KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

KlubNyt

Nr. 3 · September 2007 · Medlemsblad for Sønderjyllands Golfklub


REDAKTIONSUDVALG:

Leif Frederiksen (ansv.)

Leif Mogensen

Thomas Idea

Per Feldskov

Ellen Freilev

Flemming Borcher

KlubNyt

REDAKTIONENS ADRESSE:

Sønderjyllands Golfklub

Golfbanevej 3

6360 Tinglev

Tlf. 74 68 75 25 . Fax 74 68 75 05

E-mail: sonderjylland@mail.dk

www.sdj-golfklub.dk

Medlems-tlf. 74 68 83 43

Oplag: 600

TILRETTELÆGGELSE/

PRODUKTION:

PJ SCHMIDT

Aage Grams Vej 6

6500 Vojens

Tlf. 7010 3600

Fax 7454 1715

www.pjschmidt.dk

Deadline for næste nummer er

den 10. november 2007.

Forsiden:

View over hul 18.

Fotos:

Flemming Borcher m.fl.

2

INDhOLD

Formandens drive ............................. 3

Klubmestre 2007 ............................... 7

Baneudvalget orienterer .................... 9

"Call-on" huller ................................ 10

Læserbreve ...................................... 11

Rygepolitik for golfklubben.............. 15

Jeg glæder mig til at møde

golfspillere igen!............................... 16

Dangaard Telecom

golfdag på Rømø ............................. 18

Vi er her for at servicere

medlemmerne ................................. 19

Sådan bruger du touchskærmen .... 20

Sekretariatet orienterer .................... 22

Pro´ens TIPS .................................... 25

Regelspalten .................................... 27

Nyt fra shopppen ............................. 28

MODEL

SYSTUEN

Syning af festtøj,

kjoler, bukser

og dragter.

Ændring af

herre- og dametøj.

v/dameskrædder Aase Langschwager

Farverhus 93 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 57 09


Formandens drive

Påklædning i respekt for

sporten og de øvrige spillere

Påklædning på golfbaner har i årevis

været et omstridt tema. Der er som

bekendt vidt forskellige holdninger

til begrebet dresscode – afhængig

af hvilke klubber man besøger. Det

rækker fra meget strenge og snævre

regler for, hvordan et klubmedlem og

greefee-spillere må gå klædt under

spil og i klubhus, til komplet ligegyldighed

over for golfspilleres påklædning.

For nogle år siden stiftede jeg bekendtskab

med de strenge engelske

regler for dresscode under et besøg

på Royal Golf Club på Jersey. Her

blev jeg modtaget af den ulasteligt

klædte starter med alvorlig mine og

en lille målepind på første tee. Målepinden

skulle sikre, at der kun var få

centimeter solbrun hud mellem bermudashortsenes

underkant og de

lange uldstrømpers overkant.

Klubbens manager kunne i godt

30 graders varme iklædt sort habit og

blankpudsede sorte sko forsikre gæster

om, at det ikke var noget problem

med de manglende lange strømper.

De kunne skam købes i proshoppen

for det nette beløb af 10 pund. Og så

var sagen i orden – forudsat at bermudaerne

var tilstrækkeligt lange.

Jo, det blev en både god og varm

runde golf!

Det andet yderpunkt har jeg oplevet

på en vestjysk golfbane en fredag

eftermiddag, hvor det åbenbart var

acceptabelt at komme direkte fra arbejde

og kaste sig ud i en runde golf i

blå kedeldragt med tilhørende grønne

gummistøvler.

Og hvem husker ikke fortidens

hvide sport, tennis, med omhyggeligt

strøgne poloshirts, hvide ikke alt

for korte shorts samt hvide sokker og

sko. Her har det brogede look næsten

uden grænser for længst indfundet

sig i selv grand slam-turneringer.

I Sønderjyllands Golfklub ønsker vi

i bestyrelsen hverken engelske dress-

code-tilstande eller det stik modsatte.

Og vi tror på, at medlemmers

og gæsters sunde fornuft og respekt

for den ædle sport og for de øvrige

spillere på banen er i stand til at regulere

påklædningen, så ingen har

grund til at føle sig krænket af andres

påklædning.

Det er en del af grundlaget for den

gode atmosfære medlemmer imellem

og i forhold til klubbens gæster,

at spillernes påklædning passer til

anledningen – på golfbanen. De færreste

vil vel gå til en teaterpremiere

i slidte cowboybukser og en krøllet

t-shirt. Tilsvarende må i respekt for

golfspillet og de øvrige spillere gælde

på vores dejlige baneanlæg.

I erkendelse af, at påklædning generelt

er blevet langt mere individuel,

end det tidligere var tilfældet, er det

3


naturligt, at rammerne for påklædning

på golfbanen også er blevet videre.

Men også vide rammer har naturligvis

begrænsninger. Det er således op til

medlemmer og gæster at finde sig til

rette inden for disse rammer – med

den fornødne sans for, at et golfanlæg

4

hverken er en markedsplads eller en

sommerstrand.

En fornuftig holdning til påklædning

på banen i respekt for golfsporten vil

således overflødiggøre en egentlig

dresscode og et forbudsreglement.

