e: OYSIK 1/2007

slv.dk

e: OYSIK 1/2007

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Fly på amerikansk

register

Antal uautoriserede indtrængen 2006

Egentlig privatflyvning - moterfly - uautoriserede indtrængen,

danske lufthavne 2006

Fly på dansk

register

6

Bliv fortrolig med luftrummet

- og undgå uautoriseret indtrængen

Det er bl.a. en del af Louise Eskildsens

daglige job som flyveleder i Naviair i Roskilde

Lufthavn at give klareringer til PPL

piloter, som enten ønsker at komme ind til

lufthavnen for at lande eller som blot ønsker

at flyve igennem kontrolzonen. Men det sker

desværre alt for tit, at piloterne ”glemmer” at

indhente de nødvendige tilladelser inden de

”rammer” zonen med fare for at tilsidesætte

flyvesikkerheden.

Af Tina Larsen, SLV

”Vi vil alle gerne undgå uautoriseret indtrængen

i luftrum. Det er derfor vigtigt, at piloterne er klar

over, hvor de befinder sig i luftrummet og i god tid

kalder op til flyvekontroltjenesten for at få tilladelse

til at flyve ind i TMA’et og kontrolzonen,” siger

Louise Eskildsen.

Louise Eskildsen er en fast brik i SLVs planspil,

der løbende gæster flyveklubber i hele landet for at

give piloterne et brushup på den seneste radiokommunikation,

men luftrumsopdeling, rapportpunkter

og vigtigheden af klareringer bliver skam også forklaret

klart og tydeligt, og så alligevel med en stor

ildhu, så ordene nærmest spurter ud af munden

på hende: ”Når vi i radioen siger - rapporter når du

kommer i zonen med kurs mod RK - skal vi vide,

hvornår du kommer ind i zonen og ikke, når du fx

har passeret RK. Det er vores job at kunne levere

en effektiv og sikker trafikafvikling til alle de fly, der

kommer i Roskilde TMA og kontrolzone”.

41 danske i 2006 - 64 i alt!

Fly på svensk

register

Tema

Fly på tysk

register

Fly på schweizisk

register

ukendt

I forhold til VFR piloter er kendetegnet for en kontrolzone

og/eller et kontrolområde i luftrumsklasse

D, at det er lufttrafiktjenesteenhedens opgave at

give trafikoplysninger. Men dette kan kun gøres,

når piloten har kaldt op, før kender enheden ikke

til ham/hende, der er nemlig ikke krav om brug af

transponder i luftrumsklasse D.

Til daglig er der heller ikke adskillelse mellem VFR

og IFR trafik. VFR får trafikinformation om hinanden

og trafikinformation om IFR trafik. IFR trafik

bliver adskilt fra hinanden (5 NM eller 1000 ft), men

når vejret driller i luftrumsklasse D, er adskillelse

mellem alle fly påkrævet. Hvis vejrforholdene er

dårligere end de 5 km sigt og/eller skydækkehøjden

er under 1500 ft, kan piloten få tilladelse til at flyve

speciel VFR i luftrumsklasse D. Under speciel VFR

skal speciel VFR være adskilt fra andre speciel VFR

flyvninger og IFR. Og én af grundene til, at flyveledelsen

har brug for pilotens opkald i god tid inden

indflyvning i zonen, hænger bl.a. sammen med

vejrminima for flyvning i luftrumsklasse D.

”Når adskillelsen skal være på 5 NM eller 1000

ft, har vi kun plads til få speciel VFR flyvninger

på samme tid i en kontrolzone på størrelse med

More magazines by this user
Similar magazines