TELE-POST er mere end breve og pakker s.4 Facebook fænomenet ...

tele.gl

TELE-POST er mere end breve og pakker s.4 Facebook fænomenet ...

E T M A G A S I N O M K O M M U N I K A T I O N I H V E R D A G E N 10. ÅRGANG • NR. 1 • 2009

TELE-POST er mere end

breve og pakker s.4

Facebook fænomenet s. 5

Vi hører, hvad du siger

s. 16

Buuarsikkut s. 19

... alt sammen i dette Online ...


Online nr. 1 • 009

Kære Læser

færre mennesker på et areal som er 50 gange større

end Danmark – som ofte er referencepunktet – med

samme priser og prismodeller, som nogle af vores

kunder ønsker.

det gode budskab

er, at priserne i de

kommende år vil

falde stabilt i takt med et

voksende forbrug, men hele

tiden med øje for en

forsvarlig økonomisk

udvikling i virksomheden

TMA 091118 mb Det er ikke muligt i Grønland at servicere 100 gange

I marts 2009 kunne Grønland – kun 15

måneder efter søkabelkontrakten blev

underskrevet – fejre ibrugtagningen af det

4.800 km. lange ”Greenland Connect,” og

vi har dermed taget et vigtigt skridt i realiseringen

af vores vision om ”Grønland i

verdens centrum”. Søkablet er en teknologisk

landvinding, som for et stort flertal af

befolkningen betyder, at det nu er muligt

at være på nettet på samme måde som

i tætbefolkede og økonomisk udviklede

områder andre steder i verden.

Når det gælder kapaciteten ud til kunderne

via radiokæderne vil det også i de

kommende år være en stor økonomisk

udfordring at sikre den nødvendige kapacitet,

så søkablets potentiale kan udnyttes

fuldt ud. I 2008 blev den ny radiokæde

langs hele vestkysten færdig og dermed

er der i de nærmeste år sikret rigelig

kapacitet til de byer og bygder, som ligger

direkte på kæden. For Nord- og Østgrønland,

som fortsat forsynes via satellit, frigør

søkablet til vestkysten stor kapacitet

i satellitten, som dermed betyder en øget

og helt nødvendig garanti for forsyningssikkerheden.

TELE-POST påbegyndte i 2008 en målrettet

udbygning af bygderadiokæderne, der

ellers bliver flaskehalse i takt med, at

efterspørgslen efter kapacitet til internet

vokser som i byerne. I Upernavik-området

investerede TELE-POST i Nuuk i 2008 i

nye radiokæder til alle bygderne, og i år

fortsætter udbygningsprogrammet i andre

dele af landet, hvor behovet er størst.

I runde tal repræsenterer investeringerne

– blot i bygderadiokæderne – ca. 50.000

kr. i hver bygdehusstand. Det er klart, at

disse investeringer og udbuddet af bredbånd

i de tyndest befolkede dele af landet

kun kan lade sig gøre pga. TELE’s koncession.

Bygderadiokæderne er ikke kommercielt

bæredygtige investeringer, men

der er næppe tvivl om, at udbredelsen

af telekommunikation til alle giver store

samfundsøkonomiske fordele foruden

livskvalitet i alle egne af landet.

For de kunder, der bruger meget store

datamængder på internettet, er malurten

i bægeret, at TELE-POST endnu ikke kan

tilbyde flat-rate eller samme lave takster

som i store europæiske og nordamerikanske

byer. TELE-POST er i sin koncession

forpligtet til at levere telekommunikation

nogenlunde solidarisk til hele Grønland.

Det er ikke muligt i Grønland at servicere

100 gange færre mennesker på et areal

som er 50 gange større end Danmark

– som ofte er referencepunktet – med

samme priser og prismodeller, som nogle

af vores kunder ønsker. Den eneste måde

at løse den udfordring på vil være massive

tilskud til telekommunikation – som det

sker i det nordlige Canada, som meget

ligner udfordringen i Grønland, når det

gælder om at nå ud til i alle i et tyndt

befolket, stort land.

TELE-POST modtager ikke tilskud, men

betaler udbytte til ejeren – Grønlands

Hjemmestyre – og dermed de grønlandske

skatteborgere/telekunder. Det har

for mange været svært at acceptere det

voksende overskud i TELE-POST de seneste

år. ”Hvorfor udvider TELE-POST sin

pengetank i stedet for at sætte taksterne

ned?”, er der nogen der spørger.

Lad mig først slå fast, at TELE-POST ikke

har en stor pengetank. Egenkapitalen er

for hver eneste krone investeret i teleanlæg

over hele landet, og de penge, der

står på bankkontoen er kun lige nok til at

betale de løbende regninger til leverandører,

afdrag på nye lån, renter, løn, skat og

udbytte m.v.

TELE-POST opnåede i 2007 et resultat

efter skat på 80 mio kr. Når man ser det

tal, skal man huske på, at der betales 35

mio. kr. i udbytte, 9 mio kr. i selskabsskat

og dertil kommer en årlig betaling

til Grønlands Hjemmestyre på 3 mio kr.

til driften af den ny telestyrelse – i alt 47

mio kr. Der er altså ikke mere end det allermest

nødvendige overskud og likviditet

tilbage, til at TELE-POST kan opfylde sine

forpligtelser.

Det gode budskab er, at priserne i de

kommende år vil falde stabilt i takt med

et voksende forbrug, men hele tiden med

øje for en forsvarlig økonomisk udvikling

i virksomheden. Ellers mister vi evnen til

at foretage de næste store og nødvendige

investeringer, som kunderne forventer vi

gennemfører.

HuSSTandSOmdELT BLad i GrønLand

udgiver: TELE Greenland A/S, Postboks 1002, 3900 Nuuk, Tlf.: 34 12 55, E-mail: marketing@tele.gl Hjemmeside: www.tele.gl • www.post.gl • www.stamps.gl redaktion: Brian Buus Pedersen

(ansvarshavende redaktør), Dorit Olsen (redaktør), Malînánguaq M. Mølgaard, Malene Burghardt, Maria Toft & Mai-Britt Ejby Villadsen. Fotos: TELE-POST, Image Essence Library, Deluxus Studio,

m.fl. Grafisk produktion: Malene Burghardt, TELE-POST. Tryk: Naqitat A/S.

annoncer: Annoncer er gældende fra 27. april 2009 til 27. juli 2009 eller så længe lager haves. Ansatte i TELE-POST kan ikke deltage i konkurrencer. Forbehold for leveringssituation, trykfejl og

prisændringer tages. Forsidefoto: Deluxus Studio • iSSn: 1600-9215


Tillykke

TELE-POST er stolt af sine

dygtige medarbejdere

Her er månedens og årets

medarbejdere for 2008.

