Fysik og kemi - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Fysik og kemi - Haubo Undervisning

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 7. og 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

Fortsat fra side 3!

teoretiske og praktiske dele af

undervisningen.

Der arbejdes med eksempler fra

hverdagen, der illustrerer, at alt

stof er opbygget af partikler, og

at stoffernes kredsløb i naturen

er tæt forbundet med energioverførsler.

I begyndelsen af forløbet inddrages

meget simple modeller, senere

må modellerne gerne være

mere komplekse.

Trinmål

Efter 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

kende til eksempler på fysisk/

kemiske beskrivelser af fænomener

i naturen, herunder vejrfænomener

og jordens magnetfelt

kende jordens og månens bevægelser

og nogle af de virkninger, der

kan iagttages på jorden som årstider,

tidevand og formørkelser

beskrive og forklare energioverførsel

som fotosyntese, ånding og

elektrisk energioverførsel

kende udvalgte stoffers kredsløb i

naturen som kulstof, nitrogen og

vand

Fysik og kemi

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Med udgangspunkt i en beskrivelse af vejrfænomener, gerne i tværfagligt samarbejde

med geografi , laver eleverne

en øvelse med opvarmning/afkøling af jord/vand, herunder perspektiveres til

naturfænomener

Fokuspunkt : Eleverne skal kunne beskrive naturfænomener ved hjælp af fysik

og kemi.

Efter at have arbejdet med jorden og månens bevægelser og massetiltrækning får

eleverne opgaver, hvor de skal kunne beskrive årstider, tidevand (ebbe/fl od) og formørkelse

(Ønskeligt at emnet foregår i et tæt samarbejde mellem geografi og fysik.)

Fokuspunkt : Eleverne skal kende til jordens og månens bevægelser samt til bevægelsernes

virkninger

Efter gennemgang af fotosyntese og rapportskrivning, skal eleverne kunne forklare

grundprincippet i fotosyntesens ligning, og hvor fotosyntesen foregår i en

plante.

Fokuspunkt: Eleverne skal kunne beskrive og forklare forskellige former for energioverførsel.

Efter gennemgang af udvalgt kredsløb laver eleverne en planche, der skal forklares.

Fokuspunkt: Eleverne skal kunne tegne og fortælle om et udvalgt kredsløb i naturen.

4

More magazines by this user
Similar magazines