Prisliste for Frederikskirkens Kirkegård pr. 1. januar 2013

frederikskirken.dk

Prisliste for Frederikskirkens Kirkegård pr. 1. januar 2013

37,0386 faktor pr. 1. januar 2013

Prisliste for Frederikskirkens Kirkegård pr. 1. januar 2013

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

For medlemmer af folkekirken er erhvervelse og fornyelse af gravsted gratis. Fredningsperioden for urnegrave er 10

år. For kistegrave er fredningsperioden 25 år. For ikke-medlemmer af folkekirken samt valgmenigheder skal

betalingen svare til de faktiske omkostninger. Der kan ikke reserveres gravsteder.

For erhvervelse/fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken samt valgmenigheder

betales: (priser er momsfrie)

For en brugsperiode 1 plads 2 pladser pr. plads >2

Kistegravsteder 6.111,37 kr. 10.278,21 kr. 3.148,28 kr.

Urnegravsteder samt urne i fællesplæne 1.148,20 kr.

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ønskes fornyelsen for kortere

periode end 25 hhv 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for

kortere åremål end 5 år.

Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsteder i fredningsperioden for både medlemmer og ikkemedlemmer

af folkekirken samt valgmenigheder: (inkl. moms 25%)

For en brugsperiode 1 plads 2 pladser pr. plads >2

Kistegravsteder 3.588,11 kr. 5.208,55 kr. 1.851,93 kr.

Urnegravsteder 1.018,56 kr.

Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes fornyelsen for kortere periode end

25 hhv 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere

åremål end 5 år.

For gravning, tilkastning og planering af en grav: (priser er momsfrie)

Voksengrav 5.518,75 kr.

Barnegrav (indtil 10 års alderen) 2.759,38 kr.

Urnenedsættelse 592,62 kr.

Flytning af urne til anden kirkegård 666,69 kr.

Timeløn inkl. moms 25% 436,13 kr.

lørdagstillæg 1.800,00 kr.

lørdagstillæg 1.800,00 kr.


Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

For etårige aftaler:

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år: (inkl. moms 25%)

Almindelig Fladdækning m.

Pr. år Renholdelse grandækning normansgran

Med 1 gravplads 833,37 kr. 601,88 kr.

Med 2 gravpladser 1.250,05 kr. 787,07 kr. 537,63 kr.

Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads 416,68 kr. 277,79 kr.

Urnegravplads 648,18 kr. 370,39 kr.

Alle gravsteder i afd. F er kistegrave. Vedligeholdelse af fælles, afd. H, plade i plæne (E/U) og park foretages altid af

kirkegården og kan derfor ikke betales årligt. For arbejder ud over renholdelsen – for nyplantning eller omplantning,

gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. – betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder

på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Forårs- og sommerblomster kan tilkøbes og afregnes efter

dagspriser.

For vedligeholdelse i hele brugsperioden

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod

betaling af følgende beløb: (inkl. moms 25%)

Vedligeholdelse

Almindelig

grandækning

Fladdækning m.

normansgran

Kistegravsteder: (25 år)

Med 1 gravplads 20.834,21 kr. 18.334,11 kr.

Med 2 gravpladser 31.251,32 kr. 28.334,53 kr. 13.440,80 kr.

Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads 10.417,11 kr. 10.000,42 kr.

Kistegravplads i park (P4, P5, P6, P9, P10, P12 og H) 13.831,60 kr. 12.732,02 kr.

Kistegravplads i fællesplæne 10.243,49 kr.

Urnegravsteder: (10 år)

Urnegravplads + P11 6.481,76 kr. 5.092,81 kr.

Urnegravplads i park 5.463,19 kr. 5.092,81 kr.

Urnegravplads plade i plæne (E/U) 5.463,19 kr.

Obligatorisk tillæg for vase ved erhvervelse i E/U 769,50 kr.

Urnegravplads i fællesplæne 2.592,70 kr.

Alle gravsteder i afd. F er kistegrave. Gammelpark og P7 er alle urnegrave. Vedligeholdelse af fælles, afd. H, plade i

plæne (E/U) og park foretages altid af kirkegården.

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:

Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af

ral samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af

blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning,

vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o.

lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag. Aftale om forårs- og sommerblomster kan tilkøbes og afregnes efter

dagspriser.

More magazines by this user
Similar magazines