Nr. 2 Juni 2011 38. årgang - Dragør Sejlklub

dragoer.sejlklub.dk

Nr. 2 Juni 2011 38. årgang - Dragør Sejlklub

Nr. 2 Juni 2011 38. årgang

Tæt dyst i kvalifikationsstævnet til DM i Match 28.


Nyt fra Bestyrelsen

Kære medlemmer af Dragør sejlklub

Sikke en påske. Den gav god mulighed

for at få bådene vasket, poleret, repareret

og malet i det dejligste forårsvejr. Det

virker til at de fleste både nu er i vandet

og trimmet til årets tur- og kapsejladser.

Vi håber der vil være stor opbakning fra

medlemmerne til klubbens mange sejladsaktiviteter.

Det er gennem vores

fælles gode aktiviteter, at vi får udviklet

klubben og tiltrukket nye medlemmer.

Husk derfor at møde op til tirsdags kapsejladser

og pinsetur. Sidstnævnte går i

år til Præstø.

Det er også tiden for nogle af kapsejlads

sæsonens klassikere i form af kapsejladser

i sundet, Fyn rundt og Sjælland

rundt. Vi vil opfordre til at klubbens medlemmer

stiller op og fortsætter med at

skabe flotte resultater.

Dragør Sejlklubs 2 Matcher 28´ere er

også kommet godt i gang. Det er glædeligt,

at vi i foråret kan starte 2 hold op på

sejlerskolen. En stor tak til vores trænere

for det gode arbejde.

I starten af maj var Dragør sejlklub vært

ved årets første Match 28 cup matcher.

Det var et par herlige dage på vandet

med meget tætte løb og godt sømandskab.

Den praktiske afvikling viste, hvor

godt et niveau vi har i klubben til at lave

kapsejladsstævner af høj kvalitet. Kapsejladsudvalget

og aktivitetsudvalget

ydede vanen tro en stor indsats for at få

stævnet på benene.

Niels Zeeberg har i foråret påtaget sig

formandskabet for Matcher 28 udvalget.

Claus Landsmand har ydet en kæmpe

Reklame

indsats for at løbe matchrace og sejler

skolen i gang, men har ønsket at drosle

lidt ned. Begge både er sponsor finansierede

og af hensyn til klubben og

sponsorerne skal bådene gerne meget

oftere på vandet. For at løbe projektet

helt i mål, vil vi arbejde hårdt på at finde

flere medlemmer til match race afdelingen.

I perioden fra den 3. til 8. juli er Dragør

Sejlklub sammen med KDY værter ved

VM for bådtypen J80. Som vi tidligere

har meddelt, er dette et meget prestigefuldt

stævne for klubben. Dette værtskab

vil i den grad sætte Dragør Sejlklub

søkortet. Dragør Kommune er aktivt involveret

i planlægningen og støtter også

stævnet økonomisk. KDY er ansvarlig

for sejladsafviklingen, mens vi i Dragør

Sejlklub er ansvarlige for landaktiviteterne.

Al mad og catering tager Dragør Fort

sig af, hvilket efterlader mere praktiske

gøremål til os medlemmer. Vi håber

mange af klubbens medlemmer vil have

lyst til at kigge forbi og give en hånd

med.

Klubbens medlemmer har ydet en stor

indsats i at rengøre og istandsætte vores

klubhus og tolderhuset. Det er blevet

utroligt flot og vi har nu fået skabt omklædningsmulighed

for både piger og

drenge. Det er et godt grundlag for at

videreføre den flotte udvikling i ungdomsafdelingen.

Og netop ungdomsafdelingen er også

kommet flot fra start i 2011. Vi oplever

fortsat medlemstilgang og vi venter os

meget af de 2 nye Feva joller. Vi kan kun

(Fortsættes på side 4)

Husk at alle klubmedlemmer kan låne klubhuset og klubbens gummibåde mod et

beskedent vederlag.

Kontakt Rolf for udlån af klubhuset.

3


(Fortsat fra side 3)

opfordre alle til at kigge forbi havnen

mandag aften og snuse lidt til den store

aktivitet i Optimister, Feva´er og 29´ere.

I bestyrelsen arbejder vi målrettet på

vores handlingsplan for 2011. Som vi

nævnte på generalforsamlingen arbejder

vi ufortrødent videre i den retning, vi

udstak, da vi tiltrådte i 2010. Det er et

spændende arbejde og vi møder mange

positive tilkendegivelser fra klubbens

medlemmer. Hvis der er medlemmer,

Bestyrelsens handlingsplan 2011

Bestyrelsens handlingsplan for 2011 er, at

1. Fortsætte den fine medlemstilgang fra 2010/2011 og øge medlemsantallet med

15 %.

