• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad • - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad • - Boeslunde Kirke

Ventetid og julens gratis glæder!

I december måned gør vi alle det samme: Vi

laver, køber og giver gaver. December kunne

pakkes ind i gavepapir eller cellofan og pyntes

med bånd. Mon ikke de fleste børn holder

af december? Nogle gange ser man dem glæde

sig så meget, at forventningens glæde nærmest

sidder uden på tøjet; den både mærkes og lyser

langt væk. Børnene glæder sig til at stå op om

morgenen, til julekalender og gavepakker, og

forældre og bedsteforældre har noget at glæde

sig over, når tankerne falder til ro sent en travl

decemberdag.

Adventstiden, tiden op til jul er tiden, hvor

vi glæder os og hvor vi forbereder os. Vi venter,

tænder først et og siden flere lys i adventskransen,

og vi tænker på træet, der skal lyse hus og

vintermørke op.

Nogle gange er ventetid en ubehagelig størrelse.

Det kan virke som tidsspilde at vente på

at bussen eller toget skal komme - der sidder

man fanget, og skulle egentligt til alt muligt andet!

Andre gange opleves ventetiden som en del

af glæden, de kommende forældre vil næppe

ønske sig at springe de ni måneders ventetid

over, for ventetiden og alle forberedelserne bærer

jo i sig noget af glæden og opfyldelsen.

Og selv ikke det mest spændte barn kunne

Boeslunde

Sogns

Kirkeblad


December 2009,

Januar,

Februar 2010

vel forestille sig at springe decembers ventetid

over og gå direkte ind til julefesten glæder?

Ad-vent og det at vente er godt i sig selv. Det

vender os mennesker i en bestemt retning, selvom

vi måske også har travlt med alle adventstidens

mange gøremål og let bliver adspredte.

Advent er tid til at gøre noget for andre, og måske

også at vente sig noget af andre? Og ikke

mindst er advent et af kirkens og kirkeårets rum

for eftertanke. Her får vi lov til at falde til ro og

til at forvente os noget af Gud. Han kommer til

os i adventstiden ridende på et æsel og juleaften

som et spædbarn liggende på strå i stald i en

afkrog af et fjernt land.

Ikke han kom, men han kommer. Han, snarere

end juletræet, lyser op og fylder vores glæde

og vores kirke. Han kommer, det er jo det vi

venter på. Lad os minde hinanden om det igen.

Han, der på den første morgen skilte lys og

mørke ad og så at det var godt, han gør det igen

denne advent. Han skiller igen mørke og lys.

For lader vi barnet i krybben lyse for os, mister

mørket sin magt. Den gave kommer til os alle,

uanset hvor i livet vi er. Den skævvrider ikke et

anstrengt december-budget. Den kan deles ud

og synges ud og er helt absolut gratis.

Inge Leinum


nyt fra menighedsrådet:

Menighedsrådet har pr. 1. september ansat Winnie

Madsen fra Slagelse som regnskabsfører.

Menighedsrådsmedlemmerne Helle Oldenborg

og Klaus Kiaulen har meddelt menighedsrådet,

at de ønsker at trække sig ud af menighedsrådet

pr. 1. december, da de begge fraflytter sognet.

Dette ønske har menighedsrådet på sit møde d.

10. november imødekommet. I stedet indtræder

de to suppleanter Per Henriksen og Pernille

Staun. På samme møde har man holdt valg til

de forskellige poster for det kommende kirkeår.

Formand: (genvalg) Ib Skovgaard, næstformand:

(nyvalg) Per Henriksen, kirkeværge:

(genvalg) Holger Erlands-Petersen, kontaktperson:

(nyvalg) Per Henriksen, kasserer (nyvalg)

Karen Jensen, sekretær (genvalg) præsten.

Sogneaften om humor:

Tirsdag d. 16. februar kl. 19 er der sogneaften i

Sognehuset. Her vil sognepræst Niels Andersen

læse nogle humoristiske fortællinger af bl.a.

Johannes Møllehave, Benny Andersen, Storm

Petersen, B.S. Ingemann og Finn Søeborg.

Sogneaften

med højskolesangbogen:

Tirsdag d. 9. marts kl.19 er der atter sogneaften

i Sognehuset. Her vil organist Mirella Kjærullf

forestå en sangaften fra den nye højskolesangbog.

Moder teresa Kredsen

Kredsen har i september måned afleveret 69

tæpper, 12 trøjer, 5 sjaler og 21 halstørklæder til

Moder Teresas arbejde i Indien.

