CA OG IVÆRKSÆTTERNE - CA a-kasse

ca.dk

CA OG IVÆRKSÆTTERNE - CA a-kasse

GOD LEDELSE KRÆVER DIALOG

Tekst: Metha Loumann, foto: Thomas Tolstrup

Det kan godt være stærk tobak at

være leder i SKAT. Ikke alene er lederne

forpligtet til at motivere og

involvere sine medarbejdere. Hvert

andet år får de også klar besked fra

medarbejderne om, hvor de personalemæssige

vinde bør blæse hen.

Det nemmeste ville selvfølgelig være at

stikke hovedet i en busk og alene koncentrere

sig om sin faglighed og om kunderne

i butikken – de danske skatteydere. Men

den tankegang dur ikke hos SKAT.

SKAT laver hvert andet år en 360 graders

undersøgelse, hvor lederne får feedback fra

de 8.000 medarbejdere. Undersøgelsen er

blot et af mange elementer, som tilsammen

udgør SKATS medarbejderpolitik – alt

sammen med det formål at sikre SKAT

som en attraktiv arbejdsplads og dermed

i sidste ende at kunne give en bedre borgerbetjening.

”Vi er fuldt ud bevidste om, at medarbejderne

er guldet i vores organisation. De er

der, hvor kunderne er, og vi har brug for

14

deres feedback for at kunne nå i mål. Uden

deres engagement nåede vi ikke langt”,

siger kontorchef i HR Udvikling, Peter

Joensen. Medarbejderudviklingen sker på

mange fronter med interne fokusgrupper,

workshops, Attraktiv Arbejdsplads-undersøgelser

og miniMUS.

Kursskifte

Sådanne medarbejderpolitiske initiativer

er der taget mange af siden Told og Skat i

november 2005 blev fusioneret med skatteforvaltningerne

i landets kommuner, og

de dengang 10.000 medarbejdere fordelt

på 300 arbejdspladser blev samlet i 30

skattecentre.

Det var en supertanker, der skulle skifte

kurs. På sådant et tidspunkt kunne man

godt forledes til at glemme medarbejderinput,

når man samtidig har fået i opdrag at

barbere 25 procent af medarbejderstaben

væk, at navigere under skiftende politiske

vinde og konstante lovændringer, at skulle

forene 300 forskellige arbejdsgange og

samtidig at skulle ændre brugerstrategi fra

en kontrolkultur til en servicekultur.

Kontorchef Peter Joensen, SKAT

Men ikke desto mindre er medarbejderne

blevet hørt.

”Det var nærmest en forudsætning for at få

fusionen til at lykkes, at involvere og engagere

medarbejderne”, siger Peter Joensen.

MUS med mening

Kernen i medarbejderpolitikken er den anerkendende

ledelse (Appreciative Inquiry),

der baserer sig på positive historier og oplevelser

og derfor undgår den problemfi ksering,

der kan være karakteristisk for et

udviklingsforløb. Det gælder også for de

obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler

(MUS), som hos SKAT hedder ”MUS

med mening”. De er systematiserede og

gennemtænkt i forhold til SKATs vision.

Hos SKAT opererer man også med mini-

MUS, det vil sige den løbende dialog mellem

leder og medarbejder. Det er de uoffi

cielle, korte eller længere samtaler, hvor

medarbejderen f.eks. kan få synliggjort

forventninger eller krav til en indsats, diskutere

personlig udvikling eller få feedback

på en præstation.

”Når samtalen kaldes miniMUS og dermed

knytter sig til MUS-samtalerne, ved begge

parter fra starten, at konteksten også i de

løbende samtaler skal være positiv og anerkendende”,

siger Peter Joensen.

Stadig noget at gøre

En ny undersøgelse, Præstationsanalyse

2009, udarbejdet af Dufke Result, Loyalty

Group og CA a-kasse viser netop, at medarbejderne

i danske virksomheder savner

feedback fra ledelsen.

