JENS BELLING - Business-Fyn

business.fyn.livebook.dk

JENS BELLING - Business-Fyn

TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2009

MÅNEDSMAGASINET

SIEGFRIED W. ANDERSEN:

Krisehjælp til ledere side 8

FACEBOOK:

For fi rmaets skyld side 14

www.business-fyn.dk

JENS BELLING

Skræmt

af krisen

4-5

CLAUS LØNBORG:

Far til fi re i Shanghai side 10

Tema: Firmagaver og fryns


Fryns - fint og forvirrende

INDHOLD

Bærbare displaysystemer

fra NIM

www.nim-udstillinger.dk

Nim Udstillinger as, Lumbyvej 65, 5000 Odense C, Tel. 66 18 18 12

2 BUSINESS-FYN

AF OLE FRANK RASMUSSEN

ofr@fyens.dk

Erhvervsredaktør på

Fyens Stiftstidende

Er der nogen god grund til, at bankansatte med statens

velsignelse kan låne billigere, end du kan?

Er det sund fornuft, at du kommer hurtigere igennem

sundhedssystemet, hvis din arbejdsplads har en skattebegunstiget

sundhedsforsikring.

Ja, det er der.

Forklaringen hedder frynsegoder. Det er lovligt, det er

smart, og det er dejligt for dem, der har dem. Emnet bliver

behandlet i dette nummer af Business-Fyn-magasinet.

Det sker blandt andet i lyset af den nye skattereform,

der efter megen politisk palaver og en gang typisk dansk

kompromis-mudder fi k sat multimedieskatten på skinner.

Ingen kunne se det fornuftige i, at hjemmehjælpere

Sæt tilbud

Kr. 8.295,-

20»

skulle beskattes, fordi de tog deres håndholdte computere

med hjem - og så blev det undtaget.

Knap så megen debat var der om medarbejdernes skattebegunstigede

opsparing i deres arbejdsplads via de

såkaldte medarbejderobligationer. Den ordning var lidt

for god, synes politikerne og afskaffede den.

Det var de selv samme politikere, der havde indført

ordningen.

I Danmark er skattebegunstigede frynsegoder på mange

arbejdspladser et påskønnet, statsstøttet supplement

til lønnen, der kompenserer for vores høje marginalskat.

Virksomheder, der benytter sig af mulighederne, får hermed

et instrument, der kan fastholde og tiltrække nye

medarbejdere. Det offentlige arbejdsmarked har i meget

ringe grad været med på vognen af bruttolønsordninger,

sundhedsforsikringer, delvist skattefi nansierede hjemme-pc-ordninger

og julegaver for den sags skyld.

VI LEVERER:

Firmafrugt

Medarbejderfrugt

Kildevand

Storkøkken

Kantiner

Frugtkurve

14»

10»

Artikler

Strib Grønt · Uraniavej 20 · 5500 Middelfart

Tlf. 4054 2521· www.strib-groent.dk · info@strib-groent.dk

Krisen holdt Jens Belling søvnløs 4-5

God ledelse i hårde tider 6-9

Udstationeret i Kina med hele familien 10-12

Fjæsbogen kan gavne fi rmaet 14-15

Nyt job: Klar til at bestige boligbjerget 16-17

Bizart 25

Kronik: Boligformen påvirker os 26-27

Tema: Firmagaver og fryns

Det er en problemstilling, der ikke er blevet mindre

aktuel på et arbejdsmarked, hvor stadig fl ere arbejdspladser

giver medarbejderne fl ere muligheder at vælge

imellem, når der skal forhandles afl ønning og goder på

arbejdspladsen.

Det er på tide, at fl ere offentlige arbejdspladser viser,

at de er fuldt konkurrencedygtige med private arbejdspladser

- også på frynseområdet. Det man også kunne

ønske sig er, at der er fornuft bag de beslutninger om

frynsegoder, som staten mener, skal være skattebegunstiget.

Her så jeg hellere, at politikerne støttede initiativer, der

tilgodeser pendlerfolket - altså arbejdskraftens mobilitet

- grønne løsninger og sundhedsfremme frem for forsikringer.

For at gentage mig selv:

Er der nogen god grund til, at bankansatte med statens

velsignelse kan låne billigere, end du kan?

Masser af fryns på vej 18

Sundhed topper frynselisten 19

Den gode stemning er det vigtigste 20-21

Billig jul 22-23

Han høstede frugten af fryns 24

Erhvervsmagasinet Business-Fyn udgives af Fynske Medier som tillæg til

Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.

Postomdeles til erhvervsvirksomheder og butikker i Trekantområdet.

Oplag 90.500.

Redigering og layout Inge Gram.

Bærende forsidefoto Birgitte Carol Heiberg.

Annoncer Marianne Kirkeby tlf. 6545 5356.

Kim Madsen Søren Larsen

700 M 2 INSPIRATION TIL DIN BOLIG

Albanigade 27 - Odense C - tlf. 66 12 70 35 - www.schiang-living.dk


Oplev Årets Bil i Europa 2009.

Prøv Opel Insignia Sports Tourer.

www.opel.dk

Succesen fortsætter! Nu introducerer vi Opel Insignia Sports Tourer. Oplev

dristigt design, banebrydende præstation og innovativ tysk teknik. Desuden

er Opel valgt som bedste tyske bilmærke * .

Adaptive forlygter (AFL). Intelligent forlygtesystem med ni indstillinger.

Lyser ”rundt om hjørner”, blænder automatisk ned for det lange lys og

tilpasser sig alle kørebetingelser.

Adaptivt firehjulstræk. Højteknologisk fordeling af trækkraft. Maksimerer

vejgrebet under alle forhold. Forbedrer acceleration, stabilitet og kontrol.

Opel Eye. Smart kamera, der overvåger vejen og sender information til

brugeren. Genkender trafikskilte og advarer ved utilsigtet vejebaneskift.

Opel Insignia Sports Tourer

Pris fra 326.900 kr.

Turbodiesel fra 360.900 kr.

V Holm Jensen A/S

Nyborgvej 240-260, Odense, tlf. 66 12 13 14, www.vhj.dk

CO2 159–277 g/km , 8,5–16,7 km/l gælder brændstofforbrug ved blandet kørsel. Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr. *Ifølge Auto Bilds kvalitetsrapport 2008 (nr. 42, 2008).

BUSINESS-FYN 3


4 BUSINESS-FYN

FINANSKRISEN HOLDT

JENS BELLING SØVNLØS

Krisen vendte op og ned på forholdene for Lillebælt Gruppen og

satte et stærkt præg på dens ejer, Jens Belling

Jens Belling, ejendomsudvikler og storaktionær i Fionia Bank, stod i allerforreste linje, da finanskrisen skyllede ind over landet. FOTO: BIRGITTE CAROL HEIBERG

INTERVIEW

AF JESPER BEENFELDT NIELSEN

jeb@fyens.dk

- Det er det vanskeligste, jeg nogensinde har oplevet.

Sådan lyder Jens Bellings egen sammenfatning af

efteråret 2008.

Sidste sommer havde han en position som Fyns

største ejendomsudvikler og ejer af et væld af store

og mindre ejendomme og var dermed storkunde i

banker og realkreditinstitutter. Tilmed havde han

investeret en formue i aktier i Fionia Bank.

Dermed stod den 46-årige fynbo i alleforreste linje,

da finanskrisen skyllede ind over landet for fuld

styrke i efteråret.

- Den kom bag på mig. Især fordi krisen begyndte

i bankerne. I andre kriser er bankerne først blevet

ramt senere i forløbet, når samfundets almindelige

økonomiske afmatning smitter af på dem. At problemerne

denne gang startede i bankerne, gjorde

krisen meget mere voldsom og pludselig, siger Jens

Belling.

Kort sagt ville bankerne have så mange som muligt

af deres penge tilbage, og de ville meget nødigt

låne nye ud.

Det betød, at Jens Belling og hans fi rma måtte

forsøge at finde penge i alle de mange projekter, de

var involveret i. Også den daglige drift blev skåret til

for at spare.

Drejede på alle knapper

Besparelserne ramte også et planlagt arbejde på

Belling-familiens hjem, godset Skovsbo.

Samtidig var det mere end svært at få sikkerhed

for, at der kunne skaffes penge til nye projekter -

som hovedsageligt er det, Lillebælt Gruppen lever

af.

- Det var hektisk. Vi prøvede at få afsluttet mest

muligt. Drejede på alle knapper og ledte efter kreative

løsninger.

- Det hele var præget af voldsom usikkerhed, for

ingen anede, hvor det endte. I verden rundt omkring

os styrtede alt sammen, og ingen kunne vide,

hvem der blev ramt næste gang, siger Jens Belling.

Søvnløs

Det var ikke kun på kontoret, at krisen kunne mærkes.

Den tog også fat i ejeren personligt.

- Jeg havde ofte svært ved at sove. Uvisheden om

fremtiden betød, at der var plads til mange spekulationer,

siger Jens Belling.


Den store ombygning af Roulunds Fabriker til

nyt lager for Coop ser ud til at blive afsluttet

planmæssigt, og dermed kan fremtidens pengestrømme

nogenlunde forudses, siger

Jens Belling.

FOTO: PETER LETH-LARSEN

- Og så har det kostet nogle ekstra kilo, smiler han

og tager sig til maven, der dog ikke er i nogen opsigtsvækkende

størrelse.

Trods den kaotiske situation var virksomheden

ifølge Jens Belling ikke lammet.

Der blev tværtimod arbejdet intenst på alle fronter

for at tilpasse og fi nde løsninger.

- Det har nok noget at gøre med, at vi er en udviklingsvirksomhed.

Vores arbejde er at fi nde løsninger

på noget, der ikke umiddelbart kan lade sig gøre.

Det er det, som vi - i hvert fald nogle gange - tjener

penge på, siger Jens Belling.

- Så vi blev ikke lammede, da alle problemerne

tårnede sig op - selv om det så meget svært ud, siger

Jens Belling.

Mere overskuelig fremtid

Selv om finanskrisen langt fra er slut, er Jens Belling

nu mere rolig ved situationen. Fremtiden er måske

ikke ligefrem lys, men den er mere overskuelig end i

de hårde efterårs- og vintermåneder.

Den store ombygning af Roulunds Fabriker til

nyt lager for Coop ser ud til at blive afsluttet planmæssigt,

og dermed kan fremtidens pengestrømme

nogenlunde forudses.

Trods roen kan den fynske erhvervsmand stadig

rase over årsagerne til fi nanskrisen.

- Det er forfærdeligt, at grådige spekulanter i den

grad kan skabe kaos i hele verden. Vi bliver nødt til

at lave indgreb, der forhindrer at det kan ske igen,

siger han.

Vred over George Bush

Derudover gælder hans vrede især den tidligere

amerikanske præsident George W. Bush, fordi

denne undlod at redde kæmpebanken Lehman

Brothers i september 2008. Det var denne banks fallit,

der for alvor fik jorden til at skride under den

internationale fi nansverden.

Selv om verden lige nu ser mere stabil ud, er der

ikke mange tegn på aktivitet i Lillebælt Gruppens

andre store Odense-projekter - hverken musik- og

teaterhuset eller butikscentret på Rugårdsvej.

Problemet er stort men enkelt: Jens Belling og andre

projektudviklere skal ligesom andre låne penge

til at få bygget en ejendom. Men på dagens ejen-

Hvad har

domsmarked kan de reelt ikke vide, hvor mange

penge de kan låne.

Reber sejlene

For eksempel har Belling og kompagnonen Niels

Thorborg været nødt til at betale nogle af de penge

tilbage, som de har brugt til ombygningen af Roulunds

Fabriker.

Markedsprisen på den slags ejendomme var faldet,

og så kunne realkreditinstituttet ikke låne så

meget ud, som det var aftalt.

Det lykkedes i dette tilfælde, men den slags kan

let ødelægge et lovende projekt, før der har været

holdt rejsegilde.

Derfor reber ejendomsfolkene sejlene, holder sig

fra nye initiativer og koncentrerer sig om at få mest

muligt ud af det, de allerede er i gang med.

Ledelsesakademiet Lillebælt og

Centrovice A/S tilfælles?

REKLAMEBUREAU

BUSINESS-FYN 5


6 BUSINESS-FYN

GOD LEDELSE

Siegfried W. Andersen er lidt af en

guru. Har man først været på et

af hans kurser, glemmer man det

aldrig. Business-Fyn var med på

skolebænken sammen med 100

ledere på Nyborg Strand

LEDELSE I KRISETIDER

AF CHRISTINA BOUTRUP FOTO: JOHNNY ANTHON WICHMANN

chbo@fyens.dk

Det hele startede med A.P. Møller - Maersk.

Da Siegfried W. Andersen for 25 år siden kunne

sige, at han var ledelseskonsulent for landets dengang

største virksomhed, gik det stærkt.

Siden har han med sit enmandsfirma været toprådgiver

for ledere i adskillige andre store virksomheder

i Danmark og i udlandet.

Kort før sommerferien underviste han på Fyn i

det varmeste emne lige nu - kriseledelse.

120 fortrinsvis unge ledere fra virksomheder som

Danske Bank, Microsoft Danmark og Coloplast

havde tilmeldt sig og betalt for det otte timer lange

kursus på hotel Nyborg Strand - uden på forhånd at

have set et program eller en dagsorden.