Man begynder den nye sæson torsdag d. 7. januar

og mødes derefter hver torsdag i de ulige

uger kl. 14 –16 i Sognehuset.

Kontaktperson: Tove Rehder, tlf. 58 38 50 91.

Læsekredsen

mødes ca. en gang om måneden i Sognehuset

kl. 19 og snakker om litteratur, man har aftalt

at læse.

Kontaktperson: Dagny Trend, tlf. 58 14 01 02.

nytårsdag og kirkekaffe

Nytårsdag bliver der lejlighed til at ønske hinanden

godt nytår efter gudstjenesten i kirken kl.

15. Her sørger menighedsrådet for vin og kransekage.

I øvrigt har menighedsrådet også besluttet,

at der engang imellem skal være mulighed

for at få en lille snak over en kop kaffe efter

gudstjenesten. Der er kirkekaffe søndag d. 24.

januar og søndag d. 14. februar.

Boeslunde sogns

Hyggeklub

Mødes i Præstegårdsladen følgende

mandage kl. 14:

11. januar:

Valgmenighedspræst Oluf Steinlein:

Danmark i lyd og billeder.

25. januar:

Ulla Fibiger: Mayakulturen i Mellemamerika

(med lysbillder) 1. del.

8. februar:

Generalforsamling.

Ulla Fibiger: Mayakulturen i Mellemamerika

2. del.

22. februar:

Stiff Eilertsen: At blive ældre.

8. marts:

Kurt Rehder: Fy og Bi.

Alle er velkomne i Hyggeklubben.

Man medbringer selv brød til kaffe/the,

som (incl foredrag) koster 15 kr.

Medlemskort, som giver stemmeret på

generalforsamlingen, koster 15 kr.

Kontaktperson Tove Beierholm

tlf. 61 71 64 93.


Kyndelmisse:

Kyndelmissedagen d. 2. februar er efter tradi-

tionen årets koldeste dag, som Blicher skriver

i en af sine vintersange ”kyndelmisse slår sin

knude, overmåde hvas og hård”. Kirkeligt set,

er det den dag, man i den katolske kirke fejrer,

at jomfru Maria blev ”ren” efter sin fødsel som

man kan læse i Lukas evangeliet kap. 2, 22- 40.

Det er også den dag, man i de katolske kirker

indvier de lys man skal bruge i kirken i det

kommende år. Ordet kyndelmisse kommer af

ordet kandelabermesse, som betyder lysmesse.

Det er en højtid, man i de senere år også har

taget op i mange af vore kirker. Her fejrer man,

at lyset i naturen er ved at bryde igennem, det

lys som i dybeste forstand forkynder Kristus.

I Boeslunde kirke fejrer vi kyndelmisse med

en musik-gudstjeneste søndag d. 7. februar kl.

16. Vi plejer ved den gudstjeneste at synge Ingrid

Schrøder- Hansens kyndelmissesalme, hvor

to af versene lyder:

”Februar, kulde og Kyndelmisse.

Vi tænder lys på dit bord.

Beder om livstegn, der gør os visse,

så vi tør spire af jord.

Derfor bære blus vi med glæde!”

”Vinteren vender ved Kyndelmisse.

se, hvor erantis tør gro!

Vintergæk skyder med grønne spidse,

præ’ker for os om at tro.

Derfor bære blus vi med glæde!”

Hjemmeside

Boeslunde kirke har en hjemmeside, som styres

af Holger Erlands-Petersen.

Her kan man også finde kirkebladet:

www.boeslundekirke.dk

”Milde Moses”

Søndag d. 28. februar kl. 16 er der rytmisk mu-

sikgudstjeneste. Konfirmandeleverne og kirkens

pigekor og et band opfører musikdramaet

”Milde Moses” under ledelse af organist Mirella

Kjærulff.

Musik og sang for børn i

Boeslunde kirke

nye hold begynder

i januar!

Babysalmesang:

Onsdag kl. 11.15-12.00

for børn fra 0 – 12 mdr.

Begynder d. 20. januar.

Der er undervisning 9 onsdage

+ afslutning søndag d. 21. marts.

Puslingesalmesang:

Onsdag kl. 9.20 – 10.05 og 10.15 – 11.00

for børn fra ca. 1–3 år i følgeskab med

forældre, bedsteforældre og dagplejere.

Begynder d. 20. januar.

juniorsalmesang:

Torsdag kl. 16.30 – 17.15 for børn fra 3 – 5

år. Der er undervisning 6 torsdage.

Begynder d. 4. februar..

Babymusik-gudstjeneste:

Søndag d. 21. marts kl. 15.30.

Alle er velkomne.

Krybbespil og juletræsfest

Søndag d. 13. december:

Nærmere information om tilmelding på

www.boeslundekirke.dk

eller i Skælskør avis.

underviser/tilmelding:

Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Tilmelding senest fredag d. 15. januar.

Undervisningen er gratis, men tilmelding er nødvendig,

da der er begrænsede pladser på holdene.


Menighedsrådsmøder:

Der er offentlige menighedsrådsmøder følgende tirsdage kl. 19

i Sognehuset: 12. januar, 2. februar og 2. marts.

G u d S t j e n e S t e r

DECEMBER

Søndag d. 13. (3.s.i advent) kl. 14.00 Inge Leinum

Krybbespil med efterfølgende juletræsfest i Laden

Søndag d. 20. (4.s.i advent) kl. 10.30 Inge Leinum

Torsdag d. 24. (Juleaften) kl. 16.00 Inge Leinum

Fredag d. 25. (Juleaften) kl. 10.30 Inge Leinum

Lørdag d. 26. (2. juledag) Ingen

Der henvises til Slotsbjergby kl. 9.00 Carl Lock

Søndag d. 27. (Julesøndag) kl. 9.00 Carl Lock

Morgensang-gudstjeneste

JANUAR

Fredag d. 1. (Nytårsdag) kl. 15.00 Niels Andersen

Efter gudstjenesten: Vin og kransekage i kirken

Søndag d. 3. (Helligtrekonger) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 10. (1.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 17. (2.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 24. (s.e.e.h.3.k.) kl. 10.30 Niels Andersen

Kirkekaffe

Søndag d. 31. (Septuagesima) kl. 9.00 Carl Lock

FEBRUAR

Søndag d. 7. (Seksagesima) kl. 16.00 Niels Andersen

Kyndelmisse-musikgudstjeneste

Søndag d. 14. (Fastelavn) kl. 10.30 Niels Andersen

Kirkekaffe

Søndag d. 21. (1.s.i fasten) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 28. (2.s.i fasten) kl. 16.00 Niels Andersen

Rytmisk musikgudstjeneste med musikdramaet

”Milde Moses”. Konfirmander, pigekoret og et band

medvirker under ledelse af Mirella Kjærulff.

MARTS

Søndag d. 7. (3.s.i fasten) Ingen

Kirkebil: Ring til Herlufs Taxi, tlf. 58 19 65 59, senest en time før gudstjenesten,

så bliver du hentet og bragt tilbage gratis. Kirkebilen kan også

benyttes af kørestolsbrugere.

Redaktion: Sognepræst Niels Andersen ansvh.,

Stof til næste nummer af kirkebladet afleveres til

Niels Andersen senest d. 9. februar 2010.

Gudstjenester

på Møllebakken:

Der er gudstjeneste følgende

torsdage kl. 10.30:

17. og 24. december (juleaften),

7. og 21. januar,

4. og 18. februar, 4. marts

ADRESSER:

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mails: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

(Niels Andersen har orlov 1/10-31/12.

I den periode passes Boeslunde

pastorat af sognepræst Inge Leinum,

tlf. 58 14 01 02. Mandag fridag)

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Priorgade 15 A, 2. th., Sorø

Tlf. 26 47 65 97

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 24 20 89 15

E-mail: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Onsdag fridag

Menighedsrådsformand Ib Skovgaard

Mosevænget 19, Boeslunde

Tlf. 20 76 59 61

E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk

Kontaktperson Per Henriksen

Tronagervej 60, Boeslunde

Tlf. 58 14 09 78 / 30 94 40 00

E-mail: tronagervej-60@anarki.dk

Kirkeværge og Ladeudlejer

Holger Erlands-Petersen

Boeslunde Byvej 156, Boeslunde

Tlf. 32 50 03 16

E-mail: holger@erlands-petersen.dk

Regnskabsfører Winnie Madsen

Kontor: Sønderupvej 9, Boeslunde

Tlf. 58 53 31 08 / 30 34 80 36

E-mail: winniemadsen@dlgmail.dk

Sognehuset, Sønderupvej 9

Tlf. 58 14 11 66

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

www. boeslundekirke.dk

Sats og tryk: TopSign 70 27 00 46

More magazines by this user
Similar magazines