April 2011.indd - Fjd

fjd.dk

April 2011.indd - Fjd

Nummer 2 april 2011

Jagthunden

Udgivet af Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark


2

Jagthunden

Jagthunden er medlemsblad for specialklubber

tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i

månederne: februar, april, juni, august, oktober

og december. Oplaget er p.t. 5.500 og omdeles

af Post Danmark.

Ansvarshavende redaktør: Flemming Østergaard,

Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Tlf.

97 47 24 93. Mobil. 24 82 10 93. (Redaktion og

layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for annoncer

og hjemmeside mm: Rune Riishøj, Over

Spangen 6, Kisum, 7800 Skive. Tlf. 22 84 83

65: e-mail: ajagthund@hotmail.com

Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke

specialklubstof) optages ved henvendelse til

redaktøren Teksten leves på CD eller mail.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i

indlæggene.

Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5,

1/7, 1/9 og 1/11.

Alt klubrelateret stof sendes til redaktøren for

den pågældende specialklub

Adresseændringer skal ske til kassereren for

din specialklub.

Udebliver Jagthunden, så skal du rette henvendelse

til kassereren for din specialklub.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro

Fællesrepræsentationen for

Specialklubber for Stående

Jagthunde i Danmark

FJDs formand: Henrik Raae Andersen , Lunderødvej

82, Marup, 4340 Tølløse. Tlf. 59 18

66 65. e-mail: elverdams@adslhome.dk

FJDs sekretær : Bent Olsen, Grammingtoften

1, 6630 Rødding. Tlf. 74 84 51 09, 21 75 58 57.

e-mail: bento@dbmail.dk

FJDs kasserer: Minna B. Clausen, Stratvej 11,

6740 Bramming. Tlf.: 75 17 36 05.

Mobil: 30 52 52 68. e-mail: kasserer@fjd.dk

FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

DJU

Dansk Jagthundeudvalg

DJUs sekretariat: Højnæsvej 56, 2610 Rødovre.

Tlf. 36 72 50 80 (mandag og onsdag). E-mail:

dju@tiscali.dk. Fax. 36 72 09 11. att. DJU.

Giro 1 64 70 16.

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk


Olieprodukter

til hunde

De originale

specialolier,

der indeholder en unik

sammensætning af koldpressede

animalske og

vege tabilske olier og

specifikke urter og naturprodukter.

Energy Oil

til pelspleje og energi

Mobility Oil

til den aktive brugshund

og den ældre hund med

ledproblemer

Summer Oil

afvisende overfor insekter,

herunder lopper og flåter

Itch Away

til hunde med udslæt og

hudirritationer

Olierne indeholder en

optimal sammensætning

af Omega 3 og 6 fedtsyrer,

der tilgodeser såvel den

aktive brugshund som

familiehunden.

Købes og bestilles hos

Nobel Food

tlf. 7650 4695

eller hos en af Nobel Food`s

forhandlere

Se mere på:

www.sonderskovmolle.dk

og www.nobelfood.dk

3


INDHOLD april 2011

16 Der er nye regler for ID-mrækning,

når hunden skal til udlandet.

Dyrlægen forklarer.

22 Hvordan har du det med at

skille dig af med din gamle elskede

jagthund?

60 En jagttur efter fasankokke

i januar. Det er jagtoplevelse af

højeste klasse.

4

6 Ødelagt lugtesans

8 Det åbne lands vildt

10 5-klub apporteringsprøve

Markvildtudvalget i arbejdstøjet

Dansk Jagthundederby 2012

Dyrt at lufte uden snor

12 Skydning og skidning

14 Debat

16 Spørg dyrlægen

17 Et langt liv med pointere

18 FJDs udstilling 2011

19 FJDs forårsprøver

20 Når lærken synger

21 FJDs forårsprøver

22 Et farvel til en gammel dame

24 FJDs forårsprøver

25 Dansk Ruhår Klub

31 Korthaarklubben

35 Dansk Münsterländer Klub

39 Klubben for Gamle Danske

Hønsehunde

40 Langhårsklubben

42 Dansk Weimaraner Klub

44 Dansk Vizsla Klub

45 Dansk Drentsche Patrijshound Klub

47 Dansk Breton Klub

51 Dansk Pointer Klub

54 Engelsk Setter Klub i Danmark

55 Dansk Gordon Setter Klub

57 Dansk Irsk Setter Klub

60 Januarkokke

62 Reviret i april

62 Rubrikannoncer

Forsidefoto: Mark Skovbo Madsen

6 Ny viden. Hårde ryk i halsbåndet kan ødelægge din hunds lugtesans. Læs her hvorfor.

www.fjd.dk

Det vigtigste

Lige før bladet går i trykken

og disse linjer skrives, er

forårsprøverne i fuld gang.

Der er to ting, som slår mig efter de første

weekends og de mellemliggende hverdagsprøver.

Forholdene har været vanskelige –

kan afl æses på præmieringsprocenterne, og

der har været god tilgang af agerhøns.

Det er glædeligt, at agerhønebestanden

fl ere steder igen er på vej op, så vi rundt

om i landet har trænings- og prøveterræner,

som giver hundene optimale muligheder. I

virkeligheden er det nøglen til hele vores

eksistens.

Der er ingen tvivl om, at tilbagegangen for

de stående jagthunderacer først og fremmest

skal ses som et resultat af tilbagegangen

for de vilde markvildtstammer ikke mindst

agerhønen, og derfor er fremgang for samme

racer også betinget af fremgang for agerhønen.

I virkeligheden er det her, kimen til vores

forsatte eksistensberettigelse ligger. Uden

agerhøns ingen hønsejagt. Uden hønsejagt

er der ikke brug for de stående jagthunde. Så

enkelt kan det gøres op.

Derfor må vi af al magt arbejde for, at forbedre

forholdene for agerhønen og dermed

sikre fortsat agerhønejagt. FJD har taget

teten og via markvildtudvalget (kan læses

om andet steds i bladet) gået aktivt ind i dette

arbejde.

Set fra min redaktørstol må en naturlig

følge af dette være, at man helt ud i hver

enkelt specialklub og aktivitetsområde tager

dette alvorligt og opprioriterer dette arbejde

som det vigtigste. De 13 specialklubber dækker

nemlig alle over stående jagthunde, altså

hunde som har den medfødte evne at kunne

tage stand på færten af fuglevildt.

Det kan godt være, de er forskellige i udseende,

hårlag, farve og halelængde. Det kan

også godt være, de arbejder lidt forskelligt,

men det, der samler, er altså denne mærkelige

evne, der skyldes et muteret gen og som

kan følges næsten 1000 år tilbage.

Selvfølgelig kan hundene bruges til meget

andet, og det bliver de også, men det er der

så mange andre typer af jagthunde, som også

kan, så det er der måske ikke så stor reklameværdi

i. Men vi er ene om standen.

Vore hunde har en unik egenskab, som er

den vare, vi skal forsøge at sælge til jægerne.

Jagt med stående hund i det åbne landskab er

oplevelsesjagt. Det er den oplevelse, vi skal

forsøge at gøre attraktiv. Derfor skal vi holde

denne egenskab frem som det allervigtigste i

vort hundearbejde.

Der er her nøglen til overlevelse ligger. Det

er her nøglen til fremgang ligger. Det er i

Fællesrepræsentationen for Specialklubber

for Stående Jagthunde i Danmark

Med sportslig hilsen

Flemming Østergaard, redaktør.


EUKANUBAHUNTINGTEAM

EUKANUBAHUNTINGTEAM

FORALLEKVALITETSBEVIDSTE

FORALLEKVALITETSBEVIDSTE

JÆGEREOGDERESHUNDE

JÆGEREOGDERESHUNDE

*BLIVMEDLEMNU

*BLIVMEDLEMNU

OGFÅADGANGTIL

OGFÅADGANGTIL

KVALITETSFODERTIL

MARKEDETSBEDSTEPRISER

FRA KVALITETSFODERTIL

MARKEDETSBEDSTEPRISER

FRA PRKG

PRKG RÅDGIVNINGOM

RÅDGIVNINGOM

KORREKTERNÆRING

KORREKTERNÆRING

SPÆNDENDE

SPÆNDENDE

JAGTARRANGEMENTER

JAGTARRANGEMENTER

BLIVMEDLEMAFEUKANUBABREEDERSCLUB

BLIVMEDLEMAFEUKANUBABREEDERSCLUB

OGFÅADGANGTIL

OGFÅADGANGTIL

HØJKVALITETSFODERTILLAVEPRISER

HØJKVALITETSFODERTILLAVEPRISER

Eukanuba Eukanuba Professional Professional er

højkvalitetsernæring, højkvalitetsernæring, som opfylder opfylder alle

dine hundes specifikke specifikke behov.

Udviklet Udviklet på baggrund baggrund af mere end 60 års

forskning forskning i og erfaring erfaring med udviklingen udviklingen af

Super Premium Premium kvalitetsfoder.

kvalitetsfoder.

DAGLIGELAVEFODEROMKOSTNINGER

DAGLIGELAVEFODEROMKOSTNINGER

SOMSTARTERFRAKRPRKILO

SOMSTARTERFRAKRPRKILO

* Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte:Breeder- og

ernæringskonsulent Per Brommann, på tlf.: 27 80 01 60 eller på pb@eldorado.dk

SE MERE PÅ WWW.JAGTHUND.COM

SE MERE PÅ WWW.JAGTHUND.COM

5


Ødelagt lugtesans

Tekst: Bille Ruwald

Foto: Flemming Østergaard/Bille Ruwald

6

www.fjd.dk


Er du tosset over, at hunden går forbi fugl eller kommer for tæt på. Virker den som om, den

slet ikke kan bruge næsen? Du har måske selv skylden, hvis du kort for inden har afstraffet

hunden. Kraftige ryk i halsbåndet kan nemlig være medvirkende til pludselig nedsat evne til

at lugte.

Et hårdt træk i hundens halsbånd kan

nedsætte hundens lugtesans eller helt fjerne

dens lugtesans i fl ere minutter? Gentages

det pludselige og hårde ryk i halsbåndet på

hunden, kan næsens lugteevne nedsættes i

op til fl ere uger!

Dette kræver vist lidt mere forklaring.

Først mit kildemateriale. Denne opsigtsvækkende

opdagelse blev offentliggjort i

efteråret 2010 ved et ”Geruchs symposium”

(det betyder lugte-symposium) på veterinærhøjskolen

i Hannover i Tyskland. Forskeren,

der har fundet ud af det, er (dr. Hatt et al.),

og han er tillige professor.

Hvad var det så, at Hatt fandt ud af? Han

opdagede det nærmest som en sidegevinst,

idet han fandt ud af, at mennesker, der får et

piskesmæld i nakken efter for eksempel en

bilulykke, helt eller delvist kunne miste deres

lugtesans. Når man mister sin lugtesans,

så bliver smagssansen også dårligere, idet

lugtesansen ”hjælper” smagssansen. Dette

gælder både dig og din hund.

Inde i næsehulen sidder lugtesansen. Det er

en meget kompliceret sag, som kun indenfor

de sidste årtier rigtig er blevet forstået. Afhængig

af, hvilket dyr man er, eller hvilken

race hunden tilhører, fi ndes der fra få millioner

til fl ere hundrede millioner modtagerceller.

Hunde har mellem 50 og 220 millioner

lugteceller. Langnæsede hunde, der samtidig

gennem tiderne har skulle bruge deres næser

til for eksempel at hjælpe deres ejer i jagt

eller andet arbejde, har fl ere modtageceller

(receptorer) end hunderacer, der gennem

tiderne kun har været brugt som selskabsdyr.

Det er dog for os uden betydning, idet

hundens lugteevne er så god, at vi slet ikke

udnytter dens kapacitet fuldt ud alligevel.

En tæve har fl ere lugteceller end en

hanhund. En hund med mørk pels har fl ere

lugteceller end en hund med lys pels. Hvis

man skal have et billede på, hvordan dette

kan lade sig gøre, så tænk på en græsplæne.

Den kan være fuldt besat med græs, eller

den kan have få græsstrå spredt på overfl aden.

Ligeledes forholder det sig med næsens

lugteepithel. Den samme overfl ade kan have

forskellig ”tæthed” af lugtereceptorer.

Alle disse receptorer har hver deres ”ledning”

(fi la olfactoria) op til hjernens lugtekolbe.

Hjernens lugtekolbe sidder foran i

hjernen. For at alle disse fi ne små nervetråde

kan komme ind til lugtekolben i hjernen,

skal de igennem et knoglestykke som hedder

”sibenet”. Sibenet danner loft og sider i

bageste del af næsehulen.

Man skal endvidere forestille sig, at hjernen

ligger i en væske og derfor ikke sidder

fast på knoglesiderne. Hjernen ligger for at

sige dette en smule simpelt i vand. Dette

bevirker, at hjernen, hvis hovedet pludselig

får et hurtigt og hårdt drej, ikke kommer

hel med lige så hurtigt som hjerne-knoglekassen

gør det. Dette kan bevirke mange

forskellige tilstande i hjernen. En af dem

er, at sibenet laver en kæmpe påvirkning

på de millioner af små nervetråde, som går

igennem sibenet, og de bliver mere eller

mindre ”klemt”. Dette bevirker en fra lille

og ubetydelig påvirkning af lugtesansen til

en permanent og evig forsvunden lugtesans.

For bedre at kunne forstå dette, skal man

forestille sig, at man får affyret et skud ud

for et af sine ører. Dette skud nedsætter

høresansen i et stykke tid. Udsættes et ører

mange gange for et skud ud lige ud for øret,

så forsvinder høresansen helt eller delvist

for evigt.

Det samme er det med den voldsomme

påvirkning af nervetrådene, når det går

igennem sibenet. Der fi ndes to forskellige

måder, hvorved sibenet påvirker nervetrådene

på, så lugtesansen nedsættes.

Et stort ”kæmpe” kraftigt ryk og denne ene

gang er nok til, at lugtesansen forsvinder.

Den anden måde er at give hunden mange

halvstore ryk i halsbåndet, så sibenet mange

gange klemmer nervetrådene.

Den orange pil viser sibenet (foto Bille 2010)

www.fjd.dk

Denne gentagne traumatiske påvirkning af

nervetrådene vil med tiden nedsætte lugtesansen

mere og mere.

Hvor længe er lugtesansen så væk? Hos

vore arbejdende hunde er det en ganske

alvorlig sag at miste eller at få nedsat sin

lugtesans. Det er jo lugtesansen, hunden

fi nder føde med. Min erfaring viser, at

tilstanden hos hunden varer fra få minutter

op til fl ere uger.

Lugtesansen nedsættes kun, men forsvinder

ikke helt. Det længste, jeg har

observeret, at en hund havde ”mistet” sin

lugtesans, var seks uger. Både med og uden

behandling, så vendte lugtesansen tilbage.

Hvor meget lugtesansen nedsættes, hænger

sammen med, hvor hårdt du giver et ryk i

halsbåndet. Der fi ndes for øvrigt et medicinsk

præparat, som afhjælper den pludselig

momentane „næsedøvhed“. Det er en injektion

som kan gives så hurtig som muligt

efter påvirkningen. Spørg evt. din dyrlæge.

Symptomerne på hunden er lidt forskellige.

Det er ejerens observationer, der som regel

fortæller, at der er noget galt. Hunden arbejder

ofte videre, men virker som om, den er

”dum”. Den kan ikke forstå, at den ikke kan

bruge næsen, eller bruge næsen så godt, som

den plejer, så den laver handlinger, som man

ikke er vant til at se, den gør.

7


Torsdag d. 24. februar holdt Skov og Landskab

under Københavns Universitet temadag

om det åbne lands vildt på Skovskolen

i Nødebo. Her stillede man spørgsmålet:

Sker der noget og i bekræftende fald hvad

og hvordan?

Et halvt hundrede personer med tilknytning

til erhvervs- og interesseorganisationer for

det åbne lands fauna var mødt frem med

store forventninger til dagen, og havde de

forventet, at få tingene stillet på spidsen,

blev forventningen nok til fulde indfriet.

Havde man derimod haft forventninger om

store holdbare visioner, så kneb det nok

mere med at få udbytteposen fyldt op.

Flere oplægsholdere guidede deltagerne

igennem deres eller deres organisations syn

på fremtiden for faunaen i det åbne land.

Oplægsholdere var: Jørn Pagh Berthelsen,

DMU. Journalist og forfatter Kjeld Hansen.

Peter B. Dalsgaard, FødevareErhverv. Heidi

Buur Holbeck, Videncenter for Landbrug.

Kristian Stenkjær, Skovskolen. Christian

Clausen, Danmarks Jægerforbund. Bo Hå-

konsson, Danmarks Naturfredningsforening.

Mette Gjerskov, Miljø- og klimaordfører

(S), Folketinget. Niels Kanstrup, Dansk

Jagtakademi var ordstyrer.

Jørn Pagh Berthelsen lagde ud og gennemgik,

hvordan agerhønen og haren har det i

vort nuværende kulturlandskab. - Arterne

har i mange år været i tilbagegang, men de

er ikke truede, forklarede han, og anviste så

ud fra DMUs arbejde mulige forbedringer

for arterne.

Kjeld Hansen fi k nok tilhørerne til at

hoppe i stolen, for hans indlæg var særdeles

provokerende, og efter min mening så

provokerende, at budskabet druknede. Skal

man have gang i en større samlet indsats for

dyr og fugle i det åbne land, så kræver det

samarbejde mellem grønne organisationer,

landbruget og politikerne. Og det kom der

ikke ud af Kjeld Hansens indlæg. Det mest

konstruktive var nok et forslag om at samle

Miljø- og Fødevareministeriet i et ministerium

og ændre landbrugsuddannelserne til

mere fokus på naturen. Men på det tidspunkt

havde i hvert fald landbrugserhvervets

8 www.fjd.dk

Vi kan ikke blive ved med at

snakke om det. Nu må vi fi nde

ud af, om der er vilje til at

omsætte den megen snak til

handling.

Det var overskriften på en

temadag på Skovskolen, hvor

man ville fi nde ud af, hvilke

veje der kunne fi ndes til forbedring

af forholdene for

faunaen i agerlandet.

Tekst: Flemming Østergaard

Foto: Kim Henriksen m. fl .

repræsentanter lukket ørerne.

Til gengæld kom der gode visioner fra

Heidi Buur Holbeck, der med baggrund i sit

faglige arbejde og sin deltagelse i projekt

Fauna og Landbrug, havde meget godt at

videregive. Konklusionen fra hende var, at

der er mange muligheder inden for gældende

regler for at forbedre naturværdien i

agerlandet. Men ind imellem gøres reglerne

så bureaukratiske, at landmændene vælger

dem fra.

Efter frokost havde Kristian Stenkjær en

kort orientering om sit tidligere projekt i

Køng Moserne. Det viste, at der er store

muligheder for at forbedre levestederne for

småvildtet, og at det kan gøres for relativt

beskedne midler. Kristian Stenkjær understregede,

at hvis sådanne projekter og

forvaltningsområder skal lykkes, så er det

vigtigt, at man har en entreprenør. Det vil

sige, man har en eller fl ere personer, som

kan tage sig af det praktiske med faunastriber,

insektvolde mm.

Efterfølgende var det Christian Clausens


Det åbne lands vildt

Bliver det til noget?

tur til at fortælle om Femernbælt-projektet

(gennemgået her i bladet i nr. 1).

Under vejs var der hele tiden mulighed for

at stille spørgsmål til oplægsholderne samt

kommentere deres indlæg, og det blev der

gjort i stor udstrækning. Specielt Kjeld Hansens

indlæg affødte nogle beske bemærkninger

fra fl ere deltagere, der dog ikke rigtig

bed på oplægsholderen.

Kan Natura 2000-planlægningen og

nationalparker styrke det åbne lands vildt?

Det skulle biolog i Danmarks Naturfredningsforening,

Bo Håkonsson forsøge at

besvare, og personligt havde jeg set frem

til, at nu ville DN komme på banen med de

store visioner for agerlandets fauna. Men

ak nej. Det var en opremsning af en masse

områder, som var udpeget (og ikke andet) i

henhold til EU-regulativer, samt opremsning

af nuværende og kommende nationalparker.

Bo Håkonsson konkluderede selv, at det nok

ikke hjalp faunaen i det åbne land ret meget.

Det var fattigt og efter min mening pinligt,

at den organisation, som gerne vil tage

patent på at være Danmarks største grønne

organisation med klageret i alle naturspørgsmål,

ikke havde noget som helst bud

på, hvordan man ville hjælpe agerlandets

fauna. Ingen visioner, ingen store tanker om

femtiden. I DN slår man sig åbenbart til tåls

med, at natur er noget, man har på isolerede

lokaliteter, hvor det så mere eller mindre

kan passe sig selv.

Sidste ærede taler var Mette Gjerskov, som

gav socialdemokratiets bud på, hvordan der

kunne gøres noget for faunaen i agerlandet.

Mette Gjerskov heftede sig ved, at vi i

Danmark har EU’s største opdyrkningsgrad.

Efter Mette Gjerskovs opfattelse bør vi i

fremtiden tænke anderledes. – Noget af

landbrugsjorden skal ikke dyrkes, noget skal

dyrkes anderledes, sagde hun bl.a. Mette

Gjerskov slog til lyd for et mere differentieret

syn på anvendelse af landbrugsarealer,

hvor landbruget både kan producere svin,

biomasse og natur.

Mette Gjerskov var overbevist om, at

klimaændringerne også vil medføre ændrede

naturforhold i Danmark til gavn for dyrelivet

og mente derudover, at landbrugsstøtte

og naturforvaltning bør hænge sammen.

- Vi skal alle deltage i debatten om naturen.

Vi har alle en interesse i naturen, sagde

Mette Gjerskov og tilføjede: - Jeg efterlyser

langtidsplanlægning og samarbejde på

tværs, så vi kan få en politisk målsætning

der siger: Vi går den vej.

Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer

til panelet. Lysten til at ytre sig var

stor, og det kom fl ere gode kommentarer

bl.a. om næsten årlige regelændringer for

vildtvenlige tiltag, der hæmmer lysten til at

gøre noget. Der blev også fremsat ønske om

øgede muligheder for prædatorkontrol, fordi

prædatorerne er meget hårde ved småvildtbestandene.

www.fjd.dk

Agerhønen blev nævnt mange gange i løbet af

dagen. Foto: Werner Beeke.

Her kunne man godt have ønsket sig

bedre tid. Der sad med garanti mange, som

brændte ind med spørgsmål, men Niels

Kanstrup skulle holde tidsplanen, så der var

ingen vej uden om. Lidt før kl. 16 samlede

han op og forsøgte at konkludere på dagens

resultat.

Hvis jeg som deltager skal forsøget at konkludere,

så må det være: Initiativet og ideen

var godt, men der burde nok have været

færre oplægsholdere, der til gengæld havde

visioner om det overordnede emne. Det vil

sige, at de kunne give deres bud på, hvordan

vi omsætter vores viden og snak til konkret

handling.

Det kunne have givet mulighed for tid

til nogle debatgrupper, som på baggrund

af oplæggene kunne være kommet med

konstruktive forslag til, hvordan vi i praksis

omsætter alle de gode intentioner til gavn

for agerhønen, haren, viben, lærken, fi rbenet,

sommerfuglene og mange andre arter.

Mødedeltagere blev dagen igennem præsenteret for forskellige meninger og holdninger til agerlandets anvendelse. Foto: Flemming Østergaard.

9


10

5-Klub Apporteringsprøver

2011

Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle

Danske Hønsehunde, Langhårsklubben,

Dansk Vizsla Klub Dansk & Dansk Drentsche

Patrijshond Klub

inviterer til apporteringsprøve

Apporteringsprøve Sjælland.

Kristi Himmelfartsdag den 2. juni 2011 kl. 9.00

Anmeldelsesfrist: søndag den 15. maj 2011

Mødested: Kildeåsen, Østbyvej 7, Skuldelev,

4050 Skibby

Prøveleder: Bjørn Lindebjerg – tlf. 47524875

/ 30329278

Johan Svensson – tlf. 45865061 / 24661048

Anmeldelses sendes til jo-il-svensson@post.

tele.dk

Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: 1344

– 6272352443

Apporteringsprøve Midtjylland.

Tid: Søndag den 19. juni 2011 kl.9.00

Anmeldelsesfrist: Fredag den 10. juni 2011

Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej 50,

7160 Tørring

Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4,

7160 Tørring, tlf. 75 80 21 41 / 41 63 78 62

E-mail: theibelgaard@dlgtele.dk

Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: 7140

– 1315784

Apporteringsprøve Nordjylland.

Tid: Lørdag den 4. juni 2011 kl. 10.00

Anmeldelsesfrist: Mandag d. 30. maj 2011

Mødested: Ny Høstermarkvej 28 – 30, 9280

Storvorde (Mou Jagtforenings klubhus)

Prøveleder: Jesper Klausen, Kærholmvej 16,

9280 Storvorde, tlf. 98 31 04 40

E-mail: klausenmou@vip.cypercity.dk

Fælles for alle prøverne:

Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med tilmeldingen

til prøvelederen på DJU- anmeldelsesblanket.

Anmeldelsesblanketten kan hentes på FJDs

hjemmeside www.fjd.dk - Aktiviteter.

Prøverne er åbne for alle racer.

Der dømmes efter DJU’s apporteringsprøveregler.

Dansk Jagthunde Derby 2012

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2010 til Derby i år 2012,

inden den er et år gammel, ellers er det for sent.

Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!

Første rate Derby år 2012 er kr. 200.-

Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal

benyttes.

Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers navn

og tlf. nr. Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling

af ekstra gebyr.

Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes

på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. dk, hvor

man også kan tilmelde elektronisk.

Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem kl.

18.00-19.30.

Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: steinfam@post.tele.dk.

Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Derbyudvalgets kontor, Ved Gadekæret 21, Hørup,

3550 Slangerup.. Tlf. 47381036.

FJDs markvildtudvalg i

arbejdstøjet

Som meddelt i sidste nummer, har FJD

nedsat et markvildtudvalg. Udvalget har nu

holdt sit første møde og lagt strategi for det

fremtidige arbejde.

På den korte bane vil udvalget arbejde af al

magt for at bevare jagten på agerhønen, da

det er et incitament til målrettet biotoppleje.

Man vil også arbejde for, at den viden, der

i dag fi ndes om markvildtet og de faktorer,

der indvirker på samme, bevares og

anvendes. Der er ingen grund til hele tiden

at opfi nde ”den dybe tallerken”.

Ligeledes vil man gerne være med til at

informere om alt vedrørende markvildtet,

det være såvel til interessegrupper som til

offentligheden. Informationer og succeshistorier

er vigtige.

Rigsudstilling

Svenska Vorstehklubben bjuder in till

Riksutställning vid Herrfallet i Arboga den 4 –

5 juni 2011

Se hele indbydelsen på www.fjd.dk

www.fjd.dk

Dyrt at lufte

uden snor

Pas på, hvor du lufter din jagthund.

Det kan koste kassen.

Sideløbende er hundeloven

blevet strammet. I forbindelse

med den seneste ændring af

rigets Lov om hunde er der her

i efteråret 2010 kommet nye bødetakster

for lovovertrædelser.

En hund, der ikke føres i snor

i henhold til politivedtægten/

kommunalbestyrelsens bestemmelser

takseres nu således til

2000 kr. i bøde i følge en ny

vejledning fra Rigsadvokaten.

Mangler hunden også halsbånd

og hundetegn koster det 1000

kr. ekstra til statskassen! Og såfremt

ordensmagten spørger til

Endelig vil man også gerne være med til at

stable et netværk af entusiaster på benene,

som kan bistå med optælling rundt om i

landet.

På lidt længere sigt må målet for arbejdet

med markvildtet være at skabe blivende

naturforbedringer, som kan gavne alle

naturbrugere. Det kan bl.a. ske ved at, man

giver vildtet mulighed for at reproducere sig

selv i de forvaltningsområder, man forventer

bliver etableret rundt om i landet.

Når disse linjer læses, har man også holdt

møde med DJs vildtplejeudvalg, DJ-Kalø

og DMU. Det er nemlig udvalgets opfattelse,

at vi når de bedste resultater gennem

samarbejde. Vi må og skal trække på samme

hammel.

Du kan læse referat fra udvalgets møde på

FJD,s hjemmeside www.fjd.dk.

FØ.

Anmeldelsesblanketter

Husk at skrive stambognummer korrekt.

altså hele nummeret såvel DK som evt.årstal

2010. Undlad venligst at klipse blanketterne

sammen. Blanketter hentes på:

www.fjd.dk - Aktiviteter.

den lovpligtige hundeforsikring

koster det dertil 3000 kr., hvis

en sådan ikke er tegnet. Alt i alt

kan det derfor være en ganske

dyr affære at være hundeejer

med tendens til ”forglemmelser”.

Læs mere på:

https://www.retsinformation.dk/

forms/r0710.aspx?id=132416


HIKE

ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE

KVALITETS FODER & UDSTYR

TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

WWW.HIKE.DK

Ønsker du forhandler- eller kennel aftale ring

86 64 73 39

11


SKYDNING OG SKIDNING

på fjeldjagt med telt, rygsække og hunde

Tekst og foto: Allan Folmer Hansen

Afgang fra Frederikshavn mod Göteborg

kl. 13.15 – fri fra arbejde kl. 11.05 i Låsby

Midtjylland – kørte som død og helvede for

at nå færgen. Kl. ca. 12.55 vel ankommet til

færgelejet hvor jeg kunne mødes med Thomas

Klit og hans to hunde, pointer Chang

(Ejer: Niels Holger Lykke) og sidste års

Danmarksmester, engelsk setter, Siv. Selv

havde jeg mine to bretoner, Loui og unghunden,

Zidane, med. Forude ventede ca.

3 ugers jagt i Sverige, opdelt i tre omgange.

Første omgang var sammen med Thomas

Klit ved Åre i det Nord-Vestlige Jamtland.

Planen var at køre i to biler op til min hytte

i det Nordvestlige Dalarne, få en god nats

12

Der er tilsyneladende forskellige holdninger

til, hvad der er væsentlig, når

man drager til fjelds for at jage ryper

og leve under primitive forhold. Der er

også forskellige mådet at skyde eller

ikke skyde ryperne på.

søvn og så fortsætte i en bil de sidste ca. 400

km. Turen op gennem Sverige gik planmæssigt,

bortset fra kraftige regskyl, som ikke

lovede godt for fi re dages fjeldtur med kost

og logi i trangia og telt. Jeg havde et lille

intermezzo med en lidt heftig og hurtig

overhaling lige før en politirazzia, men af en

eller anden uforklarlig grund, slap jeg med

skrækken og pengene i behold.

Vi ankommer til hytten kl. ca. 01 og efter

lidt whisky, hopper vi i poserne.

Op kl. lort og pakke udrustning, geværer

og hunde om til en bil og så af sted mod

Juvuln Camping i Kallsedet, hvor vi ankommer

midt på eftermiddagen og får købt vore

www.fjd.dk

fi re dages jagtkort. Her opdager jeg, at min

skrumpehjerne åbenbart ikke magter at

pakke bil og udrustning tidligt om morgenen:

Har glemt al gassen til mit ombyggede

trangiasæt. Heldigvis har Thomas sin spritbrænder

fra sit Trangia med, så en hurtig

handel med campingmutter redder turen og

den varme mad.

Vi får fortalt, at der den 1. uge har været

temmelig mange jægere, specielt ind mod

Norske grænsen, men at der de næste fi refem

dage kun vil være os i område SÖ 1a.

Der er sket det forunderlige, at efter 800

km. i bygevejr, så er vejret blevet ganske

hæderligt de sidste timer og km, så da


vi efter yderlige 30-40 km. på grusvej er

fremme ved det sted, hvor vi har vurderet, at

det er lettest at kravle op på fjeldet, så er det

faktisk dejligt vejr.

På med rygsækkene, som vejer rigeligt,

selv om alle fi re hunde også er udstyret med

hver deres kløv (hunderygsække), hvori al

deres egen foder og udstyr er pakket, og så

ellers op ad bakken.

I starten i rimeligt frisk tempo sat af

Thomas, og hvor mine rygerlunger ofte

skriger på pause. Overvejer ganske kort det

hensigtsmæssige i at slå følge med personer

som er 12-15 år yngre end en selv. Heldigvis

rammes Thomas efter den første time af tilbagevendende

muskelkramper i lårbasserne,

og så fremstår livet igen retfærdig. Efter en

af de utallige pauser lugter jeg kraftig spritdampe

fra Thomas´s nærhed og uheldigvis

har Thomas siddet på vores nyindkøbte

spritfl aske, som har lækket ca. 2/3-dele.

Krisen kradser men ved fælles anstrengelse

lykkes det, at fortrænge problemets omfang.

Møder et par jægere som ikke har skudt

noget særligt, så optimismen daler et par

grader mht. de kommende dages jagtudbytte.

Heldigvis møder Siv et par ryper i

skoven under den hæslige opstigning.

Efter ca. tre timers vandring har vi nået en

acceptabel højde, hvor udsigten er storslået,

tæt på vand og midt i terrænet.

Vi slår lejr og her viser det sig, at min

skrumpehjerne (det må være den tynde luft)

endnu en gang har snydt mig: Har glemt

min to hundedækner plus div. andre småting,

som kunne gøre livet lidt behageligere.

Vi får os dog indrettet i det trange telt med

fi re hunde: pointer og setter i sovekabinen

sammen med os og Bretonerne i apsisen.

Søndag morgen starter vi så vores egetlige

jagttur i dejligt vejr – ikke for varmt og ikke

for koldt.

Terrænet viser sig at være særdeles hårdt at

bevæge sig rundt i, med store klippestykker

Det er storslået natur at vågne op til.

overalt. Det kræver megen opmærksomhed

at sætte sine fødder de rigtige steder for at

undgå uheld. Det er langtfra de fjeldheder,

som jeg er vant til vandre og jage i.

Vi slipper to hunde ad gangen og prøver

på at få kontakt med nogle ryper. Som altid,

når man er på fremmed fjeld, består kunsten

i at ramme den højde og de biotoper, hvor

ryperne vil opholde sig på dagen.

Vi og hundene knokler et par timer, inden

det lykkes. Loui har arbejdet koncentreret i

et område, og pludselig står han. Vi sætter

de andre hunde af og kommer hen til Loui.

På rejseordre får han rejst en fl ok ryper, og

Thomas får fældet en af dem. Jeg skyder

også til fl okken med op til fl ere skud, men

rammer intet. Så er stilen ligesom lagt for

resten af turen: Thomas skyder på alt og

rammer langt det meste – jeg skyder på

næsten alt, med dobbelt så mange skud, og

rammer ikke en skid.

Vi slipper unghunden, Zidane, som hurtigt

får stand. Rejsning og skud. Endnu en fugl

leveret af Thomas.

Vi ser, at de resterende fugle smider sig

længere fremme ved et lille stenskred foran

en klippe. Sender igen Zidane af sted som

opnår stand. Ved rejsning skyder vi begge

forbi af fl ere omgange. Dog mener Thomas,

at fuglen er ramt. Den går ned på den anden

side af klippen men trods ihærdig eftersøgning

med alle hunde, så lykkes det ikke at

fi nde rypen.

Resten af dagen skiftes hundene til at fi nde

fugle, ikke altid og hele tiden, men jævnt

fordelt over dagen og fjeldet. Siv bringer sig

ad fl ere omgange i god kontakt med fjeldryper

og det lykkes Thomas at nedlægge et

par af disse prægtige fugle. Forskellen på

dal- og fjeldryper ligger først og fremmest i

deres adfærd i mødet med den stående hund.

Hvor dalrypen, specielt først på sæsonen,

trykke for hunden som de fl este hønsefugle,

så har fjeldrypen ikke den samme lyst til

www.fjd.dk

trykken og er derfor et langt vanskeligere

bytte at nedlægge for stående hund.

Da vi sidst på dagen har rundet fjeldet og

forsøger at fi nde teltet, har Thomas skudt

den daglige kvote på otte fugle og jeg har

bummet på alt, jeg har sigtet på.

Under tilberedelse af letvægtprovianten

og aftenkaffen/theen kan vi konstatere,

under indfl ydelse af veltemperet whisky, at

spritforsyningen er katastrofalt lav. Så hvis

vi de sidste dage stadig vil have varmt mad

og drikke, må vi ned ad fjeldet, ud på en

60-70 km. lang køretur til campingpladsen

og op ad fjeldet igen – dog uden den tunge

oppakning.

Efter en god, men kølig, nats søvn står vi

op til et telt belagt med rim, men fl ot er det

sgu´. Søerne under os indhyllet i hvid tåge

og ovenover, fl ot solskin med klar himmel.

Efter indtagelsen af morgencompleten, bestående

af højenergi müsli og mælkepulver,

kaffe/the og smøger, skal dagens vigtigste

dont besørges: Tømning af tarmene og helst

for hele dagen.

Friluftsliv er på mange måder en sund og

livsbekræftende beskæftigelse, hvor fokus

er på de elementære ting i livet såsom:

At holde sig tør og varm, fi nde en god

lejrplads, overnatte så blødt som muligt,

tilberede mad, personlig hygiejne på et

forsvarligt men absolut minimum, samt ikke

mindst, at opbygge en velfungerende, stabil

og regelmæssig tarmfunktion. Personligt et

tidspunkt på dagen der helst skal overstås

hurtigst muligt og uden den store nydelse.

Lidt anderledes forholder det sig med Thomas,

som selv under disse primitive forhold,

må henregnes under kategorien: Lyst-skider.

Stedet skal udvælges med omhu, der skal

være læ og god udsigt, man skal kunne

anbringe sin dertil indrettede så der opstår

naturlig balance for kroppen, så ens muskelkramper

ikke opstår pga. af statisk

13


Nyd det, så længe det varer.

belastning af lårmuskulaturet. Når alt dette

er i orden, så skal der nydes, og tiden trækkes

til det yderste.

Langt om længe er Thomas færdig, og vi

er klar til afgang. Planen er at jage nedad

fjeldet, fi nde bilen og hente sprit på campingpladsen.

På trods af den kølige morgenen, stiger

temperaturen ret hurtigt, og det kan ses

og mærkes, ikke mindst på hundene. Det

lykkes at få nedlagt fem ryper (af Thomas,

självklart) på fortrinligt hundearbejde.

Efter frokost og proviantering på campingpladsen,

kravler vi igen op ad fjeldet til

teltet. Hundene får lov at jage på skift, men

der er ved at være solgt ud oven på to hårde

dage.

Ved nærmere eftersyn må vi konstatere, at

pointeren har mange sårskader på poter og

ben samt store problemer med at holde sig

varm, selv om den har luksuspladsen i inderteltet.

Setteren har ligeledes en del skader

på ikke mindst poter. Bretonerne har hidtil

videre klaret sig uden skader.

Aftenmades tilberedes og fortæres og til

kaffen: Whisky og chokolade.

I løbet af natten begynder det at regne.

Vi står op til tungt gråvejr men dog tørvejr,

som holder, indtil vi har spist morgenmad

og besørget på hver vores måde. Så

starter regnen igen og fortsætter resten af

dagen, dog med varierende intensitet. Hundene

er fl ade og jager uden den store gnist.

Ryperne glimre ved deres fravær, og det

lykkes os at blive væk for hinanden ad fl ere

omgange. Heldigvis er der god mobildækning

fra norske master, så med lidt telekommunikation

og kontakt-skydning fi nder vi

trods alt hinanden igen.

Pga. af vejret søger vi ned ad fjeldsiden i

de store slugter med birk og gran i håb om

at fi nde ryperne der. Det eneste, vi fi nder,

er friske ekskrementer fra et meget stort

dyr. Efter lidt diskussion bliver vi dog enige

om, at det ikke er bjørnelort og fortsætter

ufortrødent vores jagt i området. (Efter

hjemkomsten og lidt reaserch, måtte vi nok

revurdere denne konklusion, og konstatere

at sandsynligheden for, at det VAR bjørnelort,

absolut ikke kan afvises)

Under frokosten i silende regn, hvor den

14

varme blåbærsuppe smager lidt syntetisk,

men dog himmelsk, tages der store beslutninger.

Vi vil afkorte jagtturen med en dag,

da alle hunde er færdige og nedslidte. Vi

orker ikke den sidste nat i telt med vådt tøj

og fi re våde hunde, så vi søger mod lejren

for at pakke, kravle ned ad fjeldet og køre

de 400 km. til hytten, for at indloggere os

i nogle bløde madrasser omkring en varm

kakkelovn.

På turen tilbage mod teltet sker der små

mirakler. Pludselig støder Thomas en rype

og får sendt et mesterkud af sted, som fælder

fuglen på langt hold.

Lidt senere støder jeg en rype og forbandelsen

er brudt: Fuglen bliver ramt og går

ned – tyndskudt men dog ramt. Min eneste

rype på denne 1. omgang af tre ugers jagt er

en realitet – hurra.

Lidt sener gentager Thomas bedriften´,

så dagen udbytte ender med tre ryper på

falderebet.

Efter nedtagning af telt og pakning af

rygsække starter vi nedturen, som bliver

lidt af en vægtmæssig gyser. Vand vejer,

og døde ryper vejer. Jeg bliver helt glad for

kun at have skudt en enkelt, når jeg ser på

Thomases røde ansigt under vægten af alle

sine døde ryper.

Danmarksmesteren, Siv, jager lystigt ned

ad fjeldet, på tre ben og med kløv på ryggen.

Hun bringer sig faktisk i kontakt med fugle

et par gange, uden at det lykkes at få skudt.

Godt og vel 2/3-dele nede af fjeldet må

Thomas bukke under for naturens kræfter

og fi nde sig et udsøgt sted til en sidste gang

tarmtømning under primitive forhold.

Vejret er klaret op, og endelig når vi bilen,

får hurtigt læsset og køre mod Dalarne. På

de første 100 km. ser vi tjur og urfugl samt

elge af fl ere omgange. Faktisk har Thomas

så travlt med at studere en elg i vejsiden, at

han, på trods af mine advarsler, er tæt på at

torpedere en prægtig elgtyr, der står midt på

vejen.

Vi ankommer til hytten kl. 03.30 om natten

og kryber til køjs. Sover længe og bruger

formiddagen til at få pakket alle mine ting

ud af Thomases bil. Thomas sendes til

Torsby ca. 200 km. sydligere i Värmeland,

hvor han skal på skovfuglejagt med nogle

svenskere to-tre dage. Jeg bliver i hytten de

næste tre dage, inden jeg skal på endnu en

fjeldjagt med telt og rygsæk – kun jeg og

mine to bretoner som bruger hviledagen til

at restituere sig.

Tak til Thomas for en dejlig tur med mesterlig

skydning og hyggelig skidning.

Efterskrift:

Ca. 1,5 time efter Thomas er kørt ringer

han på mobilen. Han har lige fundet alle

mine papir (jagttegn, told, vaccinationer

m.m.) i sit handskerum – skrumpehjernen

har gjort det igen. Vi aftales at mødes midtvejs

i Sälen hvor jeg som plaster på såret

giver frokostpizza.

www.fjd.dk

DEBAT!

Længere jagttid på agerhønen

Redaktøren efterlyser somme tider gode

historier til vores blad. Som deltager på

FJDs markprøve ved Ringsted den 12 / 3

2011 med en unghund var jeg ( set i bakspejlet

) heldig at komme på hold 2 . Vores

dommer Rene Jørgensen og terrænleder

Søren Lehnert var med til at give holdet en

rigtig god dag.

Vi startede med en dejlig stor stubmark

5-6 gange parhøns plus nogle harer. Videre

til næste stubmark en gentagelse, og sådan

fortsatte det hele dagen. Vi nåede op på

næsten 30 gange parhøns plus et passende

antal harre og et par fasaner. Så dem, der

mener, at der ikke er mange agerhøns tilbage,

har ikke talt agerhøns imellem Ringsted

og Haslev. Så i stedet for at afkorte

jagttiden på agerhønen burde man have

forlænget den, da det ville have medført en

endnu større indsats for biotoppleje.

Tak for en god dag i marken.

Venlig hilsen

Hans Jørgensen, Skovvænget 28

4440 Mørkøv

Deltag i debatten!

Har du noget på hjerte, er du altid velkommen

til at sende et indlæg til Jagthunden

og give udtryk for dine synspunkter.

Der er egentlig ingen begrænsninger, for

hvad der kan tages op, blot det relaterer til

hunde, jagt, natur, prøver eller udstillinger.

Den eneste begrænsning ligger i, at du

går efter bolden og ikke efter manden.

Handler dit indlæg om konkrete hændelser

eller lignende, vil det altid blive

forelagt de politiske beslutningstagere

eller andre involverede til udtalelse, inden

indlægget bringes i bladet.

Vi håber på mange spændende indlæg fra

læserne i fremtiden, som bedes sendt til

jagthunden@fjd.dk.

med venlig hilsen

Redaktionen


15


Spørg dyrlægen v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så send det

til Jagthundens redaktion.

Vores dyrlæge vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Er der fl ere spørgsmål, en

rubrikken giver plads for, vil sprøgsmålene blive udvalgt efter hvilket der ud fra en

veterinærfaglig synsvinkel har størst almen interesse. jagthunden@fjd.dk

Mikrochip.

Rejse til udlandet

Til Jagthundens dyrlæge

Jeg har hørt, der kommer nye regler for IDmærkning,

hvis man skal rejse til udlandet

eks. Norge med sin hund.

Hvornår gælder de fra? Hvor kan jeg læse

bestemmelserne? Hvordan får man chipmærket

sin hund, når den er tatoveret?

Venlig hilsen

Jan Nielsen

Kære Jan Nielsen!

Kravene til ID mærkning ændres pr 3. juli

2011 – se nedenfor.

Hvis man skal have mikrochippet sin

Flænge i poten

Til Dyrlægen

Jeg tror at det må være et evigt tilbagevenden

spørgsmål fra mange hundeejere, men

jeg har brug for en opdatering.

Vores 19 mdr. gamle Weimaraner hanhund,

Bentley, fi k i weekenden en fl ænge i sin ene

trædepude på bagbenet - fl ængen er ca 2 cm.

lang og ca. 5 mm. dyb - der kommer intet

blod ud af den. Vi har behandlet med klorhexadin

pudder og forsøger at holde ham så

meget i ro som muligt. Er der andet vi kan

gøre for at fremskynde heelingsprocessen ?

Jeg glæder mig til at høre nærmere.

Mvh.

Fam. Vedel.

Kære Fam. Vedel

Skårne sår i trædepuderne er jævnligt forekommende,

specielt hos brugshunde.

Når en hund får et sår i poten / trædepuden

skal man forsøge at vurdere om det kræver

syning.

Hvis såret er stort og gaber meget skal det

oftest sys. Man må sikre sig, at der ikke

er skåret sener eller nerver over, hvis såret

går dybt ind til bunden af trædepuden. -

16

hund – og den allerede er øretatoveret og

registreret i Dansk hunderegister – skal man

gå til sin dyrlæge. Her får man ”skudt” den

lille mikrochip ind under huden på venstre

side af halsen med en kanyle. Det er et lille

stik, der kan sammenlignes med en vaccination,

og det forgår således uden bedøvelse.

Dyrlægen sender en blanket til Dansk Hun-

deregister – og hunden er herefter registreret

både med sit øretatoveringsnummer og

sit chipnummer. Det koster ikke et ekstra

hunderegistergebyr, men man skal selvføglelig

betale dyrlægen et honorar for at sætte

chippen i samt selve chippens pris.

Se yderligere information om rejse med

hund og kat på fødevarestyrelsens hjemmeside:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/

Rejse_med_kaeledyr/Hunde_katte_fritter/

forside.htm

Venlig hilsen

Annebeth Abrahamsen

Nedenstående er sakset fra fødevarestyrelsens

hjemmeside:

Id-mærkning

Hunde, katte og fritter skal id-mærkes enten

med en mikrochip eller en letlæselig tatovering,

når de rejser inden for EU og til EU

hvis man er i tvivl må man en tur omkring

dyrlægen.

Det er ofte sådan, at fl ænger i trædepuden

kan være svære at sy – eller rettere: at få

til at holde, idet disse sår ofte springer op

igen, selv om man har syet eller limet dem.

Derfor kan det i mange tilfælde være lige så

godt at rense såret med klorhexidin (fås fra

Falck-kassen eller på apoteket) og derefter

sætte en forbinding på. Man kan pudre med

penicillinpudder eller klorhexidinpudder,

og derefter skal forbindingen holdes tør og

skiftes jævnligt, så man kan holde øje med

om der går infektion i såret.

Tegnene på, at der er gået infektion i såret,

er følgende: Såret hæver meget op, der

kommer gul betændelse ud, og hunden er

meget øm i poten, eller hunden får feber.

Hvis det er tilfældet, må man en tur omkring

dyrlægen og få noget antibiotika. Ellers skifter

man bare forbindingen hver anden dag,

indtil såret er lægt.

Det er vigtigt at have det rigtige forbindsstof,

ellers kan det være svært at få forbindingen

til at holde. Dyrlægerne bruger

en ”selvklæbende” forbinding som kaldes

Vet-fl ex eller lignende – der fi ndes fl ere

www.fjd.dk

(Danmark) fra tredjelande.

Fra 3. juli 2011 vil kun en mikrochip betragtes

som en gyldig id-mærkning. Det vil

sige, at fra den dato skal alle hunde, katte

eller fritter, der skal med ud at rejse, og som

endnu ikke er id-mærket, mikrochippes. Ellers

kan der ikke udstedes et EU-pas til dem.

Hunde, katte og fritter, der har en letlæselig

tatovering, som er foretaget før 3. juli

2011, vil efter EU reglerne betragtes som

lovligt id-mærket, hvorfor de godt kan få

udstedt pas.

De dyr, der før 3. juli 2011 allerede har

et gyldigt pas, uanset deres id-mærkning,

kan fortsat rejse inden for EU og til EU

(Danmark) fra tredjelande, som de hidtil

har gjort.

Dog anbefaler Fødevarestyrelsen, at ejeren

til et dyr, der ikke har en letlæselig tatovering,

får dyret mikrochippet.

Kravet til id-mærkning gælder både ved

rejser inden for EU, til og fra lande med

EU-vilkår, samt ved indførsel til EU fra

tredjelande.

Endelig stiller en lang række tredjelande

krav om id-mærket ved indførsel af hunde

og katte.

forskellige, men pricippet er, at forbindingen

klæber på sig selv, men ikke på hunden,

så den er nem at få af igen. Indenunder

fås forskellige underlag, som er blanke på

overfl aden, så de ikke hænger i såret. Hvis

man bruger gaze eller lignende, som hænger

i såret, kan det opblødes med lidt lunkent

vand, inden man tager det af.

Det kan være en god ide at gå til sin

dyrlæge og få lidt materialer, så man har en

nødhjælpskasse parat, når uheldet er ude.

Med venlig hilsen

Annebeth Abrahamsen

Forbindingssager.


Hvor blev de af?

Et langt liv med pointere

Tekst og Foto: Alex Nissen.

Hans Nielsen begyndte

for mange år siden at

udsætte agerhøns på

en ny måde.

Han lavede slusevolierer,

og kunne på den

måde genbruge sine

høns i hele træningsperioden

i sensommeren.

På den måde blev han

egentlig foregangsmand

for mange, der i de

følgende år gav sig til at

eksperimentere med udsætning

af agerhøns fra

en voliere i terrænet.

Han har altid været en markant skikkelse på markprøverne,

hvor han så sent som til VM i Danmark

markerede sig i en alder af 84. Han har avlet

smukke og gode pointere, og han har altid været

optaget af, hvad vi kunne gøe for agerhønen.

Hans Nielsen (Kennel Bredbjerggård) er en

af de rigtig gamle, kan man vel roligt sige,

da Hans fylder 90 år her til maj og ”stil

going strong”.

Jeg besøgte Hans en fredag i begyndelsen

af december. Vi fi k smørrebrød, og Hans

fortalte med liv og sjæl om sin tid med pointeren,

og især som opdrætter, da det var der,

hans helt store interesse lå.

Hans købte sin første pointer i 1950 en

hund, som kunne være blevet en stor hund,

fortæller Hans, hvis han havde haft den

viden om dressur, som han senere fi k. - Men

jeg var jo ny og uerfaren, tilføjer han.

Hans købte nu tæven, Søndermosens Jette,

hos Aksel Knudsen, hvis mor var Zitas

Tanja, der vandt DM to gange. Den skulle

senere vise sig at blive stammor til den linje,

som han sluttede med, - Ja, siger Hans.

- Der kom katte’me mange gode hunde ud

af det, specielt de gul/hvide, det er de klogeste

og de mest dressurbare.

Hans Nielsen på FJDs udstilling, hvor Ronni blev DKCH.

Jette Parrede han så med Stendis Spot, og

her blev bl.a. Bredbjerggårds Susan, der

blev nr.2 på Derbyet, og senere vandt DM.

- Susan Blev nu parret med Oksby Fly, fortæller

Hans, og her faldt så Bredbjerggårds

Liva. - Det blev nok den bedste hund, jeg

nogen sinde har haft. Hun var meget nem at

dressere, et naturtalent i det hele taget.

På udstillingsfronten gik det også godt, idet

de to sidste hunde, nemlig Mia og Ronni

begge blev DKCH. Ronni som i øvrigt også

fi k et fl ot ”Tre Bon” til verdensmesterskaberne,

der blev afholdt i 2005 ved Herning,

Hans var da 84 år gammel. Godt gået.

Hans Nielsen var også den, der for mange

år siden begyndte at udsætte agerhøns på en

den gang ny måde, som bestod af en voliere,

der i øvrigt fi k tilnavnet ”Hans Nielsen modellen”.

Den bestod af to rum, hvor der var

sluser monteret, der kunne vendes, alt efter

om hønsene skulle ud eller sluses ind.

Formålet var, når der skulle trænes hund,

www.fjd.dk

Hans Nielsen runder om kort tid de 90,

men er still going strong.

at så blev der lukket nogle af hønsene ud,

og så var de på plads igen dagen efter. De

kom nemlig tilbage til de andre, der kaldte

dem hjem. - Jo, det var genbrug, og sparede

penge, siger Hans. - Sådan en fl ok på 20

kunne holde en hel sæson, tilføjer han.

Bredbjerggård, som ligger i Orte på Vestfyn,

var rammerne om Hans` hundekarriere.

Hans bor nu i en ældrebolig i Årup, og følger

hundesporten, så godt han kan. Børnebørnenes

fodbold følges også på tæt hold, da

de alle tre spiller i Danmarksserien.

Jo, Hans har stadig mod på livet, han har

allerede planlagt sin 90 års fødselsdag, med

mad og sted.

Hans bad mig hilse alle hundevennerne, og

det er hermed gjort.

Tak for et spændende og hyggeligt besøg,

og hjertelig tillykke med den forestående

fødselsdag. d. 4. maj.

17


FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling

for stående jagthunde i Vissenbjerg søndag den

29. maj 2011 omkring Vissenbjerg Hallerne,

Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen

åbner kl. 9.00.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er lørdag den 7. maj 2011.

Tilmeldinger modtaget efter denne dato vil

blive afvist.

Der kan anmeldes i følgende klasser:

Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 255,- (ingen

rabat)

Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 375,-

Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 375,-

Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 375,-

Championklasse – over 15 mdr. – kr. 375,-

Opdræts- og Avlsklasse - gratis

Udstiller ejeren fl ere hunde i ovenstående klasser

– da efterfølgende regler:

1. hund – kr. 375,-

2. hund med samme ejer – kr. 330,-

3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr.

285,-

Anmeldelsesblanketten og gebyr fremsendes

med posten til: MARRIT STÆRKÆR,

HOVEDVEJEN 263, 5580 NR. AABY. TLF.

40 58 60 36 (hvis du har spørgsmål).

Tilmeldingsgebyret kan betales via homebanking.

Dette gøres på reg.nr. 0777 kontonr.

0123924541. På indbetalingen SKAL det

tydeligt fremgå, hvem indbetaler er, SAMT

hundens DKK-reg.nr., som er anført på tilmeldingsblanketten.

Anmeldelsesblanketterne skal være Marrit

Stærkær i hænde SENEST lørdag den 7. maj

2011 med posten. Anmeldelsesblanketter og

betalinger modtaget efter denne dato medtages

ikke. Hver opmærksom på at betalinger via

homebanking kan være op til 7 dage undervejs.

Udstillere skal være medlem af specialklubben

for den pågældende race for at kunne få

hunden(e) bedømt.

Udenlandske udstillere bedes kontakte Marrit

Stærkær vedr. anmeldelsesgebyr. Udenlandske

udstillere skal sende kopi af stambog og evt.

Brugshundecertifi kat sammen med tilmelding.

HUSK at kontrollere at den adresse, som der

står på/i stambogen er den samme adresse,

18

FJD-udstilling i Vissenbjerg søndag den 29. maj 2011

som hvor du bor nu. BEMÆRK der heller

ikke i år vil blive sendt kvittering, praktiske

oplysninger eller nummerskilt tilbage. Nummerskilte

udleveres i de respektive racers ringe

på udstillingsdagen.

Hvis resultatet ønskes indført i resultatbogen,

skal denne medbringes på udstillingsdagen og

afl everes i de respektive ringe for påtegning

af udstillingsresultat. Hvis du ikke har en

resultatbog allerede, kan du fi nde annoncen

andetsteds i Jagthunden for bestilling af denne

bog.

På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest.

Hunden skal være vaccineret ifølge

vanlige fastsatte regler for hundes tilstedeværelse

på prøve- og udstillingsarealer. De

nærmere udstillingsregler kan læses på http://

www.dansk-kennel-klub.dk/fi les/pdf/regler11.

pdf.

Gratis adgang til udstillingen for alle

Klubberne bestemmer selv, hvornår de ønsker

at gå i gang med bedømmelserne. Såfremt din

specialklub ønsker at starte senere end det offi

cielle åbningstidspunkt, vil du høre nærmere

fra denne.

Alle udstillere må forlade udstillingsarealet,

når racen er færdigbedømt og arbejdet med

stambøger/resultatbøger m.v. er tilendebragt.

Bøgerne udleveres samlet. Du er selv ansvarlig

for at få din stambog/resultatbog med hjem.

Udstillingskomitéen påtager sig intet ansvar

for glemte bøger.

Skulle du alligevel have glemt at få ovenstående

med hjem, kontakt da din kasserer i

specialklubben.

Også i år vil der være oprettet stande med

foderfi rmaer. Selvfølgelig vil du også kunne

fi nde den samlede bestyrelse for FJD på banen

denne dag. Besøg standene og få en snak med

repræsentanterne.

Praktiske oplysninger

Anmeldelsesblanket fi ndes på FJDs hjemmeside

www.fjd.dk - Aktiviteter. Bemærk, at det

skal være den sidst udkomne anmeldelsesblanket.

Kopier af denne må gerne bruges, så har

du fl ere hunde, så husk evt. at kopiere blanketten

før du begynder at udfylde dem.

Det er muligt at købe pølser o.lign. samt drikkelse

på pladsen eller cafeteriaet.

Der må ikke foregå nogen form for salg af

www.fjd.dk

hundeartikler og -foder, samt mad- og drikkevarer

udover de af udstillingskomitéen

godkendte stande. Overtrædelse af dette kan

medføre bortvisning fra udstillingsområdet.

Dog må specialklubberne gerne sælge af klubbens

egne merchandise materialer.

Der må ikke forefi ndes biler på udstillingspladsen

uden forudgående aftale med udstillingskomitéen.

Udstillingen åbner kl. 9.00. Der vil være

adgang fra kl. 8.00.

Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene

er rettidigt i bedømmelsesringene og udstiller i

øvrigt på egen risici.

Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere

og gæster søndag den 29. maj 2011.

Øvrige informationer

Hovedsponsor i år vil være Royal Canin,

som tildeler ærespræmierne i BIR og BIM i

hver race.

Der vil i år igen være lodtrækninger på forskellige

præmier på det udstillingskatalog,

som kan købes på pladsen på dagen.

Husk at overskuddet for udstillingen går

tilbage til jeres respektive klubber.

Mød op og hav en god dag i det fynske.

På udstillingskomitéens vegne

Mogens Bechsgaard

Dommerliste:

Dansk Breton Klub: Alle: Poul Valdemar

Nielsen

Dansk Gordon Setter Klub: Alle: Erik

Petersen

Dansk Irsk Setter Klub: Alle: Svend Otto

Hansen

Dansk Münsterländer Klub: Alle: Knud

Viggo Jensen

Dansk Pointer Klub: Alle: Hans Bilde Sellerup

Dansk Ruhår Klub: Alle: Henning Simonsen

Dansk Weimaraner Klub: Alle: Dr. Axel Linneweber,

LL.M. (Tyskland)

Dansk Vizsla Klub: Alle: Åke Sjöström

(Sverige)

Drentsche Patrijshond Klub: Alle: Wim Wellens

(Holland)

Engelsk Setter Klub: Alle: Marianne Weichenfeldt

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde:

Alle: Erling Kjær Pedersen

Korthårklubben: Hanner: Flemming Konnerup

Tæver: John Christensen

Klubben for den Langhårede Hønsehund:

Alle: Ivar Tang


FJDs forårsmarkprøver 2011

Den Sjællandske forårsmarkprøve

for engelske racer 13.

marts 2011. ”Kasiholm” Haslev

Søndag morgen var der mødt 34 forventningsfulde

ekvipager, alle var klar til at

prøve kræfter, efter en lang og hård vinter,

hvor det jo som bekendt ikke er blevet til

den megen træning.

Vejret var fra morgenstunden lidt gråt med

en lille smule vådt ind i mellem, omkring

middag klarede det noget op, og solen tittede

frem ind imellem, vind var der næsten

ikke noget af, den smule der var svingede

fra en syd østlig retning.

Som sædvanligt manglede der heller ikke

i år vildt, der blev på dagen på alle 3 hold

talt 56 x parhøns 14 x singler 10x fasaner 24

x harer 36x råvildt foruden det løse såsom

ænder gæs bekkasin.

Men alt det vildt til trods, blev det ikke til

den store præmiering, hundene kunne simpelthen

ikke magte at sætte fuglene.

Da dommerne, som på dagen var Søren

Stenhøj – Allan Diederichsen og Jørgen

Jensen, havde gjort regnebrættet op, var det

kun blevet til 4 præmieringer.

1. pr. & pokal Ungh. Pointer Viarp¨s Hamilton

S 65370/2009 E&F. Tine & Martin

Lorentsen Sverige

2 x 2. præmie til Åkl. Irsk Setter Kiwiline´s

Kokus 06289/06 og Kiwiline´s Citrus

23647/07

E&F: Jan Lorentsen

2. pr. Åkl. Breton Stevnsåen´s Mirell

10377/08 E&F: Thomas Stenbek.

Jeg vil godt takke de tre terrænledere som

var Ove Jensen – Jan Christensen – Henrik

Hansen for jeres store arbejde med at fi nde

egnede terræner, det var på trods af det vejr

som havde været, lykkes over al forventning.

Der skal også lyde en tak til Alice for sekretærhjælpen,

samt en stor tak til personalet

i klubhuset.

Og ikke mindst, skal der lyde en stor tak til

alle terrængiverne, det er dejligt i velvilligt

stiller jeres terræner til rådighed for

hundesporten.

Til slut vil jeg på FJD og egne vegne ønske

hjerteligt tillykke med de opnåede resultater.

Med venlig hilsen

Erling Juul, Prøveleder

Foto: Alex Nissen.

Autoboxe

fås i standardmål eller

skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS

Energivej 3 · 6870 Ølgod

Tlf. 75 24 61 11

Fax 75 24 64 80

e-mail: hakon@hakon-profil.dk

www.hakon-profil.dk

HUNDEGÅRDE

DANSK KVALITETS HÅNDVÆRK

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet

Kragborg Råfoder

Dansk kvalitets kød til danske jagthunde

www.kragborg.dk

Tlf. 40 17 54 31

www.fjd.dk

De præmierede hunde ved Haslev.

10 års garanti for gennemtæring

19


Når lærken synger

Vi har en gammel tradition, som går så langt

tilbage, at ingen længere kan huske, hvornår

det begyndte. Hvert forår, når hønsene er

parret ud, og de første forårstegn viser sig,

samles vi en lille fl ok for at træne hunde,

fortælle historier og drille hinanden.

Traditionen er kun blevet brudt et enkelt

år, nemlig sidste år, da vinteren hold ved så

længe, at vi var helt inde i prøveafviklingen,

før markerne kunne betrædes her i Aulum.

I år var vi samlet 12 mand d. 3. marts, hvor

vi begyndte med morgenkaffe i jagthytten,

inden vi tog hul på at fi nde fugle i enge og

marker nord for byen. Hen mod klokken 12

20

samledes vi igen i hytten om madpakkerne,

og her gik snakken livligt om alt det, der nu

optager os så stærkt.

Hvordan ser fremtiden ud for markvildtet?

Markprøver. Regler og begrænsninger og

alt mulig andet. Her diskrimineres ingen

på grund af race, hudfarve, hårlængde,

handicap, religiøs overbevisning eller

politisk tilhørsforhold. Her har vi for længst

opdaget, at der er meget mere, der samler

os, end skiller.

Efter frokost drog vi til Borbjerg og gik på

Her diskrimineres ingen på grund af race, hudfarve eller hårlængde.

FJDs vintermøde 2011

Vi måtte desværre afl yse FJDs vintermøde på Sjælland på grund af vejret. En mindre

snestorm over store dele af det sydlige Jylland og Fyn gjorde, at Bille Ruwald ikke

kunne køre ud.

Vi synes imidlertid ikke, at sjællænderne skal snydes for det spændende foredrag,

hvorfor vi har fået arrangeret et nyt møde i Stenlille tirsdag d. 15. november 2011.

Da regner vi ikke med at blive begravet i sne.

Sæt allerede nu X i kalenderen. Meget mere om mødet og tilmelding i Jagthundens

augustnummer.

Redaktionen.

Har du et spørgsmål om opdragelse, dressur eller træning, så send det til Jagthundens

redaktion.

Vores „ekspertpanel“ vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Redaktionen forbeholder

sig ret til at vælge blandt de indkomne spørgsmål.

. jagthunden@fjd.dk

www.fjd.dk

nogle meget store, dejlige marker, der lige

som formiddagens terræner var godt besatte

med fugle. Hen mod klokken 15.30 var der

ikke mere i hundene, men da havde vi også

haft fugl 36 gange, så alle havde haft chancer

for at vise, hvad de duede til.

Vi havde haft en fi n dag, og vi vil mødes

igen næste år, når lærken begynder at synge

under himlen. I mellemtiden kan andre så

spekulere over, om de måske ikke skulle

tage ideen op til en tværfaglig dag i Forårsdanmark.

Flemming Østergaard

- Hos Harbo’s

Profilteknik finder

du en række af de

produkter du har

brug for til jagt og

jagthunde.

Ring for et uforpligtende

tilbud

• Transportbokse

• Skydestiger

• Hundegårde

• Færtsko

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers

Tlf: 86466116 · Bil: 40259116

mail: christian.harbo@mail.dk


FJDs forårsmarkprøver 2011

Prøven på Sjælland for kontinentale

racer

Prøven blev afholdt den 12. marts med

udgangspunkt fra Ringsted og Omegns

Jagtforenings klubhus.

39 hunde var tilmeldt prøven heraf 11 unghunde,

der var 3 afbud på grund af løbetid

og 36 hunde og hundeførere mødte op lørdag

morgen. Efter hornmusik og velkomst

til dommere, terrænledere, hundeførere

m.m. og gennemgang af de 3 hold gik turen

ud i terrænerne.

Der blæste og var råkoldt om formiddagen,

men solen skinnede senere, og kunne man

fi nde læ, var vejret dejligt og hønsene lå

både i hegn / remise og på åben mark. De

fl este terræner var godt besat med fugle og

både dommerne og hundeførerne gav udtryk

for, at have haft en dejlig dag i marken.

Tak til dommerne: Jesper Hansen, Rene

Jørgensen og Vagn Jensen. Terrænledere

Henrik Hansen, Søren Lehnert og Arne Anderson.

Hornmusiker Michael, køkkenleder

Edith og min sekretær Grete og alle terræn-

givere – uden dem ingen prøve.

Tak for en god dag.

Prøveleder Søren Nielsen

De to pokalvindere på FJDs sjællandske prøve for kontinentale hunde.

Agerhøns og markprøver

Oplæring, træning og jagt med en stående hund kræver agerhøns.

Vi kan heller ikke afholde markprøver, uden en god bestand af

agerhøns.

For at stimulere interessen for at gøre en effektiv indsats for at

skabe gode agerhønsebestande, vil vi igen i år afholde arrangemen-

Der deltog fl g. hunde: 13 ruhåret, 5

kl.münsterländer, 1 langhåret, 15 korthåret

og 2 weimaraner heraf blev følgende

præmieret

Unghunde klassen:

1.præmie + Kennel Espes Vandrepokal:

Smilla ruhåret. E&F: Søren Lehnert, Førslev

Møllevej 36, 4690 Haslev.

Åben klasse:

1.præmie + Kennel Nordbirks vandrepokal:

Leleu Feigh´s Ella ruhåret. E&F: Morten

Ramlyng, Skjoldenæsvej 270, 4330 Hvalsø.

1.præmie:

Tenna. E&F: Frits Olsen, Højsagervej 12,

3480 Fredensborg.

2.præmie:

Bøgeskovens Bella ruhåret. E&F: Nils Elb

Jespersen, Skovparken 8, 2670 Greve,.

3.præmie:

Lindelunds Ludvig. E&F: Morten Nannberg,

Strøvej 15, 3320 Skævinge.

www.fjd.dk

Den sydjyske prøve for engelske

racer den 13.03.11

ved St. Darum.

Der var tilmeldt 26 hunde fordelt på 2

hold, der blev dømt af Erling Clausen og

H. P. Clausen.

Den fynske FJD-prøve var afl yst p.g.a.

få tilmeldinger, og hundene – 6 i alt – var

overført til vores prøve. Vejret var tørt og

med kold vind, men på trods af dette og

at de fl este hundeførere kun har kunnet

træne i så kort tid p.g.a. vejret, havde

vi fl ere gode fugletagninger og der blev

præmieret 8 hunde:

IS Kragereden MoneyPenny, fører Palle

Krag, 1. UK

ES Bjerndrup´s Bojana, fører Sv. Aage

Vad, 1. UK

P Villetoftes Ena, fører Gunnar Larsen,

1. UK

B Fønsvigs Debit, Fører Torben Andreasen,

1. UK

ES Storåens Drabant, fører John Nielsen,

2. UK

P Fugledes Zico, ejer Laust Nørskov,

fører Søren Mulvad, 1. ÅK

IS Kirstinekjærs D Eddie, fører Gunnar

Jensen, 1. ÅK.

P Fugledes Odin, fører Søren Mulvad, 2.

ÅK.

Det er vores indtryk, at alle havde en

god dag i det sydjyske.

Med venlig hilsen .

Astrid og H. P. Clausen.

FJDs prøve ved Vordingborg

for kontinentale racer 12.03

Der var tilmeldt 25 hunde,fordelt på 5

unghunde og 20 åbenklasse, af forskellige

racer. Før prøven kom der fi re afbud,

men da der de sidste dage før prøven var

fl ere, som havde bedt telefonisk om lov til

at deltage, endte det med at der mødte 4

unghunde og 19 åbenklasse.

Vejret var fi nt med klart solskin og 7-10

plusgrader, så alle nød det fi ne vejr. Der

blev set rigtig mange agerhøns, men det

kneb for hundene at klare dem. Vi havde til

aften 2 hunde med opnået 2. pr. og 2 hunde

med 1. pr. alle i åben klasse.

Venlig hilsen

Kaj Olsen.

tet Åben voliere, hvor man på en lille ekskursion kan få at vide,

hvordan man i praksis griber tingene an.

Arrangementerne vil blive annonceret i Jagthunden, juni og på

FJDs hjemmeside. Her vil der i løbet af foråret også blive lagt en

lille video op som apetitvækker.

Vi ses til åben voliere.

Redaktionen.

21


22

Et farvel

til

en gammel dame

Tekst: Bertel Bavngaard

Illustration: Flemming Østergaard

De fl este af os har prøvet det. Forfatteren, der lige er rundet

de 80, har prøvet det mange gange. Derfor rører historien

også ved noget centralt for os alle sammen, når vi når det

punkt, at jagthunden ikke kan længere. Det er en underlig

følelse, når der pludselig ikke er noget i den anden af hundesnoren.

Hendes sidste jagt blev et drev med en rå.

Bare 100 meter. Med svulster i kroppen og

vand i benene kom hun humpende tilbage.

I doktor Sørensens plantage ved Dronninglund.

Vor afsked var allerede berammet til næste

morgen. Nu ligger hun under solnedgangsstenen.

Begravelsen var mit eget job en tom

formiddag i gråt blæsevejr.

Dyrlægen havde gjort det så pænt. Havde

endda båret hende ud og lagt hende slapt

ned i den gamle hundekurv i bilen.

På vej til sommerhuset og den lille bakke

med stenen slap klumpen op af halsen og ud

gennem øjnene. Det er en hård tur, denne

sidste med en hund.

Masser af mennesker har prøvet det. Masser

af trofaste hunde går bort hvert år.