Navnet Siegfried W. Andersen var nok.

Hvad er det så, Siegfried W. Andersen kan, der

tilsyneladende er så universalt, at ledere over hele

verden kan bruge det til noget?

Det korte svar er ifølge tidligere deltagere i hans

utallige kurser, at de virker og har bundlinjeeffekt.

Han er meget handlingsorienteret, og det kan

deltagerne bruge til noget. Uanset om de synes om

hans meget direkte og provokerende facon eller ej.

Han har haft mere end 10.000 personer igennem

sine seancer, og kurset på Nyborg Strand var blot et

af Siegfried W. Andersens kurser under titlen ”God

ledelse i hårde tider”, som var arrangeret af netværksorganisationen

Netværk Danmark.

I juni var han i New York, til september skal han

til Singapore, og i oktober holder han det samme

kursus for kinesiske ledere.

Når ”God ledelse i hårde tider” er så populært, så

er det naturligvis fordi, finanskrisen har sat mange

ledere på en svær prøve.

Problemerne er selvskabte

Men hvis deltagerne fra hele landet og udlandet

kom til Nyborg for at blive bekræftet i, at krisen i

deres virksomheder er noget udefrakommende,

som de ikke selv har været skyld i, så blev de slemt

skuffede.

- Langt de fleste hårde tider er selvskabte. Ofte er

virksomhedens problemer selvskabte. Derfor skal

løsningen også komme fra virksomheden. Bed alle

i organisationen om at lave en liste med 25 punkter

over, hvad de mener kan give virksomheden en

konkurrencefordel. Og det skal være forandringer i

deres eget job, lyder det fra Siegfried W. Andersen.

Pointen er, at mange ledere har brugt de fede år

til at bygge nye domiciler og udvide forretningen til

nye fjerne markeder. Samtidig har de mistet fokus

på innovation og god ledelse, og pludselig svigter

både kunder og medarbejdere.

En af Siegfried W. Andersens største kæpheste er

Siegfried W. Andersen er udover at han

har en HD i organisation selvlært, men

hans viden om, hvad der rykker mennesker,

virker, siger deltagerne på hans kurser.

Sin praktiske erfaring har han blandt

andet høstet som budgetansvarlig afdelingsleder

gennem 12 år hos Jydsk Telefon,

hvor han havde 300 medarbejdere

under sine vinger.


I HÅRDE TIDER

forskellen på leadership og management.

Leaders er ledere, man gerne vil ledes af. Managers

styrer, kontrollerer og fører protokol, mens

leaders har en evne til at tage føringen. Både på jobbet

og i privatlivet.

- Leaders kan få almindelige mennesker til at gøre

ualmindelige ting, fordi folk gerne vil følge dem, siger

han.

Brug for en pep-talk

For Jesper Strøm, som er viceadministrerende direktør

for Ecco i Baltikum med ansvar for det kommercielle,

har Siegfried W. Andersens kurser haft

afgørende betydning for ham som leder.

Det er anden gang, at han rejser hjem fra Letland

for at deltage i et af de berømte kurser. Første gang

var en hel uge.

- Det er det bedste kursus, jeg nogensinde har været

på. Efter en uge gik jeg derfra med en liste over

de ting, jeg skulle arbejde med. Jeg vidste præcis,

hvad jeg skulle, siger han.

Jesper Strøm valgte at deltage i det korte kursus

på Nyborg Strand, fordi han havde brug for en peptalk

i en tid, hvor salget er svækket, og det er op ad

bakke.

- Jeg har fået konkrete idéer til, hvordan jeg kan

droppe kontrollen og protokollen og fokusere på

succeserne i vores virksomhed. Jeg har allerede besluttet,

at jeg sætter en tavle op med succeserne i

stedet for salgstallene, når jeg kommer tilbage, siger

han.

Når det kommer til krisen, så har Siegfried W.

Andersen ikke meget tilovers for den handlingslammelse,

der præger mange direktioner i danske virksomheder.

Sælg din fi rmabil

Du kan ikke styre forandringerne, men du kan sætte

dig i spidsen for dem, siger han.

Og det gør den dygtige leder ikke bare ved at udstikke

ordre til sine medarbejdere. Han eller hun

går forrest med et godt eksempel. Ikke mindst i en

krise.

- Som direktør skal du for fuldstændighedens

skyld og for at statuere et eksempel fl ytte dit kontor

til et lille ydmygt sted, helst helt ude i frontlinjen,

der hvor der sker noget. Konverter dit gamle

kontor til en kommandocentral for de mest energiske

salgsfolk. Sælg din firmabil og køb i stedet en

lille brugt bil for dine egne penge. Da ved alle, at

tiden nu er moden til, at der skal ske noget. Dette vil

vende enhver krise til det bedre - på rekordtid, siger

Siegfried W. Andersen.

Når han først begynder at tale om krisen, kan han

slet ikke stoppe igen.

Mange taler om, at vi skal igennem krisen. Men

ved virkeligheden, at der er krise, spørger Siegfried

W. Andersen og forklarer.

- Virkeligheden har været der hele tiden. Der er

ikke noget nyt. Virksomheden er kommet bag ud

på en række områder, hvilket den sandsynligvis har

været længe, og nu gælder det om at komme i omdrejninger.

- Der findes ikke ”noget” at komme igen- »

Begge virksomheder har ny identitet

Visuel identitet er meget mere end fl ot grafik. Den rette interne proces giver

ejerskab i hele organisationen, og skabelse af en kreativ værktøjskasse sikrer

den røde tråd i den fremtidige kommunikation.

Designguide

Designguide

Designmanual

LEDELSE I EN KRISETID

Mens god ledelse i den nære fortid kan

karakteriseres med ord som ekspansion,

risikovillighed, fokus på profit og nye prangende

domiciler, rekruttering og shareholder

value, så handler det ifølge Siegfried

W. Andersen nu primært om besparelser,

afskedigelser, tilpasning, ny strategi og alt

det operationelle.

Men krisen betyder, at dygtige ledere i

fremtiden vil vende tilbage til de gamle

Kontaktdirektør Thomas Aadal eller adm. direktør Jesper Sørensen fortæller

gerne om, hvad jas +co kan gøre for din virksomhed indenfor visuel identitet,

logodesign, designguide, FMCG markedsføring, emballagedesign og website.

Se vores identitetsløsninger på www.jasplusco.dk under referencer.

jas +co reklamebureau ApS · Vesterhavnen 5 · 5800 Nyborg · 70 23 33 43

dyder, mener den 65-årige konsulent.

Opfør dig ordentligt over for dine medarbejdere,

så vil de blive hos dig, indtil de

går på pension, lyder opfordringen.

Således vil kun de stærkeste virksomheder

overleve på sigt gennem god ledelse,

fokus på innovation, fakta, ydmyghed

samt, at virksomheden er en god samfundsborger

med stærke værdier.

REKLAMEBUREAU

BUSINESS-FYN 7


»

nem. Kunderne røg midlertidigt ud ad en tangent,

og nu skal de tilbage. Og vi skal i øvrigt

have fl ere. Kunden skal fortsat være i centrum for

alle gøremål. Det skal der ikke laves om på, siger

han.

Lederne fik også et råd med på vejen til, hvordan

de konkret skal melde ud, at de skal fyre medarbejdere.

Et ordentligt menneske

Også her er det vigtigt at vise leadership og ansvar.

For uanset om titlen er direktør, chef, manager eller

leder, så skal man være et ordentligt menneske,

mener den erfarne konsulent.

I Siegfried W. Andersens verden lyder opskriften

på den rigtige tale sådan her:

Jeg har begået en fejl. Jeg er kommet til at ansætte

for mange folk. Nu er jeg nødt til at afskedige nogle,

men jeg lover, at de vil være de første, vi ansætter

igen, når der bliver behov, siger han og tilføjer, at det

er meget vigtigt, at ”du gør det, du siger, du gør”.

Kom i gang. Se så at komme ud af starthullerne,

lyder det igen og igen fra scenen, hvor Siegfried W.

Andersen har inspireret og provokeret i otte timer

uden, at nogen er faldet i søvn.

Der er ingen tvivl om, at alle har fået et eller andet

med sig hjem. Hvad enten de har rykket sig mentalt

eller blot fået en oplevelse ud over det sædvanlige.

Siegfried W. Andersen er nemlig noget helt for sig

selv.

FOTO: JOHNNY ANTHON WICHMANN

SAGT OM SIEGFRIED

W. ANDERSENS KURSER

Dorthe Vinkler, driftsdirektør, Pilgrim:

- Det var meget rammende og inspirerende, og jeg

har lært meget af det, Siegfried sagde. Blandt andet

fordi jeg selv har taget et job, som jeg først skulle

lære at bestride. Hans etiske og moralske budskaber

er også gode, for det er vigtigt for mig at være et ordentligt

menneske. Er man ikke det, så kan man ikke

få folk med sig og skabe resultater. Jeg lærte også, at

alt det, der ikke virker i en virksomhed, er et ledelsesproblem.

Man skal hele tiden kigge på sig selv i stedet

for at undre sig over, hvorfor folk ikke gør det rigtige.

Jens Aage Skare Nielsen, Senior Director, Customer

Service, A. P. Møller – Maersk:

- Siegfried er en fantastisk og helt unik person, der

gennem sine lederkurser formår at inspirere og fl ytte

folk til steder, de ikke troede muligt. Hans kurser er

fulde af positiv energi og magiske momenter. Min

egen erfaring er, at man efter et møde med Siegfried

er garanteret at vende tilbage som en ny og bedre

person, såvel på den personlige som den professionelle

front.

Jesper Strøm, Commercial – Deputy Managing Director,

Ecco Baltic SIA:

- Siegfried Andersen skaber energi. Positiv energi. Og

jeg skal da lige love for, at det var, hvad jeg lærte på

et kursus hos Siegfried. Det blev for mig startskuddet

til, at jeg nu formår, mere naturligt end tidligere,

at tage ledelsen i både arbejdet og rent privat. Ledelse

handler om at berige andre mennesker, og jeg

lærte at for at berige andre mennesker, er jeg nødt til

at acceptere mine egne værdier, hvad jeg er god og

dårlig til, min etik og min moral og dermed bruge den

selverkendelse til at lede andre efter mine personlige

ledelsesprincipper. Det skaber en naturlighed i mit

lederskab, som jeg føler, at mine kollegaer værdsætter

og ser op til.

8 BUSINESS-FYN

INSPIRERET AF

EGEN KONKURS

Carsten

Haugaard

satser på

kriseledelse

med sit konsulentfirma,

Activator

Group

LEDELSE I KRISETIDER

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Efter en konkurs med sit konsulentfi rma

Activator Group, er Carsten Haugaard,

Odense, tilbage i samme fi rmanavn, men

med et nyt produkt på konsulenthylden:

Kriseledelse.

Den tidligere militærmand har i forvejen

krisesituationer fra ophold i krigszoner

at trække på og nu også erfaringer fra

en virksomhedskrise.

Efterspørgslen efter coaching i kriseledelse

stod klart for ham allerede i foråret,

hvor han under forretningsmøder

med virksomhedsledere ofte stod over

for en anden dagsorden.

- Vi sad i stedet og talte i flere timer om

direktørens personlige udfordringer og

usikkerhed, fortæller han.

Den finansielle og økonomiske krise

arbejdede sig så hurtigt ind i virksomhe-

derne, at selv de dygtigste direktører blev

overhalet af udviklingen, mener Carsten

Haugaard, og nedturens hastige tempo

ramte altså også ham selv.

Inden virksomhedens konkurs købte

han dog navn, aktiver og kunder ud, og

firmaet fortsætter med færre ansatte.

Arbejdet med kriseledelse bliver dog

primært et anliggende for selskabet Activator

Coaching, som Carsten Haugaard

har stiftet sammen med coachen Elsebeth

Fogh, der har drevet sit eget konsulentfirma

i 11 år og har en international

uddannelse i konfl ikthåndtering.

- Det er utrolig vigtigt at få fortalt virksomhedslederne,

at de ikke skal blive

lammet og gå i stå, og vi har fået de første

tilmeldinger, siger hun.

Carsten Haugaard ser store muligheder

i sit nye koncept.

- Vi har haft ekstrem stor efterspørgsel

på det. Jeg tror, det kommer til at fylde

omkring 20 procent af det, vi laver, siger

han.

Carsten Haugaard

var indtil

1992 linjeoffi cer

og major i forsvaret

og var i

perioder chef i

FN-missioner i

flere af verdens

brændpunkter.

I dag driver han

konsulentvirksomhed.

FOTO: PETER LETH-LARSEN


Der er gået mode

i kriseledelse

Men kriseledelse bør udøves diskret, mener professor

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

I lang tid har virksomhederne kun haft behov for

kriseledelse, hvis fabrikken brændte eller direktøren

stak af med pengekassen. Men den aktuelle

konjunkturnedgang har gjort fænomenet mere udbredt,

i takt med at mange virksomheder skal effektivisere

og skære ned.

Det er slet ikke unaturligt, mener Flemming

Poulfeldt, professor på Institut for Ledelse, Politik

og Filosofi på Handelshøjskolen i København.

