Bilag 18. Referat af AU møde 2. november 2011 Tilstede var ...

groendalslundkirke.dk

Bilag 18. Referat af AU møde 2. november 2011 Tilstede var ...

Tilstede var:

Opfølgninger:

Nær fremtid:

Referat af AU møde 2. november 2011

Karsten, Peter, Ole, Simon og Berit

Bilag 18.

• Opstart på Spaghetti.

o vi er kommet godt i gang

o Vi har efterhånden frivillige til at lave mad hver gang

o Vi mangler fortsat et udvalg og nogen til at stå for ”børnehjørnet”

• Matiné

o Rune følger sig godt hjemme i Matinéen.

o Der er frivillige, der smører ostemadder

o Dejligt, at matinéen overlevede i foråret, hvor matinéen ikke rigtigt

hørte nogen steder hjemme. Stor tak til Jann for hans indsat med

dette.

• Høstfrokost:

o Flot dag. God stemning. Trist med regnvejr.... Der var mange, der gav

en hjælpende hånd. Tak til alle.

• Temauge:

o Fint program.

o Skidt PR – RLN beklager meget.

o Vi forsøger at nedsætte et udvalg til 2012, hvor en af præsterne sidder

med

• Skovtur:

o Skovturen har fået rigtig mange fine kommentarer.

o Dejligt, at denne tradition overlevede et halvår uden udvalg. Tak til

Jann og Mogens for dette

• ”Kirke og kultur”

o Der er afviklet 1 aften (Adams æbler).

o Næste aften er 10. november (Peter Seebergs roman ”Hyrderne”)

o Ole uddeler kopier, da bogen er udsolgt fra forlag

o Den 10. november træffer vi beslutning med de fremmødte om, hvorvidt

vi skal fortsætte

• 1. søndag i advent og julestue

o Spædende tiltag. Vi håber at vi i år opstarter noget, der bliver til en god

tradition

o Simon har teten

o Der indkaldes hjælpere til lørdag

o Per får en indkøbsseddel.

o Forhåbentligt kommer den lovede fryser på plads inden december

sætter ind.

• Julekrybbe og dåbsjubilæum

o Berit og Rune underholder ca. 30. min i kirken

o Derefter hygge i salen

o Der laves julepynt til kirkens juletræ

o Der sendes invitationer til alle børn, døbt i efteråret 2006

o Der gøres lidt særligt ud af disse døbsbørn

• 9 læsninger

o Berit leder efter læsere

o Vi bruger samme liturgi som de andre år


• Julekoncert med Panumkoret arrangeret af Rune

o Tirsdag d. 13. november

o Rune aftaler selv detaljer med Grøndalslundkoret

• Julefrokost og andagt

o onsdag d. 14. december

o Simon står for andagten

o Vi ser om vi kan finde frivillige til at være med i køkkenet

o ellers køber vi frokosten færdig ude i byen

• Skoleafslutning

o fredag d. 16. december

o Berit er hatten sammen med C-sporet på skolen

• Julekoncert med Grøndalslundkoret

o søndag d. 18. december

• Opsætning af juletræ

o mandag d. 19 eller tirsdag d. 20

• Nytårsaften

o Simon spøger Peter og Grete om de igen i år vil stå for traktementet

Ting, der bør afklares:

• Juletræ til kirken.

o Per og Ole bliver enige om den perfekt højde og bestiller det der efter.

Men hos hvem???

• Service og køkkenudstyr

o Der er efterhånden røget en del service. Per har lavet en optælling. Berit

taler med Ole om at få købt ind, så der er service nok

o Der mangler en del almindelig køkkenudstyr. Maiken har lovet at

komme med et forslag til, hvad der kan købes.

Der mangler bl.a. store skåle, der skal bruges både til

aftenkonfirmanderne, spaghettigudstjenesterne og de store

kirkefrokoster

• ”Efterkonfirmander”

o Vi glæder os meget til at høre godt nyt herfra.

o Hvordan med økonomi i fremtiden? Er det AU, der skal sikre budget

etc.?

o Hvordan afstemmer vi kalender, så der ikke opstår ting i kalenderen,

der er uhensigtsmæssig?

• Skovturen 2012

o Vi skal have talt om, hvor turen bør være forankret i 2012: udvalg,

budget, endelig økonomi etc., således at alle føler sig vel behandlet

More magazines by this user
Similar magazines