Velkommen til Slipshavn - Hjemmeværnet

www3.hjv.dk

Velkommen til Slipshavn - Hjemmeværnet

Velkommen til

Slipshavn


HJEMME

HJEMME

MARINE

MARINE

SLIPSHAVN

Hjemmeværnsskolen Telefon 65 31 10 01

Slipshavn Fax 65 30 24 69

Slipshavnsvej 513 Internet www.hjv.dk

5800 Nyborg e-mail hvs.mhv-sek@hjv.dk

- 2 -

VÆRNET


VELKOMMEN

Med denne lille folder vil vi gerne bydes dig velkommen

PÅ SLIPSHAVN

Du vil i det efterfølgende fi nde en del praktiske oplysninger og gode råd, der

kan hjælpe dig i dine forberedelser. Vi håber, du vil nyde stedets fl otte natur og

gode faciliteter. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig en god service og leve

op til dine forventninger. Vi forventer til gengæld, at du vil give en saglig tilbagemelding

om dit ophold. Tilbagemeldingerne giver os mulighed for at blive endnu

bedre.

Vi glæder os til at se dig på Slipshavn.

FØR AFREJSE

Før afrejse er der en del ting, du bør have klargjort. I kursusindkaldelsen kan du

se hvilken påklædning og udrustning samt eventuelle brevskolematerialer, der

skal medbringes.

Skolen har intet imod, at du bærer civil påklædning uden for den daglige tjenestetid.

Endvidere beder vi dig medbringe:

Sygesikringsbevis og

Skattekort (bi- eller frikort, evt. hovedkort).

BEFORDRING

TOG

Nyborg St. afgang mod Fyn / Jylland minuttal 14 og 47, mod Sjælland 02 og 31.

Ankomst til Nyborg St. ca. 1 minut før.

Offentlig transport:

Har du på kursusansøgningen afkrydset offentlig transport, får du en DSB-rejsebon

(original + kopi) sammen med kursusindkaldelsen. De to eksemplarer afl everes

til billetkontoret, der tilbageleverer kopien sammen med en billet.

Rejsebonen kan benyttes på alle DSB stationer, privatbanestationer og DSB

rejsebureauer som betaling for togbilletten. Hvis stationen er lukket, kan rejsebonen

også bruges til køb af billet i toget. Husk at bestille returbillet.

- 3 -


For at være sikker på at have så aktuelle oplysninger som muligt, bedes du

undersøge togtiderne og evt. krav om pladsbestilling fra netop den station, hvor

din rejse starter.

For at benytte Hjemmeværnsskolens bustransport fra Nyborg St. til Slipshavn,

skal du være på stationen som angivet i timeplanen.

Bussen, som kører dig til Slipshavn, er enten en militær eller civil bus, mærket

»SLIPSHAVN«.

På hjemrejsedagen bliver du på alle dage transporteret til Nyborg St. Tidspunkt

for første mulig afgang fra Nyborg St. er angivet i timeplanen. Bussen vil afgå fra

Slipshavn ca. et kvarter før, fra hovedindgangen

Bil

På kortet kan du se vejene, der fører til Slipshavn. Fra afkørsel 45 ca. er der ca.

4 km.

Med eget motorkøretøj:

- Hvis du vælger at køre i egen bil til og fra skolen, kan der højst udbetales et

beløb svarende til billetprisen.

Har du valgt at køre med egen bil til kursusstedet, skal medsendte kørselserklæring

udfyldes. Denne erklæring skal afl everes til skolen sammen med evt.

ubrugte DSB-rejseboner for alle passagerer i bilen

- 4 -

Afkørsel 45


ANKOMST

Ved ankomst til Slipshavn skal du henvende dig ved skranken i hallen. Her vil du

blive registret som mødt og få oplyst hvor du skal bo. Hallen ligger i bygning 6.

INDKVARTERING

Indkvarteringen sker oftest i dobbelt lukaf eller i 4 mandslukaf.

