arken klubblad for amager ro- og kajakklub september 2012

arok.dk

arken klubblad for amager ro- og kajakklub september 2012

ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB SEPTEMBER 2012


Scullerskole, supperoning, svømning og sportscheftitel…

Nyheder fra bestyrelse, rochef, festudvalg og rong>forrong>mand…

Lækkert layout og fine fotos!

ALT dette fra os til jer!

Og så skal der også lyde en oprong>forrong>dring til jer:

ARKen har brug rong>forrong> dine nyheder og indlæg rong>forrong> at eksistere, så

SKRIV SKRIV SKRIV – eller send og inspiration til artikler, du synes,

vi burde skrive…

God læselyst

/Marie Svan Olsen

REDAKTØRENS KLUMME

ARKEN SEPTEMBER 2012

2


KORT NYT FRA BESTYRELSEN

NYT FRA BESTYRELSEN, SEPT. 2012

0. Denne gang indledte vi bestyrelsesmødet med

et par indslag fra børne- og ungdomsafdelinger.

GENERELT OM BØRNE- OG UNGDOMSAFDELINGER

Pt. er der 8 faste ungdomsroer i og en del løse

roere, som kommer en gang imellem. Det er

Mathias og Mads som er instruktører. Jannik

har tilbudt sin hjælp. Når der er mange nye

ungdomsroer på holdet pr. gang, er det lidt

udrong>forrong>drerne, at sammensætte holdet på en

måde, så alle får noget ud af træningen.

I vintersæsonen vil træningen rong>forrong> de fleste

gange være styrketræning, idet det både vil

blive hurtigere mørkt og vandet er rong>forrong> koldt. I

de tidligere vintersæsoner har ungdomsroerne

nogle gange været med til andre af klubbens

vinteraktiviteter.

I børneafdelingen er der pt. 15 børn. Det er

Helle, Astird & Jannik som står rong>forrong> instruktioner,

med hjælp fra nogle af rong>forrong>ældrene.

Nogle gange bliver rong>forrong>ældrene heller ikke, når

deres børn rykker videre.

VINTERTRÆNING

Børneroerne vil gerne vide, om der er plads til

at de kan træne indendørs om vinteren, uden

at komme i vejen rong>forrong> de voksne roere. Dette kan

ikke garanteres, men da alle skal kunne bruge

faciliteterne uanset alderen, blev det aftalt, at

børneholdets træningstider bliver slået op på

rong>forrong>um og andre klubmedlemmer kan dermed

vælge om de vil træne på tidligere eller senere

tidspunkter.

Børnene vil gerne træne sammen om

vinteren og synes det er hyggeligt og sjovt at

have sammenhold. Nogle gange i de rong>forrong>rige

vintersæsoner, har børneafdelingen arrangeret,

at man kunne øve entringer i

svømmehallen.

LØBSTILMELDING

: Ungdoms- og børneroere kan få deres

tilmeldingsgebyrer refunderet af klubben. Det

skal fremover rong>forrong>egå sådan, at når man i første

omgang selv skal betale gebyret og derefter

ansøge klubben via klubbens kasserer om

refundering af beløbet.

PRIVATE KAJAKKER

Da vi i det nye byggeri ikke kommer til at

have mere plads end i det gamle er det ikke så

hensigtsmæssigt, at der bliver købt nye private

kajakker. Desuden skaber det en rong>forrong>skel mellem

fx børn- og unge, hvis nogle af dem få lov til

at have en privat kajak i klubben. Derrong>forrong> synes

bestyrelsen, at ungdoms- og børneafdelingen

skal lave en ønskeliste med hvilke kajakker de

synes de har brug rong>forrong> i deres træning, sådan at

man undgår flere private kajakker i klubben.

REDNINGSVESTE

En af rong>forrong>ældrene har søgt Tryg-fonden rong>forrong>

redningsveste. Kajakchefen finder ud af hvilke

størrelse svømmevestene skal have og melde

tilbage med det.

KURSUS

Børne- og ungdomsroerne vil får mulighed

rong>forrong> at deltage i et kursus på hjerte/lunge

afdelingen på Rigshospitalet, bl.a. om kulden

osv. Ungdomsroerne, større børn og de børn

som vurderes egnede, vil kunne komme med

til kursus. Hvis der er plads tilovers, vil andre

klubmedlemmer kunne være med.

ARKEN SEPTEMBER 2012

3


KLUBTRØJER

Det blev besluttet, at børne- og ungdomsroerne

vil få en klubtrøje ved indmelding i klubben

eller ved tilmelding til et stævne. Det vil

efter byggeriets afslutning overvejes om alle

klubmedlemmer skal få rong>forrong>æret en klubtrøje.

INDMELDELSE PÅ UNGDOMSHOLD

Den gamle kontakt ved tilmelding ( Simon) skal

rettes til Mathias kontakinrong>forrong>mation: Mathias

Moerup Lendale mail mathiasmoerup@gmail.

com tel.60808534. Michael Cederqvist skal

orienteres omkring dette.