2. Få antallet af taskesejlere i match race afdelingen op på mindst 20 for dermed

at skabe et bæredygtigt fundament for matchrace i Dragør Sejlklub.

3. Få antallet af medlemmer i sejlerskolen op på 20 deltagere.

4. Skabe det økonomiske fundament for at købe Matcher 28 nr 2 til klubben.

5. Skaffe nye sponsorater for dkk 250.000 til sikring af matchrace afdelingens økonomiske

fundament, samt til støtte for klubbens øvrige aktiviteter.

6. Afholde minimum 2 større kapsejladsstævner i Dragør

7. Sikre istandsættelsen af Tolderhuset og etablere omklædnings og badefaciliteter

opdelt til drenge og piger.

8. Tilbyde et førstehjælpskursus til klubbens udvalgsformænd, trænere og instruktører.

9. Anskaffe en professionel opvaskemaskine til klubhuset.

10. Etablere en plan og påbegynde et generationsskifte i klubbens udvalg.

Disse tiltag danner grundlaget for bestyrelsens arbejde hen mod den vision for Dragør

Sejlklub, som blev publiceret på klubbens hjemmeside i 2010.

Resultaterne af aktiviteterne kommer ikke af sig selv og vi håber at klubbens medlemmer

fuldt ud vil støtte op omkring de mange aktiviteter i klubben – både sikringen af de

gamle traditioner og igangsætningen af de nye aktiviteter.

Bestyrelsen

4

som har ideer eller som gerne vil bidrage

i klubbens mange spændende udvalg er

I altid velkomne til at kontakte en af os i

bestyrelsen eller udvalgsformændene.

Vi ønsker alle klubbens medlemmer en

dejlig sæson og vi glæder os til at se jer i

sejlklubben eller på vandet.

Bestyrelsen


Et enestående tilbud fra Dragør Sejlklub...

Dragør Sejlklub har indkøbt to helt nye

MATCH28 kølbåde, med henblik på at

tilbyde sejlerskole, hvor alle kan være

med! Både nybegyndere og øvede og

folk i alle aldre kan komme til at sejle.

Sejlerskolen er opdelt i tre trin.

Trin 1. Begyndere

Trin 2. Let øvede (fokus på tursejlads)

Trin 3 Introduktion til kapsejlads

Som elev i sejlerskolen er man på vandet

én dag om ugen af to til tre timers

varighed gennem hele sejlsæsonen,

som løber fra maj til oktober. Prisen er

kr. 1.850 for seniorer og kr. 1.200 for

juniorer.

Dragør Sejlklubs formand, Søren Hvalsø,

fortæller om mulighederne:

” Vi ved, at mange drømmer om at sejle,

men har svært ved at overskue at komme

i gang. Der er også masser af mennesker,

der allerede kan sejle, men som

gerne vil have udvidet deres færdigheder

i håndtering af fx spilersejlads og

kapsejladsteknik. Dragør Sejlklub vil

med dette initiativ gerne gør det overskueligt,

let, og billigt for dig at få adgang

til at sejle kølbåd. En række af sejlklubbens

dygtige og erfarne sejlere har tilbudt

at være instruktører på kurserne”.

Et andet tiltag, Dragør Sejlklub introducerer,

er muligheden for ’Taskesejlads’.

Som ’taskesejler’ får du fri brugsret til

klubbens to flotte nye kølbåde.

Søren Hvalsø beretter:

”Vi har gennem en årrække oplevet, at

det især er både krav om færdigheder

og økonomi, som afholder mange fra at

begynde at sejle. For at udvikle Dragør

Sejlklub og øge interessen for sejlsport

har vi derfor lagt os i selen for at nytænke

hvordan, vi kan give stort set alle

mulighed for at få adgang til vores sport.

Den klare tendens i samfundet til at man

ikke nødvendigvis selv behøver at ’eje’,

men at det derimod er ’brugsretten’, der

er interessant, har vi arbejdet ud fra.

Som medlem af Dragør Sejlklub får du

derfor fremover mulighed for at disponere

over sejlklubbens to nyindkøbte kølbåde

for kr. 1.850 om året.