Bjarne Lønborg

tlf. 70 10 78 79

info@sydbank.dk · sydbank.dk


5


6

Hos os er dine

tryksager

i sikre hænder

www.pjschmidt.dk

Lis Ortelt-Schartl

Apenrade Str. 2 • Flensborg

(Bag ved Købmandsgården, ved siden af apoteket)

Tlf. 0049 461 42 119

www.die-brille-gmbh.de

Vi taler dansk!

Mod fremvisning af

medlemskort - 10% rabat


H

Klubmestre 2007 H

Herrer Mester Peter Ellebye, 217 slag

Runner Up Jon Trier Ottosen, 220 slag

Damer Mester Grith Mogensen, 219 slag

Runner Up Frederikke Ellehøjgaard, 244 slag

Puslinge Mester Helene Hviid Jørgensen, 168 slag

Runner Up Christine Holm Skylvad, 172 slag

Junior drenge Mester Rene Jørgensen, 149 slag

Runner Up Kim Wilhelmsen, 150 slag

H

Mid-age herrer Mester Jørn Petersen, 164 slag (vinder efter omspil)

Runner Up Volker Höck, 164 slag

Mid-age damer Mester Kirsten Markenstam, 163 slag

Runner up Anne Lene Søndergaard, 184 slag

Senior herrer Mester John Lind, 156 slag

Runner Up Christian Møller Hansen, 157 slag

Senior damer Mester Angelika Panzer, 176 slag

Runner Up Berit Lange Andersen, 179 slag

Veteran herrer Mester Göran Markenstam, 166 slag

Runner Up Verner Andersen, 179 slag

Veteran damer Mester Astrid Skov-Kristiansen, 175 slag

Runner Up Inga Brandt Nielsen, 178 slag

På nedenstående fotos ses vinderne af det egentlige klubmesterskab for henholdsvis

damer og herrer – Grith Mogensen, Felsted og Peter Ellebye, Aabenraa samt på fotoet

til venstre – tillige alle rækkevinderne.

HH


Rådhusgade 6

6200 Aabenraa

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Allan Dichow

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar

Hærvejen 49

74 62 64 64 6230 Rødekro 74 66 11 11

Ejendomsmæglerforretning med bolig- og

erhvervsafdeling med lokale medarbejdere,

der alle har ET mål, nemlig at gøre ALT for

at opnå det bedst mulige salgsresultat for DIG.

Trøst & Mensel

Et sikkert valg ved køb og salg

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

8

Michael Bucholdt

Statsaut. ejendomsmægler

Preben Christensen

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar, MDE. indehaver

Hjalmar Moritz

Statsaut. ejendomsmægler

Daglig leder, Rødekro

Rikke Enevoldsen

Statsaut. ejendomsmægler

edc.dk


aneudvalget orienterer

Efter en meget tør periode i april/maj

måned, hvor vi brugte næsten halvdelen

af det budgetterede vandforbrug,

har vi haft en sommer med meget vekslende

vejrlig. I hele april måned faldt

der kun 4 mm. nedbør på golfbanen. Vi

har siden fået en del nedbør, som har

været jævnt fordelt, og det har derfor

kun været nødvendigt at vande i kortere

perioder. Vi kan allerede nu sige, at vi

ikke kommer til at overskride det budgetterede

vandforbrug for 2007.

Vandingsanlægget blev i år udbygget

til også at omfatte hul 14, så der nu

resterer på hullerne 10, 11, 13, 15 og

18. I foråret blev der foretaget ændringer

i pumpehuset, som bl.a. betyder, at

pumpernes drifttid reduceres og dermed

mindre slitage.

På kløfthullerne (14,16 og17) er en

del træer og buske vokset så kraftigt,

at det kan være vanskeligt at se forangående

spillere. Der er sidst i august

foretaget en udtynding, og når golfsæ-

sonen er ovre, vil der ske yderligere

udtynding og opstamning af nogle af

træerne.

Der arbejdes for tiden med et projekt,

som indebærer opsætning af et højt

hegn for enden af driving range, så det

bliver muligt for de langtslående spillere

at bruge driveren.

Det henstilles endnu engang at der

udvises hensyn til banepersonalet når

de arbejder. Vi har simpelthen ikke

resurser til, at de skal holde stille og

vente, til spillerne er forbi. Der har været

flere uheldige situationer, hvor der ikke

er udvist det fornødne hensyn.

Banepersonalet har fået en Golf-Car

fra et medlem, og den er allerede blevet

flittigt brugt. Til mange småopgaver er

den mere hensigtsmæssig og belaster

ikke banen så meget som de øvrige

køretøjer.

Efter 14 år som mekaniker/greenkeeper

har Arne valgt at stoppe hos

os. Arne har været en god og stabil

arbejdskraft og har altid sat en ære i,

at vores maskiner er i god stand og

køreklar, samtidig med et godt blik for

uregelmæssigheder i væksten ude på

banen.

Baneudvalget

9


”Call-on” huller

Hul 17 har nu et års tid vel – på forsøgsbasis

– været udnævnt til ”Callon”

hul. Tanken har været at fremme

spillerytmen på banen. Spørgsmålet

er nu, om det har været en succes

– så stor, at de 3 andre par 3 huller

ligeledes skulle udnævnes til ”Call-

Bestyrelsen har besluttet at lade opsætte et

hegn mellem driving range og hul 16.