INSTRUKTØRKURSER

Det blev besluttet, at Mathias skal have

mulighed rong>forrong> at komme til instruktørkurser.

Det blev

diskuteret, at det ikke alle som skal få lov til det,

men kun dem som gør et meget aktivt indsats i

instruktioner og træning af medlemmerne. Det

skal siges, at man behøver ikke at være uddannet

instruktør, rong>forrong> at være hjælpeinstruktør.

Bestyrelsen takker Mathias og Helle rong>forrong> at være

med til mødet og er meget positiv overrong>forrong>

aktiviteterne på ungdoms- og børneafdelinger.

1. NYT FRA FORMANDEN

BYGGESAGEN

Der er estimeret nogle ekstra regninger

på 125.000, hvilket er fair nok, da man i et

byggeprojekt af den størrelse ikke på rong>forrong>hånd

kan budgettere over alle detaljer.

Carsten Hoff har rong>forrong>eslået, at entreprenør

laver det som ellers var aftalt vil klubbens

medlemmer vil lave, bl.a. Køkkenet og

cykelskur. Det er der takket pænt nej til. En

professionel køkkensnedker skal have 10.000

kr plus

moms rong>forrong> opsætning rong>forrong> køkkenet. Hvis vi selv

laver det, sparer vi 25 000 kr.

Vi kan spare 100 000 kr på projekter, hvis vi selv

udfører dem.

Ang. køkken, der er indhentet et tilbud på

et køkken fra HTH, rong>forrong> at se, hvor meget det

egentlig koster. Vi skal regne med 60.000 kr rong>forrong>

elementer incl hårde hvidevarer. I tegningerne

af indretningen er køkkenet beskrevet som

HTH køkken. Det er mest hensigtsmæssig at

køkkenet ikke har et indbygget komfur, men

har plads til et almindeligt komfur, idet dette

er mere robust.

Carsten Hoff vil blive kontaktet om, hvornår

vi kan lave ting i huset, rong>forrong>di køkkenet har

leveringstiden på 3 uger. I Uge 38 tager Per

kontakt til HTH omkring opmåling af køkkenet

og inrong>forrong>merer bestyrelsen om dagen, hvornår

opmåling sker, så man har mulighed rong>forrong> at

komme med indslag. Tanja & Pierre vil gerne

deltage.

1.MEDLEMSARBEJDE

TRÆDÆK FORAN KAJAKHALLEN OG CYKELSKUR

: Vil der være opbakning fra medlemmernes side

til at udføre arbejdet selv. Hvis medlemmerne

ikke magter arbejdet, så købes der arbejdskraft

til det. Det skal laves, ellers bliver byggesagen

ikke afsluttet.

Oprong>forrong>dring til dette sendes til Marie til

indsætning i rong>klubbladrong>et og senere som

nyhedsbrev med dato osv til klubbens

medlemmer.

Thomas vil tage fat i Søren og skal have

tegninger af trædækket rong>forrong> at høre om Søren

vil hjælpe, og i så fald, hvor mange mænd han

skal bruge til arbejdet og hvornår det passer

ham.

Arbejdet skal udføres i september/oktober

måned.

MANGLER VED BYGGEARBEJDET

Der kommer en afleveringssag ved byggeriets

afslutning og der vil man kunne diskutere,

hvad der er lavet mere eller mindre ordentligt,

fx låse i bådhallen og maling på kajakhallen.

2.NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

Jesper Schrøder er den nye materialerong>forrong>valter.

Han bliver sat ind i hvad det indebærer at være

materialerong>forrong>valter.

Vi mangler en sportschef, da Nicole har fratrådt

sin stilling. Dette må meget gerne annonceres

i rong>klubbladrong>et.

ARKEN SEPTEMBER 2012

4


3.INDVIELSESFEST

Den officielle afleveringsdato rong>forrong> byggeriet er

efter tidsplanen den 31.12.12.

Derrong>forrong> skal indvielsesfesten nok være

i januar. Huset bliver ikke færdigt til

november. Reception i januar måned. Fest rong>forrong>

medlemmerne til rong>forrong>året. Andre klubber må

gerne inviteres til indvielsesfesten. Vi taler om

festens afholdelse løbende.

4.OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER

Vi vil helst optage folk der vil ro. Nogle gange har

der været givet disposition og nye medlemmer

er blevet optaget i løbet af vinteren. Det er

ellers ikke den normale fremgangsmåde.

Svaret til folk som spørger, hvordan man bliver

medlem og lærer at ro er, at de skal holde dem

orienteret på

vores hjemmeside, især om rong>forrong>året, hvor

introaftener finder sted.

INDMELDELSE

Der er ikke styr på de indmeldelser, som kommer

pr post. Michael opretter dem i systemet, når

han får dem på mail. Pierre rong>forrong>pligter sig rong>forrong> at

tømme kassen med indmeldelser, scanne dem

ind og sende til dem til Michael.

Printereblanketter skal være tilgengællige i

klubben, så man som frigivet andetsteds fra

kan udfylde den på stedet.

