8270-Bladet marts-april-maj 2013 - Holme Kirke

frederikskirken.dk

8270-Bladet marts-april-maj 2013 - Holme Kirke

8270 BLADET

HOLME | HØJBJERG | SKÅDE

Marts | April |

Maj 2013

Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem:

Lokalcenter Skåde | Lokalcenter Holme | Frederikskirken | Holme Kirke | Fællesrådet


Fællesrådet

Medborgerhus/nyt bibliotek

Som beskrevet i sidste 8270-Blad havde

Fællesrådet bedt om et møde med

rådmand Marc Perera Christensen for at

præsentere en udarbejdet strategi for

denne sag, omhandlende 3 mulige placeringer

for et kommende medborgerhus

inkl. nyt bibliotek. Mødet fandt sted kort

før jul.

Vi meddelte, at vi, som tidligere, var

stærkt optaget af ønsket om et medborgerhus

i området, men at vi var lidt utålmodige,

nu da den tidligere tidsplan for

en igangsætning var overskredet, og at

der endvidere ikke var opstartet udarbejdelse

af en lokalplan.

Disse forhold sammenholdt med den

private investors tilsyneladende vanskeligheder

har bevirket, at Fællesrådets forretningsudvalg

har kigget sig om i området

med henblik på at pege på en evt. anden

placering end Oddervej 80-84. Fællesrådet

arbejder fortsat på en løsning med

privat/offentlig finansiering og indenfor

de økonomiske rammer, der gør sig

gældende for det nuværende bibliotek.

Rådmanden forstod vor utålmodighed,

men gjorde opmærksom på, at det er

svære tider for byggeriet, hvilket Fællesrådet

måtte have forståelse for. Det er stadig

rådmandens tanke, at projektet på Oddervej

skal realiseres. Rådmandens forvaltning

er i løbende kontakt med investor,

men projektet har måttet udskydes. Det er

ikke rådmandens tanke, at begynde

spekulationer om en anden placering. Når

projektet når til lokalplanstadiet vil Fællesrådet

blive inddraget, som hidtil aftalt.

Midttrafik

Midttrafik afholdt i januar måned en høring

om de regionale-, lokale- og bybusserne.

Fællesrådet kunne ved en gennemgang af

2

de lokale ruter se, at der ikke var tale om

væsentlige ændringer, hvor Fællesrådets

høringssvar var, at forslaget til nye køreplaner

ikke gav anledning til generelle

bemærkninger.

Repræsentantskabsmøde 2013

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd afholder

ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag

d. 19. marts 2013 kl. 19.30 i Holme Sognegård.

Indkaldelse med dagsorden, regnskab,

budget m.v. fremsendes medio februar

2013.

Uro i Rundhøj-området

I en længere periode har der været uro

omkring Rundhøj Torv, hvilket har skabt

en utryg stemning for brugerne af Rundhøj

Torv og de forretningsdrivende. Dette

har bevirket, at der har været indbudt til

stormøde med henblik på i fællesskab at

få fundet en løsning på de udfordringer,

denne uro har bevirket. Fællesrådet beklager,

at situationen har udviklet sig sådan,

at et dejligt og beboervenligt område

skaber utryghed blandt beboerne. Det

fortjener området ikke, og vi skal derfor

henstille til, at det gode fællesskab

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd:

Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514 – 20411514

www.8270hhs.dk

genoprettes, og at alle bidrager til, at

uroen stoppes. Rundhøj-området skal

være et trygt sted for alle at komme.

Kassererskifte

Fællesrådet har måtte foretage et skifte på

kassererposten. Vor hidtidige gode kasserer

Carsten Damgaard Pedersen er fraflyttet

byen, og er i samme anledning også udtrådt

af Fællesrådets forretningsudvalg.

Tiltrådt som ny kasserer og forretningsudvalgsmedlem

er Egon Poulsen, der er bosiddende

i vort område.

Holme hus står for fald

Beboerne i Holme er vrede. Den bevaringsværdige

ejendom på Holme Byvej 15 synes

på vej til at blive fjernet for at give plads til

en dagligvarebutik, som er uønsket i området.

Skive for skive er det gamle Holme ved

at miste de sidste rester af sit gamle udtryk.

Det er bekymrende. Der er på dette sted

ikke behov for yderligere en dagligvarebutik

med et antal parkeringspladser.

Trafikken i krydset ved Holme Byvej 15 er i

dag ganske problematisk, og vil med det

nye tiltag blive yderligere problemfyldt.

Byrådet har heldigvis en politik til inddragelse

af borgerne, og med de reaktioner,

som beboerne i området har markeret bl.a.

gennem indsamling af underskrifter, får

byrådet god grund til at bringe denne politik

til udførelse.

Lyseng-Kilen

Fællesrådet er opmærksom på, at Lyseng-

Kilen har behov for en styrket naturpleje.

Bl.a. omkring stianlægget og ved busketter

og mindre træer. Fællesrådet vil derfor tage

kontakt til Natur og Miljø med henblik på en

opstramning for disse opgaver.


Højbjerg Bibliotek

Afviklingen af forårets arrangementer

er godt i gang, og der er stadig masser

af oplevelser.

Ind i en bog - og et forfatterskab

27. februar markerer

vi 200 året

for Søren Kierkegaards

fødsel, når

lektor Susanne

Richardt Kall viser

vej ind i ”Forførerens

Dagbog”, og

d. 3. april lukker

hun op for Svend

Åge Madsens forfatterskab gennem romanen

”Lad tiden gå”. Biblioteket stiller

bøgerne til rådighed for de 15 første

tilmeldte, men man behøver ikke at have

læst dem på forhånd for at få glæde af at

deltage. Hvert arrangement koster kr. 50,-

Livet i løb

11. marts kl. 19.00

En aften med løber og forfatter

Terje Nordberg. Terje

Nordberg er en erfaren løber

og har skrevet mange bøger

om løb og motion bl.a. “Politikens

løbebog” og for nylig

“Livet i løb”, hvor han

kommer ind på mange sider

af løb. Han fortæller om sine erfaringer og

også lidt om en ny udvikling i forfatterskabet.

Fuglesang - hvordan knækker jeg koden

15. april kl. 19.00 fortæller Preben Clausen,

seniorforsker ved Aarhus Universitet, om en

alternativ måde at lære fuglestemmerne

at kende.

Det er det andet foredrag af

to, men selvom man ikke

deltog i det første, der blev holdt midt i

februar, kan man godt være med.

Udstillinger

Sonia Brandes - om

kunsten at klippe i papir.

Fra d. 27. februar til d.

27. marts.

Årets bedste bogarbejde

2012

Håndindbundne bøger. Hvert år udvælger

Foreningen for Boghaandværk de bedste af

de indsendte værker.

Fra d. 3. til d. 29. april.

Flotte hinkesten

Irene M. Kristensen, Højbjerg udstiller hinkesten

fra sin samling i et væld af farver og

mønstre. Tag din mormor og farmor med!

Fra d. 1. til d. 31. maj

Magi i luften

- i børneafdelingen i hele marts måned.

Vær med i en magisk quiz og deltag i

lodtrækning om dejlige bogpriser.

Eller lad de mindste

børn gå på opdagelse

i vores nye

Magiske Kuffert,

som er fyldt med

udklædningstøj,

sjove trylleting og

magiske billedbøger!

Højbjerg Bibliotek

Oddervej 74 · 8270 Højbjerg

Telf: 8940 9580

e-mail: hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

www.aakb.dk

Guldlok Dukketeater “De små alfer”

20. marts kl. 10.00

En munter eventyrkomedie

om en dag i alfeland.

For børn fra 2 til 5 år.

Billetter bestilles 1 uge

før.

Film for de 3-6 årige

13. marts kl. 10.00

og 17. april kl. 10.00

Lær din mobil at kende - for seniorer

Vil du være bedre til at

bruge din mobil og til at

sende sms'er til dine

børnebørn? Så er der

hjælp at hente på dette

kursus, hvor elever fra

Egå Produktionsskole

hjælper og vejleder

dig. Kurset finder sted på Højbjerg Bibliotek

tirsdag d. 5. marts kl. 10-11.30

Tilmelding senest d. 2. marts.

eReolen.dk - hvordan?

Kursus onsdag d. 13. marts kl. 10-11.00

På eReolen.dk kan du låne bøger og læse

dem på din PC, tablet eller smartphone.

Medbring det bærbare udstyr du vil læse

ebøgerne på. Du skal være vant til at bruge

en PC/smartphone/tablet.

Tilmelding senest d. 12. marts.

Læs mere om arrangementerne på Højbjerg

Biblioteks hjemmeside:

www.aakb.dk/hojbjerg Bortset fra “Ind i

en bog - og et forfatterskab” er det gratis at

deltage. Tilmelding skal ske på bibliotekets

hjemmeside, og personalet hjælper gerne.

3


Lokalcenter Skåde

Det sker

Marts · April · Maj

Marts

Tirsdag d. 12. marts kl. 13.30-15.30

Et børneliv med violiner og sang. Tre

søstre på hhv. 10, 13, og 15 år fortæller

om at være ikke en cirkusfamilie, men en

musikfamilie.

Torsdag d. 20 marts kl. 14.00

Gudstjeneste i Frederikskirken.

Efterfølgende kaffebord med

lagkage i sognegården.

Torsdag d. 21. marts

Påskefrokost: Nærmere information følger

ved opslag på Lokalcenteret.

Tirsdag d. 26. marts kl. 13.30-15.30

Mit liv fra plovmuld til de bonede gulve.

Advokat Hanne Jensbo fortæller om sit liv.

April

Tirsdag d. 2. april kl. 13.30-14.30

Fernisering. Inger Nathan udstiller malerier

og skulpturer, som efter ferniseringen

kan ses på centret i april og maj.

Tirsdag d. 9. april kl. 13.30-15.30

“Røde Kors catwalk” Røde Kors

genbrugsbutikken fra Højbjerg Torv

kommer og viser og sælger pænt tøj til

fornuftige priser. Kaffe og kage kr. 20,-

Tirsdag d. 16. april kl. 13.30-15.30

Kom og hør hospitalsklovnen fortælle om

sit arbejde blandt syge børn. Entré kr. 30,inkl.

kaffe og kage. Arrangør: Seniorerne.

Torsdag d. 18. april kl. 14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

Tirsdag d. 23. april kl. 13.30-15.30

“Syng med - syng med”

4

Kurt Frimodt underholder på pianoet med

såvel gamle som nyere danske sange. Vi

synger med på de omdelte sange.

Maj

Tirsdag d. 14. maj kl. 13.30-15.30

Fra Cape Town i Sydafrika til Namibia.

Lysbilledforedrag ved biolog og tidligere

højskolelærer Torben Gang Rasmussen.

Torsdag d. 16. maj kl. 14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

Tirsdag d. 28. maj kl. 13.30-16.00

Banko:

16 spil m/ fuld kort

16 spil m/ 1 række og kinesisk lotteri

3 kort inkl. kaffe og lagkage kr. 40,-

1 kort inkl. kaffe og lagkage kr. 30,-

Bisiddertjeneste

Der ydes bisiddertjeneste for lokalområdets

borgere.

Henvendelse til Flemming Westergaard

ml. kl. 8.00 og 9.00 på tlf. 2028 7733

Bushøjvænget 113, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 5000

www.lokalcenterholmeskaade.dk

Blæksprutterne

- er en hjælpetjeneste, som formidler

frivillig hjælp til ældre borgere i Skåde-

Højbjerg området. Hjælpen kan være

som besøgsven eller som ledsager og du

kan bruge få eller flere timer - kontakt

os hvis du har lyst til at hjælpe. Har du

brug for hjælp fra Blæksprutterne, så er

du også velkommen til at tage kontakt.

Træffetid mandag kl. 11.00-12.00 i

brugerrådslokalet på Lokalcenter Skåde

for personlige og telefoniske henvendelser.

Tlf. 8713 5067

Vågetjenesten

Vågetjenesten i Holme-Skåde har til formål

at støtte døende i den sidste tid, så ingen

behøver dø alene. Som frivillig i vågetjenesten

kan man gøre en forskel ved at være

nærværende i den sidste

tid af et andet menneskes

liv. Vi har fået mange

varme tilbagemeldinger

fra pårørende og personale

i plejeboliger, når en

af vores frivillige har våget. Vi er ikke professionelle

inden for sundhedsvæsenet, men

har livserfaring og lyst til at gøre en forskel

for andre i svære livssituationer.

Har du lyst til at være frivillig i vågetjenesten?

Du får mulighed for supervision,

undervisning og kurser. Desuden mødes

gruppen af frivillige med jævne mellemrum.

Kontakt: Frivilligkoordinator Anette

Nielsen, tlf. 5157 6908.


Lokalcenter Holme

Det sker

Marts · April · Maj

Centertorsdage

Torsdag d. 7. marts kl. 14.00

Lysbilledforedrag v/ Johs. Hansen “Indtryk

fra en rejse i Libanon”.

Der er glimt fra en smuttur til Damaskus.

Torsdag d. 21. marts kl. 14.00

Modeshow. Senior-shoppen vil vise os

forårets mode. Der vil også være mulighed

for at købe smykker.

Torsdag d. 4. april kl.14.00

Banko.

Forårets hyggebanko, hvor vi spiller om

gavekort.

Torsdag d. 18. april kl. 14.00

Anne Dorthe Birk. “Stærke kvinder, Agnes

Henningsen og Thit Jensen”.

Agnes Henningsen - Kvindesag i lette

gevandter.

Thit Jensen - Soya sagde, “At diskutere

med fru T. J. er som at spytte på et varmt

krøllejern”.

Torsdag d. 2. maj kl. 14.00

Cand. mag. Steen Ivan Hansen

Diasforedrag “Slavernes kyst”.

Historien om den danske slavehandel er

nok rystende og barsk, men også dramatisk

og spændende.

Torsdag d. 16. maj kl.14.00

Peter Sporleder “Livet som feltpræst”.

En beretning dels om arbejdet som feltpræst

i Afghanistan, Helmand og dels

visning af billeder både fra lejren og fra de

mange ture rundt i landet.

Besøgs- og hjælpetjenesten

- har fået nyt telefonnummer: 2178 2465

Træffetiden er fortsat onsdage kl. 10.00-

12.00 på telefon eller ved personlig

henvendelse i Lokalcenter Holmes hall. Du

kan henvende dig, hvis du ønsker en

besøgsven, eller hvis du som frivillig vil

hjælpe eller besøge ældre i lokalområdet.

Caféen på Lokalcenter Holme

- søger en frivillig hjælper hver anden

onsdag til at hygge om kunder og gæster

samt hjælpe med lettere serverings- og

oprydningsopgaver.

For mere information kontakt frivilligkoordinator

Anette Nielsen, tlf. 5157 6908

eller aniel@aarhus.dk

Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 5000

www.lokalcenterholmeskaade.dk

Sang og musik

Mandag d. 11. marts kl.14.00

H. C. Vartenberg “Den danske sang”.

Alle synger med på de sange, vi kan huske

fra skolen og enkelte nye.

Mandag d. 25. marts kl. 14.00

Lisa Kock Nielsen “Med fransk accent”.

Det er ikke svært at genskabe en parisisk

stemning med de dejlige franske sange,

der findes.

Mandag d. 8. april kl. 14.00

Heidi Steg “Plante smil og plante solskin”.

Solen spilles frem i alles sind, når vi hører

den stemningsfulde harmonikamusik.

Mandag d. 22. april kl. 14.00

Jørgen Gleerup “Folkets liv og folkets

sange”.

Et program omkring højskolesangbogen

og salmernes og sangenes betydning for

forståelsen af hvad det er, vi kan kalde

dansk kultur.

Mandag d. 6. maj kl.14.00

Maria Kristiansen “Salonmusik”.

Musik omkring år 1900. En spændende

historie om en svunden tid.

Mandag d. 13. maj kl.14.00

Rundhøjkoret afholder deres populære og

traditionsrige forårskoncert.

5


Holme Kirke

Det sker

Konfirmationer i 2014 og 2015

Allerede nu er datoerne for konfirmationerne

de næste to år bestemt. (Hvem der skal

konfirmeres kl. 9, og hvem der skal konfirmeres

kl. 11 afgøres senere).

Konfirmationer i 2014

Holme Skole konfirmeres søndag d. 27.

april 2014.

(En evt. C-klasse konfirmeres lørdag d. 26.

april).

Rundhøjskolen konfirmeres søndag d. 4.

maj 2014.

(En evt. C-klasse konfirmeres lørdag 3. maj).

Konfirmationer i 2015

Rundhøjskolen konfirmeres

søndag d. 19. april 2015.

(En evt. C-klasse konfirmeres lørdag d.

18. april).

Holme Skole konfirmeres

søndag d. 26. april 2015.

(En evt. C-klasse konfirmeres lørdag d.

25. april).

Vi synger Påsken ind

Onsdag d. 20. marts kl. 19.30 synger vi

Påsken ind i Holme Kirke.

Vi hører påsketekster og synger påskesalmer

sammen med Rundhøjkoret under

ledelse af Peder Pedersen. Præst Thomas

Fischer-Larsen. Bagefter

går vi i sognegården

og drikker kaffe

og synger et par

forårssange. Alle er

velkomne. Fri entré.

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben har ingen arrangementer i

marts på grund af Påsken, men slutter

sæsonen af torsdag d. 25. april kl. 14.00,

hvor byrådsmedlem Marc Perera Christen-

6

sen kommer og fortæller om: ”Mit arbejde

som kulturrådmand”.

Eftermiddagens musikalske indslag er

musik af Benny Andersen. Vi synger med

trubadur Flemming Både. Torsdagsklubbens

arrangementer finder sted i Sognegården,

Hjulbjergvej 175 og afholdes fra kl.

14.00 til 16.45 og er fortrinsvis fra sognets

ældre og enlige, men alle er velkomne.

Kaffebord med frisksmurte boller og nylagte

lagkager serveres for kun kr. 30,-

Hyggemusikken leveres af pianist Inge Kristensen

og organist Janni Beltoft.

Pensionistforeningen

for Holme-Højbjerg-Tranbjerg.

Torsdag d. 14. marts kl. 13.30

Vi får besøg af Viceborgmester Laura Hay.

Vi slutter med banko.

Kaffe kr. 30,-

Torsdag d. 11. april kl. 13.30

Afslutning på sæsonen

Musikalsk underholdning og sang ved

Knud P. Vi slutter med banko. Kaffe kr.

30,- I denne sæson 2012-13 afholdes alle

møder på Holme Lokalcenter Nygårdsvej

34, 8270 Højbjerg.

NB! sæson 2013-14 er vi igen i Holme

Sognegård.

Døvegudstjeneste i Holme Kirke

Søndag d. 31. marts (Påskedag) kl. 14.00

i Holme Kirke.

Gudstjeneste med Midtog

Nordjyllands Døvemenighed.

Præst: Irene

Schjødt.

En døvegudstjeneste er

lidt anderledes - for

eksempel er der færre

tekstlæsninger, prædi-

kenen er nok lidt kortere, end man som

hørende kirkegænger er vant til, og man

rejser sig kun under velsignelserne. Det

sidste er af hensyn til udsynet, døve er jo

afhængige af et visuelt sprog, så de skal

kunne se præsten hele tiden. Men hørende

er naturligvis velkomne. Der bliver

brugt tegn og stemme samtidig, så alle

kan være med.

Efter gudstjenesten er man velkommen til

at tage med i Sognegården, Hjulbjergvej

175 til en kop kaffe og lidt brød og hyggelig

samvær.

Forårsgudstjeneste i Lyseng

Traditionen tro indbyder vi sognets ældre

til Gudstjeneste i Lyseng Kirke tirsdag d.

14. maj kl. 14.00 med efterfølgende

kaffebord i Lyseng-lokalerne. Vi håber

også at se mange af vore ældre fra plejehjem

og ældreboliger. Man bedes tilmelde

sig ved at kontakte sognegården på tlf.

8627 1993. Ved tilmelding vil man få

besked om mulighed for transport til og

fra Lyseng Kirke.

Foto: Finn Emsby


Aftensang i Lyseng Kirke

Igen i år arrangerer Skåde og Holme

sogne aftensang i Lyseng Kirke. I år udvidet

til de 4 sommermåneder maj, juni, juli

og august. Hver onsdag aften kl. 20.

Præsterne fra Skåde og Holme leder

aftensangen på skift.

Holme har følgende onsdage i maj:

1. maj, 15. maj og 29. maj.

Hvem af præsterne, der har de enkelte

aftener, kan ses på vores hjemmeside.

Alsang

I foråret er der kun en enkelt alsangsaften,

hvor alle er velkomne til sang med kaffe

og brød for kr. 10,- i sognegården tirsdag

d. 30. april kl. 19.30

Sankt Hans

Allerede nu gør vi opmærksom på at vi

traditionen tro holder Sankt Hans fest ved

Holme Sognegård med underholdning for

børnene og båltale. Nærmere om arrangementet

i næste nr. af bladet.

Pigeklubben

Onsdag d. 3. april kl. 19.00

Pias blomster

Vi får i sognegården

besøg af Pia

fra Rundhøjtorvet,

der vil undervise os

i, hvordan vi laver

en flot ”forårsdekoration”.

Man får

naturligvis sin dekoration

med hjem.

Aftenen koster inkl.

materialer og kaffe

med brød kr. 100,-

Bindende tilmelding

til Ilse Christensen 86273195 eller

Inge Tagesen 86270348 senest d. 26.

marts.

Onsdag den 5. juni - Sommerudflugt

Vi spiser på ”Madhimlens Madhus”, Fru

Møllers Mølleri, Bjeragervej 35, Odder.

Der er afgang fra sognegården kl. 17.30,

og efter en rundvisning i Fru Møllers

Mølleri og gårdbutik nyder vi en super

lækker ”Landtapasbuffet” med et glas vin

og kaffe med småkager. Råvarerne, som

bruges til de fine retter, der serveres i restauranten,

er enten af egen avl eller fra egnen.

Pris kr. 250,- Der er bindende tilmelding til

Ilse eller Inge senest d. 28. maj.

7


Holme Kirke

Det sker

Koncert med Akademisk Kor Århus

Holme kirke torsdag d. 2. maj kl. 19.30

Gratis entré

Akademisk Kor Århus er et professionelt

arbejdende, klassisk amatørkor.

Vi ser det som vores fornemste opgave at

formidle glæden ved musikken til publikum,

og hvert år synger vi 10-15 koncerter,

deltager i konkurrencer, orkesterprojekter

og turnerer i udlandet. Korets

repertoire koncentrerer sig især om den

nyere danske og nordiske kormusik, men

vi arbejder også med en bred vifte af

genrer fra renæssancens stringente, polyfone

musik over den intense, følelsesladede

romantik til uropførelser af værker af

moderne danske komponister. Akademisk

Kor Århus blev dannet i 1985 og dirigeres

af Ole Faurschou. I dag er vi 30 sangere i

alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet

omkring Aarhus Universitet og Det

Jyske Musikkonservatorium.

8

Pinsegudstjeneste i Hørhaven

2. pinsedag, d. 20. maj kl. 11.00

Når bøgetræerne står allersmukkest og

helt lysegrønne, pinsesolen danser, og

fuglene synger for at lokke os alle

sammen udenfor, er det tid for Søndre

Provstis friluftsgudstjeneste i Hørhaven.

Så mødes de forskellige sogne fra hele

den sydlige del af Århus til en festlig

gudstjeneste med plads til hele familien.

Gennem pinsesalmer, tekstlæsninger,

bønner og fælles nadver - det hele

akkompagneret af Århus Brassband og

med deltagelse af et stort fælles kirkekor

- fejrer vi sammen det kristne

fællesskab og Guds hellige ånd, som

blæser liv og ånde i menneske som

menighed.

Efter gudstjenesten opfordres man til

sammen at spise frokost i det grønne.

Der vil være mulighed for at grille den

medbragte mad - og da vi mødes midt i

skoven og ganske tæt på strand og vand,

er det oplagt selv at fortsætte dagen med

en rigtig pinseudflugt. Så tag hele familien,

gode venner og naboen med - vi

glæder os til at se jer!

Der vil ikke være gudstjenester denne 2.

pinsedag i provstiets kirker. Al gudstjenestefejring

samles i Hørhaven, og præsterne

vil være til stede og deltage i gudstjenesten.

Yderligere oplysninger vil blive

lagt på vores hjemmeside.


Hvad sker der

- når konfirmander går i kirke?

”Sådan oplever jeg gudstjenesten”

Nedenstående er udpluk af nogle

besvarelser af ovenstående emne fra

Holme skole 7.C.

Jeg synes, at det er hyggeligt med musikken

og stemningen. Jeg synes også, at det

er hyggeligt at gå i kirke, selvom det nogle

gange tager lidt lang tid, og det bliver en

lille smule kedeligt til sidst. Jeg plejer at

”nyde” musikken og synge med på

salmerne og er med til at bede. Jeg går op

og får nadver. Jeg bliver tit

glad, når klokkerne ringer.

Jeg føler, jeg bliver frisk.

Også selvom der er dårligt

vejr, kommer jeg i godt

humør. Jeg synes, at det er

rigtig hyggeligt at høre

historier. Jeg synes også det

er godt, at vi rejser os op,

fordi så bliver vi ikke trætte

af at sidde ned hele tiden.

Det er dejligt, at vi får saft i

stedet for vin hos Kirsten.

Når præsten står inde/oppe i

den der ting, der er lavet af

sten, så kan det de fortæller

godt blive langt og lidt kedeligt.

Det er træls, når små

børn forstyrrer og løber rundt og larmer!

Det ville være fint synes jeg, hvis man skulle

synge 4-5 sange i alt. (”Tak Gud” skal

være med!!). Slikket bagefter er en rigtig

god idé! Så glæder man sig også lige

inden gudstjenesten slutter.

Jeg synes ikke kirken er det mest spændende

i verden, men jeg har fået en masse

nye oplevelser, som jeg i hvert fald ikke

havde fået, hvis jeg ikke gik i kirke. Bl.a.

kan musikken og sangene bringe en i

bedre humør. Præstens prædiken er nogle

gange rigtig spændende. Den kan få en til

at tænke over nogle ting, og komme med

nogle budskaber som er rigtig gode.

Jeg oplever gudstjenesten som en normal

ting, det er også et flot sted, og der er

mange ting at kigge på. Det er også et

godt sted, hvor man kan møde nogle ovre

fra Rundhøj. Jeg kan godt lide det der

med, at man kan få slik og kaffe og

småkager. Jeg synes også, at mange af

sangene lyder godt, når der er så mange,

der synger samme tid.

Jeg synes, det er meget spændende at

høre om biblen og al den snak om Jesus,

for jeg er meget interesseret i den historie

om Jesus og jomfru Maria og Josef og

hvordan den familie hænger sammen, og

da han blev korsfæstet.

Jeg synes, at gudstjenesten er spændende

men nogle gange også kedelig. Musikken

er god, og den bringer en god stemning.

Jeg synes nadver er sjovt. Brødet, eller

hvad det nu er, smager godt, men det gør

vinen ikke. Jeg synes også, at det til tider

er nogle fede historier. Efter er der dejlige

småkager.

Jeg oplever gudstjenesten som en god

ting. Prædikenen er nogle gange lidt

kedelig men også nogle gange meget

sjov. Jeg synes personligt, at det er godt,

at ved Kirstens gudstjenester bliver der

serveret druesaft i stedet for portvin eller

vodka. Jeg kan godt lide de små historier,

som der bliver passet ind i gudstjenesten.

Det er godt, at der bliver serveret kaffe

m.m. bagefter. Sangvalget er

godt. Gudstjenesten skal

måske peppes lidt op!!! Det

går nogle gange lidt for langsomt.

Jeg kan godt lide at være til

gudstjeneste! Der er en god

stemning i kirken, og man

føler sig altid velkommen! Det

bedste ved gudstjenesten er

nadver og at synge salmer.

Der er også nogle gange

nogle spændende historier fra

biblen, som præsten fortæller.

Det er også rigtig hyggeligt,

når der er dåb. Så sker der jo

noget mere i gudstjenesten,

og det er ret spændende at

høre, hvad barnet skal hedde. Det er ret

spændende at høre om Gud og Jesus. Og

så kristendommen i det hele taget. Jeg

kan godt lide, at der er slik og kaffe og

andre lækkerier efter gudstjenesten. Jeg

elsker nemlig slik. Jeg kan godt lide at

synge salmer, og jeg kender mange, for

jeg synger i pigekor.

9


Holme Kirke

Her finder du

Kirkekontoret, Holme Sognegård

Kordegn: Birgitte Aarestrup

Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 1993 - fax. 8627 3492

E-mail: bna@km.dk

Nye åbningstider pr. 1/12:

Mandag-fredag kl. 9.00-12.00

Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Peter Nørager

Bushøjvej 282, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 6260

E-mail:

kirkegaardslederholme@gmail.com

Sognepræst Kirsten Hald (kbf.)

Holme Byvej 24, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 2134, E-mail: kiha@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen fredag.

Sognepræst Peter N. Sporleder

Hjulbjergvej 177, 8270 Højbjerg

Tlf. 29212183, E-mail: pns@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen mandag.

Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Nødagervej 20, 8560 Kolind

Tlf. 8627 0634, E-mail: tfl@km.dk

Kontor: Hjulbjergvej 175.

Træffes bedst hverdage kl. 11.00-12.00

undtagen mandag.

Kirketjenere

Dorte Høyer Tuemand

Tlf: 6162 1408

Majbritt de Lemos

Tlf: 6162 1409

10

Organist

Janni Beltoft

Træffes på tlf. 2294 5059

Menighedsrådsformand

Egon Brauer

Selskabsvejen 1, 8450 Hammel

Tlf. 8628 6099

E-mail: jpf@jpf.dk

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00

Alle aldersgrupper mødes i "Huset".

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Kontaktpersoner kan træffes personligt i

Lokalcenter Holmes Hall, Nygårdsvej 34

eller på tlf. 8627 8634

Onsdage kl. 10.00-12.00.

Praktiske oplysninger

Ved dåb, vielse og andre kirkelige handlinger

skal man henvende sig til kirkekontoret.

Man bedes i øvrigt træffe nærmere

aftale med kirkens præster om de kirkelige

handlinger.

Attester udskrives på kirkekontoret.

Holme Sogns hjemmeside

www.holme-sogn.dk

Holme Kirke

Bushøjvej 284, 8270 Højbjerg

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

Deadline - Stof til næste kirkeblad

afleveres senest: torsdag d. 11. april.


Gudstjenester

MARTS

Søndag d. 3. marts kl. 10.00

3. søndag i fasten. Peter Sporleder

Søndag d. 10. marts kl. 10.00

Midfaste. Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 17. marts kl. 10.00

Mariæ Bebudelsesdag. Kirsten Hald

Onsdag d. 20. marts kl. 19.30

Vi synger Påsken ind

Rundhøjkoret v/Peter Pedersen

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 24. marts kl. 10.00

Palmesøndag.

Thomas Fischer-Larsen

Torsdag d. 28. marts kl. 10.00

Skærtorsdag. Kirsten Hald

Fredag d. 29. marts kl. 10.00

Langfredag. Kirsten Hald

Søndag d. 31. marts kl. 10.00

Påskedag. Peter Sporleder

Søndag d. 31. marts kl. 14.00

Påskedag. Døvegudstjeneste

Præst: Irene Schjødt

APRIL

Mandag d. 1. april kl. 10.00

2. Påskedag

Peter Sporleder

Søndag d. 7. april kl. 10.00

1. søndag efter Påske

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d 14. april

Konfirmation Rundhøjskolen

Kl. 9.00: Kirsten Hald

Kl. 11.00: Peter Sporleder

Lørdag d. 20. april

Konfirmation Holme Skole

Kl. 11.00: Kirsten Hald

Søndag d. 21. april

Konfirmation Holme Skole

Kl. 9.00: Thomas Fischer-Larsen

Kl. 11.00: Peter Sporleder

Fredag d. 26. april kl. 10.00

Bededag. Peter Sporleder

Søndag d. 28. april kl. 10.00

4. søndag efter Påske

Peter Sporleder

MAJ

Søndag d. 5. maj kl. 10.00

5. søndag efter Påske

Thomas Fischer-Larsen

Torsdag d. 9. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfartsdag

Kirsten Hald

Søndag d. 12. maj kl. 10.00

6. søndag efter Påske

Kirsten Hald

Tirsdag d. 14. maj kl. 14.00

Forårsgudstjeneste i Lyseng Kirke

Pensionister og Plejehjem

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 19. maj kl. 10.00

Pinsedag

Thomas Fischer-Larsen

Mandag d. 20. maj kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste i Hørhaven

Århus Søndre provsti

Søndag d. 26. maj kl. 10.00

Trinitatis søndag

Peter Sporleder

Søndag d. 2. juni kl. 10.00

1.s.e.trinitatis

Kirsten Hald

PLEJEHJEM

Egely:

Tirsdag d. 5. marts kl. 14.30

Peter Sporleder

Tirsdag d. 2. april kl. 14.30

Thomas Fischer-Larsen

Sct. Olaf:

Tirsdag d. 12. marts kl. 14.15

Kirsten Hald

Tirsdag d. 9. april kl. 14.15

Peter Sporleder

Madsbjerg:

Tirsdag d. 19. marts kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 16. april kl. 14.15

Kirsten Hald

KIRKEBIL

For dårligt gående i Holme sogn.

Man bestiller selv direkte på kirkekontoret

senest fredag kl. 12.00.

11


Lyseng Kirke

Klokkestabel

Samarbejdet mellem Holme Sogn og

Skåde Sogn arbejder i øjeblikket på

indhentning af tegninger og prisfastsættelse

for en klokkestabel til kirken. Det er

opfattelsen, at en klokke er en naturlig

del af det tilbehør, der hører en kirke til.

Udgangspunktet er at rejse en klokkestabel

præcis på samme placering og udseende

som den tidligere klokkestabel, men

nu med indbygget automatisk ringeanlæg.

De eksisterende fundamenter kan

sandsynligvis genanvendes. Samarbejdet

har henvendt sig til Vejle firmaet Thubalka,

der er specialister på området.

Det er hensigten at renovere den tidligere

klokke, så den kan indgå i et kommende

nyt anlæg. Der har været taget prøver af

klokkens klang, og det har vist sig her ca.

100 år efter dens ophæng, at den stadig

har bevaret sine kvaliteter.

Administrationsudvalg fortsætter

Efter nyvalg til menighedsrådene i Holme

Sogn og Skåde Sogn har sognene konstitueret

sig med følgende udvalg for Lyseng

12

Kirke. Holme Sogn er repræsenteret ved:

Egon Brauer, Lars Thruesen og Mogens

Mortensen. Skåde Sogn er repræsenteret

ved: Ole Jean Nielsen, Niels-Jørgen Ingemann

Sørensen og Knud-Erik Bager Jensen.

Aktiviteter i Lyseng Kirke

Udover de kirkelige handlinger er der

henlagt følgende aktiviteter i kirken i den

kommende tid:

Onsdag 27. februar kl. 17.00

Biskop Kjeld Holm er gæst ved gæsteaftensang.

Biskoppen vælger salmer og

giver sin begrundelse for valget af netop

de salmer, der skal synges.

Onsdag d. 1. maj kl. 20.00

Sommeraftensang

Onsdag d. 8. maj kl. 20.00

Sommeraftensang

Onsdag d. 15. maj kl. 20.00

Sommeraftensang

Onsdag d. 22. maj kl. 20.00

Sommeraftensang

Onsdag d. 29. maj kl. 20.00

Sommeraftensang

Onsdag d. 8. juni kl. 20.00

Sommeraftensang

Fotos: Finn Emsby

Til alle sangarrangementerne er deltagelsen

gratis, og alle er velkommen.


Frederikskirken

Nyt Menighedsråd ved Frederikskirken

Af Menighedsrådsformand Ole Jean Nielsen

Efter valget til menighedsrådet i november

har rådet nu konstitueret sig på

følgende måde:

Formand Ole Jean Nielsen

Næstformand Ellen Goting

Kasserer Bent Ole Bærenholdt

Sekretær Andrea Gynther-Sørensen

Kontaktperson Jens Holger Geil

Kirkeværge Niels-Jørgen Ingemann Sørensen

Udover disse valg er der udpeget medlemmer

til enkelte udvalg. På rådets møde i

februar nedsættes yderligere et antal

udvalg. Det nye menighedsråd er godt i

gang med arbejdet og har indledt valgperioden

med afvikling af en Visionsdag,

hvor menighedsråd, præster og medarbejdere

deltog. Det blev en spændende

dag, hvor de overordnede rammer for

arbejdet blev drøftet. På de kommende

møder i rådet vil resultatet af Visionsdagen

blive udmøntet i konkrete beslutninger.

Visionsdag for kirken

- hvad er nu det?

Af Ellen Goting, nyvalgt næstformand i Menighedsrådet.

Mange tanker og store

forventninger gik forud.

En visionsdag? Mon det

går godt? Hvem vil frivilligt

give en søndag til

det - uden løn? Det var

der 24 kvinder og

mænd: præster, menighedsråd og medarbejdere

ved Frederikskirken, der ville,

søndag d. 20. januar. Alle mødte op og

deltog med stor entusiasme og mange

idéer, drømme, ønsker, forslag til og om

fremtidens kirke og kirkeliv i og omkring

Frederikskirken. Arbejdsformen hed

”Fremtidsværksted” og vi blev guidet

professionelt gennem processen af

Thomas Bach fra Aarhus Efterskole.

Arbejdsformen har flere faser: Først skulle

vi give udtryk for vores indtryk af kirken

her og nu. Det blev til en meget lang tavle

fuld af alles indtryk.

Næste fase var at udtrykke visioner for

fremtiden. Det blev til endnu en lang tavle

fuld af forslag. Da der selvfølgelig var

overlapninger, blev forslagene samlet i

grupper, der lignede hinanden og derefter

prioriterede.

Til slut var der gruppearbejde med mere

konkret tænkning over de forskellige

kategorier. Overskriften over kategorierne

var:

1. Arrangementer udenfor kirken

2. Arrangementer i kirken

3. Kommunikation

4. Børn og unge

5. Renovering af kirken

Men dermed er arbejdet ikke slut. Nu skal

det først rigtigt til at begynde. Alle visionsforslag

og de mere konkrete idéer skal

bearbejdes og gerne komme til praktisk

udførelse i de kommende fire år.

Det er dog planen af lave et årligt eftersyn

for at holde os på sporet, så visionsdagen

ikke blot blev en øvelse ud i det blå. Der

bliver brug for alle gode kræfter - ansatte

som frivillige. For mig der er ny i menighedsrådet,

var det en spændende og

givende dag.

Mødet med alle disse gode mennesker,

der alle vil kirken det bedste og ivrigt

deltog i dagens udfordringer, var meget

positivt. Alle forhånds betænkeligheder

var blæst væk.

Det bliver spændende at arbejde videre i

fællesskabet på det grundlag, der her blev

lagt. Og vi fik også dejlig mad og uformel

snak - heller ikke dårligt!

Højskoledag i Skåde

Lørdag d. 2. marts kl.10-16 er der højskoledag

i sognegården, Højmarkvej 47,

under overskriften ”Korset i flaget og Kristus

i passet - mennesket mellem religionerne”.

Emnet for højskoledagen er religionsmøder,

og hvordan disse præger vores tid,

sådan at vi i dag befinder os i en mangekulturel

og -religiøs virkelighed. Dagen

indledes med et foredrag af dr. theol. Viggo

Mortensen, ”Det religiøse møde som udfordring

til den danske syntese”. Over middag

er der frokostkoncert i kirken v./organist

Anders Brunsholt Frederiksen, og om eftermiddagen

vil præst, forfatter mm. Doris

Ottesen tage os med ind i fortællingens

univers med sin genfortælling af Sigrid

Undsets roman, ”Olav Audunssøn af Hestviken”.

Endelig vil der i løbet af højskoledagen

være fællessang fra højskolesangbogen,

og udover den åndelige føde vil der

være noget til maven, således formiddagskaffe,

frokost og eftermiddagskaffe. Pris

for deltagelse kr. 75,- Tilmelding til kirkekontoret

på tlf. 8627 1773 eller

meho@km.dk Yderligere omtale på:

www.frederikskirken.dk

13


Frederikskirken

Det sker

Folkekirkens Nødhjælp

Landsindsamling d. 10. marts kl. 11.30

Vi mangler indsamlere

Der er brug for frivillige

indsamlere, når Skåde Sogn

d. 10. marts går til kamp

mod sult og fattigdom ved

Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling.

Mad er en menneskeret - og der er mad

nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel

lever millioner af familier i så stor

fattigdom og sult, at det truer deres liv og

helbred. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper

sult gennem akut katastrofehjælp,

langsigtet udviklingsarbejde og arbejde

for de fattigstes rettigheder. De mest

sårbare er kvinder og børn, ikke mindst

under krige og katastrofer.

Indsamlingen udgår fra sognegården,

Højmarkvej 47, søndag d. 10. marts kl.

11.30 og slutter med et lille traktement.

Al hjælp er velkommen, både som

indsamler (korte og lange ruter), optæller

og til at sørge for mad mm. Skåde Sogn

plejer at være blandt de sogne, der

14

indsamler rigtig mange penge. Det håber

vi at kunne leve op til i 2013!

Henvendelse til indsamlingsleder Gitte

Kasch tlf.: 8672 5706 eller mail:

gittewk@hotmail.com

Kunsten at tale om døden

Del 3 af vinterens temarække om dette

emne torsdag d. 14. marts kl. 17-19 i

sognegården, ved Sognepræst i Vejlby,

Lena Kjems.

Tab og livsmod "...At mig dagen fryder

trods synd og død"

En personlig beretning om at være pårørende

til en terminalt syg. Om at være

godt klædt på til at møde sygdom og død

i teorien, og så alligevel være nøgen og

hjælpeløs, når det kommer tæt på. Om at

møde og se sammenhængen mellem

dødsangst og livsangst. Om at lade sorgen

over den, man mistede, vige for glæden

over det liv, man nåede at have sammen.

Denne personlige tilgang til emnet sorg,

tab og livsmod perspektiveres litterært,

under inddragelse af bl.a. Biblen, C.S.

Lewis, Leo Tolstoj og Søren Kierkegaard.

Entre kr. 30,- som dækker sandwich og

øl/vand. Ingen tilmelding.

Forårsgudstjeneste for ældre

(i alle aldre)

Onsdag d. 20. marts kl. 14.00-16.00

indbydes sognets

ældre til gudstjeneste i

Frederikskirken med

efterfølgende kaffebord

i sognegården.

Her vil vi sammen

hygge os med sang og

samvær og glæde os

over endnu engang at

være kommet igennem

en mørk vintertid.

Denne gudstjeneste erstatter marts

måneds gudstjenester på Hestehavehusene

og Lokalcenter Skåde. Kirkebil bestilles

på vanlig vis.

Musikgudstjeneste

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 19.00

Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede

nadveren, er der i Frederikskirken aftenog

musikgudstjeneste. Omdrejningspunktet

ved denne skærtorsdags-gudstjeneste

er naturligvis

nadveren, og

for at forstærke

dette, har vi

valgt at lade en

bestemt nadversalme

løbe som

en rød tråd

gennem hele

gudstjenesten.

Denne koralmelodi

vil kirkegængerne

således møde i forskellige

orgeludgaver, en korversion, ligesom den

skal synges som menighedssalme.


Torsdagsklubben

- henvender sig til alle, som har tid og lyst

til et hyggeligt og uformelt samvær

omkring små og store emner.

Torsdag d. 7. marts kl. 14.00

Tranbjerg - Los Angeles - Paris - at være

præst er så mange ting.

Marie Andreasson, tidl. sognepræst i Tranbjerg

samt tidl. Provst i Århus Søndre Provsti,

causerer og viser billeder fra 3 meget

forskellige "sogne".

Torsdag d. 4. april kl. 14.00

Livet på Strøget i Aarhus gennem 50 år.

Tidligere forretningsdrivende Lars Svendsen

fortæller om livet og udviklingen på

Strøget i Aarhus gennem de seneste 50 år.

Lars Svendsen er butiksudlært på Strøget

og har selv indtil for nyligt drevet forretning

på Strøget gennem 31 år.

Torsdag d. 2. maj

Udflugt i fælles bus med afgang fra Frederikskirkens

parkeringsplads kl. 10.30. Vi

besøger retrætestedet Skovhuset ved Sdr.

Vissing, hvor vi spiser vores medbragte

madpakker og hører om stedet.

Kl. 14.00 besøg på Danmissions lysestøberi

i Brædstrup, med rundvisning og

kaffe/kage.

Tilmelding til udflugt til kirkekontoret tlf.

8627 1773 d. 23. april.

Pris for udflugten kr. 75,-

Menighedsmøde

- for hele sognet søndag d. 14. april kl.

11.30 i sognegården.

Efter gudstjenesten den 14. april inviterer

Menighedsrådet sognets beboere til et

møde, hvor rådet redegør for sidste års

regnskab og det kommende års budget.

Rådet aflægger ligeledes en beretning

om, hvilke opgaver der venter i den

kommende tid, og enhver er velkommen

til at byde ind med spørgsmål og gode

idéer af enhver slags. Vel mødt!

Frederikskirkens litteraturcafé

- mødes den 1. tirsdag i måneden kl.

19-21 i sognegården, Højmarkvej 47. Her

deler vi læseoplevelser med hinanden og

lader os inspirere, forundre og oplyse.

Litteraturcaféen bestyres af Henning

Sørensen, tlf. 8627 5855/helis@webspeed.dk.

Den 5. marts

Birgitte Kosovic: Det dobbelte land. 2010

Den 2. april

Ketil Bjørnstad: Døende kom jeg til verden.

Historien om Edvard Munch. 1994. Den 6.

oktober 2013 fylder Munch 150 år.

Den 7. maj

Orhan Pamuk: Uskyldens museum. 2011.

Nobelprisen i 2006 og Sonningprisen 2012.

Den 4. juni

OBS kl. 18.00: Spisning med litteraturoplevelser.

HUSKESEDDEL

Lørdag d. 2. marts, d. 6. april og d. 4.

maj kl. 11.00

Nye familiegudstjenester den 1. lørdag

i måneden.

Lørdag d. 2. marts kl. 10.00-16.00

Højskoledag; ”Korset i flaget og Kristus

i passet - mennesket mellem religionerne”.

Torsdag d. 7. marts kl. 14.00-16.00

Torsdagsklub med Marie Andreasson.

Torsdag d. 14. marts kl. 17.00-19.00

Kunsten at tale om døden v/Lena

Kjems.

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 19.00

Musikgudstjeneste i Frederikskirken.

Torsdag d. 4. april kl. 14.00-16.00

Torsdagsklub med Lars Svendsen.

Søndag d. 14. april kl. 11.30

Menighedsmøde for hele sognet.

Torsdag d. 2. maj kl. 10.30

Torsdagsklubbens udflugt til Sdr.

Vissing og Brædstrup.

Mandag d. 20. maj kl. 11.00

2. pinsedag i Hørhaven, friluftsgudstjeneste.

Søndag d. 9. juni kl. 11.30

Kirkegårdens dag

Alle aktiviteter omtales i 8270-bladet i

samme periode og nogle annonceres

løbende i lokalavisen. Se også omtale

på Frederikskirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

15


Frederikskirken

16

2. marts · 6. april

4. maj · 1. juni

KONCERT i Frederikskirken

Tirsdag d. 16. april kl. 20.00 er der

fornemt besøg i Frederikskirken af Mira

Kvartetten. Denne strygekvartet består af

fire topprofessionelle solospillere fra

Aarhus, Odense og Aalborg symfoniorkestre,

som fandt sammen i 1999 for at dyrke

deres fælles lidenskab for kammermusikken.

Siden har de spillet talrige koncerter

over det meste af Danmark og blev i 2003

tildelt Sonnings musikstipendiat.

Til koncerten skal vi bl.a. høre Mozarts

kendte "Jagtkvartet” fra 1784, som

udgør et af kerneværkerne i det klassiske

repertoire, samt Debussys impressionistiske

perle af en strygekvartet fra 1893.

Der er gratis adgang!

Folkekirkesamvirket

- en forening af sogne, der

varetager sociale og sjælesørgeriske

opgaver ved

frivilliges indsats.

Aflastning af pårørende, der

passer demente eller alvorligt syge i eget

hjem. Sorg- og livsmodsgrupper for

efterladte, der har mistet en nær pårørende.

Børnesorggrupper for børn, der har

mistet forældre eller nær pårørende.

Besøgstjenester og telefonkæde for

ældre aleneboende. Tilbuddene er gratis

og åbne for alle - på tværs af sogne.

Henvendelse til sognepræst/kirkekontor -

eller til: www.folkekirkesamvirket.dk

Tlf. 24 815 817

Kirkegårdens dag

Søndag d. 9. juni kl. 11-14.00

Som noget nyt arrangeres ”kirkegårdens

dag” i Skåde Sogn. Idéen er opstået

blandt gartnerne, som gerne vil vise

”deres” kirkegård frem, samt stille sig til

rådighed for spørgsmål. Gartnerne vil

sammen med en af kirkens præster informere

om beplantning, anlægning af gravsteder,

begravelsesformer mm. Derudover

vil der være en guidet tur på kirkegården,

og som nævnt rig lejlighed til at spørge til

dette og hint vedr. kirkegården. Nærmere

omtale i næste nummer af 8270-bladet.


Friluftsgudstjeneste for hele provstiet

i Hørhaven 2. pinsedag

Mandag d. 20. maj kl. 11.00

Naturen holder pinsefest

i blomstervirket smykke,

og lunden, som den kan det bedst,

fortæller om sin lykke.

Nu vårens vind

har ringet ind

dens fest i skovens kroner.

Guds åndes magt

har livet vakt;

ham priser tusind toner.

Mel.: A.P. Berggreen 1844

Tekst.: C.J. Boye 1834.

Når bøgetræerne står allersmukkest og

helt lysegrønne, pinsesolen danser, og

fuglene synger for at lokke os alle

sammen udenfor, er det tid for Søndre

Provstis friluftsgudstjeneste i Hørhaven. Så

mødes de forskellige sogne fra hele den

sydlige del af Aarhus til en festlig gudstjeneste

med plads til hele familien.

Gennem pinsesalmer, tekstlæsninger,

bønner og fælles nadver - det hele

akkompagneret af Århus Brassband og

med deltagelse af et stort fælles kirkekor -

fejrer vi sammen det kristne fællesskab og

Guds hellige ånd, som blæser liv og ånde

i såvel menneske som menighed.

Efter gudstjenesten opfordres man til

sammen at spise frokost i det grønne. Der

vil være mulighed for at grille den

medbragte mad - og da vi mødes midt i

skoven og ganske tæt på strand og vand,

er det oplagt selv at fortsætte dagen med

en rigtig pinseudflugt. Så tag hele familien,

gode venner og naboen med - vi

glæder os til at se jer!

Århus Søndre Provsti

Praktiksogn

I lighed med tidligere år får Skåde Sogn i

foråret besøg af et par cand.teol.´er fra

Pastoralseminariet, der skal i praktik som

præster. Praktikanterne følger præstens

arbejde og skal selv undervise konfirmander,

deltage i husbesøg, samtaler og forestå

gudstjenester. Tag godt imod dem!

Navne på praktikanterne er endnu ikke

var på plads ved redaktionens afslutning,

men fremgår af gudstjenestelisten. Se

venligst hjemmesiden eller dagspressen.

Menighedsrådsmøder

- er offentlige og afholdes i sognegården,

Højmarkvej 47, torsdag d. 21. marts,

tirsdag d. 16. april og onsdag d. 22.

maj kl. 18.30.

Salmestudiekreds

v/Niels Jørgen Nedergaard

Salmestudiekredsen forsætter i foråret

med Brorsons salmedigtning. Enhver er

velkommen til at slutte sig til.

Kredsen mødes i sognegården tirsdage

fra kl.14.30-16.30. De konkrete mødedage

eller andre spørgsmål besvares ved

henvendelse hos Niels Jørgen Nedergaard,

tlf. 8627 2783 / njnedergaard@yahoo.dk

Danske Kirkedage 2013

Menneske, hvor er du?

Sæt kryds i kalenderen d. 9.-12. maj

5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien

i Aalborg til et brag af en kirkefest.

Danmarks største tværkirkelige

arrangement, Danske Kirkedage, byder

velkommen under temaet ”Menneske,

hvor er du?”. Vi byder på mere end 200

programpunkter for alle aldersgrupper:

Engagerende foredrag, alternative gudstjenester,

glødende diskussioner, kompetente

paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy,

øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter

og varm gospel.

Blandt hovednavnene er den norske

”Utøya-præst”, stortingspræst, sjælesørger

og forfatter Per Arne Dahl, der har

skrevet bogen ”At rejse sig efter en

rystelse” med udgangspunkt i terroraktionerne

i Norge. Den palæstinensiske

biskop og præsident for Det lutherske

Verdensforbund Munib Younan kan også

høres på kirkedagene. Der er et helt

særligt program for børn og unge, så tag

hele familien med. Danske Kirkedage

foregår i Aalborg Kongres- og Kulturcenter,

på havnefronten og rundt i byens

kirker. Læs mere på www.kirkedage.dk

og på facebook.com/kirkedage

17


Frederikskirken

Gudstjenester

MARTS

Lørdag d. 2.

kl. 11.00 Lene Juhl Kofod

Familiegudstjeneste.

Søndag d. 3. (3.s. i fasten)

kl. 10.00 Lene Juhl Kofod.

Onsdag d. 6.

kl. 17.00 Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander

fra Kragelundskolen. Malene

Vangsøe Bitsch & Lisbeth Rasmussen.

Søndag d. 10. (Midfaste)

kl. 10.00 Lisbeth Lindegaard.

Søndag d. 17. (Mariæ bebudelse)

kl. 10.00 Knud-Erik Jensen.

Onsdag d. 20.

kl. 14.00 Lisbeth Lindegaard. Gudstjeneste

og kaffebord for sognets ældre.

Søndag d. 24. (Palmesøndag)

kl. 10.00 Lene Juhl Kofod.

Torsdag d. 28. (Skærtorsdag) kl. 19.00

Lisbeth Lindegaard. Musikgudstjeneste.

Fredag d. 29. (Langfredag)

kl. 10.00 Knud-Erik Jensen.

Søndag d. 31. (Påskedag)

kl. 10.00 Lisbeth Lindegaard. Kirkekaffe.

APRIL

Mandag d. 1. (2. Påskedag)

kl. 10.00 Malene Vangsøe Bitsch.

Lørdag d. 6. kl. 11.00

Lene Juhl Kofod. Familiegudstjeneste.

Søndag d. 7. (1.s.e. påske)

kl. 10.00 Lene Juhl Kofod.

18

Søndag d.14. (2.s.e. påske) kl. 10.00

Malene Vangsøe Bitsch. Efter gudstjenesten

er der menighedsmøde for hele sognet.

Lørdag d. 20. Konfirmation

Kragelundskolen.

Kl. 9.30: 7.c. Malene Vangsøe Bitsch.

Kl. 11.00: 7.d. Lisbeth Rasmussen og

Lisbeth Lindegaard.

Søndag d. 21. konfirmation

Kragelundskolen og Dalgården.

Kl. 9.30: 7.a. og Dalgården.

Lisbeth Lindegaard.

Kl. 11.00: 7.b. og Dalgården

Lene Juhl Kofod.

Fredag d. 26. (Bededag) Konfirmation

Skåde Skole.

Kl. 9.30: 7.a. Lisbeth Lindegaard.

Kl. 11.00: 7.b. Lisbeth Rasmussen og Lene

Juhl Kofod.

Lørdag d. 27. Konfirmation

Skåde Skole.

Kl. 10.00: 7.c. Malene Vangsøe Bitsch.

Søndag d. 28. (4.s.e. påske)

kl. 10.00 Jens Maibom Pedersen.

Kirkekaffe.

MAJ

Lørdag d. 4.

kl. 11.00 Lisbeth Lindegaard.

Familiegudstjeneste.

Søndag d. 5. (5.s.e. påske)

kl. 10.00 Lisbeth Lindegaard.

Torsdag d. 9. (Kr.Him.)

kl. 10.00 Malene Vangsøe Bitsch.

Søndag d. 12. (6. s.e.påske)

kl. 10.00 Lene Juhl Kofod.

Onsdag d. 15. kl. 17.00

Malene Vangsøe Bitsch og Lisbeth Rasmussen.

Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander

fra Kragelundskolen.

Søndag d. 19. (Pinsedag)

kl. 10.00 Lisbeth Lindegaard.

Mandag d. 20. (2.pinsedag)

kl. 11.00 i Hørhaven.

Friluftsgudstjeneste for hele Provstiet.

Søndag d. 26. (Trinitatis)

kl. 10.00 Knud-Erik Jensen. Kirkekaffe.

Gudstjenester på Hestehavehusene

og Skåde Lokalcenter onsdag d. 20. marts

kl. 14.00-16.00 v/Lisbeth Lindegaard. Gudstjeneste

i Frederikskirken med kaffebord og

samvær i Sognegården for sognets ældre.

Hestehavehusene

Onsdag d. 17. april

kl. 14.00 Lene Juhl Kofod

Onsdag d. 15. maj

kl. 14.00 Lisbeth Lindegaard

Skåde Lokalcenter

Torsdag d. 18. april

kl. 14.00 Lene Juhl Kofod

Torsdag d. 16. maj

kl. 14.00 Lisbeth Lindegaard

Kirkebil

Bestilles direkte ved TAXA på tlf. 89484848,

enten i forvejen eller søndag morgen. I kirkedøren

henvender man sig til betjeningen og

får udleveret taxabon. Efter gudstjenesten

bestiller betjeningen taxa til hjemtransport.

Taxabon udleveres på ny.


Her finder du

Kirkekontoret

Frederiksgården, Højmarkvej 47,

tlf. 8627 1773.

e-mail: kordegn@frederikskirken.dk

Mandag til fredag kl. 10 - 13.30,

torsdag dog kl. 10 - 15.

Her anmeldes fødsel, dåb, vielse

og begravelse. Attester udskrives.

Kirkegårdskontoret

Tlf. tid dagligt kl. 9-12, tlf. 8627 7868,

e-mail: kirkegaard@frederikskirken.dk

Kirkegårdsleder Eva Nødskov,

tlf. 4012 3010, e-mail: evno@km.dk

træffes tirsdag kl. 9-12.30 samt på

kirkegården efter aftale.

Provst, Sognepræst

Knud-Erik Jensen

Ny Moesgårdvej 23,

tlf. 8627 0325, e-mail: keb@km.dk

Træffes ikke fredag.

Sognepræst

Lene Juhl Kofod

Dalsvinget 14,

tlf. 8627 0678, e-mail: ljk@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Lisbeth Lindegaard

Hestehavevej 5,

tlf. 8627 8200, e-mail: lmli@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Malene Vangsøe Bitsch

Hjulbjergvej 177,

tlf. 2380 0803, e-mail: mvb@km.dk

Træffes ikke mandag.

Tilknyttet Frederikskirken

Pastor Morten Aagaard.

Forstander, Pastor Jens Maibom Pedersen.

Henvendelse gennem kirkekontoret.

Kordegn

Mette Holmelund

tlf.: 8627 1773, e-mail: meho@km.dk

Kirketjenere

Poul Porup og Anna-Sofie Landert

tlf.: 2043 7157.

e-mail: kirketjener@frederikskirken.dk

Organist

Anders Brunsholt Frederiksen

tlf. 2241 7814

e-mail: organist@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand

Ole Jean Nielsen,

tlf.: 8627 1514

e-mail: olejean@kapel.mail.dk

Kirkeværge

Niels-Jørgen Ingemann Sørensen

tlf.: 4062 2488

e-mail: nis.nis@live.dk

Skåde Sogns hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg.

Torsdagsklub - i Frederiksgården:

Første torsdag i måneden kl. 14-16.

Kontaktperson: Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514.

Litteratur-café - i Frederiksgården:

Kontaktperson: Henning Sørensen,

tlf. 8627 5855 / helis@webspeed.dk

Besøgstjenesten

Kontaktperson:

sognepræst Lene Juhl Kofod.

Sorggrupper for børn/unge

Sorg- og livsmodsgrupper

Aflastningstjeneste

Folkekirkesamvirket i Århus

Tlf. 2481 5817.

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00.

Alle aldersgrupper mødes i ”Huset”,

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Deadline

Skåde Sogns sider er redigeret af sognepræst

Lene Juhl Kofod som også modtager

stof til næste blad senest mandag d.

8. april 2013.

Vi forbeholder os ret til at redigere i stof,

som tilsendes uopfordret.

19


Holme

Kirke

Når

konfirmander

går i kirke.

Læs side 9

red. Thomas

Fischer-Larsen

Lokalcenter

Holme

Rundhøjkoret afholder

forårskoncert

den 13. maj.

Læs side 5

red. Anette

Nielsen

Frederikskirken

Nye familiegudstjenester

den 1. lørdag

i måneden kl. 11.00.

Læs side 16

red. Lene

Juhl Kofod

Lokalcenter

Skåde

Brugerrådet arrangerer

spændende foredrag

mm.

Læs side 4

red. Anette

Nielsen

Tema for bladets forsider i 2013 er aktivitet i lokalområdet.

Motivet til dette nummer er hentet fra Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness.

Foto: Leif Fisker Jensen

8270 BLADET redigeres og udgives af ovennævnte.

Udkommer 4 gange årligt i ca. 11.000 eksemplarer og uddeles til alle husstande i postdistrikt 8270

i løbet af en 10-dages periode fra udgivelsesdato 15.02.13, 17.05.13, 23.08.13 og 22.11.13

Layout og produkton: dimenzions.dk

Modtager du ikke 8270 BLADET skal reklamation ske til: Lyseng Volley, tlf. 6086 6200 eller 8270bladet@gmail.com

Holme-

Højbjerg-

Skåde Fællesråd

Nyt om medborgerhus

og nyt bibliotek.

Læs side 2

red. Kirsten

Iversen

More magazines by this user
Similar magazines