10

on” huller? – Eller måske kun hul 12?

Hvad mener man?

Det vil sikkert yderligere fremme

spillerytmen, fordi der traditionelt

sker ophobning af flights ved par 3

hullerne.

LF

Måske som her ved 1. teested?


læserbrevó

Da jeg læste om dresscode i klubbladet

nr. 2, kom jeg lige ind fra en

runde golf, hvor jeg spillede med et

ægtepar fra Holland, som var begejstret

for vores afslappede golfmiljø.

Det kendte de ikke i Holland.

Hvad folk har på, når de spiller golf, er

jeg fuldstændig ligeglad med. For mig

er det vigtigt, at miljøet er, som det er

nu, afslappet uden nogen elitære og

kunstige regler for påklædning.

Lidt historie om cowboybukser

De blev skabt til guldgravere og andre

med hårdt og beskidt arbejde. I dag

ses de overalt - også på de bonede

gulve.

Bing Crosby elskede at vise sig i

dem - til stor forargelse for mange

blandt hans publikum. Elvis kunne

ikke fordrage at have dem på, fordi

de mindede ham om hans fattige

barndom. Og når Marilyn Monroe

eller Brigitte Bardot skruede sig

ned i dem, holdt tilskuerne vejret.

Det handler om cowboybukser

eller ’blue jeans’, som de hedder

alle andre steder i verden, og

som amerikanske arbejdere brugte som

beklædning, og som endte med at blive

en hel verdens foretrukne uniform.

I dag er det svært at fatte, at man i

1960 kun kunne købe cowboybukser

i én eneste forretning i hele Europa

- i London. Efterhånden fandt de blå

lærredsbukser dog vej til hylderne i

andre lande, også i Danmark, hvor

man bl.a. kunne få dem hos Nørgaard

på Strøget.

Jeg synes, cowboybukser er et fedt

stykke tøj, som forskellige designere

har sat deres præg på, og som man

kan have på alle steder på alle tidspunkter,

til selskaber, i kirken, i teateret

– men ikke på golfbanen i Uge?

Jeg mener ikke, vi har noget problem

med påklædning her i klubben på nuværende

tidspunkt, så hvorfor skabe

det, og hvor skal grænsen for rigtig og

acceptabel påklædning gå?

Meget vigtigere er det at værne om

god opførsel og respekt for andre på

banen, også på træningsbanen. At

man f.eks. ikke råber over puttinggreenen

foran restauranten, fordi der

er en, man kender i restauranten, at

man lader spillere gå igennem og ikke

mindst hilser på hinanden.

Gudrun Falten Dahl

11


læserbrevó som kan være der, såfremt man er

ER DET TID TIL AT SENDE

DEN FYSISKE BOLDRENDE

PÅ PENSION ?

Nedenstående indlæg skal betragtes

som et debatoplæg, idet jeg er af den

holdning, at en beslutning om nedlæggelse

af den fysiske boldrende,

som i dag fungerer hverdage indtil

kl. 12.00, hører ind under en bestyrelsesbeslutning

og derfor ikke nødvendigvis

skal til afstemning på den

årlige generalforsamling.

Men det kan jo være sundt at lytte

til medlemmernes mening, inden en

beslutning tages.

Det skal ikke være nogen hemmelighed,

at jeg er fortaler for, at den

eksisterende fysiske boldrende bør

nedlægges, hvilket skal begrundes

med følgende:

• Jeg har gentagne gange specielt

i sommerferien/højsæsonen og

på fridage, som ikke var noteret i

golfbox, været vidne til, at den fysiske

boldrende giver megen debat.

Problematikken opstår som regel,

når der ligger 6-10 bolde i renden

og klokken nærmer sig 12.00 (tidspunktet

hvor tidsbestilling og den

elektroniske boldrende træder i

funktion). Her er der flere spillere

som bliver en smule negative, når

nu de (efter egen mening) har været

i god tid, men lige pludselig ikke

har nogen tid alligevel. For ikke at

tale om den ventetid på 1-1½ time,

12

uheldig. En ventetid som mange

af os ikke just har savnet, efter at

golfbox blev indført.

• Greenfee-spillere kan således ikke

være sikre på at komme ud, hvilket

kan afholde nogle fra at spille i

Sønderjyllands Golfklub i tidsrummet

07.00 – 12.00 på hverdage.

• Efter nu at have haft golfbox i næsten

2 sæsoner bør alle være familiære

med bestilling i golfbox samt

fået øjnene op for de fordele, som

tidsreservering giver.

• Det vil samtidig være dejligt, at

man kan se, hvem der evt. skal ud

at spille (også om formiddagen), og

dermed give mulighed for at koble

sig på en formiddagsflight, når man

har tid og lyst, ikke mindst uden for

højsæson. Jeg tror, der er mange,

som i dag dropper en mulighed for

en runde golf, såfremt risikoen er,

at man skal gå selv.

Jeg håber således med ovennævnte

debatoplæg, at andre vil komme med

deres mening, og at bestyrelsen vil

drøfte og overveje en ændring af

nuværende regler om bestilling og

dermed også få tidsbestilling indført

på hverdage i tidsrummet 07.00

– 12.00.

