JEG VIL KASTES MOD HAVETS SORTE TUNGER. 80 p ... - Koordinat

koordinat.dk

JEG VIL KASTES MOD HAVETS SORTE TUNGER. 80 p ... - Koordinat

JEG VIL KASTES MOD HAVETS SORTE TUNGER


80 p miks ark

3


I

4


Under bordet.

Under bordet

under en tallerken.

Under bordet

under en tallerken

og et glas.

Paa bordet er

servietten foldet

saa den ligner et dyr.

Dyret møder køleren,

køleren ryger

i alle retninger.

Jeg ryger gule

konger, røgen

stimler vrimlende

skuldrene regeret

af regn, køleren ryger

i alle retninger,

retningen, dyrets,

er skrin for

handlingen

5


VE / BRAEND LORTET NED TO THE GROUND

det tog tid det tog dagen det tog natten eller hvor gik dag og nat sammen i mulm.

det minder om graa og jeg vil gerne sende en hilsen til graa men graa er himlen

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

savet i en kaellings grin halvkvalt med livrem om halsen og intet slips. det er osse ok

sav saa det batter. og bat fløj kras ind i det ny verdensfjerf saah du er litteratur

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

det smider kabler for kaeber for de er løse alt er løst selv skjorten paa stolen kraver op

af sted – hvad med farten – tager den over – aldrig paa gal is falset i flager og flager

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

over det hele for pakket og en Maane kommer paa himmel og en himmel graa er en

himmel dum og graa – mangler jeg noget, noget af betydning okay du synes jeg grim

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

fx grimmere en grimt betraek og jeg traekker mig højst sandsynligt men altsaa det er

og bliver et nyt land med den regn hegn indhegning af sanser jeg ser daarligt uden

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

medvind en fremmed HEY FREMMEDE haenderne er fremmede lugter af saebe

og nytaar.

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

ordning. LUFT OG GRAV. paa et foraeldet kalenderblad foldes et overtraek direkte i hul.

Det gør ondt at tale om min første store kaerlighed. saa det gør jeg ikke mere

BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS!

hullet er gravet besøgstid kun en ordning for muldvarpen. “Hej, hr.” k.o. stjerner i hans øjne

o.k. beordrer jeg en kartoffel min bordherre! og saa siger man pynt kun jul kul jul er kulde i hullet ogsaa.

6


BRAEND SATELLITTERNE FALD LIVREM PAA HALS AFLØSENDE SLIPS Roskilde. regntung vold mod

ruden. bankekspedienten kigger laenge paa underskriften, kigger henover brillerne paa naesetippen. kan det virkelig

vaere rigtigt, at byens anfaldsveje har druknet mudder og derefter afleveret samme identiske papirer paa samme dag

som hovedet ryger under haar fuck det spørgsmaalstegn kortene paa

haanden gir kortslutning til langt hen paa aftenen efter fyraften. hvad der sker i filialen efter lukketid er unaevneligt

grundet persienner: intet ud intet ind. det er først da katten

sniger sig op paa hendes skød og hun fejer til side at hun med gevaeret over kaminen gør sig game over!

Finally Haarder points out that young people who change education, must not smoke out of the system, but must be in the

system until they can start something new.

"I will urge municipalities to. Moreover, it is important that youth Uddannelsesvejledning not using the strength of the

strong but in the 20 percent we are talking about here," he says.

The Danes want higher per diems

Higher unemployment benefit in a shorter period. That is the wish of over half of the Danish employees, according to a

survey in Ugebrevet A4.

60 percent of the respondents think that subsistence is too low, and thus gives a majority of employees politicians the green

light for a radical reform of the Danish a-kassesystem.

Workers and union leaders have hitherto been ring on the benefit and making impossible any notion of a comprehensive

dagpengereform, writes A4.

For employees, it is first and foremost, the risk to go rabundus and be forced from their homes, if we lose his job, which

enables them to search for a new dagpengesystem.

Today you can get a maximum of 15,232 dollars in daily allowances for months. For gennemsnitslønmodtageren equivalent

to 47 percent of salary.

Paris Hilton threatened in the life of rock star

18/08/08 11:07

Sharleen Spiteri admits that she has threatened to turn the hotel arvingen death

She appears otherwise as a very quiet and calm person. But Texas-singer Sharleen Spiteri, 40, who is current with his first

solo album, admits that she once threatened to beat Paris Hilton, 27, to death.

This makes her in an upcoming TV interview on Channel 4, which the newspaper The Sun has been allowed to see in

advance.

The event happened at a Vanity Fair festival in London, says Sharleen Spiteri.

-- When Paris arrived, she immediately up on a chair at our table, where one of my friends jacket and bag hung. When she

would not move, I took a good swig of my sjus and spat it out in the minds of her. I never realized that I had opened the

gates of hell.

-- She jumped up in the head at me and screamed: You Bitch!. I was quite frightened but shouted back that if she is not

moved, I would kill her. Paris cried, whom I truly was, and I replied that it could be as much because she still would be dead

shortly.

Optrinet was stopped by a number of security personnel, who removed the Paris Hilton of the ride.

Madonna got a Banksy-portrait of the birthday of her husband

7


In the wake of rumours of divorce, was Guy Ritchie, 39, determined to make something special out of Madonnas 50

birthday on Saturday.

News of the World writes that the director used no less than five million dollars on a portrait of Madonna performed her

favoritkunstner Banksy.

-- Guy has really felt the pressure in relation to give her a good gift. He knows her passion for art and thus came up with the

idea of the portrait. He was quite sure that the gift would take her by storm, says a source of the newspaper.

Friend tells all about the Lohans compared to Courtenay Semel

News of the World reveals that Samantha Ronson, 31, is not Lindsay Lohans first female girlfriend.

Before Ronson came on the track, was the 22-year-old Lindsay namely girlfriend with actor Courtenay Semel, 28, whom she

met at a party in 2006. It tells a friend of Semel.

-- Courtenay was the boyfriend of Lindsay long before Samantha. But Lindsays fear of being exposed as a lesbian destroyed

the relationship, says Courtenays friend to the newspaper.

Paris Hilton truet paa livet af rockstjerne

18/08/08 11:07

Sharleen Spiteri indrømmer, at hun har truet med at slaa hotel-arvingen ihjel

Hun fremstaar ellers som en meget stille og rolig person. Men Texas-sangeren Sharleen Spiteri, 40, der er aktuel med sit

første soloalbum, indrømmer at hun en gang har truet med at slaa Paris Hilton, 27, ihjel.

Det gør hun i et kommende TV-interview paa Channel 4, som avisen The Sun har faaet lov til at se paa forhaand.

Haendelsen skete ved en Vanity Fair-fest i London, fortaeller Sharleen Spiteri.

- Da Paris ankom, stillede hun sig straks op paa en stol ved vores bord, hvor en af mine venners jakke og taske hang. Da

hun ikke ville flytte sig, tog jeg en ordentlig slurk af min sjus og spyttede det ud i hovedet paa hende. Jeg indsaa slet ikke, at

jeg havde aabnet portene til helvede.

- Hun sprang op i hovedet paa mig og skreg: You Bitch!. Jeg blev helt forskraekket men raabte tilbage, at hvis hun ikke

flyttede sig, ville jeg slaa hende ihjel. Paris raabte, hvem jeg egentligt var, og jeg svarede, at det da kunne vaere lige meget,

fordi hun alligevel ville vaere død om lidt.

Optrinet blev stoppet af en raekke sikkerhedsfolk, der fjernede Paris Hilton fra festen.

Madonna fik et Banksy-portraet til fødselsdag af sin mand

I kølvandet paa rygter om skilsmisse, var Guy Ritchie, 39, fast besluttet paa at gøre noget helt specielt ud af Madonnas 50

aars fødselsdag i lørdags.

8


News of the World skriver, at instruktøren brugte ikke mindre end fem millioner kroner paa et portraet af Madonna udført

af hendes favoritkunstner Banksy.

- Guy har virkelig følt sig presset i forhold til at give hende en god gave. Han kender hendes passion for kunst og kom

derfor op med idéen om portraettet. Han var helt sikker paa, at den gave ville tage hende med storm, siger en kilde til avisen.

Ven fortaeller alt om Lohans forhold til Courtenay Semel

News of the World afslører, at Samantha Ronson, 31, ikke er Lindsay Lohans første kvindelige kaereste.

Før Ronson kom paa banen, var den 22-aarige Lindsay nemlig kaereste med skuespilleren Courtenay Semel, 28, som hun

mødte til en fest i 2006. Det fortaeller en ven af Semel.

- Courtenay var kaereste med Lindsay laenge før Samantha. Men Lindsays frygt for at blive afsløret som lesbisk ødelagde

forholdet, siger Courtenays ven til avisen.

Vennen fortaeller, at Lindsay prøvede at undertrykke sin glaede ved kvinder ved at vaere sammen med en masse maend,

mens hun saa Courtenay. Vennen fortaeller ogsaa, at Lindsays angst for sin sande seksualitet var aarsagen til, at hun

begyndte at tage stoffer.

- Fra starten af, var Lindsay meget forvirret omkring sine følelser for Courtenay. Hun tog en masse stoffer for at forsøge at

undertrykke sine seksuelle lyster. Men til sidst gav hun sig hen til sine sande følelser. De kyssede og var sammen til et hav af

fester. Det er maerkeligt, at ingen opdagede. De tog begge masser af coke, naar de var til fest og tog saa hjem sammen og

gik omkuld.

I 2007 mødte Lindsay saa Samantha Ronson.

- Den gang var de ikke fysiske kaerester. Lindsay har en gang fortalt, at Samantha var den far, hun aldrig havde.

Endelig Haarder paapeger, at unge mennesker, der aendrer uddannelse, maa ikke ryge ud af systemet, men skal i systemet,

før de kan begynde noget nyt.

"Jeg vil opfordre kommunerne til. Desuden er det vigtigt, at ungdommen Uddannelsesvejledning ikke udnytter styrken af

den staerke, men i de 20 procent, vi taler om her," siger han.

Danskerne ønsker højere dagpenge

Højere dagpenge i en kortere periode. Det er et ønske om over halvdelen af de danske medarbejdere, ifølge en undersøgelse

i Ugebrevet A4.

60 procent af de adspurgte mener, at diaeter er for lav og dermed giver et flertal af ansatte politikere grønt lys for en

gennemgribende reform af den danske a-kassesystem.

Arbejdstagere og fagbevaegelse, der hidtil har vaeret ring om fordele og umuliggjort enhver tanke om en omfattende

dagpengereform, skriver A4.

For ansatte, er det først og fremmest, er risikoen for at gaa rabundus og blive tvunget fra deres hjem, hvis man mister sit

job, som saetter dem i stand til at søge efter en ny dagpengesystem.

9


I dag kan du faa et maksimum paa 15232 dollars i dagpenge i maanedsvis. For gennemsnitslønmodtageren svarende til 47

procent af lønnen.

Mens Lindsay var indlagt paa rehab, fik hun besøg af baade Courtenay og Samantha. Lindsay holdt gang i begge forbindelser

ved at sende begge piger hede SMS’er, naar de ikke var sammen. Men Courtenay vandt første omgang af

kaerlighedskampen. I oktober 2007 flyttede hun ind i Lindsays hus i Beverly Hills, mens Lindsay blev ved med at date

forskellige maend for at daekke over sit lesbiske forhold.

- Det gjorde Courtenay saa rasende. Hun sad i et rum af huset og sendte vrede emails til Lindsay, fortaeller vennen.

I december fik Courtenay nok af det hele og flyttede. Kort tid efter blev Lindsay kaereste med Samantha.

- Courtenay kan stadig ikke forstaa, hvorfor Lindsay gerne vil vaere aaben om sit forhold til Samantha. Hun bliver

fuldstaendig knust, naar hun ser Endelig Haarder paapeger, at unge mennesker, der aendrer uddannelse, maa ikke ryge ud af

systemet, men skal i systemet, før de kan begynde noget nyt. "Jeg vil opfordre kommunerne til. Desuden er det

vigtigt, at ungdommen Uddannelsesvejledning ikke udnytter styrken af den staerke, men i de 20 procent, vi taler om

her," siger han. Danskerne ønsker højere dagpenge Højere dagpenge i en kortere periode. Det er et

ønske om over halvdelen af de danske medarbejdere, ifølge en undersøgelse i Ugebrevet A4. 60 procent af de

adspurgte mener, at diaeter er for lav og dermed giver et flertal af ansatte politikere grønt lys for en gennemgribende reform

af den danske a-kassesystem. Arbejdstagere og fagbevaegelse, der hidtil har vaeret ring om fordele og umuliggjort

enhver tanke om en omfattende dagpengereform, skriver A4. For ansatte, er det først og fremmest, er risikoen for at

gaa rabundus og blive tvunget fra deres hjem, hvis man mister sit job, som saetter dem i stand til at søge efter en ny

dagpengesystem. I dag kan du faa et maksimum paa 15232 dollars i dagpenge i maanedsvis. For

gennemsnitslønmodtageren svarende til 47 procent af lønnen.et billede af dem sammen.

Aniston er selv tavs om bruddet med John, men hendes venner siger, sangeren lyver

Jennifer Aniston naegter at udtale sig i sagen om bruddet med John Mayer. Men det gør hendes venner ikke. Og de kan slet

ikke genkende Johns udlaegning af bruddet.

- Jen vil aldrig fortaelle om et forhold. Men det var hende, der sluttede forholdet. Mayers barnlige opførsel viser bare, at hun

gjorde det helt rigtige. Nu opfører han sig som et forkaelet barn, men I kan godt regne med, at Jennifer vil opføre sig som

en rigtig dame, siger en ven af skuespilleren til MSNBC.

Vennen siger ogsaa, at der var noget helt galt med Mayers forhold til pressen, mens han var sammen med Jennifer.

- Han var alt for gode venner med en raekke fotografer og bloggere. Han gav dem gerne tips om, hvor han og Jennifer

befandt sig. Han var bare vild med opmaerksomheden. Til en start kunne Jen slet ikke fatte, at det var saadan, det hang

sammen. Men det var det, og den slags kan hun slet ikke tolerere.

En anden ven af Jennifer siger, at penge ogsaa var et problem mellem Jennifer og John.

10


- Jen var traet af at betale for alting. Der var spindelvaev i hans pung, naar han endelige aabnede den. Men han elskede at

leve som en filmstjerne, mens han var sammen med hende. Hun sagde aldrig noget om det, men det var tydeligt, at det

irriterede hende. fear of being exposed as a lesbian destroyed the relationship, says Courtenays friend to the newspaper.

Paris Hilton threatened in the life of rock star

18/08/08 11:07

Sharleen Spiteri admits that she has threatened to turn the hotel arvingen death

She appears otherwise as a very quiet and calm person. But Texas-singer Sharleen Spiteri, 40, who is current with his first

solo album, admits that she once threatened to beat Paris Hilton, 27, to death.

This makes her in an upcoming TV interview on Channel 4, which the newspaper The Sun has been allowed to see in

advance.

The event happened at a Vanity Fair festival in London, says Sharleen Spiteri.

-- When Paris arrived, she immediately up on a chair at our table, where one of my friends jacket and bag hung. When she

would not move, I took a good swig of my sjus and spat it out in the minds of her. I never realized that I had opened the

gates of hell.

-- She jumped up in the head at me and screamed: You Bitch!. I was quite frightened but shouted back that if she is not

moved, I would kill her. Paris cried, whom I truly was, and I replied that it could be as much because she still would be dead

shortly.

Optrinet was stopped by a number of security personnel, who removed the Paris Hilton of the ride.

Madonna got a Banksy-portrait of the birthday of her husband

In the wake of rumours of divorce, was Guy Ritchie, 39, determined to make something special out of Madonnas 50

birthday on Saturday.

News of the World writes that the director used no less than five million dollars on a portrait of Madonna performed her

favoritkunstner Banksy.

-- Guy has really felt the pressure in relation to give her a good gift. He knows her passion for art and thus came up with the

idea of the portrait. He was quite sure that the gift would take her by storm, says a source of the newspaper.

Friend tells all about the Lohans compared to Courtenay Semel

News of the World reveals that Samantha Ronson, 31, is not Lindsay Lohans first female girlfriend.

Before Ronson came on the track, was the 22-year-old Lindsay namely girlfriend with actor Courtenay Semel, 28, whom she

met at a party in 2006. It tells a friend of Semel.

-- Courtenay was the boyfriend of Lindsay long before Samantha. But Lindsays fear of being exposed as a lesbian destroyed

the relationship, says Courtenays friend to the newspaper.

Vennen tell that Lindsay tried to suppress his joy to women by being with a lot of men, while she Courtenay. Vennen also

tells you that the Lindsays fear of his true sexuality was the reason why she started to take drugs.

-- From the beginning, Lindsay was very confused about his feelings for Courtenay. She took a lot of drugs to try to

suppress his sexual desires. But in the end she gave it to his true feelings. They kissed and was linked to a sea of festivals. It

is strange that no one discovered. They were both a lot of coke, when they were on the roads and trains as home together

and went overthrow.

11


In 2007 met Lindsay as Samantha Ronson.

-- The time was not physical lovers. Lindsay has once told that Samantha was the father she never had.

While Lindsay was taken to rehab, she received visits from both Courtenay and Samantha. Lindsay held once in both

relations by sending both girls heather text messages, when they were not together. But Courtenay won the first game of

kaerlighedskampen. In October 2007 she moved into the Lindsays house in Beverly Hills, while Lindsay was continuing to

date different men to cover up its lesbian relationship.

-- It did Courtenay so furious. She sat in a room of the house and sent angry emails to Lindsay, tells his friend.

In december Courtenay got enough of it all and moved. Shortly after, Lindsay girlfriend with Samantha.

-- Courtenay still can not understand why Lindsay would like to be open about its relationship with Samantha. She will be

completely crushed when she sees a picture of them together.

Aniston is even silent about the breach with John, but her friends say, the singer lying

Jennifer Aniston refuses to give a ruling on the breach with John Mayer. But it makes her friends do not. And they do not

recognize the Johns reading of the breach.

-- Jen will never tell of a relationship. But it was she who ended the relationship. Mayer's childish behavior just shows you

that she did it right. Now he is behaving like a spoiled child, but I can assume that Jennifer will behave like a proper lady,

says a friend of the actor for MSNBC.

Vennen also says that there was something wrong with Mayer's relationship with the press while he was with Jennifer.

-- He was too good friends with a number of photographers and bloggers. He gave them like tips on where he and Jennifer

were. He was just love the attention. For a start Jen could not comprehend that it was the way it was linked. But that was it,

and the kind she can not tolerate.

Vennen siger ogsaa, at Jennifer ikke kommer med en officiel udtalelse om bruddet, selvom alt tyder paa, at John glad og

gerne taler om det.

- Vi taler om en fyr, der havde en bil ventende, saa han kunne bliver kørt hjem, da han ankom til New York. Alligevel valgte

han at gaa, saa han kunne tale med pressen imens. Han vil blive ved, indtil han finder en ny kaereste.

Parret blev gift i deres faelles hjem i overvaerelse af 19 gaester

Daily Mail skriver, at parret blev viet i deres hus i Los Angeles i overvaerelse af 19 gaester. Blandt dem var Ellens mor Betty,

og Portias mor Margaret Rogers, der var fløjet ind fra Australien for at vaere med til datterens store dag.

Der har vaeret store spekulationer om, hvilket tøj Ellen ville baere paa den store dag. Men hendes planer om et sort

jakkesaet blev afløst af en løs chiffonskjorte, en hvid vest og bukser, mens Portia var i en cremefarvet og lys rosa kjole med

halterneck. Alt tøjet var designet af Zac Posen.

Billedet øverst er fra Emmy-uddelingen i juni.

Parrets hjem

12


Parrets vielsesringe var lavet af Neil Lane, og blomsterne blev leveret af den lokale blomsterbutik Mark’s Garden.

Ellen og Portia har vaeret sammen siden 2004. I kølvandet paa at det tidligere paa aaret blev lovligt for homoseksuelle at

gifte sig i Californien, fortalte Ellen allerede i maj i sit talkshow, at de havde planlagt at gifte sig.

Sangeren siger, det var ham, der gjorde det forbi med Jennifer og naegter, han har vaeret utro

I weekenden bekraeftede John Mayer, 30, overfor OK! Magazine, at han ikke laengere er kaereste med Jennifer Aniston, 39.

Han tog sig ogsaa tid til at give sin version af bruddet, da han mødte en journalist fra bladet udenfor et fitnesscenter i New

York, hvor han netop havde traenet.

- Den slags sker bare. Det er helt normalt. Der er ingen løgne, der er intet utroskab. Der er ingenting.

Johan Mayer har ogsaa kun godt at sige om Jennifer Aniston.

- Hun er den klogeste og mest sofistikerede person, jeg nogen sinde har kendt. Hun er et af de sødeste mennesker, jeg har

mødt i mit liv.

Han slaar ogsaa fast, at der som saadan ikke gik noget galt i deres forhold.

- Folk har forskellig kemi og lever deres liv paa forskellige maader. Det har ikke noget med alder at gøre. Naar du er i et

forhold, handler det om at vaere tro, naar du starter, vaere tro mens forholdet varer, og vaere tro, naar det er ved at vaere

slut. Enten er du utro, eller ogsaa gør du det forbi. Jeg er den sidste type. Saadan er det. Der er ingen løgne eller noget pis!

John saetter ogsaa en stor, fed streg under, at det var ham, der gjorde det forbi.

- Jeg sluttede vores forhold, fordi vi ikke lyver for hinanden. Jeg sluttede forholdet, fordi jeg ønsker at vaere alene, og jeg vil

ikke spilde andre menneskers tid, hvis et forhold ikke er rigtigt. Jeg er aerlig, naar jeg gaar ind i et forhold, og jeg er aerlig,

naar jeg slutter et forhold.

Drama da Prins Christian blev fotograferet uden en trevl paa kroppen under ferie i Nordjylland

Kronprinsesse Mary var alt andet end tilfreds da en nøgen Prins Christian blev fotograferet under en ferie i Nordjylland for

et par uger siden.

Kronprinsparret og deres børn var paa stranden ved Blokhus sammen med venneparret Jørgen og Malou Skeel.

- Malou Skeel kom hen til min bil og spurgte, om ikke vi kunne se bort fra dem, hvor Christian havde vaeret bar. Og det

havde jeg det helt fint med, siger en freelancefotograf til Ekstra Bladet.

Han ønsker at vaere anonym af hensyn til sit forhold til Kongehuset.

Fotografen var paa arbejde for Se og Hør, og kort efter optrinnet havde han chefredaktør Henrik Qvortrup i røret.

13


Qvortrup havde i mellemtiden talt med Hoffet.

- Jeg hørte, at fotograferne og journalisterne var blevet udsat for pres, og at de kongelige havde truet med, at hvis de billeder

blev bragt, ville Mary og Frederik ikke stille op til den aarlige fotografering paa Graasten Slot, forklarer Henrik Qvortrup til

Ekstra Bladet.

Han forstaar stadig ikke postyret omkring billederne.

- For der var intet i dem. Og derfor ringede jeg til hoffets informationschef, Lene Balleby, der havde talt med Mary om det,

og det var mit indtryk, at Mary var helt oppe at ringe over det.

Qvortrup fik under samtalen at vide, at det ville vaere en seksualisering af Prins Christian, hvis de blev bragt.

- Det var klart et Mary-anliggende. Det indtryk, jeg sad tilbage med, var, at Mary var bange for, at de forkerte mennesker saa

med forkerte øjne paa billedet. Jeg kan ikke huske, om ordet paedofili blev bragt op, men det var det, frygten gik paa, siger

Qvortrup, der overfor Ekstra Bladet fastholder at billederne er søde og uskyldige.

Lene Balleby bekraefter, at hun havde en samtale om billederne med Henrik Qvortrup.

- Det er korrekt, at kronprinsessen ikke ønskede, at de blev bragt. Hun syntes, de var for intime (…) Han er tre aar og skal

ikke allerede fratages muligheden for at vaere paa stranden. Det ville vaere synd. Kronprinsparret ønsker, at deres børn skal

kunne udfolde sig som alle andre børn, siger Lene Balleby til Ekstra Bladet.

Musharraf traekker sig som praesident

Pakistans praesident meddelte mandag formiddag i en tv-tale, at han traekker sig fra landets øverste embede.

65-aarige Pervez Musharraf-- J'ai terminé notre relation, parce que nous ne mentent pas les uns aux autres. Je mis fin à

la relation parce que je veux être seul, et je ne vais pas les déchets d'autres personnes de temps si une relation

n'est pas vrai. Je suis honnête quand je vais dans une relation, et je suis honnête quand je termine une relation.

Drame comme Prince Christian a été photographiée sans une ombre de votre corps pendant les vacances au Danemark

Crown Princess Mary était loin d'être heureux comme un nu Prince Christian a été photographié cours

d'un séjour au Danemark il ya quelques semaines. Kronprinsparret et leurs enfants étaient sur la plage de

Blokhus avec venneparret Jørgen et Malou Skeel. -- Malou Skeel est monté sur ma voiture et a demandé si nous ne

pouvions pas ne pas en tenir compte, dont Christian a été le bar. Et je l'avais totalement amende avec, par exemple un

freelancefotograf à Ekstra Bladet. Il tient à garder l'anonymat pour des raisons de sa relation avec le Royal.

Le photographe était au travail pour voir et entendre, et peu de temps après optrinnet il a été rédacteur en chef Henrik

Qvortrup dans le tube. Qvortrup avait entre-temps pris la parole à Hoffet. -- J'ai entendu dire que les

photographes et les journalistes ont été soumis à des pressions et que la Royal avait menacé que si les photos ont été

introduits, Mary et Frederik ne s'opposera pas à l'occasion la photographie à Graasten Palace, explique Henrik

Qvortrup à Ekstra Bladet . Il ne comprends toujours pas le bruit sur les images. -- Il n'y avait rien

en eux. J'ai donc téléphoné à hoffets information, Lene Balleby, qui a parlé à Marie à ce sujet, et j'ai eu

l'impression que Marie a été complètement jusqu'à peu plus que cela. Qvortrup ont été données au cours

14


de l'entrevue de savoir que ce serait une seksualisering de Prince Christian, si elles ont été portées. -- Il a été

clairement une question-Marie. L'impression que j'ai été à gauche, c'est que Marie avait peur que les

mauvaises personnes tort avec les yeux sur la photo. Je ne peux pas me rappeler le mot pédophilie a été mis en place, mais

c'était tout, la peur a, en disant Qvortrup, à Ekstra Bladet insiste sur le fait que les photos sont doux et innocents.

Lene Balleby confirmer qu'elle avait une conversation sur les photos avec Henrik Qvortrup. -- Il est vrai

que kronprinsessen n'a pas à aligner. Elle pensait qu'ils étaient trop intimes (…) Il est de trois ans et ne doivent

pas être privés de la possibilité d'être sur la plage. Il serait un péché. Kronprinsparret veulent que leurs enfants

puissent s'épanouir comme tous les autres enfants, explique Lene Balleby à Ekstra Bladet. Musharraf se retire

comme président, der kom til magten ved et militaerkup i 1999, traekker sig tilbage for at undgaa en rigsretssag.

"I nationens interesse har jeg valgt at traede tilbage som praesident," sagde han.

Han beskyldes for landsforraederi og for at overtraede landets forfatning, som han satte ud af kraft, da han kom til magten

ved det ublodige kup.

Det er landets nye regerende parti, der har taget initiativet til en retssag mod Musharraf. Allerede tirsdag skulle han have

vaeret indkaldt til afhøring i parlamentet, hvis ikke han selv valgte at gaa af.

I sin tale paa direkte tv sagde Musharraf, at han altid har handlet i landets og folkets interesse. Derudover mener han ikke,

anklagerne holder vand.

Siden det urolige valg i parlamentsvalg i februar har Musharraf, der indtil for nylig ogsaa var øverste chef for haeren, maatte

se sin magt skrumpe.

"Efter valget ønskede nationen løsninger fra den nye regering. Men det var politikerne ikke i stand til a-- J'ai terminé notre

relation, parce que nous ne mentent pas les uns aux autres. Je mis fin à la relation parce que je veux être seul, et je ne vais

pas les déchets d'autres personnes de temps si une relation n'est pas vrai. Je suis honnête quand je vais dans une relation, et

je suis honnête quand je termine une relation.

Drame comme Prince Christian a été photographiée sans une ombre de votre corps pendant les vacances au Danemark

Crown Princess Mary était loin d'être heureux comme un nu Prince Christian a été photographié cours d'un séjour au

Danemark il ya quelques semaines.

Kronprinsparret et leurs enfants étaient sur la plage de Blokhus avec venneparret Jørgen et Malou Skeel.

-- Malou Skeel est monté sur ma voiture et a demandé si nous ne pouvions pas ne pas en tenir compte, dont Christian a été

le bar. Et je l'avais totalement amende avec, par exemple un freelancefotograf à Ekstra Bladet.

Il tient à garder l'anonymat pour des raisons de sa relation avec le Royal.

Le photographe était au travail pour voir et entendre, et peu de temps après optrinnet il a été rédacteur en chef Henrik

Qvortrup dans le tube.

Qvortrup avait entre-temps pris la parole à Hoffet.

-- J'ai entendu dire que les photographes et les journalistes ont été soumis à des pressions et que la Royal avait menacé que si

les photos ont été introduits, Mary et Frederik ne s'opposera pas à l'occasion la photographie à Graasten Palace, explique

Henrik Qvortrup à Ekstra Bladet .

Il ne comprends toujours pas le bruit sur les images.

-- Il n'y avait rien en eux. J'ai donc téléphoné à hoffets information, Lene Balleby, qui a parlé à Marie à ce sujet, et j'ai eu

l'impression que Marie a été complètement jusqu'à peu plus que cela.

Qvortrup ont été données au cours de l'entrevue de savoir que ce serait une seksualisering de Prince Christian, si elles ont

15


été portées.

-- Il a été clairement une question-Marie. L'impression que j'ai été à gauche, c'est que Marie avait peur que les mauvaises

personnes tort avec les yeux sur la photo. Je ne peux pas me rappeler le mot pédophilie a été mis en place, mais c'était tout,

la peur a, en disant Qvortrup, à Ekstra Bladet insiste sur le fait que les photos sont doux et innocents.

Lene Balleby confirmer qu'elle avait une conversation sur les photos avec Henrik Qvortrup.

-- Il est vrai que kronprinsessen n'a pas à aligner. Elle pensait qu'ils étaient trop intimes (…) Il est de trois ans et ne doivent

pas être privés de la possibilité d'être sur la plage. Il serait un péché. Kronprinsparret veulent que leurs enfants puissent

s'épanouir comme tous les autres enfants, explique Lene Balleby à Ekstra Bladet.

Musharraf se retire comme président

t levere. En personlig vendetta blev startet," sagde Musharraf.

Faerre unge uddanner sig

Regeringen vil have flere unge til at uddanne sig. Men udviklingen gaar den forkerte vej.

Andelen af unge, der faar en ungdomsuddannelse, er faldet fra 83 til 80 procent fra 2000 til 2006. Det viser en analyse fra

Arbejderbevaegelsens Erhvervsraad.

Det er isaer drenge fra provinsen og drenge med indvandrerbaggrund, der aldrig faar papir paa en uddannelse.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) ser den negative udvikling som en følge af højkonjunkturen, hvor unge har valgt

at tage erhvervsarbejde i stedet for en uddannelse.

"Det betyder ikke, at vi skal acceptere det, og min strategi er, at vi skal have laert alle unge at laese, saa de kan tage en

uddannelse efter folkeskolen. Og dernaest skal de, der falder fra uden at begyndte paa noget nyt, have en mentor, saa de ikke

lades ude af syne," siger ministeren til Nyhedsbureauet Newspaq.

16


HIERTETS BOG / DET DER DET ER DER DET

saa der staar:

flammer hvorfra alverden taender osse spyt ud af saa staar en blandet pose fugle i saek op

pikket fjer pak samlet det vil

han eskadron over mark vissen gul hud husk vask hoved om fødderne

paa gaatur vaelge valget er nemt graenser et alligevel laver han for – og imod lange lister

Mister hed han Mister mistede han til alderdom kakadue p. p. p. kakak

de bliver visne hvis ikke pragt støder frem mørt graesset paatraadt her er i staa gaaet sti

mener han

godt

Endelig paapeger Haarder, at de unge, der skifter uddannelse, ikke maa ryge ud af systemet, men skal blive i systemet, indtil

de kan starte paa noget nyt.

"Det vil jeg opfordre kommunerne til. Desuden er det vigtigt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke bruger

kraefterne paa de staerke men paa de 20 procent, vi her taler om," siger han.

Danskerne ønsker højere dagpenge

Højere dagpen kostvaner er for lav og dermed give størsteparten af de ansatte i de politiske grønt lys for en

gennemgribende reform af dansk-sproget kassesystem. arbejdere og fagforeningsledere der har en ring om fordelene

og umuliggjort enhver idé om en omfattende dagpengereform, skriver A4. for de ansatte, er i første omgang, er

risikoen for at gaa rabundus og blive tvunget fra deres hjem, hvis man mister sit job, der giver dem mulighed for at søge

efter en ny dagpengesystem. Nu kan du faa op til 15232 US dollars i daglig i maaneder. For

gennemsnitslønmodtageren svarende til 47 procent af lønnen.et ramme sammen.