Du kan altså frit booke båden enten til

træning eller tursejlads i nærområdet. Vi

tror og håber på, at rigtigt mange vil fatte

interesse for dette tiltag.

For kr. 1.850 kan man ikke en gang leje

en havneplads, og man undgår udgifter

til forsikring, vedligeholdelse for slet ikke

at tale om binding af sine penge i en

båd. Booking foregår via hjemmesiden

på www.dragoer-sejlklub.dk.

Man kan naturligvis kun booke én tid af

gangen og ikke kan tage på ferie eller

lignende i bådene. Men om du foretrækker

at benytte bådene til en hyggetur på

Sundet, træning eller kapsejlads,

blander vi os ikke i. Der skal altid være

én erfaren og godkendt skipper om bord,

(Fortsættes på side 18)

5


Billeder fra Standerhejsningen Maj 2011

Skriv et indlæg til 12°41’ ØST

Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger,

billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne.

Bladudvalget

6


Stockcar og radiobiler

Til Dragør Sejlklubs kapsejlere

Jeg har slået på klokken i klubben flere gange og advaret Jer. Nu dette indlæg i bladet.

Der sejles stockcar og radiobiler, når Dragør Sejlklub afholder tirsdagssejladser eller

Lukket Sejlads. Adskillige gange er jeg kommet lænsende med spiler på SB halse ned

gennem feltet. Ingen af de krydsende både på BB halse er gået en tomme af vejen.

Bådene kolliderer under startprocedurerne, på selve startlinien, i mærkerundingerne og

på banen.

For år tilbage sank en båd, da vi afholdt Lukket Sejlads. En tirsdag sejlede en båd gennem

vinduet på en anden båd og op gennem ruftaget.

Der forekommer små kollisioner og den ene båd sætter protestflag. Den anden båd

tager ikke sin 360° strafvending o.s.v. , o.s.v. Der bliver aldrig udfyldt et protestskema.

Der sejles uden gyldigt målebrev.

Den første tirsdagssejlads i år var den gal igen. En båd fik hul i siden. Det var 3. gang

denne båd blev påsejlet.

Nu må det fa'me stoppe. Det kan ikke være rigtigt, at folk ikke tør stille op til en ’skide’

tirsdagssejlads, fordi de frygter skader på deres både.

Sejl nu for fanden ordentligt.

Kristian Aagaard

7


Matchraceudvalg

Match Race sejladser i Dragør 2011

Tilmeld jer, og deltag i kampen om at

blive dette års Dragørmestre

I indbydes hermed til Match Race 2011 i

Dragør. Sejladserne finder sted den 27.

og 28. august.

Der sejles bedst af 3 sejladser, og der

sejles båd mod båd.

Tilmeldes 3 mandskaber (A, B, C) trækkes

der lod, og f. eks. sejler A mod B og

vinderen mod C.

Tilmeldes 4 mandskaber (A, B, C, D)

sejler A mod B, C mod D og vinderne

mod hinanden osv.

Når ’Dragørs bedste sejlerteam 2011’ er

fundet, vil vi hylde dem i Dragør Sejlklub

som vindere af dette års Dragørmesterskab.

Der sejles i 2 ens både. Der bliver sejlet i

Dragør Sejlklubs 2 nye Match 28, med 4

m/k ombord.

Der sejles Up - Down - Up - Down.

Vinderen går videre, taberen går i land,

efter princippet: vind eller forsvind.

Sidste års vindere, ’Team Immergajl’ går

direkte i finalen.

Under finalesejladserne byttes der både

mellem hver sejlads.

Banen udlægges umiddelbart nord for

Havnen, så sejladserne kan følges fra

Nordre Mole eller fra Dragør Sejlklub. Vi

håber på mange tilskuere og en evt.

kommentator.

Der afholdes skippermøde den 27. august

kl. 09:00, hvor en af undertegnede

gennemgår startproceduren, og umpirens

rolle. Lodtrækning om bådene finder

ligeledes sted under skippermødet.

8

For at stille op i kampen om at blive Dragørmestre,

er det en forudsætning, at

alle ombordværende er medlemmer af

Dragør Sejlklub.

Det vil blive et kommende krav, at alle

ombordværende også skal være taskesejlere.

Tilmelding senest den 1. august til

Kristian Aagaard, Hollændervej 20,

k-aagaard@privat.dk

Efteranmeldelse modtages ikke.

Startpenge: Taskesejlere betaler ikke

startpenge. Hvis man ikke er taskesejler,

men selvfølgelig medlem af Dragør Sejlklub,

betales 400 kr. pr. hoved i startpenge.

Startpenge indbetales inden skippermødet.

Der vil blive serveret morgenmad,

kaffe & the.

Der vil blive mulighed for at smøre en

frokostpakke formedelst 100 kr.

Der sejles om Fyrskibslanternen,

som Kristian Aagaard

har genudsat

til evig vandring.

Vi håber at denne

nyskabelse indenfor

kapsejlads i

Dragør Sejlklub vil

blive model for

afviklingen af mangemesterskabssejladser

fremover.

Med sejlerhilsen

Klaus Landsmann - Casper Elkær

Kristian Aagaard


Til Finnjollesejlere

Som I kan se, har vi nu istandsat faciliteterne

her i Tolderhuset.

Det håber vi, at I sætter pris på.

Vi vil imidlertid gerne bede jer om at

gennemgå alle jeres sejl og sørge for, at

alle disse fremover ligger i sejlposer,

hvoraf fremgår både navn og telefonnummer.

Dette gælder også de løse

effekter, som I har liggende. Bestyrelsen

forventer, at dette er gjort inden 1. august.

Herefter vil alle sejl og genstande,

som ikke har navn på, blive fjernet.

En forudsætning for at anvende Tolderhuset

er, at man er medlem af Dragør

Sejlklub (med mindre der er stævner

eller specielle arrangementer af kortere

varighed).

Bestyrelsen har over for havnen taget

initiativ til, at der skal ryddes op på Finnjollepladserne.Som

I kan se, har vi allerede

fået optegnet båsene og skrevet

numre på pladserne.

Vi vil arbejde videre på at få flyttet de

aktive sejlere så tæt på slæbestedet

som muligt og få fjernet de både, som

ikke bliver anvendt.

Derudover vil vi udarbejde en liste over

alle jollepladsernes ejere og telefonnumre,

som vil blive ophængt i Tolderhuset.

Vi har forespurgt havnen, om vi må etablere

nogle kroge/pløkker til at fastspænde

jollerne i forbindelse med jollepladserne.

Vi skal formelt ansøge kommunen

om dette og vender retur, når arbejdet

kan påbegyndes med instrukser herom.

Hvis der er nogen, som har et skab,

hvorpå der IKKE står navn, vil jeg bede

jer senest 1. august sørge for at sætte

jeres navn og telefonnummer på. De

skabe, som efter denne dato fortsat ikke

har fået navn og telefonnummer, vil blive

dirket op og tømt af bestyrelsen.

I håb om et gensidigt godt samarbejde

om at løse ovenstående opgaver.

Bedste sejlerhilsener

Bestyrelsen, Dragør Sejlklub

Tlf . 22723161

Email : sh@hvalsoegruppen.dk

Internet-service for fritidssejlere? Klik ind på

www.duelighed.dk

9


Tursejler 2011 og DS-standere

I bededagsferien afsendes hæftet Tursejler 2011 og DS-standere til alle klubber i fællesskabet.

Begge emner er derfor klar til afhentning i klubben fra uge 21.

Dansk Sejlunion udgiver hvert år hæftet Tursejler, som indeholder nyttige oplysninger

om lystbådehavnene, deres faciliteter og havnetakster. Endvidere indeholder hæftet

oplysninger om vejrtjenester i vores nabolande og placeringen af DS-turbøjer. Hæftet

er en service overfor de sejlere som er en del af fællesskabet Dansk Sejlunion.

Fra i år udsender vi ligeledes en DS-stander, som gratis kan afhentes i klubben og

benyttes til at markere at man er en del af det store fællesskab Dansk Sejlunion. DSstanderen

udsendes fra Dansk Sejlunion samtidig med Tursejler 2011.

Standeren skal føres, når man bruger turbøjerne. Bøjerne er et meget konkret eksempel

på, at vi i fællesskabet kan skabe noget af værdi for os alle. Da turbøjerne er skabt

af fællesskabet, er det også naturligt at de er forbeholdt de sejlere, der yder til fællesskabet.

Dansk Sejlunion standeren skal føres under klubstanderen under bagbords saling

Følg med i Dragør Havn

10

Swj.

Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring

havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub

er repræsenteret

www.dragoerhavn.dk


Næste blad udkommer

uge 35

Husk deadline til bladet

den 21. 08. 2011

11


Ansvarshavende:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001 / 4080 1166

bent@bibcom.dk

Kate Brønden

Tlf. 3253 5960

kb.ds@mail.dk

Formand:

Søren Hvalsø

Øresunds Allé 55

Tlf. 3253 4265

sh@hvalsoegruppen.dk

Økonomisk ansvarlig:

Kim Pedersen

Skipperstræde 4B

Tlf. 3253 0550

Pedersen.kim@gmail.com

Aktivitetsudvalg:

Dorte Knudsen

Tlf. 3253 7620

perknuds@post11.tele.dk

Dommerbåd:

Rolf Ertner

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

Kapsejladsudvalg:

Henning Poulsen

Tlf. 3253 8341

henningpoulsen@mail.dk

Ungdomsudvalg:

Peter Vedel Jantzen

Tlf. 3253 1032

pvj@volund.dk

Klubhusudlån:

Rolf Ertner

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

12°41’ ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg

12

Dragør sejlklubs redaktion

Annoncer:

Greta Christiansen

Tlf. 3253 1545 / 2140 6736

greta.finn@mail.dk

Bladudvalg

Guje Løvgreen

Tlf. 3253 3429

guje.loevgreen@yahoo.dk

Dragør sejlklubs bestyrelse

Bestyrelsesmedlem:

Peter Vedel Jantzen

Nørregade 8

Tlf. 3253 1032

pvj@volund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Mik Jensen

Vesterled 4

Tlf. 2041 4142

mj@fd.dk

Bestyrelsesmedlem:

Henrik Thomsen

Poppelvej 78 A

Tlf. 2338 5010

halsteenthomsen@yahoo.dk

Webmaster:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001

bent@bibcom.dk

Webredaktør:

Birgit Ottosen

Tlf. 3135 5560

bb.ottosen@gmail.com

Næstformand:

Lars Juel Christensen

Bymandsgade 8

Tlf. 3251 9606

larsjc@stofanet.dk

Dragør sejlklubs kontaktpersoner

Bladudvalg:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001 / 4080 1166

bent@bibcom.dk

Matchraceudvalg:

Niels S Zeeberg

Tlf. 4064 5868

nsz@hvalsoegruppen.dk

Klubhusudvalg:

John Mathiesen

Tlf. 3253 0712

lj.mathiesen@mail.dk

Revisor:

Gutfelt og Partnere

Tlf.: 3252 2353

www.gutfelt-partnere.dk

Pladser, Nordre Mole:

Kristian Aagaard

Tlf. 3253 4050

k-aagaard@privat.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anders Vognsen

D.B. Dirchsens Allé 80

Tlf. 3253 6004 / 6163 9890

vognsen@mac.com

Brugerbestyrelsen:

Jess Brønden

Tlf. 3253 4501

lokkevej7@gmail.com

Finnjoller:

Lars Juel Christensen

Tlf. 3251 9606

larsjc@stofanet.dk

Målerudvalg:

Jess Brønden

Tlf. 3253 4501

lokkevej7@gmail.com

Flagchef:

Jørgen Palm Steffen

Tlf. 3253 3477

Havnekontor:

Tlf. 3289 1570


Kalenderen

På www.dragoer-sejlklub.dk

finder du de seneste rettelser

og tilføjelser til kalenderen.

Bliv set i 12°41’ ØST

Juni Juli

Tirsdag d. 7. kl. 19.00

Kapsejlads

Fredag d. 10. – mandag d. 13.

Pinsetur

Lørdag d. 11. + 12.

Dragør Cup for B og C optimister, Feva

og 29’er

Tirsdag d. 14. kl. 19.00

Kapsejlads

Lørdag d. 18.

Amager Cup – Lynetten

Tirsdag d. 21. kl. 19.00

Kapsejlads

Torsdag d. 23.

Skt. Hans

Tirsdag d. 28. kl. 19.00

Sidste kapsejlads før ferien

VM i J-80

Søndag d. 3. - fredag d. 8.

August September

Tirsdag d. 2. kl. 19.00

Første kapsejlads efter ferien

Tirsdag d. 9. kl. 19.00

Kapsejlads

Tirsdag d. 16. kl. 19.00

Kapsejlads

Tirsdag d. 23. kl. 19.00

Kapsejlads

Lørdag d. 27. – søndag d. 28.

Dragørmesterskaber Match Race 2011

Tirsdag d. 30. kl. 19.00

Kapsejlads

Tirsdag d. 6. kl. 18.30

Kapsejlads

Dragør - Copenhagen

Lørdag d. 10.

