23.07.2013 Views

Schneider Electric, multi 9

Schneider Electric, multi 9

Schneider Electric, multi 9

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RCU-, RCI-, RCP-overvågningsrelæer 126

CDM-bevægelsesmeldere 127

IH-kontakture 128

IHP programmerbare kontakture 129

ITM programmerbare kontakture 130

IC-skumringsrelæer 131

IC Astro-skumringsrelæer 132

RT-tidsrelæer 133

CDS-lastfordelingsrelæ 134

VLT-voltmetre 135

AMP-amperemetre 136

FREQ digitalt frekvensmeter 137

CH-timetæller 137

CI-impulstæller 137

ME kWh-målere 138

PM9-multimeter 139

PM700 multimetre 141

TI-strømtransformatorer 143

Udvalgstabel Programmerbare ure 144

Installtionstips IC100, IC200, IC200, IC Astro skumringsrelæer 156

Tids- og måleenheder

125

125


21182.eps

21181.eps

21180.eps

RCU-spændingsovervågningsrelæ

RCI-strømovervågningsrelæ

RCP-faseovervågningsrelæ

21182

21181

21180

126

P.159_RCP#A3EB.tif

RCU

Type Mål i Spænding Typenr.

moduler (V)

18 mm

1F 2 230 21182

P.159_RCU#D427.tif

RCI

Type Mål i Spænding Typenr.

moduler (V)

18 mm

1F 2 230 21181

P.159_RCI#32C9.eps

RCP

Type Mål i Spænding Typenr.

moduler (V)

18 mm

3F 2 400 21180

Anvendelsesområde

Tidsstyringsogmålekomponenter

RCU-spændingsovervågningsrelæ

RCU kan anvendes til:

• beskyttelse af udstyr i en elektrisk installation mod

følger af spændingsvariationer (overspænding,

spændingsfald eller spændingsafbrydelse)

• automatisk opladning af en akkumulator, hvis spændingen

er mindre end den indstillede værdi

• opstart af en generator efter et spændingsfald eller

en spændingsafbrydelse

RCI-strømovervågningsrelæ

RCI kan anvendes til beskyttelse af udstyr i elektriske

installationer mod følger af strømvariationer, sammenlignet

med mærkestrømmen

RCP-faseovervågningsrelæ

RCP kan anvendes til beskyttelse af trefaseudstyr i en

elektrisk installation mod følgerne af

• afbrydelse af én fase

• forkert rækkefølge af faserne

• forkert fordeling af de tre fasers belastning

Tekniske specifikationer (for alle RC’er)

• parametre indstilles i front

• visning af nøjagtighed: 10%

• frekvens: 50-60 Hz

• driftstemperatur: -5...+55 C

• strømforbrug: maks. 3 VA

• indikering: grøn LED for on, rød LED for fejl

• indikeringskontakt: 10 A (cosj =1) 230 V

• tilslutning: klemmer til stive kabler fra 1,5 til 6 mm 2

Tekniske specifikationer for RCU

• overvågningsområde: 10 til 500 V automatisk genkendelse

af AC eller DC

• to måleområder afhængigt af den valgte trådføring:

10 ... 50 V eller 50 ... 500 V

• detekterer både over- og underspænding (vælges

vha. omskifter)

• tærskelværdi kan indstilles fra 10...100%

• hysterese kan indstilles fra 5...50 %

• tidsforsinkelse for nået tærskelværdi: 0,1...10 sek.

• valgfri fejlhukommelse med reset

Tekniske specifikationer for RCI

• overvågningsområde: 0,15 til 10 A automatisk genkendelse

af AC eller DC

• to måleområder afhængigt af den valgte trådføring:

0,15...1,5 A eller 1...10 A

• detekterer både over- og underspænding (vælges

vha. omskifter)

• tærskelværdi kan indstilles fra 10...100 %

• hysterese kan indstilles fra 5...50 %

• tidsforsinkelse for nået tærskelværdi: 0,1...10 sek.

• valgfri fejlhukommelse med reset

• benyttes i kombination med TI-strømtransformatorer

med X/5 forhold

Tekniske specifikationer for RCP

• indstilling af tærskelværdi for amsymetri i fasebelastning:

5...25 %

• hysterese: fast, 5% af indstillingen for asymmetri i

fasebelastning

• måling af faserækkefølge

• måling af tilstedeværelse af tre faser

• tidsforsinkelse for udløsning: 0,3 sek.

Mål: side 227


16990.eps

16974.eps

16975_2.eps

16976.eps

16975_1.eps

CDM-bevægelsesmeldere

16990

16974

16975

16975

16976

Mål: side 228

191-02_1.tif

191-7.tif

Type Spænding Typenr.

(V AC)

CDM 230 16990

CDM 180 230 16974

CDM 270 230 16975

CDM 360 230 16976

191-4.tif

16990 16974

191-9.tif

16975 16976

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelsesområde

Bevægelsesmelderen styrer ind- og udkobling af

belysningen baseret på tilstedeværelse af en person

og omgivelseslysstyrken.

• indkobler belysningen, hvis der detekteres en bevægelse,

eller hvis omgivelseslysstyrken er lavere end

den indstillede værdi.

• udkobler belysningen, hvis omgivelseslysstyrken bliver

større end den indstillede værdi (selvom en

bevægelse allerede er detekteret).

Tekniske specifikationer for CDM, CDM 180

• detekteringsvinkel: 0-180˚ maks.

• detekteringsområde: 0-12 meter afhængigt af vinkelindstilling

og installationshøjde (2,5 meter)

• indstilling af lysstyrketærskel:

- CDM: 3 til 80 lux

- CDM 180: 2 til 1000 lux

•indstilling af forsinkelsestid mellem sidste bevægelsesdetektering

og indkobling af belysning:

- CDM: 4 sek. til 15 min.

- CDM180: 5 sek. til 12 min.

• maks. effekt belysning CDP:

- glødelamper: 1000 W

- halogenbelysning:

- CDM: 500 W; CDM 180: 1000W

- anden belysning/større belastning: relæ påkrævet

• kapslingsklasse:

- CDM: IP54; CDM 180: IP44

• forbrug: CDM:


046687RC.eps

054064.eps

053930.eps

054062.eps

054063.eps

IH-kontakture

128

168 sch 2.tif

168 sch 3.tif

168 sch 4.tif

168 sch 5.tif

Antal In. Mål. i Gang Min. interval Typenr.

kanaler (A) mod. reserve mellem

18 mm (timer) 2 ryttere

type: 24 timer

1 16 1 0 15 min. 15335

1 16 1 100 15 min. 15336

n°23-IH.eps

Mål i Gang Min. interval Typenr.

mod. reserve mellem

18 mm (timer) 2 ryttere

type: 60 minutter

4 0 37,5 sek. 15338

Type: 24 timer

4 150 15 min. 15365

150 15 min. 15337

Type: 24 timer + 7 dage

4 150 15 min. (1) /12 timer (2)

(1) Min. tidsinterval mellem to ryttere (ved siden af hinanden)

45 min.

(2) faste ryttere med automatisk kobling kl. 12 og 24

15366

Type: 7 dage

4 150 1 time 15367

Tilbehør

Type Typenr.

ekstra ryttere, pose med 20

5 rød, 5 grøn, 5 hvid, 5 gul 15341

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelsesområde

ind- og udkobling af en strømkreds afhængigt af positionen

af rytterne på programmeringsskiven.

Tekniske specifikationer

• belastning af kontakten:

- 16 A, cos w = 1 ved 250 V AC

- 4 A, cos w = 0,6 ved 250 V AC

• spænding: 230 V +6%/-10%

• frekvens: 45-60 Hz

• forbrug: 2,5 VA

• driftstemperatur: -10°C til 50°C

• tilslutning: tilslutningsklemmer til ledere til 6 mm 2

• gangnøjagtighed: quartzur-baseret nøjagtighed, ±1

sek/dag ved 20°C (ikke kumulativ)

• afdækning med hængsler

• omskifter for manuel broforbindelse

• koblingsantal: 96 pr. dag

Anvendelsesområde

automatisk ind- og udkobling, efter et forudindstillet

program vha. såkaldte ryttere.

• valg på grundlag af tidscyklus:

- hver time: vælg type “60 min”

- hver dag: vælg type “24 timer”

- hver uge: vælg type “7 dage”

- hver dag med annullering af en eller flere dage i

ugen: vælg type “24 timer + 7 dage”

Tekniske specifikationer

• spænding: 220- 240 V AC ved 50 Hz for kontakture

uden gangreserve, 220-240 eller 110 V AC fra 45 til

60 Hz for øvrige typer

• strømforbrug: 2 VA

• driftstemperatur: -10°C til 50°C

• kan lukkes med plomberbar afdækning

• tidsbasis: nøjagtigheden (1 sek/dag, ikke kumulativ)

opnås vha. quartzstyringen i typerne med 150

timers gangreserve

• brydeevne af kontakterne ved 250 V AC:

In (A) typenr.

cos w = 1 cos w = 0,3

10 2 15366, 15337, 15338

16 2 15367, 15365

- bemærk: ved kobling af gasudladningslamper skal

der anvendes en CT-kontaktor

• kontakturene leveres som standard med et antal farvede

ryttere til indstilling af koblingstiderne

typenr. antal ryttere, som medleveres

15337 4 rød + 2 grøn + 2 hvid

15338 3 rød + 3 grøn

15365 3 rød + 3 grøn

15366 6 gul + 14 blå, kan flyttes

15367 7 rød +7 grøn

• tilslutning: klemmer til ledere indtil 6 mm 2

Anvendelse

Ekstra ryttere gør det muligt at opnå et større antal

sekvenser.

Mål: side 227


15837.tif

15330.eps

15857.tif

15858.tif

TELME 345 075c.eps

TELME 345 075d.eps

IHP programmerbare kontakture

15837

15852

15857

15858

15351

16356

Antal In. Mål. i Hukommelses- Typenr.

kanaler kontakt moduler positioner

(A) 18 mm

type: 24 timer / 7 dage

1 16 1 42 15837

Type Antal

15387

In. Mål. i Hukommelses- Typenr.

kanaler kontakt moduler positioner

(A)

24 timer og/eller 7 dage

18 mm

IHP 1c 1 16 2,5 28 15850

IHP+ 1c 16 2,5 42 15851

IHP 2c 2 16 2,5 42 15852

IHP+ 2c 16 2,5 42 15853

IHP DFC1c1

Antenne DCF

16 2,5 42 15857

ANT DCF 15858

E19531 - IHP 16354.eps

E19535 - IHP 16355.tif

193.6.tif

15850-15851 15852-15853

Type: 7 dage (vælg impuls eller kontinuerlig)

1 16 2,5 42 15851

2 16 2,5 42 15853

3 10 5 128 15350

4 10 5 128 15351

E19533 - IHP 16350.tif

E19532 - IHP 15353.tif

193.5.tif

15350 15351

Type: 365 dage

1 10 5 116 16355

2 10 5 116 16356

E19535 - IHP 16355.tif

E19534 - IHP 15351.eps

16356 16355

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelse

Automatisk ind- og udkobling efter et af bruger

forudbestemt program, fra 1 til 4 kanaler

Tekniske specifikationer

• spænding 230V AC +/-10%

• frekvens: -50/60 Hz

• brydeevne af kontakterne ved 250 V AC eller lavere:

- 10 eller 16A ved cos w = 1

- 6 eller 10A ved cos w = 0,6

• strømforbrug:

- 2 VA: 15857

- 2,5 VA: 15854

- 3,5 VA: 16355, 16356

- 6 VA: 15850 - 15853

- 14 VA: 15350, 15351

• driftstemperatur: -10˚C til 50˚C

• tilslutning: klemmer til ledere indtil 6 mm 2

• programmering

- minimalt tidsinterval: 1 min.

• gangreserve:

- 3 år: 15837, 15350, 15351

- 4 år: 15857, 16355, 16356

- 5 år: 15850

- 12 år: 15851 - 15853

• brugsanvisning anbragt i holder under dæksel (undtagen

15837)

Øvrige specifikationer

• permanent flydende krystalvisning

- af timer og minutter

- af ugedag

- af kontaktstatus

• automatisk omskiftning mellem sommer- og vintertid

• enkel kontrol over det indførte program

• let styring af kanalerne vha.:

- overstyringsfunktion (INDE eller UDE)

- ind- eller udkobing før tiden

- sletning af en koblingscyklus

Specielle data for IHP+ og IHP DCF (15851, 15853

en 51857)

• manuelle funktioner

- midlertidig annullering af program for ferie,

helligdage osv.

