PROJEKTBESKRIVELSE - Køge Kyst

koegekyst.dk

PROJEKTBESKRIVELSE - Køge Kyst

KØGE

KYST

SLOW

LOCAL

PROJEKTBESKRIVELSE


INTRODUKTION

Køge Kyst: Slow and Local

UDVIKLINGSSTRATEGI

Langsom dynamik

Bottom Up

Overvågning

Katalysatorer

VISIONSPUNKTER

Bæredygtighed

Byudvikling

Infrastruktur

Detailhandel

Kultur

Brugerinddragelse

EN MULIG FREMTID


KØGE


KØGE

- Hvad vil det sige at være en Køgenser? Dette er projektets

udgangspunkt.

- Ser man Køge udefra fremstår det blot som én af mange byer

udenfor København.

- I en række mindre byer, hvor alle konkurrerer om nye borgere,

erhverv samt turister., finder man altid en gågade med

genkendelig butikker. Flere og flere bryster sig desuden med et

nyt indkøbscenter. Og indgangen til byen markeres ofte med en

prominent skulptur.

- Tilsammen skaber det en voksende tendens til at byerne bliver

mere og mere ensartet. Paradoksalt bliver byerne altså mere

ensartet i den skarpe konkurrence om at adskille sig

- Hvordan kan vi undgå at Køge falder i denne fælde af

ensartethed?


KYST


KYST

- Køge har i en årrække har gennemgået flere transformationer

og udvidelser. Dette har givet byen en forskelligartet og

sammensat karakter.

- Det giver Køge en rummelig potentiale, men som i dag ikke er

tilstede i bybilledet.

- Byens forskellige områder har derfor i længere tid været

adskilte og udviklet sig isoleret fra hinanden.

- Tilsammen skaber det en voksende tendens til at byerne bliver

mere og mere ensartet. Paradoksalt bliver byerne altså mere

ensartet i den skarpe konkurrence om at adskille sig

- Vi erkender at Køge er lille, men det er ikke en hindring fordi

set med vores briller er lille det nye STORE!


KYST

- Den lille by har en identitet og oplevelse som er særlig og unik

- I konkurrencen om at adskille sig fra øvrige byer skal Køge i

virkeligheden give sig tid til at være sig selv.

- Byen skal tage sig tid til at udvikle sig ”Slow

and Local”.


SLOW


SLOW

- ”Slow” er det gode liv.

- I byplanlægning handler det om tid. Det handler om at

implementere tiltag i et tempo, der tillader at det bliver en

naturlig del af den lokale kultur.

- I stedet for at udforme én masterplan for Køge, ønsker vi at

skabe en planlægningsstrategi, som vokser og tager form i takt

med tiden.

- Det handler om at erkende, at der givetvis vil opstå en række

uforudsete udfordringer og potentialer, som man vil skulle

tilpasse – uden at afvige fra det langsigtede mål.


LOCAL


LOCAL

- ”Local” handler om tilhørsforhold og identitet

- Det er idéen om at det er sammensætningen af byens iboende

kvaliteter, bymæssige karakterer, historie og beboere, der udgør

Køge’s sande og vedvarende værdi.

- I stedet for at udforme én masterplan for Køge, ønsker vi at

skabe en planlægningsstrategi, som vokser og tager form i takt

med tiden.

- Det handler om at erkende, at der givetvis vil opstå en række

uforudsete udfordringer og potentialer, som man vil skulle

tilpasse – uden at afvige fra det langsigtede mål.


UDVIKLINGSSTRATEGI


1. LANGSOM DYNAMIK

BYUDVIKLING SOM HAVEARBEJDE - DET VOKSER MED

TIDEN

2. BOTTOM UP

DEMOKRATISK PLANLÆGNING - SKAB MULIGHEDER

FREMFOR BEGRÆNSNINGER

3. KVALITETSSIKRING

PEOPLE, PLANET, PROFIT

4. KATALYSATORER

START AMBITIØST - DET MIDLERTIDIGE STORE


LANGSOM DYNAMIK

- Vi ønsker ikke at skabe en masterplan for Køge,

men snarere en planlægningsstrategi, som vokser

i takt med tiden, imødekommer usikkerhed ved at

være tilpasningsdygtig i forhold til foranderlige

situationer og omstændigheder.

