April 2011.indd - Fjd

fjd.dk

April 2011.indd - Fjd

Når lærken synger

Vi har en gammel tradition, som går så langt

tilbage, at ingen længere kan huske, hvornår

det begyndte. Hvert forår, når hønsene er

parret ud, og de første forårstegn viser sig,

samles vi en lille fl ok for at træne hunde,

fortælle historier og drille hinanden.

Traditionen er kun blevet brudt et enkelt

år, nemlig sidste år, da vinteren hold ved så

længe, at vi var helt inde i prøveafviklingen,

før markerne kunne betrædes her i Aulum.

I år var vi samlet 12 mand d. 3. marts, hvor

vi begyndte med morgenkaffe i jagthytten,

inden vi tog hul på at fi nde fugle i enge og

marker nord for byen. Hen mod klokken 12

20

samledes vi igen i hytten om madpakkerne,

og her gik snakken livligt om alt det, der nu

optager os så stærkt.

Hvordan ser fremtiden ud for markvildtet?

Markprøver. Regler og begrænsninger og

alt mulig andet. Her diskrimineres ingen

på grund af race, hudfarve, hårlængde,

handicap, religiøs overbevisning eller

politisk tilhørsforhold. Her har vi for længst

opdaget, at der er meget mere, der samler

os, end skiller.

Efter frokost drog vi til Borbjerg og gik på

Her diskrimineres ingen på grund af race, hudfarve eller hårlængde.

FJDs vintermøde 2011

Vi måtte desværre afl yse FJDs vintermøde på Sjælland på grund af vejret. En mindre

snestorm over store dele af det sydlige Jylland og Fyn gjorde, at Bille Ruwald ikke

kunne køre ud.

Vi synes imidlertid ikke, at sjællænderne skal snydes for det spændende foredrag,

hvorfor vi har fået arrangeret et nyt møde i Stenlille tirsdag d. 15. november 2011.

Da regner vi ikke med at blive begravet i sne.

Sæt allerede nu X i kalenderen. Meget mere om mødet og tilmelding i Jagthundens

augustnummer.

Redaktionen.

Har du et spørgsmål om opdragelse, dressur eller træning, så send det til Jagthundens

redaktion.

Vores „ekspertpanel“ vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Redaktionen forbeholder

sig ret til at vælge blandt de indkomne spørgsmål.

. jagthunden@fjd.dk

www.fjd.dk

nogle meget store, dejlige marker, der lige

som formiddagens terræner var godt besatte

med fugle. Hen mod klokken 15.30 var der

ikke mere i hundene, men da havde vi også

haft fugl 36 gange, så alle havde haft chancer

for at vise, hvad de duede til.

Vi havde haft en fi n dag, og vi vil mødes

igen næste år, når lærken begynder at synge

under himlen. I mellemtiden kan andre så

spekulere over, om de måske ikke skulle

tage ideen op til en tværfaglig dag i Forårsdanmark.

Flemming Østergaard

- Hos Harbo’s

Profilteknik finder

du en række af de

produkter du har

brug for til jagt og

jagthunde.

Ring for et uforpligtende

tilbud

• Transportbokse

• Skydestiger

• Hundegårde

• Færtsko

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers

Tlf: 86466116 · Bil: 40259116

mail: christian.harbo@mail.dk

More magazines by this user
Similar magazines