffebord koster 20 kr.

kirkecenteret. På en

enkel måde vil vi

beskæftige os med

kirkens ritualer,

som vi alle møder,

først og fremmest

til dåb, konfirmati-

on og begravelse.

Hvorfor går vi i kirke, når der sker vigtige ting

i vores liv? Hvad går det ud på, det, der sker i

kirken? Hvad er indholdet i de ritualer, som

de fleste meget nødigt vil undvære?

Man kan forbedre sin kondition, og man kan

forbedre sin kost. Hvorfor ikke forbedre sin

viden om kirke og kristendom? Det’ da ikk’

så svært.

Vi håber på en indholdsrig og hyggelig aften.

Pris 20,- kr. for kaffe og kage.

4 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Sogneaften i Kirkecentret

Onsdag den 28. november kl. 19.30

Fra drukkenbolt til familiefar

v. Henrik Bendz i Kirkecentret

Henrik Bendz fortæller: ”Efter at have været alkoholiker i 25 år gav jeg

mig selv det løfte, at jeg aldrig mere ville drikke.” Dette løfte har han

holdt, og siden 1994 har han været med i Anonyme Alkoholikere

(AA), der mødes i kirkecentret hver torsdag. Henrik Bendz vil ud fra

sin egen erfaring fortælle om sit liv med de op - og nedture, det har indeholdt. I mange

familier er der en alkoholiker, og denne aften giver en unik mulighed for at få lukket op for,

hvad der rører sig i det ellers forholdsvis lukkede land. Pris 20,- kr. for kaffe og kage.

Højskoletimer i Kirkecentret

Onsdag d. 19. september kl. 14.30

Min opvækst i Kjellerup v. Bent Jensen

Bent Jensen er født og vokset op i Kjellerup. Efter uddannelse til

elektriker gik turen til Rønde Studenterkursus og videre til Århus og

Københavns universiteter, hvor han studerede russisk sprog og hi-

storie. Senere blev han professor ved Odense Universitet. Pris 20,- kr.

for kaffe og kage.

Onsdag d. 24. oktober kl. 14.30

Mit liv med musik og politik v. Jonna Grønver

Jonna Grønver er tidligere lærer, vise-sanger, forfatter, folketingsmedlem

og borgmester i Ry Kommune. Siden da har hun været rejseleder

for Gislev Rejser og deltidspensionist. Vi kan glæde os til at høre

hende fortælle om sit spændende liv med politik og musik. Hun vil

krydre sin beretning med sange, som hun selv akkompagnerer på

guitar. Pris 20,- kr. for kaffe og kage.

Onsdag d. 14. november kl. 14.30

Blicherpræster som medicinske pionerer v. Line Højgaard

På Blichers tid var skolegangen sparsom, og mange kunne ikke læse.

Derfor var præsten ofte mellemled mellem de offentlige myndigheder

og almuen. Præsten Niels Blicher i Vium og hans søn, Steen Steensen

Blicher, i Thorning havde en helt speciel opgave: Sygdomsbekæmpelse.

Det vil museumsinspektør ved Blicheregnens Museum, Line

Højgaard, fortælle om. Pris 20,- kr. for kaffe og kage.

2012 nr. 4 September - November 5


Koncerter

Onsdag den 26. september kl.19.30

Sangaften i Kirkecentret

Kompon is ten og

højskolelæreren fra

Ryslinge på Fyn,

Thorvald Aagaard, kan

tilskrives en stor del af

æren for den folkelige

sangs opblomstring for

omkring 100 år siden. Denne aften vil vi

derfor sætte fokus på Thorvald Aagaards

melodier, og organist Niels Peter Hornstrup

vil fortælle om Aagaards liv og virke. I vore

dage er der igen kommet fokus på fælles-

sangens betydning for fællesskabsfølelsen,

og for hvordan sangen kan fortælle om

vores fortid og nutid, og også fremadrettet

kan bidrage til bedre integration og forståel-

se for hinanden.

Pris 20,- kr. for kaffe og kage.

Café KC i Kirkecenteret

Fredag den 2. november kl. 19.30

Gospelkoncert i Hørup kirke med

Lydiah Wairimu med koncertkor

Lydiah Wairimu

bliver beskrevet

som "den lille

kvinde med den

store stemme".

Hendes måde at

synge på er

e n e rg i s k o g

dynamisk – med

stor variation. Hendes optræden er varm og

medrivende. Lydiah har sit eget gospelkor

med, når hun kommer til Hørup kirke.

Lydiah er født i Nairobi, Kenya 1974. Hun er

uddannet på musikkonservatoriet i Nairobi,

og i 1997 flyttede hun til Danmark og bor i

dag i Silkeborg.

Gratis koncert.

Onsdag den 7. november kl. 10.00-12.30 Geronto-konfirmander

Konfirmandundervisning for ældre - man bliver da aldrig for gammel til at lære. Kom, lær og

del din viden omkring kristendommen.

Pris 20,- kr. for kaffe og frokost.

Onsdag den 3. oktober kl. 10.00 Løvfaldstur med spisning.

Denne dag fylder vi de private biler til en køretur for at se løvets mange

farver. Undervejs holdes der andagt i en kirke, og turen slutter med, at vi

køber middagsmaden et sted og nyder den sammen.

Pris ca. 40,- kr. til kørsel + mad.

Onsdag den 7. november kl. 10.00-12.30

Min opvækst på Færøerne v. Marjun Nielsen

Marjun Nielsen er født og opvokset på Færøerne. Hun vil fortælle om

livet på øerne gennem næsten et helt liv. I dag bor hun i Kjellerup, så

hun er let at forstå. Hun vil også vise enkelte billeder fra Færøerne.

Pris 20,- kr. for kaffe og frokost.

