April 2011.indd - Fjd

fjd.dk

April 2011.indd - Fjd

26

Dansk Ruhår Klub

Kærlighedskroen - opdrættermøde

En artikel fra klubbens chef reporter. Foto: Jens Velling

På en lørdag eftermiddag i februar. Den

kombination af kro og lørdag eftermiddag

kunne godt lyde som en for fest til enkeballet

i den lokale idrætshal. I navnet man

kan næsten fornemme lugten af halvlunkne

fadøl, stanken af de grønne Cecil der stædigt

hænger i gardinerne og John Mogensens

karakteristiske stemme fra en juke box i et

hjørne af lokalet – ”så lææænge jeg lever, så

lææænge mit hjertet slår…”.

Godt nok er her runde cafeborde – men så

hører enhver lighed med ovennævnte også

op. Vi befi nder os i kantinen på Bredsted

Skolen – lugten af skole fornægter sig

ikke, men her er ganske stille, for eleverne

er sendt på weekend. Til gengæld er der

samlet 50 hundefolk til opdrættermøde i

Dansk Ruhår Klub. Mødet er en del af den

strategiplan klubben har for dels at sikre og

øge racens sundhed og dels for at forbedre

racens HD –indeks.

Det er hoftedysplasi der er emnet for

opdrættermødet og en ekspert på området

er hidkaldt til den østjydske højderyg for at

forklare den komplicerede problemstilling.

Monogene, polygene egenskaber, heritabilitet

eller arvbarhed bedre kendt som h2.

Det er med at holde tungen lige i munden og

ørerne spidse.

Eksperten er dyrlæge Helle Proschowsky

fra DKK. Hun er førende ekspert på

området og har skrevet en videnskabelig

afhandling om netop HD. Det arbejde førte

hende blandt andet til Grønland, hvor hun

undersøgte slædehunde. Her har de løst problemet

med HD. Hvis hundene fra omkring

seks måneders alderen og inden de er et år

ikke kan klare mosten som slædehund, er

det ud af vagten. De svage individer bliver

på denne lidt brutale måde sorteret fra og så

indgår de ikke længere i avlen.

Helt så enkelt er det ikke hos os. Og netop

HD problematikken er kompliceret sag,

hvor mange faktorer spiller ind og hvor

mange gener er involveret.

Spørgelysten er stor blandt de fremmødet

opdrættere. Hvordan har mælkeydelsen

hos kvæg, sammenhæng med HD-indeks

hos hunde? Er et røntgenbillede den rigtige

måde at undersøge om en hund har HD

på? – når nu man indenfor andre dyreracer

bruger vævsprøver? Er blot et par af spørgsmålene.

Medens kaffen bliver drukket og til

lyden af gode sprøde nøddekager fortsætter

snakken blandt de ivrige og engagerede

hundefolk.

Efter pausen drejer det sig om HD-indekset.

Helle Proschowsky forklarer grundigt,

hvordan indekset er opbygget og bruger

fotograferede ruhårshunde registreret i

hundeweb som eksempel. Og det ser faktisk

godt ud for racen – 85% har enten A eller B

status og de nyeste tal for de seneste 50 kuld

viser, at langt de fl este vælger A hunde i

parringer og færre B hunde. Men på trods af

det er der alligevel 4 parringer der er under

indeks 186, som er tallet for at komme på

klubbens hvalpeliste.

Anbefalingen fra Helle Proschowsky er,

at man både skal kigge på hundes status og

på indekstallet. Det er med andre ord ikke

nok blot at vælge en hund, fordi den har

A-status, men netop kombinationen mellem

status og indekstallet, der også fortæller

hvordan afkommet falder ud, er måden at

vurdere en kommende avlshan på.

Det nye indeks i DKK bliver gennemgået

og især det ting der bliver korregeret for

– køn, alder ved fotografering og brugen

af udenlandske hunde. Sidstnævnte er en

problemstilling der optager forsamlingen

og især hvordan man kan sikre en ”fusk-fri”

indeksvurdring på A-hunde, der kan give et

reelt indekstal.

”Overordnet ser gør I det rigtigt godt! –

brug indekset, det er et værdifuldt redskab.

I øvrigt kunne man sagtens forestille sig indeks

udvikles på andre egenskaber end HD,

herunder for eksempel mentale egenskaber”,

lyder Helle Proschowsky’s anbefalinger.

Kærligheds Kroen var et godt valg for

opdrættermødet. Vi var der alle på grund

af en særlig form for kærlighed. Kærligheden

til den ruhårede hønsehund. Og denne

lørdag eftermiddag i februar tog vi endnu et

skridt, der skal være med til at sikre racens

sundhed.

Og så skuttede chef reporteren sig… tog sin

tykke frakke på og forsvandt ud i kulden

mumlede et eller andet om Whisky og

Cecil……

Fremvisning af avlshanner

Igen i år havde bestyrelsen lagt mange

kræfter i et stort vellykket arrangement.

80 hanhunde i avls- og champion registret

var inviteret til at deltage i fremvisning

for publikum. 18 ejere havde taget imod

invitationen, en hund måtte blive hjemme

pga. sygdom, så 17 hunde mødte frem.

Alle hunde blev målt i højde og længde af

en eksteriørdommer, og ved fremvisningen

speekede eksteriørdommer Svend-Otte

Hansen resultater og stamtavlegrundlag

for hver enkelt hund.

Igen i år var fremvisningen godt besøgt

af interesserede nuværende og kommende

hundeejere.

En bedstefar og bedstemor var på besøg

med deres 2 små børnebørn, som blev

fortrolig med de mange hanhunde, og

bagefter deltog de i en jagt sti arrangeret af

den lokale jagtforening.

En repræsentant for avlsrådet i Strävhårsklubben

i Svensk Vorsteh Klubb var til

stede under hele dagen. En velorienteret

dame, som på den måde fi k et særdeles

godt grundlag for at vurdere vore hanhundes

psyke og temperament. Og mon ikke

hun så det samme som mig: Ikke én hund

stod og gøede, ikke én hund viste uro eller

tegn på dårligt temperament og ikke én

hund viste tegn på dominerende adfærd.

Cirka 80 % af de hunde, der havde mulighed

for fremvisning, var ikke tilmeldt.

Det kan der være mange årsager til, men

det er måske tankevækkende, at fl ertallet

heraf heller ikke havde lyst eller mulighed

for at deltage året før?

Under alle omstændigheder fi k de fremmødte

mulighed for at sikre sig, at netop

deres hanhund har en psyke og et temperament,

der er værd at vise frem over for et

bredt sammensat publikum.

Efter fælles fornøjelig frokost var der

seminar for opdrættere, og her var der

tilmeldt 50 personer. (Se artiklen Kærlighedskroen).

For hele dagens arrangementer skal jeg

på vegne af alle, jeg talte med og trykkede

hånd med, sige klubbens bestyrelse en stor

tak for veltilrettelagt arbejde og stor tak

for jeres initiativer.

Mvh, Jens O Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines