KIRKEBLADET - Sct. Mortens Kirke

sctmortenskirke.dk

KIRKEBLADET - Sct. Mortens Kirke

KIRKEBLADET

SCT. MORTENS SOGN

31. årgang · Nr. 4 · November 2011


Forsidebilledet

I anledning af den tilstundende højtid bringes denne gang et billede af selveste Julemanden.

Billedet indgår i kirkens gamle sidealtertavle, der hænger på sydvæggen af kirkeskibet.

En nærmere beskrivelse af sidealtertavlens historie og dens funktion vil blive bragt på et senere

tidspunkt. Her skal der blot peges på det kuriosum, at Sct. Mortens kirke faktisk råder over et

gammelt billede af Julemanden. Personen på billedet forestiller nemlig den gamle Sct. Nikolaus,

som er blevet til vore dages julemand – eller ”Santa Claus”, som han hedder på engelsk.

Historien om Sct. Nikolaus begynder i det 4. århundrede. Han blev født ca. år 350 i det nuværende

Tyrkiet, og hans navnedag er d. 6. december.

Han var kristen og ud af en rig familie. Han blev biskop, og ifølge legenden var han kendt for sin

store godgørenhed. Han hjalp de syge og fattige, så godt han formåede – og det fortælles, at han

en gang hjalp en fattig familie ved at kaste tre guldposer ind gennem vinduet til dem.

Forsidebilledet er kun et udsnit af portrættet af Nikolaus. Han optræder faktisk i fuld figur på sidealtertavlen,

og her er de tre guldposer også med. Du kan selv se efter, næste gang du kommer

i kirke!

Sct. Nikolaus blev også dyrket som helgen for søfarende - ikke mindst i Holland, hvor han er

kendt som Sinterklaas. Denne tradition blev bragt videre til Amerika, hvor den hurtigt blev meget

udbredt, og hvor han kom til at gå under navnet Santa Claus.

I løbet af 1800-tallet blev der i Amerika føjet nye træk til Santa Claus-figuren. Han mistede noget

af sit helgenpræg og fik mere karakter af moralens vogter, der belønnede de artige børn og straffede

de slemme. Og det skulle vise sig at være et ganske effektivt opdragelsesmiddel!

Historier om hans flyvende rensdyr begyndte at dukke op, ligesom rygterne om hans besøg gennem

skorstenen for at aflevere gaver til de artige børn vandt stor udbredelse.

Også hans udseende ændrede sig markant – ikke mindst gennem Coca-Cola-reklamer, hvor han

optrådte som en stor, lattermild tyksak med rødmossede kinder, et stort hvidt skæg og så den

velkendte røde dragt med tilhørende nissehue.

På kirkens billede af Sct. Nikolaus er han ikke iført en rød nissehue, men derimod en rød bispehue,

en såkaldt ”mitra”. Han ligner langt fra en rigtig julemand. Han ser både bleg og trist og afmagret

ud – og selv om man lytter rigtigt godt efter, kan man ikke høre det mindste Ho-Ho-Ho…

Julehjælp

Der er igen i år et mindre beløb testamenteret til julehjælp, som vil

blive uddelt af Menighedsudvalget ved Sct. Mortens kirke.

Ligesom andre år er det fortrinsvis enlige ansøgere med børn, der har svært

ved at overkomme julens økonomiske byrde, der kan komme i betragtning.

Enlige og pensionister kan kun komme i betragtning, når særlige grunde

taler for dette. Ansøgeren skal være bosiddende i Sct. Mortens sogn.

Ansøgningsskema kan fås hos kordegnen og skal afleveres samme sted

senest mandag den 5. december kl. 12.

2


Musik i Sct. Mortens Kirke

Søndag den 27. november kl. 16.30

Adventsvesper

Med Sct. Mortens Kirkes kor og organist. Liturg; Søren Fahnøe.

Torsdag den 8. december kl. 19.30

Julekoncert

Med Roskilde Domkirkes drenge- og mandskor

Tirsdag den 13. december kl. 16.30

”Ind under jul koncert”

Med Sct. Mortens Kirkes kor og organist Kurt Levorsen

Torsdag den 15. december kl. 16.15

Tårnblæsning og ”ind under jul koncert”

Med Den Sjællandske messingkvintet og organist Kurt Levorsen.