5.INDRETNINGEN AF HUSET

Per vil bede Nina og Kristina om et oplæg, om

hvordan indretningen skal være. Det skal helst

ikke være aflagt møblering, men det kan ikke

udelukkes, at det bliver det.

Et stort ønske fra både børne- og ungdomstræner

og bestyrelsesmedlemmer, er at anskaffe en

projekter i stedet rong>forrong> et fjernsyn i klubstuen.

7.EVENTUELT

• Når der vil lejes 2 til 3 timer i polokajak med

instruktør, er prisen rong>forrong> arrangementet 1500 kr,

hvoraf de 500 kr går til instruktøren og resten

til klubben.

• Når nye nøgler kommer, bliver de direkte

byttet med de gamle uden en ny depositum osv.

• Fremover låner vi kun en to-åres og en fireåres

inriggere ud til andre klubber, idet det

store udlån slider på inventaret.

• Oprong>forrong>dring til instruktørerne om en ekstra

gang at sige, at det skal passes på bådene.

• ARK´s rong>forrong>um skal bruges som det primære

rong>forrong>um og facebook som det sekundære.

• Arrangere fotografering og lave en tavle

eller en side på arok.dk med billeder af alle

instruktører.

• Emnet om følgebåden skal tages op igen.

• Jana booker mødelokaler på Kulturhuset til

det næste bestyrelsesmøde, som vil afholdes

den første torsdag i oktober 2012 kl. 18.

• Jana fjerner gammelt info fra arok.dk, i det

omfang hun har adgang dertil. Ellers spørger

Michael Cederqvist

om at fjerne dette.

ARKEN SEPTEMBER 2012

5


FORMANDEN HAR ORDET

vejen hjem.

KÆRE ARK MEDLEMMER

Sommeren er officielt rong>forrong>bi og vi har taget hul

på efterårets første måned, og når vi kigger

tilbage på rosæsonen (som snart er gået), kan

vi kun være tilfredse.

Det har gået over al rong>forrong>ventning, medlemmerne

har ikke ladet sig gå på af, at de ikke har haft

de samme klubfaciliteter som de plejer, og der

har ikke været den store medlemsflugt som vi

havde været bekymret rong>forrong>, inden vi gik i gang

med at bygge det nye klubhus. I sig selv rigtig

positivt.

Trods manglende klubfaciliteter har vi som

vi plejer, haft instruktion i kajak og inrigger,

hvilket har givet mange nye klubmedlemmer,

velkommen til jer, og til de gamle, ta godt imod

de nye.

Husbyggeriet har rong>forrong>løbet planmæssigt og

i store træk efter tidsplanen, vi rong>forrong>venter at

kunne tage huset i brug sidst på året.

Budgettet som blev vedtaget på generalrong>forrong>samlingen

har vist sig at holde indtil nu,

og alt tyder på at vi samlet set holder os inden

rong>forrong> budgetrammen, sikkert også med et beløb

i overskud, så vi kan holde en velrong>forrong>tjent

indflytningsfest når det hele er overstået. Der

er dog stadig nogle opgaver som skal udføres

før vi kan konstatere om budgettet holder hele

For at få budgettet til at hænge sammen blev

det i sin tid besluttet at en del af arbejdet skulle

udføres som medlemsarbejde, og jeg skal ikke

undlade at minde om, at vi gav hinanden

håndslag på at det var rong>forrong>udsætningen rong>forrong> at vi

kunne bygge.

Den første del, slæbested og indretning af

bådehallen er rong>forrong>løbet rigtig godt, takket

være medlemsindsats og en rigtig god

jordentreprenør, men der mangler stadig

nogle projekter som skal laves inden vi kan sige

at vi er ved at være færdige.

ARKEN SEPTEMBER 2012

6


FORMANDEN HAR STADIG ORDET

KAJAKHALLEN SKAL INDRETTES.

Stativerne får vi lavet af en smed og der vil

blive afgivet bestilling så snart vi kender

de faktiskerong>forrong>hold i kajakhallen( rummål

osv ). Montering af stativerne er en del af

medlemsarbejdet.

MONTERING AF KØKKEN

Køkkenet bliver opstillet af professionel

køkkenmontør og vi er ved at lave aftaler om

tidspunkt og pris.

CYKELSKUR

Det er en opgave rong>forrong> en 3 til 4 m/k Arkere.

DÆK FORAN KAJAKHALLEN

Det er en opgave rong>forrong> en 6 til 7 m/k Arkere

Det letteste rong>forrong> klubben ville jo være at få vores

entreprenør til at udføre opgaven, og han har

da også tilbudt os at lave de 3 ovenstående

opgaver rong>forrong> 211.000 plus moms, plus det løse..

Alt i alt noget der kommer tæt på 300.000 kr.

Vi rong>forrong>venter at kunne spare ca. 100.000 kr ved

at udføre arbejdet selv, så vi at holder fast i den

oprindelige beslutning, og giver medlemmerne

den fantastiske mulighed rong>forrong> at komme og

bidrage med den arbejdsindsats, som de lovede

de ville yde på generalrong>forrong>samlingen.