Amager Cup i Kastrup

Tirsdag d. 13. kl. 18.30

Sidste kapsejlads for sæsonen

Lørdag d. 17 – søndag d. 18.

Klubmesterskab

Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon 3253 1545 / 2140 6736 eller på

mail: greta.finn@mail.dk. Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce.

13


Billeder fra Match 28 DM-kvalifikation i Dragør

14


Billeder fra Match 28 DM-kvalifikation i Dragør

15


Her kan alle være med!

Spændende DM-kvalifikation i Dragør

I weekenden lørdag den 7.-8. maj var

Dragør Sejlklub vært for de første to

endags kvalifikationsstævner til DM i

Match 28.

Med sine to nye Match 28ere giver Dragør

Sejlklub i dag sine medlemmer mulighed

for at nemt og billigt at deltage i et

officielt DM under Dansk Sejlunion.

Dragør Sejlklub samarbejder med flere

af vores omkringliggende sejlklubber,

som også har valgt at satse på denne

spændende og livlige klasse. Derfor kan

vi ved at stille vores raceklare Match

28ere til rådighed for hinanden, samle

gode felter til fleetsejlads i ensartede

matchrace- og kapsejladsbåde, for derved

at give deltagerne mulighed for at

konkurrere på helt lige vilkår.

Der er planlagt i alt seks kvalifikationsdage

til DM. De to er nu afviklet her i Dragør,

og de næste fire stævnedage bliver

i Skovshoved den 21.-22. maj, og i Kolding

den 20.-21. august.

Som medlem af Dragør Sejlklub har du

mulighed for at tilmelde dig disse sejladser,

det koster kr. 300 pr. besætningsmedlem

om dagen inklusive forplejning –

billigere kan det vist ikke gøres at deltage

i et officielt DM!

Det er muligt at deltage i ét eller flere af

disse endags kvalifikationsstævner, som

byder på masser af action i de hurtige

kølbåde.

På baggrund af de seks stævnedage

udarbejdes en rangliste, hvor de tolv

bedst placerede besætninger kvalificerer

sig til DM. Selve DM-finalen sejles over

tre dage i slutningen af september i Vallensbæk,

og vinderne får overrakt guld-,

sølv- og bronzeplaketter.

Du kan læse mere på www.match28.dk,

hvor der også er mulighed for at tilmelde

sig.

16

Stævnedagene i Dragør bød på en række

fantastisk spændende dueller. Sejladserne

lørdag blev afholdt i strålende sol

og en konstant vind på omtrent 3-6 m/s.

En dygtig baneledelse tilsmilet af gunstige

vindforhold gjorde, at sejladserne

kunne afvikles ud for Dragør Nordstrand,

så begivenheden blev yderst tilskuervenlig.

Fra havnen og hele Nordstrandsstien

kunne man følge med fra første parket.

Deltagerne til disse indledende sejladser

talte én besætning fra Vallensbæk med

skipper Per Braad, og tre fra Dragør.

Skipperne på Dragørbesætningerne var

de rutinerede Casper Elkær og Valdemar

Bandolowski, men også juniorafdelingen

bød koryfæerne trods.

Sejladserne lørdag førte til samlet sejr til

Per Braad foran Valdemar Bandolowski,

mens Casper Elkær, trods en enkelt

heatsejr, måtte tage til takke med tredjepladsen.

Fra juniorafdelingen var det

første gang om bord på en Match 28 for

to af besætningsmedlemmerne, så de

indledte med lidt trim- og fartproblemer.

De fik dog sejlet sig flot op, præsterede

en enkelt mærkerunding som førerbåd,

og fik en flot tredjeplads i dagens sidste

sejlads.

Søndag tog vinden til, og desværre

meldte et af juniorafdelingens besætningsmedlemmer

fra, så de ikke kunne

stille med en fuld besætning. Frederik

Hvalsø fortsatte derfor om bord på Valdemar

Bandolowskis båd.

I løbet af søndagens sejladser pressede

altid ”kompetitive” Valdemar citronen ved

flere lejligheder, hvilket førte til mærkeberøringer

i to sejladser, én hvor han

slæber et mærke, og desuden en kollision

med dommerbåden, som var et topmærke

på banen.

Casper Elkær vandt fem af syv sejladser

søndag, en suveræn præstation.

Per Braad snuppede andenpladsen,

mens Valdemars besætning måtte lade


Her kan alle være med! (forts.)

sig nøje med tredjepladsen, fordi han

satte point til med sine straffe på den

korte bane.