- Vi benytter en byplanlægningsmæssig tilgang som

kan sammenlignes med ”havearbejde”. Byen er som

haven mens bygninger og bylivet er som planterne.

I haven er der forskellige omstændigheder, der gør

det gunstigt for vækst. Fælles for dem alle at de

vokser og tilpasses over tid, og indgår i en naturlig

livscyklus, som følger en overordnet idé for haven.

- Vores opgave som byplanlæggere er at analysere

alle initiativer og idéer. Og gøre dem synlige

og sammenlignelige, så det aktivt kan indgå i

forhandling med borgere og interessenter.


BOTTOM UP

- Køge har brug for en ’skræddersyet’ løsning, som

tager højde for byens særlige udfordringer.

- Områdernes særlige omstændigheder kræver,

at man har en mere stedsspecifik tilgang, og

en langsom udvikling, der bl.a. tager højde

for langvarige individuelle lejekontrakter,

tilgængelighed, udsigtslinjer, historiske spor og

kulturarv m.m. Selv enkelte træer bør tages under

hensyn.

- En ”bottom up” kræver dog nogle få topstyret

beslutninger som eksempelvis infrastruktur, primære

byrum eller landskabsrum.

- I stedet for at starte fra toppen (eller omvendt

fra bunden), ønsker vi, at etablere et parallelforløb

mellem topstyring og ”bottom up”. Den store plan

skal drage erfaringer fra ’bunden’, og omvendt.

Ledig grund

midlertidig andvendelse

transformering

Afvikling Genanvendelse

af material

Bevaring og

ny bygning

Nye bygninger


BOTTOM UP

- Byplanlægning er et samarbejdsprojekt.

- Vi lader os ikke skræmme af intensive diskussioner.

For os er enighed ikke et udgangspunkt, men det er

resultatet!


KVALITETSSIKRING

- PEOPLE, PLANET, PROFIT

- Vi foreslår, at man kvalitetssikrer projektet

ved beregning af omkostninger og profit

for alle interessenter - og først påbegynde

områdeudviklingen når alle interessenter har en

break-even eller positiv budget.

- Det vil afsløre hvorvidt det er rentabelt at investere

i byudviklingsprojektet og om hvor der muligvis kan

opstå flaskehalsproblemer.

- En bæredygtig økonomisk udvikling kan kun opnås,

hvis alle interessenter er i balance i forhold til

omkostning og profit.

-Bæredygtig byudvikling handler altså om at dele

omkostninger og fordele på forsvarlig vis.

Køge Kyst

Investorer

Brugere

Beboere

Interessenter


KATALYSATORER

- START AMBITIØST

- Forskellige tiltag skal kickstarte

omdannelsesprocessen af Køge Kyst

- De kortsigtede tiltag bør fokuseres på små, men

effektive investeringer i (midlertidige) byrum,

udvikling af små bygninger til lokale formål,

organisering af kulturelle events og genbrug af

eksisterende bygninger.

- Alle tiltag skal være til for at nedbryde den mentale

barriere mellem middelalderbyen, Collstropgrunden

og de nye områder på Søndrehavn – ikke ved at

tilbyde det samme som det eksisterende, men i

stedet skabe en ny form for byliv.

- Det skal fungere som en slags urban ”katalysator”,

som accelererer øvrige initiativer og den overordnet

byudviklingsproces.

GÅGADE SMØGER JERNBANE HAVNEN


SEKS VISIONER


1. BÆREDYGTIGHED

KØGE ER DANMARKS MEST BÆREDYGTIGE BY I 2035

2. BYUDVIKLING

EN BY MED MANGE FACETTER

3. INFRASTRUKTUR

FLERE MENNESKER I BYBILLEDET

4. DETAILHANDEL

BYENS DETAILHANDEL ER EN DEL AF BYENS KULTUR

5. KULTUR

DYRK STEDETS KULTUR

6. BRUGERINDDRAGELSE

BYUDVIKLING SKAL VÆRE PERSONLIGT


BÆREDYGTIGHED

- Vi arbejder med en kombination af kort-,

mellemlang- og langsigtet bæredygtige tiltag

og ambitioner, som kan tilpasses under hele

udviklingsforløbet.

- I vores tilgang benytter vi designredskaber baseret

på naturen, klimasikring, livcyklus og cradleto-cradle.

