Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

kr fa Nr.

Omar Marzouk:

– et værdifuldt valg

5. 2012

FRA POLSK BUTIKCHEF

til dansk fejedreng

DEMOKRATIET SPIRER

Til generalforsamling

side 22

KRIFA-ANSATTE

– Vi er her for dig

side 24

FORMANDEN

Favn mangfoldigheden

Jeg er en

hybrid af alle

mulige ting

side 4

side 10

side 31

NYT PROGRAM

SIDE 13-20

FOR SENIORKLUBBER


Kristelig Fagbevægelse

Klokhøjen 4

8200 Aarhus N

Tlf.: 8911 2233 Fax: 7227 7200

www.krifa.dk

Respekt for

KRISTELIG FAGBEVÆGELSE

Formand

Søren Fibiger Olesen

Mobil: 2544 4008

info@

ÅBNINGSTIDER

Mandag 10-16

Tirsdag-fredag 10-14

Ansvarshavende redaktør:

Sekretariatschef Allan Bruhn

redaktion@krifa.dk tlf.: 7227 7007

Abonnement: Henvendelse til lokalafdelingerne.

Kunder hos Kristelig Fagbevægelse og Kristelig A-kasse

modtager Krifa Magasinet. Er der flere kunder i samme

husstand, sendes bladet til den ældste.

Eftertryk kun efter aftale.

Oplag: 195.500

Telefonerne er åbne kl. 7-22

Chatten er åben på

krifa.dk/chat fra kl. 8-16

AFDELING FOR SELVSTÆNDIGE

Klokhøjen 4,8200 Aarhus N 7227 7800

ØVRIGE KUNDETILBUD

KRIFA JURA www.krifajura.dk 7227 7227

KRIFA FORSIKRING www.krifaforsikring.dk 8227 8228

Udkommer fem gange om året.

Krifa Magasinet 5/2012 er udgivet 27. nov.

Næste nummer udkommer 5. februar 2013.

Forside: Omar Marzouk:

Foto: Highlight A/S

Grafisk Design: Highlight A/S

ISSN 1901-5291

Magasinet er trykt på miljøvenligt papir

på et miljøgodkendt trykkeri

forskellighed

Krifas seneste kampagne tog udgangspunkt i en masse tal

om vores gode resultater. Annoncen slår fast, at ”hos os er

det dig, der tæller”.

Du tæller og har værdi for os uanset evner, køn alder og

hudfarve.

Etnisk mangfoldighed

Krifa Magasinets tema er om etnisk mangfoldighed. Mange

af os har kollegaer fra andre lande og kulturer. En dansk

komiker kan sagtens hedde Omar Marzouk og komme

fra Egypten. Du kan læse mere om ham på de næste sider.

På vores temasider kan du møde Minna fra Bagdad og

Tomasz fra Polen, der fortæller om deres integration på det

danske arbejdsmarked.

Nyt seniorprogram

I magasinet kan du også læse om det spændende program,

din seniorklub har planlagt for foråret.

God læselyst.

Allan Bruhn

Ansvarshavende redaktør

KRISTELIG FAGBEVÆGELSES AFDELINGER

BALLERUP ........Energivej 15, 1. 2750 Ballerup ........................... 7227 7238

BORNHOLM .....Store Torv 15A, 1. sal, 3700 Rønne................ 5695 6715

BRØNDBY ......... Sdr. Ringvej 35A, 1, 2605 Brøndby ................... 7227 7353

ESBJERG ............Storegade 33, 6701 Esbjerg ............................ 7513 0822

FYN ......................Hvilehøjvej 23, 5220 Odense SØ .................. 6611 0236

HERNING ..........Poulsgade 8, st. th., 7400 Herning ................ 9722 5700

HILLERØD .........Møllestræde 9, 3400 Hillerød ......................... 4826 7700

HOLBÆK ...........Smedelundsgade 3-5, 1., 4300 Holbæk ........... 5944 4590

KOLDING ..........Merkurvej 21, 6000 Kolding ........................... 7550 3355

NÆSTVED .........Mosevej 12, 4700 Næstved ................................... 5577 0505

RANDERS ..........Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ ............ 8643 6611

ROSKILDE .........Ro’s Torv, Københavnsvej 29-39 , 4000 Roskilde .. 4632 0700

SØNDERJYLLAND....Hærvejen 24,1, 6230 Rødekro .................. 7462 2560

THISTED .............Asylgade 32, 1., 7700 Thisted................................ 9792 1922

AALBORG ..........Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg ......................... 9811 7000

AARHUS .............Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N ................................. 8610 0711


04

09

12

13

24

31

OMAR MARZOUK

- Jeg ville gerne hedde Kasper

for ikke at skille mig sig ud.

UDLÆNDINGE I DANMARK

Voxpop: Vores udfordringer på

de danske arbejdspladser.

FRA IRAK TIL DANMARK

Minna er præget af den danske

kultur og værdier.

PROGRAMMER FOR

SENIORKLUBBER

VI ARBEJDER FOR DIG

Krifa-ansatte har i det daglige

fokus på kunderne.

KRIFA MENER

- Det danske arbejdsmarked er

en del af et stort fællesskab.

ET LEVENDE

MEDLEMSDEMOKRATI

REDAKTIONEN VAR FORBI TIL

GENERALFORSAMLING PÅ FYN

SIDE22


TEMA | ETNISK MANGFOLDIGHED

Han omtaler sig selv som landets første

”perkerkomiker”. Omar Marzouk har de seneste

10 år provokeret med hårde, humoristiske

skudsmål mod både danskere og indvandrere.

den hele

Den halve dansker

4 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012

Om Omar

Omar Marzouk, født i Cairo i 1973. Boet hele sit liv i Danmark.

Fik sin debut på comedy-scenen i 1995, kendt for blandt

andet one-man-showene ”Omskåret” og ”Op på fars Jihad”

og satiriske tv-programmer.


Tekst: Rebekka Torp Boileau, rtb@krifa.dk Foto: Highlight

ETNISK MANGFOLDIGHED | TEMA

Omar Marzouk voksede op hos sin far, Kald mig Kasper

der havde en indvandrerbutik på Israels Som barn begynder det hele ellers med

Plads i København. Hans forældre kom fascination, forklarer Omar.

til Danmark fra Egypten i 60’erne og blev - Jeg ville bare gerne være dansk.

skilt, da Omar var lille. I stedet fik Omar I en lang periode syntes jeg, at jeg

et tæt forhold til sin far, som han hjalp i skulle hedde Kasper, fordi jeg ikke ville

butikken og gik med til fredagsbøn. skille mig ud. I skolen hører man om

- Jeg kender ikke de danske de danske værdier, som ”alle er lige, og

børnesange. Jeg har ikke noget forhold der er ingen forskelle”. Men så bliver

til Kim Larsen og Shubidua. Man har man ramt af virkeligheden og synes,

bare nogle kulturelle huller, når man det hele er en stor løgn. Hvorfor var

har en anden etnisk baggrund. Jeg føler der ikke nogen, der sagde, at der er

mig ikke helt som dansker. Men jeg altså forskel på os?

hører heller ikke hjemme i Egypten. Jeg - Da jeg var yngre, drømte jeg om

er en hybrid af alle mulige ting, siger at få danskerne ud af Danmark, så det

komikeren.

kunne blive et rarere sted at være, siger

han og griner.

Den første racisme

I dag er Omar ikke længere vred.

Indtørret sæd på butikkens facader. Det Med årene har han lært danskerne

var det samme syn, der hver dag i nogle bedre at kende.

måneder mødte Omar og hans far, når - Man kan spejle alle de fordomme,

de om morgenen kom for at åbne deres man har mødt, og se, at de i princippet

butik. På butikkens gitter var der bundet også er hos mine forældre om det

kondomer fast på jerngitteret.

danske samfund. Det er ingen i de to

- Vi vidste bare, at det ville være der lejre, der egentlig kender den andens

hver morgen. Så min far og jeg brugte værdier.

den første time på at tage dragter på Omar mener, at det er en men-

og så stå og vaske sæden af facaderne. neskelig reaktion på det fremmede. Han

Det var første gang i mit liv, jeg tænkte: så et behov for at bygge bro mellem de

” Hvorfor? Hvorfor er I sure på min far? to lejre, og derfor skyder han i sin komik

Han gør vel ikke rigtig noget galt?”,

fortæller Omar, der dengang var 15 år.

med skarpt mod begge lejre.

komiker

Omar Omar mener, at det var racistisk

Fra nørd til komiker

motiveret. motiveret Han er ikke i tvivl om om, at der

Det lå ikke i kortene kortene, at Omar skulle være

er et ”dem og os”. Et skel, han mærkede komiker. Han var opdraget som en han-

i sine ungdomsår.

delsmand med stor ære i at klare sig

- Da jeg begyndte at gå i byen, selv. Som 14-årig åbnede han sammen

gik det op for os, at tre drenge med med sin far en computerbutik i butikkens

indvandrerbaggrund ikke bare kunne gamle lager. Efter et par år overtog

gå i byen, hvor vi ville. Vi måtte have Omar computerbutikken og skulle til at

forskellige strategier. Vi tog i byen med læse til civilingeniør. Men da han skulle

nogen, der var lidt blegere end os, arrangere et show mod racisme, skiftede

eller overbeviste pigen i køen om, at han retning. Som 23-årig fik han sin

vi kunne lege hendes kæreste, indtil vi debut som komiker – dog ikke til sin fars

var kommet forbi dørmanden, husker

Omar tilbage.

begejstring.

(fortsættes næste side)

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 5


TEMA | ETNISK MANGFOLDIGHED

(fortsat fra forrige side)

- Han syntes, det var noget fis. For

ham var det druk, hor, damer og

nemme penge. Ikke noget, man

kunne få en levevej af. I dag har han

det bedre med det.

Omar var den første komiker med

indvandrerbaggrund, hvilket gjorde

ham kendt på rekordtid. En baggrund,

han bruger i flæng.

- I de første mange år var det

kontroversielt, at jeg nævnte ordet

”perker” på scenen. Jeg ville gøre folk

opmærksom på, at der ikke er de helt

store menneskelige forskelle på folk.

Så kom 11. september. En begivenhed

der ændrede Omars comedy.

- Alting kom til at handle meget

om muslimer og frygten for islam. Det

blev mere en politisk kamp for mig,

siger Omar.

6 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012

Lær at leve sammen

En af de vigtigste ting, han har lært af

sin far, er evnen til at tænke selv.

- Når vi hørte en prædiken til

fredagsbøn, så lærte han mig at

analysere: ”Hvad er det egentlig, der

bliver sagt?” fortæller Omar.

Selv er han far til en dreng og pige,

som han håber at give den samme

evne videre til. Han vil ikke være

bange for at tale om for eksempel

religion med dem.

- Religion har givet mig så meget.

Det har givet mig et håb om, at tingene

nok skal gå. Det er ikke nødvendigvis

en tro på den muslimske gud, mine

børn skal have, men en tro på, at en

gud findes, siger Omar Marzouk, som

er vokset op med koranskole og bøn

fem gange om dagen.

Omar på scene

Omar Marzouk står på scenen og siger:

- Så hørte jeg Obama sige, at han har

givet Osama bin Laden en traditionel

muslimsk begravelse. De kastede ham i havet.

Omar laver store øjne og fortsætter:

- Vi arabere er et ørkenfolk. I havet?

Er du klar over, hvor langt vi skal gå?

Publikum griner.

- Og så ind på førstepladsen over

sindssyge terrorister kom også en anden tosse

fra en oliestat: Anders Breivik. En hvid, kristen

mand. Nu skal man ikke være fordomsfuld,

men jeg bliver da lidt nervøs, hvis jeg sidder i

flyveren ved siden af sådan en fjeldabe der.

(Fra Comedy Aid 2011.)

"I en lang periode, syntes jeg, at jeg skulle hedde

Kasper, fordi jeg ikke ville mig skille sig ud."

I dag beder han ikke dagligt, men

det er hans moralske fundament.

Omar vil gerne se et rummeligt

samfund i Danmark, hvor det ikke

ender med at blive to lejre, der kun

ser problemer.

- Det er ligesom i Israel-Palæstinakonflikten.

Det kan vi godt tale om

i 10.000 år, men løsningen er jo helt

basalt, at man bliver nødt til at lære at

leve sammen, siger Omar.

Dårlig integration er der ifølge

ham nok af i Danmark.

- Dårlig integration er, når folk

siger, at vi skal arbejde hen mod et

dansk ideal, som ingen kan finde

ud af at definere. God integration

er at se nogle ressourcer i folk og

tænke, hvordan vi kan udnytte dem

til alles fordel.


Har du

travlt?

Af: Søren Fibiger Olesen, formand for Kristelig Fagbevægelse

Julen nærmer sig, men før julefreden

kan sænke sig, er der mange, der

oplever at have meget travlt. Travlt

med at købe gaver, gå til julefrokoster,

skrive julekort, bage, pynte, købe

juletræ og så videre. Alt sammen

noget, vi forbinder med noget positivt,

men som alligevel kan blive for meget.

Bare for meget

Sådan kan vi også have det med vores

arbejde. Vi kan være glade for det,

men det kan også blive for meget.

Komme til at fylde for meget, så vi

ikke synes, vi har tid til et liv ved siden

af. Være med i så mange opgaver, at

vi ikke kan overskue det eller nå det.

Nogle af dem, der især risikerer at

opleve det her op til jul, er helt sikkert

alle dem, der er butiksansatte. Og med

den nye lukkelov, der giver alle for-

retninger mulighed for at have søndagsåbent,

som de vil, kan det blive et

mere permanent problem for dem.

Alle har travlt

Men frem for at gøre travlhed til et

særligt problem for butiksansatte, er

det snarere sådan, at travlhed er et

særligt problem for os danskere som

helhed. Der er jo en grund til, at stress

bliver kaldt vor tids folkesygdom.

Men hvad er grunden egentlig? Hvor

meget er det arbejdets skyld, og hvor

meget skyldes, at vi presser mere ind

i vores liv, end der er plads til?

Altid arbejde, aldrig fri

I industrisamfundet har der været

meget fokus på det fysiske arbejdsmiljø.

Men i videnssamfundet har mange et

arbejde med flekstid og mulighed for

synspu n kt

kr fa

at arbejde hjemmefra. Det er ikke så

enkelt at sige, hvornår man har fri, eller

hvornår en opgave er løst godt nok.

Det skal man lære at tackle, og

det vil vi som fagforening give hjælp

til at tackle. Blandt andet derfor har

vi ansat jobtrivselskonsulenter, du

kan ringe til.