Til al Slipshavns indkvartering fi ndes bad og toilet på gangen.

Snavsede håndklæder kan byttes på depotet onsdag kl. 0800.

Alle lukafer er forsynet med et klædeskab pr. person, clockradio, bord og stole.

- 5 -

Hall


FORPLEJNING OG KANTINE OG FRITID

Der ydes gratis kost under opholdet.

Morgenmad: 0715-0750

Frokost: 1200-1230

Aftensmad: 1730-1800

Alle skal selv hjælpe til ved at sætte det brugte service på afrydningsvognen, og

ved at hente den varme mad ved skranken.

På ugekurser holdes en kammeratskabsaften med start kl. 1800.

Efter undervisningen er det muligt at smøre en ostemad i Spisestuen.

Der kan normalt smøres madpakker til hjemrejsen, hvis man ønsker det.

Frugt kan købes i kabyssen.

Ved kontakt til kabyssen kan der bestilles:

• kaffe med brød,

• forstærket middag eller

• særlig kost fx vegetar eller diætkost.

Kiosk

Skolens kiosk i fritidsområdet har normalt følgende åbningstider:

Mandag, torsdag og lørdag kl. 1230 – 1300.

Her kan købes skjorter, strømper, slips og lignende uniformsgenstande samt

diverse fornødenheder.

Automater med drikkevarer er placeret ved spisestuen og i mellemgangen ved

fritidsområdet.

Automater med varme drikke, tobak og slik står ligeledes ved fritidsområdet.

Automaterne er slukkede mellem 0030 – 0630.

Øl – vin og spiritus må ikke indføres på Slipshavn.

I kontortiden mandag til fredag i tidsrummet 0800 - 1400 kan der hæves på dankort

ved kassereren på sekretariatet.

Fritidsområde

I fritidsområdet er der mulighed for at læse dagens nyheder samt tage et slag

kort eller billard.

TV – stue

I TV – stuen er der mulighed for at se de mest almindelige TV – kanaler samt

SAT TV. Til TV er opkoblet en video.

Internet

- 6 -


I Fiskerhuset, bygning 5, Pædagogisk værksted er der placeret nogle PC´ere

med adgang til internettet, scanner og printer. Disse kan bruges af kursister og

andre af Slipshavs gæster udenfor normal undervisningstid.

Kaffemaskiner

I spisestuen og på pædagogisk værksted står kaffemaskiner til fri afbenyttelse.

Kaffebønner kan trækkes i automaterne. Kaffefi lter og plastkrus kan hentes i spisestuen.

De er placeret i skabet over kaffemaskinen. Elkedel fi ndes i spisestuen.

Tobaksrygning:

Slipshavns rygepolitik bygger på almindeligt hensyn til omgivelserne, men der er

nogle enkelte regler.

• Tobaksrygning er kun tilladt i områder uden »RYGNING FORBUDT« skilte.

• Rygning er forbudt i spisestuen ved måltiderne, se ophængte skilte.

• Rygning er naturligvis forbudt i køjerne.

Mønttelefon

Der er en mønttelefon på skolen. Den er opsat i hovedbygningen under trappen

til første sal.

Medbring eventuelt mønter.

Postkasse

Postkassen er ophængt ved hovedindgangen. Den tømmes dagligt kl. 1430.

Breve til kursister lægges på skranken i forhallen.

Vaskemaskine og tørretumbler

I rengøringsrum på pigegangen er der opstillet en vaskemaskine og tørretumbler.

Disse er til fri afbenyttelse.

Mulighed for strygning af tøj fi ndes i samme rum.

Motion

Der er gode muligheder for at dyrke idræt som f.eks. golf, petanque, svømning,

cykel-, gå- og løbetur.

I Nyborg badeland er der mulighed for anvendelse af motionscenter samt svømmebad.

