NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

dch.hjoerring.dk

NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

Af Mika Povlsen

SÅ ER DER ALLIGEVEL HÅB....

ET INDBLIK FRA ”VIRKELIGHEDEN”

Alle kender den følelse der popper op i kroppen når vi læser artikler om hunde der har angrebet

og bidt børn, dyr og voksne mennesker. Klumpen i halsen bliver uhyggelig stor og man

føler nærmest man får åndedrætsproblemer.

I 2005 fik 13.000 personer i Danmark

erstatning for hundeskader. Danske hundeejere

har dog fået mere styr på hundene,

det viser sidste års opgørelser fra

forsikringsoplysningen. I alt var hunde

skyld i en skade 12.934 gange sidste år

hvilket ifølge forsikringsoplysningen gør

2006 til et særdeles positivt år med det

laveste tal nogensinde. Hundene bider

derved mindre og er involveret i færre

trafikuheld m.v.

Dansk Hunderegister oplyser desuden at

antallet af skader ikke skyldes at vi har

fået færre hunde idet omkring 560.000

hunde huserer i de danske hjem og som

er et nogenlunde stabilt tal. Hunderegisteret

vurderer, at grunden til faldet i

hundeskaderne skyldes at danskerne er

blevet bedre til at opdrage deres hunde

og i højere og højere grad tager dem på

hundeskoler.

Danmarks statistik oplyser at ca. 880.000

familier holder et eller flere kæledyr, flest

har hund. I alt 450.000 familier holder

hund og disse familier har altså 550.000-

560.000 hunde.

Faldet har godt samlet set over de sidste

20 år været tilfældet i det antallet i midten

af 1980’erne lå på over 35.000 om

året.

Da der er færre hundebid og færre trafikuheld

betyder det også, at forsikringsselskaberne

samlet set udbetaler færre

erstatningskroner som følge af bidske

eller uheldige hundes skarnstreger.

De samlede erstatninger til hundeskader

er i 2006 faldet til 31.663 mio. kroner

hvilket er det laveste beløb siden 1974

(der er taget højde for pristalsregulering).

Omkring en tredjedel af erstatningerne

går til personskader, mens de resterende

2/3 går til ødelagte ting som fx itubidte

bukser og sko eller skadede biler ved trafikuheld.

Man skal dog også være opmærksom på,

at alle der bliver skadet af en fremmed

hund kan få erstatning.

SPORET JULI 2007 21

More magazines by this user
Similar magazines