Men aldrig nogen som den, man pludselig

selv står med. I favnen på dyrehospitalet

eller ved graven i skoven.

Der er skrevet mange historier om de situationer.

Tit måske lidt for sørgelige. Læser

man dem bare, kan det virke for romantisk

dette med den gamle ruhår, der kommer

humpende med sin fasankok.

Nu vel. Enhver beretning vil være inspireret

af sådanne overvældende følelser. Dem,

der gør én slap som en klud, når det hele er

ovre.

Hvem kan lade være med at se de bedste

situationer passere revy, når det er slut med

et hundeliv.

Jeg blæser jagt forbi over hende. I den

mest sære ensomhed den novemberdag, da

det netop var 11 år siden, vi hentede hende

www.fjd.dk

i Biersted.

Over Rold Skov i baggrunden så jeg hende

for mig den 19. november 1971. En vims

lille dame på ni uger. Brun ruhår med én

hvid forpote. Pågående, så det netop blev

hende, vi valgte på gårdejerens trappesten.

Jesper var kun 10 år. Der faldt sne det år

allerede 20. november, så de ældste billeder,

vi har, er med de to i sne i haven.

Hun hed Lucie.

Blev på mange måder en egen hund. Aldrig

noget særligt til prøver. Den første gang var

hun for lille. Skar i øvrigt en pote og fi k nul

i stambogen.

På dressurkursus i jægerklubben var hun

heller ikke blandt de ypperste. På en sær

måde forlegen og forsigtig. Folk troede, hun

var sky.

Og skal vi sige sandheden om eksteriøret,

manglede hun en tand. En af de skæbnesvangre

præmularer, uden hvilke man ikke

kommer på udstilling.

Men som så mange hunde, der bliver meget

brugt: Hun blev en prima skovhund. En

dejlig fi ndertype.

To begivenheder kommer i forgrunden, når

vi skal holde den lille gravtale over en elsket

gammel hund:

Den om krikanden i Holtegaards enge og

den om råen på Fredenslund.

Anden var en himmelhøj strejfer, som den

16. august-morgen blæste langt gennem

skuddet og fl aksede til et fjernt, fjernt sted

– at dømme efter elmasterne måske i en

havremark i horisonten.

Jeg gik foran hende derud. På må og få.


Gættede på dette med havremarken og

begyndte under vinden.

100 meter fremme tog hun stand. For en

lille bitte and i et areal på 500 tdr. land enge

og kær.

Held var ude, naturligvis, men glæden blev

vist aldrig større gennem de 11 år end den

augustmorgen, da vi fandt ”nålen i høstakken”.

Historien om råen knytter sig til vete-

ranhundens periode. Hun var 10 år den

novemberdag, da en jæger på Fredenslund

ved Bælum havde skudt en rå, der pludselig

stak af fra en plet med kraftig schweiss. På

en eller anden måde fi k han ikke skudt igen.

I stormende kuling over skoven indledte jeg

eftersøgningen og valgte at slippe Lucie,

fordi beskrivelsen tydede på en meget kraftig

anskydning med hagl.

Så gik jeg bag efter hende op på en dæmning

rundt om en sø på et par tønder land.

Bjælden kunne jeg ikke høre i stormen.

Hatten blæste af mig og tog fl ugten over

trækronerne.

Mens jeg ventede på modsatte søbred,

kom skovfogeden til. Pludselig så vi hende

svømme midt i søen, øjensynlig efter blishøns,

som hun havde en kedelig svaghed

for. I øvrigt en uheldig badetur eftersom

bagkroppen var vaklende allerede.

Jeg sagde undskyldende til skovfogeden,

at han hellere måtte opsøge selskabet og

lade mig springe næste såt over. Jeg havde

mislykket en eftersøgning, som andre måtte

kunne klare med større sikkerhed efter

frokost.

Pludselig greb han mig i armen: - Hun

svømmer jo med dyret!

På vej fra blank vandfl ade ind gennem

sivene var hun i færd med at apportere den

døde rå. Hun havde godt fat i halsen og

afl everede smukt på land.

Gennem 40 – 50 år på jagtens sti har jeg

aldrig set præstationen ved andre lejligheder.

Formentlig havde det anskudte dyr siddet

ved søbredden, så hun havde selv jaget

det i vandet. Det bliver aldrig opklaret.

Men dagen placerede hende højt på en

rangstige, der burde have givet kors og bånd

og stjerner.

I stedet fi k hun om aftenen lov til at stjæle

et par rå kartofl er fra sækken i spisekammeret.

Det var hendes besynderlige hobby.

Hun gnaskede dem og spiste omhyggeligt

op.

En anden yderst særpræget side af damen

var hendes smag for familiens sokker. Hun

slugte dem ved fl ere lejligheder. Ofte endda.

Hver gang kom de op nogle dage senere.

Sokkerne, kartoffeltyverierne, krikanden

og råen i søen gjorde hende til en ener. En

trofast sjæl, som end ikke indlod sig på at

www.fjd.dk

jage andre fra sin madskål.

Gravhunden Nus, som hun måtte tåle om

sig det sidste år, kunne bide hende i ørerne

uden at blive sat på plads.

Jeg tror, den kedede sig, den dag jeg kom

hjem fra begravelsen med en tom snor. Vi

sad sammen lidt i Lucies gamlke lænestol.

Næste dag var det allerede klaret en smule

op. Vi gik en tur i skoven.

Det var jo bedst for os alle, det vi havde

gjort.

Luneborgvej 105A

9382 Tylstrup

23


FJDs forårsmarkprøver 2011

Fotoreportage: Anette Laursen.

FJDs prøve ved Videbæk for engelske og kontinentale racer d. 13.03.11

I år blev der prøvet noget nyt. Vi havde kontinentale

hunde med, som et ønske fra fl ere

af terrængiverne. Der var således i alt tre

hold, to hold engelske og et hold kontinentale

hunde. Vejret var fi nt, blot kunne man

måske have ønsket sig en anelse mere vind.

Vi havde rigtig gode terræner, der var godt

besat med fugle såvel parhøns som fasaner.

De præmierede engelske hunde på den midtjyske prøve.

24

Tilsyneladende havde hundene vanskeligt

ved at udnytte de mange gode chancer, men

sådan er der jo så meget, som ikke altid går,

som hverken dommere eller hundeførere

gerne vil have det.

Klokken 16 samledes alle i Egehytten til

præmieuddeling og kaffe. Som sidste punkt

blev prøveleder Harry Jensen og hans bedre

www.fjd.dk

FJDs prøve ved Varde for kontinentale

racer d. 13.03.11

halvdel Birthe,kraftig hyldet af forsamlingen,

for deres store indsats for FJDs

midtjyske prøve.

Følgende hunde opnåede præmiering:

ES Storåens Diva, Knud Måbjerg, 1. UK

Pokal

B Midtvejs Zidanne, Allan Folmer Hansen,

1. UK Pokal

P Mørups Britta, Hugo Nielsen, 1. ÅK Pokal

P Boeslgårds Black Pi, Erik Winkler, 2. UK

P UG´s Prince, Christian Johansen, 2. ÅK

ES Martallans Ida, Egon Dynesen, 2. ÅK

B Ellingå’s Smilla, Mikael Birklykke, 2. ÅK

RH Bosley, Kristian Kaasgaard, 1. ÅK

RH Frøjkbæks Thor, Tommy R. Hansen, 2.

ÅK

RH Chicca, Orla Boo Møller, 3. ÅK

F.Ø.


Dansk Ruhår Klub

Godt vi fik finanskrisen!

Klubredaktør:

Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970

Havndal, tlf. 2030 1420

e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Formand:

Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg,

tlf: 7513 98 69 - 2138 7515

E-mail: formand@ruhaar.dk

Kasserer:

Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970

Hørsholm, tlf. 2049 4839,

e-mail: kasserer@ruhaar.dk

Hvalpeformidling:

Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247

e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk

Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150

e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk

” Træffetid ”

Er der noget, du ønsker at drøfte med

bestyrelsen, så er du velkommen på et af

vores bestyrelses møder. Vi har afsat den

første time af hvert møde til ”træffetid”,

men fortrækker du et andet tidspunkt, så

kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra

bestyrelsen og meld din ankomst.

Planlagte møder:

Pt ingen følg med på hjemmesiden eller

næste nr af jagthunden.

Information fra bestyrelsen:

Kontingentet kan fremover betales via

PBS eller Nets, som det nu hedder.

Når du læser dette, skulle du gerne have

modtaget girokort med mulighed for at

tilmelde din kontingentindbetaling via PBS.

Kontingentet er for 2011 fastsat til:

Alm. medlemmer 380 kr.

B medlemmer 280 kr. (hvis du samtidig er

A medlem i anden FJD klub)

Formandens klumme.

Den kan nemlig forklare rigtig mange

problemer. Og selvfølgelig er den årsagen til

en række vanskeligheder. Også for mange

rigtig alvorlige vanskeligheder. Men at den

skulle være forklaringen på, at der blev registreret

færre hunde generelt i DKK og også i

DRK er måske nok at stramme buen rigeligt

eller vælge den nemme forklaring på en

kompleks problemstilling. Personligt kender

jeg ingen og har heller hørt om nogen,

der i 2010 ikke købte en ruhåret hønsehund,

fordi de var blevet ofre for fi nanskrisen.

I 2010 blev der i DKK registreret 591

ruhårede hønsehunde. Det er 81 færre end

året før. Et fald på 12 %. Vi fastholder fjerdepladsen

på DKK’s liste. Og er stadig klart

den største race blandt de stående hunde..

Men når nu det ikke er fi nanskrisen vi kan

hænge nedgangen op, hvad er så forklaringen?

Der er rigtig mange forklaringer på

det og vi kender ikke svarene, men vi kan

godt gisne om dem og gætte kvalifi ceret.

Familiemedlemmer 170 kr.

Pensionister 170 kr. (du skal være fyldt 70

år inden 31.12. 2010)

Årbogen 2011

Da vi på tidspunktet for indgåelsen af

aftalen med PBS i december 2010 samt

at fristen for indrykning i Jagthunden var

den 31. december, var usikre på, om der vil

udkomme en årbog for 2011, indeholder

beløbet ikke opkrævning for årbogen. Den

www.ruhaar.dk

Markedet for stående jagthunde er mættet,

det bekræftes af at rigtig mange hvalpe har

været til salg over lang tid på vores hvalpeliste.

Jægerne har de hunde de skal have.

En anden forklaring kunne være, at det ikke

kun er manden altså jægerne, der bestemmer

hvilken hund der skal indenfor familiens fi re

vægge. Kvinderne er begyndt på (som også

bilforhandlere fortæller om!) i langt højere

grad end tidligere at have en mening om og

vil have indfl ydelse på traditionelle ”herreting”.

Og en ruhåret hønsehund er for stor

og den sviner – en cocker spaniel er i øvrigt

også mere nuttet og der er også børnene at

tænke på. Jagtformernes ændring over tid

er måske en tredje forklaring. Antallet af

markfugle er faldet i takt med landbrugets

effektivisering og hvad skal jægeren så med

en stående hund, når det alligevel er primært

skovjagt i et konsortium, han dyrker. Og han

har ikke brug for en hund der snildt klarer

tre såter i første slip.

Og sådan kunne vi blive ved med at søge

forklaringer på, at antallet af registrerede

hunde er faldet. I DRK har vi ikke tænkt

også bare at give fi nanskrisen skylden og

den kan vi for resten heller ikke gøre noget

ved. Men de ting vi har indfl ydelse på og

som kan gøre en forskel, har vi tænkt os at

gøre noget ved..

Vi vil de steder hvor det er muligt reklamere

for vores hunds fremragende egenskaber

også som familiehund - vi vil drøfte avl

med opdrætterne, så vi positiv kan medvirke

til sunde hunde med et godt temperament –

vi vil styrke det lokale arbejde i foreningen

så man ligegyldigt hvor i landet man bor og

har en ruhåret hønsehund har mulighed for

at komme til træning uanset om man har

en ung hund, vil lære lydighed, få en god

jagthund eller vil teste hundens evner på

diverse prøver. Der mange gode grunde til

at vælge en ruhåret hønsehund. Det skal der

også være i fremtiden.

Torben Mørup

Fomand

vil blive opkrævet særskilt.

Vi ser frem til at du tilmelder dig PBS, idet

du herigennem bidrager til at gøre administrationen

mere smidig og enkel.

Med venlig hilsen

Kassereren

25


26

Dansk Ruhår Klub

Kærlighedskroen - opdrættermøde

En artikel fra klubbens chef reporter. Foto: Jens Velling

På en lørdag eftermiddag i februar. Den

kombination af kro og lørdag eftermiddag

kunne godt lyde som en for fest til enkeballet

i den lokale idrætshal. I navnet man

kan næsten fornemme lugten af halvlunkne

fadøl, stanken af de grønne Cecil der stædigt

hænger i gardinerne og John Mogensens

karakteristiske stemme fra en juke box i et

hjørne af lokalet – ”så lææænge jeg lever, så

lææænge mit hjertet slår…”.

Godt nok er her runde cafeborde – men så

hører enhver lighed med ovennævnte også

op. Vi befi nder os i kantinen på Bredsted

Skolen – lugten af skole fornægter sig

ikke, men her er ganske stille, for eleverne

er sendt på weekend. Til gengæld er der

samlet 50 hundefolk til opdrættermøde i

Dansk Ruhår Klub. Mødet er en del af den

strategiplan klubben har for dels at sikre og

øge racens sundhed og dels for at forbedre

racens HD –indeks.

Det er hoftedysplasi der er emnet for

opdrættermødet og en ekspert på området

er hidkaldt til den østjydske højderyg for at

forklare den komplicerede problemstilling.

Monogene, polygene egenskaber, heritabilitet

eller arvbarhed bedre kendt som h2.

Det er med at holde tungen lige i munden og

ørerne spidse.

Eksperten er dyrlæge Helle Proschowsky

fra DKK. Hun er førende ekspert på

området og har skrevet en videnskabelig

afhandling om netop HD. Det arbejde førte

hende blandt andet til Grønland, hvor hun

undersøgte slædehunde. Her har de løst problemet

med HD. Hvis hundene fra omkring

seks måneders alderen og inden de er et år

ikke kan klare mosten som slædehund, er

det ud af vagten. De svage individer bliver

på denne lidt brutale måde sorteret fra og så

indgår de ikke længere i avlen.

Helt så enkelt er det ikke hos os. Og netop

HD problematikken er kompliceret sag,

hvor mange faktorer spiller ind og hvor

mange gener er involveret.

Spørgelysten er stor blandt de fremmødet

opdrættere. Hvordan har mælkeydelsen

hos kvæg, sammenhæng med HD-indeks

hos hunde? Er et røntgenbillede den rigtige

måde at undersøge om en hund har HD

på? – når nu man indenfor andre dyreracer

bruger vævsprøver? Er blot et par af spørgsmålene.

Medens kaffen bliver drukket og til

lyden af gode sprøde nøddekager fortsætter

snakken blandt de ivrige og engagerede

hundefolk.

Efter pausen drejer det sig om HD-indekset.

Helle Proschowsky forklarer grundigt,

hvordan indekset er opbygget og bruger

fotograferede ruhårshunde registreret i

hundeweb som eksempel. Og det ser faktisk

godt ud for racen – 85% har enten A eller B

status og de nyeste tal for de seneste 50 kuld

viser, at langt de fl este vælger A hunde i

parringer og færre B hunde. Men på trods af

det er der alligevel 4 parringer der er under

indeks 186, som er tallet for at komme på

klubbens hvalpeliste.

Anbefalingen fra Helle Proschowsky er,

at man både skal kigge på hundes status og

på indekstallet. Det er med andre ord ikke

nok blot at vælge en hund, fordi den har

A-status, men netop kombinationen mellem

status og indekstallet, der også fortæller

hvordan afkommet falder ud, er måden at

vurdere en kommende avlshan på.

Det nye indeks i DKK bliver gennemgået

og især det ting der bliver korregeret for

– køn, alder ved fotografering og brugen

af udenlandske hunde. Sidstnævnte er en

problemstilling der optager forsamlingen

og især hvordan man kan sikre en ”fusk-fri”

indeksvurdring på A-hunde, der kan give et

reelt indekstal.

”Overordnet ser gør I det rigtigt godt! –

brug indekset, det er et værdifuldt redskab.

I øvrigt kunne man sagtens forestille sig indeks

udvikles på andre egenskaber end HD,

herunder for eksempel mentale egenskaber”,

lyder Helle Proschowsky’s anbefalinger.

Kærligheds Kroen var et godt valg for

opdrættermødet. Vi var der alle på grund

af en særlig form for kærlighed. Kærligheden

til den ruhårede hønsehund. Og denne

lørdag eftermiddag i februar tog vi endnu et

skridt, der skal være med til at sikre racens

sundhed.

Og så skuttede chef reporteren sig… tog sin

tykke frakke på og forsvandt ud i kulden

mumlede et eller andet om Whisky og

Cecil……

Fremvisning af avlshanner

Igen i år havde bestyrelsen lagt mange

kræfter i et stort vellykket arrangement.

80 hanhunde i avls- og champion registret

var inviteret til at deltage i fremvisning

for publikum. 18 ejere havde taget imod

invitationen, en hund måtte blive hjemme

pga. sygdom, så 17 hunde mødte frem.

Alle hunde blev målt i højde og længde af

en eksteriørdommer, og ved fremvisningen

speekede eksteriørdommer Svend-Otte

Hansen resultater og stamtavlegrundlag

for hver enkelt hund.

Igen i år var fremvisningen godt besøgt

af interesserede nuværende og kommende

hundeejere.

En bedstefar og bedstemor var på besøg

med deres 2 små børnebørn, som blev

fortrolig med de mange hanhunde, og

bagefter deltog de i en jagt sti arrangeret af

den lokale jagtforening.

En repræsentant for avlsrådet i Strävhårsklubben

i Svensk Vorsteh Klubb var til

stede under hele dagen. En velorienteret

dame, som på den måde fi k et særdeles

godt grundlag for at vurdere vore hanhundes

psyke og temperament. Og mon ikke

hun så det samme som mig: Ikke én hund

stod og gøede, ikke én hund viste uro eller

tegn på dårligt temperament og ikke én

hund viste tegn på dominerende adfærd.

Cirka 80 % af de hunde, der havde mulighed

for fremvisning, var ikke tilmeldt.

Det kan der være mange årsager til, men

det er måske tankevækkende, at fl ertallet

heraf heller ikke havde lyst eller mulighed

for at deltage året før?

Under alle omstændigheder fi k de fremmødte

mulighed for at sikre sig, at netop

deres hanhund har en psyke og et temperament,

der er værd at vise frem over for et

bredt sammensat publikum.

Efter fælles fornøjelig frokost var der

seminar for opdrættere, og her var der

tilmeldt 50 personer. (Se artiklen Kærlighedskroen).

For hele dagens arrangementer skal jeg

på vegne af alle, jeg talte med og trykkede

hånd med, sige klubbens bestyrelse en stor

tak for veltilrettelagt arbejde og stor tak

for jeres initiativer.

Mvh, Jens O Pedersen


Dansk Ruhår Klubs områder

adresser og aktiviteter

Hirtshals området:

Kontaktperson: Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej

50, Ulsted, 9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037

8035

E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Der starter udendørs fællestræning i Hirtshals

onsdag d 30/3 2011 kl 18.30

Tilmelding til Jørgen Roest på 42185219

Udendørstræning starter torsdag d 31/3 2011og

løber derefter alle torsdage frem til d 4/8 2011pris

pr hund 25.- pr gang Møde tid og sted: Kl 19.00 i

Bolle-Try jagtforenings klubhus

Tilmelding til Jesper Kirkelund Andersen på

40875058 eller jkandersen@pc.dk

Ræveslæbstræning

d 1/6 2011 - d 8/6 2011 - d 15/6 2011 - d 22/6 2011

kl 19.00

tilmelding til Jesper Kjærulff Hansen 30378035

pris pr hund 25.- pr gang

Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen

30378035

Familiedag med apporteringprøve og ræveslæbsprøve,

begge anerkendte og stambogsførte d 26/6

2011 tilmelding til Jesper Kjærulfff Hansen

Thisted området:

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755

Snedsted. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127

E-mail: thisted@ruhaar.dk

Schweisstræning i Sevel, lørdag den 16.04.2011

kl. 10.00

Mødested oplyses ved tilmelding til Poul Sørensen

på 97448303, senest den 13.04.2011

Schweissprøve i Stenbjerg Klitplantage annonceres

senere.

Apporteringstræning i Sevel, mandag den 23.05.

og 30.05 2011 kl. 19.00

Der tilbydes apporteringstræning med kanin, ræv,

duer og i vand.

Mødested oplyses ved tilmelding til Poul Sørensen

på 97448303, senest den 19.05.2011

Hobro området:

Kontaktperson: Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3,

9500 Hobro. tlf.: 2327 0370

e-mail: hobro@ruhaar.dk

Lokal schweissprøve 07-05-2011

Tilmeldingen skal ske på tilmeldingsblanketter og

sendes til:

Frits Hansen Als Oddevej 25 Helberskov 9560

Hadsund tlf.: 2183 7748

Tilmeldingsblanketter skal modtages senest onsdag

d. 01-05- 2011 med posten.

Gebyr: 3 Timer 125 Kr. – 20 Timer 150 Kr.

Unghundetræning med henblik på deltagelse i

Unghundetest 2011.

12-05-2011

Træningen vil foregå ved Suldrup frem til Unghundetesten

i Hobro i Aug.

Tilmelding til Thorbjørn senest d. 01-05-2011

Pris 300,00 som betales første aften.

Udv. Apporteringsprøve d.11-06-2011 møde tid

kl.9.00

Prøveleder Carsten Jacobsen Vielshøjen 3 9500

Hobro tlf. 2327 0370, tilmelding blanket sendes til

prøveleder sammen med gebyr.

DRK Schweissprøve i Rold Lør 25 Juni 2011.

under planlægning se mere på hjemmesiden

Ræveslæb i Hadsund

02-08-2011 samt 09., 16. og 23. august

Tilmelding senest søndagen inden hver gang til Jan

på 2083 7881

Ræveslæb Urhøj Plantage

03-08-2011 samt 10., 17. og 24. august

Tilmelding senest mandagen inden hver gang til

Egon på 9867 3330

Marktræning:

For samtlige marktræning gælder følgende:

Møde tid er kl.9.00 Pris for deltagelse 150 kr.

Marktræning ved Suldrup d.27-08-2011

Mødested Søer i Suldrup Tilmelding til Thorbjørn

Skovrup tlf.: 3042 3048

Marktræning Hadsund d.28-08-2011

Mødested Dyrskue pladsen Hadsund Tilmelding til

Jan Bartholomæussen tlf.: 2083 7881

Marktræning Løgstør d.28-08-2011

Mødested Skarp Salling Brugs Tilmelding til Egon

W Svenstrup tlf.: 9867 3330

Marktræning ved Suldrup d.03-09-2011

Mødested Søer i Suldrup Tilmelding til Thorbjørn

Skovrup tlf.: 3042 3048

Marktræning Terndrup d.04-09-2011

Mødested Terndrup Kro Tilmelding Niels Erik

Nielsen tlf.: 2022 9088

Anerkendt Ræveslæbsprøve i Urhøj Plantage

31-08-2011

Tilmelding og gebyr sendes til Egon Svenstrup,

Vægtergade 1A 9670 Løgstør

Senest 24-08-2011 med posten eller medbringes til

træning

HUSK PRØVEN SKAL BESTÅES FOR OPTA-

GELSE I AVLSREGISTER

Lokal markprøve 10-09-2011

Unghunde/Åbenklasse Mødested Søer i Suldrup

Tilmeldingen skal ske på Tilmeldingsblanketter og

sendes til:

Thorbjørn j. Skovrup Bustedvej 24 9541 Suldrup

tlf.: 3042 3048 mail

Tilmeldingsblanketter skal modtages senest onsdag

d.01-09- 2011 med posten. Gebyr kr. 150.00 for

alle klasser.

Ønskes

Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på

30423048

Ønskes anden træning kontakt en i aktivitetsgruppen

Randers området:

Kontaktperson: Tue Iversen, Østergade 26b 8870

Langå. Telefon: 2386 8086

E-mail: randers@ruhaar.dk.

Under Planlægning/Følg med på Hjemmesiden:

April – Sep: Ræveslæb med anerkendt prøve, Fuldbrugstræning

og hvalpe/unghunde motivation

Herning området:

Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej

71, 8620 Kjellerup. Tlf: 8680 2528 - 2781 2528

e-mail: herning@ruhaar.dk

Udtagelse til den „Jyske Racedyst“.

Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporteringsprøve

ved Egeris d. 25/6. MØD OP - MØD OP

Tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket sendes

til prøvelederen: Torben Haugaard, Herborgvej 3,

Dansk Ruhår Klub

6920 Videbæk. Tlf: 9717 8312 / 2246 2555.

Pris og tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for Prøven.

Slæb- og apporteringstræning

Instruktør: Bjørn Barslund Træningssted: Omkring

Ikast, men endnu ikke fastlagt.

Træningsstart d. 8/6 - 15/6 - 22/6 - 29/6 - 6/7 - 13/7

- 20/7 - 27/7

Afslutning med lokalprøve fredag d. 29/7 kl.

18.00. Tilmelding til: Bjørn Barslund, tlf: 2121

1366 senest 1/6

Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne grundlæggende

apportering fra land og vand, af fugle/

hår vildt.

Pris: 400 kr.

Fuldbrugstræning

Hver mandag fra den 20. Juni og følgende mandage

frem til den første fuldbrugsprøve i september. Det

arrangeres i samarbejde med KHK.

Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales

første gang. Vildt betales derudover.

Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626 senest 10.

juni. Max. 12 deltagere.

Slæb- og apporteringstræning

I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning.

Træningen starter onsdag d. 15/6 kl. 18.30 og vil

køre frem til vand- og slæbsprøven i Stauning/

Dejbjerg primo august. Mødested: Pumpe-station

nord i Stauning.

Pris for deltagelse kr. 350,- som afregnes første

gang. Tilmelding til: Benny Green Jørgensen tlf.

2073 7356 senest d. 10/6. Max: 20 deltagere.

Efterårsmarkprøve

Markprøve (ikke anerkendt) afholdes lørdag d. 27/8

omkring Vildbjerg. Mødetid kl. 8.00 Mødested:

Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris: 170,- kr.

incl. morgenkaffen.

Tilmelding senest d. 24/8 på tilmeldingsblanket til

Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk.

Tlf.: 9717 8312/2246 2555.

Områdemøde

Områdemødet 2011 i omr. Herning, bliver d. 2.11.

kl. 19.30 i Egeris Hytten ved Egeris. Se nærmere

annonce senere

Skanderborg området:

Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160

Tørring. Telefon: 7580 1814 - 2527 3375

E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

Egtved området:

Kontaktperson: Benny Bøgh Hansen, Kronborgvej

50, Veerst, 6600 Vejen. Telefon: 7555 5156

E-mail: grindsted@ruhaar.dk

Udendørstræning af jagthunde

I samarbejde med Egtved og Nørup-Bredsten Jagtforening

og DRK arrangeres der træning i Egtved.

Vi starter op med udendørs træning af jagthunde.

Unghunde med lydigheds træning og apportering,

skjult afdæk og vand arbejde.

Åben klasse med lydigheds træning og apportering,

dirigering vand arbejde.

Udvidet træning til apporterings prøve eller vand

og slæb prøve, for øvede hunde Vi starter Tirsdag d.

5/4 2011 kl. 18.30, hvor alle mødes første gang, der

efter deles de op efter hold. Træning frem til d. 14/6

Informations møde d. 29/3 kl. 19.00 på søndergade

26 i Egtved, hvor man kan få information og tilmeldes

sig Pris 450,00.

Evt spørgsmål til Johnny 23454232 ell. egtved.

jagtforening@gmail.com

27


Esbjerg området:

Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800

Varde. Telefon: 7522 4620 - 2947 2447

E-mail: esbjerg@ruhaar.dk

Ringtræning: Mandag den 9-5-2011 og Mandag

den 23-5-2011.

Sted: Forum fritidscenter, Astrupvej 2, 6715 Esbjerg.

Der vil som sidste år være instruktør

Pris 50,- pr gang.Tilmelding : esbjerg@ruhaar.dk

eller mobil nr 29472447 ( Bo )

Anerkendt Ræveslæbsprøve: Fredag den 17-6.

2011 Kl 1600.

Mødested H.C auto Hostrupvej 44 6710 Esbjerg.

Tilmeldingsblanket sendes til : H.C Clausen, Gåsebakken

3 6710 Esbjerg. Senest den 10-6- 2011.

Pris 150,-Dommer ikke fastlagt Gebyret kan vedlægges

i check eller betales kontant på dagen.

Aabenraa området:

Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,

Simmersted, 6500 Vojens. 7450 6263 - 2162 4612

e-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Ræveslæbprøve d. 30.4. kl. 0900 i Simmersted.

Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500

Vojens. Tilmelding på DJU blanket til Jørgen Duus

senest torsdag d. 28.4.

Schweissprøve d. 15.5. kl. 0900 i Årup skov,

Tinglevvej 52, 6200 Aabenraa – Årup Jagtvej. 3 og

20 timer spor. Max antal hunde 24 – 6 hunde på 20

timer og 18 hunde på 3 timer.

Tilmelding på schweisstilmeldingsblanket til Jørgen

Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens senest

lørdag d. 7.5.

Markprøvetræning 27.8. kl. 0900 i Simmersted.

Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500

Vojens. Tilmelding til Jørgen Duus 74506263 –

21624612 eller på mail senest d. 25.8.

Muligvis bliver der arrangeret markprøvetræning

for unghunde, men det vil blive bekendtgjort senere.

Til alle udendørs arrangementer vil der være gang

i grillen med pølser og der vil også kunne købes øl

og vand

Fyn området:

Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,

5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959

E-mail: odense@ruhaar.dk

28

Dansk Ruhår Klub

Schweisstræning.

Det tilstræbes at en af klubbens Schweiss hundeførere

vejleder og kommenterer hundenes præstationer.

Lørdag d. 30.04.11 kl. 12.30. Mødested : Boltinggård,

Kokskovvej 28, 5750 Ringe

Max. 6 hunde Pris : 50 kr.

Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller

Lørdag d. 07.05.11 kl. 12.30. Mødested : Orelundvej

30, 5640 Assens

Max. 6 hunde Pris : 50 kr.

Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller

Dressurtræning.

Åbenklasse & Unghunde. Grundlæggende dressur –

Lydighed – Apporterings træning.

Alt i varierende sværhedsgrader – tilpasses af træner

/ hundefører til den enkelte hunds trænings niveau.

Det er her, at vi gerne skulle have grunddressuren

på plads – før hundene slippes til apportering. Der

trænes i mange forskellige discipliner hver aften.

Hver disciplin har sin egen placering / bane hver

aften – det tilstræbes, at der altid er en træner v.

hver disciplin. Pris :

Åbenklasse : 300 kr. Unghunde : 250 kr. Onsdag d.

30.03.11 – i alt 9 onsdage.

Kl. 19.00 Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V

Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Dressurafslutning.

Lokal prøve, hvor bla. hundenes dressurniveau

bedømmes. Åbenklasse og Unghunde.

Vi starter med fælles morgenmad kl. 08.00, og

afslutter med spisning af medbragte madpakker og

kritik af vores hunde. Søndag d. 29.05.11 kl. 08.00.

Svennekærgård, v. Højstrup, Vibelundvej, 5200

Odense VTilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15

/ 23 29 79 59 eller

Udtagelse til Racedyst.

Kombineret med anerkendt apporteringsprøve.

Søndag d. 19.06.11 kl. 09.00.

Sortenkær. Sortenkærvej 24, 5492 Vissenbjerg.

Tilmeldingblanket til Jørgen Madsen – senest d.

12.06.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller

Slæb- og apporteringstræning.

Åben klasse & Unghunde.

Nu er grunddressuren nogenlunde på plads. Øvelsernes

og disciplinernes sværhedsgrader øges. Der

arbejdes med de discipliner, der indgår i „Slæb- og

apporteringsprøven“. Ræv vil af og til indgå som

apporterings- / slæb-emne. Der er ikke krav om, at

den enkelte hundefører til sidst tilmelder sig „Slæb

og apporteringsprøven“.

Pris :

Åben klasse : 300 kr. Unghunde : 250 kr. Onsdag

d. 01.06.11 – i alt 12 onsdage. Kl. 19.00 Højstrup,

Vibelundvej, 5200 Odense VTilmelding til Jørgen

Madsen, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@

ruhaar.dk

Hvalpemotivation.

Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen

2 – 12 mdr.

- Mild opstart af grunddressur.

- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.

- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb).

- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer

som en selv).

- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig

en del af en fl ok)

Lørdag d. 23.07.11 – i alt 5 lørdage. Kl. 09.30 –

11.30 Pris : 150 kr.Højstrup, Vibelundvej, 5200

Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22

15 / 23 29 79 59 eller

Markprøvetræning.Udvalgte dage i august Pris :

Medlem af DRK – Område Odense : 50 kr. pr. aften.

Ikke medlem af DRK – Område Odense : 150 kr.

pr. aften.

Mødested og tid oplyses v. tilmelding. Hvis en

aften er overtegnet, har Ruhår fortrinsret til disse

træningsaftener. Tilmelding til Jørgen Madsen, 65

97 22 15 / 23 29 79 59 eller

Anerkendt ræveslæbsprøve. Afholdes på Ørnfeldt

/ Østergård. Mødested : Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej

102, Kølstrup, 5300 Kerteminde Torsdag 04.08.11

kl. 18.00.

Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 28.07.11,

65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller

Familiedag.

Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi

viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet af

året. Søndag d. 21.08.11 kl. 14.00. Pris : 75 kr. –

børn u/ 12 år gratis. Klubhuset Udlodgyden v. Phønix

(Blind vej fra Udlodgyden – tæt på Ørbækvej ),

Tarup-Davinde I/S, Tilmelding til Jørgen Madsen

– senest d. 13.08.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller

Bubbelprøven

Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende for

Ruhår.

Adgangskrav : Bestået „Slæb og Apporteringsprøve“

samt deltaget på anerkendt markprøve.

Max. 10 hunde.Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3.

vinder. Lørdag d. 17.09.11 kl. 09.00. Pris : 50 kr.

Mødested : v. Ole Uhrskov, Dalengårdvej 2, 5953

Tranekær Tilmelding til Jørgen Madsen – senest

d. 10.09.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@

ruhaar.dk

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.

Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr.Max. 10

hunde. Søndag d. 18.09.11 kl. 09.00.

Pris : 50 kr. Mødested : v. Ole Uhrskov, Dalengårdvej

2, 5953 Tranekær Tilmelding til Jørgen Madsen

– senest d. 10.09.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller

Debataften.

Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til

næste år.

Område 10’s mest vindende Ruhår kåres (fra DM

2010 til DM 2011). Onsdag d. 26.10.11 kl. 19.00.

Fraugde Fritidscenter, Stat-ene-vej 18, Fraugde,

5220 Odense SØ Tilmelding til Jørgen Madsen, 65

97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Fredensborg området:

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven

6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208

E-mail: fredensborg@ruhaar.dk

Apporteringstræning. Mandag den 11. april kl.

19.00 Sted : Skydebanen i Langstrup.

Pris 350 kr. for 8 mandage. Der er hold for både

begyndere og øvede.

Du skal medbringe apporteringsemne. (dummy)

Alle jagthunderacer er velkomne.

Du behøver ikke at være medlem af Asminderød-

Grønholt Jagtforening.

Tilmelding : Kurt Drasbek telefon 49170208 -

51307879 eller mail:

Schweissinstruktion. Søndag den 8. maj kl. 9.00.

Kelleris Hegn ved Kvistgård.

Vi fortæller om hvordan du tilrettelægger din

træning, og hvilke hjælpemidler du skal bruge. Du

lægger et kort spor, som du går på med din hund.

Pris kr. 50.- Har du ikke en schweissrem låner du

af os. Tilmelding : Kurt Drasbek, tlf. 49170208 eller

fredensborg@ruhaar.dk


Oplevelsesdag i Langstrup mose ved Humlebæk.

Søndag den 19. juni fra kl. 10 til 16.

Tag familien med, det er gratis, og der er masser af

oplevelser. Skydning med luftgevær, haglbøsse, bue

og pil, der er opvisning af hunde, der er modelfl yvemaskiner

du kan prøve, strejfning af ræv, forlægning

af råvildt samt smagsprøver af grillet råvildt

og fasaner, jagtsti for børn og meget andet. Kom og

få en god dag i naturen.

Vi starter slæb og apportering i juni måned.

Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.

Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller

fredensborg@ruhaar.dk

Vi starter fuldbrugstræning i juli måned.

Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.

Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller

fredensborg@ruhaar.dk

Anerkendt DJU apporteringsprøve. Søndag den

7. august kl. 9.00. Teglstrup Hegn ved Helsingør.

Pris 225 kr. som kan indsættes på konto 2259-

0270500579. Tilmelding på DJU’s tilmeldingsblanket

til Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060

Espergærde, eller fredensborg@ruhaar.dk

Lokal apporteringsprøve i Teglstrup Hegn ved P.

pladsen på Esrumvej, Helsingør.

Søndag den 7. august kl. 9.00.

Vi har både en alm. og en udvidet apporteringsprøve.

Vi skal uddele 7 pokaler.

Bedste hund, bedste stående, bedste ruhår, bedste

stående unghund, bedste ikke stående unghund samt

bedste hund på udvidet prøve og bedste unghund på

udvidet. Der er præmie til alle med max. point. Pris

200 kr. pr. hund. Tilmelding: Kurt Drasbek, Strandhaven

6, 3060 Espergærde. Telefon 49170208 eller

fredensborg@ruhaar.dk

Roskilde området:

Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,

2625 Vallensbæk

Telefon: 4362 9014 - 2072 5341

Skal primært kontaktes telefonisk

E-mail: roskilde@ruhaar.dk

April 2011

Vi starter apporteringstræning for både begyndere

og for øvede, herunder træning til slæb- og apporteringsprøverne.

Juli 2011: Udtagelse til racedysten

August 2011: Hvalpemotivation

August – september 2011

Marktræning for begyndere og øvede

November 2011

Lydighed for hvalpe og unghunde

Ud over ovenstående har vi planlagt en dag med

instruktion i, hvordan du kommer i gang med

schweissarbejdet (i løbet af foråret). Vi arbejder

også på at arrangere ræveslæbstræning og evt. også

en ræveslæbsprøve.

Nye og gamle ruhårsejere er velkomne!

Slagelse området:

Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Landevej

10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243

Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse.

Telefon 5850 1133. e-mail: slagelse@ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35, Nagelsti,

4800 Nykøbing F

Telefon: 5482 6843 / 2175 6843

E-mail: nykobing@ruhaar.dk

Ræveslæb

Vi laver evt. 2 gange aften-træning. Ring til Kim for

info: 21 75 68 43

Anerkendt ræveslæbsprøve i forb. med Familiedag /

skue på Sjælland

Skue / Familiedag på Sjælland

Studiekredsen inviterer alle Korthårede og

Ruhårede hønsehunde på Sjælland og øerne til

familiedag, søndag d. 19. juni 2011 kl. 09.00 på

Køge-Herfølge Jagtforenings bane, Billeborgsvej

42B, 4681 Herfølge.

Dagens program er følgende:

* AnerkendtRæveslæbsprøve, pris kr. 150,-.

Tilmelding til John Christensen, Rishøjgårdsvej16,

Gundsømagle, 4000 Roskilde, senest 12. juni på

anerkendt tilmeldingsblanket. Mødested og tid vil

blive offentliggjort i juni nummeret af Jagthunden.

* AnerkendtApporteringsprøve, pris kr. 225,-.

Tilmelding frem til kl. 10.30.

* Skue med autoriseretudstillingsdommer.

* Aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

* Der vil kunne købes grillmad til frokost, hvilket

dog kræver tilmelding, så vi ved, hvor meget vi skal

beregne. Kontakt John Christensen på johnoglone@mail.dk

eller på tlf.: 4673 0364 og tilmeld

dig og din familie. Afslutning ca. kl.16.00 med

præmieoverrækkelse. HUSK resultatbogen.

VSA træning

14. Juni: Borremosen, Bent Lise, Listrupvej 1, 4863

Eskilstrup

21. Juni: Borremosen, Bent Lise Listrupvej 1, 4863

Eskilstrup

28. Juni: Mallehøjvej, Bursø v. Maribo

05. Juli: Mallehøjvej, Bursø v. Maribo

12. Juli: Reersø, Sakskøbing

19. Juli: Reersø, Sakskøbing

26. Juli: Bøgesøvej, Mogenstrup

02. August: Bøgesøvej, Mogenstrup

06. August: Afslutning, Corselitze

Markprøvetræning: Mere info senere.

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 27. August 2011

kl. 8.00

Mødested oplyses senere Max 24 hunde på 3 hold

Pris: Kr. 200,-

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade

14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223

e-mail: hasle@ruhaar.dk

Apporteringstræning.

Torsdag d. 7 april, 21 april kl 19.00

Torsdag d. 5 maj, 19 maj kl 19.00

Torsdag d. 2 juni, 16 juni, 30 juni kl 19.00

Torsdag d. 14 juli, 28 juli kl 19.00

Torsdag d. 11 august, 25 august kl 19.00

Torsdag d. 8 september kl 19.00

Sted: Oxholmvej 11, Østerlars, 3760 Gudhjem.

DRK Schweissprøve søndag d. 1 maj.

400/3t og 400/20t Prøvested: Pedersker Jagthytte,

kl 9.00

Prøveleder: Bent Rømer Hansen, Brommevej 4,

3760 Gudhjem tlf. 40314213

E-mail: bentsauto@hansen.mail.dk

Gebyr på konto 0658-6535643782

Tilmeldingsfrist: 29 april Max 8 hunde.

Racedyst lørdag d. 20 august.

Prøvested: Jydegård kl 9.00 Prøveleder: Maike Fiil

Tilmeldingsfrist: 20 juli

Dansk Ruhår Klub

Kontaktmandsmøde i

Dansk Ruhår Klub

den 5. – 6. februar 2011

Deltagere: Kaj Verner Nielsen, Thorbjørn Skovrup,

Annette Rasmussen, Tue Iversen, Bo B. Jensen,

Jørgen Duus, Jørgen Madsen, Steen Langkær, Finn

Storm Jensen, Holger Uth, Jørn Torp, Kim

Nielsen, Jesper Sommer Nielsen, Sven-Otto Hansen,

Ebbe Madsen, Jes Laulund, Torben Mørup,

Annette Laursen, Lars Hansen, Eline Noiesen (ref).

Hjemmesiden

Fredag aften gennemgik Eline Noiesen hjemmesiden,

ønsker til denne og de muligheder

kontaktfolkene har for selv at redigere deres sider,

udsende nyhedsmails etc.

Det lokale arbejde i Dansk Ruhår Klub

Forslaget til rammer for det lokale arbejde i DRK

blev grundigt gennemgået, diskuteret og justeret.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af kontaktmandsmødet

2010, besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen

og input fra medlemsmøderne landet over.

Det justerede forslag sendes ud til kontaktfolkene til

godkendelse.

Strategiplan

Strategiplanen og arbejdet med områderne Sundhed,

Hvalpe og opdrættere, Det lokale arbejde og

IT og database blev gennemgået, og enkelte af områderne

blev diskuteret nærmere.

Dansk Sporchampionat

Der var enighed om, at eksteriørkravet til et Dansk

Sporchampionat bør være svarende til 1.

præmie, og at der skal tilføjes, at de krævede 1. præmier

på henholdsvis 20 timer og 40 timer 1000

meter spor skal være opnået på danske prøver.

Bestyrelsen søger DKK om dette.

Årbogen

Årbogen 2010 bliver den sidste med Børge Hansen

som redaktør. Årbogens fremtid blev diskuteret.

Holdningen var, at årbogen skal bevares, men at den

kan slankes. Vi kan bruge hjemmesiden til

opbevaring af nogle af data (fx pokaloversigter).

Markprøvedommere

Efter en konkret forespørgsel blev det præciseret, at

det alene er DJU’s dommerudvalg, der beslutter, om

en aspirant kan fortsætte sit uddannelsesforløb.

Der var desuden ønske om mere ensartet bedømmelse

af markarbejdet.

Jagthunden

Lars Hansen efterlyste artikler fra områderne.

Due fl ushere

Jørgen Madsen undersøger muligheden for at få

mængderabat på indkøb af duefl ushere og sender

tilbuddet ud til områderne.

Fremvisning af avlshanner

Der var forslag om at ændre tidspunktet for fremvisningen,

så den fx kan afholdes i forbindelse med

én af vores udstillinger. Bestyrelsen er ikke indstillet

på at fl ytte fremvisningen tidsmæssigt.

Formålet med at afholde fremvisninger er, at der

fortsat skal bruges mange forskellige hanner i

avlen, og derfor skal den afholdes tidligt på foråret,

når opdrætterne leder efter avlshanner.

Der var desuden forslag om at invitere hannernes

hvalpe med og at lægge fremvisningen i

forbindelse med et familiearrangement. Bestyrelsen

arbejder videre med dette

29


Informationer fra bestyrelsesmøde

i Dansk Ruhår Klub

den 10. januar 2011 i Fjelsted kl. 16 – 22.

Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen, Lars

Hansen, Søren Hecht Petersen, Eline Noiesen(ref.).

Halekupering

Dispensationen fra forbuddet mod halekupering er

fortsat under pres fra EU. DKK vil gerne kunne

bevise, at alle kuperinger foretages af en dyrlæge.

Derfor introducerer DKK snart en blanket, som skal

udfyldes af dyrlægen, der kuperer hvalpene. Blanketten

skal indsendes sammen med øvrige papirer,

når hvalpene skal registreres i DKK, og den underskrevne

blanket bliver en forudsætning for at få

hvalpene registreret.

ID-mærkning

Fra juli 2011 anerkender EU-landene kun

chipmærkning som ID-mærkning ved passage af

grænser

mellem EU-landene. Det betyder, at hunde, der allerede

er tatoverede, også skal chipmærkes.

Da fl ere og fl ere opdrættere allerede nu lader deres

hvalpe chipmærke, vil DKK udfase tatovering

som mulighed i løbet af 2011, og fra 2012 vil

det ikke længere være muligt at få sine hvalpe

tatoveret.

Økonomi

Underskuddet i 2010 bliver omkring kr. 94.000,

hvilket er et bedre resultat end budgetteret og

forventet.

Medlemstallet er ultimo 1.438 hvilket er på niveau

med 2009

Vi er nu gået over til kontingentindbetaling på PBS.

HUSK at tilmelde dig, når du modtager

girokortet.

Registrerings tal

Der blev i 2010 registreret 591 ruhårede hønsehunde

i DKK. Det er et fald på 12 % i forhold til

2009.

DKK har noteret et fald i det samlede registreringstal

på 6 %, mens der nogle steder i Europa har

været fald i registreringerne på helt op til 35%.

Faldet kan skyldes den økonomiske krise, men der

kan også være andre årsager. Bestyrelsen ønsker at

drøfte registreringstallet og en evt. markedsføringsstrategi

på opdrættermødet og på

kontaktmandsmødet i februar.

Det blev besluttet, at der med det samme skal

iværksættes nogle annoncekampagner, så vi kan

hjælpe

opdrætterne med at få solgt deres hvalpe.

Hjemmeside og database

Den person, der tidligere har hjulpet med arbejdet

med hjemmesiden, overholder ikke sine

forpligtelser længere. Der er derfor koblet en ny

person på, der skal hjælpe med at få web-shoppen


nettet samt forskellige andre ting vedr. hjemmesiden.

Han er også interesseret i at arbejde med

databasen, når hjemmesiden er klar.

Fremvisning af avls hanner

Der er tilmeldt lidt færre hanner end i 2010, men

bestyrelsen har besluttet at gennemføre

arrangementet.

Interesserede hanhundeejere kan stadig nå at tilmelde

sig, og bestyrelsen håber naturligvis på stort

fremmøde af tilskuere.

2

Opdrættermødet

Der er god tilmelding til opdrættermødet, og det er

stadig muligt at tilmelde sig (og også til den fælles

frokost).

Programmet ser således ud:

kl. 14 – 16.30: HD og brug af HD-indeks i avlsarbejdet

ved Helle Friis Proschowsky (incl.

spørgsmål og kaffepause)

30

Dansk Ruhår Klub

kl. 16.30 – 17: Diskussion af registrerings tal og

markedsføring

Det lokale arbejde

Udkastet til ”Det lokale arbejde i Dansk Ruhår

Klub – DRK – EN FORENING – med lokale

muligheder” blev drøftet og justeret. Indholdet i

udkastet tager udgangspunkt i besvarelserne i

medlemsundersøgelsen og i input fra de mange

medlemsmøder landet rundt.

Udkastet bliver drøftet på kontaktmandsmødet i

februar og er sat til afstemning på

generalforsamlingen. Det offentliggøres på hjemmesiden,

når det er arbejdet igennem efter

kontaktmandsmødet.

Kontaktmandsmødet 2011

Program, lørdag:

kl. 18.30 – 19.00: Indkvartering

kl. 19.00 – 20.00: Middag

kl. 20.00 – 21.00: Drøftelse af hjemmesiden – muligheder

og forventninger

kl. 21.00 - : Socialt samvær

Program, søndag:

kl. 07.00 – 08.00: Morgenmad

kl. 08.00 – 11.00: Drøftelse af ”Det lokale arbejde i

Dansk Ruhår Klub – DRK – EN FORENING

– med lokale muligheder”

kl. 11.00 – 12.00: Diverse emner (Strategiplanen,

Årbogens fremtid, registreringstal og

markedsføring, Hovedprøven 2012, kontaktfolkenes

egne emner, evt.)

kl. 12.00 – 13.00: Frokost

kl. 13.00 – 16.00: Diverse emner, fortsat

Unghunde test 2011

Der bliver tilrettelagt en forårstest i øst og en i vest.

Der arbejdes i FJD-regi på indførelse af unghundeprøver

fælles for de kontinentale racer. Bestyrelsen

har derfor besluttet, at vi venter med omarbejdelse

af vores eget regelsæt og med uddannelse af fl ere

af vores egne Unghundetestdommere, til vi ved,

hvorvidt vi kan tilslutte os den fælles prøve i

FJDregi,

eller om vi skal fastholdes vores egen test. Det

betyder, at unghundetest 2011 afholdes efter det

nuværende regelsæt.

Udstillingen i Bredsten 2011

Korthaarklubben og Münsterländer Klubben fl ytter

med DRK til Bredsten Hallen. De er evt.

interesserede i et fælles frokostarrangement, som så

indtages klubvis.

Udstillingen dømmes af Sven-Otto Hansen (hanner

og BIR) og Ivar Tang (tæver). Knud V. Jensen er

reserve til juniorer.

3

Hovedprøven 2012

Vibeke Gude og alle hendes hjælpere har bedt om at

blive løst fra opgaven som prøveleder og

terrænansvarlige efter afholdelse af Hovedprøven

2011. Bestyrelsen ønsker at takke for det store

arbejde, de har udført.

Vi søger derfor nye terræner og ny prøveleder til

Hovedprøven 2012. Interesserede kan henvende sig

til en fra bestyrelsen..

Hvalpeformidling

Knud Risager ønsker at slutte som hvalpeformidler

efter 15 år på posten. Bestyrelsen ønsker at takke

for det store arbejde, han har udført.

Bestyrelsen overvejer om arbejdet med nedsættelse

af OHU (Opdrætter og Hvalpe Udvalget), som

beskrevet i Strategiplanen skal fremskyndes.

Knud Risager fortsætter ind til videre på posten

som hvalpeformidler.

Informationer fra bestyrelsesmøde

i Dansk Ruhår Klub

den 4. februar 2011 i Randbøldal

kl. 17.30 - 20.

Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen, Lars

Hansen, Eline Noiesen (ref.).

Afbud: Søren Hecht Petersen

Unghunde prøver for alle kontinentale racer

Der arbejdes i FJD’s kontinentale gruppe på indførelse

af fælles unghundeprøver. Torben Mørup

deltager i møde om dette i uge 7. DRK vil gerne

bidrage med erfaringer fra det mangeårige arbejde

med unghundeprøver/-test.

Strategiplanen

Strategiplanen blev gennemgået

IT og database: Vi er nu gået over til kontingentindbetaling

på PBS.

Der er endnu ikke lykkedes at fi nde en web-mand

med de rette kompetencer, der kan hjælpe med

færdiggørelse af hjemmesiden og web-shoppen.

Derfor må arbejdet med databasen og

hvalpeannoncer udskydes.

Hvalpe og opdrættere: Arbejdet med nedsættelse af

et Opdrætter- og Hvalpe Udvalg samt

udarbejdelse af kommissorium skal fremskyndes

pga. Knud Risagers ønske om at stoppe som

hvalpeformidler.

Sundhed: Der skal udarbejdes et kommissorium for

sundhedsudvalget. Mulige kandidater til

sundhedsudvalget er de dyrlæger, der hjalp DRK i

forbindelse med udarbejdelse af PKS.

Der skal også nedsættes et udvalg til arbejdet med

racens eksteriørproblemer. Der er allerede planlagt

seminar for eksteriørdommere den 11. februar 2012.

Det lokale arbejde: Forslaget til rammer for det

lokale arbejde gennemgås på kontaktmandsmødet.

Fremvisning af avls hanner og opdrættermøde

De to arrangementer blev gennemgået, og de sidste

detaljer blev gennemgået.

Der var 18 hanner tilmeldt fremvisningen. Én meldte

afbud pga. kennelhoste. Der har været stor

interesse for fremvisningen fra Norden og fra Tyskland,

men pga. antallet af tilmeldte afstår mange

tilskuere fra at rejse langt.

50 havde tilmeldt sig opdrættermødet om HD og

HD-indeks, hvilket er meget tilfredsstillende.

Kontaktmandsmøde

Det forestående kontaktmandsmøde blev gennemgået

(se separat referat).

Jagthunden

Små gode historier efterlyses til klubsiderne. Det

behøver ikke være lange udredninger, men bare en

lille historie om noget, du har oplevet/interesserer

dig for, etc.


Korthaarklubben

Årets Ildsjæl 2010

Klubredaktør:

Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J.

Mob: 51 90 28 81

klubredaktor@korthaarklubben.dk

Formand:

Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,

6360 Tinglev

Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148

formand@korthaarklubben.dk

Kasserer:

Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund

Tlf: 7533 1760

kasserer@korthaarklubben.dk

Webmaster:

Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860

Ulstrup

Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022

web@korthaarklubben.dk

Hvalpeformidling:

John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle,

4000 Roskilde

Tlf. 46 73 03 64

Leif Anker Jensen, Hjelmsømaglevej 22, Hjelmsømagle,

4100 Ringsted

Tlf. 57 66 11 33 / 23 38 96 18

Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted

Tlf. 75 39 33 38

Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28

9370 Hals

Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27

Avlsvejledning

Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen

avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Referat fra årets generalforsamling

Referatet fra årets generalforsamling

kunne desværre ikke nå at blive færdiggjort

inden deadline på Jagthunden. Der

henvises i stedet til klubbens hjemmeside

og næste nummer af Jagthunden.

For anden gang skulle prisen som årets

ildsjæl uddeles blandt de mange frivillige

i aktivgrupperne, der yder et stort stykke

arbejde for korthåren. Blandt fl ere meget

kompetente kandidater faldt valget på

Gorm Henriksen fra Aktivgruppen Midt- og

Vestjylland. Fra klubben skal lyde et stort

tillykke til Gorm og ikke mindst et kæmpe

tak for din store indsats.

Indstilling fra Aktivgruppen Midt- og

Vestjylland:

Gorm Henriksen har været i aktivgruppens

Årets bedste 2010

På årets generalforsamling blev der traditionen

tro uddelt pokaler til årets bedste

korthårsresultater. Klubben ønsker et stort

tillykke med de fl otte præstationer.

Mest vindende på udstilling

Petermann’s Jolly DK08542/2007

Erik Petermann, Holsted

Mest vindende på mark

Skovby Boen’s Sillas (Futte) 20285/2006

Gorm Henriksen, Ringkøbing

www.korthaarklubben.dk

bestyrelse siden opstarten i 1991 - altså 20

år uden pauser, hvilket taler for Gorms interesse

for racen og korthårklubben. Gorm tager

sin tørn i aktivgruppen, og er rigtig god

til at hjælpe andre hundefolk, såvel nye som

gamle. Når der er brug for hjælp til diverse

aktiviteter eller lignende, går man aldrig

forgæves til Gorm. Derudover er Gorm hundeinstruktør

i Ringkøbing Jægerforbund, og

derved også en god ambassadør for racen.

Til sidst kan nævnes, at Gorm er påbegyndt

uddannelsen som markprøvedommer.

Bedste resultat Fuldbrugsprøve

Østedgaard’s Malte 20760/2006

Jens Arne Hald, Støvring

31


32

Korthaarklubben

Bedste resultat FUME

Toes’ Utah 07134/2005

Niels Jørgen Nielsen, Spøttrup.

Dagsorden

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi

3. Orientering FJD-DJU-DKK. Og medlemmer.

4. Møde med aktivgrupperne

5. Generalforsamling (herunder indkomne forslag)

og valg til bestyrelse.

6. Giveprøven (Herunder dommere)

7. Dommere til KHK efterårsvinderklasse samt

forslag til FJD vinderklasse + DM

8. FJD udstilling og Vingstedudstilling + forslag af

dommere i 2012

9. Planlægning af deltagelse på messer og udstillinger

2011.

10. Pokaler

11. Hvalpeformidling

12. Evt. og næste møde

Referat

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra den 16. november 2010 blev underskrevet.

2. Økonomi

Det færdige regnskab for 2010 blev gennemgået,

viser et overskud på kr. 46.130.13 efter henlæggelser.

Revisorprotokol blev underskrevet. Budget

2011 blev gennemgået for små ændringer. Der er

afsat beløb til medlemspleje i 2011. Lægges på

hjemmesiden ca. 1 uge før generalforsamlingen.

3. Orientering FJD-DJU-DKK. Og medlemmer.

FJD: Kontingentet nedsættes idet økonomien er

god.

På sidste møde blev der drøftet muligheden for at

uddanne instruktører i FJD regi, kobles evt. med

DJ’s uddannelse. Uddannelsen skal være brugerbetalt

evt. via klubberne.

Der var ligeledes stor debat omkring indstilling af

dommerelever. Enighed i den kontinentale lejr om,

at man her godkender eleverne. Bliver behandlet på

DJU’s møde i februar.

Der er sendt brev til DKK med indsigelser mod de

nye udstillingsregler.

DJU: Røster fremme om fl ere Vinderklasser der

evt. skal afholdes efter DM. De engelske racer

ønsker dette. Der afholdes forsøgsprøver i 2011.

Nogen debat om dette i bestyrelsen.

DKK: Schweiss – endelige prøveregler på plads

fra 1.01.2011. Nye takster for schweissprøver.

Vi har modtaget brev fra DKK om eksteriørdommeruddannelsen

af Torben Hjardemål. Taget til

efterretning.

Bedste resultat Schweiss

Rie von der Jydebek DK01479/2009

Uffe Søndergaard, Rødkærsbro

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2011 i Billund.

Et medlem har meldt sig på banen, med ønske om

at blive uddannet som eksteriørdommer. Vi stiller

bøgerne vedr. uddannelsen til rådighed for ham og

tager en snak med ham om hvad dette indebærer.

4. Møde med aktivgrupperne

Oplæg til mødet drøftet, et nyt punkt er tilføjet.

5. Generalforsamling (herunder indkomne forslag)

og valg til bestyrelse.

Der er indkommet 1 forslag, stillet af Roger Drue,

Fyn. Forslaget vendes endnu en gang med Roger,

idet vi fra bestyrelsens side må gøre opmærksom på,

at dette er en vedtægtsændring. Flere indstillinger til

Årets Ildsjæl.

Flemming Konnerup giver en kort orientering om

de nye udstillingsregler.

6. Giveprøven (Herunder dommere)

En enkelt dommer har sagt nej tak, Hans J. Krab

dømmer i stedet. Jubilarer er ved at tilmelde sig.

Listen lægges på hjemmesiden op til prøven.

7. Dommere til KHK efterårsvinderklasse samt

forslag til FJD vinderklasse + DM

Indstilling af dommere til ovenstående prøver.

8. FJD udstilling og Vingstedudstilling + forslag

af dommere i 2012

FJD – Sekretær Lise Bundgaard er lejet. En meget

kompetent sekretær der bruges meget af både DKK

og andre klubber. Ellen er også sekretær. Morgenkaffe

arrangeres som sidste år. Frokostbilletter

bestilles som vanligt.

Vingsted: Vi har sammen med de 2 andre klubber

valgt at skifte Vingsted ud med Bredsten, som ligger

meget tæt på Vingsted. Her er vi lidt mere frit stillet

mht. evt. bespisning. Arealerne er fi ne, der skal dog

undersøges mht. kørsel at materialer på arealerne.

Lejeprisen er yderst rimelig. Vi drøftede forskellige

forslag til bespisning, som der skal tages endelig

stilling til ret hurtigt. Nu prøver vi det i år og ser om

dette sted dækker vores behov, skulle det ikke være

tilfældet har vi muligheden for igen at booke os ind

i Vingsted.

9. Planlægning af deltagelse på messer og udstillinger

2011.

Vi har fået henvendelse fra Studiekredsen og Aktivgruppen

Storstrømmen om en udstilling/messe i

Hillerød 28/4 – 1/5 – 2011, som de gerne vil deltage

i. Rigtig dejligt initiativ, de skal have reklamematerialer

med hjem fra Give.

Bedste resultat Jægerforbundets udvidede

apporteringsprøve (JUA)

Midtals Nala DK16158/2007

Thomas Hørup, Tjele

10. Pokaler

Vi er i klubben så heldige at have rigtig mange

fi ne pokaler. Af disse er der nogle der pt. har været

uddelt i rigtig mange år. Vi ønsker at alle pokaler

fortsat skal være i klubbens eje. Vi besluttede derfor

at alle klubbens pokaler fra 2011 får prædikatet

”evigt vandrende”. Dette indføres i alle bøgerne der

følger pokalerne efterhånden som de kommer pokalansvarlig

i hænde. Det vil ligeledes blive tilføjet på

pokallisten på hjemmesiden. Enighed om at pokaler

som udgangspunkt kun uddeles til medlemmer af

klubben, men erkender også at det kan være svært

for nogle prøveledere at håndtere dette, for hvem

er medlem! Det er dog altid muligt at fremsende

program til kassereren, som så kan tjekke hvem der

er medlemmer og give tilbagemelding.

11. Hvalpeformidling

Det er lykkedes os at få en person mere til at være

hvalpeformidler på Sjælland, nemlig Leif A. Jensen.

Vi havde en drøftelse af, at det ville være ønskværdigt

om vi kunne få hvalpeformidlere der ikke selv

var opdrættere. Det er svært at få nogle til at påtage

sig et stykke frivilligt arbejde, og det skal jo alt

andet lige også være nogle personer der interesserer

sig for avl og kan formidle de rigtige hvalpe til de

rigtige købere.

12. Evt. og næste møde

Vi har modtaget en henvendelse om at en DKCH

var kommet i Jagthunden uden at denne titel endnu

var godkendt og registreret af DKK. Dette er lidt

uheldigt da vores holdning er, at de står på hjemmesiden

som titler på vej. Når så titlen er offi ciel

godkendt og registreret kommer den på som opnåede

titler og dermed i Jagthunden.

Vi havde en drøftelse omkring fremtiden for vores

årbog. Endnu har ingen meldt sig på banen som

ny årbogsredaktør. Vi har i budgettet afsat midler

til honorering af dette arbejde, idet vi må erkende

at det ikke er et arbejde vi længere kan få folk til

uden betaling. Men måske er tiden ved at være

den, at kritikkerne skal lægges på hjemmesiden,

resultaterne er der jo i forvejen! Det må vi have en

drøftelse om på Generalforsamlingen.

Karl Georg har sammen med Jakob deltaget i

et redaktørmøde for Jagthunden. Et rimelig godt

møde, nye tiltag drøftet. Der er tidligere vedtaget

retningslinier for hvad der må og kan komme med

i bladet.

Næste møde efter generalforsamlingen, konstituerende

møde.


Aktivgrupperne

Aktivgruppen Vendsyssel

Indskydning af riffel

Tirsdage fra 29. marts til 10. maj fra kl. 18.00 har vi

fået mulighed for at indskyde jagtrifl en. Det sker på

Brønderslev Skytteforenings skydebane, Skydebanevej.

Der afregnes på skydebanen.

Fællestræning 2011

Opstart af udendørs fællestræning på Brønderslev

Flugtskydningsbane, Sdr. Engvej. Første gang er

den 24. april kl. 19.00. Prisen er 200,- kr. for 7

gange i alt. Vi slutter af sidste gang med pølser på

grillen. Der trænes på følgende datoer: 24/4, 3/5,

10/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6.

Tilmelding til Birger 2023 4049 eller Grete 2344

6602 senest 15. april.

Udstillingstræning 2011

Det foregår den 10. maj kl. 19.00. Få gode råd og

vejledning, så du kan blive top-tunet til f.eks. Vissenbjerg

udstillingen d. 6. august 2011. Vi mødes

hos Lars Brok, Fjeldstedvej 45, 9870 Sindal.

Familiedag 2011

Den 2. juli er Aktivgruppen Vendsyssel vært for

familiedagen. Det sker hos Birger Pedersen, Abildgårdsvej

175, 9740 Jerslev. Der vil være mulighed

for at tilmelde sig Korthaarklubbens anerkendte Apporterings-

og Ræveslæbsprøve. Sidste tilmelding d.

25. juni til Birger.

Aktivgruppen Aalborg

Apporteringstræning

Træningsaftener for begynderhunde, unghunde og

ældre hunde. Der trænes i disciplinerne apportering

af duer, kaniner, ræveapportering, slæbtræning og

tilvænning til arbejdet i vand. Der arbejdes med det,

som din hund er moden til. Kvalifi cerede hjælpere

er tilstede hver aften.

Første træningsaften er den 27. april kl. 18.30 hos

Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28 Hals.

Samme aften efter træningsinstruktionen, afvikles

det udsatte, „sneafl yste arrangement“, generalforsamling.

Dagsorden som tidligere annonceret.

Træningen fortsætter de følgende onsdage med

start kl. 18.30. Bemærk at der er skiftende mødesteder.

Træningsplan med mødested på Skovgårdsvej i

Hals: 27.april, 11. maj, 25. maj, 8. juni og 22. juni.

Træningsplan med mødested Vestvej 1, Langholt,

„søerne ved Langholt“: 4. maj, 18. maj, 1. juni, 15.

juni og 29. juni, som er sidste træningsaften.

Håber at mange vil drage nytte af, at der er instruktører

og træningsvildt til stede hver aften.

Velkommen.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland

Vintermøde 2011

Aktivgruppen Midt- og vestjylland har pr. den 24.

februar afholdt vintermøde i Højmark forsamlingshus,

der var ca. 25 deltagere til mødet. Vi havde

besøg af Harris Jensen, der fortalte vidt og bredt om

jagt, hundesporten og jagthunden generelt. Det var

et rigtigt godt foredrag, som var interessant samt

udbytterigt for alle der deltog i mødet.

Der blev også uddelt pokal til bedste ung- og åben

klasse hund for året 2010.

Bedste unghund:

Søborggårds Remus, stb. nr. DK12520/2008 ejer og

fører Svend Arent Jørgensen, Billund

Markprøve i Løgumkloster, 1. præmie

Markprøve i Give, 1. præmie + pokal

I alt 15 point.

Bedste åben klasse hund:

Skovbyboens Sillas (Futte), stb. nr. 20285/2006 ejer

og fører Gorm Henriksen, Ringkøbing

Ribe den 2/4 2010, 2. vinder + Pokal

Give den 11/4 2010, 6. vinder

K.H.K. den 25/6 2010, 1. vinder + pokal

DM den 10/10 2010, 2. vinder + pokal

I alt 105 point

Ræveslæbsprøve med diplom

Bemærk ændret dato – Ny dato er: Onsdag den 27.

april 2011. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tid:

kl. 17.30. Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket

skal sendes sammen med gebyr (kr. 150,-)

til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem.

Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-1788020,

husk angivelse af stambogsnr. Senest den 21. april

2011.

Schweissprøve

Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400

m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40

timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag

den 1. maj 2011 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr.

Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal

sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1,

6980 Tim. (Tlf.: 97333335) – senest den 20. april

2011. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-

2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden

skal være DKK stambogsført.

Sjælland og Storstrømmen

Invitation til Familiedag

Studiekredsen inviterer alle Korthårede og Ruhårede

hønsehunde på Sjælland og øerne til familiedag,

søndag d. 19. juni 2011 kl. 09.00 på Køge-

Herfølge Jagtforenings bane, Billeborgsvej 42B,

4681 Herfølge.

Dagens program er følgende:

* Anerkendt Ræveslæbsprøve, pris kr. 150,-.

Tilmelding til John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,

Gundsømagle, 4000 Roskilde, senest 12. juni på

anerkendt tilmeldingsblanket. Mødested og tid vil

blive offentliggjort i juni nummeret af Jagthunden.

* Anerkendt Apporteringsprøve, pris kr. 225,-.

Tilmelding frem til kl. 10.30.

* Skue med autoriseret udstillingsdommer.

* Aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

* Der vil kunne købes grillmad til frokost, hvilket

dog kræver tilmelding, så vi ved, hvor meget vi skal

beregne. Kontakt John Christensen på johnoglone@

mail.dk eller på tlf. 46730364 og tilmeld dig og din

familie.

Afslutning ca. kl. 16.00 med præmieoverrækkelse.

HUSK resultatbogen.

Korthaarklubben

Kontaktpersoner

Aktivgruppen Vendsyssel

Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,

tlf. 20234049

e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk

Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aalborg

Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,

Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469

e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk

Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5

mindre områder:

Område 1 Djursland

Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,

Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706

e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn

Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Virksundvej

99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.

Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,

tlf. 86642104

e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15

Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro,

tlf. 86658856

e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt

Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,

7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308

e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn

Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,

8520 Lystrup, tlf. 86223058

Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,

8660 Skanderborg, 60814506

Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg,

60814506

e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland

Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940

Lem St., tlf. 97341601

e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland

Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534

Agerskov, tlf. 25524212

e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn

Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330

Munkebo, tlf. 22122303

e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet:

Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,

2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500

e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968

Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,

Gundsømagle, 4000 Roskilde,

tlf. 46730364

e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen

Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,

4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779

e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm

Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,

3782 Klemensker, tlf. 56966626

e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

33


Årboken 2009 refererer bl.a. fra generalforsamlingen

en diskusjon om hvorvidt den

sorte pelsfargen er dominant eller ikke. Literatur

om dette emne fi nnes jo selvfølgelig.

Helt tilbake til 1945 utga prof. Winge boken

”Arvelighed hos Hunde spec, Jagthunderacerne”.

Da jeg ble medlem av Korthaarklubben

i 1966 søkte jeg ”fagstoff” og skaffet

mig via daværende formann Gordon Knudsen

denne boken 2 år senere. Avsnittet om

pelsfargerne var uhyre interessant. Winge

skriver: Det er i og for sig en meget enkel

Arvelighed der gjelder for Korthaarede

Hønsehunde. Hvorfor vi også i den almindelige

del har valgt at benytte denne Rase som

Skoleeksempel på et, to og tre geners nedarving.

Sort x Sort skal naturligvis kunne give

sort og brunt Avkom thi BbEE kan udspalte

bbEE – men to brune kan aldri give sort

avkom. Der fi nnes imidlertid i de nevnte

bind av stambøgerne ikke et eneste tilfelle

i hvilket to sorte er parret sammen. Var det

forekommet, vilde formentlig en spaltning

i 3 sorte – 1 brun være fremkommet. Parres

sort med brunt, skulle, da de sorte har BbEE

og da de brune har bbEE, 50% av hver farve

fremkomme hos avkommet. Det sparsomme

Materilae av denne krydsning utviser da

også 8 sorte og 7 brune. De vesentlige Arveregler

blir da;

BRUN X BRUN GIR BARE BRUNT –

ALDRI SORT AVKOM

SORT X SORT KAN GI ENTEN LUTTER

SORT AVKOM ELLER 75% SORT OG

25% BRUNT

SORT X BRUNT KAN GI BÅDE SORT

OG BRUNT SOM OFTEST 50% AV

HVER FARGE

34

Pelsfarvegenetik for brun og sort korthår

Debat

Korthaarklubben

Fra ferskere forskning på hvordan pelsfargen

nedarves på vår rase kan nevnes artikler

i Fuglehunden nr. 3 – 2006 av veterinær

Annikken Aagaard. Hun innleder med

følgende kommentar. Det vil alltid være

mange ukjente i likningen når 2 hunder

kombineres, men med mer kunnskap og

åpenhet vil graden av forutsigbarhet øke. I

denne artikkelen vil jeg forsøke a si litt om

grunnprinsippene i genetikken (arvelære).

Jeg håper dere henger med i svingene og

tilgir meg den kjedelige teorien. For de som

fatter interesse for faget, kan jeg love at det

kan bli spennende å gå i dybden. Om ikke

annet kan det være greit å forstå hvorfor du

blir bedt om å DNA-test hunden din, eller

hva som kan skjedd når det dukker opp ”en

kat blant hermelinerne” i valpekassen!