Golf kan spilles ved Nyborg golfklub, der er nabo til Slipshavn.

Betaling for ovenstående aktiviteter skal ske ved egen foranstaltning.

- 7 -


KLASSEVÆRELSE OG UMAK

I alle klasselokaler er der OHP samt ophængt White Board tavler.

Det er desuden muligt at bestille diverse uddannelsesmateriel ved UMAK.

UMAK udlåner ved kursets begyndelse lærebøger m.v. for kursusperioden til

kursister.

Virksomheder og myndigheder, der lejer faciliteter ved Slipshavn, kan uden beregning

låne nedenstående materiel.

- Transportabel PC.

- Projektor med opkobling til PC og video.

- Transportabel OHP.

- Lysbilledapparat.

- Flipover.

- Kopitavle fra mødelokalet.

Ved UMAK er der mulighed for opbevaring af FORTROLIGT materiel.

- 8 -


Bygning 6:

Hall

Administration

Spisesal

Kabys

1, 2 og 4 mandslukafer

Bygning 4:

Filmsal:

SKOLENS INDRETNING

Salen kan anvendes til undervisning og foredrag.

Ved opstilling til undervisning med borde kan der være 46 personer i lokalet.

Ved opstilling til foredrag uden borde kan der være ca. 60 personer.

Salen er indrettet med central konsolstyring af bl.a. lys, gardiner og multimedieenkeltdele,

herunder bl.a.

• PC med bl.a. internet og FIIN opkobling og printer.

• Digital OHP.

• Video.

• DVD

• Projektor

• Surround Sound

Det er muligt at koble ekstern PC til systemet.

Instrumentklasse:

Kan anvendes som grupperum, mødelokale og til undervisning af 8 – 10 personer.

I klassen er der ophængt radioer til undervisningsbrug.

- 9 -


Bygning 5 (Fiskerhuset)

Vognport.

Kan anvendes til undervisning af 20 personer.

I lokalet fi ndes følgende undervisningsmateriel:

• Kamera og mikrofon for opkobling til video og TV.

• Video.

• Projektor

• Surround Sound

• Det er muligt at koble ekstern PC til systemet.

Klasse Nord.

Kan anvendes som grupperum og til undervisning af 15 personer.

I lokalet fi ndes følgende undervisningsmateriel:

• Kamera og mikrofon for opkobling til video og TV.

• Projektor, med tilkobling af ekstern PC.

Klasse Syd.

Kan anvendes som grupperum og til undervisning af 15 personer.

I lokalet fi ndes følgende undervisningsmateriel:

• Kamera og mikrofon for opkobling til video og TV.

• Projektor, med tilkobling af ekstern PC.

Mødelokale.

Kan anvendes som grupperum, mødelokale og til undervisning af 8 – 10 personer.

I lokalet fi ndes følgende undervisningsmateriel:

• White Board tavle med kopifunktion

Pædagogisk værksted:

Kan anvendes som grupperum og reprorum.

I værkstedet er opstillet 4 stk. PC med opkobling til Internet, scanner og sort/

hvid laserprinter. Følgende software er installeret på PC:

Windovs 95, Word 97, Acces 97 og Exel 97.

Herudover forefi ndes:

• Kopimaskine

• 24” TV med Video

• Flipover.

Bygning 8:

Motorklasse.

Anvendes fortrinsvis til undervisning i motorlære. I lokalet er placeret 1 stk. diesel

maskine, strømtavle & kompressor, der anvendes til undervisning i opstart af

maskine samt fejlfi nding. Der kan undervises 12 personer.

- 10 -


INDKVARTERINGS FACILITETER

Indkvartering.

Indkvarteringen sker i enkeltmandslukaf, dobbelt lukaf eller i 4 mandslukaf.

Snavsede håndklæder kan byttes på depotet onsdag kl. 0800.

Alle lukafer er forsynet med et klædeskab pr. person, clockradio, bord og stole.

