2013-06-01 skoleplan - Hedensted Skole

hedensted.skole.dk

2013-06-01 skoleplan - Hedensted Skole

• Eleverne vænnes til at lytte til/læse nyheder og debattere disse

• Elevernes trænes i udvalgte discipliner

Tiltag

• I samarbejde med faglærere udvælges relevante fokusområder

• I samarbejde med eleverne udvælges relevante fokusområder

• Arbejde med forskellige læringsstrategier

• Udarbejde huskeregler sammen med eleverne

• Sammen med eleverne finde genveje til at løse en opgave

• Eleverne lærer at økonomisere deres tid f.eks. i en prøvesituation

• Eleverne oplever ro til fordybelse

• Eleverne skal have anerkendelse for deres arbejde

Tegn

• Eleverne kan udvælge opgavetyper i et FSAsæt, som han/hun magter bedst

• Kan formulere sig mundtligt

• Deltager i højere grad i klassen

• Får større selvværd og selvtillid

Evaluering

• Evalueres med eleverne, der har deltaget i PLUS i marts 2013

• Evalueres på afdelingsmøde i udskolingen i foråret 2013

• Evalueres på Stormøde i Broen i foråret 2013

Pga. lockouten har eleverne ikke fået lavet en skriftlig evaluering. Eleverne giver udtryk for, at de

er glade for at komme på PLUSholdet. Forældrene oplever, at børn og forældrene taler mere om

f.eks. fremmedord hjemme. Eleverne bruger det lærte i timerne på klassen, og de føler sig mere

sikre og dermed tør de sige mere på klassen.

Eleverne ønsker, at de kan komme på holdet hele året og ikke kun i perioder.

Der har ikke været tid til at arbejde med læsehastigheden.

MatematikPlus har pga. skemalægningen mest været brugt som støttetimer.

Lærerne anbefaler, at der laves 3 hold for henholdsvis 7., 8. og 9. årgang.

Indsatsområde 3: Inklusion

Inklusion – indsatsområde for skoleåret 2012-2013

Status

I årene 2011- 2014 skal udviklingsplanen for specialundervisning implementeres, hvilket betyder at

Hedensted Skole i de kommende 3 skoleår har fokus på inklusion.

For 5-6 år siden var alle lærere og pædagoger på kursus i den anerkendende tilgang. Siden da er

mange nye blevet ansat på skolen. I de skoleårene 2009-2011 har skolens indsatsområde være Den

gode undervisning, hvor teamene har valgt mellem temaerne klasseledelse, evaluering og

cooperative learning. Fra skoleåret 2011 blev indsatsområdet inklusion.

4

More magazines by this user
Similar magazines