- Når der pludselig kommer sådan en ”tsunami”

ind over landet, er det ikke noget, de fl este ledere

har den store erfaring med. Mange af dem har aldrig

oplevet andet end vækst i deres tid som ledere,

og det kræver jo noget andet af en leder at afskedige

end rekruttere, siger han.

Det er ikke nødvendigvis store forkromede opgaver.

Det kan være, at man bare har brug for nogen at

spille bold op ad.

Til gengæld går der også lidt inflation i emnet,

når konsulentfirmaerne skal udnytte, at det er en efterspurgt

vare, de tilbyder, mener Flemming Poulfeldt.

Konsulentmarkedet er vokset 20-25 procent i

løbet af de seneste år. Men antallet af jobopslag er

faldet drastisk, og det har også indflydelse på rekrutteringsfolkene.

Så går de over i andre typer af

aktiviteter.

svb 2075

Erhvervskontoret

Svendborg Kommune

Erhvervskontoret

Ramsherred 5 C

5700 Svendborg

- Det bliver jo lidt et modefænonoen, om man

kan lide det eller ej. Hvis det er det, der er behov

for, så må konsulenterne hellere signalerer til markedet,

at man kan det. Men jeg tror ikke, at de store

internationale konsulentfirmaer pludselig gør det

til en overskrift, og det store kriseledelsesprojekt er

måske heller ikke de rigtige signal at sende til medarbejderne,

vurderer han.

Han ville ikke selv sætte kriseledelse som overskrift

for et produkt, men ville i stedet komme med

eksempler på, hvad han havde lavet af aktiviteter

for virksomheder, der demonstrerede, at han kunne

hjælpe med at få trimmet organisationen.

- Og jeg ville nok bruge de ord. Kriseledelse tror

jeg ikke er en sællert som sådan, siger han.

NÅR DER PLUDSELIG KOMMER SÅDAN EN

”TSUNAMI” IND OVER LANDET, ER DET IKKE NOGET,

DE FLESTE LEDERE HAR DEN STORE ERFARING MED. MANGE

AF DEM HAR ALDRIG OPLEVET ANDET END VÆKST I DERES TID

SOM LEDERE, OG DET KRÆVER JO NOGET ANDET AF EN LEDER

AT AFSKEDIGE END REKRUTTERE.

Flemming Poulfeldt, professor

GOD KRISE-

KOMMUNIKATION

Vær åben: Læg tallene frem. Vis de tynde ordrebøger.

Alt det der forklarer baggrunden for forandringerne.

Vær hurtig: Træk ikke den pinefulde fyringsrunde i

langdrag. Vis handlekraft ved at træffe en beslutning

og føre den ud i livet. Undgå desuden klatfyringer hist

og her - det vil øge utrygheden blandt de ansatte.

Giv en status: Når fyringerne er effektueret, så giv

hurtigst muligt en status og en vurdering af fremtidsudsigterne.

Giv den bedst mulige, ærlige vurdering af

den aktuelle situation. Når billedet ændrer sig, så giv

endnu en.

Vis respekt: Også for de tilbageværende ansatte spiller

det en stor rolle, hvordan ledelsen behandler de

opsagte kolleger. Gør for eksempel en indsats for at

hjælpe de afskedigede til nye job – det skaber tryghed

blandt de tilbageværende.

Skab ny begejstring: Lad de ansatte sætte ord på

deres bekymring, men luk snakken forholdsvis hurtigt.

Sæt ord på de udviklingsmuligheder, der måske

kan være opstået i forbindelse med krisen: Inddrag de

ansatte i at se nye markeder og tendenser. Få dem til

at se muligheder frem for begrænsninger.

KILDE: PROFESSOR JOHN PARM ULLHØI MED FLERE/LEDERNE.DK.

TILFREDSE LEDERE

På trods af at finanskrisen slog hårdt og pludseligt,

har de øverste ledelser taklet situationen fornuftigt.

Det mener i hvert fald et flertal af de adspurgte i en

ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation.

61 procent ledere svarer, at den øverste ledelse har

gjort, hvad den kunne for at være på forkant med situationen.

Mindre positivt ser lederne på, hvor godt topledelserne

har evnet at tilpasse virksomhedernes kommunikation

og synlighed under fi nanskrisen.

Svendborg er hovedstaden i Det Sydfynske Øhav.

Og det er ikke blot med det maritime element,

byen udmærker sig.

Svendborg er nu forbundet med motorvejsnettet

til resten af Danmark og det øvrige Europa.

Har din virksomhed brug for

en optimal placering, med god logistik, så har Svendborg

en række velplacerede erhvervsarealer klar.

Samtidig får du adgang til:

- velkvalificerede og kompetente medarbejdere

- gode bosætningsforhold for dine medarbejdere

- en stærk kommunalt forankret erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin

unikke placering ved den nye motorvej,

det helt rigtige sted at etablere sin virksomhed.

Erhvervskontoret er din indgang til kommunen, når det

drejer sig om erhvervsrelaterede henvendelser.

www.svendborg.dk/erhvervsservice

Mail: erhverv@svendborg.dk

Telefon 6223 3737

BUSINESS-FYN 9


10 BUSINESS-FYN

UDSTATIONERET I KINA

MED HELE FAMILIEN

Claus og Tine Lønborg flyttede i 2007 til Shanghai med deres fire børn.

Det var ikke let i starten, for de to ældste drenge talte ikke et ord engelsk

og græd hver aften, fordi de ikke ville i skole. Nu trives hele familien, og

det er ikke godt at vide, hvornår de flytter hjem til Danmark igen

I DET FREMMEDE

AF CHRISTINA BOUTRUP

chbo@fyens.dk

Blæksprutter på spyd, levende krabber og ål er hverdagskost

på det lokale marked i Shanghai.

Men for de to danske tvillingepiger Agnete og Ellen

er det stadig meget eksotisk. Næsten lige så eksotisk,

som de selv er set med kinesiske øjne.

Det er ikke bare de lyse lokker, som falder kineserne

i øjnene, når Claus og Tine Lønborg kommer

gående med deres børn i Shanghais gader. Tvillinger

symboliserer lykke og velstand i Kina, så det får

i sig selv folk til at dreje hovederne, at de to piger er

så ens.

Men det er mere overraskende, at det danske ægtepar

foruden de to tvillinger på knap fire år har de

to drenge Carl Emil og Marius på syv og ni år.

Fire børn er et særsyn i landet, der er berømt og

berygtet for sin skrappe etbarnspolitik.

Selv i Danmark er fire børn en mundfuld for to

karrieremennesker, men Claus og Tine Lønborg,

der begge er født og opvokset på Fyn, ville have fl ere

udfordringer og oplevelser, end livet i Roskilde og

de travle job i hovedstaden gav dem.

Det var det, der for godt to år siden bragte hele

familien til Shanghai, hvor Claus Lønborg blev direktør

for det danske innovationscenter, som hører

under Udenrigsministeriet og Videnskabsministeriet.

Ville ud at opleve noget

Det kan måske undre, hvad der får en dansk familie

med fire børn til at rykke om på den anden side

af jorden til en af de mest fremmedartede kulturer,

man kan forstille sig.

Claus Lønborg var marketingchef for IBM i Danmark,

og Tine Lønborg var godt i gang med karrieren

hos A.P. Møller Maersk.

Men der manglede alligevel noget.

- Vi havde det hele. To biler, et stort hus, aupair-

Livet som udlandsdanskere var ikke helt

ukendt for parret, der tidligere har boet

sammen i Washington, da de var i praktik

på den danske ambassade.

- Vi har altid snakket om, at det kunne

være spændende at arbejde i udlandet

igen, siger Claus Lønborg.

pige og to gode job. Men vi var enige om, at vi hellere

ville ud at opleve noget, siger Claus Lønborg.

Tine Lønborg tilføjer:

- Vi ville også give børnene en mulighed for at lære

sprog og en anden kultur at kende. Vi synes også, at

det kunne være fedt at komme ud at se så meget af

Asien som muligt. Det ville jo være uoverskueligt

med fire børn, hvis vi boede i Danmark, siger hun.

- Ja, ambitionen er ikke at få bankkontoen fyldt,

men at få nogle gode oplevelser som familie, siger

Claus Lønborg.

Beslutningen var ikke særlig populær hos Marius,

som gik i 1. klasse i Danmark og havde fundet sin

bedste ven i skolen.

- Marius brød fuldstændig sammen, da vi fortalte,

at vi skulle flytte til Kina, men da han så hørte, at vi

skulle bo i et hus med syv badeværelser, så var det alligevel

også lidt spændende, siger Tine Lønborg.

I dag er hun 39 år, og Claus Lønborg kunne sidste

efterår fejre sin 40 års fødselsdag i Shanghai.

Ved første øjekast ligner Lønborg-residensen,

som er fyldt med danske designmøbler, et hjem på

en hvilken som helst pænere villavej i Danmark.

Og dog. Det er nok de færreste danskere, som har

hele syv badeværelser på 400 kvadratmeter.

Det er måske lige i overkanten, men kun næsten,

for udover familiens seks medlemmer, så skal

der også være plads til besøgende hjemmefra Danmark.


BLÅ BOG

Claus Lønborg, 40 år, direktør

for Danmarks Innovationscenter i

Shanghai.

1995-1996: Praktik på den danske

ambassade i Washington D.C.

1996: Cand.merc., international

marketing, Odense Universitet.

1996-1999 MD Foods, markedschef

for Nord- og Sydamerika.

1999-2003: Rockwool International,

marketingchef, Grodan

Group.

2003-2007: IBM, marketingchef,

Danmark.

Fra 2007: Udenrigsministeriet

- Danmarks innovationscenter,

Shanghai.

HAN BYGGER BRO

MELLEM DANMARK OG KINA

Danmarks innovationscenter i

Shanghai åbnede i 2007. Det er et

fælles initiativ mellem Udenrigsministeriet

og Videnskabsministeriet

og en del af regeringens globaliseringsstrategi.

To lignende centre ligger i Silicon

Valley og i München.

Et af formålene med Innovation

Center Denmark er at skabe netværk

til kinesiske virksomheder og

offentlige forskningsmiljøer i Kina,

og det er Claus Lønborgs vigtigste

opgave som direktør for centret.

Det sker i samarbejde med Anders

Kjær, som er udstationeret fra Vi-

Desuden havde de en dansk aupairpige boende

det første år.

Der var absolut intet i det store hus, da familien

landede i Shanghai på en varm julidag i 2007. Og

børnene skulle starte i skole allerede efter to dage,

så hverdagen skulle op at stå.

Hvad gør man så?

Det første de gjorde var at tage til Ikea for at købe

køkkengrej, så de selv kunne lave mad og spise derhjemme.

Det blev en god oplevelse for den ældste

af drengene, som med det samme kunne se, at her

havde han da været før.

- Vi havde jo forberedt ham på, hvor fremmed alting

var, men der var sørme noget, han kendte, siger

Tine Lønborg.

Indkøb på kinesisk

Allerede den første aften blev Claus Lønborg sendt

i det kæmpestore supermarked Carrefour, som har

åbent til midnat syv dage om ugen for at handle ind.

Det var lidt af et kulturchok.

- Jeg gik rundt klokken 22.00 om aftenen i det

kæmpestore indkøbshelvede, og det gik op for mig,

at det hele stod på kinesisk. Jeg havde ikke halvdelen

af det med, der stod på listen, og jeg kom hjem med

noget meget tynd yoghurt med sukker i, siger Claus

Lønborg.

Det er ikke tilfældigt, at Lønborg-familien valgte

at bo i lige netop Windsor Place, for der bor nemlig

flere danske familier, så både børn og voksne havde

en naturlig indgangsvinkel til at opbygge et nyt netværk.

Selv om det var en meget slem start for de to

drenge i den internationale skole, så ved de godt,

hvad der er allerbedst ved at bo i Shanghai.

- Det er fedt at bo i en compound, hvor man bare

kan løbe ud og lege uden at ringe først, siger Marius.

Carl Emil er også glad for at bo i Kina, selv om

han ville have sagt nej, hvis han var blevet spurgt,

om de skulle flytte til Shanghai.

- Jeg var meget ked af det, da jeg skulle fl ytte

herud, men nu synes jeg, at det er fedt at være »

denskabsministeriet for at opdyrke

samarbejdsmuligheder med kinesiske

uddannelsesinstitutioner.

Innovationscentret har også en

mere kommerciel afdeling, som

tilbyder konsulentservice til danske

virksomheder, der ønsker at undersøge

mulighederne for at etablere

forskning og udvikling i Kina.

Desuden har Invest in Denmark

en repræsentant på kontoret, som

skal lokke kinesiske virksomheder

til at investere i Danmark.

Læs mere på www.innovationcenterdenmark.cn.

Tine Lønborg begyndte først at arbejde efter at familien havde vænnet sig til livet i

Shanghai.

Så inspirerende,

atmannemtladersigrivemed

Så sidder I der. Tændte og lyttende, debatterende og

lærende, inspirerede og opslugte. I badekåber og med

morgenhår...

