– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

frivillignet.dk

– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

Forord:

siden maj 2008 har drengeklubprojektet i dansk flygtningehjælp arbejdet med

metodeudvikling af frivilligt baserede drengeklubber for etniske minoritetsdrenge i

alderen 13-17 år i udsatte boligområder. resultatet er 12 drengeklubber placeret

rundt om i landet, 150 engagerede frivillige, spændende tværfagligt samarbejde og

ikke mindst en masse glade teenage drenge, som i hverdagen inddrages i processen

om at skabe det bedst mulige frirum under trygge rammer.

drengeklubprojektet har gennem to år tilegnet sig relevant viden og erfaring i

metodeudvikling indenfor etablering og drift af frivilligt baserede drengeklubber.

denne viden og erfaring ønsker dansk flygtningehjælp at dele med andre relevante

interessenter, som i hverdagen kan drage nytte og inspireres af denne viden.

drengeklubprojektet har derfor lavet denne håndbog, som præsenterer råd, vejledning,

metoder, forslag og anbefalinger i forhold til etablering og drift af frivilligt

baserede drengeklubber.

Håndbogen kan bruges, hvis man som boligselskab, kommune, forening eller andet

selvstændigt ønsker at etablere en drengeklub i et givent område.

dansk flygtningehjælp kan på baggrund af en konkret vurdering tilbyde samarbejde,

såfremt man som interessent/aktør ønsker det i forhold til etablering af en drengeklub

indenfor rammerne i en humanitær organisation.

dansk flygtningehjælp har stor erfaring med etablering af frivilligt socialt arbejde.

dette foregår i et samarbejde med dansk flygtningehjælps frivillige netværk med

flere end 4500 frivillige og med støtte fra lønnede regionskonsulenter bredt

placeret i landet.

5

More magazines by this user
Similar magazines