Besparelsespotentiale

hvidovre.dk

Besparelsespotentiale

Nøgletal

februar 2010

Jobcenter Hvidovre

Udvikling i antal fuldtidspersoner på forskellige ydelser

Niveau

Udvikling

A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge

Niveau

Udvikling

Introduktionsydelse Revalidering Forrevalidering

Niveau

Udvikling

Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension

Fokusområder

Unge under 25 år*

Unge under 30 år**

Niveau

Udvikling

* Målgruppen for "Unge under 25 år" er unge på kontanthjælp. Fokus for indsatsen er, at få de

unge i uddannelse eller arbejde.

** Der er tale om et ministermål, hvor målgruppen er alle unge under 30 år på dagpenge,

kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse.


A-dagpenge

Aktuel måling februar 2010

Vurdering

Flere i job

Hurtigere i job

Fastholdelse i job

Aktiveringsgrad

Besparelsespotentiale

Antal fuldtidspersoner

på dagpenge

Gennemsnitlig

varighed af forløb målt

i uger (løbende)

Andel i beskæftigelse

3 måneder efter

afsluttet forløb

Andel i aktivering i den

aktuelle måned

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau *

Udvikling

8 8

6

6

8

6

8

5

8

5

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

februar 2010

- samme periode sidste år

februar 2009

Hvidovre

3,8

2,2

Klynge

4,4

2,5

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010

- samme periode sidste år februar 2009

- udvikling i procent

966

551

75,3 76,3

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling 4. kvt 2009

Hvidovre

8,1

Klynge

8,1

- samme periode sidste måling 4. kvt 2008 6,5 6,6

- udvikling i procent **

24,6 24,5

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- aktuel måling 1. kvt 2009

- samme periode sidste år 1. kvt 2008

- udvikling i procentpoint

Hvidovre

Klynge

55,8 59,9

60,8

63,9

-5

-4

Aktiveringsgrad

Andel ledige dagpengemodtagere i aktivering

- aktuel måling februar 2010

Hvidovre

23,7

Klynge

23,42

- samme periode sidste år februar 2009 21,3 19,62

- udvikling i procentpoint

2,4 3,8

Besparelsespotentiale

Besparelsespotentiale målt i mio. kr.

- aktuel måling

- samme periode sidste måling

- udvikling i mio. kr. ***

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009

Hvidovre

-16,1

-7,9

-8,2

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Resultatmål - december 2009

Konkret resultatmål

Status på resultatmål pr. februar 2010

Realiseret resultatmål


Kontanthjælp

Aktuel måling februar 2010

Vurdering

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Aktiveringsgrad

Antal fuldtidspersoner

på kontanthjælp

Gennemsnitlig

varighed af forløb

målt i uger (løbende)

Andel i beskæftigelse

3 måneder efter

afsluttet forløb

Andel i aktivering i

den aktuelle måned

Besparelsespotentiale

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau *

Udvikling

Baggrundstal

Flere i job

8 8 8 8 8

6 6 5 5 6

Hvidovre

Klynge

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling februar 2010 4,9 4,9

- samme periode sidste år

februar 2009 4,1 4,6

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010 1.241

- samme periode sidste år

februar 2009 1037

- udvikling i procent

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling 4. kvt 2009

19,7

Hvidovre

11,2

7,8

Klynge

11,4

- samme periode sidste måling

4. kvt 2008 11 11,0

- udvikling i procent **

1,8 3,5

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- samme periode sidste år 1. kvt 2008 41,7 47,6

- udvikling i procentpoint

Aktiveringsgrad

Andel ledige dagpengemodtagere i aktivering

- aktuel måling februar 2010

- udvikling i procentpoint

Besparelsespotentiale

Besparelsespotentiale målt i mio. kr.

- udvikling i mio. kr. ***

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Konkret resultatmål

Realiseret resultatmål

Hvidovre

- aktuel måling 1. kvt 2009 46,2 47,6

10,8 0,3

Hvidovre

Klynge

Klynge

19,8 7,1

Hvidovre

- aktuel måling 4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009 -1

30,3 25,1

- samme periode sidste år februar 2009 25,3 23,3

- samme periode sidste måling 3. kvartal 2008 - 2. kvartal 2009 -2,4

Resultatmål - december 2009

Status på resultatmål pr. februar 2010

1,4


Forklaring

8 = Jobcentret har et bedre niveau end gennemsnittet af klyngen ved den aktuelle måling

8 = Jobcentret har et dårligere niveau end gennemsnittet af klyngen ved den aktuelle måling

8 = Jobcentret har samme niveau som gennemsnittet af klyngen ved den aktuelle måling


= Udviklingen for jobcentret er god ift. samme periode sidste år, og jobcentret har i den aktuelle

måling en bedre udvikling end gennemsnittet af klyngen.

