ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB MAJ 2010

arok.dk

ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB MAJ 2010

ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB MAJ 2010


Årets travleste tid i ARK står for døren, og instruktionen af vores 35 nye

medlemmer er i fuld gang. Heldigvis har ca 20 “gamle” Ark’ere også meldt sig

til at lære at ro den anden vej, så både de, instruktørerne og alle jer andre kan

være med til at tage godt imod vores nye ro-venner. I Ungdomsafdelingen er

der dog plads til flere, så kender du nogen i den aldersgruppe, er det bare om

at få lokket dem med.

Et stort velkommen herfra til alle årets kaniner!

Der er meget at lære som ny i ARK: Ikke nok med at man skal lære at holde sig

ovenvande i kajakken og sige mærkelige kommandoer i inriggeren; man skal

pludselig også være en ørn til salatbuffetter til grillen, kagebagning til at glæde

instruktørerne med og have et ordforråd der inkluderer ord som kanindåb,

sidelangrem og standerstrygning… Men I vænner jer til det, og før I ved af

det, er det jer, der ikke kan køre over Langebro uden at skæve til vandet og

vejrforholdene i havnen.

Med maj måneds komme er også træningen til alle de forskellige løb i fuld

gang, så vi igen i denne sæson kan få hevet en masse medaljer og gode resultater

hjem til ARK. Både kajakhandicap og SPP er gået i gang, så meld dig til eller

duk op, hvis du skal have lidt fart i båden.

Udover nyheder, festdatoer og arbejdsweekend byder denne måneds Arken

på en langtursberetning fra Falster og en kajakkanins bekendelser…

God læselyst…

/Marie Svan Olsen

REdAKtøRERNEs KLUMME

ARKEN MAJ 2010

2


KORt NYt FRA BEstYRELsEN

NYt FRA BEstYRELsEN, ApRiL 2010

UNgdOMstRæNERENs OpLæg

Til sidste bestyrelses møde havde vi Simon, som

er arks nye cheftræner for ungdomsafdelingen,

på besøg. Simon kunne oplyse os om, at han

har et hold på omkring de 5-7 unge fra 12 år

og opefter (hvor opefter skal læses som U-23).

Det har været lidt svært, at holde de unge i

klubben gennem vinteren, men nu hvor vejret

er ved at blive bedre, er trænings deltagelsen

blevet markant stigende igen. Træningen

for arks kajak ungdom bliver koordineret

af Simon, idet han sender træningsplaner

ud til U-roerne hver uge, disse programmer

skal der så gerne roes/trænes efter til de

faste træningsdage, hvor enten Simon eller

en af de tilknyttede hjælpetrænere er med

på vandet (eller selfølgelig i styrkerummet).

Fokus hos U-roerne er meget træning og sjov

træning, så vores talenter både føres hen mod

på sigt at være stærke nok til at kunne træne

sammen med senior roerne, men samtidig ikke

glemmer hvor sjovt det er at ro kajak. Udover

det rent træningstekniske har Simon planer

om at lægge en stor indsats for, at de unge får

et godt sammenhold. Blandt andet har han lige

holdt filmaften i klubhuset, og der er vistnok

også planer om en weekendtur i pinsen, hvor

Simon vil strikke et unikt trænings/hygge

program sammen. Det ser meget lovende ud,

og vi glæder os til at se meget til og høre meget

fra ungdomsafdelingen.

MANgLENdE KAJAKiNstRUKtøRER

På kajakfronten ser det desvære ud til at vi

af forskellige årsager kommer til at mangle

instruktører de kommende år. Vi vil derfor

gerne sende en gruppe kajakroere, som efter

kajakchefens vurdering har evnerne til at blive

gode instruktører, til DKF1 instruktør kursus.

I den sammenhæng vil der blive afholdt gratis

førstehjælps kursus i ark, som alle medlemer

frit vil kunne deltage i (uanset om de nu

har planer om at blive instruktør eller ej).