6 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Medlem af Menighedsrådet

Menighedsrådsvalget nærmer sig, og som

længst siddende medlem i både Levring og

Hørup sogne er jeg blevet spurgt, om jeg vil

fortælle, hvad menighedsrådsarbejdet har

betydet for mig. Jeg har siddet i Levring

menighedsråd i 20 år. Jeg har altid interesse-

ret mig for kirkens arbejde, og jeg sagde

også hurtigt ja da jeg blev spurgt om at stille

op til menighedsrådet. Det har jeg aldrig

fortrudt. Det har været spændende at være

med til, og man får både indflydelse og

ansvar i arbejdet. Nogen kan sige, jamen er

det hele ikke bestemt ovenfra? Men det er

ikke tilfældet. Mange ting er bestemt af

kirkeministeriet, og økonomisk er vi også

underlagt kirkeskatten fra kommunen, men

meget har vi også selv at skulle have sagt.

Jeg kan nævne mange ting, som jeg har

været med til i min tid i menighedsrådet;

bispevalg, ansættelse af flere præster,

kordegne og gravere. Vi har haft avlsgården

med forpagter og det, som fulgte med der.

Vi har solgt avlsgården, købt huse i byen,

som er blevet revet ned for at give kirken

mere plads. Vi har renoveret og malet

kirken, bygget ny garage ved præstegården i

Levring, bygget ny præstebolig i Kjellerup og

meget mere. Det er mange ting, jeg har

nævnt, og det har også taget meget tid. Er

der da slet ikke noget med at være kirke, at

være med til at få budskabet ud og det

sociale i at være kirke, kan nogen måske

spørge? Jo, det er også en stor del af

arbejdet at være med til mange praktiske

ting såsom at lave kaffe og frokost til

høstgudstjeneste og andre lignende

arrangementer, at deltage i planlægningen

af sogneudflugten, deltage i sommerfesten i

præstegårdshaven. Når jeg husker tilbage,

har en af de største

ting, vi har været med

til, været at bygge en

halmkirke. Det var den

gang, kirken blev

renoveret og var lukket

for gudstjeneste, at

nogen forslog, vi byggede vores egen kirke

til høstgudstjenesten. Det blev et projekt,

hvor mange foreninger fra sognet hjalp

hinanden. Lige fra at samle halmen på

marken, bygge kirken af de store baller,

spejderne bandt rafter og reb sammen, og

mange fra sognet hjalp til, da der skulle

lægges tag på. Og ikke mindst dagen, hvor

gudstjenesten skulle afholdes – en meget

stor dag, som mange stadig kan huske med

glæde.

Nu er vi så kommet til, at vi skal have

menighedsrådsvalg igen. Et nyt råd til en ny

4 års periode. Og selvom der er sket mange

ting i de 20 år, jeg har siddet i Levring

menighedsråd, så vil der også de næste

mange år være spændende opgaver at

arbejde med.

Jeg stopper i menighedsrådet nu, jeg synes,

der er andre, som også skal have lov til at

prøve dette spændende arbejde. Tak for den

tid jeg fik lov at sætte mit præg på Levring

kirke og sogn.

2003

Frank Pedersen

2012 nr. 4 September - November 7


Ny graver/kirketjener

Levring menighedsråd har fra 1. august 2012

ansat Per Rosendal som graver ved Levring

kirke.

Per Rosendal, 37 år, er uddannet anlægsgartner.

Han har de sidste 11 år haft sit eget

enkeltmandsfirma, hvor han har haft med

vedligehold af grønne områder, nyanlæg og

belægningsarbejde at gøre. Han glæder sig

til at bruge sin erfaring herfra på kirkegår-

den. Hans bror er graver i Karup, og hans far

har også arbejdet på kirkegård, så graverfunktionen

er kendt for Per.

Per er gift med Inger og de har 3 børn på

henholdsvis 6, 4 og 2 år. Inden længe er

familien forøget med endnu en lille ny.

Per Rosendal med familie har planer om at

flytte fra Bording til Kjellerup. De vil overtage

Pers svigerforældres nedlagte gård. Per og

Søndag den 9. september kl. 10.30.

Det er tid for høstgudstjenester i Danmarks

kirker. Her mødes menigheden til en ekstra

festlig gudstjeneste. Kirken er i dagens

anledning pyntet med aks, blomster m.m.,

der symboliserer høstens frugtbare rigdom.

I ældre tid hed det takkegudstjeneste, fordi

man i ordets bogstaveligste forstand havde

grund til at takke for at have høstet nok

mad, så man kunne overleve indtil næste

sommer. Det er en gammel jødisk skik, at

der skal ligge lidt tilbage på marken efter

Nyt Nyt fra fra Levring

Levring

hans hustru lægger

stor vægt på at være

en del af menigheden,

og er glade for at

deltage i aktiviteter,

der sker i sognet. Per

har bl.a. andet også

været med i arbejdet omkring Kjelsølejren.

Per betegner sig selv som et familiemenne-

ske og kan godt lide at dyrke sport i sin fritid.

Menighedsrådet ønsker Per velkommen i

arbejdet og ser frem til samarbejdet med

ham og håber, at han bliver glad for at være

en del af medarbejderstaben. Vi håber, at

han vil falde godt til her i Levring sogn, og at

arbejdet i kirken og på kirkegården bliver til

glæde og gavn for alle parter.

Høstgudstjeneste for hele familien

korn– og olivenhøsten. Der skulle altid ligge

lidt til den fremmede og den fattige, der

kom forbi. Det er også denne overskudstan-

ke, som ligger til grund for, at man bl.a. ved

høstgudstjenesten samler ind i kirken (se

mere på side 14).

Det vil være fint, hvis alle børnene medbrin-

ger lidt frugt og grønsager, som bliver båret

op til alteret i begyndelsen af gudstjenesten.

Efter gudstjenesten mødes vi i præstegården

til høstfrokost à kr. 25,00

Gerda Bovbjerg

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget!

Torsdag den 6. september kl. 19.00 i Levring Sognegård

8 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

ESC


Nyt Nyt fra fra Kjellerup Kjellerup

Kjellerup

Høstgudstjeneste og orienteringsmøde

Søndag den 16. september kl. 10.30 holder

vi høstgudstjeneste i Hørup kirke. Efter

gudstjenesten er der frokost og hyggeligt

samvær i kirkecentret. Da der i år er valg til

menighedsrådet, vil der efter frokosten være

orienteringsmøde. Det nuværende menighedsråd

orienterer om sit arbejde og gør

rede for reglerne om opstilling og valg til

menighedsrådet.

På mødet vil der blive mulighed for at stille

spørgsmål til rådet samt opstille kandidater

og suppleanter.

Rådets valgperiode er fire år, og det har

meget stor betydning for sognets kirkelige liv

og for de mennesker, der har kirken som

arbejdsplads, at der vælges et råd, som

YM-dagen - fokus på Madagaskar

Søndag d. 28. oktober 2012 kl. 14.00

Ved YM-dagen får vi i år besøg af Lars

Mandrup, som prædiker ved gudstjenesten i

kirkecentrets hall. Hvis der ikke er plads til

alle i hallen, kan gudstjenesten også følges

på storskærm i de øvrige

lokaler. Dagen vil blive

præget af Madagaskar,

hvor Lars Mandrup har

været missionær i en

årrække, og siden har han

besøgt øen adskillige

gange. Madagaskar er

jordens fjerdestørste ø, og

repræsenterer folkekir-

kens medlemmer bredt.

Alle medlemmer af

folkekirken, som er

myndige, og som bor i

Hørup sogn eller har løst sognebånd (incl.

valgret) hertil, kan få indflydelse på valget.

Vi skal derfor opfordre til, at så mange som

muligt møder op den 16. september.

Som menighedsrådsmedlem yder man et

stykke frivilligt arbejde for sin folkekirke og

sit lokalsamfund. Arbejdet består grundlig-

gende af to de le: stort ansva r

(ansættelsesforhold, økonomi) og stor

indflydelse (det lokale kirkelige liv og dets

vilkår). Vel mødt den 16. september.

den kristne kirke vokser her meget hurtigt.

2012 nr. 4 September - November 9

GCB

Bagefter er der som sædvanligt kaffebord,

forskellige børneaktiviteter, konkurrencer,

tombola, lotteri m. m. På forhånd er der

solgt lodsedler, så vi håber på et godt

overskud til Danmission,

Dansk Etiopermission og

Mission Afrika.

Evt. gaver til lotteri og

tombola kan afleveres i

kirkecentret helst en uge

før YM-dagen. Programmet

slutter kl. 16.30

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget!

Søndag den 16. september efter høstgudstjenesten kl. 10.30

HB


GUDSTJEN

DATO HØRUP LEVRING

Sø. 2. sep. 10.30 9.00

Sø. 9. sep. 9.00 10.30 1 høstgudstj. kirkefrokost

To. 13. sep. 14.00 pensionisthøstgudstj.

Sø. 16. sep. 10.30 1+3 høstgudstj. kirkefrokost 9.00

Sø. 23. sep. 10.30 stafetgudstjeneste 9.00

Ti. 25. sep. 17.00 2 spaghetti-gudstjeneste fælles med Hørup

Sø. 30. sep. 9.00 10.30

Sø. 7. okt. 10.30 9.00

Sø. 14. okt. 10.30 fælles med Hørup

Sø. 21. okt. 9.00 10.30

Ti. 23. okt. 17.00 2 spaghetti-gudstjeneste fælles med Hørup

Sø. 28. okt. 14.00 4 YM-dag (vintertid) fælles med Hørup

Sø. 4. nov. 16.15 15.00

Sø. 11. nov. 10.30 1 stafetgudstjeneste 9.00 1

Sø. 18. nov. 9.00 10.30

Ti. 20. nov 17.00 2 spaghetti-gudstjeneste fælles med Hørup

Sø. 25. nov. 10.30 1 9.00 1

Sø. 2. dec 10.30 19.00 5 familiegudstj. + Lucia

1) Indsamlinger: 9/9 Høstindsamling Levring, 16/9 Høstindsamling Hørup, 11/11 KFUMs

sociale arbejde, 25/11 Indre Mission og 2/12 Julehjælp Hørup.

2) Tilmelding til spisning skal ske senest mandagen før til Lisa Olsen: 24 88 53 58

3) I forlængelse heraf er der orienteringsmøde til menighedsrådsvalget.

4) YM-dagens gudstjeneste foregår i kirkecentret. Se omtale.

5) Familiegudstjeneste og Luciaoptog med piger fra sognet.

10 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


ESTELISTE

STELISTE

PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM

Winnie Rischel 13. søndag efter trinitatis Matt. 20;20-28

Winnie Rischel 14.søndag efter trinitatis Joh. 5;1-15

Møberg og Rischel høstgudstjeneste

Klaus Møberg 15.søndag efter trinitatis Luk. 10;38-42

Klaus Møberg 16.s.e.trin Joh. 11;19-45

Winnie Rischel Et højt tårn

Winnie Rischel 17.søndag efter trinitatis Mark. 2;14-22

Winnie Rischel 18.søndag efter trinitatis Joh. 15;1-11

Klaus Møberg 19.søndag efter trinitatis Joh. 1;35-51

Winnie Rischel 20.søndag efter trinitatis Matt. 21;28-44

Lisa Olsen Jeg kan se

Lars Mandrup 21.søndag efter trinitatis Luk. 13;1-9

Møberg og Rischel alle helgen

Matt. 5;13-16

Matt. 5;1-12

Klaus Møberg 23.søndag efter trinitatis Mark. 12;38-44

Winnie Rischel 24.søndag efter trinitatis Joh. 5;17-29

Klaus Møberg Vi hører sammen

Klaus Møberg sidste søndag i kirkeåret Matt. 11;25-30

Winnie Rischel 1. søndag i advent Matt. 21,1-9

Kirkebil Se bagsiden

Kirkekaffe: Når gudstjenesten er markeret med en kaffekop, er

man velkommen til kirkekaffe.