Victor Greulich var arrangør, tak for det,

Peter Gylden, Jørgen Mellerup og Inge

Meldgaard Lillelund, alle fra Skovshoved

Sejlklub, var, sammen med Mik Jensen

fra Dragør Sejlklub, en kompetent og

dygtig baneledelse, tak for det, og en

lang række frivillige fra Dragør Sejlklub

var med til at løfte opgaven til vands og

på lands tusind tak til jer!

Niels.S. Zeeberg

Valdemar Bandolowski og hans besætning var hurtige på den korte bane, men med to

mærkeberøringer og deraf følgende tidsstraf, blev det ikke til en topplacering denne

gang.

Check kalenderen på klubbens hjemmeside

På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter.

www.dragoer-sejlklub.dk

17


Et enestående tilbud...

(Fortsat fra side 5)

og alle øvrige besætningsmedlemmer

skal naturligvis være medlem af Dragør

Sejlklub og have betalt deres taskesejlermedlemskab.”

Over Dragør Sejlklub vajer stolt Dansk

Sejlunions vimpel ’Ungdomsvenlig

Sejlklub’. Klubben har en voksende ungdomsafdeling

med et godt socialt sammenhold,

og også juniorer og ungdom

(


Kapsejladsudvalget

lige vindstyrker, det vil sige, at vi alle har

6 forskellige mål, som benyttes til resultatberegningen

afhængig af banetype og

vindstyrke. Jeg kan anbefale at gå ind

på Dansk Sejlunions hjemmeside og

læse dokumentet ”Hvad nyt i DH 2011”,

så bliver man en del klogere på alt det

nye.

Udover at forholde sig til den nye DH

2011, skulle vi i kapsejladsudvalget også

have en ny udgave af vores beregningsprogram

Sailwave til at fungere, finde

ud af hvordan man loader en csv fil ned

fra Websejler og importerer den til Sailwaveprogrammet

for derefter at få programmet

til at anvende vindafhængigt

mål. Alt sammen besværligt nu hvor vi

havde fået rutine i hvordan tingene skulle

køre, men hvad gør et lille slidsomt

udvalg ikke i retfærdighedens navn?

Efter lidt indkøring, som vi regner med er

vel overstået, kører det.

De første tirsdagssejladser er gennemført

dog med svingende deltagelse, dette

tilskriver vi, at sejlerne har svært ved at

komme i gang efter en hård vinter for

anden gang i træk. Vi vil opfordre alle

med målt båd til at komme på banen, så

vi kan få et så stort erfaringsgrundlag

som muligt med den nye DH 2011 måleregel.

Vores store projekt med at forberede VM

2011 i Dragør for J80 sportsbåde er også

ved at være på skinner. De forskellige

tilladelser og aftaler er på plads, og tilmeldingerne

er begyndt at komme ind.

Nu gælder det finpudsning af detaljer og

at skaffe hjælpere til de mange opgaver,

sådan et arrangement kræver. Vi i Dragør

Sejlklub har opgaverne på land. Så

der vil være tale om hjælpere i bureau,

ved søsætning, ved indmåling af sejl,

bemanding af gummibåde og opgaver til

arrangement efter sejladserne , hvor

sejlerne bliver tilbudt en forfriskning . Vi

håber, at de sidste hjælpere lader sig

hverve, når bemandingslisterne kan ses

i klubben, og vi vil gerne uddybe arbejdsopgaverne

og svare på spørgsmål

efter de næste tirsdages aftenmatcher.

Baneleder er Christian Lerche og en

stab af garvede folk fra KDY tager sig af

alt vedr. banerne. Stævneleder er Jan H.

Madsen, han er kapsejladschef i KDY og

har flere store arrangementer bag sig.

Kapsejladsudvalget opfordrer klubbens

medlemmer til at bakke op om dette

arrangement. Det vil forhåbentlig styrke

klubben og sammenholdet og give os

erfaring, så vi ved, om vi er gearet til

også i fremtiden kaste os ud i lignende

arrangementer. Hold dig opdateret på

arrangementets hjemmeside, som kan

(Fortsættes på side 22)

19


Aktivitetsudvalget - siden sidst

Fastelavn

Igen i år var mange mødt op til et festligt

arrangement, med tøndeslagning for

både børn og voksne. Vejret artede sig

og der blev gået til den, udenfor med

tønderne og indenfor med katteboller,

pølser, punch og præmieoverrækkelse.