Medarbejderne er kåret på

basis af, at deres egenskaber

og indsats harmonerer

flot med TELE-POST’s værdier:

Glæde

Stolthed

Salgsånd

ansvarlighed og

nytænkning

TELE-POST ønsker jer alle

tillykke med kåringen og

takker for jeres flotte bidrag.

Januar

nickie Levisen

nuuk

Juni

Karen Poulsen

nuuk

FEBruar

Tom B. andersen

nuuk

uKiOQ 2008

SuLiSuTSiaLaK

ÅrETS mEdarBEJdEr 2008

OKTOBEr

Tine romby Larsen

nuuk

JuLi

annemarie andersen

nuuk

marTS

Judithe ignatiussen

Tasiilaq

nOVEmBEr

naasunnguaq Gr.

Broberg

Qeqertarsuaq

auGuST

Sofie Larsen

aasiaat

dECEmBEr

nicky Kristensen

upernavik

aPriL

Knud rasmussen

Kangerlussuaq

SEPTEmBEr

Giiti Titussen

nuuk

maJ

inooraq dahl

Sisimiut


TELE-POST

er mere end breve og pakker

Vi sikrer at dine breve når frem, og at

du kan tale i telefon med familien. Vi

sørger også for at vi kan kommunikere

med resten af omverdenen via internet og

e-mail. men vidste du også at TELE-POST

er med til at give hele verden et øjebliksbillede

af atmosfæren?

1200 balloner sendes op i døgnet

Det må være et betagende syn at skue,

hvis man forestiller sig at være ude i

rummet og kigge ned på jorden på to

bestemte tidspunkter om dagen.

Præcis kl. 11.00 og kl. 23.00 UTC (engelsk

tid) står der hver eneste dag 600

mennesker fordelt på hele kloden og

sender vejrballoner op. Eventuelle rumvæsner

ville måske fristes til at tro, at vi

fejrer fødselsdag, men ”kamikaze-ballonerne”

har en helt anden mission.

Som hovedregel er vejrballonerne pumpet

op med brint, og udstyret med stateof-the

art måleudstyr. Deres opgave er

at måle atmosfæretryk, vind, vejr og ikke

mindst positioner. Når de når en højde af

ca. 35 kilometer, bliver atmosfæretrykket

dog så lavt, at ballonerne eksploderer og

destrueres. Men de dør ikke forgæves.

Grønland og den globale flytrafik

Dataerne, som bl.a. indeholder oplysninger

om vejr, vind, lufttryk og position,

bliver sendt videre til ICAO (International

Civil Aviation Organisation), som

er en organisation under De Forenede

Nationer. ICAO arbejder med at skabe

ensartede standarder for lovgivningen

omkring civil luftfart i medlemslandene.

ICAO er også med til at finansiere disse

måleindsamlinger. Yderligere fungerer

ICAO så også som det koordinerende led

mellem de internationale vejrstationer.

Målingerne, som de grønlandske og

Man brugte i ældre tid en

såkaldt teodolit til måling af positioner,

når man skulle foretage

dagens vejrmålinger. Teodolitter

af i dag er dog lidt mere moderne

end den her viste.

globale balloner giver, samles hos ICAO

og de internationale vejrtjenester, som

derefter får et komplet øjebliksbillede af

vores atmosfære. De bruger så de data

til at sikre både den billigste, sikreste og

bedste flytrafik. Ved at bruge data fra

ICAO kan man f.eks. spare en hel times

flyvning over atlanten, hvis man vælger

en rute, hvor det ikke blæser for meget.

Set med ”grønne øjne” er det også en

god ting, for den sparede flytid reducerer

også lidt af CO2 udslippet, så man ikke

bruger en større mængde brændsstof

end nødvendigt.

Vil du have mere oplysning om de grønlandske

vejrstationer, eller synes du og

at det lyder spændende, at kunne kigge

med over skuldren, og få dit eget øjebliksbillede

af vores klode og atmosfære,

kan du læse meget mere om radiosondestationer

på hjemmesiden http://www.

srh.noaa.gov/mob/balloons.html

Stamps er på mærkerne

I Tasiilaq i østgrønland, sidder der femten

medarbejdere og fifler med frimærker.

Grønlandske frimærker er utroligt

populære på verdensplan, og til daglig

får POST Greenland Filatelia mange

henvendelser fra både Europa og resten

af verden. Filatelia, som afdelingen i Tasiilaq

hedder, har omkring 20.000 kunder

der ivrigt følger med, når et nyt og skønt

grønlandsk frimærke ser dagens lys.

Filatelia udgiver hvert år ca. 20 forskellige

frimærker med forskellige motiver.

Motiverne kan variere lige fra royale

mærkedage til global opvarmning. En

af de mest efterspurgte frimærkeserier

handler f.eks. om ekspeditioner til Arktis.

Serien omfatter indtil nu seks forskellige

motiver og er meget populær hos

kunderne.

når du afgiver en kystkontrol, skal du

oplyse følgende:

• navnet på din båd

• Hvor du skal hen

• Hvornår du forventer at være fremme

• Hvilken sejlrute, du vil bruge

• Hvor mange i er ombord

”Det er en meget efterspurgt serie, fordi

den forener videnskab og teknik med

historie”, fortæller kundeserviceleder

Tina Vestergaard.

Og fordi Grønland er et ”ungt” frimærkeland,

er de små takkede papirlapper

også meget populære for samlere, og

kendere af frimærker kan oftest få en

helt komplet samling. En anden pointe er

også, at Grønland virker meget eksotisk

på folk.

Dyk ned i Filatelias verden ved at klikke

ind på http://www.stamps.gl

På sejltur med TELE-POST

Vi her i Grønland elsker at sejle. At

komme ud på vandet er noget nær det

bedste, vi ved. Vi ved godt, at vi har to

kystradiostationer, og at den ene er placeret

i Aasiaat og den anden i Tasiilaq.

Men ved du også, at du gratis kan afgive

en såkaldt ”kystkontrol”, når du skal ud

at sejle?

Kystradioen – din personlige sikkerhed

Du har mulighed for, før du tager ud at

sejle, gratis at melde til Kystradioen.

Her aftaler du en kystkontrol ved at

oplyse hvor du skal hen, hvornår du

kommer tilbage, og hvornår du eventuelt

kalder op igen. På den måde har du

sikret, at nogen holder øje med dig.

Omvendt skal du også huske, at melde

tilbage til kystkontrollen, at du er kommet

vel hjem igen, så man ikke sætter en

unødig eftersøgning i gang.

Lægehjælp

Hvis en nødsituation skulle opstå, og du

har brug for en læge, stiller kystradioen

dig også gratis om til en læge, så du kan

få den hjælp, du behøver.

du kan også læse meget mere om

kystradiostationerne og kystkontrol

ved at gå ind på vores hjemmeside

http://www.tele.gl/dk/kystradio


Det er rigtig sjovt at finde gamle venner

man ikke har set længe, via Facebook. Vi

kan også få en kæmpe griner ved at se billeder

fra festen i lørdags, eller dengang da

vi gik i gulerodsbukser og havde stråhatte

på. Men når du lægger billeder ud af andre

eller dig selv, skal du huske at Facebook

ejer alle oplysninger, og at billederne rent

faktisk kan havne overalt på det vidtspændende

internet – uden at du kan gøre

noget som helst ved det.

Det er måske værd at overveje at næste

gang du lægger et eller andet ”pinligt”

ud, fordi du vil få en af dine venner til at

”krumme tæer”, at du skal tænke på at din

svigermor kan se med på sidelinjen – og

det kan din chef også.

Her kommer der et par lette bud på hvordan

du kan sikre din profil på det skønne

og sjove Facebook:

Fjern din facebook profil fra

søgemaskinerne

Det er nemt at fjerne sin profil fra f.eks.

fænomenet

Google. Hvis du vil undgå at din profil bliver

vist, kan du selv bestemme, om du vil

være tilmeldt ”søgemaxindeksering”. Klik

på fluebenet, hvis du ikke vil kunne findes.

Beskyt dine billeder

Du kan selv vælge, hvem der skal kunne

se billeder – f.eks. dem, hvor du er blevet

”tagget” i. Vælg ”brugerdefineret” i din

profiloplysninger, så bestemmer du selv,

hvem der får lov til at kigge med.

Du kan også beskytte dine albums på din

profil. Det gør du ved at gå ind i ”Billeder

under ”Beskyttelse af personlige oplysninger”.

Gem dine kontaktoplysninger

Det er ikke altid at alle dine 456 venner

behøver at få at vide, hvordan de får fat i

dig, eller hvad dit telefon nummer er. Det

kan du indstille dine personlige oplysninger

ved at gå ind under fanen ”Information”

og scrolle ned til den sektion, der

handler om adresser m.m.

Kystradiostationerne er livlinen

for dem, som sejler

Kald os og fortæl os om dine sejlplaner. Vi overvåger gratis

din sejlads fra afgang til ankomst i kystkontrolsystemet.

På arbejdskanalerne udsender vi storm-, kuling- og

overisningsvarsler

Kl. 06.05

Kl. 11.05

Kl. 16.05

Kl. 21.05

Herudover kan du også bestemme f.eks.

hvem der kan se, hvad der bliver skrevet

på din væg, du kan også gøre dig helt

usynlig på Facebook, hvis du skulle ønske

det, men uanset hvad du vælger, så er du

allerede med disse få gode råd rustet til

herlig stund på Facebook.

Husk også lige til sidst, at Facebook

forpligter ikke. Har du 388 anmodninger

om ”roser”, ”hjerter”, ”bedste ven”, ”most

loveable”, ”join my cause” og hvad de

nu hedder allesammen, som du ikke kan

overskue, findes funktionen ”ignorer alle”

også ...

Læs mere på www.forbrugerraadet.dk

Aasiaat radio

60

04

63

02

23

27

28

24

25

26

28

23

27

03

24

25

01

26

03

04

26 24 23

02 25

28

03 04

Ammassalik Radio

01

27

25

26


Kronprinsparret fik

overrakt 250.000 kroner

fra POST Greenland

Den 27. januar var en god dag for grønlandske

børn. Det var nemlig dagen, hvor

Kronprinsparret fik overrakt en check på

ikke mindre end 250.000 kroner af POST

Greenland. Kronprinsen og Kronprinsessen

donerede omgående beløbet til forbedring

af børns vilkår i Grønland.

Den kvarte million stammer fra salget af

det grønlandske tillægsværdifrimærke fra

2006. Frimærket, der viser Kronprinsparret

i deres flotte grønlandske nationaldragter,

blev solgt med en tillægsværdi på 50 øre

pr. mærke. Fotoet af Kronprinsparret på

frimærket er taget af Leiff Josefsen, mens

layout og typografi er skabt af Dorit Olsen.

I over 50 år har POST Greenland udgivet

Online nr. 1 • 009

et frimærke med tillægsværdi, hvor den

samlede tillægsværdi går til et velgørende

formål i Grønland.

Velgørenhedsfrimærket med Kronprinsparret

har været overordentligt populært i

Grønland, ligesom frimærkesamlere verden

over har taget frimærket til sig. Frimærket

blev således valgt til årets mest populære

grønlandske frimærke 2006 i den

store årlige afstemning blandt kunder og

frimærkesamlere.

”Frimærket med Deres Kongelige Højheder

Kronprinsen og Kronprinsessen har været

det mest populære tillægsværdifrimærke

i Grønland i nyere tid”, udtaler en stolt

Kronprins Frederik og

Kronprinsesse Mary

får overrakt et helark

og et miniark af tillægsværdifrimærket

fra 2006, hvorpå de

fremstår i grønlandsk

nationaldragt. Postdirektør

Per Svendsen og

salgschef for frimærker

Allan Pertti Frandsen

fra POST Greenland

forestod overrækkelsen

under en privat audiens

på Amalienborg tirsdag

den 27. januar.

Foto: Steen Brogaard

postdirektør Per Svendsen, POST Greenland.

Checken på den kvarte million blev

overrakt af postdirektør Per Svendsen og

salgschef for frimærker Allan Pertti Frandsen

ved et uformelt møde på Amalienborg

den 27. januar.

”Vi ved, at Grønland har en stor plads i

Kronprinsens og Kronprinsessens hjerter”,

forsætter postdirektøren. ”Derfor er det os

en ære og en glæde at kunne bidrage til

Kronprinsparrets mange velgørende projekter

med relation til børn i Grønland”.


Ventetider virker

TELE-POST har succes med, at kunderne

trækker nummer i 5 TELE-POST Centre.

Derfor udvider vi, så også Uummannaq,

Maniitsoq, Paamiut og Tasiilaq får et nummersystem.

Når du træder ind i TELE-POST Centret

i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og

Ilulissat, så møder du som det første

en knap, så du kan trække et nummer.

Systemet sikrer, at alle vores kunder altid

betjenes i den rækkefølge, som de ankommer.

Dermed slipper du for at vælge den

forkerte kø, der altid går i stå. Det betyder

også, at du kan kigge på varer i TELE-

POST Centret, mens du venter.