Hørup: I kirkecentret, pris: 10,- kr.

Levring: I konfirmandstuen - gratis.

2012 nr. 4 September - November 11


Kirken på hjørnet

Indimellem kan man som kirke have brug

for at se sig selv lidt ”udefra” - for at få

inspiration til nye måder at komme

mennesker i møde på. Selv om kirkens

fundament ikke skal rokkes, gør vi os også

i Kjellerup og Levring mange tanker om,

hvordan vi skal være kirke lige her hos os.

Derfor har vi spurgt nogle vidt forskellige

mennesker, hvad det egentlig betyder for

dem, at kirken ligger henne på hjørnet/

oppe på bakken.

En forældre til større børn fortæller:

Jeg kommer ikke så ofte i kirken om

søndagen, men jeg føler alligevel en del for

vores kirke - og hermed mener jeg ikke

kun "huset på Kirkebakken", men ligeså

meget kirkecentret og de mennesker, vi

møder deroppe. Jeg kører sjældent forbi

kirken uden at tænke: Her er vores kirke.

Her er vi gift, og her er vores børn døbt.

Her bliver vi altid mødt venligt og åbent.

Her har jeg oplevet den største ro, man

næsten kan tænke sig. Her er jeg aldrig

blevet skuffet. Om det så har været til

gudstjeneste juleaften, til arrangementer

for minikonfirmander, til kristendom for

voksne, til bryllup eller dåb - så er jeg altid

gået derfra og har følt mig rigere og rolig

indeni. Derfor ser jeg også meget frem til

en aften i oktober i kirkecentret - og håber,

at aftenen kan hjælpe med at få sat nogle

af de begreber fast, som for en lidt sjælden

kirkegænger kan virke lidt abstrakte.

En flittig kirkegænger fortæller:

Kirkeklokkerne ringer solen op, solen ned

og kalder til gudstjeneste. Det er en

tradition, som i høj grad er værd at bevare.

Jeg føler mig godt tilpas ved at gå i kirke.

Gudst jene st ens g enken de lige og

højtidelige opbygning giver mig ro i sindet,

og jeg holder af den vekselvirkning, der er

mellem at lytte og synge. Der er en stor

sproglig rigdom gemt i teksterne, og det

næres jeg ved. I kirken har man tid og rum

til at reflektere og lade op, og man kan slet

ikke undgå at føle sig glad og åndeligt

beriget efter en gudstjeneste. Jeg ser altid

frem til prædikenen, for den gode prædiken

åbner ens sanser for flere nuancer

og giver i et aktuelt sprog et bud på,

hvorledes teksten også taler ind i vort liv.

Læser man kirkehistorie, får man en vældig

indsigt i, at der til alle tider har været

forskellige meninger om, hvordan man

bedst var kirke i tiden. Sådan vil det være i

en levende kirke.

Jeg synes, at det er tankevækkende, at det,

vi hører i kirken, er det samme som vore

forfædre gennem flere slægtled har hørt.

Det fortæller mig noget om den slidstyrke,

der er i det unikke indhold, som kirken

bygger på. Kristendommen er for mig en

gave, som jeg er taknemmelig for at have

modtaget og ønsker at forvalte på bedste

vis. Taknemmeligheden kommer bedst til

udtryk ved livets store øjeblikke, når man fx

er fyldt af glæde over at have fået et lille

barn og bærer det til dåben eller ved

konfirmation og bryllup. Ved livets afslutning

er det ligeså en trøst at vide, at der er

et sted, hvor man trygt kan henvende sig.

Kirken er der i glæde og sorg. Den har ord

for det hele og kan rumme os uanset, hvor

vi er i livets faser. Det giver håb at vide, at

dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

12 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Kirken på hjørnet - fortsat

En enke fortæller:

Jeg er troende, men jeg er ikke en flittig

kirkegænger. Jeg ville ikke kunne undvære

kirken og de kirkelige handlinger i

situationer som bryllup, dåb, konfirmation,

bisættelse/begravelse.

Jeg mistede min mand for få måneder

siden. Dette har bragt mig tættere på

kirken og kirkegården. Jeg er så heldig at

bo tæt på kirken, jeg går en tur derover

næsten dagligt, hvor jeg nu har min mands

lille have. Jeg kan godt lide roen og

atmosfæren i kirken og på kirkegården.

Personalet i og omkring kirken er

imødekommende og rolig, det giver mig

tryghed.

En småbørnsmor fortæller:

Vi er egentlig ikke flittige kirkegængere og

kommer kun i kirken ved specielle lejligheder

som f.eks. barnedåb, bryllup og til jul.

Men kirkens tilbud til børn har vakt vores

interesse, efter at vores ældste datter har

besøgt kirken sammen med sin

dagplejemor til ”Salmesang for børn”. Hun

syntes, det var helt fantastisk og snakkede

meget om det dengang, og hun har lige

siden, hver gang vi er kommet forbi kirken,

begejstret råbt ”Der er min kirke!!”. Derfor

besluttede vi os fo r at prøve

spaghettigudstjeneste, hvilket også var et

hit – både gudstjenesten, maden og

aktiviteterne bagefter. Til gudstjenesten var

vi to familier af sted, hvilket også betød, at

vi voksne kunne sidde og hygge os under

maden, mens børnene legede.