Vi er vant til, at vores konferencegæster lader sig rive

med. Faktisk er det lidt vores egen skyld. Vi kan nemlig

ikkeladeværemedatforkælejerogstøtteopomkring

mødets forløb, så det glider ubesværet. Og vi har bestemthellerikketænktosatsætteetstortgrimthegn

op foran den skønne havudsigt eller fælde træerne i

skoven for at gøre opholdet mindre inspirerende.

Vores gæster skal have lov til både at dele ny viden

og slappe godt af.

Men badekåberne vil vi da gerne have igen…

Hesselet Hotel & Gourmet

DK-5800 Nyborg

Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

BUSINESS-FYN 11


Alt i mens det stod galt til på hjemmefronten skulle Claus Lønborg forsøge at bygge det nye Innovation Centre Denmark op fra bunden. Selv taxituren til

og fra arbejde var en udfordring. - Der var kun et tomt kontorlokale, da jeg kom, så jeg skulle have købt møbler og ansætte folk, før vi kunne komme i gang.

Hver gang jeg skulle nogen steder skulle jeg have et lille visitkort med, hvor der stod en kinesisk adresse, siger han.

»

her. Det er bare Hen Hao, siger han og drejer

sin tommelfi nger op.

Hen Hao betyder ”meget godt” på kinesisk,

og det er et udtryk, der falder ham helt naturligt.

Drengene bliver undervist i kinesisk i 45 minutter

hver dag.

- Det er lidt som at lære engelsk. Det tager bare

længere tid, siger Carl Emil.

På spørgsmålet om, hvorvidt han stadig savner

Danmark, svarer han:

- Det er svært at sige, for jeg vil ikke hjem til Danmark,

fordi det betyder, at jeg skal rejse fra mine nye

venner. Men det var helt sikkert sværere at fl ytte

herud end det bliver at flytte hjem, for der har jeg

noget at glæde mig til, siger han.

Man kan ligefrem se, hvordan de to år i den internationale

skole har modnet dem.

Begge taler flydende engelsk med britisk accent,

og begge er både veltalende og tydeligvis vant til at

møde nye mennesker.

Var ved at give op

Det er næsten ikke til at tro, at de to friske drenge

havde det så svært i starten, at hele familien var ved

at give op.

- De græd hver eneste aften i tre måneder, fordi

de var så kede af, at de skulle i skole næste dag. De

kunne ikke forstå et ord af, hvad der foregik. Vi har

haft aftener, hvor vi har været i tvivl om det nogensinde

skulle blive godt igen, siger Tine Lønborg.

Det var faktisk først, da hun kom til at tale med en

dansk psykolog, der boede i Shanghai, at hun fandt

en løsning, der virkede.

- Psykologen forklarede, at det var vigtigt at fi nde

noget, som drengene kunne relatere sig til, når vi

skulle forklare dem, at det nok skulle blive bedre.

- Heldigvis boede der to andre danske drenge lidt

længere henne ad vejen, som havde det lige så svært

i starten, selv om de bare kunne det hele nu. Det gav

dem håb, siger Tine Lønborg, der ikke bryder sig

om at tænke på de tre første måneder, hvor drengene

var så kede af det.

Siden er alting blevet meget lettere. Alle medlemmer

af familien kan sågar klare sig på kinesisk. Ikke

mindst de to yngste piger, som er blevet passet af en

12 BUSINESS-FYN

kinesisk dame det seneste år.

De sidder på køkkenbordet og får en tår at drikke,

mens de synger på kinesisk.

Den danske aupairpige var nemlig kun med det

første år, og hun var en kæmpe hjælp, fordi hun passede

de to små tvillinger, når Tine Lønborg fulgte

drengene i skole.

Det var også en helt nødvendig tryghed det første

år, når man er så langt fra venner og familie.

Men da hun rejste, ville de ikke forsøge at erstatte

hende, fordi hun var så god, at det ville blive svært.

- Vi besluttede, at vi ville forsøge at klare os med

den kinesiske dame, som også gør rent og hjælper

med at lave mad. Og det går faktisk fint nu, selv om

det var svært i starten, siger Tine Lønborg.

Claus Lønborg glemmer aldrig en af de første aftener,

hvor børnene skulle passes af den kinesiske

Ayi, som betyder tante og dækker over både husholderske

og babysitter.

- Jeg mener bestemt, at vi havde aftalt med Ayi, at

hun skulle blive der lidt længere om aftenen, fordi vi

skulle ud at spise med nogle venner. Men lige da vi

var på vej ud af døren, råbte hun Zaidian (farvel).

- Vi hørte døren smække, og så måtte vi jo blive

hjemme, siger Claus Lønborg.

Tine Lønborg husker også en anden episode, som

rystede hende en smule, men som hun alligevel ikke

kunne lade være at grine af.

- Vi opdagede, at Ayi gav pigerne is på Nutellamad,

og det sagde de så til os, på kinesisk, at de ville

have.

- Det var sjovt, men det betød også, at jeg var nødt

til at lave et fast skema over, hvad de må få at spise i

løbet af dagen, når hun passer dem, siger Tine Lønborg

smilende.

Som økonom med en travl fortid hos A.P. Møller

Maersk i Danmark var det lidt at en omvæltning

at sige det gode karrierejob i København op for – i

hvert fald for en periode – at blive medfølgende hustru.

- Det tager selvfølgelig tid at få fire børn til at falde

godt til og få hverdagen til at fungere, så jeg er

glad for, at jeg gik hjemme det første år.

- Det var også fedt at få frihed til sig selv, men jeg

havde jo lige haft orlov tre gange, så jeg trængte til

at arbejde igen. Det er dejligt at være sammen med

sine børn, men der skulle ske noget andet. Jeg var

ikke tilfreds, når jeg gik i seng om aftenen, siger

Tine Lønborg, som arbejder for Vestas i Shanghai.

Det var ellers hende selv, der havde set jobopslaget

for stillingen som direktør for det nye danske innovationscenter

i Shanghai i avisen og foreslog sin

mand at søge det.

DE GRÆD HVER ENESTE AFTEN I TRE MÅNEDER, FORDI DE VAR SÅ KEDE AF,

AT DE SKULLE I SKOLE NÆSTE DAG. DE KUNNE IKKE FORSTÅ ET ORD AF, HVAD

DER FOREGIK. VI HAR HAFT AFTENER, HVOR VI HAR VÆRET I TVIVL OM DET NOGEN-

SINDE SKULLE BLIVE GODT IGEN.

Tine Lønborg

- Muligheden for en udstationering havde været

der tidligere for mig, men det var ikke det helt rigtige

job, eller også var jeg gravid. Da jeg så det her

job, tænkte jeg, at det lige var Claus, siger hun.

Som det så ofte sker, så blev Tine Lønborg tilbudt

et topjob i London netop, som Claus Lønborg havde

fået tilbudt jobbet i Kina.

- Det var en svær beslutning, men da vi først havde

taget beslutningen, var det okay, siger hun.

Tine Lønborg tog orlov, og parret lejede huset ud,

så de til enhver tid kunne vende hjem til den trygge

tilværelse i Danmark.

Claus Lønborgs kontrakt lød egentligt på et års

udstationering i Kina, men den er allerede forlænget

to gange med et år, og nu tager familien en dag

ad gangen.

For en sikkerheds skyld har de fået arrangeret

danskundervisning til børnene en gang om ugen i to

timer, for det er ikke godt at vide, hvornår de kommer

hjem.

Og de skal jo helst kunne følge med i den danske

skole, når de kommer hjem.

- Vi er seks mennesker, der skal trives. Og hvis der

bare er en, der ikke har det godt, så rejser vi hjem

med det samme, siger Claus Lønborg.


Vi arbejder også lørdage

fra kl. 8-14

Autoriserede

AUTORISERET

CITROËN VÆRKSTEDtil anden


Spørg efter ekstra billige

CITROËN-VÆRKSTEDS-PRISER


KOM OG BESØGVORES STORE

AUTOMOBIL-HUS

I FLENSBORG.

Ford Nehrkorn

Zur Bleiche 49 – Flensborg

0049-461 99800 ford@nehrkorn.de

AUTOVÆRKSTEDER I FLENSBORG

Voresteamhar14års

CITROËN-ERFARING

SPAR DET DOBBELTE!!!

Vi reparerer Deres bil

- De køber ind i Flensborg

eller Harrislee...

Ringtilosogfåettilbud.VITALERDANSK.

Autoriseret Citroën-forhandler

Pattburger Bogen 31 Tlf. 0049 - 461 7 4343

HARRISLEE Fax 0049 - 461 7 4318

auto-ruschinski@foni.net

Nibøl

Kappel

Tyskland Danmark

Flensborg

Jaguar & Land Rover House Nehrkorn

Liebigstraße 1 – Flensborg

0049-461 840000 jaguar@nehrkorn.de


Klaus + Co NAS Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG, licenseret Mercedes Benz forhandler og service for erhvervskøretøjer, Lilienthalstraße 18, 24941 Flensburg,

telefon +49 461 - 50 37 5-0, fax -89, Bahnhofstraße 15, 25899 Niebüll, telefon +49 46 61 - 96 00-0, fax -44, Bernard-Liening-Straße 28, 24376 Kappeln,

telefon +49 46 42 - 81 0-40, fax -41, www.klaus-co.de

Dine 3 store PARTNERE I FLENSBORG

Kombiner værkstedsbesøget og indkøb!

www.nehrkorn.de

Stjerneskud

sparer mod syd

Original Mercedes Benz service for personbiler

og erhvervskøretøjer hos Klaus + Co i Flensborg,

Nibøl og Kappel.

F.eks. udskiftning af bremseklodser

og bremseskiver på forakslen,

E-Klasse(BR210,f.eks.C220CDi),

aktionspris

Udskiftning af bremseklodser og

bremseskiver på forakslen, Vito

(BR 638), aktionspris

2.600,00 DKR

2.550,00 DKR

Klaus GmbH + Co. KG, licenseret Mercedes Benz forhandler og service for personbiler, Liebigstraße 2, 24941 Flensburg, telefon +49 461 - 99 74-0, fax -66,

Bahnhofstraße 15, 25899 Niebüll, telefon +49 46 61 - 96 00-0, fax -44, Bernard-Liening-Straße 28, 24376 Kappeln, telefon +49 46 42 - 81 0-40, fax -41, www.klaus-co.de

Volvo Zentrum Nehrkorn

Liebigstraße 1 - Flensborg

0049-461 957900 volvo@nehrkorn.de

Vi har SUPER-SERVICE-PRISER og SUPER RABATTER på TILBEHØR. Vi kører Dem gerne til Deres fortrukne grænsebutik…

BUSINESS-FYN 13


14 BUSINESS-FYN

FJÆSBOGEN KAN GAVNE FIRMAET

Virksomheder som Bluewater og

UGPLUS på Fyn lukker eller

begrænser ansattes adgang til

Facebook. Men sociale netværksmedier

kan være en god kommunikationskilde

for virksomheden

NETVÆRK

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Hvad gør man, når Facebook bliver den mest besøgte

hjemmeside i en virksomhed? Telemarketingvirksomheden

UGPLUS i Odense tog for godt et år

siden konsekvensen og lukkede for adgangen til den

sociale netværksside og lignende sider på internettet

- bortset fra i enkelte pauser i løbet af dagen.

- Det var løbet løbsk, siger direktør Jacob Willems

nu som dengang.

Han ville have arbejde for den løn, han udbetaler,

og et besøg hos Facebook kan vel sammenlignes

med en smøgpause eller private telefonsamtaler.

Fem minutter hist og her lyder ikke af meget, men

det løber hurtigt op. Og hvad så?

Det kan være et stort problem for en produktionsvirksomhed

eller salgsvirksomhed, hvor tid er

penge, erkender Morten Gade, chef for kommunikation

og rådgiver hos kommunikationsvirksomheden

Bysted.

- Man spilder en masse tid, men man kommunikerer

samtidig med en masse mennesker, som ens

virksomhed kan have gavn af, og det trækker måske

nogle ukendte kompetencer ind i virksomheden,

sagde han forleden på en workshop under Odense

Kommunes kommunikationsfestival, hvor kommunikationsfolk

fra virksomheder og kommuner

sukkede efter at finde ud af, om de nu kunne vende

tidsfordrivet til en fordel.

Smelter sammen

Blandt deltagerne i workshoppen var kommunikationschef

i Svendborg Kommune, Kim Barren. Han

har med kommunens direktion diskuteret brugen

af sociale netværksmedier som Facebook og muligheden

for en egentlig Facebook-politik.

- Det er et vigtigt medie, som vi i kommunen skal

forholde os til lige som aviser, radio og tv. Der kan

stå ting, vi er nødt til at reagere på, og der er en stor

del af vores medarbejdere, der bruger det som privatpersoner,

forklarer Kim Barren.

Opgaven er derfor at komme op med et bud på,

hvordan de sociale medier bruges, uden at privatog

arbejdsliv smelter sammen.

- Det kan jo være svært at afgøre, om man lige

kan tjekke sine private beskeder, hvis man færdes på

Facebook som ansat i Svendborg Kommune, for det

har arbejdsgiveren jo ikke betalt for. Til gengæld er

arbejdsgiveren jo tilfreds, hvis medarbejderen svarer

på en arbejdsrelateret mail uden for arbejdstiden,

siger han.