Og folkesundhed, sikkerhed, social

sammenhørighed og kulturarv er styrende principper

i vores social bæredygtige design proces.

- Køge Kyst har en fantastisk mulighed for en

bæredygtig udvikling, som potentielt kan gavne hele

byen.

- En udvikling, som i første omgang fokuserer på

Køge Kyst’s områder, der bl.a. omhandler oprensning

af jord, og senere, energiproducerende tiltag, som

på længere sigt potentielt kan skabe energi til hele

byen.

Udgangspunkt

Ønsker og krav

fra bygherre

Design direktiv

Design

Resultat

Godkendelse af

bæredygtigheden

Nej

ja

Viderudvikling af

design og opførelse

DESIGN PROCES

Funktioner og krav

- Program

Antal indbyggere

Antal og hus typologi

Typer af fælles faciliteter

- Projektområde

- .....

Miljø

Social- og sunhed

Økonomi

- X

- Y

- Mest bæredygtige alternativ

Køge Kyst

Økonomisk

Miljø

Social- og

sundheds

Miljø

Social og sunheds

Økonomisk

Affald

Mangfoldighed

sundhed

Energi

10

8

6

4

2

0

Transport

Fysiske rammer

10

8

6

4

2

0

sundhed

Energi

Mangfoldighed Vand

Fysiske rammer

Vand

Byliv

Byliv Affald

Transport

Værktøjskasse for bæredygtighed

Stor skala

‘location

determination’

Smart ‘infrastruktur’


Low tech

Grønne tage

Cykelstier

Stier og fortorv

Værktøjskasse for bæredygtighed

Genbrug

Stor skala

‘location

determination’

LED belysning

Vindmøller

Solceller og

solpaneler

Korte gåafstande

Busbane

Genanvendelse

af vand

Lille skala

Opladningsstation

til elbiler Nedsænkning af

banelegeme

kold/varm

vandinstallation

Smart ‘infrastruktur’

Hybrid biler og

offentlig transport

Biobrændsel

High tech


TIDEVANDSENERGI

GRØNT DRÆNNINGSSYSTEM

FÆLLES KØKKENHAVE

TAGVINDMØLLE

URBAN LANDBRUG

SOLCELLER


BYUDVIKLING

- EN BY MED MANGE FACETTER

- Køge Kyst’s tre konkurrenceområder udgør en vigtig

del i byomdannelsesprocessen, og bør ikke betragtes

som isolerede øer.

- Vores langsigtet plan for Køge er at samle byen

til én velfungerende enhed med bevaringen af

områdernes særegne karakterer, som danner

stedernes identitet.

- En plan som vil styrke områderne hver især, men

komplementere hinanden for at skabe en større helhed.


INFILL ARKITEKTUR

GL. INDUSTRI OG LANDSKAB

TRANSFORMERING AF SILO

LILLE SKALA HAVNEBOLIGER

LILLE SKALA ARKITEKTUR

MIDLERTIDIG CONTAINERBUTIK


INFRASTRUKTUR

- FLERE MENNESKER I BYBILLEDET

- Vores ambition er at gøre byen mere

fodgængervenligt. Dette betyder ikke, at der ikke

skal være plads til biler omkring bymidten, men at

der i stedet i langt højere grad vil blive fokuseret på

menneskeliv i bybilledet – også udenfor gågaden.

- I første omgang fokuseres på opgraderingen af den

bløde infrastruktur for fodgængere og cyklister, forbedre

nærheden til offentlig transport og omdirigering

af biltrafik. Derudover kan nye designløsninger

for busstationen og parkeringsarealerne (på mellemlangsigt,

en ny placering på Collstropgrunden) reducere

arealbehovet og åbne op for nye muligheder

omkring bymidten

Kort sigt Mellemlang sigt

Lang sigt

KORTSIGT MELLEMLANGSIGT LANGSIGT

short term : pedestrian

paths and bike lanes

mid term : bus station move to other side

of railway lines, adequate parking places

long term : pedestrian friendly

use of cars minimized, tunnelle


BUS- OG SPORVOGNSTERMINAL

CYKELSTI

MULTIFUNKTIONEL PARKERING

VANDRESTI I BYEN

LET BROKONSTRUKTION EUV (ELECTRIC URBAN VEHICLE)


DETAILHANDEL

- Detailhandel er et afgørende element for byliv –

især for en lille by som Køge.