Og selvom der personalemæssigt set er

sket meget i SKAT, så er der stadig noget

at gøre på kommandobroen, mener én af

medarbejderne:

”Den store faglighed i vores organisation

gør, at lederne måske er mere opmærksomme

på netop det at være faglig leder

end at være personaleleder. Det går meget

bedre, men der er et stykke vej endnu

inden denne kulturændring slår igennem.

Men viljen er til stede, og det er det vigtigste”,

siger specialkonsulent Sonja Glenstrup,

medarbejder i sekretariatet SKAT

Syddanmark i Haderslev.

Gode priser og nærværende rådgivning

Som CA kunde får du mange fordele i Salling Bank

• Gratis MasterCard Guld - spar 750 kr. i årsgebyr

• 50 % rabat på låneomkostninger

• Gratis Visa/Dankort - spar 165 kr. i årsgebyr

• Gratis hævning på Dankort og Visakort i alle

danske pengeautomater

• Gratis NetBank

• Udlånsrente fra 4,34 % 1)

• Indlånsrente op til 2,75 % 2)

Udover de attraktive vilkår lægger vi vægt på den

personlige kontakt og gode rådgivning af kunderne,

CA’s medlemmer er sikret mere end ‘bare’ gode priser.

Salling Bank – det sikre valg

Vi er en moderne bank, der driver bank på traditionel vis og laver bankforretninger, der er til at forstå. At vi driver traditionel

bankdrift betyder blot, at vi holder fast i vores strategier, og ikke lader os friste af hurtige gevinster. Derfor kan du trygt lade os

varetage dine økonomiske interesser.

1) Lån mod sikkerhed inden for 80 % af aktivets værdi. Variabel rente, opgjort pr. 21/7-2009.

2) Højrentekonto. Variabel rente frem til 1/4-2010.

Kontakt Salling Bank, Fjernkundeafdeling

på 15 tlf. 96 44 61 63 eller fka@sallingbank.dk,

eller se mere på www.sallingbank.dk

Hold fast i at få feedback

Hun beskriver sig selv som én af dem, der

siger til, hvis hun ikke får feedback nok fra

sin leder.

”Jeg vil gerne anerkendes for min indsats

i SKAT. Men selvom der er lagt op til, at

man løbende skal have feedback fra sin

leder, er det jo ikke ensbetydende med,

at man får det. Så det handler om at holde

fast. Anerkendende feedback, ris og ros er

jo virkelig det, der betyder noget for den

enkelte medarbejder”, siger Sonja Glenstrup.

Det har været meget givende for hende at

blive udvalgt som en af de lokale medarbejdere,

der sammen med SKATs hovedcenter

skulle udforme en stresspolitik – en

anden måde at involvere medarbejderne

på, der samtidig fra starten skabte ejerskab

til SKATs nye stresspolitik. For den indsats

er SKAT netop kommet med i Videncenter

for Arbejdsmiljøs nye erfaringsbank

'God Praksis'.

Siden fusionen har SKAT årligt gennemført

en tilfredshedsundersøgelse blandt medar-

bejderne, og tilfredsheden stiger år for år

– i 2008 lå gennemsnittet på næsten 4

på en skala fra 1 til 5. Desuden er sygefraværet

faldet. Resultater, der også tæller på

bundlinjen. Som Sonja Glenstrup siger:

”Trivsel skaber arbejdsglæde, som igen skaber

resultater. Det er jo ikke for sjov, at vi

skal trives og måles på vores præstationer.

Det er i sidste ende cool business”.

12 bud for en SKAT-leder

Ledere og mellemledere i SKAT har fået

12 bud om God Ledelse, som de skal efterkomme

og bliver målt på. De 12 bud

danner udgangspunkt for 360 graders

undersøgelsen, hvor medarbejderne

anonymt evaluerer deres ledere. Evalueringerne

bruges derefter i lederudviklingssamtalerne.

Se de 12 bud for SKAT-ledere på

www.ca.dk/leder/

15

More magazines by this user
Similar magazines