Måbjerg bliver et grønt energicenter › side 4 Forsyning er mere end ...

vestforsyning.dk

Måbjerg bliver et grønt energicenter › side 4 Forsyning er mere end ...

Måbjerg bliver et grønt

energicenter

DONG

ENERGY´S øN-

SKE OM AT Sæl-

GE MÅBJERGVæR-

KET SATTE EKSTRA

FART I plANERNE

FOR BIOETHANOl,

BRINT OG BIOMASSE.

Det gav genlyd, da Vestforsyning og Struer

Forsyning i 2010 offentliggjorde, at man nu endelig

gik i gang med at bygge ’Verdens største bioenergianlæg’,

Maabjerg BioEnergy. Men endnu inden anlægget

var bygget helt færdigt, var der igen store nyheder fra lille

Måbjerg. Det skete 26. august 2011, da et konsortium bestående

af Vestforsyning, Struer Forsyning, affaldsselskabet

nomi og DONG Energy offentliggjorde, at man nu går i gang

med planerne om at skabe et grønt energicenter i Måbjerg.

Centralt i planen er etableringen af en bioethanolfabrik.

Allerede i dag består 5,75 procent af benzin af bioethanol,

som tilsættes for at skåne miljøet. Andelen skal være højere

i fremtiden, og med en årlig produktion på 50 – 70 millioner

liter bioethanol vil Maabjerg Energy Concept kunne bidrage

med cirka en tredjedel af Danmarks forventede behov i 2020.

Oveni de store mængder brændstof til bilerne vil centret

producere klimavenlig fjernvarme til Holstebro og Struer, og

restprodukterne vil mere end fordoble produktionen af biogas

hos Maabjerg BioEnergy. Samlet set vil Maabjerg Energy

Concept give en så drastisk reduktion af CO 2 -udledningen,

at klimaregnskaberne i Holstebro og Struer – i hvert fald på

papiret – kan komme til at vise en negativ udledning.

1000 ARBEJDSplADSER

Da nyheden slap ud, valgte Dagbladet Holstebro at rydde

forsiden og fokusere på en anden, meget positiv sidegevinst

ved konceptet: Samfundsøkonomisk kan det bidrage med

helt op til 1000 arbejdspladser, mange af dem i landbruget

og en hel del i transportbranchen, når der skal råvarer ind

til anlægget.

4

Adm. direktør i Vestforsyning, Jørgen Udby, er

udpeget som formand i konsortiet,

der i første omgang har

afsat 16 måneder til det, der

på projekt- engelsk kaldes ’feasibility study’.

Det kan oversættes til ’realitetstjek’ og har til formål at undersøge,

om alle ambitioner kan realiseres fuldt ud, og hvad

det i givet fald vil kræve teknologisk og økonomisk. Målet er

at skabe det bedst mulige grundlag for en beslutning om, hvor

vidt man skal gå videre og starte på det egentlige byggeri.

I udlandet bliver bioethanol typisk produceret af korn eller

majs, men det er naturligvis ikke holdbart at hælde fødevarer

i benzintanken, når der er sultne mennesker i verden. Derfor

vil Maabjerg Energy Concept udvinde bioethanol af halm i

det første fuldskala-anlæg for 2. generations bioethanol.

"Hidtidige projektforslag for 2. generations bioethanol er

typisk faldet til jorden, fordi produktionen af 2. generations

bioethanol i Danmark ikke er rentabelt uden betydelig økonomisk

støtte. Men fordi vi allerede har et bioenergianlæg og

et biomassefyret kraftvarmeværk i passende størrelser, kan

vi allerede nu se synergieffekter, som forbedrer økonomien

væsentligt i projektet," siger Jørgen Udby.

MÅBJERGVæRKET VAR TIl SAlG

Det er ikke helt nyt, at Vestforsyning og de nære samarbejdspartnere,

Struer Forsyning og nomi, gerne vil producere

bioethanol. Men det er lidt af en fjer i hatten, at det statsejede

DONG Energy eret med i konsortiet. Og netop DONG

Energy har indirekte æren for, at planerne blev skudt i gang

tidligere end ellers planlagt, fortæller Jørgen Udby:

”Vi har egentlig altid gået og puslet med ideen. Men vi blev

presset lidt, da DONG Energy i 2010 satte Måbjergværket

til salg. Så skulle vi til at se på, hvad Måbjergværket er værd

i forhold til forsyningen i Holstebro og Struer.”

Konklusionen var klar: Det ville være for risikabelt at videreføre

Måbjergværket som et traditionelt affaldsfyret kraftvarmeværk

. Dels er affaldsmængden faldende, dels spøger

planerne om at bygge et stort affaldsforbrændingsanlæg i

Kjellerup, som vil støvsuge markedet for brændsel. Allerede

i dag bruger Måbjergværket affald fra london. Derfor blev

der sat skub i overvejelserne om Måbjergværkets fremtid.

More magazines by this user
Similar magazines