Tag en timeout

Efter jul kommer nytår, hvor der

er tradition for nytårsforsætter. Har

du for travlt, vil jeg foreslå, at du

tager en timeout og finder ud af

hvorfor – hvad skyldes, at du har

for meget på programmet, og hvad

skyldes dine arbejdsforhold. Og at

du lægger en plan for at komme

ud af travlheden. I det omfang den

skyldes forhold ved dit arbejde, står

vi til din rådighed.

"Efter jul kommer nytår, hvor der er tradition for

nytårsforsætter. Har du for travlt, vil jeg foreslå, at

du tager en timeout og finder ud af hvorfor"

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 7


TEMA | ETNISK MANGFOLDIGHED

Farverig mangfoldighed

på arbejdsmarkedet

Der er kommet flere etniske nuancer på det danske arbejdsmarked gennem de seneste 30-40

år. Fra de første gæstearbejdere i slutningen af 60’erne til flygtninge og indvandrere i dag.

Tekst: Lars Stig Maden, lsm@krifa.dk

Betingelserne, mennesker er kommet

til Danmark på, har været forskellige

gennem årene. Frederik Thuesen

er forsker ved SFI, Det Nationale

Forskningscenter for Velfærd. Her

arbejder han i afdelingen for

beskæftigelse og integration.

- Tilbage i slutningen af 60’erne

og til der i 70’erne kom et stop for

indvandring, var det typisk lavt

uddannet arbejdskraft fra Tyrkiet,

Pakistan og det tidligere Jugoslavien,

der kom til Danmark.

Op gennem 80’erne og 90’erne

kom der en del flygtninge, der havde

et meget varieret uddannelsesniveau.

- Selvom nogle var højtuddannede,

var det svært at komme ind på det

danske arbejdsmarked, når de have

en ikke vestlig uddannelse. Mange af

dem fik derfor ofte fte ufaglærte job - hvis

de fik et job, forklarer klarer Frederik Thuesen.

Gennem kriser ser og opsving

I slutningen af 1990’erne skete der et

økonomisk opsving. sving. Det gjorde det

nemmere at indsluse ndsluse flygtninge og

indvandrere på å arbejdsmarkedet.

Arbejdsløsheden en var, da den var

lavest, nede på 1,6 procent.

- Fra omkring g 1997 og frem

til 2007 øges s beskæftigelbeskæftigelsesgraden

for flygtninge og

indvandrere med ikke vestlig vestlig

baggrund med næsten 20 procentpoint.

Der var en bragende

højkonjunktur, og arbejdsmarkedet

tog virkelig mangfoldigheden ngfoldigheden til sig.

Siden 2000 har arbejdsgiverne

haft en større re opmærksom opmærksom på

de højtuddannede nnede indvandrere.

Arbejdsgiverne gjorde opmærksom

på, at der var mangel angel på fx ingeniører,

8 KRIFA MAGASINET NOVEMBER ER R 2012 20 201 20 20012 it-folk og inden for biotek-branchen.

- Politikerne åbnede gennem

forskellige ordninger gradvist op

for højtuddannede indvandrer. Men

det er også de grupper, der har haft

det sværest under finanskrisen. Der

er nu færre job, og der bliver set

mere kritisk på, hvad ansøgerne kan.

Særligt i en krisesituation er der en

tendens til, at arbejdsgiverne satser

på det sikre, nemlig dansk uddannet

arbejdskraft, mener forskeren.

Fremtiden etniske

mangfoldighed

Ifølge Frederik Thuesen er flere og

flere danske virksomheder de senere

år blevet opmærksom på, at mangfoldighed

kan være en styrke.

- Tag for eksempel et supermarked

i i Ishøj. Er der en bred etnisk mangfoldighed

blandt kunderne, er det

også en fordel, at der er det blandt

medarbejderne. For mennesker med

samme etniske baggrund kan ofte

tale bedre sammen.

- Har en virksomhed kunder

i udlandet, kan det også være en

fordel, at man har medarbejdere

med fx russisk, polsk eller

rumænsk baggrund, som forstår de

pågældende landes kultur, kan skrive

til myndigheder, kommunikere med

underleverandører og kunder.

- Vi vil også stadig have brug for

højtuddannede indvandrere inden

for uddannelser, som man ikke kan

tage i Danmark. Fx fly-ingeniører til

vindmølleindustrien. Netop inden for

ingeniørvidenskaben går udviklingen

stærkt, og den bliver så specialiseret,

at vi ikke kan uddanne alle typer af

ingeniører i Danmark.


Svært sprog og

dejlige rundstykker

Vi har spurgt Krifas mangfoldige kundeflok om, hvordan

det er at være udlænding på det danske arbejdsmarked

Tekst: Rebekka Torp Boileau, rtb@krifa.dk, og Trine Boiskov Hansen, trb@krifa.dk.

Hvordan er det at arbejde sammen med danskere?

Rengøringsassistent Ola Thøgersen fra Polen

- Det er godt, fordi danskerne er meget venlige. Folk

siger ”hej” og ”godmorgen”, selvom jeg ikke kender dem

personligt. De behandler mig altid med respekt, selvom

jeg blot gør rent – og de er gode til at sige tak!

Front Desk-medarbejder Lia Choi Nielsen fra Sydkorea

- Jeg har gode kollegaer, som har hjulpet mig meget.

Det var hårdt i begyndelsen, fordi man selv skal tage

initiativ. Danskerne har en meget selvstændig arbejdsstil

i forhold til, hvordan det er i Sydkorea, så det skulle jeg

lige vænne mig til.

Hvilke udfordringer har du oplevet på det danske arbejdsmarked?

Fabriksmedarbejder Inga Lapinskaité fra Lithauen

- For alle udlændinge er den største udfordring sproget.

Specielt hvis du gerne vil have et bedre job. Jeg er

den eneste udlænding på min arbejdsplads, men mine

kolleger har hjulpet mig meget med sproget.

Projektleder Harm Jan Kjær Feijler fra Holland

- Ens uddannelse er en udfordring. Den bliver ikke altid

anerkendt i Danmark og er svær at få godkendt til videreuddannelse.

Derfor kan man være nødt til at gå lidt

andre veje end det, man har læst til.

Hvad er det bedste ved det danske arbejdsmarked?

Buschauffør Baboucarr Jatta fra Gambia

- Det er godt, at det danske samfund er indrettet, så der

er mulighed for at få hjælp til at finde job og lære dansk,

når man kommer som ny. Her er mulighed for personlig

udvikling.

Chauffør Ion Lahmatov fra Rumænien

- Det er fantastisk, at når klokken er ni på arbejdet, så er

der kaffe og rundstykker. Jeg kan virkelig godt lide den

danske tradition, rundstykker!

ETNISK MANGFOLDIGHED | TEMA

Iransk baggrund

giver plusser

Tekst: Trine Boiskov Hansen, trb@krifa.dk

Telefonen ringer i Krifas kundecenter,

stemmen i den anden ende taler engelsk

med et iransk islæt. 25-årige Shahab

Milani genkender straks accenten. Da

kunden fortæller, han er fra Iran, griber

Shahab chancen og siger på farsi:

- Vi kan desværre ikke melde folk fra

Iran ind.

Der bliver helt stille i den anden ende.

På deres fælles modersmål forklarer

Shahab, at det selvfølgelig er for sjov. Det

bliver en festlig og anderledes samtale.

For den iranske studerende er fagforening

og a-kasse sort snak, han har

hørt om det på sit studium og vil gerne

vide, hvad Krifa er for noget. Shahab

Milani får gjort den studerende klogere

på, hvilke fordele der er ved at være med i

en fagforening og a-kasse.

Møder udlændinge i øjenhøjde

- Jeg har en stor fordel, når jeg skal

snakke med kunder med en anden

etnisk baggrund end dansk. Jeg kan lave

accenten om, og så er jeg allerede i mål.

Jeg kan møde udlændinge i øjenhøjde,

fortæller Shahab Milani.

Han kom til Danmark som fireårig,

og hans baggrund giver ham en unik

forståelse for, hvilke sprogbarrierer og

spørgsmål der er, når man er ny på det

danske arbejdsmarked.

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 9


TEMA | ETNISK MANGFOLDIGHED

Polsk familie:

- Vi vil ikke være ubudne gæster

Polske Tomasz Rozanski og hans lille familie beskriver sig selv som andenrangs-borgere

i Danmark. Alligevel har de fundet familielykken i det danske samfund.

Tekst og foto: Rebekka Torp Boileau, rtb@krifa.dk

For tre år siden pakkede 31-årige

Tomasz Rozanski fra Stetin i Polen

sin taske, kyssede sin kone og søn

farvel og tog til Danmark i håb om at

finde arbejde.

- Mit første danske eventyr bestod

i at gøre skibe rene. 10 timer om

dagen, 60 kr. i timen og uden nogen

kontrakt. For mig var det en god løn,

fortæller Tomasz, der er uddannet

"Nogle hader polakker. De siger, at vi

tager danskernes arbejde. Jeg har ikke

lyst til at være danskernes konkurrent"

tandtekniker, men aldrig fandt

arbejde som det i Polen.

Efter fire uger var jobbet slut,

og Tomasz kunne vende hjem - en

erfaring rigere.

- Jeg fandt ud af, at jeg havde været

meget naiv. Jeg talte med flere af mine

danske kolleger og fandt ud af, at jeg

var blevet udnyttet, siger han.

Travl butikschef

Før Tomasz tog til Danmark

arbejdede han som butikschef i et

supermarked. Her havde han en

arbejdsdag på cirka 14 timer med

en månedsløn på 6000 kr.

Hans kone, Agnieszka Kloch,

måtte afbryde sit arkitektstudie, da

deres søn Jan kom til verden. Det var

ikke muligt at få plads til ham i en

offentlig institution.

10 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012

- Jeg så aldrig min familie. Arbejdet

var ved at tage mit liv, siger Tomasz.

Selvom en rejse til Danmark ville

betyde, at han ville se sin familie

endnu mindre, tog han af sted i håb

om at skabe en bedre økonomisk

situation for dem.

- I Polen var vi altid bekymrede over,

om vi kunne få pengene til at række

hele måneden.

Det var en kamp.

Vi havde ikke

nogen fremtidsmuligheder

der, fortæller

Tomasz.

Truet avisbud

Efter et par måneder i Polen tog

Tomasz tilbage til Danmark til et job

som avisbud i Haderslev.

- Jeg fik 96 kr. i timen plus nattillæg.

Fra kl. 1 om natten til 10 om morgenen

delte jeg aviser ud. Jeg var glad for

at arbejde, men arbejdspresset steg,

uden lønnen fulgte med, fortæller han.

Samtidig truede hans arbejdsgiver

med fyring, når Tomasz var syg. I

sidste ende ville arbejdsgiveren ikke

udbetale feriepenge, og Tomasz fik

brug for juridisk hjælp fra Kristelig

Fagbevægelse. Efter et år og

ni måneder med natarbejde og en

voksende utilfredshed med sin chef,

sagde han op.

Gæstearbejder

- Nogle hader polakker. De siger,

at vi tager danskernes arbejde. Jeg

Polske Tomasz kom alene til

Danmark for at finde arbejde. Han

var lykkelig, da familien blev samlet

i Hobro efter to års adskillelse.

har ikke lyst til at være danskernes

konkurrent, siger Tomasz.

- Min familie og jeg vil ikke være

ubudne gæster. Vi kalder os selv

andenrangs-borgere, fordi vi tager de

job, som danskerne ikke selv vil have.

Men vi er glade her og vil gerne blive,

siger han.

Tomasz savnede sin kone og søn

meget, men da Agnieszka hverken talte

dansk eller engelsk, ville det være svært

for hende at få arbejde i Danmark. Efter

Haderslev flyttede Tomasz til Hobro, og

der fulgte Agnieszka og sønnen Jan

med fra Polen.

- Jeg var ufatteligt glad, da vi blev

samlet i Danmark. Agnieszka har fået

et job som avisbud, og hun er i gang

med at lære dansk, fortæller Tomasz.

Fejedreng i Hobro

I Hobro fik Tomasz en tre månederskontrakt

på et stålværk i Hobro, hvor

han skulle køre gaffeltruck.

- Men jeg blev meget overrasket

den første dag, for jeg fik bare stukket

en kost i hånden. I to uger lavede jeg

ikke andet end at feje hallen. Derefter

fik jeg et større ansvar, fortæller Tomasz.

Sammen med en kollega skulle

Tomasz køre elementer væk med gaffeltruck,

og som tiden gik, blev hans

kontrakt forlænget igen og igen.

- Jeg var taknemlig for, at min

chef blev ved med at forlænge min

kontrakt. Selv i juletiden, hvor andre

holdt fri, fik jeg lov til at gå på arbejde

alene. Jeg fejede og tog skrald ud,

fortæller Tomasz.


Men efter at have arbejdet der

over et år endte hans kontrakt. Nu er

han jobsøgende og håber på snart at

finde et nyt arbejde.

Danske drømme

I en lejlighed i Hobro sludrer fireårige

Jan på en blanding af polsk og dansk.

Hans forældre smiler uden helt at

forstå ham. Sproget er hele familiens

store udfordring.

- Det hårdeste er, at jeg ikke forstår,

hvad folk siger, fortæller Agnieszka,

der ud over sit job som avisbud

forsøger at finde tid til at lære dansk.

Bortset fra sprogbarrierer er

familien fuld af begejstring over

livet i Danmark.

- Vi kan ikke sige noget skidt om

Danmark. Jeres systemer er gode, og

her er fredeligt og sikkert. Det er perfekt

for vores familieliv, siger Tomasz.

Familien håber, at deres fremtid

kommer til at ligge i Danmark.

- Vi drømmer om at kunne spare

op til et lille hus. Ikke et dyrt hus, men

ét, der måske skal sættes i stand, siger

Tomasz, mens Agnieszka supplerer:

- Jeg drømmer om, at min familie

vil føle sig økonomisk tryg, at jeg

lærer dansk og tager en uddannelse,

siger hun.

"Jeg fandt ud af, at jeg havde været meget

naiv. Jeg talte med flere af mine danske

kolleger og fandt ud af, at jeg var blevet udnyttet"

ETNISK MANGFOLDIGHED | TEMA

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 11


TEMA | ETNISK MANGFOLDIGHED

Barn i Bagdad

– ung i Danmark

Minna arbejder koncentreret, når hun omhyggeligt skærer små tynde

vævsprøver ud. De færreste kan se, at hun trådte sine barnesko i Bagdad

Tekst og foto: Lars Stig Madsen, lsm@krifa.dk

Minna Hanna Rønved er bioanalytiker

på Patologisk Afdeling på

Regionshospitalet i Randers. I laboratoriet

skærer hun blandt andet de

vævsprøver ud, som lægerne bruger

til at bestemme, hvilken sygdom en

patient kan have. Og jobbet, det er

lige det rette for 26-årige Minna, der

blev uddannet i sommeren 2010.