Arrangementet indledes med musik fra kirkens tårn kl. 16.15.

Herefter, kl. 16.30 er der musik i kirken. Til sidst er der musik på pladsen

hvor menighedsrådet serverer gløgg og æbleskiver.

Sct. Mortens Kirkes kor og organist Kurt Levorsen

3


Kirkeliv i børnehøjde

Også i den kommende vinter afholdes der arrangementer

specielt tilrettelagt for børn og deres familier

Før-julegudstjenester

Traditionen tro holdes der to korte før-julegudstjenester specielt tilrettelagt for de små kirkegængere:

Tirsdag d. 6. december kl. 10.00 gælder det dagplejebørnene.

Torsdag d. 8. december kl. 10.00 er det for børnehavebørnene.

Alle er i øvrigt velkomne - også hjemmegående forældre med deres børn!

Af praktiske grunde bedes større grupper af børn melde deres deltagelse forinden til sognepræst

Erling Friis, tlf. 55 77 90 01 eller 55 72 24 77.

Fastelavnsfest

Søndag d. 19. februar 2012 er der fastelavnsfest, hvor der indledes med børnegudstjeneste

i kirken kl. 14.00. Her vil der blive taget særligt hensyn til de små udklædte kirkegængere,

hvad angår gudstjenestens form og længde m.v.

Efter gudstjenesten fortsætter festlighederne i Sct. Mortens Gaard med udendørs tøndeslagning

og indendørs traktement. Alle er velkomne, og det er gratis at være med!

Gudstjeneste for

menneskerettighederne

Lørdag den 10. december kl. 12.00

I 1994 blev 16-årige Christi Cheramie USA idømt en livstidsdom uden mulighed for

prøveløsladelse. Det er i strid med FN’s børnekonvention at udstede netop denne

type dom til en person under 18 år.

Journalist og menneskerettighedsforkæmper Mohammad Sadiq Kabudvand afsoner

en 10 års fængselsdom for at have gjort opmærksom på det kurdiske mindretals

rettigheder i Iran.

- og sådan kan man fortsætte med at berette om skæbner, hvor menneskerettighederne bliver

overtrådt. Derfor afholder Amnesty International, Næstved Lokalafdeling sammen med

Sct. Mortens Kirke en gudstjeneste på FN’s Menneskerettighedsdag lørdag den 10. december

kl. 12.00 med masser af lys og sang og taler ved sognepræst Søren Fahnøe og lokalformand

for Amnesty, Lillian Kristensen.

Musikere fra Næstved Musikskole medvirker, og der vil være mulighed for at underskrive breve

”Skriv for Liv” efter gudstjenesten. Inden gudstjenesten er der fakkeloptog kl. 11.30 fra Sct.

Mortens Kirke til Axeltorv og tilbage til Kirken. Arrangørerne håber, at mange vil møde op og

være med til at markere FN’s Menneskerettighedsdag – der er desværre stadig brug for at

kæmpe for menneskerettighederne.

4


Foredragsaften

Torsdag den 12. januar 2012 kl. 19.30, i Sct. Mortens sognegård,

med gadepræst Peder Thyssen fra Odense

Præst på gaden.

Kirken udenfor kirke.

Foredraget handler om Peder Thyssens

opsøgende gadearbejde blandt Odenses

hjemløse og marginaliserede. Han vil

fortælle om nogle skæbner, men frem for

alt hvilken betydning det har, at kirken

forlader sine beskyttende mure og opsøger

de mennesker, som andre ser ned

på, i bedste fald har medlidenhed med,

og giver dem værdighed og håb.

Peder Thyssen er initiativtager til den

rullende (trehjulede) varmestue i Odense,

hjemløseorkestret Baggårdsbandet samt

gadegudstjenester.

Fri entre.

Kaffe og kage 20 kr.