Står det til kommunikationschefen, skal kommunen

bruge Facebook og lignende medier aktivt,

men der kan være juridiske forhold i en kommune,

der kan spænde ben. Han regner med, at spørgsmålene

er afklarede, og en officiel politik på området er

klar engang efter sommerferien.

Den fynske uddannelsesvirksomhed Offi cekon-


Arbejd, arbejd. De

mange unge ansatte

hos UGPLUS er fl ittige

brugere af sociale

medier, men

adgangen til dem er

lukket i arbejdstiden.

FOTO: BIRGITTE CAROL HEIBERG

sulenterne går så langt som at tilbyde ”skræddersyede

kurser i virksomheders strategiske brug af sociale

netværksmedier.”

Argumentet er, at når medarbejderne selv sidder

og bruger tiden på Facebook, er der en god sandsynlighed

for, at virksomhedens kunder også gør

det. Lukker man for Facebook og andre sociale netværksmedier,

lukker man derfor også for en oplagte

kommunikationskanal, påpeger direktør Christian

Kjær.

- Jeg plejer at sammenligne det med samtalerne

ved kaffemaskinen - det kan godt være, at der går

lidt spild til private samtaler, men jeg tror også at

den tillid, virksomheden viser, og de kontakter og

den viden, medarbejderne får, påvirker virksomheden

positivt, siger han.

Kommunikations- eller marketingmedarbejderen

kan faktisk nå ud til en klart defi neret målgruppe

og lære at brande virksomheden på de kritiske

forbrugeres betingelser, vurderer Christian Kjær:

- Vi bliver bombarderet med kommunikation og

reklamer, og her er noget, der går uden om de fi ltre,

som folk efterhånden har bygget op. Det er et

interaktivt nyhedsbrev, uden at jeg siger, Facebook

dermed skal bruges til reklame.

Pas på med brok

Han mener, at når virksomhederne først får øjnene

op for de muligheder, handler det ikke længere om,

hvor længe medarbejderne bruger på Facebook,

men om de bruger den på private eller professio-

SOCIALE MEDIER

Facebook: Det mest populære

sociale netværksmedie. Det har

mere end 160 millioner medlemmer,

og hver dag kommer der

250.000 nye medlemmer til ifølge

Mediawatch. Ordet facebook refererer

til amerikanske universiteters

årbøger med billeder af de

studerende - også kendt som en

blå bog. Facebook bliver især benyttet

til at lægge billeder ud på

nettet, hvor man kan dele dem

med sine venner. Der bliver dagligt

lagt 14 millioner billeder ud på

Facebook.

Twitter: Det nyeste skud på stammen

inden for social networking

nelle formål. På den før omtalte kommunikationsfestival

advarede Morten Gade fra kommunikationsfirmaet

Bysted de deltagende kommunikationsfolk

om, at privat- og arbejdssfæren vil smelte

sammen, når medarbejderne går på Facebook, og

det kræver, at man er ekstra opmærksom på, hvad

man skriver:

- Jeg har en ven på Facebook, der hver dag brokker

sig over, at hans job er noget lort. Hver gang undrer

jeg mig over, at han stadig har det. Så det er måske

en god idé, at I hjælper jeres kolleger til at tænke

over, at man også skal tænke over sin kommunikation,

når man er på Facebook, fordi man potentielt

kommunikerer med hele verden. Det er jo positivt i

udgangspunktet, sagde han.

Virksomhedens ledelse skal bare nyde, hvis de ansatte

vil kommunikere om arbejdspladsen - og med

meget mere troværdighed, end man kan købe sig til

i annoncer, lød opfordringen:

- De snakker uanset hvad, så man kan lige så godt

hjælpe dem som at stoppe dem.

Medarbejdernes færden på internettets sociale

fora kan lige frem være medvirkende til at opdage

og udbedre dårlige kundeforhold. Simpelthen

møde de opinionsdannere, som hidtil har været forhindret

i at få deres budskaber ud til offentligheden,

men nu frit kan påvirke andre mennesker. Mon ikke

kommunikationsafdelingen i Middelfart-virksomheden

Thansen.dk kunne tænke sig en udredende

snak med folkene bag hjemmesiden Jeghaderthansen.dk,

der har sat sig for at samle alle danskere, som

har haft dårlige oplevelser med autoudstyrskæden.

Men kan eksperternes gode råd om mulighederne

få UGPLUS, der jo lukkede for medarbejdernes

adgang til Facebook og andre tidskrævende internetaktiviteter,

til at skifte mening?

Stadig lukket

Nej, forklarer direktør Jacob Willems. Facebook og

andre medier og tjenester som Youtube og Messenger

er fortsat lukket i arbejdstiden.

- Men i pauser samt før og efter arbejdstid, kan

man gøre, hvad man vil på nettet inden for visse

og mikro-blogging. Mediet hjælper

brugerne til at opdatere deres

venner med korte og hyppige svar

på spørgsmålet ”Hvad laver du

lige nu?”. Twitter kan oversættes

til ”at kvidre.”

Linked In: Et af de mere businessorienterede

netværk. Ifølge Linked

In, havde man i maj i år 40 millioner

registrerede brugere, fordelt

på mere end 150 industrier. Mediet

kan ud over netværk bruges til at

styrke personlige brands.

Myspace: Mediet som mange taler

om mistede førertrøjen til Facebook.

Indeholder personprofi ler,

blogs, netværksgrupper, billeder,

musik og videoer.

Youtube: Meget populær webportal,

hvor man frit kan dele sine

videoklip. Brugere kan uploade

videoer, se andres videoer og kommentere

dem.

Plaxo: En webbaseret kombineret

adressebog og social netværksservice.

Tjenesten opdaterer automatisk

kontaktinformationer - når

brugeren ændrer sin profi l, ændrer

oplysningerne sig hos alle i

netværket.

moralske og juridiske rammer. Som virksomhed

bruger vi også Facebook i markedsføring og til networking.

Jeg har også selv en profil, men vi vil gerne

have tingene skilt ad, så jeg er ikke enig i, at man skal

åbne for fri brug, uddyber han.

Virksomhedens arbejdsdag er delt ret skarpt op i

arbejdstid og pauser. Alt arbejde udføres aktivt, og

der er derfor ingen ventetid og ingen idéudvikling

uden for mødelokalerne. Derfor er ledelsen ikke

interesseret i afbrydelser fra medarbejdernes Facebook-

eller Messenger-venner.

Efter beslutningen om at begrænse medarbejdernes

internetadgang, sagde én ud af cirka 400 medarbejdere

op. Stort set alle har ifølge Jacob Willems

udvist stor forståelse, og direktøren påpeger, at virksomheden

ikke står i vejen, hvis en medarbejder er

nødt til at bruge telefon eller mail privat for at løse

et problem i arbejdstiden.

Men med en gennemsnitsalder i begyndelsen

af tyverne, er brugen af eksempelvis Facebook og

Messenger så udbredt, at risikoen for arbejdsspild

høj.

- Vi vil bare ikke have, at de sidder og skriver kærestebreve

i arbejdstiden. Så når vi bruger for eksempel

Facebook i arbejdet, så bruger man en profi l, der

er arbejdsrelateret, siger Jacob Willems.

WEB 2.0

Begrebet Web 2.0 refererer til anden generation af

tjenester, der er tilgængelige på internet, som lader

brugere samarbejde om og dele information online.

I modsætning den første generation giver Web 2.0

brugere en oplevelse, der minder mere om traditionelle

softwareprogrammer end et statisk website.

Web 2.0 handler om at skabe relationer mellem

mennesker i cyberspace ved brug af social software i

form af forskellige former for kommunikationsværktøjer

som eksempelvis blogs og chats.

BUSINESS-FYN 15


NYT JOB

Et ophold,

der giver inspiration

langt ind i hverdagen

Glæd både direktøren,

økonomichefen og

medarbejderne med et

konferenceophold hos

Sinatur. Udsigten til

den smukke natur giver

grobund for masser af

energi og nye ideer,

som fortsætter længe

efter, at du er

kommet

hjem, hvor

inspirationen

vokser

videre …

Sinatur Hotel Sixtus

Teglgårdsvej 73

5500 Middelfart

Tlf. 6441 1999

sixtus@sinatur.dk

16 BUSINESS-FYN

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

BUSINESS-FYN SÆTTER HVER MÅNED FOKUS PÅ EN PERSON, DER HAR SKIFTET JOB.

HAR DU EN IDÉ TIL NÆSTE MÅNEDS PORTRÆT, SÅ SEND EN MAIL TIL BUSINESS@FYENS.DK

KLAR TIL AT BESTIGE

BOLIGBJERGET

Uffe Drejer er ny topchef for ejendomsmæglerkæden Home

Han får arbejdsplads i Åbyhøj ved Århus,

men boligen i Strib ved Middelfart beholder

han lidt endnu.

Ejendomsmæglerkæden Homes nye

topchef tager sin egen medicin og vil

sælge, inden han og familien køber nyt

i det østjyske. Og lige nu er det et trængt

marked.

- Er det så ikke det helt forkerte tidspunkt

at skifte til ejendomsmæglerbranchen?

- Jeg synes faktisk, det er et meget godt

tidspunkt. Der sker mange forandringer

i branchen lige nu og i de kommende år.

På den måde er det en spændende udfordring,

siger han om branchen, der lige

nu er købers marked, siger Uffe Drejer.

Sinatur Gl. Avernæs

Helnæsvej 9

5631 Ebberup

Tlf. 6373 7373

glavernaes@sinatur.dk

Mange boliger og få kunder giver en

hård konkurrence blandt mæglerne.

- Vi er inde i nogle unormale år historisk

set. Det er vel et meget godt tidspunkt

at tænke nye tanker og en ny strategi

for, hvordan vi vil agere fremover.

Det er blandt andet også derfor, man har

valgt mig, fordi jeg har en erfaring med

strategiudvikling, forklarer han.

Tegn på fremgang

- Du er tidligere elitehåndboldspiller. Hvordan

vil du – i den terminologi – beskrive

den udfordring, der venter dig?

- Markedet lige nu er som en stigning i

Tour de France. Vi ved ikke, hvor mange

sving, vi har tilbage, før vi når toppen.

Men der er tegn på fremgang i de største

byer, mener Uffe Drejer, der kan bruge

Sinatur Hotel Storebælt

Østerøvej 121

5800 Nyborg

Tlf. 6531 4002

storebaelt@sinatur.dk

sin baggrund inden for idrætten sit arbejde.

- Sporten har gjort meget ud af at fokusere

på helheden og holdet. Jeg har

en meget demokratisk tilgang til at være

chef, men jeg ved også, hvem der har ansvaret

og skal træffe de endelig beslutninger,

siger han.

- Hvilken rolle spiller skiftet for din karriere?

- Home er jo et meget anerkendt

brand med 172 forretninger med franchisetagere,

der har 850 ansatte, så det er

absolut et pænt skridt op.

Uffe Drejer har i øvrigt selv handlet

hus gennem Home tre gange - to køb

og et salg. Nu venter snart endnu et af

hvert.

UFFE DREJER

Uffe Drejer er 44 år, gift med Helle Risdal

og har døtrene Maria og Anne-Sofie på 17

og 14 år. Han er født og opvokset i Nordjylland

og har boet i Strib siden 2004.

Karrieren blev indledt i Realkredit Danmark

i 1992, hvor han har siddet på forskellige

chefposter - senest som direktør

for erhvervscentret i Odense.

Uffe Drejer er uddannet merkonom i fi -

nansiering og statsautoriseret ejendomsmægler.

Han er lige nu halvvejs igennem

en mastergrad i businessadministration.

KILDE: HOME.

HOME

Home A/S er en af landets største

ejendomsmæglerkæder. Virksomheden

ejer konceptet og står for udviklingen af

Home-kæden.

De enkelte forretninger drives af franchisetagere,

som er statsautoriserede

ejendomsmæglere. De største af dem driver

15 forretninger, mens andre kun driver

en enkelt. Kæden har samlet set 850

ansatte.

KILDE: HOME.

En rigtig topleder føler sig

hjemme, hvorend jobbet fører

ham hen. Nordjyden Uffe

Drejer har boet flere år i Strib,

men snart går turen mod

Østjylland.

FOTO: HOME

MARKEDET LIGE NU ER SOM EN STIGNING I TOUR DE FRANCE. VI VED IKKE, HVOR

MANGE SVING, VI HAR TILBAGE, FØR VI NÅR TOPPEN. MEN DER ER TEGN PÅ FREMGANG

I DE STØRSTE BYER.

Uffe Drejer


FANTASTISKE PRISER PÅ KVALITETS-

DÆK OG ALUFÆLGE

F.eks. 4 stk. 15” Dezent L Silver og 4 stk.Tigar dæk, 195/50HR15

FIND ET CENTER I NÆRHEDEN AF DIG PÅ

EUROMASTER.DK ELLER RING 87 28 28 28

Sætpris inkl. montering:

3.599,-

Spar 4.237,-

ift. leverandørernes

vejl. udsalgspriser

VI GIVER

DIG 300 KR

til et olieskift eller en

styretøjsudmåling, hvis

du laver en aftale om

opbevaring af dine dæk

hos Euromaster.

Kom ind til dit lokale Euromaster center

og få et gratis sikkerhedstjek af din bil.