Jørn Krogh Sørensen,

medlem nr. 923.


læserbrevó

Læserbrev fra golfer in spe!

Vi blev modtaget i klubbens restaurant

af nogle veloplagte ”gamle” medlemmer

af klubben, som fortalte lidt

om klubbens historie og dagens arrangement.

Efter dette skulle vi så ud

på træningsbanen og prøve at ramme

den lille magiske kugle, og det lykkedes

efterhånden for de fleste af os!

Hvis man var så heldig at ramme bolden

rent og se den gå i en flot bue

op i den skyfri himmel, følte man sig

allerede lidt som Tiger Woods. Efter

en masse slag, hvor græstæppet efterhånden

lignede måneoverfladen,

gik vi en runde på hele banen, dog

uden køller…

Efter rundturen fik vi igen lov til at

få en kølle i hånden og prøve at putte

på prøvebanen – det skete uden de

helt store skader på græsset.

Det var en meget hyggelig dag på

golfbanen, så jeg håber – når tiden

tillader det – at jeg bliver medlem i

klubben!

Med venlig hilsen

Erling Sørensen

Rødekro

Ovenstående hilsen fra Erling Sørensen,

der deltog i det seneste åbenthusarrangement

i vores golfklub udtrykker

Erling Sørensens overraskelse

og glæde over det lille, finurlige spil

med golfbolden, som jeg tror, vi alle

har et had-kærlighedsforhold til!

Som Erling giver udtryk for , er det

ikke lysten men arbejdspresset, der er

årsag til, at han først kan starte næste

år; men så er det også ganske vist!

Endnu er det dog uvist, hvorvidt fruen

også starter næste år – eller i det hele

taget. Men det skal ikke være nogen

hemmelighed, at da golf kan være

et tidskrævende spil, vil det være en

stor fordel - - og øge tolerancen ,

hvis et ægtepar begge engagerer sig i

sporten. – Der vil vente mange, fælles

glæder og oplevelser forude.

I skal være velkomne

i klubben.

LF

13


14

Klar besked om sund fornuft....

v/Gitte & Peter Fabricius Andersen

Over for springvandet i Gågaden

Storegade 1 - 6200 Aabenraa

Telefon 7462 2373


N

du må ikke tage det med dig

Restauratørerne har i den senere tid kunnet konstatere et

større svind af krus og glas. Efterfølgende er en hel af dem

fundet ved puttinggreenen, ved drivingrangen, i starterhuset

og andre mærkelige steder. Det er ikke under nogen

omstændigheder tilladt at fjerne krus og glas eller lignende

fra restauranten eller terrassen. Hvis man absolut gerne vil

have drikkevarer med på f. eks puttinggreenen, er det muligt

at få papkrus, som skal puttes i den nærmeste affaldsspand

efter brug.

Husudvalget

Rygepolitik for

z

Sønderjyllands golfklub

I henhold til lov om røgfri miljøer har Sønderjyllands Golfklub valgt at

fastsætte følgende bestemmelse for vores medlemmer og gæster:

§1 Rygning er ikke tilladt i alle indendørs arealer.

§2 Der må ryges på alle udendørsarealer samt terrassen ved restauranten.

§3 Der informeres om reglerne via www.sdj-golfklub.dk samt ved opslag ved

indgang til klubhuset og i restauranten.

§4 Overtrædelse af rygepolitikken for Sønderjyllands Golfklub:

1. Mundtlig advarsel

2. Skriftlig henstilling

3. 1 måneds karantæne for færdsel i klubhuset

Ansatte i Sønderjyllands Golfklub, samt ansatte i Golfrestauranten og ProShoppen

er bemyndiget til at give 1. advarsel.

2. og 3. gangs foreteelser administreres via sekretariatet og bestyrelsen for

Sønderjyllands Golfklub.

§5 Rygepolitikken for Sønderjyllands Golfklub træder i kraft den 30. august 2007.

Bestyrelsen for Sønderjyllands Golfklub

15


16

Jeg glæder mig til at m

– siger Sønderjyllands Golfklubs nye

klubsekretær, Birgitte Bergmann

– Hun starter den 1. oktober i sekretariatet

med 20 timer ugl., som

frem mod 1. oktober 2008 gradvis stiger

til fuldtid. Sekretariatsopgaverne

er i hastig vækst og så mange og

alsidige med stor medlemskreds og

mange gæster på vores anlæg, at der

er et stort behov for flere timer. Og

selv om Birgitte ikke er medlem af

vores klub, kender hun den udmærket

og er heller ikke selv ukendt med golf,

idet hun som først klubsekretær og

senere forretningsfører var med fra

starten af Brundtlandbanen i Toftlund

og ”5 fantastiske år frem”.

”Min klub”, som hun siger, fordi

hun var med til indkøb, indretning,

opbygning og drift af klubben. Hun

tegnede klubbens logo og havde

mindst én finger med i hele driften

de første 5 år.

Birgitte spillede golf i Toftlund,

holdt så en pause, men vil nu i gang

igen, formentlig i Haderslev. Hun er

p.t. bosiddende i Toftlund med mand

og to teenagebørn, men flytter om

ca. 1 år til Haderslev til et hus ud for

golfbanens hul 8!

