Hvad er et menneske værd? - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

Hvad er et menneske værd? - Boeslunde Kirke

Hvad er et

menneske værd?

For nylig kom jeg til at tænke på en dag i foråret,

hvor konfirmanderne skulle svare på, hvor

meget et menneske er værd.

Svarene var, alt efter, om det var en populær

eller uven, ganske forventlige.

En af konfirmanderne sagde: ”Jeg har hørt,

at det råmateriale, som et menneske er lavet af,

kan købes på et apotek for et par hundrede kroner.”

Et menneske består faktisk af vand og kalk

for lang størstedelens vedkommende. Ingen vil

naturligvis hævde, at et menneske ikke er mere

værd. Men hvordan finder man frem til et menneskes

værdi, når værdien langt overgår det

stof, som det består af?

Det har H.C. Andersen skrevet om i eventyret

sølvskillingen.

Sølvskillingen var lavet af det fineste sølv og

præget med kongens billede. Det var en stolt

og værdifuld mønt, som gik fra hånd til hånd.

De ældre vendte og drejede den mange gange,

mens ungdommen straks lod den løbe videre.

Boeslunde

• Sogns

Kirkeblad


September,

Oktober,

November 2008

En gang kom sølvskillingen med på en rejse

til udlandet. En dag tabte dens ejer den en nat

et hotel.

Næste morgen blev mønten fundet af tjenestepigen

og mønten forventede at gøre hende

glad. Men i stedet hørte den hende råbe: ”Hvad

er det for en skilling? Den er ikke landets mønt!

Den er nok falsk, den dur ikke!”

I de følgende dage skifter mønten ejer flere

gange. Tjenestepigen narrede en mørk aften

en fattig kone til at tage imod mønten. Næste

dag da konen vil købe et brød, får hun mønten

kastet tilbage i ansigtet. Og igen og igen hører

mønten det samme: ”Den er falsk, duer ikke!”

Ingen kender kongens billede og som tiden

går, ser mønten sig selv reduceret til det råmateriale,

som den er lavet af, og så er den ingenting.

Man er for verden, hvad verden tror om en.

Fortsættes side 2...


Endelig bliver en turist snydt til at tage imod

mønten i en handel. Og han genkender billedet

på mønten, for han er fra det samme land som

mønten. Han pakker den ind i fint hvidt papir og

glæder sig til at vise den frem, når han er kommet

hjem. Så kom mønten igen til sin ret, og al

dens nød var med ét forbi.

Et menneske er ingenting, hvis det bliver

reduceret til det stof, det er lavet af. Men når

man bliver genkendt af nogen, der synes det er

dejligt at se én, så vokser man og bliver næsten

uvurderlig.

I begyndelsen af Bibelen kan man læse, at

mennesket er skabt i Guds billede. Og i dåben

får vi at vide, at Gud altid vil se os, som om

vi var hans egne børn. Så vi er altid noget. Vi

er elskede i Guds øjne, på samme måde som et

barn altid er smukt i forældrenes øjne.

Så lad ingen fortælle dig, at du er falsk eller,

at du ikke duer. Lige meget hvad andre siger til

dig, så er du skabt i Guds billede og dermed hel

uvurderlig.

Lars Kistrup

Præst ved Nørrevangskirken i Slagelse

Menighedsrådsmøder:

Der er offentlige menighedsrådsmøder følgen-

de tirsdage kl. 19 i Sognehuset: 2. september, 7.

oktober, 4. november, 25. november (konstituerende

møde for det nyvalgte menighedsråd).

Høstgudstjeneste:

Der er høstgudstjeneste søndag d. 28. september

kl. 11. Børnekoret og juniorkoret medvirker

med høstoptog. Efter gudstjenesten er der fælles

frokost i Laden.

Man kan bestille smørrebrød á 25 kr., (Ellen Johansen,

tlf. 58 14 00 09 eller præstegården,

tlf. 58 14 01 02), eller selv tage en madkurv

med. Øl og vand kan købes. Børnekoret og juniorkoret

under ledelse af Mirella Kjærulff synger

nogle sange og kirkesanger Trine Johansen

vil også synge nogle solosange. Derefter bliver

der serveret gratis kaffe og lagkage.

Salme-/højskole-sangaften

Tirsdag d. 21. oktober kl. 19 har vi en kombineret

salme/højskole-sangaften. Vi begynder i kirken

med at synge salmer. Derefter går vi over

i Sognehuset og drikker kaffe og fortsætter der

med at synge fra Højskolesangbogen.

Koncert i eggeslevmagle kirke:

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30 er der koncert i

Eggeslevmagle kirke. Det er mandskoret ”Brage”

fra Nykøbing Falster der under ledelse af

dirigent K.C. Hansen kommer på besøg. Det er

et fællesarrangement mellem Eggeslevmagle,

Skælskør og Boeslunde sogne.

Boeslunde sogns

Hyggeklub

Mødes i Præstegårdsladen følgende

mandage kl. 14:

29. september:

Kurt Rehder taler om H.C. Andersen

og denne egn.

Tirsdag d. 14. oktober:

Hyggeklubben tager på udflugt til Herlufsholm

og ser kirken og kostskolen under

ledelse af lektor Hans-Jørn Bentzen.

Derefter er der kaffe på en nærliggende

kro. Afgang kl.13, hjemkomst kl. ca. 18.

27. oktober:

Henning Nielsen fortæller om sit arbejde

i lokalradioen.

10. november:

Arne P. Mortensen fortæller om skuespilleren

Ib Schönberg.

24. november:

Jytte Skåning fortæller lokalhistorie fra

Vemmelev og Boeslunde.

Alle er velkomne i Hyggeklubben.

Man medbringer selv brød til kaffe/the,

som koster 10 kr. Kontaktperson Niels

Andersen, tlf. 58 14 01 02.


Moder Teresa Kredsen

mødes første gang torsdag d. 25.

september kl. 14-16 i Sognehuset

og derefter hver torsdag i de lige

uger.

Kontaktperson:

Tove Rehder, tlf. 58 38 50 91.

Læsekredsen

mødes tirsdag d. 23. september kl.

19 i Sognehuset og aftaler nærmere

om mødetidspunkter og hvad man

skal læse. Alle der har lyst til at

læse noget litteratur og tale om det

med andre er velkomne.

Kontaktperson:

Dagny Trend, tlf. 58 14 01 02.

Kommende arrangementer i Boeslunde kirke

Familieforestilling i Boeslunde kirken tirsdag d. 28/10 kl. 10.00.

Middelalderensemblet Giòia opfører:”Guds lille klovn”

Børnebogen ”Guds lille klovn” bliver fortalt på rim og vers i en gendigtning af Johannes

Møllehave, vekslende med den tids iørefaldende musik arrangeret for blokfl øjte, percussion

og portativ (bærbart middelalderorgel). De tre musikere træder ind og ud af historien på skift,

og musikken gør det hele til en fængslende totaloplevelse. Forestillingen varer ca. 40 min. og

henvender sig til børn fra ca. 5 år.Boeslunde skole, Lille Egede friskole samt de ældste børnehavebørn

er inviteret til forestillingen, men alle er naturligvis velkomne.

Musikgudstjeneste, Alle helgenssøndag d. 2/11 kl. 16.00.

Vi mindes de døde med smuk sang og musik. Slagelse kammerorkester medvirker samt vores

egen kirkesanger Trine.

Babymusik-gudstjeneste søndag d. 16/11 kl. 15.00.

Afslutningen på 8 ugers undervisning i baby – puslingesalmesang markeres med en særlig

gudstjeneste tilrettelagt for børn i alderen 0-3 år. Alle er naturligvis velkomne.

Musikgudstjeneste med de 9 læsninger søndag d. 30/11 kl. 16.00.

Børnekoret går Luciaoptog, konfi rmanderne læser læsningerne og de store korpiger pynter det

hele med smukke korsange.

Krybbespil og juletræsfest søndag d. 14/12.

Husk tilmelding til juletræsfest, nærmere herom i næste kirkeblad.

Undervisning for børn i kirken

Babysalmesang for børn 0-ca. 12 mdr.

Begynder onsdag d. 17.sept. kl. 11.15-12.00.

Tilmelding senest d. 10.sept.

Puslingesalmesang, børn 1-3 år.

Begynder onsdag d. 17. sept.

Hold 1: kl. 9.20-10.05.

Hold 2: kl. 10.15-11.00.

Børnekoret, fra ca. 1. kl. -3- kl.

Begynder onsdag d. 3. sept. kl. 14.30 -15.25.

Kor for ”De store”, fra 4. kl. og op.

Begynder onsdag d. 3/9. kl. 15.30 – ca. 17.00.

Information / tilmelding:

Mirella, tlf. 61504890 / organist@stofanet.dk.


Gudstjenester på Møllebakken:

Der er gudstjeneste følgende torsdage kl. 10.30:

11. og 25. sep. (høstgudstjeneste)

9. og 23. okt.,

6. og 20. nov.,

4. dec.

”Intet menneske er uundværligt,

men ethvert menneske er uerstatteligt”

Peter Kemp

G u d S t j e n e S t e r

SEPTEMBER

Søndag d. 7. (16.s.e.trin) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 14. (17.s.e.trin) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 21. (18.s.e.trin) Ingen

Søndag d. 28. (19.s.e.trin) kl. 11.00 Niels Andersen

Høstgudstjeneste med høstoptog ved børne- og juniorkor.

Bagefter fælles frokost i Laden.

OKTOBER

Søndag d. 5. (20.s.e.trin) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 12. (21.s.e.trin) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 19. (22.s.e.trin) kl. 9.00 Carl Lock

Søndag d. 26. (23.s.e.trin) kl. 10.30 Niels Andersen

NOVEMBER

Søndag d. 2. (Alle Helgen) kl. 16.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste. Vi mindes de døde.

Søndag d. 9. (25.s.e.trin) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 16. (26.s.e.trin) kl. 15.00 Mirella Kjærulff

Musikgudstjeneste for småbørn

Søndag d. 23. (s.s.i kirkeåret) Ingen

Søndag d. 30. (1.s.i advent) kl. 16.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste med Ni Læsninger.

Kor og konfirmander medvirker.

Kirkebil: Ring til Herlufs Taxi, tlf. 58 19 65 59, senest en time før gudstjenesten,

så bliver du hentet og bragt tilbage gratis. Kirkebilen kan også

benyttes af kørestolsbrugere.

Redaktion: Sognepræst Niels Andersen ansvh.,

Ellen Johansen og Inge-Lise Adamsen.

Stof til næste nummer af kirkebladet afleveres til

Niels Andersen senest d. 6. november 2008.

ADRESSER:

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mails: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Priorgade 15 A, 2. th., Sorø

Tlf. 26 21 28 19

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 58 14 51 15 - 24 20 89 15

Træffes bedst kl. 12-13

Onsdag fridag

E-mail: finn.bo@stofanet.dk

Menighedsrådsformand og

kontaktperson Inge-Lise Adamsen

Neblevej 9, Boeslunde

Tlf. 58 14 04 17

E-mail: adamsen-kjaer@mail.tele.dk

Kirkeværge Ellen Johansen

Neblevej 23, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 09

Kasserer Anne-Grethe Jensen

Sønderupvej 9, 4242 Boeslunde

Tlf. kont. 58 14 11 66/

Tlf. privat 58 19 55 31

E-mail: boeslunde_kirke@mail.dk

Ladeudlejning: Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52

E-mail:

boeslunde.menighedsraad@get2net.dk

Sognehuset, Sønderupvej 9

Tlf. 58 14 11 66

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

www. boeslundekirke.dk

Sats og tryk: Skælskør Skilte 58 19 20 25


M E N I G H E D S R Å D S V A L G E T 2 0 0 8

E T V A L G A F V Æ R D I


Menighedsrådsvalg 2008

i Boeslunde Sogn

Der skal vælges nyt menighedsråd i Boeslunde Sogn.

Selve valget finder sted

tirsdag den 11. november 2008;

men det er nu forberedelserne går i gang.

Orienteringsmøde

tirsdag den 9. september kl. 19.00

i Præstegårdsladen

Aftenens program:

* *

1. Velkomst

2. Menighedsrådet orienterer om arbejdet i rådet samt om kommende

opgaver

Kaffepause

3. Valg af mødeleder

4. Valg af stemmetællere

5. Redegørelse for regler samt opstilling af kandidater til menighedsrådet

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte

ønsker dette – være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis

der ved indleveringsfristens udløb den 30. september 2008 kl. 19.00

kun er indleveret én kandidatliste til valgbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Boeslunde Sogns valgbestyrelse


Boeslunde

Menighedsråd

Nuværende valgte medlemmer af Boeslunde Menighedsråd:

Inge-Lise Adamsen Neblevej 9 4242 Boeslunde tlf.: 58140417

(ønsker ikke genvalg)

Hans Pedersen Slagelse Landevej 155 4242 Boeslunde tlf.: 58140052

Ellen Johansen Neblevej 23 4242 Boeslunde tlf.: 58140009

(ønsker ikke genvalg)

Tove Rehder Gryderupvej 125 4242 Boeslunde tlf.: 58385091

(ønsker ikke genvalg)

Sognepræst

Niels Andersen Sønderupvej 11 4242 Boeslunde tlf.: 58140102

Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet og er derfor ikke på valg.

Boeslunde Menighedsråd håber på, at rigtig mange vil komme og tage del i orienterings-

og opstillingsmødet

tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.00 i Præstegårdsladen

* * * *

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE

MØD OP DEN 9. SEPTEMBER 2008 KL. 19.00

Med venlig hilsen

Boeslunde Menighedsråd

More magazines by this user
Similar magazines