Præget af Danmark

Minna er født i Bagdad og kom

allerede som 12-årig til Danmark

sammen med sin mor og bror. Hun

havde mistet sin far, da hun var seks år.

- Irak var et meget utrygt land at

være i. Og alle fra min mors familie

var flygtet. Som enhver anden mor

ønskede hun at give min bror og

mig en god fremtid. Og det blev

i Danmark, fortæller Minna, der

kommer fra en kristen katolsk familie.

- Jeg var meget ung, da jeg

kom til Danmark og havde på det

tidspunkt ikke fundet mine værdier

og holdninger. Derfor er jeg meget

præget af den danske kultur og de

miljøer, jeg har været i. At jeg i dag

føler mig godt integreret, har ikke

noget med min religion og tro at

gøre. Jeg kender mange muslimer

fra min uddannelse, der er lige så

velintegrerede.

Uddannelse og socialt liv

Alle fra Minnas familie var højtuddannede

i Irak. Og både Minna og

hendes bror lærte at tale og skrive

engelsk på en sommerskole.

- Jeg har altid haft let ved sprog.

Derfor gik jeg kun få måneder i den

danske modtagerklasse, før jeg blev

flyttet over i en almindelig dansk

klasse. Jeg var ikke bange for at snakke,

12 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012

selvom jeg måske ikke lige satte

ordene rigtigt sammen til at begynde

med. Man lærer jo af sine fejl.

Minna har altid følt sig godt og

fordomsfrit modtaget af alle, hun har

mødt i Danmark.

- I folkeskolen tog de andre elever

godt imod mig. Jeg har altid været

socialt anlagt, så jeg tog hurtigt del i

klassens sociale liv.

At Minna blev bioanalytiker

skyldes hendes interesse for at

arbejde inden for sundhedsvæsenet.

Samtidig er der tradition i hendes

familie for, at man uddanner sig.

- Vi har en del professioner og

erhverv i vores familie. Vi ser det

som vigtigt at få en uddannelse, der

kan være et solidt fundament frem

i livet, fortæller Minna, der er dansk

gift med Laurents.

At Minna blev bioanalytiker skyldes

hendes interesse for at arbejde inden for

sundhedsvæsenet. Samtidig er der tradition i

hendes familie for, at man uddanner sig.

Arrangeret ægteskab

Minna smiler, mens hun varmt

fortæller om sin mand.

- Man kan næsten sige, at

vores ægteskab var arrangeret. Vi

kendte min svigerfamilie, der var

besøgsfamilie for flygtninge og fra

den kirke, vi kom i. Og her var min

mor og min svigerforældre meget

optaget af at arrangere, at Laurents

og jeg kunne mødes. Det gjorde vi

til min brors bryllup, hvor Laurents

og hans forældre var med. De jokede

med, at jeg da skulle giftes med

deres søn. Men han var ikke lige

min drømmemand - i begyndelsen.

Senere skrev vi noget sammen og ja,

i dag, tre år senere, er vi gift. Ikke af

tvang, men fordi vi elsker hinanden,

kommer det fra Minna med et varmt

blik i de brune øje


SENIORKLUBBER

Program forår 2012

Kristelig Fagbevægelse har seniorklubber flere steder i landet. Her kan du mødes med

mennesker, som er i samme livsfase som dig, til inspirerende arrangementer i godt selskab.

På de næste otte sider er der en oversigt over forårets programmer i alle klubber. Find din

lokale klub og se, om det er noget for dig!

På krifa.dk under de enkelte afdelinger kan du se mere udførlige programmer

for de enkelte seniorklubber.

Vi ønsker alle seniorer en glædelig jul og et godt nytår.

FREDERIKSSUND SENIORKLUB

Bowling

Tirsdag den 15. januar kl. 10. 0.45 45.

Vi mød ødes es i Ste tenl nløs øse Bowlingcenter kl. 10.45, hvor vi bowler i en

ti time me me. He Here re reft ft fter er spi pi p se ser r vi fro roko ko kost st st. Dr D ik i ke kevare rer r fo f r eg egen e regni ning ng.

St S ed e : St Sten enlø lø løse se sece ce cent nt nter er e 112 12 12, , 36 3660 60 Ste te tenl nl nløs øs øse. e. e

Pr Pris is is: : 10 100 0 kr k . Gæ Gæst ster er: : 12 120 0 kr kr.

Fo Fore re redr dr d ag ag: : Når år å syn yn ynet et e svi vigt gter er

Fr Fred ed edag ag a den en 22. 2. 2 feb eb e ru ruar ar a kl. l. 10. 0.

Vi V mød ød ø es e på å Øl Ølst st styk yk ykke ke Bib ib ibli li liot ot otek ek e , hv hvor or Sus usan anne ne Ander e sen vi v l

fo f rtæl æ le om gr g å st stær ær ær, , gr grøn øn stæ tæ tær r og dia ia iabe be b te tess-fo

fo fora rand nd ndri ring nger e . Vi får år

et sty ty tykk kk k e sm smør ør ø re rebr br brød ød eft ft fter er for or o ed e ra rage ge get. t. t

St S ed: Øs Ø te terv rv rvej ej 1A, A, 365 65 650 0 Øl Ølst st styk yk ykke ke k .

Pris: 25 kr. r Gæs æs æ te t r: 30 0 kr kr.

Sto to torm rm r P. . Mu Muse se seet et e

To Tors rs r da dag de d n 21 2 . ma mart rt rts s kl kl. 9. 9 45 4 .

Vi mød ød ødes es i S -t -tog t og oget et ets s fo forr rr rres es e te vog og o n, afg fg fgan ang g Fr F ed eder er erik ik ikss ss s un und d kl kl. .

9. 9.50 50 50, , og kør ør ø er e til il Fre re r de deri ri riks ks ksbe be b rg sta ta tati ti tion on on. Ru Rund nd ndvi vi v sn snin in inge ge gen n kl kl.1 .1 .11

bl bliv iv iver er e en n in intr tr trod od o uk ukti ti t on o til il Sto to torm rm P. og mus us usee ee eet, t, sam amt t en e int nt ntro rodu du dukk

ti t on o til il mus us usee ee eets ts sær ær æ ud udst st stil il i li ling ng ng.

Sted: Fr Fred ed eder erik iksb sb sber er e g Ru Rund nd ndde de del, l, l 200 000 0 Fr Fred eder derik

iksb sber erg. g.

Pr P is 50 kr k . Gæ Gæst st ster er 60 0 kr kr.

He Herl rluf uf ufsh shol o m Kos Kostsko

ko k le

To Tors rsda dag de d n 18 18. ap a ri r l kl kl. . 8. 8.15 15 15.

Vi mød ød ødes es e ved ed e Øls ls l ty tykk kk kke e st stat at atio io ion, n, bus us usho ho hold ld ldep ep epla la lads ds d en en. . He H rf rfra kør ør ører er vi i ti til l

He Herl rl rluf uf ufsh sh shol ol olm m Ko Kost st stsk sk skol ol ole, e, hvo vo vor r vi får år vi i en gui ui u de det t ru r nd ndvi vi visn sn snin in ing g kl kl.1 .1 .10 0 i

ki k rk r en og på sko ko kole le len. n. Der er eref efte te ter r sp spis iser er vi en san an andw dw dwic ic ich h i ha have ve ven. n.

St S ed ed: : He Herl rl rluf uf ufsh sh s ol olm m Al Allé lé 170 70 70, 47 4700 00 Næs æs æstv tv tved ed ed.

Pr P is is: 30 3 kr. r. Gæs æs æste te ter: r: 40 0 kr k . + 40 kr. r til il cha ha hauff uff uffør øren en en.

Mølleåen

Onsdag den 22. maj kl.10.30.

Vi mødes ved Ølstykke Station og kører til Lyngby, hvorfra vi

kl. 12 1 sejle ler ti t l Freder e iksdal og retur. Derefter finder vi et smukt

st sted ed og g spiser e fro roko kost.

St Sted: : So Sorg rgenfr friv ivej ej 23, 280 800 Ly Lyngby.

Pr Pris is: : 50 kr. Gæs æste t r: 60 kr kr. + 30 kr. r til cha h ufføren e .

Pe Peta ta tanq nq nque ue

Ma Mand nd n ag den 10. 0. juni kl k . 10.

Vi mød ød ødes es på å Gr Græs æs æ te tedg dgår ård og spi pill ller er pet etan a qu q e. Vi me medbringer

se selv lv mad ad til gri r ll og drikke ke + kop, de dess sserttal a lerken og tesk ske til

de den n ef efte t rfølgende kaffe ffe og kage.

St Sted ed e : Ud U lejr jrev ev evej ej 13 3 B, 3650 0 Øl Ø stykke.

Pr P is is: : 15 kr. Gæste te ter: 25 5 kr k .

Ti T lm lmel el eldi di ding ng

Ti Tilm lm lmel el eldi di ding ng og ev e t. t afb fb fbud ud u ska kal l sk ske e ti til In Inge ger r Cl Clem emme mens nsen en sen enes est

to uge ge g r fø før r ar arra ra rang ng n em e en ente te tet. t Ing nger er Cle lemm mmense sen, n, Bel elli lisv svej 9,

36 3650 Ølstykk k e, e tlf lf. 4717 17 1 690 906 / 41 4118 18 0501, 1 mail: icdc@live.dk


FYNS SENIORKLUB

Nytårsfest/ t jubilæumsfest

Lø Lørdag ag den en 12. 2. jan anua uar Kl Kl. 12 12.3 .30 ti til ca ca.18. 8

Vi ønske ker r hinanden god od odt ny nytå tå t r og til il illy ly lykk kk kke me med ju jubi b læet.

Vi byd y er på å frokost, fæl æl ælle less ssan ang, g, levende mus u ik og forskellige

inds dslag og und nd nder erho ho hold ld l ning n . Al Alle le er r ve velk lkomne.

Sted: Se Seni niorhus Odense se, To Told ldbo bodg dgad a e 5-7, 500 00 0 0 Odense C.

Pris: 125 kr kr. . Gæ Gæst ster e : 150 kr k . Ti Tilmel eldi ding ng senest den 2. 2 januar.

Martin Luthers liv iv

Mand ndag ag den en 25. februar ar kl. l. 19. 9.30 30.

Foredrag ag om m Ma Mart rtin in Luthers liv iv og virke ved Erik Bertelsen,

Thorsø, ma mang ngeå eårig medarbejder i Kr Krif ifa. Kickstart til 500 års

jubilæet 2017, 7, samt orientering om mulighed for busrejse

”I Luthers fodspor or”.

St S ed: Krifa Fyns n afdel el e in ings gs gsko kont ntor or, , Hv Hvil ileh ehøj øjve vej 23 23, , 52 5220 20

Od Oden ense se SØ. Ø

Pris: 30 kr. Gæster: 50 kr. for foredrag, ka kaffe ff /te og kag age. e.

Virksomhedsbesøg

Onsd sdag ag den 20. marts kl. 14. 4. 4

Vi besøger to meget forskellige gart rt rtne ne neri ri rier med samme m

adresse. Ex-Plant A/S (C (Car arst sten Let eth) h , fo forædlings gsvirk r so somh mh mhed ed

med speciale i frøprodukti t on og Offer Mad adse sen A/ A/S (T (Tho ho homa ma mas

Offer) prod oduk ukti tion on og ha hand nd ndel el e sg sgar artn tner eri. Vi afslutter besøget

med kaffe i gartnerie i ts kan anti tine ne.

Mødested: Ex-Plant A/S og Offer Madsen A/S, Odens nsev ev ej ejj

32, 5620 Glamsbjerg. Parkering ved Offer. Evt. ønske om

sa samk mkør ørse sel gi giv be besk sked ed ved tilmelding.

Pris: 30 kr. Gæs æ ter: 45 kr. Max. 25 deltagere.

Herregårdt d ur

To Tors rsdag de d n 23. maj kl. 14.

Tur r i parken ved Dal a lund Slot, hvor vi drikker e eftermi midd ddag ag a s-

HERNING SENIORKLUB

Der er håb – et levende håb åb!

Torsdag den 3. januar kl. 14-16. 6

Past stor or Mog o ens Sv S endsen fortæll ller om ar arbe bejd jdet et, , so som ha h n og

ha hans ns kon on one e st s år i bla la l nd ndt t me m nn n eske ker, r der e lev ever er i sto tor r nø nød. d.

St S ed ed: Mø Møde delo loka ka k le let t i kæ kælder eren en hos os Kri rifa fa, , Po Poul ulsg sgad ade e 8, 740 400 0

Herning. g

Kir irke kens ns n Kor K or o sh shær ær

To Tors rs rsda da dag de den 7. feb eb ebru ru ruar ar kl. l. l 14- 4- 4 16 16. .

Ko Kors rs r hæ hærs rsle lede der r Ve Vern rner er Mad adse sen fo f rt rtæl æl-

le l r om org rg rgan an anis isat at atio io ione ne nens ns arb rbej ej e de i Her er erni ning ng ng.

Sted ed: Mø Møde de delo loka kale let t i kæ k ld lder er eren en e hos os o Kri ri rifa fa f , Po Poul ulsg sgad ade e 8, 740 40 400 0

He Hern rnin ing. g. g

Stj tjer erne nehi himl ml m en e s vi vidn dnes esby byrd rd r

To Tors rsda da dag de den 7. mar arts ts kl. l. 14- 4-16 16 16.

Pa P st stor or Har artv tvig ig Wag agne ner fo fort rtæl æ le l r om sin in sto tore re hob obby bby:

: Pl Plan anet eter erne ne.

Sted: Mø Møde delo lokalet i kæ k lderen hos os Krifa, Po P ul u sgad ade e 8, 8 7400

He Herning.

kaffe. . Dereft fter er tur ur til il par arke ken ve ved Ho Hoffm ffman anns nsga gave, hv h or o vi

skal k se Kartoffelmuse s et. Sids d t på eftermiddagen slutter vi

af med smørrebrød i Østparken 62, Hasmark. Vi mødes ved

Dallund Slot, Dallundvej 63, 5471 Søndersø.

Evt. ønske om samkørsel giv besked ved tilmelding.

Pr Pris is: 40 kr. r Gæste ter: 60 kr. Tilmelding senest 20. maj.

Rot ottefælden

Onsdag den 12. juni kl. 17.00

Vi mødes i Svendborg for at ov over ervæ være re årets rev e yf yforestilling.