Varianter innen et gen er skapt av mutasjoner

i genet og kalles alleler. Et eksempel er

B-genet som styrer svart og brun farge hos

hund. Allel (store) B gir sort pigment og allel

(lille) b gir brunt pigment. Et gen kan ha

mange alleler, men et individ kan bare ha 2

alleler fordi det får et allel fra far og et allel

fra mor. Et individ med 2 like alleler for et

gen er homozygot - BB er homozygot dominant

og bb er homozygot recessiv. Et individ

med to ulike alleler Bb kalles heterozygot.

Dominante alleler overstiger recessive, det

vil si at både homozygot (BB) heterozygot

(Bb) har sort farge og kun homozygot recessiv

(bb) har brun farge. To sorte hunder kan

gi brunt avkom dersom begge foreldrene er

heterozygote (Bb) og bærer på brunt. Men

to brune hunder (bb) kan aldri gi sort avkom

fordi foreldrene bare har et lille b. Dette

gjelder for alle recessive egenskaper. Et recessivt

allel kan ligge skjult i en populasjon

(rase eller linje) for tidvis til å komme til ut-

trykk hos enkeltindivider, men det kan ikke

dominante alleler. BB, Bb og bb er genotyper

men fargene sort og brun er fenotyper.

Genotypen kan identifi seres ved DNA-test

eller til en viss grad gjennom slektskapsstudier

og ved hundens utseende. Fenotypen er

det synlige uttrykket av genotypen dvs. hundens

utseende. Denne teoretiske innføring

er jo kjent av mange – for andre et kjedelig

og tungt stoff. Hva sker der i det praktiske

avlsarbeide i rasens hjemland hvor brunt og

sort hyppig kombineres – er ikke en enkel

tabell med facts og facitsvar enklere å holde

seg til? Som medlem av Klub Kurzhaar

siden 1966 og i besittelse av medlemsbladet

Kurzhaarblatter og alle avlsbøker fra 1979.

Her har vi et pålitelig verktøy. Med utgangspunkt

i Zuchtbuch 2009 med et sideantall

på 350 – omfatter perioden 01.10.2008

– 30.09.2009 – tysk grundighet og presentasjon

av 1402 valper fra denne periode med

fødselsdato, reg.nr., kjønn og pelsfarge, samt

navn og oppgave over foreldre og deres

meritter, samt pelsfarge. Her har jeg manuelt

kun konsentrert meg om alle kombinasjoner

brun x sort – en analyse basert på faktiske

reg. parringer – som resulterte i 500 avkom

– tabellen taler for seg!

STATISTIKK – UTDRAG FRA ZUCHT-

BUCH 2009. ALLE KULL REGISTRERT

I PERIODEN 01.10.2008-30.09.2009 I

PELSFARGE KOMBINASJONEN BRUNT

X SORT (GJELDER BÅDE SKIMMEL OG

TOTALFARGET).

ANTALL KULL: 71 sort x brun

VALPER I ALT: 500

SNITT PR. KULL: 7,04

ANTALL BRUNE: 264 – 52,8%

ANTALL SORTE: 236 - 47,2%

ANTALL KOMBINASJONER SAMME

PERIODE SORT X SORT:

ANTALL KULL: 9 sort x sort

VALPER I ALT: 54

ANTALL BRUNE: 10 – 18,5%

ANTALL SORTE: 44 – 81,5%

Fortsatt dominerer i Tyskland – og ganske

stabilt – i 2009 er reg. 52,21% brunskimmel,

28,46% helbrune, 15,69% sortskimmel og

bare 3,57% helsorte.

Et interessant spørsmål er nå hvordan

den sorte pelsfargen vil slå an i Danmark.

Bruksmessige anlegg er likeverdige. Mørke

øyne og godt pigment er positivt visuelt

– i alle fall et supplement i samsvar med

gjeldende standard i global sammenheng.

Jeg håper denne klargjøring er en trøst for

de som frykter at det sorte vil dominere.

Avlsteknisk er det enkelt å styre avlen når

det gjelder pelsfargene men det er synd om

feilinformasjon skulle forsinke en mulighet

for racens utvikling og mangfold.

Vennlig hilsen

Rolf Bergh

Trondhiem


Dansk Münsterländer Klub

Klubredaktør:

Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 33 91 76

E-mail: hundeweb@gmail.com

Webmaster:

Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov

8410 Rønde

Tlf. 86 33 93 78

E-mail: web.dmk@mail.dk

Formand:

Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup,

4340 Tølløse

Tlf. 59 18 66 65,

E-mail: elverdams@adslhome.dk

Næstformand:

Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr,

7730 Hanstholm

Tlf. 97 96 51 14,

E-mail: aasepeter@privat.dk

Kasserer / Ind og udmeldelser:

Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.

Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79

E-mail: erik.lillesoe@privat.dk

Avlsvejledning:

Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10,

7000 Fredericia.

Tlf. 75 92 82 09.

helgun@os.dk

Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.

Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.

Tina-palle@mail.tele.dk

Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder:

Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund

Tlf. 76 71 90 76

Grosser, kartotek og kasserer:

Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim

Tlf. 97 33 39 36

Fælles mailadresse til alle DMK’s medier:

dmk@fl aadevej.dk

Generalforsamling

er fastsat til lørdag den 4. juni 2011 på

Fjelsted Skov Kro.

Yderligere oplysninger følger i Maj nummeret.

www.dmk-online.dk

Udstilling – en konkurrence

Skrevet af Sussie Mattsson

Hundene måles.

”Kan du ikke skrive lidt om dine oplevelser

med at gå på udstilling?” Blev jeg spurgt af

vores redaktør på Jagthunden. Jo, det kunne

jeg vel. Nu skulle jeg jo på udstilling hele

to gange i år, så lidt måtte der vel være at

skrive om.

Men jeg vil nu alligevel starte med min

allerførste udstilling. Det var i Vingsted

i 2008. Jeg havde lige anskaffet mig en

Kleiner Münsterländer med papirer, og den

skulle blive verdens bedste hund! Det var

jeg hundrede procent sikker på! Jeg skulle

til alle de konkurrencer, jeg kunne komme,

og selvfølgelig skulle jeg også prøve en

udstilling. Vingsted var ikke så forfærdelig

langt væk, og hunden var ikke ældre end

at den bare skulle i hvalpe klasse, så hvad

kunne der gå galt?

Vi havde startet på grunddressuren og hun

kunne gå rimeligt pænt i snor, dække og

sætte sig når jeg sagde ”sit”. Det måtte da

være fi nt. Jeg kom der over med rimeligt

små forventninger, men så alligevel; det var

jo MIN hund. Min øjesten, der var så dygtig,

og fi n, og pæn, og selvfølgelig den dejligste

hund i verden. Solen skinnede, og dagen var

faktisk ret hyggelig indtil ca. kl. 10.30. Vi

gik i ringen sammen med de andre, og hun

gik så pænt hinter. Hver gang jeg stoppede

satte hun sig fi nt, og alle de andre, de var da

noget ulydige: trak i snoren og satte sig ikke

ned. Jeg var noget stolt af min lille hund, der

jo klart var den fi neste. Men så kom dommen:

”pænt hoved, pæn ryg, pæne poter og

mindre lovende.” MINDRE LOVENDE??

Hvad mener du?? Min lille stjerne? MIN-

DRE LOVENDE?? Klask!! Nogle gange er

”dybt at falde” et rammende ordsprog... Jeg

tog mit gule bånd og traskede slukøret ud af

ringen igen.

En mægtig fl ink herre trak mig til side og

sagde, at jeg ikke måtte være så skuffet som

jeg så ud. ”Du har en dejlig hund. Hun er

slet ikke færdig udviklet, og der kan nå at

ske meget med hendes udseende de næste

år. Desuden fremviste du hende absolut ikke

ret godt. Hun er for trykket at se på, og får

slet ikke vist sine gode sider, når ikke hun

står rigtigt. Træn noget ringtræning inden

du tager af sted igen, og få eventuelt en

anden til at gå med hende, en der ikke sidder

helt så hårdt på hende, som du gør lige nu”

Det gav mig noget at tænke over, men jeg

havde alligevel fået et noget anderledes syn

på udstillinger. Det var da unfair, det er vel

dommerens job at kunne se på hunden, ligegyldigt

hvordan den så står? Dum konkurrence,

det var det i hvert fald.

35


36

Dansk Münsterländer Klub

Tre år er snart gået, og jeg har efterhånden

affundet mig med at have papirer på, at have

en mindre lovende hund. Hun kan jo så meget

andet, og hun er stadig min øjesten.

Men så skete det irriterende, at hun fi k

seneskedehindebetændelse i et forben. Slut

med marktræning, slut med apportering,

slut med jagt, slut med alting i mindst fi re til

seks måneder. Både mig og hunden ved at

gå ud af vores gode skind af bare kedsomhed.

Men min trænings tynde hund, der altid

havde haft svært ved at holde huld, kom sig

et par kilo, og så kunne jeg jo lige så godt

prøve det der med udstilling igen. Det er jo

en del af gamet, og en enkelt udstilling eller

to, det tog vi vel ikke skade af. Desuden var

”stå” næsten det absolut eneste vi kunne

træne midt i den tvungne pause. Så det

blev trænet til hudløshed i fi re måneder! De

skulle ikke komme og sige vi kom uforberedte

denne gang. Først planlagde jeg, at

en veninde kunne gå med hende. Men så

ville skæbnen at hun skulle på arbejde den

weekend den første udstilling rendte af staben,

og så måtte jeg jo selv. Jeg fi k massere

af råd og tips fra Johannes, som jeg havde

købt hende af, og jeg tog til ringtræning hos

DKK. Denne gang skulle det ikke være mig,

der var skyld i et dårligt resultat!!

DKK udstillingen i Fredericia var den

første. Der skulle komme en del folk jeg

kendte, og jeg glædede mig. Hygge og hundefolk,

så måtte dommeren selvom hvad han

sagde om min hund, for det skulle nok blive

sjovt alligevel. Det gik som ventet: Good.

Med de nye regler er det jo en tredje præmie,

og nå ja, sådan er hun altså skruet sammen,

og så kan det jo ikke være anderledes.

Det var ikke nok til en avlsgodkendelse, og

fred være med det, jeg skal jo så bare ikke

avle på hende. Det var stadig en hyggelig

dag, og alle sagde at hun var fremvist fi nt,

og at det i hvert fald ikke var pga. manglende

træning. Det var hovedsagen for mig.

Weekenden efter skulle vi til Grenå. Den

glædede jeg mig til! DMK’s Landsudstilling!

48 hunde med en masse søde venner

og bekendte fra nær og fjern, det skulle nok

blive sjovt. Jeg kørte der op med lovning om

kaffe efter udstillingen ude hos vores gode

ven (og min hunds ”morfar”) Johannes –

dagen kunne ikke blive bedre!!

Vi var tilmeldt i åbenklasse, og skulle konkurrerer

med 4 andre hunde. Jeg var nummer

1 i rækken og kom først for dommeren.

Der blev gået grundigt til værks. Alle blev

målt og det havde min hund aldrig prøvet

før, så hun lurede lidt på stokken. Jeg kan

slet ikke huske alle de fi ne ord han sagde om

hende, men efterhånden som han fi k remset

det hele op til sekretæren, steg forhåbningerne;

kunne vi snige os op i en Very Good?

Næ, nej, hun fi k: Excellent!!

Jeg kunne have kysset ham! I stedet nøjes

jeg dog med at kramme alle dem jeg kendte,

der lige var i nærheden! Jeg fi k hendes røde

bånd, og fi k besked på at holde mig klar,

for snart nu skulle vi ind i ringen igen. En

hurtig runde i hallen for at fi nde lidt fl ere

jeg kunne kramme på, og så lige ringe til

gemalen – glæden skulle jo ud. Og så hen

og stå og heppe på de andre i klassen. Det

er jo det skønne ved hundesporten. Vi har

jo alle mulighed for en første præmie, så

der er ingen af os, der ikke kan glæde os

over de andres sejre. Fire gik der fra med en

Excellent. Dejligt. Jeg fl øj på en lille sky,

og var ophøjet lige glad med hvad nummer

vi nu blev. Hun havde fået en Excellent, og

ligegyldigt hvad nummer vinder vi blev,

kunne de ikke tage den fra hende. Hun blev

nummer to og fi k et fi nt blåt bånd. Nummer

3 og 4 fi k et lille ord med på vejen fra dommeren:

”Mere ringtræning”.

Det var dælme en god dag! Jeg var helt

rundt på gulvet, og kaffen hos Johannes

smagte super godt!

Men her efterfølgende står jeg alligevel

lidt uforstående. Det bliver nok aldrig en

konkurrence jeg helt kommer til at forstå. På

seks dage gik hun fra en Good til en Excellent?

Hvad gjorde hun anderledes? Hvad

gjorde jeg anderledes? Jeg ved det ikke…

Men to ting har jeg lært: træn ringtræning

med din hund før du kommer til en udstilling.

Det skal ikke være dig/manglende træning,

der trækker din hund ned! Og lad være

med at blive alt for skuffet over resultatet!!

Øjnene der ser, ser åbenbart forskelligt.

Hedeskov’s Emma og Sussie Mattsson

Schweiss prøve i THY

400 m/3 timer og 400 m/20 timer

Lørdag den 13-8-2011 i Østerild Plantage

Mødested(Maskinhuset) Tovsigvej 1

Tilmelding sendes til prøveleder: Peter

Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730

Hanstholm

Telefon 97 965 114 eller 40 478 422

Sidste frist for tilmelding er d 23-7-11

med posten

Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m 3/

timer (plus 100 kr. for rapportering) 500kr.

for 400 m

20/timer. Beløbet vedlægges anmeldelsen

i check. Eller beløbet kan indbetales på

bankkonto

9083 0001716727

OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun

anvendes DKK’s schweiss tilmeldingsblanket,

som fås hos prøvelederen eller på

DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITE-

TER ” Blanketten skal udfyldes tydeligt.

Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside

omkring schweissprøveregler.

Husk at medbringe stambog/resultatbog på

prøvedagen.

Hver deltager modtager bekræftelse

og kørselsvejledning den sidste uge før

prøven.

På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs

medlemmer blive prioteret, men anmeldelser

fra andre hunderacer bliver accepteret

og optaget i det omfang der er plads.

Der tages forbehold for eventuel ændring

af prøvegebyr.

DMK’s Sjællandske

Apporteringsprøve

Lørdag d. 28. maj afholdes DMK’s Sjællandske

anerkendte apporteringsprøve, på

Terrænerne ved Nykøbing SJ.

Vi mødes på Trundholmvejen 9 (Højby/

Vig jagtforening) 4573 Højby kl. 9,00 til

indskrivning.

Tilmelding til prøveleder, på gældende

DJU anmeldelsesblanket senest fredag d.

20. maj med posten.

Betaling for deltagelse på DMK prøven

er 325,00 kr. som kan indsættes på Konto

3565-5470437326

Der er mulighed for at købe morgenkaffe

og brød fra kl. 9,00.

Til frokost vil grillen blive tændt og der

kan købes pølser, øl og vand.Det hele

sælges til rimelige priser.

Det er nødvendigt at bestille morgenkaffe

og pølser til frokost. Bestillingen kan

vedlægges tilmeldingen eller ringes ind på

telefon 59 3 057 24 / 25 17 60 74

Vel mødt.

Prøveleder

Michael Pedersen,Gårdvejen 2,4500 Nykøbing

SJ.,Tlf.: 59305724 / 25176074

Mail: michael.j@pedersen.mail.dk


Skrevet af Hans Loose

For mange år siden i 1976, blev jeg sammen

med Christen Schmidt inviteret til BHZP i

Sudbayern, Per Porsil kørte for os. Hundene

vi havde dengang var Senta og Sitta, to

søskende.

Da vi ankom der ned hvor vi skulle overnatte,

var der ikke bestilt værelser til os, så

vi måtte køre videre til et stat hotel.

Første dag på prøven foregik ved en sø,

hvor vi fi k fortalt at der havde været jagt

på ænder om morgenen og at eventuelt

anskudte ænder skulle fi ndes og apporteres.

En stækket and blev sluppet løs uden hund

og fører så det, derefter blev jeg kaldt ned

til søbredden og fi k udpeget at her er der

faldet en and og nu skal hunden fi nde den,

DMK-områderne

Område Bornholm:

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,

3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail:

nik@bornholmstrafi kken.dk

Træning: Hvalpe + lydighed + apportering.

Start Ibsker, søndag d. 6-3-2011 kl. 10.00. Start

Jydegård, søndag d. 13-3-2011 kl. 10.00. Herefter

hver søndag i marts. Aftentræningen starter uge 14

med mandage i Ibsker, og onsdage på Jydegård, kl.

18.30. Fra uge 18 fl yttes træningen til kl. 19.00.

Pris 30 kr. pr. gang.

Område København:

Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,

Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20

58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk

Apporteringstræning

Mandag den 14. marts starter træningen kl. 17.30.

de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl.

18.00. Bemærk ingen træning den 25. april. Kurset

strækker sig over 8 mandage.

Mandag den 9. maj er sidste træningsdag. Gebyret

for dette kursus er 300 kr. for medlemmer og 350 kr.

for ikke-medlemmer. Betales første gang.

Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej

576 (den lille indkørsel til volden)

Mandag den, 9. maj påtænker vi at grille og lave en

Der mangler noget

og hvis den er død skal den apporteres er

den ikke død skal den ud på vandet så den

kan skydes og derefter apporteres. Det gik

rigtig godt, min hund svømmede ud til noget

siv og fi k drevet anden ud og den blev skudt

og apporteret perfekt. Derefter skulle den

apportere udlagt and på den anden side af

en bred å, det gik også rigtig godt. Derefter

skulle vi vise søg i jagtterræn. Min hund

Sitta klarede det fi nt, i buskas fi k hun stand,

fi k besked og rejste en fasan, jeg fi k ros for

hundens sikre stand og rejsning, og de var

meget benovede over den ro der var da der

blev skudt. Derefter var der slæb. Hareslæb

og fasanslæb, som blev klaret til UG.

Christen og jeg var på hvert sit hold, så vi

lille familie aften, efter træningen.

Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis,

hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset.

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg

23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36 87,

E-mail: cnh@post.tele.dk

Apporteringstræning.

Første træning på skydebanen er tirsdag d. 29. marts

2011. Kurset kører over 7 gange med sidste træning

tirsdag d. 10. Maj 2011.

Begynder. Deltager antal er maks. 12 hunde.

Start kl. 17.45 - Slut kl. 18.30.Øvede hunde. Max.

Deltager antal er 12 hunde. Start kl. 18.45 - Slut kl.

19.30.

Efterhånden som det bliver lysere justeres

tidspunkterne. Defi nition af øvede hunde: Hunden

SKAL kunne apportere dummy fra hånd. Samt være

dæk lydig inden for 30 m.

Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer 600 kr. for

andre.

Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted

Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub. I

tilfælde af overtegning har de der har deltaget i

dressur kurset fortrinsret.

Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med

på http://www.dmk-online.dk/dmk_lokalt.html

- Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.

hojagt.dk/ - hunde

Dansk Münsterländer Klub

mødtes først om aftenen. Jeg havde fået af

vide at hans hund var dumpet og han havde

fået at vide ligedan, så vi var lidt bange for

at fortælle hvordan dagen var gået, men det

var gået godt for os begge.

Om aftenen var der festmiddag, der blev

indledt med at et 15 mand stort orkester i

jagtuniformer spillede op. Efter middagen

og en masse taler var der præmieoverrækkelse

og der var noget til alle deltagere, det

er en ære at deltage i denne prøve. Min hund

Sitta blev den anden bedste tæve, så jeg var

ikke til at skyde igennem. Derefter blev der

festet og danset til langt ud på natten og til

sidst kunne jeg tale tysk

Dagen efter skulle vi ud til en fl od, hvor

der var lagt apportemner ud på den anden

side, dem skulle hunden apportere. Der var

ret stærk strøm, så det var ikke så mange der

klarede apporteringen. Midt under denne

øvelse var der en der slap en kanin, og der

blev vild panik, for den ville hundene jo

fange… Det var en oplevelse at deltage i

denne prøve og se hvordan tyskerne viser

deres glæde når deres hund klarer opgaverne.

Ja selv når de dumpede kom de og

klappede de andre på skuldrene og sagde

tillykke.

Festmiddagen, præmieoverrækkelsen og

stemningen, det var en værdig afslutning på

en prøve. Det kunne vi godt lære noget af

og kæmpe noget mere for. Den stemning og

glæde mangler vi på vores prøver, og ikke

mindst mangler vi festen.

PS. Lad os stå sammen og kæmpe for

jagten med den stående hund.

Lokal apporteringsprøve

Søndag den 8. maj 2011

Der dømmer efter DJU-regler .

Prøveleder: Christian Nøhr Hansen

Tilmelding på dagen. Indskrivning mellem 9 og 10

Pris: 175 kr.

Udtagelse til Sjællandske Racedyst

DMK stiller hvert år med hold bestående af 3

Kleiner Münsterländere og 1 reserve. Hvert område

fi nder 2 hunde, som deltager i en udtagelsesprøve.

Udtagelsesprøven afholdes i år af Nordsjællands

området.

For, at blive udtaget fra Roskilde-Hvalsø området,

skal du:

• Være medlem af DMK

• Deltage i den lokale apporteringsprøve i

Hvalsø, d. 8/5

• Gøre aktivisterne i Roskilde-Hvalsø opmærksom

på, at du ønsker at deltage.

• Høre til Roskilde-Hvalsø området.

• Kunne deltage i udtagelsesprøven, dato pt.

ikke fastlagt.

• Kunne deltage i racedysten, sidste søndag i

Juli.

• Være indstillet på at deltage i et par træninger

før racedysten.

Aktivisterne i Roskilde-Hvalsø udtager repræsentanterne

fra Roskilde-Hvalsø.

Som udgangspunkt, er det de to bedst placerede

lokale Kl.M. på apporteringsprøven i Hvalsø, som

udtages

37


Område Storstrøm:

Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej

21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27

/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.

tele.dk

Forårstræning (apportering):

Kurset starter onsdag d. 27. april 2011, kl. 19.00, og

strækker sig over 6 gange.

Sidste træningsdag er onsdag d. 01. juni 2011.

Kursusgebyr er 250,- kr.

Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.

Fra hovedvejen mellem Vordingborg og

Stensved følger man Kohavevej, hvorefter Vallebovej

kommer på højre hånd.

Område Fyn:

Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881

Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:

larstine@skaarupmail.dk

Apporterings træning DJU/DMK.

Onsdag d. 6. april 2011 kl. 18.00

Sted: ravnebjerg. 8 gange træning.

Pris medlem DMK 400 kr.

Pris ikke medlem DMK 500 kr.

Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70/ 22 19 15 25.

Apporteringsprøve lørdag d. 28/5-2011 kl. 9.00

Vand/slæb- træning onsdag 8/6-2011 kl. 18.00

Der trænes 4 gange. Pris pr gang 50 kr. Min 5

hunde. Kontakt Michael tlf. 25 67 51 43

Område Nordsjælland:

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 78,

3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,

E-mail: nll@bygfs.dk

Apporteringstræning

start: Mandag den 11. april kl. 19.00. Varighed 8

mandage

Sted : Skydebanen i Langstrup Mose, Langstrup

Skydebane, Langstrup Mosevej 1, 3480 Fredensborg

Pris 350 kr. for 8 mandage.

Der er hold for både begyndere og øvede og meget

øvede. Du skal medbringe en dummy. Nærmere

information om indhold på introduktionsaften den

30/3.

Træningen sker i et samarbejde mellem DMK,

DRK og Asminderød Grønholt Jagtforening.

Tilmelding: Jan Heimann på 28 15 58 65 eller jh@

dynamicsolutions.dk

Område Herning:

Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,

Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,

E-mail: akerstedt@mail.dk

Apportering. Vi starter tirsdag d.12/4 kl. 19.00. de

efterfølgende træningsdage er d.19/4. d.26/4. d.3/5.

d.10/5. d.17/5. d.24/5. d.31/5. d.7/6. Afslutning

d.14/6.

Område Holstebro:

Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget

4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55

07

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej

71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:

thorkildh@ofi r.dk

38

Dansk Münsterländer Klub

Så er programmet klar for hundetræningen .

Vi har booket hundeklubben i Nørresundby, Voerbjergvej

101A, skiltet med ”Aalborg hundeklub.”

Forårstræning 2011. Forårstræningen løber fra

mandag d. 04/04-2011 kl. 19.00 og frem til sommerafslutningen

Lørdag d. 18/06-2011.

Pris for forårstræningen er: 350 kr.

Kontaktperson: Thorkild Helgersen tlf.: 21 21 59

90 - Thorkildh@ofi r.dk

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vel

mødt!

Hilsen Aktivisterne

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,

Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84

22, E-mail: aasepeter@privat.dk

DMK Fra 13. april til 25.maj Apporteringstræning

i Østerild DJ Udvidede – D.J.U.

Område Himmerland:

Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25,

Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 Email:

tinebroen@live.dk

28.04.2011 Apporteringtræning kl. 19.00

Træning til Dju`s apporterings prøve.

Pris: Udgifter til vildt.

Trænings sted: V/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530

Støvring

Tilmelding til Tine Broen 24 25 77 27

05.05.2011 Udvidet apporterings træning kl.

19.00 . Træning til den anerkendte udvidet apporterings

prøve.

Pris: Udgifter til vildt.

Trænings sted: V/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530

Støvring. Tilmelding til Tine Broen 24 25 77 27

NYT – NYT – NYT Trænings weekend kun for

Qvinder

07.05 / 08.05 kun for Kvinder og Münsterländere

Trænings weekend på tværs af Lokalområderne, der

kun er to adgangskrav, at du er Qvinde

og har en Münsterländer. Vi skal træne vores hunde,

hygge og måske snakke lidt.

Der er mulighed for overnatning.

Program ved tilmelding.

Træningssted: V/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530

Støvring

Tilmelding til Tine Broen 24 25 77 27

Område Viborg:

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,

Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07

Lydighed og apporteringstræning

Opstart er torsdag d. 28/4 kl. 19.00 på Klostermarken

i Viborg for både unghundeklasse og

åbenklasse. Vi ser frem til at se såvel nye som

gamle hundeførere. Der trænes 8 torsdage og sidste

træningsgang er den 30/6. OBS. da vi har erfaret at

der er stort frafald på helligdage, trænes der ikke på

følgende datoer:

19/5, 2/6 og 23/6.

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Kontaktperson: Henrik Nielsen,

Trige Møllevej 40, 8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67,

E-mail: hnitrige@mail.dk

Området træner hos Djurslands jagthundeklub.

Lokal forårsmarkprøve: Søndag den 27. marts kl.

8.30. Klubhuset Skakkesholm, Grenå Havn.

Prøveleder: Tommy Hougaard tlf. 22 44 71 88. Ny

dato

Dressurintroduktion: Onsdag den 23. marts kl.

19.30. Vildtforvaltningsskolen Kalø, Molsvej 34,

Rønde.

Unghunde Grenå: Mandag den 28. marts kl. 18.30

Dalsgårdevej, Grenå enge. Trænere: Marianne

Hummelgaard 86 32 0122 og Henning Mørk

Åbenklasse Grenå: Tirsdag den 29. marts kl. 18.30

Dalsgårdevej, Grenå enge. Trænere: Lars Kristensen

20 26 69 66 og Erik Falk Hansen

Unghunde Nimtofte: Tirsdag den 29. marts kl.

18.30 Elholtvej 8, Nimtofte. Trænere: Tommy Hougaard.

22 44 71 88 og Michael Rasmussen

Åbenklasse Nimtofte: Mandag den 28. marts kl.

18.30 Sjørupgårdvej 1, Nimtofte. Trænere: Anne

Marie og Carsten Sørensen 86 33 14 15

Vand & Slæb: Tirsdag den 29. marts kl. 18.30

Energivej ved Datagraf Auning. Trænere: Johannes

Mørch 86 37 93 78 og Christian Holm Pedersen

Vinderklassetræning: Onsdag den 30. marts kl.

18.30 Dalsgårdevej, Grenå Enge. Trænere: Flemming

Rasmussen 23603330 og Martin Friis Krarup

Ringtræning: Torsdag den 5. maj kl. 19.00 Elholtvej

8, Nimtofte. Trænere: Jens O. Pedersen 22 35

42 35

Dressurafslutning: Lørdag den 4. juni Schæferhundeklubben

Næsgårdvej Grenå. Mødetid: VSA

og Vinderklasse kl. 9.00, Unghunde og Åbenklasse

kl. 13.30

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,

8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18 , E-mail: jens.

kongaa@tryg.dk

Der afholdes Aporteringstræning på Vrøndingvej

7 8700 Horsens (bag ved Lumex) på følgende

datoer. 21/03-2011, 28/03 kl 18.00. 04/04, 11/04,

18/04, 25/04, 02/05 kl 18.30.

Pris 350 kr.

Der afholder anerkendt DJU aporteringsprøve

Lørdag d. 07/05 kl. 10.00.

Prøveleder Jens Kongaa. Dommer Ole Hildebrandt.

Tilmelding på DJU tilmeldingsblanket til Jens

Kongaa Tåningvej 14 8660 Skanderborg. senest d.

25/04, pris 225 kr.

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,

6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@

esenet.dk

Apportering, d. 30. marts, d. 6. – 13. – 20. – 27.

april, d. 4. – 11. – 18. marts.

D. 25. maj er der afslutning med pokaler, og

sponsor gaver, håber på stærkt fremmåde både med

familien og venner.

Område Sønderjylland:

Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400

Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E-mail:

tcl@dyb-net.dk

Område Odsherred:

Kontaktperson: Lars“Sigurd“Vandborg, Rørvigvej

35, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 24 63 33 87, E-mail.

sigurd@nyka.dk


Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

www.gdh.dk

5-klub udstillinger

Klubredaktør:

Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,

7860 Spøtrup

gdhblad@gmail.com

Formand:

Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug,

4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,

30 25 11 76

FEL@as3.dk

Kasserer:

Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86

81 30 75,

86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)

kim@klode.dk

Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontakter):

Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5,

3700 Rønne

56 94 19 31, 21 26 09 31

frost_rasmussen@mail.tele.dk

Aktivitetsområdet:

Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf.

97461050

Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt):

Kenth Lange, 65 96 77 47

kmlange@mail.dk

Udstillingsansvarlig:

Anny Kure,

I bestyrelsen

Robert Thrane, Bjerringbro, tlf. 20136431

Avlsrådet:

Søren Boup Jensen, 23 72 85 19

Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76

Lisbeth Strunck 96 10 21 28

Web-master:

Charlotte Scheuer,

57 52 77 10, 24 23 86 78

charlotte.scheuer@dgs.dk

Dødsfald

Det er med beklagelse, at bestyrelsen

har erfaret, at tidligere bestyrelses- og

avlsrådsmedlem Niels Nygaard Nielsen

er afgået ved døden.

Nekrolog kan læses på hjemmesiden

www.gdh.dk.

Traditionen tro blev udstillingsåret igen

indledt med 5-klubudstillinger i henholdsvis

Jægerspris på Sjælland og som noget nyt

Uldum i Jylland. Desværre var der ikke tilmeldt

ret mange gamle danske hønsehunde

(samlet 11 for de 2 udstillinger). Dem, der

dukkede op, havde en hyggelig dag med

megen snak og hygge med både hunde og

ejere, og der blev kåret fl otte vindere begge

dage.

På Sjælland havde aktivitetsudvalget været

på banen forud for udstillingen, og havde

arrangeret ringtræning for medlemmerne,

så de kunne være optimalt forberedt til den

store dag. At træningsdagen så ydermere

Husk

Når dette nummer af jagthunden udkommer,

er mange af aktiviteterne i foråret

overstået. Til gengæld ser vi frem til en

dejlig sommer. Noget af det næste, der

er på programmet for alle jer GDH’ere,

er klubbens generalforsamling og FJD-

Resultatservice

5-klub Jægerspris

BIR: DK04020/2010, Charletan’s Elliot,

ejet af Rikke Bagger Jørgensen – Excellent,

1.JK, CK, 1. BHK, BIR

BIM: DK23603/2008, Søren Borup’s Cally,

ejet af Jesper I. Pedersen – Exellent, 1.ÅK,

CK, 1.BTK, BIM

5-klub Uldum

BIR: 04594/2006, Vogd’s Vaks, ejet af

blev krydret med en dejlig kage i pausen,

gjorde ikke sagen ringere :-). Resultatet var

tydeligt på dagen, med fl otte fremvisninger

– utroligt hvad lidt vejledning og 5 minutters

træning om dagen kan gøre ved det

hele.

Os der var med, enten med hunde eller som

tilskuere, havde en god dag, hvor vi fi k kigget

på hunde og snakket med hundekolleger

inden for såvel egen som andre racer. Dommerne

havde tid til at give en uddybende

kritik, ikke kun på papir, men også henvendt

til publikum, således at vi som tilskuere fi k

mulighed for at forstå, hvorfor de enkelte

hunde blev bedømt som de gjorde.

Vi håber at se rigtig mange af jer igen +

forhåbentlig mange fl ere til udstillingerne

næste år på samme tid.

udstillingen i Vissenbjerg. Det hele løber

af staben den 29. maj 2011, og du kan læse

mere om dette i seneste nummer af klubbladet,

samt på klubbens hjemmeside www.

gdh.dk. Vi håber at se rigtig mange af jer til

begge arrangementer.

Der er tilmeldingsfrist til Vissenbjergudstillingen

den 8. maj.

Bente Jensby – Excellent, 1.ÅK, CK,

1BHK, BIR

DKK-udstilling Fredericia

BIR: DK16222/2008, Charletan’s diktat,

ejet at Niels Bertram Mikkelsen, Excellent,

1.ÅK, 1.BHK CACIB BIR

BIM: DK12171/2009, Mærsk-Møller’s

ylva, ejet af Kirsten Sønder, Exc.MK Plac.1

1.BTK CACIB BIM

39


40

Langhårsklubben

5-klub udstillinger

Klubredaktør:

Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk

Formand:

Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris

Tlf 47503250, Mob 24633219

bent.blik@mail.dk

Næstformand:

Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby

Tlf. 51921601

jensjensen1003@hotmail.com

Kasserer:

Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,

6500 Vojens

Tlf 74507485, Mob 29263985

justm@webspeed.dk

Sekretær:

Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder

Tlf. 86556754

lybker@mail.dk

5-klub og FJD:

Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,

6400 Sønderborg

Tlf 74433268, Mob 20202676

lundhoj@bbsyd.dk

Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg

Tlf. 97131413

moseholm@mail.mira.dk

Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager

Tlf. 21920148

jh-89@dlgtele.dk

Avlsudvalg:

Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676

lundhoj@bbsyd.dk

Hvalpeformidler:

Henning Juul

60941658, Ju-bir@mail.dk

Husk apporteringsprøver

Husk appoeteringsprøverne i 5-klub regi.

Se annonce side 10.

Der var masser af plads til både familie og tilskuere i Uldum Hallen (foto H. Juul)

Årets vest udstilling var i år fl yttet fra de

lidt snævre rammer på Rask Mølle Skole til

Uldum hallen. Og der var til sammenligning

masser af plads om de to ringe til både

ventende hunde, familie og tilskuere. Dog

var der kritik af selve ringenes størrelse og

løbernes bredde. En kritik der gerne skulle

resulterer i bedre ring-forhold til næste år.

Der deltog 17 langhår på udstillingen. Bedste

hund på dagen blev Sjørslevs Dodo med

ejer Leif Hansen. Øst udstillingen i Kigsnæs

Hallen i Jægerspris havde 5 deltagende

langhår alle fi k excellent ! Se samtlige udstillingsresultater

på klubbens hjemmeside.

www.langhaarsklubben.dk

Drejbygaards Murphy: Flemming Jacobsen, Haderslev

En af Kennel Sjørslevs (Karen og Holger)hunde kom endnu en gang i mål som BIR. Denne gang var det Dodo

med ejer Leif Hansen (foto H. Juul)


Generalforsamling

Titlen ”Årets Langhår 2010” og vinder af Bloch’s

Mindepokal blev Leif Hansen (th.) her fl ankeret af

endnu en Hansen, nemlig formand Bent Hansen (foto

Carsten Lundhøj)

Hvalpekassen

Der var god opbakning fra medlemmerne på

årets generalforsamling i Ejby den 20.februar.

Bestyrelsen forsætter uændret med

samme bemanding, eneste ændring var på

suppleantposten, hvor Jørgen Larsen, Stenlille

har afl øst Henning Juul.