Aniston er stadig tavse om kraenkelse med John, men hans venner siger, sangeren lyve

Jennifer Aniston naegter at reglen om kraenkelse med John Mayer. Men gør hans venner ikke. Og hvad der ikke genkender

Johns laesning af overtraedelsen.

-- Jen kan aldrig sige i en rapport. Men det var hende der sluttede forholdet. Mayer's barnlige opførsel viser bare, at du har

ret. Nu er han opfører sig som et forkaelet barn, men jeg kan antage, at Jennifer opfører sig som en aegte dame, siger en ven

af skuespiller til MSNBC.

Vennen sagde ogsaa, at der var noget galt med Mayer's forbindelser med pressen, mens han var sammen med Jennifer.

-- Det var for gode venner med en raekke fotografer og bloggers. Han gav deres forslag til, hvordan, hvor og Jennifer var.

Det var kun elsker den opmaerksomhed. Til en begyndelse Jen kunne ikke forstaa, at det var den maade, som du er tilsluttet.

Men hvad var, og hvad er den art ikke kan taale.

En anden ven af Jennifer siger ogsaa, at pengene var et problem mellem Jennifer og John.

-- Jen var traette af at betale for alting. Der var et edderkoppespind i hans portefølje, da han aabnede den endelig. Men han

elskede at leve som en filmstjerne, da han var med hende. Du har aldrig sagt noget, men det var klart, at det irriterede hende.

17


frygt for at blive udsat for som lesbiske ødelagt forholdet, siger ven Courtenays avisen.

Paris Hilton risikerer livet for rockstjerne

18/08/08 11:07

Sharleen Spiteri indrømmer, at truede med at omdanne hotel arvingen død

Ellers ser ud som en meget stille og rolig person. Men Texas-sanger Sharleen Spiteri, 40, som er i gang med sit første solo

album, indrømmer, at naar først truede med at slaa Paris Hilton, 27, til døden.

Dette gør det her i en kommende tv-interview onsdag, Channel 4, som avisen Il Sole fik lov at se paa forhaand.

Arrangementet skete paa en festival for forfaengelighed Fair i London, siger Sharleen Spiteri.

-- Naar Paris kom straks paa en stol paa vores bord, hvor en af mine venner jakke og hang tilbage. Naar hun ikke gaa, jeg

tog en god slurk min sjus og spyttede er i sindet af her. Jeg har aldrig indsaa, at jeg havde aabnet portene til helvede.

-- Han sprang paa hovedet til mig og raabte: Cagna!. Jeg var bange, men han raabte tilbage, at hvis det ikke er flyttet, draebe

mig her. Paris graed, med hvem jeg var virkelig, og jeg svarede, at det kunne vaere endnu højere grad fordi det ville vaere

døde snart.

Optrinet blev standset af en raekke sikkerheds-personale, der fjernede Paris Hilton rute.

Madonna fik en Banksy-portraet af fødselsdagen af hendes mand

I kølvandet paa emner af skilsmisse, blev Guy Ritchie, 39, fast besluttet paa at gøre noget saerligt Madonnas 50 fødselsdag

lørdag.

News of the World skriver, at direktøren brugt ikke mindre end fem millioner dollars til et portraet af Madonna udføres her

favoritkunstner Banksy.

-- Guy har virkelig følt et pres i forhold til at give dette en god gave. Han ved, hans lidenskab for kunst og derefter fik den

idé at portraettet. Han var sikker paa, at det ville vaere i gave under sit storm, siger en kilde til avisen.

Ven fortaeller alt om Lohans forhold til Courtenay SEMEL

News of the World afslører, at Samantha Ronson, 31, er ikke den første kvinde Lindsay Lohans pige.

Før Ronson kom til sporet, var 22 aar, nemlig Lindsay pige med skuespiller Courtenay SEMEL, 28, som han mødte til en

fest i 2006. Det fortaeller en ven af SEMEL.

-- Courtenay var kaeresten til Lindsay laenge før Samantha. Men Lindsays frygt for at blive eksponeret som en lesbisk

ødelagt forholdet, siger ven Courtenays avisen.

Vennen sagde, at Lindsay forsøgte at undertrykke hans glaede for kvinder at vaere sammen med en masse maend, mens hun

Courtenay. Vennen fortaeller dig, at frygten for Lindsays sin sande seksualitet var grunden til, at han begyndte at tage

stoffer.

-- Fra starten, Lindsay var meget forvirret over sine følelser for Courtenay. Det tog en masse medicin til groped at

undertrykke sine seksuelle lyster. Men i sidste ende gav hans sande følelser. De kyssede og har vaeret forbundet med et hav

af festivaler. Det 'maerkeligt, at ingen opdaget. Begge var en masse koks, naar de var paa veje og toge i hjemmet og gik

sammen vaelte.

I 2007 mødtes Lindsay som Samantha Ronson.

-- Det tidspunkt ikke var fysisk kaerester. Lindsay har endnu en gang pligt at Samantha var den far, hun aldrig har haft.

Mens Lindsay blev taget til rehabilitering, har modtaget besøg fra baade Courtenay og Samantha. Lindsay afholdes én gang i

18


egge betaenkninger ved at sende baade piger lyng SMS-beskeder, naar de ikke var sammen. Courtenay, men vandt første

omgang kaerlighedskampen. I løbet af den maaned, oktober 2007, blev overført til Lindsays hjem i Beverly Hills, mens

Lindsay stadig var anden dato, men op til at daekke hans betaenkning lesbisk.

-- Courtenay har gjort det rasende. Han saettes i et rum i huset og vred e-mail sendt til Lindsay, fortaeller hans ven.

Courtenay i december fik nok af alt dette og flyttet. Snart efter, Lindsay pige med Samantha.

-- Courtenay kan stadig ikke forstaa, hvorfor Lindsay vil gerne vaere aaben om hans forhold til Samantha. Det vil vaere

fuldstaendig knust, naar det ser en ramme sammen.

Aniston er stadig tavse om kraenkelse med John, men venner siger, sangeren lyve

Jennifer Aniston naegter at reglen om kraenkelse med John Mayer. Men tag ikke venner her. Og hvad der ikke genkender

Johns laesning af overtraedelsen.

-- Jen kan aldrig sige i en rapport. Men det var hende der sluttede forholdet. Mayer's barnlige opførsel viser bare, at du har

ret. Nu er han opfører sig som et forkaelet barn, men jeg kan antage, at Jennifer opfører sig som en aegte dame, siger en ven

af skuespiller til MSNBC.

Vennen sagde ogsaa, at der var noget galt med Mayer's forbindelser med pressen, mens han var sammen med Jennifer.

-- Det var for gode venner med en raekke fotografer og bloggers. Han gav deres forslag til, hvordan, hvor og Jennifer var.

Det var kun elsker den opmaerksomhed. Til en begyndelse Jen kunne ikke forstaa, at det var den maade, som du er tilsluttet.

Men hvad var, og hvad er den art ikke kan taale.

Vennen siger ogsaa, at Jennifer er ikke fra en officiel udtalelse om kraenkelse, selv om der er belaeg for, at John glade og

gerne tale om det.

-- Vi taler om en dreng, der havde en bil venter, saa han kunne bankede derhjemme, da han ankom i New York. Alligevel

valgte han at gaa, saa han kunne tale med pressen samtidig. Han, indtil han finder en ny kaereste.

Parret blev gift i deres faelles hjem, med deltagelse af 19 gaester

Daily Mail skriver, at parret blev viet til deres hjem i Los Angeles i overvaerelse af 19 gaester. Blandt dem var Ellens mor

Betty, og Portias mor Margaret Rogers, der var fløjet ind fra Australien til at vaere sammen med datter af den store dag.

Der var stor spekulation, paa hvilken tøj Ellen ville bringe paa den store dag. Men hans planer for en sort farve er blevet

erstattet af et chiffonskjorte opløst, en hvid jakke og benklaeder, mens Portia var i en creme-og lys pink kjole med

halterneck. Alt tøjet var designet af Zac Posen.

Billedet er paa toppen af den Emmy-pris i juni.

Parrets hjem

Parrets bryllup fingerringe lavet af Neil Lane, og blomsterne blev leveret af lokale blomsterbutik Mark's Garden.

Ellen og Portia har vaeret sammen siden 2004. I kølvandet paa de foregaaende aar har vaeret lovligt for homoseksuelle at

gifte sig i Californien, sagde Ellen i maj i hans talkshow der havde planlagt at gifte sig.

Sangeren siger, at det var ham der gjorde det over til Jennifer og naegter var utro

I løbet af weekenden bekraeftede, John Mayer, 30, at OK! Magasinet, at han ikke laengere er kaereste med Jennifer Aniston,

39.

Han tog ogsaa tid til at give sin version af kraenkelse, naar han mødte en journalist i bladet uden for et fitness center i New

York, hvor han netop havde forberedt.

-- Den slags bare sker. Det 'helt normal. Der findes løgne, der ikke er utroskab. Der er intet.

19


John Mayer har kun godt at sige om Jennifer Aniston.

-- Hun er den klogeste og mest sofistikerede person, jeg nogensinde har kendt. Hun er en af sødeste mennesker, jeg mødte i

mit liv.

Han fastslaar ogsaa, at det som saadan ikke noget gik galt i deres forhold.

-- Folk har forskellige kemiske og leve deres liv paa forskellige maader. Det har intet at gøre med alder. Naar du er i et

forhold, maa det vaere sandt, naar du starter, skal tro, men forholdet varer, vaere trofaste og hvornaar det er ved at vaere

taet paa. Der er enten falske eller andet at gøre. Jeg er den sidste type. Hvordan er. Der er ingen løgne eller noget pis!

John ogsaa en stor, fed, fordi det var ham der gøres mere.

-- Jeg endte vores forhold, fordi de ikke hinanden. Jeg sluttede forholdet, fordi jeg ønsker at vaere alene, og ikke spilde andre

folks tid, hvis en betaenkning er ikke sandt. Jeg er aerlig, naar jeg gaar ind i et forhold, og jeg er aerlig, naar jeg har en endelig

rapport.

Drama som Prince Christian blev fotograferet uden skyggen af din krop under ferie i Danmark

Kronprinsesse Mary var alt andet end lykkelig som en nøgen Prince Christian blev fotograferet under en ferie i Danmark for

graed ikke over spildt maelk raed forklarende det maa vaere noget med at graad

bliver mange taarer og taarer gaar til maelk og pludselig sø paa gulvet

beder mor om at tørre jeg er faerdig den slags kan han mønter ud i forklaring

ikke det gør mig ondt han møder kaerligheden i en alder der glemmes

ligesom alt glemmes øjne naese naesten mund mens talen infektion

paa tur rundt i huset tyndt lag shampoo drikker haaret

dur ikke mange gange for staerkt fortyndet rindende vand som i shampoo

sluk tørsten paa shampoo uden balsam saeben dyr mild dør i haenderne det keder mig alt sammen

har aldrig følt truffet sandsynligt sand buler stramt cowboybukser ved benene

han traeder taeller til 59 mindst korrekt slentret vil han gerne Mister

naesten blind i natten, voldens scene, taenker Mister ikke.

stjerner haelder maelk fra saar paa nøgne tegnede knae

urolige hvepsebo antaendt i gaderne, vi har jo ikke brug for gadelamper

med de flammer og lugten af røg haenger ved i den neutrale gaderobe

der passer godt til gudstjenesterne, taenker Mister ikke.

stien, der deler kirkegaarden i to lige store arealer og fører til kirken, kvidrer:

smaastenene under skoene, Mister taenker slet ikke.

fyrretraeerne langs stien er gaaet i staa i deres brus, vinden har besøgt

og er gaaet videre, hvid i skyerne og drift videre og videre, taenker Mister slet ikke

men kigger op paa himlen.

klokken i kirkens taarn runger og Mister taenker noget i retning af,

jeg er sti, mellemlanding og spraengt si med al den regn en si kan fange

20


FREMTIDENS SKIØNNE / ODE

du ved hvordan regn gør traerne naerved traette piske

naar regn og vind samarbejder

du ved hvordan allikerne sopper løs i pytter.

soppebassin men ingen børn tropper op

du ved hvordan solen skinner andre steder naar vi savner den.

den kommer ikke selvom vi taler om den

du ved hvordan dagene gaar paa halsen og ikke slipper før fingrene starter cigaretten

jeg ved ikke hvordan jeg skal skrive et smukt digt

jeg ved ikke hvordan jeg skal gribe den fuldendte dag an.

aner det ikke AAnden er vaek har aldrig vaeret her

jeg ved ikke hvordan du er der men ikke her men her og jeg er her med dig saa taet paa

jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det. mangler mod og tøver en dinosaurs levetid

mange millioner aar vaek og aldrig igen

mange millioner km imellem os og jeg har kun denne øde ø arret af aaer

og fjord med kile langt ind i landet

de hvide vidder i øjnene er hav omkring en ø af nat. skoven er vild.

det kraever mig paa benene at skrive.

skoven fryser i blaest saa grenene ryster og suser. hjertebanken.

uglen er klog og laeser bøger. oversaetter dem til at sprog for de døde kravl i maven.

gylper over korrektur.

jeg laeser ikke videre. laener mig i en port, søger lae leen skaerer gennem straa

den første maane over traeerne. ud og se. nej. indendørs.

den første maane over traeerne bliver det sidste lys gennem vinduet.

ingen dage kommer efter maanens lys.

dagene er sorte og forvilder sig ind i den sorte skov og alt er sort.

bare tag ordene og den orden de spraenges af. det sidste lys du ser, ser du gennem mine øjne.

en statue holder tungen i jerngreb. eller hvad fanden den slags laves af.

hundene gør. aenderne fløj vrappende uden skud sendte dem frygteligt ridsende over himlen øjet.

21


det er sent. kan du genkende mig. det maa du undskylde.

22


MILIEU 2-7

2

jeg kan intet se

ser at intet er i vejen

se blodet løber én vej

ser

i morgen vil fugle

med aske paa vingerne

sprede

en lille skat

sikket mylder

af liljer sikke de spraenger

jorden og jorden

er sort af asken en

bask vinger gir fra

sig

23


3

eftermiddagen var

graa eller osse vaeltede

aftenen støttet til skygger

ind over øjenlaagene

jeg spiste et aeble

og spiste og

spiste

eftermiddagen blev

aften og skyggerne

var de samme

i rummet

jeg spiste et aeble

og lod

en ny fin regn

regere tungt paa skuldrene

24


4

hvis røven klør

heks natten i lys

et lys maa smykke

samtalen

neglene gror

forkert den gale vej

forkerte

men

hvem slaas mod naturen

holder limousinen

parat

for brudeparret for

skove venter

malet til

hvem kaemper

naever bare

mod asfalt

og bløder skrab

25


5

der findes bøger

med saa stramme ord

der findes eftermiddage

med saa stramme bøger

at et svir fluer

forlader lort for at laese

der findes eftermiddage

der findes lort

den lasede himmel skylder

intet

andet end at tromme

som versaler varslende

stjaalet stilhed

26


6

bygningen overfor

har en million genier

ved borde

de skriver uden ord

de skriver uden ét ord

om hvordan kvaeget

uden lyd en dag bare

forduftede

og om hvor bange

bange for livet jeg blev

27


7

undskyld men jeg maa spørge

er dette udgangen

siger jeg uden at vide at de

millioner døre der er laast

af døre der er laast er afkom

af staevnemødet mellem

den seriøse stilhed

og gravene der troner med

høje raab

frem gennem

lys

lys slukket

fold mig sammen i et halt

stykke musik

saa mine knogler

vil kalde mig hjem

28


KRANIET KOMMER TOMT

Blokering. Jeg forstaar dig. Jeg forstaar dialogen mellem brystvorte og brystvorte. Det er det

vi taler om. Hulens pels af lagt faeldet af raeven, vil du vaek? Faelden, fandens til

hoved holder uanset hvem raeven aeder blok, saa snig dig frem i mørket, var det det du ville?

Det er musikken, to takter skaevt og en strømførende perle latter og hos tandlaegen

sagde de, det gaar efter planen, en saeson i tandlaegestolen, samlebaand og smil aaben

gabet, jeg vil vaekkes, vaek, kom jeg, vaagnede fra drøm om eks og drømte videre

om sand og sands tale naar blaest raser i en ørken med én helt, og jeg var til siden

og talte aldrig igen. Hvem taler, taler tomt forbi.