- simulering af tilstedeværelse

Specielle data for IHP DCF (15857)

• synkronisering med atomur i Frankfurt, Tyskland:

- automatisk 4 gange/dag

- manuelt vha. betjeningsknapper

• nøjagtighed : 1 sek./1.000.000 år pga. synkronisering

Specielle data for ANT DCF antenne (15858)

• tilslutning

- 1,5 mm 2

- maks. 5 IHP DCF ure pr. antenne

- maks. afstand mellem IHP DCF og antenne: 200

meter

• montage: uden for fordeler, opstilles udendørs overdækket

• driftstemperatur: -20˚C til 70˚C

- kapsling: IP54

Valgguide: side 146

Mere information: side

148-150

Mål: side 227

129


15270.eps

ITM programmerbart kontaktur

multifunktionelt

15270

130

193-1.eps

Type Antal Mål i Typenr.

kanaler moduler

indgående udgående 18 mm

ITM 6 4 5 15270

hukommelsesmønster (ITM) 15280

ITM

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelse

Det multifunktionelle tidsur ITM er udviklet til styring

og kontrol af boliger og kontorbygninger.

Dette modulære “alt-i-et”-tidsur kombinerer tidskontrol,

belysningsstyring og udførelse af tælling på brugerens

eget sprog.

Med det multifunktionelle tidsur ITM kan der styres 4

udgange med én komponent ved hjælp af 6 indgange.

Hver udgang giver brugeren følgende 9 basisfunktioner:

• tidsprogrammering pr. uge

• tidsprogrammering pr. år

• programmering af impulser

• indkoblingsforsinkelse

• udkoblingsforsinkelse

• timer

• blinkende signal

• timetæller

• impulstæller

Tekniske specifikationer

• Mærkespænding: 230 V AC +/-10%

• Strømforbrug: 45 VA maks.

• Tilgængelig i hukommelse:

- 45 tidssekvenser for ugeprogrammering

- 15 tidssekvenser for årsprogrammering

- 20 forskellige impulser for impulsprogrammering

• programmering af minimale tidsintervaller: 1 minut

• gangreserve vha. litiumbatteri:

- gangreserve: 5 år

- batterilevetid: 10 år

• programhukommelse: EEPROM

• kopiering af et program til andre ITM’er er mulig vha.

et hukommelsesmønster

• driftstemperatur: -5˚C til 50˚C

• tilslutning maks.: 6 mm 2

Tekniske informationer:

side 151

Mål: side 227


041308.eps

Lysfølsomme skumringsrelæer

IC100, IC200, IC2000, IC2000P+,

ICAstro

Lyskontrol og

regulering

Tabel over IC-udvalg

IC100 IC200 IC2000 IC2000P+ IC Astro

Typenr. 15482 15284 15368 15483 15223 15224

Styring via lysstyrkedetektion • • • • - -

Tilkobling til ugentlig programmering

Styring ved beregning af tidspunkter

- - - • • •

for solopgang/solnedgang

Tekniske data

- - - - • •

Spænding (VAC) +10 %, -15 % 230 230 230 230 230 230

Frekvens (Hz) 50/60 45/60 45/60 50/60 50/60 50/60

Justerbar lysstyrketærskel (lux) 2 til 100 2 til 200 2 til 35 2 til 50

35 til 2000 60 til 300

350 til 2100

Forbrug 6 VA 3 VA 3 VA 3 VA 4 VA 4 VA

Skiftekapacitet (A)

overvågningsindikatordiode, der ikke

har tidsforskudt belysning, når

16 10 10 16 16 16

lysstyrken er under tærskelværdien Rød • • - - -

Indikatordiode for kontaktskiftefunktion Grøn - - - - -

LCD flydende krystaldisplay - - - Baggrundsbelyst Baggrundsbelyst Baggrundsbelyst

Program gemmes med lithiumbatteri - - - • • •

Gangreserve - - - 5-6 år 6 år 6 år

Driftstemperatur (°C)

Kortfattet manual i "manualholderen"

-20 til +50 -10 til +50 -10 til +50 -20 til +50 -20 til +50 -20 til +50

under drejedækslet - • • • • •

Forbindelse via tunnelklemmer Op til 6 mm2 Sprog - - - fr, gb, es, it, de, fr, gb, es, it, de, fr, gb, se, dk/no,

pt, se, dk/no, fi, nl pt fi, nl

Leveres med vægmonteret element • - • • - -

Leveres med reguleringstavleelement - • - - - -

Tabel over elementudvalg

Type Typenr.

Ekstra element "fordelingstavle frontpanel" 15281

"vægmonteret" 15268

131


P83235.eps

041305d-40.tif

041305d-40.tif

Lysfølsomme skumringsrelæer

IC100, IC200, IC2000

IC100

132

P83237.eps

Vægmonteret enhed

IC200 Panelmonteret enhed

Lyskontrol og

regulering

Funktion

Det lysfølsomme relæ styrer lukningen af en kontakt,

når lysstyrken mindskes og falder under den valgte

tærskelværdi. Den styrer åbningen af en kontakt, når

lysstyrken øges og stiger over den valgte tærskelværdi.

Tekniske data

IC100

• Justerbar lysstyrketærskel: 2 til 100 lux.

• Tidsforsinkelse:

• ved lukning: 20 sekunder

• ved afbrydelse af kontakt: 80 sekunder.

• Åbning af kontakt: < 3 mm.

• Isolationsklasse: klasse II.

• Beskyttelsesgrad: IP20.

• Kompatibel med samleskinner til el-fordeling.

• Leveres med vægmonteret element og dertil hørende

beslag.

IC200

• Lysstyrke, tærskelværdi: kan justeres fra 2 til 200 lux.

• Tidsforsinkelse ved lukning og afbrydelse af kontakt:

u 40 s.

• Leveres med frontpanelelement til fordelingstavle.

IC2000

• Lysstyrke, tærskelværdi: to justerbare intervaller: fra

2 til 35 lux eller fra 35 til 2000 lux.

• Tidsforsinkelse: ved lukning og afbrydelse af kontakt:

u 80 s.

• Leveres med vægmonteret element og dertil hørende

beslag.

Vægmonteret element

• Elementforbindelse: med dobbeltisoleret 2-lederkabel,

må ikke lægges op ad netkabler eller vandrør,

maksimal længde:

• til IC100: 25 m

• til IC2000: 100 m.

• Beskyttelsesgrad: IP54, IK05.

• Driftstemperatur: -40°C…+70°C.

• Vægt: 43 g.

IC2000 Vægmonteret enhed

Panelmonteret

• Leveres med 1 m kabel.

• Beskyttelsesgrad: IP65.

• Driftstemperatur: -40°C…+70°C.

Typenumre

Type Kontaktkapacitet Bredde i mod. Typenr.

ved 250 VAC af 18 mm

Cos phi 1 Cos phi 0,6

IC100 16 A 10 A 1 15482

IC200 10 A 6 A 2,5 15284

IC2000 10 A 6 A 3,5 15368

DB109215.tif

DB109217.tif

P83237.eps

Forbindelse

DB109211.tif

IC100 IC200 IC2000

DB109212.tif

Installationstips:

side 158

Mål: side 234


053945-40.tif

P83237-38.tif

Lysfølsomme skumringsrelæer

IC2000P+

IC2000P+

P83237-38

vægmonteret enhed

DB109213.tif

Funktion

IC2000P+ styrer belysningen ud fra lysforhold og tidspunkt.

Hvis lysstyrken falder under den fastsatte tærskelværdi

(lysfølsom funktion: IC), og hvis tidsprogrammet

tillader lukning via relæ (tidskontaktfunktion: IH),

aktiveres belysningskredsen.

Beskrivelse

IC2000P+ bruger sin tidsprogrammering til at bestemme

ON- og OFF-perioder for belysning:

• i henhold til tre forudindstillede tidsprogrammer:

• "DAG": ON tidsprogrammering fra kl. 7 til 20 ? validering

af IC-funktionen fra kl. 7 til 20

• "NAT": ON tidsprogrammering fra kl. 5 til 8 og fra kl.

18 til 23 ? validering af IC-funktionen for disse to

driftsperioder

• "TOMT": OFF tidsprogrammering i løbet af dagen ?

ingen validering af IC-funktionen.

Disse programmer kan om nødvendigt modificeres.

• ud fra en brugertilpasset driftsperiode med mulighed

for kopiering til de øvrige dage.

Den er udstyret med følgende funktioner:

• inddragelse af fraværsperioder (ferie)

• midlertidig eller permanent tilsidesættelse ON eller

OFF

• fjernstyring af belysningstilsidesættelse UDEN ekstern

kontakt

• inddragelse af skift til "sommer/vinter"-tid, automatisk

eller manuelt

• permanent flydende krystaldisplay: med timer og

minutter, ugedag, kontaktudgangsstatus og aktuelt

program.

Forbindelse

ON tilsidesættelse

ekstern kontakter

Lyskontrol og

regulering

Tekniske data

• Justerbar lysstyrketærskel over 3 intervaller:

• interval 1: 2 til 50 lux

• interval 2: 60 til 300 lux

• interval 3: 350 til 2100 lx

• Tidsforsinkelse ved lukning og afbrydelse af kontakt:

separat indstilling mellem 20 s og 140 s (80 s som

standard).

• Kontakt: potentialfri.

• Tidsmæssig basis: kvarts.

• Driftsnøjagtighed: ± 1 s/dag ved 20°C.

• Antal separate skifteoperationer: 42.

• Minimal omskiftning: 1 minut.

• Skiftenøjagtighed: 1 sekund.

• Isolationsklasse: II.

• Beskyttelsesgrad: IP20.

• Forbindelsesklemmer: Pozidriv 1 eller flad 0,8 x 4

mm.

• Vægt: 90 g.

Vægmonteret element (leveres med produktet og

dets beslag)

• Fotomodstand, forbindelse med 2-leder kabel,

maks. 100 m. Undlad oplægning parallelt med netkabler.

• Beskyttelsesgrad: IP54, IK05.

• Driftstemperatur: -40°C…+70°C.

• Vægt: 43 g.

Ekstern indgangseffekt

• Spænding: 230 V ~, +10 %, -15 %.

• Frekvens: 50/60 Hz.

• Indgangsstrøm: maks. 2,5 mA.

• Forbrug: maks. 0,4 mW.

• Kabellængde: maks. 100 m.

Typenummer

Type Kontaktkapacitet Bredde i mod. Typenr.

ved 250 VAC af 18 mm

Cos phi 1 Cos phi 0,6

IC2000P+ 16 A 10 A 2,5 15483

133


PB100207-40.tif

Lysfølsomme skumringsrelæer

ICAstro

IC Astro

134

DB109214.tif

Funktion

IC Astros astronomiske programmerbare lysfølsomme

relæer anvendes til at starte og stoppe en elektrisk

belastning (f.eks. belysning) ud fra tidspunkterne for

solopgang og solnedgang uden en lysdetektor.

Tidspunkterne for solopgang og solnedgang beregnes

automatisk af IC Astro ud fra de geografiske parametre,

som konfigureres af brugeren.

Beskrivelse

IC Astro konfigureres i overensstemmelse med installationsstedet:

• IC Astros installationssted kan konfigureres:

• enten ved at vælge et land og en by

• eller ud fra dets geografiske koordinater (breddegrad,

længdegrad)

• IC Astro tillader:

• at tilføje eller slette en sluk/tænd-skiftefunktion

(OFF-ON) mellem solnedgang og solopgang

• forskellige programmer hver dag

• forskelle i tidspunkter for solnedgang og/eller solopgang,

der kan justeres separat med ± 120 minutter i

henhold til lokale forhold (bjerge, bygninger osv.).

• at inddrage fraværsperioder (ferie), fjernstyring af

belysningstilsidesættelse med en NO-kontakt

• reinitialisering af programmer

• automatisk skift til "sommer-vinter"-tid

• permanent visning med flydende krystaller: timer og

minutter, ugedag, kontaktudgangsstatus og aktuelt

program

• manuelt afkald på programmet for belysning

ON/OFF, permanent eller midlertidigt (frem til næste

skifteoperation).

Typenumre

Forbindelse

DB109214

ON tilsidesættelse

ekstern kontakt

Lyskontrol og

regulering

Tekniske data

• Hukommelse: 14 skifteoperationer (solopgang/solnedgang

ikke medregnet).

• Mindste tidsrum mellem 2 skifteoperationer: 1 minut.

• Skiftenøjagtighed: 1 sekund.

• Tidsmæssig nøjagtighed: ± 1 sekund/dag.

• Programmering af længdegrad: -180°

(EAST)…+180° (WEST) i trin på 1°.

• Programmering af breddegrad: -90° (SOUTH)…+90°

(NORTH) i trin på 1°.

• Driftstemperatur: -20°C…+50°C.

• Beskyttelsesgrad: IP 20.

• Vægt: 90 g.

• Forbrug: tilsidesættelse af indgangseffekt: < 0,5 mA.

Type Kontaktkapacitet Bredde i Sprog Typenr.

ved 250 VAC mod.på 18 mm

Cos j 1 Cos j 0,6

IC Astro 16 A 10 A 2,5 fr, gb, es, it, de, pt 15223

fr, gb, se,dk/no, fi, nl 15224

Installationstips: side

161

Mål: side 234


RTA.eps

RTB.eps

RTC.eps

RTH.eps

RTL.eps

052820d.eps

RTA, RTB, RTC, RTH, RTL og RTMF

Tidsrelæ

16065

16066

16067

16068

16069

16070

171 sch 1.tif

171 sch 2.tif

171 sch 3.tif

171 sch 4.tif

171 sch 5.tif

171 sch 6.tif

tidsrelæ RTA

Mål i Tidsforsinkelsesområde Typenr.

moduler à 18 mm

1 0,1 sek. - 100 timer 16065

tidsrelæl RTB

Mål i Tidsforsinkelsesområde Typenr.

moduler à 18 mm

1 0,1 sek. - 100 timer 16066

tidsrelæ RTC

Mål i Tidsforsinkelsesområde Typenr.

moduler à 18 mm

1 0,1 sek. - 100 timer 16067

tidsrelæ RTH

Mål i Tidsforsinkelsesområde Typenr.

moduler à 18 mm

1 0,1 sek. - 100 timer 16068

tidsrelæ RTL

Mål i Tidsforsinkelsesområde Typenr.

moduler à 18 mm

1 0,1 sek. - 100 timer 16069

tidsrelæ RTMF

Mål i Tidsforsinkelsesområde Typenr.

moduler à 18 mm

1 0,1 sek. - 100 timer 16070

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelsesområde

• RTA: relæ med forsinket tiltræk, givertidsforsinkelse

ved indkobling af belastningen (spole i en kontaktor).

Tidsforsinkelsen starter, når RTA spændingssættes.

Efter den indstillede tid indkobles belastningen.

• RTB: relæ med forsinket frafald, indkobler belastningen

ved aktivering af en trykknap. Efter den indstillede

tid udkobles belastningen. Tidsforsinkelsen

starter ved aktivering af trykknappen.

• RTC: identisk med RTB. Tidsforsinkelsen starter dog

først, når trykknappen slippes.

• RTH: relæ med forsinket frafald, lader belastningen

være under spænding i et bestemt tidsrum.

Belastningen indkobles øjeblikkeligt, når RTH spændingssættes,

og udkobles efter tidsforsinkelsen.

• RTL: intervalrelæ, kobler belastningen regelmæssigt

ind og ud. Belastningen indkobles først, når RTL

spændingssættes.

• RTMF: er et universalrelæ, på hvilket det vha. en

omskifter på front er muligt at vælge en af funktionerne

A, B, C og H.

Tekniske specifikationer

• tidsforsinkelsesområde: 0,1 sek. til 100 timer

• forsyningsspænding styrekreds:

- 24 V DC ± 10%

- 24 til 240 V AC ± 10%

- RTMF: 12 V DC, 24 til 240 V AC/DC

• frekvens: 50/60 Hz

• forbrug: 5 VA

• driftstemperatur:

- -5°C til +55°C

• indikering af relæstilling vha. LED på front

• mærkebelastning af sluttekontakt

- minimal: 10 mA ved 5 V DC

- maksimal: 8 A ved 250 V DC og 8 A ved 250 V AC

• koblingsantal:

- mekanisk levetid:

- 10 7 koblinger

- elektrisk levetid: . 100000 koblinger (ved driftskategori

AC1)

• indikering af relæstilling: grøn LED

• tilslutning: tilslutningsklemmer til ledere

- 2 x 2,5 mm 2 stiv leder uden kabelsko

- 2 x 1,5 mm 2 bøjelig leder med kabelsko

• nøjagtighed ved gentagelse: 0,5% ved konstant indstilling

• ikke følsom over for mikroafbrydelse 20 ms

• kapslingsklasse: IP40

Mål: side 227

135


TELME 345 77a.eps

TELME 345 77b.eps

TELME 345 77c.eps

CDS/CDSc/CDS 3-fasede

lastfordelingsrelæer

15906

15913

136

15908

P196_1#E339.eps

172 sch 2.tif

P134.eps

1-faset type med 2 relæer

Type Spænding Tærskler Typenr.

(V AC) (A)

CDS 220/250 5-10-15-20 15908

med indgang 25-30-40-45

til tvunget 50-60-75-90

udkobling

mål: 5 moduler à 18 mm

1-faset type med 4 relæer

Type Spænding Tærskler Typenr.

(V AC) (A)

CDSc 220/250 5-10-15-20 15906

med indgang 25-30-40-45

til tvunget 50-60-75-90

udkobling

mål: 8 moduler à 18 mm

3-faset type - 1 relæ pr. fase

Type Spænding Tærskler Typenr.

(V AC) (A)

CDS 220/250 5-10-15-20 15913

med indgang 380/440 25-30-40-45

til tvunget 50-60-75-90

udkobling

mål: 8 moduler à 18 mm

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelsesområde

Når det totale strømforbrug overstiger den indstillede

tærskelværdi, udkobler lastfordelingsrelæet der monteres

efter effektafbryderen, midlertidigt (i 5-10 minutter),

de grupper, der er valgt som nedprioriterede

grupper.

Herved kan:

• antallet forbrugere øges uden at ændre den maksimale

effekt

• for tidlig udkobling af hovedsikringen undgås

Tekniske specifikationer

• maks. strømstyrke

- prioriteret gruppe: 90 A

- nedprioriteret gruppe: 15 A

• CT kontaktorer skal anvendes for udkobling af nedprioriterede

grupper på mere end 15 A

• udkoblede grupper indikeres vha. en gul LED

• tilslutning: tilslutningsklemmer

- prioriteret gruppe: indtil 50 mm 2

- nedprioriterede grupper og andre tilslutninger: indtil

10 mm 2

CDS

• udkobling og genindkobling af 2 nedprioriterede

grupper vha. 2 indbyggede relæer efter kaskadeprincippet

• for strømstyrker ƒ 90 A, skal der anvendes en TI

strømtransformator og CDS skal indstilles på 5 A

• udstyret med en indgang til “tvunget belastningsudkobling”

af de to nedprioriterede grupper

CDSc

• overvågning af belastningen er baseret på udkobling

af belastningen efter kaskadeprincippet

• efter en tidsforsinkelse på cirka 5 minutter genindkobles

de udkoblede grupper igen.

Belastningen kommer ind, hvis overbelastningen

er ophørt. Hvis ikke, udkobler CDSc de nedprioriterede

grupper igen.

• de fire nedprioriterede grupper kan også udkobles

samtidigt med tvunget kommando (vha. en spændingsfri

kontakt, der er tilsluttet til kontakt 1 og 2)

fra et relæ eller et kontaktur som IH eller IHP.

CDS 3-faset type

• denne type muliggør separat udkobling pr. fase

• tvungen eller samtidig udkobling af de nedprioriterede

grupper med manuel betjening (omskifter I) eller

automatisk (kontaktur IH, IHP)

Mål: side 227


055738.eps

TELME 345 083a.eps

VLT analogt voltmeter

VLT digitalt voltmeter

CMV-omskifter

16061

15201

n°38-voltmeter.eps

VLT analogt voltmeter

Mål i Måleområde Typenr.

moduler (V AC)

18 mm

4 0...300 16060

0...500 16061

VLT digitalt voltmeter

Mål i Måleområde Frekvens Typenr.

moduler (V AC) (Hz)

18 mm

2 0-600 50/60 15201

VLT analogt voltmeter

Anvendelse

Måler spændingen i et elektrisk kredsløb

Tidsstyringsogmålekomponenter

Tekniske specifikationer

• opfylder standarderne: IEC 51 of IEC 414

• nøjagtighed: klasse 1,5

• ferromagnetisk

• pseudolineær skala over 90º

• temperatur:

- driftstemperatur: -25ºC til +55ºC

- referencetemperatur: 23ºC

• temperaturpåvirkning: 6 0,03 %/ºC

• frekvens: 50...60 Hz.

• forbrug 16060: 2,5 VA; 16061: 3,5 VA

• permanent overbelastning: 1,2 Un

• maksimal overbelastning (5 sek.): 2 Un

• tilslutning: 1,5 til 6 mm 2 stive ledere

VLT digitalt voltmeter

Anvendelse

Måler spændingen i et elektrisk kredsløb

Tekniske specifikationer

• opfylder standarderne:

- IEC 51, 278, 348,

- VDE 0410

• udlæsning af røde LED’er 3 cifre, H = 8 mm

• nøjagtighed: 1% fuld skala, 61 ciffer

• forsyningsspænding: 230 V, +6% -15%, 50-60 Hz

• forbrug: 0,3 VA

• driftstemperatur: fra -20ºC til 60ºC

• tilslutning: tilslutningsklemmer til to ledere på 2,5 mm 2

Mål: side 227

137


055739.eps

TELME 345 083a1.eps

AMP analogt amperemeter

AMP digitalt amperemeter

CMA-omskifter

16069

15202

138

n°43-Amper. direct 0-10 A.tif

AMP anologt amperemeter

Type Mål i Skala Tilslutning Typenr.

moduler (A) vha. TI

18 mm

AMP for direkte tilslutning

4 0...30 nej 16029

AMP for tilslutning via strømtransformator TI

4 se tabel (1) X/5 16030

Udvalgstabel for udskiftelige skalaer

Skalaer Tilslutning via Typenr.

strømtrafo skalaer

0…5 nej 16031

0…50 16501 16032

0…75 16502 16033

0…100 16503 16034

0…150 16504, 16505, 16509 16035

0…200 16506, 16510 16036

0…250 16511, 16518 16037

0…300 16512, 16519 16038

0…400 16520 16039

0…500 16521, 16523 16040

0…600 16524, 16531 16041

0…800 16532 16042

0…1000 16533 16043

0…1500 16534, 16537, 16540, 16044

16535, 16538, 16541

0…2000 16542 16045

(1) udskiftelige skalaer medfølger ikke som standard

AMP digitalt amperemeter

Type Mål i Måle- Tilslutning Frek- Typenr.

moduler område vha. trafo vens (Hz)

18 mm (A AC)

AMP for 2 0-10 nej 50/60 15202

direkte

tilslutning

AMP multi- iht.

område 2 0-5000 måleområde50/60 15209

AMP analogt amperemeter

Anvendelse

Måler strømmen i et elektrisk kredsløb

AMP digitalt amperemeter

Anvendelse

Måler strømmen i et elektrisk kredsløb

Tidsstyringsogmålekomponenter

Tekniske specifikationer

• opfylder standarderne:

- IEC 51

- IEC 414

• nøjagtighed: klasse 1,5

• ferromagnetisk

• pseudolineær skala over 90º

• via strømtrafo:

- tilslutning via strømtrafo TI, forhold In/5, skal

bestilles separat

- udskiftelige skalaer

• temperatur:

- driftstemperatur: -25ºC til +55ºC

- referencetemperatur: 23ºC

• temperaturens indflydelse på nøjagtigheden: +/-03

%/ºC

• frekvens: 50...60 Hz.

• forbrug: 1,1 VA

• permanent overbelastning: 1,2 In.

• maksimal overbelastning (5 sek.): 10 In.

• tilslutning: 1,5 til 6 mm 2 stive ledere

Tekniske specifikationer

• overensstemmelse med standard IEC 61010

• forsyningsspænding:

230 V - 15... -10%, 50-60 Hz

• forbrug: 0,3 VA

• nøjagtighed: 0,5% fuld skala, 61 ciffer

• LED-display med 3 røde cifre med en højde på 8

mm

• driftstemperatur: fra -25ºC til +55ºC

• område AMP:

- direkte tilslutning: 5 A

- multiområde via TI strømtrafo (ikke inkluderet) indstillelig

på amperemeterets front: 10, 15, 20, 25,

40, 50, 60, 100, 150, 200, 400, 500, 600, 800, 1000,

1500, 2000, 2500, 4000, 5000.

• tilslutning: tilslutningsklemmer til to ledere på 2,5

mm 2

Mål: side 227


TELME 345 083b1.eps

15440.eps

049536RC.eps

FREQ digitalt frekvensmeter

CH-timetæller

CI-impulstæller

n°40-fre?quenceme?tre.tif

n°34_NL#7DBF.tif

P227.eps

FREQ digitalt frekvensmeter

Mål i Måleområde Typenr.

moduler (Hz)

18 mm

2 20... 100 15208

CH-timetæller

Mål i Spænding Frekvens Typenr.

moduler (V AC) (Hz)

18 mm

2 220... 240 50 15440

CI--impulstæller

Mål i Spænding Typenr.

moduler (V AC)

18 mm

2 220... 240 15443

FREQ digitalt frekvensmeter

CH-timetæller

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelse

Måling af frekvenserne i strømkredse med en spænding

mellem 20 og 600 V

Tekniske specifikationer

• opfylder standarderne:

- IEC 51, 278, 348,

- VDE 0410

• LED-display med 3 røde cifre med en højde på 8

mm

• nøjagtighed : 0,5% middelskala, 1% fuld skala

• forsyningsspænding:

230 V, +6% -15%, 50-60 Hz

• forbrug: 0,3 VA

• driftstemperatur: fra -20ºC til 60ºC

• tilslutning: tilslutningsklemmer til to ledere på 2,5

mm 2

Anvendelse

Registrerer det antal timer, en gruppe har været i drift

(motor, regulering...)

Tekniske specifikationer

• tilsluttes til forsyningsspændingen, med strømmen

set fra sikringen

• maks. registrering: 99999,99 timer

• tilslutning: tilslutningsklemmer til ledere indtil 2,5

mm 2

CI-impulstæller

Anvendelse

Elektromekanisk tæller designet til at tælle impulser

fra en detektor (f.eks. CEr kWh-måler). Komponenten

viser det samlede antal talte impulser

Tekniske specifikationer

• mærkespænding 220 ±10% og 240 V ±6%

• ikke følsom over for spændingsafbrydelser

• forbrug 0,5 W

• maks. registrering: 999.999 impulser

• tilslutning: tilslutningsklemmer til ledere 2,5 mm 2

Mål: side 227

139


17067.tif

17076.tif

17072.tif

ME1, ME3 og ME4 kWh-målere

klasse 1*

17067

17076

17072

140

MG6.tif

MG2.tif

ME kWh-målere

Type Interval- Impuls- Mål i Strøm spænd- Typenr.

måler udgang: moduler(A) ing

18 mm (V)

1P

ME1 2 63 230 17065

ME1z • 17066

ME1zr • • 17067

3P

ME3 4 63 400 17075

ME3zr • • 17076

3P+N

ME4 4 63 230/400 17070

ME4z • 17071

ME4zr • • 40-6000 230/400 17072

MG1.tif

MG4.tif

Tidsstyringsogmålekomponenter

Anvendelse

De kompakte kWh-målere i ME-serien måler strømforbruget

af Deres elinstallation.

Nogle eksempler på anvendelser er bl.a. måling og

analyse af strømforbruget for en produktionslinje,

særskilte maskiner, lysforbruget på forskellige kontorer

i en bygning, på campingpladser, i kølerum og

opvarmning.

Tekniske specifikationer

Generelt

• nøjagtighedsklasse 1*

• frekvens: 50...60 Hz.

• strømforbrug: maks. 2,5 VA

• totalmåler:

- maks. registrering ME4zrt: 9.999 MWh

- maks. registrering øvrige: 999 MWh

- display: 5 signifikante cifre

• intervalmåler:

- maks. registrering ME4zrt: 999 MWh

- maks. registrering øvrige: 99 MWh

- display: 4 signifikante cifre

• tilslutning vha. klemmer:

- øvre klemmer: 6 mm 2

- nedre klemmer: 16 mm 2

• mulighed for afdækning og forsejling af tilslutningsterminaler

(undtagen ME4zrt):

ME1, ME1z, ME1zr

• indikering med blinklys: 1000 signaler pr. kWh

ME1zr

• fjernaflæsning vha. NO-impulsudgang

- isoleringsspænding: 4 kV, 50 Hz

- 18 mA (24V DC), 100 mA (230V AC)

- 1 impuls på 200 ms (sluttekontakt) pr. 10 kWh

ME3, ME3zr, ME4, ME4zr

• indikering med blinklys: 100 signaler pr. kWh

ME3zr, ME4zr

• fjernaflæsning vha. NO impulsudgang

- isoleringsspænding: 4 kV, 50 Hz

- 18 mA (24V DC), 100 mA (230V AC)

- 1 impuls på 200 ms (sluttekontakt) pr. 10 kWh

ME4zrt

• hver måleindgangs forbrug: 0,05VA...5V

• indikering med blinklys: 10.000/x signaler pr. kWh (x

= transformatorværdi) f.eks.: TI 500/5 = 10.000/500

signaler pr. kWh (=20)

• fjernaflæsning vha. NO impulsudgang

- isoleringsspænding: 4 kV, 50 Hz

- 18 mA (24V DC), 100 mA (230V AC)

- 10/x impulser på 200 ms (sluttekontakt) pr. 10 kWh

(x = transformatorværdi)

1*) Målerne bliver opgraderet fra klasse 2 til klasse 1 ultimo

2007, kontakt Schneider Electric for nærmere oplysninger.

Mål: side 227


PB100646-43.tif

PowerLogic ® multimeter serie PM9

Funktioner og specifikationer

Multimeter serie PM

PowerLogic multimeter serie PM9 indeholder de

grundlæggende måleegenskaber, der skal til for at

overvåge en el-installation.

De bruges til at overvåge 2-, 3- og 4-leder lavspændingssystemer

og blive tilsluttet til eksterne strømtransformere.

Det store baggrundsbelyste LCD-display

gør det muligt at overvåge alle tre faser på én gang.

Der findes tre versioner for en eller to forsyningsspændinger

(220-240 VAC eller 24-48 VDC):

• PM9 for simple målinger

• PM9P til simple målinger med impulsudgang

• PM9C for simple målinger med Modbus RS485udgang.

Applikationer

Instrumenttavle.

Underfakturering / omkostningsfordeling.

Fjernovervågning af en el-installation.

Specifikationer

Kun 72 mm bred (4 x 18 mm moduler)

Kompakt konstruktion der giver en optimal installation.

Stort baggrundsbelyste LCD-display

Samtidig overvågning af alle tre faser.

Effektbehov

Overvågning af effektoverløb.

IEC 62053-21 klasse 2 for energi

Til underfakturerings- og omkostningsfordelingsapplikationer.

Tidsstyringsogmålekomponenter

Typenumre

Type Spænding Bredde i 18 mm moduler Typenr.

Effektmåler PM9 220-240 VAC 4 15199

Effektmåler PM9P 220-240 VAC 4 15197

Effektmåler PM9C 220-240 VAC 4 15198

Effektmåler PM9 24-48 VDC 4 15274

Effektmåler PM9P 24-48 VDC 4 15275

Effektmåler PM9C 24-48 VDC 4 15276

Specifikationer: side

166

Mål: side 161

Tilslutning: side 164

141


PowerLogic ® multimeter serie PM9

Funktioner og specifikationer (fortsat)

142

Effektmåler

Valgguide PM9 PM9P PM9C

Generelt

Brug kun på LV-systemer 1P + N, 3P, 3P + N • • •

Strøm- og spændingsnøjagtighed 0.5% 0.5% 0.5%

Energi- og effektnøjagtighed 2% 2% 2%

Direkte spændingsforbindelse 450 V 450 V 450 V

Øjeblikseffektivværdier

Strøm 3 faser og jord • • •

Spænding Fase til jord og fase til fase • • •

Frekvens • • •

Aktiv og reaktiv effekt I alt og pr. fase • • •

Tilsyneladende effekt I alt • • •

Effektfaktor I alt • • •

Energiværdier

Aktiv energi • • •

Reaktiv energi • • •

Effektbehovsværdier

Aktiv, reaktiv, tilsyneladende effekt Aktuelle og maks. værdier • • •

Andre målinger

Timetæller • • •

Display og I/O

Baggrundsoplyst LCD-display • • •

Impulsudgang - 1 -

Kommunikation

RS485-port - - •

Modbus-protokol - - •

Mål: side 166


PB102160-51.eps

PB102161-51.eps

PowerLogic ® PM700 serie

Multimetre

PM700

PM700P

Multimeter PM800 serie med flere målefunktioner,

venligst kontakt Schneider Electric.

Yderliger information: side 144

Multimetre PM700

type typenr.

PM700 multimeter med THD PM700MG

PM700P multimeter med 2 pulseudg. PM700PMG

PM710 som 700 med RS485 til Modbus PM710MG

PM700 med alarmer og digitale I/O PM750MG

Anvendelsesområde

Overvågning af energiforbrug i en elektrisk installation.

I installationen forekommer der også stadig oftere

såkaldte højere harmoniske svingninger som følge af

HF-belysning,computerudstyr og hastighedsreguleringer

af drev. Også derfor stiger behovet for information

om disse overharmoniske spændinger, da disse kan

forårsage uønskede og somme tider ekstremt høje

strømme på NUL-lederen. Merlin Gerin multimetre tilbyder

en kompakt løsning til enkle og komplekse måle- og

informationsproblemer.

Tidsstyringsogmålekomponenter

Tekniske specifikationer

- Behøver kun 50 mm bag monteringsramme.

- Stort baggrundsbelyst display med indbygget bar visninger:

viser 4 målinger samtidig.

Brugervenlig anvendelse

Nem navigering med kontektafhængig menuer.

Effekt og strømforbrug, THD og min/maks.

læsninger i standard version

En kvalitetsløsning for problemfri overvågning af en

elektrisk installation.

Aktivenergiklasse: IEC 62053-22 klasse 0.5S

(PM750) og IEC 62053-21 klasse 1 (PM700, PM700P,

PM710). For forbrugsmålinger afdelingsvis.

Modern multimeter.

RS 485 kommunikation, alarmering og digitale I/O i et

multimeter (PM750).

Valgguide PM700 PM700P PM710 PM750

Generelt

Strøm- og spændingsnøjagtighed 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Aktiv energi nøjagtighed 1.0% 1.0% 1.0% 0.5%

Reaktiv energi nøjagtighed 2% 2% 2% 2%

Øjeblikkelig rms værdier

Strøm Faser og nul • • • •

Spænding Fase-fase, fase-N • • • •

Frekvens • • • •

Aktiv, reaktiv, Total og per fase • • • “signed” (1)

tilsyneladende effekt

Effektfaktor Total absolut absolut absolut “signed”

Energiværdier

Aktiv, reaktiv, tilsyneladende energi • • • “signed”

Forbrugsværdier (“Dermand”)

Strøm Aktuel og maks • • • •

Aktiv, reaktiv, Aktuel og maks. • • • •

tilsyneladende effekt

Indstilling af Blok, glidende, • • • •

beregningsmåde indgangsynkronisering

Andre målinger

Timetæller • • • •

Effektkvalitetsmålinger

Harmonisk Strøm og spænding • • • •

forvrængning

Datalogging

Min/max af øjeblikkelige værdier • • • •

Alarmer - - - • (2)

Display og I/O

Baggrundsbelyst LCD display • • • •

Digitale indgange - - - 2 (3)

Digitale udgange - 2 (4) - 1 (5)

Kommunikation

RS 485 port - - • •

Modbus protokol - - • •

(1) kW, kVAR, kWh og kVARh er “signed” netforbrugsværdier.

(2) 15 indstillelige under og over betingelser og i kombination med status på digitale indgange eller udgange.

(3) 2 driftsmåder: normal eller indgangsforbrug synkronisering.

(4) Kun kWh og kVARh pulse udgangsmåder.

(5) 3 driftsmåder: ekstern, alarm eller kWh pulse udgang.

143


PB102030-51.eps

PowerLogic ® PM700 serie

Funktioner og specifikationer

PM700

144

Effektmåler

Elektriske egenskaber

Type måling Sand rms op til 15. harmonik i 3-fasede (3P,

3P+ N) 2-fasede og single fase AC systemer.

32 pateringer per cyklus.