Årets Langhår og vinder af Bloch’s Mindepokal

tilfaldt Sjørslevs Dodo, ejer Leif

Hansen, Mariager. Leif har ført fl ere dygtige

Korthårede Hønsehunde frem på diverse

prøver og Leif har nu med sin først Langhår

vist, hvad den rette fører kan nå med ”hunden

der kan - til jægeren der vil”. Et stort

tillykke til Leif og forsat knæk og bræk med

dine hunde - uanset race.

Der var som noget nyt arrangeret amerikansk

lotteri med gavepræmier sponsoreret

af medlemmerne selv. Lodderne blev solgt i

kaffepausen og endelig udtrukket som noget

af det sidste inden formand Bent Hansen

kunne takke af for en generalforsamling, der

var præget af positiv stemning og sammenhold

omkring arbejdet med den Langhårede

Hønsehund.

Der skal lyde en særlig tak til sponsorer

til lotteriet der resulterede i en god skilling

til Klubkassen. Ud over klubben selv

havde følgende medlemmer doneret diverse

præmier: Carsten Lundhøj, Just Mikkelsen,

Ida Thyssen, Niels Grønbæk og Henning

Juul. Lotteriet vil helt sikkert blive gentaget

i 2012 og vi håber at mange fl ere vil være

med til støtte ved at give forskellige gaver

til arrangementet. Det endeligt referat for

generalforsamlingen vil bliver bragt på

hjemmesiden.

Henning Juul

Børn og menneskelig nærvær i hvalpekassen. En vigtige prægning af hvalpene er i gang. (foto H.Juul)

Langhårsklubben

Forårs-hvalpe

Der er hvalpe på vej i uge 12 hos Jørgen

Gram Peterson efter Sasha og Soudo-

Kajs Albert. I uge 14 hos Ida Thyssen,

efter Hexa v. Forst Ostenwalde og Hardy

von Paradies og i uge 16 hos Christian

Lygtved Jensen efter Sjørslevs Cayly og

Aron von Diekstücken. På hjemmesiden

under ”Parringer” kan fl ere informationer

læses om de 3 parringer. Hvis du er interesseret

i mere information om den langhårede

hønsehund og hvalpe, er du meget

velkommen til at ring til hvalpeformidler

Henning Juul på tlf. 60 94 16 58

Til opdrætterne: Husk at meddele

hvalpeformidlingen om afsætning af

hvalpene, så hjemmesidens data om antal

fødte og solgte hvalpe hele tiden er opdateret

til interesserede hvalpekøbere.

Husk FJD Udstilling

søndag den 29. maj

Klubben opfordre alle til at

bakke op om denne vigtige

udstillingsdag for de stående

hønsehunde. Der skal lyde en

særlig opfordring til de opdrættere,

der har solgt hvalpe inden

for de sidste par år, om at vise

ansvar over for racen og hjælpe

med få så mange hvalpekøbere

til at udstille som muligt. Tilmeldingsfristen

er lørdag den 7.

maj.

41


Klubredaktør:

Marietta Foxmar Nielsen

Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge

Tlf. 21721569

mail: jagthunden@weimaraner.dk

42

Dansk Weimaraner Klub

www.weimaraner.dk

Årets Weimaraner DKK-racevinder 2010

Formand:

Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560

Aarup. Tlf. 22 32 61 09

formand@weimaraner.dk

Sekretær:

Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød.

Tlf. 48 26 81 15

sekretaer@weimaraner.dk

Kasserer:

Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge

Tlf. 48 70 89 00

kasserer@weimaraner.dk

Hvalpeanviser:

Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev,

8620 Kjellerup.

Tlf. 86 88 83 32

hvalpeanviser@weimaraner.dk

Ansøgning om Jagtpokalen

Så nærmer tiden sig for at titlen klubvinder

2010 skal uddeles. Alle som ønsker at

ansøge om jagtpokalen/klubvinder 2010

bedes sende en ansøgning til undertegnede

på formand@weimaraner.dk, med relevant

dokumentation for beståede prøver, så den

er mig i hænde senest den 29. april 2011.

Der henvises til proportionerne, som kan

ses på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Brian Visby Hansen

Dansk Weimaraner Klubs

generalforsamling

29. maj 2011

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 29. maj, 2011, efter FJD udstillingen

kl. 14.00 i Vissenbjerg Hallerne,

Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg, Fyn.

Dagsorden er i henhold til klubbens love af

den 28. maj 2001

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

1. Huntess Ally regnr. DK11588/2009 Ejer:

Søren og Anita Guldager

7.11.2010 Herning BIR 5 point.

6.11.2010 Herning BIR 5 point 10 point

2. Thornvig´s Villads regnr. DK08619/2009

Ejer: Charlotte Thornvig Nielsen

7.11.2010 Herning BIM 3 point

6.11.2010 Herning BIM 3 point 6 point

3. Nobiskrug Playing Allegro regnr.

LOSH9115412

24.06.2010 Herning BIR 5 point 5 point

4. Garbus Lille regnr. S 57880/2008

18.09.2010 Ballerup BIR 5 point 5 point

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Formandens beretning til godkendelse

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

6. Godkendelse af budget for 2011

7. Fastsættelse af kontingent for 2012

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af formand (Brian Visby Hansen

modtager genvalg)

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, (Helle

Fritzbøger modtager genvalg).

11. Valg af 3 suppleanter

12. Valg af revisor

Hunters Ally

5. Hot Shoot´s Joker regnr. DK12132/2008

Ejer: Anne Merete Hedegaard

01.05.2010 Hillerød BIR 5 point 5 point

6. Huntess Astro regnr. DK11590/2009

Ejer: Hanne Bro Hansen

14.08.2010 Vejen BIR 5 point 5 point

7. After Bella´s Tessa regnr. 15629/2005

Ejer; Hanne Bro Hansen

30.01.2010 Fredericia BIR 5 point 5 point

8. Wilana Ziclone Chrusty regnr. PKR.

VII-11545

24.06.2010 Herning BIM 3 point 3 point

13. Valg af revisorsuppleant

14. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være sekretæren i hænde

senest 3 uger før generalforsamlingen. De

indkomne forslag kan rekvireres ved at indsende

frankeret svarkuvert til Helle Fritzbøger,

Kongensvænge 181, 3400 Hillerød.

For at opnå stemmeret, skal kontingentet

være indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen.


”Jægersmand på hundeudstilling” uden tyk tov og kæde

I 2009 besluttede jeg mig for, at min nok

sidste jagthund (61 år) skulle være en

Weimaraner, kendte ikke racen, men hver

gang jeg læste i bladet Jagthunden, blev siderne

med Dansk Weimaraner Klub særlig

studeret.

Jeg fi k kontakt med Hanne Bro Hansen i

Vejle, som havde fået et kuld hvalpe, født

juni 2009. Hanne stillede som et krav, at jeg

var jæger, ellers ingen hvalp og det var jo

nemt at opfylde. Min kone og jeg besøgte

hvalpene i Vejle og vi besluttede os for en

tæve med pink halsbånd, men da vi ikke

var førstevælger måtte vi jo vente til de var

7 uger gamle.

Pink som nu hed Ally, var ikke valgt da

det blev vores tur så vi blev glade, men nu

kom der pludselig et nyt ”krav” fra Hanne

hun ville gerne om vi ville tage på udstilling,

jeg fi k dog Ally med, uden at love om

jeg ville opfylde det sidste krav.

Hanne ringede til mig i efteråret 2009 og

gjorde mig opmærksom på der var Hundeudstilling

i Fredericia i januar måned 2010

og jeg besluttede mig for at det måtte jeg

jo så prøve. Fandt ud af der var ringtræning

i DKK regi, som foregik indendørs

Hirtshals, en meget sjov oplevelse hvor

man mødte mange dejlige mennesker og

deres hunde af vidt forskellige racer. Så

Ally og jeg stillede op i Fredericia hvor

hun fi k en 1 placering og særdeles lovende,

(Dansk Dommer) jamen så var jeg jo solgt,

så videre med ringtræningen.

Så blev det Hillerød i Maj 2010 hvor det

blev til en Very Good og en anden Placering,

(Dansk Dommer) ja,ja træerne vokser

jo ikke ind i himlen. Så det skulle prøves

igen, 26 juni 2010 World Dog Show i Herning,

Ally var nu næsten 13 mdr., her fi k

vi en Excellent dog ingen placering, men

var trods alt imellem de 12 bedste hunde

ud af 24 hvor de 23 var fra udlandet (Tysk

Dommer).

Kreds 4 Aktiviteter

På initiativ af Kristian Thomsen, som også

lagde terræner til, havde vi den 26. februar en

herlig marktræningsdag i det sydsjællandske!

Kristian havde fået et par rigtigt gode instruktører,

Lasse og Arne, til at guide og irettesætte

os, så alle havde en udbytterig dag.

Vi mødte op med en skønsom blanding af

Nu fi k jeg yderligere ”blod på tanden” og

tilmeldte Ally til DKK dobbeltudstilling i

Herning 6 & 7 November 2010. Om lørdagen

fi k Ally en Excellent , 1 plac, 1 bedst i

køn, Cacib, og 1 BIR/BIM (Irsk Dommer),

med i den store ring, er det nødvendig at

fortælle jeg var stolt.

Om Søndagen var vi klar igen, denne gang

en Finsk Dommer spændende, men det

samme gentog sig Excellent, 1 Plac, 1 plac

bedst i køn, Cacib og 1 BIR/BIM , Ally var

nu Dansk Racevinder 2010.

Jeg vil gerne takke DKK ringtrænerne

i Hirtshals fordi de lærte mig (jæger og

mand), at hvis min hund skulle gøre sig i

en ring, var det samspillet mellem hund og

sin føre, en glad hund/mand, stiveste puds

ikke et ”tov”, men en tynd linie o.s.v., også

tak til Hanne som ”pressede mig i gang”.

Mange hilsner fra Søren Guldager

Der kan godt være en verden til forskel på jagtterræn

og udstillingsring.

unge og erfarne hunde, og da det også vrimlede

med hårvildt var der en del der fi k lidt

mere motion end planlagt. Men vi havde også

mange fugle, alle hunde kom for mindst et

hold parhøns, og vejret var herligt!!!

Tusind tak til Kristian for det fi ne initiativ,

din gæstfrihed og fordi du gad ulejlige dig

med at arrangere og koordinere.

Dansk Weimaraner Klub

5-klub udstillinger

Jægerspris 30.01.11

Brugshundeklasse Hanner

Hot Shoot’s Indi, Opdrætter: Karin Høy,

Ejer og fører: Bjørn Grønvall

Excellent Cert. 1v. BIM.

Juniorklasse Tæver

House of Silver Atilla, Opdrætter: Annemarie

Larsen, Ejer og fører: Annemarie Larsen

Excellent CK. 1v. BIR.

BIR. Hot Shoots Indi, BIM. House of Silver Atilla

Uldum 05.02.11

Brugshunde klasse Hanner

Thornvig´s Dagur. O: Charlotte Thornvig

Nielsen, E: Brian Visby Hansen, Møllebakken

48, 5560 Aarup.

Excellent CK, 1.v. BIM

Thornvig´s Dagur

Brugshunde klasse Tæver

Bijou. O: Jes Johansen, E: Kim Petersson,

Aalborggade 65, 8940 Randers SV

Excellent CK. 1.v. BIR

Bijou

43


44

Dansk Vizsla Klub

Generalforsamling

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:

Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse

Tlf. 44 48 17 25

e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

Formand:

Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 52 16

e-mail: kf@danskvizslaklub.dk

Næstformand & Sekretær:

Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.

Lyngby

Tlf. 28 43 74 75

e-mail: stausgaard@live.dk

Kasserer:

Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,

tlf. 64 75 17 43.

e-mail: knissen@post10.tele.dk

Hvalpeformidler:

Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov

Tlf. 51 22 02 88

e-mail: helledrost@hotmail.com

Hjemmeside:

Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov

Tlf. 51 22 02 88

e-mail: helledrost@hotmail.com

Hjemmeside Support

Marlene Birkebæk

apport@falkirks.dk

Apporteringsprøver

Se annoncen for 5-klub apporteringsprøverne

side. 10.

www.danskvizslaklub.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Vizsla Klub søndag

den 29. maj 2011 i Vissenbjerghallen kl. 13.00 i forbindelse med FJD

Udstillingen

Dagsorden iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Afl æggelse af formandens beretning

4. Afl æggelse af regnskab til godkendelse og decharge

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Anne Merethe Qvi-

storf og Knud Føhns

6. Valg af to suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant. Peder Jensen, Døjringe og Mogens

Bechsgaard, Odense

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage før

generalforsamlingen.

Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.

Udstilling i Uldum i 5 klub regi 5. februar

2011

Vizsla Korthåret

Dotty von der Hubertuskanzel DK13754/2008

Kristen D. Kjeldsen

VG.BK

Jakob DK11417/2008

Anders Mortensen

G.BK

Krudtens Queeny DK16581/2008

Karen Thomsen

G.ÅK

Quodian’s Giorgio-Boss DK00438/2010

Blenstrup, Lars

G.ÅK

Sam z Vápenek DK23191/2008

Jørn Jørgensen

S.ÅK

Nygaards Barbera DK04932/2010

Resultattavlen

Aadal, Lena

G.JK

Thasjani’s Goliat DK01019/2010

Kresten Kristensen

G.JK

DKK udstilling i Fredericia 13.februar 2011

Vizsla, Korthåret

Jakob DK11417/2008

Anders Mortensen

VG.BK

Vizsla, Ruhåret

Athos DK09620/2009

Nanna Brændgaard

Exc.MK Plac.1 1.BHK CACIB BIR


Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Ændringer i bestyrelsen

Klubredaktør:

Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600

Silkeborg. Telf. 20 61 62 92

redaktor@drenteklub.dk

Formand:

Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg.

Telf. 86 84 12 94

formand@drenteklub.dk

Hvalpeformidling:

Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr.

Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og

21 78 14 68

hvalpeformidler@drenteklub.dk

Kasserer:

Gitte Becher, Brusensvej 4, 7500 Holstebro. Telf.

97 41 39 27

gittebecher@tdcadsl.dk

5-klubs udstilling i Uldum

den 5. februar 2011

I år skulle det være i Uldum, bedre plads

til både hund og familie. Det var et dejligt

sted at holde vores årlige udstilling. Ingen

stød i vejen for hinanden, der var rimelig

plads til at udfolde sig på. Vi må håbe på

at vi få lav til at komme igen til næste år.

I vores ring havde vi ikke så mange deltagerne

som vi plejer, kun 7 hunde havde

fundet vejen til Uldum. Forklaringen

kunne være at der ikke var født så mange

hvalpe sidste år og at mange af de gamle

deltagere er færdigt bedømt med deres

hunde og alligevel ikke kan opnå fl ere certifi

kater. Og derfor også baner vejen for at

: Malou vises fra sin bedste side.

Omkonstituering.

Efter 4,5 år i bestyrelsen, har Henning

Wilstrup valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Henning har i alle årene været et stort aktiv

for både klubben og bestyrelsen, og har

altid været meget engageret. Det er derfor

med stor bedrøvelse vi har modtaget hans

udmelding af bestyrelsen. Vi håber og tror

heldigvis, at vi stadig vil se meget til Henning

på klubbens arrangementer.

På bestyrelsens, klubbens og dens medlemmers

vegne, skal der lyde en STOR TAK til

Henning, for den indsats og tid han derigennem

har været villig til at ofre i klubbens

interesse.

Ovennævnte betyder at suppleant Anders

Hansen er indtrådt i bestyrelsen, og vi byder

ham velkommen. Vi både håber og tror på,

at vi vil få et godt samarbejde fremover.

Men indtrædelse af ny mand i bestyrelsen,

har en omkonstituering også været nødvendig.

Ny næstformand er Allan B. Kristensen.

Øvrig bestyrelse fortsætter i nuværende

positioner.

pbv

Klaus Jensen

Anders Hansen med Bosse

Gitte trækker sig!

Over 9 år har klubben haft den samme

kasserer. Gitte Becher. Når det kommer til

klubbens pengesager er der da heller ikke

andre hunden i brugshunde klasse få lov til

at tjene sig til et certifi kat. Alt i alt havde vi

en god dag med hinanden og vores dommer

var en meget roligt person som tog sig god

tid til at se vores hunde efter i krogene.

Vi siger tak for deltagelse og håber at der

vi møde fl ere op til næste års begivenhed,

det er jo tros alt den udstilling som vi selv

holder sammen med de øvrige fra 5 klubs og

det samarbejde vi har med hinanden. Tak til

alle som frivilligt gav en hånd med til opstil-

www.drenteklub.dk

mange der siger ”klubbens kasserer” – der

siges blot ”Gitte”, så ved alle hvem der

er tale om. Gitte er dermed den person i

klubbens historie, der længst tid har bestridt

en post, og det har altid været til alles

store tilfredshed at have Gitte til at styre

vores pengesager. Det har således heller

ikke været ret meget bestyrelsen har været

nødt til at beskæftige sig med regnskab og

pengesager, og skulle Gitte bruge noget, har

hun altid været fl ink til at sende en reminder

til bestyrelsen. Det har været en udsøgt

fornøjelse at samarbejde med hende, og ikke

mindst undertegnede har nydt at regnskab

og pengesager, ikke har været noget jeg

skulle bekymre mig om.Gitte har nu synes

at det er tid til forandring, og har valgt at det

er tid til at der kommer nye kræfter til.

På bestyrelsens, klubbens og dens medlemmers

vegne, samt ikke mindst undertegnedes,

skal der lyde en KÆMPE TAK til Gitte,

for den indsats og engagement hun gennem

de mange år, har været villig til at ofre i

klubbens interesse.

Klubben skal også bruge en ny kasserer,

og skulle der være én som kunne tænke sig

at give klubben en hjælpende hånd, hører

bestyrelsen meget gerne fra dig.

pbv

Klaus Jensen

ling og oprydning og til dem som sponseret

gave til dem som udstillet deres hunde. Resultater

og billeder af alle hundene kan fi ndes

på vores hjemmeside www.drenteklub.

dk Dagens dommer: Erling Kjær Pedersen,

dagens BIR: Mosehøjs Sidin Malou.

Internationale Udstilling

I Fredericia den 13. februar 2011.

Nørlund Sisse, DK21978/200. Ejer: Jytte

Nielsen. Excl. 1.v. CACIB, BIR

45


FJD-udstilling i Vissenbjerg

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling

for stående jagthunde i Vissenbjerg

søndag den 29. maj 2011 omkring Vissenbjerg

Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg.

Denne gang er det lidt tidligere, normalt er

det sidst i juni, vær opmærksom på det. Udstillingen

plejer at være meget velbesøgt af

drenter, og vi håber at der igen i år vil være

stor tilslutning, ikke mindst fordi vi i år har

inviteret en erfaren hollandsk dommer op

for at bedømme vores danske drenter.

Vores dommer i år er Wim Wellens (Holland),

som skal dømme alle klasser. Tilmeldingsfristen

lørdag den 7. maj 2011. Husk

at tilmelde jer i god tid, fordi tilmeldinger

der modtaget efter denne dato vil blive

afvist. Yderlige informationer kan fi ndes på

vores hjemmeside www.drenteklub.dk eller

i fællesannonce her i bladet. På denne her

udstilling bliver der tid til en forklaring om

hvordan din hund ser ud i den Hollandske

dommers øjne og om hans bedømmelse af

din drente i en enhed. Bak op om vores fælles

arrangement. Der er her hvor der er tid

46

Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Generalforsamling

Dansk Drentsche Patrijshond Klub, indkalder hermed til ordinær

generalforsamling søndag d. 29. maj 2011 kl. 13.00 (efter FJD

udstillingen) som vil blive afholdt i Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej

2, 5492 Vissenbjerg.

For at prøve at undgå for lang ventetid efter udstillingen, vil dørene

til lokalet vil være åbne fra kl. 12.00, og her vil Klubben være vært

med sandwich eller lignende indtil generalforsamlingen starter.

Der vil stadig være mulighed for at købe kaffe/te, og øl eller vand,

samt spise evt. medbragt mad.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Fremlæggelse af formandens beretning, til godkendelse

Måneds billeder

Månedsbillede marts – Aki

til samvær og hygge. Vi håber også at vejrguderne

er med os, fordi det er en udendørs

udstilling. Tag hele familien med og husk

selvfølgelig hunden, det er deres fortjeneste

at vi holder denne dag.

Der er gratis adgang til udstillingen for

Stemningsbilleder FJD

Månedsbilleder april – Veci

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og

meddelelses af ansvarsfrihed (decharge).

6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkommende forslag.

8. Valg til bestyrelse, og suppleanter. På valg er: Morten Overgård

(modtager genvalg), Allan B. Kristensen (modtager genvalg),

Jesper Langfeldt (suppleant), Valg af én ny suppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Ole Sørensen

(revisor), Rikke Hansen (revisorsuppleant)

10. Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsamlingen, skal være formanden

eller sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

alle. Udstillingen åbner kl. 9.00. Der vil

være adgang fra kl. 8.00.

I forbindelse med den årlige udstilling i

Vissenbjerg er der fælles ringtræning den

14. maj fra kl. 13:00 hos Østjyskhundecenter.

Tilmelding til Johanna på tlf. 20 61 62

92.


Dansk Breton Klub

Klubredaktør:

Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,

8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71.

allanloui@hotmail.com

Formand:

Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød

Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk

Kasserer:

Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,

4390 Vipperød

Tlf. 2564 2464 / 5911 9775

e-mail: marianne@breton.dk

Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031

Sekretær:

Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.

Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78

peer.b.laursen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry

Tlf. 8689 1917 / 2613 6071

allanloui@hotmail.com

Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,

4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.

stevnsaaens@mail.tele.dk

Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,

5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690

mtal@mail.tdcadsl.dk

Avlsrådsformand:

Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.

Tlf. 7586 3703,

beuchert@larsen.mail.dk

Hjemmeside/Bretons´:

Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød

Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Og det var dejligt vejr på Sjælland

Lidt misundelige har vores jyske og fynske

venner nok været i januar og februar. Godt

nok lå der sne på Sjælland, da lydighedstræningen

blev skudt i gang i starten af

januar. Men, vejret var fi nt, tørvejr, lidt sol

i ny og næ. Små 30 hunde kom godt igennem.

Som noget nyt var der hvalpemotivation

på programmet, og stor var glæden hos

ejeren, når den lille glade hvalp kom ved

første kald. Sådan.

Det blev til 4 sjove lørdage, hvor det hele

blev afsluttet med 3 lydighedskonkurrencer

– én for hver gruppe.

www.breton.dk

Nytårsfestival og første udstilling

Annes dagbog 1

Så blev det 2011 og min første udstilling

var lige om lidt. Der skulle være Nytårsfestival

for første gang og da det var lokalt

og virkede som et spændende arrangement,

så var det jo en udmærket mulighed for at

få en dommers syn på min breton på knap

halvandet år.

Arrangementet startede allerede om

fredagen med foredrag, men desværre fi k

jeg ikke mulighed for at deltage i dette. Til

gengæld skulle udstillingen jo forberedes,

så efter min datter var lagt i seng var det

tid til at få vasket hunden og øve det der

med at stå, hvilket skal sige kan være en

udfordring med en vims ung breton som jo

klart gerne vil have godbidden, men lige

skal have knækket koden til hvordan man nu

får sin”mor” til at udlevere den. Heldigvis

var der mulighed for at hente hjælp en time

før udstillingen, da der her var ringtræning

i hallen og man kunne lige få et par fi f og

hunden kunne vende sig til at løbe på tæppet

i hallen sammen med de andre hunde.

Se det var noget Zuma kunne lide; mange

Den gode stemning smittede af på tilmeldingen

til jagt- og søgstræningen. 40 hunde

tilmeldt over 3 weekender. Det var ekstremt

koldt, men den korte tøvejrsperiode i starten

af februar havde fjernet sneen de fl este

steder, og den tørre, hårde østenvind havde

slebet de stive markknolde ned, så ingen

hunde fi k skader på de små poter.

På de tre ture, som kunne gennemføres

uden problemer, fi k prøvelederen og

mennesker, hunde og ikke mindst dufte der

skulle undersøges.

Jeg fi k katalog nr. 1. og så kunne jeg ellers

spændt gå lidt rundt og småtræne, vente og

ja næsten nå at blive nervøs. Ikke fordi jeg

tvivlede på min breton som jeg naturligvis

selv er meget glad for, men jeg var jo helt

grøn og uden ret meget træning, så ville jeg

kunne få ham til at vise sig som den skønne

hund han er?

Så blev det vores tur og Zuma trippede

lystigt henover tæppet og stillede sig velvilligt

op, så var vi i gang. Kort tid efter var det

hele forbi og jeg stod med et smil på læben,

et rødt bånd for excellent og et mørkeblåt

for 2. vinder. Sikke en dejlig følelse at

blive bekræftet i at man har en dejlig hund.

Der kom masser af lykønskning fra alle de

kendte og ukendt ansigter rundt om i hallen

og det var så fi n en oplevelse at mærke at

alle kunne glædes over hinandens hunde.

Så kunne vi slappe lidt af gå rundt og

snakke og se på alle de andre fl otte bretoner

som stod klar i snore, i ringen eller som lå

og hvilede lidt inden det skulle gå løs. Der

var også rig mulighed for at studere de andre

racer som var med til dette arrangement

og ikke mindste lure tricks af fra de dygtige

hundefører som fl ot fi k hundene til at svæve

hen over tæppet og stille sig an som havde

de aldrig gjort andet. Det var sjovt at dele

første erfaringer i ringen med de mange

andre uerfarende hundefører der var til stede

og få råd af de utrolig søde erfarende folk

som der også var der.

Alt i alt en rigtig god dag med fantastisk

stemning og højt humør og jeg kunne køre

en træt Zuma hjem til haven og hundegården

hvor der blev givet en ekstra godbid

inden jeg smuttede tilbage til resten af

Nytårfestivalen. Det var med en følelse af

en god start på året for Zuma og en forventningens

glæde jeg i tøvejr kørte tilbage til

Frederiks. Nu må det bare gerne blive forår

så Zuma og jeg kan komme af sted og fi nde

de første høns, så vi kan blive klar til den

første markprøve.

hjælpere checket fl ere af terrænerne til årets

hovedprøve. Det tyder på, at agerhønen

fortsat har det godt på Sjælland – fra Hornsherred

til Sydsjælland. Det kan forhåbentligt

afl æses på hjemme- og resultatsiden efter

den 3. april.

Stor ros til aktivitetsudvalget for de mange

gode dage. Også, selv om min hvalp ikke fi k

lært at dække.

Søren Stenhøj

47


48

Dansk Breton Klub

Aktiviteter.

Nordjylland:

Apporteringstræning 4/6 2011 i Strandby - Tilmelding

til Anni: 51263626

11/6 2011 i Thy - Tilmelding til Asger; 23 209 968

18/6 2011 på Luneborg - Tilmelding til Lene; 61

227 699/

30/7 2011 i Mou - Tilmelding til Keld; 20 995 422 /

Fælles for alle dage er at tilmelding skal ske senest

1 uge før, mødetid alle dage vil være 9, ved tilmelding

oplyses mødested. Pris kr. 100 pr. hund pr. dag

DBK jyske Apporteringsprøve og årets Kaldaskerfest

lørdag d. 13. august 2011 i Mou.

DBK jyske udstilling søndag d. 14. august 2011 i

Mou.

Der er altså lagt op til et brag af en weekend i det

nordjyske og igen i år har Keld og Kirsten givet os

lov til at slå telt op og overnatte efter Kaldaskerfe-

Første forårstræning

Annes dagbog 2.

Så kom dagen hvor Zuma og jeg skulle ud

og muntre os på marken på vores første træningstur

i foråret. Der var da lidt spændingskriller

i maven da vi var på vej, men vejret

var skønt og man kunne da kun blive glad

sådan en februar morgen ovenpå gråvejr,

sne, sjap og venten på lys til at træne i. Der

var samling og dejligt at se en blanding af

kendte og ukendte ansigter samt masser

af glade bretoner som var lige så klar som

førerne til at tage hul på dagens træning.

Efter lidt orientering skulle jeg som første

hund ud i et slip sammen med en anden ung

hund. Og lad os bare sige at Zuma synes det

sten, og så skal man slet ikke tænke på at køre…

Nærmere om alt dette følger i Nyhedsbrev og på

Bretons hjemmeside, når vi kommer lidt tættere på.

Men som sagt: reserver allerede nu weekenden til

Apporteringsprøve/Årets Kaldaskerfest/Udstilling.

Sydjylland & Fyn:

Apportering, lydighed og ringtræning

7. april. Lydighed og apportering. Kl. 18.30 Winnie,

Fredsted Skovvej 7, Fredsted, Egtved.

21. april. Lydighed og Apportering, Kl. 18.30 Winnie,

Fredsted Skovvej 7, Fredsted, Egtved.

5. maj. Lydighed og Apportering, Kl. 18.30 Winnie,

Fredsted Skovvej 7, Fredsted, Egtved.

12. maj. Lydighed, Apportering og Ringtræning,

Kl. 18.30 Winnie, Fredsted Skovvej 7, Fredsted,

Egtved

26. maj. Lydighed, Apportering og Ringtræning,

Kl. 18.30 , Torben Andreasen, Jydekrogen1, Føns.

9. juni. Lydighed, Apportering og Ringtræning, Kl.

18.30 , Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns 16.

juni. Apportering og grillaften, Kl. 18.00, Winnie,

Fredsted Skovvej 7, Fredsted, Egtved.

Sjælland:

Apporteringstræning på Sjælland, Nordsjælland

Mandage fra den 2. maj til og med den 6. juni 2011.

Træningen starter kl. 19,00.

Der oprettes hold for unge og øvede hunde.

Træningen afholdes i Frederikssund - Haveforeningen

Grønlien.

Tilmelding til Claus Nielsen. Tlf. 48 26 26 42 eller

40 59 70 74 eller claus@breton.dk

var fantastisk med en ung tæve at lege med

så ”mor” måtte pifte kraftigt i fl øjten for at

kalde ham til orden, men hvad han er jo ung

hund og har jo en naturlig lyst til at omgås

det andet køn. Det blev et kort slip, men så

var det jo godt at det var træning og dagen

var ung. Heldigvis kunne jeg dog kalde ham

hjem og slap for en rådyrtur, da der sprang

et par dyr på nabomarken. Næste slip for

Zuma og jeg var en dejlig rapsmark med fi n

vind og tilpas brede for os. Her var det godt

at se ham gå og rive sig lidt fri, så nu var vi

varmet op og Zuma gjorde da også opmærksom

på, at han gerne ville ud igen efter at

Køge/Stevns

Tirsdage fra den 3. maj til og med den 7. juni 2011.

Træningen starter kl. 19,00.

Der oprettes hold for unge og øvede hunde.

Træningssted afholdes ved Køge-Herfølge Jagtforenings

klubhus.

Tilmelding til Johannes Nielsen på tlf. 56 65 34 43

eller mobil 24 23 38 76

Træningspakke

Aktivitetsudvalget vil forsøge at være i stand til

at sælge træningspakker, så man ikke har nogen

undskyldning for ikke at træne derhjemme. Vil du

købe en sådan, tillægger du beløbet sammen med

din tilmelding.

Pris for apporteringstræning: Deltagelsen i apporteringstræning

koster kr. 250.

En træningspakke indeholdende 4 duer og 1 kanin

koster 200,00

Indbetaling kan ske ved fremmøde eller til det oplyste

banknummer. Træningspakken skal dog være

betalt inden start. Bankkontoen er i Nordea reg.nr.

2361 konto 549 535 2872. Husk at anføre navn og

træningssted.

Racedyst

I forlængelse af apporteringstræningen afholdes

racedystudtagelse i Frederikssund tirsdag den 14.

juni kl. 19.00 i Frederikssund. Pris kr. 100,00.

Nærmere følger.

være blevet koblet.

Formiddagen bød på masser af snak, hygge

og fi nt unghundearbejde i marken. Der var

god stemning og ”kærlige” drillerier blandt

alle deltagere. Jeg fi k også mulighed for i

snor at træne respekt for hare, da en anden

hund stødte en hare i sidste slip inden

frokost. Det er jo altid godt med lidt ”gratis”

træning. Vores sidste slip inden frokost var

med en erfaren dame som tydeligvis kunne

indgyde respekt, da Zuma her gik et, i mine

øjne, rigtig fornuftigt slip med god fart og

intensitet hvor han kom godt i bredden –

animeret af den erfarende tæve som virkelig

gik godt. Fint at man havde mulighed for at

blive sluppet med en lidt ældre hund som

stod til rådighed, når de yngste ”slap op” og

derefter havde mulighed at spare lidt med

andre erfarende og uerfarende fører efter

egne og andres slip af hunde.

Desværre faldt der et par hunde fra efter

middagspausen pga. pote-problemer, da

der jo var frost i jorden. Heldigvis fi k solen

mere magt og jorden begyndte så småt at

give efter. Dagen sluttede på dagens bedste

mark som var en stub med olieræddiker.

Her startede jeg først sammen med Zumas

halvbror hvilket blev en lidt rodet start, men

da de først kom i gang så det helt fornuftigt

ud og Zuma kunne få lov at se brormand

respektere en fi n fl ok agerhøns. Resten af

marken bød på hare, rådyr og fl ere agerhøns,

så en rigtig fl ot afslutning på en hyggelig

dag hvor der havde været rig mulighed for

at prøve sin hund lidt af og få nogle fi f til at

komme videre i træningen.


Bretoner mellem høje fjelde og rener

Tekst og foto: Allan Folmer Hansen

Årets stroppetur starter efter tre dages hvil

og restitution for ”man and beast” i hytten

ved Dalarne inden kursen blev sat mod nye

jagtmarker i det mellemste Sverige. Denne

gang var destinationen bestilt på forhånd,

eller det vil sige, udtrukket på forhånd. Den

svenske fjeldstyrelse for Jämtlands län, som

er det sydligste af de store statsejede fjeldområder

hvortil man kan løse jagttegn på

småvildt, havde indført et nyt system. For at

begrænse jagttrykket i de lettere tilgængelige

og populære rypeområder i Mittåsdalen,

Handölsdalen og Tåssåsen samerbygder,

havde man indført et kvotesystem ved lodtrækning.

Man indsendte i foråret sin ansøgning

og modtog så besked om hvorvidt man

var udtrukket eller ej. Stor var glæden da jeg

blev udtrukket som en af de heldige allerede

i starten af sommeren. Senere blev man

så kontaktet pr. telefon om præcis hvor og

hvornår man gerne ville på rypejagt. Da jeg

havde valgt den tredje uge efter fuglejagtens

start fi k jeg det område, som jeg på forhånd

havde udset som det bedste og faktisk helt

uden andre jægere på terrænet. Der var dog

lidt begrænsninger da mange af områderne

er lukker pga. elgjagt i netop den tredje uge,

så jeg havde valgt efter hvad der var muligt,

så fornuftigt ud på kortet og ikke for langt

fra min hytte i Dalarne.

Så nu var jeg på vej i bilen med mine

to bretoner, den gamle Loui og den unge

Zidane på 14 mdr. Alt pakket i rygsækken:

Telt, kogegrej, sovepose, mad, liggeunderlag,

lidt ekstra tøj, bøsse og ammunition til

4-5 dages jagt. Hundenes kløv var pakket

med deres foder, dækkener m.m. Tommelfi

ngerreglen er at en hund må bære 1/3 del

af sin egen vægt, så nogen gange er det godt

at have bretoner der absolut holder maksimum

standarden. Efter tre timers kørsel var

jeg fremme hvor jeg skulle afhente min jagttilladelse

og så var der kun en times kørsel

tilbage til selve jagtområdet. I Bruksvallarne,

som er et stort hundesportsmekka,

provianterede jeg de sidste smøger, fi k en

korv (pølse), cola og en hyggelig snak med

ejeren, der selv gik på fuglejagt i området

jeg skulle jage i. Han fortalte at det lå så

højt, at der kun var fjeldryper og at det så

fornuftigt ud med tilgangen af fugl i år. Han

gav også på en høfl ig og diplomatisk måde

udtryk for, at det nye kvotesystem med

lodtrækning betød, at mange af de lokale

jægere ikke kom på rypejagt. Så kunne man

da lige tygge lidt på den oplysning og endnu

engang sætte pris på ”svenskens” store

gæstfrihed overfor os udenlandske jægere.

Efter 10-15 km. på lille og smal grusvej

var jeg fremme, eller det gik jeg ud fra, da

vejen simpelthen ophørte. På med rygsækken

og forude ventede en travetur på ca. 10

km. op ad fjeldet og derefter ca. 5-7 km.

ind på det fjeld plateau hvor jeg måtte jage.