Vi ved det. Vi taler om det til vaeggene, hen mod aften er kun lyset fra lamperne stik

i rend og lysende. Men lidt lys og forstyrrelser forsat af fortaellingen, der driver mig

laengere og laengere hen, falder hen, falder paa stol, ligger ned, skarpt lys. Seriøs samtale

om hvor kvaeget blev af, en dag forsvandt det, nok sagt, du forstaar: Jeg ved du forstaar

og fører samtalen over paa dit yndlingscitat. Det husker du da jeg naevner det for dig,

det var ellers tabt i dig. Saa kører vi en tur.

Paa den anden side af bakken, forbi søen som isen laegger øjenlaag paa, ser vi et hjem

og drømmer. Igen ryger jeg: Det er sent, jeg kan forstaa at nikotin hjaelper paa systemet

der uden løs snor gaar løs paa alt, de selvsamme tanker fødte følelser og jeg drak,

ok. Det siger du nu. Den dag og den anden dag og nogle dage ligner hinanden

skraemmende blok og saa taler vi, eller du taler og jeg taler indvendigt, men paa bunden af

havet en stime fisk staaende i staa og lavt blus, paa pumperne. Det er det det handler om

gid det var saadan. At alt bare faldt paa plads. De øjne siger, kom, de andre siger, vores

moder er i live i alt maelk. Det synger jeg saa kor til. Paa med traileren og videre

kan du finde mig kan jeg finde dig, husk altid dét! Og kom forbi. Og samtidig kan man

vise den spalte, hvorigennem man bliver i stand til at skimte,

men endnu ikke benaevne, skaeret af det, der ligger hinsides aflukket. Kursiv er Jacques Derrida.

29


PRAELUDIUM/TIDSRUM

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor

lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander

maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og

en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor

lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i

et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor

lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander

maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og

en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor

lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i

et trae og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end

ellers

og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers

og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers

og traeet lever mere end ellers er levende paa laant tid som.

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en

30


en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en sort fugl stor lander

maaske allike i et trae og en en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et

trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort

fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander maaske allike i et trae og en en sort fugl stor lander

maaske allike i et trae og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet

lever mere end ellers

og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet lever mere end ellers og traeet

er levende paa laant tid som alt som alt som alt som alt som alt som alt som alt som alt som alt som alt

31


DEN HVISKEN GENNEM KRANIET

om lidt er det forbi gjorde det ondt at ligge hele mørket nikke det videre saa uglen tuder

det gjorde det nok naah men det maa du undskylde skal vi hygge er du med paa noget hygge!

AAAAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAHA HA HA

AAAAAAAAAAAAAHA HAHA HA

det er lige før: det sker mens du taler at rummet sort pletter helt ved siden af sig selv med

pytter hvide plasticstole. vi stoler paa dem.

først og fremmest. alt pytter til i panden og vokser. den stol passer perfekt. ingen taler.

nogen maa sige noget vind.

du starter, siger, himlen er blaa. ja. kan du andet? du fortsaetter, traeerne er gode. her er

ingen traeer. du maa mene stolene der nu smelter krøblings. chatter vi nu mine ben ved

ikke. – de smelter opad saa rummet vender nok paa hovedet. i et skur fuldendes de kønnere

og kønnere, slutter jeg din saetning. michael hent hestene. det gør du saa. det er

sommerens skyld at rummet vendes op og ned, tag nu f.eks. stolene de er stoppede med at

vokse. det er ogsaa os der er faa smaa. gaa forbi og forleden. du gik forbi og forleden boede jeg

i en søstjerne, det var laenge før havet henrettede sin egen tavshed. paalandsvind du ved.

Ved du? HA AAAAAAAAAAAAAHA HAHA HA

vi kørte med trailer. henover bakkerne og insekterne summede svirrede mod ruden jo

mere og mere vi gassede op. vinduesviskerne adlød og afløb for vreden, adlød og skubbede

lidt paa insekterne. jeg ser en edderkop ikke mere bor her. det gør du, du bor her. paa den

anden side, det ligner en anden side af bugten, og vi kommer laengere og laengere vaek, men

byens lygter svajer blidt i vinden. vi kørte med trailer.

men det tog lang tid. AAAAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HAAAAAAAA

omkring affald dette: hvad vi ejer tilsammen kyler vi ud, dét er vores ny faelles start. vi

begynder at kede mig. mareridt for en omgang slemt dyr med hus paa. det er vores ny start

1 2 3 hus paa ryggen. 1 2 3 hus af – og her bor vi saa med udsigt til at kede hinanden. affald

32


kan alle vaere i foraeldrehenseende men ikke os. steger og spejlaeg.

op i Range Rover. paa med selen. ud igen. paa med traileren. op med affald gamle aviser

skingert røget rygende sats paa tyl og typo og slask sjask aelter vind søle mudder pløre. men

igen. jeg elsker dig. i lige maade. det blaeser en kvaern imellem os. os fra panden vi glemte

spejlaeggene, saa røg, saa ryge. paa denne tid et saerligt lys over fjorden, det tog os mange ben

ud af sengen og ben ind i Range Rover. paa den igen. rend mig. perspektivet gaelder hele dit

perspektiv den og den udsigt over fremtidens muligheder for fremtiden. jeg ryger pist vaek,

du kan ikke kende mig. ind over land med rask trit og øjet takker sitren og nerve paa besøg

der hvor huset ligger. vi har en skov og skoven har sne paa sig.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAHA HA HA

AAAAAAAAAAAAAHA HAHA HA

det er saa aften og alt er trukket gennem mørket saa selv lidt mad inden jeg gaar i seng larmer maven ud i en ordre lydlig i et

saet rumlen brumme og hvem der bare kunne tale uden hak tale en dans rundt i dine knogler til strip strop efter strop

AAAAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAHA HA HA

AAAAAAAAAAAAAHA HAHA HA

33


PARENTAL ADVISORY,

THEESE LYRICS CONTAIN WORDS THAT SOME PEOPLE MAY FIND OFFENSIVE

1974, Ray Mancini, det er navnet, min ven, Ray. Han kommer tit i mit ansigt og bygger

huse / jeg afbryder hende siger jeg og taler i vinen og skummer frase ud af mundvigen. / Jeg

har hørt nok. Ved hen paa eftermiddagen bliver alt guld og gyldent som en faldet kvist baaret

til kiste og genopstandelse kommer paa tryk i trykke haender og aander stille / jeg siger

fordi jeg ikke ved andet / Jeg har hørt nok. Det lover jeg. Taenk paa rettigheder: Ray er i

tøjet og taler men uden ord gennem banerne i hjernen hvor tung traethed aldrig spiller løs

med fx løse tangenter / fortaeller jeg udmattet af den lyd af slaeb af fødder og gennem

Mancini pifter Ray,

med opslaaet krave paa skjorten. Er han. Er ist. Han er i godt humør og sover tungt indeni

min til helvede med den pik og en fugl formulerer en sang der aldrig faar ben til jorden pga.

maager men maager synger om skrald og møder op paa før.

1974, dette er aaret. Midas er navnet / jeg river et skrig ud af himlen / jeg river og alt

bliver guld / Vil du pop maa du poppe. Denne tid, en liflig duft af spand heste ind fra højre

/ han siger, Jeg hedder Ray Mancini, Mancini er navnet.

De knepper alle fire til / et skrig ud af himlen / jeg, Jeg hedder Ray. Alt er guld i munden

paa en hund den er glad se den logre og spise affald fra skrald / I skal alle aede mit skrald

aede de som en kat spinder og rumler i maven saa lykkesaglig og ganske paa mus men det er

noget andet / sir den og spinder paa silke omkring sliber hjørnerne af mine ben / det er der

jeg er staaende i køkkenet og puster et hus omkuld til foraar og forgangen tid / alle fire ben i

gulvet og nøgne alt nøgent en gren og fire om Britney

med masker og tunge masker endda og uden ord gaar de i gang og stopper ikke før alt kød er

taget af bordet med et akkumulerende støn strakt i det laengste suk og støn vrid i kroppene

og sved laenge vaeret i gang hvor laenge / vil jeg

1979, de er blevet aeldre, mere modne. Forvilder om i kønne øjne, men kønne øjne / jeg

gider og meget, Jeg er blevet alder og aldeles flydende i min hakken at sige sagde een ganske

køn og fregnet Jeg er hakket paa plads, er maaske for meget sagt / jeg synger sammen med

34


maagerne, afbryder de gør det alligevel med kat kryds henover gaden det gør ikke ondt /

mangler dig siger jeg. Borte Ray

1980, mit hjem velkommen. Ray tager tøjet af. Vi er modne. Vi ryger som 15 i en cirkel

om kød han / Ray tager tøjet af og ryger en cigaret Jeg sir hvad der passer mig. Personerne

er: Ray M, Jeg, Hun, de. Alle fire paa benene og videre Godt vejr. Ja. For det moderne. / her

taenker jeg (uden tøj paa og med jern)

Maager synger ikke / kommer hun i vejen hvad er vejen ligger vejen ikke hvor den altid har

ligget. Laegger mig en stund. En stund er ikke vejende tung og flag en vej er tung og jeg /

det sir hun i sit lune. En stund er ikke en time. Ray er løbet ind i en skov. Han betaler. 10

gange hvad vanlig pris er. Jeg vil komme i dig / mig han er dyr

et par uger siden.

Kronprinsparret og deres børn var paa stranden i Blokhus med venneparret Jørgen og Malou Skeel.

-- Malou Skeel kom op til min bil og spurgte, om vi ikke kunne ignorere, hvor Christian var bar. Og jeg gjorde

det godt med alting, siger en freelancefotograf til Ekstra Bladet.

Han ønsker at forblive anonym af hensyn til hans forhold til reel.

Fotografen var paa arbejde for at se og høre, og kort efter optrinnet var chefredaktør Henrik Qvortrup i røret.

Qvortrup i mellemtiden havde talt med Hoffet.

-- Jeg har hørt, at fotografer og journalister blev udsat for pres og at Royal havde truet med at hvis de billeder

blev taget, Mary og Frederik ikke stille op til fotografering paa Palazzo aarlige Graasten siger Henrik Qvortrup

til Ekstra Bladet.

Han stadig ikke forstaa postyret omkring billederne.

-- For der var intet i dem. Saa jeg ringede til hoffets Information, Lene Balleby, der havde talt med Mary om

det, og det var mit indtryk, at Mary var helt op til lidt mere end det.

Qvortrup blev givet under interviewet at vide, at det ville vaere en seksualisering af Prince Christian, hvis de

blev bragt.

-- E 'var helt klart et problem-Mary. Jeg har indtryk stod tilbage, var, at Mary var bange for, at de forkerte

mennesker saa galt med øjnene med fotos. Jeg kan ikke huske ordet paedofili blev uddannet, men det var

frygten gik vaek, siger Qvortrup, Ekstra Bladet fastholder, at billeder er søde og uskyldige.

1979, det flyder med krasse farver. Latter og frem. Nej. Det er sent. En tur i den /

tidsmaskine mener jeg. Jeg mener ikke noget. Med det. Jo, du gør / afbryder hun med

hjernen udenpaa tøjet / afbryder jeg med skrig ud af luften hvorfor ikke maagers skramlede

sang paa en latter

35


1990, jeg taler alle fire paa alle fire uden tøj fire om Britney jeg har set det Jeg hedder

Rasmus, siger Ray, velkommen. Hvad taler han om / han brydes af, af maagesang / Det er

godt vejr, ser vi gennem vinduet. Ligger paa alle fire / vil du med mig gaa? Spørger hun. Vi

gaar. Under en bro. Under den saerlige uro paa naebbene skraa og ladt / siger en Ladt i staa.

Himlen uden farve. Kommer derfra / siger een / siger jeg. Det maa vaere muligt at finde en

udvej.

MYX!

36


Jeg kan genkende min haand under vand

37


FAST FORWARD

Der spoles frem og tilbage midt i en tale,

standset stadset glitter røde negle krummer

nej tiden med ørne om klipper og laenker, tiden i staa

tiden ligger paa bordet paa sporet men i staa

Snehvide faar faar snehvide vattede faar

der skal slagtes en gud

hoverende hove hornet

skal slagtes paa toppen

ja jeg er paa toppen

af Mount Everest

tager turen op og ned

i et slide show og stop motion med mine haender der fører kniven ind

fra venstre side af halsen og hen mod højre. Saadan.

Jeg er paa toppen, i tiptop stand.

Det er løgn.

Jeg er bange og fremmed solsystem slynget fra lejren

paa Roskilde-festival

hvem spiller

jeg begynder hvor skoven ender og endnu er det nat

var koncerten fed

hun var mand og kvinde i ét under mit trip. Det var forvirrende

jeg kan ikke den fosterstilling igen. Nat. Daggry.

38


Sammensmeltet, men ikke helt paa grund af forvirringen

jeg havde mit udstillede køn. Kønt barn

kørt i bad

vaadt haar og vaad hud

vandet perler perler om halsen og dug

og dug henover bordet

1999 var det

Østerport st., Højtaler

kupeen tømt ud i et loftrum

al den ragelse og flyttekasser

samlet gennem tid, Silende regn

maageskrig samlet op

i utaette buketter

kister paa hjul

kranse af nelliker utaette

maageskrig og hjul skrigende

kister daekket

tømt ud i dagen

ser lyset, Højtaler

ser du lyset? Silende regn

ja det gaar udmaerket

jeg ser standset tid i hendes ansigt

et foto. Vi tog et bad langt vaek fra alting, Højtaler

39


lyset er gaaet ud, du ser ikke en skid

du falder i faelder, Silende regn

dagen er ny haaber jeg, Højtaler

du ser ikke en skid, Silende regn

mørket er det tungeste smykke om halsen

tungere end et helt hus, Højtaler

husets møbler er daekket af lagner. Du skal sove her og dø her, Silende regn

jeg hører skriget fra et maleri og efterligner intet andet, din tale er i stykker Højtaler

NEJ LYT vaeggene vaere orangegule i skaeret fra lampen, Silende regn

de smaa hjerner taler, Silende regn

vaer ikke bange for gør ingenting, nu faar nok ret, Silende regn

det meste af tiden og huset burde, Silende regn

vaere bygget til gulvenes, Silende regn

slidte af en og, Silende regn

hvis skyld er det, i rummet ved siden af, Silende regn

naar ikke skaeret fra lampen flakker, det kunne, Silende regn

et daempet kald fra en anden verden, Silende regn

saadan en musik og paa kanten, Silende regn

fanget mellem og haederkronede, Silende regn

alle disse lyde, en ny og først og fremmest sikker verden, sikker, Silende regn

gjort af den slags med blanke knapper taler, Silende regn

40


om den lille forskel paa to nyligt inviterede til samme rum, Silende regn

til samme rum, ved siden af og her er vaeggene jo, Silende regn

saa fjedrende slaa nogen ihjel for den stilhed, Silende regn

det er en svensk livstidsdom og jeg ryster i lommerne og tegner, klokken, Silende regn

er blevet mange, Silende regn

mange begaar den fejl at blinke ved siden i, Silende regn

og rummet efter det rum er mørkt selv naar lyset er, Silende regn

en himmel saver, Silende regn

paa lang sigt bedre rød i favnen og, Silende regn

panden ind, det er saa dejligt med blanke knapper men skinnende, Silende regn

det gaar som et stykke haard sne, Silende regn

ind i munden panden og jeg, Silende regn

griber under vand dette vand og smider om mig og, Silende regn

spaende to horn mødes og, Silende regn

gør modstand tungt, Silende regn

gule øjne gulligt, han er gaaet helt i hak, en udstrakt haand fra selveste, Silende regn

John Wayne, Silende regn

tager fat i kraven og river ud af kragerne, Silende regn

I STYKKER! Nørreport st., Højtaler

41


42

ASYL

Viserne tikker af sted

i rummet ved siden af

men jeg sidder her lidt

endnu. Lampen virker

uforstyrret i sit arbejde

Den gule fare

Rasende maend

brød gaden op med tilraab

de fandt passende og

hunde gøede – det kan

man ikke tage fejl af.