Lav gerne en aftale på forhånd, så du er

sikker på at vi har sat tid af til dig.Vores

professionelle personale gennemgår din

bil, og giver dig et hurtigt overblik over,

om der er nogen ting på din bil som du

bør gøre noget ved, for din egen og dine

passagerers sikkerheds skyld.

BUSINESS-FYN 17


18 BUSINESS-FYN

Mmm. Mere fryns på vej. Det er pudsigt nok en ny skat, der giver bedre muligheder for arbejdsgiverbetalte personalegoder. FOTO: COLOURBOX

MASSER AF FRYNS PÅ VEJ

Efter 1. januar 2010 kan det ikke betale sig kun at have et enkelt personalegode.

Multimedieskatten vil øge mængden af skattebegunstigede personalegoder, spår konsulent

TEMA: FIRMAGAVER OG FRYNS

AF BENT WARNCKE

bew@fyens.dk

Den nye multimedieskat, der indføres per 1. januar

2010, vil betyde, at flere medarbejdere end tidligere

vil få adgang til skattebegunstigede personalegoder

såsom pc, telefon og avisabonnementer.

Det spår konsulent Henrik Klem Lassen, der i fi rmaet

Flexbenefit lever af at skrue medarbejderpakker

sammen.

- Medarbejderne vil gerne have noget for pengene,

når de alligevel skal betale skatten, og for

arbejdsgiverne er de fleksible lønpakker en meget

billig måde at give medarbejderne mere værdi for

lønnen i en tid, hvor der ikke er råd til de store lønstigninger,

siger Henrik Lassen.

Som den nye skattelov er skruet sammen, er det

meget få, der slipper for at betale multimedieskat,

hvis de hjemmefra har adgang til en arbejdsgiverbetalt

pc, telefon eller bredbåndstilslutning.

Undtagelserne er hjemmehjælperne, der forsat

må tage deres PDA’er med hjem fra jobbet, samt

skolelærere, der - i meget begrænset omfang - må

låne en pc med hjem fra skolen, hvis det er nødven-

digt for at forberede undervisningen. Vagttelefoner

kan også undtages, men så kræver det en tro-oglove-erklæring,

og at arbejdsgiverne påtager sig at

kontrollere, at der ikke sker private opkald fra telefonerne.

- Og det er nok de færreste arbejdsgivere, der har

lyst til det, siger Henrik Lassen.

Flere vil få mere

I stedet tror han, at mange virksomheder i løbet af

det næste halve år vil vælge at få fl eksible lønpakker,

som kan kompensere de medarbejdere, som i

dag har vagttelefon eller en bredbåndsforbindelse

betalt af arbejdsgiveren.

- Det, vi kommer til at se, er, at et internet-abonnement

vil blive suppleret med noget pc-udstyr og

en mobiltelefon-ordning oveni, for at det kan betale

sig for medarbejderne, siger han.

Ifølge Henrik Lassen er der i dag mellem 300.000-

400.000 medarbejdere, som har adgang til fl eksible

lønpakker, hvor man som ansat kan købe pc, bredbånd,

internet etc. via et træk i bruttolønnen.

Og det kan godt betale sig. Betaler man topskat,

er prisen på goderne halveret.

- Det er meget populært efterhånden, og kommunerne

og regionerne er også ved at komme godt

med, siger Henrik Klem Lassen.

MULTIMEDIESKAT

PÅ 3000 KRONER

Multimedieskatten får virkning fra 1. januar 2010

og betyder, at medarbejdere, der har rådighed

over en arbejdsgiverbetalt pc, mobiltelefon eller

bredbåndsforbindelse i hjemmet skal beskattes af

3000 kroner om året svarende til 250 kroner om

måneden.

Der er i enkelte tilfælde mulighed for at blive fritaget

for multimediebeskatning. Hvis brugen af en

telefon udelukkende er af erhvervsmæssig karakter

f.eks. tilkaldevagter eller hvis en PDA-er til tidsog

kalenderstyring er nødvendig for at kunne udføre

arbejdet. Der skal i disse tilfælde laves en tro

og love erklæring om, at telefonen udelukkende

bruges erhvervsmæssigt, og arbejdsgiveren er forpligtet

til at kontrollere og dokumentere dette ved

specificerede lister. Den tidligere praksis, hvor enkelte

opkald til hjemmet ikke medførte beskatning,

udløser nu fuld multimediebeskatning.

Læs mere om multimedieskatten på www.skat.dk


SUNDHED TOPPER FRYNSELISTEN

Massage

Fitness

medlemsskab

Fri

telefon

Hjemme-

PC

Frugtordning

Sundhedsforsikring

Medarbejderne

vil spise sundt og

dyrke motion, og

arbejdspladsen skal

betale for det

Fri

internet

Kilde: DJØF, HK Privat, 3F Odense Industri

Fleksibel

arbejdstid

@@

ISÆR I EN KRISE ER DET

VIGTIGT AT GØRE SINE

ANSATTE GLADE OG HOLDE MOTIVA-

TIONEN OPPE. HVIS MAN FJERNER

DERES GRATIS KAFFE OG MORGEN-

BRØD, VIL DET BARE IRRITERE DEM.

Carlo Søndergaard,

faglig chef hos HK Privat

TEMA: FIRMAGAVER OG FRYNS

AF MARIA GREVE

mari@fyens.dk

Kroner og øre er ikke længere det eneste, vi taler

om, når vi snakker løn. Under løn ligger frynsegoder,

og ligesom i modeverdenen er der skiftende

trends inden for frynsegoder.

De tre fagforeninger DJØF, HK Privat og 3F

Odense Industri er enige om, hvad der ligger øverst

på medarbejdernes ønskeliste, når de forhandler

om frynsegoder.

- Sundhedsordninger og sundhedsforsikringer

ligger rigtig højt i øjeblikket. Der har vi virkelig

kunnet mærke en markant stigning, fortæller chefkonsulent

i forhandlingsafdelingen hos DJØF, Niels

Mosegaard.

Sundhedsforsikringen sikrer de ansatte en hurtig

og gratis behandling, hvis de bliver syge eller kommer

til skade.

Sved i arbejdstiden

For at undgå at blive syge er det vigtigt med sund

mad og sved på panden. Og det skal chefen også betale

for.

- Vores medlemmer er ret interesserede i, at der

er frugtordninger og tilskud til et abonnement i fi tness-centeret

og den slags, fortæller Carlo Søndergaard,

som er faglig chef hos HK Privat.

VIP-Konferencebus

Danmarks mobile konferencelokale

Den perfekte ramme om konferencer/møder.

Høj komfort i speciel-indrettet VIP-Konferencebus.

VIP bus til:

Business, Konference, Messe, Events, Firmarejse, Virksomhedsbesøg

11 pers. stort mødebord, 8 siddepladser ved 2x4 pers. borde,

6 siddepladser i Luxusstole, 35 tommer fladskærm med

mulighed for PC-tilslutning, licensaftale med MPLC (kan vise

film på storskærm fra div. filmselskaber), minikøkken med

mikroovn, kaffemaskine, toastmaskine, køle/fryseskab,

fadølsanlæg, aircondition, GPS og navigator, sikkerhedsseler

også ved konferencebord, toilet, mulighed for

trailer og skibox.

Kontakt os for nærmere information.

Nyborg Rejser A/S - ISO certificeret siden 1994

Adelgade 3 · Box 184 · DK-5800 Nyborg

Tel. +45 65 31 13 69 · Fax +45 65 30 12 34

e-mail: nyborg@nyborg-rejser.dk · www.nyborg-rejser.dk

Hos 3F Industri i Odense har man endda medlemmer,

som får deres daglige motion i arbejdstiden.

- Nogle har fået afsat tid i løbet af arbejdsdagen,

hvor de løber en tur og får motion på den måde, siger

Stig Møller, faglig chef hos 3F Odense Industri.

Fryns i fare

Men i disse dage, hvor direktører vender hver en øre

for at spare penge, er frynsegoderne i fare for at ryge

sig en tur.

I en undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation

i maj fortalte hver tredje privatansatte

leder, at de som en direkte konsekvens af krisen havde

skåret ned på frynsegoderne.

En rigtig dårlig ide, mener Carlo Søndergaard.

- Vi har kunnet se, at der har været nedgang i frynsegoderne.

Men det er bare et rigtig dårligt signal

at sende til medarbejderne, som i forvejen har det

slemt nok med at sige farvel til fyrede kollegaer.

Han understreger, at hvis man vil have sin synkende

skude til at blive oven vande, så er det vigtigt

at gøre sine medarbejdere glade.

- Især i en krise er det vigtigt at gøre sine ansatte

glade og holde motivationen oppe. Hvis man fjerner

deres gratis kaffe og morgenbrød, vil det bare

irritere dem, og der er slet ikke nok penge at spare,

fastslår Carlo Søndergaard.

Udover de sunde frynsegoder er også fl eksibel

arbejdstid og betalt telefon store hit blandt danske

ansatte.

BUSINESS-FYN 19


20 BUSINESS-FYN

Det er blevet en fast, årlig tradition i Dansk Revision, at når firmaregnskaberne er afleveret til SKAT i slutningen af juni, så fejres det med en fi rmafrokost. I år gik turen

til Carlslund i Fruens Bøge, hvor de ansatte kunne nyde en fadøl og en æggekage i skygen af lysegrønne bøgeblade.

DEN GODE STEMNING

ER DET VIGTIGSTE

Der er motion i arbejdstiden,

fri frugt og sundhedsordning.

Men Dansk

Revision Hunderup i Odense

satser på arbejdsglæde

som den vigtigste

medarbejderpleje

TEMA: FIRMAGAVER OG FRYNS

AF TORE BØNKE JEPPESEN FOTO: PETER LETH-LARSEN

tobj@fyens.dk, pll@fyens.dk

Skattefar har umuliggjort skiferien til Schweiz de

sidste mange år, og nu er også muligheden for at

købe medarbejderobligationer væk. Reglerne for,

hvad virksomheder må gøre for at pleje medarbejderne

og give ekstra frynsegoder, er blevet skrap-

pere. Men selv om ledelsen i Dansk Revision Hunderup

i Odense fortsat kan tilbyde medarbejderne

eksempelvis motion i arbejdstiden og frugt ordning,

er det ikke frynsegodet i sig selv, der optager partner

Ole Schmidt.

- Personalegoder er ikke et spørgsmål om, hvor

mange colaer og burgere, man kan få gratis. Det

drejer sig om at skabe en god stemning på arbejdspladsen.

Det er jo glade medarbejdere, man gerne

vil opnå med fryns, og det er man ikke, hvis man har

det skidt på sit arbejde, siger han.

Ole Schmidt beskriver i øvrigt virksomhedens servicemedarbejder

som det største frynsegode. Det er

hende, der sørger frisk frugt og frokost, opvarter og

servicerer virksomhedens øvrige ansatte.

- Hun spreder godt humør og er med til at skabe

god stemning, forklarer han.

- Her er det ikke det materielle, men det sociale,

der er væsentligt. Så alle personalegoderne underbygger

jo bare, at man behandler folk ordenligt.

Fællesskab

Da direktør Carsten Bo Petersen begyndte i maj,

bemærkede han netop den - stemningen, som særligt

kommer til udtryk i det fællesskab, medarbej-

derne har ud over arbejdet.

- Kender man hinanden ud over arbejdslivet, fungerer

samarbejdet bare bedre. Alle her laver noget

sammen - ikke bare ledere sammen med ledere og

elever sammen med elever. Det tror jeg er meget

vigtigt, siger han.

- Hvis chefen er et svin i hverdagen, bliver medarbejderne

ikke glade af, at de har en frugtordning.

Den unge generation

Revisionsbranchen har over en længere periode

manglet arbejdskraft, og hos Dansk Revision Hunderup,

der er en del af en landsdækkende franchisekæde,

har man forsøgt tiltrække yngre mennesker

og tage flere elever end normalt. Og den unge generation

forventer en højere grad af medarbejderpleje

og frynsegoder.

Derfor tilbyder virksomheden ugentlig massage,

sundhedsordning, morgenmad, frugtordning samt

billetter til fodbold, ishockey og koncerter via sponsorater.

Men det største aktiv er ifølge Ole Schmidt

motionsordningen, som blev indført for et år siden.

Medarbejderne har tilmeldt sig et motionscenter,

og en gang om måneden træner de ansatte sammen

fra halv otte til halv elleve om formiddagen. Heref-


DANSK

REVISION

Dansk Revision Hunderup

indgår i dag i et kædesamarbejde

med en række suveræne

medlemsvirksomheder.

Virksomheden gik tidligere

under navnet ND Revision

- en kæde, der fusionerede

med Dansk Revision.

Fra 1. oktober bliver fi rmaet

statsautoriseret revisionsselskab.

ter er der morgenmøde på stedet.

- Det er noget, vi har valgt at gøre i arbejdstiden,

selv når vi har rigtig travlt. Det betyder også, at vi nu

har vi et fælles sted, så folk også kan mødes på andre

tidspunkter og dyrke sport, siger han.

Løb over Storebælt

Forud for den beslutning samledes ni medarbejdere

sidste år for at løbe over Storebæltsbroen efter en

længere periode med fælles træning. Firmaet havde

hyret multicoachen Ole Stougaard, der blev lavet

løbeprogrammer, tests og indkøbt fælles løbetrøjer.

