Relationel praksis - MacMann Berg

macmannberg.dk

Relationel praksis - MacMann Berg

KOLLEgIAL

SPARRINgI

NYESAMMEN­

HæNgE

CHARLOTTE

DALSgAARD,

jETTEHUSTHOg

DORTHELAULUND

ABSTRACT

Collegialsparringinnewcontexts

This article describes how 600 home carers in Hjørring Municipality work on integrating collegial

sparring as part of their daily work. The article clarifies how collegial sparring makes sense, what

it takes to learn it and how to make it work in a field that has no tradition for sparring. Finally, the

article shows how collegial sparring can prevent violence, enhance working relationships and improve

quality.

Skiftet fra snak til sparring udvikler den

enkeltes faglighed, skaber fælles

referencer for gruppens faglighed og

virker trivselsskabende.

600SPARRERMEDKOLLEgER

Menneskearbejdere har en professionel opgave,

som kræver både empati, engagement og distance.

Kollegial sparring er en måde at få faglig

professionel distance til faglige udfordringer, vanskeligheder

og dilemmaer på og finde nye handlemuligheder.

Tryghed og sikkerhed i hjemmeplejen

• Kollegial faglig sparring er en naturlig del

af hverdagen.

• Vi værner om ordentlighed, faglighed og

anerkendelse.

• Gennem dialog har vi en professionel og

situationsbestemt tilgang til hinanden og

borgerne.

• Medarbejderne færdes trygt og sikkert i

borgerens hjem.

• (MED-udvalgets mål med indsatsen).

6 RELATIONELPRAKSIS

More magazines by this user
Similar magazines