Download PDF-fil - Grundejernes Investeringsfond

byfornyelsesdatabasen.dk

Download PDF-fil - Grundejernes Investeringsfond

den akkumulerede vægt af altanerne, og de

skal hver for sig aflevere deres kræfter, således

at det ikke er den nederste altan, der

som en stærk mand i cirkus bærer alle dem

ovenover.

Statiske beregninger – kan det holde?

Når en ejendom opføres – og det gjaldt som

hovedregel også i den første del af den periode,

vi her beskæftiger os med – er den

beregnet således, at der er en styrkemæssig

reserve indbygget i konstruktionerne. Det er

denne grundlæggende styrkemæssige reserve,

der skal bruges af, når der sættes altaner

36

op. Og det skal kunne påvises gennem beregninger,

at der fortsat er den af myndighederne

krævede nødvendige styrkemæssige

reserve, også efter opsætning af altaner.

Heraf følger, at der altid og uden undtagelse

skal udarbejdes og indsendes statiske beregninger

for den eller de altaner, der påtænkes

fastgjort til en given ejendom. Som det fremgår

af beskrivelserne 1870-1940, er der så

mange forhold, der varierer fra ejendom til

ejendom, at det aldrig er tilstrækkeligt i forhold

til myndighedskrav eller i forhold til sund konstruktionsmæssig

fornuft at opføre altaner på

en ejendom uden disse beregninger.

-1940

Fælles for dem er næsten uden undtagelse, at de har bærende facader, altså at etagedækkene

hviler på facaderne. Der er ofte også bærende skillevægge inde bag facaderne, men

facaden sørger ved sin vægt og styrke for, at de bjælker, der bærer gulvene på de forskellige

etager, bliver holdt oppe. Facaderne er derfor opført i tunge materialer, som regel mursten,

og i sjældnere tilfælde beton. Selvom mange funkisbygninger, altså bygninger fra

funktionalismens første 10-15 år i Danmark (fra omkring 1930), ligner betonbygninger, er

der som regel tale om murstenskonstruktioner, som ved hjælp af puds samt udstrakt anvendelse

af ståloverliggere over vinduer og åbninger, er kommet til at fremstå, som var de

af beton. Altaner, der er med på sådanne ejendomme fra opførelsestidspunktet, er så ofte

udført som små armerede betonkonstruktioner, fastgjort til bygningens (skjulte) murstenskonstruktioner.

More magazines by this user
Similar magazines