Systemet er desuden sat op i baglokalet

udvalgte steder, så kollegerne ude

bagved, kan se om der er travlhed. På den

måde kan de give en ekstra hånd med,

når der er flest kunder i centret.

Succesen i de fem byer betyder, at TELE-

POST har besluttet at indføre systemet

i fire andre byer. Det er Uummannaq,

Maniitsoq, Paamiut og Tasiilaq, der i løbet

af det første kvartal i år får et anlæg, der

håndterer ventetider.

Vi bruger dog også systemet til at lave

andre forbedringer. TELE-POST kan trække

statistik ud af systemet, så vi kan se, hvor

lang tid du gennemsnitligt venter, inden

du ekspederes. Hvis det viser sig, at du

venter for lang tid, så har vi mulighed for

at flytte ressourcer, så du hurtigere kan

komme til. Det betyder, at vi tydeligt kan

se, at din ventetid er blevet kortere og

kortere.

”Ventetidssystemet er et redskab, der

giver os mulighed for at kunderne får den

bedste service overhovedet”, siger POSTdirektør,

Per Svendsen.

du kan i øvrigt altid følge

med i ventetiderne

via vores

hjemmeside

www.post.gl

Ventetider:

Servicemål 2006 2007 2008

Ventetid under 5 min. 85% 67% 80% 82%

Ventetid under 10 min. 95% 87% 93% 94%

Ventetid under 15 min. 100% 95% 97% 97%

antal kundeekspeditioner - 304.000 *) 316.000 311.000

*) ilulissat hhv. Sisimiut fra 20. januar hhv. 16. marts 2006

iserfik

– det internet-baserede omstillingsanlæg

Hvad er iserfik

Iserfik er fremtidens fleksible telefon-omstillingsanlæg. Iserfik er IP-telefoni, og

TELE gør det nemt og bekvemt for dig og din virksomhed – din fremtidssikrede

løsning.

Hvad kan man med iserfik

Med Iserfik får du en løsning, som er opbygget med en grundpakke indeholdende

en lang række funktioner, som findes i moderne omstillingsanlæg. Af funktioner

kan bl.a. nævnes:

• Omstilling

• Viderestilling

• Trække kald - gruppe

• Parkere kald

• Må ikke forstyrres

• Voice Messaging (Telesvar)

• Via internettet har du en oversigt over dine funktioner

Dertil kommer en række avancerede tilkøbsmuligheder, såsom Telefon konference,

Køsystem, Ventemusik, Telesvar til e-mail, Outlook integration samt integration af

kontakter og telefonnumre m.fl.

Hvis du vil høre mere om Iserfik – så kontakt TELE Erhverv

Kontakt:

TELE Erhverv

E-mail: erhverv@tele.gl • eller ring til 80 80 80

du kan også læse mere eller

booke et møde på www.tele.gl

Online nr. 1 • 009


Grønland i

verdens centrum

Shaffners søkabel anno 1860’erne (tegnet med stiplet linie) og søkablet anno 2009. Det er fascinerende at se, hvor ens de er, selvom

der er næsten 150 år imellem dem. Shaffners søkabel illustration er venligst udlånt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

(DEFF).

Det er ikke kun i denne tid at Grønland

for alvor er i verdens centrum. Det var

Grønland nemlig allerede i 1858, hvor det

første telegrafkabel blev lagt fra USA til

Europa med Grønland som mellemstation.

Oprettelsen af den direkte transatlantiske

kabelforbindelse havde sin spæde start

allerede i 1853. Man brugte da erfarin-

Online nr. 1 • 009

Det mystiske

stykke søkabel

der blev fundet

på bunden

af havet, her

fotograferet

ved siden af

en almindelig

kuglepen.

gerne fra et andet søkabel projekt, nemlig

lægningen af søkablet mellem Calais og

Dover i USA, som fandt sted i 1851.

En ildsjæl med store planer

Oberst Taliaffero Preston Shaffner blev

født i 1818. Han var opfinder og ildsjæl, og

havde også studeret jura. Han var partner

med Samuel Morse (opfinder af morsekoden)

og udover det, kunne Shaffner og

lide at eksperimentere med sprængstoffer.

Oberst Shaffner blev projektleder på at

føre den transatlantiske kabeldrøm ud i

livet. Han rådførte sig med mennesker fra

alle samfundslag, lige fra erfarne sømænd,

til geografer og drevne telegraf-ingeniører.

Oberst Shaffners store plan var at føre et

langt kabel fra USA til Grønland, Island,

Færøerne, gennem det nordlige Europa og

Asien og videre over Stillehavet, tilbage

til USA og dermed omslutte jorden med ét

sammenhængende søkabel. Hans plan var

visionær og grandiøs, men ressourcerne til

at udføre den stod ikke mål med datidens

hjælpemidler.

Det lykkedes dog imidlertid at lægge

kablet fra USA gennem Grønland og til

Europa.

Det blev desværre ingen succes og flere

hundrede kilometer kabel gik tabt under

forsøget. Efter store besværligheder lykkedes

det endelig at lægge kablet og i

august 1858 udveksledes de første spæde

signaler mellem USA og Europa. De første

telegrafkabler kom dog hurtigt i så dårlig

forfatning, at transmissionen mellem

landene blev mere og mere besværlig for

til sidst at blive helt opgivet.

En venlig tanke til Shaffner

Selvom oberst Shaffners plan om et gigantisk

søkabel, der omsluttede hele vores

jord, var en stor og visionær drøm, kan vi

i dag sende ham en venlig tanke, da hans

stræben og utrættelige energi har givet

os muligheden for i dag at gøre en del af

hans drøm til virkelighed.

Har du lyst til at læse og vide mere om

det transatlantiske søkabel og om Oberst

Shaffner, kan du bl.a. klikke her: http://

www.civilwarsignals.org/pages/tele/shaffner/sch.html.

Du kan også klikke her:

http://www.tidsskrift.dk/print.jsp?id=66851

og læse meget mere om Oberst Shaffners

drøm og visioner.


TELE-POST

Center Nuuk taget

med storm

Lørdag d. 17. januar deltog TELE-POST

Center Nuuk for 2. gang i Kulturnatten.

Kulturnatten er et arrangement, hvor virksomheder

i Nuuk benytter en lørdag aften

i 3 timer til at vise virksomheden fra en

anden side. Kulturnatten er en populær

begivenhed, som trækker mange mennesker

ud af de små hjem.

Balloner, småkager og gode tilbud

Ca. 1000 mennesker valgte at benytte

lejligheden til at komme på besøg udenfor

normal arbejdstid. Allerede kl. 19 var der

sammenstimlede mennesker udenfor og

hele aftenen var TELE-POST Centeret fyldt

op. Der blev uddelt balloner, kuglepenne,

flag og småkager og hele aftenen igennem

summede det af aktivitet, gode tilbud og

ikke mindst en konkurrence, hvor man

kunne vinde 2 mobiltelfoner.

Mange kunder benyttede sig også af lejligheden

til at få et indblik i facaden ”bag”

skranken. Aftenen igennem var der

Sonim Xperience One (XP1)

T9

GPS

Vandtæt, stød- og slagfast

3 års garanti

Sony Ericsson W960i

Pris kr. 999,-

8 GB indbygget hukommelse

Touch screen

Int. kamera

TrackID

Pris kr. 3.499,-

postbude på arbejde, så kunderne kunne

se de store opgaver, der pågår indenfor

postproduktion. Mange var overraskede

over de forskellige opgaver, der finder

sted på et forholdsvist begrænset område.

Det var glædeligt at se, at der blev

vist oprigtig interesse fra de besøgendes

side.

HTC Touch Hd

Samsung Omnia

5 MP

MP3

WI-FI

MSN

Synk. med PC

Pocket office

HD skærm

GPS

Pris kr. 4.999,-

Touch screen

16 GB hukommelse

Windows Mobile 6.1 prof.

5 MP kamera

Pris kr. 4.499,-

TELE-POST Center i Nuuk vil gerne takke

alle de glade gæster, som kiggede forbi

på kulturnatten. I var med til at skabe et

festligt syn aftenen igennem, hvor vores

flag og balloner kunne ses gennem den

indre by.

Samsung u900 Soul

motorola u9

KLaSSiKErE

5 MP kamera

MP3 afspiller

Outlook mail int.

Int. menuikoner

Pris kr. 2.999,-

MP3 Bluetooth

Java E-mail GPRS

FM radio Synk. med PC

Video Touch screen

Pris kr. 1.999,-


Hash, cigaretter

og guldfisk

Cockerspanielen Kiki er ved at tage en

uddannelse som professionel hashhund,

så hun kan blive lige så dygtig

som sin kollega, Nivi.

Toldere og narkohunde har flere dage om

ugen fingre og næser i breve og pakker for

at sikre, at intet ulovligt bliver smuglet ind

i landet. Det giver med mellemrum nogle

overraskende fund.

Cockerspanielen Kiki stikker snuden i pak-

10 Online nr. 1 • 009

ken, mens halen som et pendul svinger fra

side til side.

Hunden er lille, sort og langhåret, og opgaven

bliver udført med en lyst og begejstring,

som kun hunde kan udvise. Mellem

reolerne, der er fyldt med pakker, sniffer

Kiki frem og tilbage indtil hun pludselig

Sidste år beslaglagde tolderne flere

forsendelser med fisk til akvarier. Oplevelsen som

pakkepost var dog for meget for fiskene, så

hovedparten var døde, da tolderne åbnede pakken.

stopper op og bjæffer ved en papkasse.

”Det kunne godt se ud som om, at der

er noget interessant i den kasse”, siger

hendes ejer Manu Jensen, der er tolder og

hundefører.

Hun er ved at oplære Kiki, så derfor skal

hundens tegn tjekkes en ekstra gang.

Hundekollegaen Nivi, der er en sorthåret

labrador, bliver kaldt ind i pakkerummet

sammen med dennes hundefører, tolder

Arkaluk Vold, og også hun viser tydelig

interesse for papkassen.

De to hunde er med tolderne på et rutinetjek

i TELE-POST Centret i Nuuk. Her

kommer de fire jævnligt for at sikre, at

postvæsnet ikke bliver brugt til at smugle

eksempelvis narko. Mindst én gang om


ugen er de forbi, når pakker og breve fra

Danmark kommer til byen. Her lader de

hundene tjekke forsendelserne samtidig

med, at stikprøver bliver gennemlyst på

samme måde som bagage i en lufthavn.

Papkassen, som hundene giver tegn ved,

bliver åbnet. Tolderne har ret til at kigge

alt igennem, hvis de har en mistanke om,

at pakken eller brevet bliver misbrugt til

smuglervarer. Inde i kassen er der en stor

computer, som Arkaluk forsigtigt lister op

og piller ud af flamingo-holdere.

” Vi har før set, at computere bliver brugt

til at smugle hash i”, siger han, mens han

stikker hovedet helt tæt til pc’eren for at

kigge ind.

Han mangler dog en lommelygte for at

kunne kigge ordentligt efter, så computeren

bliver taget med ud til scanneren.

I alt har tolderne i Grønland 5 hunde fordelt

over hele landet. De skal sørge for at

snuppe narko i lufthavne, hos speditører

og i skibshavnene. De har fokus på hash

og narko, men de oplever også andre

ulovlige ting som eksempelvis øl, vin,

spiritus og cigaretter.

Det kan dog også være mere kuriøse ting,

der går i nettet. Sidste år beslaglagde

tolderne flere forsendelser med fisk til

akvarier. Oplevelsen som pakkepost var

dog for meget for fiskene, så hovedparten

var døde, da tolderne åbnede pakken.

” Vi sendte de overlevende fisk til en

dyrlæge, så de kunne undersøges. Man

må nemlig ikke sende levende dyr med

posten”, siger Arkaluk Vold.

Her ses Nivi og den pakke, hun var så

tydeligt interesseret i.

Små søde guldfisk bryder sig altså ikke om at blive sendt i kuverter med luftpost til

akvariefisk-tørstende kunder i Grønland.

Henne ved scanneren bliver pc’eren lagt

ind i maskinen og kørt igennem. På

skærmen kan man se gennem computeren

og umiddelbart er der ikke noget ulovligt

at se. Arkaluk kan skifte mellem forskellige

måder at gennemlyse computeren på,

men ingen af dem viser noget ulovligt.

Han piller derfor pc’eren ud af scanneren

og finder skruetrækkeren frem. Forsigtigt

piller han beklædningen af, så han kan

se det inderste af apparatet. Imens ligger

hundene ved siden af, og følger nysgerrigt

med. De har svært ved at holde sig i ro,

men lystrer dog, når kommandoen ”læg

dig” farer gennem luften. Mens Arkaluk

kigger på computeren, tager Manu en

række stikprøver fra brevene. Boble-kuverter

bliver sendt igennem scanneren,

mens man på skærmen kan se alt lige fra

X-Boxe, shampoo og kokkeknive drøne

forbi. Alle disse ting er dog lovlige og

passerer uden at blive åbnet.

Også pc’eren, som Arkaluk minutiøst har

tjekket igennem, viser sig at være ”clean”.

Arkaluk pakker den omhyggeligt igen,

og putter den i kassen. Han lukker med

noget gult tape, hvor der står, at tolderne

har kigget pakken igennem og stiller den

tilbage.

” Kassen kan have ligget ved siden af en

anden kasse på et tidspunkt, hvor der har

været hash i”, siger han som forklaring på

hundenes interesse.

For en sjælden gangs skyld kan tolderne

gå fra en undersøgelse uden at finde

ulovlighederog det er de godt tilfredse

med.

Det er ikke hvad som helst, du må sende med posten.

Reglerne i Grønland kræver, at du skal have tilladelse,

hvis du vil sende spiritus, tobaksvarer, levende dyr og

planter. Desuden er der specielle regler for ting, der er

lavet af materialer, der hører under såkaldte CITES-regler

– eksempelvis elfenben og narhval.

Alle ulovlige forsendelser bliver beslaglagt. Nogle

overtrædelser bliver også anmeldt til politiet – eksempelvis

hash – mens andre udløser en bøde.

Online nr. 1 • 009

11


Fra ”dllliii-dyyy” til

wrrooom

Det hurtige internet er kommet for at

blive. Flere og flere husstande anno 2009

bruger i dag trådløst internet. Det er efterhånden

et par år siden, at vores modem

sagde mærkelige ”dlllii-dyyy”-lyde, når vi

skulle kobles på internettet, og selvom det

var en spændende tid, er den uigenkaldeligt

forbi. Der skal fart på. Og vi gider

ikke alle mulige kabler og ledninger som

står og fylder det hele op og som vi kan

snuble over.

internet uden ”morfar”

Udviklingen indenfor teknologiens område

holder ikke ferie. Den tager heller ikke en

1 Online nr. 1 • 009

”morfar” om eftermiddagen. I dag er det

helt normalt at hjemmene udstyres med

trådløse internetforbindelser. Det er dejlig

nemt, og for at komme ”på”, skal man blot

have et trådløst netkort, som opfanger de

trådløse signaler, og sender dem videre

til vores computer. Dejlig simpelt og bekvemt,

men ...

... Tænk på sikkerheden

Tænk på, når du åbner din trådløse forbindelse,

at det ikke kun er i stuen, i gangen

eller i køkkenet, det trådløse net virker.

Signalerne fra det trådløse netværk opfanges

også udenfor. Det betyder, at du som

Det trådløse internet er kommet for

at blive, så nu er det slut med at

snuble over alle kablerne ...

forbruger skal sikre dig at ”fremmede”

ikke bruger din trådløse netforbindelse

og surfer gratis på din regning eller laver

lyssky forretninger fra dit net. Ikke alle

mennesker er søde lam. Du kan kryptere

og sikre din forbindelse ved at følge den

manual, du fik, da du købte din router.

Du kan også finde hjælp til kryptering, og

undgå at snuble i teknologiens verden ved

at følge dette link

www.itborger.dk


Kunderne i fokus

TELE-POST gennemfører jævnligt uvildige,

eksterne kundetilfredshedsmålinger for

at blive endnu bedre til at ramme det,

vores kunder efterspørger. Vi tager nemlig

udgangspunkt i kundernes behov, når vi

markedsfører eksisterende produkter og

udvikler nye.

Vi er netop nu ved at udarbejde en

målrettet handlingsplan, der skal sikre de

forbedringer, kunderne efterlyser, men vi

kan allerede nu fortælle, at der i løbet af

2009 vil være øget fokus på at forbedre

følgende områder:

• På baggrund af POST undersøgelsen

skal der være fokus på følgende områ

der: Salg og service, kvalitet, reklamationsbehandling.

• På baggrund af TELE undersøgelsen

skal der være fokus på følgende områ-

der: Nemmere betjening for kunden

både via telefon, web og butik, samt at

medarbejderne kan svare på alle unde-

henvendelser.

40 års tro tjeneste

Seks medarbejdere i TELE-POST kan fejre 40-års-jubilæum i 2009

Seks ansatte i TELE-POST har alle det til

fælles, at de begyndte i det offentliges

tjeneste i 1969. Deres første arbejdsdag

var samme år, som Neil Armstrong satte

sine fødder på månen, og det var året

efter, at ungdommen lavede oprør.

HR-chef i TELE-POST, Karl Henrik Simonsen,

ser de mange jubilæer som et tegn

på at medarbejderne generelt er glade for

deres arbejde.

” Jeg tolker det med en vis stolthed. Folk

er tilfredse, og det viser, at TELE-POST er

en virksomhed, som man udvikler sig i”,

siger han.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tilfredshed Loyalitet Image Værdi

Vi vil selvfølgelig blive ved med at lave

kundetilfredshedsundersøgelser for at

have fokus på kunderne og løbende lave

forbedringer til fordel for dem.

TELE-POST undersøger også jævnligt hvor

tilfredse, vores medarbejdere er med deres

arbejdsplads. Det gør vi, fordi det for

TELE-POST er vigtigt at have fokus på

både medarbejderne og kunderne samt at

blive ved med at gøre begge grupper mere

tilfredse med TELE-POST. Vi tror på, at

gladere medarbejdere automatisk vil blive

mere engagerede og motiverede for at

gøre det endnu bedre for vores kunder.

40 år i TELE-POST:

Områdeleder Jørgen Lennert 6/1

Radiosondeleder Søren Basbøl 6/3

Supervisor Niels Abia Brandt 15/6

Områdeleder Svend Aage Olsen 1/7

Stationsleder Tore Hartmann Andreassen 13/8

1. tekniker Skjold Johansen 29/8

udover 40-års-jubilarerne, så byder 2009 også på seks 25-års-jubilæer i koncernen.

Online nr. 1 • 009

13


”den virkelige fare ved datamaskiner er ikke, at datamaskiner

begynder at tænke som mennesker, det er når mennesker

begynder at tænke som datamaskiner

Citat: Sydney J. Harris

Den digitale

eksplosion

14 Online nr. 1 • 009


Fra internettet så dagens lys i Grønland i

1995 og frem til nu, små 14 år senere, er

der sket en kæmpe udvikling. En digital

eksplosion, hvis efterdønninger og bølger

der kan ”surfes” på i alle retninger.

Det rammer alle sider af vores hverdag.

Fra hardware til software, fra adgang til

hastighed, fra måden vi kommunikerer

med hinanden på til den måden vi lader

os underholde på.

Vi bruger internettet som et middel til at

gøre de ting, vi gerne vil, og flere og flere

af os har internettet med os overalt, uden

at være begrænset af den stationære computer

derhjemme. Du kan såmænd bruge

din mobil til det formål.

internettet vibrerer

I dag bruger vi internettet som var det et

levende medie. Du kan se tv, du kan rejse

ud på nettet og se hvor du gerne vil holde

ferie. Du kan endda også bruge det til at

finde gamle begravede skatte via Google

Earth. Vi bliver mere og mere forkælede,

hvad internettet angår. Vi anser det efterhånden

lige så vigtigt som kloaknettet.

Det skal bare virke.

Hver eneste dag kommer der flere og

flere mennesker på nettet, og alle disse

mennesker deler ud af deres drømme,

oplevelser og tanker med os alle andre.

På den måde kan man sige, at internettet

er blevet levende, for det ændrer sig fra

sekund til sekund. Fra at være et statisk

medie, er det nu blevet vibrerende af menneskeskabt

liv.

En hverdag uden mennesker ... kunne du?

Med et levende og vibrant internet behøver

vi næsten ikke at se andre mennesker.

Det er utroligt fascinerende at tænke på,

og egentlig også lidt skræmmende.

Det er en realitet, at vi på internettet kan

handle ind, arbejde hjemmefra, og kommunikere

med vores kære via netværker

skabt på internettet. Vi kan lave vores

egen musikvideo og broadcaste den på

blandt andet musiksiden Myspace.

Vi er konstant ”på”. Vi opdaterer os selv

hele tiden og der er efterhånden kommet

stor status i at dele, og ikke i at eje. Vi

gør det, fordi vi kan lide at vise andre nye

sider af os selv, uden at skulle bruge for

meget tid på forklaringer.

Man kan nemt forestille sig at hvis man

har et arbejde, der er netbaseret – og det

er der flere og flere mennesker der har

– at man så kan holde sine møder via internettet,

og man kan holde sine kontakter

ved lige via mails og chat.

Ens fritid kan endda være netbaseret. I

stedet for at mødes hver torsdag aften

med gutterne og gut-inderne til en

god gang poker, kan det klares live via

internettet. Man kunne næsten ønske sig

at ens ugentlige badminton aften og

kunne flyttes ud på en server. Eller?

I bund og grund gør teknologien det

meget nemt for os, næsten for nemt. Vi

kommer måske for hurtigt til at glemme

de menneskelige relationer.

Så inden du næste gang logger dig på

dit digitale netværk, så tænk over om du

egentlig ikke skulle gå en tur hen til din

ven i stedet for. Foreslå en ægte pokeraften

i stedet for en digital.

Jo vist kan der lægges billeder op på net-

tet, og du kan jo også altid skrive om det

i en blog, men ... der ER nu alligevel ikke

noget bedre end at være sammen med andre

mennesker, og gamle gode venner. For

vi mennesker er i bund og grund temmelig

socialt anlagt. Dine venner kender dig

præcis som du er. Der er ingen maskine

eller hjemmeside, der på samme måde

kan give dig den helt specielle varme

følelse indeni, som du får, når du griner

og hygger dig med et andet menneske,

som kender dig i dybden og som du og

kender. Og selvom du kan lægge digitale

billeder ud fra sejlturen, du var på i sidste

uge og dele dem med dine online-venner,

ville det så ikke være sjovere at tage dem

med ud og ”surfe” på bølgerne i fjorden?

*S*

nu, hvor søkablet er i brug er der en række faktorer, der spiller ind for at du kan få

det optimale udbytte af søkablet:

• Lokalitet – bor du i en bygd, by eller en by udenfor radiokæden

• Din maskine skal være en, der kan håndtere hastigheden

• Dit abonnement/forbindelse skal have en vis størrelse

• Forbindelsen igennem søkablet/radiokæden

• Serveren, du tilgår, skal også ligge i den ”tunge” ende

God tur.

Online nr. 1 • 009

15


Vi hører, hvad du siger

”Kundeservicemedarbejderne er faktisk de

vigtigste medarbejdere i virksomheden”.

Sådan sagde den førende ekspert Niels

Kjellerup inden for kundeservice, da han i

efteråret gæstede Nuuk og gav mange

tilhørere mulighed for at høre, hvorfor

kundeservice er så vigtigt for en virksomhed.

Medarbejderne i Kundeservice er de

første fra virksomheden, som kunden møder.

Det er dem, der tegner virksomhedens

ansigt udadtil, og netop derfor har kundeservicemedarbejderen

et stort ansvar

overfor både kunden og virksomheden.

Hos TELE-POST har vi 18 medarbejdere

ansat til at servicere vores kunder, når de

ringer og spørger om alt fra stort til småt.

Kundecenteret skal derfor være klædt på

til at svare på alle mulige spørgsmål om

alle TELEs produkter, så det er vigtigt, at

kundecenteret har den fornødne viden om

alle TELEs produkter.

For at sikre, at alle ansatte ved TELE-POST

forstår nødvendigheden af, at kundecenteret

får de informationer, de skal bruge,

kører TELE-POST for tiden et nyt projekt,

det hedder: ”Med på en lytter”. Det går

1 Online nr. 1 • 009

i alt sin enkelhed ud på, at alle medarbejdere

ved TELE-POST får mulighed for

at bruge en dag i kundecenteret, for at

høre hvilke udfordringer kundecenteret

dagligt møder. I første omgang er det dog

primært de ansatte i Nuuk og Sisimiut, der

har muligheden, da det er i disse byer, vi

har kundeservicemedarbejdere ansat. Hvis

medarbejdere fra andre byer er i Nuuk

eller Sisimiut i andet øjemed, kan også de

benytte sig af tilbudet.

”Vores håb med dette projekt er, at vores

kolleger vil få øjnene op for, hvor vigtigt

det er, at vi er godt informeret om alt her i

Kundecenteret. Vi vil sætte større fokus på

samarbejde mellem de forskellige afdelinger,

så vi på den måde sikrer den bedste

behandling af kunden. Kunden skal kunne

betjenes ved første opkald, og det kan vi

kun gøre i kundecenteret, hvis vi har den

fornødne viden til rådighed”, siger call

centerleder Ane Katrine Laugesen.

En daglig arbejdsdag for kundeservicemedarbejderen

er varieret og fuld af udfordringer.

En dag dernede byder på opkald,

der handler om alt lige fra at sende sms til

Danmark, regningsspecifikationer, priser,

Kunden skal kunne

betjenes ved første

opkald, og det kan

vi kun gøre, hvis vi

har den fornødne

viden til rådighed

konfiguration af mail-konti til fejlmelding

af telefonlinjer og meget andet. Der er

mange forskellige produkter og ydelser

at holde styr på, og dagligt mærker de

i kundeservice som de første kundens

frustrationer, når teknikken driller.

”Når jeg tager mit headset og besvarer

et opkald fra en kunde, forsøger jeg at

møde kunden der, hvor han er. Jeg hører

hans frustration, og forsøger at sætte mig

i hans sted,” siger kundeservicemedarbejder

Giiti Titussen. ”Det vigtigste for mig

i min arbejdsdag er, at jeg har tid til at

give kunderne en ordentlig service, for det

betyder meget for mig, at jeg kan høre,

kunderne blive tilfredse, inden jeg afslutter

et opkald”.

I sidste ende vil denne ordning komme

vores kunder til gode. Det får nemlig os i

TELE-POST til at forstå, hvor vigtigt, det

er, at vores dygtige kolleger i kundeservice

altid er opdateret om, hvad der sker

i andre afdelinger. Derfor håber vi også,

at mange flere af vore kolleger fremover

vil bruge en dag i kundecenteret, så vi

kan blive endnu bedre til at vidensdele på

tværs i organisationen.


HTC Touch Hd

Nyd musikvideoer, film og streaming

indhold på en måde, du ikke anede,

var muligt på en mobil enhed.

Kr. 4.999,-

Du får det hele på en praktisk 3,8-tommers

WVGA-skærm, der er propfyldt med

pixels og perfekt integreret med den

berøringsfølsomme TouchFLO 3D-grænseflade.

3,8-tommers WVGA-skærm i bredformat

(480 x 800 pixels)

Tag kvalitetsbilleder og optag video med

kameraet på 5 megapixel


Med på

I denne udgave af Online har vi fokuseret

på musik links. Har du en musiker i

maven, og vil du gerne kunne spille andet

end ”Lille Peter Edderkop” på din guitar,

kan du lære alt om musik ved at gå ind på

de links, der omhandler træning og øvelser.

Men vil du bare høre eller købe musik

og dvd’er, der også links til ikke mindre

end 1.590.000 forskellige titler.

www.earmaster.com

Program til musikere lavet af musikere.

Det mest omfattende og interaktive øre

trænings software. Her finder du 651

lektioner, der dækker alt lige fra klassisk

til jazz musik.

http://www.guitaralliance.com

Har du en lille Mark Knofler i maven, og vil

du gerne lære mere guitar spil? Så kan du

lære det her på denne side – det tager kun

men ikke alt skal gå

op i musik.

Her er lidt for børn i

alle aldre

http://www.abcleg.dk

På denne hjemmeside finder du alt lige

fra bøger, spil, eller hvad med en Kooshbold,

som skaber ro i hjernen, når du

nulrer den mellem dine fingre. Perfekt

til barnet der har lidt svært ved at sidde

stille i 1. klasse, eller til den voksne, som

skal afstresses lidt.

noderne

30 minutter – men der er ingen vej uden

om øvelserne...

http://www.hansrosenberg.com

Den berømte trommeslager Hans Rosenberg’s

hjemmeside. Her er der diskografi,

musik og video. Lyt med et smil om læben

til de gamle grønlandske 80er hits.

http://www.imusic.dk

Her kan du købe musik og dvd’er uden

moms. Der er det største udvalg, nemlig

ikke mindre end 1.590.000 forskellige

titler, så der skulle være en chance for at

finde lige præcis dén musik eller dén dvd,

du ikke kan opdrive andre steder. Hvem

husker f.eks. ikke ”Røde Mor – jeg er

rekreation ...” Find den her.

http://www.lyrics.com

”Yeaah, another one rides the bus ...”

http://www.billigespil.dk

Mua-ha-hahah ... Spillesiden med de

fedeste spil ... Her finder du alverdens

spil – til PC, til PS1, 2 & 3, X-BOX, WII

og PSP. Til alle aldre – børn såvel som

voksne.

Du kan også besøge andre sider, der

sælger spil:

http://www.elgiganten.dk

http://www.ebgames.dk

http://www.ea.dk

Buuarsikkut AF ROBERT HOLMENE

Arrgh! Kender du det ekstremt pinlige at

være supersej og bare synge totalt forkert

til et stykke musik? Gå ind på denne her

hjemmeside, der har den største samling

lyrik fra kendte kunstere, så næste gang

du synger Queens hit ”Another one bites

the dust” bliver det meget bedre (og lidt

sejere), hvis du kan teksten udenad og

ikke mindst rigtigt.

http://www.origenmusic.com

Er du til spirituel- og new age musik,

finder du den største samling ”Ave Maria”

hits her. Du kan endda også lære at synge

”Ave Maria” på både latin, tysk, engelsk

og græsk.

Koosh-bold, til både børn og voksne.

Du kan også købe de her ultraseje

mus – men måske er de mest for børn.

Musen er optisk – dvs. den kan bruges

på alle flader.)


Kræftens Bekæmpelse

i Grønland

af allan Pertti Frandsen

POST Greenland er stolt over at kunne

præsentere Neriuffiit Kattuffiat (Kræftens

Bekæmpelse) som modtager af dette års

tillægsværdi fra velgørenhedsfrimærket i

Grønland. Folkesundheden i Grønland er

generelt stigende som konsekvens af den

voksende levestandard. Men alligevel er

antallet af konstaterede kræfttilfælde i

Grønland stigende. Siden 1998 har Neriuffiit

Kattuffiat rådgivet og indsamlet økonomiske

midler til bekæmpelse af cancer

i Grønland. Det er et stort og beundringsværdigt

arbejde. Grafiker Lis Stender har

skabt et virkeligt smukt frimærke, der

symboliserer selve meningen med det

velgørende arbejde, Neriuffiit Kattuffiat

hver dag yder.

POST Greenland håber på en solid

opbakning til dette velgørende projekt

gennem en meget stor interesse for årets

grønlandske tillægsværdifrimærke. Du kan

således være med til at gøre en afgørende

forskel, hvis du erhverver dig dette velgørenhedsfrimærke.

Frimærket udkommer i

normale helark og miniark.

01106415

Tillægsværdiminiark

Pris: 27,00

Udgivelsesdag: 19.

januar 2009

01100415

Tillægsværdifrimærke

Valør: 6,25 + 0,50

Udgivelsesdag: 19. januar 2009

40 mærker pr. ark

Format: G – stående

Ydre mål: 39,52 x 28,84 mm

Kunstner: Lis Stender

Trykkemetode: Offset

Papir: Sopal, hvidt papir

Typografi: Dorit Olsen

www.stamps.gl

POST Greenland Filatelia

Postboks 121, 3913 Tasiilaq

More magazines by this user
Similar magazines