Indkaldelse og dagsorden - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Indkaldelse og dagsorden - Dansk Frisbee Sport Union

Dansk Frisbee Sport Union

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

20. marts 2004, kl. 11.30

Mødet afholdes af DFSU i samarbejde med Århus Ultimate Frisbee Klub

Program:

10.30 Ankomst og kaffe

11.30 Mødet åbnes v. Formand René Oskjær

13.00 Frokost

13.30 Mødet fortsætter

14.30 Mødet hæves

15.00 Mulighed for en tur på discgolf-banen i Tilst Bypark

17.30 Tak for i dag

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

14 dage for afholdelsen af repræsentantskabsmødet)

5. Bestyrelsen foreslår flg. vedtægstsændring:

6. Kap.3.4 Hovedbestyrelsen er unionens daglige ledelse, og består af tre til fem

personer

7. Kap.8.2 Der nedsættes et fast ultimateudvalg bestående af to til fire

medlemmer

8. Kap.8.3 Der nedsættes et fast golfudvalg bestående af to til fire medlemmer

9. Valg af formand

a. Nuværende formand René Oskjær (ikke på valg, punktet udgår)

10. Valg af kasserer, samt (såfremt bestyrelsens forslag vedtages) tre

bestyrelsesmedlemmer.

a. Nuværende kasserer: Jesper Le-Fevre (modtager genvalg)

b. Nuværende sekretær: Mikael Birkelund Johansen (modtager genvalg)

c. Nuværende medlemmer: Helle Kjærsgaard (modtager genvalg), Marie Staalsø

(modtager ikke genvalg).

11. Valg af 1 suppleant

a. Nuværende suppleant: Henrik Thomesen (modtager genvalg)

12. Valg af 1 revisor

a. Nuværende revisor: Lars Lundø (modtager genvalg)

13. Etablering af Ultimate-udvalget

a. Såfremt bestyrelsens forslag vedtages, skal der vælges 2-4

udvalgsmedlemmer.

14. Valg af medlemmer til Discgolf-udvalget. Såfremt bestyrelsens forslag

vedtages, skal der vælges 2-4 udvalgsmedlemmer.


a. På valg er: Martin Frederiksen (modtager ikke genvalg), Jacob Burkard

(modtager ikke genvalg), Jesper Gormsen (udtrådt midt i perioden), Peter

Steen Andersen (udtrådt midt i perioden).

15. Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af årets discpris bedes

meddelt og motiveret under dette punkt, men bestyrelsen modtager gerne

forslag tidligere.

16. Eventuelt

More magazines by this user
Similar magazines