Mere om tidspunkt rong>forrong> opstart kommer på

klubbens hjemmeside.

Det er meget vigtigt at vi får lavet

medlemsarbejdet så hurtigt som muligt, da disse

arbejdersfærdiggørelse er en rong>forrong>udsætning rong>forrong>

at vi kan få ibrugtagningstilladelse til huset,

og dermed få de sidste 10 % af donorpengene

udbetalt.

Så kære medlemmer, på med arbejdshandsken

og kom ned i klubben når der annonceres til

medlemsarbejde.

MED VENLIG HILSEN

PER JØRGENSEN

ARKEN SEPTEMBER 2012

7


LEDIG BESTYRELSESPOST!

Vores travle bestyrelse har brug rong>forrong> en ekstra, og da

materialerong>forrong>valterposten allerede er snuppet, er det nu, du

skal slå til, hvis du har ambitioner om at være sportschef…

Så har du brug rong>forrong> en titel at stive dig af med, kunne du

tænke dig at have indflydelse på hverdagen i ARK, eller har

du bare lidt ekstra overskud og vil give en hånd med, så kom

ud af busken og sig til..

For inrong>forrong>mation om posten kan du skrive til

sportschef@arok.dk

eller bestyrelsen@arok.dk

ARKEN SEPTEMBER 2012

8


ROCHEFEN’S KLUMMESKRIVERI

Dette er mit første indlæg i bladet som rochef,

og ja jeg er ikke den største skribent, men

jeg synes, at det nu er tid til opsummering af

rosæsonen.

Det har været en udrong>forrong>drende start med nye

roere, der skulle optages, et klubhus, der har

manglet, slæbesteder, der har været i stykker

eller ikke færdigbygget…

Der har været mangel på både, instruktører,

styrmænd og frivillige til at hjælpe. Og alligevel

kan jeg kun sige, at vi er kommet rong>forrong>bløffende

godt gennem denne lettere kaotiske sommer.

Jeg vil derrong>forrong> gerne takke alle dem, der hjulpet

med at få tingende til at hænge sammen.

I år har vi haft 22 nye kaniner til instruktion,

heraf de 4 fra rong>forrong>rige års kajakhold.

Derudover er der startet 13 nye roere, der har

roet i andre klubber eller bare været lidt væk

fra klubben nogle år. I alt har vi derrong>forrong> nu 35

nye medlemmer, der kan håndtere en åre. H

Jeg håber i har taget godt i mod dem.

Men der har også været andre aktivteter:

Som sædvanligt klarer ARK sig godt til SPP. I

skrivende stund er sidste løb ikke afsluttet, men

mon ikke at kaninerne tager en pokal, plus at

ARK’s tunge drenge også kommer på podiet?

Tidligere på året var der en fællestur til berlin,

hvor vi ror i gigbåde. Efter sigende havde de

en fantasktisk tur, som jeg ikke kunne nå at

komme med på.

I uge 27 havde vi vores årlige scullerskole som

igen bliv afholdt over fem dage i Ringsted

Roklubs fantasktiske omgivelser.

SAS afholdte i år Amager Regatta. Jeg må sige,

at der var lidt mangel på deltagere fra ARK, og

selv om at det var en oplagt mulighed rong>forrong> at

komme at heppe og se løbene fra ARK, var der

ikke mødt mange op rong>forrong> at gøre dagen til den

fest, som det ellers er. En stor tak til Per Ottesen

rong>forrong> stå rong>forrong> tilmeldinger og tak til Kate, der lige

fik hevet en ekstra flok roere ned i klubben rong>forrong>

at heppe og ro med.

Som noget helt nyt vil der starte outriggertræning

op i ARK, hvilket indbefatter

instruktion, teknik og fysisk træning. Læs mere

rong>forrong>um og tilmeld dig der.

DET VAR ALT FRA ROCHEFEN!

MVH ASBJØRN

ARKEN SEPTEMBER 2012

9


KAJAKREPERATION, DEL I

STYRESYSTEMET

I løbet af vinteren vil vi her i bladet bringe en

serie om reparation af kajakker. Du vil lære

hvordan ror-liner strammes, epoxy blandes og

mange flere ting.

De fleste problemer ved kajakker kan deles op

i to rong>forrong>skellige kategorier. Skader på skroget og

skader på styresystemet.

Skader på skroget kræver typisk reparation

med glasfiber og epoxy, mens skader på

styresystemet kræver reparationer er lidt mere

varieret. Dette første kapitel i kajak-reperations

føljetonen handler netop om styresystemet.

RORET

De rong>forrong>skellige kajakker har lidt rong>forrong>skellige

styresystemer, men de har dog alle samme

grundopbygning.