Nærmere information følger meget snart, så

”stay tuned”.

stAtUs på KLUBhUspROJEKtEt

Der har i de sidste uger været meget debat om

den konkrete udførelse af byggeprojektet, som jo

rykker nærmere og nærmere. Klubhusgruppen

har allerede diskuteret mange arkitektoniske

aspekter omkring det nye klubhus, det har

været en livlig debat med mange forskellige

holdninger, meninger og følelser involveret.

Blandt andet har spørgsmålet om længden

af klubstuens vinduesfront, tørrerum og

manglende plads til studierum været vendt.

Der arbejdes, som der kan ses på forum,

også meget flittigt på at få den mest perfekte

løsning for os allesammen i de andre grupper.

Bestyrelsen har fået en del henvendelser om

at medlemmerne savner èt samlet sted for

at kunne komme med input, diskussion og

debat til de enkelte gruppers ansvarsområder.

Michael har derfor oprettet en ekstra tråd for

hver gruppe, som er åben for alle medlemmer.

Både bestyrelsen og grupperne glæder sig til

at få masser af konstruktiv input ad denne vej.

Jo flere medlemmer der kommer med gode

ideer, desto bedre bliver vores nye klubhus. Så

ligger du inde med de mest fantastiske ideer,

så hit med dem. Det er din klub, og det er dig,

der skal være med til at bestemme, hvordan

den skal se ud i fremtiden.

ARKEN MAJ 2010

3


KORt NYt FRA BEstYRELsEN

EvENtUELt

Vi har besluttet at tilmelde ark til CBB Sport,

så alle medlemmer der tilfældigvis bruger

CBBmobil har mulighed for at støtte klubben.

Det fungerer på den måde, at man som CBB

kunde fortæller CBB, at man vil støtte ark, og

så får ark 6% af det beløb man taler for. Det

bliver sikkert ikke til utrolig mange penge, men

det koster os heller ikke noget… Bestyrelsen

er meget enig om at det skal være tilladt at

vaske og tørre sit træningstøj i klubben, især

når man bruger klubben meget. Der arbejdes

på et koncept til at rekrutere og holde fast i nye

ungdomsroere til både for- og baglænsroerne;

her kunne vi godt have brug for mange flere

hænder for at tage imod de unge der nu måtte

komme. Men det vil der forhåbentlig være

mere konkret at fortælle om i løbet af de næste

måneder. Indtil videre vil Simon indrette

en af U-roernes træningsdage som en slags

hyggeroningsdag, således at det bliver nemt

for eventuelle nye at følge med og lære de

grundlæggende ting i en kajak. Det er blevet

besluttet at den blå container bagved klubhuset

fra nu af kun skal bruges til børneafdelingen,

i den anledning vil alle voksenkajakker flyttes

over i den anden container. Last but not least

håber vi i bestyrelsen meget på at det bliver

en kanon sommer i år og er derfor blevet

enig om, at der skal købes nogle nye stole til

udendørsbrug og måske også en ny pavillon

eller to.

Og husk nu, at du kan finde det fulde referat

under punktet Klubdokumenter på ARK’s

hjemmeside.

pBv

AdRiAN

NYt FRA BEstYRELsEN, MAJ 2010

sKRALdEspANdssitUAtiONEN

Vi har til bestyrelsesmødet drøftet det, med

hensyn til rottebekæmpelsen, ret uheldige

faktum at skraldespandene i klubhuset er

kronisk overfyldte, plus at der på størstedelen af

dem mangler låge, eller at disse er i en mere end

kritisk tilstand. Bestyrelsen har derfor besluttet

at anskaffe et passende antal skraldespande til

klubhuset. Alle medlemmer opfordres i det

sammenhæng til at tømme skraldespandene,

inden de bliver alt for proppede.