Musik- og sangaften

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 19.30, i Sct. Mortens sognegård,

med sangduoen Polyhymnia

5

Duoen Polyhymnia består af de to søstre

Clara (18) og Terese (22) Poulsen og de

spiller begge klaver og tværfløjte samt

synger.

Repertoiret er meget varierende fra let

genkendelige numre bl.a. evergreens,

danske og irske folkemelodier samt et

par klassiske indslag.

Clara og Terese har optrådt siden 2007

og har spillet til diverse arrangementer

bl.a. konfirmationer, receptioner, bryllupper,

loge-aftener mv.

Fri entre.

Kaffe og kage 20 kr.


Efterårstur

Menighedsplejens efterårstur, tirsdag d. 6. sep., gik til Falster

Vejret viste sig fra sin pæne side, og en busfuld veloplagte deltagere drog af sted.

På traktørstedet ”Pomlenakke” var der dækket et lækkert kaffebord. Det er et meget charmerende

sted, der ligger helt ud til Østersøen. Hvert år gør vinteren sit indhug i den høje skrænt, og

stedet ligger nu så tæt på vandet, at der indenfor en kort årrække er fare for, at stedet forsvinder.

Værtsparret kunne fortælle, at man er ved at udtænke en plan for ”Pomlenakkes” fremtid.

Dagens næste stop var Stubbekøbing Kirke. En spændende kirke at gå på opdagelse i. Det blev

en dejlig tur i et naturskønt område af Danmark.

Sydsjællands Kirkehøjskole

Foredrag og foredragsholdere i foråret 2012

Torsdag d. 12. jan.: Konsulent Annelise Thomsen, Næstved.

”Fra Ikonernes verden”

Torsdag d. 26. jan.: Lektor Aksel Haaning, RUC.

”Natursyn og etik i middelalderen”

Torsdag d. 9. febr.: Lektor Kirsten Andersen, Silkeborg.

”Tro og viden” udfra altermalerier i Vestjylland

Torsdag d. 23. febr.: Lektor Dan Charly Christensen, RUC.

”H.C. Ørsteds Gudsbegreb m.m.”

Torsdag d. 8. marts: Lektor Bodil Ejrnæs, København.

”Skriftsynet igennem den danske bibels historie”

Torsdag d. 22. marts: Prof. Ole Jensen, Hurup.

”Natursyn og Gudstanke”

Tilmelding til Annie Jørgensen tlf. 55 72 56 21 er nødvendig af pladshensyn.

Pris 400 kr. Pensionister i Næstved Kommune 325 kr.

6


Femkløveraften

Sct. Peders Kirke, tirsdag den 20. marts kl. 19.30.

Kathrine Lilleør: Erkendelser og bekendelser

Et collageforedrag om mødre og fædre, H.C. Andersen, jomfru

Maria – og englevinger.

Kathrine Lilleør er sognepræst og ph.d. på en afhandling om H.C.

Andersens Eventyr.

Hun er tidligere medlem af Det Etiske Råd og forfatter til flere bøger

herunder ”kvinde, hvorfor græder du”, der er solgt i over 45.000

eksemplarer, og senest ”Liv og Ledelse, Lars Nørby Johansen set af

Kathrine Lilleør.” Kaffe & te 30 kr.

Kampen mod sult fortsætter

Søndag d. 4. marts 2012 sender Sct. Mortens sogn frivillige indsamlere

på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps

årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb

mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv.

Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer

eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation

i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres

rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder

for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med

akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde

for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på

både lokalt og internationalt plan. Det arbejde vil Sct. Mortens

sogn og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring

20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4.

marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps

arbejde med at bekæmpe sult. Meld dig allerede nu

som indsamler til søndag den 4. marts 2012 hos Kai Madsen

tlf.: 26 17 38 64, eller på mail: indsamlingsleder@gmail.com.

16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage

med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp.

7

Foto: Rune Hansen


Læserne skriver ….

Følgende indlæg til Kirkebladet er

modtaget fra en af bladets læsere:

Det har været en stor glæde for mig som medlem af menighedsrådet

at se, at flere fra sognet har haft lyst og tid til at bruge nogle

timer som tilhørere ved de åbne menighedsrådsmøder.