Roret sidder bagerst i kajakken. Man får adgang til

roret ved at fjerne det dæksel der sidder bagerst på

kajakken. Her er der lidt rong>forrong>skellige systemer hvor

man enten skal skrue, dreje eller vride dækslet af.

roret er der en metal stang monteret. Denne

går op i kajakken via et rør der er en del af skroget.

På toppen af dette rør er der en krans der kan

dreje og som roret er fastgjort til – typisk med en

vingemøtrik.

På kransen sidder styrelinerne monteret. Disse løber

op lang siden af kajakken, op til rorpinden hvor den

fastgøres til rorpinden. Det er særligt i rong>forrong>bindelse

med styrelinernes fastgørelse til rorpinden, samt

konstruktionen af denne at man ser store rong>forrong>skelle

fra bådtype til bådtype. Selv både af samme mærke

kan have rong>forrong>skellige konstruktioner.

AFMONTERING AF ROR

Tag bagdækslet af

Fjern vingemøtrikken der holder roret på plads

Fjern kranse. Dette gøres ved at hive i kransen. Hvis

kransen ikke går løs, kan man rong>forrong>sigtigt banke på

roret med en hammer e.lign. så roret bliver skubbet

ned ad

Hiv roret ud

Når roret skal på plads igen gøres det ovenstående

i modsatte rækkefølge. Dog skal man ikke her

benytte hammer eller lignende værktøj.

Ovenstående fremgangsmåde virker på Struer

kajakkerne og de fleste andre kajakker.

SMØRING AF ROR

Roret sidder fast på kajakken via et rør der går op

igennem kajakken. Det kan være en god ide at

smøre dette sted med fedt rong>forrong> at undgå at roret irer

fast til dette rør.

Først afmonterer man roret.

Herefter fjerner man det fedt der sidder på

rorstammen. Det gøres med en klud, der evt. har

fået lidt renset benzin på.

Man smører lidt fedt på rorstammen og sætter roret

på plads igen. Inden man skubber roret det sidste

ARKEN SEPTEMBER 2012

10


KAJAKREPERATION, DEL I

stykke op skal man lige fjerne det overskydende

fedt, der samler sig rong>forrong> enden af røret som roret

kører i.

SKÆV RORSTAMME

Rorstammen kan let blive slået skævt. Det vil

resultere i at roret kører stramt eller måske slet ikke

kan drejes. Man kan rong>forrong>søge at løse problemet ved

at tage roret ud og rette det op. Oftest vil roret dog

gå i stykker i rong>forrong>søget på at rette det op. I et sådan

tilfælde må man sætte et nyt ror i.

STYRELINER

Styreline rong>forrong>binder rorpinden oppe rong>forrong>an med selve

roret. Det er vigtigt at en styreline er så u-elastisk som

muligt. Derrong>forrong> laves styreliner typisk af metal, i rong>forrong>m

af en stålwire, eller som en nylonsnor med en kerne

af kevlar. I sidstnævnte tilfælde gør kevlarkernen at

snoren er u-elastisk, mens den omkringliggende

nylonflet blot skal øge slidstyrken.

JUSTERING AF STYRE LINER

De fleste ror består af en rorstamme med selve

roret på, et hjul som styrelinerne et fastgjort til,

en styreline der kører op til rorstangen og selve

styrespinden som man flytter på med fødderne når

man ror.

De to ting oftest er galt med roret er at styrelinerne

er rong>forrong> slappe, hvilket giver slør i roret, eller at

styrelinerne har rong>forrong>skellig længde hvilket gør at

båden ikke ror ligeud hvis rorpinden står i midten.

Begge dele løses ved at justere styrelinerne. Dette

kan være rong>forrong>skelligt fra bådtype til bådtype, men

rong>forrong> det meste er det hvor styrelinerne er fastgjort

til styrepinden at man justerer dette. Der vil oftest

sidde en møtrik som man løsner og derefter hiver

i styrelinerne, hvorefter man strammer møtrikken.

Det er lettest hvis man er to, da den ene kan holde

roret i position mens den anden strammer linerne.

Nogle både har også en justerings mekanisme

på styreline omkring sædet som gør det lettere at

justere roret. Her er princippet også at styrelinerne

skal være stramme, og justeret sådan at roret står

lige, når rorpinden står i midten.

RYD OP EFTER DIG

Det er rart når man kan finde det man leder efter. Det kan

man kun når der er nogenlunde orden i værkstedet. Det er

brugerne af værkstedet der er ansvarlige rong>forrong> at der er ryddet

op. Det er en god ide at gøre det til en vane at bruge de første

5 min og de sidste 5 minutter på at rydde op i værkstedet, til

glæde rong>forrong> dig selv og andre brugere af værkstedet.

/MARTEN

ARKEN SEPTEMBER 2012

11


INFO TIL ALLE FESTGLADE ARKERE

Til dem som ikke var med til årsfesten ,kan vi oplyse, at vores nye bådhal blev

døbt den lysegrønne ø.

Vi har førhen skrevet at der nok ville blive afholdt en indflytningsfest/Gallafest

en gang i oktober/november, men som hele bygge projektet skrider frem,

tænker vi i bestyrelsen, at det nok først bliver realistisk at holde fest i vores nye

klubhus til januar.