KULtURhAvN 2010

ARK vil igen i år deltage i “kulturhavn“. Det er

Charlotte og Ragnhild der står for den del der

kommer til at forgå på bryggen, endvidere vil

Jannik og jeg undersøge om vi måske også kan

deltage i noget af det der kommer til at ske på

sydhavnen (mere om det snart). Vi starter en

tråd på forum hvor alle i der gerne vil hjælpe til,

kan skrive jer på. DATO for “kulturhavn 2010

er sat til den 6.-8. august. Vi håber at succesen

fra sidste år kan gentages, også med hensyn til

den fantastisk aktive deltagelse blandt ARKs

ARKEN MAJ 2010

4


KORt NYt FRA BEstYRELsEN

medlemmer. Så kom glad, det er sjovt og man

får sikkert igen en gratis T-shirt og noget godt

mad.

FøRstEhJæLpsKURsUs

Vi vil i år afholde førstehælpskursus, som

et tilbud til alle ARKere, der måtte være

interesseret. Som det ser ud nu, vil kurset ligge

omkring august. Det vil være GRATIS at deltage

som medlem. Tine vil starte en tråd på forum,

hvor folk, der har interesse i at deltage, kan

melde sig til. Bemærk at kurset er på 12 timer

(vi vil formodentlig dele det op i to dage), og

der skal være min. 12 og max. 16 deltagere.

NY ALARM

Husforvalteren har, eftersom den gamle blev

ødelagt ved et indbrud, sat en ny alarm op i

klubben. Med hensyn til sikkerheden vil vi ikke

oplyse koden og andre detaljer her i klubbladet,

men henviser til den relevante tråd på forum

eller husforvalteren selv.

KøKKENKAssEN

Da den nuværende sodavands-betalingsløsning

er for tidskrævende for kassereren, især med

hensyn til skyldnersedlerne, er vi på udkig efter

enten en ny løsning eller én, der gider at taste

skyldnersedlerne ind i vores betalingssystem

et par gange om året. Så sidder du inde med

den perfekte ide til, hvordan vi kunne køre

sodavandsbetalingen i fremtiden, eller har du

lyst til at tage dig af indtastningen, henvend dig

gerne til vores kasserer.

ARBEJdswEEKENd

Forårs arbejdsweekenden vil i år være den sidste

weekend i maj, altså den 29.-30. Det ville være

super godt,v hvis vi igen kunne samle mange

glæde mennesker til hyggelig samvær og lidt

fælles arbejde. Klubben vil servere forfriskelser

og frokost, men det må ikke forhindre dig i at

tage en hjemmebagt (eller hjemmekøbt) kage

med. Se mere i artiklen om arbejdweekenden.

EvENtUELt

Vi har nu snart noget nyt klubtøj klar, du kan

allerede nu smugkigge på www.craftshop.dk

(brugernavn: arok , password: arok , linket ”

AROK Rabataftale” i øverste hjørne). Det er

ikke helt på plads endnu, men burde virke i

første omgang.

NæstE BEstYRELsEsMødE

MANdAg d. 07.06.10, KL. 19-22.

pBv

AdRiAN

ARKEN MAJ 2010

5


ARBEJdswEEKENd

Den midlertidige liste over opgaver der ønskes løst er:

ARBEJdswEEKENd i ARK 29. Og 30 MAJ 2010

Så er der arbejdsweekend i ARK weekenden uge 21. Forvent

en hyggelig dag med let arbejde for fællesskabet i munter

atmosfære samt en velfortjent storslået frokostanretning

til det arbejdende folk. Derudover vil der under

arbejdsweekenden også blive afholdt dåb af nye inriggere

og kajakker samt spektakulært knaldudsalg af de sidste

rester af klubtøj.

Vedligeholdelse af selve klubhuset er nedprioriteret på

dette forårs arbejdsweekend. Dette skyldes forventningerne

om et nyt klubhus meget snart.

Medlemmerne er velkomne til at tilføje opgaver til listen

på:

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlLRgkQUqI

1gdGMzWC1KQTA1WVc5cEVRS0tDeC1rQnc&hl=da

vEL Mødt.