5

6

6

5

6

= Udviklingen for jobcentret er dårlig ift. samme periode sidste år, men jobcentret har i den aktuelle

måling en bedre udvikling end gennemsnittet af klyngen.

= Udviklingen for jobcentret er dårlig ift. samme periode sidste år, og jobcentret har i den aktuelle

måling en dårligere udvikling end gennemsnittet af klyngen.

= Udviklingen for jobcentret er god ift. samme periode sidste år, men jobcentret har i den aktuelle

måling en dårligere udvikling end gennemsnittet af klyngen.

= Udviklingen for jobcentret er dårlig ift. samme periode sidste år, men jobcentret har i den aktuelle

måling samme udvikling som gennemsnittet af klyngen.

5

= Udviklingen for jobcentret er god ift. samme periode sidste år, og jobcentret har i den aktuelle

måling samme udvikling som gennemsnittet af klyngen.


For besparelsespotentialet gælder følgende

8 = Jobcentret har ikke et besparelsespotentiale ved den aktuelle måling

8 = Jobcentret har et besparelsespotentiale ved den aktuelle måling

5

6

= Jobcentrets besparelsespotentiale er blevet mindre i den aktuelle måling sammenlignet med sidste

måling.

= Jobcentrets besparelsespotentiale er blevet større i den aktuelle måling sammenlignet med sidste

måling.

* aktuel måling

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise forskel mellem

aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

*** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode.


Sygedagpenge

Vurdering

Aktuel måling januar 2010

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale

Antal fuldtidspersoner på

sygedagpenge

Gennemsnitlig varighed af

forløb målt i uger

(løbende)

Andel der er i

beskæftigelse 3 måneder

efter afsluttet forløb

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau * 8 8

Udvikling 6

* aktuel måling

6

8

6

8

6

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

januar 2010

- samme periode sidste år

januar 2009

Hvidovre

3,3

3,2

Klynge

3,3

3,4

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling januar 2010

- samme periode sidste år januar 2009

- udvikling i procent

845

823

2,7 -4,7

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- udvikling i procent **

Hvidovre

- aktuel måling 4. kvt 2009 5,5 5,5

- samme periode sidste måling 4. kvt 2008 5,1 5,4

Klynge

7,8 1,6

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise

forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- aktuel måling 1. kvt 2009

- samme periode sidste år 1. kvt 2008

- udvikling i procentpoint

Hvidovre

Klynge

59,9 57,8

65,3

64,4

-5,4

-6,6

Besparelsespotentiale

Hvidovre

Besparelsespotentiale målt i mio. kr.

- aktuel måling

1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

-1,8

- samme periode sidste måling 4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009

-3,0

- udvikling i mio. kr. ***

1,2

*** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode.

Resultatmål for jobcentret

Mål 1 Eksempel: Antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres med 10 procent i 2009 if. 2008.

Mål 2 Eksempel: Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge skal reduceres med 1 uge i 2009 if. 2008.

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

798 9,7

Resultatmål - december 2009

718 8,7

Konkret resultatmål

-80 -1,0

Status på resultatmål pr. januar 2010

47 -4,2

Realiseret resultatmål -59% 420%


Revalidering

Vurdering

Aktuel måling februar 2010

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale

Antal fuldtidspersoner på

revalidering

Gennemsnitlig varighed af

forløb målt i uger

(løbende)

Andel der er i

beskæftigelse 3 måneder

efter afsluttet forløb

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau *

Udvikling

* aktuel måling

8

5

8

8

5 6

8

6

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

februar 2010

- samme periode sidste år

februar 2009

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010

- samme periode sidste år februar 2009

- udvikling i procent

Hvidovre

0,2

0,3

62

77

-19,5

Klynge

0,5

0,6

-19,8

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling

- udvikling i procent **

Hvidovre

Klynge

4. kvt 2009 12,1 12,1

- samme periode sidste måling 4. kvt 2008 12,3

12,2

-1,6 -0,8

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise

forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- aktuel måling 1. kvt 2009