Vi spiser et sted i byen ind nden en aft ften enen e s fo forest stil il illing kl. 20.

Sted oplyses senere. Mødes este ted: P-pla lads d en ved ed Ærø røfærgen.

Evt. ønske om samkørsel, giv bes eske ked ve ved d ti tilmelding.

Pr Pris is is: 40 4 0 kr. Gæster: 475 kr kr. Ti T lm l eldingen er bindende de. Et

deposi si situ tu tum m på p 300 00 kr. ska ka k l betales senest den 15. decembe b r

pga. bil ille le letr tr tres es e ervation onen til il Spa parekassen Faaborg reg. 0828

konto 0002865211 mrk. re revy vy samt dine initialer. Depositum

betales ikke tilbage efter 22. 2. dec ecem ember 2012.

Tu Tur til Æbleø

Augu gu gust st 201 01 013 - Vi planlæg ægge g r en tur til il Æbleø e .

Møllecruise til Horns Rev

23. til 24. september.

Pris: Max 500 kr.

Bi B nd ndende tilme melding senest 5. august.

Tilmelding

Tilmeld dig til Rise Eskildsen, tl tlf. f 659 59 597 58 5868, mobil 2288

44 4476 76, ma mail: rise@munkebo-borger.dk ell ller er Wil illy ly Ols lsen en, ma m il: :

kettywilly@h @hot o ma m il.com, mobil 6176 4089. Senes est ot otte te dag ag

før arrangementet, medmindre and ndet et er an anfø fø ført rt.

År Å sm smød ød øde

To Tors rsda da dag de den n 4. apr pr pril i kl. l 13- 3 16 16. (Be Be B mæ mærk tidspunktet et et) )

Ef E te ter r fr frok ok okos os oste te ten kl kl. 13 hol ol olde de d r vi et t ko kort rt r årsmøde d . De Dere reft ft fter er

ta tale le ler r Er Erik ik Ber er erte te tels ls l en e fra ra Kri ri rifa fa Aar arhu hu h s om o emnet ”I Luther er ers

fo fods dspo po por” r” r .

St Sted ed ed: : Mø Møde de d lo loka kale let t i kæ kælderen hos o Krifa, Poulsgade 8, 740 40 400 0

He Hern rn rnin in i g.

Pr Pris is is: : 65 kr. r. r for or fro ro roko ko k st og ka kaffe ffe ff . Ti Tilm lm lmel el eldi di ding ng sen en e es est t ti t rs rsda da dag de den

2. apr pr pril il il.

Udfl dfl dflug ug ugt t ti til l Dju D ju jurs rs rsla la land nd

To Tors rs rsda da dag de den n 30 30. ma maj kl kl. 8 til ca. 18.

De Deta t ljeret et pro ro rogr gr g am og ti tilm lm lmel el eldi di ding ng ngst st s idsp sp spun un unkt k komme me mer r sene ne nere re re. .

Me Men vi ved ed e all ller ered ede e nu nu, , at a vi få f r en kop eftermiddagskaff affe

og ser er Kri rifa fas s ny nye ho h ve vedk dk dkon on onto to tor r i Aa Aarh rh rhus us på å hjemtu tu ture re r n. n

Mø Møde de dest st sted ed ed: : Mø Møll ll lleg eg e ad ades es P-p -pla la lads ds i Her er ni ning ing.

Pr Pris is is: : Ci Cirka k 27 275 kr k .

Ti Tilm lmel eldi ding ng

Me Medm dmin i dr d e an ande de det t er næv æv ævnt nt ska ka kal du til il ilme me meld ld lde di dig g se sene ne st t

da dage ge gen fø før r ti til i An A ne Chr hr hris is isti ti tian an a se sen, n, tlf lf lf. 97 9716 16 603 03 038 8 el elle le ler r He Henn nn n in ing g

Sk S ip ippe pe p r Jø J rg rgen ense se sen tl tlf. f. 971 71 711 89 8958 58 58.


GRINDSTED SENIORKLUB

Nytårsfest

Torsdag den 17. januar kl. 18.

Vi mødes kl. 18 på Mødestedet, hvor vi starter med spisning.

Derefter skal vi spille pakkespil og synge sammen. Vi

slutter med kaffe. Husk pakke til ca. 25 kr.

Sted: Nygade 29, Grindsted.

Pris: 100 kr. Tilmelding senest den 10. januar.

Årsmøde

Torsdag den 21. februar kl. 19.

Vi mødes kl. 19 på Mødestedet. Års rsmøde med valg ti til seniorudvalget.

Da D gs g orden:

1. 1 Val alg af ord rdst styr yrer er.

2. Beretning ved forma ma nd nden en.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Valg af to ud udva v lgsmedlemm mm mmer er e og en sup up uppl pl plea eant nt. Ef Efter tu tur

afgår Le Leif Bor or org og Hel el e en Søren en ense se sen.

5. Ind ndko k mn mne e fo forslag skal a være e formanden i hæ h nd nde sene nest st

ot otte te dage fø f r år årsm sm smød ø et et.

6. Eventuelt.

Lotter er eri og kaff aff affe. e

Sted: : Ny Nyga g de 29, 9, Grind nd ndst st sted. Ti Tilm l elding senes est de den n 14.

februar.

Hyggeaften

Torsdag den 21 21. ma marts kl. 19.

Vi mødes es kl. l 19 på Mødestedet, hvor vi skal se Gri rind ndst sted ed-

fil filmen fra 1936. Karen Søgaard vil komm mmentere filmen.

Sted: Nygade 29, Grindsted.

Pris: 25 kr. for kaffe. e. Til ilmelding senest den 14. marts..

HORSENS SENIORKLUB

År Å sm smød ød øde e

Ma Mand nd ndag ag a den en 7. ja janu nu nuar ar kl. l. 14. 4. 4

Deba b t om sæs æs æson on onen en ens ak akti ti tivi vi vite te tete te t r, r for or orsl sl slag ag til il i nye ye akt ktiv ivit itet eter er.

Aflægge ge gels ls lse e af reg eg egns ns nska ka kab. b. b Val al alg ti t l se s ni n or o ud udva valg lg. . Ka Kaffe ffe med ed

br brød ød og pa pakk kk kkes es e pi p l.

Mø Møde de dest st sted ed ed: : Åp Åpar ar a kc kcen en entr tr t et et, Lø Løve ve venø nø nørn rn rnsg sg sgad ad ade e 21 21, Ho Hors rs rsen en ens. s.

Pr Pris is 40 0 kr kr. Hu Husk sk pak ak akke ke til il ca. a. a 20 kr kr.

Bow ow owli li l ng

Ma M ndag ag den en 4. . fe febr br brua ua u r kl kl. 16 16.

Ka Kaffe ffe med ed bro ro rown wn wnie ie ies, s, bow ow owli li ling ng og g bu buffe ffe ffet

Mødest sted ed: : Bo Bowl wl w ´n Fun un u , St Stra rand ndkæ kærv rvej ej 87, 7, Hor orse sens ns

Pr Pris is is: 15 150 0 kr k .

Krifa fa Aar ar arhu hus

Ma Mand nd ndag ag den en 4. ma mart rts s kl kl. . 15 15.

Ru Rund nd ndvi vi visn sn snin in ing i Kr K is iste te t li lig g Fa Fagb gb gbev ev evæg æg ægel el else se ses s ny nye hu hus i Aa Aarh rh rhus us u ,

so som bl blev ev i nd ndvi d vi viet et den en e 21. 1. jun un uni i 20 2012 12 12. .

De Dere reft ft fter er kaff aff affe e me m d mu muli li l gh ed edd for or at t st stil il ille le spø pø pørg rg rgsm sm smål ål ål. .

Mø M de dest st s ed e : Ve Vejl jl jlev ev evej ej 10, 0, Hor or orse se sens ns kl. l. 13. 3. 3.45 45 ell ll ller er e Kri ri rifa fa Aar ar arhu hu hus, s, s

Kl ok okhø k hø høje je j n 4, 4 Aar ar arhu hu hus s N kl kl. 15 15.

Økolariet

To Tors r dag den 18. april kl. 14.

De Det t er e gratis at komme i Økolariet. Vi har kaffe med og

slut utte ter r me m d spisning på Vejlegaarden eller et andet sted. Vi

møde des kl. 13 ved Lidl, hvorfra vi kører i egne biler.

Sted: : Dæ Dæmningen 11, 7100 Vejle. Tilmelding senest den 11.

mart rts.

Bus us ustu tu tur til Th Thy

Torsdag g de den 30 30. . ma m j kl. . 10 10.

Vi mød ødes es kl. l. 10 0 på Lid idls ls par arke keri ring ngsp spla la lads ds. Pr Prog og ogra ra ram og pri r s

oplyses s se sene nere re.

Tilmelding ng sen enes est de den 23 23. . ma maj. j

Søn ønde de derborg Revye y n

To Torsdag den 20 20. ju juni ni kl. l. 15. 5.

Bustur til Søn ø derborg revy vy. De Der er reser ervere ret 40 af de bed edst ste

pladser, så de d t er før ørst st til i mølle.

Mødested: Li Lidls parker erin ings gspl plads.

Pr Pris is: : 600 kr. inkl kl. bus, en lille kaffe ffepa paus u e, rev evy og revy-menu.

Ti Tilm lmel eldi d ng

Tilmel eld d dig til én fra ra sen enio ioru rudval alge g t. Els lse, tlf. 7532 106 068 el elle ler r

Le Leif if, tl tlf. 753 532 13 1343 43.

Fo Forå rå rårs rs rsgl gl g æd æde

Ti Tirs rs r da d g de den 9. apr pr p il kl. 14. 4

Op Ople lev fo f rårets komme m hos Family Garden i både ha h vecenter

og pro ro rodu du dukt kt ktion. n. Ind nd ndeh eh e av aver e Ren ené er gar artn tner og svarer er ger erne

på spø pø pørg rg rgsm sm smål ål und nd nder er run undv dv dvis is isni ning ngen en sam amt ve ved ka kaffe ffen. n.

Mø Møde de dest st sted ed ed: : Fa Fami mi mily ly Gar ar a de d n, Veg eg e av avej ej 6, Ho H rs rsen e s, kl. l 14 eller r

Ve Vejl jl jlev ev evej ej 10, 0, 0 kl. l. l 13. 3. 3.45 45 45.

Fæ F ngse se sels ls lsmu muse seet et e

Ti Tirs r da dag den 7. maj kl. l 13. 3. 3 55 55.

Vi får år å run un undv d isni ni n ng på museets fire etager, ser r di dive vers rse udst stil il-

li ling ng nger er er, , ga gaml ml m e ce cell ller e , rock cker erga gang ngen en, , ki kirk rken en m.m .m . .

Mø Møde de dest st sted ed e : Fæ Fæng ngel elsm smus usee eet, t, Fus ussi sing ngve vej 8, Hor orse sens ns.

Pr Pris is: : 12 120 0 kr kr. .

Ti Tilm lmel el e di ding ng n

Ti Tilm lm lmel el eld di d g se sene nest st ott t e da d ge før ør arr rran ange geme ment nt til il Per er Dam amm m

Sø Søre re rens nsen en, , tl tlf. f. 756 564 4 03 0340 40 ell ller er Agn gnes es Nie iels lsen en tlf lf. 75 7566 66 729 292. 2.

Ve Ved kø kørs rsel el e sp spro robl blem emer er kon onta takt kt Per er.


HILLERØD SENIORKLUB

Fo Fore redr drag ag om Ira ran

Torsdag den 17. januar kl. 14.

Ulla Gyldendal viser billeder og fortæller om antikke ruiner,

udsmykkede moskeer og om de åbne og venlige mennesker,

hun mødte i Iran.

Mødested: Møllestræde 9, Hillerød.

Pris: 20 kr. for kaffe og kage.

Bakke k hu huse set t på p Frederiksbe berg rg

Torsdag den 21. februar kl. 14.00.

Vi får en rundvisning i Kamma og Knud Lühne Rahbeks hus

fra 1802. Her kom mange af datidens forfattere, kunstnere

og videnskabsmænd.

Mødested: Rahbeks Allé 23, Frederiksberg.

Pris: 25 kr. Kaffe på en nærliggende cafe for egen regning.

Nationalmuseets klunkehje jem

Torsdag den 14. marts kl. 15 (bemærk tidspunktet).

Plys og klunker. Vi får en rundvisning i grosserer Rudolph

Christensen og families 16 rum store herskabslejlighed indrettet

efter datidens (1890) nyeste mode. Vi kan evt. drikke

kaffe i Nationalmuseets café kl. 13.30.

Mødested: Nationalmuseet, Vestergade 10 København K.

Pris: 40 kr. Begrænset deltagerantal.

Carlsberg

Torsdag den 11. april kl. 14.

Mødested: Gamle Carlsbergvej, Valby. Bus nr. 26 fra Rådhuspladsen

eller Hovedbanen. Eller 15 min. gang fra Valby

Station.

Pris: Entreen koster 55 kr. Inkluderer 1 øl og 1 vand.

THISTED SENIORKLUB

År Årsm smøde

Ti T rsdag g den 29. januar kl. 18.

Trad adit itio ione nen n tr tro af a ho hold lder er seniork rk r lu lubb bb b en e årsmø m de på af afde deli ling ngs-

ko k ntoret e . De Der r vi vil væ være en be bere retn tnin in ing g fr f a fo form rman ande den, n, og g på

va valg er Ki K rste ten og o Lejf. f. Vi st s arte ter r me med sp spis isni ning ng.

Pr P is is: 50 kr. r Til il ilme me meld ldin ing se sene nest s 21. 1. jan anua uar. r.

Fo Fore re redr dr drag ag om hø høre re rels ls lsen en

Ti T rs rsda da dag g de d n 12 12. . ma mart rt rts s kl kl. 19 19.

Et lan an angt gt liv iv – hva va vad d gø gør r de det t ve ved d hø høre re rels ls lsen en en? Fo Fore re redr dr drag ag om en

fo folkes esyg ygdo dom, m, som om sta ta t di dig er ful uld d af myt yt yter er og fo ford rd rdom om omme me m , ve ved

Ja Jaco co cob b Sp S al aldi di ding ng n fra r Spa p ldin ing Hø Hørece ce cent nt nter er.

St Sted ed: Af Afde deli ling ng ngsk skon on onto to tore ret. t

Pr Pris is: 25 kr. r. ink nkl. l. kaff aff affe. e Til ilme m ldin ing se senest st 5. ma mart rts.

Tu T r ti til Fl Flam amin in ingo go Nat atur urpa pa park rk

On Onsd sd s ag den 17. 7 apr p il kl. 10. 0

Vi V tag ager er med e bus fra r Thi hist s ed kl. 10 0 ti t l Fl Flam amin ingo go g Nat a urpark rk

ved Ve Vemb mb. De D re refter til Skæru r p Mø Møll lle e Mu M se seum um og ti t l Ve Vede de d rs rsø. ø.

Vi spi pi p se ser r af afte tens ns n ma mad d på vej ejen en hje jem. m

Pris: 25 250 0 kr. inkl. bu bus s og for orpl pl plej ej ejni ni n ng ng. Ti Tilm lm lmel el eldi d ng sen enes es e t 10 1 . ap a ri ril. l. l

Flynderupgaard

Torsdag den 16. maj kl. 14.

En lille herregård. Permanent udstilling med blandt andet en

gammel købmandsbutik, en nordsjællandsk bondestue og en

smuk have med skulptursti. I sidelængen er en spændende

udstilling om Øresundsfiskeriet, hvor man kan se, hvordan

en fiskerfamilie boede i begyndelsen af 1800-tallet.

Mødested: Agnetevej 9A, Espergærde. Bus 805 el. 806 fra

busstationen ved Helsingør Havn mod Espergærde. Eller

kystbanetoget til Espergærde st., derefter til fods ad Rolighedsalle

cirka 15 min.

Pris: Entré 10 kr. Vi drikker kaffe i museets cafe for egen

regning.

Botanisk Have

Onsdag den 12. juni kl. 12 (bemærk dag og tidspunkt).

Vi mødes kl. 12 på restaurant Kultorvet, Kultorvet 2. hvor vi

spiser frokost for egen regning. Efter frokost går vi i Botanisk

Have, der netop er blevet renoveret. Vi besøger også

her et par væksthuse.

Pris: 109 kr. + drikkevarer.

Tilmelding

Tilmeld dig senest en uge før arrangementet til Henny de

Gier, tlf. 4828 9828 eller Helene Kondrup tlf. 4871 3483,

mobil 6065 3483.

Bus us og se sejl jl jltu tur

Ti Tirs rs r da dag de den 21 21. . ma maj – fr fred ed edag ag den en 24. 4 maj aj aj.

Bu Bus s og sej ej ejlt lt ltur ur u til il i Ærø rø rø. St Star ar a t fr fra Th This is iste te t d ti tirs rs r da dag g kl k . 7. 7 Vi i sk skal al bo

på Mar arst stal al Van a dr d ehjem. Onsdag: g Run undvisning på øen ve ved d

Kn Knud ud Nie ie i ls lsen en e . To Tors rs rsda da d g: Tur rundt d på øen. Fredag: g Hje j mr mrej ej ejse se se,

vi tag ager er fær ær ærge ge gen n ti t l Fy Fyns nshav v og o kør ør ører er ned over græn æn æ se sen. n.

Hu Husk sk s pas as as! Vi spi pi pise se ser af aftensma ma mad på vej ej e en hje je jem. m.

Pr Pris is is: : 25 2500 00 kr. r. Til il ilme me meld ld ldin in i g se sene ne nest st 1. ma m j. j

Fo Fore re redr dr drag ag ved ed sog og ogne ne nepr pr præs æs æst

Ti Tirs rs rsda da d g de den 4. jun un uni i kl kl. . 9.

Fore redrag ved ed e Mar ar aria ia iann nn n Amb mb mby, y, som om er so s gn g ep e ræst st s i Til ilst st sted ed ed.

St Sted ed ed: Af Afde de d li l ng ngsk skon onto to t re ret. t.

Pr P is is: : 25 2 kr. r ink nkl. l. kaff aff affe. e. e Til ilme meld ldin in ing se s nest 1. ju j ni.

Ti Tilm lm lmel el eldi di ding ng

Tilmeld di dig ti til se seni nior or o kl klub ub ubbe bens ns bes esty ty tyre r lse ti t l en e ten n Ge Gerda, a,

tl tlf. f. 979 791 12 1288 88 eller er Car ar arl, l, tlf lf lf. 97 9792 92 487 87 875


ROSKILDE SENIORKLUB

Dorte Røssel: ”Jeg brød et løfte”

Tirsdag den 19.marts kl.14 til ca. 17.

Vi skal høre om en usædvanlig opvækst under besættelsen

af Danmark 1940-45, hvor en lille pige fik en betroet opgave

med tavshedspligt. Efter kaffen er der valg af medl dlem e mer

til seniorudvalget.

Mødested: Den katolske Kirkes mødesal, Frederiksborgvej

11, 4000 Roskilde.

Pris: 60 kr. inkl. kaffe/kage.

Bustur til Ørestaden

To Tors rsda dag den 18. ap a ril kl. 12 til ca. 18. 8.

Bustur til sightseeing ng i Øre rest stad aden en og Ho H te tel Be Bell lla Sk Sky. y.

Rundtur til det utro roli li l ge nybygge geri ri, fr frok okost t i Ca Cafe 8-t -tal allet t og

forhåbentlig besøg i Bella Sky ky k .

Mødested ed: De D t ga g mle gasv sv svær æ k, Vin indebo bo boder 1, 400 000 Ro Roskil ilde.

Pris: ca ca. 250 kr kr. . inkl kl kl. fr f ok okos ost og kaffe/kage.

KØGE SENIORKLUB

Årsmøde

Tirsdag g den 15. ja j nu nuar kl. 14.

Mø Møde dest sted ed: Ølb lby y bibl bl b io iote tek, k, For or o edrags g salen over Ølby y postkontor,

Øl Ø by Cen en e te ter. r.

Pr P is is: : 30 kr. r. r

Rev ev evyv yv yvis is iser er e

Ti Tirs rs r da dag g de den 19 19. . fe febr br b ua u r kl kl. 14 14.

Fi Finn nn Jør ør ø ge gens ns n en kom om omme me mer r og syn yn y ge ger r ga g ml mle e revy vyviser og fortæ t ller er

leve vend nde om rev ev evyk yk ykun un u st s ne n rn rne. e. e

St Sted ed ed: Øl Ø by bib ib ibli li l ot otek ek ek, , Fo Fore re redr dr d ag agss ss al alen l en ove ve ver r Øl Ølby by pos ostk tk tkon on onto to tor, r

Øl Ø by Cen ente ter

Pris: 30 kr. r. r Gæs æs æ te ter: r: 50 0 kr kr.

Sct ct ct. . Ben en endt dt d s Kir ir irke ke

Ti T rs rsda da d g de den 19 1 . ma mart rt r s kl kl. . 13 13.

Be Besø sø søg g i Sc Sct. t. t Ben en e dt dts s Ki Kirk rk rke e i Ri R ng n st sted ed.

Mø Møde de dest st sted ed ed: : P- P-pl pl plad ad adse se sen ve v d Øl Ø by b kir ir irke ke ke.

Pr P is is: : 30 3 kr. r. r Gæs æs æ te ter: r: 50 0 kr kr.

Tu Tur r til Grevinge kirke og Malergården

To Tors rsdag den 16. maj kl. 13 til ca. 17.

Tur r i eg egne n biler til Grevinge kirke og Malergården i Plejerup.

Rund ndvi visn sning i kirken inden besøg på Malergården, hvor der

er sket t store forandringer efter Henrik Swanes død.

Møde dested: Det gamle gasværk, Vindeboder 1, 4000 Roskilde de de.

Pr Pris is: 10 100 kr kr. in inkl k . kaffe/kage + 30 kr. til chauffør.

Bustur r ti til l He Hels lsin ingø gør

Onsd s ag den en 19. 9. jun uni kl kl. 9 ti til ca. . 17 17.

Rundvi v snin ing i Sc Sct. t. Mariæ kirke og Ka Karm rmel elit iter erkl klos ostr tret et. Ef E te t r

fr frok o ost besø søge ges Sk Skib ibsk skla lare rerg rgår å de den, Kul ultu turvær ærft f et og g Væ Værf rfts tsmu

museet et et.

Mø Møde dest sted ed: De Det ga gaml mle ga gasv s ærk, Vin inde debo bode der r 1, 400 000 Ro Roskilde de.

Pr P is: ca. 260 kr. inkl k . frok okos ost. t

Tilmelding ng

Tilmeld dig se senest st en uge fø før r ar arra rang ngementet til Ole Sy Sylvester,

ge gern rne på p mail: kf.olesylvester@y @yahoo.d .dk, k ell ller ers på p tlf.

4675 3076.

Besøg af kriminalbetjent

Tirsdag den 16. april kl. 14.

Kriminalbetjent John Andersen kommer og fortæller om sit

ar arbe bejd jde.

Pr Pris: 30 kr. r Gæs æ ter: r: 50 0 kr.

Orl rlog o smuseet

Ti Tirs rs rsda da dag g de den 21 21. ma m j kl kl. . 13 13.06. 6.

En tur ur til i Orlog ogsm s useet. Tog fra ra Køg øge st.

Pr Pris is: : 50 kr. r Gæs æs æste ter: 75 kr kr. . in inkl. ka kaffe ffe og g ka kage.

Ti Tilm lmel eldi di ding

Ti Tilm lm lmeld dig senest en uge før til en fra bestyrelsen: Lone Palle

tl tlf. f. 203 03 032 2 92 9226 26, ma m il i : l. l.pa pa pall l e@ e@ofi ofi o r. r.dk dk ell ller er Aas ase e Ve Vest st tlf lf. . 2665 65 7335,

ma mail il i : aa aase se s ve vest st st@l @l @liv iv ive. e. e.dk dk dk.

NB NB! ! Hu Husk sk du u er e alt lt ltid id vel el e ko komm mm m en til il at ta tage ge en n ledsag ager er med til

vo vore re res arra ra rang ng ngem em emen en ente ter. r. r


STORKØBENHAVN SENIORKLUB

Program for se seni nior ior

orkl kl k ub u be b n i Sto tork rk rkøb ø enhavn vn kommer på

krifa.dk und nder Ballerup p af a de deli li ling ng. .

SØNDERBORG SENIORKLUB

Nytårskur

Mandag den 14. jan anua u r kl. 16 -20.30.

By Byd de det t ny nye år vel elko komm mmen en med ed nyt ytår årsk skur ur: : Ch Cham ampa pagne e me med

kr kran anse seka kage og Al Alss-bu

b ffe ffet med ka k ffe og Ru Rubensteinkage g ,

ekskl. øl, vin og vand. Husk en pakke til ci cirk rka a 25 kr. r. som om ind ndgangsbillet.

Max 50 personer er.

Sted: Sønderborghu h s, løngang n 1. . bl b ak spo pot, t, lok ok okal al ale e 1. sal.

Pris: 20 200 0 kr kr. til Andelkassen ko k nt n o nr nr. . 59 5953 53 116 1660 6086 86 senes es est 4.

januar. OBS! Nyt kontonu numm mmer e .

Helsam Sønderborg

Tirsdag de den 26 26. fe febr brua uar r kl kl. 19 – 21. 1

Undgå forårstræthed, få gode d tip ips til en e bed edre re søv øvn, n sam amt

andre sundhedstips. Helsam, Jernbanegade, Sønderborg,

er kår året til il årets butik 2012. Byens bedste ekspedient, Lisbeth

vil være r der sam amme men me med Je Jett tte og vej ejlede de os. Der serveres te,

kaffe og lidt sødt.

Pris: 70 kr. betales ved butikken. Maks. 20 deltagere.

Liv ivin ing Lab

Tirsda dag g den 12 1 . marts kl k . 15 1 - 17.

Sø S nd nder erbo borg rg Kom ommune har eta tabl bler eret et ny y hj h æl ælpe pe pemi mi midd dd ddel el e -

af afde deli l ng ng, , LI LIVI VING N LAP AP A , Mo M mm mmar arkv kvej ej 5A, A, Vol olle leru rup. p. p Her er vil il vi

se de e ma mang nge hj hjæl ælpe pemi midl dler er, de der r fin finde des og få un unde de derv rv rvis is isni ni n ng i,

hv hvorda dan de d bruges. Der serveres te te, , ka kaffe ffe og ka k ge g .

Pris: 50 kr. Mak aks. 30 delt l ager e e.

Ber ered edsk s abet i Tinglev

Tirs rsda dag g de den n 23. ap apri ril l kl k . 14.

Vi V får å en rund ndvi visnin ing g hos be b reds ds dska ka k be b t i Ti Ting ngle lev, v, der eref ef efte ter r ka kaffe ffe

med brød ød. Se Sene nest st kl. 16. 6 30 kør ører er vi i ti til Ho Holb lbøl øl Lan andb dboh ohje jem, m,

Storeg e ad a e 14 1 , Ho Holbøl øl. . Kl Kl. 17 1 .3 .30 se serv rver eres es bik ikse se s ma mad me med en øl/ l/

va vand nd ell ll ller er vin.

St Sted ed ed: Be B re reds ds dska ka kabe be b t, Nør ør ø re rema mark rk r en 21, 1, Tin in ingl gl glev ev e . Kø Kørs rs rsel el i egn gn gne e bi bile le ler. r.

Pr Pris is: : 10 100 0 kr kr.

Sejltur til Horns Rev

Ma Mand nd ndag ag den 13. 3. maj aj kl. l. 16-20.

Se Sejl jl jltu tu tur ud af f Es E bj bjer erg ha havn for orbi Fiskerihavnen og S. Vig

Hansens ”Hvi vide i mænd” d for orbi bi Fan anø og Skallingen. Måske er

der sæler. Forbi Horns Rev med ed 80 vindmøller. Der kræves

Bording Card, derfor skal alle med edbr brin i ge pas eller kør ørek ek ekor or o t.

Kø Kørs r el i private biler, chauffør får kø kørs rsel elsg sgodtgørelse cirka 250 50

kr kr. . ved d minimum m fire personer i bilen. . Vi mødess all lle ved AL- L

SION ON kl. l. 12. 2 45 og fylder bil iler e ne. Tag et krus me m d, vi ha h r kaffen.

Pris: 485 kr. Prisen inkluderer ”Sirena Seaway ays” DFDS’ S’kendt dte e

buffet med kolde og varme retter, en øl/et gl glas vin in ell ller er vand

sa s mt kaffe og kage. Tilmelding senest den 15. januar. r.

Øk Økol ol olog og ogis isk Lan an andbrug

Torsdag den 30 30. ma maj kl. 18.

Besøg på Bondegårds Is I med ed sma ma mags gs g pr p øver. Kl. 19.30 Økologi

g sk Landbrug ved Gitte og Frode Leh ehma ma mann nn nn, , Stensigmose 4,

Br B oage ger. r. Her e drikker vi kaffe.

Mødested: Fl F en ensb sbor org Landevej 5, , Sønderborg.

Pr Pris: 75 kr. r. r ink nkl. l. kaff affe e og kag age. e.

Ci C rk rkus us u re r vy vyen en 201 013

Ti Tirs rs rsda da d g de d n 11 11. ju juni ni n – Ons ns n da dag de den 12 12. . ju juni ni n .

Tur til ci c rk r us usre re r vy vyen en om ti tirs rs rsda dage ge g n og o sej ej ejlt lt ltur ur fra ra Nyh yh yhav av avn n ti til l

Tr Trek ek e ro rone ne nefo fo fort rt rtet et om m on onsd sd sdag ag agen en en. . Vi spi pi pise se ser r en let et fro roko ko kost st og se sejl jl jler er

ti til Ny Nyha ha havn vn cir ir irka ka k kl. l 14.30 30 30. Af Afrejse med bus s ti t l Jy Jyllan a d kl kl. . 15 1 .3 .30. 0. 0

Pr Pris is i : Pr Pr. pe p rs rson on i dob obbe belt lt ltvæ værels ls lse e 2. 2 29 2 9 kr. inkl. alt. Til i me meld ld dig ig

ti til Li Lisa sa ind nd nden en den en 15. 5. jan an a ua u r. r

Ber erli li lin

De Den 7. 7 – 12. 2. 2 aug ugus us ust 20 2013 1

Vo Vore res s fe feri ri rier er erej ej ejse se går år å til il Ber er erli li lin fo for r at se e Ri Rigs g dags gs g by bygn gn g in ing, g,

Fj Fjer er erns nsyn yn ynst st står år årne ne net, t, Bab ab abel e berg Fil il i mp mpar ar ark k og på hj hjem em emtu tu t re ren n Au Auto to-

st stad ad adt t ve v d VW VW-k -k -kon on once ce cern rn rnen en enes es e hov ov oved ed edsæ sæ sæde de de, , hv hvor or vi sk skal al a se e ny n e og o

æl ældr ldr

dre e VW VW-b -b -bil il iler er er.

Ri Ring ng til il Lis is isa fo for r et pro ro rogr gr g am am.

Ti Tilm l eldi ding ng

Ti Tilm lm l el e d di dig g se sene nest st 10 0 da dage ge g før ør t il l Ing n e, tlf. 74 7442 4 9950 0 elle ler

Li Lisa sa, , tlf. 744 445 5 19 1961 61 61, mo mobi bi b l: 268 68 681 59 5961.


AABENRAA, HADERSLEV OG TØNDER SENIORKLUB

Mød MF Hans Christian Schmidt

Onsdag den 16. januar kl. 14.

Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor folketingsme medlem H.

C. Schmidt fortæller og synger.

Sted: Kristelig Fagbevægelse, Hærvejen 24, Rødekro.

Pris: 75 kr. inkl. kaffebord. Maks. 50 personer. Tilmelding

senest den 4. januar.

Bowling med middag

On Onsd sdag ag den en 27. 7. feb ebruar kl. 17.

Få motion og hyggeli li ligt gt sam am amvæ væ vær. r.

Sted: Industrivej 8, 6200 Aabenr nraa aa.

Pris: 150 kr. ek eksk skl. drikkevarer er er. Se S kon onto tonu nu numm mm m er ned eder e st

i programmet et et. Ti T lmeldi di d ng n og in indb d etalin in ing senest st den 20.

febr brua uar. r

”F ”Fruens vilje” og Tø Tøndd nd nder er Fælle le lesk s økken

Onsdag ag den en 3. april kl. 12.

Vi bes es esøger en lill lle privat v at Cho h ko koladefa fabr brik ik ”Fr Frue uens Vil ilje je” i

Rudbøl og kø køre re rer se seene ne nere til il Fælleskøkkenet i Tønder.

Sted: Ved Gaden 3, 6280 Hø Høje je jer.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og sma m gsprøver begge steder. Tilmelding

senest den n 22 22. . marts. Bemærk: Maks. 20 personer.

Først til mø møll ll lle pr p incippet

Vi spiller Krolf

Onsdag den 15. maj kl. 13 – 16.30.

St Sted ed: Hann nne og Ernst Gørns, Eggebæ b kvej 21, Tinglev.

Pr Pris is is: 50 kr. r. ink nk nkl. l. kaff aff affeb eb ebor or ord. d. Til il ilme me meld ld ldin in ing se sene ne nest st den en 6. . ma maj. j.

Ma Maks ks ks. . 24 per erso sone ner. r.

Bus usud udflu flugt g til Fyn

Onsdag ag den 12. juni.

Vi bes esøger TV 2, Skt. Knuds Kirke (Domkirken), Jernbanemu

museet og Bisonfarmen Ditlevsdal, hvor vi spiser middagen. n.

St Sted ed ed: Af Afga gang ng fra ra Tøn ø der kl. 6.20 ved Tramm, kl. 6. 6.45 Tingl gl glev ev

kirkeplads ds, , kl kl. 7. 7.05 05 ved ed e sam amkø kø k rs rsel e spladsen (ved St Stat at atoi oi oil) i

Rødekr kro. o.

Pris: 500 0 kr kr. . in inkl kl. en entr tré, é fro roko kost st, ka kaffe ffe ffe, mi m dd ddag ag, me men n ek eksk skl.

drikkevare rer. r. Til ilme meld ldin i g og ind ndbe beta t ling ng senes e t de den n 1. jun un u i.

Ma Maks ks. 50 persone ner.

Tu Tur ti til Sønde derb rbor org

Onsdag den 14. august.

Tur til Skt. Mar arie ie kirke ke, Soldaterhjemmet og Det tys yske ke

Museum i Sønderborg. g Få næ n rmere oplysninger i næ næste

pr program.

Tilmelding

Tilmel eld d dig til Mo Mona na Dam amm, tlf. 74 7464 64 207 074, mobil bil

251 511 71 7134 34

el elle ler r ma mail il: mo mona na.d .dam amm@ m dlgtel ele.dk dk el eller Jonna Nissen,

tlf. 7477 7719, mobil 2441 7255 eller mail: jonnanissen@

gm gmai ail.co com. Ind ndbetaling til konto i Tønder Bank/Sydbank:

79 7990 90 1058 754 (husk med navn).


AALBORG SENIORKLUB

År Årsm smød øde

Mandag den 28. 8. jan anua uar r kl. 13.

Årsmød ø e me med va valg lg til il sen enio ioru rudv dv dval a ge get. t Forsl slag ag sendes til

Esther Krogh gh, Kl Klit itrose seve ve v j 18 18, 94 9 00 Nør ø resu sund n by b senest den

21. januar. Da Dags gs g or o den fås ve v d he henv nven endels lse til seni ni nior or o ud u valget.

Vi begynde der r me med et sty tykke smør ørrebr brød, he herefter års rsmødet

og vi slutte te ter me m d indlæg fra afd fdel elingscheff Eri rik Ni Nielse sen. n.

Sted: Kris iste teli lig Fagbevæg ægel el e se se, Ga G sværks ksve vej 4, 9000 Aalb lbor org. g

Aktive sen enio iore rer r i Isr srae ael

Mandag den en 25. 5. februar kl. 14.

Glimt fra socialt ar arbe b jde i Jerusalem ved Poul og Bente

Weber. Der servere res ka kaffe og kage g .

St Sted ed: Kr Kris iste teli lig Fa Fagb gbev evæg ægel el else se se, Ga Gasv svær ærks ksve vej 4, 4 900 000 Aalb lbor org.

Beskyt dig og dine værdier

Mandag den 18. marts kl. 14. 4.

Foredr d ag og tips af politi t betjen e t La Lars rs Kve vejb jbor org Je Jens ns nsen en omkring

si sikr krin ing og tyverisikring. De Der r se serv rv r er eres es kaff aff a e og kage. e.

Sted: Kristelig Fagbevæg ægel else se, Ga Gasværks k ve vej 4, 900 00 000 Aa A lborg. g

AARHUS SENIORKLUB

Bowling og g buffet

Ma Mandag a den 21. januar kl k . 17.

Vi spi p ller er bow owli l ng i en time. Derefter e får år vi i se serv rv r er e et en bu buffe ffe ffet. t.

Mø Møde dest sted ed e : Bo Bowl’n’Fun un, , Sk Skande derb rbor orgv gvej ej 226 26 2 , Vi Viby by b J.

Pr Pris is: 13 1 0 kr kr. ek ekskl. dri ri r kk kkev ev e ar arer er. . Ma Maks ks. 28 del elta ta t ge gere re.

Run undv d isning på Antikmuseet

Ma M ndag den 18. 8 feb ebruar kl. 14. 4 30 30.

Vi får å en rundvisning på Ant n ikmu m seet, Aa Aarh rhus us Uni nive vers rsit itet et.

De D r se serv rver eres kaffe e i Stakladen.

Mø Møde dest st s ed ed: : Vi V ctor o Alb lbec ecks k Vej 3, Un U iv iver e site tets tspa park rk r en en, År Århu hus s C. C

Pris: 30 3 kr. Mak ak aks. s. s 25 de delt ltag ager ere. e.

Fo F redr d ag om øj øjne nene ne

Ma M nd ndag den en e 18. 8 mar ar arts ts kl. l. 18. 8.30 30-21. 1.

Pr Prog og ogra ra ram: m: Kl. 18. 8. 8.30 30 30-1 -1 -19 bl bliv iv iver er e vi i vi vist st run un u dt på Kl Klok ok okhø hø høje je jen n 4. 4

Kl Kl. 19 - 20. 0. 0.30 30 hol olde der r Bo Bodi dil Da Damo more re et t fo fore re redr dr drag ag om øj øjne ne nene ne

og de al a mi mind nd ndel el elig ige øj øjen en e sy sygd gd g om omme me. Hu Hun n vi v l og også så for or ortæ tæ tæll ll lle

om hjæ jæ jælp lpem em e id idle le l r, når år syn ynet et svi vigt gter er e i dag agli ligd gdag agen en. . Ti Til sl slut ut

er der e mul ul ulig ig ighe he hed fo for r at sti till lle sp spør ør ø gs gsmå må mål. l. Til il sid id idst st ser erve vere res s

de der r ka k ffe ff . Ar Arra rang ng ngem em emen ente te tet er e gra rati tis. s.

Mø Møde dest sted ed: : Kr Kris is i te teli li l g Fa Fagb gbev evæg æg ægel el e se se, Aa Aarh rhus Afd fdel el e in ing, g Klo lok-

hø høje je jen 4, Aar ar arhu hu hus N.

En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig

Mandag den 29. april kl. 14.

Inge Pedersen beretter om en ung piges forelskelse i tysk

sold ldat at og konsekvenserne heraf. Der serveres kaffe og kage.

St Sted ed: Kr Kris iste telig Fagb gbevægelse, Gasværksvej 4, 9000 Aalborg.

Lan angt g ude i skoven

Mand n ag den 27. maj kl. 14.

Vi besøger skovbutikken Ideo eo e n, n det ets ba bageri, ca cafe f , bu b tik samt

rundvisning på savværk rk og g få fårehold. De Der se serv rver eres es kaffe og

kage.

Sted: Skovbutikken Ideon, , Sø Søhu huse seve vej 46 46, 93 9380 80 Ves estb tbje jerg

Pr Pris is: 60 kr. r. r Mak ak aks. s 40 0 de delt ltag agere.

Udflugt

Mandag den 26. august

Nærmere program kommer sen ener ere. e.

Ti Tilm lm lmel el eldi di ding ng

Tilmeld di dig se sene n st 10 dage ge før arrangementet e til Jør ørgen

La L rsen, tlf. 9825 6156 eller Eva Johansen tlf. 9817 807 077. 7

På Steno Museet og i Pla lane neta tari riet et

On Onsd sdag ag den en 24. 4. 4 apr pr p il i kl. l. 18. 8. 8 30 30.

Kl Kl. . 18 1 .3 .30 bl bliv iv iver er vi i vi vist st run un undt dt på St S en eno o Mu M se seet et i en n ti time me me, og

de dere reft ft fter er bes es esøg øg ø er vi i 45 min in i ut u te ter r Pl P an a et etar arie ie iet, t, hvo vo v r gu g id iden en

fo fort rtæl ælle ler r om o stj tj tjer e ne nete te tegn gn g en enes es pla la lace ce ceri ri r ng net et e op nu. u. u Til il slu lu lut t

me m db d ra r gt g kaff aff affe e og brø rø r d ve v d ca café fé fébo bo bord rd rde. e. e

Mø Møde de dest st sted ed ed: St Sten en eno Mu Muse se seet et e , C. C F. Mø Møll ll ller er ers s Al A lé 2, Aa Aarh rh rhus us C.

Pr Pris is is: : 50 kr. r. r Mak ak aks. 25 5 de d ltager er e e.

Den en Gam am amle le By

On Onsd sd sdag ag a den en 22. 2. maj aj kl. l 15. 5. 5

De Der r se serv rv rver er eres es kaff affe e ved borden en ene ved luftgyngerne. De Dere reft ft f er

vi vise se ser en gui ui u de d os s ru r nd ndt t i Den Ga G ml m e By og i afdelingen

”Den en e mod od oder er erne ne n By” y” y .

Mø Møde de d st sted ed ed: : Ho Hove ve vedi di dind nd ndga ga gang ng ngen en en, , Vi Vibo bo borg rg rgve ve vej j 2, Aar ar a hu hus C.

Pr Pris is is: : 50 kr. r. Mak ak a s. s 25 de d lt ltag ag ager er e e.

Udfl dfl dflug ug ugt t ti til l Vi Vibo bo borg rg og om o eg egn

Lø Lørd rd rdag ag den en 31. 1. aug ugus ust.

De Der r server er e es mad ad og ka k ffe på tu ture re ren. n Nær ær ærme me m re oplys lysni

ni n nger er

i næ næst ste pr prog og o ra ram. m.

Ma Maks ks. 40 4 del elta tage ge gere re re.

Ti Tilm lm lmel eldi ding

Ti Tilm lmel eld dig sene nest st 10 da dage ge før ø arr rran ange geme me m ntet til Kaj

Mo Mort rten ense sen, n, n tlf lf lf. . 86 8617 17 605 05 057, 7 mai ai ail: l: mor or orte te tens ns n en en5@ 5@ 5@td td tdca ca cads ds dsl.dk dk dk.


Se ankomster på vores hjemmeside. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Ekspeditionsgebyr fra kr. 59,-. Se betingelser på www.dtf-travel.dk

Læserrejse – KRIFA MAGASINET gør det muligt!