- Mange små byer har gågaden som den primære

detailhandel infrastruktur, men der er en voksende

tendens til at placere butikker i store ensartede

shopping centre, udenfor bymidterne.

- Disse centre er primært konstrueret med ét formål,

at skabe profit. Og de formår at gøre det med en så

stor effekt, at de udkonkurrerer gågaden og dræner

små byer for deres byliv – og med det, deres kultur,

historie og identitet.

- Vi skal dog være opmærksom på og erkende,

at der i regional perspektiv er en skarp

detailhandelskonkurrence som Køge ikke kan

ignorere.


DETAILHANDEL

- Vi foreslår at Køge udvider byens detailhandel

strategi, så det spænder fra eksisterende populære

butikstyper (som Fona, Sportsmaster m.m.) til

nye lokal-, produktions- og håndværksorienteret

detailhandel.

- Byen bør yde støtte til at lokale talenter,

detailhandlere, håndværkere og producenter

kan præge Køge’s fremtidige bybillede – fra

middelalderbyen til Collstropgrunden og videre til

Søndrehavn.

- De håndværksorienterede butikker vil ikke

konkurrere med eksisterende butikker, da de

imødekommer den modsatte spektre af målgruppen.

I stedet for at konkurrere vil de nye butikker skabe

en synergieffekt med den eksisterende detailhandel

med at tiltrække og give besøgende en fuldkommen

oplevelse af byen.


MOBILE BUTIKKER

DET ÅBNE KØKKEN

LOKALE OMGIVELSER

LOKALE DRIKKE

LOKAL HÅNDVÆRK

BAGERMESTEREN


KULTUR

- DYRK BYENS KULTUR

- Køge skal ikke imitere København eller øvrige byer,

men skal i stedet fokusere på byens egne kvaliteter.

- Køge skal styrke byens eksisterende profil for sport

og kultur.

- I stedet for tegne byens kulturelle profil ved

eksempelvis ét stort nyt museum, er det for os

åbenlyst at nye faciliteter skal understøtte de

eksisterende institutioner og initiativer.

- Køge’s kulturelle profil skal komme indefra.

skitsesamlingen

biliotek

KØS

butikker

foto festival

Køge museum

mal på væggen

butikker pop-up stores

theater

caféer

kunsthåndværk

restaurant

BB bar

åben båd

lys festival

klatreklub

vandskiklub

dykker klub

silo hotellet

restaurant

Club slow fish festival

lørdags rock vandskiklub

Tapperiet

bar

mountain biking caféer

marked

skater bane

vandretur

open air bio

fiske marked

ØA kulturhus

biograf roklub

bogmesse

kano- og kajak klub

strand fest Valkyrien

vandretur

bade

dyreskue


SOMMERBIO

MIDLERTIDIG PROMENADE

AKTIVITET I BYRUM MIDLERTIDIG PAVILLION

VANDSPORT FOTOFESTIVAL


BRUGERINDDRAGELSE

- BYUDVIKLING SKAL VÆRE PERSONLIGT

- Det vigtigste i brugerinddragelsen er at bevare en

gennemsigtighed, der tydeligt giver information og

forventning om hvilken type brugerinddragelse det

drejer sig om.

- Det er vores opgave at synliggøre forskellige

visioner, organisere konflikter og kreative

diskussioner samt gøre det tydeligt hvorledes input

fra interessenter imødekommes.

- Enighed mellem interessenter er aldrig et

udgangspunkt, men altid et mål.

- Vi foreslår, at der etableres en

”proceskvalitetsgruppe” med vigtige

interessenter som har til ansvar at observere

brugerinddragelsesforløbet.

www.koegekyst.dk


BRUGERINDDRAGELSE

- Som vores overordnet strategi ”Slow and Local”

bør brugerinddragelsesstrategien IKKE topstyres og

trækkes henover brugere og beboere i Køge.

- Det skal i stedet være et supplement til byens

eksisterende diskussioner og tanker, og vokse ud fra

lokal initiativer.