Vejret var dejligt køligt, klart, med sol og en

let brise. Det perfekte vandrevejr men opad

gik det sgu´, så selv om jeg havde skåret

vægten ned til et minimum, var jeg ikke

i tvivl om at, alt hvad jeg skulle bruge til

turen befandt sig på min ryg. Heldigvis gik

jeg på sti under hele opturen hvilket gjorde

det bare lidt nemmere. Landskabet var helt

utrolig smukt op gennem skoven, som for

en gang skyld ikke var nåleskov, men birkeskov

i begyndende efterårs farver. Flotte

rislende bække og småfl oder og masser af

høje fjelde hele vejen rundt. Da jeg efter

endt hvilepause ved en lille fjeldstation med

rigtigt toilet, altså dem der bare er et hul i

jorden med fi re vægge omkring, startede

Dansk Breton Klub

på det sidste stykke væk fra stien og ind

imellem fjeldene, var det første jeg så en

stor kongeørn der svævede hen over vores

hoveder i lav højde. Kort efter så jeg i det

fjerne en stor fl ok ryper i fl ugt præcis i den

retning jeg bevægede mig. Det tegnede rigtig

fornuftigt. Efter ca. 7 timers vandring var

jeg ved starten af mit jagtområde og slog

lejr i den begyndende skumring. Efter en

hurtig madlavning var det tid til at komme i

posen. Da det føltes til at blive en kølig nat

tog jeg begge hunde med ind i teltet, hvor

de fungerede som udemærkede varmeapparater

natten igennem.

Næste morgen startede jagten i koldt, klart

og solrigt vejr. Jeg bevæger mig stille og

roligt igennem det fantastiske landskab og

slipper hundene en ad gangen. I lang tid

sker der ikke andet end at livet er herligt,

men fugle fi nder vi ikke. Jeg forsøger at

undgå de store indtørrede klippefyldte kløfter

og slugter, dels for at skåne hundenes poter

men også fordi min erfaring siger, at der

ligger fuglene ikke. Heldigvis er min gamle

Loui en selvstændig herre som bliver ved

med at trække op i en stor og stejl kløft og

bum – så står han. Inden jeg når frem letter

en fl ok ryper på 12-15 stk. Så meget for min

erfaring. Men nu er der kontakt og vi fortsætter

frem i kløften og lidt længere fremme

står han igen. Denne gang lykkes det og en

fugl bliver fældet og apporteret inden ekkoet

af knaldet er døet hen. Wauu – følesen

når den første fugle er skudt i et helt nyt og

ukendt terræn er lige berusende hver gang.

Det gør ikke oplevelsen dårligere at det er

fjeldryper vi danser med. De er betydeligt

sværere at sætte for en hund, da de ikke

trykker på samme måde som en dalrype.

Vi fortsætter kort efter med at gå på nogle

af de mange ryper der smed sig lidt oppe i

bakkerne uden at det dog lykkes. Senere går

vi på et lidt åbent fjedplateau med en lille

sø lidt fremme mellem to store bakker og

pludselig står unghunden Zidane i helt stram

stand. Da jeg når op letter ryper og det

lykkes at få skudt to af fl okken. Det lykkes

desværre ikke at afholde unghunden fra at

knaldapportere, så måske har jeg lige netop

nu skabt mig selv et problem? – men dejligt

var det at se sin unge hund fi nde fugl. Så var

det tid for en meget lang middagspause hvor

vi fi k besøg af ganske mange små fl okke

af rener, der græssede her mellem de helt

store fjelde med gletsjere som lyste hvidt i

middagsheden. Da vi ikke orkede at hvile os

mere begyndte vi på hjemturen mod teltet,

men nu søgte vi ned ad fjeldet da en del af

fuglene var fl ygtet denne vej. Det blev en

lang og hård tur hjem som dog bragte to

fugle mere i sækken. Det viste sig at jeg var

kommet et pænt stykke under teltpladsen, så

de sidste kræfter blev brugt på at kravle op

og ned ad stejle kløfter. Pludselig i en meget

snæver kløft med stejle sider tager Loui

stand. På rejseordre kan Loui ikke fi nde

49


fuglene men vedbliver med at insistere på,

at her er fugl. Da jeg kigger op ad den ene

fjeldside ca. 2-3 meter oppe, kan jeg se en

rype sidde og kigge på os. Bøssen til kinden

og bum – ja det blev sgu´ et bum. Fuglen

fl øj sammen med de andre 10-12 stykker der

lettede i skuddet – satans. Endelig kommer

vi hjem til teltet og jeg kokkerer et suverænt

måltid på min Jet-boiler. 10 minutter så er

der serveret perfekt tilberedt frysetørret

karryret. Solnedgangen er fantastik og går

hurtigt over i måneskin inden jeg får røget

dagens sidste smøger sammen med whiskyen

– sikken en dag.

Næste dag kan både hunde og jeg selv

mærke de mange kilometer i kroppen. Da

det samtidig tegner til at blive en varm dag,

beslutter jeg mig for en kort formiddags jagt

uden de store strabadser. Om det er pga. af

varmen eller blot almindelig jagt-ulykke, så

lykkes det ikke at fi nde fugl de næste par timer.

Varmen er blevet ganske overvældene,

så det meste af dagen slapper jeg af ved

teltet på et blødt underlag i selskab med de

to bretoner og forbipasserende rener. Sidst

på eftermiddagen tager jeg hunde, rygsæk

og hunde med på en kort tur. Undervejs møder

vi en del rener som græsser. Det er helt

tydeligt at det er tamdyr da de er ret nysgerrige.

Zidane syntes de er meget spændene

og følger dem interesseret med sultne øjne.

I rent overmod sender jeg ham ud i søg ikke

lang fra en lille fl ok rener. Så forsvandt al

lydighed sammen med renerne i fuld galop.

Hvor dum kan man være? Da Zidane kom

tilbage havde vi en lille udviklingssamtale

på et meget højrøstet niveau. Lidt senere

tager selvsamme Zidane stand. Da jeg kommer

frem letter et par laplandsfi nker og jeg

siger halvsurt: ”Så rejs da for fanden, de er

jo fl øjet din torsk”. Zidane ignorere tonefaldet

fuldstændigt og rejser præcist 5 ryper. I

bar befi ppelse får jeg skudt en af dem som

prompte bliver apporteret af Zidane. Så blev

den dag også reddet af en meget ung og stolt

breton.

50

Dansk Breton Klub

ja, men er det ikke? jo, det er julemandens forspand på afveje.

Næste dag er vejret lidt mere råt med frisk

vind, let skydække, køligt men stadigvæk

tørt. Har besluttet mig for en lang tur op

igennem kløfterne, op på en lille fjeldtop og

ud på den store forholdsvise fl ade fjeldhede,

som faktisk er størsteparten af mit jagtområde.

Efter en times tid får Loui stand i et

klippefyldt område, hvor to bække løber

sammen i en slugt. Inden jeg kommer frem

letter en stor fl ok ryper. Vi forsøger at gå på

nogle af genliggerne, men der er ligesom

sket noget med fjeldryperne i nattens løb,

det virker bare helt håbløst at få dem til at

trykke i dag. Vi fortsætter fremad og efter

en times tid står Loui igen. Denne gang

når jeg ikke engang at komme i nærheden,

førend en 15 ryper letter. Fuglene fl yver i en

stor bue rundt og lander oven på den bakke

hvor jeg står forneden. Jeg kan se en rype

der helt klart er vagthunden på den øverste

klippe, hvor den har meget god udsigt til

folk og fæ. Jeg kalder Loui ind og vi sætter

os helt stille og roligt i 10-15 minutter for at

give ryperne ro til tryghed. I det øjeblik jeg

begynder at tænke på at rejse mig for at jage

letter fl okken endnu engang og fl yver over

det næste fjeld og er pist borte. I dag opfører

fjeldryperne sig fuldstændigt som fjeldryper

- helt umulige at komme på skudhold af.

Vi opgiver dog ikke og det lykkes faktisk

lidt senere for Zidane at få stand for tre

ryper. De letter godt nok førend rejseordren

kan gives, men ikke tids nok til at alle tre

slipper fra det med livet i behold. En rype

bliver fældet og i den grad knaldapporteret

af Zidane, som godt nok er blevet dygtig

til denne lidt uheldige disciplin. Efter at

have besteget den lille fjeldtop, der markere

overgangen til fjeldheden, begynder vi på

nedstigningen til selve plateauet. Det er lidt

stejlt så tempoet er adstadigt, selv Loui har

sat farten lidt ned. Pludselig står han langt

under mig og i samme øjeblik letter ryperne

og fl yver hen til næste fjeldtop og slår sig

ned. Igen er der en udkigs rype som patruljerer

os grundigt og selv om vi er langt fra

dem letter hele fl okken og forsvinder. Da

jeg er næsten nede på plateauet står Loui

igen og endelig lykkes det hele: Rejsning,

ro i opfl ugt og skud, fældning og en meget

hurtig apportering. De næste mange timer

afsøger vi en lille del af den meget store

fjeldhede som vitterlig ligger omkranset af

de to store, Helagsfjället på ca. 18oo m. og

Skarfjället på ca. 1600 m. Anstrengelserne

er dog ganske spildte så jeg beslutter at

bestige fjeldtoppen hvor vi kom fra. Efter

en svedig og hård optur indtages frokosten

og middagsluren med storslået udsigt i tiltagende

solskin. Fjeldjagt er en total oplevelse

af fysisk krævende udfordringer kombineret

med jagtens spænding og sublime panorama

udsigter i majestætisk ensomhed. Efter et

par timers pause sættes kursen mod teltet

mens hundene jager på skift. Der er ikke

meget saft og kraft tilbage i de to bretoner

som helt klart er slidte efter 4 hårde dage

sammenholdt med den fjeldjagt de var på

i forrige uge. Endelig hjemme ved lejren

spises den varme mad mens der er helt ro på

bretonerne inde fra teltet. Mens den sidste

whisky drikkes til aftensmøgen beslutter

jeg at stoppe turen her. Det har været nogle

hårde og spændende dage. Dage hvor det i

starten lykkes for hundene at sætte fjeldryperne,

men hvor det specielt i dag har været

næsten umuligt og hvor fjeldryperne har

levet helt op til deres ry som et vanskeligt

bytte for den stående hund.

Næste dag pakkes lejren ned i rygsækken

og de skudte fugle bliver pakket i hundenes

kløv – det er vel rigtige fuglehunde. De

næste 7-8 timers vandres der sammenbidt

mellem småfl okke af rener og smuk natur

indtil vi endelig, grundigt trætte og gennemsvedte,

er ved bilen. Forude venter en

900 km. lang køretur, to dages markprøve

for unghunden Zidane, og det første varme

bad i 14 dage – inden jeg vender tilbage

til Dalarne til fi re dages fjeld-, og skovjagt

sammen med mine to bretoner, Thomas

Kristensen og hans hunde.

Hyggestund på fjeldet.


Dansk Pointer Klub

Gode dage på sjælland

Klubredaktør Jagthunden:

Lars Bæk-Nielsen, Siltoftevej 8, 6280 Højer

Tlf. + 45 87 74 06 86, Mob. +45 29 21 49 86

E-mail pointer@virkholm.dk

Formand:

Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58,

9480 Løkken

Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03

E-mail borupgaard@mail.tele.dk

Kasserer:

Anne-Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø

Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92

E-mail branebjerg@tdcadsl.dk

Hvalpeformidling:

Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450

Otterup

Tlf. +45 64 87 10 30

E-mail jgordon@dlgmail.dk

1. og 2. vinder.

Lokal Forårsmarkprøve på Fyn

Jægerklubben Hindevad har netop afholdt

sin forårs prøve 6 marts.

Forårsprøven blev som altid afholdt på det

midtfynske, og standkvarter hos Svend

Buchhave Ståby.

Der var i år 27 hunde tilmeldt, fordelt med

10 åbenklasse, 5 unghunde og 12 i vinderklasse.

Vejrguderne var med os, solskinsvejr

hele dagen, terrænerne var gode og tilpas

besat med fugle.

Hundene var fordelt på 3 hold og som dommere

var inviteret, HP Clausen (ordførende),

Anders Varming og

Allan Nissen.

Unghund Pointer Ena / ved Gunner Larsen

fi k 1 præmie og 1 vinder af UK

Unghund Engelsk Setter Emerik / Valdemar

Larsen 1 præmie og 2 vinder UK

Vinderklassen blev vundet af Irsk Setter

Debbi ved John Skovgaard, og Henning

Klokker med Stoffer 2 V.

Et stort tillykke til Jer. Alex Nissen

I dejligt vejr trodsede vi kulde og frosthårde

marker, og der fi k vi gode timer i godt

selskab.

Vi gik på stub og frøgræs hvor vi stort set

undgik skader og fandt fi nt med fugl alle

fem trænings dage, enkelte fl okke var endda

parret ud.

Vidst var det ikke nemt i kold østenvind,

men erfaringer og rigelig træning fi k vi, så

det var godt for både hunde og førere.

De tre søndage hos Hans Kurt var der

vanen tro dejligt morgenbord og frokost

til at slutte på. Her var også venner fra de

andre klubber mødt. Det er en dejlig måde

Vintertræning på Fyn,

Den 26. februar hos Anna Marie og Alex.

Vi mødtes her på Blangstrupvej kl. 10,00

og der var pæn tilslutning 11 hunde havde

meldt deres ankomst, både fra Sjælland og

Sønderjylland havde de taget turen, til trods

for det kolde vejer, det blæste en strid vind

fra nordøst, så koldt var det, når temperaturen

lå imellem -1 til 0 grader, men vi

benyttede nogle dejlige store græsmarker

på Brahesborg gods og Bjarne Nuernberg

www.pointerklub.dk

at mødes på, og her går snakken om både

hunde og andet vedkommende, samt lidt

godmodigt drilleri og morskab.

De to lørdage hos Niels og Claus på

sydøst Sjælland var der også indehygge og

hundesnak, før vi fi k de dejlige terrænner

under fødderne, jo vi sjællændere blev godt

forkælede i årets opstart.

Af de 26 medlemmer der er på Sjælland,

har vi set de 13 til træningerne, med et snit

på otte pr. træning, det er faktisk en fi n procentdel,

men vi vil gerne være fl ere, så det

vil vi arbejde på.

Sjællænderne/Peter Due

stillede ligeledes velvilligt sit terræn til

rådighed, en stor tak til jer. Fugle så vi ikke

meget af grundet det dårlige vejr.

Men alt i alt havde vi en hyggelig dag,

efter træningen var grillen tændt op, og der

blev grillet pølser, der var leveret af Kruse,

og de blev spist op, det var jo Langelænder,

så vi kunne kende dem på knækket.

Anna Marie og Alex

51


Dansk Pointer Klub

Niels Mølgaard Ovesen 70 år.

Den 25. april 2011 fylder Niels Mølgaard

Ovesen 70 år.

Niels er en meget kendt og synlig person

i engelsk hundesport i almindelighed og

i pointerklubben i særdeleshed. Altid i

forreste række med dit camera. Utallige er

de billeder du gennem årene, har taget af

hunde og deres førere på markprøver og

træningsture. Billeder der har gjort Pointernyt,

Jagthunden og Årbøgerne og diverse

jagttidsskrifter til spændende læsning. Dine

mange interviews med kennelejere rundt om

i Danmark, har været god og inspirerende

læsning for klubbens medlemmer.

Når DPK har stået og manglet trækkraft

og energi har du altid været der, vi gamle

husker i 1980 serne da vores klubblad Pointernyt

var i knæ, da var det dig der lagde

dig i selen, og samlede folk omkring dig,

som betød at DPKs medlemmer igen i en

årrække kunne have den glæde at modtage

Pointernyt med referater og informationer

og spændende indlæg og billeder. Omkring

Marianne Kronholm 60 år

Søndag den 22. maj fylder en af Dansk

Pointer Klubs stærke piger Marianne

Kronholm 60 år. Hundesporten og især

arbejdet med hundene i marken har altid

haft Mariannes store interesse, fl ere af

dem har hun ført frem til vinderklasse og

opnået placeringer her. Marianne er altid

klar til at yde sin hjælp ved DPKs forskellige

arrangementer og pointerfolket her på

Djursland kan bare regne med Mariannes

hjælp både som udkaster og skytte ved

apporteringsprøver samt tilberedning og

udbringning af mad ved forskellige prøver.

Marianne var også en af deltagerne i opstarten

af skydestokken som tildeles bedste

unghund for et år ved forårstræningen,

på Djursland, i februar (hvis vind og vejr

tillader det). Marianne vi er spændte på om

du med din nye hund NALLE skal tildeles

Skydestokken i 2012. Med håbet om en

god dag den 22. maj og god vind fremover

ønsker Dansk Pointer Klub og hundefolket

omkring dig et stort tillykke med dagen.

Børge.

52

20 år senere gentog du så kunststykket med

årbogen. Op til klubbens 90 års jubilæum

i 2008 lagde du dig igen i selen, du besluttede

at lave et sammendrag af vor klubs

historie. Det blev til bogen: ”Dansk Pointer

Klubs historie fra 1918-2007” Et fantastisk

stort og godt stykke arbejde, krydret med

dine egne små bemærkninger fyldt med god

humor. Bogen forærede du til dine venner

og DPK, hvor den så vidt vides kan købes

hos kassereren. For din store indsats for

pointerklubben er du blevet tildelt klubbens

fortjenstmedalje i sølv.

Nu er der nok mange der tror, at Niels

”kun” er en foto- og skrivernørd, men det

er slet ikke tilfældet. Vi der kender dig, ved

hvilken drabelig jæger og hundemand du

er, når vi er på jagt, er det for at få noget

på tasken, uanset om det er med riffel efter

sommerbuk eller med haglbøssen sammen

med pointerne. Du og Jens Have råder over

nogle af landets bedste markprøveterræner,

altid godt besat med fugle, i et åbent og

overskueligt landskab, krydret med små

remisser som du og Jens med hakke, skovl

og spade har etableret gennem de sidste 35

år. Utallige er de markprøver hvor I som terrænledere

har ”reddet dagen” for håbefulde

hundeførere.

Kære Niels, - Dansk Pointer Klub vil gerne

ønske dig tillykke med 70 årsdagen og sige

dig tak for den kæmpestore indsats du har

gjort for klubben og for sporten, og sidst

men ikke mindst dine venner og jagtkammerater,

ønsker dig tillykke med dagen, tak for

godt kammeratskab, og med håb om mange

gode år fremover.

Carlo Nørtoft.

Nyt fra Sjælland

Apporteringstræning på Sjælland starter

torsdag d. 28. april, derefter hver mandag

i maj. I juni er det mandag d. 6., torsdag

d. 9., mandag d. 20. og torsdag d. 23. Alle

dage kl. 18.30.

Træningen foregår ved Hagested-Gislinge

Jagtforenings Klubhus, Tuse Enghave 5,

4300 Holbæk. Tilmelding til Villy Lovén,

tlf. 5752 8331.

Dansk Pointer Klub afholder Apporteringsprøve

lørdag d. 25. juni 2011 ved

Hagested-Gislinge Jagtforenings Klubhus

- Yderligere oplysninger følger i næste nr.

af Jagthunden.

Sæt kryds i kalenderen!!!

Dansk Pointer Klub afholder familiedage i weekenden

den 18. og 19. juni 2011 på Djursland i området omkring

Pindstrup og Ryomgård.

Børge Sommer og hans mange hjælpere vil arrangere

to begivenhedsfulde dage...

Udførligt program for dagene, på vores hjemmeside,

primo maj.


Højfjeldsjagt

Nogle af mine bedste oplevelser med jagten

og kammerater og hundene er vores ture på

rypejagt, det er naturoplevelser med høj kvalitet.

Den første tur gik til Rena i Norge hvor

vi havde måske de fl otteste fjelde vi har jaget

i, der var ikke så mange ryper, men landskabet

var fantastisk smukt, og vi skød da også nogle

få ryper.

Højfjeldsjagt efter ryper er den mest fasinerende

jagtform jeg har prøvet, og det er der

mange grunde til, for det første skønheden

i landskaberne, hvor man er fri for larm af

biler og andet, den grænseløse og rene natur,

hundene kan virkelig få lov til at vise hvad

de er avlet til, det giver en fantastisk positiv

samarbejde imellem hund og fører, der gør

at hund og fører kommer til at virke som en

enhed, opbygget af en ubegrænset tillid til

hinanden, der giver optimale muligheder for, at

det det hele drejer sig om, nemlig at fi nde fugl

kan lykkes.

Jagtformen stiller store krav til kondition hos

både hund fører, men hvis man ellers tager den

lidt med ro de første par dage, kommer konditionen

jo helt af sig selv. Anden dagen sidst på

dagen kommer der virkelig krise i hvert fald

for mig. Det har faktisk været sådan, at jeg

efter dag to ikke har kunnet se mig selv som

aktiv jæger på trejdedagen. Men hver gang har

det alligevel lykkedes mig at komme afsted, og

derefter har det gået fi nt.

Det er med Spurvfugldalens Casper jeg får

mit debut som ”Rypejæger” i Norge ved Rena,

så min første fældede rype for stående hund

bliver skudt for Casper. På den samme tur til

Norge hvor Jens Have og Vagn Stubkjær også

var med + vore koner, blev der også fældet

urfugl for Casper. Vi er på vej retur nedad, da

Casper fatter stram stand ved en fyrrebusk,

Jens og Vagn og undertegnede går frem til

den stående hund, jeg gir rejseordre og foran

Casper letter en ung urkok. Jeg og Vagn skyder

a tempo ( meget hurtigt) Jens nåede ikke at

blinke inden urkokken måtte i bakken. Efterfølgende

var der en større opklaringsarbejde,

med at fi nde ud af hvem der havde retten til at

kalde sig urfuglejæger, situationen var den at

jeg skød med stålhagl, og Vagn skød med bly.

Vi var enige om at Jonna og Vagn skulle have

æren for at tilberede den sorte fugl, og Ellinor

og Jeg skulle så sammen med Jonna og Vagn

nyde det for danskere så sjældne men meget

lækre måltid, sammen med det bedste rødvin

Vagn kunne fi nde. Jeg håbede jo selvfølgelig

at Vagn skulle brække en tand i en af mine

jernhagl, det skete desværre ikke der var kun

blyhagl i kokken og Vagn fi k æren af at have

fældet fuglen.

Rypejagten i de Norske fjelde havde virkelig

givet os mod og lyst, til at udforske nye fjeldområder.

Vores næste tur gik mod Tærnaby i det svenske

lapland, det var en lang tur på ca. 1.500

km. Tærnaby ligger så langt mod nord som

nordenden af den Botniske bugt, og så stik vest

50 km. fra den norske grænse.

Vi og det er Hugo Nielsen, Vagn Stubkjær,

Jens Have. med fruer, og undertegnede besluttede

at nu ville vi op for at se virkelig store

fjeldområder, hvor vi havde hørt at der plejer

at være mange ryper. Med os havde vi ialt 10

stk. Pointere i forskellige aldre med os, fælles

for alle hunde var at de kun havde meget lidt

erfaring i fjeldjagt.

Mine hunde som er blevet brugt til rypejagt

er Casper, Fly, Gro og Hertha, og Evilda som

jeg havde overdraget til Vagn. Alle har de

givet os nogle fantastiske oplevelser i fjeldet.

Jeg har aldrig været speciel god til at skyde

med haglgevær, men to gange har jeg været

heldig og dubleret ryper for stående hund, den

ene gang endda for 2 stående hunde der hver

havde sin fugl. Vi gik på et fjeld tæt på den

Norske grænse, jeg havde Gro og Fly med

som begge arbejdede godt, i et stykke tid har

jeg ikke set Gro, hun går noget mere offensiv

end Fly, og er en fremragende vildtfi nder, jeg

var klar over, at hun nok havde stand et eller

andet sted. Fly arbejder foran mig og pludselig

tager han skarp stand, jeg kalder på Vagn for

at han måske kan få chance for skud. Da vi

kommer frem til Fly fi nder vi Gro stående lidt

ud til højre og lidt længere fremme, der er vel

20 meter i mellem de to stående hunde, og der

er småbuske af pil i spredt orden, da jeg giver

rejseordre springer først Gro frem og rejser og

derefter rejser Fly, jeg skyder Gros fugl først

og når så lige at ramme Flys fugl i andet skud,

begge ryper bliver fl ot apporteret.

Den anden gang jeg dublerer ryper er for Gro.

Vagn og jeg jager på hver side af en fjelddal i

noget fantastisk terræn, vi er begyndt nedefra

og arbejder os op, Gro bliver væk i bjørken

blandet med arktisk pil, efter nogen søgen fi nder

jeg Gro i smuk stand i den ret tætte vegetation,

jeg gør mig klar og beder Gro rejse, en

meget stor fl ok 12 til 14 ryper rejser og fl yver

op mod de højere liggende fjelde, to af dem

må i bakken og Gro fi nder hurtigt den ene af

dem, den anden kan hun ikke fi nde, det er meget

begrænset hvor meget erfaring hun har i at

apportere, og måske herser jeg for meget med

hende. En lille kilometer ude mod højre og 50-

100 meter længere nede, går Jonna med Hertha

i snor, og jeg forsøger at få Jonna til at slippe

Hertha, kort efter kommer hun strygende

op til os, og jeg siger apport til de to hunde,

hvorefter Hertha forsvinder op over fjeldkammen.

Gro er efterhånden ved at være træt af at

blive herset med, og jeg må indrømme at jeg

havde opgivet at fi nde rypen, Hertha var jo

Dansk Pointer Klub

tilsyneladende gået af hånd, og havde været

væk i snart 10 minutter, men så lige pludselig

som det så sortest ud kommer Hertha ned ad

fjeldet i fuld fi rspring, og det bedste af det hele

i gabet havde hun rypen, som altså bare havde

været vingeskudt. Det var en ubeskrivelig god

fornemmelse, og pludselig har man bjørnekræfter

igen, til at fortsætte jagten i det meget

vanskelige terræn.

Jeg har fl ere gange fremhævet Spurvfugldalens

Fly, som en fantastisk jagthund. På

en tur til Tærnaby jeg tror det var i 2002, vi

havde gået hele dagen på et fjeld (VA9) en af

de bedste fjelde vi har jagtet på, et fjeld jeg har

været på otte eller ni gange. Den første gang vi

var på fjeldet, blev vi fl øjet ind med helikopter

og hentet igen til fyraften, vi skød en del ryper,

og om aftenen studerede vi kort, for at fi nde

ud af om der var en mulighed, for at komme

på fjeldet ved hjælp af bil og gåben, jeg havde

ikke fl ere penge til helikopter. Og det viste sig

at det godt kunne lade sig gøre, selvom det var

en hård tur hver gang. Det var på en af disse

ture,jeg husker en situation hvor fl y bliver væk

Vi var ved at være slidte, var faktisk på vej

nedover, fl y havde været inde for at få noget at

spise, og var sendt afsted igen, på et tidspunkt

bliver Vagn og Jonna og jeg enige om at vi vil

spise de sidste klemmer og så ellers komme

hjemad, vi skulle mødes med Jens Have og

Birthe som jagtede noget højere oppe i fjellet.

Da vi begynder at få gang i benene igen, slår

det ned i mig, hvor pokker er Fly henne? Ham

havde jeg ikke set siden han var inde for at få

noget at spise, og det var da efterhånden ca.

tre kvarter siden, jeg må indrømme at jeg blev

nervøs, for han havde gået stort set hele dagen,

kun med korte pauser, og det i fl ere dage. Der

var kun en ting, jeg var sikker på, og det var at

han ikke var gået af hånd, det kunne han ikke

fi nde på, så der var to muligheder enten ligger

han et sted og er gået i krampe, eller også

havde han stand. Jeg piftede det bedste jeg

havde lært men uden resultat.

Nu kommer Jens så ned med lange skridt,

oppe fra højderne og da han kommer på høreafstand

råber han om vi ikke mangler en hund,

han havde set et orange dækken i en dalsænkning

bagude, og Jens mente det var en stående

hund. Vi gik nu tilbage og efter Jenses anvisning

fandt vi Fly i en fl ot stand, vi går op mod

Fly og da jeg er ca. 20 meter fra ham, er der

en rype der strækker hals og går på vingerne,

jeg tænker nu har han stået i snart en time, så

jeg forsøgte at skyde rypen, men to skud forbi,

Fly drejer hovedet direkte mod mig, jeg ved

ikke hvad han tænker, men sætter så snuden op

i vinden igen. Vi kommer nu helt frem til den

stående hund, Jens på højre side og Vagn på

venstre og jeg som havde fået to nye patroner

i lige bag Fly, jeg giver ordre til at rejse og

der letter ret for fem-seks ryper, der bliver en

masse larm og der falder 1 rype, det var Jens

der ramte, Fly bevarer roen og drejer ca. 30

grader til venstre og rykker tre-fi re meter og

står så fast igen, vi havde fået nye patroner i

geværet, og på ordre rejser Fly endnu en rype

som Vagn skyder. Derefter apporterer fl y de

to ryper. Fantastisk fl ot hundearbejde, men

katastrofal skydning i hvert fald af mig.

53


54

Engelsk Setter Klub i Danmark

Anders Varming 50

Klubredaktør:

Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280

Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69

Email: engelsksetterklub@gmail.com

Formand:

Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.

Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35

Email: erlingclausen@live.dk

Næstformand:

Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning

Tlf: 97 26 93 37,

Email: tskov@privat.dk

Kasserer:

Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted

Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40

55 27 23

Email: pvc@vindingetco.dk

Sekretær:

Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup

Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88

Email: ln@nof.dk

Hvalpeformidling:

Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjenneslev.

Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66

Email: post@alstedlund.dk

Webmaster:

Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.

Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90

Email: asbak@youmail.dk

I bestyrelsen:

Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød

Tlf. 72 32 23 12,

Email: oygr@hillerod.dk

Aktiviteter i ESK

ESK Træf i Herning

ESK-Dagene forgår i Herning den 2. og 3. Juli

Sted: Gildmosegård

Klitapportering hos Ingemann

den 6. August

Sted: Uggerby Bådehus

Så noterer allerede nu disse datoer i kalenderen

Mere om arrangementerne i Juni nummeret

Apporteringstræning i Sydjylland

Kontakt Gert Clausen Telf.nr. 75178017, eller

Erling Clausen Telf.nr. 75173605/23340635 vedr.

datoer.

Anders må kaldes en aktiv jæger og hundemand,

og på trods af han er selvstændig

tømmermester, gift med en dejlig pige og

har nogle skønne børn, ja så på trods af dette

er Anders altid villig til at give en hjælpende

hånd, hvor det behøves.

Her kan bl.a. nævnes tidligere bestyrelsespost

i Engelsk setter klub, aktiv i FJD

udstillings komite, samt bestyrelsesmedlem

i Jægerklubben Hindevad, Anders er endvidere

en meget brugt og anerkendt markprøvedommer,

som vi er mange der respektere

ham for, udover alt det foranstående er

Anders også jæger med hundearbejdet sat

højt i hans jagt udøvelser, Anders har i tiden

haft fl ere hunde, som han har ført frem til

fl otte præmieringer, og lige nu lægger der 2

små hvalpe hjemme hos Anders, det bliver

spændende at se, hvad disse kan føre til i de

kommende år.

Til prøver, træningsture mm. er Anders altid

villig til at skaffe terræn lige meget hvem

Østkystens Ike. Foto: Mark Skovbo Madsen

NYTÅRSFESTIVAL

Udstilling

Dommer: Randi Schultze, Norge

Martallens Iasy

Ejer: Erling Clausen

Fører: Line Clausen

Excellent,Ck, 1.vinder,BIK 1,

Certifi kat,BIM

Dommer: Peter Hoyer, Sverige

Østkystens Ike

Ejer: Jens Aage Madsen

Exellent,CK, 1.vinder, BIK 1, Certifi kat,

BIR og BIS 2

Mange tak til Erik Petersen samt hjælpere,

for en rigtig god weekend

Marianne Weichenfeld

Apportering i Frederikssund.

Vi mødes til en omgang hyggelig apporteringstræning

i grusgraven ved Grønlien Haveforening,

indkørsel fra Ågade i Frederikssund. Første gang er

torsdag den 5. maj og sidste gang er den 26. maj; i

alt 4 gange. Pris 50kr pr. hund.

Tilmelding til Øystein Grandorf 72322312 eller

oygr@hillerod.dk

www.engelsksetterklub.dk

og hvilken hunderace det drejer sig om, det

er altid en fornøjelse at komme på disse

terræner, da det er godt besatte og velplejede

områder vi kommer til, når Anders står bag.

Stort tillykke med dagen ønskes du af

hundevenner og Engelsk Setter Klub

Træningstur

På Kongenshus deltog der 31 hundefører

for delt på lørdag og søndag.

Der blev fundet agerhøns begge dage.

Lørdag skinnede solen og søndag gik vi i

snevejr.

Mvh. Poul Aagaard Sørensen

Den engelske setter i Finland

Beretningen kom ikke med i årbogen. Den

kan ses på ESKs hjemmeside.

Vintermøde Jylland

Den 3. februar havde vi vintermøde på

Gilmosegaard i Herning (efterhånden et

velkendt sted for hundefolk). Der var mødt

27 mand op.

Programmet skulle bl.a. have været at se

den nye ESK fi lm, men den var desværre

ikke helt klar til fremvisning.

Finn Møller Jørgensen var inviteret til

at fortælle om, hvad der sker af nye ting i

DKK, bl.a. hvordan Hundeweb kommer

til at fungere m.h.t tilmelding af hunde

til prøver og hvordan prøvelederen kan

arbejde med holdene. Kritikkerne vil også

blive lagt ind her.

Erling Clausen fortalte om, hvad der

foregår i FJD`s regi. Han var også inde på,

hvor langt man er med de ekstra vinderklasser,

og hvordan man forestiller sig, de

skal fungere med hensyn til championater.

Det ligger ved DJU.

Ud over programmet var der naturligvis

en masse hundesnak ved bordene.

TS


Dansk Gordon Setter Klub

Klubredaktør:

Ole Frank, Jens Winthersvej 20, 9990 Skagen

Tlf. 61 46 10 69

E-mail: ole@fyrbakkens.dk

Formand:

Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert

Tlf. 22 74 80 40

e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

Kasserer:

Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store

Merløse

Tlf. 23 63 42 45

e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com

Hvalpe-formidling:

Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40

e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

FJD udstilling 2011

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d.

29. maj 2011, hvor FJD afholder sin årlige

udstilling i Vissenbjerg.

Som dommer er inviteret Erik Petersen og

ringsekretær Liselotte Højer.

Støt DGSK ved at tilmelde din hund eller

hunde.

Avls- og opdrætsmøde

Medlemmer af DGSK inviteres

hermed til Avls- og opdrætsmøde.

Dato: Lørdag den 14. maj 2011 –

Fra kl. 8,30 til 16,30.

Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej

92, 5592 Ejby.

Normalprisen for arrangementet er kr.

365,00 pr. person, men DGSK Avlsfond

yder et ekstraordinært tilskud, så prisen pr.

person bliver kr. 250,00, inklusive alt.

Bindende tilmelding skal ske, senest søndag

den 1.maj 2011, til Anton Dahl, Vesterskovvej

34, 6091 Bjert, tlf. 22 74 80 40, antondahl@tdcadsl.dk.

Vi vil gerne invitere alle de opdrættere, der

har lyst til at fortælle om, hvilke prioriteringer

de synes en GS opdrætter bør lægge

speciel vægt på i de kommende år, til at lave

et indlæg til forsamlingen, dog på maksimalt

5-6 minutter. Giv Anton besked ved

tilmeldingen.

Vi håber så mange af klubbens medlemmer,

som muligt, har lyst at møde op denne dag.

Dagsprogrammet ses nedenstående:

Dagsplan

Fokus på bevarelse og udvikling af de

jagtmæssige gener og de dermed forbundne

gode egenskaber hos Gordon

Setteren.

Kl. 08,30 Morgenkaffe og morgenbord

Kl. 09,00 Velkomst – Gennemgang dagsplan.

www.dgsk.dk

Kl. 09,15 Historisk gennemgang af GS, v.

Erik Petersen.

Succesrige og kritiske momenter gennem

specielt de sidste 50 år.

Kl. 10,15 Situationen i dag.

Hvalpetillæg

Prøvestatistikker

Jagten

Kl. 10,45 Workshop.

• Hvorfor avles der ikke fl ere kuld af

GS i Danmark pr. år?

• Hvad kan vi gøre for at fremme

antallet af kuld pr. år?

Kl. 12,00 Frokost – (Stor, meget lækker,

frokostbuffet).

Kl. 13,00 Præsentation af gruppernes

konklusioner.

Kl. 13,30 Hvordan ser opdrætterne på

fremtiden?

Opdrættere (som på forhånd har bedt om

indlæg) får hver 5 minutters taletid til

forsamlingen omkring deres fremtidige

syn på avlen af GS i DK.

