Årsrapport 2005 - Danske Spil

danskespil.dk

Årsrapport 2005 - Danske Spil

LEDELSESBERETNING

REGNSKABSBERETNING

REGNSKAB 2006

NOTER

DANSK AUTOMATSPIL A/S

4

Udlodningsfordeling

Mio. kr. 2002 2003 2004 2005 2006

Kulturministeriet 66,44 % 893 987 1.047 1.063 1.077

Undervisningsministeriet 12,67 % 183 188 200 203 205

Miljøministeriet 3,39 % 50 50 53 54 55

Socialministeriet 10,42 % 148 155 164 167 169

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2,95 % 42 44 47 47 48

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 0,39 % 6 6 6 6 6

Finansministeriet 3,74 % 53 56 59 60 61

Grønland 13 13 - - -

Færøerne 7 - - - -

Statsafgifter 1.049 1.116 1.172 1.186 1.243

Udlodning i alt 2.443 2.614 2.749 2.785 2.863

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

inklusive overskudsandel 68 - - - -

Udlodning til Færøerne - 8 10 9 9

Udlodning til Grønland - - 22 22 22

Overførsel til staten - - 24 13 -

Koncern i alt 2.511 2.622 2.806 2.830 2.894

De anførte procentsatser er gældende fra og med regnskabsåret 2004.

Hoved- og nøgletal for 2004 til 2006 er udarbejdet i overensstemmelse

med IFRS, jævnfør beskrivelsen i note 1 anvendt regnskabspraksis.

Sammenligningstallene for årene 2002 og 2003 er opgjort i

overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis. En udarbejdelse

af sammenligningstallene for årene 2002 og 2003 efter IFRS vil ikke give

anledning til ændringer.

More magazines by this user
Similar magazines