/ hUsFORvALtEREN

iNdEN døRE

• Indkøb, produktion og afrydning af lækker frokost til det arbejdende folk

• opsætning af overvågningskameraer

• oprydning på værksted

• Rengøring og oprydning af klubhus

• Kontrol og reparation af kajakker

• Vinduespudsning

• Oprydning i bådhal

• Oprydning af Pulterkammeret (langtursrummet)

• Oprydning i dokumenter i klubstuen og bestyrelseslokalet

UdEN døRE

• Havearbejde

• Flagstangen slibes og males

• Udendørsbordene slibes og males

• Grillen skal renses og sœttes i stand igen

• Slœbestedet får et grundigt eftersyn

• Området omkring gas tanken skal ryddes

• Lapning af rottehuller

ARKEN MAJ 2010

6


nyt har du (og alle de andre) nu mulighed for helt uden beregning

at spytte lidt i klubkassen – i hvert fald hvis du tilfældigvis er mobilkunde hos

selskabet CBB.

Du går ind på siden ”Støt med CBB” på www.cbb.dk/mobil/produktertjenester/tjenester/stoet-med-cbb

og vælger Amager Ro- og Kajakklub under

punktet CBB Forening. Vi håber snart også at blive listet som sportsklub.

Alt du skal gøre derefter er at tale i mobil helt som du plejer – mobilselskabet

kvitterer derefter med et støttebeløb til ARK på 6 % af dit samtaleforbrug

indenfor landets grænser. SMS-forbrug tæller desværre ikke med.

Der er endnu ikke truffet beslutning om hvad evt. støttebeløb på denne konto

skal gå til, men hvis det viser sig, at der kommer penge i denne lille støttefond,

vil Bestyrelsen naturligvis tage stilling til dette. I første omgang håber vi blot at

finde opbakning til dette lille initiativ ud fra devisen ”mange bække små…”

pBv/ RAgNhiLd

MANgE BæKKE sMå…Som noget

ARKEN MAJ 2010

7


på vandet. Jeg har

lidt mere tillid til båden denne

gang. Hvinanden er skiftet ud med

Field’s. Jeg støder fra, ud på vandet.

Synes pludselig ikke, det virker helt

stabilt alligevel. Jeg er ti meter fra

land. En havnebus kommer forbi.

Jeg sætter pagajen så hårdt i vandet,

som jeg tør – har allerede lært, at

stabilitet hænger sammen med fart.

Hvis jeg kunne nå det, ville jeg dreje

op mod bølgen.

Tyve meter fra flydepontonen

rammer bølgen skråt ind i Field’s,

og jeg tipper hjælpeløst i vandet.

Efter et par sekunder får jeg chokket

– jeg mærker mit skiundertøj blive

vådt og kulden, der trænger ind til

ribbenene. Satans!

Første gang gik det ellers meget

bedre i Hvinanden. Ja, det vil sige

…fornemmelsen af de første par

minutter i Hvinanden sidder stadig

i mig. Jeg havde lige så meget

kontrol, som hvis jeg sad på en

ethjulet cykel. Min krop dansede

slangedans på en båd af espeløv.

Forsigtig som en arkæolog, der

graver efter porøse benrester i

fin sandjord, tog jeg mine første

tag med pagajen. Og Hvinanden

vi ER dE vådE KANiNERAnden gang

flyttede sig faktisk.

Trods mit tunnelsyn kunne jeg

fornemme, at mine medkaniner

faldt i vandet rundt omkring mig.

Det kunne høres – plask. Eller

ses, når en fortumlet nybegynder

desperat forsøgte at svømme hen til

sin kajak, og en frelsende engel af

en instruktør kom pilende hen over

vandet.

På en eller anden måde nåede jeg

helt ned til slusen, 1,5 km, uden at

vælte. Jeg kiggede kun ligeud – og

måske lidt på vandet, som ifølge

arok.dk var 9,5 grader varmt.

Med besvær fik vi dannet flåde et

par gange undervejs. En tryg helle

i havnehavet for de tørre af os. Men

koldt for de våde kaniner. De var

stramme i betrækket, når vi andre

forsøgte os med lidt galgenhumor.

Vi spurgte dem, om de frøs, og

svaret var indlysende.