Da jeg spurgte ind til andre fritidsinteresser,

blev jeg alligevel lidt paf, da

Birgitte sagde:”Ja, jeg er riffeljæger

og riffelinstruktør!” Faktisk har hun

deltaget i jagter i Afrika, Polen, Tyskland

m.fl., glæder sig til bukkejagten

starter den 16. maj (fridag!) og deler


øde golfspillere igen!

i øvrigt jagtglæden med sin mand og

deres børn.

Birgitte Bergmann er 47 år, har bl.a.

været ansat på Højspændingsværket

i Aabenraa som informationschef

gennem 7 år, inden da arbejdet med

markedsføring i Superfoskoncernen

i 10 år, er merkonom i markedsføring

og har de sidste par år været ansat

ved Musikhøjskolen i Toftlund som

marketingkoordinator. Men da stillingen

som klubsekretær hos os dukkede

op, vidste hun, at det var præcis

dét, hun havde lyst til.

Arbejdsfordelingen i sekretariatet

mellem hende og Per Feldskov klares

hen ad vejen, men sikkert ingen tvivl

om, at såvel klubbens bestyrelse som

sponsorudvalg i Birgitte kan få en god

sparringspartner.

”Hun ved, hvad hun har med at

gøre og er ikke til at løbe om hjørner

med”, lyder et udsagn fra en, der kender

hende. – ”Et scoop at få hende,

hun er skidedygtig”, lyder et andet.

På mit spørgsmål om, hvad hun

kan bibringe klubben, er svaret, at

hendes fornemste opgave vil være at

medvirke til, at golfspillerne får en god

dag i klubben, at hun vil medvirke til

at drive klubben som en professionel

virksomhed i bestyrelsens ånd, og at

hun er helt parat til at tage fat den 1.

oktober

LF

17


dangaard telecom

golfdag på Rømø

Dangaard Telecom havde den 14.

august inviteret sponsorer og klubrepræsentanter

fra Sønderjyske Eagles

til en spændende golfdag på Rømø

Golf & Wellness, der netop er trådt

ind som den niende klub i Eaglessamarbejdet.

Dangaard Telecom

havde 3 billetter i overskud, hvilket

muliggjorde, at Birthe Lønborg, Carit

Rasmussen samt Leif Leick fra Sønderjyllands

Golfklub kunne deltage i

arrangementet.

Efter velkomst og morgenbuffet i

restauranten på Rømø Golf & Wellness,

som er et eksklusivt bud på

et ferieparadis for voksne, holdt den

kendte golfguru Leif Nyholm clinic på

drivingrangen, hvor han med ekspertise

og humor demonstrerede forskellen

på en klubspiller og en professionel

spiller, og han formåede både

at give en inspirerende instruktion og

at få latteren til at rulle hen over den

velplejede bane.

Efterfølgende skulle Leif Nyholm

holde en træningssession med

Eagles-spillere, og han pointerede,

at dagens arrangement var lige efter

hans hoved, da den var en del af

grundlaget for udviklingen af en ny

Thomas Bjørn.

Dagens match blev afviklet som en

holdmatch på den smukke Rømø Golf

18

Leif Nyholm og Thomas Bjørn

Links, som er den eneste linksbane i

Danmark. Det var ofte en ulige kamp

mod vind, vand og vegetation, - og

selv om jeg i mine gentagne vandringer

i roughen tit fandt en bold, så var

det aldrig min egen.

Det var golfspillere fyldt med positive

indtryk – om end meget trætte,

som efter en lækker frokostbuffet i

restauranten fik overrakt de flotte

præmier.

Leif Nyholm afsluttede dagen med

sit livlige snakketøj at fortælle om sine

erfaringer fra sine mange gøremål i

golfens tjeneste, og med sine sjove

anekdoter havde han forsamlingen i

sin hule hånd.

Sønderjyske Eagles, som stod for

selve arrangementet, sørgede for en

professionel afvikling af golfdagen,

som gav deltagerne gode oplevelser

samt rig mulighed for at knytte nye

– såvel som at genopfriske gamle

kontakter.

Leif Leick


vi er her for at servicere

medlemmerne!

Gunhild og Flemming har nu været

forpagtere i golfklubbens restaurant

siden 1. marts, og jeg tog lige en snak

med dem, om deres erfaringer det

første halve år mon svarede til deres

forventninger!

Og svaret var – som man kunne

håbe på det – positivt, om end der

undervejs var et par dråber malurt i

bægeret.

Meget positiv var den velkomst, som

parret fik fra alle sider: bestyrelse,

husudvalg, medlemmer og gæster. De

følte sig velkommen fra første øjeblik

og er bestyrket i, at de valgte rigtigt

med ansættelsen som forpagtere.

Arbejdsforholdene ændrede sig en

hel del, da deres køkkenchef af personlige

årsager valgte at sige op

efter få måneder, hvorefter Gunhild

alene stod for maden. Dette betød

naturligvis et ændret arbejdspres og

mindre fritid; men parret klager ikke

og forsøger ihærdigt at få kvalificeret

hjælp i køkkenet.

Medlemmers og gæsters opbakning

kan også spores i omsætningen, der

med nogen tilbageholdenhed karakteriseres

som god.

