branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

Bilag 10: Tandslibning og jernbehandling

Tandslibning

- Slibning af pattegrises hjørnetænder må ikke foretages rutinemæssigt. Bek. 323, §32.

- Pattegrises hjørnetænder kan slibes inden for dyrets 4 første levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket

skader på søers patter eller på andre svins hoveder, herunder ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget. Bek. 323, §32, stk. 2.

- Hjørnetænderne skal slibes ensartet. Bek. 323, §32, stk. 2.

- Klipning af hjørnetænder er forbudt. Bek. 323, §32, stk. 5.

Jernbehandling

- Jerntilskud ved injektion bør gives mellem 3.-5. levedøgn. Jerntilskud kan også tildeles oralt.

Overvågning og frekvens

Kontrollér løbende at der udvises fornøden omhu og hygiejne ved tandslibningen.

Dokumentationskrav

Hvis der foretages tandslibning, skal der være dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på søers patter eller på

andre svins hoveder, herunder ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget. Bek. 323, §32, stk. 2.

Korrigerende handlinger og rådgivning

Inden slibning af hjørnetænder foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre skader under hensyntagen til

miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres. Bek. 323, §32, stk. 4.

gOD DyREVElFæRDSmæSSIg PRAKSIS

- 13 - Videncenter for Svineproduktion www.vsp.lf.dk

Branchekode for dyrevelfærd juli 2010

More magazines by this user
Similar magazines