- Vi satte et fælles mål. Alle kom igennem, og vi

gjorde det sammen. Det var en god måde at skabe

sammenhørighed på, forklarer Ole Schmidt.

Mens skituren til Schweiz for mere end seks år siden

ikke kan gentages på grund af skattereglerne,

afholder virksomheden fortsat et årligt arrangement

sammen med landets øvrige filialer med overnatning

og aktiviteter.

Desuden vægter virksomheden muligheden for

at udvikle sig personligt og fagligt højt. En stor del af

medarbejderne er ved tage en erhvervsøkonomisk

HD- eller cand.merc.-uddannelse i arbejdstiden, og

til det får de 750 timer plus dækning af omkostninger

af Dansk Revision. Det er vigtigt at udvikle medarbejderne

- også i krisetider, mener Ole Schmidt.

- Tryghed er et nøgleord i øjeblikket. Folk er generelt

bange for at bliver fyret - og ikke så optaget af

flere luksusgoder, siger han.

Men Carsten Bo Petersen afviser ikke, at man

ville kigge lidt bredere på frynsegode-begrebet, hvis

reglerne tillod det.

BUSINESS-FYN 21


MEDARBEJDER-BIO

Julegave og medarbejderarrangement i ét med film og guf til alle

mand. Pris: 125 kr. pr. person. Set os: Gavekort.dk.

Førsteklasses kød og førsteklasses køkken giver fantastiske

Firmafrokostordninger

Vi kan tilbyde Deres fi rma en

fantastisk varieret og nærende

frokostordning.

Vores slagtere fremstiller alle vores

forskellige former for pølser,

salater, pålæg m.m.

Vi er kendt for vores kødprodukter,

og vi sætter kvalitet

og håndværk i højsædet.

Vores frokostordning leveres direkte

til Deres kantine hver dag lige

op til det ønskede spisetidspunkt.

Maden leveres på fade og i skåle -

klar til at sætte frem på borde.

Er der fødselsdag, jubilæum eller

kommer der vigtige kunder på

besøg, er der altid mulighed for at

komme med ønsker.

Store arrangementer

Vi kan også levere til store arrangementer. Har De et arrangement,

hvor De ønsker en buffet, evt. anrettet af os, kan vi også

klare dette.

Se også vores hjemmeside: www.mesterslagterenfaaborgvej.dk

Kontakt køkkenet for yderligere oplysninger: Tlf. 63 90 88 00

FORSLAG TIL UGEMENU

MANDAG Hamburgerryg med italiensk salat

Kalverullepølse med løg og sky

Gulerodssalat med rosiner

Dagens mixet salat med dressing

Mexikanske Hot wings

Frisk frugt

Friskbagt brød og smør

TIRSDAG Glaseret blomkål med rejer

Græsk tzatziki

Dagens mixet salat

Græsk farsbrød med tomat/spinat kartofl er

Mammen ost med peberfrugt

Friskbagt brød og smør

ONSDAG Nøddepaté med syltede agurker

Hollændersteg med peberrodssalat

Karry pasta salat med ærter og majs

Dagens mixet salat med dressing

Frisk frugt

Friskbagt brød og smør

TORSDAG Peberrøget laks anrettet på salat,

hertil asparges dressing

Rissalat med rodfrugter

Dagens mixet salat med dressing

Oksekøds lasagne

Dagens kage

Friskbagt brød og smør

FREDAG Røget spegeskinke med melon

Olivenpølse med peberrodssalat

Kold kartoffelsalat med purløg

Dagens mixet salat med dressing

Stegt medister med rødkål

Frisk frugt

Friskbagt brød og smør

22 BUSINESS-FYN

Fåborgvej 82, 5250 Odense SV

Tlf. 66 17 36 41

BILLIG JUL

TEMA: FIRMAGAVER OG FRYNS Krisen kradser i mange virksomheder, og selv

små besparelser modtages med kyshånd. Medarbejderjulegaven er et

oplagt sted at starte. Men i stedet for at kvæle julestemningen på

arbejdspladsen, leverer Månedsmagasinet Business-Fyn med syv

gaveforslag et alternativ, hvor man for et symbolsk beløb kan sende

medarbejderne en symbolsk tanke. Og det er jo tanken, der tæller...

STRAM IKKE GARNET - RED BARNET

Kan et julekort virkelig gøre det ud for en

gave? Tja, med Red Barnets e-kort system

kan man ubegrænset sende juletanker til

medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

og samtidig støtte organisationen.

Der er tre forskellige kort at vælge imellem

og mulighed for både standardhilsen

og en mere personlig tekst.

Pris: 10-15.000 kr.

Set hos: Redbarnet.dk.

VÆR BEREDT

Medarbejdermobiler er populære i disse tider, fordi de

øger de ansattes tilgængelighed. Nu i endnu højere

grad med en batteridrevet oplader, der skulle passe til

95 procent af alle mobiltelefoner.

Pris: 56 kr. ved køb af 300 stk. Pris afhænger af antal.

Set hos: Zirena.dk.


AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

EN VARM FORBINDELSE

Varm kaffe gør medarbejderne

gladere. Og virksomheden kan

være med til at forlænge glæden

med denne kopvarmer, der

sættes til computerens usbport.

Holder en temperatur på

50-60 grader.

Pris: 25-50 kr. ved køb af min.

25 stk. Pris afhænger af antal.

Set hos: Steka.dk.

ALT-I-EN

Hjælp medarbejderne på kontoret

til at få samling på arbejdsgrejet,

når de skal ud af

huset. Instrumentet her har

både lidt til regnedrengene og

skriverkarlene.

Pris: 10-25 kr. pr. stk. ved køb af

mindst 100 stk. Pris afhænger

af antal.

Set hos: Greengift.dk.

PEJS ELLER FISK

En gammel klassiker, der gør

sig godt i såvel hjemmet som

på kontoret. Med denne dvd

kan man vælge mellem at se

de legendariske pausefi sk -

kendt fra tv - eller den falske

pejs på skærmen.

Pris: 69 kr. pr. stk.

Set hos: Denpersonligegave.dk

JULEN VARER LÆNGE...

Send et signal til medarbejderne

om, at virksomheden skal

spare. Medarbejderne kan passende

gøre det samme, efter

at de har brugt månedslønnen

på julegaver til familien. Sparebøssen

kan få påtrykt fi rmaets

logo eller andet motiv.

Pris: 50-125 kr. pr. stk. ved køb

af min. 12 stk. Pris afhænger

af antal.

Set hos: Firmajulegave.dk.

ALENE I KLASSEN...

Det er ikke altid en ulempe at

være alene i klassen...

Vinum tilbyder en kastanielikør der kommer

fra et lille område der hedder Ardèche i

Sydfrankrig. I dette område er der i generationer

blevet lavet fantastiske likører, men

kastanielikøren overgår dem alle!

Anvendelsesmuligheder:

• Drikkes til kaffen

• Hældes over en isdessert

• Kan dryppes på lagkagebunde

• Et godt pift til pandekager med is

• Vendes i flødeskum til lagkagen

• Tilsættes de brune kartofl er,

mens de er på panden

Kan generelt bruges som sødme og smagsforstærker

i næsten alle slags kager - og

meget mere...

Alle der har smagt den spørger sig selv -

”er der virkelig noget der smager så godt”?

ÅRETS 3 NYHEDER

Wild Pelican

Vinen der kan nydes til enhver

lejlighed....

• som velkomstdrink

• på picnic

• på stranden

• på golfbanen

• over hækken

• til maden

• til hverdag og fest

Rødvin, Tempranillo, Spanien

Hvidvin, Point Grigio, Ungarn

Rosé, Grenache Shiraz, Frankrig

25 cl.

Ring til VINUM og få henvist nærmeste forhandler

VINUM

...din vej til god vin

Heslevej 17 · 5610 Assens · Tlf. 4643 1068 · info@vinum.nu · www.vinum.nu

BUSINESS-FYN 23


24 BUSINESS-FYN

Frisk frugt er blevet populært på landets arbejdspladser. Martin Petersen red med på bølgen. FOTO: HANS ØSTERGAARD

HAN HØSTEDE

FRUGTEN

AF FRYNS

Frugt- og grøntleverandøren i Middelfart begyndte som vejbod, men fik succes

med virksomhedsordninger

TEMA: FIRMAGAVER OG FRYNS

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Da Martin Petersen begyndte med at sælge frugt og

grønt, lagde kunderne mønter i et glas ved en ubemandet

vejbod.

I dag betaler de fakturaer, der løber op i en årlig

omsætning på omkring syv millioner kroner.

Det var en aftale med Danmarks Radio i 2006,

der satte skub i hobbyforretningen og var med til at

etablere Strib Grønt i Middelfart, hvor Martin Petersen

i dag har beskæftigelse til otte-ni medarbejdere

på årsbasis og leverer til mere end 700 kunder

via 18 ruter landet over.

Indtil 2003 solgte han primært eget frugt og grønt

- først ved sin ejendom og siden på torvet, hvor privatkunder

begyndte at efterspørge levereringer til

deres arbejdspladser, husker Martin Petersen.

- På et tidspunkt begyndte det at vælte ind med

kunder, så jeg ikke længere kunne nå det administrative

selv, fortæller han.

Ud over Danmarks Radio betjener virksomheden

i dag store kunder som BaneDanmark, fl yselskabet

Cimber Sterling og Middelfart Kommune. Virksomhederne

tegner sig for 60-70 procent af omsætningen.

De køber frugtordninger til medarbejderne

som enten frynsegode eller til personalesalg.

Midt i den nu overståede højkonjunktur var frugtordningerne

et af midlerne, virksomhederne brugte

til at tiltrække og fastholde medarbejderne. Det

gav gunstige betingelser for Strib Grønt, forklarer

Martin Petersens administrative medarbejder, Aksel

Tornøe.

- I 2008 blev vores omsætning 10-doblet, fortæller

han.

Til gengæld har fi nanskrisen nu bremset virk-

NEDTUREN KOMMER EFTER EN PERIODE, HVOR VI

FIK FIRE NYE KUNDER HVER UGE.

Aksel Tornøe, administrativ medarbejder hos Strib Grønt

somhedernes lyst til at tænke i frynsegoder, og det

rammer også Strib Grønt. Enkelte kunder har helt

droppet deres ordninger for at spare penge, men

med et solidt forretningsgrundlag har det ikke givet

problemer. I stedet har virksomheden benyttet lejligheden

til at hverve nye kunder blandt kantiner på

offentlige arbejdspladser samt skoler.

- Nedturen kommer efter en periode, hvor vi fi k

fi re nye kunder hver uge, fortæller Aksel Tornøe.

Ud over de faste leveringsaftaler sælger Strib

Grønt til både private og virksomheder gennem sin

webshop, der står for 10 procent af omsætningen.


BIZART

RISKÆR:

BAGGER

SLAP BILLIGT

Han ved efterhånden en ting

eller to om strafudmåling. Fra

afdeling D i Statsfængslet ved

Sønder Omme påpegede den

bedrageridømte Klaus Riskær

Pedersen forleden i en kronik, at

Baggers dom på syv år var billigt

sluppet. ”Det lyder unægteligt

som ”ugens tilbud”,” skrev han.

Om Riskær så er tilfreds med sin egen strafl ængde,

melder historien ikke noget om. Kilde: Politiken.

OFFENTLIG LEDELSE GIVER MERE MENING

Selv om lønnen blandt offentlige ledere er lavere end

hos deres kolleger fra den private sektor, giver deres

job tilsyneladende bedre mening for dem. I hvert fald

mener 86 procent af de offentlige ledere, at deres job

i høj eller meget høj grad giver god mening. Det gælder

kun 75 procent af lederne i det private erhvervsliv,

viser en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation.

GATES: GIV PENGENE VÆK

Verdens milliardærer burde efterladen størstedelen af deres formuer væk

til velgørenhed, mener Microsoft-stifteren Bill Gates, der selv er verdens rigeste

mand. Såvel milliardærerne selv som deres efterladte vil få det bedre

lige som verdens fattigste. Han og hustruen Melinda har selv oprettet en af

verdens største velgørenhedsfonde, hvor store dele af rigmandens formue

kanaliseres over i eksempelvis kampen mod Polio. KILDE: BØRSEN.

KVINDER ER OFTEST SYGE

40 procent - så meget mere sygefravær har kvinderne

end mændene, viser data, bearbejdet af Statistikservice.dk.

Det er tilfældet, selv om man renser for

fraværsårsagen ”børns sygdom”. KILDE: DR

BANK FLOV OVER SLOGAN

”Gør det, du er bedst til - det gør vi.”

Men ikke længere. Danske Banks velkendte

slogan lægges nu i skuffen for

en tid, fordi bankens omdømme har

fået store ridser i lakken oven på dårlige

regnskaber og tvivlsomme forhold

til folk som Stein Bagger. Ifølge direktør

Henrik Normann føler man sig aktuelt

ikke fortjent til at bære sloganet,

men han slår fast, at det vil blive brugt

igen på et tidspunkt. KILDE: JP.