Aldrig. Af sted mod

Maanebase Alpha

Viserne tikker

eftermiddagen

kommer langsomt i

fortabte løbsk røde blade,

i rummet ved siden af,

i rummet mister tiden

sin betydning, hørte jeg

i en reklame. Hvileløs,

rastløs, den sidste rest

af reder

Ak viserne søger ly

under to draaber fra vandets raab

Commander Koenig


En kvinde

staar ikke langt fra

springvandet

Jeg staar paa den

anden side af det

og har svaert

ved at se hvad

hun laver

Jeg gaar rundt

om springvandet

og ser hvad hun laver

Hun indespaerrer

ørerne med

begge haender

Fingrene tremmer

Vil ikke høre efter

Jeg taler

som det haardføre vejr

mine suk

lyner forbipasserende

jakken op

til begge ører

for at vaerne sig imod

siger han

indespaerrende

munden med

begge haender

Fingrene tremmer

43


II

44


Mørk himmel og mange meter til naeste pause, pauseret i retning af røg, jeg ser vaeggene og

ønsker med alt, nej, satser alt paa en hest uden sorte skyklapper

skjulende tomme øjenhuler polstret ud med for mange kokkes tunger og vild i prusten og

muskler laenset for liv et syn. En ryddet bane for orden og ro. Men den

er ikke. Kommer ikke. Hvidt lys midt i asken og synet tilbage, efter briller, aftenen kommer,

er kommet, kom forbi som eneste gaest, jeg sidder her laenket ud

af tale og for lidt i koppen og uden sting fra blottede palmer saa aske kun aske og en vej

uden lys, vaeggene lytter efter alt, men hører ikke sandheden i at rum bliver

sandkorn, som skrevet i brev, du har min nummer lad os finde en tid og leve rige paa kødet

vi sammen bringer til sengen. Koppen staar stille for god tid. Koppen er

alt. Intet andet end kaffe. Koppen taler mange slanger rundt i systemet og systemet er

fjernsyn med levende syre og jeg taler. Ingen hører efter. Jeg siger: ”Kom forbi”

alene. Ladt tilbage. Ingen vej. Kun frem. Blokeret. 10.000 hekse knitrer inde med krogede

fingre skaaret dybt i badekarret jeg ligger i kun haandklaedet holder pause

fra larmen, men kommer alligevel ikke til undsaetning. En pragtfuld død, hører jeg, det er

hvad der knitrer. Jeg ligger her og landskabet der før var badevaerelse

og mange stole stolpet til stop i gulvet, de rykker gulvet med sig ved storm, en radio skratter

krat, jeg ved paa bunden af havet det satans krat støj, at sandheden

findes søger efter krager at vende, det lader vente paa sig saa imens: Jeg ligger i badekarret

saa langt vaek, taler og hører min stemme, den synes ikke tilgaengelig for

fornuft, flager halt og strikker pinde ud og ind ad aarerne og draener de sidste draaber, suger

ned suges ind suges op i hvirvlen men vaek. Maa vaek. Hvilken

pragtfuld død. Jeg taler ikke mere ind eller ud, ordene mørkner saa snart de forlader lala gong

og det rimer paa bon, kan ikke mere. Det lettere uden lettre til

hjertet, ingen hører, i den sorte skov fodret tynd af aske, dagene kommer igen javist men mit

men kan ikke mene men som det den cykel stjaalet lader livet for

45


sent det er tidligt, til helvede aabner haven af ti kaeber gav, stinkende grav staedig i sin

udstødte punktering af traeer det er traeer der mangler hjerte brus i hovedet

trods trist nøgenhed formuleret til et kast, jo taettere sammen desto mere sammen om at

lukke lul i søvnen ude af egen sø saa kig forbi hvis du kan finde mig. Nyt syn

mistet og tilbage med gammelt rask trav ingen er nogensinde død af rasl tur til travbanen og

jeg gaetter en vinder pikker en vinder ud af rank ryg og sidder tilbage

Lene Balleby bekraefte, at hun havde en samtale om billeder med Henrik Qvortrup.

-- Det 'rigtigt, at kronprinsessen har ikke ønsket at bringe. Han troede, de var alt for intimt

(…) Han er tre aar og skal ikke fratages muligheden for at vaere paa stranden. Det ville vaere

en synd. Kronprinsparret ønsker deres børn at vaere i stand til at blomstre ligesom alle andre

børn, siger Lene Balleby til Ekstra Bladet.

Musharraf traekker sig som formand

Formanden for Pakistan meddelte mandag morgen i en tv-tale, at han traekker fra landets

øverste embede.

65 aar, Pervez Musharraf - J'ai terminé vores betaenkning, fordi vi mentent ne pas les uns

aux autres. Je mis à la fin betaenkning, fordi je veux être seul, je ne vais pas les déchets

d'autres personnes de vikarer, hvis en betaenkning er ikke sandt. Je suis aerlige quand je vais i

en rapport, en aerlig je suis quand je faerdiggøre en rapport. Drame comme Prince

Christian blev photographiée sans une Ombre de votre organ pendant les vacances au

Danemark Kronprinsesse Mary était laend d'être heureux Comme en time Prince

Christian en été photographié cours d'un séjour au Danemark il ya Quelques uge. en

Kronprinsparret dem var børn sur la plage avec la Blokhus venneparret Jørgen en Malou

Skeel. - Malou Skeel er monté sur mandag, man spørger sig selv, om voiture ne nous

pouvions pas ne pas da tage hensyn til, Christian var ikke bar. En je l'avais totalement

amende med f.eks-a freelancefotograf Ekstra Bladet. tient à l'anonymat Garder pour

des raisons de oven forhold til den virkelige. Photographe était au travail pour voir en

entendre, un peu de temps après la optrinnet en été rédacteur en chef Henrik Qvortrup i

røret. Qvortrup avait entre temps-prisen taler paa Hoffet. - J'ai entendu dire que

les photographes et les journalister blev soumis à des pres, og at den kongelige avait menacé

at hvis de fotos blev indført, Federico Mary en s'opposera ne pas à l & # 39; lejlighed à la

photo Graasten Slot, Henrik Qvortrup explique à Ekstra Bladet. De ne

comprends pas toujours le bruit sur les billeder. - Il n'y avait rien en eux. J'ai donc

téléphoné à hoffets information, Lene Balleby, der talte med Marie à ce Sujet, j'ai eu l'indtryk,

at Marie var helt jusqu'à peu plus que cela. Qvortrup fik au cours de l'entrevue de

savoir que ce serait une seksualisering af Prince Christian, hvis de var portées. - Det

var helt klart et spørgsmaal-Marie. Det indtryk, at jeg été à kejtet, c'est que Marie avait peur

46


que les personnes Mauvaises tort avec les yeux sur la photo. Kan je ne pas gerne minde mig

Pédophilie le mot en été mis en place, mais C'était tout en la peur, en disant Qvortrup, à

Ekstra Bladet fastholder, at billeder er en uskyldig doux. Lene Balleby bekraefte den

ogsaa avait une sur les samtale med fotos Henrik Qvortrup. - Il est vrai que

kronprinsessen n'a pas à aligner. Elle pensait at de havde trop Intimes (…) er de trois ans et

non pas être skal PRIVES de la possibilité d'être sur la plage. Il serait péché Forenede

Nationer. Kronprinsparret ønsker deres børn puissent s'épanouir comme tous les autres

enfants, explique à Lene Balleby Ekstra Bladet. Musharraf er pension comme

praesident, der kom til magten ved et militaerkup i 1999, traekker tilbage for at undgaa en

rigsretssag.

"I national interesse, har jeg besluttet at traede tilbage som formand," sagde han.

og taenker løs over hvordan alting forsvinder ud af blaa røg fra en hytte stablet sønder og et

skib skibet sejler henover himlen mens tonerne af skyer der skrider

mod skrog højlydt brokker sig over skudens placering, men lader andet sig gøre. Det blev

kun til januar og januar var som januar plejer at vaere. Kold og kold. Man

kan sige kold og kold, men havde der vaeret nogen frost og haerde jorden? Det havde der

ikke. Han ligger nu. Julen var gaaet glidende over i nytaar. Man havde

betalt halsen en rimelig vaad løn. Men en februars sol havde skinnet som snot ud af en

spaedekalvs mule, selvom det var januar og en januar forklaedt af sol. De

forklaedninger af solen som to mørke skyer forsøgsvist skiftedes om at lave duede ikke. Men

videre af vinden bortførtes de over løberen, liggende i svinget, liggende

stirrende stift maelkehvid i blikket mod himlen, endnu er han varm, der vil gaa noget tid

endnu inden han bliver kold, hans ene fod peger modsat den anden, op

mod himlen ned mod jorden. Lastbilchaufføren maatte vaek med den helvedes larm en

helvedes fart flaar af sig. Og hvilken maade skøn maade at dø paa. Og hvilken lyd,

lyden af fart overgaar lyden af brud paa en krop. Overdøver. Ingen hvile for chaufføren.

Hvor gaa hen? Hvor gaa hen med samvittigheden gravende i ham, kan

han komme videre? Han kørte videre. Videre. Ingen vidner. Blot traeer nøgne og askegraa i

barken. Naevn ingen navne, naevn ingen navne, ingen naevnt ingen glemt.

47


Godt. Det manglede bare nu hvor vi alle er forsamlet for at sige et sidste, farvel. Farvel er

viseren paa uret der er gaaet i krampe, en rystet streg som tangent til et

stort stykke musik, ingen hører, alle kender. Som saadan tyder intet paa forsoning. Hun er en

maane en betaendt lysekrone. Haand laengst fra haand ikke haand i haand,

maaske engang, men ikke laengere, hver for sig fryser haenderne, sammen fryser de mere.

Iagttaget fra alle taenkelige vinkler sejler en vejledende hat, saerlig lille, paa

en maade overflødig mens der skaendes haand og haand imellem. Det er barnet. Som barn

kommet til verdenen. Han hurtigt ud igen efter niogfyrre aar. Hvordan sige:

Vi er mange spidsede hatte uden hjem at knaekke blyantsstiften mod og finde ro, roen skal

komme, nu hvor jeg ligger her og stirrer op i himlen og hører en

fremmed stemme i brudstykker, tale brudt sammen, ingen fornemmelse for hvor laenge den

bliver ved, den ramler sammen med mine tanker, men adskiller sig fra

mine tanker fordi den skaelder mig ud. Tael. Tael os. Fortael os at alt er godt. Tael frem til

det eksakte antal og det vil stige hver time minut sekund. Saa ligner svinget

sig selv igen. Er det der, der han blev affald? Ja. Smidt ud. Ja. Det er samlingspunkt for niv.

Kloen godt nede i barndommens farvekridt. Klo tilhørte

krabbe. Paa klods hold vejret igen, haest blaesende. Bygget op muskel Daffy efter muskel

Debbie og jeg jo. Jeg holder ikke mere maden i mig. D & D to mere – to

mere og ringen omkring løberen i svinget perfect, omkring ham og syngende for ham

verdens sidste vers. Det maa vaere saadan, jeg ser ingen anden udvej: Løbet er

kørt. At vaere den der først mødte paa arbejde det er leveregel. At vaere den der tog hjem

laenge efter fyraften det er en leveregel. At vaere i form betød noget for ham,

han brød sig ikke om mennesker der ikke passede paa kroppen. Udseende var vigtigt. Klippe

negle til tiden det er en leveregel. Selv i weekenden barberede han

sig det er en leveregel. Denne indstilling. Disse leveregler, at gaa op i alt, bragte ham god

karriere med passende bil. Han var respekteret. Der var musikken haeslig

48


agt højt i det indre da lastbilens køler ramte ham. At vaere den første. At vaere den sidste.

At opfinde livet ved hjaelp af regler, regler der paa ingen maade maatte

stilles paa et kompromis’ huggeblok. Regler og regler og regler at leve efter. At klaede sig

paa. At klaede sig af. At tage ruten hver morgen. Der var musikken: Brud

paa krop. Der var musikken af vaekkeuret, mekanik og løb. Brud paa krop en musik. At

vaere faerdig. At vaere faerdig. Se rygsøjle vinget af ribben paa røntgenfoto.

Lastbil kommer til det billede jeg ser, som fremtigget lighters lue, alfabetisk afbraendende. Se

rygsøjle bevinget af ribben paa røntgenfoto ingen cancer. Men

lastbil kommer til det billede jeg ser, som fremtigget lighters lue, alfabetisk afbraendende, saa

fotoet krøller knitrende sammen. Saa fotoet aldrig mere kan rettes

ud, saa et motiv synes synligt for fornuften. Jeg taber taenderne én efter én. Det er ikke med

vilje. Én af fortaenderne dingler fra sin sidste raadnede rod. Med vilje: Et

hurtigt ryk. Han bliver ved og ved. Hun spørger ikke om noget. Han spørger sig selv hvor

laenge han kan blive ved, der er emalje i de togvogne, men han har sin

egen køreplan, bestemmer nu selv hvilke vogne der maa lade livet og hvilke der maa naa

frem i maal. Blodet fra hans mund maler hendes laeber, hans tale er som et

pludrende barns. En smag af jern, fra én rusten rod deler han med hende og hun tager imod.

Nok flere rødder, nok mere rust og hun tager imod hans blod og

pludren. Det er forkert at sige ham imod med andet end munden. Hun gør det ikke. Lader

ham vaere barn. Hvor meget blod skal synkes før opkast? Blodet fra

hans mund maler hendes laeber, og han forsøger at nappe hende bid for bid, tand efter tand,

bortfalden. Taendt af forfaldet spredes hun i vinden der ogsaa pludrer

lyde, endnu et barn men voksende i styrke en voksens vrede arm, med vred haand med

vrede fingre, der er kroge i en dynge visne blade. Save i maven paa scenen ikke

trick scenen er hjemmet, hjemmet er ikke i en kulørt kasse paa en scene scenen er hjemmet,

hun gaar rundt i hjemmet med save af sorg og mangel paa søvn og orden i

49


sorg, saette orden og sovende kistet, men hun gaar bare rundt i det store hjem, hvornaar sov

hun sidst? Han er kistet hun er langtfra. Det er hvad de andre siger

nede ved købmanden. Man faar sladderen hos købmanden. Hvorfor? Hvilken vej? Hvordan

en vej ud af sorgen? Hvorfor ikke saa nye haekke, male havelaagen og fjerne

hans navn for altid paa postkassen? Videre med livet selvom det ikke vil videre, selvom det

er gaaet i staa, og ingen piskning af den hest kan saette gang i maskinen,

livet, opfindelsen livet i en ny retning, ingen tricks kommer paa bordet. Man faar sladderen

hos købmanden. To sorte fugle i fred hopper rundt og nipper til jorden.

Jeg ser dem tit. De maa finde føde paa den maade, leve efter instinkt, vejen frem. Aldrig se

sig tilbage eller braende ud med hvis og hvad nu? Jeg ser dem tit, uden at

vide om det er de samme to eller om to af samme art. Lad det blive ved dette: Nu to sorte

fugle. Pludselige styrter en tredje sort fugl ned over den ene af de to, med

kløer og naeb forrest. ”Skraemt” synes det skingre skrig, fra den mindste fugl under flugt, at

sige. Jeg cykler forbi et taemmet hus. Vinduerne røber ikke meget andet

end mørke – er det døden, at alt lys slukkes? Eller bare søvnens indtog? Man faar sladderen

hos købmanden. Der ventes spaendt i det lille hus paa praerien. Der er

blevet ventet laenge. En kaffemaskine brygger med sine saerlige host og sprut. Kommer far

hjem mor? Han kommer naar han kommer. Selvfølgelig. De venter

spaendt, vil han bringe proviant med sig? En indianer skyder genvej paa et flyvende taeppe,

men han er ikke far, far er vaek, der ventes, men han er over alle bjerge.

Misundelse over lysebrune brystvorter hos naboen er grønnere blev ikke altaedende i ham.

Ikke over alle bjerge, men liggende i svinget. Misvisende reklame

taenker støbejernet kneppende, uden nogen kunne tro det, at det skulle blive sidste gang,

overtrukket med sort gummi, en farlig hammer fra tavs partner i

foretagendet. Skynd dig, at komme hjem, forsøger familien forgaeves. Det sidste ord blev

saed hvad der ellers altid regnes for det første. Løberen havde som barn en

50


due. Naegtede siden at spise mors kylling efter at have set sin far i bad med alt tøjet paa

taeske brusekabinens fliser i sult. Han stod der og stirrede uden lyd direkte ind i

fliserne mens vandet silende nedover hans ansigt. Hvad ville han finde staaende paa sine laar

fra mors kylling? Rød regnfrakke forsøgte løberens sig med og gjorde sig

med dette traek sin fars brik, bonde i spillet mellem mad paa bordet og øde bord. Due

dresseret: Grønt er godt for øjnene. Lokomotiv Moskva er ingen rød stjerne

min hjerne er saa smaat valnød. Vil du spise maa du spise. De fjer kommer aldrig igen i

rødgrød hr. Havarikommissaer udpeget af det talende naeb. Bare stik mig klør fem

oveni hatten maa 25cent i spraekken i ryggen ryge mig sparegris. Nikkel. Nickel. Dime. Han

rørte aldrig skadelige møbler. Men huskede sin fugls ord i en

gentagende insisteren altid efter at opvarmningen var endt, og han for alvor kom i gang med

ruten, det sidste han hørte var: ”Ryggen ryge mig sparegris.” – og han

naaede svinget. Saa tordnende sort. En flaenget himmels lyn vil aldrig mere taelle for noget.