Målenøjagtighed Strøm 0.5% fra 1 A til 6 A

Spænding 0.5% fra 50 V til 277 V

Effektfaktor 0.5% fra 1 A til 6 A

Effekt 1%

Frekvens ± 0.02% fra 45 til 65 Hz

Aktiv Energi Klasse 1 iht. IEC 62053-21 (1)

Klasse 0.5S iht. IEC 62053-22 (2)

Reaktiv energi Klasse 2 iht. IEC 62053-23

Data opdateringscyklus 1 s

Indgangsspænding Målområde 10 til 480 V AC (direkt Ph-Ph)

egenskaber 10 til 277 V AC (direkt Ph-N)

op til 1.6 MV AC (med ekstern VT)

Måleområdets nederste grænse er afhængig af PT forhold

Impedans 2 MW (fase-fase) / 1 MW (fase-N9

Frekvensområde 45 til 65 Hz

Indgangsstrøm CT område Primær Indstillelig fra 5 A til 32767 A

egenskaber Sekundær 1A eller 5A

Indgangsstrøm 5 mA til 6A

Tilladt belastning 15 A kontinuerligt

Impedans


16509.eps

16542.eps

E56646.eps

TI strømtransformatorer

16509

16542

S1 S2

K

K L

P1

TI strømtransformatorer

type gennemføringsmulighed

typenr. acc.

effekt (VA)

kabelfleks. skinne- nøjagtig- TI trafo buskobber

syst. hedsklasse

0,5 1 3 gennemføring*

50/5 • 1,251,5 16501 16550

75/5 • 1,5 3 16502 16550

100/5 • 2 2,5 4 16503 16550

125/5 • • 2,5 4 5 16504 16550

150/5 • • 3 4 6,5 16505 16550

• 1,5 5,5 6,5 16509

200/5 • • 4 6 7 16506 16550

• 4 7 8,5 16510

250/5 • • 6 9 11 16511 16551

• 2,5 5 8 16518

300/5 • 7,5 11 13,5 16512 16551

• • 4 8 12 16519

400/5 • • • 8 12 15 16520

500/5 • • 10 12 15 16521

• 2 4 6 16523

600/5 • • 1 4 6 8 16524

• 2 8 10 12 16531

800/5 • • 12,5 15 20 16532

1000/5 • • 15 20 25 16533

1250/5 • • 3 20 25 30 16534

• 4 12 15 20 16537

• 5 8 12 16540

1500/5 • 3 22,5 30 35 16535

• 4 15 20 25 16538

• 5 10 15 16541

2000/5 • 15 20 16542

2500/5 • 20 25 16543

• 6 40 50 60 16545

3000/5 • 25 30 16544

4000/5 • 60 80100 16547

5000/5 • 60 120 16548

6000/5 • 70 120 16549

1 vandret skinnesystem 4 skinnesystem 80 mm

2 lodret skinnesystem

5 skinnesystem 100 mm

3 skinnesystem < 80 mm 6 skinnesystem 100 mm (3 skinner)

* kobberbøsning til kabelgennemføring

Kabelforbrug

diameter kobberkabel forbrug pr. meter (20ºC)

sekundær kreds (mm) (VA)

1 1

1,5 0,685

2,5 0,41

4 0,254

6 0,169

10 0,0975

(Hver gang temperaturen stiger med 10ºC, stiger forbruget

pr. meter med 4%.)

Forbrug af komponenter

Merlin Gerin komponent forbrug pr. komponent

(VA)

VLT analogt voltmeter 2,5 (typenr. 16060)

3,5 (typenr. 16061)

VLT digitalt voltmeter 0,3

AMP analogt amperemeter 1,1

AMP digitalt amperemeter 0,3

FREQ digitalt frekvensmeter0,3

CE kWh måler 5

CEr kWh måler 5

PM100, PM300 2

ADVARSEL

• afbryd aldrig den sekundære kreds af en TI, hvis

den primære kreds stadig er spændingsførende.

• sørg for, at de sekundære udgange på TI er kortsluttede,

før der udføres noget som helst vedligeholdelse

på den sekundære kreds.

TI strømtransformatorer

Tidsstyrings- og

målekomponenter

Anvendelsesområde

konvertering af strømmen til en mindre værdi, der er

egnet til måleinstrumentet

tekniske specifikationer

• sekundær strømstyrke: 5 A

• maks. tilladt spænding: 720 V

• frekvens: 50...60 Hz.

• kontinuerlig overbelastning: 1,2 In

• overstrømtal ved 50 til 4000 A: 5

• overstrømtal ved 5000 til 6000 A: 10

• IP20 beskyttelsesklasse

• driftstemperatur: -5 til +55ºC, luftfugtighed: ≤ 95%

• opfylder standarderne: IEC 44-1, NFC72502, VDE

0414, BS 7626 og IEC 38-1

• strømtransformatorerne kan tilsluttes på to måder:

• tilslutning af kabel eller skinne direkte gennem TI

strømtransformatoren for en primær strøm på 50 til

6000 A (særdeles velegnet til konventionelle installationer

med kabel eller skinne)

• tilslutning af kabel ved hjælp af bolt og møtrik for en

primær strøm på 50 til 600 A (egnet til alle installationer)

• vægt: (se også figur 1)

typenr. vægt (g)

16501...16506 200

16509...16515 270

16518...16521 430

16523...16524 500

16531...16535 600

16537...16538 700

16540...16544 1500

16545...16547 1500

16548...16549 5000

valg af TI strømtransformator

valget af den passende TI afgøres af:

• forholdet mellem primær/sekundær strøm:

det anbefales at vælge et forhold med en primær

strømværdi, der er direkte over mærkestrømsværdien

(ln). (Bemærk: den primære strømværdi af TI må ikke

være lavere end mærkestrømsværdien ln)

m gennemføringsmåde:

den rigtige udførelse bestemmes afhængig af gennemføringsmåden

Nøjagtighedsklasse

den maksimalt tilladte belastning (af kabler og komponenter)

af den sekundære kreds bestemmes af den

foreskrevne nøjagtighedsklasse.

(Eksempel: ved en foreskrevet nøjagtighedsklasse 1 er

den maksimalt tilladte belastning af den sekundære

kreds 4 VA for typenr. 16504)

OBS:

Ved anvendelse af en strømtransformator til en kWhmåler

skal man sikre sig, at effektretningen er fra P1 til

P2 (primær) og fra S1 til S2 (sekundær).

Hvis kablet ikke er korrekt tilsluttet, fungerer kWhmåleren

ikke.

figur 1

Mål: side 228

145


Programmerbare ure

146

Udvalgstabel

Programmerbare ure styrer åbning og lukning af en

eller flere separate kredsløb i henhold til en brugerprogrammeret

indstilling:

• ved at huske ON- og OFF-omskifteoperationerne

for de elektroniske IHP-kontakter

• ved at anbringe ryttere eller holdesegmenter på en

programmeringsdrejeskive for de mekaniske IHkontakter.

En IHP- eller IH-kontaktur vælges i henhold til følgende

kriterier:

Tidskontakter Beskrivelse Antal Cyklusvarighed Mindste tidsrum Antal Gemmer ved Overordnede

kanaler mellem 2 skifte- skifte- netafbrydelse dimensioner:

operationer: operationer (gangreserve)

De intuitive kontakter

4 nøgler og en IHP 1c 1 24 t og/eller 7 d 1 min. 28 3 år 2,5 moduler

stor skærm IHP + 1c 1 24 t og/eller 7 d 1 sek. 42 5 år 2,5 moduler

IHP 2c 2 24 t og/eller 7 d 1 min. 42 5 år 2,5 moduler

IHP + 2c 2 24 t og/eller 7 d 1 sek. 42 5 år 2,5 moduler

IHP 1c 18 mm 1 24 t og/eller 7 d 1 min. 28 3 år 1 moduler

IHP +1c 18 mm 1 24 t og/eller 7 d 1 min. 42 3 år 1 moduler

IHP DCF 1c 1 24 t og/eller 7 d 1 sek. 42 4 år 2,5 moduler

IHP 2c (UL) 2 24 t og/eller 7 d 1 min. 42 5 år 2,5 moduler

Årsurene

7d + beregnede IHP 1c årligt 1 7 d + beregnede d 1 min. 116 4 år 5 moduler

dage (1) IHP 2c årligt 2 7 d + beregnede d 1 min. 116 4 år 5 moduler

De kompakte IHP 1c 18 mm 1 24 t og/eller 7 d 1 min. 28 3 år 1 moduler

ure 18 mm IHP + 1c 18 mm 1 24 t eller 7 d 1 min. 42 3 år 1 moduler

IHP 1c 18 mm 1 7 d 2 t 24 On - 24 Off 100 t 1 moduler

IH 24h 1c ARM 1 24 t 15 min. 24 On - 24 Off 100 t 1 moduler

IH 24h 1c ARM 1 24 t 15 min. 24 On - 24 Off ingen 1 moduler

IH 24h 1c (UL) 1 24 t 15 min. 24 On - 24 Off 100 t 1 moduler

De klassiske ure

mekanisk IH 60 min 1c SRM 1 60 min. 1 min. 15 s 24 On - 24 Off ingen 3 moduler

IH 24h 1c SRM 1 24 t 30 min. 24 On - 24 Off ingen 3 moduler

IH 24h 1c ARM 1 24 t 30 min. 24 On - 24 Off 150 t 3 moduler

IH 24h 2c ARM 2 24 t 30 min. 24 On - 24 Off 150 t 3 moduler

IH 7d 1c ARM 1 7d 4 t 24 On - 24 Off 150 t 3 moduler

IH 24h + 7d + 1+1 24 h + 7 d 45 min. + 12 t 16 On - 16 Off + 150 t 3 moduler

1c ARM 7 On + 7 Off

IH 24h + 7d + 1+1 24 h + 7 d 30 min. + 3 t 24 On - 24 Off + ingen 6 moduler

1c SRM 28 On + 28 Off

Det multifunktionelle

ur - Ikeos: erstatter 3c

+ 4c type 15350 + 15351

ITM 4C-6E 4 60 min. 24 t, 7 d 1 sek. 45 tidsperioder ved 5 år 5 moduler

7 d + beregnede ugentlig tidsprogramdage

mering, 15 tidsperioder

ved årlig idsprogrammering.

20 forskellige

impulser ved impulsprogrammering.

(1): programmering af datofunktiondage giver mulighed for specifikke skifteoperationer på bestemte dage

(2): impulsprogrammering tillader skifteoperationer af mindre end et minuts varighed (kan justeres fra 1 til 59 sek.); impulskontrol har altid højere prioritet.


Tilsidesættelse Udgangskontakt Tidsændring Baggrundsbelysning “Fravær Impulspro- Kommentarer Typenr.

styrefunktioner: (cos j=1) (sommer/ Vilkårlig funktion pga. grammering

On / Off vinter) ferie” - (2)

funktion

On/Off 16 A omskifter auto 15850-15720

On/Off 16 A omskifter auto • • • 15851-15721

On/Off 16 A omskifter auto 15852-15722

On/Off 16 A omskifter auto • • • 15853-15723

On/Off 16 A omskifter auto 15854-15724

On/Off 16 A omskifter auto • • • 15837-15725

On/Off 16 A omskifter auto Vilkårlig funktion • • IHP DCF er synkro- 15857

niseret på Frankfort

-senderen via ANt DCF

antenne, type nr. 15858

On/Off 16 A omskifter auto forsyningsspænding: 15830

120 VAC

On/Off 16 A omskifter auto forsyningsspænding: 15831

120 VAC

On/Off 16 A omskifter auto • 16355

On/Off 16 A omskifter auto • 16356

On/Off 16 A omskifter auto 15854-15724

On/Off 16 A omskifter auto • • • 15837-15725

On/Off 16 A omskifter manuel 15331

On/Off 16 A omskifter manuel 15336

On/Off 16 A omskifter manuel 15335

On/Off 16 A omskifter manuel forsyningsspænding: 15349

120 VAC

On 16 A omskifter manuel 15338

On 16 A omskifter manuel 16364

On 16 A omskifter manuel 15365

On 16 A omskifter manuel 15337

On 16 A omskifter manuel 15367

On 16 A omskifter manuel 15366

On 16 A omskifter manuel 16340

On/Off via en 2 x 10 A omskifter- auto • 4 udgangskanaler og 15270

tilsidesættelses- kontrakt 6 indgange

indgang eller 2 x 10 A NO kontakt

betinget indgang

Mål: side 227

147


E80395.eps

PB100163.tif

Programmerbare ure

De intuitive ure - 24 t og/eller 7 d

15850-15720

15837

148

Elektriske data

• Spænding: 230 VAC ± 10%.