Jeg føler det som en stor inspirationskilde, at der er stigende interesse for den side af vores fælles

kultur - netop i en tid, hvor der er mange meninger om brugen af vores folkekirke.

Jeg er af den overbevisning, at større åbenhed, også i denne sammenhæng, kun er til bedste

for os alle, og i særdeleshed for kirken og aktiviteterne omkring kirken. Derfor skal min opfordring

være: Kom endelig til menighedsrådsmøderne, og hvis der er aktiviteter, man kunne ønske

foregå i sogneregi, undersøger jeg gerne hvilke muligheder, der er tilstede.

Med venlig hilsen

Kai Madsen

Oskarsvej 20, 4700 Næstved.

E-mail: kaialstrup@gmail.com

Kultur og fællesskab

Nyt kulturelt tiltag i Sct. Mortens Sogn

Vil du være med til at se gode tankevækkende film, spændende

udstillinger og opløftende forestillinger og koncerter

sammen med andre rare mennesker i alle aldre, og har du

efterfølgende lyst til inspirerende og reflekterende samtaler

om dine oplevelser og tanker, så kom og deltag i Sct. Mortens

Sogns "kultusse"-arrangementer.

Vi hygger os og har det sjovt og det er helt uforpligtende.

Man tilmelder sig fra gang til gang, og deltager blot i de arrangementer

man har lyst til. Der vil også blive arrangementer

for børn og barnlige sjæle. Og såfremt du ønsker det,

så vil du selv få mulighed for at foreslå arrangementer.

Alle er velkommen og du behøver ikke bo i Sct. Mortens Sogn for at deltage. Tilmeld dig Sct.

Mortens nyhedsbrev, på hjemmesiden www.sanktmortenskirke.dk, og du vil få nærmere besked

når det første arrangement løber af stablen.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at henvende dig til arrangørerne:

Webredaktør Jannitara Skjoldborg, tlf.: 26 18 55 87, e-mail: jannitara@skjoldborg.info.

Kirketjener Pia Dyhrberg Hansen, kirken tirsdag-fredag kl. 10-13, tlf.: 28 73 80 45.

Kordegn Else Jensen, Sognegården, Ostenfeldtvej 18, tlf. 55 72 31 03.

Sognepræst Søren Fahnøe, tlf.: 55 72 07 16, e-mail: sfj@km.dk.

8


Menighedsudvalget - Vinter/Forår

Tirsdag d. 6. december kl. 14.15

Adventsmøde med luciaoptog og

trioen ”Poul, Karen og Sigvard”

Mødet indledes med luciaoptog ved 4. klassernes

piger fra Kildemarkskolen.

Herefter kommer traditionen tro Poul Mogensen,

Karen Hansen og Sigvard Holm og sætter

os i advents- og julestemning.

De synger og spiller for os, men der bliver

også rig lejlighed til at synge med.

En julehistorie bliver der også tid til, og som

sædvanlig er der en lille juleblomst til alle.

Tirsdag d. 3. januar kl. 14.15

Foredrag om Ove Sprogøe

Højskoleforstander for Pensionisthøjskolen på

Falster, Hans Jørgen Møller, kommer og fortæller

om den folkekære skuespiller, Ove

Sprogøe. Ove Sprogøe er den skuespiller, der

medvirkede i flest danske film, og eftermiddagen

vil være et gensyn med klip fra nogle af

hans film.

Der vil være anekdoter og historier om Ove

Sprogøes liv, om mange af de ting som gjorde

ham til et usædvanligt menneske. Blandt

andet ejede han ikke et fjernsyn! Man kan

glæde sig til en eftermiddag, hvor man hører

og genser Ove Sprogøe i ord og billeder og får

minderne genopfrisket om en uundværlig del

af dansk film og teater!

Gudstjenester på ”Munkebo”

9

Tirsdag d. 7. februar kl. 14.15

”Dirch Passer, Den elskede klovn”

Sognepræst Otto Lundgaard, Ringsted, fortæller

om skuespilleren og komikeren Dirch

Passer, der døde med klovnekostumet på.

Hvad var det, som Dirch Passer kunne glæde

os med? Hvad var det, han rørte ved inden i

os, så vi blev glade i hans selskab?

Dette og meget andet fra en stor karriere

vil blive berørt - også med lattermusklerne –

når vi mindes den elskede klovn, Dirch Passer.

Tirsdag d. 7. marts kl. 14.15

”Før, nu og i fremtiden”

En eftermiddag med

tidligere borgmester

Henning Jensen. I

sin borgmestertid

har Henning Jensen

haft mange fantastiske

oplevelser. Han

har været ude på

mange rejser og besøgt

en række lande

i embeds medfør.

Hvilke spændende udfordringer vil han tage

op i sin pensionisttilværelse?

Alt det kommer vi til at høre om, når vi denne

eftermiddag får besøg af Næstveds tidligere

borgmester Henning Jensen.

Den første torsdag i hver måned holdes der gudstjeneste på Plejecentret Munkebo.

Det er en kort gudstjeneste med altergang.

Datoerne for den kommende tid er: 1. december, 5. januar og 2. februar. Gudstjenesterne

begynder kl. 10.30. Der indledes med kaffebord kl. 10.00, hvor alle også

er hjerteligt velkomne.

Endvidere holdes der julegudstjeneste juleaftensdag d. 24. december kl. 10.00,

hvor der bagefter bydes på et lille glas og et stykke konfekt, hvor alle også er hjerteligt

velkomne.


Det nye kirkeårs liturgiske farver

Med adventstiden begynder et nyt kirkeår. I løbet af adventstiden banes der vej for julens store

højtid. Det foregår over fire søndage, og adventstidens liturgiske farve er violet - forventningens

og forberedelsens farve. Juleaften, Juledag og Nytårsdag er hvid eller gylden. Det er lysets og

festens farve. Herefter følger Hellig-tre-kongertiden, der er en tid, hvor julens budskab skal

bundfælde sig og slå rødder i os, og den bærer derfor den grønne farve.

Fastetiden indledes med en nedtælling til påske over to søndage. Septuagesima er det latinske

ord for tallet 70 - underforstået antallet af dage til påske regnet i runde tal, mens Seksagesima

betyder 60 – altså 60 dage til påske regnet i runde tal. De to nedtællingssøndage samt hele fastetiden

er violet. Der er igen tale om en forventnings- og forberedelsestid, og den lilla farve varsler

denne gang påskens snarlige komme.

2. juledag skiller sig synligt ud på farvepaletten. Farven er rød. Den skal imidlertid ikke lede tankerne

hen på et svulmende rødt julehjerte, men på en højdramatisk og blodig begivenhed, der

fandt sted i Jerusalem for snart 2000 år siden. Den 25. december er oprindeligt en gammel helgendag

- Sct. Stefans Dag – til minde om Stefanus, der var den første kristne, som led martyrdøden

på grund af sin tro på Jesus. I tiden efter Jesu død og opstandelse og himmelfart gik

Stefanus omkring i Jerusalems gader og forkyndte evangeliet om Jesus som Guds søn.

Stefanus blev pågrebet og anklaget for gudsbespottelse, og efter en skueproces blev han stenet

til døde. Læs selv den dramatiske historie i Apostlenes Gerninger, kapitel 6 og 7. En stening

er som bekendt en barbarisk og blodig affære, og det er netop fra dette blod, at Sct. Stefans

Dag har sin røde farve – midt i julens lysende, gyldne festfarve. Og på den måde bliver julens

budskab sat i perspektiv.

Nytårsgudstjeneste

Traditionen tro er gudstjenesten den 1. januar rykket til kl. 14.00.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret et glas champagne og

et stykke kransekage, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

Menighedsrådsmøder

Datoer for afholdelse af menighedsrådsmøder i det kommende kirkeår er ved redaktionens

slutning endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret løbende i de kommende

kirkeblade. Mødedatoerne vil endvidere blive løbende bekendtgjort på kirkens

hjemmeside og under rubrikken ”Det sker i kirken” i Næstved-Bladet og fra kirkens

prædikestol. Endvidere vil dagsordener og beslutningsreferater fremover blive

fremlagt i kirken, i sognegården og på hjemmesiden og kan tillige rekvireres sammen

med evt. relevante bilag hos kordegnen i dennes åbningstid.