Balanceøvelserne til sidst

overbeviste i hvert fald om det. Det

var skræmmende koldt at svømme

i land med pagaj og kajak. Da jeg

kom ind til kanten, stod der en

instruktør og ville lære mig et eller

andet, mens jeg stadig lå dernede

ARKEN MAJ 2010

8


undt. Stodder, tænkte

jeg om den flinke mand, og bad om

lov til at svømme hen til stigen. Jeg

hørte alligevel ikke efter, hvad han

sagde.

33 kajakkaniner svinger pagajerne i

år. Kommer til live i sauanen igen.

Spiser kage. Oplever mailstorm,

når folk vil bytte tider. Har

nærdødsoplevelser. Og gør tekniske

fremskridt i et tempo, som må få

resten af klubbens medlemmer til

at kigge med misundelse på os.

En del af os var inriggerkaniner

sidste år. Og hvorfor vælger man

dog at være kanin to år i træk? Tja,

det er sjovt at lære nyt. Efter en hel

sæson uden en eneste kæntring

i de store træbåde kommer vi lidt

tættere på naturens magter med

venstreskivet pagaj i hænderne.

Efter min tredje – og i skrivende

stund seneste – tur begyndte det at

føles lidt tomt slet ikke at være røget

i baljen. I år tilhører jeg jo de våde

kaniner.

RUNE stEFANssON

vi ER dE vådE KANiNERog pjaskede

PS. Undskyld til den inriggerkanin,

som jeg var lige ved at banke i vandet,

da jeg for første gang skulle vende

Hvinanden oppe på pontonen. Du

sad ved en træbåd og skyndte dig

at dukke hovedet, da enden af min

kajak dukkede op ti centimeter fra

din øjenkrog. Og så smilede du

bare kaninsolidarisk til mig. Gad

vide, om du også havde gjort det,

hvis du var røget i vandet?

ARKEN MAJ 2010

9


Og OMEgN 30. ApRiL – 1. MAJ

Dette er beretningen om en langtur,

der (som langture er flest) ikke kom

til at forløbe helt efter den optimale

drejebog.

AF stEd på LANgtUR

Lørdag morgen 06:00, motoren

blev startet og et par lettere

klatøjede roere drog af sted mod

Falster, nærmere bestemt Nykøbing

Roklub hvor Marie var taget til

dagen forinden. Marie & Søren

havde været på langtur mange

gange før, mens jeg selv drog af

sted for kun anden gang - Amager

rundt og andre destinationer tæt

på lokalfarvandet tæller jo ikke

rigtig med, siges det. Så gad vide

om der egentlig kom det rigtige

med i bagagen? Planen var jo

egentlig at komme Falster rundt –

men det lunefulde forår ændrede

denne plan til Falster og omegn,

hvilket så absolut også lagde op

til en masse gode ro-oplevelser.

Forventningerne til en dejlig tur

var store!

NORdstJERNEN

Nykøbing Roklub havde været så

søde at stille deres nyeste inrigger, LANgtURsBEREtNiNgFALstER

Nordstjernen, til rådighed for os.

Det viste sig at være en skinnende

ny 7-bords glasfiberbåd af tysk

Edelstahl-qualität og med skvatbord,

der effektivt sikrede stævnens

skotrum. Så ivrigt blev Nordstjernen

pakket og 8:35 lagde vi fra med kurs

mod Guldborgssund – en smuk og

dejlig vindsvag morgen.

FøRstE tOgt

Det dejligt stille morgenvejr varede

dog ikke længe – kort efter afgang

begyndte det at blæse op og

springskyller begyndte at finde vej

ind over rælingen. Men planen var

jo at nå nord om til Stubbekøbing,

og en ægte langtursroer kan vel

nok tåle lidt vand, så vi fortsatte

ufortrødent. Så rundede vi den

første pynt og blev mødt af endnu

flere bølger og endnu mere vand –

men det er jo netop udfordringen

ved langture: man får testet både

vejrbestandighed og roteknik.

Så bravt smilende kæmpede de

våde roere videre og passerede

motorvejstunnelen, hvor den

smallere passage gav en del strøm.

Efter en tid i det mere åbne, hvor

vi fornøjede os med endnu flere

bølger med tilhørende springskyller

fra endnu flere retninger og masser

ARKEN MAJ 2010

10


LANgtURsBEREtNiNg

af strøm, var smilet en kende mere

anstrengt og tanken om den varme

bruser og det tørre skiftetøj – og ikke

mindst frokost – tilbage i Nykøbing

blev pludselig særdeles attraktiv, så

vi besluttede os for at vende om og

lave en ny plan.

Deeeejlig varm bruser og fantastisk

effektive radiatorer, der på

rekordtid tørrede tøj og sko. Ny

plan blev diskuteret – Nordstjernen

var altså ikke lige den optimale båd

til langtur i bølger. Så tankerne

gik i stedet til vores venner fra

sidste år i Stubbekøbing – måske

de pga. vejret alligevel ikke fik

de ellers planlagte besøg og vi

ville kunne låne båd og overnatte

der… Og sørme om ikke Kong

Neptun smilede til os, så de kloge

koldingensere var blevet i Kolding

og den rare mand i Stubbekøbing

tilbød os at låne den stolte inrigger

Anker og overnatte i klubben – så

pludselig lå der igen en plan for

en dejlig rotur i en bedre båd og

da dette samt det nu tørre tøj var

steget både Søren og Ragnhild til

hovedet, fik Marie fik dem overtalt

til en sidste tur i Nordstjernen, da

vi da ikke kunne komme hjem fra

langtur med kortturskilometer.

sightsEEiNg

Vel i land puslede vi Nordstjernen

tilbage på sin plads, sprang i

landgangstøjet, tjekkede vejr-,

vind- og strømforhold en sidste

gang, pakkede bilen og kørte af

sted. Tidligere erfaringer sagde

os, at Stubbekøbing ikke har det

bedste udbud udi hurtigmad, så det

kloge valg faldt på lidt sightseeing

og pizza i Nykøbing før vi tog den

sceniske rute til Stubbekøbing,

kyndigt guidet af lokalkendte

Marie, der viste os Falsters skønne

seværdigheder.

Ved ankomst til roklubben i

Stubbekøbing blev Anker, som

venligt var blevet stillet os til

rådighed, naturligvis inspiceret som

det første - og den blev så absolut

godkendt til langtur!

pLAN B

Andendagens plan var at ro fra

Stubbekøbing vest om Farø,

nord om Bogø, gennem Møndæmningen,

retur til Falstersiden

og ned langs østkysten så langt som

vi nu lige syntes. Så morgenfriske

efter en dejlig nats søvn i den meget

ordentlige klubstue var vi allerede

halv ni klar til afgang – en dejlig

ARKEN MAJ 2010

11


LANgtURsBEREtNiNg

morgen med smukt vejr og ganske

svag vind. Roturen under Farøbroen

med den skønneste udsigt til øer og

fastland var rigtig fin. Vi klarede

os fermt gennem det fremmede

farvand med lavvandsområder og

sten og nåede på fladt og roligt

vand frem til Møn-dæmningen.

sYNdFLOdEN

Pludselig befandt vi os i en

uventet voldsom modstrøm under

dæmningen – der kom stenfjæs

på Marie og Søren, der sad bag

årerne og der blev trykket voldsomt

igennem. Alligevel var det som

om båden bevægede sig den

forkerte vej… Så der blev tændt

for turboknappen og det lykkedes

os at vinde over naturkræfterne

og forcere den forbløffende

voldsomme strøm. Vel igennem

var vandet igen nogenlunde roligt

og vi nåede lige at tænke tanken, at

der da vist egentlig var større bølger

sidst, da vi kom ud på det dybe

stykke og bølgerne rejste sig. Marie

og Søren fortsatte den seje indsats

bag årerne, mens Ragnhild øvede

styrmandsteknik.

AFhOppEREN

Ved skiftet midtvejs over

Storstrømmen havde vi pludselig

en afhopper: havelågen på en af

svirvlerne var blevet væk, hvilket

var en kende upraktisk, farvandet

taget i betragtning. Men her viste

Hr. Rospand sin formåen, for frem

tryllede Søren en snor, der snildt

kunne gøre det ud for havelåge og

vi kunne lettere forbløffede men

dog problemfrit fortsætte vores togt

og belønnede vores indsats med

en velfortjent frokostpause ved en

vældig misligholdt lille havn, der

dog var lidt af et lystfiskerparadis.

øLspAdEN

Herefter gik turen ned langs

østsiden af Falster, som vi aftenen

forinden havde set fra landsiden. En

smuk kyststrækning med selvlysende

limegrønt løv på træerne. Vi

passerede en feriekoloni, hvor vores

lokalkendte roer fandt nogle kendte

ansigter på land, som imponerede

over vores rotur sendte en flok

øl ud til båden. På grund af sten

kunne vi ikke komme i land, så her

viste åren sig at være en glimrende

konstruktion og særdeles effektiv

som ølspade.

Herefter var det en leg at komme

tilbage til Stubbekøbing – godt nok

havde vinden vendt sig undervejs,

så vi fortsatte med modvind, men

tanken om de kølige gyldne dråber,

der kunne nydes når vi kom i land,

gav lige lidt ekstra energi.

Vel på land gav vi den trofaste

men lidt drillesyge Anker en

kærlig hånd og fik gjort skrifte hos

klubformanden om den manglende

havelåge, da vi ikke selv havde

materialer til at fikse den.

Netop som vi havde lænet os tilbage

med en kølig øl, så vi pludselig

endnu en inrigger på vej mod

klubben og derefter endnu en,

som vi hjalp i land. Det var en flok

roere fra Gefion, der også var på St.

Bededagstur og havde lånt DFfRbåde

i Vordingborg. Lidt efter kom

også den sidste Gefion-båd – de

kom roende fra Stege og havde

været 7 timer undervejs – sidste

båd endda uden frokostpause. Det

satte alligevel vores tur i perspektiv,

så med et smil på læben satte vi

os i bilen og trillede retur mod

København.

Drømmen om en rotur Falster

rundt lever!

ARKEN MAJ 2010

12


UNgdOMsAFdELiNgEN

EN OpFORdRiNg FRA UNgdOMsAFdELiNgEN:

Ungdomsafdelingen i ARK har plads til flere unge på holdet, så spred

budskabet, hvis du kender nogle unge, som gerne vil ro kajak,!

Til dagligt tages der udgangspunkt i Kajaktræningen, men vi prøver

samtidig at skabe et fedt klub-miljø for vores unge ARKére.

Sommeren er på vej, og det samme er muligheden for at starte i kajakken

Der er plads til alle på holdet. Det eneste krav er, at man er mellem 13-18

år og frisk på at give den gas, når vi træner!

Henvendelser kan ske på traner@arok.dk eller tlf 25138382 ”

siMON OUsAgER ANdERsEN

ChEFtRæNER ARK

ARKEN MAJ 2010

13


åBNiNgstidER FOR sLUsEN

åBNiNgstidER 2010 FOR sLUsEN i KøBENhAvNs hAvN

Fra og med 1. maj til og med 6. september kan slusen passeres:

Alle ugens dage kl. 08.30-10.00 og kl. 17.00-19.00.

Samt yderligere 14. august kl. 17.00-24.00, og lørdag 15. august kl. 17.00-24.00, grundet Havnefest Sydhavnen.

Fra og med 11.september til og med 15. november kan slusen passeres:

Fredage kl. 16.00-17.00

Lørdag kl. 09.00-10.00 og kl. 16.00-17.00

Søndage kl. 09.00-10.00 og kl. 16.00-17.00

Samt fredag 9. oktober kl. 12.00-24.00: Kulturnat

Gennem hele sæsonen har helligdage åbningstider som søndage.

ARKEN MAJ 2010

14


Og her skulle der så have været et billede....

Vi har desværre ikke fået billeder endnu.

Måske næste gang.

NYE tRøJER

NYE KLUBtRøJER!

Der er nye klubtrøjer klar. De koster 250 kr inkl. tryk og moms.

De er både gode til kajak og baglænsroere da der både er trykt til bryst og

ryg og ærme.

De købes på Craftshop.dk med et klub-log in som findes på Forum. Vi

lægger et link op på hjemmesiden.

Her er oprettet en klubside til ARK - med en stribe produkter som vi

kender. Foreksempel Crafts undertøj, gundetrusser og løbeprodukter, og

som vi har aftalt en særlig god pris på. Craftshop tager gerne mod flere

forslag til produkter der skal ind på siden, eksempelvis gps´ser og andet

træningstøj.

I første hug er det kun de hvide Craft-undertrøjer vi trykker på. Men vi vil

gerne udvidde kollektionen, så vi barsler med et tryk der kan bruges på

andre baggrunde end hvid.

Gå ind og se hvad der er på hylderne.

NiNA

ARKEN MAJ 2010

15


FEst!

FEstdAtOER 2010

Ingen sæson uden fester, og festudvalget har allerede nu sørget for, at du

kan få sat de nødvendige krydser i kalenderen.

Vi går i festudvalget ud fra, at de nye kaniner er MINDST lige så festlige

og initiativrige som sidste års festkaniner, så mon ikke de viderefører

traditionen om at invitere os alle til Oktoberfest?

Men altså… Frem med blyanten og sæt kryds:

5. juni: Temafest

21. august: Årsfest

OKTOBERFEST?????

4. December: Julefrokost

FEstLigE hiLsENER FRA FEstUdvALgEt

ARKEN MAJ 2010

16


ARK KALENdER

FAstE ARRANgEMENtER

FæLLEsRONiNg i iNRiggER

Mandag kl. 17.30

Onsdag kl. 17.00

søndag kl. 11.00

ERgOMEtERtRæNiNg

mandag kl. 17.30

onsdag kl. 17.30

FæLLEsLøB

Tirsdag kl. 17.00

KAJAKhANdiCAp

Onsdag kl. 17.20

KOM Og væR MEd!

KOMMENdE ARRANgEMENtER

12-5 Langtur til Berlin

13-5 Kr. Himmelfartstur til Struckmannparken

13-5 Aftenkaproninger på Bagsværd Sø

15-5 Maribo Marathon, Maribo kajak

26-5 SPP i HDR 2. afd.

29-5 Vejle Fjords Grønne Bøge, Inrigger

5-6 Temafest

7-6 Bestyrelsesmøde

9-6 SPP i SAS 3. afd,

12-6 Nordsjællands Blå Bånd, Inrigger

15-6 Lagkageroning, Inrigger

ARKEN dEAdLiNE

10. juni

tOp 20

KiLOMEtERstAstitiK 2010 pER. 14. MAJ

1. Kim Knudsen ................................. 1095

2. Per Hørl ......................................... 1002

3. Marie Svan Olsen ............................ 763

4. Michael Cederqvist ......................... 590

5. Ragnhild Søndergård ..................... 559

6. Kirce Ahtarovski .............................. 546

7. Jesper Nielsen .................................. 526

8. Asbjørn Adsersen ............................ 463

9. Jesper Mikkelsen ............................. 456

10. Alex Lindros .................................. 368

11. Kaare Terman ................................ 365

12. Charlotte Jessen ............................ 350

13. Bjarke La Cour .............................. 337

14. Kate Louise Balslev ....................... 323

15. Ann-Kristine Giger ........................ 323

16. Steen Gissel ................................... 318

17. Christian Weber ............................ 296

18. Marten Ølgaard ............................. 293

19. Thomas Hansen ............................ 280

20. David Adrian Ewald ...................... 280

Roede personkm: 18.457

outrigger: 475

inrigger: 6745

kajak: 11237

ARKEN MAJ 2010

17

More magazines by this user
Similar magazines