Kl. 15,15 Kaffe og kage.

Mødet fortsættes kl. 15,30

Kl. 15,30 Indlæg fra klubben.

Foto: Erik Petersen.

Kl. 16,15 Afslutning og afrunding.

55


56

Dansk Gordon Setter Klub

Markprøvetræningen i det sønderjyske forløb som planlagt med højt humør og godt vejr.

Træningstur på Sydsjælland

D.19/2-2011 Var der arrangeret træningstur

på Sydsjælland, lederen af dage var Bjarne

Kleis som også lagde mødested til, nemlig

den velkendte jagthytte i Langebæk.

Jeg kan med rette sige, at jeg var med lidt

på et afbud, da det egentlig var meningen at

det var Frank (min mand) der skulle have

deltaget, men han måtte blive hjemme og

passe børn pga. dårlig ryg og mente ikke

han kunne gå så meget.

Jeg, Fonzie og Baloo hoppede i bilen lidt i

9 og friske mødte vi op i jagthytten efter en

mindre køretur.

Til min store overraskelse var vi ikke mere

end 5 hundefører inkl. Bjarne der var mødt

op, det gik dog hurtigt op for mig at der var

en del afbud pga. skadet hunde. I alt var der

5 hundefører med 8 hund.

Vi startede med et dejligt morgenbord,

hvor intet manglede. Efter morgen maden,

drog vi ud i det blå, med ekstra meget tøj

på da det var bidende koldt og en god frisk

vind.

Nu skulle hunden motioneres (og førerne).

Vi startede i god vind på en stor stubmark

med, 2 meget fl otte og godt søgende hund,

som lagde stilen for dage.

Der blev gået med højt båret hoveder,

fl ot galop og energi dagen igennem fra alle

sider. Men nu må i ikke tro det vare en dag

uden uheld/ uheldige situationer, selv om

Bjarne gjorde sit for alle skulle få det de

gerne ville. Vi havde da et par hareture, en

enkelt hund der syntes skoven var sjover, 2

unghunde der syntes remissen med foderplads

var fantastisk dog uden nogle sure

miner og en enkelt der syntes den skulle gå

på harefært, til at opveje disse ”bommerter”

havde vi masser dejlige situationer med

fugl, alle havde slip med fugl i og stort set

alle hundene havde chancer for fugl. I alt

blev det til 4 fl otte stande for henholdsvis

3x parhøns og 1 enkelt fasan, hunden der fi k

disse chancer og brugte dem godt var: Troldemarken

Good Speed, Nøreløgums Diva af

5Maj, Åens Penny og Wøkk´s Black Bandit.

Jeg må indrømme, jeg havde en dejlig dag

med masser frisk luft og dejlig hunde at se

på og arbejde med, på trods af den ene kun

er til låns (Frank vil gerne have ham igen)

og den anden ikke kan mere.

Ja nu gibber det endnu mere i mig efter at

arbejde med hund igen, da det er ved at være

noget siden jeg selv har gået med hund.

Knæk og Bræk på forårsprøverne.

Bjarne, Edde, Peter og Lasse tak for en god

dag med go hunde snak.

Vi ses til efteråret, hvor mit nye håb formentlig

skal starte.

Mange hunde hilsner

Cecilie Wøkk Jensen


Klubredaktør:

Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle.

Telf. 75834009, E-mail: hannekrag@ofi r.dk

Dansk Irsksetter Klub

Sekretær:

Tom Juhl, Nis Thuesensvej 21, Aller, 6070

Christiansfeld. Tlf. 74563143 - 20280882, E-mail

tom.juhl@varmodan.dk

Kasserer:

Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke

Hyllinge. Tlf. 46404587 – 24647270, E-mail

juuls@mail.dk

Igen i år var der stor tilslutning til træningsturen på

Kongens Hus.

26 hunde deltog lørdag, lidt færre søndag, men

det var en stor oplevelse at træne uden store

snedriver. Næsten alle deltagerne så agerhøns, på

den vidtstrakte lynghede, en stor oplevelse.

En stor tak til arrangørerne, for en vellykket

weekend.

Edvard Holm 90 år

Foto: Harris Jensen.

Bestyrelsen informerer - avlsrestriktioner

I de sidste måneder har der med hensyn til

de nye betegnelser omkring udstillingspræmiegraderne,

været megen debat i gruppe

7, samt mellem FJD og DKK. Dette har

selvfølgelig også involveret bestyrelsen i

DISK.

De omtalte ændringen, som gør det væsentligt

for DISK, er ikke så meget betegnelsen

på præmiegraderne, men mere den graduering

af betegnelsen der sker, da denne er

afgørende i vores forhold til avlsrestriktio

Et Fyrtårn i Dansk Irsksetter-Klub historie,

fyldte i marts måned 90 år. Man kan måske,

med en let omskrivning af Winston Churchills

ord sige, aldrig har så mange skyldt så

meget, til en person.

Holms arbejde for den Irske Setter har været

utrætteligt. Allerede som purung jagtelev

på Sjælland, blev Holm forelsket i den røde

setter, og til i dag ca. 70 år efter, er tanken

om, at forbedre Irsksetteren som jagthund,

stadigt det Holm brænder for, og har for øje.

Både på skrift, og tale ved foredrag, har

Holm øst af sin viden om dressur og avl.

Utallige gange ved vintermøder, i DISK

og mange andre steder, har tilhørerne fået

besked på, at hundene skulle være veldresserede,

deres jagtlige egenskaber afprøves

på markprøver, og der skulle kun avles, på

det absolut bedste materiale.

For at forbedre sit eget opdræt, og derigennem

være med til at hæve Irsksetterens

niveau herhjemme, har Holm importeret

fl ere hunde fra blandt andet, Norge, Sverige

og Irland. Her skal nævnes et par eksempler

på gode hunde, blandt andet Moanruad

nen.

Vi har to avlsrestriktioner i DISK:

Begge forældre skal være HD fotograferet.

Begge forældre skal have opnået mindst en

2. præmie på udstilling.

Kravet om HD har ikke været til debat.

Fremover kan vi ikke mere kalde det en 2.

Præmie, da denne betegnelse ikke mere fi ndes,

og har så vidt heller ikke gjort det siden

2007. Jeg har vedhæftet den grafi k, som vi

har modtaget, som illustrerer præmierne og

www.irsksetterklubben.dk

Grateful, der vandt Grand Quete - prøven i

Strasbourg, med den højeste udmærkelse der

kan gives. Janås Nick og Moanruad Elko,

der i 1985 begge blev placeret på Dansk

Jagthunde Derby, som 2. og 3. vinder, en

sjælden præstation. Alt i alt har Holm ført

22 forskellige Irske Settere til 1. præmie i

åben klasse, og det er blevet til mere end 20

placeringer i vinderklasse, og tre placeringer

ved Danmarksmesterskabet.

Ikke blot igennem sit eget opdræt, har

Holm været med til at forbedre den Irske

Setter, men også igennem et livslangt organisations

arbejde, har han arbejdet for den

stående jagthunds fremme. Der fi ndes intet

fora, der har med jagthunde at gøre, hvor

Holm ikke har været valgt, og siddet med

ved bordet, som en af dem der blev lyttet til.

Mangeårigt medlem af DISKs bestyrelse,

med i udvalg under FJD, og som Formand

for Derby udvalget, medlem af Dansk

Jagthunde Uvalg, samt udvalget, for stående

jagthunde under DKK.

Edvard Holm har selvfølgelig, for mange

år siden modtaget alle de hædersbevisninger,

som Dansk Irsksetter-Klub er i stand til

at give, sølvnål, guldnål, og udnævnelse til

æresmedlem. Derudover har Holm også fået

tildelt FJDs og DKKs hæderstegn, for sit

store arbejde der.

Ud over at sidde ved de blankpolerede

mahogniborde, og dressere egne hunde, har

Holm også fundet tid til at være dommer,

afholde prøver, og inviterer på træningsture.

Det var Edvard Holm og Verner Larsen,

der i sin tid, efter Grand Quete – prøven i

Strasbourg, fi k skabt kontakterne, til det vi

i dag kender, som samarbejdet med landene

syd for Danmark, Europa-, og verdensmesterskabet.

På vegne af Dansk Irsksetter-Klub, vil jeg

ønske dig tillykke med 90´ års dagen, og

ønske dig et fortsat godt helbred.

Palle Krag.

deres graduering.

Ud fra ovenstående kom spørgsmålet, skal

vi kalde det:

1. Begge forældre skal have opnået mindst

en ”Very Good” på udstilling.

2. Begge forældre skal have opnået mindst

en ”Good” på udstilling.

Som I kan se på grafi kken: Fra 2011, vil

”Very Good” være en mellemting mellem

en stor 2. præmie og en middel 1. præmie.

Dvs. at vi løfter overlæggeren med 2/3 del,

i forhold til 2007-2010.

”Good” fremover vil fra 2011, være en mel-

57


Nytårsfestival 2011

Tekst og foto: Christina Bak

John og jeg var lidt spændte da vi fredag

eftermiddag d. 7. januar kørte mod Alhedehallerne

i Frederiks ved Karup i Midtjylland.

Nytårsfestivalen var en weekend, hvor

de 5 engelske racer mødtes til først og fremmest

udstilling, men også foredrag, spørgepanel

og socialt samvær. Et nyt initiativ fra

Erik Petersen.

Weekenden gik over al forventning; Foredrag

fredag aften af Johan B. Steen der fortalte

om ”Hva’ vet vi om ryper” og af Randi

Schultze som fortalte om udstilling.

Ringtræning lørdag morgen af undertegnede,

hvor jeg havde håbet på at en håndfuld

mødte op, men hvor 25-30 hunde og deres

ejere ville have de sidste fi f inden alvorens

time!

Udstilling lørdag formiddag og eftermiddag

med 66 tilmeldte hunde. 13 Pointere, 17

Gordon Settere, 14 Breton, 9 Irsk Settere og

13 Engelsk Settere fordelt i 2 ringe med hhv.

Peter Hoyer, Sverige og Randi Schultze,

Norge som dommere. Peter Hoyer tog sig

af Engelsk Setter hanner, alle Irsk Settere

og Pointere. Liselotte Højer skrev fl ittigt

på pc’eren. Randi Schultze dømte Engelsk

58

Dansk Irsksetter Klub

lem ting mellem en stor 3. præmie og en

stor 2. præmie.

Dvs. at vi sætter overlæggeren ned med

1/3 del, i forhold til 2007-2010.

Skal punkt 2 i avlsrestriktionerne, overhovedet

bibeholdes i DISK.

Er dette punkt overhovedet mere nødvendigt

for, at opretholde en god standard

i DK.

Begrænser DISK sig selv med denne regel.

Har vores nabo lande de samme restriktioner,

eller Irland hvor den irske setter

kommer fra? Kan de andre landes hunde

sammenlignes med den Danske Irske Setter?

Gordon Setter Klubben og Engelsk Setter

Klubben i DK, har ikke disse restriktioner

og ønsker dem heller ikke.

Hvis vi ser tilbage i historien, hvor der for

ca. 25 år siden blev avlet ca. 250 hvalpe

om året, og avlen forgik på kryds og tværs

i ”køkkenet”, ja så var det en god ide, at

få ”styr” på ”køkkenavlerne”, ved at lave

restriktioner. Bredden dengang var stor, og

spredt, ikke målrettet nok.

Nu 25 år efter avler vi max 50 hunde om

året, det er måske 5-8 kuld pr. år. Denne

tendens giver os en meget snævert avls

materiale, til fremtiden.

Der har været mange synspunkter til

debat i bestyrelsen, med gode argumenter

for og i mod, de forskellige præmiegrader.

Det og fjerne en restriktion, kan for mange

virke uoverskueligt. Hvad sker der om 1

år eller 5 år, hvis vi gør det? Hvad siger

Udstillingspræmiegrader før og nu.

medlemmer til en sådan ændring? Her kan

den enes mening være lige så god som den

andens, da ingen kan se ud i fremtiden Men

vi kan ane en tendens, eller være med til, at

præge tendensen.

For bestyrelsen har det været vigtig, at

informere om opgaven til medlemmerne, da

det har en hvis betydning for alle.

Bestyrelsens konklusion blev følgende:

DISK er i bestyrelsen blevet enig om, at

støtte op omkring FJD og deres dialog med

DKK.

Setter tæver, alle Gordon Settere og Breton.

Astrid Clausen skrev for Randi. Som udstiller

virkede det hele meget perfekt, da man

kunne følge med i begge udstillingsringe

samtidig. Ringene var dejlige store og man

blev ikke generet af ringen ved siden af.

Og udstillingens helt store scrup var, at alle

kritikker blev skrevet direkte på en bærbar

computer, hvilket gør det meget nemmere at

læse. Jeg ved at Jørgen Højer bærer en stor

del af skylden for at dette hele lykkedes.

Resultaterne fra udstillingen fi ndes på de enkelte

klubbers- og engelske racers hjemmeside.

Dog vil jeg fremhæve og lykønske Ole

Schmidt med Esex som fi k EXCL, CK, 1.

vinder, Certifi kat, BIR, BIS 4. En succesfuld

udstilling sluttede med ”Best in Show”, som

blev vundet af den norske Gordon Setter

Svartkulpens Nd. Texas Ranger v/Rolf Bye.

Efter udstillingen lørdag eftermiddag

var der ”Ordet er frit” / spørgepanel hvor

foredragsholderne fortalte om minder og

erfaringer og svarede på spørgsmål.

Festival middag lørdag aften indeholdte

hvad en hver festmiddag bør indeholde:

Dejlig mad. Amerikansk lotteri med meget

fl otte præmier. Topunderholdning af en kending

fra Frijsenborg, Marius fra Højbjerg.

Hyldest til BIS 1, Texas Ranger. Diverse

Vi ønsker, at rette vores betegnelse fra en

2. Præmie til ”Good”.

Vi er overbevist om, at vores konklusion

vil bidrage med en positiv og mere fl eksibel

fremtid, for den irske setter.

Bestyrelsen vil gerne ved denne lejlighed,

opfordre til en debat, gerne på hjemmesiden

omkring dette emne. Skriv jeres mening.

Hvor vigtigt er vores restriktioner for

avleren, og det enkle medlem?

Skal restriktionerne bibeholdes, skærpes,

skal der laves fl ere restriktioner?

PBV. Tom Juhl.

taler. Godt selskab

Søndag morgen sagde vi farvel med et

morgenkomplet i hallens cafeteria.

Mange tak til alle fremmødte for en rigtig

hyggelig og sjov weekend og tak endnu en

gang til Ewald Bech, Laust Nørskov, Thomas

Kristensen og Erik Petersen.

Festival IS


Jan bliver voksen.

Tirsdag den 8.2.11 blev en af Disk´s trofaste

medlemmer Jan Lorentsen 50 år, der har altid,

eller i hvert fald de sidste 20 år, været to

ting som har fyldt meget i Jan´s tilværelse,

Bella Centret, som med garanti ikke vil

overleve uden Jan, samt de røde hunde. Om

Bella Centret kunne klare sig uden Jan, skal

jeg lade være usagt, men Disk ville være fattigere

uden Jan, for hvordan skulle vi ellers

få solgt lodder i agerhøne lotteriet, spøg til

side Jan, det er personer som dig, der holder

liv i hundesporten, ikke alene får du på en

Kommentar til indlæg i Jagthunden

nr. 1. 2011. Af Ole Schmidt.

Efter at have læst indlæg af Palle Krag

ang. ”Importer” kan jeg nu håbe at tiden er

til en seriøs debat på et lidt bredere plan,

hermed menes alle interesserede avlere

af den Irske setter. Jeg ved godt det er et

følsomt emne og alle avlere har deres egen

mening, og heldigvis for det, men magter vi

ikke at tage hul på det store emne så er alt

koordination og menings dannelse ligegyldigt.

Skal vi alle selv opfi nde den ”dybe

tallerken” eller kan vi ikke lære noget af

dem som virkeligt har rykket noget ved avl

af stående hunde?

Hvem siger, at bare fordi en hund kommer

langt væk fra og har kostet en masse

penge, absolut skal ind i avl. Den smule jeg

har læst om avl i de gamle bøger, fortæller

mig det vi laver i øjeblikket er decideret

Igen ryper i fjeldet

Tekst og foto: Erik Rimmen

Efter nogle år, hvor der har været langt mellem

ryperne, ser det nu ud til at bestanden

igen er på vej opad. Erfaringsmæssigt siges

det at bestanden topper hvert 7. år, lige nu

ser det ud til at bestanden er stigende. Både

eller anden måde altid en hund eller to som

er med i top, men endnu vigtigere er det, for

den sport vi alle holder af, at du altid velvilligt

stiller dine kanon terræner til rådighed

på Tuse Næs, rød setterens højborg.

Jan, tak for dit engagement ikke alene i

marken men også i dit virke i bestyrelsen,

ligeledes en tak til dig for de mange gode timer

vi har tilbragt i dit selskab og vi er sikre

på, at du har et langt og godt ”hundeliv”

foran dig, selv om du nu er på vej mod de

tres (60), måske skulle du overveje at lade

Bella Centret stå lidt mere på egne ben.

Tillykke fra en Sjællænder.

Jan som vi kender ham ”altid med et par røde hunde”

udavl af det Danske blod, som ellers er

højt værdsat i hele Europa. Jeg er på ingen

måde imod import, men mener at skal man

tilfører nyt blod til en stamme, så skal det

nye være markant forbedrende og ikke

have nogen nævneværdige minuser. Sidst

i fi rserne og op i halvfemserne havde den

Irske setter en markant fremgang, dette

skyldes efter min mening forholdsvis tæt

avl omkring enkelte hunde, ja måske bare

en hund (Canel – v. Jørgen Jensen). Denne

linje opstod fordi alle bare ville have det

der virkede og kunne tage kampen op

med andre racer, jeg ved godt at her er det

særligt følsomt for nogle ældre opdrættere.

Men her er en stamme som vi har mulighed

for at bevare, og når jeg skriver vi så er det

fordi, en avler kan ikke gøre det med det

beskedne hundehold som vi har på danske

kenneler. Så vejen frem er efter min mening,

hold fast på godt dansk blod og tilfør

fra Sverige og Norge meldes der om få men

store kuld. Det var også det vi fi re jyder

oplevede i fjord, da vi i uge 36 jagtede i

Tarnaby, Hemavann området.

Turen fra Gøteborg op til Tarnaby på 1300

km. tager 15 – 17 timer at tilbagelægge. På

vej op overnattede vi på en campingplads

ved Gavle og delte således køreturen i to

etaper. Det var dog ikke megen søvn det

blev til, da vi vel alle mere eller mindre lå

vågne og drømte om hunde og ryper. To af

os kørte allerede fra natlogiet kl. 03.30, vi

skulle for alt i verden nå op til sportsbutikken

i Tarnaby og købe jagtkort, inden de

lukkede, det var lørdag: Vi havde de andres

svenske jagttegn med, og skulle også købe

jagtkort til dem, så vi alle kunne jagte om

søndagen. Til gengæld lovede de at have

maden klar når en gang vi kom ned fra

fjeldet. Vi nåede op i god tid, købte kort, og

kørte til Joestrøm og blev indlogeret i den

hytte som var bestilt fl ere måneder i forvejen,

vi har gennem alle årene boet samme

sted, midt i terrænet, bekvemme hytter, med

varmt bad, m.m. til særdeles rimelige priser.

Vi havde nogle helt fantastiske dage i skov

og fjeld, vejret var næste for godt, to dage

Dansk Irsksetter Klub

et stænk af nyt hvis det er af verdensklasse.

Den deciderede kryds avl der foregår nogle

steder er svær at styre, ikke at der ikke skal

være plads til eksperimenter, bare der er

mere end tænkt over tingene. En stor fordel

er det dog at meget af den markante import

er gammelt dansk blod.

En god ide for debatten var måske avls

oplysende tiltag og input fra folk der virkelig

ved noget om avl, og hvis man ikke

vil bruge ordet avls udvalg så kald det en

arbejdsgruppe eller lig. Bare vi får bragt erfaring

videre med foredrag indlæg eller lig.

Jeg har ikke lavet dette indlæg for at støde

nogen eller være gammelklog på andres

bekostning, jeg syntes bare, at når vi nu lige

har haft den største fremgang nogensinde,

med 4 stk. DKBRCH og et hav af DKJCH

Derbyvinder og fl otte placeringer på DM

inden for de sidste generationer. Ja så skulle

vi måske have en debat om fremtiden.

havde vi temperaturer op til 25 grader, næsten

for meget, men hundene var hjemmefra

i rimelig kondition, så de klarede det fi nt. Vi

fandt som tidligere nævnt få men store kuld

af ryper, så der var situationer hvor der blev

skudt over hundene hver dag, ikke for alle,

men heldigvis er vi gode til at glædes over

hinandens hunde, også de to ruhårede som

var på rypejagt for første gang sammen med

fem Irske settere.

Det blev til mange gode stunder med god

mad og vin, og en masse hunde- jagtsnak.

Talmæssigt skød vi ryper nok til en fantastisk

rypemiddag deroppe, og alle kunne

få ryper med hjem, til en rypemiddag for

familien hjemme i Danmark.

Efter seks jagtdage drog vi hjemover, både

hunde og jægere godt trætte efter nogle

hårde dage i fjeldet, alle mætte med jagt for

en tid, men allerede efter tre dage hjemme,

ringede telefonen første gang: ”Vi tager vel

derop igen næste år, nu hvor rypebestanden

er for opadgående?”.

Se billeder fra turen på DISKs hjemmeside:

http://www.irsksetterklubben.dk/IS%20

FOTO%20VI.htm

En Hilsen fra Erik Rimmen.

59


Tekst og foto: Kim Henriksen

Vi er nu nået få dage ind i det nye år, og

jagtsæsonen begynder så småt at gå på hæld,

og sæsonen har budt på rigtig mange gode

timer ude i naturen, og jeg må indrømme, at

jeg faktisk er ved at være mæt af jagt og har

været det i et stykke tid. Sæsonen har været

lang, især hvis man tæller hundeprøverne

med, som jo også er jagtrelateret. Når jeg

siger mæt, skal det ikke forstås som træt af,

men mere som mæt på eller af oplevelser.

Oplevelser kan man som regel aldrig få

nok af, især ikke når det er af de gode, men

oplevelser skal også fordøjes, og det er her,

jeg mener mæt.

Når man på de mørke vinteraftener tænker

tilbage på oplevelserne, skal man gerne

kunne huske dem hver for sig og kunne

skille dem af, først der er oplevelserne

blevet til et indre billede, som kan huskes

længe.

I denne weekend var der for en gang skyld

ikke planlagt jagter, så der var mulighed for

at bruge tiden på noget af det, der må vente,

når jagtsæsonen er i gang. Da jeg vågner

lørdag morgen, viser vejret sig fra sin bedste

side, fl ot klar frostvejr, termometeret står på

60

Januarkokke

Der skulle egentlig ikke have været jagtet mere. Men vejret

var fantastisk til fasanjagt den morgen, så man har et standpunkt,

til man tager et nyt.

fi re graders kulde, og vinden er i syd.

Hurtigt beslutter jeg mig for at bruge et par

timer denne formiddag på at se, om jeg kan

fi nde en gammel fasankok, sammen med

korthåren, måske det bliver sæsonens sidste

jagt med hund, hvem ved!

Bilen bliver pakket, og jeg vælger i dag

unghunden på 19. måneder, som bliver hentet

ud af hundegården. Hun har været med

en del i denne sæson og har også fået gode

og lærerige oplevelser, som gerne skulle

styrke hende i forhold til forårets prøver.

Hun er uden tvivl klar, der skal ske noget,

det mærker man straks.

På vej i bilen, ud til terrænet, ser jeg fl ere

kokke, der i deres fl otteste fjerdragt bevæger

sig langs med de levende hegn. Et dejligt

syn der automatisk får forventningerne til

at stige.

Da jeg er fremme, gør jeg mig klar, foruden

det varme tøj og handskerne fi nder jeg

hundefl øjten, galgen og haglbøssen frem.

Jeg stikker hånden i jagttasken og fi sker fi re

patroner op, og stopper dem i lommen på

fi berpelsen, så er vi klar.

På vej mod engen får hunden lov til at

www.fjd.dk

lufte sige, så hun er klar, når det gælder.

I forlængelse af engen fi ndes der en lille

sydvendt skråning, som hun forsvinder ned

af. Da jeg går i mine egne tanker, er jeg ikke

opmærksom på dette, hvorfor der måske

går et par minutter, før det går op for mig,

at hun ikke kom tilbage fra skråningen. Jeg

stopper to patroner i haglbøssen og bevæger

mig i retningen af stedet, men inden jeg er

nået meget længere, brager en stor fasankok

på vingerne, og larmende forlader han

skråningen. Ærgerligt tænker jeg, imens jeg

fortsætter frem mod skråningen, for at se

hvad hunden foretager sig. Hun har stand,

der hvor skråningen og marken går ud i et,

et fl ot syn. Måske er der en mere, det sker

jo ikke så sjældent, at de fi nder sammen på

denne tid af året, så da jeg er bag hunden,

får hun rejseordre. Hun springer villigt

frem, men det var åbenbart der, hvor kokken

havde siddet, for der er ikke fl ere fugle.

Jeg kalder hunden til mig, og vi følges ned

til engen, hvor hun får lov til at søge kanterne

af. Til at begynde med arbejder hun

for hårdt, men fi nder efter en smule fl øjten

hurtigt rytmen.


Vi går mod vest og skal på et tidspunkt

mod nord for at få terrænet med i god vind.

I forbindelse med turen mod nord, vender

hunden pludseligt rundt og tager stram stand

i noget pilekrat. Det ser overbevisende ud,

så jeg tager haglbøssen ned fra skulderen og

stopper et par patroner i den.

Inden hun får rejseordre, skal jeg lige et

par skridt længere frem, for at være klar. Jeg

kan se på hende, at hun ved præcist hvor

vildtet er. Hun får en lille kort kommando:

- Ja kom så med den, og springer frem og

rejser fuglen. Det er en fasankok, og han

kæmper for at komme igennem de tætte

pilegrene. Bedst som han er fri, er afstanden

passende, og skuddet sender ham direkte

i jorden. Unghunden har åbenbart mistet

noget dressur, for allerede da står hun ved

ham. Hun samler ham op og kommer hurtigt

retur.

Da jeg står med kokken i hånden og roser

hunden, strømmer der en ubeskrivelig glæde

igennem kroppen af mig. Tænk sig at opleve

det som for mange mennesker er en saga

blot, jagt med stående hund og så endda på

vilde fasaner.

Efter kort tid fortsætter vi, og når nu frem

til et hegn, hvor der længere fremme rejser

fasaner. Jeg kan dårligt se, om det er kok

eller høne, da de hurtigt forlader området i

lav fl ugt.

I den våde del af engen, som vi nu er kommet

til, kan jeg se på hunden, at hun har fært

af noget. Farten er nu mere behersket, halen

logrer ivrigt og koncentrationen er stor. Efter

kort tids arbejde på en fod, trækker hun

op og tager stand. Inden jeg når frem, rykker

hun et par gange og står nu i en dejlig stram

stand. Fornuftigt og godt arbejde af en ung

hund.

På min vej frem mod hende, stopper jeg

et par patroner i haglbøssen og er så klar,

da jeg er fremme. Hun får rejseordre og

springer ret frem, og ud af risene kommer

en stor fl ot fasankok. Denne gang bemærker

jeg, at hun forholder sig rolig, og da kokken

er i tilpas afstand, lader jeg skuddet gå. Han

pakker sammen og falder til jorden.

For træningens skyld, afventer jeg lige

nogle få sekunder, før apportordren lyder.

Endnu engang et lille sus igennem kroppen,

da jeg står med kokken i hånden. Sporene på

denne er lange, altså en gammel kok. Halen

syner også ekstra lang, og jeg sammenligner

med den, der allerede hænger på galgen og

får ret, den er længere. Den første kok får

selskab, da nummer to hænges i galgen.

Da jeg skal til at starte igen, er hunden nu

væk, og åbenbart har jeg også selv været

væk, sikkert i forbindelse med gennemgang

af situationen i mit indre, og hun har så set

sit snit til at gå i søg igen.

Jeg får dog ret hurtigt kontakt med hende,

30 meter længere fremme står hun i stand

igen. Hurtigt stopper jeg en ny patron i haglbøssen

og lukker den. Fremme ved hunden

nyder jeg synet af hendes krop, der dirrer af

spænding og er klar og kun venter på min

kommando. Da hun får kommandoen, rejser

hun hårdt frem i vinden, men resultatet

udebliver, fuglen er væk. Hun slå nu et par

gange under vind, jeg kan se på hende, at

der er vildt, og hun tager stand igen.

Denne gang lige så overbevisende at se på

som første gang, et syn man som ”hundemand”

ikke kan få nok af. Jeg går frem til

hende og giver rejseordren. Hun rejser lige

på en dynge ris, men kommer åbenbart for

langt frem, for i et og samme nu drejer hun

omkring, og vi står pludselig ret imod hinanden.

Ny kommando og denne gang kommer

fuglen op. Endnu en stor fl ot fasankok rejser

sig mod himlen, og kort tid efter bliver dens

fl ugt mere vandret, og netop da skyder jeg.

Fuglen dør, inden knaldet fra haglbøssen har

lydt. Hurtig og effektiv apportering og den

tredje kok kan hænges i galgen.

Fantastisk fornemmelse at stå midt i dette

skønne terræn, hvor jeg er kommet siden

mit 16. år, og se en godt arbejdende unghund

fi nde og behandle fasaner, som var det

den mest naturlige sag i hele verden.

www.fjd.dk

Der strømmer en ubeskrivelig glæde igennem

kroppen af mig. Tænk sig at opleve det som for

mange mennesker er en saga blot, jagt med

stående hund og så endda på vilde fasaner.

Hvad gør man så, når galgen allerede er

fl ot pyntet og samtidig tung, og man stadig

ikke er nået halvvejs på den planlagte tur?

Man hænger den tomme haglbøsse over

skulderen, knuger den sidste patron i hånden,

inden den fi nder vejen til jakkelommen

og lader hunden arbejde og nyder synet,

imens man glædes over de fi ne situationer.

Forventningerne er jo til fulde nået, og der

er ingen grund til mere jagt. På resten af

turen har jeg yderlige fi re fasaner, to høner

og to kokke. De to kokke har hunden stand

for, og da de sidder samme sted og letter

samtidig, havde jeg med patroner i bøssen

haft chancen for double, noget som jeg har

prøvet et par gange tidligere, men er nu mæt

og prøver end ikke med den sidste patron,

som jeg tidligere lagde tilbage i lommen.

Afslutningsvis kan man undre sig over,

hvor fantastisk dette terræn er til fasaner, og

man kan spørge sig selv, om det blot er biotopen,

der er den helt rigtigt, eller er det den

fodring, der sker fra tidlig efterår til foråret

melder sin ankomst, eller skyldes det måske

at der stort set aldrig er fældet en fasanhøne

på terrænet ?

En anden ting der også kan stilles spørgsmål

til er, hvorfor er netop dette terræn

leveringsdygtig i mange fasankokke, når

terræner, der ikke ligger langt derfra hovedsagligt

er besat med høner?

En kok i januar. En værdig modstander. Et

smukt bytte.

61


62

Reviret i april

Tekst: Hundemanden

Foto: Alex Nissen

Der sker så meget der ude i april. Bønderne

bliver færdige med forårsarbejdet, og dyr og

fugle er i fuld gang med ynglesæsonen i takt

med, at træer og buske klæder landskabet i

lysegrønt. Man får sådan en lyst til at gøre

noget i april, hvor man næsten kan stå og se

det hele gro. Derfor er april god til aktiviteter

til gavn for vildtet.

Fasanerne har for længst afgjort, hvor

territorierne går til. Fra tidlig morgen til

sen aften kan man høre kokkenes skogren

KÆLEDYRS-

KREMATORIET

www.dyrekrematorie.dk

RANDBØL: 75 88 01 23

Annoncer i Jagthunden

Når man annoncerer i Jagthunden, kommer

man i kontakt med de mest entusiastiske

ejere og opdrættere af stående jagthunde.

Disse mennesker er samtidig nogle af dem,

der er allermest optaget af og engageret i

bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det

åbne landskab.

Derfor er din annonce i Jagthunden en

meget målrettet annonce.

For priser og tilbud, kontakt Jagthundens

annonceredaktør:

Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65:

email: ajagthund@hotmail.com

Resultatbog

Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne

have en sådan til indførelse af prøve- og

udstillingsresultater samt vaccinationer, skal

du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest

(ikke stambog) og Dansk Hunderegisters

registreringsattest (senest 14 dage

før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47,

st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.:

3965 4790 - Mobil: 2710 4797

Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges

i check, eller overføres via netbank til konto

0225-0016792667.

efterfulgt af den karakteristiske vingebasken,

og det vil blive ved, lige så længe, der

er parringsvillige høner i området.

Agerhønsene er senere på det. De begynder

ikke æglægningen før ind i maj, og derfor

kommer der normalt heller ikke agerhønsekyllinger

før omkring Sct. Hans.

Hvis juni er våd og kold, er det bestemt

ikke er til gavn for de små kyllinger. De kan

ikke nå at samle føde nok, før de igen skal

under vingerne for at varmes og tørres.

April er en god måned til at plante i. Alt

fra ganske små plantninger med blot 50

buske til store sammenhængende remiser,

hvor man kan plante med maskine hjælper

i den rigtige retning. Beplantningerne giver

dækning og ukrudtsfl oraen giver et tiltrængt

løft til insekterne.

Skal man gøre noget, som virkelig hjælper

fuglevildtet, så skal man til at rode i jorden.

Vildtagre, vildtstriber i brak, barjordsstriber

til støvbad og insektvolde – det giver pote.

Mange små tiltag, gerne lange og smalle,

så det kommer vidt omkring i terrænet, er

meget bedre end store samlede arealer.

En vildtstribe i kanten af marken eller

en insektvold langs et hegn fylder ikke ret

meget, men det gavner. De fl este frøfi rmaer

og foderstofforretninger har udmærkede frø-

SL VILDT

Fasaner/Agerhøns/Rødben

Bestillinger modtages på æg

og kyllinger. Høner sælges

fra medio juni.

Registreret og blodprøvet

www.slvildt.dk

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28

Gammel dansk

hønsehund

hvalpe til salg

Salgsklare 28-3-2011. Dejlig familie hund

med et roligt stabilt sind. Fremragende

stående jagthund, nem at arbejde med.

Se mere på www.mdgsoft.dk/lyngbak.

Kontakt Søren tlf. 23739623 eller

65361097.


blandinger lige til at så ud, og blandingerne

har den fordel, at hvis det ene ikke gror, så

gør det andet som regel. Det har i hvert fald

den effekt, at der bliver helt forstyrrelsesfrie

og sprøjtefrie områder, med en anden fl ora

end i marken ved siden af, og det betyder

igen, at insekterne søger disse områder. Og

det er netop insekter kyllingerne skal leve af

de første uger.

Når man skal lave vildtagre, skal det gøres

ordentligt. Jorden skal bearbejdes, dvs. pløjes

og harves, og på arealer, hvor der ikke er

gødskningsforbud, er det en god idé at give

en god blandingsgødning.

Selve såningen kan fi nt foretages med

håndkraft. Her er det en god ide at blande

frøet op i en spand med tørt sand. En del

frø til tre dele sand. Det sikrer, at man får

vildtageren sået tilpas tynd ud. Efterfølgende

bør man køre over med let harve eller

tromle, så man sikre, at frøet dækkes.

Hvis arealerne er små eller smalle, kan et

være vanskeligt at komme til med større maskiner.

Her kan en fræser hjælpe med jordbehandlingen,

og små håndsåmaskiner kan

anvendes. Der kan fås maskiner i handelen,

selv om de ikke er særlig almindelige, eller

også kan man lave en selv. Sidste halvdel

af april er et godt tidspunkt for at anlægge

vildtagre.

Egen hjemmeside?

Avler du, og vil du have solgt dine hvalpe?

Eller har du en god historie at fortælle?

Hjemmesider laves i CMS Joomla

Mulighed for selv at opdatere

Ingen begrænsninger i antal sider m.m.

Hjælp til køb af domænenavn og webhotel

Søgemaskineoptimering

“Webmaster-service”

Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213

www.midtjyskvildtfarm.com

www.fjd.dkKontakt for tilbud

lemo@gribskovens.dk / 5099 0871

Lene Mortensen

Se mere på www.lenes.biz


64

Tillykke!

Danmarksmester

for tredie gang!

Naturkost Naturkostt

PP Danmark

Magasinpost MMP

ld nr: 42438

KROMIX

Tlf. 75 73 18 61

kromix@kromix.dk

More magazines by this user
Similar magazines