Oplev charmerende Harzen

- nyd bjerglandskabet og de hyggelige, gamle byer

DIN PRIS FRA

1455,pr.

person i dobbeltvær.

Idylliske Silkeborg

- afslappede fridage for voksne livsnydere

Få masser af

fordele i

NORDENS STØRSTE REJSEKLUB

dtf-travel.dk/klub

Inkl. hhaallvppensiioon

HHooteel midddtt

ii naatturreen

Mikkel Grabowski

SPAR OP TIL 403,-

DIN PRIS

845,pr.

person i dobbeltvær.

SPAR OP TIL 350,-

TORBEN_COULTHARD

Residenz Hotel

Harzhöhe

3 overnatninger

3 morgenbuffeter

3 tre-retters middage/buffet -

Værelse med balkon

Midt i Harzens flotte bjerglandskab ligger

Residenz Hotel Harzhöhe på et plateau ved

foden af Bocksberg. Tag traveskoene på og

gå på opdagelse i naturen eller tag den korte

vej til hyggelige Goslar med det flotte torv,

charmerende smågader og fristende butikker.

Tag en tur med Harzens populære veterantog

eller besøg nogen af områdets mange slotte.

Gl. Skovridergaard

2 overnatninger

2 morgenbuffeter

Velkomstdrink og kaffe ved køb af

2-retters middag i restauranten

Nær Silkeborgs smukke sølandskab og

Danmarks største skov er dette stedet,

hvor I kan lade op til hverdagen. Hyggelige

saloner, en spændende historie og vægt

på god og veltilberedt mad og masser af

muligheder for at trave og tage på udflugt. I

kan bl.a. gå på opdagelse i Silkeborg, bestige

Himmelbjerget, hilse på Tollundmanden og

besøge bunkermuseet.

Bestil på dtf-travel.dk

Annoncekode: KRIFA MAGASINET

Tlf: 70 23 14 10


GENERALFORSAMLING

Demokratiet summer til generalforsamling

I Odense var 75 kunder mødt op til generalforsamling for at høre, hvad

der rører sig i deres fagforening og a-kasse

Tekst: Rebekka Torp Boileau, rtb@krifa.dk Foto: Trine Boiskov Hansen, trb@krifa.dk

Hvad har en eksponeret formand, en

travl afdelingschef og en passioneret

regionsbestyrelsesformand til fælles?

De var alle tre mødt op for at snakke

med kunder, da Kristelig Fagbevægelse

holdt generalforsamling i Odense.

I oktober og november blev

medlemsdemokratiet i Kristelig

Fagbevægelse levet ud ni steder

rundt om i landet, da der blev afholdt

generalforsamlinger.

På tur med formanden

Formand i Kristelig Fagbevægelse,

Søren Fibiger Olesen, tog kunderne

med på tur på Christiansborg, i medieverdenen

og med indenfor i Krifa

Aarhus, da han fortalte om det politiske

arbejde og sommerens mediestorm.

Kristelig Fagbevægelse skal blive

ved med at udvikle sig, både i forhold

til udfordringer i arbejdslivet og i det

politiske arbejde, fortalte formanden.

- Mit bud er, at stress og

udbrændthed fremover bliver en

større udfordring i arbejdslivet. Som

fagforening skal vi selvfølgelig også

22 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012

tage hånd om det, sagde Søren

Fibiger Olesen og henviste til, at

kunder kan ringe og tale med jobtrivselskonsulenter

om de ting, der gør

ondt i arbejdslivet.

Travlt år i afdelingen

Krifas afdelinger har haft et travlt år

på grund af efterlønsudbetalinger og

forkortelsen af dagpengeperioden.

Det har man også mærket på Fyn,

fortalte afdelingschef Brian Mogensen

på generalforsamlingen. Midt i

travlheden har afdelingen stor fokus

på, at der skal være plads til anerkendelse

og ros i arbejdet.

- Vi tror på, at glade medarbejdere

giver god service til kunderne.

Omvendt tror vi også, at glade kunder

giver glade medarbejdere, sagde

Brian Mogensen.

Politiske holdningsdannere

I hver regionsbestyrelse sidder der ni

kunder. I bestyrelsen på Fyn har passionerede

kunder arbejdet for at blive

politiske holdningsdannere.

- I bestyrelsen har vi blandt

andet talt om, hvad der sker ude

i yderområderne, når flere mister

dagpengeretten. Det bliver rigtigt

hårdt for de områder, fortalte

medlem af Fyns regionsbestyrelse,

Arne S. Christensen.

Regionsbestyrelsen har i det

forgangne år arrangeret foredrag,

skrevet læserbreve og været i

medierne for at sætte fokus på

arbejdsmarkedets udfordringer.

Kampvalg og foredrag

Aftenen bød på valg til regionsbestyrelsen,

hvor de fremmødte kunne

krydse deres valg til en ny regions-

bestyrelse af på stemmesedlen.

Efter de officielle valghandlinger var

der foredrag med Simon Steenholm.

Med en personlig historie og gode

grin udfordrede han de fremmødte

til at tænke positivt. Han omtalte

de såkaldte ”find fem fejl-folk” og

ønskede, at vi i stedet giver hinanden

ros og gode oplevelser.


Om generalforsamlingerne

Hvert andet år er de der ge g ne neralforsamlin inger i

Kriste telig A-kas asse se og Kristelig Fa Fagf gf g orening. Når

der er kampv pvalg stemme mer kunderne ne og vælger

de regionale besty tyrelser, som ud udgør Krif ifas a repræsentantskab.

Det er Krifas øverste myndighed og

vælger hovedbestyrelse sen.

Afgørend nd n e indf dflydelse e

Det t er hoved ed e bestyrelsen, der er an ansvarlig for

Krifa. a De folk, de d r vælges ind nd i regionsbe bestyrelserne,

, har derfor afg fgør ørende indflydelse på

hverdagen n i Kr K istelig Fagbevægelse.

75 kunder var mødt op til Krifas

generalforsamling på Fyn. Vi

spurgte et par stykker, om hvorfor.

GENERALFORSAMLING

Hvorfor er du med til

generalforsamling i

Kristelig Fagbevægelse?

Kristina Rasmussen, 27 år, social- og

sundhedsassistent

- Jeg er kommet til generalforsamlingen for at

få et indblik i Krifa indefra. Jeg har været kunde,

siden jeg var 16 år, men det er min første generalforsamling.

Jeg er mødt op, fordi jeg må vide,

hvad det er for noget.

André Knudsen, 43 år, nyvalgt

medlem af regionsbestyrelsen

- Når man er medlem i en forening, må man

møde op, hvor det sker. Hvis man gerne vil høres,

så kan man ikke bare sidde hjemme i sofaen.

Forhåbentligt kan jeg være med til at få ændret

nogle ting og nogle opfattelser.

Lene Brynk Jensen, 50 år, salgs- og

administrationsmedarbejder

- Mit første møde med Krifa er denne generalforsamling.

Jeg har været medlem i et år og

vil gerne have et repræsentativt billede. Jeg har

både talt med formanden, afdelingschefen og

regionsbestyrelsesformanden til denne generalforsamling,

og jeg har mødt Krifa i både øjenhøjde

og politisk. Det har været godt.

Torben Jørgensen, 57 år, suppleant i

regionsbestyrelsen, buschauffør

- Generalforsamling er noget, man bare skal med til.

Man skal interessere sig for det, man arbejder med

– i mit tilfælde i regionsbestyrelsen. Det er rart at

opleve demokrati på et plan, hvor helt almindelige

mennesker kan ytre deres synspunkter.

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 23


Får du knas på jobbet, hjælper fagforeningens

faglige konsulenter og

advokater dig. Bliver en sag ikke

løst gennem dialog og forhandling

hos et af vores juridiske centre, bliver

den sendt til Advokatkontoret.

Alle har krav på at blive mødt med

respekt og tillid i forhold til den sag,

de har.


Jobtrivsel træder til, når du har det

svært på jobbet. Ikke alt kan fixes

med lovgivning. Det er rart med en,

der lytter, men også en, der hjælper

dig med at få styr på tankerne. Det

er nemt at få en aftale med jobtrivselskonsulenterne,

og Hotlinen har

gjort det endnu nemmere. Her ringer

du direkte onsdag fra kl. 18 til 20

på 70 122 911.Jobrådgiverne er et tilbud til dig, hvis

du er blevet opsagt fra dit arbejde

og har mere end 14 dage til, du bliver

ledig. Målet er, at du aldrig når til

at stå uden arbejde. Du får hjælp til,

hvordan du bedst finder et nyt job

eller en uddannelse, får sparring på

dit CV og afklaring om, hvilke kompetencer

du vil fastholde og udvikle.


Få svar på dine spørgsmål ved at ringe

til vores kundecenter på tlf. 7227 7227.

Kundekonsulenterne sidder ved telefonen

mellem kl. 7 og 22 på hverdagene.

I 80 procent af opkaldene

kan kundekonsulenterne hjælpe dig

her og nu. Når der kommer spørgsmål,

som de ikke kan svare på, bliver

du ringet op af en specialist.


Kunder i fagforeningen får personlige

karriererådgivningssamtaler, mens

kunder i a-kassen får telefonisk

coaching. Hvor er du henne rent jobmæssigt

om fem år? Hvad drømmer

du om, og hvordan kommer du derhen?

Kunderne fortæller, at samtalerne

giver dem energi, inspiration og nye

perspektiver på deres jobsøgning

og arbejdsliv.


Alle kunder er velkomne til vores

events og fyraftensmøder. Vi vil

gerne gøre noget godt for dig som

kunde. Derfor inviterer vi til arrangementer,

hvor du kan få en god oplevelse

eller ny viden om livsglæde

og arbejdsglæde med hjem. Ofte er der

mulighed for, at du kan tage en ven med.


Med en Krifa-overenskomst sikrer vi,

at du har mulighed for at udvikle dine

kompetencer til gavn for dit arbejdsliv.

Vores overenskomst- og lønsystem er

fleksibelt, så du i samarbejde med din

arbejdsgiver kan tilpasse det din situation.

Vores dialogsyn og gensidige

respekt er sammen med fleksibiliteten

med til at sætte rammerne for et godt

samarbejde på arbejdspladsen.

26 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012


Der vedtages love på Christiansborg,

der vedrører dit arbejdsliv. Vi arbejder

for at påvirke områder som arbejdsmiljø,

ligebehandling og dagpengeregler

i en retning, der er til din fordel.

Det sker via dialog og sparring

med alle partier og arbejdsmarkedsordførere.

Ofte er der Krifa-aftryk på

lovforslag og i ordfører-taler i Folketingssalen.


Krifa Boost er gratis fagforening til

unge under 30 år, som er i gang med

en uddannelse. Du får en professionel

sparringspartner på elev- og

lærepladser eller dit studiejob. Vi har

også a-kasse til unge under uddannelse.

Går du på en erhvervsmæssig

uddannelse af mindst 18 måneders

varighed, har du mulighed for at

være med helt gratis.


OK

Det offentlige forhandler

overenskomster

De offentlige overenskomster, der blev forhandlet

i 2011, udløber i marts 2013. Derfor skal de genforhandles

de kommende måneder.

Overenskomsten gælder for alle

Reglen er, at det er de største faglige organisationer

på området, der er forhandler. Overenskomsterne

gælder for alle ansatte på offentlige arbejdspladser,

uanset hvilken fagforening de er medlemmer af.

Strejke?

Bliver der på din arbejdsplads diskuteret, om der

skal strejkes til foråret, kan du være helt rolig. Som

kunde i Kristelig Fagbevægelse er du ikke en del af

en eventuel strejke. Den kan kun omfatte de ansatte,

der er med i en af de organisationer, der forhandler

overenskomsten. Så du skal altså ikke strejke.

Økonomisk hjælp ved en strejke

Hvis der bliver konflikt på din arbejdsplads, har du

som kunde i Kristelig Fagforening mulighed for at få

økonomisk hjælp, hvis du bliver forhindret i at møde

på arbejde.

Den økonomiske hjælp forudsætter, at du har

været kunde i Kristelig Fagforening i mindst to

måneder, før en strejke bryder ud. Er du alene kunde

i Kristelig A-kasse, har du ikke denne mulighed.

Du kan læse mere på Krifa.dk.

på forsikringspræmier

fra 1. januar

2013

Ny statsafgift

Regeringen har indført en løbende statsafgift på forsikringspræmier

på 1,1%. På grund af afgiften stiger alle

forsikringer 1. januar. Stigningen vil fremgå af den første

opkrævning, der dækker perioden fra 1. januar 2013.

Dårligt nyt for udstationerede

Danskere, som har opholdt sig i udlandet mere end seks måneder,

har hidtil været helt eller delvist fritaget for at betale dansk

skat, når visse betingelser var opfyldt. Regeringen har som et led

i den ny skattereform afskaffet denne regel om skattefritagelse,

som findes i Ligningslovens § 33 A.

Hvis du begynder på en uddannelse, kan du søge om enten at få

nedsat dit kontingent eller være medlem gratis. Det forudsætter,

at du ikke samtidig får penge fra kommunen eller fra a-kassen.

De nye regler

Den nye lov blev vedtaget i september og betyder, at der nu

beregnes almindelig dansk skat af enhver lønindkomst, uanset

hvor i verden lønnen er optjent.

Dog er de danskere, der havde taget ophold i udlandet senest

den 20. september 2012, omfattet af den gamle lov indtil udgangen

af 2013, medmindre opholdet i udlandet afbrydes.

Betydning for lønnen

Som udgangspunkt har en arbejdsgiver ikke en forpligtelse til at

kompensere sine medarbejdere for ændrede skatteregler. Men

hvis en arbejdsgiver har lovet en vis nettoløn under udstationering,

og som følge af lovens ændring ønsker at give sine medarbejdere

mindre i løn, skal denne ændring varsles med medarbejderens

sædvanlige opsigelsesvarsel over

for medarbejderen.

Udstationerede medarbejdere må som

følge af de ændrede skatteregler forvente

at få udbetalt mindre i løn. Vær dog

opmærksom på, at der stadig

kan være særlige regler for

udstationerede i Sverige,

Norge og Tyskland.

Kontakt SKAT for yderligere

vejledning om

reglerne.

Få en lommekalender

Vi giver en gratis handy lommekalender,

hvis du har brug for sådan en.

Den gælder det næste halvandet år,

og du kan hente den i en af vores 16

lokale afdelinger eller bestille den på:

krifa.dk/kalender.

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 27


Nyt onlineforløb om uopfordret jobsøgning

Det er vel ret enkelt, det med at søge uopfordret. Eller er det?

I et nyt online jobsøgningsforløb sætter Krifa spot på de

grundlæggende regler og de gode fif, når det kommer til at få

et job – uden det er slået op.