Menighedsrådsmøderne er åbne, og enhver er velkommen.

10


Kontakt

Hyggeklubben i Sct. Mortens Gaard

Hyggeklubben holder juleferie fra d. 8. december,

og vi begynder igen d. 5. januar 2012.

Det er kl. 13.30 i Sct. Mortens Gaard. Kom og vær med!

Vi har det rart, får kaffe/ the og hygger os.

Evt. henvendelse til Annie Jørgensen på tlf. 55 72 56 21.

Alle ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår.

Annie Jørgensen

Se også www.sanktmortenskirke.dk hvor du kan tilmelde dig

et nyhedsbrev, så du får dugfriske nyheder direkte til din mail-box!

Sct. Mortens Kirke

Kirken er sædvanligvis åben tirsdag - fredag

9 – 13, dog med forbehold.

Tlf.: 55 73 57 39

Kirkekontor/Kordegn

Else Jensen

Sct. Mortens Gaard

Ostenfeldtsvej 18

4700 Næstved

(indgang fra Sortebrødreparkeringen)

Tlf.: 55 72 31 03

E-mail: elj@km.dk

Åbent: mandag til fredag kl. 10–13, torsdag

tillige kl.16-18

Sognepræst (kbf)

Søren Fahnøe

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

onsdag) Tlf.: 55 72 07 16. E-mail: sfj@km.dk

Sognepræst

Erling Friis

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

fredag) Tlf.: 55 77 90 01

11

Kirketjener

Pia Dyhrberg Hansen

Tlf: 28 73 80 45 (hverdage undtagen mandag)

2. kirketjener/Sognegårdsassistent

Helle Nygaard

Tlf.: 20 83 54 87 (hverdage undtagen mandag)

Organist

Kurt Levorsen

Tlf.: 55 77 62 78

Menighedsrådets formand

Hanne Rasmussen

Tlf. 55 72 51 82

Kirkegårdskontoret

Østre Kapelvej 10

4700 Næstved

Tlf. 55 78 05 00, hverdage kl. 9-13,

undtagen lørdag

Vejledning vedr. kirkelige handlinger

Der henvises til sognets hjemmeside:

www.sanktmortenskirke.dk


Gudstjenesteliste

November 2011 - Februar 2012

November

27. november 1.s.i advent Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

December

4. december 2.s.i advent Kl. 10.00 Friis

11. december 3.s.i advent Kl. 10.00 Friis

Kl. 16.30 Adventsvesper

18. december 4.s.i advent Kl. 10.00 Fahnøe

24. december Juleaften Kl. 14.30 Friis

Kl. 16.00 Fahnøe

25. december Juledag Kl. 10.00 Friis

26. december 2.juledag Kl. 10.00 Fahnøe

Januar

1. januar Nytårsdag Kl. 14.00 Fahnøe

8. januar 1.s.e.h.3 k. Kl. 10.00 Friis

15. januar 2.s.e.h.3 k. Kl. 10.00 Fahnøe

22. januar 3.s.e.h.3 k. Kl. 10.00 Friis

29. januar Sidste s.e.h.3 k. Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

Februar

5. februar Septuagesima Kl. 10.00 Friis

12. februar Seksagesima Kl. 10.00 Friis

19. februar Fastelavn Kl. 10.00 Fahnøe

Kl. 14.00 Fahnøe Fastelavnsfest

26. februar 1.s.i fasten Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

Kirkebilen kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme

til og fra gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård.

Ring til Taxa 55 77 72 72 senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før kl. 16.00.

Kirkebladet udgives af Sct. Mortens Menighedsråd. Bladudvalg: Annie Jørgensen, Birthe Preus,

Søren Fahnøe og Erling Friis (redaktør). Næste nummer dækker perioden marts-april-maj.

Indlæg til bladet modtages med tak.

Sidste frist for indlevering af stof: 13. februar 2012 til redaktionen (EF@KM.DK)

Trykt hos Faxe Bogtryk/Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines