FOKUS PÅ RESSOURCER FRIVILLIGHED ... - Fountain House

bogstoetten.dk

FOKUS PÅ RESSOURCER FRIVILLIGHED ... - Fountain House

© Thierry Tronnel/Corbis

samarbejdspartnere

FORUD FOR SIN TID

At Fountain House i Danmark fylder

25 år er bestemt værd at fejre. Fonden

Fountain House har fra starten været

og er stadig forud for sin tid. Den

skabte væresteder, hvor fokus var, at

man kunne komme sig til et bedre liv.

At psykisk sårbarhed ikke nødvendigvis

var ensbetydende med et livslangt

sygdomsforløb, men at der var masser

af muligheder for et godt liv,

uanset at man havde en psykiatrisk

diagnose.

I den mellemliggende tid er psykiatrien i

vid udstrækning fulgt med. Det er snart

umuligt at finde en socialpsykiatrisk

hjemmeside, som ikke skriver om ’recovery’

og ’rehabilitering’. Og organisationer

og politikere taler også indgående om,

at psykisk sårbare kan komme sig og

komme på arbejdsmarkedet.

Alligevel skal man stadig se langt efter

tilbud til psykisk sårbare, som har fokus

på uddannelse og arbejde. Mange steder

møder jeg stadig den faste overbevisning,

at psykisk sårbare ikke kan beskæftige

sig med nogen form for meningsfyldt

arbejde, og at det derfor er upassende

at bede dem om at udføre et stykke

arbejde. I stedet skal deres tid gå med

gruppeterapi, beskæftigelsesterapier

koncentreret omkring kunst og kunsthåndværk

og ’færdighedstræning’.

Eller alternativt værkstedsterapi, hvor

man udfører pakke- og sorteringsarbejde,

optællingsarbejde, snedker-

eller mekanikerarbejde.

Der skal ikke lyde et ondt ord om de

tilbud, som ofte har givet mening og

indhold i tilværelsen, og som måske

vigtigst af alt har givet fællesskaber.

Men jeg undrer mig alligevel over, at der

ikke er flere tilbud til psykisk sårbare,

Similar magazines