Det er dejligt at så mange slutter op om

klubbens arrangementer.

Søndagsfrokost

Der var meget fin tilslutning til vinterens

søndagsfrokost, søndag d. 20. marts. 36

var tilmeldt og den lækre buffet blev

nydt, mens der blev hygget og snakket.

Stor tak til pigerne, der havde sørget for

den lækre mad.

Standerhejsning og Forårsfest

Lørdag d. 16. april var der standerophaling.

Det var lidt tidligere i år pga. Påsken,

men mange var mødt op for at

høre formandens tale, få et glas portvin

og få startet sejlsæsonen på behørig vis.

Aktivitetsudvalget havde sørget for, at

der kunne købes pølser m.m. og der

blev da også udsolgt.

Om aftenen var der Forårsfest, med god

tilslutning til den dejlige Thaimad.

Vi havde en rigtig god fest og fik da også

luftet danseskoene.

Madlavning

Aktivitetsudvalget laver mad hver tirsdag

til de sultne sejlere, når de kommer ind

efter kapsejladserne, men det kan være

meget svært at beregne indkøbene, da

vi jo aldrig ved, hvor mange der kommer.

Vi har talt om, om man skulle tilmelde

sig, men det mener vi ikke er muligt, da

det ofte først er om tirsdagen, man ved,

om man kan samle mandskab, eller om

vejret er for dårligt til, at man ønsker at

deltage.

Vi vil derfor opfordre sejlerne til at komme

og spise med, selvom man ikke har

deltaget i sejladsen, både for det sociale

samvær og ikke mindst, for at madholdet

ikke brænder inde med for meget mad.

Aktivitetsudvalget

Tak til Dragør Brandvæsen

Til standerophalingen gik der lidt koks i

linerne til flagene, men vi var så heldige

at Dragør Brandvæsen igen stillede op

og var behjælpelig med at bjerge vores

liner til standeren og til flaget med Ungdomsvenlig

sejlklub.

Så stor tak for hjælpen.

Hilsen Husudvalget

Dansk Sejlunion udgiver i samarbejde med

softwarehuset Trifork en applikation til smartphones.

Læs mere på vores hjemmeside www.dragoer-sejlklub.dk

21


Kapsejladsudvalget

(Fortsat fra side 19) årene og ønsker stadig, at man som DH

ses via link på klubbens hjemmeside.

Ja, vi har på trods af alt det nye i vores

lille klub valgt fortsat at være en del af

AmagerCup sejladserne. Vi har haft en

række møder vinteren over og er nu klar.

Datoer er Amager Cup forår 18. juni i

Lynetten og Amager Cup efterår 10.

september i Kastrup.

Amager cup er kort fortalt et endagsstævne

med op ned baner for klassebåde

og en 18 til 20 mil lang bane med

mange mærkerundinger for DH bådene.

Er der 5 eller flere af samme bådtype vil

der blive oprettet eget løb. Vi har gennem

årene haft svingende deltagelse,

men har forsøgt at matche en del travle

sejleres ønsker, så vi forhåbentlig kan se

en stigende deltagelse igen. Dragør Sejlklub

(kapsejladsudvalget) har lagt en del

arbejde i dette arrangement gennem

22

sejler har kapsejladsmulighed i hjemligt

farvand, så kryds i kalenderen ved AmagerCup

og sørg for, at du har gaster nok

til at deltage, så vi får nogle Dragør både

på vandet. Vi i udvalget kunne tænke os,

at få AmagerCup til Dragør i et af de

kommende år, hvilket vil være lettere at

argumentere for, hvis vi er godt repræsenteret

på kapsejladsbanerne.

Ja, sæsonen er i gang og pinsen nærmer

sig. Vi har haft en føler ude om Dragørs

sejlere er velkomne i Præstø og det

er der ingen problemer i. Den største

opgave er at få vejrguderne til at lytte til

ønsket om medvind begge veje, sol og

25 grader. Vi kan da håbe da pinsen

falder jo sent i år.

God sejlads

Kapsejladsudvalget


Dragør Sejlklub

Strandlinien 1B

2791 Dragør

B

Dragør Fort

Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund

Firmafrokost, teambuilding eller bryllup ?

Konference eller ”fangerne på fortet” ?

En stor is eller blot en stille øl på kajen ?

Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside.

Tlf.: 32 53 13 15 - www.dragorfort.dk

B

More magazines by this user
Similar magazines