FORSAMLINGER

WWW.KOEGEKYST.DK

ANSIGT-TIL-ANSIGT

WORKSHOPS

BYRUMS WORKSHOP BYGGE WORKSHOPS


EN MULIG FREMTID


I hver fase vil vores overordnet vision ”Slow + Local” vokse i forhold

til de seks visionspunkter, som gradvist over tid indgår i et gensidigt

samspil. Disse tre efterfølgende faser af ”en mulig fremtid” skal

ikke ses som en færdigudarbejdet plan, men snarere en illustration

over hvilke elementer, der træder frem i de forskellige faser – uden

at udpege et specifikt placering eller funktion.


KORTSIGT

- Den nye midlertidige Køge Promenade

etableres.

- Her fortæller formanden for Køge

Kyst, ”denne nye midlertidige promenade

kan ses som flod, der over tid vil

skifte kurs, og give liv til nye områder

af byen. I dag er den placeret her, og

vil i de næste mange år være byens

forbindelse helt ud til bugten!”.

Håndværksmarked

Opgraderet

jernbaneovergang

Ombygget teaterbygning

Havnemarked

Kunst udstilling i

Gulhalbygning

Omdannet silo

Sportscenter

Midlertidig have

Midlertidg have

Havneplads

Søndrestrand Beach Party

Køge Kyst Forsamlingshus


MELLEMLANGSIGT

- Stationsområdet eller ”tomrummet”

mellem byen og havnen er ved at

blive udfyldt med nye bygninger og

byrum

- Langs Promenaden er der desuden

skudt en masse små grønsagshaver

op mellem de nye boliger og de gamle

industribygninger. Boligerne blev

udviklet i tæt dialog med beboerne

og Køge Kyst, og bærer tydelig præg

af bæredygtige tiltag.

Håndværksmarked

Parkeringspladser

Rådhusudvidelse

Togstation

Gangbro over jernbane

Busterminal

Ombygget teaterbygning

Havnemarked

Fabriksbygning ved Carlsenvej

Midlertidige kulturcenter

Gul halbygning

Kunstudstilling

Omdannet silo

Sportscenter

Havneplads

Bådbutik og værksted

Boliger

Søndrehavn Beach Party

Køge Kyst Forsamlingshus

Udsigtshus


LANGSIGT

- Flere mennesker er flyttet til Køge for

at få en Køge-tilværelse, hvor man har

mere tid til at benytte byens rekreative og

kulturelle tilbud i helt særlige omgivelser

karakteristisk for byen.

- Den midlertidige Køge Kyst informationscenter

er med tiden blevet omdannet

til en cafe og et fast udflugtsmål for byens

beboere. Det gamle møderum og møblement

eksisterer fortsat. Herfra kan man

se, at der på Norhavnen allerede er kommet

et nyt midlertidigt informationscenter.

Hvad mon fremtiden byder på den anden

side af kanalen?

Håndværksmarked

Parkeringspladser

Rådhusudvidelse

Gangbro over jernbane

Busterminal

Kontorer

Ombygget teaterbygning

Togstation

Kontorer

Havnemarked

Fabriksbygning ved Carlsenvej

Midlertidige kulturcenter

Gul halbygning

Kunstudstilling

Boliger

Omdannet silo

Sportscenter

Erhverv

Erhverv

Havneplads

Bådbutik og værksted

Boliger

Søndrehavn Beach Party

Køge Kyst Forsamlingshus

Udsigtshus


Thomas Andersen

Ejendomsudvikler

København

BART BRANDS

Landskabsarkitekt

Køge Kyst Design Team

Holland

Søren Aakjær

Folkeskolelærer

Køgenser

Natasja Lohse

Hjemmegående

Køgenser

Trine N. Tranbjeg

Kunstner

Køgenser

JAKOB N. MADSEN

Arkitekt

Køge Kyst Design Team

Danmark

Jørgen B. Larsen

Lokalpolitiker

Køgenser

MARCO BROEKMAN

Landskabsarkitekt

Køge Kyst Design Team

Holland

Stine Lundgren

Restaurantør

Køgenser

Søren B. Hansen

Gymnasieelev

Køgenser

Hans Poulsen

Investor

Roskilde

Sara Thompson

Butiksejer

Køgenser

Inge Vestergaard

Lokalpolitiker

Køgenser

JAN Y. TANAKA

Arkitekt

Køge Kyst Design Team

Danmark

More magazines by this user
Similar magazines