• Frekvens: 50/60 Hz.

• Forbrug: 6 VA (2 VA for type nr. 15857 og 2,5 VA for

type nr. 15854-15724 og 3 VA for type nr. 15837-

15725).

• Opbevaring af program og tidsindstilling med lithiumbatteri:

• livstid:

- 12 år for type nr. 15851-15721, 15852-15722,

15853-15723, 15857, 15830, 15831

- 10 år for type nr. 15854-15724 og 15837-15725

- 5 år for type nr. 15850-15720

• backup-tid, kumuleret afbrydelse af netforbindelse:

- 5 år for type nr. 15851-15721, 15852-15722,

15853-15723, 15830, 15831

- 4 år for type nr. 15857

- 3 år for type nr. 15850-15720, 15854-15724 og

15837-15725.

• Tidsmæssig nøjagtighed:

• ± 1 sekund pr. dag ved 20°C

• Kontaktkapacitet:

Type nummer Under 250 VAC Under 250 VAC

(cos phi = 1) (cos phi = 0,6)

15850-15720, 15851- 16 A 10 A

15721, 15852-15722,

15853-15723, 15857,

15830, 15831

15854-15724,

15837-15725 16 A 4 A

Teknisk data og

typenumre

Mekaniske data

• Overordnede dimensioner: 2,5 moduler af 18 mm

dog 2 moduler for type nr. 15854-15724 og 15837-

15725.

• Vægt: 190 g (90 g for type nr. 15854-15724 og

15837-15725).

• Beskyttelsesgrad:

• front: IP40

• terminaler: IP20.

• Driftstemperatur: - 10°C... + 50°C.

• Opbevaringstemperatur: - 25°C... + 70°C (- 40°C...

+ 55°C for type nr. 15854-15724 og 15837-15725).

Specifikke data for 1 og 2 kanal IHP + (type nr.

15851-15721, 15853-15723 og 15837-15725)

• Manuelle funktioner:

• midlertidig afbrydelse af programmering ved ferie,

helligdage osv. gennem konfigurering af de 2 datoer

- start og slut på fraværsperiode

• simulering af tilstedeværelse gennem vilkårlig drift,

når systemet er ON.

• Impulsfunktioner: impulsprogrammeringen kan

justeres fra 1 til 59 sekunder (impuls har højere

prioritet end skiftefunktion).

• Baggrundsbelysning LCD-skærmen.

• IHP + 1c 18 mm type nr. 15837-15725 er kompatible

med Clario systemet (samleskinne forbindelse).

Mål: side 227


15857

15858

E52254_Eeps.eps

Programmerbare ure

ANT DCF antenne type nr. 15858

Forbindelse

15853-15723 15857 - forbindelse med

maks. 5 IHP DCF pr.

antenne

059237NHD.tif

15857

E80342_en.eps

Typenumre

Beskrivelse Antal kanaler Typenr.

IHP 1c 1 15850-15720

IHP + 1c 1 15851-15721

IHP 2c 2 15852-15722

IHP + 2c 2 15853-15723

IHP 1c 18 mm 1 15854-15724

IHP + 1c 18 mm 1 15837-15725

IHP DCF 1c 1 15857

ANT DCF 15858

IHP 1c (UL) 1 15830 (1)

IHP 2c (UL) 2 15831 (1)

059236NHD.tif

15858

E80360a_E.eps

15854-15724,

15837-15725

Teknisk data og

typenumre

Mekaniske data

• type nr. 15857: 1 sekund for hvert 1 million år takket

være synkroniseringen på DCF Frankfurt-transmissionssignalet.

• Forbindelse:

• 1,5 mm2

• 5 IHP DCF maks. pr. antenne

• maksimal afstand mellem IHP DCF'en og antennen:

200 meter.

• Installation: uden for reguleringstavlen, udendørs,

beskyttet mod vejrliget.

• Driftstemperatur: - 20°C... + 70°C.

• Beskyttelsesgrad: IP54.

• Overordnede dimensioner: L x l x H: 70 x 57 x 92 mm.

• Vægt: 135 g.

Specifikke data for IHP DCF (type nr. 15857)

• Synkronisering på Frankfurt-senderens DCF 77-signal:

• automatisk ved idriftsættelse og derefter kl. 1, 2, 3

og 4 hver dag

• manuelt ved at trykke på IHP-tasterne eller efter et

"reset"

• vist på skærmen med bogstaverne RC

• impulsprogrammeringen kan justeres fra 1 til 59

sekunder (impuls har højere prioritet end skiftefunktion).

• Manuelle funktioner:

• midlertidig afbrydelse af programmering ved ferie,

helligdage osv. gennem konfiguration af de 2 datoer

- start og slut på fraværsperiode

• simulering af tilstedeværelse gennem vilkårlig drift,

når systemet er ON.

• Impulsfunktioner: impulsprogrammeringen kan

justeres fra 1 til 59 sekunder (impuls har højere prioritet

end skiftefunktion).

149


041312d.tif

E19541_E.eps

Årsure

7 d + uddaterede dage

16356

Forbindelse

16355 16356

150

Typenumre

Beskrivelse Antal kanaler Typenr.

IHP 1c årlig 1 16355

IHP + 2c årlig 2 16356

Reservebatteri 16357

E20433_E.eps

Teknisk data og

typenumre

Elektriske data

• Spænding: 230 VAC ± 10%.

• Frekvens: 50/60 Hz.

• Forbrug: 3,5 VA.

• Opbevaring af program og tidspunkt med lithiumbatteri:

backup-tid: 4 års kumuleret afbrydelse af

netforbindelse.

• Tidsmæssig nøjagtighed: ± 1 sekund pr. dag ved

20°C.

• Kontaktkapacitet:

• 16 A under 250 VAC (cos j = 1)

• 10 A under 250 VAC (cos j = 0,6).

Mekaniske data

• Overordnede dimensioner: 5 moduler på 18 mm.

• Vægt: 350 g.

• Beskyttelsesgrad:

• front: IP40

• terminaler: IP20.

• Driftstemperatur: - 10°C... + 50°C.

• Opbevaringstemperatur: - 40°C... + 85°C.

Mål: side 227


059239.tif

Programmerbare ure IHP

15270

E57451.eps

Det multifunktionelle ur - 60 min, 24 t, 7 d, 7 d +

uddaterede dage

Ugentlig eller årlig programmering fordeles over 1, 2, 3

eller 4 kanaler.

6 indgange til behandling af disse funktioner.

Et flytbart hukommelseskort til at duplikere på en

anden ITM eller til at gemme det af kontrahenten

udviklede program.

Elektriske data

• Spænding: 230 VAC ± 10%.

• Frekvens: 50 Hz.

• Forbrug: 45 VA.

• Opbevaring af program og tidsindstilling med

lithiumbatteri:

• livstid: 10 år

• backup-tid: 5 år.

• Tidsmæssig nøjagtighed: ± 1 sekund pr. dag ved

20°C.

• Kontaktkapacitet:

• 10 A under 250 VAC (cos j = 1)

• 6 A under 250 VAC (cos j = 0,6).

Forbindelse

Typenumre

Beskrivelse Antal kanaler Typenr.

ITM 4C-6E 4 15270

Hukommelseskort 15280

Teknisk data og

typenumre

Mekaniske data

• Overordnede dimensioner: 5 moduler på 18 mm.

• Vægt: 290 g.

• Beskyttelsesgrad:

• front: IP40

• terminaler: IP20.

• Driftstemperatur: - 5°C... + 50°C.

• Opbevaringstemperatur: - 25°C... + 70°C.

• Tilbehør: flytbart hukommelseskort.

151


PB100163.tif

058250NH.tif

058251NH.tif

Programmerbare ure IHP

15854-15724

15331

15335

152

E80360a_E.eps

De kompakte ure - 24 t og/eller 7 d

Elektriske data

• Spænding: 230 VAC ± 10%.

• Frekvens: 50/60 Hz.

• Forbrug: 2,5 VA (3 VA for type nr. 15837-15725).

• Opbevaring af program og tidsindstilling for type nr.

15331, 15336, 15349, 15854-15724 og 15837-

15725:

• livstid: 10 år

• backup-tid, kumuleret afbrydelse af netforbindelse:

- 3 år for type nr. 15854-15724 og 15837-15725

- 100 år for type nr. 15331, 15335, 15336, 15349.

• Tidsmæssig nøjagtighed: ± 1 sekund pr. dag ved

20°C.

• Kontaktkapacitet:

Typenumre under 250 VAC under 250 V AC

Beskrivelse (cos j = 1) (cos j = 0,6)

15854-15724, 15837-15725 16 A 4 A

15331, 15335, 15336, 15349 16 A 4 A

Mekaniske data

• Programmering af holdesegmenter for type nr.

15331 - 15336 - 15335 - 15349.

• Overordnede dimensioner: 1 modul på 18 mm.

• Vægt: 90 g.

• Beskyttelsesgrad:

• front: IP40

• terminaler: IP20.

• Driftstemperatur: - 10°C... + 50°C.

• Opbevaringstemperatur: - 40°C... + 55°C (- 25°C...

+ 85°C for type nr. 15331).

Specifikke data for IHP + 1c 18 mm

(type nr. 15837-15725)

• Manuelle funktioner:

• midlertidig afbrydelse af programmering ved ferie og

helligdage gennem konfiguration af de 2 datoer -

start og slut på fraværsperiode

• simulering af tilstedeværelse gennem vilkårlig drift,

når systemet er ON.

• Impulsfunktioner: programmering af impulser, der

kan justeres fra 1 til 59 sekunder (impulser har højere

prioritet end skiftefunktioner).

• Baggrundsbelysning af LCD-skærmen.

• IHP + 1c 18 mm type nr. 15837-15725 er kompatible

med Clario systemet (samleskinne forbindelse).

Type

Teknisk data og

typenumre

Beskrivelse Antal kanaler Gangreserve Typenr.

IHP 1c 18 mm 1 3 år 15854-15724

IHP + 1c 18 mm 1 3 år 15837-15725

IHH 7d 1c ARM 1 100 t 15331

IH 24t 1c SRM 1 ingen 15335

IH 24t 1c ARM 1 100 t 15336

IH 24t 1c (UL) 1 100 t 15349 (1)

(1): forsyningspænding: 120 VAC ± 10%

Mål: side 227


054064.tif

041PR.eps

Mekaniske kontakture

15338

16340

E15367.eps

De klassiske ure - 60 min, 24 t, 7 d

Elektriske data

• Spænding: 230 VAC ± 10%.

• Frekvens: 50/60 Hz (50 Hz for type nr. 15338 -

16340).

• Forbrug: 2,5 VA (1 VA for type nr. 15338).

• Tidsmæssig nøjagtighed: ± 1 sekund pr. dag ved

20°C.

• Kontaktkapacitet:

Mekaniske data

• Programmering:

• med ryttere (medleveret):

IH Typenummer Antal medleverede ryttere

15337 4 røde + 4 grønne + 2 hvide

15366 6 gule (24 timer)

12 blå + 2 røde (7 dage)

15367 7 blå + 7 røde

• af holdesegmenter for de øvrige typenumre.

• Overordnede dimensioner: 3 moduler af 18 mm (6

moduler for type nr. 16340).

• Vægt: 135 g (210 g for type nr. 16340).

• Beskyttelsesgrad:

• front: IP40

• terminaler: IP20.

• Driftstemperatur: - 10°C... + 50°C.

• Opbevaringstemperatur: -40°C…+85°C (-

25°C…+70°C for type nr. 16340).

• Tilbehør til type nr. 15337, 15366 og 15367: de ekstra

ryttere bruges til at programmere et stort antal

sekvenser.

Forbindelse

Beskrivelse Antal kanaler Gangreserve Typenr.

IH 60 min 1c SRM 1 ingen 15338

IH 24t 1c SRM 1 ingen 16364

IH 24t 1c ARM 1 150 t 15365

IH 24t 2c ARM 2 150 t 15337

IH 7d 1c ARM 1 150 t 15367

IH 24h + 7d 1+1c ARM 1+1 150 t 15366

IH 24t + 7d 1+1c SRM 1+1 ingen 16340

Tilbehør

Ekstra ryttere (1 pose indeholdende: 5 røde, 5 grønne, 5 hvide, 5 gule) 15341

Teknisk data og

typenumre

Typenummer under 250 VAC (cos j = 1) under 250 VAC (cos j = 0,6)

16364 - 15365 - 15367 - 15337 - 15338 - 15366 16 A 4 A

16340 16 A 2,5 A

15338

16364

15365

15367

E16340_E.eps

E16364.eps

15337

153


Mekaniske kontakture

154

Programmeringsprincip

For IHP-omskifterne består dette i at huske dage og

tidspunkter for de nødvendige skiftefunktioner.

For IH - IHH omskifterne udføres dette ved at placere

holdesegmenter eller ryttere på en omskifterdrejeskive.

Praktiske oplysninger

med få eksempler

Eksempel

• Styring af et air condition-anlæg i en frisørsalon:

Mandag (1) Tirsdag Onsdag Torsdag (2) osv.

ON nr. 1 08:30 08:30 08:30 tænd

OFF nr. 1 12:00 12:00 sluk

ON nr. 2 13:30 13:30 tænd

OFF nr. 2

(1) lukket mandage

(2) non-stop

20:00 20:00 20:00 sluk

Programmering via kopi eller spærring

Når identiske skiftefunktioner findes på samme tid

flere dage hver uge, kan denne funktion bruges til at

programmere disse operationer, men kun én gang. I

dette tilfælde anvendes en enkelt skifteoperation.

Hvis denne funktion bruges rigtigt, kan det mulige

antal skifteoperationer øges betydeligt.

Eksempel:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

ON nr. 1 10:00 10:00 tænd

OFF nr. 1 18:00 18:00 18:00 sluk

Antal af funktioner:

1 skifteoperation 1 skifteoperation

Type nr. Antal skifteoperationer

IHP 1c 15850-15720 28

IHP + 1c 15851-15721 42

IHP DCF 1c 15857 42

IHP 2c 15852-15722 42

IHP + 2c 15853-15723 42

IHP 24t og 7d 3c 15350 128

IHP 24t og 7d 4c 15351 128

IHP 1c årligt 16355 116

IHP 2c årligt 16356 116

IHP 18 mm 1c 15854-15724 28

IHP + 1c 18 mm 15837-15725 42

ITM 4C-6E 15270 45 tidsperioder ved ugentlig tidsprogrammering,

15 tidsperioder ved årlig tidsprogrammering og

20 forskellige impulser ved impulsprogrammering

IHP 1c (UL) 15830 28

IHP 2c (UL) 15831 42

IH 7d 1c ARM 15331 42 On / 42 Off

IH 24t 1c ARM 15336 48 On - 48 Off

IH 24t 1c SRM 15335 48 On - 48 Off

IH 24t 1c (UL) 15349 48 On - 48 Off

IH 60 min 1c SRM 15338 24 On - 24 Off

IH 24t 1c SRM 16364 24 On - 24 Off

IH 24t 1c ARM 15365 24 On - 24 Off

IH 24t 2c ARM 15337 24 On - 24 Off

IH 7d 1c ARM 15367 21 On - 21 Off

IH 24 t + 7 d 1+1c ARM 15366 16 On - 16 Off + 7 On - 7 Off

IH 24 t + 7 d 1+1c SRM 16340 24 On - 24 Off + 28 On - 28 Off

For IHP-omskiftere udstyret med denne funktion benyttes et lithiumbatteri til dataopbevaring.

Programmet, datoen og tidsindstillingen gemmes. Der udføres ingen skifteoperationer.


Mekaniske kontakture

60 min. tidprogrammering.

Lader dig styre

start og stop af en

gruppe belastninger i

henhold til en cyklus,

der gentages for hver

60 min.

24 t programmering

hver dag. Lader dig

styre start og stop af

en eller to grupper

belastninger i henhold

til en daglig cyklus, der

gentages på samme

måde hver dag i ugen.

7 dags-/ugeprogrammering

Lader dig styre start og

stop af en til fire

grupper belastninger i

henhold til en ugentlig

cyklus, der kan variere

fra dag til dag og

gentages hver uge.

Eksempel

• Styring af automatisk vanding:

ON nr. 1 2 min. og 30 s

OFF nr. 1 5 min

ON nr. 2 25 min

OFF nr. 2 37 min 30 s

Relevant Typenummer

• IH 1c: 15338.

Eksempel

• Styring af en dør i et boligbyggeri:

• fra kl. 8 til 19:30: kontakt på ON, fri adgang

• fra kl. 19:30 til kl. 8 den næste dag: kontakt på OFF,

adgang med fortrolig kode alle ugens dage:

ON nr. 1 kl. 8

OFF nr. 1 kl. 19.30

Relevante Typenummer

• IH 1c: 16364, 15365, 15336, 15335, 15366, 16340.

• IH 2c: 15337.

• IHP 1c 18 mm: 15854-15724.

• IHP + 1c 18 mm: 15837-15725.

• IHP DCF 1c: 15857.

• IHP 1c: 15850-15720, 15851-15721, 15830.

• IHP 2c: 15852-15722, 15853-15723, 15831.

• ITM 4C-6E: 15270.

Eksempel

• Styring af belysningen i et butiksvindue:

Relevante Typenummer

• IH 1c: 15367, 15331, 15366, 16340.

• IHP 1c: 15850-15720, 15851-15721, 16355, 15830.

• IHP 2c: 15852-15722, 15853-15723, 16356, 15831.

• IHP 1c 18 mm: 15854-15724.

• IHP + 1c 18 mm: 15837-1572.5

• IHP DCF 1c: 15857.

• ITM 4C-6E: 15270.

Praktiske oplysninger

Programmeringseksempler

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

ON nr. 1 09:00 09:00 09:00

OFF nr. 1 12:00 12:00

ON nr. 2 14:00 14:00

OFF nr. 2 20:00 20:00 20:00

ON nr. 3 08:30 08:30

OFF nr. 3 12:30 12:30

ON nr. 4 14:30 14:30

OFF nr. 4 21:00 21:00

155


Mekaniske kontakture

Impulsprogrammering.

Lader dig ved hjælp af

impulser (kan justeres

fra 1 til 59 sek.) styre en

til fire grupper af

belastninger (impulsrelæer,

klokker osv.)

156

Eksempel

• Automatisk styring af klokke, belysning og fødevaredistribution:

en klokke ringer ved genoptagelse og

afslutning af arbejdet (kanal 1), oplysning af faciliteterne

(kanal 2), fodring af fisk i akvariet (kanal 3):

Programmering

• Programmering af en impuls optager 2

hukommelsespladser.

• De to ordenstyper (impuls og fastlåst) kan

kombineres på samme kanal.

Relevante Typenumre

• IHP + 1c: 15851-15721.

• IHP + 1c 18 mm: 15837-15725.

• IHP DCF 1c: 15857.

• IHP + 2c: 15853-15723.

• ITM 4C-6E: 15270.

Praktiske oplysninger

Programmeringseksempler

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Kanal 1: ringeklokke (impulsrækkefølge på 20 s)

ON 08:00 08:00 08:00 08:00 07:00 09:00

varighed 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek

ON 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 13:00

varighed 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek

ON 14:00 14:00 14:00 14:00 13:00

varighed 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek

ON 18:00 18:00 18:00 18:00 16:00

varighed 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek

Kanal 2: belysning (fastlåst rækkefølge)

ON 07:30 07:30 07:30 07:30 06:30 08:30

OFF 18:30 18:30 18:30 18:30 17:00 13:30

Kanal 3: akvarium (15 s impulsrækkefølge)

ON 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

Varighed 15 sec 15 sec 15 sec 15 sec


Mekaniske kontakture

Programmering af

særlige dage.

Lader dig oprette

specialprogrammer for

datofunktionsdage.

Eksempel

• Styring af belysning og opvarmning på en skole:

• grundlæggende programmering: programmér

belysning (kanal 1) og opvarmning (kanal 2):

• uddateret programmering: perioder med nedlukning,

skoleferie osv.,…

Man skal bare huske en OFF ved starten og en

anden OFF ved afslutningen af en fraværsperiode:

Relevante Typenr.

• IHP 1c: 16355.

• IHP 2c: 16356.

• IHP DCF 1c: 15857.

• ITM 4C-6E: 15270.

• IHP + 1c: 15851-15721.

• IHP + 2c: 15853-15723.

• IHP + 1c 18 mm: 15837-15725.

Praktiske oplysninger

Programmeringseksempler

(fortsat)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Kanal 1: belysning

ON 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00

OFF 20:00 20:00 16:00 20:00 16:00

Kanal 2: opvarmning

ON 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

OFF 18:00 18:00 12:00 18:00 12:00

Helligdage

vinter forår sommer efterår årsafslutning

Kanal 1: belysning

OFF dato 20. feb. 17-apr 07-juli 23. okt. 18. dec.

tidspunkt 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00

OFF dato 08-marts 03-maj 9. sept. 2. nov. 4. jan.

tidspunkt 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

Kanel 2: opvarmning

OFF dato 20. feb. 17-apr 23. okt. 18. dec.

tidspunkt 12:00 17:00 17:00 12:00

OFF dato 08-marts 03-maj 2. nov. 4. jan.

tidspunkt 01:00 01:00 01:00 01:00

157


DB109002.eps

DB109003.eps

DB109345.eps

DB109346.eps

IC100, IC200, IC2000

IC100 Kabelføring

DB109002

DB109003

DB109345

DB109346

158

IC100 kabelføring

• Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at placere

strømforsyningen som foreskrevet (L- og N-klemmerne).

Disse to klemmer må ikke ombyttes.

• Fastlæggelse af kapaciteterne i henhold til belastningernes

effekt.

• Effekt y 16 A Cos j = 1 (fig. 1).

• Effekt > 16 A Cos j = 1 (fig. 2): der skal transmitteres

med en kontaktor.

IC100 applikation

Type belysning maks. effekt

230 V glødelamper 2300 W

230 V halogenlamper 2300 W

Enkelt forbundet/serieforbundet lysstofrør 2300 VA

Parallelforbundet lysstofrør med konventionel ballast 400 VA (42 mF)

Dobbeltmonterede lysstofrør 2300 VA

Fluokompakt lampe med elektronisk ballast 9x7 W, 7x11 W, 7x15 W,7x20 W, 7x23 W

Fluokompakt lampe med konventionel ballast 1500 VA

Enkelt forbundet kviksølvdamplampe 1000 VA

Parallelforbundet kviksølvdamplampe 400 VA (42 mF)

Enkelt forbundet natriumdamplampe 1000 VA

Parallelforbundet natriumdamplampe 400 VA (42 mF)

IC200, IC2000 kabelføring

• Fastlæggelse af kapaciteterne i henhold til belastningernes

effekt.

• Effekt y 10 A Cos j = 1 (fig. 3).

• Effekt > 10 A Cos j = 1 (fig. 4): der skal transmitteres

med en kontaktor.

• Tærskelindstilling opnås ved at montere den medleverede

modstand (47 kW) på elementet plads (klemmer

3-5). Tryk på potentiometeret for tærskelindstillingen

til den røde LED lyser op. Kontakten skifter

efter 40 sekunder (IC200) og 80 sekunder (IC2000)

IC200, IC2000 applikation

Installationstips

Type belysning maks. effekt

230 V glødelamper 2300 W

230 V halogenlamper 2300 W

Enkelt forbundet/serieforbundet lysstofrør 46x36 W, 23x58 W, 14x100 W

Parallelforbundet lysstofrør med konventionel ballast 10x36 W (4,7 mF) - 6x58 (7 mF), 2x100 W (18 mF)

Dobbeltmonterede lysstofrør 11 x (2x58 W) - 6 x (2x100 W)

Lysstofrør med elektronisk ballast 9x36 W - 7x58 W

Dobbeltmonterede lysstofrør med elektronisk ballast 5 x (2x36 W) - 4 x (2x58 W)

Fluokompakt lampe med elektronisk ballast 6x7 W, 8x11 W, 6x15 W, 6x20 W

Fluokompakt lampe med konventionel ballast 2300 W

Paralleltilrettet kviksølvdamplampe 1x250 W (30 mF)

Paralleltilrettet natriumdamplampe 1x250 W (30 mF)


DB109069.eps

DB109070.eps

DB109222.eps

DB109071.eps

IC2000P+

DB109069

DB109070

4 h 23 h

DB109222

DB109071

1

0

1

0

Beskrivelse

1 Strømforsyning 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

2 manualholder

3 Forseglet drejedæksel

4 Udgangskontakt

5 Lysstyrkeføler

6 ON tilsidesættelse af ekstern kommandoindlæsning

7 Baggrundsbelyst LCD-skærm

8- 9- 10- Dato; Tidspunkt; Dag 1 = mandag, Dag 2 =

tirsdag osv.

11 Udgangskontaktstatus (ON, OFF)

12 Visning af ON perioder pr. 1t segment

13 Driftsindstilling: “AUTO", "PROG": programmering,

" ": nulstilling af tid, "MAN": "FERIE" programmering,

" ": tilpas konfiguration

14 Driftsindikation " " ON tilsidesættelse, " " ferie

15 Programmeringshjælp og statuspiktogram: " "

belysning, " " sluk, " " programmeret

slukning

16 "MOR" morgen, "EFT" eftermiddag, "s" sekunder,

"lx" lux, "min" minutter

17 "Menu" Udvalg af driftsindstillinger

18 "-", "+" Værdiansættelses- og navigationstaster

19 "ok" Blinkende informationsvalideringstast

Nulstilling foretages ved at trykke samtidigt på de 3

taster "+", "-" og "ok", dvs. 18 og 19.

Anvendelse

• Tilladelig effekt på udgangskontakt:

• resistive belastninger: I maxi. = 16 A - 250 V CA, I

mini =100 mA - 12 V

• belysning:

Type belysning maks. effekt

Resistiv belastning 16 A

Effektfaktor = 0,6 10 A

Gløde (230 V) 2300 W

Halogen (230V) 2300 W

Serieforbundet/enkelt forbundet fluorescerende 46x36 W, 23x58 W, 14x100 W

Parallelforbundet fluorescerende med konventionel ballast 10x36 W (4,7 mF), 6x58 W (7 mF),

2x100 W (18 mF)

Dobbelttilpasset fluorescerende 10 x (2x58 W) - 5 x (2x100 W)

Fluorescerende med elektronisk ballast 9x36 W, 6x58 W

Dobbelttilrettet fluorescerende med elektronisk ballast 5 x (2x36 W), 3 x (2x58 W)

Fluokompakt med elektronisk ballast 9x7 W, 7x11 W, 7x15 W, 7x20 W

Paralleltilrettet HQL fluorescerende 1x250 W (30 mF)

Paralleltilrettet natriumdamp 1x250 W (37 mF)

Anvendelseseksempel (fig. 1)

Belysning i et butiksvindue om aftenen på et tidspunkt,

der kan justeres efter lysforholdene og slukkes på et

bestemt tidspunkt (f.eks. kl. 23). Om morgenen tændes

belysningen på et bestemt tidspunkt (f.eks. kl. 4),

og der slukkes på et bestemt tidspunkt alt efter lysforholdene.

Konfiguration

Dette består i at skrive i hukommelsen:

• sprog

• år, måned, dag og tidspunkt

• en af 3 forudindstillede programmer:

• "DAG": ON tidsprogrammering fra kl. 7 til 20 ? validering

af IC-funktionen fra kl. 7 til 20

• "NAT": ON tidsprogrammering fra kl. 5 til 8 og fra kl.

18 til 23

• validering af IC-funktionen på disse to driftsperioder

• "TOMT": OFF tidsprogrammering i dagtimerne ?

ingen validering af IC-funktionen.

Disse programmer kan modificeres.

• lysstyrketærskel.

Når denne cyklus er afsluttet, kører din IC2000P+ i

AUTO-indstilling i henhold til den valgte konfiguration.

Installationstips

159


DB109072.eps

IC2000P+

DB109072

160

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

L

1

Installationstips

Programmering

IC2000P+ bruges til at styre tidsprogrammer.

Det bruges til:

• at oprette et nyt program med mulighed for kopiering

til de øvrige dage

• at vise programmer i hukommelsen

• at ændre tidspunkt, dato og sommer/vinter-tid i et

program i hukommelsen

• at slette programmet helt eller delvis (dato, tidspunkt

og sprog bibeholdes)

• at ændre lysstyrketærsklen

• at adskille indstillingen af tidsforsinkelsen ved tænd

og sluk.

Skift til ON/OFF-tilsidesættelse (fig. 3)

• Tryk kort (< 2 s) og samtidigt på de 2 taster (18) på

frontpanelet for at skifte til "MAN ON" eller "MAN

OFF".

• Tryk på tasterne i over 2 s for at skifte til "PERM

ON" eller "PERM OFF".

• Forsyning på klemme 1 (6) tilsidesætter udgangseffekten

fra IC2000P+ til "ON" positionen. Denne eksterne

tilsidesættelse har højere prioritet end produktets

ON/OFF tilsidesættelsesfunktion.


Db100039.eps

DB100040.eps

IC Astro

Astronomisk programmerbar

lysfølsom Skumringsrelæ

DB100039

DB100040

Beskrivelse

1 Strømforsyning 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz

2 manualholder

3 Drejedæksel der kan forsegles

4 Udgangskontakt

5 ON tilsidesættelse af indgang for ekstern kontrol

6 Permanent baggrundsbelyst LCD-skærm

7- 8- 9- Dato; Tidspunkt; Dag 1 = mandag, Dag 2 =

tirsdag…

10 Udgangskontaktstatus (ON, OFF)

11 Display af ON perioder i 1-times segmenter

12 Driftsindstilling: “AUTO", "PROG": programmering,

" ": tidsindstilling, "MAN": programmering af

"ferie", " ": tilpas konfiguration

13 Driftsindikation " " ON tilsidesættelse, " " ferie

14 Piktogram til programmeringshjælp:" " tænd

ved solnedgang," " sluk ved solopgang," "

programmeret slukning," " programmeret tænding

15 “MOR” morgen, “EFT” eftermiddag

16 "Menu" Udvalg af driftsindstillinger

17 "-", "+" Værdiansættelses- og navigationstaster

18 "ok": blinkende informationsvalideringstast

19 "Res": Nulstillingstast: sletter programmerede data,

dato og tidspunkt.

Anvendelse

• Acceptabel effekt på udgangskontakt:

• resistive belastninger: maks. I = 16A - 250 V AC, min

I = 100 mA - 12 V

• belysning:

Type belysning maks. effekt

Resistiv belastning 16 A

Effektfaktor = 0,6 10 A

Gløde (230 V) 2300 W

Halogen (230V) 2300 W

serieforbundet/enkelt forbundet fluorescerende 26 x 36 W, 20 x 58 W, 10 x 100 W

Paralletforbundet fluorescerende med konventionel ballast 10 x 36 W (4,7 µF), 6 x 58 W (7 µF),

2 x 100 W (18 µF)

Dobbeltforbundet fluorescerende 10 x (2 x 58 W), 5 x (2 x 100 W)

Fluorescerende med elektronisk ballast 9 x 36 W, 6 x 58 W

Dobbeltforbundet fluorescerende med elektronisk ballast 5 x (2 x 36 W), 3 x (2 x 58 W)

Fluokompakt med elektronisk ballast 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W

Paralletforbundet HQL fluorescerende 1 x 250 W (30 µF)

Paralletforbundet natriumdamp 1 x 250 W (37 µF)

Konfiguration

Dette består i at skrive i hukommelsen:

• sprog

• installationssted, enten:

• efter position (Argentina, Kina osv.) og efter nærmeste

by

• efter geografiske koordinater (breddegrad, længdegrad,

tidsforskel i forhold til GMT) (der leveres et

kort med produktet).

• år, måned, dag og tidspunkt.

Når denne cyklus er fuldført, vil IC Astro beregne tidspunkterne

for solopgang og solnedgang og foreslå et

standardprogram (drift fra solnedgang til solopgang),

f.eks.:

Paris, 20. juni, solnedgang kl. 22 og solopgang kl. 6.

Installationstips

161


IC Astro

Astronomisk programmerbar lysfølsom

skumringsrelæ (fortsat)

162

Db100051.eps

Programmering af en OFF-periode

IC Astro giver mulighed for at tilføje en OFF-periode

(programmeret sluk og tænd) i programmet mellem

tidspunkterne for solopgang og solnedgang (standardindstillingen

er fra kl. 23 til kl. 5), f.eks.:

Justering af programmering og konfiguration

Det lysfølsomme relæ anvendes til:

• at oprette et nyt brugertilpasset program med mulighed

for kopiering til de øvrige dage

• at vise programmer i hukommelsen

• at slette, ændre eller tilføje en automatisk eller programmeret

skifteoperation

• at slette programmet helt eller delvis (dato, tidspunkt

og sprog bibeholdes)

• at ændre tidspunkt, dato, sommer/vinter-tid

• at midlertidigt annullere "ON"-perioderne ved at

konfigurere start- og slutdatoer og -tidspunkter for

fraværsperioder (ferie)

• at justere forskelle i tidspunkter for solopgang og

solnedgang med ± 120 minutter i henhold til lokale

forhold (bjerge, bygninger osv.), f.eks.:

Skift til ON/OFF-tilsidesættelse

• Tryk kort (< 2 s) og samtidigt på de 2 taster (17) på

frontpanelet for at skifte til "ON TEMP" eller "OFF

TEMP".

• Hold tasterne nede (> 2 s) for at skifte til "ON

PERM" eller "OFF PERM".

• Strømtilførslen til indgang 5 tvinger IC Astro udgangen

hen i "ON"-positionen. Denne tilsidesættelse

har højere prioritet end produktets ON/OFF-tilsidesættelsesfunktion.

DB102651.eps

DB100051 DB102651

Installationstips


Multimeter PM9

Installation

DB101950.eps

Mål

Effektmåler

163


PowerLogic ® multimeter PM9

Installation og tilslutning

164

DB110047.eps

DB110048.eps

PM9/3P+N forbindelse med 3 CT'er

Tilslutningseksempel

PM9P/3P+N forbindelse med 3 CT'er

Tilslutningseksempel

Effektmåler

Bemærk: Andre typer

forbindelse kan

benyttes. Se produktdokumenntationen.


PowerLogic ® multimeter PM9

Installation og tilslutning

DB110049.eps

Dimensioner

Effektmåler

165


PowerLogic ® multimeter PM9

Funktioner og specifikationer (fortsat)

166

Elektriske specifikationer

Type måling På enkeltfasede (1P + N) eller trefasede

(3P, 3P + N) vekselstrømssystemer

Målenøjagtighed Strøm og spænding 0,5% af aflæst værdi

Effekt 2% af aflæsning fra pf 0,8 fører til 0,5

forsinkelse

Frekvens 0,2 Hz

Effektfaktor 2% fra 0,5 fører til 0,5 forsinkelse

Aktiv energi Klasse 2 defineret i IEC 62053-21

Reaktiv energi Klasse 2 defineret i IEC 62053-23

Indgangsspænding, karakteristik Målt spænding 50-450 VAC (direkte)

og op til 1000 VAC (med ekstern VT)

Tilladelig overbelastning 1,15 Un

Frekvensmålingsinterval 45-65 Hz

Indgangsstrøm, karakteristik CT-størrelser Kan justeres fra 5 til 10000 A

Sekundær 5 A

Måling uden for interval 15 mA til 6 A

Tilladt overbelastning 6 A kontinuerlig

20 A 10 s

50 A 1 s

Belastning 0,55 VA

Indgangsstrøm Ikke isoleret

Styreeffekt AC 220-240 VAC (±10 %), < 5 VA

DC 24-48 VDC (±20 %)

Impulsudgang (PM9P) Statisk udgangseffekt, 350 VAC/VDC

maks., 130 mA maks. ved 25°C, effekt

tab 1 mA/°C over 25 °C, 5 kV isolering

Mekaniske specifikationer

Vægt 0,3 kg

IP-kapslingklasse IP52 (frontdisplay)

Dimensioner 72 x 90 x 66 (mm)

Forbindelse Tunnelklemmer, 1 x 4 mm2

Miljøforhold

Driftstemperatur -5 °C til + 55 °C

Forureningsgrad 2

Installationskategori III til distributionssystemer op til 260/450 V

Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk afladning Niveau III (IEC 61000-4-2)

Immunitet over for udstrålede felter Niveau III (IEC 61000-4-3)

Immunitet over for hurtige transienter Niveau IV (IEC 61000-4-4)

Immunitet over for impulsbølger Niveau IV (IEC 61000-4-5)

Ledede og udstrålede emissioner Klasse B (CISPR11)

Sikkerhed

Effektmåler

Kommunikation

RS485-port (PM9C)

fjernaflæsning og -nulstilling 2-tråds, 9600 eller 19200 baud, Modbus

RTU, ELSV-kreds, 6 kV impulstolerance

(dobbeltisolering)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!