På trods af nævnte vanskeligheder

inviterer Flemming og Gunhild i efterårets

løb medlemmerne til forskellige

arrangementer i restaurationen.

De har bl.a. en ide om at invitere klubbens

medlemmer på ”Sat ål” hver

fredag i september og oktober. Der

vil blive serveret ”Sat ål” med flødekartofler

og pillekartofler med persillesovs

samt tilbehør for 199,00 kr.

– Minimum 20 tilmeldinger.

Endvidere Mortensaften den 10.

november: Andesteg med det hele! –

ligeledes med minimum 20 tilmeldinger.

– Prisen foreligger endnu ikke.

Klubber i klubben kan f.eks. bestille

julefrokost nu til priser mellem 145

og 195 kr.

LF

19


SÅdan bRugeR du

tOuCHSKÆRMen:

har du dit DGU kort med:

- Aktivér skærmen ved at trykke på

den

- Kør dit DGU kort igennem kortlæseren

(magnetstriben udad)

- Indtast din 4-cifrede pinkode

Kan du ikke logge dig på, kan det

skyldes:

- det er ikke dit DGU kort,du har anvendt…

- kortet er kørt forkert igennem

- du anvender forkert pinkode – kontakt

sekretariatet for en ny

har du glemt dit DGU kort:

- Aktivér skærmen ved at trykke på

den

- Tryk på LOGIN

- Brugernavn: indtast dit

medlemsnummer (22-xxxx)

- Password: indtast de første 6 cifre

i dit CPR nr.

Kan du ikke logge dig på, kan det

skyldes:

- Du har tastet forkert

medlemsnummer

- Du har tastet forkert password

Et godt råd til at gøre det nemmere for dig selv:

Anvend dit DGU kort – det er nemmere og hurtigere.

Start altid med at logge dig på i stedet for først at gå ind på den tid,

du har bestilt.

Ved at logge dig på kommer de ønskede informationer omkring

bekræftelse automatisk frem.

I skolernes "Aktiv ferie" havde ca. 60

børn en dejlig dag på Sønderjyllands

Golfklubs bane.


Sæson 2007:

Årets sidste turneringer...

OKTOBER

7. WINE CLASSIC.

Denne efterårsturnering har fået ny sponsor: Calle Vinlager og Calle

Butikkerne . Det er en ÅBEN turnering, hvor der spilles

Four-ball stableford i 2 lige store rækker. En parturnering, hvor parrets

bedste score tæller. Max. hcp. 46.

Mødetid kl. 08.30 på Golftorvet. Gunstart KL. 09.00

NOVEmBER:

4. GOLFRESTAURANTENS ANDETURNERING.

Der spilles 18 hullers Texas Schramble, en holdkonkurrence, hvor

alle medlemmer fra holdet spiller fra teestedet. Den bedst placerede

bold vælges, og alle holdets medlemmer spiller deres næste slag

fra denne position og så fremdeles. Der spilles med max. hcp. 46

Vinderne præmieres med en and til Mortensaften.

Mødetid kl. 09.30 på Golftorvet. Gunstart kl. 10.00.

DEcEmBER:

2. JULE-TURNERING.

Årets sidste turnering spilles som cross country foursome stableford

over 9 huller. De 9 huller går på tværs af alt, så en bærebag vil være

at anbefale. Der er huller fra par 3 og op til par 14. En sjov turnering

med masser af udfordringer.

Mødetid kl. 09.30 på Golftorvet. Gunstart kl. 10.00

HUSK ALTID AT RIVE OmhYGGELIGT, EFTER AT DU

hAR VÆRET UDE I EN BUNKER!

21


Sekretariatet

orienterer

Nye medlemmer

Vi har fået mange nye medlemmer i

2007 og kan denne gang byde velkommen

til nedenstående 51 nye

medlemmer og håber, at I må falde

rigtig godt til i klubben.

Erling Andersen, Bjarne Beck, Lis

Bonefeld, Kjell Christensen, Else

Christensen, Tove Christensen, Kaj

Christiansen, Nikolaj Christiansen,

Hans Voigt Eriksen, Gitte Groes, Willy

Hauge Hansen, Viggo Hauglund,

Annette Hauglund, Thorkil Huess,

Bente Huess, Marianne Ibsen, Palle

Jensen, Heinz Jespersen, Michael

Junker, Monika Kasten, Henrik

Jeberg Kjær, Michael Jeberg Kjær,

Bjarne Kock, Jette Larsen, Tine Lund,

Per Hermann Matzen, Tove Müller, Per

Østergaard Nielsen, Lis Nissen, Hans

Emil Nissen, Henrik Nicolaisen,

Anette Nicolaisen, Carl Pedersen,

Tune Petersen, Jan Petersen, Susanne

Piper, Lene Ørum Rasmussen,

Flemming Rasmussen, Arne Roost,

Britt Salomonsen, Simon Schultz,

Flemming Schultz, Jytte Simonsen,

Oliver Sivebæk, Peter Sivebæk,

Morten Steffensen, David Strojek,

Ole Sølling, Anne Andrea Søndergård,

Carsten Søndergaard, Kirsten

Theuer.