Vi har også gået til babysalmesang med

den mindste af vores piger. Det har også

været en succes med de mange

sanseindtryk gennem de forskellige sange

og aktiviteter.

En provst emeritus fortæller:

Kirken har altid stået højt for mine

forældre, og jeg ville gerne følge dem i

kirken. Min far var landmand – og det lå

nok i kortene, at jeg også skulle denne vej,

men kirken havde en stor betydning for

mig, og jeg besluttede mig derfor at

dygtiggøre mig, så jeg kunne læse teologi.

Mit forhold til kirken har altid været

naturligt og positivt både som dreng, ung

og voksen. Det var derfor også naturligt for

mig, efter at jeg tog min præliminære

eksamen, at bryde ud af landbruget og

læse teologi.

Kirken er der for os i glade og sorgfulde

dage, ja, også i hverdagen er det vigtigt, at

vi har et sted at finde tilflugt i. Derfor vil

det blive et uhørt savn, hvis den blev

nedlagt. Kirken er jo andet og mere end

”huset” – den er også en levende

menighed.

Jeg selv fik lov at være præst i en årrække,

og glæder mig nu over, at jeg hver søndag

sammen med min hustru kan være en del

af Levring menighed og lytte til vore

præster.

Aktiviteterne i kirken har udviklet sig med

forskellige former for gudstjenester/

samvær.

Men evangeliet er og skal være det

grundlæggende.

2012 nr. 4 September - November 13


Traditioner fornyes hele tiden. Gennem de

senere år har Alle Helgens dag (første

søndag i november) fået stor betydning som

den dag, hvor mange familier samles for at

mindes en afdød. I mange af landets kirker

læses navnene på det forgangne års

begravede/bisatte op. Sådan

gør vi også i Levring og

Hørup. Den stemningsfulde

gudstjeneste består også af

lystænding, prædiken m.m.

Mange familier benytter

lejligheden til at mødes og få

en indholdsrig eftermiddag

både hjemme og i kirken.

Prædiketeksten er fra

I kirken støder

man af og til på

gamle ord. Som

nu ”kollekt”.

Kollekt har at

gøre med at

samle og bruges

i to sammenhænge:

om

menighedens fælles bøn ved gudstjenestens

begyndelse og afslutning (menigheden

samles i bøn) og om indsamlinger. Helt fra

kirkens allertidligste tid har menigheden

samlet ind ved gudstjenesten både til dens

egne medlemmer og til andre trængende.

En gudstjeneste skal nemlig ikke kun være

til gavn for dem, der er til stede, den skal

også være frugtbar for andre, som har brug

Alle helgen

Matthæusevangeliet og kendt af mange. Det

er den, der handler om, at vi er jordens salt

og verdens lys (”man tænder heller ikke et

lys og sætter det under en skæppe, men i en

Kollekter–hvad er det?

for en hjælpende hånd. Vi samler naturligvis

ind med jævne mellemrum i Levring og

Hørup.

I løbet af efteråret vil man som kirkegænger

blive gjort opmærksom på følgende

indsamlinger: Høstoffer. Ved høstgudstjenesterne

er det oplagt, at vi, som bor i

frugtbare og velstillede egne, giver af vores

overflod til andre egne på kloden, hvor

høsten og tilværelsen i det hele taget er

truet af klimatiske eller politiske forhold.

Midt i november samler vi ind til KFUMs

sociale arbejde, som udføres her i landet

blandt mennesker, som det af forskellige

grunde er gået skævt for. Lige før advent

samler vi ind til Indre Mission, der både

lokalt og på landsplan forkynder evangeliet.

WNR

stage, så det lyser for alle i huset” Matt 5,13-

16). Teksten fremhæver den betydning, vi

har for hinanden. Vi har magt til og mulig-

hed for at gøre hinandens liv lyst og godt og

forstærke dets ”smag”. Alle helgens søndag

takker vi for de mennesker, som spredte lys i

vores liv, ligesom vi beder

om selv at måtte være lysspredere

for andre. Vi

besinder os på, at ethvert

menneskes liv kun finder

sted én gang, derfor må vi

tage vare på hinanden, mens

vi har hinanden. Som kristne

bærer vi døden og adskillelsen

i et håb, idet vi tror på, at

ingen - heller ikke de døde - er skilt fra Gud.

Gudstjenestetider kan ses på bladets

midtersider.

Præsterne

14 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Kom Kom med!

med!

Levring

Levring

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 0.

klasse og op.

Kontakt: Erik Tind Kristensen,

tlf. 86 88 60 91

Kjellerup Kjellerup

Kjellerup

Babysalmesang

Babyer fra 1 - 9 mdr.

8 gange med salmer og

sange i kirken pr. hold.

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 24 88 53 58

www.kjellerupkirke.dk

Spaghettigudstjeneste

Kort børnevenlig gudstjeneste

efterfølgende

med spaghetti og kødsovs

til hele familien.

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 24 88 53 58

www.kjellerupkirke.dk

Tirsdagsklubben

- Kirkens Børneklub.

Børn fra 4 år til 2. klasse.

Tirsdag i Kirkecentret fra

16.30 til 17.30

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 24 88 53 58

www.kjellerupkirke.dk

Kjellerup-spejderne

KFUM

Spejderaktiviteter fra 0.

klasse og op.

Kontakt Jan Andersen,

tlf. 40 64 48 04

www.spejdernet.com

Så er der kommet en ny

klub til stor hjælp for

forældre og faddere i

dåbsoplæringen. Den

hedder Snapperklubben,

og her har Snapper fra

”Sigurd fortæller Bibelhi-

storie” fået sin egen klub.

S n a pp e r-d uk k en e r

nysgerrig, glad, fræk og vil

gerne lære alt det med

Gud og kirken.

Snapperklubben er en klub for børn, forældre, faddere og bedsteforældre,

hvor man kan få ideer til at gøre den årlige dåbsdag rigtig

festlig og få inspiration til, hvordan man bringer Gud ind i en helt

almindelig hverdag med havregrød og vasketøj.

Som medlem får man:

•En huske-på-mail to uger før dåbsdagen med inspiration til,

hvordan man kan fejre barnets dåbsdag.

•En hilsen til barnet på selve dåbsdagen.

•En inspirations-email to uger før barnets fødselsdag.

•En email med ideer til, hvordan man fejrer en upcoming højtid – fx

jul, påske eller pinse.

På Snapperklubbens hjemmesider er der rundvisning i en kirke

med ”Alter og Altan”, fortælling om verdens bedste bad og 10

andre videoklip. Der er gode ideer til aktiviteter og mulighed for at

stille spørgsmål til Snapper omkring Gud og kirken.

Det er gratis og nemt for forældre at oprette sit barn. Jeg har selv

prøvet det, og alle, man opretter (f.eks. faddere og bedsteforældre)

skal bekræfte deres medlemskab, så de aktivt har sagt ja.

Fremover vil børn ved deres dåb i Levring eller Hørup få en reklame

for Snapperklubben sammen med børnebibelen og DVD’en ”Sigurd

fortæller Bibelhistorie”.

Luciapiger til Levring

Piger fra 2. klasse søges til at gå Lucia 1. søndag i advent.

Henvendelse Hanne Madsen, tlf. 86882527.

2012 nr. 4 September - November 15

LBO


Kig på kirken - Brudepigen

Hørup kirkes altertavle har et lidt usædvan-

ligt motiv, nemlig en af brudepigerne fra

lignelsen om de ti brudepiger, som findes i

Matthæusevangeliet kap. 25. Billedet blev

opsat i 1877. Fra 1874, da kirken blev

bygget, til 1877 havde det store krucifiks,

som nu hænger på skibets nordvæg, tjent

som alterudsmykning. Brudepigebilledet

blev skænket af tidl. skrædder S. Christen-

sen, København, født i Almtoft. Billedet er

malet af Christen Dalsgaard, født på

”Krabbesholm” ved Skive i 1824. Om ham

står der i bogen om Hørup Kirke (se

www.kjellerupkirke.dk), at han var ”bedre

som sjæleskildrer end som maler” (s. 55).

Rammeværket omkring billedet har været

malet i forskellige farver op gennem tiden.

Det usædvanlige ved altertavlen er, at den i

modsætning til mange andre altertavler,

som afbilder Jesu frelsergerning, viser den

formaning, som er lignelsens pointe: ”Våg

derfor, for I kender hverken dagen eller

timen”. Lignelsen om brudepigerne er en af

flere, som handler om de sidste tider og

Jesu genkomst. Matthæusevangeliet blev

nedskrevet omkring år 90. På det tidspunkt

var de mennesker, som havde mødt Jesus,

for manges

v e d k o m -

mende dø-

de. Men

Jesus var

endnu ikke

kommet i-

gen, som

han havde

lovet. Var de

døde så

endegyldigt

adskilt fra

ham? Det er

et motiv i

lignelsen om de

ti brudepiger,

hvoraf de fem er

kloge og de fem

tåbelige, at

brudgommens ankomst trækker ud. De

falder alle i søvn, mens de venter på ham.

Det vil sige: De dør. Men endelig kommer

han. Da står de alle op. De fem kloge har

sørget for at have olie til deres lamper, de

fem tåbelige har ikke sørget for noget. Og nu

kan det ikke indhentes, for når først vi er

døde, kan intet gøres om. De fem kloge med

olie på lamperne gik med ind i festsalen, de

tåbelige kom ikke med. Hos Matthæus vil

”klog” sige at holde fast ved Jesu ord.

”Tåbelig” vil sige at være ligeglad med Jesu

ord. I lignelsen repræsenterer olien og lyset i

lampen det gode, et menneske har gjort i

livet. At gode gerninger er som lys i menne-

skelivet, kender vi også fra bjergprædikenen,

Matt 5,16: ”Således skal jeres lys skinne for

mennesker, så de ser jeres gode gerninger

og priser jeres far, som er i himlene.”

Lignelsen understreger, at det gælder om at

gøre det gode, mens tid er. Med det gode

menes barmhjertighed og næstekærlighed.

Lignelsen formaner til årvågenhed, den

understreger livets engangs-karakter og

minder tilhøreren om, at det en dag er for

sent at gøre noget om. Den er prædiketekst

2. søndag i advent i ulige årstal. Adventssøndagene

har netop denne alvorstone: Besind

dig på dit liv, og hvis noget skal ændres, så

gør det nu.

Jesu genkomst er som bekendt endnu ikke

indtruffet. Mens vi venter, gælder det om at

leve vågent og opmærksomt. Salmebogen

indeholder en brudepige-bøn (nr. 269)

WNR

16 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Salmestafetten ved Viktor Jakobsen

Nr. 15 i Den Danske Salmebog.

Tekst: Hans Adolph Brorson 1734.

Mel.: Tjekkisk sangbog 1576

Brorson, som levede i den

første halvdel af det 18.

århundrede (1694-1764),

var biskop, influeret af

pietismen (fromhedsbølge

med udspring i Tyskland)

og salmedigter m.m.

Salmen; ”Op al den ting” tyder dog på, at andet end

det hinsidige interesserede manden.

Vi er vel mange, der gennem netop denne salme, er

blevet inspireret til forundring over, hvad der foregår i

naturen. Alt dette, som ingen konge eller videnskabs-

mand kan fremstille eller forklare. For Brorson hed

skaberen af verdensaltet, og hvad der rører sig i det,

uden tvivl Gud. Guds almagt var en central del af

hans forståelse af Gud.

For mig er skabelsen og Skaberen af universet - og

dermed også det mindste græs - et ufatteligt

fænomen, som enhver til enhver tid kan filosofere

over - uden at få svar.