KLATSYGE KOSTER JOBBET

Når der er fyringer i farvandet, er det ofte syge medarbejdere, der står til at miste deres arbejde

- men det gælder primært dem med mange, korte sygeperioder, viser en undersøgelse fra Cabi.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats - et videnscenter under Beskæftigelsesministeriet. Ifølge

temaleder hos Cabi, Camilla Høholt Smith, benytter mange virksomheder fi nanskrisen til at komme

af med medarbejdere, der klatsygemelder sig. Kilde: Epn.dk. FOTO: COLOURBOX

332 MILLIARDÆRER FORSVUNDET

Og her er ikke tale om en Bermuda-trekant for velhavere. Sagen er den, at

det amerikanske magasin Forbes’ liste over verdens dollar-milliardærer er

blevet noget kortere i løbet af 2008. Der er således 793 personer på den

nuværende liste mod 1125 sidste år. Et fald på 332 personer, svarende til 23

procent.

BUSINESS-FYN 25


Medarbejderens succes = virksomhedens succes!

Igen i år afholdes Talent Fyn konkurrencen, hvor det fynske erhvervsliv

har mulighed for at sætte fokus på særligt dygtige medarbejdere.

Tilmelding kan ske på fyens.dk/talentfyn2009 fra 1. september.

Fyn har brug for talent

Talent Fyn er udviklet af Fyens Stiftstidende i samarbejde med

Udviklingsforum Odense og Fionia Fond. Formålet er at sætte fokus

på øens talentmasse og fremme talentudviklingen på Fyn.

Samlet præmiesum:

Kr. 100.000.-

Vinderen afsløres på Talent Fyn 2009-konferencen i november.

26 BUSINESS-FYN

Søges...

Partnerskab for Vækst Fyn

BOLIGFORMEN PÅVIRKER

KRONIK

AF JØRGEN LAURIDSEN, NIELS NANNERUP OG

MORTEN SKAK

Syddansk Universitet

JØRGEN LAURIDSEN NIELS NANNERUP

MORTEN SKAK

Århus Kommune har for nylig vedtaget

en utraditionel plan for byfornyelse

i den socialt belastede bydel Gellerup.

Det drejer sig om en helhedsplan, der

indebærer nedrivning af almennyttige

boligblokke, ombygning af andre blokke

til kontor- og ældreboliger og nyetablering

af attraktive forretningsområder og

ejerboliger.

I hele Århus har ungdomskriminaliteten

i de senere år været faldende målt

som antal sigtelser af 10-17-årige, men

for Gellerup-området er den stadig i betydelig

stigning. Helhedsplanen har direkte

sigte på at nedbringe kriminaliteten,

og det betragtes som helt afgørende

at ændre boligsammensætningen i området,

hvor almene boliger i dag udgør

hele 90,4 procent.

For at tiltrække og fastholde ressourcestærke

familier skal Gellerup altså

kunne tilbyde attraktive ejerboliger, som

disse familier vil være interesserede i at

købe.

Men handler Århus Kommune i blinde?

I en vis forstand ja, for erfaringer med

egentlig nedrivning og omdannelse har

vi ikke endnu, selv om andre europæiske

lande, bl.a. Holland og Storbritannien,

allerede er i gang med lignende tiltag.

Sociologer og økonomer har imidlertid

et stort erfaringsmæssigt og teoretisk

TEGNING:

GERT EJTON

grundlag for at påpege sammenhænge

mellem boligområders demografi ske

sammensætning og omfanget af lokal

kriminalitet. Adskillige internationale

undersøgelser viser en klar negativ sammenhæng

mellem ejerboligandelen i et

område og de lokale kriminalitetsrater

- altså jo flere ejerboliger jo lavere kriminalitet,

vel at mærke også selv, når der

forsøges korrigeret for baggrundsfaktorer

som forskelle i indkomst, uddannelse

og aldersfordeling mellem ejere og lejere.

Det sidste er overraskende, for det tyder

på, at ejerforholdet til egen bolig i

sig selv medfører en forskel i individers

holdning og adfærd i forhold til at opretholde

lokalmiljøet som rekreativt område.

Værner om investeringen

Der kan peges på flere årsager til en sådan

forskel. Ejere vil i mange tilfælde

have et større økonomisk incitament

til at værne om ”boliginvesteringen” og

formodes derfor som gruppe at være

ekstra motiverede til aktivt at bekæmpe

tendenser til hærværk, indbrud og sociale

problemer i området. Dette forhold

har været genstand for adskillige empiriske

undersøgelser, dog hovedsageligt

amerikanske.

Her har man fundet større aktivitet hos

boligejere i sociale og politiske spørgsmål

vedrørende lokalområdet, hvorfor

tilstedeværelsen af boligejere i USA anses

som befordrende for den såkaldte sociale

kapital mellem borgere, som virker

hæmmende på indbrud, hærværk og social

uro. Boligejere synes desuden også,

til umiddelbar gavn for omgivelserne, at

være mere villige til at fi nansiere tyverisikring

og vagt- og sikkerhedsordninger.

Passivitet hos lejerne

Man kan også overveje ikke-økonomiske

faktorer, der kan være en del af for-


DIN SOCIALE ANSVARLIGHED

klaringen på negative relationer mellem

kriminalitet og lokale ejerandele. Her

inddrager sociologiske undersøgelser

blandt andet forskelle i det fysiske rum

som en vigtig årsag til boligejeres højere

lokale årvågenhed.

Der argumenteres bl.a. for, at et relativt

lavt lokalt engagement hos lejere

også kan skyldes, at man i almene lejlighedskomplekser

typisk møder en

arbejdsdeling, hvor alle praktiske og

administrative opgaver varetages af tilknyttede

specialister som eksempelvis

håndværkere og bestyrere, og bevidstheden

herom medfører en relativt højere

passivitet hos beboerne.

Ligeledes kan forskelle i socialisering

også henføres til de forskelle i nærhed

og tæthed til naboer og gademiljø, der er

Asfalt

Byggeri

K J K

ApS

ASFALT

EL-installatører

Intet for småt-

Intet for stort

Middelfartvej 367 · 5491 Blommenslyst

TELEFON 65 96 72 85

EN SIKKER FORBINDELSE

MED KUNDEN I CENTRUM

• Ny-, om- og tilbygning

• Tele/data

• Installationseftersyn

• Industriinstallation

• Videoovervågning

• Belysningsopgaver

Grønløkkevej 8 · 5000 Odense C

Højeløkkevej 18 B · 5690 Tommerup

Tlf. 63 76 60 90

kontakt@sikker-el.dk • www.sikker-el.dk

mellem lejligheder og én-familieshuse.

Det er også interessant at to former for

gadekriminalitet, nemlig røveri og biltyveri,

i visse empiriske undersøgelser har

vist sig at hænge markant sammen med

boligstrukturen. Dette tages til indtægt

for, at afstanden fra bopælen til gadearealet

er en vigtig faktor bag niveauet for

denne kriminalitet - og afstanden er oftest

større jo større og højere lejlighedskomplekserne

er. Den større nærhed til

beboerne, som man har i villakvarterer,

synes altså at virke hæmmende på kriminelle

udfoldelser på gadeplan.

Priserne bliver presset

Det skal desuden nævnes, at den negative

relation mellem kriminalitet og

ejerboligandel også diskuteres ud fra den

BusinessGuide

Entreprenører

omvendte årsagssammenhæng: Lokal

koncentration af kriminalitet kan virke

afskrækkende for lysten til at bo permanent

i et område. Priserne på ejerboliger

vil derfor blive presset, og på længere sigt

vil udbuddet af ejerboliger falde. Rygtet

siger, at denne sammenhæng så småt viser

sig på Nørrebro i København, hvor

kriminalitet og social uro i de senere år

har været stigende.

Man kan altså pege på adskillige årsager

til den negative spiral på området, og

det virker sandsynligt, at drastiske tiltag

som nedrivning og ombygning af boligmiljøer

kan give bonus i forhold til den

række af faktorer, der skaber negativ social

kapital i boligområder. Med et udgiftsniveau

på 1,4 mia. kr. kan man roligt

sige, at helhedsplanen for Gellerup også

Materialeplads, Nyborgvej 705, Odense, Fyn

På indhegnet område med udendørs belysning

udlejes tør og god materialeplads på 2800 m2 (kan

opdeles i 2). Ideelt til f.eks. entreprenør, maskinudlejning,

skurvogne, stilladser, opbevaring af campingvogne m.m.

Billig leje. For nærmere oplysninger kontakt:

LP Ejendomsinvest ApS

tlf. 40 38 88 39

Kun 1,5 km til

motorvejsafkørsel

Trekantens Diamantskæring tilbyder:

Gulv-ogvægskæring

Vådboring: Boringibetonmedvacum

uden vandspild.

Wireskæring: Velegnet til skæring af huller

ogåbninger.Ubegrænsetskæredybde.

Cirkelskæring: Velegnettilslæringafstorehuller.

Venusvej4·6000Kolding·Tlf.75561799

E-mail: info@betonboring.nu

www.trekantensbeton.dk LEJ

er både økonomisk og politisk risikabel,

og problemstillingen med ghettoer er

som bekendt ikke alene århusiansk. Antallet

af spirende sociale ghettoer i Danmark

kan ikke længere tælles på to hænder,

og såfremt Gellerup-modellen tages

i anvendelse andre steder, kan regningen

til det danske samfund over de kommende

år blive endog meget høj. Men hvis

det lykkes at vende udviklingen på ghettoområdet,

vil der givetvis blive endnu

mere at vinde i form af både lavere kriminalitet,

bedre integration og skabelse

af attraktive boligkvarterer.

Erfaringerne fra Århus lader sig ikke

opgøre på kort sigt. Der er selvsagt tale

om en langsigtet plan over mange år.

Men projektets konsekvenser bør følges

nøje fra første dag.

Isolering

ISOLERINGS·GRUPPEN A/S

TLF.66186011

Slettensvej169,5270OdenseN·www.iso-grup.dk

mobil40373860·info@isoleringsgruppen.dk

Revisorer

Revisionsfi rmaet

Karsten Harpsøe H.D.

Registreret Revisor

Blåbærvej 188 · 5260 Odense S · Tlf. 66 11 65 71 · 29 62 38 71

karsten@kharpsoe.dk · www.kharpsoe.dk

Udlejningsforretninger

FÅ ET ISOLERINGS

TILBUD

Isolering af:

• Hulmure

• Lofter

• Etageadskillelser

• Krybekældre

• Lydregulering

• Lydisolering

• Facadeisolering

EN

PAVILLON

www.jydskfynsk.dk

BUSINESS-FYN 27


B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

28 BUSINESS-FYN

Attraktive kontorer på Odense Havn

uperspndende kontordomicil eller andet liberalt erhverv verigesgade 5 Odense Havn

Størrelser fra 350 - 4.340 m 2 Årlig leje fra kr. 1.000,- pr. m 2

Utroligt spændende genopført pakhus i 6 etager med en unik beliggenhed

på Odense havn. Lejemålsstørrelser fra ca. 400 til 4.500 m 2 .

Lokalerne indrettes i samråd med lejer. Pakhuset bliver genopført i smukke

genbrugstegl med respekt for den oprindelige arkitektur og udførsel.

tore og små kontorleemål restaurationslokaler i den gamle Toldbod Londongade Odense Havn

Kontorstørrelser fra 32 - 178 m 2 Årlig kontorleje fra kr. 995,- pr. m 2

Med en fantastisk placering på første parket ud mod den nyrenoverede

havnefront, ligger denne smukke og arkitektonisk markante bygning, der

tidligere husede den nu fredede Toldbod fra 1847.

I dette lejemål er du er sikret en af havnens absolut bedste udsigter.

Læs mere på

olavdelinde.dk

Nyt ”liv” -ikraftcentralen!

Byggeselskab Olav de Linde har fået nyt kontor i Thrige-Firkanten.

Vi indbyder derfor onsdag den 19 august kl. 15:00,

nuværende og kommende lejere samt samarbejdspartnere til rundvisning i

kraftcentralen i Thrige-Firkanten. Der vil være mulighed for både at se vore nye

lokaler og det tilstødende museum.

Herefter vil der dels være mulighed for at få en forfriskning, og dels at hilse på

Odense afdelingens nye direktør, Lars Friis Christensen samt afdelingens øvrige medarbejdere.

...Kom og se vore nye lokaler ons. d. 19. august kl. 15:00

Ejendommen kan eventuelt indrettes til domicil for en enkelt virksomhed

eller f.eks. etagevis med kontorer, galleri/udstilling, restaurant/café eller

lignende liberalt erhverv.

- Kort sagt en ejendom med rigtigt mange spændende muligheder.

Restaurant 248 m 2 Årlig restaurantleje fra kr. 995,- pr. m 2

Lokalerne er bl.a. velegnet til kontor og/eller restaurant.

Lejemålets første sal er i dag indrettet til et mindre kontorfællesskab.

er er evt. mulighed for udeservering, og ne p-forhold ved lejemålet.

Ejendommen har senest været benyttet til arkitekttegnestue.

Thrige Firkanten, Haubergsve 1 5000 Odense 5 5 info1olavdelinde.dk

Byggeselskab Olav de Linde V I S K A B E R L I V

More magazines by this user
Similar magazines