For selvom bådhallen egner sig godt til at holde fest i, vil det med sikkerhed blive

en kold rong>forrong>nøjelse i november måned.....

Så der er ikke andet rong>forrong>, end at vi må holde ud og glæde os ekstra meget til at

kunne åbne dørene til et nyt , varmt og velfungerende klubhus....... ja, og når det

først er sket, skal husbandet på banen igen og give den max gas

TANJA

FESTUDVALGET

ARKEN SEPTEMBER 2012

12


PARKRUN – 5 KM HVER LØRDAG I VORES BAGHAVE

Vejret er ikke som det har været, så hvorrong>forrong> ikke bruge den nyvundne

landgangstid på noget rong>forrong>nuftigt, så det hele ikke går op i sjov? Hver lørdag

klokken 9 afholdes et 5 km løb på Amager Fælled med omkring 80 til 100

deltagere hver gang. Indrømmet, det er lidt tidligt, men omkring 9:22 går

du weekenden i møde med høj energi og lammede stænger. Der er allerede

nogle ARK’ere der deltager flittigt, men vi vil også gerne have dit selskab!

Løbet er afholdt de seneste 175 lørdage – uanset vind, vejr og helligdage –

og fungerer ved at en række frivillige tegner ruten op med melpile, sørger

rong>forrong> fællesstart og tidtagning. Det er således gratis at være med, men vigtigst

af alt: Man får POINTS(!) og med en begrænset indsats kan man endda

erhverve sig gratis(!) t-shirts (ved gennemførelse af 10, 50 og 100 Parkruns).

Rundstrækningen løbes 2 gange, så både dyreliv, sukkene fra de overhalede

løbere, og de dansende sorte pletter kan nydes til fulde. Løbet afholdes på

den pittoreske del af Fælleden, som heldigvis ligger tæt på klubben (ca.

500 meter fra krydset ved Lossepladsvej/Artillerivej og 1 km fra DR Byen

Metrostation).

Som løber skal du blot tilmelde dig én gang senest klokken 18 fredagen

før dit første Parkrun på Parkrun.dk (http://www.parkrun.dk/tilmelding)

– Du bør ved tilmeldingen vælge Amager Ro- og Kajakklub som din klub.

Du får tilsendt en stregkode som printes ud. Når du kommer glad over

målstregen, får du udleveret en chip med din tid, som afleveres til scanning

sammen med din stregkode og lidt lungevæv. Stregkoden bruges fra gang

til gang, så du kan lige så godt melde dig til nu og lægge stregkoden ned

i løbeskoen.

Efter hvert løb kan du via Parkrun.dk se løbsresultater og alskens statistik.

For eksempel fremgår det, at Søren Frank Andersen ligger nummer 7 i

pointkonkurrencen og at Kenneth Pedersen satte personlig rekord på

17:46 i sit Parkrun nr .130. Læs mere på www.parkrun.dk

Hvem tager morgenmad med på lørdag?

/SVEND

ARKEN SEPTEMBER 2012

13


ARK’S ÅBNE KLUBMESTERSKABER I RULLESKI

Vi er efterhånden en del i ARK, der rong>forrong>nøjer

os med at løbe på rulleski uden rong>forrong> rosæsonen

– primært som træning frem mod diverse

langrendsløb i rong>forrong>året. For at motivere træningen

lidt arrangerer Marten og Svend derrong>forrong> ARK’s

første (årligt tilbagevendende) åbne rulleski

mesterskaber.

Løbet afholdes søndag den 4. november klokken

10 med start i nærheden af ARK. Vi håber på

at mindst alle ARK’ere med adgang til rulleski

deltager samt på en horde af top-gejlede

publikummer, så sæt kryds i kalenderen allerede

nu og tilmeld dig på Forum! Hvis du vil hjælpe

med at bage kage, holde uret, råbe START eller

andre grimme ting, så bliver det værdsat (og man

får points!)

Løbet er åbent i den rong>forrong>stand, at du gerne må

invitere dine rulleski-venner med. Skriv til Marten

og Svend i fald du kender nogle, der vil med (og

som du er sikker på ikke løber hurtigere end os).

Vi kan ikke tilbyde startpenge, men tilgengæld

er al deltagelse gratis. Ruten bliver på omkring

22 kilometer i klassisk stil på diverse stier på

Fælleden. Løbsdetaljer gøres snart tilgængelige

på ARK’s rong>forrong>um, så alle får max mulighed rong>forrong> at

rong>forrong>berede sig.

LIDT REKLAME FOR RULLESKI OG (LIDT FOR LANGREND)

Rulleski er ej blot en sport rong>forrong> sure gamle mænd!

(bare et rent tilfælde, at det rong>forrong>holder sig sådan

i øjeblikket). Rulleski er tværtimod på vej til at

blive det nye tennis og det nye sort – på én gang!

Så ud og joine Adrian, Jannik, Janus, Marten,

Mikkelsen, Svend og de mange andre hipsters

på deres daglige træningspas på Fælleden - med

ARK som et godt udgangspunkt.

Ud over at holde overkroppen i gang over

vinteren, så giver rulleski også god mening, hvis

du vil løbe langrend. Vi er nogle stykker, der

deltager i lidt langrendsløb over vinteren – blandt

andet Vasaloppet – så hvis du går med sådanne

tanker, er der endnu mere grund til at fattes et

par rulleski og smugtræne.

Tag fat i Svend, hvis du vil høre mere om rulleski

eller bare med på en sms, når vi træner. Alle

uanset niveau og rong>forrong>kundskaber er velkomne!

/SVEND

ARKEN SEPTEMBER 2012

14


SVØMNING

SVØMNING VINTEREN 2012/13

Den 2. oktober begynder svømningen igen,

og varer helt til den 28. maj 2013. Det er som

altid i Sundby Bad, Sundbyvestervej 51, 2300

København S. I år har vi dog fået rykket vores

dag, så det ikke længere er fredag aften, men

i stedet

Tirsdag aften mellem 20:30 og 22:00

Vi kommer til at dele hallen med en anden

rong>forrong>ening (Firmaidræt i Storkøbenhavn). Vi

har aftalt med dem, at vi deles om at stille

livredder til rådighed: Vores livredder (Helge

eller Karin) er i hallen i de lige uger, og

firmaidrætsrong>forrong>eningens livredder tager de ulige

uger. Tag godt imod vores nye samarbejdsklub,

og husk at bruge livredderen i tilfælde af behov

rong>forrong> crawlbane el.lign. ”problemer” når/hvis

der er mange i bassinet.

Som altid vil der være frisvømning, dvs.

livredderen er ikke træner. Såfremt man har

spørgsmål kan man dog altid spørge enten

livredderen eller ens klubkammerater – der er

højst sandsynligvis nogle, der kan svare.

NB! Husk at komme ind og sige hej til

livredderen hvis du kun går i sauna eller

brusebad. Vi tæller vores medlemmer hver uge,

og denne statistik bliver brugt til at fastholde

vores svømmetid vinter efter vinter. Jo flere

medlemmer, der svømmer, jo bedre tid kan vi

blive tildelt. Så stik lige hovedet ind og sig hej.

Da vi har svømmehallen uden rong>forrong> den ordinære

åbningstid skal man ikke købe billet. Det kan

man faktisk heller ikke, da billetsalget er lukket

udenrong>forrong> den ordinære haltid. Så man går bare

ind og svømmer.

Følgende datoer er der IKKE svømning:

16. oktober (efterårsferie)

25. december (juleferie)

1. januar (nytår)

12. februar (vinterferie)

26. marts (påske)

Ved spørgsmål: Skriv på Forum eller til

bestyrelsen@arok.dk

MED VENLIG HILSEN,

BESTYRELSEN

ARKEN SEPTEMBER 2012

15


SCULLERSKOLE Igen

i år i uge 27 blev der afholdt scullerskole arrangeret af klubbens

rochef Asbjørn Adersen. Som altid fandt begivenheden sted i Ringsted

roklub ved Haraldsted Sø. Søen ligger rong>forrong>holdsvis isoleret og et godt stykke

uden rong>forrong> Ringsted. En lang sø på fem kilometer, med udsigt til skov og

marker på begge sider. På nær roklubbens trænerbåd er al motordreven

trafik rong>forrong>budt på søen og er derrong>forrong> et ægte roparadis uden lige, med stille

vand og skøn natur, hvor nattergalen synger og gøgen kukker i de sene

sommeraftener.

Skolen startede mandag hvor alle mødtes. Eleverne talte seks mennesker.

Tre fra Greve roklub og tre fra Ark. Derudover havde vi instruktøren

himself og to hjælpeinstruktører.

Første lektion var de tre grundregler

1. Slip aldrig åren!

2. Slip aldrig åren!!

3. Lyt til din instruktør og slip aldrig åren!!!

Derefter blev vi skubbet på vandet i henholdsvis single- og dobbeltscullere

som en anden flok bambier på glat-is i andedammen. Og sådan rong>forrong>satte

det så indtil fredag med to obligatoriske ture på vandet morgen og

eftermiddag og fri leg om aftenen. Ringsted Roklub var nemlig så flinke,

at vi også måtte låne en kajak, hvis vi trængte til lidt adspredelse. Udover

at lære og ro skulle vi som til alle andre frigivelser også lave entringsøvelse

og desuden et par rong>forrong>skellige balanceøvelser…..eller skal vi kalde det

balancekunster?

Der var dyb koncentration og frustration de første par dage og vist og

en del blod, sved og måske en enkelt tåre, men så begyndte vi at komme

efter det. Og de fleste fik vovet sig til søens ende…om end ikke andet, så i

det mindste i en dobbeltsculler. Alle kom i hvert fald ud af ”kravlegården”

lige ud rong>forrong> klubben, hvor trænernes skarpe øjne kunne holde øje med os.