Årsagsteorien (at al forandring har en årsag) må vel -

hvis man tænker nøjere over det - accepteres som en

kendsgerning; men hvad var så den første årsag -den

først dominobrik, der startede væltningen af resten

op til i dag? Denne første årsag, som Brorson kalder

Gud, kan vel ingen bevise, men at tro er jo ikke det

samme som at bevise!! Hvad vi kan begribe er, at

naturen - med alle levende væsener - er et under,

som overgår al menneskelig forstand. Netop dette har

Brorson pointeret med sit gentagne: ”Hvad skal jeg

sige ?”

At naturen også er grusom er jo en kendsgerning;

men i denne salme er det vor forundring over de

mange skønne mirakler, vi ser omkring os, som

besynges.

For mig er denne salme et frisk pust - blandt Brorsons

mange, mange pietistiske salmer, som ofte skildrer

længslen efter det hinsidige bag død og grav.

Salmestaffen gives videre til Inger Thomsen, Kjellerup

2012 nr. 4 September - November 17


Levring

Levring

Indre Indre Missions Missions Samfund

Samfund

Mødes kl. 19.30 i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor

intet andet er nævnt.

Kontakt: Anna Benner Svendsen, tlf. 86 88 12 77

September

Ti. d. 11. Bibeltime hos Else og Henning Feldbak,

Midstrupvej 14.

Fr. d. 21. Høstfest ved Rene Høegh, Silkeborg.

Oktober

On. d. 3. og to. d. 4.

Oktobermøde i Hinge.

Ti. d. 16. Bibeltime hos Gerda

og Gunnar Bach, Solvænget 8.

Ti. d. 23. Årsfest ved miss. Finn

Najbjerg.

November

Fr. d. 9. Soldatervennefest ved Kjeld Nørregård, Oksbøl.

Ti. d. 13. Møde ved Erik Dahl, Ringkøbing.

Ti. d. 27. Bibeltime hos Lis og Per Møller,

Skovsborgvej 8.

Fr. d. 30. Spejdernes adventsfest i Sognegården.

Ydre Ydre Missionskredsen

Missionskredsen

Mødes kl. 19.30.

Kontakt: Lilly Grøn. Tlf. 86 88 20 84

September

Ma. d. 10. hos Hanne Madsen, Lillemøllevej 3.

Oktober

Sø. d. 14. Danmissions efterårsmøde i Thorning.

November

Ma. d. 12. hos Lilly Grøn, Solvænget 11.

Kirkeligt Kirkeligt Familiearbejde Familiearbejde i

i

Levring Levring sogn

sogn

Mødes kl. 19.30 i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor

intet andet er nævnt.

Kontakt: Inga og Erik , 86 88 60 91

September

Ti. d. 18. Bibeltime hos Inga

og Erik, Hindbjergvej 7.

Fr. d. 21. Høstfest, tale ved

Rene Høeg, Silkeborg.

Oktober

Ti. d. 9. Bibeltime hos Elin og

Jørgen, Ansvej 6.

Ti. d. 23. Årsfest, tale ved Finn Najbjerg, Vinderslev.

November

Fr. d. 9. Soldatervennefest,

tale ved Kjeld Nørregård,

Oksbøl.

Ti. d 13. Tale ved Erik Dahl,

Ringkøbing.

Ti. d. 27. Arbejdsdrøftelse hos

Jane og Jørn, Solvænget 10.

Fr. d. 30. Spejdernes adventsfest i sognegården kl.

19.30.

Kjellerup

Kjellerup

Indre Indre Missions Missions Missions Samfund

Samfund

Mødes kl. 19.30 i Menighedshuset, Nørregade 21.

Kontakt: Niels Jacob Nielsen. Tlf. 60617147

September

Ti. d. 4. Missionær Martin Christoffersen, Lemvig.

Ti. d. 11. Bibelkreds i hjemmene.

Ti. d.18. Missionær Niels Jacob Nielsen, Kjellerup

Ti. d. 25. Fællesspisning med sang- og vidnemøde ved

Jonne og Frede Møller, Strandby

Oktober

Ti. d. 3. og 4. Oktobermøder i Hinge.

Ti. d. 9. Missionær Jens Peter Lundgaard, Ans.

Ti. d. 16. Bibelkredse i hjemmene.

Ti. d. 23. Inger Lise og Regin Benner fra Mission Afrika.

Ti. d. 30. Missionær Jens Mortensen, Fredericia.

November

Ti. d. 6. Kristelig Lytterforening.

Ti. d. 13. Bibelkredse i

hjemmene.

Ti. d. 18. Missionær Heri Eltør,

Aulum.

Ti. d. 27. Missionær Freddy

Brorson, Thorning.

Kirkelig Kirkelig Kirkelig Studiegruppe

Studiegruppe

Mødes i kirkecentret kl. 19.30.

Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 86 88 23 52

September

On. d. 12. Studiekreds.

Oktober

On. d. 3. Studiekreds ved Johannes Nebel,

Nørrelundvej 20.

On. d. 31. Studiekreds.

November

On. d. 7. Sangaften.

On. d. 21. Studiekreds.

18 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Menighedsrådsmøder kl. 19.00

Hørup: 27/9, 25/10 og 29/11 i Kirkecentret

Levring: 4/9, 2/10 og 22/11 i konfirmandstuen

KFUM KFUM og og og KFUKs KFUKs familieklub

familieklub

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet

andet er nævnt.

Kontakt: Minna Astrup tlf. 86 88 12 91

September

Sø. d. 2. Udflugt for hele familien.

Fr. d. 14. Amok Disco i Kirkecenteret.

Fr. d. 21. Evalueringsaften med fællesspisning kl. 18.00.

Børneklub for skolebørn.

