branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

Bilag 8: Kastration

Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så tidligt som muligt inden for

dyrets 2.-7. levedøgn. Bek. 324, §7.

Foretages kastration efter pattegrisens 7 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling. Bek. 324, §7, stk. 3.

Overrivning af væv er forbudt. Bek. 324, §7, stk.2.

Kastration må kun foretages af personer, som har modtaget passende uddannelse. Bek. 324, §7.

DANISH-kontrollen fører tilsyn med, at der bruges smertelindring ved kastration. Branchekrav siden 1. juni 2009.

Overvågning og frekvens

Kontrollér løbende, at der udvises fornøden omhu og hygiejne ved kastrationen.

Dokumentationskrav

Al medicinsk behandling skal registreres jf. bilag 1, og optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Bek. 481, §13, stk. 2

Korrigerende handlinger og rådgivning

Ved bylder som resultat af kastration registreres efterfølgende, hvem der udfører kastrationer, og hygiejnen forbedres.

gOD DyREVElFæRDSmæSSIg PRAKSIS

- 11 - Videncenter for Svineproduktion www.vsp.lf.dk

Branchekode for dyrevelfærd juli 2010

More magazines by this user
Similar magazines