Og jeg laa paa ryggen nogle dage, dagene gik paa en maade som vand mod

afløbet, og natten kom med sin delvist abdicerende mørke for maaneskin. En stemme talte.

Bad mig rejse mig op fra jorden, men jeg kunne ikke. Jeg kan

opfinde mange undskyldninger for hvorfor jeg laa der til stemmen. Ingen af dem nytter

noget, og hvem skulle jeg undskylde for, jeg var alene. Altid alene.

Stemmen var vaek igen. Inden jeg lagde mig i parken havde jeg klippet de ivrige haenders

svaner bange, det sker under hvaes og fjer og haender og klip og jeg

taenkte paa svaner og taenkte paa min due. Og nu maane som segl. Det maa have vaeret lang

tid, jeg mindes den var fuld, da min ryg ramte den kolde, vaade jord. Maaske laa

jeg paa en baare, med halskrave af nødvendighed maa det i hvert fald vaere skønnet, i en lille

firkantet, men syvogtyve sovevaerelser rummelig, papambulance. Den skød

sig med knofedt saa langt ind i min søvns bjerg som ambulanceførerens løn tillod det.

Maaske laengere hvis han havde noget at bevise f.eks. at granit aldrig bliver

51


haardere end pap. Pap taenker selvsikkert det samme om pap paa hjul. Løberen kom i graat

joggingtøj med reflekser paa bukseben og ryggen. Det var saadan. Bare tage

turen inden han skulle paa arbejde. Der var naesten aldrig trafik paa den tid af dagen. Daggry

period og trafikken der mødte ham tog som regel hensyn til ham. Daggry

period og dog var dagen han samlede i sit hastige antrit ikke graa som daggryet til tider

kendes, tidligt oppe og ud. Det var ikke graat trods maaneden som regel

kastede det graa af sig. Han var ude af døren omkring sekstiden var han ude, varmede op i

cirka et kvarter saa altsaa kvart over seks. Han kunne den rute han tog i

blinde. Ja selv hvis dagen ikke var født og skoene snørede mørket hvis mørke okay det var

saadan. Hver morgen sharp. Skarp og videre. Først luntende. Føle blodet

sharp cirkulere i aarerne, varmen, indtil et passende tempo fandt ham og han fandt det. Han

saa et lys i det og følte lyset i det og drak lyset i det og det smagte som han

havde forestillet sig det skulle smage, smage som lys gennem kroppen. Det lys den tid det

løb den lastbil. Reflekser paa bukser og trøje hjalp ikke paa en tur i kanen

med sammenstødet lige efter fundet af selvmordsbrev. Bil lastet tungt hverken panser eller

skrig og reflekser og skrig, fra vogn, af ham, ved for sent men haard

opbremsning – saa lyden af stemme, selvmordsbrevets forfatter, ledsaget nok vaeltet i for

meget tøven af de første fugles gentagende sang naermest

understregende sig selv. Hvem skriver hvem taler hvem? En hvilken som helst dag som den

dag. Selvmorderens stemme: Elskede Trille nedad bakke, jeg kan ikke

holde livet spillet mellem dig og en Anden ud. AAnden i lampeskaermen. Min haand vil

aldrig mere styre lyset naar du i sengen laeser dig en søvn paa. Stemmen fra

kaffemaskine stemmen af host og sprut. Derhjemme i huset derhjemme i hjemmet. Han skal

have sin kaffe efter turen. Saadan har det altid vaeret. Der ventes: En

bekymring gaar over i aengstelse: Begge med grimme ansigter med øjne udtvaerede af

penslen, hvorfor ikke et telefonopkald vaek da klokken naermer sig otte? Hvorfor

52


tale og lade stemmen tale og udpege sandsynlige muligheder for hans forsinkelse.

Kaffemaskinen sprutter faerdig. Andre ting er vigtigere nu. Uro fra aengstelse fra

bekymring, uro i hovedet og kroppen. Kaffemaskinen er faerdig. Ingen hører det. Fokus er

flyttet. Stemmen stopper med sandsynlige muligheder for hans

forsinkelse, men hun taenker: Noget er galt. Han bor alene der hvor han blev kastet til af

bilens styrke med delay slowmotion kastet mange meter. Mange ting

gik gennem hans hoved under kastet. Han er faerdig. Lig saa forkastet en brud. Brudt inderst

den vaeg der holdt sammen paa det hele, holdt taget og gulvet. Holdt

sammen. Den vaeg er nu et afsluttet kapitel. Hun er stum med ham i munden den dag, saa

han siger for hende: ”Tag bukserne af.” Hun bliver forvirret over dette.

Hvorefter Jeff løsner livremmen og lader bukserne falde ned om anklerne. Bukserne haenger

om anklerne paa ham indtil han kommer. Bagefter traekker ham

dem op og strammer livremmen ind. Han lignede Jeffrey lige inden orgasmen. Paa deres vej

forbi et bilsammenstød forstaar de hinanden uden flere ord. Det er en

trappe hele livet. Jeg gaar hele tiden højere og højere op ad trinene i frygt for at falde ned.

Fuld af pis – drikker videre – vaegge af tørret lort taler bedre – fuld af

lort. Telefonen ringer. Det er ikke hvad hun siger, men maaden hendes stemme, forvraenget

konsistensløs af chok, er paa, der forstyrrer. To ord haenger ved i

hovedet ”Han” og ”Død”. Jeg holder det ikke ud, holder ikke denne nyhed ud. Men jeg var

klar over det, at man lever til man dør, fødes dør glemmes. Men jeg ved

det er nyt for hende i hendes kjole. Hun maa graede. Det maa hun. Hun skal bare ikke regne

med andet end regn. Den kommer en dag og vasker gaderne rene og

vinden, ja, den suser en avis forblaest naer opløsning: Det er vind og regn, det er liv og død.

Ingen huskes. Hus af perler paa en ensom bakke smidt henkastet kastet løst

saa langt fra byen som muligt. Perlehus perler svedperler under samleje en sommer hvor

heden sløver. Taarn. Taarer. Perletaarer taarnende og saa styre grus ned ad

53


kinder. Grus taler under skoene registreres det paa gaatur. Perlebus med grus i motoren.

Maskinen smuldrer. Paa grund af afstanden et telefonopkald altid rejser

tager jeg beslutningen om at laegge paa med ét stumt ord. For enden, øverst, ad trappen en

dør. Forbi døren. Nej, laast. Søm i tang. Tang bider søm. Saa tang i

vandkanten tang i haanden stepdans henover tang søm i munden til søvnen traeder til fra

vaerdier han mente, nej svaergede til. Paa kontor. Hoved paa kontor. Paa

Han er anklaget for landsforraederi og kraenker dets forfatning, som har bragt ud af, da han

kom til magten i det ublodige kup.

Og »det land i den nye part, som har taget en retssag mod Musharraf. Tirsdag den han

allerede skulle have vaeret indkaldt til afhøring i Parlamentet, medmindre han valgte at traede

tilbage.

I sin tale paa live tv Musharraf sagde, at han altid har handlet i landet og befolkningen er af

interesse. Udover dette er han ikke, afgifter holde vand.

Da den urolige valget i parlamentsvalget i februar, Musharraf, der indtil for nylig var ogsaa

den øverste chef for haeren, kunne se hans magt mindskes.

"Efter valget, ville nationen løsninger af den nye regering. Men det var politikerne ikke er i

stand til a - J'ai terminé vores betaenkning, fordi vi mentent ne pas les uns aux autres. Je mis

à la fin rapport fordi je veux être seul, je ne vais pas les déchets d'autres personnes de

vikarer, hvis en betaenkning er ikke sandt. Je suis aerlige quand je vais i en rapport, en aerlig

je suis quand je faerdiggøre en rapport.

Drame comme Prince Christian blev photographiée sans une Ombre de votre organ pendant

les vacances au Danemark

Kronprinsesse Mary était laend d'être heureux Comme en time Prince Christian en été

photographié cours d'un séjour au Danemark il ya quelques uge.

Kronprinsparret en deres børn blev sur la plage avec la Blokhus venneparret Jørgen en

Malou Skeel.

-- Malou Skeel er monté sur mandag, man spørger sig selv, om voiture ne nous pouvions pas

ne pas da tage hensyn til, Christian var ikke bar. En je l'avais totalement amende med f.eks-a

freelancefotograf Ekstra Bladet.

De tient à l'anonymat Garder pour des raisons de oven forhold til den virkelige.

Fotografen était au travail pour voir en entendre, un peu de temps après la optrinnet en été

rédacteur en chef Henrik Qvortrup i røret.

Qvortrup avait entre temps-prisen taler paa Hoffet.

-- J'ai entendu dire que les photographes et les journalister blev soumis à des pres, og at den

kongelige avait menacé at hvis de fotos blev indført, Federico Mary en s'opposera ne pas à

l'lejlighed à la photo Graasten Slot , Explique Henrik Qvortrup à Ekstra Bladet.

54


Il ne comprends pas toujours le bruit sur les billeder.

-- Il n'y avait rien en eux. J'ai donc téléphoné à hoffets information, Lene Balleby, der talte

med Marie à ce Sujet, j'ai eu l'indtryk, at Marie var helt jusqu'à peu plus que cela.

Qvortrup fik au cours de l'entrevue de savoir que ce serait une seksualisering af Prince

Christian, hvis de var portées.

-- Det var helt klart et spørgsmaal-Marie. Det indtryk, at jeg été à kejtet, c'est que Marie avait

peur que les personnes Mauvaises tort avec les yeux sur la photo. Kan je ne pas gerne minde

mig Pédophilie le mot en été mis en place, mais C'était tout en la peur, en disant Qvortrup, à

Ekstra Bladet fastholder, at billeder er en uskyldig doux.

Lene Balleby bekraefte den ogsaa avait une sur les samtale med fotos Henrik Qvortrup.

-- Il est vrai que kronprinsessen n'a pas à aligner. Elle pensait at de havde trop Intimes (…)

er de trois ans et non pas être skal PRIVES de la possibilité d'être sur la plage. Il serait péché

Forenede Nationer. Kronprinsparret ønsker deres børn puissent s'épanouir comme tous les

autres enfants, explique à Lene Balleby Ekstra Bladet.

Musharraf SE pension comme président

t levere. En personlig vendetta blev lanceret, "sagde Musharraf.

Faerre unge uddannelse

Regeringen vil have flere unge til at uddanne sig. Men udviklingen gaar den forkerte vej.

Andelen af unge, der faar en uddannelse, faldt fra 83 til 80 procent fra 2000 til 2006. Det

viser analysen Anliggender Raadets arbejde.

E 'isaer provinsen drenge og drenge med indvandrerbaggrund der aldrig faar et dokument i

undervisningen.

Uddannelse Bertel Haarder (V) ser den faldende tendens paa grund af arm, hvor unge har

valgt at tage jobbet i stedet for en uddannelse.

"Dette betyder ikke, at vi maa acceptere, og min strategi er, at vi burde have laert af alle unge

til at laese, saa de kan faa en uddannelse efter grundskolen. Og saa bør faldt udefra der har

startet noget igen, har en mentor, saa der ikke lades ude af syne, "siger ministeren for

Newspaq News Agency.

Endelig Haarder bemaerker, at unge aendring uddannelse, maa ikke ryge ud af systemet, men

skal i systemet, før det kan begynde noget nyt.

"Jeg opfordrer Dem til kommunerne. Det er ogsaa vigtigt, at unge ikke

Uddannelsesvejledning bruge styrken af staerk, men under 20 procent, vi taler om her," siger

han.

Danskerne ønsker højere daglig

Arbejdsløsheden højere i en kortere periode. Hvad er ønsket af mere end halvdelen af de

danske medarbejdere, ifølge en meningsmaaling foretaget i Ugebrevet A4.

De 60 procent af de adspurgte mener, at bopael er for lav og dermed giver de fleste af

arbejdstagerne i politisk grønt lys for en gennemgribende reform af dansk-sproget

kassesystem.

55


Arbejdstagere og fagforeningsledere har hidtil ring til gavn og umuliggjort enhver idé om en

omfattende dagpengereform,

hovedkontoret hviler skuffer efter hans haender hele dagen har rodet i dokumenter som en

diktafon paa løse batterier saadan at musikken højt vaekker blandt andet

noget nedskrevet mord paa sig selv ned til det varme. Han tror ikke øjnene og aabner dem

efter kortvarig lukketid andante hør efter fe sjippende i slud mens

sjusket ganske paagaaende (bare et minde) føler sig mindre helt ned i kaelderen hvor hullet

bebos af en gaerdesmutte som Østersøen har gjort barn ud af men i feber fe

først og fremmest ført til møde om lønstigning i hans slipseknude: Han haenger godt over

jorden, fødder pegende nedad. Hans skygge er koldere hvor han bare er

kold. Slipseknude bliver afløst af livrem. ”Jeg levede lykkeligt allerede inden

nervesammenbruddets ende.” Jeg har paa ingen maade en banan oppe i naesen og en

finger i røvhullet. Jeg kunne taelle de penge jeg tjente paa at have en banan oppe i arkivet.

Paa en fredsommelig maade taler jeg hver aften til mig selv om det der

virkelig betyder noget, en Anden. Den Anden maatte gerne lave underlaegning sølv lydligt.

En Anden kunne vaere et hjem. Hun er der og er laererinde for toogtyve

snotindehavere, de hvisker alle paa raekke bagerst om hende, Han lokker sin hund til at

slikke sig med flødeskum om yngre kollega en julefrokost paa laerervaerelset

bringer i hendes net dømt strøm laks med liv udi sprael. Kort bananskrael. Glidende

overførsel af haarde kontanter intravenøst forkert med stiv vinge af

gaering baer. Den stilhed optaendt før udbraendt af stiv som synonym for braek. Forvekslingen

mellem sammensnørede halses gisp og gabende spraekker i gips om

ben. Det kan godt vaere sundt, men han har aldrig samlet graa i hast paa rute. Han kender

ingen ruter. Hvis de lagde sig omkring ham ville han maaske byde dem en

meter eller to. Det gør de ikke. Han gør det ikke. Afviklingen af sanser aenser han heller

ikke, dag for dag: daarlig hørelse forvaerret, naesen triller af, synet er ikke top

56


op i Trille Spids baerer to. Hun baerer to i sit navn, taenker han. Oppe i hende. Som et

enkeltstaaende tilfaelde fra bil til menneske rammer mennesket bilen før aeg,

taenker han, han taenker meget over hvordan han bedst skal formulere sit brev. Det er sent,

for, for han haenger rippet for liv paa en staalsat virkelig maade, Den Anden

indtager hjem liv kone for øjnene af afskedsbrevet paa bordet i stuen, paa bordet alle fire ben

ser sjovt masende ud. Sammen i ét, vaelter om paa siden i sofaen ved

bordet, uhørt sved paa pande. Kakler er langtfra for alle. Kakler for to tre er en krage. Saadan

er det ment understreget af maerker paa hals man ikke lige taler endsige

vasker sig fra. Jeg ved ikke noget om hvad dette hus indeholder. Nøglen ligger underlig

nøgen i min venstre haand. Nogen maa vaere kommet forbi og har lagt den

der hvor min haand var laengst fra at vaere knyttet. Jeg laa der laenge inden min krop

reagerede paa gaven og fødder og ben sammen blev skridt. Jeg fulgte efter uden at

ane hvorhen, jeg ville blive ført. Nøglen passer ind i nøglehullet i husets hoveddør. Jeg laeser

ikke navneskiltet over brevspraekken i frygt for at se mit eget efternavn

57

efter en kvindes fornavn.


III

58


››TIDSFØLGEN ER OPLØST HELT UD I DE

ENKELTE SAETNINGER OG PERSONERNE

ER UDELUKKENDE BESTEMT AF DERES

ØJEBLIKKELIGE PLADS I TEKSTEN‹‹

FORTS.

Nelson var gift. En faderskikkelse traadte til ved ceremonien. Nelson kendte kun sin fars

skygge som laa, slanger ind og slanger ud. Far engang staerk og landmand.

Cancer. Far var søn af Leif Andersen og Karoline Andersen. Far død i en alder af bleg og

haardt medtaget. Faderskikkelsen traadte til omkring farens begravelse,

faderskikkelsen var byens eneste vvs-mand. Han kunne noget med rør. Nelson var sin fars

søn, lignede sin far inden canceren gjorde sit for bleg, og slanger ind og

slanger ud. Kirken stod knejsende i centrum af byen paa en bakke der løftede den lidt over

de naertliggende huse. Nelson giftede sig med Laura, der var datter af

Mikkel L. Marius og hans viv Ebba, pigenavn, L. Marius. Laura var vokset op paa sine

foraeldres gaard, gaarden laa et paent stykke fra byen, men ikke laengere vaek end

skriver A4.