To. d. 27. Voksenaften i Viborg kl. 19.30 v/ Jens

Maibom, Diakonhøjskolen, Århus

Oktober

Fr. d. 12. Amok disco i

kirkecenteret.

Fr. d. 12. Familieaften med

fællesspisning kl. 18.00.

Børneklub for skolebørn.

Fr. d. 26. Aktivitetsaften kl.

19.00

November

To. d. 1. Voksenaften i Hinge kl. 19.30 v/ Thomas Frank,

Domprovst, Viborg

Fr. d. 16. Sangaften med Leif Rasmussen, Fårvang kl.

19.00. Børneklub for skolebørn.

Fr. d. 23. Amok disco i Kirkecenteret.

Sognenyt: Maj - Juli

DØBTE

Levring

Yasmin Ida Othilie Skjødt Grove,

Levring

Oskar Solvang Døssing, Levring

Kjellerup

Elliot Borgen Pedersen, Kjellerup

Angelina Byg Hertz, Kjellerup

Mikkeline Ninna Nyrup Kristiansen,

Kjellerup

Oliver Hedin Urup, Kjellerup

Mikkel Storgaard-Skov, Kjellerup

Asger Skovgaard Jensen, Kjellerup

Alma Karen Bitsch Frølund, Brabrand

Frederik Tranekær Rosenkvist,

Kjellerup

Ten Ten Sing Sing 7

7

VIEDE

Kjellerup

Helene Vandris Jensen og Søren

Peder Vandris Jensen, Kjellerup

Bettina Hornskov Dam Jakobsen og

Kenneth Dam Jakobsen, Kjellerup

Ingrid Thulstrup Maigaard og Gert

Thulstrup Maigaard Kjellerup

VELSIGNET

Kjellerup

Rikke Daldof og Morten Daldof,

Kjellerup

Fra Redaktionen

Næste nummer dækker månederne dec - feb.

Stof til dette blad skal være redaktionen i

hænde senest den 22. oktober 2012

Sendes til: sogn@kjellerupkirke.dk

Ansvarshavende redaktør: Winnie N. Rischel

Opsætning: Lisa Bjærre Olsen

Tryk: Øko-tryk, Skjern

Forside foto: velkomstkaffe i Levring kirke for

graver Per Rosendal.

Kontakt: John Nielsen, tlf. 30 23 30 68.

For teenagere med interesse for sang, musik, drama,

dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes i kirkecentret

hver tirsdag kl. 19.00 - 21.30.

DØDE OG BEGRAVEDE

Levring

Ellen B Nielsen, Hindbjerg

Knud Skorstengaard, Vinderslev

Thyra Sehested Jensen, Kjellerup

Kjellerup

Kirstine Kristensen, Kjellerup

Kirsten Kirstine Madsen, Kjellerup

Inga Margrethe Søgaard Lassen,

Kjellerup

Villy Madsen, Kjellerup

Peter Hansen, Kjellerup

Vera Nonbo, Kjellerup

Finn Thorsen, Kjellerup

Valborg Johanne Schmidt, Kjellerup

Svend Aage Jebjerg, Bryrup

Meta Nielsen-Hedemann, Thorning

Peter Rasmus Brøner, Kjellerup

Oluf Ginnerup, Kjellerup

2012 nr. 4 September - November 19


Kirkelig vejviser

LEVRING

Graver:

Per Rosendal

Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup

mail: graverlevring@gmail.com

Tlf. 25 32 29 87

Organist:

Anna Benner Svendsen

mail: annabennersvendsen@gmail.com

Tlf. 86 88 12 77

Kirkesanger:

Hanne Madsen

mail: hanneklaris@gmail.com

Tlf. 86 88 25 27

Menighedsrådsformand:

Edith Clausen

mail: antonvc@hotmail.com

Tlf. 86 88 63 36

Kirkeværge og kasserer:

Anker Tang Sørensen

mail: anker@post1.dknet.dk

Tlf. 86 88 15 56

Kirkekontoret:

Jens-Ejler Jensen

Kordegn, Kirkebakken 8, 8620 Kj.

Tlf. 86 88 31 33,

E-mail: post@kjellerupkirke.dk

Åbent for henvendelser:

Tirs-, ons-, fredag kl. 9.00-12.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Henvendelse for bl.a. : dåb, vielse,

navneændring, fødsel, dødsfald og

reservation af kirkecentret.

Præsterne:

Klaus Buch Møberg

Bygaden 61, Levring

8620 Kjellerup

mail: kbm@km.dk

tlf. 24 88 53 53

KJELLERUP

Winnie Nørholm Rischel

Digterparken 1, 8620 Kj.

mail: wnr@km.dk

tlf.: 24 88 53 54

www.kjellerupkirke.dk

Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8

Udlån af kirkecentret: Kontakt kirkekontoret.

Kirkegårdsleder:

Henning Graugaard Nielsen, mail: hgn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 55. Kontor i kapelbygningen.

Kirketjener:

Inga Tind Kristensen, mail: itk@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 56.

Organist:

Niels Peter Hornstrup, mail: nph@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 57.

Sognemedhjælper:

Lisa Bjærre Olsen, mail: sogn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 58.

Menighedsrådsformand:

Grethe Bjærre, mail: formand@kjellerupkirke.dk

tlf. 86 88 24 88.

Kirkeværge:

Børge Juul Andersen, mail: kirkevaerge@kjellerupkirke.dk

tlf. 86 88 26 72.

MANGE NYE TELEFONNUMRE!

Kirkebil:

Kirkebilen kører til alle

gudstjenester, koncerter,

sogneaftner og højskoletimer.

Passagererne afhentes på

bopælen.

Henvendelse til Thorning Taxi

tlf. 86 88 01 75 dagen før,

undtagelsesvis 2 timer før.

Pris 20,00 kr.

More magazines by this user
Similar magazines