I Danmark skifter næsten 40.000 job hver eneste måned. Kun

ca. 20.000 job bliver opslået. En uopfordret henvendelse til en

arbejdsgiver kan derfor være din genvej til dit næste job. Start

din genvej i vores online jobsøgningsforløb. Det er nemt, og du

tilmelder dig via Selvbetjening.

Slut med endeløse jobkurser

Jobcenteret må ikke længere sende jobsøgende ud i mere end

ét jobsøgningskursus. Fra 1. september er reglerne lavet om, så

jobsøgende selv kan bede om kurser, men jobcenteret må ikke

sende den jobsøgende i mere end ét jobsøgningskursus.

Et jobsøgningskursus forstås som ”et standardkursus eller lignende,

hvor hovedparten af indholdet består af aktiviteter i form

af f.eks. selvstændig jobsøgning, generel undervisning i udarbejdelse

af ansøgninger, CV og ansættelsessamtaler og i anvendelse

af elektroniske jobdatabaser.”

Forlænget dagpengeret

2440 Krifa-kunder har i år fået forlænget dagpengeretten med

op til et halvt år. Målgruppen for en forlængelse er alle de kunder,

som opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Derudover

er det en betingelse, at man enten er påbegyndt en dagpengeperiode

fra og med den 2. juli 2010, eller man pr. denne dato har

fået reduceret sin dagpengeperiode.

Meld din ven ind

Vinder af rejsegavekortet på 5.000 kr. til Spies i 3. kvartal 2012 er:

Jan Mølgård Kristensen, Tørring .

Du har også chancen for at vinde et rejsegavekort, hvis du melder

en ven ind i Kristelig Fagbevægelse.

Se mere på krifa.dk/ven

28 KRIFA MAGASINET NOVEMBER 2012

Regeringens aftale om akutjob

Regeringen har indgået en aftale om akutjob. Aftalen er indgået

mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og den

offentlige sektor ved KL, Danske Regioner og Finansministeriet.

Målgruppen for akutjob er ledige dagpengemodtagere,

der har mindre end tre måneder tilbage af dagpengeretten, og

personer der til og med 1. halvår 2013 opbruger dagpengeretten

og fortsat er ledige.

Om akutjob

Akutjob er job på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Akutjob kan være både faste job og midlertidige job. De

midlertidige job skal dog minimum vare tre måneder.

Arbejdsgivere kan få en præmie til akutjob, hvis den

gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mindst 32 timer.

Præmien er 12.500 kroner, hvis ansættelsen varer minimum

seks måneder, og 25.000 kroner, hvis ansættelsen varer minimum

12 måneder.

Alle akutjob skal slås op i den offentlige jobbank, jobnet.dk

Du kan læse mere om akutjob på krifa.dk/akutjob

Hvornår kan jeg få mine penge?

Hvis du får penge fra a-kassen, kan du se her, hvornår vi senest

skal have dit dagpengekort eller efterlønskort, og hvornår du får

dine penge.

For perioden Modtages

hos os senest

Til udbetaling

Uge 47-50 Man. den 17. dec. Fre. den 21. dec.

Uge 51-3 Man. den 21. jan. Fre. den 25. jan.

Uge 4-7 Man. den 18. feb. Fre. den 22. feb.

OBS: Hvis du er på fleksibel efterløn og er tilmeldt halvårserklæringen,

skal du ikke aflevere noget kort.

Sådan gør du

Gå ind på

krifaselvbetjening.dk

og udfyld dit dagpengekort

eller dit kort til en anden

udbetaling fra a-kassen.

Har du ikke adgang til

internettet, kan du sende

kortet med posten.


Tast ferie på jobnet.dk

Hvis du er ledig og ønsker at holde ferie, skal du meddele jobcentret

dette. Det gør du ved at indtaste din ferie på www.jobnet.dk.

A-kassen får automatisk besked om ferien fra jobcentret.

Hvis der er mindre end 14 dage, til ferien påbegyndes, kan

du ikke indtaste det på www.jobnet.dk. I stedet skal du kontakte

jobcentret telefonisk. Du skal ikke kontakte a-kassen og

fortælle, at du holder ferie, men du skal huske at skrive ferie på

dit dagpengekort.

Giv besked ved julelukning

Hvis du bliver ledig omkring jul og

nytår, fordi din virksomhed holder

julelukket, skal du altid give besked

til os den første dag, du er ledig.

Du skal også melde dig ledig

hos jobcentret den første dag, du er

ledig, hvis den dag du bliver ledig

på grund af julelukning, er før

24. december, eller hvis du er

edig længere end til 1. januar.

Sendt hjem på grund af vejret

Hvis du bliver sendt hjem fra arbejde på grund af vejret, skal du

tilmelde dig både hos jobcentret og a-kassen den første dag, du

er ledig. Din arbejdsgiver skal betale for de første tre dage, medmindre

han allerede har betalt for 16 dage inden for kalenderåret.

Fyret? Så tag på kursus

Hvis du er blevet ledig, kan du tage seks ugers uddannelse, som

du selv vælger. Hvis du har en mellemlang eller videregående

uddannelse, kan du normalt ikke deltage i kurser med seks ugers

selvvalgt uddannelse.

Mens du er på kursus, fortsætter du med af få dagpenge. Er

du under 25 år, har du denne mulighed det første halve år, du

er ledig. Er du over 25, har du muligheden de første ni måneder.

Jobcentret betaler kursusgebyret, og du kan søge om befordringsgodtgørelse,

hvis det er et erhvervsrettet kursus, og du har

mere end 24 km’s transport.

Selv om du er på kursus, står du stadig til rådighed for

arbejdsmarkedet ved at tage imod de tilbud, som jobcentret eller

a-kassen giver dig.

Du skal søge om at komme på kurset, inden du begynder på det.

A-kassen skal tage stilling til, om du har ret til at deltage på kurset.

Når sæsonarbejdet slutter

En del job er sæsonarbejde, for eksempel inden for turistområdet og

i gartneri, landbrug og byggeri. Det vil sige, at der er perioder, hvor

der ikke er noget arbejde. Hvis du bliver ledig efter et sæsonarbejde,

skal du opfylde følgende betingelser for at have ret til dagpenge:

Tilmeld dig jobcentret. Hvis du ikke vil miste nogen dagpenge,

skal du tilmelde dig den første dag, du er ledig

Meld dig ledig i a-kassen

Søg helårsarbejde.

Du skal søge helårsarbejde, også selv om du er lovet, at du kan

komme tilbage til det samme arbejde. Det er nemlig en betingelse

for at få dagpenge, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Din arbejdsgiver skal betale for de første tre dage, medmindre han

allerede har betalt for 16 dage inden for kalenderåret.

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 29


EFTERTANKE

Frøken Rosenblom og de uartige elever

Tekst: Udviklingskonsulent Flemming R. Kristensen Foto: iStock

Jeg læser ofte Pippi Langstrømpe sammen

med mine børn. Denne fantastiske, livsbekræftende

pige har altid ja-hatten på og blik

for de svage.

Pippi var på besøg på skolen samme

dag, som frøken Rosenblom kom for at

uddele flidspræmier til de dygtigste elever.

Det gik, som det måtte gå – nogle af

børnene klarede skærene og fik en præmie

af den sure frøken, og andre blev sendt

over i hjørnet.

Belønner de svage

Frøken Rosenblom spørger Pippi, hvordan

hun staver til søsyge.

- S-Ø-S-Y-K-E, får Pippi stavet, og frøken

Rosenblom svarer, at sådan staver retskrivningen

den ellers ikke.

Pippi er kæk og svarer, at så er det sandelig

godt, at Frøken Rosenblom spurgte, hvordan

hun staver til søsyge. Sådan fortsætter detHar du svært ved at tale med din chef? Føler er du

dig stresset

eller har konflikter på jobbet? Jobtrivsel l er

hjælp til selvhjælp

og giver dig redskabe redskaberne til at komme me videre.

Ring på 7227 7227 i dagtimerne på alle hverdage,

så bliver du viderestillet til os eller ring til vores Jobtrivsel

Hotline hver onsdag fra 18-20 på 70 122 911.

Vi er klar ar til at hjælpe hjælp dig! ig

lidt med, at Pippi driver Frøken Rosenblom

til vanvid for så til sidst at ende over i

hjørnet med de uduelige elever.

- Her er sandelig ikke megen glæde og

morskab, siger Pippi og får straks ondt af alle

de børn, der står der.

Så Pippi laver sin egen

overhøring af eleverne,

som selvfølgelig ender

med, at alle svarer

rigtigt, og oveni

bliver fyrsteligt

belønnet med

guldpenge fra

tasken.

Ingen kan

undværes

Historien minder mig

altid om, hvor heldige vi er

med at have Jesus som vores ven,
for var det kun op til os selv, ville vi også stå

i hjørnet uden megen glæde og morskab.

Men uanset, hvor dårligt vi har klaret os,

kommer der også én forbi os med glæde og

guldpenge. Gud kan slet ikke undvære sine

børn – heller ikke dem, der står

i hjørnet.


- Det danske arbejdsmarked er en

del af et stort fællesskab. Vi har det,

man kalder arbejdskraftens frie

bevægelighed. Det giver personer fra

andre lande mulighed for at komme

og arbejde her. Men det giver også

danskere mulighed for at drage ud

og arbejde i udlandet. Det er

et vilkår, vi må leve med og

skal have det bedste og mest

positive ud af, siger Kristelig

Fagbevægelses formand

Søren Fibiger Olesen.

Det mener han, vi får

ved selv at gøre brug af

muligheden for at rejse ud og arbejde

i udlandet, og ved at gøre brug af den

arbejdskraft, der kommer til Danmark

fra udlandet.

Mangfoldighed og udsyn

Han ser først og fremmest positivt

på, at der kommer folk ind på det

danske arbejdsmarked fra andre

lande. Det giver mangfoldighed, og

vi får et større udsyn.

- Jeg mener, vi skal møde alle

Krifa mener

Vi er en del af

et stort fællesskab

Tekst:Ove Klausen, ove@krifa.dk Foto: iStock

med respekt og en positiv indstilling,

også dem, der er anderledes.

Selvom nogle af dem har en dårligere

social baggrund end vores, er jeg

meget imod, hvis nogen ser ned på

dem og betragter dem som andenrangsborgere.

Vi skal se efter, hvad vi

Søren Fibiger Olesen:

"Vi skal møde alle med respekt

og en positiv indstilling, også

dem, der er anderledes."

kan lære af dem frem for at tænke på

dem som fremmede og anderledes.

Respekt – begge veje

Men respekt betyder ikke, at vi skal

opgive eller nedtone, at vi er danskere.

- Vi er her i Danmark og i en

kristen kontekst og skal ikke opgive

for eksempel kristne helligdage.

Men vi skal være fleksible og give

andre med en anden kultur og

religion mulighed for at leve i over-

ETNISK MANGFOLDIGHED | TEMA

ensstemmelse med deres kultur og

religion.

Løsning på løndumping

Social dumping – at nogle udlændinge

vil arbejde for en løn langt under, hvad

danske lønmodtagere kan og vil – ser

Søren Fibiger Olesen som den

største udfordring ved, at der

kommer folk ind på arbejdsmarkedet

fra andre lande.

- Men det er ikke den enkelte

lønmodtagers problem. Det

er noget, vi må løse som

samfund. Det er politikernes

og fagforeningernes opgave at

finde løsninger på det. Kristelig

Fagbevægelse mener, at en løsning

er mere lovgivning om basale rettigheder

for alle lønmodtagere på det

danske arbejdsmarked kombineret

med et krav om, at hvis man kommer

for at arbejde på det danske arbejdsmarked

skal man kunne henvise til en

overenskomst, som bestemmer, hvad

man skal have i løn.

Det giver mangfoldighed,

og vi får et større udsyn

ved, at folk fra andre lande

kommer og arbejder her.

NOVEMBER 2012 KRIFA MAGASINET 31


03

Se mulighederne

i de ledige job

Selvom Birgitte Jørgensen ikke

i første omgang fik sit ønskejob,

gjorde hendes indstilling til arbejdet,

at hun er blevet forfremmet to

gange og i dag har sit ønskejob

Tekst og foto: Lars Stig Madsen, lsm@krifa.dk

”Mærk efter, hvad du brænder for.

For det er også der, du vil udstråle

gejst og engagement”

Birgitte Jørgensen fortæller varmt

om sit arbejde hos Kiratin skadedyrssikring

A/S i Viby J. Om hvordan hun

søgte job som servicekontroller, men

i første omgang fik afslag. Om hvordan

hendes ansøgning efter to måneder

blev fundet frem igen, da firmaet

søgte en salgs- og marketingkoordinator

og mødebooker. Hun fik det,

men det var ikke lige ønskejobbet.

Hvad gør man så?

Fik indflydelse på jobbet

- Jeg havde det lidt sådan, at det jo var

nemmere at finde et andet job, når jeg

var i arbejde. Men omvendt er jeg typen,

der gerne vil være med til at præge mit

eget arbejde. Det vandt jeg respekt for.

Jeg havde troen på, at jobbet kunne

udvikle sig.

For Birgitte gik det hurtigt. Efter to

måneder blev hun teamleder i salg og

marketing, hvor hun blandt andet fik

gennemført en række af sine ideer til

at gøre arbejdet anderledes.

- Jeg kom senere til samtaler hos

min chef, hvor vi drøftede mine karrieretanker.

Jeg blev tilbudt jobbet

som administrationschef. Da jeg var

forholdsvis ny i firmaet, kom jeg til test

hos Mercuri Urval. Den gennemførte

jeg og fik jobbet.

I dag er Birgitte administrationschef

hos Kiratin. Et rent ønskejob.

- Jeg har altid haft ambitioner på

ledelsesniveau. Jeg har blandt andet

en fortid som selvstændig gennem

syv år, ligesom jeg i tidligere job har

haft lederansvar. Jeg glæder mig i dag

over at være en del af en virksomhed,

der er i stærk vækst. I februar var vi

27 ansatte, og 1. januar forventer vi at

være 35 ansatte.

Vær bevidst om dit arbejdsliv

For Birgitte er der ikke tvivl om, at man

skal være bevidst om, hvad man vil og

have en plan for det.

- Det, at have en plan for sin karriere,

er ikke alene at tænke i titler men at

være hele ens jobliv bevidst. Mærk efter,

hvad du brænder for. For det er også

der, du vil udstråle gejst og engagement.

Så har du fundet den niche, hvor

netop du skiller dig ud – også når du

som ledig skal søge job.

More magazines by this user
Similar magazines