For ansatte, er i første omgang, er risikoen for at gaa rabundus og blive tvunget fra deres hjem, hvis man mister sit job, der

giver dem mulighed for at søge efter en ny dagpengesystem.

I dag kan du faa op til 15.232 amerikanske dollars af dagpenge kvoter for maaneder. For gennemsnitslønmodtageren

svarende til 47 procent af stipendio.tageren svarer det til 47 procent af lønnen.

ge i en kortere periode. Saadan lyder ønsket fra over halvdelen af de danske lønmodtagere ifølge en undersøgelse i

Ugebrevet A4.

60 procent af de adspurgte mener, at dagpengesatsen er for lav, og dermed giver et flertal af lønmodtagerne politikerne

grønt lys til en gennemgribende reform af det danske a-kassesystem.

Lønmodtagere og fagbevaegelse har ellers hidtil slaaet ring om dagpengesystemet og umuliggjort enhver tanke om en

omfattende dagpengereform, skriver A4.

For lønmodtagerne er det først og fremmest risikoen for at gaa rabundus og blive tvunget fra hus og hjem, hvis man mister

sit job, der faar dem til at efterlyse et nyt dagpengesystem.

59


I dag kan man maksimalt faa 15.232 kroner i dagpenge om maaneden. For gennemsnitslønmodtageren svarer det til 47

procent af lønnen.

en rask cykeltur. De, Nelson og Laura, havde kendt hinanden laenge inden de blev smedet

sammen. Man sagde, i byen, at de allerede fra barnsben var ment for

hinanden. Der er et eller andet bag hans hoved og omkring hans tankers øren. Et eller andet

spirer i hans nakke og der var det allerede da han begyndte. Han er

maaske nok en søn af sine vaerker, men hans vaerker er ikke af ham selv, for det der var af

ham selv i hans poesi, det var ikke anbragt der af ham selv, men af denne

livets ubevidste producer der havde beregnet ham til at vaere sin poet og som han ikke selv

havde beregnet. Og produceren har aldrig rigtig kunnet li ham. Orden.

Ordet har sine love. Han følte efter en ekstra gang i sig selv, før skriget gik i pap. Er det

taenkt mere? Det var rent ud sagt pap og den smag pap i munden uden

retning skaber ved et par ekstra tyg. Ebba var gravid. Et vidunderbarn. Den syvende himmel

kom den syvende dag med øjne aabne efter lukket en hel nat. De

havde selvfølgelig vaeret aabne. De kunne taelle 1 2 3 4 5 6 – og til sidst den syvende dag

med den syvende himmel. Det var ogsaa et rygte der spredte sig. Den lokale

købmandsbutik summede og et barn kom og summede sammen med sin summende mor.

Selvfølgelig fulgte køerne al den summen og fluerne summede,

hele byen summede og nogle køer kastede halen frem og tilbage, mulerne var klamme og

snottet drev og en kalv drev i sin egen sø og egentlig graed den. Inderst

inde. Bag mur, rude, gardiner tung røg og derfor. Madame, begyndte. Tak bare lidt maelk,

ikke mere end en sjat, hvis ikke et par draaber kan gøre det. Saa var det nemt,

hvis ikke ekspres derudad: En dreng blev sendt ud i staldene og kom tilbage. Tak. Ebba

havde bagt smaakager. Hvor laenge taenker De dem i byen, Madame? Med det

øverste er en serviet tørrede Madame smaakagers krummer bort fra mundvigene. Efter dette

stillede hun kaffekoppen paa bordet, hvortil hun saa taet som muligt

60


placerede den brugte serviet klos op ad koppen. Sukker, selvfølgelig, der var sukker i en lille

skaal. Skaalen var sat midt paa bordet, men ingen brugte sukker som

Ebba. Efter som Madame rejste den samme dag som hun var kommet brugte man ikke

meget tid paa det. De ventede rotter de ventede paa rotter hvad ikke angaar

andre end de naermeste rotter. Umiddelbart efter visit og kys paa kinder, dem begge, rejste

Madame. Hun var en bil. Men franske biler er ikke hvad de har

vaeret. Japan kunne maaske vaere den endelige destination, men dette braek direkte ind i

Jylland, mere praecist Djursland, kunne vidne om en ubeslutsomhed i

Madame bil som hun bil lig sminket. Hun kom for brylluppets skyld. Det aegte øjeblik hvor

taarer af glaede stimler etager paa kinderne. Faren var for laengst

begravet. Fadderskikkelse og brudens foraeldre og familie og venner havde kastet ris over

brudeparret efter vielsen var endt, og en reception var det sidste stop

inden bryllupsrejsen. Og de havde sparet sammen, solgt og glaede, sorg over at skulle tage

afsked saa tidligt. Det laa der. Landet laa der og sammen satte de sig i

Madame kørte Madame kaert kørte paa vejen og de holdt øje med forsamlingen de lod bag

sig, ved forsamlingshuset hvor receptionen var blevet afholdt, i bak – og

sidespejl. De naaede langt inden familie og venner forsvandt. dzama dzena di li. Det

efterfølgende drama byen holdte taet som spillekort ind til livet, blev voldsommere

og voldsommere summet paa snor med vasketøj døde en flue efter kort liv uden andet end

fredelig, tilbagelagt mødding, i erindringen hvilket liv saadan er det

mange gange bare et haps og den anden kind vendt og siden begravelse fred i jorden og du

er duer paa alle spredte fjer. Jeg. Undskyld ulejligheden.

Jeg kan høre alt gennem vaeggene som var mit hoved en lampeskaerm af rispapir. Jeg har

mit toilet i et maanekrater, jeg fylder munden og tømmer mig i krateret.

Derfor til kernen med lortet. Det er sket før at jeg har trukket bukserne ned om anklerne og

gjort mig klar og pludselig set mig selv, taget mig selv nøgen paa stige

61


hvilket vil sige ladder hvilket vil sige latter nøgen latter nøgen lort. Siger jeg. Jeg kan huske alt

nu og intet er som før. Vaeggene er en tynd hinde om

meningsløsheden, en sløv kniv slaeber sit spor gennem alt – og mit telefonnummer har ikke

aendret sig siden nogen gik forbi ude paa gangen og havde en gang slaebt og

havde gang i noget. Jeg har ikke inviteret nogen, jeg gider ikke opfinde noget, alt har lyd og

intet forgaar i sig selv stille. Telefonen ringer og den stopper med at

ringe. Jeg ved hvem der ringer og hvem der ikke ringer, alt har sin orden, selv ordene folk

prøver at stoppe mig med, ordene stoppes ned i min hals, til jeg

braekker mig; selv det mest aabenlyse svar paa hvorfor dem der ringer ikke skal ringe og dem

der ikke ringer skal ringe ligger i en ringetone paa havets bund i en muslings

mund. Og derfor hører jeg ikke efter. Nogen har sendt mig en bog og jeg har lagt hovedet til

bogen uden den gav nogen lyd fra sig. Jeg har brug for lyd naar jeg

erstatter hovedpuden med en bog. Hovedpuden stinker og jeg har ikke brug for omsorg. Jeg

har brug for et nyt liv paa en ny maane, selv en nymaane kan gøre det

sejlet som segl. Jeg ser alting klart nu: Omkring lampen ved bordet staar et lys som lampen

aldrig vil kunne bortforklare, lyset omkring den pisker som grene behaengt

med en saerlig prins. Han kommer forbi og undskylder flere gange for ulejligheden. Jeg

forstaar ham ikke: Han kunne tale et hvilket som helst sprog, jeg

forstaar ikke hans dansk: Forstaa. Jeg har brug for at vokse op igen i trygge rammer. Forstaa.

Jeg har ikke brug for, at skrive mere, for det som ordene i deres opkald til

mig henviser til, er at alt vil falde mig i ryggen med haardt paa haardt. Ser. Se ikke. Taler. Tal

ikke. Hører. Hør ikke. Lugter. Lugt ikke. Det er nemt nok. Som en

firsporsmotorvej som en firsporsbaandoptager sender mig som rygsøjle kan jeg vaere over

det hele med alle de arme jeg har drømt om gribende mig ud af smil. Hvorfor

ikke? Den maelk stinker slam og min dør er laast. Paa forstyrrelse virker end ikke laas haengt

om hals en rigtig haengelaas haenger. Jeg. Op paa 4. sal. 4. dør paa venstre

62


maelkevej en varm maelk var stor i munden, jeg vil gerne i munden tale med ny mund, det

omstyrtede til forlis kan ligne at ingen vaerdi for andre end talen fra

munden, det regner, har det nogensinde stoppet op og hørt sig selv som jeg hører det, det er

ruden, det er telefonens rod slaaet i jorden jeg ikke anser for andet end

haand ind i den aabne lue paa det. Undskyld. Jeg beklager. Det gav ingen til. Saa hvorfor

fylde sig med det der senere ryger ud igen? Jeg giver ikke kaffen en chance

for overlevelse, myrder drikker myrder i et drag en drage. Saa er vi hjemme igen. Ved

punktet: Hygiejne kan jeg staa stille i vinden og lade mig klaede i den kraft

maagerne heromkring sejler, saah ja, det sejler. Det skred igen. Saa igen alene om at lade

vandet ogsaa i maanen i en uro. Jeg forstaar slaebene af fødder men forstaar ikke

hvorfor fødder paa linoleumsgulv kan larme fem tons tandstikker gennem min

trommehinde.

-

et er som det plejer paa naeb og naebs rand pib mus og andet ustyrligt i tempo dyr syge i øjn.

g vaek allerede jeg kan ikke mand dig op. Stik mig stok og sten kvaest

efter klip og find den lyd som. En fortalte mig forleden om under og oppe i krone traeer paa

kontor med panorama paa alle glas og haeldt blev noget drik og vi drak og

morede os mange steder men Amager blev hvad Amager altid vil vaere sidenhen vi taler jeg

taler. Hvem vil mere end det?

t vaeld af farver paa den naervaerendes mimik det lyder ikke godt. Betragt det som

milieubeskrivelse at alt kribler. Hvem taler? Bliver der skreget fra det øverste. Saa

det godt. To skygger fra to slentrende slet og ret slettet o videre men det betyder noget

centralt for hi og gaar godt ondt i de kaeder løft de kaeder og kød paa den

opblomstrende kjole hun iførte sig paa godt og ondt senere i forkøbet det er sener den gal

med sig er han saa og rod til følge følgeskab af en høj mørk mine der er

noget galt indiansk scattered across the highway messet og naesvis og kom frem i mørket og

kom i møde jeg sidder i møde paa et kontor hvor ingen vaegge findes kun

63


glas og affald. Det kommer saadan og saa noget og langs alleen gror f for den skyld i bedre

vaekst end en tale. Nogen har ridset navne ind i bagsiden nu foran mig saedet

i bussen og det haenger saa udstillet her musaeum og godt vind og sejl paa maage frem o og

det betyder noget med dette og ligner til forveksling en ve og haeveautomat

ind i med kortet hvem taler om hjem og drømme om en rigtig sofa som den fra før noget

flyd man ku det forkert det roman kan du tale, nej gaar ad en vej der senere i

mørket bliver tyndere og tyndere saa til sidst kun dyr kravler ud af sagen og cross og hvad

mere jo kryds paa kontoret denne løber hertil han taler som en abe taler paa

brøl dunk i bryst og fandens til Karl hedde han paa berømt boulevard noget med vaek og

videre og drøm efter noget kaerlighed herfra se paa dem se dem engang gaa

fra den ene ende til anden den anden virkede paa sin vis omtaaget paa den front og den hvad

laver du? skriver alting ned og personen Nelso Gramme paa grab kommer

saa fra busk og maler det vaeld var det før det ligner altid noget før og efter paa den d kay de

drikker den fine vand og hanen med vand løbende kommer velkommen det

skal v det er noget med Arno kom forbi og landede sagde ikke meget de ord dette maa

slettes o kom her nej kom helt taet paa – hvad det forkert løs kost og efter alt

omdømme smidt jeg ved ikke mere noget laant sort paa maden gaar kriblen gennem rislen

og rakket pift paa han klaeder sig af og ligner en nøgen mand og jeg kan lide

det saadan og kors som det lig paa med maekken bagklappen klokken. Det er nyt for mig

med fremadrettet til benet og tale kun paa formodning om sonde alle klokker

salme. Sale paa hovedet og saa efterhaanden finde en drink Nels saa videre og ligner det kan

maaske godt vaere Nelso i rummet ved siden af rummet det vil sige genbo

genhuset paa frimaerker et brev sendt. Hun kan hvis hun vil spise de dovne fisk med en ro

og genbo og videre et forkølet krøbler til stok ligesom alt andet spiseligt fra

der hvor faarene gaar ved fjorden og ligner dem selv ligner dem forbrydelser løs paa gaaden

om evigt liv ved fjorden jeg traenger til noget nyt og ikke rummet som trykt

64


ligner noget nyt rkitektur paa gø videre paa tunge spande lim fra traeet man siger djaevle fra

en anden palme strandet paa planet med palmestrande og mand de byder

sig til paa den fløs kraves dyk i udskaering. En mand er N. paa den side og traeder til side og

afslører alt er forkert det er forkert ved han uden nogen at dele sin viden

med det er saa der. Film paa film i flid krampe o ind med vejret nej intet i vejen vejret vejer

sindssygt medrivende rundt med bladene behøver jeg sige andet. To

forsigtige hove fra dyr paa smat og talk forbi men de forstaar bedre end nogen hvordan man

klarer sig i denne butik fint med det nye i forklaedte frem med ben

begge og le og klik ryk videre hvad. Jo, stok og med følge. Laene sig stiv i hovedet til krykke

det kunne handle om noget vest nok centralt i latteren som udstødt

steder kommer konstant paa daarlig og indelukket celle, ja gaa lad gaa. Gaar du allerede det

er romanens problem altid steder for personerne at gaa i flok mod andet saa

scene location paa plads fortalt flittigt nyd det og smag paa drik og vand fra hanen og en

hane ikke langt fra faarene. Ejendo der var det det eksistentielle varm. Jeg taler

selvfølge og lig falder fra min haand jeg den store fulde i maane og perspektiv dette uden

navn kun personerne der kender til hvornaar slag og det tager lang tid og

laengere hvis deres tanker og udseende: Stor ryg saa de ganske korte arme hvor kjolen tager

en slapper saa korte men øjnene paa hende gnistrer graat i alt sla det

handler for hende om at finde tilbage til matriklen til forvildet gaev gaes graes det kom hun

fra med flint i øjnene. Det var lig den anden Den Anden uden arme kun

brok ord for laegen om bedre tilstande ved varigt forbrug af Petra som en anden historie

draeber sin fe fordi nogen taler ondt om øjet og øjet skuer skyer men synet

vaerre hos hende efter skaeld en paa frakke og frakke kommer saa tilbage i sidste forløsende

saed mangler og røvhul ved ikk hvad det vigtigt for mig hen paa dagen

slaenget i sofaen paa kontoret trukket for godt stund i bedre bede og bedemand Nelly paa

rov. Det personerne og mangel paa dem og ingen decide p

65


allerede alle røde røver paa fem flade madder og hold lige aa i øjnene og kig tilbage de

person venter alle ved bordet indtil én indeni spraenger frem og saa var bord

lagkage og gaester var l og saadan noget maa da betyde en verden klap og jeg havde ikke

ventet andet kan ikke skjule aarerne pibl frem paa kinder undskylder det vaek

bort med den udborede vinds styrke og lar od bygningen vi er højt oppe og alle er taget hjem

da klokken blev fem og kom aldrig igen jo det var hygge og fed efter

alle rettelserne i tøjet og der kom de saa jeg saa dem fra kontoret udsigt lidt sivende i

knaeene og daarlig hoste paa afløb faar dog afløb for det kom om toget i taage lander en

glad og barberet ny og tager imod ved indgangen og fluks i elevator op i drin og mere fest.

Det slag paa tasken dokumenternes dokumentmappe egne herrer kuffert

paa st. raekke af skoler paa skift inden vinter. Midvinter aaret er omme kom du gal af sted og

glemte et virrer paa fanget og skifter og vi røg lige paa kjole raabt robe paa

gaderobe jeg laenges efter en

en det er ikke uden betydning at rids i lak sne paa vredet arm under søvn. Jeg taler

paa. Slet d

tokken dorn kom igen og vaelg side nej slags tak efter men. Det er nu. Det sker.