- samme periode sidste år 1. kvt 2008

- udvikling i procentpoint

Hvidovre

Klynge

36,4 27,6

57,1

58,1

-20,7

-30,5

Besparelsespotentiale

Hvidovre

Besparelsespotentiale målt i mio. kr. OBS: inkl. Forrevalidering

- aktuel måling

4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009

-7,5

- samme periode sidste måling 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

-7,7

- udvikling i mio. kr. ***

0,2

*** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode.

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Resultatmål - december 2009

Konkret resultatmål

Status på resultatmål pr.

februar 2010

Realiseret resultatmål


Ledighedsydelse

Aktuel måling februar 2010

Vurdering

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale

Antal fuldtidspersoner på

ledighedsydelse

Gennemsnitlig varighed af

forløb målt i uger

(løbende)

Andel der er i

beskæftigelse 3 måneder

efter afsluttet forløb

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau *

Udvikling

* aktuel måling

8

6

8

8

6 5

8

6

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

februar 2010

- samme periode sidste år

februar 2009

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010

- samme periode sidste år februar 2009

- udvikling i procent

Hvidovre

0,3

0,2

78

57

36,8

Klynge

0,5

0,4

8,8

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling

- udvikling i procent **

Hvidovre

Klynge

4. kvt 2009 9,7 10,4

- samme periode sidste måling 4. kvt 2008 7,9

9,3

22,8 13,2

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise

forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- aktuel måling 1. kvt 2009

- samme periode sidste år 1. kvt 2008

- udvikling i procentpoint

Hvidovre

Klynge

2,9 1,9

1,9

0,9

1

1

Besparelsespotentiale

Hvidovre

Besparelsespotentiale målt i mio. kr. OBS: inkl. Forrevalidering

- aktuel måling

4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009

-7,8

- samme periode sidste måling 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

-8,4

- udvikling i mio. kr. ***

0,6

*** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode.

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Resultatmål - december 2009

Konkret resultatmål

Status på resultatmål pr.

februar 2010

Realiseret resultatmål


Fleksjob

Vurdering

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job

Antal fuldtidspersoner i

fleksjob

Gennemsnitlig varighed af

forløb målt i uger

(løbende)

Aktuel måling februar 2010

Andel der forsat er i

beskæftigelse efter 3

måneder

Niveau *

Udvikling

* aktuel måling

8

5

8

6

8

5

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

februar 2010

- samme periode sidste år

februar 2009

Hvidovre

1,6

1,6

Klynge

0,5

0,6

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010

- samme periode sidste år februar 2009

- udvikling i procent

411

413

-0,5 -0,2

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling

- samme periode sidste måling 4. kvt 2008 12,8

- udvikling i procent **

Hvidovre

4. kvt 2009 12,9

Klynge

12,7

12,5

0,8 1,6

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise

forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- aktuel måling 1. kvt 2009

- samme periode sidste år 1. kvt 2008

- udvikling i procentpoint

Hvidovre

Klynge

23,5 8,1

17,1

11,1

6,4

-3

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Resultatmål - december 2009

Konkret resultatmål

Status på resultatmål pr.

februar 2010

Realiseret resultatmål


Førtidspension

Aktuel måling februar 2010

Vurdering

Flere i job Hurtigere i job Besparelsespotentiale

Antal fuldtidspersoner på

sygedagpenge

Gennemsnitlig varighed af

forløb målt i uger

(løbende)

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau *

Udvikling

* aktuel måling

8

5

8

5

8

6

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

februar 2010

- samme periode sidste år

februar 2009

Hvidovre

7,4

7,5

Klynge

8,6

8,6

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010

- samme periode sidste år februar 2009

- udvikling i procent

1892

1926

-1,8 0,5

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling

- samme periode sidste måling

- udvikling i procent **

Hvidovre

4. kvt 2009 12,9

4. kvt 2008 13,0

Klynge

13,0

-0,8 -0,2

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise

forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

13,0

Besparelsespotentiale

Hvidovre

Besparelsespotentiale målt i mio. kr.

- aktuel måling

4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009

-26,3

- samme periode sidste måling 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

-28,4

- udvikling i mio. kr. ***

2,1

*** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode.

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Resultatmål - december 2009

Konkret resultatmål

Status på resultatmål pr. februar 2010

Realiseret resultatmål


Ungeindsatsen Unge under 25 år på kontanthjælp

Aktuel måling februar 2010

Vurdering

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale

Antal fuldtidspersoner på

sygedagpenge

Gennemsnitlig varighed af

forløb målt i uger

(løbende)

Andel der er i

beskæftigelse 3 måneder

efter afsluttet forløb

Mio. kr. der kan spares på

ydelsen

Niveau *

Udvikling

* aktuel måling

8

6

8

8

6 6

8

5

Baggrundstal

Flere i job

Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuel måling

februar 2010

- samme periode sidste år

februar 2009

Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

- aktuel måling februar 2010

- samme periode sidste år februar 2009

- udvikling i procent

Hvidovre

1,2

0,8

296

201

47,3

Klynge

1,1

1

11,6

Hurtigere i job

Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger

- aktuel måling

- udvikling i procent **

Hvidovre

Klynge

4. kvt 2009 9,8 10,2

- samme periode sidste måling 4. kvt 2008 9,35

9,8

4,8 3,4

** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise

forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år.

Fastholdelse i job

Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

- aktuel måling 1. kvt 2009

- samme periode sidste år 1. kvt 2008

- udvikling i procentpoint

Hvidovre

Klynge

68,25 47,6

70,3

47,6

-2,05

0

Besparelsespotentiale

Hvidovre

Besparelsespotentiale målt i mio. kr.

- aktuel måling

4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009

-3

- samme periode sidste måling 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

-1,8

- udvikling i mio. kr. ***

-1,2

*** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode.

Resultatmål for jobcentret

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Udvikling i forhold til resultatmål i beskæftigelsesplan Mål 1 Mål 2 Mål 3

Nulpunkt - december 2008

Resultatmål - december 2009

Konkret resultatmål

Status på resultatmål pr.

februar 2010

Realiseret resultatmål


Unge under 30 år

Vurdering

Aktuel måling februar 2010

Fuldtidsledige, 18-29 årige

Forsørgelsesgrundlag i alt

A-dagpenge

Kontanthjælp mv.

Niveau *

Udvikling

* aktuel måling

8

8

6 6

8

6

Baggrundstal

Forsørgelsesgrundlag i alt

Andel fuldtidsledige, 18-29 år if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuelle måling

februar 2010

- samme tidspunkt sidste år

februar 2009

Antal fuldtidsledige, 18-29 år (anvendes til udvikling)

- aktuelle måling

februar 2010

- samme tidspunkt sidste år

februar 2009

- udvikling i pct.

Hvidovre Klynge

2,59% 2,56%

1,68% 1,99%

663

428

35,4 21,8

A-dagpenge

Andel fuldtidsledige, 18-29 år if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuelle måling

februar 2010

- samme tidspunkt sidste år

februar 2009

Antal fuldtidsledige, 18-29 år (anvendes til udvikling)

- aktuelle måling

februar 2010

- samme tidspunkt sidste år

februar 2009

- udvikling i pct.

Hvidovre Klynge

0,72% 0,85%

0,35% 0,47%

184

90

51,1 43,0

Kontanthjælp mv.

Andel fuldtidsledige, 18-29 år if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau)

- aktuelle måling

februar 2010

- samme tidspunkt sidste år

februar 2009

Antal fuldtidsledige, 18-29 år (anvendes til udvikling)

- aktuelle måling

februar 2010

- samme tidspunkt sidste år

februar 2009

- udvikling i pct.

Hvidovre Klynge

1,87% 1,71%

1,33% 1,52%

479

339

29,2 11,4


Data opdateret den 16-03-2010

Besparelsespotentiale - Hvidovre

Forsørgelsesydelse

1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2009

Fuldtidspersoner

på ydelsen i pct.

af befolkningen i jobcentret

Fuldtidspersoner på ydelsen i pct.

af befolkningen i klyngen

A-dagpenge 2,11 2,44 -108

Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,93 0,94 -4

Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 2,43 2,47 -11

Introduktionsydelse 0 0,04 -11

Revalidering, inkl. forrevalidering 0,25 0,66 -135

Sygedagpenge 2,43 2,5 -23

Ledighedsydelse 0,19 0,41 -70

Førtidspension 5,87 7,02 -373

I alt 14,22 16,47 .

Potentiel reduktion af

antal fuldtidspersoner

ift. klyngen

Besparelses-potentiale

(i mio. kr.)

-16,1

-0,2

-0,8

-0,2

-7,7

-1,8

-8,4

-28,4

.

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af

befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner

med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er

lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af

fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift.

klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i

fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene.

More magazines by this user
Similar magazines