Annoncer i KlubNyt

Støt Sønderjyllands Golfklub og be-

22

nyt samtidig lejligheden til at profilere

din virksomhed i KlubNyt.

Prisen for indrykning af annoncer

i KlubNyt dækkende 4 numre, der

udgives i juni, september, december

og marts er som følger:

1/1 side kr. 3.000 - ½ side kr. 1.600

– ¼ side kr. 800. Hertil kommer moms

og tillæg for farver kr. 200. Prisen

dækker optagelse i alle 4 udgaver.

Kontakt sekretariatet for at høre nærmere.

Åbningstider i sekretariatet

Vi gør opmærksom på, at sekretariatets

åbningstider fortsat er mandag-fredag

fra kl. 09:00-13:00 og i

perioden 15.4.-15.10. tillige lørdag

fra kl. 09:00-12:00.

Telefoniske og personlige henvendelser

bedes derfor venligst ske inden

for åbningstiden.

Nyhedsbrev

Vi sender jævnligt nyheder og oplysninger

ud via e-mail. Du kan tilmelde

dig denne service på forsiden af vor

hjemmeside www.sdj-golfklub.dk under

”tilmeld nyhedsbrev” på forsiden,

og du vil fremover modtage en mail

med vore seneste nyheder.

E-mail adresser

Vi vil gerne opfordre alle til at logge


på Golfbox og gå ind på ”Ret profil”

under ”Min forside” og se, om jeres

e-mail er korrekt. Husk også at ændre

e-mail adressen i Golfbox, hvis I får en

ny, eller kontakt sekretariatet.

hole in one

Det er i sommerens løb lykkedes for 4

dygtige golfere at betvinge vore par-3

huller i ét slag.

H. P. Christensen

– 3. hul den 21. maj

Asmus Christiansen

– 17. hul den 28. juni

Bjarne Hoffmann (Tønder)

- 3. hul den 31. juli

Bent Skjønnemann

– 17. hul den 19. august

Vi ønsker hjertelig tillykke til alle fire

– og fortsat godt held fremover.

Rømø Golf og Wellness

Sønderjyllands nyeste skud på golf-

stammen – Rømø Golf og Wellness

- er nu indtrådt i det eksisterende

samarbejde mellem de sønderjyske

golfklubber. Det betyder, at medlemmer

af Sønderjyllands Golfklub kan

spille til halv greenfee på hverdage og

opnå en rabat på kr. 75,- i weekends

og på helligdage på den nye links

bane på Rømø.

Bagskabe – hjælp!!!

Der er efterhånden en lang venteliste

på underskabe og el-skabe, og da vi

kan se, at der er skabe, der ikke bliver

benyttet i ret stort omfang, vil vi appellere

til, at disse lejere vurderer, om

der eventuelt er andre medlemmer,

der har mere behov for ét af disse

skabe. Såfremt du vil afgive dit skab

til et ”værdigt” trængende medlem,

kan du blot henvende dig i sekretariatet.

Ændring i medlemskategori

Golfsæsonen går på hæld, og inden

vi ser os om, er det jul. Vi vil derfor

henlede opmærksomheden på, at i

henhold til § 4 i klubbens vedtægter

skal ønsker om skift af medlemskategori,

udmeldelse af klubben og opsigelse

af bagrum m.v. ske senest ved

årsskiftet.

Ønsker du at melde dig ud eller

skifte til passivt medlemskab, skal

dette ske skriftligt, og du skal samtidig

returnere dit DGU-kort til sekretariatet

senest den 31. december 2007.

HUSK AT SE DIG TILBAGE, ER DER NOGEN DER BøR

LUKKES IGENNEm?

HUSK ALTID AT VÆRE OPmÆRKSOm PÅ DINE

mEDSPILLERES BOLDE!

23

Per


nyt fra shoppen

Golftur

Tag en efterårs tur til Nord England og spil golf.

Mandag d. 15/10-2007 går turen til

Northumberland.

Vi flyver fra Hamborg til Amsterdam og derfra

direkte til Newcastle hvor vi samlet bliver kørt

med bus til luksushotellet “Matfen Hall”, hvor vi

skal bo de første 2 nætter.

De næste 3 overnatninger er på

“The Warkworth House Hotel”

Opholdet koster kr. 5600,00 (excl. fly.- KLM ca. 1900)

Prisen inkl.

· Bus i England

· 5 x overnatning (2 på luksushotel)

· 5 x greenfee

· Hver dag - morgenmad + frokost

· Præmier

· 4 timers fælles undervisning

Matfen Hall

24


Pro´ens

Tips

Denne gang vil pro’ens tips omhandle chip/pitchslag.

Fra ca. 70 meter eller kortere bruger man følgende teknik:

1 2

Som i de lange slag er det vigtigt, at skaftplan

er i retning af bolden.

3 4

Gennem svinget,hvor længden af tilbagesvinget

og gennemsvinget afgør, hvor

langt bolden flyver, holdes vægten konstant

på venstre fod, og hovedet holdes

i ro.

Vægten lægges på venstre fod, boldplacering

ud for højre fods inderside, og skaftet

holdes, så det bliver en forlængelse af

venstre arm.