Det er nu. N

ommer de fra naer og fjern: Én af dem taler svensk og sletter hvert ord fra munden

med busk og saa kommer fruen og taler og stopper og samler traaden op og syr videre paa

sikkerhe hegn omkring ingen ud. Ingen kommer ud har jeg bemaerket og

ved denne tanke tabes en pust paa laante lunger af vind hvilken styrke sikken styrk og ned i

svaelget med drinksene og det ligner noget sluttet omkring saa saadan skal. Han

er kort siges det og jeg saetter min spidse hat paa hans lille aeggehoved saa skal saa skal skal

vaere blød og dun kommer som kaldt det gaelder men tak kontorets udsigt for

mit udseende han er lille med bløde laeber løbet ham i forkøbet af rygte og jeg standser ham

ved indgangen og taler bank med ham og nøjes med tre bank paa hans

66


isse saa. Ingen taler. Ikke hvad jeg havde lovet. Personerne vaek ser de gaar konsekvent mod

nord mod is til drinksene og det glaeder. Mig hvem andre. Noget

mere retning. Bare de daarlige ben og de kommer aldrig paa tvaers mens skraedderen syr paa

et fnug af faeldet gran efter fyrrenes marv og koglerne rasler paa toppen

sidder jeg paa kontoret og se en fax om facaderenovering. Det glaeder mig. Til benene igen

vaerker og stopper blodet ø ist

67


IIII

68


EVENTI

Varmen har vi

Vi har varmen taet sammen

Vi er alle samlet:

Far

Mor

Bror

Farfar

Farmor

Morfar †

Mormor †

Rasmus

Ikke m.m. m.fl.

Alle døre smaekkes op paa vid gab i sorthvid regn

Den sorthvide regn kastes fra balkonen af graa aske

Alle døre holder sammen, er saa naere varmen

Dét maa aldrig holde op

Vi mange, flere end du kan taelle til

Men prøv og du skal fejle ind i det perfekte antal

Flere end mange du kan varme dig paa os

Vi holder sammen

Lad os staa sammen og forvandle

Stjerner og striber

69


Salut skal der til i den lange distance vi maatte overvintre

No more distance running out of hand tic tac

Gør honnør i hi i skjul i dig selv indenfor

Indenfor rimelighedens favn

Du er i haeren nu, søn, indenfor kredsen i centrum af varmen

Du har et navn det er et tal et nummer haaret falder

Varm dig paa os, vaer ikke bange og laenket til fanen

Vaer ikke tik eller tak, men sig tak

Vi har planer om at du skal rejse

Til det inderste hvor døre ikke laengere holder paa dit blod

Siger dit blod skal suges

Siger dit blod skal favne og farve rute 66

70


Stormøde Det lod luften. Ti forsamlede til møde om fremtiden havde lange udsigter

til hjem og hygge med familien. De talte: Lod luften stive vingerne, føden var øverst sat i

en seng dyret bar flot udrettet til ryg, kom og gik gennem krat, vi som to mennesker, jeg

sjattet koppen til min første slurk, det hvide flød og overgav hudfarve og bolig for at

tilfredsstille en søvn, jeg røg dagen over i cigaret, smagen, og jeg lejede et rum til alle mine

begyndelser og faldt i et hul. Var nok ikke med vilje og ud af mig selv, min høne kom over

skrammen fra Amerika, uden at puste avl ud af røven, mit antagelse om kys blandet med

røg, lagde min skjorte over stolen, ud af den vinter den gav med aske og minusgrader,

barberede mig, med gentagelsen af en sang fra barbermaskinen. Den slags minder flyver

som røg som hingste uden fart, gas, ved øjet kom et Amerika. Det var omkring det sted

jeg fandt grunden til hus, skete mere.

– Skum fra synet af en overvundet ild der selvfølgelig havde brand i sig, indtil brandfolk

kom drab men huset stod tomt, følelserne ved antagelsen var ikke uden skarpe bisser,

tanken sagde:

– Du gav det ikke en chance ved jern. Alt var farvel fra dig af, sagde hun.

Aftenen var endnu ikke velkommen.

Jeg sad gemt og tiden rendte. Hvor lang tid sad jeg i kommunen. Men jeg sad ikke i min

kommune. Jeg var andre steder. Lod venstre grab som grav og ud kom graven hos hende,

mit du. Mit du gik rundt om skjorten, fandt at en forklaring mellem to uger der havde

samme start og ende. Kom til det som hegn og tog det som tegn, men kravlede uden

problemer over det. Jeg var kommet et godt stykke i løb forbi et pandekagehus med taget

nogen bed i og andre frøs i, øverst. Det var hørbart, med en nerve af en grav ved øjet,

uden sten: Jeg havde siddet i et komfortabelt drøn over til et diskotek i flere etager.

– Tre fingre.

Det er Hamburg vi har rettet ind. Det siger jeg:

– Det er Hamburg.

Hun kigger med store grønne øjne og lyver om sin alder henne i tre fingre der udgør

etagerne.

Hvilken sikker rede. Ja, det er huset ryggen flotter sig med. Dyret kommer fra et andet

land end Amerika kom oprindelig fra et armeret land.

Armenien armeret. Sikken en velkomst. Og gamle dage med damer foran indkøbsposer

glor vredt over en rød bil. Bivirkninger: du vil føle et prik og nok ikke flere, hvis flere er

du ude af trit med sneglen

71


››HILS MAGGIE OG SIG HUN SKAL KIGGE SIG TILBAGE!‹‹

Lene Balleby bekraefte den ogsaa avait une sur les samtale med fotos Henrik Qvortrup.

-- Il est vrai que kronprinsessen n'a pas à aligner. Elle pensait at de havde trop Intimes (…) er de trois ans et non pas être

skal PRIVES de la possibilité d'être sur la plage. Il serait péché Forenede Nationer. Kronprinsparret ønsker deres børn

puissent s'épanouir comme tous les autres enfants, explique à Lene Balleby Ekstra Bladet.

Musharraf SE pension comme président

t levere. En personlig vendetta blev lanceret, "sagde Musharraf.

Faerre unge uddannelse

Regeringen vil have flere unge til at uddanne sig. Men udviklingen gaar den forkerte vej.

Andelen af unge, der faar en uddannelse, faldt fra 83 til 80 procent fra 2000 til 2006. Det viser analysen Anliggender Raadets

arbejde.

E 'isaer provinsen drenge og drenge med indvandrerbaggrund der aldrig faar et dokument i undervisningen.

Uddannelse Bertel Haarder (V) ser den faldende tendens paa grund af arm, hvor unge har valgt at tage jobbet i stedet for en

uddannelse.

"Dette betyder ikke, at vi maa acceptere, og min strategi er, at vi burde have laert af alle unge til at laese, saa de kan faa en

uddannelse efter grundskolen. Og saa bør faldt udefra der har startet noget igen, har en mentor, saa der ikke lades ude af

syne, "siger ministeren for Newspaq News Agency.

Endelig Haarder bemaerker, at unge aendring uddannelse, maa ikke ryge ud af systemet, men skal i systemet, før det kan

begynde noget nyt.

"Jeg opfordrer Dem til kommunerne. Det er ogsaa vigtigt, at unge ikke Uddannelsesvejledning bruge styrken af staerk, men

under 20 procent, vi taler om her," siger han.

Danskerne ønsker højere daglig

Arbejdsløsheden højere i en kortere periode. Hvad er ønsket af mere end halvdelen af de danske medarbejdere, ifølge en

meningsmaaling foretaget i Ugebrevet A4.

De 60 procent af de adspurgte mener, at bopael er for lav og dermed giver de fleste af arbejdstagerne i politisk grønt lys for

en gennemgribende reform af dansk-sproget kassesystem.

skriver A4.

For ansatte, er i første omgang, er risikoen for at gaa rabundus og blive tvunget fra deres hjem, hvis man mister sit job, der

giver dem mulighed for at søge efter en ny dagpengesystem.

I dag kan du faa op til 15.232 amerikanske dollars af dagpenge kvoter for maaneder. For gennemsnitslønmodtageren

svarende til 47 procent af stipendio.tageren svarer det til 47 procent af lønnen.

ge i en kortere periode. Saadan lyder ønsket fra over halvdelen af de danske lønmodtagere ifølge en undersøgelse i

Ugebrevet A4.

60 procent af de adspurgte mener, at dagpengesatsen er for lav, og dermed giver et flertal af lønmodtagerne politikerne

grønt lys til en gennemgribende reform af det danske a-kassesystem.

Lønmodtagere og fagbevaegelse har ellers hidtil slaaet ring om dagpengesystemet og umuliggjort enhver tanke om en

omfattende dagpengereform, skriver A4.

72


For lønmodtagerne er det først og fremmest risikoen for at gaa rabundus og blive tvunget fra hus og hjem, hvis man mister

sit job, der faar dem til at efterlyse et nyt dagpengesystem.

I dag kan man maksimalt faa 15.232 kroner i dagpenge om maaneden. For gennemsnitslønmodtageren svarer det til 47

procent af lønnen.

Johns laesning af overtraedelsen.

-- Jen kan aldrig sige i en rapport. Men det var hende der sluttede forholdet. Mayer's barnlige

opførsel viser bare, at du har ret. Nu er han opfører sig som et forkaelet barn, men jeg kan

antage, at Jennifer opfører sig som en aegte dame, siger en ven af skuespiller til MSNBC.

Vennen sagde ogsaa, at der var noget galt med Mayer's forbindelser med pressen, mens han

var sammen med Jennifer.

-- Det var for gode venner med en raekke fotografer og bloggers. Han gav deres forslag til,

hvordan, hvor og Jennifer var. Det var kun elsker den opmaerksomhed. Til en begyndelse

Jen kunne ikke forstaa, at det var den maade, som du er tilsluttet. Men hvad var, og hvad er

den art ikke kan taale.

En anden ven af Jennifer siger ogsaa, at pengene var et problem mellem Jennifer og John.

-- Jen var traette af at betale for alting. Der var et edderkoppespind i hans portefølje, da han

aabnede den endelig. Men han elskede at leve som en filmstjerne, da han var med hende. Du

har aldrig sagt noget, men det var klart, at det irriterede hende. frygt for at blive udsat for

som lesbiske ødelagt forholdet, siger ven Courtenays avisen.

Paris Hilton risikerer livet for rockstjerne

18/08/08 11:07

Sharleen Spiteri indrømmer, at truede med at omdanne hotel arvingen død

Ellers ser ud som en meget stille og rolig person. Men Texas-sanger Sharleen Spiteri, 40, som

er i gang med sit første solo album, indrømmer, at naar først truede med at slaa Paris Hilton,

27, til døden.

Dette gør det her i en kommende tv-interview onsdag, Channel 4, som avisen Il Sole fik lov

at se paa forhaand.

Arrangementet skete paa en festival for forfaengelighed Fair i London, siger Sharleen Spiteri.

-- Naar Paris kom straks paa en stol paa vores bord, hvor en af mine venner jakke og hang

tilbage. Naar hun ikke gaa, jeg tog en god slurk min sjus og spyttede er i sindet af her. Jeg har

aldrig indsaa, at jeg havde aabnet portene til helvede.

-- Han sprang paa hovedet til mig og raabte: Cagna!. Jeg var bange, men han raabte tilbage, at

hvis det ikke er flyttet, draebe mig her. Paris graed, med hvem jeg var virkelig, og jeg svarede,

at det kunne vaere endnu højere grad fordi det ville vaere døde snart.

Optrinet blev standset af en raekke sikkerheds-personale, der fjernede Paris Hilton rute.

Madonna fik en Banksy-portraet af fødselsdagen af hendes mand

I kølvandet paa emner af skilsmisse, blev Guy Ritchie, 39, fast besluttet paa at gøre noget

73


saerligt Madonnas 50 fødselsdag lørdag.

News of the World skriver, at direktøren brugt ikke mindre end fem millioner dollars til et

portraet af Madonna udføres her favoritkunstner Banksy.

-- Guy har virkelig følt et pres i forhold til at give dette en god gave. Han ved, hans lidenskab

for kunst og derefter fik den idé at portraettet. Han var sikker paa, at det ville vaere i gave

under sit storm, siger en kilde til avisen.

Ven fortaeller alt om Lohans forhold til Courtenay SEMEL

News of the World afslører, at Samantha Ronson, 31, er ikke den første kvinde Lindsay

Lohans pige.

Før Ronson kom til sporet, var 22 aar, nemlig Lindsay pige med skuespiller Courtenay

SEMEL, 28, som han mødte til en fest i 2006. Det fortaeller en ven af SEMEL.

-- Courtenay var kaeresten til Lindsay laenge før Samantha. Men Lindsays frygt for at blive

eksponeret som en lesbisk ødelagt forholdet, siger ven Courtenays avisen.

Vennen sagde, at Lindsay forsøgte at undertrykke hans glaede for kvinder at vaere sammen

med en masse maend, mens hun Courtenay. Vennen fortaeller dig, at frygten for Lindsays

sin sande seksualitet var grunden til, at han begyndte at tage stoffer.

-- Fra starten, Lindsay var meget forvirret over sine følelser for Courtenay. Det tog en masse

medicin til groped at undertrykke sine seksuelle lyster. Men i sidste ende gav hans sande

følelser. De kyssede og har vaeret forbundet med et hav af festivaler. Det 'maerkeligt, at

ingen opdaget. Begge var en masse koks, naar de var paa veje og toge i hjemmet og gik

sammen vaelte.

I 2007 mødtes Lindsay som Samantha Ronson.

-- Det tidspunkt ikke var fysisk kaerester. Lindsay har endnu en gang pligt at Samantha var

den far, hun aldrig har haft.

Mens Lindsay blev taget til rehabilitering, har modtaget besøg fra baade Courtenay og

Samantha. Lindsay afholdes én gang i begge betaenkninger ved at sende baade piger lyng

SMS-beskeder, naar de ikke var sammen. Courtenay, men vandt første omgang

kaerlighedskampen. I løbet af den maaned, oktober 2007, blev overført til Lindsays hjem i

Beverly Hills, mens Lindsay stadig var anden dato, men op til at daekke hans betaenkning

lesbisk.

-- Courtenay har gjort det rasende. Han saettes i et rum i huset og vred e-mail sendt til

Lindsay, fortaeller hans ven.

Courtenay i december fik nok af alt dette og flyttet. Snart efter, Lindsay pige med Samantha.

-- Courtenay kan stadig ikke forstaa, hvorfor Lindsay vil gerne vaere aaben om hans forhold

til Samantha. Det vil vaere fuldstaendig knust, naar det ser en ramme sammen.

Aniston er stadig tavse om kraenkelse med John, men venner siger, sangeren lyve

Jennifer Aniston naegter at reglen om kraenkelse med John Mayer. Men tag ikke venner her.

Og hvad der ikke genkender Johns laesning af overtraedelsen.

-- Jen kan aldrig sige i en rapport. Men det var hende der sluttede forholdet. Mayer's barnlige

74


opførsel viser bare, at du har ret. Nu er han opfører sig som et forkaelet barn, men jeg kan

antage, at Jennifer opfører sig som en aegte dame, siger en ven af skuespiller til MSNBC.

Vennen sagde ogsaa, at der var noget galt med Mayer's forbindelser med pressen, mens han

var sammen med Jennifer.

-- Det var for gode venner med en raekke fotografer og bloggers. Han gav deres forslag til,

hvordan, hvor og Jennifer var. Det var kun elsker den opmaerksomhed. Til en begyndelse

Jen kunne ikke forstaa, at det var den maade, som du er tilsluttet.

75


SMOKES ON HOLLYDAY

jeg er bange og solen skinner

edderkopperne har ikke ni liv men de er mange

med mange ben

fem gange otte er fyrre og fyrre ben kribler min hud til fryns

godt man bor paa maanen og ikke flygter

asfalt til aske

den gode morgen hold fast i den og ryg

jeg havde faaet job paa plantagen sikket liv og skrid

men det smagte som mange cigaretter paa ferie

var mit job en ferie okay

gik i skoven efter skole og smed en flaske aske

og røg ikke før tyggegummiet var opfundet

jeg braekker mig hvis det ikke

ikke det igen

vil du ringe mig Zebu

og ringe hekse et skaar af skoven med den flagrende aske

hvordan lavede Jorn de fotografier

jeg er kommet langt

solen skinner

vaere fugl vaere fugl med blues lige under en blussende marts’ sol

det lader til at det nemt fra de højder

nemt lort bare trykke af og stige

paa muskel vind

76


ESC

bøger er tunge bøge.

bøge har tunger

som bøger det er forbeholdt kongelige

at køre i aabne kareter

praesidenter i aabne vogne og astronauter

i aabne vogne og konfetti hvilken

fest ikke at vaere her

men her og aldrig sluge den bugtede

skrothandel tunge forbi jern i taenderne

en oprust

oprust en bøg

saa flammerne tyste ser til mens rødderne

for en blegansigt er et hug

men aldrig tyste

se bare sne og sne og atter sne

tromle al vaekst ned.

byg hus og faa lus

77