I det efterfølgende er lukaf beskrevet med antal og eventuelt yderligere møblering.

1 stk. kursuslederlukaf/-kontor

• 1 FIIN PC.

• Skrivebord med stol.

7 stk. enkeltmandslukaf.

• Stik til FIIN og Internet.

2 stk. dobbelt lukaf.

• Stik til FIIN og Internet.

4 stk. 2 mandslukaf.

• Med fælles badeværelse.

12 stk. 4 mandslukaf.

• Med køjesenge og fælles

badeværelse

BESTILLING AF FACILITETET

Bestilling af faciliteter.

Bestilling af ydelser og faciliteter kan aftales ved kontakt til Slipshavns kommandantskab

på TLF nr.: 63 31 75 15.

E – MAIL: hvs.mhv-sek@hjv.dk

FIIN: HVS– DRSL06 Petersen, S.D.

For at sikre den bedste service har vi en særlig bestillingsformular.

Ved afbestillinger senere end en uge før arrangementet vil der blive fremsendt

en regning udfra det oprindelig bestilte.

- 11 -


ALMINDELIG GODTGØRELSE

Til alle kursister, der ikke modtager rådighedsvederlag, udgør godtgørelsen kr.

25- pr. påbegyndt kalenderdøgn til dækning af ekstraudgifter.

Til de kursister, der modtager rådighedsvederlag, kan der godtgøres efter dokumentation

ved at afl evere bon eller lign. på småfornødenheder såsom aviser, øl,

vand, slik, tobak m.m.. Der godtgøres op til kr. 25,- pr. kursusdag. Køb i automaterne

kan ikke godtgøres.

GODTGØRELSE FOR TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Til kursusdeltagere, der skriftligt erklærer et indtægtstab eller erklærer at have

benyttet ferie eller fridage, ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter

gældende sats.

Inden for en uge kan godtgørelsen maks. ydes for 5 dage, idet der normalt ikke

ydes godtgørelse for lørdage og søndage.

Benyttes der ferie og/eller fridage, fratrækkes der en kursusdag. Strækker kurset

sig f.eks. over 5 dage, vil du få godtgørelse for 4 dage.

Hvis du normalt arbejder i weekenden og derfor har et indtægtstab, skal du

medbringe en erklæring fra din arbejdsgiver.

Der ydes ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til stats- og kommunalt

ansatte, der er tildelt tjenestefrihed med løn, idet hjemmeværnet i disse tilfælde

indbetaler godtgørelsen efter gældende regler og sats til den myndighed, der

udbetaler vedkommendes løn. På erklæringen er der et felt til virksomhedens

gironummer. Dette bedes udfyldt til brug for lønrefusion til virksomheden.

Den myndighed, der udbetaler vedkommendes løn, underrettes af skolen om

den ansattes erklæring om tjenestefrihed med løn.

Benytter stats- og kommunalt ansatte ferie og/eller fridage, ydes godtgørelsen til

de pågældende, men højst for 4 dage inden for en uge.

Godtgørelse for husmoder-/husbondafl øser ydes mod dokumentation i form af

regning eller lignende inden for den maksimale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Der kan ikke samtidig med denne ydelse udbetales godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste,

og godtgørelsen kan ikke ydes, såfremt afl øsningen udføres af en til

husstanden hørende person.

Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og for husmoder-/husbondafl øser er Aindkomst

og indberettes til Told & Skat.

- 12 -


Selvstændige erhvervsdrivende kan få godtgørelse til dækning af udgifter til

afl øser i kursusperioden, jf. HJVBST 560-030.

Som grundlag for indeholdelse af skat medbringes bikort eller frikort, idet hovedkortet

kun kan benyttes i de tilfælde, hvor fradragsbeløbet for den pågældende

periode ikke kan udnyttes ved den normale arbejdsgiver. Såfremt skattekort ikke

foreligger, vil forskudsskatten blive indeholdt med 60%.

