NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

dch.hjoerring.dk

NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

Henry Mikkelsen Jordudvalget

Inge Lorentzen Træneraspirant 61 71 17 31 ingelorentzen@stofanet.dk

Jan Kristensen DCH Træner 98 96 70 70 uzo@kristensen.mail.dk

Jan Sørensen Materialeudvalget.

DCH Træner.

Hundekonsulent.

98 97 54 42 dux@post11.tele.dk

Jimmy Hansen Materialeudvalget. 96 23 94 94 foncesabox@hansen.mail.dk

John Karmark Materialeudvalget 98 91 13 36

Jørgen Riisager Materialeudvalget 98 98 85 61

Jørn Johansen DKK Træner 98 92 64 64 bakken3@has.dk

Lene Kappelgaard Konkurrenceudvalget

UNGDOMS Træner

98 94 90 78 skansebakken3@mail.tele.dk

Liselotte Nielsen DCH Træner.

Kredsinstruktør.

98 94 98 85

23 32 20 63

liselotte@has.dk

Louise Christensen DKK Træner 51 24 96 17 Louise.christensen@ofi r.dk

Malene Pedersen Formand for bladudvalget.

DKK Træner

98 92 68 50

21 71 86 03

malle@pfu.dk

Margit Larsen Bladudvalget 98 93 64 52 margitl@stofanet.dk

Marianne Bayer Træneraspirant 98 95 18 16 bayergaard@mail.tdcadsl.dk

Martin Dissing Materialeudvalget 98 92 89 92

Michael Dybro DCH Træner.

Kredsinstuktør.

98 97 71 52 evaogmichael@sport.dk

Mogens Møller IPO Figurant 98 96 31 08

Ole Holt DCH Træner 98 92 84 98 rita.ole@mail.tele.dk

Pia Andersen Konkurrenceudvalget.

DCH Træner.

23 33 69 98

Poul Nielsen UNGDOMS Træner 98 91 14 60 sniskibsby@mail.tele.dk

Rene Bertelsen DCH Træner 20 74 27 58 hundene@stofanet.dk

Rikke Nielsen DCH Træner 22 73 06 14

Robert Pedersen DCH Træner 98 96 53 61 vibholm47@ofi r.dk

Sanna Iversen DCH Træner

Kredsinstuktør.

98 93 14 13 si@eucnord.dk

Sanne O. Sørensen DCH Træner 21 75 74 19 sosbonnie@hotmail.com

Sonja Sørensen DCH Træner 98 97 71 70 jts.tornby@has.dk

Steen Pedersen DKK Træner 98 92 47 41 stonie0703@hotmail.com

Stine Thomsen DKK Træner 28 57 08 78 sillerille2004@hotmail.com

Søren Andersen DCH Træner 21 65 34 22

61 55 73 69

Tom Jensen DCH Træner 98 97 70 30 tornbysmedie@jensen.mail.dk

Tove Jensen DKK Træner 98 92 84 03 tove_jensen@postmaster.co.uk

Verner Nielsen Materialeudvalget 98 97 50 97

Telefon klubhuset: 98 90 99 56 Hjemmeside: www.dch-hjoerring.dk

TILMELDING TIL HVALPE/BEGYNDER HOLD 30 69 76 56 eller online på vores hjemmeside

SPORET JULI 2007 35

More magazines by this user
Similar magazines