ARKEN SEPTEMBER 2012

16


SCULLERSKOLE Som

logi havde alle medbragt telte, der blev slået op til en større lejr på

klubbens arealer. Det var derrong>forrong> kærkomment at vejrguderne rong>forrong>barmede

sig og gav os herligt dansk sommervejr denne uge. Vejr med varme og

sol, hvilket gjorde helt fantastisk at komme på vandet og derefter tage en

eftermiddagsblunder i solen med en god bog. Skønt at komme væk fra

byens larm og ræs til rong>forrong>del rong>forrong> stilheden, det gode selskab og så selvfølgelig

rong>forrong> at ro!

Om aftenen hyggede vi os gevaldigt med god mad lavet i klubbens køkken

eller på grillen og et lille glas øl eller vin til maden….rong>forrong> jo, man skulle lige

være klar til dagens sidste tur på vandet, når vinden havde lagt sig inden

solen gik ned.

Fredag var sidste dag på vandet. Regnen kom og bådene skulle pakkes

sammen og køres tilbage til de rong>forrong>skellige klubber hvor de var lånt.

Vi havde nogle fantastisk dejlige dage ved Haraldsted sø, og vi er flere,

der har snakket om at komme igen. Jeg kan derrong>forrong> varmt anbefale andre

i klubben at deltage næste år og tage udrong>forrong>dringen op med sculleren. For

nok er det svært, men det er også bare fedt!

Til sidst vil sende en stor tak til Asbjørn som arrangør og tak til Ringsted

Roklub, rong>forrong>di vi måtte låne deres faciliteter. TAK!

LOUISE AGGER HANSEN

ARKEN SEPTEMBER 2012

17


ARKEN SEPTEMBER 2012

18


Hvordán er det nu, det er med vinterroning i kajak og sculler? Hvad må

jeg?

Vinterroningsreglementet gælder i perioden 1. oktober til 30. april, og

et kig i ARK’s reglement, som du finder på rong>forrong>um under ARK’s Lov og

Reglement, siger følgende:

Redningsvest skal altid bæres mellem 1. oktober og 30. april.

§ 27

Al roning skal rong>forrong>egå så tæt på land eller kajanlæg som muligt.

§ 28

Vinterroning, dvs. roning i tidsrummet 1/10 – 30/4, kan kun rong>forrong>egå efter

tilladelse fra kajakchefen hhv. rochefen. Der kan gives tilladelse med

særlige betingelser, f.eks. at der roes parvis.

For kajakkernes vedkomne gælder at:

For at få tilladelsen til at ro i oktober, skal roeren skal som minimum have

roet 200 km inden rong>forrong> de sidste 2 år, samt ro sikkert og ansvarligt.

For at få tilladelsen til at ro i hele vintersæsonen, skal roeren skal som

minimum have roet 500 km inden rong>forrong> de sidste 3 år, samt ro sikkert og

ansvarligt.

§ 29

Unge under 15 år skal i tidsrummet 1. oktober til 30. april altid ro sammen

med en erfaren roer, og kun efter tilladelse fra kajakchefen.

VINTERRONINGVINTERRONINGSREGLEMENT FOR KAJAKKER OG SCULLERE § 26

ARKEN SEPTEMBER 2012

19


ARK KALENDER

FASTE ARRANGEMENTER

LØB/STYRKETRÆNING

Onsdag kl. 18.30

Efter 3. oktober kl. 17.30

FÆLLESRONING

Mandag kl. 18.00

Onsdag kl. 17.00

SVØMNING

(Starter 2. oktober)

Tirsdag kl. 20.30

KOM OG VÆR MED!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

02-10 Supperoning til Gefion i Svanemøllen

ARKEN DEADLINE

10. oktober

TOP 20

KILOMETERSTASTITIK 2012

1. Kim Wraae .... En helvedes masse km

2. X ... Ikke helt lige så mange som Kim

3. X ............... Knap så mange som Kim

4. X ........................ Lidt færre end Kim

5. X ...................... Noget færre end Kim

6. X ................ Halvt så mange som Kim

7. X .......... Har vist strammet sig op i år

8. X . Der er nok en der er blevet single

9. X ......................... Rigtig god kaninstil

10. X ............... Det kan godt gøres bedre

11. X ............ Er vist faldet lidt af på den

12. X ... Ikke dårligt af en ungdomsroer

13. X ........... Man skal jo også have et liv

14. X .... Tillykke med familierong>forrong>øgelsen

15. X Ja - det var ret dårligt vejr i rong>forrong>året

16. X ...................... Udmærket kaninstil

17. X ............... Skulderskade? Tudefjæs!

18. X .......... Er det alderen der trykker?

19. X ...................... Bedre held næste år

20. X Ja ok - det er da bedre end Svend

Roede personkm: ?

outrigger: ?

inrigger: ?

kajak: ?

ARKEN SEPTEMBER 2012

20

More magazines by this user
Similar magazines