ERKLÆRINGEN

Punkterne 1- 4 udfyldes efter ledeteksten, og alle skal underskrive erklæringen.

Arbejdsledige, der ikke modtager dagpenge fra en arbejdsløshedskasse i den

aktuelle periode, anfører indtægtstabet under punkt 2.

Polititjenestemænd skal tillige anvende blanket P.403.

AFREGNING

Alle ydelser udbetales via Statens Løn System (SLS). Dette betyder, at ydelserne

vil være på lønkontoen senest i slutningen af den efterfølgende måned.

- 13 -


LIDT HISTORIE

Stedet Slipshavn har haft et langt liv i forsvarets tjeneste og har tillige lagt areal

til andre statslige myndigheder, styrelser og væsner.

I årene 1656 – 57 blev Slipshavn skanse anlagt, oprindelig til sikring af forbindelse

mellem Fyn og Sjælland.

Slipshavn blev udbygget i tiden 1801 – 08, og skansen fi k da sin nuværende

form. Sammen med Kalkovnsskansen ved Holckenhavn skulle den skabe et

sikkert rum på Nyborg fjord. Havnen var endvidere vagtskibsstation indtil sundtoldens

ophævelse 1857.

Ved udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 blev der oprettet en undervandsbåds- og

fl yvebådsstation på Slipshavn. I den forbindelse blev der i 1916 opført en mindre

træhangar, som endnu består. Efter verdenskrigen blev stedet kun benyttet periodevis

af mine- og luftfartøjer.

I 1939 – 40 var Slipshavn kommandostation for vore minespærringer i Store- og

Lillebælt indtil Danmarks besættelse, hvor stedet blev besat af den tyske værnemagt.

Nogle år efter befrielsen, da Hjemmeværnet opstod, blev Slipshavn først benyttet

af den landmilitære region på Fyn, derefter kom også Det Maritime Hjemmeværn

på Fyn med, indtil Marinestationen helt overgik til Det Maritime Hjemmeværn

i 1956.

HJEMMEVÆRNSSKOLENS OPGAVER

Det er først og fremmest skolens opgave at give Hjemmeværnets førere, instruktører

og specialister viden og færdigheder, som er nødvendig for kunne

bestride deres funktion, til løsning af dels militære opgaver og dels opgaver, der

støtter det øvrige samfund. I snæver tilknytning hertil skal skolen tillige give kursisterne

en forståelse for Hjemmeværnets folkelige og kulturelle opgaver.

Disse opgaver løser skolen ved årligt at afholde ca. 60 kurser fordelt på 30

forskellige typer under anvendelse af moderne undervisningsformer, der tager

sigte på at fremme den enkelte kursists aktivitet, engagement, selvstændighed

og medansvar.

Dernæst er det en glæde at kunne tilbyde Slipshavns faciliteter, smukke natur

og centrale beliggenhed som kursuscenter og mødested for militære myndigheder

og civile fi rmaer, institutioner og foreninger.

- 14 -


KLIP DENNE SIDE UD OG LAD DEN BLIVE HJEMME

Under kursusopholdet er postadressen følgende:

Navn: .

Kursus: .

Hjemmeværnsskolen, Slipshavn

Slipshavnsvej 513

5800 Nyborg

Postomdeling fi nder sted alle hverdage kl. 0945 – 1015.

Skolen modtager og videregiver gerne meddelelser til kursisterne, men vi kan

desværre ikke påtage os at tilkalde den enkelte kursist til personlige samtaler.

Vort telefonnummer er: 65 31 10 01.

Det henstilles, at opringningen til kursister på skolen foretages til vor mønttelefon:

65 30 20 19, men kun såfremt kursisten efter forudgående aftale er tilstede

på det pågældende tidspunkt.

- 15 -


- 16 -

FOTO: Sten Nielsen Flyvevåbnets Fototjeneste

More magazines by this user
Similar magazines