Hænderne skal som vist på billedet herover

sidde foran køllehovedet i boldtræffet

og et stykke efter. Vægten på venstre

fod, og hovedet holdes i ro.


HUSK ALTID AT LÆGGE DINE FAIRWAYTøRV PÅ

PLADS – OGSÅ ANDRES!

25


5

Den mest almindelige fejl opstår, ved at

man prøver at løfte eller flippe bolden

op med hænderne, og for virkelig at få

bolden højt bevæger man vægten over

på højre fod, for så må den da komme

højt, men nej.

I proshoppen er det muligt at købe en træningshandske

med en indbygget skinne, der

bevirker, at man ikke kan flippe håndledene,

og den er også effektiv til både put og fulde

sving. Der medfølger en instruktionsdvd. Kom

ind og prøv den.

Sønderjyllands Golfklub har afviklet

klubmesterskaber i Hulspil.16 spillere

havde kvalificeret sig til dette

mesterskab, som blev afviklet under

svingende vejrforhold m. sol, blæst

og regn.

Vinder blev Kim Wilhelmsen,

Padborg

Runner up blev Jon Trier Ottosen,

Aabenraa

På billedes ses de to vindere.

Fra venstre Kim Wilhelmsen og

Jon Trier Ottosen.

Med venlig hilsen

Sønderjyllands Golfklub

golfspiller på

"fisketur" på hul 18


Regelspalten

1. Du skal putte og tager lige et ”prøveput”

først. Du kommer til at røre

bolden med spidsen af putteren,

sådan så bolden flytter sig. Hvad

skal du nu gøre?

Svar: du skal genplacere bolden

og det koster eet straffeslag.

Du havde godt nok ikke til hensigt

at slå til bolden, men du har flyttet

din bold, som er i spil, derfor

koster det straffeslag, og bolden

skal genplaceres.

2. I er færdige med at putte på greenen

og dine medspillere har

forladt greenen. Du vil gerne lige putte

en gang til. Må du det?

Svar: Du må øve dig i at putte på eller

nær den green, der sidst er spillet.

Dog må det ikke sinke spillet. Hvis

det gør det, får du 2 straffeslag på

det næste hul.

3. Din bold ligger ikke så godt, så du

vælger at droppe. Du

vælger at droppe og bolden ruller

et stykke. Hvor langt må

bolden rulle og hvor mange gange

skal bolden droppes om?

Svar: Bolden må rulle 2 køllelængder

(dog ikke nærmere hullet). Den skal

placeres efter anden gang. Hvis

man undlader at placere, men

dropper en tredie gang og spiller

bolden, koster det 2 straffeslag og

tab af hul i hulspil..

HUSK AT VÆRE OPmÆRKSOm PÅ LOKALE REGLER

– OG OPFRISK REGELSTOFFET!

27


nyt fra shoppen

28

Så er de nye efterårsvarer kommet i

butikken: Daily sport – Abacus – Ping.

Kom og se de nye, spændende farver

Udstyr

Vi har fået et nyt udstyrsmærke i

butikken, som er det hotteste i USA

Nickent golf

”This is not your average golfset.”

Kom ind og prøv

Tilbud

Axis udstyr – 50 %

F.eks. 4-sw stål 1300.00 kr.

Puttere – 10 %

Bags -10 %

Regntøj og vind – 30 % (på udvalgte varer.)

Godt efterår – Proshoppen


Tyverialarm erhverv/privat

Adgangskontrol og låse

Kameraovervågning

Brand- og varslingsanlæg

Tågesikring

Elektronisk varesikring

Mekanisk sikring

Brand- og pengeskabe

Tele/datakommunikation

Vagt- og alarmpatrulje

Telesikring as

Tlf. (+45) 70 133 233

Fax (+45) 70 133 234

info@telesikring.dk

www.telesikring.dk

29


Erling Knudsen•El•Aps

Aut. elinstallatør

Stubbæk · Bygaden 32 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 61 36 75

By Night hos Madam Blå...

SPAR OP TIL

50%

på udvalgte sommervarer

madam blå

Når håret er hovedsagen!

Salon

30

Tlf.

7462 8542

Tlf. 74 66 18 14

esprit masi mansted mc.verdi oska piro sandwich signal staff zuza-bart

på udvalgte sommervarer

Ramsherred 6 . Aabenraa . tlf. 7462 1426

Ramsherred 6 . Aabenraa . tlf. 7462 1426

Ramsherred 14 . 6200 Aabenraa


Ramsherred 35 A . 6200 Aabenraa . Telefon 7462 2138

Nis Møller

Hans Christian Sibbesen

Preben Kofoed

Povl Thue Kristensen

Sven Brouer Seedorff

Jonna Hjeds

Erik Johannsen

Lone Adolphsen

Jesper Baungaard

Jette Pertou

Vivi Muurholm

Claus Møller Olsen

Asbjørn Jakobsen

ADVOKATERNE

Møderet for Højesteret

Tlf. 73 12 11 00

www.judica.dk

Judica Advokaterne er Sønderjyllands største

advokatvirksomhed, der yder rådgivning til private,

institutioner og erhvervsvirksomheder i ind- og udland.

31


Postbesørget blad:

57015

7007 (FAC)

PJ SCHMIDT

More magazines by this user
Similar magazines